JUNE Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd."

Transkript

1 DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: Fax: JUNE 2009 Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools News from Danbor Services Ltd.

2 By CEO Søren Fløe Knudsen Improvement of English proficiencies Editorial Due to the financial turmoil, the year 2009 will be a challenging year for Danbor Service. We now see lower activity in some of our business areas which could influence our revenue. It is therefore of the utmost importance that we constantly focus on effectiveness, look at our cost and create new ideas and opportunities. By keeping focus and being the preferred and best in class service contractor, we will survive and perhaps be even stronger after the storm has ceased. The first quarter has been relatively good for Danbor Service despite lower activity in some areas. In the coming months, we will be working on a strategy which should bring us through the present situation. At the same time, I would like to emphasize that the importance of safety cannot be compromised. The first five months, our safety frequency has shown that we have kept the excellent LTI frequency as by the end of 2008; namely ZERO. The A.P. Moller - Maersk Group has launched a green policy program; Danbor Service will participate in this project with input and proposals to improve eco-efficiency in our daily operation. During the last six months, we have provided skilled and competent employees to Maersk Drilling on their rigs in the North Sea. Our employees have been involved with great success in various projects on-board the drilling rigs and to our customers satisfaction. By being effective and proactive, we see an increasing opportunity in this market. Let us continue to deliver first class and safe service to our customers. Forord På grund af den finansielle uro bliver 2009 et udfordrende år for Danbor Service. I øjeblikket oplever vi en lavere aktivitet i nogle af vores forretningsområder, hvilket kan få indflydelse på vores indtægter. Det er derfor yderst vigtigt, at vi konstant fokuserer på effektivitet, er omkostningsbevidste og skaber nye idéer og muligheder. Ved at bevare fokus og være den foretrukne og bedste serviceudbyder vil vi overleve og måske stå stærkere, når stormen er redet af. På trods af lavere aktivitet på visse områder har det første kvartal været relativt godt for Danbor Service. I de kommende måneder vil vi arbejde på en strategi, der skal bringe os igennem krisen. Vi lægger stor vægt på, at der ikke gås på kompromis med sikkerheden. Vores sikkerhedsfrekvens i de første fem måneder har vist, at vi fortsætter med den fremragende LTI frekvens som ved udgangen af 2008, nemlig NUL. A.P. Møller - Mærsk Gruppen har iværksat en grøn miljøpolitik, som Danbor Service vil deltage i med input og forslag til forbedringer af de miljømæssige forhold i vores daglige drift. Igennem de seneste seks måneder har vi leveret dygtige og kompetente medarbejdere til Maersk Drillings borerigge i Nordsøen. Vores medarbejdere har, til stor tilfredsstillelse for vores kunder, været involveret i forskellige projekter. Ved at være effektive og proaktive kan vi se stigende muligheder på dette marked. Lad os fortsætte med at levere sikker og førsteklasses service til vores kunder. By John Balje, Office Administration In the autumn of 2008, the various departments received an from the HR department offering an English course to the employees who would like to have a brush-up of their English skills. In the company, we are a number of persons who by virtue of our position in the organisation rarely use our English skills since our contacts and suppliers are Danish. Therefore, the possibility for an English course focusing on conversation was a good offer. 18 persons enrolled for the course. It was quite a job for the teacher Carsten Hansen to have the course organised in a way which ensured that the outcome for all participants was as much dialogue, reading and translation as possible. The duration of the course was 4.5 months with 2.5 hours every Monday. Carsten Hansen managed this perfectly by making small teams so that everybody was on most of the time. Further, a lot of different and informative teaching material was presented. Among other things, we used the magazine Mærsk Post, which has a high level of business language, for reading aloud and translation of the articles. Afterwards, we had a dialogue about the articles, in English of course. In addition to this, we read texts dealing with the English daily life and culture. In this way our English was trained and at the same time we were enriched with information about Great Britain. The participants in the course are now prepared for meeting the demands regarding English communication, internally as well as externally. Recently, we have got new colleagues in Aberdeen, thus the need for English skills is even more required in the future. Finpudsning af engelskkundskaber I efteråret 2008 modtog afdelingerne en mail, hvor man fra HR-afdelingens side udbød et engelskkursus til de medarbejdere, som gerne ville have deres engelskkundskaber genopfrisket og vedligeholdt. Vi er en række personer i virksomheden, som i kraft af vores placering i organisationen sjældent bruger vores engelskkundskaber, da vores kontakter og leverandører er danske. Derfor var tilbuddet om engelskundervisning med vægt på samtale et rigtigt godt tilbud til os. 18 personer tilmeldte sig kurset. Det var noget af en opgave for underviser Carsten Hansen at få kurset planlagt og tilrettelagt på en sådan måde, at den enkelte kursist fik mest mulig dialog på engelsk, læsning og oversættelse. Kurset havde et forløb over 4,5 måned med 2,5 timers ugentlig undervisning hver mandag. Det mestrede Carsten Hansen perfekt ved at lave små hold, så man var på det meste af tiden med masser af forskelligt og informativt undervisningsmateriale. Vi tog bl.a. udgangspunkt i højtlæsning og oversættelse af artikler i bladet Mærsk Posten, som har et højt niveau af business language og havde efterfølgende dialog omkring indholdet, på engelsk naturligvis. Endvidere var der tekster, der omhandlede den engelske dagligdagskultur, således at man fik trænet sit engelsk, samtidig med at man blev beriget med informationer omkring Storbritannien. Engelskholdet føler sig nu bedre rustet til at imødekomme de stigende krav inden for engelsk kommunikation såvel indadtil som udadtil. Nyligt har vi fået engelske kolleger i Aberdeen, så nødvendigheden af engelskkundskaber er endnu mere påkrævet i fremtiden. 2 JUNE /

3 Mick Howlett is demonstrating the tool at the exhibition Overfladedagene. Mick Howlett demonstrerer her værktøjet på messen Overfladedagene. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools By Agency Assistant Jannick Haarup Rasmussen The non-sparking tool Safety Tools is now being introduced on the Danish market by Danbor Service. The tool makes it possible to cut and grind in Ex-areas without Hot Work Permit. Safety Tools consists of an exceptional series of non-sparking tools especially developed to Ex-areas where a number of precautions normally are to be taken before cutting or grinding. The tool and the surface worked on do not get warm during the process and no sparks are generated. Safety Tools has been tested carefully by Det Norske Veritas (DNV) and approved for use in zones 1 and 2. Furthermore, the qualities of the tools are tested by a large number of authorities regarding noise level, explosion risk and vibration. By using Safety Tools, the risks of the following are minimal: Explosion the temperature is always below 70 o Fire injuries Leak of toxic vapours Hearing injuries White fingers, less than 2,5 ms -1 vibration Lung damages Representatives from Danbor Service participated in the exhibition Overfladedagene in the beginning of April. The majority of the exhibition visitors was not a part of the target group of Safety Tools, but the interest shown and the reactions afterwards have proven the enormous potential of Safety Tools. In addition to this, presentations have been held for companies in the offshore sector who all showed great interest towards the tools. Danbor Service is offering complete solutions where the client is buying a Safety Tools suitcase consisting of Safety Tools and matching components. At the client s request, the suitcase can be adapted to the client s specific needs. Furthermore, it is possible to rent a suitcase for a specific period. Danbor Service bliver eneforhandler af det unikke værktøj Safety Tools Det gnistfri værktøj Safety Tools introduceres nu på det danske marked af Danbor Service. Værktøjet gør det muligt at skære og slibe i eksplosionsfarlige områder uden Hot Work Permit Safety Tools består af en enestående serie af gnistfri værktøj, der er specielt udviklet til Ex-områder, hvor der normalt skal tages mange forbehold før en slibning/skæring kan påbegyndes. Værktøjet og den overflade der arbejdes på bliver ikke varme under processen, og der dannes ikke gnister. Safety Tools er udførligt testet af Det Norske Veritas (DNV) og efterfølgende godkendt til brug i zonerne 1 og 2. Derudover er værktøjets kvaliteter testet af en lang række instanser med hensyn til støjniveau, eksplosionsrisiko og vibration. Repræsentanter fra Danbor Service deltog på messen Overfladedagene i starten af april. Der var meget stor interesse omkring produktet. Størstedelen af messens deltagere var ikke umiddelbart indenfor Safety Tools målgruppe, men interessen samt reaktionerne har bekræftet Safety Tools enorme potentiale. Endvidere har vi afholdt præsentationer for virksomheder i offshorebranchen. Alle udviste stor interesse for produktet. Danbor Service tilbyder hele løsninger, hvor kunden køber en kuffert indeholdende Safety Tools og tilhørende komponenter. Efter ønske kan kufferten tilrettes kundens individuelle ønsker. Derudover er det også muligt at leje en kuffert for en periode. Ved at bruge Safety Tools er der minimal risiko for: Eksplosionsuheld, temperaturen er altid under 70 o Brandulykker Udslip af giftige dampe Høreskader Hvide fingre, mindre end 2,5 ms -1 vibration Lungeskader 4 JUNE /

4 News from Danbor Services Ltd. Aberdeen By Senior General Manager Steen O. Hansen On 1 January 2008, we founded our new subsidiary in Aberdeen. The plan was to establish a company which should to the greatest extent possible replicate the services and competences as Danbor Service AS through the years has built up in Esbjerg. Looking back, we have realized that the first year was more difficult than anticipated due to various reasons. But at the end of 2008, the indications showed a positive development and we experienced growth within many of our business areas. Futhermore, Danbor Services Ltd. is getting well-known in Aberdeen. At present, we have 8 employees in Aberdeen; 4 in the warehouse, 3 at the office (of which 2 are hired out to customers) and of course Colin MacIssac our competent day-to-day leader. Regarding major contracts, we are proud to mention that we have signed a large logistics contract and another contract regarding rental of containers and specific logistic tasks including shipment of containers to Brazil. In addition to this, we have several minor, but important customers. With regard to our rental facilities, we have rented out storage to a lot of different companies within the offshore industry. Recently, we have entered into a contract with a local company regarding storage rental, warehousing and rental of office facilities. Also, for this local company we are already executing monthly, fixed orders concerning shipment of special containers to Ghana via Safmarine. In order for us to accommodate this company, we are preparing for a new open-plan office in our existing office facilities for 8-10 persons. We are constantly invited to tender for contracts, including harbour operations, primarily to minor oil companies. One of our goals in 2009 is to win such a contract. Taking the above into consideration, we are observing a really good development in Danbor Services Ltd., Aberdeen and it is our hope and belief that in 2009 we will obtain more and larger orders. With the current development in mind, we are positive about the future. Finally, we are proud to mention that the department has been FPAL approved (First Point Assessment). FPAL is a system which validates suppliers to the oil companies and in order to be registered in the system a lot of requirements have to be fulfilled. Nyt fra Danbor Services Ltd. Aberdeen Den 1. januar 2008 startede som bekendt vores nye afdeling i Aberdeen. Planen var at etablere et selskab, som i videst mulig omfang skulle kopiere de services og kompetencer, som Danbor Service AS gennem årene har oparbejdet i Esbjerg. Set i bakspejlet må vi konstatere, at det første år af forskellige årsager var noget mere vanskeligt end forudset. Men i slutningen af 2008 så vi tegn på, at udviklingen var på vej til at vende, og at der var god vækst i mange af vores forretninger. Dertil kom, at Danbor Services Ltd. efterhånden er ved at være kendt i Aberdeen. Der er i dag 8 ansatte på kontoret i Aberdeen, som fordeler sig på 4 i varehuset, 3 på kontoret (hvoraf 2 er udlejet på fuld tid til kunder) samt naturligvis Colin MacIsaac vores dygtige, daglige leder. Angående større kontrakter kan vi for eksempel nævne, at vi har underskrevet en stor logistikkontrakt samt en anden kontrakt vedrørende udleje af containere og specifikke logistikopgaver inklusiv transport af containere til Brasilien. Hertil kommer en række mindre men meget vigtige kunder. På udlejningssiden har vi lejet plads ud til mange forskellige selskaber i offshorebranchen. For nylig har vi indgået en ny aftale med et lokalt selskab om plads-, lager- og kontorleje. For dette selskab er vi allerede i gang med at ekspedere månedlige, faste ordrer på forsendelse af specialcontainere til bl.a. Ghana via Safmarine. For at kunne huse dette selskab er det planen snart at indrette et nyt kontorlandskab til 8-10 personer i vores eksisterende faciliteter. Vi deltager løbende i udbudsrunder, som også omfatter havneoperationer, fra primært mindre olieselskaber. Det er et af vores mål i 2009 at vinde en sådan kontrakt. Alt i alt kan vi konstatere, at der er en rigtig god udvikling i Danbor Services Ltd., Aberdeen og det er vores håb og overbevisning, at der i 2009 vil hentes flere og større ordrer i hus. Med de ting som arbejdes på i øjeblikket, er vi overbeviste om, at det nok skal lykkes. Til sidst er det en stor glæde at kunne fortælle, at afdelingen i Aberdeen er blevet FPAL godkendt (First Point Assessment). FPAL er et system, der godkender leverandører til olieselskaber og for at blive optaget i dette system, skal man opfylde en lang række krav. 6 JUNE /

5 Maersk Gallant yard stay in Esbjerg By Senior General Manager Peter Skjærbæk Danbor Service has performed a number of different tasks on-board Maersk Gallant during its yard stay in Esbjerg Harbour from 14 April to 25 May The main tasks have been demounting and overhaul of drilling equipment, such as, Topdrive Fingerboard Travelling block Pipehandling system These items have been transported to our workshop in Maade for repair and maintenance. Further, the Agency Department has handled the waste treatment and the departure and arrival of trucks. One afternoon during Maersk Gallant s yard stay in Esbjerg, Danbor Service served hotdogs and soft drinks on the quay side. Everybody was very pleased with the initiative and enjoyed the break. Maersk Gallant ophold i Esbjerg Havn Danbor Service har udført en række forskellige opgaver på Maersk Gallant under opholdet i Esbjerg Havn fra 14. april til 25. maj Opgaverne har overvejende været demontering og eftersyn af boreudstyr, f.eks.: Topdrive Fingerboard Travelling block Pipehandling system Disse enheder er blevet transporteret til vores værksted i Måde for reparation og vedligeholdelse. Endvidere har Agenturet været involveret i affaldshåndtering samt ankomst og afgang af trucks. En eftermiddag under Maersk Gallants ophold i Esbjerg Havn serverede Danbor Service hotdogs og sodavand på kajen. Alle syntes godt om initiativet og nød pausen. 8 9

6 Firsthand impressions from an H 2 S Supervisor By H 2 S Supervisor Lasse Svendsen In January 2009, I got the job as H 2 S supervisor with Maersk H 2 S Safety Services. This was a job that I had dreamt of for a long time as I was seeking new challenges in my life. What a better place to work with than Maersk, which is known for being an international, committed, professional and challenging working place offering the opportunity for travelling around the world. So far, I have had two trips as H 2 S Supervisor, both to Naples, Italy where one of the largest oil refineries in Europe is located. I was a part of a team consisting of many different nationalities, and I realized quickly that solid language knowledge is required, especially English which is the working language. From the beginning I was involved in the work with competent guidance though during the progress. At drilling and production platforms, a dangerous gas, hydrogen sulphide (H 2 S), can arise when drilling and this gas can be injurious to the health. An H 2 S supervisor has to protect people against the gas and is responsible for the H 2 S contingency on onshore and offshore installations. In order to ensure that the H 2 S level is checked, I have to measure the gas level every other hour. Proper and up-to-date equipment is necessary when working with dangerous gasses; therefore it needs to be checked regularly. This is just a small part of what is waiting for me in my job. Førstehåndsindtryk fra en H 2 S Supervisor I januar 2009 fik jeg jobbet som H 2 S supervisor hos Maersk H 2 S Safety Services. Et job som jeg længe havde drømt om, da jeg søgte nye udfordringer i mit liv. Og hvilket bedre sted end Mærsk, som er kendt for at være en international, engageret, professionel samt udfordrende arbejdsplads, hvor der er mulighed for at rejse rundt i hele verden. Jeg har indtil videre været på to jobs, begge til Napoli, Italien, hvor et af Europas største olieraffinaderier er placeret. Jeg var en del af et team bestående af mange forskellige nationaliteter, hvor jeg hurtigt blev klar over, hvor vigtigt det er med gode solide sprogkundskaber, specielt engelsk som er arbejdssproget. Fra første færd blev jeg kastet ud i arbejdet, dog med kyndig vejledning under hele forløbet. Ved bore- og produktionsoperationer kan der opstå en farlig gas, svovlbrinte (H 2 S), som kan være dødelig. En H 2 S supervisor skal netop beskytte folk mod den farlige gas og er ansvarlig for H 2 S beredskabet på on- og offshore installationer. For at sikre at der bliver holdt øje med H 2 S niveauet, skal jeg foretage gasmålinger hver anden time. Ordentligt og opdateret brandudstyr er en nødvendighed, når vi arbejder med farlige gasser, hvorfor dette også med jævne mellemrum skal tjekkes. Dette er kun en brøkdel af, hvad jeg kan forvente af opgaver i mit job. 10 JUNE /

7 At the annual Safety Day for suppliers to Maersk Oil and Gas, Danbor Service was awarded a diploma for having passed 2 years without work related accidents offshore. Here, Carsten Andersen from Maersk Oil and Gas is handing over the diploma to Per Lorenzen, HSEQ Manager in Danbor Service. News from Human Resources By HR Manager Lars Schmidt Ved den årlige sikkerhedsdag for underleverandører til Mærsk Olie og Gas fik Danbor Service overrakt et diplom for at have arbejdet 2 år uden arbejdsulykker offshore. Carsten Andersen fra Mærsk Olie og Gas overrækker her diplomet til Per Lorenzen, HSEQ Manager i Danbor Service. Maersk H 2 S Safety Services, Italy has sponsored the local tennis club with new bags. Maersk H 2 S Safety Services, Italien har sponsoreret den lokale tennisklub med nye tasker. In the latest edition of Insight, we wrote about the difficulties in recruiting new employees due to a very limited number of applicants when advertising for a new job. Indeed, we have experienced a change since then! The situation has changed radically and we now receive a large number of unsolicited applications, especially for the workman positions but also for the administrative jobs. Therefore, the HR Department is quite busy handling and responding all these applications. We insist on keeping our quality objective which means that all applicants are granted a response within 72 hours. Further, it is important that all applicants feel that they are well treated even though we cannot offer them a job right now. In this connection, we would like to ask all our colleagues who get inquiries for jobs from their network to refer to the HR Department and we will then take care of their application. Probably, the financial crisis will be deep and last for a long time, but it will naturally come to an end at a time and the demographic development means that in the future we will also require first-class manpower. The healthcare insurance which we have offered to all our employees in Denmark has become a success. At present, more than half of the employees have signed up for the arrangement and some employees have already benefited from the healthcare insurance. During spring, we have also agreed upon the conditions regarding competency development programs ensuring the possibility for continuously development and training of the employees appointed on a group contract basis. At this moment, the Danbor Service Group comprises 536 employees. This is a bit more than at the last count and is mainly due to more employees at the office in Aberdeen and an up-manning of our project team. New employees Since the latest issue of the magazine, we have welcomed the following employees, Mette K. Mathiesen has joined the Finance Department as financial controller. Christina Nørgaard Sørensen has been employed in the Trucking Department, replacing Helle Eriksen during her maternity leave. Lone Schnell has been employed as technical assistant in the Offshore Service Department. Karen Thomsen and Graig Gowing have been employed with Danbor Services Ltd. in Aberdeen, both as logistics officers. Jens L. Veileborg has been employed in Maersk H2S Safety Services as H2S supervisor. Danbor Service has taken over the reception service from Maersk Oil and Gas and consequently Lissen Corbey has been transferred to the HR Department. Welcome to all our new employees we look forward to a good cooperation with you. 12 JUNE /

8 By HR Manager Lars Schmidt Resignations Unfortunately, we have had to say goodbye to Inge Pultz, Stevedoring Department. Lasse Jensen, H 2 S workshop has chosen to continue his career in the Danish Defence. Relocations Kristina Lykke Mouritsen has been transferred to the HR Department where she is replacing Linda Lorentsen during her maternity leave. Freddy Vork has been appointed day-today head of the Stevedoring Department. Morten Nørby Petersen has been permanently employed in the Agency. Elisa Pultz has started her 2 years trainee education as all-round office trainee. Nerma Demirovic has been transferred from the Agency to the Forwarding Department. Ole Villumsen has been transferred from the Trucking Department to Maersk H 2 S Safety Services where he is working partly as instructor and partly as H2S Supervisor. Annitta S. Hansen has been transferred from the Sales and Contracts Department to the Stevedoring Department. As a final point, we would like to congratulate Christina Cramon who has finished her trainee period with Danbor Service. Personalenyt I det seneste nummer af Insight skrev vi om vanskelighederne ved at rekruttere nye medarbejdere pga. et meget begrænset antal ansøgere at vælge mellem, når vi opslog et nyt job. Der er i sandhed sket et skifte siden da! Situationen har ændret sig markant og betyder nu, at vi modtager rigtig mange uopfordrede ansøgninger, især til håndværksfagene men også til administrative stillinger. Vi har derfor temmelig travlt i HR-afdelingen med at besvare og behandle alle disse ansøgninger. Vi fastholder vores kvalitetsmål om, at ansøgere skal have svar inden for 72 timer, og det er vigtigt, at ansøgere føler sig godt behandlet, også selv om vi ikke kan tilbyde dem et job her og nu. Vi vil i den forbindelse gerne opfordre alle vores kollegaer, som får forespørgsler fra deres netværk om jobmuligheder, om at henvise ansøgerne til HR-afdelingen, hvor vi så tager os af deres ansøgning. Finanskrisen bliver formentlig lang og dyb men slutter naturligvis på et tidspunkt, og den demografiske udvikling betyder, at der også senere bliver behov for god arbejdskraft. Sundhedssikringen fra Danica - som vi har tilbudt alle vores medarbejdere i Danmark er blevet en succes. Mere end halvdelen har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig ordningen, og de første medarbejdere har allerede haft glæde af sundhedssikringen. Foråret er også blevet brugt til at få aftalt forholdene omkring kompetenceudviklingsfonde, som giver mulighed for at sikre fortsat udvikling og træning af vores overenskomstansatte medarbejdere. I skrivende stund er vi 536 medarbejdere i DANBOR SERVICE GRUPPEN. Dette er lidt flere end ved sidste opgørelse og skyldes primært flere medarbejdere på Aberdeen kontoret og en opmanding af vores projekt-team. Tiltrædelser: Vi har siden sidst haft fornøjelsen af at byde velkommen til følgende medarbejdere: Mette K. Mathiesen, der er begyndt som finance controller i finansafdelingen. Christina Nørgaard Sørensen, som er startet i vognmandsafdelingen som barselsvikar for Helle Eriksen. Lone Karen Schnell, teknisk assistent i Offshore Services (Produktionsværkstedet). Thomsen og Graig Gowing, der begge er begyndt som Logistics Officers på kontoret i Aberdeen. Jens I L. Veileborg, der er ansat som H 2 S Supervisor. forbindelse med at Danbor Service har overtaget receptionsservicen for Mærsk Olie og Gas, er Lissen Corbey ansat i HR-afdelingen. Vi ønsker alle nye medarbejdere velkommen og glæder os til et godt samarbejde. Fratrædelser: Vi har desværre måttet sige farvel til Inge Pultz, Stevedorafdelingen. Lasse Jensen, H 2 S værkstedet, har valgt at fortsætte sin karriere inden for Forsvaret. Omrokeringer: Kristina Lykke Mouritsen er overført til HR-afdelingen som barselsvikar for Linda Lorentsen. Freddy Vork er udnævnt til daglig leder af Stevedoreafdelingen. Morten Nørby Pedersen, Agenturafdelingen, er blevet fastansat. Elisa Pultz er påbegyndt sin 2-årige elevuddannelse som allround kontorelev. Nerma Demirovic er overført fra Agenturet til Speditionsafdelingen Ole Villumsen er overført fra vognmandsafdelingen til Maersk H 2 S Safety Services, hvor Ole dels arbejder som instruktør og dels som H 2 S Supervisor. Annitta S. Hansen er overført fra Sales and Contracts til Stevedoreafdelingen. Til slut vil vi lykønske Christina Cramon, der har afsluttet sin elevperiode hos Danbor Service. We would like to congratulate the following employees passing a milestone: Vi har fornøjelsen af at ønske følgende medarbejdere tillykke med den runde dag: Transport and Logistics Per Berthelsen Kulmback 60 years, 14 July 2009 Bjarne Bo Ross 50 years, 6 September 2009 Bent Rømer Radoor 50 years, 24 October 2009 Offshore Service Peter Mikkelsen 60 years, 3 July 2009 Arne Matusiak 50 years, 8 July 2009 Nina Else Johansen 50 years, 17 August 2009 Christian Bent Bentsen 50 years, 22 August 2009 Per Mikkelsen 50 years, 22 August 2009 Kurt Sørensen 50 years, 18 November 2009 Palle Juul Andersen 50 years, 25 November 2009 Leif Skjøth 50 years, 17 December 2009 Safety Services Frank Ulrik Due 60 years, 27 September 2009 Vilhelm Larsen 60 years, 27 October 2009 Alastair Matthew Doyle 50 years, 13 December 2009 Danbor Services Ltd., Aberdeen Dennis Roy Brady 60 years, 6 September JUNE /

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

DFDS presentation to. DFM Morgenmøde. Indlæg om FM opgaver, der skal løses, når en del af porteføljen ligger ude på vandet.

DFDS presentation to. DFM Morgenmøde. Indlæg om FM opgaver, der skal løses, når en del af porteføljen ligger ude på vandet. DFDS presentation to DFM Morgenmøde Indlæg om FM opgaver, der skal løses, når en del af porteføljen ligger ude på vandet. Copenhagen, 8 April 2013 The DFDS Group DFDS operates one of Europe's largest integrated

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015

O&M OFFSHORE EXPO 2015. +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 O&M OFFSHORE EXPO 2015 OPERATION and MAINTENANCE offshore Exhibition +OGIB INTERNATIONAL BUSINESS EVENT 2-3 june 2015 KOMPROMISLØS BRANCHE I VÆKST Offshore-branchen vokser. Store udbygningsplaner for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Det rødbedefarvede pas

Det rødbedefarvede pas Det rødbedefarvede pas Årsmøde 2008 vestas.com 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør Det rødbedefarvede pas vestas.com Årsmøde 2008 Safety First 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

VIRVE Day, 2 nd March 2011. The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark. Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet.

VIRVE Day, 2 nd March 2011. The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark. Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet. VIRVE Day, 2 nd March 2011 The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet.dk 3. marts 2011 What does mean: In Danish: SIkkerhedsNEttet In English:

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere