MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER"

Transkript

1 m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2013

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Året der gik... 4 Organisation... 7 MIUC styregruppe... 8 Kursusaktivitet... 9 Laparoskopi kurser (modul I og modul II)... 9 Åben Kirurgi kurser... 9 Endoskopi kurser på simulator... 9 Gastroskopi-Sigmoideoskopi:... 9 Koloskopi: Endoskopisk behandling af øvre gastrointestinal blødning: Avancerede laparoskopi kurser & robotkirurgi Urologi: Gynækologi: Almen Kirurgi: Kursussteder Projekter i MIUC regi Økonomi/budgetbevilling Fremtid Afholdte MIUC kurser 2013: Mødeaktivitet Videnskabelig aktivitet i MIUC Artikler Foredrag ved videnskabelige møder Kongresser/posters Medieomtale Igangværende projekter Redaktion Udgiver Version d. 12. august /29

3 Baggrund MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, Viborg, Århus og Nordjylland i 2006 i starten kun for læger under speciallægeuddannelse i almen kirurgi, urologi og gynækologi. Organisationen beskæftigede sig i de første år med laparoskopitræning, deraf navnet MIUC: Minimal Invasiv Udviklingscenter. Nu tilbydes der tillige kurser i Åben Kirurgi, Endoskopi og robotkirurgi. Alle introduktionslæger i de 3 specialer får tilbud om dages laparoskopi kursus (modul I og modul II) samt 2 dages kursus i åben kirurgi (i alt 7 kursusdage i intro-perioden). Der tilbydes også specialespecifikke videregående laparoskopikurser for læger i hoveduddannelse og nyuddannede speciallæger (avancerede kurser). Endelig er der tilbud om træning i simulationsbaseret endoskopi for læger i almen kirurgisk uddannelse: Intro-læger tilbydes kursus i gastro- og sigmoideoskopi og H-læger tilbydes kursus i koloskopi samt kursus i behandling af øvre gastrointestinal blødning. De basale kurser er forbeholdt læger fra Videreuddannelsesregion Nord, mens de avancerede kurser kan søges fra andre regioner og lande. Overlæge Lars Høj, som indtil december 2011, var koordinator for færdigheds- og simulationstræning i lægelig videreuddannelse var medvirkende til indførelse af objektive kriterier for godkendelse af kirurgiske kompetencer. På denne baggrund testes kursisterne således ved laparoskopi Modul I for deres generelle viden om den laparoskopiske metode ved hjælp af en MC-test (Figur 1). De motoriske færdigheder måles ved hjælp af OSCEs og en standardiseret test på en laparoskopisk simulator (LapSim). Ved Modul II gentages samme MC-test og ved afslutningen udføres atter LapSim-testen, hvorefter underviserne foretager en struktureret bedømmelse af en indøvet operation på den bedøvede gris (OSATS). Disse tests danner grundlag for, at kursisten efter Modul 2 får udleveret et certifikat der indikerer, at han/hun besidder tilstrækkelige psykomotoriske færdigheder til videre uddannelse indenfor laparoskopi. Testene kan også bruges af lægernes Version d. 12. august /29

4 vejledere til at tilrettelægge et personligt uddannelsesforløb og af lægen selv til at vælge det speciale, der passer bedst til egne forudsætninger. Indtil videre meddeles resultaterne dog kun til afdelingen (med kursistens tilladelse), hvis de ikke har kunnet danne grundlag for udfærdigelse af et certifikat. Alle resultater bliver løbende ajourført og gemt i en database. Figur 1 (lånt af Lars Høj): Version d. 12. august /29

5 Året der gik Da Vinci S-system robot I forbindelse med Aalborg Universitetshospitals indkøb af en helt ny operationsrobot (Da Vinci Si-system), overgik den gamle Da Vinci S-systemrobot til Biomedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital mhp. undervisningsbrug incl. adgang til robotsimulatorkonsollen. Dette har givet MIUC en unik mulighed for at videreudvikle kurser inden for robotkirurgien. P.t. er to reservelæger uddannet i brugen af simulatoren og kursuskonceptet er således, at kursisterne cirkulerer mellem simulatorkonsol, laparoskopi- og robotleje. Dette forløb er midlertidig blevet besværlig gjort af et forbud mod at bruge konsollen i Dyrestalden, idet den pga. smittefare fra grisebakterier skal forblive på OP. Kirurgisk Anatomi I december blev det første officielle kursus i kirurgisk anatomi afholdt på Anatomisk Institut i Aarhus. Det foregår på balsamerede donatorer i et format på 9 kursister, 3 undervisere og 3 stationer. Målgruppen er læger i hoveduddannelse indenfor urologi, gynækologi og almen kirurgien. Det er et meget efterspurgt kursus og vil blive gentaget i 2014 med yderligere 2 kurser. Teamtræning i robotkirurgi I februar 2013 blev der afholdt et pilot-teamtræningskursus i robotkirurgi for et operationshold bestående af 2 læger og 2 sygeplejersker fra Herlev Hospital. MIUC forventer at opleve et stigende antal henvendelser fra eksterne regioner med interesse i robotkirurgi og der planlægges at afholde yderligere kurser i Version d. 12. august /29

6 Nyansættelse i MIUC Sygeplejerske Jane Petersson, som er certificeret til at assistere ved robotoperationer (RNFA uddannet) på Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er blevet ansat i MIUC regi en dag om ugen. Hun står bl.a. for klargøring, opsætning af robotten ved robotkurser og er med hele dagen samt planlægning/iværksættelse af den kommende RNFA uddannelse (RNFA = robotic nurse first asstistant). Forskningsfond MIUC har etableret en forskningsfond mhp. at støtte forskning, der fokuserer på uddannelse og udvikling inden for minimalt invasiv kirurgi og kirurgisk færdighedstræning i Uddannelsesregion Nord med tilknytning til MIUC. Der er et beløb på kr. til rådighed om året, som kan uddeles i en eller flere portioner. Samarbejde med industrien Covidien: MIUC har en uddannelsesaftale med medicinalfirmaet Covidien, som sponsorerer anvendelse af laparoskopiske instrumenter og velvilligt stiller undervisere til rådighed i instrumentlære, knude/sutureringsteknik og anvendelse af diatermi. Samarbejdskontrakten løber i 2 år og skal således genforhandles ultimo Samarbejdet med laparoskopiske instrumentfirmaer udbydes i frit udbud hver 2. år. Takeda Pharma A/S: Herudover har medicinalfirmaet Takeda Pharma A/S doneret et uddannelsessponsorat til MIUC imod, at de får lov til at være med til kurser, hvor der undervises i håndtering af blødning/hæmostaserende produkter (TachoSil). Nycomed har i 2013 deltaget på Dag 2 ved modul II kurserne. Samarbejdet med Takeda Pharma A/S evalueres halvårligt. Version d. 12. august /29

7 Træningsbokse Produktionen af den nuværende model (Laparotrainers), som bl.a. bruges ved laparoskopi modul I er stoppet. Dette har givet nogle udfordringer, idet det har vist sig vanskeligt at finde en afløser for den gamle model. MIUC har midlertidig testet og en indkøbt en model fra firmaet 3-Dmed en såkaldt Lab Tab Trainer, men er ikke optimalt, da der opleves en forsinkelse i kameraet. Der arbejdes på at finde en bedre løsning. Nyt medlem af MIUC styregruppe Søren Laurberg, professor, overlæge ved Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. LapSim (laparoskopiske simulatorer) Der er indkøbt en ny LapSim til placering i Hospitalsenhed Vest og alle Lapsim er er opgraderet med det seneste software bestående af basic skills, kolecystektomi og gynækologi-modul samt nye simballs. Endvidere er der indkøbt et appendektomi modul til lap.sim. en i Aalborg. Der er nu i alt 5 LapSim er, der kan udlånes til afdelingerne efter aftale med MIUC sekretariatet. D. 19. sept blev der vedtaget en ny målbeskrivelse for gynækologiske introlæger, der inkluderer krav om laparoskopitræning på simulator inden operation på mennesker. For at imødekomme dette krav, opstod behovet for at MIUC underviserne kan bruge simulatoren og vejlede kursisten undervejs. Tidligere styregruppemedlem gynækologisk overlæge Lars Høj har derfor i en periode mødt op på Modul I kurserne for at train-the-trainer i brugen af LapSim. Version d. 12. august /29

8 Organisation Daglig leder af MIUC samt ansvarlig for laparoskopi- og robotkurserne: Johan Poulsen, Overlæge, Urologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Ansvarlig for endoskopi- samt åben kirurgi kurserne: Karen Lindorff-Larsen, Overlæge, Lægelig Leder af NordSim Center for færdighedstræning og simulation Aalborg Universitetshospital MIUC sekretariatet er placeret i Forskningens Hus ved Aalborg Universitetshospital og varetages af en fuldtidssekretær: Overassistent Tina Jørgensen Version d. 12. august /29

9 MIUC styregruppe MIUC styregruppe holder møde x 2 årligt og består af følgende medlemmer: Navn: Morten Noreng (formand) Johan Poulsen Titel: Lægelig Direktør Aalborg Universitetshospital Overlæge, Urologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Daglig leder af MIUC Karen Lindorff-Larsen Overlæge, Lægelig Leder af NordSim Center for færdighedstræning og simulation Aalborg Universitetshospital Postgraduate klinisk lektor i kirurgi Region Nord Benedict Kjærgaard Axel Forman Gitte Eriksen Søren Laurberg Lars Lund Berit Bjerre Handberg Thomas Birk Madsen Mette Gjerløv Mikkel Grimmeshave Tina Jørgensen Overlæge, Lektor, Leder af Biomedicinsk Laboratorium Aalborg Universitetshospital Professor, Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Skejby Postgraduate klinisk lektor i gynækologi Region Nord Professor, Overlæge, Kirurgisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Professor, Specialeansvarlig overlæge, Urinvejskirurgisk Afdeling Odense Universitetshospital Rådgiver for Hospitalsenheden Midt (kirurgisk øvelab. Foulum) Sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord AC-fuldmægtig, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord Specialkonsulent, Sundhed - Plan og Kvalitet Region Nordjylland Planlægningschef, Sundhed Plan og Kvalitet Region Nordjylland Sekretær, MIUC sekretariatet Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital Version d. 12. august /29

10 Kursusaktivitet Der har i 2013 været afholdt i alt 41 færdighedskurser med 199 kursister. Derudover har 37 undervisere medvirket ved disse kurser. Laparoskopi kurser (modul I og modul II) Målgruppen er introduktionslæger med max. 6 kursister og 3 undervisere på hvert hold en fra hvert af de skærende specialer (urologi, gynækologi og almen kirurgi). Modul I er et 2-dages kursus med praktiske øvelser på træningsboks (laparotrainer). Modul II er ligeledes et praktisk kursus, men her er træningsboksen skiftet ud med bedøvede grise. Kurserne finder sted i Aalborg, Skejby og Viborg. I 2013 blev disse gennemført med i alt 71 kursister fordelt på 12 kurser i alt. Åben Kirurgi kurser Målgruppen er introduktionslæger med max. 6 kursister og 3 undervisere på hvert hold en fra hvert af de skærende specialer (urologi, gynækologi og almen kirurgi). Det består af et 2-dages kursus, hvor Dag 1 er øvelser på modeller forudgået af et teoretisk oplæg. På Dag 2 foretages operativ teknik på bedøvede grise. I 2013 blev der afviklet 6 kurser i henholdsvis Aalborg og Skejby med i alt 36 kursister. Endoskopi kurser på simulator Gastroskopi-Sigmoideoskopi: Målgruppen er kirurgiske introduktionslæger med max. 3 kursister på hvert hold. Det er et 1-dags kursus, hvor der trænes intensivt med en erfaren speciallæge som underviser. Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret træning i den kliniske situation. I 2013 blev der afviklet 6 kurser i henholdsvis Skejby og Aalborg med i alt 14 kursister. Version d. 12. august /29

11 Koloskopi: Målgruppen er kirurgiske hoveduddannelseslæger med max. 3 kursister på hvert hold. Det er et 2-dages kursus, hvor der trænes med en erfaren speciallæge som underviser. Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret klinisk træning. I 2013 blev der afviklet 2 kurser i henholdsvis Skejby og Aalborg med i alt 6 kursister. Endoskopisk behandling af øvre gastrointestinal blødning: Målgruppen er kirurgiske hoveduddannelseslæger, som lige er startet i deres hoveduddannelse. Det er et 1-dags kursus og foregår x 1 årligt i marts måned. Der er plads til max. 7 kursister, som undervises af 3 erfarende speciallæger. Det er kursus med lidt teori, men hovedvægten er lagt på praktiske gastroskopiske øvelser på grisemave/oesophagus model. Avancerede laparoskopi kurser & robotkirurgi Urologi: Kurserne i urologi afholdes i Aalborg, hvor både laparoskopi og robotkirurgi indgår, som regel med 1 robotleje og 2 laparoskopi lejer afhængig af antal kursister. I år udvidet fra 1-dags til nu 2-dages kurser. Kursisterne er en blanding af danske og engelske kursister, hvilket giver en god synergi og engagement på kurset. I 2013 blev der gennemført 8 kurser med i alt 36 kursister, hvoraf de 28 er uddannelsessøgende fra London, UK. Gynækologi: Målgruppen er hovedudddannelseslæger, som er midt i deres hoveduddannelse. Kurset er et 1-dags kursus og afholdes x 2 årligt på skift i henholdsvis Skejby og Aalborg. Der er 2 undervisere til max. 6 kursister og i 2013 deltog således 11 kursister. Version d. 12. august /29

12 Gynækologien har udover laparoskopi kurser afviklet 2 x robotkurser af 1-dags varighed med 4+2 kursister. Indtil videre afholdes laparoskopi og robotkirurgi fortsat som to separate kurser. Almen Kirurgi: Laparoskopi kurser for almen kirurgien er indstillet, da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning til disse kurser. Almen kirurgien er dog interesseret i at starte op med robotkirurgi og der blev således i december 2013 afholdt et pilotkursus, hvor både laparoskopi og robot indgik. MIUC håber med dette tiltag at kunne tiltrække flere kursister. Version d. 12. august /29

13 Kursussteder MIUCs kursusaktivitet finder sted i Skejby, Viborg og Aalborg som følgende: SKEJBY: SkejSim - Medicinsk Simulation og Færdighedstræning INCUBA Science Park Skejby Brendstrupgårdsvej 102, 8200 Aarhus N Kontakt: Assistent Lisbeth Schmidt Nielsen Tlf.nr Logistiker Olav Petersen Aarhus Universitetshospital Skejby Klinisk Institut, Indgang 7, kælderen Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N Kontakt: Afdelingsleder Henrik Sørensen Tlf.nr VIBORG: Forskningscenter Foulum Område D23 Blichers Allé Tjele Kontakt: Tlf.nr Version d. 12. august /29

14 AALBORG: NordSim Center for Færdighedstræning og Simulation Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Kontakt: Lægelig leder Karen Lindorff-Larsen Koordinator Kirsten Arriens Tlf.nr.: Biomedicinsk Laboratorium Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital Ladegårdsgade 3, 9000 Aalborg Kontakt: Lægelig leder Benedict Kjærgaard Dyretekniker Ole Sørensen Dyretekniker Torben Madsen Dyretekniker Jens Jespersgaard Sørensen Tlf.nr.: Version d. 12. august /29

15 Projekter i MIUC regi 1. The influence of the laparoscopic training on the surgical skills and career development af Thi Hoang Trang Cao. Indskrevet ved Aarhus Universitet. Hovedvejleder er Professor og speciale ansvarlig overlæge Lars Lund, Urinvejskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Projektet tager udgangspunkt i de indsamlede data, der er blevet til siden MIUC startede op med laparoskopi kurser til kirurgiske, gynækologiske og urologiske uddannelsessøgende læger i region Nordjylland og Midtjylland. Der er i alt fra 2005 til og med 2011 i alt 226 kursister. Databearbejdning er gået i gang, men resultaterne foreligger endnu ikke. Desuden er der udarbejdet en ny projektbeskrivelse, som er et prospektivt projekt. Projektet skal på længere sigt kunne være en del af de allerede etablerede laparoskopi kurser Modul I og Modul II. Projektbeskrivelsen er skrevet, men planlægningsarbejdet og logistikken er ikke helt på plads. NB! Trang Cao er i mellemtiden hoppet fra sit PhD-studie og der arbejdes på at finde en ny kandidat til at overtage projektet. 2. Konsekvenser af et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi i uddannelsesregion Nord og Øst bedømt ved udvalgte operative færdigheder af Charlotte Green Carlsen. Indskrevet ved Aarhus Universitet. Hovedvejleder er Professor, overlæge, dr. med. Peder Charles, Center for Medicinsk Uddannelse, Health, Aarhus Universitet. Baggrund Erfaringerne med accelereret uddannelse inden for det kirurgiske speciale er begrænsede, selv om det er muligt at pege på en række faktorer til fordel for et struktureret oplæringsforløb i kirurgiske Version d. 12. august /29

16 færdigheder: Der er i stigende grad adgang til simulatorer og anden færdighedstræning, som gør det muligt at træne kirurgiske procedurer grundigt uden gene for patienter; der er blevet bedre mulighed for objektivt at bedømme kvaliteten med validerede redskaber til vurdering af de operative indgreb i stedet for alene kvantiteten; der er reduceret adgang til traditionel mesterlære på operationsstuerne pga produktivitetskrav og øget specialisering, og endelig betyder arbejdsvilkårene i Danmark, at uddannelsen skal tilrettelægges indenfor en 37-timers arbejdsuge. Samlet peger dette på et behov for at udvikle et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi. Et accelereret forløb vil øge såvel kvalitet som produktivitet og midlerne er en fokuseret arbejdstilrettelæggelse for at for at udnytte uddannelsespotentialet fuldt ud. Formål Når den enkelte læge erhverver specifikke kirurgiske færdigheder tidligere i sin specialistuddannelse, får han hurtigere forudsætninger for at udvikle yderligere kompetencer og derved frigive arbejdskraft. Projektet Det første studie, der er en spørgeskemaundersøgelse i 2010, viste at 40% af 2. års hvd udd og 10 % af 3. og 4. hvd udd ikke kunne operere lyskebrok selvstændigt, samt at ca. 30% af års hvd udd havde erfaring på 60 hernier eller mindre. Herefter er der udviklet en bedømmelsesskala til hernieoperationer optaget på video. Resultatet er en specifik scala til brug for åbne inguinale hernieoperationer. Skalaen kan bruges i klinikken og viser god evne til at skelne mellem operatører med forskellig erfaring. Version d. 12. august /29

17 Hovedstudiet er udført på nystartede hoveduddannelseslæger i kirurgi, der er randomiseret til accelereret uddannelse vs kontrolgruppe. Interventionsgruppen fik et accelereret forløb med særligt tilrettelagt færdighedstrænings kursus og herefter (op til) 20 superviserede hernieoperationer og galdeoperationer inden for 1-2 måneder. Deres operationstider blev fulgt og en del af operationerne optaget. Optagelserne skal herefter vurderes ved hjælp af den validerede skala for at se udviklingen i deres operative færdigheder i åben og laparoskopisk kirurgi. Det har i processen vist sig, at implementeringen kan vanskeliggøres af faktorer i arbejdstilrettelæggelsen. Der er derfor beskrevet et kvalitativt studie af, hvilke faktorer der betyder mest i arbejdstilrettelæggelsen for yngre kirurger, herunder hvilken status uddannelsen har mhp. at kunne beskrive muligheden for implementeringen af det accelererede uddannelsesforløb. Projektet viser samlet, at operationstiden nedsættes markant, kvaliteten øges signifikant og lægernes egen tryghed ved arbejdet er øget. Charlotte Green Carlsen afleverede sit projekt december 2013 og forsvarede sin afhandling d. 28. februar 2014 med titlen: Fast-track training improves surgical skills compared to traditional training. 3. Kirurgisk Dream Team uddannelse af Mikkel Seyer Hansen, overlæge ved Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. MIUC støtter ikke projektet finansielt, men i form af udstyr ved udlån af MIUCs træningsbokse (LaparoTrainer) x 2 om året for en uge af gangen. MIUC får økonomisk kompensation for slidtage af boksene. Version d. 12. august /29

18 Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt man ved intensiv kirurgisk oplæring allerede under medicinstudiet kan få bedre kirurger på et tidligere tidspunkt i deres kliniske uddannelse. Er det muligt ved tidlig rekruttering at skabe et hold af superkirurger? Dream Team har indtil nu afholdt 9 kurser med 8 studerende ude på de respektive 4 afdelinger (gynækologi, urologi, øvre og nedre kirurgi). Mikkel Seyer Hansen er blevet fastansat som lektor ved Aarhus Universitet til at varetage udelukkende Dream Team. To publikationer er under udarbejdelse og et PhD forløb under opstart. Der har været skrevet om Dream Team projektet i interne publikationer for Aarhus Universitet. Økonomi/budgetbevilling MIUC er oprindeligt finansieret af bidrag fra Region Midtjylland og Region Nordjylland til gennemførelse af basiskurserne Modul I og II. Efterfølgende er aftalt, at MIUC tilbyder at gennemføre kurserne i åben kirurgi, endoskopi og koloskopi for Videreuddannelsesudvalg Nord og tilsvarende at gennemføre de avancerede kurser i Modul III (avancerede kurser). I alt har MIUC i 2014 rådet over en økonomisk ramme til gennemførelse af følgende aftalte aktiviteter: 12 Modul I og Modul II kurser, 11 Modul III kurser, 15 endoskopi- og åben kirurgi kurser. I 2013 er desuden udbudt kurser i blødningsendoskopi og anatomi. Deltagelse i Modul III finansieres delvist via deltagerbetaling. Såfremt der deltager udenlandske læger i Modul III kurserne finansieres dette via en fuld deltagerbetaling. I 2013 begynder som noget nyt gennemførelse af kurser, hvori der anvendes robotteknologi. Et område, som det har vist sig at være et stort behov for at kunne tilbyde kurser inden for. I 2013 overtog MIUC ansvaret for alle laparoskopisimulatorer i hele Videreuddannelsesregion Nord, hvortil der nu er indkøbt ny simulator til Regionshospitalet Horsens samt indkøb af ens software. En del af MIUC er en øget forskningsindsats inden for laparoskopi, hvorved der i perioden er medfinansieret et PhD-forløb og der er igangsat et yderligere PhD-forløb i Samlet har MIUC rådet over en økonomisk ramme på 3,2 mio. kr. til at gennemføre ovennævnte aktiviteter. Version d. 12. august /29

19 Gennem de seneste år har det været muligt for MIUC organisationen at gennemføre kurserne på en sådan måde (bl.a. via bidrag fra producenter af instrumenterne), at det er muligt at frigøre ressourcer til udviklingsformål. Disse midler er bl.a. anvendt til indkøb af nye operationssøjler mv. til de tre dyrestalde. I 2013 er en lille del af den frigjorte økonomi anvendt til at indkøbe bl.a. det fælles software til simulatorerne. Aktiviteterne er gennemført inden for de aftalte vilkår for honorering af underviserne og med et fast antal timer pr. kursus (transport og forberedelse er inkluderet). Ligeledes er kurserne gennemført inden for de aftalte rammer med de involverede dyrestalde. At de aftalte aktiviteter gennemføres på faste vilkår med et velfungerende sekretariat bevirker, at MIUCs økonomi stort set er i balance og i orden. Version d. 12. august /29

20 Fremtid MIUC har nu eksisteret i 7 år og har gennem årene udviklet sig til en større kursusvirksomhed. Det som startede ud med 12 kurser om året er nu oppe på 41 kurser om året og tallet vedbliver med at stige. I 2014 forventer MIUC således at nå op på 55 kurser fordelt på laparoskopi, åben kirurgi, endoskopi og robotkirurgi. På Sygeplejeområdet vil MIUC kunne udbyde et certificeret kursusforløb for sygeplejersker, der skal agere 1. assistent ved robotkirurgiske indgreb (RNFA). Herudover er der planer om at starte kursusaktiviteter op i herniekirurgi, som forventes påbegyndt i efteråret På forskningsområdet stiles mod, at MIUC kontinuerligt er support/økonomisk sponsor på mindst 1-2 PhD-projekter samt medvirker ved flere kliniske og universitære forskningsprojekter. Version d. 12. august /29

21 m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

22 Afholdte MIUC kurser 2013: Laparoskopi Modul I Sted Kursister Undervisere Lars Høj, gynkækologi, Skejby januar Skejby 5 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Peter Nerstrøm, kirurgi, Randers marts Aalborg 6 Marianne Mulle Jensen, gynækologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg april Viborg 6 Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Lars Lund, urologi, Odense Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg september Skejby 6 Peter Grønning Olesen, Gynækologi, Herning Lotte Kaasgaard Jakobsen, Urologi, Skejby Peter Nerstrøm, kirurgi, Randers oktober Viborg 6 Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Brian Özeraitis Kloster, urologi, Odense Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg november Aalborg 6 Marianne Mulle Jensen, gynækologi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Modul II Sted Kursister Undervisere april Skejby maj Aalborg juni Viborg november Skejby december Aalborg december Viborg 6 Mikkel Seyer Hansen, gynækologi, Skejby Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Poul-Erik Lundbech, kirugi, Aarhus Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Ulla Møldrup/Lotte Kaasgaard, urologi, Skejby Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Peter Grønning Olesen, Gynækologi, Herning Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Poul-Erik Lundbech, kirurgi, Aarhus Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Lars Lund, urologi, Odense Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Version d. 12. august /29

23 Avanceret lap. urologi &robot Sted Kursister Undervisere 4-5. februar Aalborg 3 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro 4-5. marts Aalborg 5 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro april Aalborg 4 Knud Fabrin, urologi, Aalborg juni Aalborg 6 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro 28. juni Aalborg 6 UK undervisere 30. sept.-1. oktober Aalborg 6 Johan Poulsen, urologi, Aalborg november Aalborg 2 Steven Widecrantz, urologi, Herlev december Aalborg 4 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Avanceret lap. kirurgi & robot Sted Kursister Undervisere Johan Poulsen, urologi, Aalborg december Halgurd Omar, kirurgi, Aalborg Aalborg 3 Thorbjørn Sommer, kirurgi, Århus Avanceret lap. gynækologi Sted Kursister Undervisere 14. maj Skejby 5 Christian Kruse, gynækologi, Skejby Gitte Ørtoft, gynækologi, Skejby 26. november Aalborg 6 Christian Kruse, gynækologi, Skejby Aage Knudsen, gynækologi, Skejby Robotkirurgi gynækologi Sted Kursister Undervisere 22. maj Aalborg 4 Aage Knudsen, gynækologi, Skejby august Aalborg 2 Aage Knudsen, gynækologi, Skejby Version d. 12. august /29

24 Åben Kirurgi Sted Kursister Undervisere marts Aalborg april Skejby maj Aalborg september Skejby oktober Skejby november Aalborg 6 Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Arne Victor Bloch, kirurgi, Hjørring Jakob Dinesen, gynækologi, Skejby Niels Harving, urologi, Aalborg Arne Victor Bloch, kirurgisk, Hjørring Thora Christiansen, gynækologi, Skejby Arne Victor Bloch, kirurgi, Hjørring Isa Niemann, gynækologi, Skejby Else Kallestrup, urologi, Aalborg Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Else Kallestrup, urologi, Aalborg Anders Uth Ovesen, kirurgi, Aalborg Thora Christiansen, gynækologi, Skejby Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Endoskopi Sted Kursister Undervisere Gastroskopi 18. februar Aalborg 3 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 8. april Skejby 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 29. april Aalborg 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 16. September Skejby 1 Jan Bech Pedersen, kirurgi, Århus 7. oktober Skejby november Skejby 4 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus Koloskopi april Skejby 0 AFLYST maj Aalborg oktober Skejby 3 Niels de Haas, kirurgi, Aalborg november Aalborg 0 AFLYST Beh. GI blødning 21. marts Aalborg 7 Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Mikkel Lønborg Friis, kirurgi, Aalborg Poul-Erik Lundbech, kirurgi, Århus Kirurgisk anatomi 18. december Aarhus 9 Axel Forman, gynækologi, Skejby Pål Wara, kirurgi, Aarhus Lars Maagaard Andersen, kirurgi, Aarhus Mohammed Saleh Nassar, kirurgi, Aarhus Total 199 KURSISTER Total 41 KURSER 37 UNDERVISERE Version d. 12. august /29

25 Mødeaktivitet Styregruppemøder: 7. februar oktober 2013 Undervisermøder: 17. januar september 2013 Referater fra møderne findes på Version d. 12. august /29

26 Videnskabelig aktivitet i MIUC Artikler 1. Lund L, Poulsen J. Kapitel i engelsk lærebog Surgical Simulation. Role of animal models in training and assessment. Anthem Press Khan MS, Ahmed K, Gavazzi A et al. Development and implementation of centralised simulation training evaluation of feasibility, acceptability and construct validity MRC Centre for Transplantation King s College Hospital, Guy s Hospital, London. Simulation and Interactive Learning (SAiL) Centre, Guy s Hospital, London. 3. Gohil R, Khan RS, Ahmed K et al. Urology training: past, present and future. BJU International Andersen SK, Hupfeld S, Lützen S et al. Medicinsk Teknologivurdering oer da Vinci operationssystem. Studenterrapport - Aalborg Universitet Jakobsen Holm T, Follin Normann M. Software Innovation: Using Prototyping to improve idea generation with lead users. 9 th semester project, Software Engineering, Aalborg Universitet. Januar Shamim Khan, Ahmed K, Gavazzi A, Poulsen J et al. Development and implementation of centralized simulation training evaluation of feasibility, acceptability and construct validity. BJU Int Aug Johansen Mønsted E. Overlæge kritiserer brug af robotter. Dagens Medicin, nr. 34, 9. november Sloth C, Poulsen J et al. Towards safe robotic surgical systems. Artikel indsendt til tidsskiftet Transactions on Biomedical Engineering. Juni Grande K, Jensen RS, Kibsgaard M. Low-cost simulation of robotic surgery. ACM Digital Library d. 20. Marts Version d. 12. august /29

27 10.Matu O, Thøgersen M, Galsgaard B, Jensen Møller M. Stereoscopic augumented reality system for supervised training on minimal invasive surgery robots. En studenteropgave ved Aalborg Universitet afleveret december Lund L, Poulsen J. Kapitel i engelsk lærebog Surgical Simulation. Role of animal models in training and assessment. Anthem Press Foredrag ved videnskabelige møder 1. Poulsen J. Managing Urological Cancer in Central London. Aarhus Universitetshospital d. 14. september Staff meeting. 2. Poulsen J. MIUC a Training Institution in Western Denmark. Guy s Hospital d. 19. September Indvielse af The Sherman Education Centre at Guy s Hospital. 3. Lund L. Laparoskopisk kirurgi MIUC. Dansk Urologisk Selskab Forårsmøde Petersson J. Nurse Specialist in Robotic Surgery. Educational Meeting EAUN & Danish Scientific Urology Nursing meeting, Aarhus Universitetshospital Skejby d. 15. juni Petersson J. Foredrag i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Århus d. 12. januar Poulsen J. Robotkirurgi Tidens Trend & Robotkirurgi flytter grænser. SAKS - Studerendes Almene Kirurgiske Selskab i Aarhus d. 16. maj Version d. 12. august /29

28 Kongresser/posters 1. Lindorff-Larsen K. 1st World Congress on Surgical Training. Poster: A Danish regional organisation for multidisciplinary surgical skills training. Göteborg, Sverige d September Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. 13 th International EAUN Meeting. Paris, Frankrig, februar Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. EORNA Lissabon, Portugal, april Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. ERUS London, UK, september Poulsen J. Robotic Urological Surgery. Workshops. Windsor, UK d februar Petersson J. Experience of an RNFA in robotic surgery. EAUN Milano, Italien, marts Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. SERGS kongres, London, UK d. 14. juni Version d. 12. august /29

29 Medieomtale 1. Poulsen J. Interview i Olympus maj Organiseret træning giver bedre kirurger. 2. Fabrin K, Kallehave FL, Knudsen Å, Poulsen J. Indsigt og Udsyn Aalborg Sygehus december Kommende kirurger lærer at holde på kniv og gaffel. 3. Petersson J. Robotassistenten er sygeplejerske. Sygeplejersken nr. 6 d. 25. marts Poulsen J. Flere robot-operationer til Nordjylland. DR4 Nordjylland d. 23. september Poulsen J. Under robottens kniv. DR4 Nordjylland d. 11. oktober Poulsen J. Kræftpatienter venter frivilligt på robot. DR4 Nordjylland d. 11. oktober Poulsen J. DR4 Nordjylland og DR1 landsdækkende radioprogram vedr. robotkirurgi samt optræning af robotkirurger d. 25. oktober Poulsen J. TV-indslag vedr. Da-Vinci robotten på Aalborg Universitetshospital. DR1 21 Søndag d. 10. februar Poulsen J. Nu skal du opereres af en robot. Datatid/TechLife april Poulsen J. Nu skal du opereres af en robot. Jyllandsposten d. 8. juni Kræftplan for Region Nordjylland. Side 5 og side 18. Sundhed, Plan og Kvalitet Region Nordjylland. Juni Tybjerg C. Tove Nilsson Prisen uddelt for 3. gang. Overlæge Johan Poulsen fra det urologiske speciale er årets modtager af uddannelsesprisen. Aalborg Universitetshospital. Personalenet/nyheder d. 1. november Overlæge modtager Tove Nilsson Prisen Altinget d. 22. november Mikkelsen Toft N. TV-indslag vedr. MIUC grisekursus i Biomedicinsk Laboratorium, Aalborg Universitetshospital Briter skærer i danske grise. DR2 d. 9. december 2013 kl TV-indslag vedrørende færdighedskurser i robotkirurgi for udlændige. DR1 TV avisen d. 9. december 2013 kl Version d. 12. august /29

30 16.Direkte radioudsendelse fra Biomedicinsk Laboratorium vedrørende færdighedskurser i robotkirurgi. P4 Nordjylland d. 9. december 2013 kl Igangværende projekter 1. Charlotte Green. Konsekvenser af et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi i uddannelsesregion Nord og Øst bedømt ved udvalgte operative færdigheder. Opstartet i 2010 afsluttes december Poulsen J, Søgaard-Andersen E. Robotkirurgisk Center ved Aalborg Sygehus et oplæg til diskussion. Juli Thi Hoang Trang Cao. The influence of the laparoscopic training on the surgical skills and career development. Opstart i november Martin Kraus og Johan Poulsen. Ny simulationsrobot til kirurgisk træning. Opstart i september Bai Shaoping. Flexible manipulators with enhanced mobility for next generation of robotic surgical systems. Projektansøgning indsendt september Version d. 12. august /29

31 Redaktion Johan Poulsen, overlæge, daglig leder af MIUC Tina Jørgensen, sekretær, MIUC sekretariatet Udgiver MIUC Minimal Invasiv Udviklingscenter Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Tlf.nr August 2014 Version d. 12. august /29

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Året der gik... 4 Organisation... 6 MIUC styregruppe... 7 Kursusaktivitet... 8 Laparoskopi kurser (modul I

Læs mere

MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing,

MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2011 Indledning MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, Viborg, Århus og Nordjylland i 2006 i

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

MIUC KURSER. Forår 2014

MIUC KURSER. Forår 2014 MIUC KURSER Forår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Forår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

miuc KURSER Efterår 2013

miuc KURSER Efterår 2013 miuc KURSER Efterår 2013 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 miuc KURSER Efterår 2013 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

MIUC KURSER 2012 m MINIMAL INVASIV uc UDVIKLINGS CENTER

MIUC KURSER 2012 m MINIMAL INVASIV uc UDVIKLINGS CENTER MIUC KURSER 2012 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER 2012 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland

Læs mere

MIUC igennem 7 år - hvad med fremtiden?

MIUC igennem 7 år - hvad med fremtiden? MIUC igennem 7 år - hvad med fremtiden? Johan Poulsen Overlæge Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Overlæge Urologisk Afdeling, King s College Hospital London Medlem af Laparoskopiudvalget

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard.

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra: Informations- og debatmøde med deltagelse af de ledende overlæger fra videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger, specialets professorer,

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro

Redegørelse. Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet Universitetshospitalet Skejby og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf.: 9927 2710 Fax: 9927 6305 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse Radikal prostatektomi Centersatellitsamarbejdet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Kursuskalender forår 2017

Kursuskalender forår 2017 Kursuskalender forår 2017 Fleksibel endoskopi 21. marts Basiskursus i udstyr til gastrointestinal videoendoskopi (Sjælland) 10. maj Basiskursus i udstyr til gastrointestinal videoendoskopi (Jylland) 7.

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2016 > SÆSONPROGRAM for efterår 2016 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 20. september kl. 20.00: Ole Johannes Hartling, ledende

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

1. halvår 2011. 1. halvår 2011

1. halvår 2011. 1. halvår 2011 1. halvår 2011 1. halvår 2011 Praktiske informationer Sådan tilmelder du dig Tilmelding til kurserne kan kun ske ét sted: Det er via vores hjemmeside www.olympus.dk/academy Tilmelding foregår under det

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. Specialets navn: Gynækologi og obstetrik Postgraduat klinisk lektor: Inge Marie Møller-Skuldbøl Ansættelsessted: HEH,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Kikkertoperation for prostatakræft Baggrund Udvælgelse af den rette patient

Kikkertoperation for prostatakræft Baggrund Udvælgelse af den rette patient Kikkertoperation for prostatakræft Af overlæge Johan Poulsen, ansat ved Urologisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Siden januar 2000 desuden ansat som deltidsoverlæge med speciale i kikkertkirurgi ved King s

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Brænd igennem med din forskningskommunikation

Brænd igennem med din forskningskommunikation CENTER FOR KLINISK FORSKNING Brænd igennem med din forskningskommunikation - Et teoretisk og praktisk læringsforløb for ph.d.-studerende og andre forskningsaktive. Formål Kurset skal give ph.d.-studerende

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2014

MIUC KURSER. Efterår 2014 MIUC KURSER Efterår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program

Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen Program Program for den 18.- 20. april 2012 i København (3 dage) Mødetidspunkt: Kl. 1000 den 18. april 2012. Sted: Forhallen i Teilumbygningen,

Læs mere

Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske

Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Statusnotat Den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske Grundlag og formål Sundhedsdirektørkredsen under Danske Regioner besluttede primo 2012 at etablere en landsdækkende uddannelse til

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen!

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen! Center for Medicinsk Uddannelse på Aarhus Universitet og videreuddannelsesregion Nord vil gerne have din hjælp til at evaluere Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), som i det daglige varetages af de

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Ny specialeuddannelsen

Ny specialeuddannelsen Ny specialeuddannelsen Klinisk uddannelse Teoretisk uddannelse Turnus Medicin/ kirurgi/ praksis Speciales pecifikt teoretisk kursus Generelle kurser Forskningstræning Introduktionsstilling Introduktionsamanuensis,

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus

Mødeform: Nævnssekretær: Referent: Deltagere, Akkrediteringsnævnet: Deltagere, IKAS: Afbud: Fysisk møde Aarhus Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1.th. DK - 8200 Aarhus N Telefon +45 8745 0050 Referat, nævnsmøde nr. 32, den 23-11-2016 10:00 Mødeform: Fysisk møde Aarhus Nævnssekretær: Inge Gjerlev Poulsen,

Læs mere

Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital.

Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital. DMCG.dk møde Kirurgisk Certificering 15.00 16.30 Er der behov for certificering inden for øvre GI cancer kirurgi? Uddannelse og certificering inden for Hepato-Pancreatico-Biliær (HPB) kirurgi Professor,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring LOGBOG GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring National uddannelse til gastroskoperende sygeplejerske A. Uddannelsen består af en teoretisk del, som udbydes nationalt. B. Uddannelsen består sideløbende

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET IDEREUDDANNELSESSEKR Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 23. april 2015 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-74-15 Referat fra møde i Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Boot camp kursus 2015 Kandidatstuderende 1. semester Aalborg Universitet

Boot camp kursus 2015 Kandidatstuderende 1. semester Aalborg Universitet 2015 Aalborg Universitet Praktiske oplysninger Hvornår Mandag den 24. august 2015 kl. 08.00 Tirsdag den 25. august 2015 kl. 08.00 Onsdag den 26. august 2015 kl. 08.00 Hvor NordSim, Auditoriet - Alle NordSim,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 14. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere