Visse tendenser i migrationen af arbejdskraft fra Kina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visse tendenser i migrationen af arbejdskraft fra Kina"

Transkript

1 Visse tendenser i migrationen af arbejdskraft fra Kina Observationer fra en fact-finding mission til Beijing og Shanghai, Kina, oktober 2009

2 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Tendenser i forhold til Danmark... 7 Danske erfaringer med den højtuddannede kinesiske arbejdskrafts kompetencer Faktorer som har betydning for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft Barrierer i forhold til rekruttering Krisen og fremtidige forventninger til migration af arbejdskraft fra Kina Konsulterede personer, organisationer og myndigheder

3 Indledning Udlændingeservice gennemførte i perioden 10. til 17. oktober 2009 en fact-finding mission til Kina, Beijing og Shanghai. Delegationen bestod af Nanna Rytter Larsen, souschef i Arbejdsmarkedskontoret og Else Øllgaard, chefkonsulent, Dokumentations- og projektkontoret. Formålet med missionen var to-delt, idet delegationen dels skulle undersøge forhold omkring den etniske fødevarebranche, herunder rekruttering af kinesiske kokke og deres uddannelsesmæssige baggrund, dels skulle undersøge aktuelle strukturer i arbejdskraftindvandring fra Kina, herunder indsamle specifikke oplysninger om den potentielle højtuddannede arbejdskrafts kompetencer. Den første del vedrørende den etniske fødevarebranche er afrapporteret særskilt og nærværende papir omfatter alene visse tendenser og potentialer for indvandringen af højtuddannet arbejdskraft fra Kina. Baggrunden for denne del af undersøgelsen er dels Udlændingeservices generelle behov for at have et udsyn på migrationsområdet, og dels det igangværende projektarbejde omkring managed migration, hvor Kina er et af fokuslandene i forhold til potentiel indvandring af højtuddannet arbejdskraft. Nærværende papir er udarbejdet på baggrund af en række møder med blandt andet de kinesiske myndigheder, herunder Den kinesiske Ambassade i København og Det kinesiske Handelsministerium (MOFCOM) i Beijing - som har ansvaret for oversøisk rekruttering, Dansk Industri/DIAB, Copenhagen Capacity/Region Hovedstaden, Invest in Denmark og repræsentanter fra IOM og ILO i Beijing (ref. p.13-14). Delegationen vil gerne rette en tak til alle de medvirkende parter og en særlig tak til Den danske Ambassade i Beijing og Det danske Generalkonsulat i Shanghai for assistancen i Kina. Informationerne er ikke et statistisk repræsentativt billede af den aktuelle migration af højtuddannet arbejdskraft fra Kina. Rapporten gengiver alene det billede, som tegner sig blandt de interviewede kilder. Informationerne er søgt gengivet så tæt på de konsulterede kilders udsagn som muligt og er således ikke et udtryk for undersøgernes eller Udlændingeservices holdninger til emnet. Overvejelser og initiativer til opfølgning på de indsamlede informationer er ikke undersøgernes opgave. 3

4 Generelle tendenser Ifølge Deputy Director i Department of Outward Investment and Economic Cooperation i Det kinesiske Handelsministerium (MOFCOM), Ms. Zhu, har det at sende arbejdskraft til udlandet længe været en vigtig del af Kinas økonomi, og er det fortsat set i lyset af den kinesiske økonomis integration i den globale økonomi. MOFCOM/ Ms. Zhu fandt, at det er vanskeligt for den kinesisk arbejdskraft at migrere til europæiske lande, fordi immigrations-politikken i Danmark og andre EU-landene er meget restriktiv, hvilket betyder, at de fleste europæiske lande ikke accepterer mellem- og lavtuddannet arbejdskraft fra Kina. I de senere år er der dog sket en stigning også i migration af denne form for arbejdskraft til visse europæiske lande, men det har ifølge Ms. Zhu været en langsom stigning. Ms. Zhu påpegede, at Kina ved flere lejligheder har brugt anledningen til at rejse problemet i forbindelse med møder med højtstående embedsmænd fra europæiske lande. MOFCOM/ Ms. Zhu var opmærksom på Danmarks og andre EU-landes ønske om at tiltrække højtuddannet arbejdskraft fra Kina. I den forbindelse pegede hun på, at Kina gennem en årrække har investeret i uddannelse og på denne måde har medvirket til at booste omfanget af den højtuddannede arbejdskraft også i udlandet. MOFCOM fremhævede, at Kina i dag kan levere uddannet arbejdskraft inden for områder som: kokke/chefs; stewardesser, sygeplejersker, søfolk og IT-software, hvilket MOFCOM betragter som højtuddannet arbejdskraft. For den enkelte er der ifølge MOFCOM ingen barrierer i Kina i forhold til at tage et job i udlandet. Hvis destinationslandet byder den specifikke type af arbejdskraft velkommen, kan den enkelte tage af sted. MOFCOM faciliterer migration af arbejdskraft både gennem bilaterale aftaler med visse lande, herunder f.eks. Australien, og gennem licensierede agenter/rekrutteringsfirmaer, som tilbyder en service til arbejdsgivere i udlandet. Migration af højtuddannet arbejdskraft er ikke nødvendigvis reguleret gennem agentvirksomhederne eller bilaterale aftaler, idet denne type arbejdskraft oftest vil være i stand til at søge ud på egen hånd. Kina støtter ifølge MOFCOM generelt op om, at arbejdskraften søger til udlandet, men når det drejer sig om egentlig højtuddannet arbejdskraft, er konkurrencen i dag stor. Kina har gennemgået en hurtig udvikling, og efterspørgslen efter højtuddannede personer er i dag lige så stor i Kina som i Europa. Det bliver derfor et spørgsmål om, hvilken virksomhed som tilbyder den enkelte de bedste betingelser. MOFCOM understregede, at det fortsat er de asiatiske lande, som aftager mest arbejdskraft fra Kina. Grunden til dette er blandt andet ifølge MOFCOM at EU-landenes restriktive immigrationspolitik er en hindring for arbejdskraftens migration til Europa. Kieran Best fra IOM, som er international projektleder på Capacity Building for Migration Management in China (CBMM-projektet) forklarede indledningsvist, at CBMM-projektet ledes af IOM med ILO som implementerende partner. Projektet samarbejder med det kinesiske Udenrigsministerium, Ministry of Public Security og Ministry of Labor/ Human Ressources. Projektet har fokus på migration af arbejdskraft, menneskehandel og dokumentation. Kieran Best oplyste, at der i Kina er sket en radikal ændring i migrationsmønstrene, idet Kina før 1978 alene var et afsenderland i forhold til arbejdskraft, men efter indførelsen af økonomiske reformer og den åbne dørs politik har Kina udviklet sig til også at være et destinationsland og et transitland for 4

5 udenlandsk arbejdskraft. Således er der i dag (2008) cirka udenlandske arbejdere i Kina ifølge IOM. Fra 1990 erne har Kina ifølge IOM gradvist ændret sin praksis i forhold til oversøisk beskæftigelse. Oversøisk beskæftigelse betragtes nu som en del af en national strategi. Kina arbejder med at udvikle politikker på området, og CBMM-projektet assisterer Kina med at udvikle sine egne systemer. IOM forklarede, at ansvaret for oversøisk migration af arbejdskraft fra Kina tidligere lå i det kinesiske Arbejdsministerium (Ministry of Labor and Social Security), som så på migration i forhold til uddannelse af arbejdskraften (skills transfer); samt at migrationen var med til at afhjælpe arbejdsløsheden i byerne specielt for universitetsuddannede. I 2008 overgik ansvaret til Det kinesiske Handelsministerium (MOFCOM), hvorefter der også er kommet fokus på brain drain. Der var ifølge IOM 8 millioner kinesiske studerende, som blev kandidater i 2008 og en stor del havde ikke fundet beskræftigelse et år senere (2009). IOM pegede ligeledes på, at der stadig er flest kinesiske migranter i andre asiatiske lande. Der er dog en stigende tendens til, at kinesiske studerende tager til europæiske lande for at studere, især til Storbritannien, men også Frankrig, Nederlandene og Tyskland er destinationslande. IOM henviste til OECD-rapporten fra 2008, som peger på, at Kina fortsat på verdensplan udgør den største leverandør af internationale studerende i De højtuddannede foretrækker ifølge IOM stadig USA, Canada og New Zealand som destinationslande, men der ses en stigende migration af højtuddannede kinesere til Europa. De studerende, som har gennemført deres studier i udlandet, har ifølge IOM bedre kvalifikationer og har lettere ved at finde beskæftigelse. I forhold til studier i udlandet påpegede IOM, at der er sket et skifte fra tidligere at have været primært post-graduate, som tog til udlandet, til nu at være kandidat-studerende (graduate) og også mange under kandidatniveau (under graduate). De studerende bliver på denne måde yngre og yngre. IOM påpegede, at det for mange kinesiske familier er en del af en strategi at migrere til udlandet eller at sende deres barn på studieophold i udlandet. De kinesiske myndigheder, herunder Ministry of Science and Technology, forsøger at tilskynde de højtuddannede kinesere til at komme tilbage til Kina. I den forbindelse nævnte IOM, at den finansielle krise havde været et wake up call /en brat opvågning for Kina, idet eksport økonomien var blevet hårdt ramt, og Kina var på denne måde tvunget til at rette sin produktion mod det hjemlige marked. Derfor var det blevet mere vigtigt at få oversøiske kinesiske ledere og forretningsfolk tilbage til Kina. I den forbindelse nævnte IOM, at den kinesiske regering har udviklet en strategi for, hvordan disse ledere kan anspores til at vende tilbage til Kina, herunder blandt andet i form af særligt fordelagtige skattepakker. Ms. Lu Lanlan, som er ILO s nationale projektkoordinator på Capacity Building for Migration Management in China (CBMM), oplyste, at CBMM-projektet har lavet en Baseline Survey på oversøisk kinesisk arbejdskraft fra 1970 og frem til nu, som inkluderer såvel lavt uddannet som højtuddannet arbejdskraft, ref. Mapping Report, China Overseas Employment: Situation, Problems and Policy Response. Ms. Lu fra ILO henviste ligeledes til, at migration af både højt og lavt uddannet arbejdskraft oprindeligt mest var til Asien, herunder Japan, Sydkorea og Singapore, men at der nu er en stigende 5

