MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER"

Transkript

1 m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2013

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Året der gik... 4 Organisation... 7 MIUC styregruppe... 8 Kursusaktivitet... 9 Laparoskopi kurser (modul I og modul II)... 9 Åben Kirurgi kurser... 9 Endoskopi kurser på simulator... 9 Gastroskopi-Sigmoideoskopi:... 9 Koloskopi: Endoskopisk behandling af øvre gastrointestinal blødning: Avancerede laparoskopi kurser & robotkirurgi Urologi: Gynækologi: Almen Kirurgi: Kursussteder Projekter i MIUC regi Økonomi/budgetbevilling Fremtid Afholdte MIUC kurser 2013: Mødeaktivitet Videnskabelig aktivitet i MIUC Artikler Foredrag ved videnskabelige møder Kongresser/posters Medieomtale Igangværende projekter Redaktion Udgiver Version d. 12. august /29

3 Baggrund MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, Viborg, Århus og Nordjylland i 2006 i starten kun for læger under speciallægeuddannelse i almen kirurgi, urologi og gynækologi. Organisationen beskæftigede sig i de første år med laparoskopitræning, deraf navnet MIUC: Minimal Invasiv Udviklingscenter. Nu tilbydes der tillige kurser i Åben Kirurgi, Endoskopi og robotkirurgi. Alle introduktionslæger i de 3 specialer får tilbud om dages laparoskopi kursus (modul I og modul II) samt 2 dages kursus i åben kirurgi (i alt 7 kursusdage i intro-perioden). Der tilbydes også specialespecifikke videregående laparoskopikurser for læger i hoveduddannelse og nyuddannede speciallæger (avancerede kurser). Endelig er der tilbud om træning i simulationsbaseret endoskopi for læger i almen kirurgisk uddannelse: Intro-læger tilbydes kursus i gastro- og sigmoideoskopi og H-læger tilbydes kursus i koloskopi samt kursus i behandling af øvre gastrointestinal blødning. De basale kurser er forbeholdt læger fra Videreuddannelsesregion Nord, mens de avancerede kurser kan søges fra andre regioner og lande. Overlæge Lars Høj, som indtil december 2011, var koordinator for færdigheds- og simulationstræning i lægelig videreuddannelse var medvirkende til indførelse af objektive kriterier for godkendelse af kirurgiske kompetencer. På denne baggrund testes kursisterne således ved laparoskopi Modul I for deres generelle viden om den laparoskopiske metode ved hjælp af en MC-test (Figur 1). De motoriske færdigheder måles ved hjælp af OSCEs og en standardiseret test på en laparoskopisk simulator (LapSim). Ved Modul II gentages samme MC-test og ved afslutningen udføres atter LapSim-testen, hvorefter underviserne foretager en struktureret bedømmelse af en indøvet operation på den bedøvede gris (OSATS). Disse tests danner grundlag for, at kursisten efter Modul 2 får udleveret et certifikat der indikerer, at han/hun besidder tilstrækkelige psykomotoriske færdigheder til videre uddannelse indenfor laparoskopi. Testene kan også bruges af lægernes Version d. 12. august /29

4 vejledere til at tilrettelægge et personligt uddannelsesforløb og af lægen selv til at vælge det speciale, der passer bedst til egne forudsætninger. Indtil videre meddeles resultaterne dog kun til afdelingen (med kursistens tilladelse), hvis de ikke har kunnet danne grundlag for udfærdigelse af et certifikat. Alle resultater bliver løbende ajourført og gemt i en database. Figur 1 (lånt af Lars Høj): Version d. 12. august /29

5 Året der gik Da Vinci S-system robot I forbindelse med Aalborg Universitetshospitals indkøb af en helt ny operationsrobot (Da Vinci Si-system), overgik den gamle Da Vinci S-systemrobot til Biomedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital mhp. undervisningsbrug incl. adgang til robotsimulatorkonsollen. Dette har givet MIUC en unik mulighed for at videreudvikle kurser inden for robotkirurgien. P.t. er to reservelæger uddannet i brugen af simulatoren og kursuskonceptet er således, at kursisterne cirkulerer mellem simulatorkonsol, laparoskopi- og robotleje. Dette forløb er midlertidig blevet besværlig gjort af et forbud mod at bruge konsollen i Dyrestalden, idet den pga. smittefare fra grisebakterier skal forblive på OP. Kirurgisk Anatomi I december blev det første officielle kursus i kirurgisk anatomi afholdt på Anatomisk Institut i Aarhus. Det foregår på balsamerede donatorer i et format på 9 kursister, 3 undervisere og 3 stationer. Målgruppen er læger i hoveduddannelse indenfor urologi, gynækologi og almen kirurgien. Det er et meget efterspurgt kursus og vil blive gentaget i 2014 med yderligere 2 kurser. Teamtræning i robotkirurgi I februar 2013 blev der afholdt et pilot-teamtræningskursus i robotkirurgi for et operationshold bestående af 2 læger og 2 sygeplejersker fra Herlev Hospital. MIUC forventer at opleve et stigende antal henvendelser fra eksterne regioner med interesse i robotkirurgi og der planlægges at afholde yderligere kurser i Version d. 12. august /29

6 Nyansættelse i MIUC Sygeplejerske Jane Petersson, som er certificeret til at assistere ved robotoperationer (RNFA uddannet) på Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er blevet ansat i MIUC regi en dag om ugen. Hun står bl.a. for klargøring, opsætning af robotten ved robotkurser og er med hele dagen samt planlægning/iværksættelse af den kommende RNFA uddannelse (RNFA = robotic nurse first asstistant). Forskningsfond MIUC har etableret en forskningsfond mhp. at støtte forskning, der fokuserer på uddannelse og udvikling inden for minimalt invasiv kirurgi og kirurgisk færdighedstræning i Uddannelsesregion Nord med tilknytning til MIUC. Der er et beløb på kr. til rådighed om året, som kan uddeles i en eller flere portioner. Samarbejde med industrien Covidien: MIUC har en uddannelsesaftale med medicinalfirmaet Covidien, som sponsorerer anvendelse af laparoskopiske instrumenter og velvilligt stiller undervisere til rådighed i instrumentlære, knude/sutureringsteknik og anvendelse af diatermi. Samarbejdskontrakten løber i 2 år og skal således genforhandles ultimo Samarbejdet med laparoskopiske instrumentfirmaer udbydes i frit udbud hver 2. år. Takeda Pharma A/S: Herudover har medicinalfirmaet Takeda Pharma A/S doneret et uddannelsessponsorat til MIUC imod, at de får lov til at være med til kurser, hvor der undervises i håndtering af blødning/hæmostaserende produkter (TachoSil). Nycomed har i 2013 deltaget på Dag 2 ved modul II kurserne. Samarbejdet med Takeda Pharma A/S evalueres halvårligt. Version d. 12. august /29

7 Træningsbokse Produktionen af den nuværende model (Laparotrainers), som bl.a. bruges ved laparoskopi modul I er stoppet. Dette har givet nogle udfordringer, idet det har vist sig vanskeligt at finde en afløser for den gamle model. MIUC har midlertidig testet og en indkøbt en model fra firmaet 3-Dmed en såkaldt Lab Tab Trainer, men er ikke optimalt, da der opleves en forsinkelse i kameraet. Der arbejdes på at finde en bedre løsning. Nyt medlem af MIUC styregruppe Søren Laurberg, professor, overlæge ved Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. LapSim (laparoskopiske simulatorer) Der er indkøbt en ny LapSim til placering i Hospitalsenhed Vest og alle Lapsim er er opgraderet med det seneste software bestående af basic skills, kolecystektomi og gynækologi-modul samt nye simballs. Endvidere er der indkøbt et appendektomi modul til lap.sim. en i Aalborg. Der er nu i alt 5 LapSim er, der kan udlånes til afdelingerne efter aftale med MIUC sekretariatet. D. 19. sept blev der vedtaget en ny målbeskrivelse for gynækologiske introlæger, der inkluderer krav om laparoskopitræning på simulator inden operation på mennesker. For at imødekomme dette krav, opstod behovet for at MIUC underviserne kan bruge simulatoren og vejlede kursisten undervejs. Tidligere styregruppemedlem gynækologisk overlæge Lars Høj har derfor i en periode mødt op på Modul I kurserne for at train-the-trainer i brugen af LapSim. Version d. 12. august /29

8 Organisation Daglig leder af MIUC samt ansvarlig for laparoskopi- og robotkurserne: Johan Poulsen, Overlæge, Urologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Ansvarlig for endoskopi- samt åben kirurgi kurserne: Karen Lindorff-Larsen, Overlæge, Lægelig Leder af NordSim Center for færdighedstræning og simulation Aalborg Universitetshospital MIUC sekretariatet er placeret i Forskningens Hus ved Aalborg Universitetshospital og varetages af en fuldtidssekretær: Overassistent Tina Jørgensen Version d. 12. august /29

9 MIUC styregruppe MIUC styregruppe holder møde x 2 årligt og består af følgende medlemmer: Navn: Morten Noreng (formand) Johan Poulsen Titel: Lægelig Direktør Aalborg Universitetshospital Overlæge, Urologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Daglig leder af MIUC Karen Lindorff-Larsen Overlæge, Lægelig Leder af NordSim Center for færdighedstræning og simulation Aalborg Universitetshospital Postgraduate klinisk lektor i kirurgi Region Nord Benedict Kjærgaard Axel Forman Gitte Eriksen Søren Laurberg Lars Lund Berit Bjerre Handberg Thomas Birk Madsen Mette Gjerløv Mikkel Grimmeshave Tina Jørgensen Overlæge, Lektor, Leder af Biomedicinsk Laboratorium Aalborg Universitetshospital Professor, Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Skejby Postgraduate klinisk lektor i gynækologi Region Nord Professor, Overlæge, Kirurgisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Professor, Specialeansvarlig overlæge, Urinvejskirurgisk Afdeling Odense Universitetshospital Rådgiver for Hospitalsenheden Midt (kirurgisk øvelab. Foulum) Sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord AC-fuldmægtig, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord Specialkonsulent, Sundhed - Plan og Kvalitet Region Nordjylland Planlægningschef, Sundhed Plan og Kvalitet Region Nordjylland Sekretær, MIUC sekretariatet Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital Version d. 12. august /29

10 Kursusaktivitet Der har i 2013 været afholdt i alt 41 færdighedskurser med 199 kursister. Derudover har 37 undervisere medvirket ved disse kurser. Laparoskopi kurser (modul I og modul II) Målgruppen er introduktionslæger med max. 6 kursister og 3 undervisere på hvert hold en fra hvert af de skærende specialer (urologi, gynækologi og almen kirurgi). Modul I er et 2-dages kursus med praktiske øvelser på træningsboks (laparotrainer). Modul II er ligeledes et praktisk kursus, men her er træningsboksen skiftet ud med bedøvede grise. Kurserne finder sted i Aalborg, Skejby og Viborg. I 2013 blev disse gennemført med i alt 71 kursister fordelt på 12 kurser i alt. Åben Kirurgi kurser Målgruppen er introduktionslæger med max. 6 kursister og 3 undervisere på hvert hold en fra hvert af de skærende specialer (urologi, gynækologi og almen kirurgi). Det består af et 2-dages kursus, hvor Dag 1 er øvelser på modeller forudgået af et teoretisk oplæg. På Dag 2 foretages operativ teknik på bedøvede grise. I 2013 blev der afviklet 6 kurser i henholdsvis Aalborg og Skejby med i alt 36 kursister. Endoskopi kurser på simulator Gastroskopi-Sigmoideoskopi: Målgruppen er kirurgiske introduktionslæger med max. 3 kursister på hvert hold. Det er et 1-dags kursus, hvor der trænes intensivt med en erfaren speciallæge som underviser. Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret træning i den kliniske situation. I 2013 blev der afviklet 6 kurser i henholdsvis Skejby og Aalborg med i alt 14 kursister. Version d. 12. august /29

11 Koloskopi: Målgruppen er kirurgiske hoveduddannelseslæger med max. 3 kursister på hvert hold. Det er et 2-dages kursus, hvor der trænes med en erfaren speciallæge som underviser. Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret klinisk træning. I 2013 blev der afviklet 2 kurser i henholdsvis Skejby og Aalborg med i alt 6 kursister. Endoskopisk behandling af øvre gastrointestinal blødning: Målgruppen er kirurgiske hoveduddannelseslæger, som lige er startet i deres hoveduddannelse. Det er et 1-dags kursus og foregår x 1 årligt i marts måned. Der er plads til max. 7 kursister, som undervises af 3 erfarende speciallæger. Det er kursus med lidt teori, men hovedvægten er lagt på praktiske gastroskopiske øvelser på grisemave/oesophagus model. Avancerede laparoskopi kurser & robotkirurgi Urologi: Kurserne i urologi afholdes i Aalborg, hvor både laparoskopi og robotkirurgi indgår, som regel med 1 robotleje og 2 laparoskopi lejer afhængig af antal kursister. I år udvidet fra 1-dags til nu 2-dages kurser. Kursisterne er en blanding af danske og engelske kursister, hvilket giver en god synergi og engagement på kurset. I 2013 blev der gennemført 8 kurser med i alt 36 kursister, hvoraf de 28 er uddannelsessøgende fra London, UK. Gynækologi: Målgruppen er hovedudddannelseslæger, som er midt i deres hoveduddannelse. Kurset er et 1-dags kursus og afholdes x 2 årligt på skift i henholdsvis Skejby og Aalborg. Der er 2 undervisere til max. 6 kursister og i 2013 deltog således 11 kursister. Version d. 12. august /29

12 Gynækologien har udover laparoskopi kurser afviklet 2 x robotkurser af 1-dags varighed med 4+2 kursister. Indtil videre afholdes laparoskopi og robotkirurgi fortsat som to separate kurser. Almen Kirurgi: Laparoskopi kurser for almen kirurgien er indstillet, da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning til disse kurser. Almen kirurgien er dog interesseret i at starte op med robotkirurgi og der blev således i december 2013 afholdt et pilotkursus, hvor både laparoskopi og robot indgik. MIUC håber med dette tiltag at kunne tiltrække flere kursister. Version d. 12. august /29

13 Kursussteder MIUCs kursusaktivitet finder sted i Skejby, Viborg og Aalborg som følgende: SKEJBY: SkejSim - Medicinsk Simulation og Færdighedstræning INCUBA Science Park Skejby Brendstrupgårdsvej 102, 8200 Aarhus N Kontakt: Assistent Lisbeth Schmidt Nielsen Tlf.nr Logistiker Olav Petersen Aarhus Universitetshospital Skejby Klinisk Institut, Indgang 7, kælderen Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N Kontakt: Afdelingsleder Henrik Sørensen Tlf.nr VIBORG: Forskningscenter Foulum Område D23 Blichers Allé Tjele Kontakt: Tlf.nr Version d. 12. august /29

14 AALBORG: NordSim Center for Færdighedstræning og Simulation Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Kontakt: Lægelig leder Karen Lindorff-Larsen Koordinator Kirsten Arriens Tlf.nr.: Biomedicinsk Laboratorium Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital Ladegårdsgade 3, 9000 Aalborg Kontakt: Lægelig leder Benedict Kjærgaard Dyretekniker Ole Sørensen Dyretekniker Torben Madsen Dyretekniker Jens Jespersgaard Sørensen Tlf.nr.: Version d. 12. august /29

15 Projekter i MIUC regi 1. The influence of the laparoscopic training on the surgical skills and career development af Thi Hoang Trang Cao. Indskrevet ved Aarhus Universitet. Hovedvejleder er Professor og speciale ansvarlig overlæge Lars Lund, Urinvejskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Projektet tager udgangspunkt i de indsamlede data, der er blevet til siden MIUC startede op med laparoskopi kurser til kirurgiske, gynækologiske og urologiske uddannelsessøgende læger i region Nordjylland og Midtjylland. Der er i alt fra 2005 til og med 2011 i alt 226 kursister. Databearbejdning er gået i gang, men resultaterne foreligger endnu ikke. Desuden er der udarbejdet en ny projektbeskrivelse, som er et prospektivt projekt. Projektet skal på længere sigt kunne være en del af de allerede etablerede laparoskopi kurser Modul I og Modul II. Projektbeskrivelsen er skrevet, men planlægningsarbejdet og logistikken er ikke helt på plads. NB! Trang Cao er i mellemtiden hoppet fra sit PhD-studie og der arbejdes på at finde en ny kandidat til at overtage projektet. 2. Konsekvenser af et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi i uddannelsesregion Nord og Øst bedømt ved udvalgte operative færdigheder af Charlotte Green Carlsen. Indskrevet ved Aarhus Universitet. Hovedvejleder er Professor, overlæge, dr. med. Peder Charles, Center for Medicinsk Uddannelse, Health, Aarhus Universitet. Baggrund Erfaringerne med accelereret uddannelse inden for det kirurgiske speciale er begrænsede, selv om det er muligt at pege på en række faktorer til fordel for et struktureret oplæringsforløb i kirurgiske Version d. 12. august /29

16 færdigheder: Der er i stigende grad adgang til simulatorer og anden færdighedstræning, som gør det muligt at træne kirurgiske procedurer grundigt uden gene for patienter; der er blevet bedre mulighed for objektivt at bedømme kvaliteten med validerede redskaber til vurdering af de operative indgreb i stedet for alene kvantiteten; der er reduceret adgang til traditionel mesterlære på operationsstuerne pga produktivitetskrav og øget specialisering, og endelig betyder arbejdsvilkårene i Danmark, at uddannelsen skal tilrettelægges indenfor en 37-timers arbejdsuge. Samlet peger dette på et behov for at udvikle et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi. Et accelereret forløb vil øge såvel kvalitet som produktivitet og midlerne er en fokuseret arbejdstilrettelæggelse for at for at udnytte uddannelsespotentialet fuldt ud. Formål Når den enkelte læge erhverver specifikke kirurgiske færdigheder tidligere i sin specialistuddannelse, får han hurtigere forudsætninger for at udvikle yderligere kompetencer og derved frigive arbejdskraft. Projektet Det første studie, der er en spørgeskemaundersøgelse i 2010, viste at 40% af 2. års hvd udd og 10 % af 3. og 4. hvd udd ikke kunne operere lyskebrok selvstændigt, samt at ca. 30% af års hvd udd havde erfaring på 60 hernier eller mindre. Herefter er der udviklet en bedømmelsesskala til hernieoperationer optaget på video. Resultatet er en specifik scala til brug for åbne inguinale hernieoperationer. Skalaen kan bruges i klinikken og viser god evne til at skelne mellem operatører med forskellig erfaring. Version d. 12. august /29

17 Hovedstudiet er udført på nystartede hoveduddannelseslæger i kirurgi, der er randomiseret til accelereret uddannelse vs kontrolgruppe. Interventionsgruppen fik et accelereret forløb med særligt tilrettelagt færdighedstrænings kursus og herefter (op til) 20 superviserede hernieoperationer og galdeoperationer inden for 1-2 måneder. Deres operationstider blev fulgt og en del af operationerne optaget. Optagelserne skal herefter vurderes ved hjælp af den validerede skala for at se udviklingen i deres operative færdigheder i åben og laparoskopisk kirurgi. Det har i processen vist sig, at implementeringen kan vanskeliggøres af faktorer i arbejdstilrettelæggelsen. Der er derfor beskrevet et kvalitativt studie af, hvilke faktorer der betyder mest i arbejdstilrettelæggelsen for yngre kirurger, herunder hvilken status uddannelsen har mhp. at kunne beskrive muligheden for implementeringen af det accelererede uddannelsesforløb. Projektet viser samlet, at operationstiden nedsættes markant, kvaliteten øges signifikant og lægernes egen tryghed ved arbejdet er øget. Charlotte Green Carlsen afleverede sit projekt december 2013 og forsvarede sin afhandling d. 28. februar 2014 med titlen: Fast-track training improves surgical skills compared to traditional training. 3. Kirurgisk Dream Team uddannelse af Mikkel Seyer Hansen, overlæge ved Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. MIUC støtter ikke projektet finansielt, men i form af udstyr ved udlån af MIUCs træningsbokse (LaparoTrainer) x 2 om året for en uge af gangen. MIUC får økonomisk kompensation for slidtage af boksene. Version d. 12. august /29

18 Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt man ved intensiv kirurgisk oplæring allerede under medicinstudiet kan få bedre kirurger på et tidligere tidspunkt i deres kliniske uddannelse. Er det muligt ved tidlig rekruttering at skabe et hold af superkirurger? Dream Team har indtil nu afholdt 9 kurser med 8 studerende ude på de respektive 4 afdelinger (gynækologi, urologi, øvre og nedre kirurgi). Mikkel Seyer Hansen er blevet fastansat som lektor ved Aarhus Universitet til at varetage udelukkende Dream Team. To publikationer er under udarbejdelse og et PhD forløb under opstart. Der har været skrevet om Dream Team projektet i interne publikationer for Aarhus Universitet. Økonomi/budgetbevilling MIUC er oprindeligt finansieret af bidrag fra Region Midtjylland og Region Nordjylland til gennemførelse af basiskurserne Modul I og II. Efterfølgende er aftalt, at MIUC tilbyder at gennemføre kurserne i åben kirurgi, endoskopi og koloskopi for Videreuddannelsesudvalg Nord og tilsvarende at gennemføre de avancerede kurser i Modul III (avancerede kurser). I alt har MIUC i 2014 rådet over en økonomisk ramme til gennemførelse af følgende aftalte aktiviteter: 12 Modul I og Modul II kurser, 11 Modul III kurser, 15 endoskopi- og åben kirurgi kurser. I 2013 er desuden udbudt kurser i blødningsendoskopi og anatomi. Deltagelse i Modul III finansieres delvist via deltagerbetaling. Såfremt der deltager udenlandske læger i Modul III kurserne finansieres dette via en fuld deltagerbetaling. I 2013 begynder som noget nyt gennemførelse af kurser, hvori der anvendes robotteknologi. Et område, som det har vist sig at være et stort behov for at kunne tilbyde kurser inden for. I 2013 overtog MIUC ansvaret for alle laparoskopisimulatorer i hele Videreuddannelsesregion Nord, hvortil der nu er indkøbt ny simulator til Regionshospitalet Horsens samt indkøb af ens software. En del af MIUC er en øget forskningsindsats inden for laparoskopi, hvorved der i perioden er medfinansieret et PhD-forløb og der er igangsat et yderligere PhD-forløb i Samlet har MIUC rådet over en økonomisk ramme på 3,2 mio. kr. til at gennemføre ovennævnte aktiviteter. Version d. 12. august /29

19 Gennem de seneste år har det været muligt for MIUC organisationen at gennemføre kurserne på en sådan måde (bl.a. via bidrag fra producenter af instrumenterne), at det er muligt at frigøre ressourcer til udviklingsformål. Disse midler er bl.a. anvendt til indkøb af nye operationssøjler mv. til de tre dyrestalde. I 2013 er en lille del af den frigjorte økonomi anvendt til at indkøbe bl.a. det fælles software til simulatorerne. Aktiviteterne er gennemført inden for de aftalte vilkår for honorering af underviserne og med et fast antal timer pr. kursus (transport og forberedelse er inkluderet). Ligeledes er kurserne gennemført inden for de aftalte rammer med de involverede dyrestalde. At de aftalte aktiviteter gennemføres på faste vilkår med et velfungerende sekretariat bevirker, at MIUCs økonomi stort set er i balance og i orden. Version d. 12. august /29

20 Fremtid MIUC har nu eksisteret i 7 år og har gennem årene udviklet sig til en større kursusvirksomhed. Det som startede ud med 12 kurser om året er nu oppe på 41 kurser om året og tallet vedbliver med at stige. I 2014 forventer MIUC således at nå op på 55 kurser fordelt på laparoskopi, åben kirurgi, endoskopi og robotkirurgi. På Sygeplejeområdet vil MIUC kunne udbyde et certificeret kursusforløb for sygeplejersker, der skal agere 1. assistent ved robotkirurgiske indgreb (RNFA). Herudover er der planer om at starte kursusaktiviteter op i herniekirurgi, som forventes påbegyndt i efteråret På forskningsområdet stiles mod, at MIUC kontinuerligt er support/økonomisk sponsor på mindst 1-2 PhD-projekter samt medvirker ved flere kliniske og universitære forskningsprojekter. Version d. 12. august /29

21 m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

22 Afholdte MIUC kurser 2013: Laparoskopi Modul I Sted Kursister Undervisere Lars Høj, gynkækologi, Skejby januar Skejby 5 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Peter Nerstrøm, kirurgi, Randers marts Aalborg 6 Marianne Mulle Jensen, gynækologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg april Viborg 6 Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Lars Lund, urologi, Odense Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg september Skejby 6 Peter Grønning Olesen, Gynækologi, Herning Lotte Kaasgaard Jakobsen, Urologi, Skejby Peter Nerstrøm, kirurgi, Randers oktober Viborg 6 Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Brian Özeraitis Kloster, urologi, Odense Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg november Aalborg 6 Marianne Mulle Jensen, gynækologi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Modul II Sted Kursister Undervisere april Skejby maj Aalborg juni Viborg november Skejby december Aalborg december Viborg 6 Mikkel Seyer Hansen, gynækologi, Skejby Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Poul-Erik Lundbech, kirugi, Aarhus Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Ulla Møldrup/Lotte Kaasgaard, urologi, Skejby Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Peter Grønning Olesen, Gynækologi, Herning Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Poul-Erik Lundbech, kirurgi, Aarhus Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Lars Lund, urologi, Odense Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Version d. 12. august /29

23 Avanceret lap. urologi &robot Sted Kursister Undervisere 4-5. februar Aalborg 3 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro 4-5. marts Aalborg 5 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro april Aalborg 4 Knud Fabrin, urologi, Aalborg juni Aalborg 6 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro 28. juni Aalborg 6 UK undervisere 30. sept.-1. oktober Aalborg 6 Johan Poulsen, urologi, Aalborg november Aalborg 2 Steven Widecrantz, urologi, Herlev december Aalborg 4 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Avanceret lap. kirurgi & robot Sted Kursister Undervisere Johan Poulsen, urologi, Aalborg december Halgurd Omar, kirurgi, Aalborg Aalborg 3 Thorbjørn Sommer, kirurgi, Århus Avanceret lap. gynækologi Sted Kursister Undervisere 14. maj Skejby 5 Christian Kruse, gynækologi, Skejby Gitte Ørtoft, gynækologi, Skejby 26. november Aalborg 6 Christian Kruse, gynækologi, Skejby Aage Knudsen, gynækologi, Skejby Robotkirurgi gynækologi Sted Kursister Undervisere 22. maj Aalborg 4 Aage Knudsen, gynækologi, Skejby august Aalborg 2 Aage Knudsen, gynækologi, Skejby Version d. 12. august /29

24 Åben Kirurgi Sted Kursister Undervisere marts Aalborg april Skejby maj Aalborg september Skejby oktober Skejby november Aalborg 6 Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Arne Victor Bloch, kirurgi, Hjørring Jakob Dinesen, gynækologi, Skejby Niels Harving, urologi, Aalborg Arne Victor Bloch, kirurgisk, Hjørring Thora Christiansen, gynækologi, Skejby Arne Victor Bloch, kirurgi, Hjørring Isa Niemann, gynækologi, Skejby Else Kallestrup, urologi, Aalborg Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Else Kallestrup, urologi, Aalborg Anders Uth Ovesen, kirurgi, Aalborg Thora Christiansen, gynækologi, Skejby Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Endoskopi Sted Kursister Undervisere Gastroskopi 18. februar Aalborg 3 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 8. april Skejby 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 29. april Aalborg 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 16. September Skejby 1 Jan Bech Pedersen, kirurgi, Århus 7. oktober Skejby november Skejby 4 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus Koloskopi april Skejby 0 AFLYST maj Aalborg oktober Skejby 3 Niels de Haas, kirurgi, Aalborg november Aalborg 0 AFLYST Beh. GI blødning 21. marts Aalborg 7 Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Mikkel Lønborg Friis, kirurgi, Aalborg Poul-Erik Lundbech, kirurgi, Århus Kirurgisk anatomi 18. december Aarhus 9 Axel Forman, gynækologi, Skejby Pål Wara, kirurgi, Aarhus Lars Maagaard Andersen, kirurgi, Aarhus Mohammed Saleh Nassar, kirurgi, Aarhus Total 199 KURSISTER Total 41 KURSER 37 UNDERVISERE Version d. 12. august /29

25 Mødeaktivitet Styregruppemøder: 7. februar oktober 2013 Undervisermøder: 17. januar september 2013 Referater fra møderne findes på Version d. 12. august /29

26 Videnskabelig aktivitet i MIUC Artikler 1. Lund L, Poulsen J. Kapitel i engelsk lærebog Surgical Simulation. Role of animal models in training and assessment. Anthem Press Khan MS, Ahmed K, Gavazzi A et al. Development and implementation of centralised simulation training evaluation of feasibility, acceptability and construct validity MRC Centre for Transplantation King s College Hospital, Guy s Hospital, London. Simulation and Interactive Learning (SAiL) Centre, Guy s Hospital, London. 3. Gohil R, Khan RS, Ahmed K et al. Urology training: past, present and future. BJU International Andersen SK, Hupfeld S, Lützen S et al. Medicinsk Teknologivurdering oer da Vinci operationssystem. Studenterrapport - Aalborg Universitet Jakobsen Holm T, Follin Normann M. Software Innovation: Using Prototyping to improve idea generation with lead users. 9 th semester project, Software Engineering, Aalborg Universitet. Januar Shamim Khan, Ahmed K, Gavazzi A, Poulsen J et al. Development and implementation of centralized simulation training evaluation of feasibility, acceptability and construct validity. BJU Int Aug Johansen Mønsted E. Overlæge kritiserer brug af robotter. Dagens Medicin, nr. 34, 9. november Sloth C, Poulsen J et al. Towards safe robotic surgical systems. Artikel indsendt til tidsskiftet Transactions on Biomedical Engineering. Juni Grande K, Jensen RS, Kibsgaard M. Low-cost simulation of robotic surgery. ACM Digital Library d. 20. Marts Version d. 12. august /29

27 10.Matu O, Thøgersen M, Galsgaard B, Jensen Møller M. Stereoscopic augumented reality system for supervised training on minimal invasive surgery robots. En studenteropgave ved Aalborg Universitet afleveret december Lund L, Poulsen J. Kapitel i engelsk lærebog Surgical Simulation. Role of animal models in training and assessment. Anthem Press Foredrag ved videnskabelige møder 1. Poulsen J. Managing Urological Cancer in Central London. Aarhus Universitetshospital d. 14. september Staff meeting. 2. Poulsen J. MIUC a Training Institution in Western Denmark. Guy s Hospital d. 19. September Indvielse af The Sherman Education Centre at Guy s Hospital. 3. Lund L. Laparoskopisk kirurgi MIUC. Dansk Urologisk Selskab Forårsmøde Petersson J. Nurse Specialist in Robotic Surgery. Educational Meeting EAUN & Danish Scientific Urology Nursing meeting, Aarhus Universitetshospital Skejby d. 15. juni Petersson J. Foredrag i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Århus d. 12. januar Poulsen J. Robotkirurgi Tidens Trend & Robotkirurgi flytter grænser. SAKS - Studerendes Almene Kirurgiske Selskab i Aarhus d. 16. maj Version d. 12. august /29

28 Kongresser/posters 1. Lindorff-Larsen K. 1st World Congress on Surgical Training. Poster: A Danish regional organisation for multidisciplinary surgical skills training. Göteborg, Sverige d September Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. 13 th International EAUN Meeting. Paris, Frankrig, februar Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. EORNA Lissabon, Portugal, april Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. ERUS London, UK, september Poulsen J. Robotic Urological Surgery. Workshops. Windsor, UK d februar Petersson J. Experience of an RNFA in robotic surgery. EAUN Milano, Italien, marts Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. SERGS kongres, London, UK d. 14. juni Version d. 12. august /29

29 Medieomtale 1. Poulsen J. Interview i Olympus maj Organiseret træning giver bedre kirurger. 2. Fabrin K, Kallehave FL, Knudsen Å, Poulsen J. Indsigt og Udsyn Aalborg Sygehus december Kommende kirurger lærer at holde på kniv og gaffel. 3. Petersson J. Robotassistenten er sygeplejerske. Sygeplejersken nr. 6 d. 25. marts Poulsen J. Flere robot-operationer til Nordjylland. DR4 Nordjylland d. 23. september Poulsen J. Under robottens kniv. DR4 Nordjylland d. 11. oktober Poulsen J. Kræftpatienter venter frivilligt på robot. DR4 Nordjylland d. 11. oktober Poulsen J. DR4 Nordjylland og DR1 landsdækkende radioprogram vedr. robotkirurgi samt optræning af robotkirurger d. 25. oktober Poulsen J. TV-indslag vedr. Da-Vinci robotten på Aalborg Universitetshospital. DR1 21 Søndag d. 10. februar Poulsen J. Nu skal du opereres af en robot. Datatid/TechLife april Poulsen J. Nu skal du opereres af en robot. Jyllandsposten d. 8. juni Kræftplan for Region Nordjylland. Side 5 og side 18. Sundhed, Plan og Kvalitet Region Nordjylland. Juni Tybjerg C. Tove Nilsson Prisen uddelt for 3. gang. Overlæge Johan Poulsen fra det urologiske speciale er årets modtager af uddannelsesprisen. Aalborg Universitetshospital. Personalenet/nyheder d. 1. november Overlæge modtager Tove Nilsson Prisen Altinget d. 22. november Mikkelsen Toft N. TV-indslag vedr. MIUC grisekursus i Biomedicinsk Laboratorium, Aalborg Universitetshospital Briter skærer i danske grise. DR2 d. 9. december 2013 kl TV-indslag vedrørende færdighedskurser i robotkirurgi for udlændige. DR1 TV avisen d. 9. december 2013 kl Version d. 12. august /29

30 16.Direkte radioudsendelse fra Biomedicinsk Laboratorium vedrørende færdighedskurser i robotkirurgi. P4 Nordjylland d. 9. december 2013 kl Igangværende projekter 1. Charlotte Green. Konsekvenser af et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi i uddannelsesregion Nord og Øst bedømt ved udvalgte operative færdigheder. Opstartet i 2010 afsluttes december Poulsen J, Søgaard-Andersen E. Robotkirurgisk Center ved Aalborg Sygehus et oplæg til diskussion. Juli Thi Hoang Trang Cao. The influence of the laparoscopic training on the surgical skills and career development. Opstart i november Martin Kraus og Johan Poulsen. Ny simulationsrobot til kirurgisk træning. Opstart i september Bai Shaoping. Flexible manipulators with enhanced mobility for next generation of robotic surgical systems. Projektansøgning indsendt september Version d. 12. august /29

31 Redaktion Johan Poulsen, overlæge, daglig leder af MIUC Tina Jørgensen, sekretær, MIUC sekretariatet Udgiver MIUC Minimal Invasiv Udviklingscenter Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Tlf.nr August 2014 Version d. 12. august /29

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

MIUC KURSER. Forår 2014

MIUC KURSER. Forår 2014 MIUC KURSER Forår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Forår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

MIUC KURSER 2012 m MINIMAL INVASIV uc UDVIKLINGS CENTER

MIUC KURSER 2012 m MINIMAL INVASIV uc UDVIKLINGS CENTER MIUC KURSER 2012 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER 2012 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

1. halvår 2011. 1. halvår 2011

1. halvår 2011. 1. halvår 2011 1. halvår 2011 1. halvår 2011 Praktiske informationer Sådan tilmelder du dig Tilmelding til kurserne kan kun ske ét sted: Det er via vores hjemmeside www.olympus.dk/academy Tilmelding foregår under det

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Ny specialeuddannelsen

Ny specialeuddannelsen Ny specialeuddannelsen Klinisk uddannelse Teoretisk uddannelse Turnus Medicin/ kirurgi/ praksis Speciales pecifikt teoretisk kursus Generelle kurser Forskningstræning Introduktionsstilling Introduktionsamanuensis,

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år.

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Årsrapport 2013 Et år med udvikling NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Der er blevet taget hul på mange nye

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Aktiviteter i Store Mødesal

Aktiviteter i Store Mødesal Aktiviteter i Store Mødesal Læringsteknologier m.m. Webinarer Ordet Webinar er en sammentrækning af webbaseret og seminar, og er den teknologibårne læringsform, som ligger tættest på konventionel undervisning.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi 1 De specialespecifikke kurser i neurokirurgi møde den 24. september 2012 Uddannelsesudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab afholdte møde om de specialespecifikke kurser med det formål at finde ud

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere