Visse tendenser i migrationen af arbejdskraft fra Kina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visse tendenser i migrationen af arbejdskraft fra Kina"

Transkript

1 Visse tendenser i migrationen af arbejdskraft fra Kina Observationer fra en fact-finding mission til Beijing og Shanghai, Kina, oktober 2009

2 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Tendenser i forhold til Danmark... 7 Danske erfaringer med den højtuddannede kinesiske arbejdskrafts kompetencer Faktorer som har betydning for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft Barrierer i forhold til rekruttering Krisen og fremtidige forventninger til migration af arbejdskraft fra Kina Konsulterede personer, organisationer og myndigheder

3 Indledning Udlændingeservice gennemførte i perioden 10. til 17. oktober 2009 en fact-finding mission til Kina, Beijing og Shanghai. Delegationen bestod af Nanna Rytter Larsen, souschef i Arbejdsmarkedskontoret og Else Øllgaard, chefkonsulent, Dokumentations- og projektkontoret. Formålet med missionen var to-delt, idet delegationen dels skulle undersøge forhold omkring den etniske fødevarebranche, herunder rekruttering af kinesiske kokke og deres uddannelsesmæssige baggrund, dels skulle undersøge aktuelle strukturer i arbejdskraftindvandring fra Kina, herunder indsamle specifikke oplysninger om den potentielle højtuddannede arbejdskrafts kompetencer. Den første del vedrørende den etniske fødevarebranche er afrapporteret særskilt og nærværende papir omfatter alene visse tendenser og potentialer for indvandringen af højtuddannet arbejdskraft fra Kina. Baggrunden for denne del af undersøgelsen er dels Udlændingeservices generelle behov for at have et udsyn på migrationsområdet, og dels det igangværende projektarbejde omkring managed migration, hvor Kina er et af fokuslandene i forhold til potentiel indvandring af højtuddannet arbejdskraft. Nærværende papir er udarbejdet på baggrund af en række møder med blandt andet de kinesiske myndigheder, herunder Den kinesiske Ambassade i København og Det kinesiske Handelsministerium (MOFCOM) i Beijing - som har ansvaret for oversøisk rekruttering, Dansk Industri/DIAB, Copenhagen Capacity/Region Hovedstaden, Invest in Denmark og repræsentanter fra IOM og ILO i Beijing (ref. p.13-14). Delegationen vil gerne rette en tak til alle de medvirkende parter og en særlig tak til Den danske Ambassade i Beijing og Det danske Generalkonsulat i Shanghai for assistancen i Kina. Informationerne er ikke et statistisk repræsentativt billede af den aktuelle migration af højtuddannet arbejdskraft fra Kina. Rapporten gengiver alene det billede, som tegner sig blandt de interviewede kilder. Informationerne er søgt gengivet så tæt på de konsulterede kilders udsagn som muligt og er således ikke et udtryk for undersøgernes eller Udlændingeservices holdninger til emnet. Overvejelser og initiativer til opfølgning på de indsamlede informationer er ikke undersøgernes opgave. 3

4 Generelle tendenser Ifølge Deputy Director i Department of Outward Investment and Economic Cooperation i Det kinesiske Handelsministerium (MOFCOM), Ms. Zhu, har det at sende arbejdskraft til udlandet længe været en vigtig del af Kinas økonomi, og er det fortsat set i lyset af den kinesiske økonomis integration i den globale økonomi. MOFCOM/ Ms. Zhu fandt, at det er vanskeligt for den kinesisk arbejdskraft at migrere til europæiske lande, fordi immigrations-politikken i Danmark og andre EU-landene er meget restriktiv, hvilket betyder, at de fleste europæiske lande ikke accepterer mellem- og lavtuddannet arbejdskraft fra Kina. I de senere år er der dog sket en stigning også i migration af denne form for arbejdskraft til visse europæiske lande, men det har ifølge Ms. Zhu været en langsom stigning. Ms. Zhu påpegede, at Kina ved flere lejligheder har brugt anledningen til at rejse problemet i forbindelse med møder med højtstående embedsmænd fra europæiske lande. MOFCOM/ Ms. Zhu var opmærksom på Danmarks og andre EU-landes ønske om at tiltrække højtuddannet arbejdskraft fra Kina. I den forbindelse pegede hun på, at Kina gennem en årrække har investeret i uddannelse og på denne måde har medvirket til at booste omfanget af den højtuddannede arbejdskraft også i udlandet. MOFCOM fremhævede, at Kina i dag kan levere uddannet arbejdskraft inden for områder som: kokke/chefs; stewardesser, sygeplejersker, søfolk og IT-software, hvilket MOFCOM betragter som højtuddannet arbejdskraft. For den enkelte er der ifølge MOFCOM ingen barrierer i Kina i forhold til at tage et job i udlandet. Hvis destinationslandet byder den specifikke type af arbejdskraft velkommen, kan den enkelte tage af sted. MOFCOM faciliterer migration af arbejdskraft både gennem bilaterale aftaler med visse lande, herunder f.eks. Australien, og gennem licensierede agenter/rekrutteringsfirmaer, som tilbyder en service til arbejdsgivere i udlandet. Migration af højtuddannet arbejdskraft er ikke nødvendigvis reguleret gennem agentvirksomhederne eller bilaterale aftaler, idet denne type arbejdskraft oftest vil være i stand til at søge ud på egen hånd. Kina støtter ifølge MOFCOM generelt op om, at arbejdskraften søger til udlandet, men når det drejer sig om egentlig højtuddannet arbejdskraft, er konkurrencen i dag stor. Kina har gennemgået en hurtig udvikling, og efterspørgslen efter højtuddannede personer er i dag lige så stor i Kina som i Europa. Det bliver derfor et spørgsmål om, hvilken virksomhed som tilbyder den enkelte de bedste betingelser. MOFCOM understregede, at det fortsat er de asiatiske lande, som aftager mest arbejdskraft fra Kina. Grunden til dette er blandt andet ifølge MOFCOM at EU-landenes restriktive immigrationspolitik er en hindring for arbejdskraftens migration til Europa. Kieran Best fra IOM, som er international projektleder på Capacity Building for Migration Management in China (CBMM-projektet) forklarede indledningsvist, at CBMM-projektet ledes af IOM med ILO som implementerende partner. Projektet samarbejder med det kinesiske Udenrigsministerium, Ministry of Public Security og Ministry of Labor/ Human Ressources. Projektet har fokus på migration af arbejdskraft, menneskehandel og dokumentation. Kieran Best oplyste, at der i Kina er sket en radikal ændring i migrationsmønstrene, idet Kina før 1978 alene var et afsenderland i forhold til arbejdskraft, men efter indførelsen af økonomiske reformer og den åbne dørs politik har Kina udviklet sig til også at være et destinationsland og et transitland for 4

5 udenlandsk arbejdskraft. Således er der i dag (2008) cirka udenlandske arbejdere i Kina ifølge IOM. Fra 1990 erne har Kina ifølge IOM gradvist ændret sin praksis i forhold til oversøisk beskæftigelse. Oversøisk beskæftigelse betragtes nu som en del af en national strategi. Kina arbejder med at udvikle politikker på området, og CBMM-projektet assisterer Kina med at udvikle sine egne systemer. IOM forklarede, at ansvaret for oversøisk migration af arbejdskraft fra Kina tidligere lå i det kinesiske Arbejdsministerium (Ministry of Labor and Social Security), som så på migration i forhold til uddannelse af arbejdskraften (skills transfer); samt at migrationen var med til at afhjælpe arbejdsløsheden i byerne specielt for universitetsuddannede. I 2008 overgik ansvaret til Det kinesiske Handelsministerium (MOFCOM), hvorefter der også er kommet fokus på brain drain. Der var ifølge IOM 8 millioner kinesiske studerende, som blev kandidater i 2008 og en stor del havde ikke fundet beskræftigelse et år senere (2009). IOM pegede ligeledes på, at der stadig er flest kinesiske migranter i andre asiatiske lande. Der er dog en stigende tendens til, at kinesiske studerende tager til europæiske lande for at studere, især til Storbritannien, men også Frankrig, Nederlandene og Tyskland er destinationslande. IOM henviste til OECD-rapporten fra 2008, som peger på, at Kina fortsat på verdensplan udgør den største leverandør af internationale studerende i De højtuddannede foretrækker ifølge IOM stadig USA, Canada og New Zealand som destinationslande, men der ses en stigende migration af højtuddannede kinesere til Europa. De studerende, som har gennemført deres studier i udlandet, har ifølge IOM bedre kvalifikationer og har lettere ved at finde beskæftigelse. I forhold til studier i udlandet påpegede IOM, at der er sket et skifte fra tidligere at have været primært post-graduate, som tog til udlandet, til nu at være kandidat-studerende (graduate) og også mange under kandidatniveau (under graduate). De studerende bliver på denne måde yngre og yngre. IOM påpegede, at det for mange kinesiske familier er en del af en strategi at migrere til udlandet eller at sende deres barn på studieophold i udlandet. De kinesiske myndigheder, herunder Ministry of Science and Technology, forsøger at tilskynde de højtuddannede kinesere til at komme tilbage til Kina. I den forbindelse nævnte IOM, at den finansielle krise havde været et wake up call /en brat opvågning for Kina, idet eksport økonomien var blevet hårdt ramt, og Kina var på denne måde tvunget til at rette sin produktion mod det hjemlige marked. Derfor var det blevet mere vigtigt at få oversøiske kinesiske ledere og forretningsfolk tilbage til Kina. I den forbindelse nævnte IOM, at den kinesiske regering har udviklet en strategi for, hvordan disse ledere kan anspores til at vende tilbage til Kina, herunder blandt andet i form af særligt fordelagtige skattepakker. Ms. Lu Lanlan, som er ILO s nationale projektkoordinator på Capacity Building for Migration Management in China (CBMM), oplyste, at CBMM-projektet har lavet en Baseline Survey på oversøisk kinesisk arbejdskraft fra 1970 og frem til nu, som inkluderer såvel lavt uddannet som højtuddannet arbejdskraft, ref. Mapping Report, China Overseas Employment: Situation, Problems and Policy Response. Ms. Lu fra ILO henviste ligeledes til, at migration af både højt og lavt uddannet arbejdskraft oprindeligt mest var til Asien, herunder Japan, Sydkorea og Singapore, men at der nu er en stigende 5

6 migration til Europa, herunder Frankrig, Italien og Spanien, jf. nedenstående tabel. Det er ifølge ILO værd at notere sig, at den største stigning er i forhold til Europa. Table 1: Chinese Overseas Workers Distribution of Destinations in Recent Years year Asia Africa Europe North America South America Oceania HK, Macao, Taiwan % 15% 5% 2% 0.7% 3% 1.3% % 6.9% 6.5% 3.8% 1.3% 0.6% 2.3% % 4.4% 9.6% 3.2% 1.6% 1.3% 3.9% Source: Statistics from the Ministry of Commerce and the Ministry of Labour and Social Security, ILO Mapping Report, China Overseas Employment: Situation, Problems and Policy Response udarbejdet af LI Mingfu, Institute for International Labour Studies, March 2009 De højtuddannede, som migrerer til Europa, er ifølge ILO især inden for områder som IT, biokemisk industri og farmaceuter. Disse sektorer udgjorde dog fortsat en meget lille andel af det samlede antal kinesiske oversøiske arbejdere i 2005, jf. tabel 2. Sektorer som f.eks. IT udgjorde således kun i alt 0,2 %. Tabel 2: Sectors of the Chinese Overseas Employment in Recent Years (%) Sector Agriculture fishing and Manufacturing Building Food cantering and Education, science, culture and health Communications Design, consulting inspecting and IT Others Source: Statistics from the Ministry of Commerce and the Ministry of Labour and Social Security, ILO Mapping Report, China Overseas Employment: Situation, Problems and Policy Response udarbejdet af LI Mingfu, Institute for International Labour Studies, March

7 Mange af de højtuddannede migrerer ifølge ILO som et led i ansættelsen i joint-venture virksomheder, hvor kinesiske virksomheder åbner afdelinger i andre lande. Martina Stvan, Counsellor (Immigration) på Den canadiske Ambassade vurderede, at den bedste mulighed for at rekruttere højtuddannet arbejdskraft fra Kina er at rekruttere de studerende, som afslutter deres uddannelse i landet. Martina Stvan påpegede, at levestandarden er steget i Kina, og der er gode muligheder for højtuddannede i Kina i dag, som også tiltrækker de kinesere, der evt. er blevet kandidater i Canada. Hvis kandidaterne oplever, at de ikke får deres forventninger opfyldt i Canada, vender de tilbage til Kina. I år (2009) har Canada set en stigning på % i antallet af kinesiske studerende, som søger til landet for at studere, og der er således ifølge Martina Stvan ikke nogen tegn på økonomisk krise. Paul McCormack, First Secretary (Immigration and Citizenship), Den australske ambassade, vurderede ligeledes, at rekruttering af højtuddannet arbejdskraft fra Kina skulle ske via studieprogrammet, især den højere ende af universitetsuddannelserne. Den australske ambassade udsteder årligt cirka visa til studerende, og der er pr. 30. september kinesiske studerende i Australien. Paul McCormack oplyste endvidere, at kinesere søger tidligere og tidligere til udlandet som studerende, og at man nu ser, at købedygtige kinesere sender deres børn på uddannelse i udlandet allerede fra grundskolen. Tendenser i forhold til Danmark I Danmark blev der givet i alt opholdstilladelser til kinesiske statsborgere i 2008 og fra januar til og med august 2009 i alt Figur 1: Fordelingen af tilladelser givet til kinesiske statsborgere i 2008 og 2009 Job Card Scheme/Job Plan (excl. Greencard Scheme pointbased) and specialists, etc. 9% Others 20% 2008 Wage-earner and selfemployed 4% Researchers 5% persons Greencard Scheme (pointbased) 4% Job Card Scheme/Job Plan (excl. Greencard Scheme pointbased) and specialists, etc. 6% Jan - Aug 2009 Wage-earner and selfemployed 3% Researchers 6% persons Family reunification 6% Au pair 1% Education 55% Others 20% Family reunification 7% Au pair 1% Education 53% Som det fremgår af figur 1, er fordelingen af tilladelser på kategorier stort set den samme i 2008 og for perioden januar til august 2009, hvor hhv. 55 % og 53 % af tilladelserne vedrører studerende. 1 Kilde: Udlændingeservice. Tallene for 2009 er foreløbige tal. 7

8 Generelt for alle nationaliteter er der sket et fald i antallet af meddelte tilladelser fra 2008 til 2009 (januar til august), men antallet af meddelte tilladelser til kinesiske statsborgere er nogenlunde uændret. 2 Inden for kategorien af studerende steg antallet af studerende ved danske universiteter fra at udgøre 25% (399) af det samlede antal studerende i 2008 til 31 % (332) af det samlede antal i 2009 ( januar til august). 44 % (724) af de studerende i 2008 og 47 % (498) af de studerende i perioden januar til august 2009 var studerende på videregående uddannelser ved øvrige institutioner. Antallet af studerende ved adgangsgivende kurser til videregående uddannelser faldt fra 25 % (411) i 2008 til 12% (124) i 2009 (januar til august). Antal af opholdstilladelser på jobkort-området udgjorde hhv. 8 % af antallet af tilladelser i 2008 og 6 % af antallet af tilladelser i 2009 (januar til august). Henrik Brandt Jensen, Direktør for Kina og Indien, Invest in Denmark (IVDK), oplyste, at IVDK har været aktive i Kina i 3 år, og sidste år (2008) har man for alvor mærket en fremgang i aktiviteterne. Den finansielle krise har dog betydet en vis afmatning, men de seneste måneder er det gået fremad igen. IVDK har p.t. mange projekter med kinesiske virksomheder. IVDK arbejder på at tiltrække virksomheder og arbejdskraft fra Syd- og Østasien og er aktive i Indien, Hong Kong, Singapore og Kina. Derudover har IVDK gjort sig nogle sporadiske forsøg i Thailand, Vietnam og Malaysia. I forhold til Indien har erfaringerne været meget positive i forhold til sproglige kundskaber og kvaliteten af arbejdskraften, og man forventer, at rekrutteringen vil fortsætte i samme antal som nu, men ikke med de store stigninger. Henrik Brandt Jensen oplyste, at 95 % af IVDK s aktiviteter i Kina er koncentreret inden for IT, Life Science og energi-sektoren, hvor teknologi, innovation og viden har været det Danmark har skullet markedsføre sig på. Danmark er ifølge IVDK ikke specielt kendt/ branded i Kina. Derudover udgør Danmark sammenlignet med andre europæiske lande - som f.eks. Tyskland - kun et lille marked, og hvis man overvejer at etablere en virksomhed, vil markedets størrelse ofte være afgørende. IVDK oplyste, at de kinesiske virksomheder, som er interesseret i at investere i Danmark, er de virksomheder, som har brug for teknologi inden for vindenergi, IT-sektoren, herunder akkustik og mobiltelefoni, samt Life Science (især bioteknologi). Det typiske mønster er, at en kinesisk virksomhed - i stedet for at opbygge egen teknologi - køber sig ind i en dansk virksomhed, som har erfaringen, med henblik på at etablere sit eget udviklingscenter i Danmark. Det nye danske universitet i Beijing, som netop har fokus på de udvalgte indsatsområder, vil ifølge IVDK medvirke til at gøre Danmark mere kendt. IVDK er med tiden blevet bedre til at screene de kinesiske virksomheder, og de virksomheder, som IVDK nu er i kontakt med, består af veluddannede folk med international erfaring, godt kendskab til sprog (engelsk) og fremmede kulturer. De fleste af virksomhederne er interesseret i at etablere mindre kontorer i Danmark med 5-10 max. 15 medarbejdere, hvoraf halvdelen vil være kinesere. Virksomhederne er meget bevidste om, at de skal have danske ledere. 2 I 2008 blev der meddelt 248 tilladelser i gennemsnit pr. måned, mens der i 2009 er blevet meddelt 251 tilladelser i gennemsnit per måned til kinesiske statsborgere. 8

9 Anders Kjøller, Director, DI-Asia Base Business Services Ltd, forklarede, at DI Asia Base Business Services er et kinesisk aktieselskab 50% ejet af DIBD og 50% ejet af joint venture partneren Asia Base med det formål at udbyde OMIC servicen ( Own Man In China ) for at bistå DI s medlemmer på det kinesiske marked. DIBD - DI s konsulentafdeling for international forretningsudvikling - har fokus på de såkaldte BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) samt USA. Kontoret i Shanghai, som er DIBD s første kommercielle kontor, åbnede i 2004, og DIBD har åbnet lignende kontorer i Rusland, Brasilien, USA og senest 2008 i Indien. DI Asia Base oplyste, at der længe har været mangel på kvalificeret arbejdskraft i Kina og lønstigninger på 7-11% om året har været niveauet de sidste 10 år. Udskiftningen af medarbejdere (turn-over) lå på 15-20% om året med en gennemsnitlig ansættelsesperiode på knapt 2 år samt store lønstigninger i forbindelse med jobskift. Et fastholdelsesinstrument var derfor bonusløn samt uddannelse og træning i udlandet, herunder Danmark, hvilket ifølge DI Asia Base fortsat er et emne i ansættelsen. DI Asia Base Business Services oplyste, at kineserne tilegner sig kompetencer i meget meget høj hastighed og generelt leverer en stor arbejdsindsats, hvis den enkelte ser en personlig interesse i og mulighed for at avancere og forbedre sin levestandard. Dette gælder ifølge DI Asia Base for både højtuddannet og lavt uddannet arbejdskraft. DI Asia Base forudser, at kompetence-kløften mellem højt uddannede og lavt uddannede i Kina gradvist vil blive mindre end den er i dag, og at behovet for at sende udlændinge til Kina for at indgå i virksomhederne gradvist vil blive mindre i fremtiden. Der vil derimod være et stigende behov for at trække velkvalificerede kinesere ind i danske virksomheder. DI Asia Base Business Services henviste til, at den kinesiske regering står med en stor udfordring for at skabe job til den stadigt stigende arbejdsstyrke. (ifølge Economist skal der skabes 24 millioner jobs i Kina om året for at undgå stigende arbejdsløshed. Med en vækst på 10% pro anno skabes der kun 20 millioner jobs). Der er i 2009 en arbejdsstyrke på 813 millioner mennesker i Kina. Kineserne er meget afhængige af at have et arbejde, idet der kun er et beskedent socialt sikkerhedsnet, og udgifterne til sundhedssystemet alt overvejende finansieres gennem brugerbetaling. På den ene side har man således i Kina verdens største arbejdsstyrke som i stor stil udgøres af befolkningen på landet samt et stort antal fabriksarbejdere, herunder ikke mindst den del af befolkningen, som er migreret fra land til by - men på den anden side er der en relativ beskeden talent-masse på trods af, at Kina de seneste år har investeret massivt i uddannelse. Mr. Weixing Lu samarbejder med Copenhagen Capacity (CC), som er Region Hovedstadens investeringsfremmeorganisation, og er deres repræsentant i Shanghai. Mr. Lu oplyste, at hans hovedopgave er at facilitere et samarbejde mellem kinesiske virksomheder, som er interesseret i at investere i Danmark og Region Hovedstaden. Copenhagen Capacity har både en repræsentant i Shanghai og én i Shenzhen. Der er ifølge Mr. Lu indtil videre ikke så mange kinesiske virksomheder i Danmark. Flyselskabet China Eastern Airlines har etableret et kontor i København især med henblik på at forlænge ruten Shanghai-Frankfurt til København. Derudover har et af de største kinesiske IT-telecom firmaer Huawei etableret sig i København i 2008 startende med en enkelt medarbejder, men er nu oppe på 10 medarbejdere. Huawei har planer om at rekruttere flere medarbejdere i Danmark. Til 9

10 sammenligning har Huawei ansatte i Tyskland. Andre kinesiske firmaer omfatter New Jialian Electronics, som producerer højttalere, radiomodtagere, bluetooth og dele til høreapparater, samt BYD som producerer el-biler og genopladelige batterier. Ifølge Mr. Lu, Copenhagen Capacity, er det især inden for områder som ren energi/grøn teknologi, bioteknologi og avanceret elektronik, at Danmark har interesse for kinesiske virksomheder og migranter. De fleste kinesiske virksomheder er ifølge Lu interesseret i at etablere sig i Danmark med henblik på forskning og udvikling af deres produkter, idet Danmark kan tilbyde en særlig innovativ og avanceret teknologi inden for de udvalgte områder. Virksomhederne tager derefter den nye teknologi med tilbage til deres virksomheder i Kina. Mr. Lu pegede på, at etablering af kinesiske produktionsvirksomheder generelt ikke er attraktive i Danmark, fordi arbejdskraften er for dyr. Der kan dog være særlige områder, hvor danske produkter er kendte og derfor attraktive for kinesiske virksomheder. I disse tilfælde vil den kinesiske virksomhed ofte foretrække at opkøbe den danske virksomhed. Danske erfaringer med den højtuddannede kinesiske arbejdskrafts kompetencer IVDK forklarede, at Kina i mange år har været et lukket land i forhold til omverden, og at kineserne derfor ikke har haft eksponeringen til det internationale miljø. Kineserne savner derfor generelt erfaring med at begå sig internationalt/i Europa og erfaring med ledelse. Der er dog mange oversøiske kinesere, som nu vender tilbage fra USA og Europa, og flere og flere kinesere i Kina bliver også bedre til at begå sig på engelsk. IVDK påpegede, at uddannelse er meget højt prioriteret af kineserne. De højtuddannede kinesere er generelt meget ambitiøse, hvis de ser muligheden for at forbedre deres egen situation. Der ligger dog begrænsninger i den måde, hvorpå man bliver skolet og uddannet i Kina, idet man lærer udenad og ikke lærer at forholde sig til stoffet. Det betyder blandt andet, at kineserne ikke er trænet i struktur, og at de ofte har svært ved at tage ansvar. Klart definerede opgaver løses uden problemer, men en (dansk) chef må forvente at skulle bruge megen tid på coaching. DI Asia Base pegede på at lønspredningen i Kina er særdeles stor og lønniveauet for en ingeniør kan strækker sig fra kr op til en million kr om året. De store forskelle i lønniveau afspejler de store forskelle i kompetencer. Veluddannede kinesere evner at indgå i udenlandske datterselskaber uden de store udfordringer mens mere almindelige ansatte kræver stor support, da de ofte mangler struktur /projektledelse og forståelse for, hvilket kvalitetsniveau der kræves i deres arbejde, hvilket kan skabe frustration i det danske hovedkontor. Imidlertid er kinesere generelt hårdt arbejdende og villige til at gøre en ekstra indsats for at kompensere for den manglende præcision og metode. Kina mangler ifølge DI Asia Base i dag mellemledere, kompetente ingeniører / tekniske specialister, gode advokater og anden veluddannet arbejdskraft, hvilket blandet andet skyldes historiske forhold som gjorde at Kina tabte en generation af universitetsuddannede, og først i løbet af 1980 erne og 1990 erne er universiteterne blevet genopbygget. 10

11 DI Asia Base Business Services henviste til, at der i flg. konsulenthuset McKinsey er universiteter i Kina, og antallet af universitetsuddannede kandidater steg fra 2,4 millioner i 2004 til 6 millioner i Grundet den økonomiske krise er der i øjeblikket ikke tilstrækkelig efterspørgsel til at opsuge denne stigning. Nyuddannede kandidater har ifølge DI Asia Base svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dertil kommer at der iflg. konsulenthuset McKinsey kun er en relativt beskeden andel af disse nyuddannede kandidater, som reelt besidder kompetencer så de ubesværet kan træde ind i job i udenlandske virksomheder. DI Asia Base oplyste, at der i dag er stor rift om top-talent i Kina, og at denne gruppe i nogle tilfælde nærmer sig et globalt lønniveau og oppebærer lønninger på højde med danske lønninger eller eventuelt højere. Top-talentet udgøres af ansatte i private kinesiske virksomheder, de bedste statsejede virksomheder samt udenlandske virksomheder. Lønningerne i de statsejede virksomheder er eventuelt lavere, men til gengæld kan der være mange ekstra goder forbundet med en sådan ansættelse. Top-talentet evner at indgå i udenlandske virksomhed uden større problemer, da disse er selvkørende, fleksible, tænker globalt og ofte er uddannet på topuniversiteter i Kina samt universiteter i USA eller andre vestlige lande. Derudover pegede DI Asia Base på, at mange oversøiske kinesere fra bl.a. Hong Kong, Taiwan og Singapore er vendt tilbage til Kina. Denne gruppe udgør en højt specialiseret arbejdskraft inden for f.eks. ledelse, kvalitetsstyring, kommunikation, markedsføring og design. Faktorer som har betydning for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft Ifølge IVDK spiller tilstedeværelsen af en diaspora og dens størrelse en afgørende rolle for tiltrækning af den kinesiske arbejdskraft. Den enkelte person vil ofte stille spørgsmålet, om der er en Chinatown i Danmark. I den forbindelse påpegede IVDK også, at de fleste kinesere gør flittigt brug af deres netværk, som ofte går langt tilbage i deres liv. Netværket bruges til gensidige tjenester - også i forbindelse med jobs og evt. udlandsophold. De ordninger, der nu er indført til ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, fungerer ifølge IVDK godt, og understregede, at det også er de kinesiske virksomheders mening, at det fungerer godt. DI Asia Base Business Services assisterer også virksomheder, som samarbejder med DI s medlemmer i forhold til ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Ordningerne fungerer ifølge DI Asia Base Business Services fint. Ansøgningsskemaet opfattes dog umiddelbart ganske omfattende, men måden ansøgningen kører på, samt dokumentationskravet til en ansøgning er rimeligt, når først den enkelte har sat sig ind i proceduren. DI Asia Base så Udlændingeservice som en vigtig medspiller i forhold til at administrere love og regler på udlændingeområdet med åbenhed og fleksibilitet i forhold til arbejdskraft uden for EU. Ifølge Mr. Lu, Copenhagen Capacity tilbyder Danmark højteknologisk viden og avanceret elektronik inden for de allerede nævnte udvalgte områder. Derudover er Danmark ifølge Mr. Lu et sted, hvor det er let at opholde sig, og det danske arbejdsmarkedssystem er meget fleksibelt. Det er således let at finde arbejdskraft, og det er let at ansætte og afskedige folk pga. af det fleksible danske arbejdsmarkedssystem. Til sammenligning pegede Mr. Lu på, at et stort kinesisk firma, som 11

12 havde forsøgt at etablere sig i et andet europæisk land ved opkøb af et lokalt firma, havde haft store vanskeligheder med at finde og ansætte arbejdskraft. IOM oplyste, at de højtuddannede, som søger job i udlandet, oftest allerede har studeret i de pågældende lande. Derudover spiller mund til mund informationer om mulighederne for arbejde i udlandet også en meget vigtig rolle i Kina. Barrierer i forhold til rekruttering Deputy Director i Det kinesiske handelsministerium (MOFCOM), Ms. Zhu påpegede, at det er vanskeligt for den kinesisk arbejdskraft at migrere til europæiske lande, fordi immigrationspolitikken i Danmark - og andre EU-landene - er meget restriktiv og derfor bliver en hindring for arbejdskraftens migration. Kieran Best fra IOM pegede på, at der mangler informationer i Kina om europæiske immigrationsregler og praksis, og at der også mangler informationer om efterspørgslen efter arbejdskraft. I den forbindelse nævnte Kieran Best, at CBMM-projektet har som en af sine aktiviteter oversat EU-medlemslandenes love og regler på immigrationsområdet til kinesisk. Derudover udgør sproget (engelsk) fortsat en barriere for migration ifølge Kieran Best, men de kinesiske universiteter gennemgår i øjeblikket reformer, hvilket betyder, at der kommer mere fokus på engelsk. Ms. Lu fra ILO pegede ligeledes på sproget som en væsentlig barriere og derudover mangel på informationer om mulighederne i Europa. De fleste kinesere vælger fortsat USA, Australien og studerende især Canada ifølge ILO, fordi der kun er få informationer om andre lande. IVDK oplyste, at det dog kan være en barriere, og et ofte diskuteret tema i ansøgningen om opholdstilladelse i Danmark, at kandidaten skal have dansk løn under opholdet i Danmark, idet det skaber forventninger til en højere løn, når personen vender tilbage til Kina. Mr. Lu, Copenhagen Capacity, påpegede, at der kun er et lille samfund af kinesere i Danmark sammenlignet med f.eks. Frankrig og Italien, hvilket kan være negativt for tiltrækning af kinesisk arbejdskraft. Hvis det lykkes for nogle kinesiske virksomheder at få succes i Danmark, vil det tiltrække mange flere, idet der allerede nu er nogle store kinesiske virksomheder, som blandt andet eksporterer deres varer til andre lande. Det danske skattesystem er dog ifølge Mr. Lu en ulempe, og der er andre lande, som tilbyder mere favorable vilkår. Derudover pegede Mr. Lu på sproglige problemer, hvilket blandt andet har gjort det vanskeligt for unge kinesiske studerende, som har uddannet sig 2-3 år i Danmark, at få et job efter endt uddannelse. Krisen og fremtidige forventninger til migration af arbejdskraft fra Kina DI Asia Base rekrutterer jævnligt nye medarbejdere og har siden krisens start konstateret, at det er blevet sværere at finde kvalificeret arbejdskraft, da antallet af kandidater er steget betydeligt, mens antallet er kvalificerede kandidater er omtrent det samme. DI Asia Base oplyste, at det er blevet mere tidskrævende at finde talenter, og det forventes, at lønningerne for top-talentet vil stige mere end 5 % i år, men at der ofte også er tale om bonus for de bedste resultater frem for lønstigninger. 12

13 For den lavt uddannede arbejdskraft forventes der ingen eller beskedne lønstigninger i år, da eksportsektoren fortsat er ramt. DI Asia Base Business Services henviste til, at ifølge Economist er den reelle arbejdsløshed i Kina på ca. 8%. De officielle tal er dog kun 4-5%. Det skønnes at mellem millioner mennesker har mistede deres jobs som konsekvenser af krisen, og at det primært er ansatte i eksportsektoren, der er blevet ramt. Den kinesiske regering har pga. krisen iværksat en stimuluspakke på mia. Yuan, som investeres i form af offentlige investeringer for at kompensere tabet i eksporten til USA/EU. Pakken har ifølge DI Asia Base virket og betyder, at Kina allerede nu er på vej ud af krisen. De seneste vækstskøn ligger på mellem 7 og 8 procent, hvor 8% er det officielle mål for Pengene er bl.a. anvendt til infrastrukturprojekter, herunder bygning af motorveje, højhastighedstog og lufthavne. DI Asia Base oplyste, at motorvejsnettet allerede nu overstiger USA s net, og ifølge den igangværende 5-årsplan ( ) skal der bygges et stort ansal nye lufthavne i Kina. Det var DI Asia Base s opfattelse, at den kinesiske arbejdskraft i løbet af de kommende år i stigende grad kunne matche den danske arbejdskraft og teknisk set er kineserne allerede nu særdeles kompetente. Store danske firmaer som har et større set up i Kina, har kinesiske medarbejdere på næsten alle poster. Det er dels dyrt at udstationere danske medarbejdere (med familie, skole, forsikring etc.), dels er der for mange virksomheder et ønske om at opbygge kompetencer baseret på lokale ansatte. Flere danske virksomheder arbejder også med ansætte kinesere i Danmark, som har afsluttet deres uddannelse i Danmark for dernæst at træne dem op i Danmark med henblik på at de senere arbejder i deres kinesiske datterselskab. Små danske virksomheder kan derudover ifølge DI Asia Base have problemer med beskyttelse af varemærker og patenter, idet den enkelte danske virksomhed i mange tilfælde ikke har ressourcerne til at håndhæve disse. IVDK henviste til, at krisen er ved at være overstået, mange kinesiske forretningsfolk er begyndt at rejse igen, og nogle kinesiske virksomheder er også kommet styrket ud af krisen. IVDK forventer dog ikke en voldsom vækst i antallet af kinesere, som kommer til Danmark, og henviste også til at de veluddannede i Kina har et lønniveau på højde med det danske. Mr. Lu fra Copenhagen Capacity gav udtryk for at være optimistisk i forhold til at få flere kinesiske virksomheder til Danmark i fremtiden. I øjeblikket har Mr. Lu en del (16) kinesiske virksomheder i sin portefølje, som har et ønske om at etablere sig i Danmark/udlandet så hurtigt som muligt. Derudover er der flere kinesiske virksomheder, som på sigt også er interesseret i Danmark. 13

14 Konsulterede personer, organisationer og myndigheder Den kinesiske Ambassade i Danmark The Economic and Commercial Counsellor s Office Mr. Li Kai, Third Secretary Mr. Ma Chengfang, Third Secretary I Beijing: Ministry of Commerce (MOFCOM) Department of Outward Investment and Economic Cooperation, Ms. Zhu Bin, Deputy Director Ms. Zhao Lin State Administration for Industry and Commerce Enterprise Registration Bureau Mr. Zhou Weijun, Deputy Director, Administration Division International Organisation for Migration (IOM) Mr. Kieran Best, International Project Manager, Capacity Building for Migration Management in China International Labour Office (ILO) Ms. Lu Lanlan, National Project Coordinator, Capacity Building for Migration Management in China Australian Embassy Mr. Paul McCormack, First Secretary, Immigration and Citizenship Ms. Rebecca Chow, Second Secretary, Immigration Compliance/Trafficking 14

15 Embassy of Canada Ms. Martina Stvan, Counsellor, Immigration Mr. Olivier Jacques, First Secretary, Immigration I Shanghai Invest in Denmark, Ministry of Foreign Affairs Henrik Brandt Jensen, Director, China & India DI-Asia Base Business Services Ltd, Anders Kjøller, Managing Director 15

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/migr_outlook-2012-en International Migration Outlook 2012 Sammendrag på dansk Opbremsningen i migrationen til OECD-landene

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Velkommen Tema: Hvordan bliver de danske universiteter blandt verdens bedste både indenfor forskning og de højere uddannelser? Program for dagen:

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Nye markeder, nye muligheder

Nye markeder, nye muligheder Peter V. Helk 29 04. 13 Nye markeder, nye muligheder BRIKs, Next Eleven, De Afrikanske Løver og andre vækstøkonomier Økonomierne forskubbes BNP 2010, % af Global BNP 2030, % af Global Japan 10% RAV 6%

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Færøerne GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Færøerne GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 5 Færøerne IDA Landerapport 5 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Australien GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Australien GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Australien IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Invest in Denmark hvorfor gavner udenlandske investeringer og hvordan skaffer vi dem?

Invest in Denmark hvorfor gavner udenlandske investeringer og hvordan skaffer vi dem? Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 85 Offentligt Invest in Denmark hvorfor gavner udenlandske investeringer og hvordan skaffer vi dem? Chef for Invest in Denmark, Merete Juhl

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

IDA Landerapport 2015 GLOBAL. Holland +45 31 18 48 48 +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015 GLOBAL. Holland +45 31 18 48 48 +45 31 18 48 48 IDA Landerapport IDA Landerapport Holland GLOBAL Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK 78 København V + 8 8 8 mc@ida.dk ida.dk/global Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK 78 København V + 8

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Singapore GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Singapore GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Singapore IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank.

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank. Socialforskningsinstituttet, 1.12.03. Notat til Integrationsministeriets tænketank. Notatet er disponeret på følgende måde: 1. Befolkningssammensætning på fødeland og statsborgerskab for Sverige, Tyskland,

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

IDA Landerapport 2015 GLOBAL. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015 GLOBAL. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey blandt medlemmer

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen 8. december 2015 J.nr. 14/3354/181 MZ Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) har besluttet et analysearbejde, som skal undersøge ph.d. satsningens betydning for

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Jagten på talenterne. Sally Khallash

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Jagten på talenterne. Sally Khallash Jagten på talenterne Sally Khallash 8. februar 2011 Ingen globalisering uden diversitet Kilde: IBM Global CEO Report, 2010 Diversitet er godt og skidt Fremtidens leder The Jack Welch of the future cannot

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere