Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere"

Transkript

1 Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere

2 Syddjurs Gør livet lettere Indholdsfortegnelse. Indledning. 3 Resume. 4 Syddjurs Gør livet lettere. 5 Deltagerne. 6 Vægtstopperne taber sig men nogle tager på igen. 7 Forhistorien spiller ind på vægttabet 8 Kendetegn for dem som tog på efter de første 3 måneder. 9 Motivation til at tabe sig. 10 Motionsvanerne blev forbedret. 11 Deltagerne trives bedre psykisk. 12 Bodyage. 13 De overvægtige bliver mere sunde. 14 Små skridt frem er stort. 15 Skridt må gerne være små og store. 16 Halvdelen falder fra forløbet. 17 Den fysiske sundhed og frafald. 18 Deltagernes bedømmelse af aktiviteter. 19 Fremmøde under projektet. 22 Hvad med vægten, når forløbet slutter?. 22 Målgruppen anden etnisk baggrund end dansk. 23 Anbefalinger og ideer. 24 De vigtigste ting i et vægtstopforløb. 26 Forankring af vægtstop i Syddjurs Kommune. 27 Udgivet af Syddjurs Kommune April 2012 Redaktion: Kåre Kildall Rysgaard, Analystik; Projektleder Marianne Ahrenkiel Søgaard, Syddjurs Kommune Grafisk tilrettelæggelse: Hornslet Bogtrykkeri Syddjurs Kommune, Hovedgaden 10, 8410 Rønde 2

3 Evalueringsrapport Indledning Region Midtjyllands sundhedsprofil Hvordan har du det fra 2010 viser, at 18% af borgerne i Syddjurs Kommune i alderen år er svært overvægtige (BMI > 30) mod 16% i hele Region Midtjylland. Rapporten viser også, at der er signifikant flere svært overvægtige borgere med lav og middel uddannelsesniveau og flere personer uden for arbejdsmarkedet i forhold til hele befolkningen. Syddjurs Kommune søgte Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udmøntningen af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige borgere om støtte til at udvikle og igangsætte indsatser, der bidrager til at øge svært overvægtige voksnes handlekompetencer og motivation i forhold til at tabe sig og vedligeholde et vægttab. Syddjurs Kommune fik tildelt 1,6 mio. kr. til projektet Syddjurs Gør livet lettere. Målgruppen for denne indsats var af satspuljen defineret som: personer uden for arbejdsmarkedet, særligt udsatte erhvervsgrupper (f.eks. kortuddannede eller ufaglærte), gravide og nybagte mødre og personer med anden etnisk baggrund end dansk. Syddjurs Kommune igangsatte en indsats for samtlige målgrupper. Et væsentligt indsatsområde for Syddjurs Kommune er at bremse den stigende overvægt blandt kommunens borgere. Projekt Syddjurs Gør livet lettere havde derfor fokus på at bremse eller sænke den stigende vægtkurve for kommunens voksne borgere indenfor målgruppen og derved reducere den sociale ulighed i sundhed. Denne rapport præsenterer resultaterne fra projekt Syddjurs Gør livet lettere og kommer med anbefalinger til kommende indsatser på baggrund af projektet. Endvidere evalueres der på den i projektet valgte metode Små skridt i forhold til vægtstop og vægttab. Til sidst præsenteres hvordan Syddjurs Kommune fremover vil forankre vægtstop og vægttabsforløb i kommunen til at fremme borgernes sundhed. Projektgruppen vil gerne takke alle der har deltaget i projektet eller bidraget til at projektet kunne blive en realitet. Sundhedsteamet Syddjurs Kommune 3

4 Syddjurs Gør livet lettere Resumé Evalueringen peger på følgende resultater fra projekt Syddjurs Gør livet lettere. 60% af vægtstopperne tabte sig minimum ét kg de første tre måneder. Derefter tog flere på igen, men over halvdelen holdt den nye vægt eller tabte sig yderligere i månederne efter. Det gennemsnitlige vægttab efter 15 måneder var 3,1 kg. Vægtstoppernes blodtryk og fedtprocent faldt undervejs i projektet. De fik stærkere mavemuskler og deres gennemsnitlige bodyage faldt. 88% af deltagerne havde et BMI over 30 ved starttidspunktet, efter 15 måneder var det 76%. 45% af vægtstopperne dyrkede regelmæssig motion, da de begyndte forløbet. Efter 15 måneder steg tallet til 68%. Samtidig begyndte vægtstopperne oftere at gå ture og cykle. Vægtstopforløbet tog udgangspunkt i små-skridtmetoden, hvor vaner gradvist blev ændret. Nogle vægtstoppere var begejstrede for metoden, som gav resultater med mange små ændringer. Andre var forvirrede over tilgangen, savnede synlige resultater, og syntes, at små-skridt-metoden krævede for megen selvkontrol. Vægtstopperne var glade for varigheden af forløbet og de forskellige aktiviteter. De tilbud, som deltagerne var mest begejstrede for, var bodyagemåling, psykologforedrag, vægtstoprådgivning, madlavning og fysisk aktivitet. Vægtstopperne motiveredes til vægtstopforløbet af deres børn, af sammenholdet med andre deltagere og af succesoplevelser. Den psykiske trivsel blev forbedret gennem projektet. Som tiden gik, syntes flere deltagere godt om sig selv og glædede sig til næste uge. Færre var kede af det, nedtrykte, irriteret eller vrede og vægtstopperne isolerede sig mindre. De deltagere, der tog på, havde det sværere psykisk, gik sjældnere ture, dyrkede mindre regelmæssig motion og havde en kortere uddannelse, end dem som tabte sig. 53% faldt fra vægtstopforløbet undervejs. Kendetegn for de deltagere, der faldt fra var især dårlig psykisk trivsel. Derudover var de yngre, havde flere børn i hjemmet og en kortere uddannelse end dem, som gennemførte forløbet. 4

5 Evalueringsrapport Syddjurs Gør livet lettere Om selve projektet Syddjurs Kommune gjorde i en særlig indsats for at bremse den stigende overvægt. Projektet: Syddjurs - Gør livet lettere skulle give svært overvægtige borgere værktøjer til at tabe sig eller forhindre, at de tog mere på. Udgangspunktet var vægtstoprådgiveruddannelsen, som er udviklet af Det Nationale Udviklingscenter mod Overvægt (NUMO). Fem ansatte i Syddjurs Kommune blev uddannet vægtstoprådgivere og stod for individuel- og gruppe vægtstoprådgivning. Fremgangsmåden var småskridt-metoden, hvor deltagerne ændrer deres vaner lidt efter lidt i en mere sund retning. De svært overvægtige i projektet deltog også i fysisk aktivitet ved fysioterapeuter, gruppepsykologrådgivning, indkøb og madlavning samt forskellige foredrag. Selve forløbet varede 15 måneder og 248 personer deltog i Syddjurs - Gør livet lettere. 10 hold startede april 2010 og 10 hold startede august Projektet var 70% finansieret af Satspuljemidler udmøntet af Sundhedsstyrelsen, mens de resterende 30% kom fra Syddjurs Kommune. Målgruppen for projektet var personer med et BMI på over 30 indenfor følgende målgrupper. Personer uden for arbejdsmarkedet Svært overvægtige gravide eller nybagte mødre Særligt udsatte erhvervsgrupper, herunder især ansatte i sociale institutioner og ufaglærte Personer med anden etnisk baggrund end dansk Deltagere fra målgrupperne var blandet på holdene. Målgruppen personer med anden etnisk baggrund end dansk kørte dog som et separat hold, hvor der blev anvendt tolke. Om evalueringen Denne evaluering er Syddjurs Kommunes egen evaluering af Syddjurs Gør livet lettere. Evalueringen tager udgangspunkt i et spørgeskema fra Niras konsulenterne, som vægtstopperne har besvaret ved 0, 3 og 15 måneder. Derudover har deltagerne udfyldt et separat spørgeskema fra Syddjurs Kommune ved 15 måneder og har tre gange fået målt deres bodyage bestående af: vægt, fedtprocent, blodtryk, kondital, mave- og armstyrke. Ud af de 248 deltagere har 116 svaret på samtlige spørgeskemaer fra Niras. 97 vægtstoppere har fået foretaget alle bodyagemålinger og 121 har udfyldt spørgeskemaet fra Syddjurs Kommune. De manglende svar skyldes frafald og tekniske problemer med bodyagemålingerne. Endvidere har der været afholdt to fokusgruppeinterviews med vægtstopperne, samt interview med vægtstoprådgiverne og fagpersonerne i projektet. Syddjurs - Gør livet lettere er en del af en landsdækkende indsats for at bremse den stigende forekomst af overvægt. Niras stod for den landsdækkende midtvejsevaluering efter tre måneder og i 2013 kommer en national slutevaluering. 5

6 Syddjurs Gør livet lettere Deltagerne Den lange kamp mod overvægten 248 svært overvægtige deltog i Syddjurs - Gør livet lettere. Langt de fleste deltagere var kvinder (84%) og gennemsnitsalderen var 45 år og 11 måneder. Mange deltagere havde før forsøgt sig med slankekure og havde en lang historie bag sig, hvor de kæmpede mod overvægten ofte uden langvarig succes. Før projektet havde 35% af deltagerne gennem længere tid taget på. 25% oplevede, at deres vægt svingede op og ned, mens 30% havde en stabil vægt. Kun 5% var inde i en gænge, hvor de før forløbet tabte sig. Naturligvis var det et mål, at deltagerne nåede drømmen om at veje mindre. Men da mange havde øget vægten år efter år, var det også et særskilt succeskriterium at stoppe den udvikling. Deltagerne i projektet kaldes vægtstoppere. Hver tredje vægtstopper var ked af det På flere parametre mistrivedes en del af deltagerne, som deltog i Syddjurs - Gør livet lettere. Da forløbet gik i gang svarede 32%, at de følte sig kede af det eller nedtrykte. Samme andel fortalte i spørgeskemaet, at de følte sig stressede. Når det kom til at glæde sig til næste uge og være glade for sig selv, var mange deltagere heller ikke begejstrede. 36% svarede, at de ikke synes godt om sig selv og hver tiende glædede sig ikke til næste uge. For en del deltagere var der således også andre problemer end overvægt, som påvirkede dem tungt. Var vægten stabil før Syddjurs Gør livet lettere? Målgrupper De fire målgrupper var repræsenteret således i Syddjurs - Gør livet lettere: 46% uden for arbejdsmarkedet 36% særligt udsatte erhvervsgrupper 4% gravide eller nybagte mødre 6% anden etnisk baggrund 8% andre 35% 5% 30% I analyserne i denne evaluering er gravide sorteret fra, fordi det ikke er et mål at tabe sig under graviditeten, men at begrænse vægtstigningen. Hvis deltagerne har fået en fedmeoperation undervejs, indgår de heller ikke i analyserne, fordi vægttabet primært skyldes operationen. 25% 5% n Ja n Nej, deltagerne tabte sig n Nej, vægten svingede meget op og ned (+/- over 10 kg) n Nej, deltagerne tog på n Ved ikke Grafikken bygger på tal for 93, som gennemførte forløbet. De personer, som faldt fra, kan have haft en anden vægthistorie. 6

7 Evalueringsrapport Vægtstopperne taber sig men nogle tager på igen Tre måneder med vægttab De første tre måneder af Syddjurs - Gør livet lettere tabte deltagerne mange kilo. En kvinde udbrød begejstret, at hun skulle ud og købe en ny kjole, som sidder lidt mere stramt. I de første tre måneder opnåede 60% af alle deltagerne et vægttab på minimum et kilo. 12% øgede vægten i de tre første måneder. Sammenlagt faldt deltagernes gennemsnitsvægt fra 101,5 kg til 99,5. Tallene er udregnet på baggrund af alle, som gennemfører forløbets tre første måneder. En del falder senere fra. For de deltagere der gennemførte hele forløbet, var det samlede gennemsnitlige vægttab på 3,1 kg efter 15 måneder. Over halvdelen holder vægten eller taber sig i det lange løb Det var svært at fastholde livsstilsændringerne, selv når man med små skridt ændrede de usunde vaner. Som tiden gik vendte nogle deltagere tilbage til gamle vaner, og motivationen til at ændre livsstil dalede. Fra tre til femten måneder tog 41% af vægtstopperne mindst ét kg på igen. 43% fortsatte med at tabe sig og 15% holdt vægten stabil. Kigger man samlet på hele perioden (fra 0 til 15 måneder), viser det sig, at den stigende forekomst af svær overvægt er bremset. I begyndelsen af forløbet var 88% af deltagerne svært overvægtige (BMI over 30). Efter 15 måneder var tallet 76%. Resultaterne viser dog, at det er relevant at have fokus på, at kampen mod vægten forsætter også når projektet slutter. Der gik for lang tid mellem mødegangene det sidste halve år af Syddjurs Gør livet lettere, fortalte mange vægtstoppere. De havde stadig behov for opbakning og støtte for at kunne ændre livsstil. En af deltagerne fik sat nogle brikker på plads til foredraget med Margrethe og Henrik Hvor meget de stadigvæk kæmper så mange år efter (Kvindelig vægtstopper 37 år). Vægtændring gennem projektet Deltagerne tabte sig mest fra 0-3 måneder. Fra 3-15 måneder var der næsten lige mange, som tabte sig og som øgede vægten. Vægtændring 0-3 måneder 3-15 måneder 0-15 måneder Vægttab (min. 1 kg) 70% 43% 63% Stabilitet (+/- 1 kg) 23% 15% 13% Vægtøgning 7% 41% 23% N = 104 personer, som gennemførte forløbet. Folk som faldt fra tæller ikke med. Fedmen falder Andelen af svært overvægtige faldt støt, som projektet skred frem. Tidspunkt 0 måneder 3 måneder 15 måneder Normalvægtig (BMI 18,5-24,9) 0% 2% 2% Overvægtig (BMI 25-29,9) 12% 16% 22% Svær overvægtig (BMI>=30) 88% 82% 76% N = 104 personer, som gennemførte forløbet. Folk som faldt fra tæller ikke med. 7

8 Syddjurs Gør livet lettere Forhistorien spiller ind på vægttabet Hvis deltagerne op til Syddjurs - Gør livet lettere havde taget meget på, var det svært at ændre kurs og tabe sig igen. 50% af de deltagere, som øgede vægten under projektet tog også på før forløbet. Det lykkedes dog for 30% af vægtstopperne, som op til forløbet tog på, at bryde den tunge spiral. De tabte sig under forløbet. Det vil sige, at de først fik stoppet vægtstigningen, og efterfølgende formåede de også at tabe sig. Hvad var forhistorien for de personer, som tabte sig under Syddjurs Gør livet lettere 30% 5% 27% n Stabil vægt n Tabte sig n Svinget i vægt (+/- 10 kg) n Tog på n Ved ikke 32% 6% N=63 personer, som tabte sig mere end 1 kg under Syddjurs Gør livet lettere. Svært at styre vægten Gruppen af personer med fedme (BMI over 35) fik blandede resultater i løbet af de tre første måneder. En femtedel tabte sig meget, og en femtedel tog meget på. Det kunne tyde på, at de mest overvægtige havde sværest ved at styre vægten. Enten svingede vægten meget op, eller også gik den ned. Før i tiden troede man bare, at man skulle på kur i to år, men det har vi lært her, at det skal man ikke. Man skal bare lægge livsstilen en lille bitte smule om, det havde jeg slet ikke tænkt over. (mandlig vægtstopper 41 år) Andre overvægtige kan være en støtte Opbakning fra familie og venner spillede en stor rolle for vægtstoppernes motivation og succes. Det var en fordel, hvis andre familiemedlemmer også døjede med overvægt, mente en deltager. Hvis man var den eneste i familien, som havde problemer med vægten, så var der måske mindre støtte og opbakning fra familien. Selvom opbakningen fra familien havde stor betydning, var det afgørende, at vægtstopperne selv besluttede sig for, at det var det, de ville. Hvis din mand ikke vil hjælpe dig, så skal du selv bestemme, om du vil tabe dig. Hvis du ikke vil det, så kan du ikke. I bund og grund skal du selv tage beslutningen (kvindelig vægtstopper 39 år). Tallene peger i samme retning. 94% af de vægtstoppere, der opnåede et vægttab på 5 kg eller mere i løbet af de første tre måneder, har familiemedlemmer, som også er overvægtige. Det samme gælder for 89% af dem, som tabte sig 1-5 kg. Hvorimod 68% af dem, som tog på, har overvægtige familiemedlemmer. Vægttab de tre første måneder i forhold til gennemsnits BMI BMI (gennemsnit) Over 5 kg vægttab 1-5 kg vægttab Stabil vægt (plus/minus 1 kg) Over 1 kg vægtøgning Under 30 5% 50% 39% 6% 30-34,9 15% 45% 34% 6% Over 35 23% 37% 21% 19% Alle deltagere 18% 42% 28% 12% N: 178, som gennemførte minimum de tre første måneder. 8

9 Evalueringsrapport Kendetegn for dem som tog på efter de første 3 måneder 60% kunne glæde sig over, at vægten faldt de første tre måneder. Men 12% brød sig ikke om resultatet. De tog på. Gruppen, som tog på, skilte sig ud fra gruppen, der tabte sig. De: Dyrkede mindre regelmæssig motion Gik sjældnere ture Havde dårligere nattesøvn og følte sig ikke udhvilede om morgenen Var mere trætte i løbet af dagen Glædede sig mindre til næste uge Følte sig mere nedtrykte og stressede Undgik i højere grad at være sammen med andre mennesker Havde en kortere uddannelse Havde én eller flere sygdomme Var yngre (Gennemsnitsalderen for dem, som øgede vægten var 42 år, mens gennemsnitsalderen for de øvrige var 48 år) Resultatet viser, at de vægtstoppere, som tog på i løbet af de tre første måneder havde flere psykiske problemer. Det gjorde det vanskeligt at arbejde målrettet og koncentreret med et vægttab eller vægtstop. Gruppen har meget andet at slås med. De fejler flere ting eller har en social problemstilling. (fysioterapeut) Den psykiske forskel ved starttidspunktet på dem som tabte sig, og dem der tog på Undgår andre mennesker Føler sig nedtrykt Glæder sig ikke til næste uge n Tog på n Tabte sig 1-5 kg Synes ikke generelt godt om sig selv Er træt i løbet af dagen 0% 20% 40% 60% 80% 100% N: 74 personer som tabte sig 1-5 kg de første tre måneder og 22, som tog på. 9

10 Syddjurs Gør livet lettere Motivation til at tabe sig Det er vigtigt, at vægtstopperne selv tog beslutningen om at ændre livsstil. Men opbakningen efterfølgende var også afgørende. 71% af vægtstopperne svarede, at én eller flere af mine pårørende bakkede mig op i livsstilsændringerne. 10% mente ikke, at de fik støtte. De ændrer livsstil for børnenes skyld Mange deltagere i Syddjurs - Gør livet lettere har børn. For dem var det vigtigt at lære børnene et sundt liv, så de ikke arvede de dårlige kostvaner og overvægten. Jeg vil gerne, at mine børn skal have de gode vaner fra nu af. Det er faktisk en stor motivation for mig. (kvindelig vægtstopper 39 år) Noget af det, som jeg ser frem til, er gåturene om fredagene. Det er glæden ved at være sammen med nogen, som jeg godt kan lide at være sammen med. (mandlig vægtstopper 50 år) Vaner kræver kræfter at ændre Deltagerne fortalte, at det i begyndelsen var hårdt at ændre indgroede vaner og adfærd. Man bliver helt træt i hovedet i starten, men når vanerne først er ændret, så er det ikke så svært, sagde en kvindelig vægtstopper 39 år. I begyndelsen af forløbet svarede 28% af deltagerne, at de var stressede, men efter tre måneder steg stressniveauet til 32% for derefter at falde til 26% efter 15 måneder. Skønt at føle sig sund Efterhånden som projektet skred frem, kunne vægtstopperne mærke, at der skete noget med dem. De kunne dyrke mere motion og flere tabte sig. Kroppens signaler gav dem lyst til at fortsætte med at lægge livsstilen om. Jeg begynder at kunne mærke en effekt og kan fornemme, at jeg har fået det bedre indeni. Det lyder skørt, men jeg kan mærke den der respons. Den gør noget ved mig. Føler sig stresset 28% 32% 26% (mandlig vægtstopper 50 år) Sammenhold gør vægttabet lettere Mange vægtstoppere opbyggede et netværk, hvor de mødtes og støttede hinanden. Det betød meget for dem, at de ikke stod alene med at ændre livet og vanerne i en sundere retning. Flere glædede sig til møderne i netværket. 0 måneder 3 måneder 15 måneder N: 106, som gennemførte forløbet. 10

11 Evalueringsrapport Motionsvanerne blev forbedret Jeg tror, det er godt at komme i gang med motion helt fra starten. Så kan man se, at man taber nogle kilo, og så kan man bygge videre på det. (mandlig vægtstopper 41 år) Små ændringer i motionsvanerne var et vigtigt element i vægtstopforløbet. I Syddjurs - Gør livet lettere havde vægtstopperne fysisk aktivitet ved fysioterapeuter, dyrkede zumba og vandmotion. En del deltagere dannede netværk, hvor de selv arrangerede motion, gåture og trappetræning. Resultaterne viser, at 45% dyrkede regelmæssig motion, da de begyndte forløbet. Tre måneder efter var tallet steget til 62%, og efter 15 måneder svarede 68%, at de dyrkede regelmæssig motion. Inspireret til motion For mange vægtstoppere var det gå- og cykelturene, der kom ind i hverdagen. For andre inspirerede den fysiske træning til at begynde på et boldhold hos fysioterapeuterne. Det var jeg ikke kommet til, hvis ikke jeg havde prøvet det her, erkendte en kvindelig vægtstopper 47 år. Andre begyndte at bruge naturen mere. En kvindelig vægtstopper på 37 år fortalte: Når man løber, tager det lige 3 min at stå og lave push ups. Det er faktisk rigtig godt. Flere motionerer som vægtstopforløbet skrider frem 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 måneder 3 måneder 15 månedeer n Dyrker regelmæssig motion n Går ofte ture, cykler eller har fysisk arbejde N: 106, som gennemførte forløbet. 11

12 Syddjurs Gør livet lettere Deltagerne trives bedre psykisk Svær overvægt kan være forbundet med negativ trivsel og lavt selvværd. Syddjurs Gør livet lettere forbedrede trivslen for vægtstopperne markant. Blandt andet gav vægtstopforløbet følgende positive resultater for deltagerne: De følte sig mere friske og udhvilede, når de vågnede om morgenen De var mindre trætte i løbet af dagen De sov sjældnere i løbet af dagen De syntes markant bedre om sig selv De glædede sig mere til næste uge De følte sig mindre nedtrykte De følte sig mindre irritable og vrede De undgik mindre at være sammen med andre mennesker Resultaterne viser, at Syddjurs Gør livet lettere havde mange positive sidegevinster ud over ændringer i vægt og BMI. Deltagernes psykiske trivsel Andel som svarede, at de var enige eller helt enige i udsagnet i procent. 80% En kvindelig deltager fortalte om forløbet: Det er gået helt vildt i positiv retning. Det er super fedt, når nogle kan se, at jeg taber mig, og jeg får positive kommentarer. Jeg kan jo mærke det på mig selv. Jeg får mere energi, bliver gladere, kan passe noget andet tøj. Det giver bare meget mere selvværd. (kvindelig vægtstopper 39 år) En mandlig deltager oplevede, at humøret blev bedre. Jeg kan mærke det på min krop, og jeg kan mærke det på mit humør. Jeg kan mærke det mange steder. Jeg har meget mere overskud til mine venner og familie. (mandlig vægtstopper 50 år) 70% 60% 50% 40% 30% 20% n 0 måneder n 15 måneder 10% 0% Glæder sig til Føler sig Er ked af det Bliver hurtigt Undgår at være Synes generelt næste uge stresset eller nedtrykt irriteret eller vred være sammen med godt om sig selv andre mennesker N = 106 personer, som gennemførte forløbet. 12

13 Evalueringsrapport Bodyage Bedre blodtryk og lavere fedtprocent Jeg kan mærke, at fedtet ikke bliver ved med at være fedt, men også bliver til muskler. Det synes jeg er rart. (kvindelig vægtstopper 38 år) Baggrund for målingerne Vægtstopperne fik lavet bodyagemåling tre gange: I begyndelsen af forløbet og efter 3 og 15 måneder. Bodyagemålingen består af måling af vægt, fedtprocent, blodtryk, kondital, mave- og armstyrke. Der mangler målinger for 23 ud af 107 deltagerne, som gennemførte, på grund af tekniske fejl ved bodyagemaskinen. Resultaterne for bodyagemålingerne er som følger: Blodtrykket blev lavere Vægtstoppernes blodtryk forbedres væsentligt de tre første måneder. Ved 0 måneder var gennemsnitsblodtrykket 135/88, efter tre måneder var det 130/83. Efter femten måneder var blodtrykket steget en anelse igen, men var dog stadig bedre end udgangspunktet. Fedtprocenten faldt I begyndelsen var fedtprocenten gennemsnitlig på 42,4%. Efter tre måneder var den 41,2% og endte på 40,8% efter 15 måneder. Stærkere mavemuskler I begyndelsen kunne vægtstopperne i gennemsnit gennemføre 29 maveøvelser. Efter tre måneder 38 og efter 15 måneder nåede de 41 gentagelser i gennemsnit. Ingen stærkere armmuskler I modsætning til mavestyrken var der ingen udvikling for vægtstoppernes armstyrke. Konditallet var konstant Konditallet for vægtstopperne var stort set uforandret, selvom deltagerne svarede, at de faktisk gik flere ture og dyrkede mere motion. Forklaringen kan være at på trods af, at vægtstopperne blev mere fysisk aktive, så var intensiteten for lav til at forbedre konditallet. Pulsen kom formodentlig ikke nok op under træningen. Fysioterapeuterne melder dog om forbedringer. Deltagere kunne cykle i tungere gear og følte ikke, at motionen var så hård som i begyndelsen. Den daglige motion i form af gåture er vigtig, for den såkaldte stofskiftekondition, som ikke blev målt i testen. Lavere bodyage Vægtstopperne havde en gennemsnitlig bodyage på 58 år i begyndelsen. Efter tre måneder faldt alderen til 56,4, men steg igen efter 15 måneder til 57 år. Det hang godt sammen med, at det var svært for deltagerne at fastholde ændringerne i livsstilen over tid. Mindre risiko for livsstilssygdomme Forbedringerne på vægtstoppernes fysiske sundhedstilstand viser, at arbejdet med små skridt og livsstilsændringerne har stor betydning for andre fysiske parametre end BMI og vægttab. Især blodtryk og fedtprocent har stor betydning for andre livsstilsrelaterede sygdomme. Forbedringer på disse parametre kan på sigt være med til at mindske risikoen for bl.a. hjertekarsygdomme. Det er ikke nødvendigt at gå fra svær overvægtig til normalvægtig for at opnå en forbedret sundhedstilstand, blot en 10% vægtreduktion har afgørende betydning for sundhedstilstanden (Små skridt til vægttab der holder, SST 2009). 13

14 Syddjurs Gør livet lettere De overvægtige bliver mere sunde Et af målene med Syddjurs Gør livet lettere var, at vægtstopperne skulle forbedre deres fysiske sundhed. Det skete på flere punkter. 52% forbedrede deres blodtryk. 35% forbedrede deres kondital, 67% forbedrede deres BMI, mens 61% opnåede et vægttab på mere end 1 kg. i løbet af de 15 måneder. Målinger virker motiverende Bodyagemålingerne motiverede mange vægtstoppere og gav dem lyst til at bevise, at de kunne ændre livsstil. Hvis vægten ikke fik ned, kunne de måske glæde sig over, at fedtprocent eller blodtryk trods alt blev bedre. Vægtstopperne udtrykte også, at de lige skulle se, om de kunne slå deres egen rekord. Udviklingen i den fysiske sundhed fra 0-15 måneder i procent. Vægttab mere end 1 kg BMI Kondital Blodtryk Personer som forbedrer sig (pct) 61% 67% 35% 52% Ingen forbedring (pct) 39% 33% 65% 48% N: 84 personer, som gennemførte forløbet. Tyndere, stærkere og sundere Nogle deltagere formåede både at tabe sig og få en bedre kondition, mens en mindre del ikke fik det fysisk bedre. 20% forbedrede både blodtryk, kondital, vægt og BMI i løbet af forløbet, mens 18% slet ikke forbedrede sig fysisk. Andelen som forbedrede enten blodtryk, kondital, vægt og BMI fra 0-15 måneder i procent. Jeg havde ikke tabt mig i starten, men på målingen kunne jeg se, at jeg havde fået mere muskelmasse. Det var nok til at jeg kunne se, a-ha det virker. (kvindelig vægtstopper 37 år) 20% 18% 13% 22% 27% n 0 parametre n 1 parameter n 2 parametre n 3 parametre n 4 parametre N: 84 personer, som gennemførte forløbet. Vægtstopperne efterlyste flere bodyagemålinger. I perioden fra 3 til 15 måneder var der ingen målinger, og deltagerne følte sig mere overladt til sig selv. 14

15 Evalueringsrapport Små skridt frem er stort Små skridt metoden er forholdsvis ny i forhold til at arbejde med vægtstop og vægttab. Her er der fokus på, at mange små livsstilsændringer kan medføre resultater. Psykologisk er metoden mere opmuntrende end slankekure, hvor mange ting ikke længere er tilladt. De forvirrende skridt I begyndelsen var flere deltagere forvirrende over, at de selv skulle finde små skridt, som ledte til et sundere liv. Der var ingen detaljeret plan, som de skulle følge. Andre var begejstrede over at stå med ansvaret selv og være fri for sundhedsdisciple, som ville pådutte dem de rigtige løsninger. Der var mange ting, som jeg kunne vælge og vrage mellem som små skridt. Men så pludselig, finder man de vise sten. Og så kører det jo bare. (mandlig vægtstopper 50 år) Det er meget nemmere med små skridt, fordi det ikke er en radikal ændring. Du kan gøre tingene i dit eget tempo og på den måde, som du synes er nødvendig. (kvindelig vægtstopper 38 år) Vægtstopperne tog mange forskellige små skridt for eksempel: Kun en portion aftensmad. Før var det to Spiste kun groft brød. Før var det hvidt Ingen smør på brødet Fisk en gang om ugen Købte nye mindre tallerkener Tog trappen i stedet for elevatoren Stillede bilen i byen og gik frem og tilbage. Gik oftere ture. Selvom små skridt i starten kan virke forvirrende, oplevede vægtstopperne også, når de kom ind i det, var det ganske let. En mandlig vægtstopper 50 år fortalte Man finder ud af, at der egentlig ingenting skal til. Der skal bare laves lidt om, det er da nemt. Nutella maden en vægtstopper fortæller om arbejdet med et lille skridt. Jeg havde lyst til et eller andet at spise. Okay, det kan vi så ikke komme udenom. Jeg skal bare have en nutella mad. Skal det så være tykt lag? Kan den være skrabet? Er det nødvendigt med en hel mad? Altså okay. Jeg tager den skrabet, så gør vi det ( ) Senere husker jeg den dag, hvor jeg fik overbevidst mig selv om, at i stedet for nutellamaden, så kunne jeg spise en tomat mad med ligeså stort velbehag. (kvindelig vægtstopper 39 år) 15

16 Syddjurs Gør livet lettere Skridt må gerne være små og store 79% af vægtstopperne vil anbefale andre at bruge små skridt metoden til at opnå et vægtstop eller vægttab. Fordelen ved små skridt metoden er ifølge vægtstopperne følgende: Mere overskueligt at ændre små ting Godt det er over lang tid, så mere vedvarende Når vaner ændres lidt ad gangen, får man flere succesoplevelser Det føles ikke så stressende eller hårdt Godt at man ikke bliver dunket i hovedet, og der er få løftede pegefingre Det er lettere at overholde at tage små skridt Det er muligt at opnå succes uden store afsavn Man kan leve almindelig med familien uden, at der tages specielle hensyn De store skridt Hvis vægttabet skal være stort, oplevede flere vægtstopperne, at små skridt ikke dur som metode. Hvis man skal tabe sig 30 kg. er små skridt ikke nok, som en deltager fortalte. Til gengæld er de små skridt gode til at holde vægten i ro efter et større vægttab, oplevede vægtstopperen. Store skridt kan være nødvendige, fortalte en fysioterapeut fra projektet. Ulemperne ved små skridt metoden er ifølge vægtstopperne at: Det er svært at bibeholde de små skridt Det er lettere at falde i Det går for langsomt med at se og opnå synlige resultater Det kræver meget selvkontrol Det er for ukonkret, hvad der skal ændres Der mangler pisk, og man står for lidt til ansvar for dårlige resultater Vægtstoppernes oplevelse af, hvad der var godt og mindre godt var i nogle tilfælde modstridende. Mange var glade for de små ændringer, hvor de selv bestemte tempoet, og hvad der skulle ændres. Men omvendt ønskede mange hurtige resultater og vægttab. Psykologen fremhævede også, at hun var vild med små skridt, fordi de tages over lang tid. Det giver en anerkendelse af, at der virkelig er noget, der skal arbejdes med. Der skal afkodes og omkodes. Samtidig oplevede hun dog, at skridtene var voldsomt små, og at det var svært at få den åndeløse begejstring, når tingene gik langsomt. Måske ville det være godt med en lille smule selvpisk, for at få lidt resultater, for at det ikke går alt for langsomt. Måske skal man ikke kun tage små skridt. Nogle deltagere skal få lyst til at tage større skridt, og hvis de kan det, så skal de gøre det. (fysioterapeut) 16

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18 Nr. 7 - November 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19 Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere 10 veje til vægttab Forudsætninger for, at de små skridt virker I bogen kan du se, hvad hvert et lille skridt teoretisk set vil føre til af vægttab i løbet af de første 12 måneder hvis du i øvrigt lever

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer 4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer fra livet med KOL I det følgende fremstilles ti KOL-patienters erfaringer med at leve med sygdommen KOL, med henblik på at identificere palliative

Læs mere