6 migration til Europa, herunder Frankrig, Italien og Spanien, jf. nedenstående tabel. Det er ifølge ILO værd at notere sig, at den største stigning er i forhold til Europa. Table 1: Chinese Overseas Workers Distribution of Destinations in Recent Years year Asia Africa Europe North America South America Oceania HK, Macao, Taiwan % 15% 5% 2% 0.7% 3% 1.3% % 6.9% 6.5% 3.8% 1.3% 0.6% 2.3% % 4.4% 9.6% 3.2% 1.6% 1.3% 3.9% Source: Statistics from the Ministry of Commerce and the Ministry of Labour and Social Security, ILO Mapping Report, China Overseas Employment: Situation, Problems and Policy Response udarbejdet af LI Mingfu, Institute for International Labour Studies, March 2009 De højtuddannede, som migrerer til Europa, er ifølge ILO især inden for områder som IT, biokemisk industri og farmaceuter. Disse sektorer udgjorde dog fortsat en meget lille andel af det samlede antal kinesiske oversøiske arbejdere i 2005, jf. tabel 2. Sektorer som f.eks. IT udgjorde således kun i alt 0,2 %. Tabel 2: Sectors of the Chinese Overseas Employment in Recent Years (%) Sector Agriculture fishing and Manufacturing Building Food cantering and Education, science, culture and health Communications Design, consulting inspecting and IT Others Source: Statistics from the Ministry of Commerce and the Ministry of Labour and Social Security, ILO Mapping Report, China Overseas Employment: Situation, Problems and Policy Response udarbejdet af LI Mingfu, Institute for International Labour Studies, March

7 Mange af de højtuddannede migrerer ifølge ILO som et led i ansættelsen i joint-venture virksomheder, hvor kinesiske virksomheder åbner afdelinger i andre lande. Martina Stvan, Counsellor (Immigration) på Den canadiske Ambassade vurderede, at den bedste mulighed for at rekruttere højtuddannet arbejdskraft fra Kina er at rekruttere de studerende, som afslutter deres uddannelse i landet. Martina Stvan påpegede, at levestandarden er steget i Kina, og der er gode muligheder for højtuddannede i Kina i dag, som også tiltrækker de kinesere, der evt. er blevet kandidater i Canada. Hvis kandidaterne oplever, at de ikke får deres forventninger opfyldt i Canada, vender de tilbage til Kina. I år (2009) har Canada set en stigning på % i antallet af kinesiske studerende, som søger til landet for at studere, og der er således ifølge Martina Stvan ikke nogen tegn på økonomisk krise. Paul McCormack, First Secretary (Immigration and Citizenship), Den australske ambassade, vurderede ligeledes, at rekruttering af højtuddannet arbejdskraft fra Kina skulle ske via studieprogrammet, især den højere ende af universitetsuddannelserne. Den australske ambassade udsteder årligt cirka visa til studerende, og der er pr. 30. september kinesiske studerende i Australien. Paul McCormack oplyste endvidere, at kinesere søger tidligere og tidligere til udlandet som studerende, og at man nu ser, at købedygtige kinesere sender deres børn på uddannelse i udlandet allerede fra grundskolen. Tendenser i forhold til Danmark I Danmark blev der givet i alt opholdstilladelser til kinesiske statsborgere i 2008 og fra januar til og med august 2009 i alt Figur 1: Fordelingen af tilladelser givet til kinesiske statsborgere i 2008 og 2009 Job Card Scheme/Job Plan (excl. Greencard Scheme pointbased) and specialists, etc. 9% Others 20% 2008 Wage-earner and selfemployed 4% Researchers 5% persons Greencard Scheme (pointbased) 4% Job Card Scheme/Job Plan (excl. Greencard Scheme pointbased) and specialists, etc. 6% Jan - Aug 2009 Wage-earner and selfemployed 3% Researchers 6% persons Family reunification 6% Au pair 1% Education 55% Others 20% Family reunification 7% Au pair 1% Education 53% Som det fremgår af figur 1, er fordelingen af tilladelser på kategorier stort set den samme i 2008 og for perioden januar til august 2009, hvor hhv. 55 % og 53 % af tilladelserne vedrører studerende. 1 Kilde: Udlændingeservice. Tallene for 2009 er foreløbige tal. 7

8 Generelt for alle nationaliteter er der sket et fald i antallet af meddelte tilladelser fra 2008 til 2009 (januar til august), men antallet af meddelte tilladelser til kinesiske statsborgere er nogenlunde uændret. 2 Inden for kategorien af studerende steg antallet af studerende ved danske universiteter fra at udgøre 25% (399) af det samlede antal studerende i 2008 til 31 % (332) af det samlede antal i 2009 ( januar til august). 44 % (724) af de studerende i 2008 og 47 % (498) af de studerende i perioden januar til august 2009 var studerende på videregående uddannelser ved øvrige institutioner. Antallet af studerende ved adgangsgivende kurser til videregående uddannelser faldt fra 25 % (411) i 2008 til 12% (124) i 2009 (januar til august). Antal af opholdstilladelser på jobkort-området udgjorde hhv. 8 % af antallet af tilladelser i 2008 og 6 % af antallet af tilladelser i 2009 (januar til august). Henrik Brandt Jensen, Direktør for Kina og Indien, Invest in Denmark (IVDK), oplyste, at IVDK har været aktive i Kina i 3 år, og sidste år (2008) har man for alvor mærket en fremgang i aktiviteterne. Den finansielle krise har dog betydet en vis afmatning, men de seneste måneder er det gået fremad igen. IVDK har p.t. mange projekter med kinesiske virksomheder. IVDK arbejder på at tiltrække virksomheder og arbejdskraft fra Syd- og Østasien og er aktive i Indien, Hong Kong, Singapore og Kina. Derudover har IVDK gjort sig nogle sporadiske forsøg i Thailand, Vietnam og Malaysia. I forhold til Indien har erfaringerne været meget positive i forhold til sproglige kundskaber og kvaliteten af arbejdskraften, og man forventer, at rekrutteringen vil fortsætte i samme antal som nu, men ikke med de store stigninger. Henrik Brandt Jensen oplyste, at 95 % af IVDK s aktiviteter i Kina er koncentreret inden for IT, Life Science og energi-sektoren, hvor teknologi, innovation og viden har været det Danmark har skullet markedsføre sig på. Danmark er ifølge IVDK ikke specielt kendt/ branded i Kina. Derudover udgør Danmark sammenlignet med andre europæiske lande - som f.eks. Tyskland - kun et lille marked, og hvis man overvejer at etablere en virksomhed, vil markedets størrelse ofte være afgørende. IVDK oplyste, at de kinesiske virksomheder, som er interesseret i at investere i Danmark, er de virksomheder, som har brug for teknologi inden for vindenergi, IT-sektoren, herunder akkustik og mobiltelefoni, samt Life Science (især bioteknologi). Det typiske mønster er, at en kinesisk virksomhed - i stedet for at opbygge egen teknologi - køber sig ind i en dansk virksomhed, som har erfaringen, med henblik på at etablere sit eget udviklingscenter i Danmark. Det nye danske universitet i Beijing, som netop har fokus på de udvalgte indsatsområder, vil ifølge IVDK medvirke til at gøre Danmark mere kendt. IVDK er med tiden blevet bedre til at screene de kinesiske virksomheder, og de virksomheder, som IVDK nu er i kontakt med, består af veluddannede folk med international erfaring, godt kendskab til sprog (engelsk) og fremmede kulturer. De fleste af virksomhederne er interesseret i at etablere mindre kontorer i Danmark med 5-10 max. 15 medarbejdere, hvoraf halvdelen vil være kinesere. Virksomhederne er meget bevidste om, at de skal have danske ledere. 2 I 2008 blev der meddelt 248 tilladelser i gennemsnit pr. måned, mens der i 2009 er blevet meddelt 251 tilladelser i gennemsnit per måned til kinesiske statsborgere. 8

9 Anders Kjøller, Director, DI-Asia Base Business Services Ltd, forklarede, at DI Asia Base Business Services er et kinesisk aktieselskab 50% ejet af DIBD og 50% ejet af joint venture partneren Asia Base med det formål at udbyde OMIC servicen ( Own Man In China ) for at bistå DI s medlemmer på det kinesiske marked. DIBD - DI s konsulentafdeling for international forretningsudvikling - har fokus på de såkaldte BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) samt USA. Kontoret i Shanghai, som er DIBD s første kommercielle kontor, åbnede i 2004, og DIBD har åbnet lignende kontorer i Rusland, Brasilien, USA og senest 2008 i Indien. DI Asia Base oplyste, at der længe har været mangel på kvalificeret arbejdskraft i Kina og lønstigninger på 7-11% om året har været niveauet de sidste 10 år. Udskiftningen af medarbejdere (turn-over) lå på 15-20% om året med en gennemsnitlig ansættelsesperiode på knapt 2 år samt store lønstigninger i forbindelse med jobskift. Et fastholdelsesinstrument var derfor bonusløn samt uddannelse og træning i udlandet, herunder Danmark, hvilket ifølge DI Asia Base fortsat er et emne i ansættelsen. DI Asia Base Business Services oplyste, at kineserne tilegner sig kompetencer i meget meget høj hastighed og generelt leverer en stor arbejdsindsats, hvis den enkelte ser en personlig interesse i og mulighed for at avancere og forbedre sin levestandard. Dette gælder ifølge DI Asia Base for både højtuddannet og lavt uddannet arbejdskraft. DI Asia Base forudser, at kompetence-kløften mellem højt uddannede og lavt uddannede i Kina gradvist vil blive mindre end den er i dag, og at behovet for at sende udlændinge til Kina for at indgå i virksomhederne gradvist vil blive mindre i fremtiden. Der vil derimod være et stigende behov for at trække velkvalificerede kinesere ind i danske virksomheder. DI Asia Base Business Services henviste til, at den kinesiske regering står med en stor udfordring for at skabe job til den stadigt stigende arbejdsstyrke. (ifølge Economist skal der skabes 24 millioner jobs i Kina om året for at undgå stigende arbejdsløshed. Med en vækst på 10% pro anno skabes der kun 20 millioner jobs). Der er i 2009 en arbejdsstyrke på 813 millioner mennesker i Kina. Kineserne er meget afhængige af at have et arbejde, idet der kun er et beskedent socialt sikkerhedsnet, og udgifterne til sundhedssystemet alt overvejende finansieres gennem brugerbetaling. På den ene side har man således i Kina verdens største arbejdsstyrke som i stor stil udgøres af befolkningen på landet samt et stort antal fabriksarbejdere, herunder ikke mindst den del af befolkningen, som er migreret fra land til by - men på den anden side er der en relativ beskeden talent-masse på trods af, at Kina de seneste år har investeret massivt i uddannelse. Mr. Weixing Lu samarbejder med Copenhagen Capacity (CC), som er Region Hovedstadens investeringsfremmeorganisation, og er deres repræsentant i Shanghai. Mr. Lu oplyste, at hans hovedopgave er at facilitere et samarbejde mellem kinesiske virksomheder, som er interesseret i at investere i Danmark og Region Hovedstaden. Copenhagen Capacity har både en repræsentant i Shanghai og én i Shenzhen. Der er ifølge Mr. Lu indtil videre ikke så mange kinesiske virksomheder i Danmark. Flyselskabet China Eastern Airlines har etableret et kontor i København især med henblik på at forlænge ruten Shanghai-Frankfurt til København. Derudover har et af de største kinesiske IT-telecom firmaer Huawei etableret sig i København i 2008 startende med en enkelt medarbejder, men er nu oppe på 10 medarbejdere. Huawei har planer om at rekruttere flere medarbejdere i Danmark. Til 9

10 sammenligning har Huawei ansatte i Tyskland. Andre kinesiske firmaer omfatter New Jialian Electronics, som producerer højttalere, radiomodtagere, bluetooth og dele til høreapparater, samt BYD som producerer el-biler og genopladelige batterier. Ifølge Mr. Lu, Copenhagen Capacity, er det især inden for områder som ren energi/grøn teknologi, bioteknologi og avanceret elektronik, at Danmark har interesse for kinesiske virksomheder og migranter. De fleste kinesiske virksomheder er ifølge Lu interesseret i at etablere sig i Danmark med henblik på forskning og udvikling af deres produkter, idet Danmark kan tilbyde en særlig innovativ og avanceret teknologi inden for de udvalgte områder. Virksomhederne tager derefter den nye teknologi med tilbage til deres virksomheder i Kina. Mr. Lu pegede på, at etablering af kinesiske produktionsvirksomheder generelt ikke er attraktive i Danmark, fordi arbejdskraften er for dyr. Der kan dog være særlige områder, hvor danske produkter er kendte og derfor attraktive for kinesiske virksomheder. I disse tilfælde vil den kinesiske virksomhed ofte foretrække at opkøbe den danske virksomhed. Danske erfaringer med den højtuddannede kinesiske arbejdskrafts kompetencer IVDK forklarede, at Kina i mange år har været et lukket land i forhold til omverden, og at kineserne derfor ikke har haft eksponeringen til det internationale miljø. Kineserne savner derfor generelt erfaring med at begå sig internationalt/i Europa og erfaring med ledelse. Der er dog mange oversøiske kinesere, som nu vender tilbage fra USA og Europa, og flere og flere kinesere i Kina bliver også bedre til at begå sig på engelsk. IVDK påpegede, at uddannelse er meget højt prioriteret af kineserne. De højtuddannede kinesere er generelt meget ambitiøse, hvis de ser muligheden for at forbedre deres egen situation. Der ligger dog begrænsninger i den måde, hvorpå man bliver skolet og uddannet i Kina, idet man lærer udenad og ikke lærer at forholde sig til stoffet. Det betyder blandt andet, at kineserne ikke er trænet i struktur, og at de ofte har svært ved at tage ansvar. Klart definerede opgaver løses uden problemer, men en (dansk) chef må forvente at skulle bruge megen tid på coaching. DI Asia Base pegede på at lønspredningen i Kina er særdeles stor og lønniveauet for en ingeniør kan strækker sig fra kr op til en million kr om året. De store forskelle i lønniveau afspejler de store forskelle i kompetencer. Veluddannede kinesere evner at indgå i udenlandske datterselskaber uden de store udfordringer mens mere almindelige ansatte kræver stor support, da de ofte mangler struktur /projektledelse og forståelse for, hvilket kvalitetsniveau der kræves i deres arbejde, hvilket kan skabe frustration i det danske hovedkontor. Imidlertid er kinesere generelt hårdt arbejdende og villige til at gøre en ekstra indsats for at kompensere for den manglende præcision og metode. Kina mangler ifølge DI Asia Base i dag mellemledere, kompetente ingeniører / tekniske specialister, gode advokater og anden veluddannet arbejdskraft, hvilket blandet andet skyldes historiske forhold som gjorde at Kina tabte en generation af universitetsuddannede, og først i løbet af 1980 erne og 1990 erne er universiteterne blevet genopbygget. 10

11 DI Asia Base Business Services henviste til, at der i flg. konsulenthuset McKinsey er universiteter i Kina, og antallet af universitetsuddannede kandidater steg fra 2,4 millioner i 2004 til 6 millioner i Grundet den økonomiske krise er der i øjeblikket ikke tilstrækkelig efterspørgsel til at opsuge denne stigning. Nyuddannede kandidater har ifølge DI Asia Base svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dertil kommer at der iflg. konsulenthuset McKinsey kun er en relativt beskeden andel af disse nyuddannede kandidater, som reelt besidder kompetencer så de ubesværet kan træde ind i job i udenlandske virksomheder. DI Asia Base oplyste, at der i dag er stor rift om top-talent i Kina, og at denne gruppe i nogle tilfælde nærmer sig et globalt lønniveau og oppebærer lønninger på højde med danske lønninger eller eventuelt højere. Top-talentet udgøres af ansatte i private kinesiske virksomheder, de bedste statsejede virksomheder samt udenlandske virksomheder. Lønningerne i de statsejede virksomheder er eventuelt lavere, men til gengæld kan der være mange ekstra goder forbundet med en sådan ansættelse. Top-talentet evner at indgå i udenlandske virksomhed uden større problemer, da disse er selvkørende, fleksible, tænker globalt og ofte er uddannet på topuniversiteter i Kina samt universiteter i USA eller andre vestlige lande. Derudover pegede DI Asia Base på, at mange oversøiske kinesere fra bl.a. Hong Kong, Taiwan og Singapore er vendt tilbage til Kina. Denne gruppe udgør en højt specialiseret arbejdskraft inden for f.eks. ledelse, kvalitetsstyring, kommunikation, markedsføring og design. Faktorer som har betydning for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft Ifølge IVDK spiller tilstedeværelsen af en diaspora og dens størrelse en afgørende rolle for tiltrækning af den kinesiske arbejdskraft. Den enkelte person vil ofte stille spørgsmålet, om der er en Chinatown i Danmark. I den forbindelse påpegede IVDK også, at de fleste kinesere gør flittigt brug af deres netværk, som ofte går langt tilbage i deres liv. Netværket bruges til gensidige tjenester - også i forbindelse med jobs og evt. udlandsophold. De ordninger, der nu er indført til ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, fungerer ifølge IVDK godt, og understregede, at det også er de kinesiske virksomheders mening, at det fungerer godt. DI Asia Base Business Services assisterer også virksomheder, som samarbejder med DI s medlemmer i forhold til ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Ordningerne fungerer ifølge DI Asia Base Business Services fint. Ansøgningsskemaet opfattes dog umiddelbart ganske omfattende, men måden ansøgningen kører på, samt dokumentationskravet til en ansøgning er rimeligt, når først den enkelte har sat sig ind i proceduren. DI Asia Base så Udlændingeservice som en vigtig medspiller i forhold til at administrere love og regler på udlændingeområdet med åbenhed og fleksibilitet i forhold til arbejdskraft uden for EU. Ifølge Mr. Lu, Copenhagen Capacity tilbyder Danmark højteknologisk viden og avanceret elektronik inden for de allerede nævnte udvalgte områder. Derudover er Danmark ifølge Mr. Lu et sted, hvor det er let at opholde sig, og det danske arbejdsmarkedssystem er meget fleksibelt. Det er således let at finde arbejdskraft, og det er let at ansætte og afskedige folk pga. af det fleksible danske arbejdsmarkedssystem. Til sammenligning pegede Mr. Lu på, at et stort kinesisk firma, som 11

12 havde forsøgt at etablere sig i et andet europæisk land ved opkøb af et lokalt firma, havde haft store vanskeligheder med at finde og ansætte arbejdskraft. IOM oplyste, at de højtuddannede, som søger job i udlandet, oftest allerede har studeret i de pågældende lande. Derudover spiller mund til mund informationer om mulighederne for arbejde i udlandet også en meget vigtig rolle i Kina. Barrierer i forhold til rekruttering Deputy Director i Det kinesiske handelsministerium (MOFCOM), Ms. Zhu påpegede, at det er vanskeligt for den kinesisk arbejdskraft at migrere til europæiske lande, fordi immigrationspolitikken i Danmark - og andre EU-landene - er meget restriktiv og derfor bliver en hindring for arbejdskraftens migration. Kieran Best fra IOM pegede på, at der mangler informationer i Kina om europæiske immigrationsregler og praksis, og at der også mangler informationer om efterspørgslen efter arbejdskraft. I den forbindelse nævnte Kieran Best, at CBMM-projektet har som en af sine aktiviteter oversat EU-medlemslandenes love og regler på immigrationsområdet til kinesisk. Derudover udgør sproget (engelsk) fortsat en barriere for migration ifølge Kieran Best, men de kinesiske universiteter gennemgår i øjeblikket reformer, hvilket betyder, at der kommer mere fokus på engelsk. Ms. Lu fra ILO pegede ligeledes på sproget som en væsentlig barriere og derudover mangel på informationer om mulighederne i Europa. De fleste kinesere vælger fortsat USA, Australien og studerende især Canada ifølge ILO, fordi der kun er få informationer om andre lande. IVDK oplyste, at det dog kan være en barriere, og et ofte diskuteret tema i ansøgningen om opholdstilladelse i Danmark, at kandidaten skal have dansk løn under opholdet i Danmark, idet det skaber forventninger til en højere løn, når personen vender tilbage til Kina. Mr. Lu, Copenhagen Capacity, påpegede, at der kun er et lille samfund af kinesere i Danmark sammenlignet med f.eks. Frankrig og Italien, hvilket kan være negativt for tiltrækning af kinesisk arbejdskraft. Hvis det lykkes for nogle kinesiske virksomheder at få succes i Danmark, vil det tiltrække mange flere, idet der allerede nu er nogle store kinesiske virksomheder, som blandt andet eksporterer deres varer til andre lande. Det danske skattesystem er dog ifølge Mr. Lu en ulempe, og der er andre lande, som tilbyder mere favorable vilkår. Derudover pegede Mr. Lu på sproglige problemer, hvilket blandt andet har gjort det vanskeligt for unge kinesiske studerende, som har uddannet sig 2-3 år i Danmark, at få et job efter endt uddannelse. Krisen og fremtidige forventninger til migration af arbejdskraft fra Kina DI Asia Base rekrutterer jævnligt nye medarbejdere og har siden krisens start konstateret, at det er blevet sværere at finde kvalificeret arbejdskraft, da antallet af kandidater er steget betydeligt, mens antallet er kvalificerede kandidater er omtrent det samme. DI Asia Base oplyste, at det er blevet mere tidskrævende at finde talenter, og det forventes, at lønningerne for top-talentet vil stige mere end 5 % i år, men at der ofte også er tale om bonus for de bedste resultater frem for lønstigninger. 12

13 For den lavt uddannede arbejdskraft forventes der ingen eller beskedne lønstigninger i år, da eksportsektoren fortsat er ramt. DI Asia Base Business Services henviste til, at ifølge Economist er den reelle arbejdsløshed i Kina på ca. 8%. De officielle tal er dog kun 4-5%. Det skønnes at mellem millioner mennesker har mistede deres jobs som konsekvenser af krisen, og at det primært er ansatte i eksportsektoren, der er blevet ramt. Den kinesiske regering har pga. krisen iværksat en stimuluspakke på mia. Yuan, som investeres i form af offentlige investeringer for at kompensere tabet i eksporten til USA/EU. Pakken har ifølge DI Asia Base virket og betyder, at Kina allerede nu er på vej ud af krisen. De seneste vækstskøn ligger på mellem 7 og 8 procent, hvor 8% er det officielle mål for Pengene er bl.a. anvendt til infrastrukturprojekter, herunder bygning af motorveje, højhastighedstog og lufthavne. DI Asia Base oplyste, at motorvejsnettet allerede nu overstiger USA s net, og ifølge den igangværende 5-årsplan ( ) skal der bygges et stort ansal nye lufthavne i Kina. Det var DI Asia Base s opfattelse, at den kinesiske arbejdskraft i løbet af de kommende år i stigende grad kunne matche den danske arbejdskraft og teknisk set er kineserne allerede nu særdeles kompetente. Store danske firmaer som har et større set up i Kina, har kinesiske medarbejdere på næsten alle poster. Det er dels dyrt at udstationere danske medarbejdere (med familie, skole, forsikring etc.), dels er der for mange virksomheder et ønske om at opbygge kompetencer baseret på lokale ansatte. Flere danske virksomheder arbejder også med ansætte kinesere i Danmark, som har afsluttet deres uddannelse i Danmark for dernæst at træne dem op i Danmark med henblik på at de senere arbejder i deres kinesiske datterselskab. Små danske virksomheder kan derudover ifølge DI Asia Base have problemer med beskyttelse af varemærker og patenter, idet den enkelte danske virksomhed i mange tilfælde ikke har ressourcerne til at håndhæve disse. IVDK henviste til, at krisen er ved at være overstået, mange kinesiske forretningsfolk er begyndt at rejse igen, og nogle kinesiske virksomheder er også kommet styrket ud af krisen. IVDK forventer dog ikke en voldsom vækst i antallet af kinesere, som kommer til Danmark, og henviste også til at de veluddannede i Kina har et lønniveau på højde med det danske. Mr. Lu fra Copenhagen Capacity gav udtryk for at være optimistisk i forhold til at få flere kinesiske virksomheder til Danmark i fremtiden. I øjeblikket har Mr. Lu en del (16) kinesiske virksomheder i sin portefølje, som har et ønske om at etablere sig i Danmark/udlandet så hurtigt som muligt. Derudover er der flere kinesiske virksomheder, som på sigt også er interesseret i Danmark. 13

14 Konsulterede personer, organisationer og myndigheder Den kinesiske Ambassade i Danmark The Economic and Commercial Counsellor s Office Mr. Li Kai, Third Secretary Mr. Ma Chengfang, Third Secretary I Beijing: Ministry of Commerce (MOFCOM) Department of Outward Investment and Economic Cooperation, Ms. Zhu Bin, Deputy Director Ms. Zhao Lin State Administration for Industry and Commerce Enterprise Registration Bureau Mr. Zhou Weijun, Deputy Director, Administration Division International Organisation for Migration (IOM) Mr. Kieran Best, International Project Manager, Capacity Building for Migration Management in China International Labour Office (ILO) Ms. Lu Lanlan, National Project Coordinator, Capacity Building for Migration Management in China Australian Embassy Mr. Paul McCormack, First Secretary, Immigration and Citizenship Ms. Rebecca Chow, Second Secretary, Immigration Compliance/Trafficking 14

15 Embassy of Canada Ms. Martina Stvan, Counsellor, Immigration Mr. Olivier Jacques, First Secretary, Immigration I Shanghai Invest in Denmark, Ministry of Foreign Affairs Henrik Brandt Jensen, Director, China & India DI-Asia Base Business Services Ltd, Anders Kjøller, Managing Director 15

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/migr_outlook-2012-en International Migration Outlook 2012 Sammendrag på dansk Opbremsningen i migrationen til OECD-landene

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Også på andre områder mener medarbejderne, at arbejdsgiverne i dag stiller større krav end for fem år siden:

Også på andre områder mener medarbejderne, at arbejdsgiverne i dag stiller større krav end for fem år siden: 24. september 2013 Krisen har fået os til at løbe stærkere 87% af de danske lønmodtagere mener, at arbejdsgiverne stiller højere krav til dem i dag end for fem år siden. Det viser en ny stor international

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Virksomhedsklubbens studielegat

Virksomhedsklubbens studielegat Virksomhedsklubbens studielegat Lisa Ibenfeldt Schultz Datalogisk Institut Dias 1 Formålet med virksomhedsklubben Formålet med virksomhedsklubben: at styrke kvaliteten i undervisningen i datalogi med viden

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Velfærdssamfundet kan og skal sikres

Velfærdssamfundet kan og skal sikres Velfærdssamfundet NFT kan og 1/2005 skal sikres Velfærdssamfundet kan og skal sikres af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk Når diskussionen handler om de grundlæggende velfærdsordninger i det

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Sammendrag på dansk Migration til OECD-lande er steget voldsomt i løbet af de sidste to årtier

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere