JUNE Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd."

Transkript

1 DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: Fax: JUNE 2009 Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools News from Danbor Services Ltd.

2 By CEO Søren Fløe Knudsen Improvement of English proficiencies Editorial Due to the financial turmoil, the year 2009 will be a challenging year for Danbor Service. We now see lower activity in some of our business areas which could influence our revenue. It is therefore of the utmost importance that we constantly focus on effectiveness, look at our cost and create new ideas and opportunities. By keeping focus and being the preferred and best in class service contractor, we will survive and perhaps be even stronger after the storm has ceased. The first quarter has been relatively good for Danbor Service despite lower activity in some areas. In the coming months, we will be working on a strategy which should bring us through the present situation. At the same time, I would like to emphasize that the importance of safety cannot be compromised. The first five months, our safety frequency has shown that we have kept the excellent LTI frequency as by the end of 2008; namely ZERO. The A.P. Moller - Maersk Group has launched a green policy program; Danbor Service will participate in this project with input and proposals to improve eco-efficiency in our daily operation. During the last six months, we have provided skilled and competent employees to Maersk Drilling on their rigs in the North Sea. Our employees have been involved with great success in various projects on-board the drilling rigs and to our customers satisfaction. By being effective and proactive, we see an increasing opportunity in this market. Let us continue to deliver first class and safe service to our customers. Forord På grund af den finansielle uro bliver 2009 et udfordrende år for Danbor Service. I øjeblikket oplever vi en lavere aktivitet i nogle af vores forretningsområder, hvilket kan få indflydelse på vores indtægter. Det er derfor yderst vigtigt, at vi konstant fokuserer på effektivitet, er omkostningsbevidste og skaber nye idéer og muligheder. Ved at bevare fokus og være den foretrukne og bedste serviceudbyder vil vi overleve og måske stå stærkere, når stormen er redet af. På trods af lavere aktivitet på visse områder har det første kvartal været relativt godt for Danbor Service. I de kommende måneder vil vi arbejde på en strategi, der skal bringe os igennem krisen. Vi lægger stor vægt på, at der ikke gås på kompromis med sikkerheden. Vores sikkerhedsfrekvens i de første fem måneder har vist, at vi fortsætter med den fremragende LTI frekvens som ved udgangen af 2008, nemlig NUL. A.P. Møller - Mærsk Gruppen har iværksat en grøn miljøpolitik, som Danbor Service vil deltage i med input og forslag til forbedringer af de miljømæssige forhold i vores daglige drift. Igennem de seneste seks måneder har vi leveret dygtige og kompetente medarbejdere til Maersk Drillings borerigge i Nordsøen. Vores medarbejdere har, til stor tilfredsstillelse for vores kunder, været involveret i forskellige projekter. Ved at være effektive og proaktive kan vi se stigende muligheder på dette marked. Lad os fortsætte med at levere sikker og førsteklasses service til vores kunder. By John Balje, Office Administration In the autumn of 2008, the various departments received an from the HR department offering an English course to the employees who would like to have a brush-up of their English skills. In the company, we are a number of persons who by virtue of our position in the organisation rarely use our English skills since our contacts and suppliers are Danish. Therefore, the possibility for an English course focusing on conversation was a good offer. 18 persons enrolled for the course. It was quite a job for the teacher Carsten Hansen to have the course organised in a way which ensured that the outcome for all participants was as much dialogue, reading and translation as possible. The duration of the course was 4.5 months with 2.5 hours every Monday. Carsten Hansen managed this perfectly by making small teams so that everybody was on most of the time. Further, a lot of different and informative teaching material was presented. Among other things, we used the magazine Mærsk Post, which has a high level of business language, for reading aloud and translation of the articles. Afterwards, we had a dialogue about the articles, in English of course. In addition to this, we read texts dealing with the English daily life and culture. In this way our English was trained and at the same time we were enriched with information about Great Britain. The participants in the course are now prepared for meeting the demands regarding English communication, internally as well as externally. Recently, we have got new colleagues in Aberdeen, thus the need for English skills is even more required in the future. Finpudsning af engelskkundskaber I efteråret 2008 modtog afdelingerne en mail, hvor man fra HR-afdelingens side udbød et engelskkursus til de medarbejdere, som gerne ville have deres engelskkundskaber genopfrisket og vedligeholdt. Vi er en række personer i virksomheden, som i kraft af vores placering i organisationen sjældent bruger vores engelskkundskaber, da vores kontakter og leverandører er danske. Derfor var tilbuddet om engelskundervisning med vægt på samtale et rigtigt godt tilbud til os. 18 personer tilmeldte sig kurset. Det var noget af en opgave for underviser Carsten Hansen at få kurset planlagt og tilrettelagt på en sådan måde, at den enkelte kursist fik mest mulig dialog på engelsk, læsning og oversættelse. Kurset havde et forløb over 4,5 måned med 2,5 timers ugentlig undervisning hver mandag. Det mestrede Carsten Hansen perfekt ved at lave små hold, så man var på det meste af tiden med masser af forskelligt og informativt undervisningsmateriale. Vi tog bl.a. udgangspunkt i højtlæsning og oversættelse af artikler i bladet Mærsk Posten, som har et højt niveau af business language og havde efterfølgende dialog omkring indholdet, på engelsk naturligvis. Endvidere var der tekster, der omhandlede den engelske dagligdagskultur, således at man fik trænet sit engelsk, samtidig med at man blev beriget med informationer omkring Storbritannien. Engelskholdet føler sig nu bedre rustet til at imødekomme de stigende krav inden for engelsk kommunikation såvel indadtil som udadtil. Nyligt har vi fået engelske kolleger i Aberdeen, så nødvendigheden af engelskkundskaber er endnu mere påkrævet i fremtiden. 2 JUNE /

3 Mick Howlett is demonstrating the tool at the exhibition Overfladedagene. Mick Howlett demonstrerer her værktøjet på messen Overfladedagene. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools By Agency Assistant Jannick Haarup Rasmussen The non-sparking tool Safety Tools is now being introduced on the Danish market by Danbor Service. The tool makes it possible to cut and grind in Ex-areas without Hot Work Permit. Safety Tools consists of an exceptional series of non-sparking tools especially developed to Ex-areas where a number of precautions normally are to be taken before cutting or grinding. The tool and the surface worked on do not get warm during the process and no sparks are generated. Safety Tools has been tested carefully by Det Norske Veritas (DNV) and approved for use in zones 1 and 2. Furthermore, the qualities of the tools are tested by a large number of authorities regarding noise level, explosion risk and vibration. By using Safety Tools, the risks of the following are minimal: Explosion the temperature is always below 70 o Fire injuries Leak of toxic vapours Hearing injuries White fingers, less than 2,5 ms -1 vibration Lung damages Representatives from Danbor Service participated in the exhibition Overfladedagene in the beginning of April. The majority of the exhibition visitors was not a part of the target group of Safety Tools, but the interest shown and the reactions afterwards have proven the enormous potential of Safety Tools. In addition to this, presentations have been held for companies in the offshore sector who all showed great interest towards the tools. Danbor Service is offering complete solutions where the client is buying a Safety Tools suitcase consisting of Safety Tools and matching components. At the client s request, the suitcase can be adapted to the client s specific needs. Furthermore, it is possible to rent a suitcase for a specific period. Danbor Service bliver eneforhandler af det unikke værktøj Safety Tools Det gnistfri værktøj Safety Tools introduceres nu på det danske marked af Danbor Service. Værktøjet gør det muligt at skære og slibe i eksplosionsfarlige områder uden Hot Work Permit Safety Tools består af en enestående serie af gnistfri værktøj, der er specielt udviklet til Ex-områder, hvor der normalt skal tages mange forbehold før en slibning/skæring kan påbegyndes. Værktøjet og den overflade der arbejdes på bliver ikke varme under processen, og der dannes ikke gnister. Safety Tools er udførligt testet af Det Norske Veritas (DNV) og efterfølgende godkendt til brug i zonerne 1 og 2. Derudover er værktøjets kvaliteter testet af en lang række instanser med hensyn til støjniveau, eksplosionsrisiko og vibration. Repræsentanter fra Danbor Service deltog på messen Overfladedagene i starten af april. Der var meget stor interesse omkring produktet. Størstedelen af messens deltagere var ikke umiddelbart indenfor Safety Tools målgruppe, men interessen samt reaktionerne har bekræftet Safety Tools enorme potentiale. Endvidere har vi afholdt præsentationer for virksomheder i offshorebranchen. Alle udviste stor interesse for produktet. Danbor Service tilbyder hele løsninger, hvor kunden køber en kuffert indeholdende Safety Tools og tilhørende komponenter. Efter ønske kan kufferten tilrettes kundens individuelle ønsker. Derudover er det også muligt at leje en kuffert for en periode. Ved at bruge Safety Tools er der minimal risiko for: Eksplosionsuheld, temperaturen er altid under 70 o Brandulykker Udslip af giftige dampe Høreskader Hvide fingre, mindre end 2,5 ms -1 vibration Lungeskader 4 JUNE /

4 News from Danbor Services Ltd. Aberdeen By Senior General Manager Steen O. Hansen On 1 January 2008, we founded our new subsidiary in Aberdeen. The plan was to establish a company which should to the greatest extent possible replicate the services and competences as Danbor Service AS through the years has built up in Esbjerg. Looking back, we have realized that the first year was more difficult than anticipated due to various reasons. But at the end of 2008, the indications showed a positive development and we experienced growth within many of our business areas. Futhermore, Danbor Services Ltd. is getting well-known in Aberdeen. At present, we have 8 employees in Aberdeen; 4 in the warehouse, 3 at the office (of which 2 are hired out to customers) and of course Colin MacIssac our competent day-to-day leader. Regarding major contracts, we are proud to mention that we have signed a large logistics contract and another contract regarding rental of containers and specific logistic tasks including shipment of containers to Brazil. In addition to this, we have several minor, but important customers. With regard to our rental facilities, we have rented out storage to a lot of different companies within the offshore industry. Recently, we have entered into a contract with a local company regarding storage rental, warehousing and rental of office facilities. Also, for this local company we are already executing monthly, fixed orders concerning shipment of special containers to Ghana via Safmarine. In order for us to accommodate this company, we are preparing for a new open-plan office in our existing office facilities for 8-10 persons. We are constantly invited to tender for contracts, including harbour operations, primarily to minor oil companies. One of our goals in 2009 is to win such a contract. Taking the above into consideration, we are observing a really good development in Danbor Services Ltd., Aberdeen and it is our hope and belief that in 2009 we will obtain more and larger orders. With the current development in mind, we are positive about the future. Finally, we are proud to mention that the department has been FPAL approved (First Point Assessment). FPAL is a system which validates suppliers to the oil companies and in order to be registered in the system a lot of requirements have to be fulfilled. Nyt fra Danbor Services Ltd. Aberdeen Den 1. januar 2008 startede som bekendt vores nye afdeling i Aberdeen. Planen var at etablere et selskab, som i videst mulig omfang skulle kopiere de services og kompetencer, som Danbor Service AS gennem årene har oparbejdet i Esbjerg. Set i bakspejlet må vi konstatere, at det første år af forskellige årsager var noget mere vanskeligt end forudset. Men i slutningen af 2008 så vi tegn på, at udviklingen var på vej til at vende, og at der var god vækst i mange af vores forretninger. Dertil kom, at Danbor Services Ltd. efterhånden er ved at være kendt i Aberdeen. Der er i dag 8 ansatte på kontoret i Aberdeen, som fordeler sig på 4 i varehuset, 3 på kontoret (hvoraf 2 er udlejet på fuld tid til kunder) samt naturligvis Colin MacIsaac vores dygtige, daglige leder. Angående større kontrakter kan vi for eksempel nævne, at vi har underskrevet en stor logistikkontrakt samt en anden kontrakt vedrørende udleje af containere og specifikke logistikopgaver inklusiv transport af containere til Brasilien. Hertil kommer en række mindre men meget vigtige kunder. På udlejningssiden har vi lejet plads ud til mange forskellige selskaber i offshorebranchen. For nylig har vi indgået en ny aftale med et lokalt selskab om plads-, lager- og kontorleje. For dette selskab er vi allerede i gang med at ekspedere månedlige, faste ordrer på forsendelse af specialcontainere til bl.a. Ghana via Safmarine. For at kunne huse dette selskab er det planen snart at indrette et nyt kontorlandskab til 8-10 personer i vores eksisterende faciliteter. Vi deltager løbende i udbudsrunder, som også omfatter havneoperationer, fra primært mindre olieselskaber. Det er et af vores mål i 2009 at vinde en sådan kontrakt. Alt i alt kan vi konstatere, at der er en rigtig god udvikling i Danbor Services Ltd., Aberdeen og det er vores håb og overbevisning, at der i 2009 vil hentes flere og større ordrer i hus. Med de ting som arbejdes på i øjeblikket, er vi overbeviste om, at det nok skal lykkes. Til sidst er det en stor glæde at kunne fortælle, at afdelingen i Aberdeen er blevet FPAL godkendt (First Point Assessment). FPAL er et system, der godkender leverandører til olieselskaber og for at blive optaget i dette system, skal man opfylde en lang række krav. 6 JUNE /

5 Maersk Gallant yard stay in Esbjerg By Senior General Manager Peter Skjærbæk Danbor Service has performed a number of different tasks on-board Maersk Gallant during its yard stay in Esbjerg Harbour from 14 April to 25 May The main tasks have been demounting and overhaul of drilling equipment, such as, Topdrive Fingerboard Travelling block Pipehandling system These items have been transported to our workshop in Maade for repair and maintenance. Further, the Agency Department has handled the waste treatment and the departure and arrival of trucks. One afternoon during Maersk Gallant s yard stay in Esbjerg, Danbor Service served hotdogs and soft drinks on the quay side. Everybody was very pleased with the initiative and enjoyed the break. Maersk Gallant ophold i Esbjerg Havn Danbor Service har udført en række forskellige opgaver på Maersk Gallant under opholdet i Esbjerg Havn fra 14. april til 25. maj Opgaverne har overvejende været demontering og eftersyn af boreudstyr, f.eks.: Topdrive Fingerboard Travelling block Pipehandling system Disse enheder er blevet transporteret til vores værksted i Måde for reparation og vedligeholdelse. Endvidere har Agenturet været involveret i affaldshåndtering samt ankomst og afgang af trucks. En eftermiddag under Maersk Gallants ophold i Esbjerg Havn serverede Danbor Service hotdogs og sodavand på kajen. Alle syntes godt om initiativet og nød pausen. 8 9

6 Firsthand impressions from an H 2 S Supervisor By H 2 S Supervisor Lasse Svendsen In January 2009, I got the job as H 2 S supervisor with Maersk H 2 S Safety Services. This was a job that I had dreamt of for a long time as I was seeking new challenges in my life. What a better place to work with than Maersk, which is known for being an international, committed, professional and challenging working place offering the opportunity for travelling around the world. So far, I have had two trips as H 2 S Supervisor, both to Naples, Italy where one of the largest oil refineries in Europe is located. I was a part of a team consisting of many different nationalities, and I realized quickly that solid language knowledge is required, especially English which is the working language. From the beginning I was involved in the work with competent guidance though during the progress. At drilling and production platforms, a dangerous gas, hydrogen sulphide (H 2 S), can arise when drilling and this gas can be injurious to the health. An H 2 S supervisor has to protect people against the gas and is responsible for the H 2 S contingency on onshore and offshore installations. In order to ensure that the H 2 S level is checked, I have to measure the gas level every other hour. Proper and up-to-date equipment is necessary when working with dangerous gasses; therefore it needs to be checked regularly. This is just a small part of what is waiting for me in my job. Førstehåndsindtryk fra en H 2 S Supervisor I januar 2009 fik jeg jobbet som H 2 S supervisor hos Maersk H 2 S Safety Services. Et job som jeg længe havde drømt om, da jeg søgte nye udfordringer i mit liv. Og hvilket bedre sted end Mærsk, som er kendt for at være en international, engageret, professionel samt udfordrende arbejdsplads, hvor der er mulighed for at rejse rundt i hele verden. Jeg har indtil videre været på to jobs, begge til Napoli, Italien, hvor et af Europas største olieraffinaderier er placeret. Jeg var en del af et team bestående af mange forskellige nationaliteter, hvor jeg hurtigt blev klar over, hvor vigtigt det er med gode solide sprogkundskaber, specielt engelsk som er arbejdssproget. Fra første færd blev jeg kastet ud i arbejdet, dog med kyndig vejledning under hele forløbet. Ved bore- og produktionsoperationer kan der opstå en farlig gas, svovlbrinte (H 2 S), som kan være dødelig. En H 2 S supervisor skal netop beskytte folk mod den farlige gas og er ansvarlig for H 2 S beredskabet på on- og offshore installationer. For at sikre at der bliver holdt øje med H 2 S niveauet, skal jeg foretage gasmålinger hver anden time. Ordentligt og opdateret brandudstyr er en nødvendighed, når vi arbejder med farlige gasser, hvorfor dette også med jævne mellemrum skal tjekkes. Dette er kun en brøkdel af, hvad jeg kan forvente af opgaver i mit job. 10 JUNE /

7 At the annual Safety Day for suppliers to Maersk Oil and Gas, Danbor Service was awarded a diploma for having passed 2 years without work related accidents offshore. Here, Carsten Andersen from Maersk Oil and Gas is handing over the diploma to Per Lorenzen, HSEQ Manager in Danbor Service. News from Human Resources By HR Manager Lars Schmidt Ved den årlige sikkerhedsdag for underleverandører til Mærsk Olie og Gas fik Danbor Service overrakt et diplom for at have arbejdet 2 år uden arbejdsulykker offshore. Carsten Andersen fra Mærsk Olie og Gas overrækker her diplomet til Per Lorenzen, HSEQ Manager i Danbor Service. Maersk H 2 S Safety Services, Italy has sponsored the local tennis club with new bags. Maersk H 2 S Safety Services, Italien har sponsoreret den lokale tennisklub med nye tasker. In the latest edition of Insight, we wrote about the difficulties in recruiting new employees due to a very limited number of applicants when advertising for a new job. Indeed, we have experienced a change since then! The situation has changed radically and we now receive a large number of unsolicited applications, especially for the workman positions but also for the administrative jobs. Therefore, the HR Department is quite busy handling and responding all these applications. We insist on keeping our quality objective which means that all applicants are granted a response within 72 hours. Further, it is important that all applicants feel that they are well treated even though we cannot offer them a job right now. In this connection, we would like to ask all our colleagues who get inquiries for jobs from their network to refer to the HR Department and we will then take care of their application. Probably, the financial crisis will be deep and last for a long time, but it will naturally come to an end at a time and the demographic development means that in the future we will also require first-class manpower. The healthcare insurance which we have offered to all our employees in Denmark has become a success. At present, more than half of the employees have signed up for the arrangement and some employees have already benefited from the healthcare insurance. During spring, we have also agreed upon the conditions regarding competency development programs ensuring the possibility for continuously development and training of the employees appointed on a group contract basis. At this moment, the Danbor Service Group comprises 536 employees. This is a bit more than at the last count and is mainly due to more employees at the office in Aberdeen and an up-manning of our project team. New employees Since the latest issue of the magazine, we have welcomed the following employees, Mette K. Mathiesen has joined the Finance Department as financial controller. Christina Nørgaard Sørensen has been employed in the Trucking Department, replacing Helle Eriksen during her maternity leave. Lone Schnell has been employed as technical assistant in the Offshore Service Department. Karen Thomsen and Graig Gowing have been employed with Danbor Services Ltd. in Aberdeen, both as logistics officers. Jens L. Veileborg has been employed in Maersk H2S Safety Services as H2S supervisor. Danbor Service has taken over the reception service from Maersk Oil and Gas and consequently Lissen Corbey has been transferred to the HR Department. Welcome to all our new employees we look forward to a good cooperation with you. 12 JUNE /

8 By HR Manager Lars Schmidt Resignations Unfortunately, we have had to say goodbye to Inge Pultz, Stevedoring Department. Lasse Jensen, H 2 S workshop has chosen to continue his career in the Danish Defence. Relocations Kristina Lykke Mouritsen has been transferred to the HR Department where she is replacing Linda Lorentsen during her maternity leave. Freddy Vork has been appointed day-today head of the Stevedoring Department. Morten Nørby Petersen has been permanently employed in the Agency. Elisa Pultz has started her 2 years trainee education as all-round office trainee. Nerma Demirovic has been transferred from the Agency to the Forwarding Department. Ole Villumsen has been transferred from the Trucking Department to Maersk H 2 S Safety Services where he is working partly as instructor and partly as H2S Supervisor. Annitta S. Hansen has been transferred from the Sales and Contracts Department to the Stevedoring Department. As a final point, we would like to congratulate Christina Cramon who has finished her trainee period with Danbor Service. Personalenyt I det seneste nummer af Insight skrev vi om vanskelighederne ved at rekruttere nye medarbejdere pga. et meget begrænset antal ansøgere at vælge mellem, når vi opslog et nyt job. Der er i sandhed sket et skifte siden da! Situationen har ændret sig markant og betyder nu, at vi modtager rigtig mange uopfordrede ansøgninger, især til håndværksfagene men også til administrative stillinger. Vi har derfor temmelig travlt i HR-afdelingen med at besvare og behandle alle disse ansøgninger. Vi fastholder vores kvalitetsmål om, at ansøgere skal have svar inden for 72 timer, og det er vigtigt, at ansøgere føler sig godt behandlet, også selv om vi ikke kan tilbyde dem et job her og nu. Vi vil i den forbindelse gerne opfordre alle vores kollegaer, som får forespørgsler fra deres netværk om jobmuligheder, om at henvise ansøgerne til HR-afdelingen, hvor vi så tager os af deres ansøgning. Finanskrisen bliver formentlig lang og dyb men slutter naturligvis på et tidspunkt, og den demografiske udvikling betyder, at der også senere bliver behov for god arbejdskraft. Sundhedssikringen fra Danica - som vi har tilbudt alle vores medarbejdere i Danmark er blevet en succes. Mere end halvdelen har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig ordningen, og de første medarbejdere har allerede haft glæde af sundhedssikringen. Foråret er også blevet brugt til at få aftalt forholdene omkring kompetenceudviklingsfonde, som giver mulighed for at sikre fortsat udvikling og træning af vores overenskomstansatte medarbejdere. I skrivende stund er vi 536 medarbejdere i DANBOR SERVICE GRUPPEN. Dette er lidt flere end ved sidste opgørelse og skyldes primært flere medarbejdere på Aberdeen kontoret og en opmanding af vores projekt-team. Tiltrædelser: Vi har siden sidst haft fornøjelsen af at byde velkommen til følgende medarbejdere: Mette K. Mathiesen, der er begyndt som finance controller i finansafdelingen. Christina Nørgaard Sørensen, som er startet i vognmandsafdelingen som barselsvikar for Helle Eriksen. Lone Karen Schnell, teknisk assistent i Offshore Services (Produktionsværkstedet). Thomsen og Graig Gowing, der begge er begyndt som Logistics Officers på kontoret i Aberdeen. Jens I L. Veileborg, der er ansat som H 2 S Supervisor. forbindelse med at Danbor Service har overtaget receptionsservicen for Mærsk Olie og Gas, er Lissen Corbey ansat i HR-afdelingen. Vi ønsker alle nye medarbejdere velkommen og glæder os til et godt samarbejde. Fratrædelser: Vi har desværre måttet sige farvel til Inge Pultz, Stevedorafdelingen. Lasse Jensen, H 2 S værkstedet, har valgt at fortsætte sin karriere inden for Forsvaret. Omrokeringer: Kristina Lykke Mouritsen er overført til HR-afdelingen som barselsvikar for Linda Lorentsen. Freddy Vork er udnævnt til daglig leder af Stevedoreafdelingen. Morten Nørby Pedersen, Agenturafdelingen, er blevet fastansat. Elisa Pultz er påbegyndt sin 2-årige elevuddannelse som allround kontorelev. Nerma Demirovic er overført fra Agenturet til Speditionsafdelingen Ole Villumsen er overført fra vognmandsafdelingen til Maersk H 2 S Safety Services, hvor Ole dels arbejder som instruktør og dels som H 2 S Supervisor. Annitta S. Hansen er overført fra Sales and Contracts til Stevedoreafdelingen. Til slut vil vi lykønske Christina Cramon, der har afsluttet sin elevperiode hos Danbor Service. We would like to congratulate the following employees passing a milestone: Vi har fornøjelsen af at ønske følgende medarbejdere tillykke med den runde dag: Transport and Logistics Per Berthelsen Kulmback 60 years, 14 July 2009 Bjarne Bo Ross 50 years, 6 September 2009 Bent Rømer Radoor 50 years, 24 October 2009 Offshore Service Peter Mikkelsen 60 years, 3 July 2009 Arne Matusiak 50 years, 8 July 2009 Nina Else Johansen 50 years, 17 August 2009 Christian Bent Bentsen 50 years, 22 August 2009 Per Mikkelsen 50 years, 22 August 2009 Kurt Sørensen 50 years, 18 November 2009 Palle Juul Andersen 50 years, 25 November 2009 Leif Skjøth 50 years, 17 December 2009 Safety Services Frank Ulrik Due 60 years, 27 September 2009 Vilhelm Larsen 60 years, 27 October 2009 Alastair Matthew Doyle 50 years, 13 December 2009 Danbor Services Ltd., Aberdeen Dennis Roy Brady 60 years, 6 September JUNE /

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Cheerleaders September/ Oktober 2016

Cheerleaders September/ Oktober 2016 Kære alle Vi er glade for at kunne byde velkommen til alle nye som til tilbagevendende medlemmer og vi kan fortælle at vi i bestyrelsen glæder os til en super sæson med mange spændende ting i kalenderen,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere