Udkast til Slutproduktet fra opgaveudvalget om bæredygtig og cirkulær kommune. (version )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Slutproduktet fra opgaveudvalget om bæredygtig og cirkulær kommune. (version )"

Transkript

1 Udkast til Slutproduktet fra opgaveudvalget om bæredygtig og cirkulær kommune (version ) 1

2 Indhold Forord...2 De vigtigste anbefalinger og andre resultater af udvalgsarbejdet...2 Om kommissoriet, sammensætningen af udvalget, og opdelingen i borgersporet og virksomhedssporet...3 Viden...6 Anbefalinger fra borgersporets arbejde...6 Anbefalinger fra virksomhedssporets arbejde...10 Forord Med henvisning til Udviklingspolitikken , og evt. med en reference til Verdensmålene De vigtigste anbefalinger og andre resultater af udvalgsarbejdet Prioriteret af udvalget på det sidste møde: 2

3 Om kommissoriet, sammensætningen af udvalget, og opdelingen i borgersporet og virksomhedssporet Det er Byrådet, der har nedsat opgaveudvaget for at komme med anbefalinger til Byrådets arbejde sammen med borgere og virksomheder for at fremme en cirkulær og bæredygtig kommune. Det er en dobbelt opgave, dels at komme med anbefalinger, dels at gå i gang, så vidt muligt, og sammen med borger og virksomheder. Det er vigtigt for Byrådet og Opgaveudvalget, at alle kan tage del i opgaven og har mulighed for at handle lokalet, og at pege på allerhelst allerede have organiseret netværk og anden struktur, der kan realiseres anbefalingerne og tage ejerskab for opgaven fremover. Det vil være helt forskelligt fra anbefaling til anbefaling, hvordan initiativet skal sættes i gang og bæres videre. Opgaveudvalget har tidligt organiseret sig i to spor : et borgerspor og et virksomhedsspor. De to spor startede sammen i et fælles møde, har holdt fælles midtvejsmøde/studietur og et fælles afslutningsmøde. Udvalget har arbejdet gennem møder, en mindre studietur samt en offentlig hjemmeside med eksempler på cirkulære og bæredygtige initiativer. Undervejs har hvert af sporene holdt 4 tematiserede møder. På hvert møde er der samlet forslag til anbefalinger, og de er efterfølgende kvalificeret og prioriteret. Møderne er dels holdt på Fælleden, dels hos virksomheder og andre steder, der er aktuelle for emnet. Kommissorium: Kommissoriet blev vedtaget af Byrådet den 27. juni 2018 Opgaveudvalg om bæredygtig og cirkulær kommune Skanderborg Kommune har ambitiøse mål for at nedbringe energiforbruget og CO2 udledningen. Samtidig er Skanderborg Kommune i samarbejde med RenoSyd godt på vej med en strategi for cirkulær økonomi og øget genanvendelse. Opgaven ligger nu i at sikre, at vi når vores mål mht. til CO2-reduktion og gennemfører den kommende strategi for cirkulær økonomi og øget genanvendelse. 3

4 Det kan fx ske ved at understøtte borgeres egne tiltag for større bæredygtighed, og skabe grundlag for nye løsninger i små og store fællesskaber. Det kan f.eks. være tiltag, der fremme deleøkonomi eller affaldsforebyggelse. En anden vej at gå er i samarbejde med erhvervslivet at opbygge nye partnerskaber for cirkulær økonomi. Mange virksomheder arbejder allerede med grøn omstilling og brug af færre ressourcer i produktionen og til transport. Det giver mening for klimaet, miljøet og virksomhedernes økonomi, og opgaveudvalget vil undersøge, hvordan der bedst kan skabes videndeling mellem virksomhederne om grøn omstilling. Samarbejdet med borgere og erhvervslivet står ikke alene. Byrådet arbejder med bæredygtighed og cirkulær omstilling for den kommunale virksomhed i regi af miljø- og planudvalget - det sker i tæt samarbejde med Renosyd. Forventning til opgaveudvalget Byrådet forventer, at udvalget skaber overblik over eksisterende grønne initiativer, og igangsætter og faciliterer videndeling og inspirerer til en mere bæredygtig praksis i virksomheders og borgeres hverdag. Først og fremmest skal udvalget finde løsninger der virker. Nøgleordene er partnerskaber mellem virksomheder eller mellem virksomhed og kommune, samt videndeling og understøttelse af borgerinitiativer til en grønnere levevis. Derudover forventes det, at udvalget afleverer anbefalinger til byrådet, - anbefalinger om hvordan indsatsen kan forankres og understøtte en grønnere og mindre ressourceforbrugende form for indkøb, produktion og transport fremover. Arbejdsform Arbejdet udføres i et opgaveudvalg, som skal understøtte en reduceret ressourceforbrug hos borgere og virksomheder. Opgaveudvalget sammensættes af syv byrådsmedlemmer, der arbejder med i begge af følgende spor: Ét spor, der arbejder sammen med virksomheder: 2 eksperter på omstilling til en grønnere og mindre ressourceforbrugende form indkøb, produktion og transport 5 personer, der har erfaring fra lokale virksomheder, der arbejder strategisk med cirkulær økonomi. Ét spor, der arbejder sammen med borgere og grupper af borgere om lokale initiativer for at fremme bæredygtig forbrug og transport: 3 eksperter på omstilling til grønnere og mindre ressourceforbrugende forbrug og transport i familier og lokalsamfund 7 personer, der er borgere i Skanderborg Kommune, har en stor interesse i at mindske ressourceforbruget og kan igangsætte og drive initiativer, der involverer flere borgere i nærmiljøet. F.eks. fra grundejerforeninger, boligforeninger, sports- eller spejderforeninger, landsbyer, grønne fællesskaber, Udvalget arbejder i møder i hvert af sporene. Alle, der arbejder i de to spor, mødes til fælles opstartsmøde, midtvejsmøde og afslutningsmøde. 4

5 Udvalget kan tage på inspirationstur og indbyde inspiratorer til møderne. Udvalget kan facilitere netværk af virksomheder eller fælleskaber af borgere og inddrage offentligheden undervejs. Tidspunkt Udvalget arbejder august 2018-juni Deltagere Maria Temponeras, formand, byrådsmedlem, deltager i borgersport og virksomhedssporet Jens Szabo, næstformand, byrådsmedlem, deltager i borgersport og virksomhedssporet Kjeld Jensen, byrådsmedlem, deltager i borgersport og virksomhedssporet Karen Lindemann, byrådsmedlem, deltager i borgersport og virksomhedssporet Thomas Cordtz, byrådsmedlem, deltager i borgersport og virksomhedssporet Mira Issa Bloch, byrådsmedlem, deltager i borgersport og virksomhedssporet Claus Leick, byrådsmedlem, deltager i borgersport og virksomhedssporet Tine Sædholm Pedersen, Omstilling Ry, deltager i borgersporet Karna Friis, Frivilliggruppen for flygtninge, deltager i borgersporet Anker Mørk, deltager i borgersporet Henrik Borgtoft Pedersen, Adslev, deltager i borgersporet Eja Lund, Levefællesskabet Hertha, deltager i borgersporet Anni Jensen, Projektforum Galten-Skovby, deltager i borgersporet Ditte Jensen, Liv i landsbyerne, deltager i borgersporet Annemette Fuglsang, Renosyd, deltager i borgersporet Søren Hermansen, Energiakademi, borgersporet, (trådte ud af udvalget oktober 2018) Anne Gammelgaard Ballantyne, Aarhus Universitet, borgersporet (trådte ud af udvalget november 2019) Lars Brunsø, Akvabeds, deltager i virksomhedssporet Lotte Mørk Andersen, Renosyd, deltager i virksomhedssporet Peter Ib, Smukfest, deltager i virksomhedssporet Peter Weldingh, Aura, deltager i virksomhedssporet Jesper Daugaard, Kamstrup, deltager i virksomhedssporet, afløste Henrik Rom i september 2018 Jens Bastrup, Skanderborg Forsyning A/S, deltager i virksomhedssporet Frank Engelbrecht, Lifestyle & Designcluster, virksomhedssporet (trådte ud af udvalget november 2019) Dertil kommer erhvervschef Anja Ellergaard Basse, der har deltaget i møder i virksomhedssporet på vegne af Erhverv Skanderborg 5

6 Der har været oplæg fra en række ressourcepersoner: Jonas Kroustrup Tina Clarke Frank Engelbrecht, Lifestyle & Design Cluster Lotte Mørk Andersen, Renosyd Jette Boye Petersen, Hørning Madklub Pernille Bentzon, Alken købmanden David Szöke, Jeksen Grønthandel Janus Sølvsten, kunde-bonde-landmand Bente Andersen, plantekonsulen aps Holger Hedelund Poulsen, landmand. Viden Udvalgte diagrammer, tabeller og lidt tekst fra Marias oplæg på møderne Viden om behovet for at gøre noget.. 6

7 Anbefalinger fra borgersporets arbejde Tema: lokal organisering Kontaktperson i administrationen (indgang) bæredygtighedskoordinator som pendent til frivilligkoordinator Stille specialviden til rådighed eks. juridisk eller økonomisk, eller fundraising for lokale fællesskaber Udfordring, det skal løse, eller forventet effekt? At lokale initiativgrupper ikke altid ved, hvem de skal henvende sig til Det kan være svært at finde ud af, hvilken specialviden, der skal til, og dyrt at købe den. At SKB udpeger/ansætter kontaktpersoner som kan bruges som indgang til den kommunale organisation Og formidling af samme At SKB stiller specialviden til rådighed (ansvarspådragende? Konflikt i fht myndighedsbehandling? Hent inspiration i Holbæk, hvordan gik det der? Et netværk af ildsjæle Synliggørelse af fællesskaber som invitation ind i fællesskaber Kan vi forvente et netværk uden kommunen som tovholder? Er forhåbentlig realiseret ved udvalgets slut Kommentar [SS1]: betyder?? Er det det vi gør med hjemmesiden? 7

8 Udbrede konceptet fra Projektforum Galten-Skovby, så lokale organiserer sig og har gennemarbejdede projekter inden de kontakter kommunen Et fysisk samlingssted for fællesskaber lokalt a la det gule hus eller Medborgerhuset Økonomisk støtte til understøttelse af konkrete projekter, f.eks. i Højvangen LET tilgængelig PÅTVUNGET viden til borgere om affaldssortering fordi viden er grundlaget for handling Formidling af kontakt til skoler og andre kommunale og ikke kommunale institutioner/organisationer Udfordring, det skal løse, eller forventet effekt? Redskab til formidling fra initiativer til en større, relevant kreds. Findes i Hørning (Det gule hus), i Galten (Porskær), i et omfang i Skanderborg, f.x. beboerhuse i Højvangen og medborgerhus på Sygehusvej, Eks. hjælp til formidling af kontakt til skoler i projekt klimahelten 8

9 Adgang til infokanaler f.eks. by-pylonerne Lidt administrativ bistand til lokale fællesskaber Overblik over puljer og andre støttemuligheder Paraplyorganisering af initiativer og foreninger? Ambitiøs kommune mht affaldssortering og deraf afledte forventninger til borgerne. Mulighed for at låne kommunale lokaler til forsamlinger og til opbevaring af ting. Tema: fødevarer, lokal dyrkning og distribution Kommunens indkøbspolitik i forhold til især grøntsager Branding af lokale fødevarer Udfordring, det skal løse, eller forventet effekt? Synlighed Byrådet, Renosyd, f.eks. gennem Affaldsplan Byrådet Lokale supermarkeder 9

10 Fremme muligheden for, at borgergruppen kan have fælles køkkenhaver, f.eks. i forbindelse med højhusbyggeri/ tæt byggeri Etablere partnerskaber for at udnytte de varer, der ikke kan bruges som menneskeføde Skabe flere jobs i den lokale produktion og distribution af lokale produkter Kampagner for deling/ tilgængelighed, når private har f.eks. frugt og grønt fra haven i overskud Få skolebørn ud og se på lokale produktion, så de ikke alene ser supermarkedsvarer Kommunen planter træer og buske med spiselige bær, når der plantes. Tænk på bestøvning. Udfordring, det skal løse, eller forventet effekt? Udlæg i forbindelse med byudvikling. Kommunal jord. Lokale borgere tager kontakt til private jordejere 10

11 Sammen gror vi skolehaver i samarbejde med f.eks. Kvickly Opsamlingssteder til lokalt producerede varer a la kunde-bonde-konceptet med kølevogn i Silkeborg Indsamling af organisk affald Problematik i slam fra Renosyd til marker Villighed til at betale mere for lokale varer Havefællesskaber Fælleshaver Flere hænder til alsidige landbrug Udfordring, det skal løse, eller forventet effekt? Tema: Boligbyggeri og transport Tema: Affaldsminimering, deleordning og genbrug 11

12 Udfordring, det skal løse, eller forventet effekt? Anbefalinger fra virksomhedssporets arbejde Udfordring, det skal løs, eller forventet effekt? Tema: Cirkulær økonomi, principper og konkrete erfaringer At finde samarbejdspartnere Dilemma mellem hurtig 12

13 Udfordring, det skal løs, eller forventet effekt? oprydning og sortering efter festival Kommunikation er helt afgørende for at komme videre og skabe et grønt marked Vigtigt at kommunikere affaldshierarki ud Lokal afsætning Lokalt udstillingsvindue via kommunens indkøb Erhverv Skanderborg bør have emnet på dagsordenen og evt. facilitere mindre netværk med det grønne udgangspunkt At gøre det nemt at finde firmaer, der arbejder grænt, med genanvendelse og producerer grønt Udfordring af certificeringer koster meget 13

14 Udfordring, det skal løs, eller forventet effekt? Vigtigt at genanvndelse og cirkulær design og produktion ikke alene bliver meget små iværksættere, nichevirksomheder, men at den grønne tænkning også kommer i i større skala-virksomheder Gøre lokale medarbejdere, der arbejder i grønne virksomheder til gode ambassadører for den bæredygtige produktion Balance mellem krav ift. f.eks. byggetilladelser. Det må ikke blive for kompliceret, ellers risikerer vi at nye virksomheder går uden om Skanderborg Økonomi en vigtig faktor det skal give mening på 14

15 Udfordring, det skal løs, eller forventet effekt? Tema: Råvarer, affald og transport bundlinjen Oplysning til borgere, der ønsker at købe grønt, og har brug for hjælp til at definere, hvad der er grønt /bæredygtigt produceret Tema: Produktion og energiforbrug Tema: Partnerskaber og netværk 15