Ringkøbing 12. januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing 12. januar 2016"

Transkript

1 Jens Chr. Petersen Ringkøbing 12. januar 2016

2 Eksempler kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense Kommune Silkeborg Kommune Næstved Kommune Vejle Kommune Furesø Kommune Helsingør Kommune Vejen Kommune Esbjerg Kommune Slagelse Kommune Ballerup Kommune Hillerød Kommune Viborg Kommune Tønder Kommune Haderslev Kommune Billund Kommune Rudersdal Kommune Allerød Kommune Kolding Kommune Socialministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet / Miljøministeriet

3 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S Enggaard Foras Holding FrederiksborgGruppen ECE Grontmij KPC Byg Kristensen Ejendomme Magasin Ejendomme M. Goldschmidt Holding A/S MT Højgaard Nordea NCC Danmark Realkredit Danmark Rosengårdcentret Skanska Steen & Strøm Danmark TK Development Finansiel Stabilitet

4 Eksempler på klienter inden for detailhandel ABC Lavpris Auping CinemaxX Gmbh COOP Dagrofa Dansk Supermarked ElGiganten Fona Ford Motor Company H&M IKEA A/S Illum Intersport A/S IRMA LIDL Magasin Du Nord Reitan Rema 1000 Silvan A/S SkoRingen Stadium AB Thiele A/S

5 Detailhandelen i Ringkøbing-Skjern Kommune udviklingsmuligheder og scenarier 2015

6 Detailhandelsanalyse Ringkøbing- Skjern kommune Hovedresultater

7 Omsætning Samlet omsætning 2,85 mia. kr. i Dagligvareomsætningen udgør 59 % Ringkøbing området udgør 38 % % af udvalgsvareomsætning ligger i 592 bymidterne i hovedcenterbyerne Ringkøbing Skjern Tarm Holmsland Klit Videbæk Dagligvarer Udvalgsvarer

8 Turisme Turisme bidrager med ca. 300 mio. kr. i dagligvareomsætning og ca. 350 mio. kr. i udvalgsvareomsætning 18 % af dagligvareomsætning 30 % af udvalgsvareomsætningen I 2029 er omsætningspotentialet ca. 450 mio. kr. for dagligvarer og 600 mio. kr. for udvalgsvarer

9 E-handel 37 % af butikkerne har e-handel 28 % af dagligvarebutikkerne 40 % af udvalgsvarebutikkerne Primært kæder der har e-handel 21 % af butikkerne u. kædesamarbejde har e-handel 58 % af kæderne har e-handel 67 % af kædebutikker inden for udvalgsvarer har e- handel

10 Handelsbalance Dagligvarer 111 % Udvalgsvarer 101 % Dækker over store forskelle Dagligvarer Udvalgsvarer

11 Handelsbalance dagligvarer - fordelt på områder 250% 233% 200% 150% 100% 107% 93% 95% 96% 111% 50% 0% Ringkøbing Skjern Tarm Videbæk Holmsland Klit Total Handelsbalance dagligvarer

12 Handelsbalance udvalgsvarer - fordelt på områder 200% 180% 184% 160% 140% 120% 100% 115% 113% 101% 80% 60% 40% 20% 41% 65% 0% Ringkøbing Skjern Tarm Videbæk Holmsland Klit Total

13 Konklusion og hovedanbefalinger

14 SWOT Styrker: Attraktive, relativt koncentrerede bymidter med menneskelige dimensioner Generelt god dagligvareforsyning også i landsbyerne. Lang afstand til større detailhandelsudbud. Mange turister især langs Vestkysten Muligheder: Udvikle turismeerhvervet yderligere (f.eks. KRAFT, Søndervig Feriepark etc.) også i den østlige del af kommunen. Målrettet søge beklædningsbutikker til unge til hovedcenterbyerne. Målrettet arbejde for flere kædebutikker især til hovedcenterbyerne. Få ensartede åbningstider. Forpligtende samarbejde mellem butikker og andre kundeorienterede servicefunktioner, de frivillige organisationer, ejendomsbesidderne, kommunen m.fl. Evt. ansætte Citymanager. Styrk bymidterne med private og off. servicefunktioner, kultur etc. Gør det attraktivt at bo i kommunen. Udnyt e-handel også i forhold til turister. Svagheder: Relativt små hovedcenterbyer. Små udbud i forhold til f.eks. Herning, Holstebro og Esbjerg. I fire hovedcenterbyer Skjern undtaget - ligger det største dagligvareudbud løsrevet fra den funktionelle bymidte Trusler: Risiko for at bymidterne svækkes og tømmes for liv, såfremt der ikke satses målrettet på en koncentration af butikker og andre servicefunktioner i bymidterne. Forventet fald i befolkningstallet. Fald i nettoindpendling. Styrkelsen af Holstebro, Esbjerg og Herning. Stigende e-handel.

15 Hovedanbefalinger - udviklingsmuligheder Sats på bymidterne i hovedcenterbyerne. Det vil styrke bosætning og turisme. Skab koncentrerede, attraktive bymidter Indskrænk derfor afgrænsningen af nogle bymidter. Skab et entydig centrum i bymidterne. Udvalgsvarebutikker skal etableres centralt i bymidterne - tiltræk målrettet flere stærke butikskoncepter. Nye, større dagligvarebutikker skal lokaliseres tæt på hovedstrøgene i bymidterne. Styrk målrettet udvalgsvarehandelen i bymidterne. Etablér flere og nye oplevelser i forbindelse med shopping.

16 Hovedanbefalinger - udviklingsmuligheder Etablér og facilitér et forpligtende samarbejde mellem alle aktører. Citymanager der skal virke på et strategisk niveau og være bindeled mellem alle interessenter i bymidterne. Skal bl.a. sikre en hensigtsmæssig udlejning til de bedst mulige lejere. Kulturmiljøer og historisk identitet og særkende skal sikres i bymidterne. Fremhæv unikke butikker og butiksmiljøer i bymidterne. Skab let tilgængelig til bymidterne. Skab optimale bevægelsesmønstre gennem bymidterne for gående og bilister.

17 Hovedanbefalinger - udviklingsmuligheder Få fælles og kundevenlige (udvidede åbningstider - søndagsåbent i sæsonen). Understøt bymidterne med investeringer, der sikrer nærværende og levende byrum. Øg fokus på turisterne især i den vestlige del af kommunen. Bymidterne skal være relevante som mål for indkøb, underholdning og oplevelser.

18 Hovedanbefalingerudviklingsmuligheder Overvej løbende satsning på e-handel også i forhold til turister. Styrkelse af bespisning lokal identitet, lokale råvarer samt restaurationskæder i midtprissegmentet i bymidterne.

19 Hovedanbefalingerudviklingsmuligheder Målret fleksibilitet og rummelighed i de fremtidige arealudlæg. Redegør for behov og konsekvenser for bymidterne før beslutning om etablering af lokalcentre eller enkeltstående dagligvarebutikker. Arbejd målrettet på at opretholde den eksisterende dagligvaredetailhandel i lokalcenterbyerne og i landsbyerne. Arbejd med at styrke en lokal identitet.

20 E-handel muligheder Kan sikre større synlighed. Stærkt kort at give turisterne med hjem. Ekstra omsætning. Styrke billedet af et stort samlet udbud. Vigtigt med synlighed på Google. Udviklingen skal følges nøje.

21 E-handel fælles infrastruktur Fælles E-handelsplatform - Shopringskjern.dk E-handelsportal vanskeligt at drive i handelsstandsregi Ofte vanskeligt at skabe opbakning Mindre butikker kan vanskeligt overskue arbejdet Butikker med veletableret e-handel ønsker ofte ikke at deltage Omkostningstungt især logistikken Samarbejde med f.eks. medievirksomhed kan måske løfte opgaven Udviklingen skal følges nøje

22 Udviklingsmuligheder i hovedcenterbyerne - Ringkøbing Skolegrunden V. Strandgade Bryggen - undersøg mulighed for etablering af en H&M. - kommerciel sammenbinding mellem bymidten og havnen. - forbindelse fra bymidten til KRAFT. - bymidtens helstøbte, historiske præg og unikke kulturmiljø bevares og understreges.

23 Udviklingsmuligheder i hovedcenterbyerne - Skjern - kommerciel kobling mellem Østergade og Jernbanegade via Møllegade. - Arbejd med døde facader i Bredgade etablér evt. storbutik i Bredgade. - Sikre kendskab til de mange interessante mærker i bymidten. - Opgradering af bespisning og andre kundeorienterede servicefunktioner. - Fokus på turismepotentialet i en evt. Nationalpark Skjern Å og f.eks. Ringkøbing Skjern Museum Økomuseum. Udviklingsmuligheder Østergade/Møllegade Udviklingsmuligheder Bredgade

24 - Der bør arbejdes for, at Dagli Brugsen kommer til at støtte den øvrige detailhandel bedre. - Arbejde målrettet med tomme lejemål. - Arbejde på at få besøgende ved Tarm Marked til i højere grad at besøge bymidten. - Koncentrere butikker og andre kundeorienterede servicefunktioner centralt i bymidten. Udviklingsmuligheder i hovedcenterbyerne- Tarm

25 Udviklingsmuligheder i hovedcenterbyerne - Videbæk - Detailhandelens lokale forankring bør understreges - Udbuddet af butikker, caféer og restauranter og andre kundeorienterede servicefunktioner skal koncentreres i bymidten omkring hovedstrøget - Byen skal ses som det lokale alternativ

26 Udviklingsmuligheder i hovedcenterbyerne - Hvide Sande Byudviklings område P-areal? Lukket boghandel - Detailhandelen koncentreres i den sydlige bymidte. - Udbuddet af butikker restauranter, underholdning og andre bymæssige funktioner koncentreres i den sydlige bymidte. - Udviklingen nord for slusen bør begrænses. - Fortæt den sydlige bymidte. - Ingen udvikling af butikker på Otto Pedersvej (P-pladser?). - Bymidtens kommercielle og oplevelsesmæssige kobling til vandet bør øges. - Flere p-pladser tæt på bymidten syd for kirken. P-areal?

27 Udviklingsmuligheder - Søndervig - Den detailhandelsmæssige udvikling i bymidten skal prioriteres højt. - Detailhandelen i Søndervig Feriepark bør kun udvikles begrænset. - Detailhandelen udvikles især omkring Badevej - Der skal arbejdes med forbedring og synliggørelse af eksisterende p-muligheder. Udviklingsmuligheder Badevej Søndervig Feriepark

28 Hovedscenarier Koncentration vs. mindre styret etablering af butikker Koncentration Dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker styrkes i bymidten Styrkelse af bylivet Positiv effekt på turisme, bosætning Mindre styring Butikker placeres ved indfaldsveje Tomme butikslokaler Bymidten mindre attraktiv Negativ effekt på turisme og bosætning

29 Jens Chr. Petersen icp.dk