JUNE Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd."

Transkript

1 DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: Fax: JUNE 2009 Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools News from Danbor Services Ltd.

2 By CEO Søren Fløe Knudsen Improvement of English proficiencies Editorial Due to the financial turmoil, the year 2009 will be a challenging year for Danbor Service. We now see lower activity in some of our business areas which could influence our revenue. It is therefore of the utmost importance that we constantly focus on effectiveness, look at our cost and create new ideas and opportunities. By keeping focus and being the preferred and best in class service contractor, we will survive and perhaps be even stronger after the storm has ceased. The first quarter has been relatively good for Danbor Service despite lower activity in some areas. In the coming months, we will be working on a strategy which should bring us through the present situation. At the same time, I would like to emphasize that the importance of safety cannot be compromised. The first five months, our safety frequency has shown that we have kept the excellent LTI frequency as by the end of 2008; namely ZERO. The A.P. Moller - Maersk Group has launched a green policy program; Danbor Service will participate in this project with input and proposals to improve eco-efficiency in our daily operation. During the last six months, we have provided skilled and competent employees to Maersk Drilling on their rigs in the North Sea. Our employees have been involved with great success in various projects on-board the drilling rigs and to our customers satisfaction. By being effective and proactive, we see an increasing opportunity in this market. Let us continue to deliver first class and safe service to our customers. Forord På grund af den finansielle uro bliver 2009 et udfordrende år for Danbor Service. I øjeblikket oplever vi en lavere aktivitet i nogle af vores forretningsområder, hvilket kan få indflydelse på vores indtægter. Det er derfor yderst vigtigt, at vi konstant fokuserer på effektivitet, er omkostningsbevidste og skaber nye idéer og muligheder. Ved at bevare fokus og være den foretrukne og bedste serviceudbyder vil vi overleve og måske stå stærkere, når stormen er redet af. På trods af lavere aktivitet på visse områder har det første kvartal været relativt godt for Danbor Service. I de kommende måneder vil vi arbejde på en strategi, der skal bringe os igennem krisen. Vi lægger stor vægt på, at der ikke gås på kompromis med sikkerheden. Vores sikkerhedsfrekvens i de første fem måneder har vist, at vi fortsætter med den fremragende LTI frekvens som ved udgangen af 2008, nemlig NUL. A.P. Møller - Mærsk Gruppen har iværksat en grøn miljøpolitik, som Danbor Service vil deltage i med input og forslag til forbedringer af de miljømæssige forhold i vores daglige drift. Igennem de seneste seks måneder har vi leveret dygtige og kompetente medarbejdere til Maersk Drillings borerigge i Nordsøen. Vores medarbejdere har, til stor tilfredsstillelse for vores kunder, været involveret i forskellige projekter. Ved at være effektive og proaktive kan vi se stigende muligheder på dette marked. Lad os fortsætte med at levere sikker og førsteklasses service til vores kunder. By John Balje, Office Administration In the autumn of 2008, the various departments received an from the HR department offering an English course to the employees who would like to have a brush-up of their English skills. In the company, we are a number of persons who by virtue of our position in the organisation rarely use our English skills since our contacts and suppliers are Danish. Therefore, the possibility for an English course focusing on conversation was a good offer. 18 persons enrolled for the course. It was quite a job for the teacher Carsten Hansen to have the course organised in a way which ensured that the outcome for all participants was as much dialogue, reading and translation as possible. The duration of the course was 4.5 months with 2.5 hours every Monday. Carsten Hansen managed this perfectly by making small teams so that everybody was on most of the time. Further, a lot of different and informative teaching material was presented. Among other things, we used the magazine Mærsk Post, which has a high level of business language, for reading aloud and translation of the articles. Afterwards, we had a dialogue about the articles, in English of course. In addition to this, we read texts dealing with the English daily life and culture. In this way our English was trained and at the same time we were enriched with information about Great Britain. The participants in the course are now prepared for meeting the demands regarding English communication, internally as well as externally. Recently, we have got new colleagues in Aberdeen, thus the need for English skills is even more required in the future. Finpudsning af engelskkundskaber I efteråret 2008 modtog afdelingerne en mail, hvor man fra HR-afdelingens side udbød et engelskkursus til de medarbejdere, som gerne ville have deres engelskkundskaber genopfrisket og vedligeholdt. Vi er en række personer i virksomheden, som i kraft af vores placering i organisationen sjældent bruger vores engelskkundskaber, da vores kontakter og leverandører er danske. Derfor var tilbuddet om engelskundervisning med vægt på samtale et rigtigt godt tilbud til os. 18 personer tilmeldte sig kurset. Det var noget af en opgave for underviser Carsten Hansen at få kurset planlagt og tilrettelagt på en sådan måde, at den enkelte kursist fik mest mulig dialog på engelsk, læsning og oversættelse. Kurset havde et forløb over 4,5 måned med 2,5 timers ugentlig undervisning hver mandag. Det mestrede Carsten Hansen perfekt ved at lave små hold, så man var på det meste af tiden med masser af forskelligt og informativt undervisningsmateriale. Vi tog bl.a. udgangspunkt i højtlæsning og oversættelse af artikler i bladet Mærsk Posten, som har et højt niveau af business language og havde efterfølgende dialog omkring indholdet, på engelsk naturligvis. Endvidere var der tekster, der omhandlede den engelske dagligdagskultur, således at man fik trænet sit engelsk, samtidig med at man blev beriget med informationer omkring Storbritannien. Engelskholdet føler sig nu bedre rustet til at imødekomme de stigende krav inden for engelsk kommunikation såvel indadtil som udadtil. Nyligt har vi fået engelske kolleger i Aberdeen, så nødvendigheden af engelskkundskaber er endnu mere påkrævet i fremtiden. 2 JUNE /

3 Mick Howlett is demonstrating the tool at the exhibition Overfladedagene. Mick Howlett demonstrerer her værktøjet på messen Overfladedagene. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools By Agency Assistant Jannick Haarup Rasmussen The non-sparking tool Safety Tools is now being introduced on the Danish market by Danbor Service. The tool makes it possible to cut and grind in Ex-areas without Hot Work Permit. Safety Tools consists of an exceptional series of non-sparking tools especially developed to Ex-areas where a number of precautions normally are to be taken before cutting or grinding. The tool and the surface worked on do not get warm during the process and no sparks are generated. Safety Tools has been tested carefully by Det Norske Veritas (DNV) and approved for use in zones 1 and 2. Furthermore, the qualities of the tools are tested by a large number of authorities regarding noise level, explosion risk and vibration. By using Safety Tools, the risks of the following are minimal: Explosion the temperature is always below 70 o Fire injuries Leak of toxic vapours Hearing injuries White fingers, less than 2,5 ms -1 vibration Lung damages Representatives from Danbor Service participated in the exhibition Overfladedagene in the beginning of April. The majority of the exhibition visitors was not a part of the target group of Safety Tools, but the interest shown and the reactions afterwards have proven the enormous potential of Safety Tools. In addition to this, presentations have been held for companies in the offshore sector who all showed great interest towards the tools. Danbor Service is offering complete solutions where the client is buying a Safety Tools suitcase consisting of Safety Tools and matching components. At the client s request, the suitcase can be adapted to the client s specific needs. Furthermore, it is possible to rent a suitcase for a specific period. Danbor Service bliver eneforhandler af det unikke værktøj Safety Tools Det gnistfri værktøj Safety Tools introduceres nu på det danske marked af Danbor Service. Værktøjet gør det muligt at skære og slibe i eksplosionsfarlige områder uden Hot Work Permit Safety Tools består af en enestående serie af gnistfri værktøj, der er specielt udviklet til Ex-områder, hvor der normalt skal tages mange forbehold før en slibning/skæring kan påbegyndes. Værktøjet og den overflade der arbejdes på bliver ikke varme under processen, og der dannes ikke gnister. Safety Tools er udførligt testet af Det Norske Veritas (DNV) og efterfølgende godkendt til brug i zonerne 1 og 2. Derudover er værktøjets kvaliteter testet af en lang række instanser med hensyn til støjniveau, eksplosionsrisiko og vibration. Repræsentanter fra Danbor Service deltog på messen Overfladedagene i starten af april. Der var meget stor interesse omkring produktet. Størstedelen af messens deltagere var ikke umiddelbart indenfor Safety Tools målgruppe, men interessen samt reaktionerne har bekræftet Safety Tools enorme potentiale. Endvidere har vi afholdt præsentationer for virksomheder i offshorebranchen. Alle udviste stor interesse for produktet. Danbor Service tilbyder hele løsninger, hvor kunden køber en kuffert indeholdende Safety Tools og tilhørende komponenter. Efter ønske kan kufferten tilrettes kundens individuelle ønsker. Derudover er det også muligt at leje en kuffert for en periode. Ved at bruge Safety Tools er der minimal risiko for: Eksplosionsuheld, temperaturen er altid under 70 o Brandulykker Udslip af giftige dampe Høreskader Hvide fingre, mindre end 2,5 ms -1 vibration Lungeskader 4 JUNE /

4 News from Danbor Services Ltd. Aberdeen By Senior General Manager Steen O. Hansen On 1 January 2008, we founded our new subsidiary in Aberdeen. The plan was to establish a company which should to the greatest extent possible replicate the services and competences as Danbor Service AS through the years has built up in Esbjerg. Looking back, we have realized that the first year was more difficult than anticipated due to various reasons. But at the end of 2008, the indications showed a positive development and we experienced growth within many of our business areas. Futhermore, Danbor Services Ltd. is getting well-known in Aberdeen. At present, we have 8 employees in Aberdeen; 4 in the warehouse, 3 at the office (of which 2 are hired out to customers) and of course Colin MacIssac our competent day-to-day leader. Regarding major contracts, we are proud to mention that we have signed a large logistics contract and another contract regarding rental of containers and specific logistic tasks including shipment of containers to Brazil. In addition to this, we have several minor, but important customers. With regard to our rental facilities, we have rented out storage to a lot of different companies within the offshore industry. Recently, we have entered into a contract with a local company regarding storage rental, warehousing and rental of office facilities. Also, for this local company we are already executing monthly, fixed orders concerning shipment of special containers to Ghana via Safmarine. In order for us to accommodate this company, we are preparing for a new open-plan office in our existing office facilities for 8-10 persons. We are constantly invited to tender for contracts, including harbour operations, primarily to minor oil companies. One of our goals in 2009 is to win such a contract. Taking the above into consideration, we are observing a really good development in Danbor Services Ltd., Aberdeen and it is our hope and belief that in 2009 we will obtain more and larger orders. With the current development in mind, we are positive about the future. Finally, we are proud to mention that the department has been FPAL approved (First Point Assessment). FPAL is a system which validates suppliers to the oil companies and in order to be registered in the system a lot of requirements have to be fulfilled. Nyt fra Danbor Services Ltd. Aberdeen Den 1. januar 2008 startede som bekendt vores nye afdeling i Aberdeen. Planen var at etablere et selskab, som i videst mulig omfang skulle kopiere de services og kompetencer, som Danbor Service AS gennem årene har oparbejdet i Esbjerg. Set i bakspejlet må vi konstatere, at det første år af forskellige årsager var noget mere vanskeligt end forudset. Men i slutningen af 2008 så vi tegn på, at udviklingen var på vej til at vende, og at der var god vækst i mange af vores forretninger. Dertil kom, at Danbor Services Ltd. efterhånden er ved at være kendt i Aberdeen. Der er i dag 8 ansatte på kontoret i Aberdeen, som fordeler sig på 4 i varehuset, 3 på kontoret (hvoraf 2 er udlejet på fuld tid til kunder) samt naturligvis Colin MacIsaac vores dygtige, daglige leder. Angående større kontrakter kan vi for eksempel nævne, at vi har underskrevet en stor logistikkontrakt samt en anden kontrakt vedrørende udleje af containere og specifikke logistikopgaver inklusiv transport af containere til Brasilien. Hertil kommer en række mindre men meget vigtige kunder. På udlejningssiden har vi lejet plads ud til mange forskellige selskaber i offshorebranchen. For nylig har vi indgået en ny aftale med et lokalt selskab om plads-, lager- og kontorleje. For dette selskab er vi allerede i gang med at ekspedere månedlige, faste ordrer på forsendelse af specialcontainere til bl.a. Ghana via Safmarine. For at kunne huse dette selskab er det planen snart at indrette et nyt kontorlandskab til 8-10 personer i vores eksisterende faciliteter. Vi deltager løbende i udbudsrunder, som også omfatter havneoperationer, fra primært mindre olieselskaber. Det er et af vores mål i 2009 at vinde en sådan kontrakt. Alt i alt kan vi konstatere, at der er en rigtig god udvikling i Danbor Services Ltd., Aberdeen og det er vores håb og overbevisning, at der i 2009 vil hentes flere og større ordrer i hus. Med de ting som arbejdes på i øjeblikket, er vi overbeviste om, at det nok skal lykkes. Til sidst er det en stor glæde at kunne fortælle, at afdelingen i Aberdeen er blevet FPAL godkendt (First Point Assessment). FPAL er et system, der godkender leverandører til olieselskaber og for at blive optaget i dette system, skal man opfylde en lang række krav. 6 JUNE /

5 Maersk Gallant yard stay in Esbjerg By Senior General Manager Peter Skjærbæk Danbor Service has performed a number of different tasks on-board Maersk Gallant during its yard stay in Esbjerg Harbour from 14 April to 25 May The main tasks have been demounting and overhaul of drilling equipment, such as, Topdrive Fingerboard Travelling block Pipehandling system These items have been transported to our workshop in Maade for repair and maintenance. Further, the Agency Department has handled the waste treatment and the departure and arrival of trucks. One afternoon during Maersk Gallant s yard stay in Esbjerg, Danbor Service served hotdogs and soft drinks on the quay side. Everybody was very pleased with the initiative and enjoyed the break. Maersk Gallant ophold i Esbjerg Havn Danbor Service har udført en række forskellige opgaver på Maersk Gallant under opholdet i Esbjerg Havn fra 14. april til 25. maj Opgaverne har overvejende været demontering og eftersyn af boreudstyr, f.eks.: Topdrive Fingerboard Travelling block Pipehandling system Disse enheder er blevet transporteret til vores værksted i Måde for reparation og vedligeholdelse. Endvidere har Agenturet været involveret i affaldshåndtering samt ankomst og afgang af trucks. En eftermiddag under Maersk Gallants ophold i Esbjerg Havn serverede Danbor Service hotdogs og sodavand på kajen. Alle syntes godt om initiativet og nød pausen. 8 9

6 Firsthand impressions from an H 2 S Supervisor By H 2 S Supervisor Lasse Svendsen In January 2009, I got the job as H 2 S supervisor with Maersk H 2 S Safety Services. This was a job that I had dreamt of for a long time as I was seeking new challenges in my life. What a better place to work with than Maersk, which is known for being an international, committed, professional and challenging working place offering the opportunity for travelling around the world. So far, I have had two trips as H 2 S Supervisor, both to Naples, Italy where one of the largest oil refineries in Europe is located. I was a part of a team consisting of many different nationalities, and I realized quickly that solid language knowledge is required, especially English which is the working language. From the beginning I was involved in the work with competent guidance though during the progress. At drilling and production platforms, a dangerous gas, hydrogen sulphide (H 2 S), can arise when drilling and this gas can be injurious to the health. An H 2 S supervisor has to protect people against the gas and is responsible for the H 2 S contingency on onshore and offshore installations. In order to ensure that the H 2 S level is checked, I have to measure the gas level every other hour. Proper and up-to-date equipment is necessary when working with dangerous gasses; therefore it needs to be checked regularly. This is just a small part of what is waiting for me in my job. Førstehåndsindtryk fra en H 2 S Supervisor I januar 2009 fik jeg jobbet som H 2 S supervisor hos Maersk H 2 S Safety Services. Et job som jeg længe havde drømt om, da jeg søgte nye udfordringer i mit liv. Og hvilket bedre sted end Mærsk, som er kendt for at være en international, engageret, professionel samt udfordrende arbejdsplads, hvor der er mulighed for at rejse rundt i hele verden. Jeg har indtil videre været på to jobs, begge til Napoli, Italien, hvor et af Europas største olieraffinaderier er placeret. Jeg var en del af et team bestående af mange forskellige nationaliteter, hvor jeg hurtigt blev klar over, hvor vigtigt det er med gode solide sprogkundskaber, specielt engelsk som er arbejdssproget. Fra første færd blev jeg kastet ud i arbejdet, dog med kyndig vejledning under hele forløbet. Ved bore- og produktionsoperationer kan der opstå en farlig gas, svovlbrinte (H 2 S), som kan være dødelig. En H 2 S supervisor skal netop beskytte folk mod den farlige gas og er ansvarlig for H 2 S beredskabet på on- og offshore installationer. For at sikre at der bliver holdt øje med H 2 S niveauet, skal jeg foretage gasmålinger hver anden time. Ordentligt og opdateret brandudstyr er en nødvendighed, når vi arbejder med farlige gasser, hvorfor dette også med jævne mellemrum skal tjekkes. Dette er kun en brøkdel af, hvad jeg kan forvente af opgaver i mit job. 10 JUNE /

7 At the annual Safety Day for suppliers to Maersk Oil and Gas, Danbor Service was awarded a diploma for having passed 2 years without work related accidents offshore. Here, Carsten Andersen from Maersk Oil and Gas is handing over the diploma to Per Lorenzen, HSEQ Manager in Danbor Service. News from Human Resources By HR Manager Lars Schmidt Ved den årlige sikkerhedsdag for underleverandører til Mærsk Olie og Gas fik Danbor Service overrakt et diplom for at have arbejdet 2 år uden arbejdsulykker offshore. Carsten Andersen fra Mærsk Olie og Gas overrækker her diplomet til Per Lorenzen, HSEQ Manager i Danbor Service. Maersk H 2 S Safety Services, Italy has sponsored the local tennis club with new bags. Maersk H 2 S Safety Services, Italien har sponsoreret den lokale tennisklub med nye tasker. In the latest edition of Insight, we wrote about the difficulties in recruiting new employees due to a very limited number of applicants when advertising for a new job. Indeed, we have experienced a change since then! The situation has changed radically and we now receive a large number of unsolicited applications, especially for the workman positions but also for the administrative jobs. Therefore, the HR Department is quite busy handling and responding all these applications. We insist on keeping our quality objective which means that all applicants are granted a response within 72 hours. Further, it is important that all applicants feel that they are well treated even though we cannot offer them a job right now. In this connection, we would like to ask all our colleagues who get inquiries for jobs from their network to refer to the HR Department and we will then take care of their application. Probably, the financial crisis will be deep and last for a long time, but it will naturally come to an end at a time and the demographic development means that in the future we will also require first-class manpower. The healthcare insurance which we have offered to all our employees in Denmark has become a success. At present, more than half of the employees have signed up for the arrangement and some employees have already benefited from the healthcare insurance. During spring, we have also agreed upon the conditions regarding competency development programs ensuring the possibility for continuously development and training of the employees appointed on a group contract basis. At this moment, the Danbor Service Group comprises 536 employees. This is a bit more than at the last count and is mainly due to more employees at the office in Aberdeen and an up-manning of our project team. New employees Since the latest issue of the magazine, we have welcomed the following employees, Mette K. Mathiesen has joined the Finance Department as financial controller. Christina Nørgaard Sørensen has been employed in the Trucking Department, replacing Helle Eriksen during her maternity leave. Lone Schnell has been employed as technical assistant in the Offshore Service Department. Karen Thomsen and Graig Gowing have been employed with Danbor Services Ltd. in Aberdeen, both as logistics officers. Jens L. Veileborg has been employed in Maersk H2S Safety Services as H2S supervisor. Danbor Service has taken over the reception service from Maersk Oil and Gas and consequently Lissen Corbey has been transferred to the HR Department. Welcome to all our new employees we look forward to a good cooperation with you. 12 JUNE /

8 By HR Manager Lars Schmidt Resignations Unfortunately, we have had to say goodbye to Inge Pultz, Stevedoring Department. Lasse Jensen, H 2 S workshop has chosen to continue his career in the Danish Defence. Relocations Kristina Lykke Mouritsen has been transferred to the HR Department where she is replacing Linda Lorentsen during her maternity leave. Freddy Vork has been appointed day-today head of the Stevedoring Department. Morten Nørby Petersen has been permanently employed in the Agency. Elisa Pultz has started her 2 years trainee education as all-round office trainee. Nerma Demirovic has been transferred from the Agency to the Forwarding Department. Ole Villumsen has been transferred from the Trucking Department to Maersk H 2 S Safety Services where he is working partly as instructor and partly as H2S Supervisor. Annitta S. Hansen has been transferred from the Sales and Contracts Department to the Stevedoring Department. As a final point, we would like to congratulate Christina Cramon who has finished her trainee period with Danbor Service. Personalenyt I det seneste nummer af Insight skrev vi om vanskelighederne ved at rekruttere nye medarbejdere pga. et meget begrænset antal ansøgere at vælge mellem, når vi opslog et nyt job. Der er i sandhed sket et skifte siden da! Situationen har ændret sig markant og betyder nu, at vi modtager rigtig mange uopfordrede ansøgninger, især til håndværksfagene men også til administrative stillinger. Vi har derfor temmelig travlt i HR-afdelingen med at besvare og behandle alle disse ansøgninger. Vi fastholder vores kvalitetsmål om, at ansøgere skal have svar inden for 72 timer, og det er vigtigt, at ansøgere føler sig godt behandlet, også selv om vi ikke kan tilbyde dem et job her og nu. Vi vil i den forbindelse gerne opfordre alle vores kollegaer, som får forespørgsler fra deres netværk om jobmuligheder, om at henvise ansøgerne til HR-afdelingen, hvor vi så tager os af deres ansøgning. Finanskrisen bliver formentlig lang og dyb men slutter naturligvis på et tidspunkt, og den demografiske udvikling betyder, at der også senere bliver behov for god arbejdskraft. Sundhedssikringen fra Danica - som vi har tilbudt alle vores medarbejdere i Danmark er blevet en succes. Mere end halvdelen har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig ordningen, og de første medarbejdere har allerede haft glæde af sundhedssikringen. Foråret er også blevet brugt til at få aftalt forholdene omkring kompetenceudviklingsfonde, som giver mulighed for at sikre fortsat udvikling og træning af vores overenskomstansatte medarbejdere. I skrivende stund er vi 536 medarbejdere i DANBOR SERVICE GRUPPEN. Dette er lidt flere end ved sidste opgørelse og skyldes primært flere medarbejdere på Aberdeen kontoret og en opmanding af vores projekt-team. Tiltrædelser: Vi har siden sidst haft fornøjelsen af at byde velkommen til følgende medarbejdere: Mette K. Mathiesen, der er begyndt som finance controller i finansafdelingen. Christina Nørgaard Sørensen, som er startet i vognmandsafdelingen som barselsvikar for Helle Eriksen. Lone Karen Schnell, teknisk assistent i Offshore Services (Produktionsværkstedet). Thomsen og Graig Gowing, der begge er begyndt som Logistics Officers på kontoret i Aberdeen. Jens I L. Veileborg, der er ansat som H 2 S Supervisor. forbindelse med at Danbor Service har overtaget receptionsservicen for Mærsk Olie og Gas, er Lissen Corbey ansat i HR-afdelingen. Vi ønsker alle nye medarbejdere velkommen og glæder os til et godt samarbejde. Fratrædelser: Vi har desværre måttet sige farvel til Inge Pultz, Stevedorafdelingen. Lasse Jensen, H 2 S værkstedet, har valgt at fortsætte sin karriere inden for Forsvaret. Omrokeringer: Kristina Lykke Mouritsen er overført til HR-afdelingen som barselsvikar for Linda Lorentsen. Freddy Vork er udnævnt til daglig leder af Stevedoreafdelingen. Morten Nørby Pedersen, Agenturafdelingen, er blevet fastansat. Elisa Pultz er påbegyndt sin 2-årige elevuddannelse som allround kontorelev. Nerma Demirovic er overført fra Agenturet til Speditionsafdelingen Ole Villumsen er overført fra vognmandsafdelingen til Maersk H 2 S Safety Services, hvor Ole dels arbejder som instruktør og dels som H 2 S Supervisor. Annitta S. Hansen er overført fra Sales and Contracts til Stevedoreafdelingen. Til slut vil vi lykønske Christina Cramon, der har afsluttet sin elevperiode hos Danbor Service. We would like to congratulate the following employees passing a milestone: Vi har fornøjelsen af at ønske følgende medarbejdere tillykke med den runde dag: Transport and Logistics Per Berthelsen Kulmback 60 years, 14 July 2009 Bjarne Bo Ross 50 years, 6 September 2009 Bent Rømer Radoor 50 years, 24 October 2009 Offshore Service Peter Mikkelsen 60 years, 3 July 2009 Arne Matusiak 50 years, 8 July 2009 Nina Else Johansen 50 years, 17 August 2009 Christian Bent Bentsen 50 years, 22 August 2009 Per Mikkelsen 50 years, 22 August 2009 Kurt Sørensen 50 years, 18 November 2009 Palle Juul Andersen 50 years, 25 November 2009 Leif Skjøth 50 years, 17 December 2009 Safety Services Frank Ulrik Due 60 years, 27 September 2009 Vilhelm Larsen 60 years, 27 October 2009 Alastair Matthew Doyle 50 years, 13 December 2009 Danbor Services Ltd., Aberdeen Dennis Roy Brady 60 years, 6 September JUNE /

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas

Danmark. Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan. Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Specialmagasin Udgivet af Olie Gas Danmark 10. september 2013 Annoncefinansieret Vækst i Nordsøen kræver langsigtet handlingsplan Side 8-10 Martin Lidegaard: Teknologi skal sikre mere olie og gas Side

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere