MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER"

Transkript

1 m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER MIUC ÅRSRAPPORT 2013

2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Året der gik... 4 Organisation... 7 MIUC styregruppe... 8 Kursusaktivitet... 9 Laparoskopi kurser (modul I og modul II)... 9 Åben Kirurgi kurser... 9 Endoskopi kurser på simulator... 9 Gastroskopi-Sigmoideoskopi:... 9 Koloskopi: Endoskopisk behandling af øvre gastrointestinal blødning: Avancerede laparoskopi kurser & robotkirurgi Urologi: Gynækologi: Almen Kirurgi: Kursussteder Projekter i MIUC regi Økonomi/budgetbevilling Fremtid Afholdte MIUC kurser 2013: Mødeaktivitet Videnskabelig aktivitet i MIUC Artikler Foredrag ved videnskabelige møder Kongresser/posters Medieomtale Igangværende projekter Redaktion Udgiver Version d. 12. august /29

3 Baggrund MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret af de daværende amter: Vejle, Ringkøbing, Viborg, Århus og Nordjylland i 2006 i starten kun for læger under speciallægeuddannelse i almen kirurgi, urologi og gynækologi. Organisationen beskæftigede sig i de første år med laparoskopitræning, deraf navnet MIUC: Minimal Invasiv Udviklingscenter. Nu tilbydes der tillige kurser i Åben Kirurgi, Endoskopi og robotkirurgi. Alle introduktionslæger i de 3 specialer får tilbud om dages laparoskopi kursus (modul I og modul II) samt 2 dages kursus i åben kirurgi (i alt 7 kursusdage i intro-perioden). Der tilbydes også specialespecifikke videregående laparoskopikurser for læger i hoveduddannelse og nyuddannede speciallæger (avancerede kurser). Endelig er der tilbud om træning i simulationsbaseret endoskopi for læger i almen kirurgisk uddannelse: Intro-læger tilbydes kursus i gastro- og sigmoideoskopi og H-læger tilbydes kursus i koloskopi samt kursus i behandling af øvre gastrointestinal blødning. De basale kurser er forbeholdt læger fra Videreuddannelsesregion Nord, mens de avancerede kurser kan søges fra andre regioner og lande. Overlæge Lars Høj, som indtil december 2011, var koordinator for færdigheds- og simulationstræning i lægelig videreuddannelse var medvirkende til indførelse af objektive kriterier for godkendelse af kirurgiske kompetencer. På denne baggrund testes kursisterne således ved laparoskopi Modul I for deres generelle viden om den laparoskopiske metode ved hjælp af en MC-test (Figur 1). De motoriske færdigheder måles ved hjælp af OSCEs og en standardiseret test på en laparoskopisk simulator (LapSim). Ved Modul II gentages samme MC-test og ved afslutningen udføres atter LapSim-testen, hvorefter underviserne foretager en struktureret bedømmelse af en indøvet operation på den bedøvede gris (OSATS). Disse tests danner grundlag for, at kursisten efter Modul 2 får udleveret et certifikat der indikerer, at han/hun besidder tilstrækkelige psykomotoriske færdigheder til videre uddannelse indenfor laparoskopi. Testene kan også bruges af lægernes Version d. 12. august /29

4 vejledere til at tilrettelægge et personligt uddannelsesforløb og af lægen selv til at vælge det speciale, der passer bedst til egne forudsætninger. Indtil videre meddeles resultaterne dog kun til afdelingen (med kursistens tilladelse), hvis de ikke har kunnet danne grundlag for udfærdigelse af et certifikat. Alle resultater bliver løbende ajourført og gemt i en database. Figur 1 (lånt af Lars Høj): Version d. 12. august /29

5 Året der gik Da Vinci S-system robot I forbindelse med Aalborg Universitetshospitals indkøb af en helt ny operationsrobot (Da Vinci Si-system), overgik den gamle Da Vinci S-systemrobot til Biomedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital mhp. undervisningsbrug incl. adgang til robotsimulatorkonsollen. Dette har givet MIUC en unik mulighed for at videreudvikle kurser inden for robotkirurgien. P.t. er to reservelæger uddannet i brugen af simulatoren og kursuskonceptet er således, at kursisterne cirkulerer mellem simulatorkonsol, laparoskopi- og robotleje. Dette forløb er midlertidig blevet besværlig gjort af et forbud mod at bruge konsollen i Dyrestalden, idet den pga. smittefare fra grisebakterier skal forblive på OP. Kirurgisk Anatomi I december blev det første officielle kursus i kirurgisk anatomi afholdt på Anatomisk Institut i Aarhus. Det foregår på balsamerede donatorer i et format på 9 kursister, 3 undervisere og 3 stationer. Målgruppen er læger i hoveduddannelse indenfor urologi, gynækologi og almen kirurgien. Det er et meget efterspurgt kursus og vil blive gentaget i 2014 med yderligere 2 kurser. Teamtræning i robotkirurgi I februar 2013 blev der afholdt et pilot-teamtræningskursus i robotkirurgi for et operationshold bestående af 2 læger og 2 sygeplejersker fra Herlev Hospital. MIUC forventer at opleve et stigende antal henvendelser fra eksterne regioner med interesse i robotkirurgi og der planlægges at afholde yderligere kurser i Version d. 12. august /29

6 Nyansættelse i MIUC Sygeplejerske Jane Petersson, som er certificeret til at assistere ved robotoperationer (RNFA uddannet) på Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er blevet ansat i MIUC regi en dag om ugen. Hun står bl.a. for klargøring, opsætning af robotten ved robotkurser og er med hele dagen samt planlægning/iværksættelse af den kommende RNFA uddannelse (RNFA = robotic nurse first asstistant). Forskningsfond MIUC har etableret en forskningsfond mhp. at støtte forskning, der fokuserer på uddannelse og udvikling inden for minimalt invasiv kirurgi og kirurgisk færdighedstræning i Uddannelsesregion Nord med tilknytning til MIUC. Der er et beløb på kr. til rådighed om året, som kan uddeles i en eller flere portioner. Samarbejde med industrien Covidien: MIUC har en uddannelsesaftale med medicinalfirmaet Covidien, som sponsorerer anvendelse af laparoskopiske instrumenter og velvilligt stiller undervisere til rådighed i instrumentlære, knude/sutureringsteknik og anvendelse af diatermi. Samarbejdskontrakten løber i 2 år og skal således genforhandles ultimo Samarbejdet med laparoskopiske instrumentfirmaer udbydes i frit udbud hver 2. år. Takeda Pharma A/S: Herudover har medicinalfirmaet Takeda Pharma A/S doneret et uddannelsessponsorat til MIUC imod, at de får lov til at være med til kurser, hvor der undervises i håndtering af blødning/hæmostaserende produkter (TachoSil). Nycomed har i 2013 deltaget på Dag 2 ved modul II kurserne. Samarbejdet med Takeda Pharma A/S evalueres halvårligt. Version d. 12. august /29

7 Træningsbokse Produktionen af den nuværende model (Laparotrainers), som bl.a. bruges ved laparoskopi modul I er stoppet. Dette har givet nogle udfordringer, idet det har vist sig vanskeligt at finde en afløser for den gamle model. MIUC har midlertidig testet og en indkøbt en model fra firmaet 3-Dmed en såkaldt Lab Tab Trainer, men er ikke optimalt, da der opleves en forsinkelse i kameraet. Der arbejdes på at finde en bedre løsning. Nyt medlem af MIUC styregruppe Søren Laurberg, professor, overlæge ved Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. LapSim (laparoskopiske simulatorer) Der er indkøbt en ny LapSim til placering i Hospitalsenhed Vest og alle Lapsim er er opgraderet med det seneste software bestående af basic skills, kolecystektomi og gynækologi-modul samt nye simballs. Endvidere er der indkøbt et appendektomi modul til lap.sim. en i Aalborg. Der er nu i alt 5 LapSim er, der kan udlånes til afdelingerne efter aftale med MIUC sekretariatet. D. 19. sept blev der vedtaget en ny målbeskrivelse for gynækologiske introlæger, der inkluderer krav om laparoskopitræning på simulator inden operation på mennesker. For at imødekomme dette krav, opstod behovet for at MIUC underviserne kan bruge simulatoren og vejlede kursisten undervejs. Tidligere styregruppemedlem gynækologisk overlæge Lars Høj har derfor i en periode mødt op på Modul I kurserne for at train-the-trainer i brugen af LapSim. Version d. 12. august /29

8 Organisation Daglig leder af MIUC samt ansvarlig for laparoskopi- og robotkurserne: Johan Poulsen, Overlæge, Urologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Ansvarlig for endoskopi- samt åben kirurgi kurserne: Karen Lindorff-Larsen, Overlæge, Lægelig Leder af NordSim Center for færdighedstræning og simulation Aalborg Universitetshospital MIUC sekretariatet er placeret i Forskningens Hus ved Aalborg Universitetshospital og varetages af en fuldtidssekretær: Overassistent Tina Jørgensen Version d. 12. august /29

9 MIUC styregruppe MIUC styregruppe holder møde x 2 årligt og består af følgende medlemmer: Navn: Morten Noreng (formand) Johan Poulsen Titel: Lægelig Direktør Aalborg Universitetshospital Overlæge, Urologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Daglig leder af MIUC Karen Lindorff-Larsen Overlæge, Lægelig Leder af NordSim Center for færdighedstræning og simulation Aalborg Universitetshospital Postgraduate klinisk lektor i kirurgi Region Nord Benedict Kjærgaard Axel Forman Gitte Eriksen Søren Laurberg Lars Lund Berit Bjerre Handberg Thomas Birk Madsen Mette Gjerløv Mikkel Grimmeshave Tina Jørgensen Overlæge, Lektor, Leder af Biomedicinsk Laboratorium Aalborg Universitetshospital Professor, Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Skejby Postgraduate klinisk lektor i gynækologi Region Nord Professor, Overlæge, Kirurgisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Professor, Specialeansvarlig overlæge, Urinvejskirurgisk Afdeling Odense Universitetshospital Rådgiver for Hospitalsenheden Midt (kirurgisk øvelab. Foulum) Sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord AC-fuldmægtig, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord Specialkonsulent, Sundhed - Plan og Kvalitet Region Nordjylland Planlægningschef, Sundhed Plan og Kvalitet Region Nordjylland Sekretær, MIUC sekretariatet Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital Version d. 12. august /29

10 Kursusaktivitet Der har i 2013 været afholdt i alt 41 færdighedskurser med 199 kursister. Derudover har 37 undervisere medvirket ved disse kurser. Laparoskopi kurser (modul I og modul II) Målgruppen er introduktionslæger med max. 6 kursister og 3 undervisere på hvert hold en fra hvert af de skærende specialer (urologi, gynækologi og almen kirurgi). Modul I er et 2-dages kursus med praktiske øvelser på træningsboks (laparotrainer). Modul II er ligeledes et praktisk kursus, men her er træningsboksen skiftet ud med bedøvede grise. Kurserne finder sted i Aalborg, Skejby og Viborg. I 2013 blev disse gennemført med i alt 71 kursister fordelt på 12 kurser i alt. Åben Kirurgi kurser Målgruppen er introduktionslæger med max. 6 kursister og 3 undervisere på hvert hold en fra hvert af de skærende specialer (urologi, gynækologi og almen kirurgi). Det består af et 2-dages kursus, hvor Dag 1 er øvelser på modeller forudgået af et teoretisk oplæg. På Dag 2 foretages operativ teknik på bedøvede grise. I 2013 blev der afviklet 6 kurser i henholdsvis Aalborg og Skejby med i alt 36 kursister. Endoskopi kurser på simulator Gastroskopi-Sigmoideoskopi: Målgruppen er kirurgiske introduktionslæger med max. 3 kursister på hvert hold. Det er et 1-dags kursus, hvor der trænes intensivt med en erfaren speciallæge som underviser. Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret træning i den kliniske situation. I 2013 blev der afviklet 6 kurser i henholdsvis Skejby og Aalborg med i alt 14 kursister. Version d. 12. august /29

11 Koloskopi: Målgruppen er kirurgiske hoveduddannelseslæger med max. 3 kursister på hvert hold. Det er et 2-dages kursus, hvor der trænes med en erfaren speciallæge som underviser. Godkendt kursus giver certificering til fortsat superviseret klinisk træning. I 2013 blev der afviklet 2 kurser i henholdsvis Skejby og Aalborg med i alt 6 kursister. Endoskopisk behandling af øvre gastrointestinal blødning: Målgruppen er kirurgiske hoveduddannelseslæger, som lige er startet i deres hoveduddannelse. Det er et 1-dags kursus og foregår x 1 årligt i marts måned. Der er plads til max. 7 kursister, som undervises af 3 erfarende speciallæger. Det er kursus med lidt teori, men hovedvægten er lagt på praktiske gastroskopiske øvelser på grisemave/oesophagus model. Avancerede laparoskopi kurser & robotkirurgi Urologi: Kurserne i urologi afholdes i Aalborg, hvor både laparoskopi og robotkirurgi indgår, som regel med 1 robotleje og 2 laparoskopi lejer afhængig af antal kursister. I år udvidet fra 1-dags til nu 2-dages kurser. Kursisterne er en blanding af danske og engelske kursister, hvilket giver en god synergi og engagement på kurset. I 2013 blev der gennemført 8 kurser med i alt 36 kursister, hvoraf de 28 er uddannelsessøgende fra London, UK. Gynækologi: Målgruppen er hovedudddannelseslæger, som er midt i deres hoveduddannelse. Kurset er et 1-dags kursus og afholdes x 2 årligt på skift i henholdsvis Skejby og Aalborg. Der er 2 undervisere til max. 6 kursister og i 2013 deltog således 11 kursister. Version d. 12. august /29

12 Gynækologien har udover laparoskopi kurser afviklet 2 x robotkurser af 1-dags varighed med 4+2 kursister. Indtil videre afholdes laparoskopi og robotkirurgi fortsat som to separate kurser. Almen Kirurgi: Laparoskopi kurser for almen kirurgien er indstillet, da der ikke har været tilstrækkelig tilslutning til disse kurser. Almen kirurgien er dog interesseret i at starte op med robotkirurgi og der blev således i december 2013 afholdt et pilotkursus, hvor både laparoskopi og robot indgik. MIUC håber med dette tiltag at kunne tiltrække flere kursister. Version d. 12. august /29

13 Kursussteder MIUCs kursusaktivitet finder sted i Skejby, Viborg og Aalborg som følgende: SKEJBY: SkejSim - Medicinsk Simulation og Færdighedstræning INCUBA Science Park Skejby Brendstrupgårdsvej 102, 8200 Aarhus N Kontakt: Assistent Lisbeth Schmidt Nielsen Tlf.nr Logistiker Olav Petersen Aarhus Universitetshospital Skejby Klinisk Institut, Indgang 7, kælderen Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N Kontakt: Afdelingsleder Henrik Sørensen Tlf.nr VIBORG: Forskningscenter Foulum Område D23 Blichers Allé Tjele Kontakt: Tlf.nr Version d. 12. august /29

14 AALBORG: NordSim Center for Færdighedstræning og Simulation Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Kontakt: Lægelig leder Karen Lindorff-Larsen Koordinator Kirsten Arriens Tlf.nr.: Biomedicinsk Laboratorium Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital Ladegårdsgade 3, 9000 Aalborg Kontakt: Lægelig leder Benedict Kjærgaard Dyretekniker Ole Sørensen Dyretekniker Torben Madsen Dyretekniker Jens Jespersgaard Sørensen Tlf.nr.: Version d. 12. august /29

15 Projekter i MIUC regi 1. The influence of the laparoscopic training on the surgical skills and career development af Thi Hoang Trang Cao. Indskrevet ved Aarhus Universitet. Hovedvejleder er Professor og speciale ansvarlig overlæge Lars Lund, Urinvejskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Projektet tager udgangspunkt i de indsamlede data, der er blevet til siden MIUC startede op med laparoskopi kurser til kirurgiske, gynækologiske og urologiske uddannelsessøgende læger i region Nordjylland og Midtjylland. Der er i alt fra 2005 til og med 2011 i alt 226 kursister. Databearbejdning er gået i gang, men resultaterne foreligger endnu ikke. Desuden er der udarbejdet en ny projektbeskrivelse, som er et prospektivt projekt. Projektet skal på længere sigt kunne være en del af de allerede etablerede laparoskopi kurser Modul I og Modul II. Projektbeskrivelsen er skrevet, men planlægningsarbejdet og logistikken er ikke helt på plads. NB! Trang Cao er i mellemtiden hoppet fra sit PhD-studie og der arbejdes på at finde en ny kandidat til at overtage projektet. 2. Konsekvenser af et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi i uddannelsesregion Nord og Øst bedømt ved udvalgte operative færdigheder af Charlotte Green Carlsen. Indskrevet ved Aarhus Universitet. Hovedvejleder er Professor, overlæge, dr. med. Peder Charles, Center for Medicinsk Uddannelse, Health, Aarhus Universitet. Baggrund Erfaringerne med accelereret uddannelse inden for det kirurgiske speciale er begrænsede, selv om det er muligt at pege på en række faktorer til fordel for et struktureret oplæringsforløb i kirurgiske Version d. 12. august /29

16 færdigheder: Der er i stigende grad adgang til simulatorer og anden færdighedstræning, som gør det muligt at træne kirurgiske procedurer grundigt uden gene for patienter; der er blevet bedre mulighed for objektivt at bedømme kvaliteten med validerede redskaber til vurdering af de operative indgreb i stedet for alene kvantiteten; der er reduceret adgang til traditionel mesterlære på operationsstuerne pga produktivitetskrav og øget specialisering, og endelig betyder arbejdsvilkårene i Danmark, at uddannelsen skal tilrettelægges indenfor en 37-timers arbejdsuge. Samlet peger dette på et behov for at udvikle et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi. Et accelereret forløb vil øge såvel kvalitet som produktivitet og midlerne er en fokuseret arbejdstilrettelæggelse for at for at udnytte uddannelsespotentialet fuldt ud. Formål Når den enkelte læge erhverver specifikke kirurgiske færdigheder tidligere i sin specialistuddannelse, får han hurtigere forudsætninger for at udvikle yderligere kompetencer og derved frigive arbejdskraft. Projektet Det første studie, der er en spørgeskemaundersøgelse i 2010, viste at 40% af 2. års hvd udd og 10 % af 3. og 4. hvd udd ikke kunne operere lyskebrok selvstændigt, samt at ca. 30% af års hvd udd havde erfaring på 60 hernier eller mindre. Herefter er der udviklet en bedømmelsesskala til hernieoperationer optaget på video. Resultatet er en specifik scala til brug for åbne inguinale hernieoperationer. Skalaen kan bruges i klinikken og viser god evne til at skelne mellem operatører med forskellig erfaring. Version d. 12. august /29

17 Hovedstudiet er udført på nystartede hoveduddannelseslæger i kirurgi, der er randomiseret til accelereret uddannelse vs kontrolgruppe. Interventionsgruppen fik et accelereret forløb med særligt tilrettelagt færdighedstrænings kursus og herefter (op til) 20 superviserede hernieoperationer og galdeoperationer inden for 1-2 måneder. Deres operationstider blev fulgt og en del af operationerne optaget. Optagelserne skal herefter vurderes ved hjælp af den validerede skala for at se udviklingen i deres operative færdigheder i åben og laparoskopisk kirurgi. Det har i processen vist sig, at implementeringen kan vanskeliggøres af faktorer i arbejdstilrettelæggelsen. Der er derfor beskrevet et kvalitativt studie af, hvilke faktorer der betyder mest i arbejdstilrettelæggelsen for yngre kirurger, herunder hvilken status uddannelsen har mhp. at kunne beskrive muligheden for implementeringen af det accelererede uddannelsesforløb. Projektet viser samlet, at operationstiden nedsættes markant, kvaliteten øges signifikant og lægernes egen tryghed ved arbejdet er øget. Charlotte Green Carlsen afleverede sit projekt december 2013 og forsvarede sin afhandling d. 28. februar 2014 med titlen: Fast-track training improves surgical skills compared to traditional training. 3. Kirurgisk Dream Team uddannelse af Mikkel Seyer Hansen, overlæge ved Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. MIUC støtter ikke projektet finansielt, men i form af udstyr ved udlån af MIUCs træningsbokse (LaparoTrainer) x 2 om året for en uge af gangen. MIUC får økonomisk kompensation for slidtage af boksene. Version d. 12. august /29

18 Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt man ved intensiv kirurgisk oplæring allerede under medicinstudiet kan få bedre kirurger på et tidligere tidspunkt i deres kliniske uddannelse. Er det muligt ved tidlig rekruttering at skabe et hold af superkirurger? Dream Team har indtil nu afholdt 9 kurser med 8 studerende ude på de respektive 4 afdelinger (gynækologi, urologi, øvre og nedre kirurgi). Mikkel Seyer Hansen er blevet fastansat som lektor ved Aarhus Universitet til at varetage udelukkende Dream Team. To publikationer er under udarbejdelse og et PhD forløb under opstart. Der har været skrevet om Dream Team projektet i interne publikationer for Aarhus Universitet. Økonomi/budgetbevilling MIUC er oprindeligt finansieret af bidrag fra Region Midtjylland og Region Nordjylland til gennemførelse af basiskurserne Modul I og II. Efterfølgende er aftalt, at MIUC tilbyder at gennemføre kurserne i åben kirurgi, endoskopi og koloskopi for Videreuddannelsesudvalg Nord og tilsvarende at gennemføre de avancerede kurser i Modul III (avancerede kurser). I alt har MIUC i 2014 rådet over en økonomisk ramme til gennemførelse af følgende aftalte aktiviteter: 12 Modul I og Modul II kurser, 11 Modul III kurser, 15 endoskopi- og åben kirurgi kurser. I 2013 er desuden udbudt kurser i blødningsendoskopi og anatomi. Deltagelse i Modul III finansieres delvist via deltagerbetaling. Såfremt der deltager udenlandske læger i Modul III kurserne finansieres dette via en fuld deltagerbetaling. I 2013 begynder som noget nyt gennemførelse af kurser, hvori der anvendes robotteknologi. Et område, som det har vist sig at være et stort behov for at kunne tilbyde kurser inden for. I 2013 overtog MIUC ansvaret for alle laparoskopisimulatorer i hele Videreuddannelsesregion Nord, hvortil der nu er indkøbt ny simulator til Regionshospitalet Horsens samt indkøb af ens software. En del af MIUC er en øget forskningsindsats inden for laparoskopi, hvorved der i perioden er medfinansieret et PhD-forløb og der er igangsat et yderligere PhD-forløb i Samlet har MIUC rådet over en økonomisk ramme på 3,2 mio. kr. til at gennemføre ovennævnte aktiviteter. Version d. 12. august /29

19 Gennem de seneste år har det været muligt for MIUC organisationen at gennemføre kurserne på en sådan måde (bl.a. via bidrag fra producenter af instrumenterne), at det er muligt at frigøre ressourcer til udviklingsformål. Disse midler er bl.a. anvendt til indkøb af nye operationssøjler mv. til de tre dyrestalde. I 2013 er en lille del af den frigjorte økonomi anvendt til at indkøbe bl.a. det fælles software til simulatorerne. Aktiviteterne er gennemført inden for de aftalte vilkår for honorering af underviserne og med et fast antal timer pr. kursus (transport og forberedelse er inkluderet). Ligeledes er kurserne gennemført inden for de aftalte rammer med de involverede dyrestalde. At de aftalte aktiviteter gennemføres på faste vilkår med et velfungerende sekretariat bevirker, at MIUCs økonomi stort set er i balance og i orden. Version d. 12. august /29

20 Fremtid MIUC har nu eksisteret i 7 år og har gennem årene udviklet sig til en større kursusvirksomhed. Det som startede ud med 12 kurser om året er nu oppe på 41 kurser om året og tallet vedbliver med at stige. I 2014 forventer MIUC således at nå op på 55 kurser fordelt på laparoskopi, åben kirurgi, endoskopi og robotkirurgi. På Sygeplejeområdet vil MIUC kunne udbyde et certificeret kursusforløb for sygeplejersker, der skal agere 1. assistent ved robotkirurgiske indgreb (RNFA). Herudover er der planer om at starte kursusaktiviteter op i herniekirurgi, som forventes påbegyndt i efteråret På forskningsområdet stiles mod, at MIUC kontinuerligt er support/økonomisk sponsor på mindst 1-2 PhD-projekter samt medvirker ved flere kliniske og universitære forskningsprojekter. Version d. 12. august /29

21 m uc MINIMAL INVASIV UDVIKLINGS CENTER

22 Afholdte MIUC kurser 2013: Laparoskopi Modul I Sted Kursister Undervisere Lars Høj, gynkækologi, Skejby januar Skejby 5 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Peter Nerstrøm, kirurgi, Randers marts Aalborg 6 Marianne Mulle Jensen, gynækologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg april Viborg 6 Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Lars Lund, urologi, Odense Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg september Skejby 6 Peter Grønning Olesen, Gynækologi, Herning Lotte Kaasgaard Jakobsen, Urologi, Skejby Peter Nerstrøm, kirurgi, Randers oktober Viborg 6 Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Brian Özeraitis Kloster, urologi, Odense Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg november Aalborg 6 Marianne Mulle Jensen, gynækologi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Modul II Sted Kursister Undervisere april Skejby maj Aalborg juni Viborg november Skejby december Aalborg december Viborg 6 Mikkel Seyer Hansen, gynækologi, Skejby Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Poul-Erik Lundbech, kirugi, Aarhus Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Ulla Møldrup/Lotte Kaasgaard, urologi, Skejby Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Peter Grønning Olesen, Gynækologi, Herning Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Poul-Erik Lundbech, kirurgi, Aarhus Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Knud Fabrin, urologi, Aalborg Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Ferid Madzak, gynækologi, Viborg Lars Lund, urologi, Odense Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Version d. 12. august /29

23 Avanceret lap. urologi &robot Sted Kursister Undervisere 4-5. februar Aalborg 3 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro 4-5. marts Aalborg 5 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro april Aalborg 4 Knud Fabrin, urologi, Aalborg juni Aalborg 6 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro 28. juni Aalborg 6 UK undervisere 30. sept.-1. oktober Aalborg 6 Johan Poulsen, urologi, Aalborg november Aalborg 2 Steven Widecrantz, urologi, Herlev december Aalborg 4 Niels Toft Mikkelsen, urologi, Holstebro Avanceret lap. kirurgi & robot Sted Kursister Undervisere Johan Poulsen, urologi, Aalborg december Halgurd Omar, kirurgi, Aalborg Aalborg 3 Thorbjørn Sommer, kirurgi, Århus Avanceret lap. gynækologi Sted Kursister Undervisere 14. maj Skejby 5 Christian Kruse, gynækologi, Skejby Gitte Ørtoft, gynækologi, Skejby 26. november Aalborg 6 Christian Kruse, gynækologi, Skejby Aage Knudsen, gynækologi, Skejby Robotkirurgi gynækologi Sted Kursister Undervisere 22. maj Aalborg 4 Aage Knudsen, gynækologi, Skejby august Aalborg 2 Aage Knudsen, gynækologi, Skejby Version d. 12. august /29

24 Åben Kirurgi Sted Kursister Undervisere marts Aalborg april Skejby maj Aalborg september Skejby oktober Skejby november Aalborg 6 Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Arne Victor Bloch, kirurgi, Hjørring Jakob Dinesen, gynækologi, Skejby Niels Harving, urologi, Aalborg Arne Victor Bloch, kirurgisk, Hjørring Thora Christiansen, gynækologi, Skejby Arne Victor Bloch, kirurgi, Hjørring Isa Niemann, gynækologi, Skejby Else Kallestrup, urologi, Aalborg Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Aage Knudsen, gynækologi, Aalborg Else Kallestrup, urologi, Aalborg Anders Uth Ovesen, kirurgi, Aalborg Thora Christiansen, gynækologi, Skejby Michael Festersen Nielsen, kirurgi, Viborg Endoskopi Sted Kursister Undervisere Gastroskopi 18. februar Aalborg 3 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 8. april Skejby 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 29. april Aalborg 2 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus 16. September Skejby 1 Jan Bech Pedersen, kirurgi, Århus 7. oktober Skejby november Skejby 4 Niels Christian Bjerregaard, kirurgi, Århus Koloskopi april Skejby 0 AFLYST maj Aalborg oktober Skejby 3 Niels de Haas, kirurgi, Aalborg november Aalborg 0 AFLYST Beh. GI blødning 21. marts Aalborg 7 Finn Lasse Kallehave, kirurgi, Aalborg Mikkel Lønborg Friis, kirurgi, Aalborg Poul-Erik Lundbech, kirurgi, Århus Kirurgisk anatomi 18. december Aarhus 9 Axel Forman, gynækologi, Skejby Pål Wara, kirurgi, Aarhus Lars Maagaard Andersen, kirurgi, Aarhus Mohammed Saleh Nassar, kirurgi, Aarhus Total 199 KURSISTER Total 41 KURSER 37 UNDERVISERE Version d. 12. august /29

25 Mødeaktivitet Styregruppemøder: 7. februar oktober 2013 Undervisermøder: 17. januar september 2013 Referater fra møderne findes på Version d. 12. august /29

26 Videnskabelig aktivitet i MIUC Artikler 1. Lund L, Poulsen J. Kapitel i engelsk lærebog Surgical Simulation. Role of animal models in training and assessment. Anthem Press Khan MS, Ahmed K, Gavazzi A et al. Development and implementation of centralised simulation training evaluation of feasibility, acceptability and construct validity MRC Centre for Transplantation King s College Hospital, Guy s Hospital, London. Simulation and Interactive Learning (SAiL) Centre, Guy s Hospital, London. 3. Gohil R, Khan RS, Ahmed K et al. Urology training: past, present and future. BJU International Andersen SK, Hupfeld S, Lützen S et al. Medicinsk Teknologivurdering oer da Vinci operationssystem. Studenterrapport - Aalborg Universitet Jakobsen Holm T, Follin Normann M. Software Innovation: Using Prototyping to improve idea generation with lead users. 9 th semester project, Software Engineering, Aalborg Universitet. Januar Shamim Khan, Ahmed K, Gavazzi A, Poulsen J et al. Development and implementation of centralized simulation training evaluation of feasibility, acceptability and construct validity. BJU Int Aug Johansen Mønsted E. Overlæge kritiserer brug af robotter. Dagens Medicin, nr. 34, 9. november Sloth C, Poulsen J et al. Towards safe robotic surgical systems. Artikel indsendt til tidsskiftet Transactions on Biomedical Engineering. Juni Grande K, Jensen RS, Kibsgaard M. Low-cost simulation of robotic surgery. ACM Digital Library d. 20. Marts Version d. 12. august /29

27 10.Matu O, Thøgersen M, Galsgaard B, Jensen Møller M. Stereoscopic augumented reality system for supervised training on minimal invasive surgery robots. En studenteropgave ved Aalborg Universitet afleveret december Lund L, Poulsen J. Kapitel i engelsk lærebog Surgical Simulation. Role of animal models in training and assessment. Anthem Press Foredrag ved videnskabelige møder 1. Poulsen J. Managing Urological Cancer in Central London. Aarhus Universitetshospital d. 14. september Staff meeting. 2. Poulsen J. MIUC a Training Institution in Western Denmark. Guy s Hospital d. 19. September Indvielse af The Sherman Education Centre at Guy s Hospital. 3. Lund L. Laparoskopisk kirurgi MIUC. Dansk Urologisk Selskab Forårsmøde Petersson J. Nurse Specialist in Robotic Surgery. Educational Meeting EAUN & Danish Scientific Urology Nursing meeting, Aarhus Universitetshospital Skejby d. 15. juni Petersson J. Foredrag i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Århus d. 12. januar Poulsen J. Robotkirurgi Tidens Trend & Robotkirurgi flytter grænser. SAKS - Studerendes Almene Kirurgiske Selskab i Aarhus d. 16. maj Version d. 12. august /29

28 Kongresser/posters 1. Lindorff-Larsen K. 1st World Congress on Surgical Training. Poster: A Danish regional organisation for multidisciplinary surgical skills training. Göteborg, Sverige d September Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. 13 th International EAUN Meeting. Paris, Frankrig, februar Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. EORNA Lissabon, Portugal, april Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. ERUS London, UK, september Poulsen J. Robotic Urological Surgery. Workshops. Windsor, UK d februar Petersson J. Experience of an RNFA in robotic surgery. EAUN Milano, Italien, marts Petersson J. Robotic surgery with a nurse specialist as first assistant. SERGS kongres, London, UK d. 14. juni Version d. 12. august /29

29 Medieomtale 1. Poulsen J. Interview i Olympus maj Organiseret træning giver bedre kirurger. 2. Fabrin K, Kallehave FL, Knudsen Å, Poulsen J. Indsigt og Udsyn Aalborg Sygehus december Kommende kirurger lærer at holde på kniv og gaffel. 3. Petersson J. Robotassistenten er sygeplejerske. Sygeplejersken nr. 6 d. 25. marts Poulsen J. Flere robot-operationer til Nordjylland. DR4 Nordjylland d. 23. september Poulsen J. Under robottens kniv. DR4 Nordjylland d. 11. oktober Poulsen J. Kræftpatienter venter frivilligt på robot. DR4 Nordjylland d. 11. oktober Poulsen J. DR4 Nordjylland og DR1 landsdækkende radioprogram vedr. robotkirurgi samt optræning af robotkirurger d. 25. oktober Poulsen J. TV-indslag vedr. Da-Vinci robotten på Aalborg Universitetshospital. DR1 21 Søndag d. 10. februar Poulsen J. Nu skal du opereres af en robot. Datatid/TechLife april Poulsen J. Nu skal du opereres af en robot. Jyllandsposten d. 8. juni Kræftplan for Region Nordjylland. Side 5 og side 18. Sundhed, Plan og Kvalitet Region Nordjylland. Juni Tybjerg C. Tove Nilsson Prisen uddelt for 3. gang. Overlæge Johan Poulsen fra det urologiske speciale er årets modtager af uddannelsesprisen. Aalborg Universitetshospital. Personalenet/nyheder d. 1. november Overlæge modtager Tove Nilsson Prisen Altinget d. 22. november Mikkelsen Toft N. TV-indslag vedr. MIUC grisekursus i Biomedicinsk Laboratorium, Aalborg Universitetshospital Briter skærer i danske grise. DR2 d. 9. december 2013 kl TV-indslag vedrørende færdighedskurser i robotkirurgi for udlændige. DR1 TV avisen d. 9. december 2013 kl Version d. 12. august /29

30 16.Direkte radioudsendelse fra Biomedicinsk Laboratorium vedrørende færdighedskurser i robotkirurgi. P4 Nordjylland d. 9. december 2013 kl Igangværende projekter 1. Charlotte Green. Konsekvenser af et accelereret uddannelsesforløb i kirurgi i uddannelsesregion Nord og Øst bedømt ved udvalgte operative færdigheder. Opstartet i 2010 afsluttes december Poulsen J, Søgaard-Andersen E. Robotkirurgisk Center ved Aalborg Sygehus et oplæg til diskussion. Juli Thi Hoang Trang Cao. The influence of the laparoscopic training on the surgical skills and career development. Opstart i november Martin Kraus og Johan Poulsen. Ny simulationsrobot til kirurgisk træning. Opstart i september Bai Shaoping. Flexible manipulators with enhanced mobility for next generation of robotic surgical systems. Projektansøgning indsendt september Version d. 12. august /29

31 Redaktion Johan Poulsen, overlæge, daglig leder af MIUC Tina Jørgensen, sekretær, MIUC sekretariatet Udgiver MIUC Minimal Invasiv Udviklingscenter Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Tlf.nr August 2014 Version d. 12. august /29

MIUC KURSER. Forår 2014

MIUC KURSER. Forår 2014 MIUC KURSER Forår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Forår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning Årsrapport 2014 SkejSim Palle Juul-Jensens Boulevard 82 8200 Aarhus N Tlf. 86 20 52 50 www.skejsim.dk - kontakt@skejsim.dk Den 1. marts 2015 SkejSim årsrapport 2014 1. SKEJSIMS PURPOSE OG DE 7 STRATEGIFELTER...

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 3842 Fax: 6550 3281 Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER:... 3 LEDER... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN... 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE... 5

DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER:... 3 LEDER... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN... 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE... 5 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2010 39. ÅRGANG BESTYRELSEN INFORMERER:..................... 3 LEDER....................................... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN................ 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE....................

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Erfaringsopsamling EU Socialfondsprojekt 2003-2005 Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Uddannelses- og socialforvaltningen (USF), Sønderjylland Amt Projektansvarlig: Christian L. Hansen,

Læs mere

Robotassistenten er sygeplejerske

Robotassistenten er sygeplejerske Handel med fupmedicin et globalt problem Sidste chance Husk at stemme om OK 11 DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 6 25. MARTS 2011 111. ÅRGANG Kompetenceudvikling Robotassistenten er sygeplejerske Udfordringen

Læs mere

1 februar 2015. Landsmøde. Operativ behandling af prostatakræft. Kræftrehabilitering

1 februar 2015. Landsmøde. Operativ behandling af prostatakræft. Kræftrehabilitering PROPANYT NR. 1 februar 2015 Landsmøde Operativ behandling af prostatakræft Kræftrehabilitering Nr. 1 februar 2015 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere