Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Farmakologisk Afdeling. Årsrapport 2011"

Transkript

1 Klinisk Farmaklgisk Afdeling Årsrapprt 2011

2 Indhldsfrtegnelse INDLEDNING.. 3 FASTE AKTIVITETER. 4 MedicinInf. 4 Giftlinien 5 Zel fase I enhed.. 6 Klinisk Farmaklgisk Labratrium. 7 Regin Hvedstadens Lægemiddelkmite 7 De lkale lægemiddelkmiteer.. 8 Samarbejde med praksissektren.. 9 Undervisning. 9 Uddannelse af speciallæger.. 9 PROJEKTER.. 9 Prjekt Optimed.. 9 Frskningsprjekter. 11 Afsluttede prjekter/eksamener 11 ØVRIGE AKTIVITETER. 11 Tillidspster m.m. 11 PUBLIKATIONER etc Originale artikler. 13 Bgkapitler g anden videnskabelig frmidling. 15 Pstere g inviterede fredrag 15 Debatindlæg.. 17 Priser 17 Stipendier/øknmisk støtte. 17 BILAG 18 Persnale

3 Indledning I 2011 knækkede vi kurven på lægemiddeludgifter efter flere års vækst. Det er der mange frklaringer på, men uden et vedhldende fkus på ratinel farmakterapi, at sikre de mest sikre g effektive lægemidler til prisen, var dette nk ikke lykkedes. Et stærkt lægemiddelkmitesystem under knstant udvikling, visinære direktiner g plitikere g en del slid, er nødvendigt fr at pnå dette. Klinisk farmaklger har deltaget i de årlige dialgmøder, med de fleste afdelinger på reginens hspitalsafdelinger g deltaget aktivt i de fleste lkale lægemiddelkmiteer. Afdelingen var en væsentlig aktør i frbindelse med udarbejdelsen af lægemiddelanalyserapprten i 2011, der tydeliggjrde, at Regin Hvedstaden på mange måder har pnået rigtig gde resultater i såvel hspitals- sm praksissektr, gså i frhld til de øvrige reginer, på lægemiddelmrådet. Resultaterne af denne rapprt danner bl.a. grundlag fr den frtsatte udvikling g arbejde på lægemiddelmrådet. Det var desværre gså det år, hvr Klinisk Farmaklgisk afdeling blev ramt af en særlig str besparelse, der udmøntede sig i en reduktin af aktiviteter på klinisk farmaklgisk labratrium. Dette har selvfølgelig givet en del ur, men labratriet er nu igen på plads efter nødvendig mstrukturering. Resultaterne fra prjekt Optimed (se s. 10) har vist så gde resultater, at mange af aktiviteterne er frtsat i hele reginen (sygeplejerske uddannelse i ratinel farmakterapi g medicinhåndtering) g er bl.a. indgået i Danske Reginers frslag til reginale aktiviteter (bivirknings-manager). Mange hspitaler har desuden rettet henvendelse m. h. p. ønsket m klinisk farmaklgiske stuegange. Afdelingen har igen i år prethldt str frskningsaktivitet g publiceret 33 artikler i 2011, udver adskillige lærebgskapitler, debatindlæg mm. Et meget impnerende resultat, synes jeg. Medicininf g Giftlinjen har været hyppigt benyttet af brgere g sundhedspersnale, g udvikles g udvides stadig. Afdelingen har 8 uddannelsesstillinger g en del tid er brugt til vejledning g andre uddannelsesaktiviteter, et mråde vi frtsat må udvikle g ptimere, men henblik på at give de unge reservelæger, den bedst mulige uddannelse der er brug fr dem. Tak fr rigtig gdt samarbejde både med alle de kliniske afdelinger, SFR g specielt på Bispebjerg Hspital, men gså i hele reginen, til Kncern Praksis g Regin hvedstadens Aptek g alle andre samarbejdsparter. Uden adgang g samarbejde med klinikken har klinisk farmaklgi ikke den styrke, viden g frståelse, der er nødvendig fr at sikre udvikling i den rigtige retning med henblik på at støtte klinikerne g give patienterne den bedst mulige behandling. Hanne Rlighed Christensen Ledende verlæge Klinisk farmaklgisk afdeling 3

4 FASTE AKTIVITETER MedicinInf Medicininf har i sin nuværende frm eksisteret siden 1. marts Den er en amalgamatin mellem Aptekets Infrmatin g lægemiddelrådgivningen på Klinisk Farmaklgisk Afdeling. Den daglige lægelige leder har i 2011 uændret været verlæge Jens P. Kampmann. Overrdnet ledes Medicininf af Apteker Lars Nielsen g ledende verlæge Hanne Rlighed Christensen, Klinisk Farmaklgisk afdeling. MedicinInf er bemandet med aptekspersnale g 1 læge. Den mdtager frtsat ca. 250 henvendelser per måned, hvraf 80 % er telefniske. Svartiden g -dybde aftales med spørgerne, g alle svar gennemgås næste mrgen ved en knference, før de sm tidligere arkiveres i t databaser (Liweb fr lægelige g SAID fr apteks-spørgsmål). Hyppigste spørgsmålskategrier SAID LIWEB Prduktinfrmatin 22% Bivirkninger 24% Dsering g administratin 20% Interaktiner 20% Hldbarhed 20% Graviditet 19% Prduktin g levering 10% Terapivalg 7% Andre kategrier 28% Andre kategrier 20% Rekvirentens stilling SAID LIWEB Farmaknm 37% Læge 93% Sygeplejerske 23% Sygeplejerske 2% Farmaceut 19% Andet 5% Læge 17% Andre 4% Af de i alt 2689 spørgsmål til MedicinInf var de 329 primært lægefaglige. I 2011 blev udarbejdet en fælles instruks fr Medicininf mfattende både praktiske g infrmatinsmæssige aspekter. Det lykkedes frtsat ikke at få taletid på andre end Bispebjerg Hspitals intrduktinsprgrammer (hvr der hver måned afsættes 15 minutter til infrmatin m ratinel farmakterapi), men Allan Schrøder g Jens P. Kampmann har afhldt prmveringsmøde på Hvidvre, g Allan Schrøder har afhldt møde på Herlev hspital. Svartider Målet er her, at spørgsmål skal besvares inden afslutningen af næste arbejdsdag brtset fra større prblemer, der kræver længerevarende litteraturstudier. I 2011 blev målet (da < 24 timer medmindre andet var aftalt) pfyldt fr 61 % s vedkmmende. Kvalitetskntrl Et panel bestående af t farmaceuter g 1 klinisk farmaklgi vurderer regelmæssigt et udvalg bestående af 4 kvalitetsindikatrer fr både lægelige g farmaceutiske spørgsmål (% pfyldt): Svartid 61% 80% Mdtageren har søgt faglig sparring* 100% 100% Besvarelsen har et rimeligt mfang 94% 100% Besvarelsen har en acceptabelt faglig standard 91% 100% *Hvis relevant Kriterier fr svartider er herefter blevet ændret i mere relevant retning, se ven fr. 4

5 Andre aktiviteter fr MedicinInf I efteråret 2011 blev afhldt møde mellem læger tilknyttet MedicinInf g repræsentanter fr RELIS (Reginale sentre fr Legemiddelinfrmasjn (i Nrge)). Dels til almindelig erfarings- g meningsudveksling, idet besøget fra Nrge var en genvisit fr Hanne Rlighed g Jens P. Kampmanns besøg i Trndheim g Bergen, dels fr at diskutere en eventuel sammenlægning af vre infrmatins-databaser, idet den svenske er blevet nedlagt g nu har tilsluttet sig den nrske. Frhandlingerne går videre i 2012, hvr målet er at træffe en beslutning. Medicininf s arbejde har været repræsenteret ved flere kngresser; herunder Eurpean Assciatin f Hspital Pharmacists (EAHP) samt Internatinal Pharmaceutical Federatin (FIP). Giftlinjen Antal g type henvendelser Giftlinjen har i hele året haft i alt henvendelser, hvilket er en stigning på (8 %) i frhld til 2010, hvr der var i alt henvendelser. Der er i lighed med tidligere år en sæsnvariatin med flest henvendelser i smmerperiden (juni september) med maksimum i august, hvr der i gennemsnit var 61 henvendelser dagligt (figur 1). Det er uklart, hvad der betinger denne sæsnvariatin. På figur 2 kan man se typen af henvendelser. Hvad angår henvendelser relateret til lægemidler, kmmer paracetaml sm enkeltstf ind på førstepladsen med 876 henvendelser, g antipsyktika ind sm den hyppigste gruppe af lægemidler (med 890 henvendelser). Frgiftninger med rengørings- g desinfektinsmidler udgør den hyppigste henvendelse indenfr det arbejdsmedicinske fagmråde (med i alt henvendelser). Af ulvlige rusmidler er den hyppigste henvendelse til Giftlinjen frgiftning med amfetamin/xtc (i alt 269 henvendelser). Fig. 1 Fig. 2 Adgang til actincard g vejledninger I frbindelse med prjekt Optimed (se m dette andetsteds i årsrapprten) blev der i 2009 åbnet fr muligheden af at Bispebjerg Hspitals læger (g andre læger på reginens hspitaler) kunne tilgå Giftlinjens actincards g vejledninger elektrnisk via Intranettet. I 2011 hvr dette således havde været muligt i lidt ver 2 år blev Giftlinjens actincards tilgået i alt gang (297 frskellige actincards). Dette var en stigning fra 2010 på 25 % (2.239 dwnlads i 2010). På figur 3 ses de 20 hyppigste actincard dwnlads. Giftlinjens vejledninger er mere detaljerede beskrivelser af lægemidlers nrmale kinetik g tksiklgi. 5

6 Disse blev gså hyppigt tilgået af hspitalslægerne (i alt gange i 2011) md 887 gange i 2010 (en stigning på 23 %). De 20 vejledninger der hyppigst blev tilgået fremgår af figur 4. Fig. 3 (actincards) Fig. 4 (vejledninger) Nye lkaler I 2011 flyttede Giftlinjen til nye lkaler i pgang 20C. Flytningen gav bedre plads til persnalet, g særligt frhldene mkring sygeplejerskernes arbejdsstatiner blev markant frbedret. Der blev herudver skabt mulighed fr flere åbne arbejdspladser, så samarbejdspartnerne fra henhldsvis Z, FARM g AMED fik mulighed fr arbejde mere permanent i Giftlinjen. Indflytningen blev fficielt fejret ved en receptin i september under verværelse af vres nrdiske klleger (i frbindelse med NAPC mødet i Danmark) g festtale af den lægelige direktør. EAPCCT Det eurpæiske selskab fr giftinfrmatinscentre (EAPCCT) afhldt deres årlige knference i Dubrvnik i Kratien i maj Der var igen i år gd dansk deltagelse med 8 accepterede abstracts. Nrdisk møde i klinisk tksiklgi 2011 Danmark var i september vært fr det nrdiske møde i klinisk tksiklgi (NAPC). Det fregik i Vejle på htel Munkebjerg med deltagelse af danske g nrdiske klleger. Der var udarbejdet et bredt sammensat prgram med fredrag spændende vidt fra præhspital frgiftningsbehandling til frgiftning efter udsættelse fr methyl-meta-acrylate. De baltiske lande, sm nu er blevet reelle medlemmer af NAPC, deltg i mødet med flere delegerede. Zel fase I enhed I løbet af 2011 har der været en stigende aktivitet i fase I enheden. I samarbejde med DanTrials har afdelingen været engageret i 4 kmmercielle studier med medicinindustrielle partnere, mens 5 frskellige frskergrupper fra Rigshspitalet, Bispebjerg Hspital, Hvidvre hspital g Gentfte hspital, har gennemført akademiske nnkmmercielle studier. I alt har frsøgspersner/patienter aflagt 1030 besøg i frskningsenheden, hvraf knap 100 har været vernatninger. 6

7 Klinisk Farmaklgisk Labratrium Klinisk farmaklgisk Labratrium er beliggende sm udefunktin på Rigshspitalet. Der pågår indledende vervejelse m placeringen af labratriet i det kmmende nybyggeri på Bispebjerg Hspitals mråde, herunder hvrledes der bedst pnås den mest hensigtsmæssige placering af den samlede afdelings enheder således at både afdelingens integritet, såvel sm sammenhængen med de øvrige afdelinger g labratriets behv fr infrastruktur, tilgdeses. Analyseaktivetiten har været sm de fregående år, men der frventes et phør af analyser fr eksterne rekvirenter i løbet af 2012, idet labratriet fik udmeldt en selektiv besparelse. Knsekvensen er, at der fra medi 2012 vil blive fkuseret på analyser fr Regin H g på frskningsaktiviteter. Labratriet har fået bevilget et nyt UPLC-tandem massispectrmeter, sm er leveret december 2011 g indkørt prim Der er afsluttet t ph.d. prjekter indenfr farmakgenetik i Juni 2011 blev Labratriets Danak akkreditering frlænget. Regin Hvedstadens Lægemiddelkmité Igen i år har Regin Hvedstadens lægemiddelkmite (RLK) ydet et strt bidrag til, at patienter i Regin Hvedstaden får en sikker, evidensbaseret lægemiddelbehandling, sm ikke er unødvendig dyr. Der har været afhldt fire møder i RLK, syv møder i frretningsudvalget, samt ugentlige møder i sekretariatet. Sm nget helt nyt arrangerede RLK en lægemiddelhøring. Medlemmerne af RLK s underudvalg fr antikagulatinsbehandling std fr flere indlæg, g i et fyldt auditrium fik gdt 150 deltagere en grundig g kritisk gennemgang af de nye behandlingsmuligheder indenfr antikagulatin. Den stre tilslutning illustrerer behvet fr industriuafhængig lægemiddelinfrmatin efterspørges, g lægemiddelhøringer vil derfr blive en fast del af RLK s aktiviteter. Den næste høring kmmer til at handle m antibitikabehandling g resistens g er planlagt til februar Rekmmandatinslisten fr hspitalerne er et af RLK s hvedprdukter, sm bliver til i samarbejde med Reginsapteket g de sundhedsfaglige råd. Listen mfatter lægemidler til den generelle terapi g krdineres med Medicinfunktinens rekmmandatinsliste (Basislisten) fr praksissektren, så der strt set anbefales de samme lægemidler på hspitalerne g hs de praktiserende læger. Dermed undgår patienterne mange medicinskift ved sektrvergange. Akkreditering ved Jint Cmmissin g frberedelse til den første IKAS akkreditering var gså en del af årets prgram. Flere af reginens hspitaler deltg fr første gang i en akkreditering, g derfr arrangerede RLK et møde fr hspitalernes lkale lægemiddelkmiteer. Her blev erfaringer fra tidligere akkrediteringsbesøg g særligt finurlige krav i lægemiddelstandarder g vejledninger drøftet. Akkrediteringen i 2011 gav gså nye pgaver til RLK, bl.a. mnitrering af nye lægemidler. RLK har nu taget en ny prcedure i brug, sm frventes at give større pmærksmhed på bivirkninger g patientsikkerhed, når de helt nye lægemidler tages i brug på reginens hspitaler. RLK s tværgående vejledninger på medicinmrådet, g ikke mindst den krte udgave, Pixibgen, er et vigtigt redskab til at sikre en ratinel g sikker håndtering af lægemidler. Sidst på året tg RLK fat på at revidere vejledningerne, g en helt pdateret udgave ventes klar i løbet af fråret I 2011 afsluttedes arbejdet med at analysere medicinmrådet med udgivelse af Medicinrapprten, sm lægger p til en række nye tiltag. Anbefalingerne er nu ved at blive mfrmet til handlingsplaner, sm frmentlig vil kmme til at præge arbejdet i lægemiddelkmiteen de kmmende år. 7

8 RLK s sekretariat har en stadig større pgave med at implementere g mnitrere natinale behandlingsvejledninger fra Rådet fr Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). RADS blev nedsat af Danske Reginer fr at skabe natinal knsensus g frpligtigende aftaler fr klinisk brug af dyr sygehusmedicin. RLK s sekretariat har udviklet en ny prcedure g samarbejder med de relevante sundhedsfaglige råd. Ved årets udgang var fem vejledninger fuldt implementeret g flere var på vej. Men arbejdet med disse vejledninger begynder gså at få effekt. Gennem en årrække har udgifterne til lægemidler i Regin Hvedstaden har været kraftigt stigende, mens mængdefrbruget har været ngenlunde knstant, men i 2011 fik vi fr første gang et lille fald på 27 milliner krner sammenlignet med Andre frhld har dg gså haft indflydelse, bl.a. brtfald af patenter. Således pnåede Amgrs stre besparelser på det fælles indkøb af lægemidler. F.eks. blev letrzl til brystkræft ca. 90 prcent billigere, mens merpenem, sm er et antibitikum, blev ca. 75 prcent billigere. Reginen sparede ca. 45 mi. krner alene på de t lægemidler i De faldende lægemiddeludgifter skal ses i lyset af, at der faktisk var budgetteret med en stigning på 150 mi. kr. Så reelt har Regin Hvedstaden hentet gdt 175 milliner krner ind i 2011 på de faldende medicinudgifter. De lkale lægemiddelkmitéer Overrdnet Klink Farmaklgisk afdeling bidrager med en speciallæge eller en uddannelseslæge (H-læge) i alle hspitalers lkale lægemiddelkmitéer. På Bispebjerg Hspital beklædes frmandskabet; på Rigshspitalet har Klinisk Farmaklgisk Afdeling et fast medlem, mens de øvrige hspitaler anvender den kliniske farmaklgiske repræsentant sm knsulent. Alle repræsentanter mødes 4 gange årligt m. h. p. krdinering g vidensdeling. Der er udsendt et ydelseskatalg til frmændene fr de lkale lægemiddelkmitéer med beskrivelse af afdelingens bistand (bl.a. gennemgang af præparater, der søges ptaget i afdelingernes standardsrtiment g gennemgang af materiale til g ved deltagelse i dialgmøderne med afdelingsledelserne). Bispebjerg Hspital Fra 2010 til 2011 steg lægemiddeludgifterne fra 87,9 til 89,9 mi. kr. (2%), g mængdefrbruget faldt fra 4,4 til 4,25 mi. definerede døgndser (DDD) (3%). Bilgiske lægemidler (ATC-gruppe L) er frtsat den tungeste udgiftspst på Bispebjerg Hspital, idet udgifterne til ATC-gruppe L (væsentligst de bilgiske lægemidler) udgjrde 49 mi. kr. i 2011, hvilket svarer til 54,5% af de samlede lægemiddeludgifter på Bispebjerg Hspital. ESBL-prjektet afsluttedes ved udgangen af Prjektet resulterede i mere ratinel anvendelse af antibitika g en reduktin af infektiner med multiresistente bakterier. ESBLprjektet vandt i 2011 Bispebjerg Hspitals kvalitetspris. Ved den årlige medicintracer udført af den lkale lægemiddelkmite fandtes generelt sikre frhld mkring medicineringsprcesserne, men der fandtes gså frhld, sm kan frbedres herunder pbevaring af patienternes egen medicin g anvendelse af stregkdescannere. I februar 2011 blev Bispebjerg Hspital akkrediteret ved Jint Cmmissin, g der var kun enkelte anmærkninger i frbindelse med medicineringsprcesserne; således har den lkale lægemiddelkmite udarbejdet en prcedure fr pfølgning på genuint nye lægemidler taget i brug på Bispebjerg Hspital. 8

9 Samarbejde med Praksissektren I 2011 blev arbejdet i RLK underudvalget, Underudvalget fr tværsektrielle rekmmandatiner frankret i RLK g FU, hvr der i 2011 har været fkus på en tværsektriel indsats fr at nedbringe frbruget af xycdn i begge sektrer. Endvidere er der fkus på et stigende frbrug af midler md ADHD, hvrfr en henvendelse er rettet til psykiatriens Lægemiddelkmité m. h. p. det ratinelle heri. Yderligere er der taget initiativ til at der udarbejdes et PKO nyt m steprsebehandling, idet der i begge sektrer ses et stigende frbrug af de parenteralt administrerede præparater. Tværsektrielt er der arbejdet på g lykkedes med, at øge verensstemmelsen mellem praksissektrens basisliste g hspitalernes rekmmandatinsbg. Undervisning Afdelingens læger deltager i både præ- g pstgraduat undervisning af læger samt i undervisningen af andre faggrupper i lægemiddelrelaterede emner g klinisk farmaklgiske prblemstillinger. Aftalen sm blev truffet i 2009 med ledelserne på afd. L g I m at vertage 3 studenterklinikker i hvert semester g hvr undervisningen med udgangspunkt i en given patient fkuserer på klinisk farmaklgiske prblemstillinger, frsættes. Af knkrete undervisningsaktiviteter kan bl.a. nævnes undervisning Af medicinansvarlige sygeplejersker sm en del af prjekt Optimed Af farmaceuter g farmaknmer på uddannelsesinstitutinen Pharmakn På diverse kurser hs Institut fr Ratinel Farmakterapi Ved Lægedage fr praktiserende læger Af medicinknsulenter i Regin Sjælland I ratinel farmakterapi på A-kurser Af læger på medicinske afdelinger på Bispebjerg Hspital (g andre hspitaler) På diverse ph.d. kurser m bl.a. randmiserede kliniske undersøgelser I pædiatrisk farmaklgi I klinisk farmaklgi på kursus i Lægefreningen (Inkl. kursusledelse) I klinisk farmaklgi fr lægevikarer i FADL Videregående kursus i klinisk tksiklgi I 2011 blev der fr første gang mulighed fr at udarbejde et mere avanceret g dybdegående kursus i tksiklgi. Kurset blev muliggjrt af en større bevilling fra Regin Hvedstaden (3- partsmidler) g tilbudt både læger g sygeplejersker ansat på Bispebjerg Hspital. Kurset mfattede 11 ½-dags lektiner frdelt på 5 dage i efteråret med deltagelse af i alt 26 kursister ligelig frdelt mellem læger g sygeplejersker. Alle mråder inden fr den kliniske tksiklgi blev berørt, g der var indbudt flere eksterne undervisere fra ind- g udland bl.a. en svampekyndig bilg g verlæge Mark Persnne fra den svenske giftinfrmatin. Kurset blev afsluttet med en frivillig Tentamen. Uddannelsen af speciallæger I 2011 blev der påbegyndt 2 hveduddannelsesfrløb i klinisk farmaklgi. Hanne Brgesskv begyndte d. 1. maj med 1 års klinikphld på medicinsk afd., Amager Hspital. Kristine Mll Harbe begyndte d. 1 nv. med 1 års klinikphld på endkrinlgisk afd., Bispebjerg Hspital. Thalia Blicher afsluttede d. 30. sept. sit hveduddannelsesfrløb g kan nu kalde sig speciallæge i klinisk farmaklgi. PROJEKTER 9

10 Prjekt Optimed Prjekt Optimed blev udviklet g gennemført i 2011, g mfattede 4 af Medicinerfrum gdkendte aktiviteter udgået fra Klinisk Farmaklgisk Afdeling, BBH: 1. Uddannelse af den medicinansvarlige sygeplejersker 2. Klinisk farmaklgisk stuegange 3. Bivirkningsmanager 4. Optimeret frgiftningsrådgivning Uddannelse af den medicinansvarlige sygeplejerske Grundet større krav g fkus på kvalitet g sikkerhed i lægemiddelhåndtering udviklede Klinisk Farmaklgisk Afdeling sammen med afdelings- g versygeplejerske i de deltagende medicinske afdelinger et 16 dages kursus i ratinel farmakterapi fr medicinske sygeplejersker. Kurset blev afsluttet med en skriftlig pgave, et miniprjekt samt et mundtligt frsvar. Kursisterne mødes efter kursusafslutning frtsat x 2 årligt m. h. p. gensidig pdatering g inspiratin. Kurset blev finansieret af trepartsmidler fra reginen, blev evalueret meget psitivt, g har dannet grundlag fr en videreførelse af kurset til hele reginen sm prjekt. Klinisk farmaklgiske stuegange Prjekt klinisk farmaklgiske stuegange, sm var en del af Optimed prjektet, g sm blev gennemført på afdelingerne L, I, Y, G g N, Bispebjerg Hspital, blev afsluttet medi Samlet set har afdelingen gennemgået jurnaler g EPM fr 738 patienter svarende til en gennemgang af 6144 medicinrdinatiner. De kliniske farmaklger har freslået ændringer af 601 rdinatiner, hvraf de kliniske afdelinger implementerede ca. 2/3. Langt vervejende var de særlige prblemmråder, sm blev identificeret undervejs, antibitika, psykfarmaka, analgetika g prtnpumpeinhibitrer. Denne funktin skal finde sin plads i frhld til en bredere frankring i frhld til reginens øvrige hspitaler, der gså har efterspurgt denne funktin. Bivirkningsmanager Prjekt bivirkningsmanager, sm gså en del af Optimed prjektet afsluttedes i bivirkningsmanagerfunktinen blev varetaget af afdelingens læger, sm i den 1-årige prjektperide tg sig af bivirkningsindberetningen fr fem medicinske afdelinger. Blev delvist finansieret af en bevilling fra Sundhedsministeriet. Frmålet med rdningen var at lette lægernes arbejde med den fte tidskrævende bivirkningsindberetning g derved øge antallet af indberetninger. Rent praktisk kunne lægerne på de fem afdelinger kntakte bivirkningsmanageren pr telefn eller fax g plyse patientens CPR-nummer, lægemiddel g bivirkning, hvrefter bivirkningsmanageren indhentede plysninger elektrnisk via OPUS, LABKA II, web1000 g EPM g indberettede til Lægemiddelstyrelsen. Bivirkningsmanageren blev hyppigst kntaktet af lægen pr telefn g samtalen varede ca. 2-3 minutter. Tidsfrbruget til selve indberetningen til Lægemiddelstyrelsen var knap 30 minutter pr. bivirkning (baseret på 120 indberetninger). Resultaterne viste, at antallet af indberettede bivirkninger fra Bispebjerg Hspital ca. 5- dbledes i frsøgsperiden (se figur 5) Jan Sep 2010 (før prjekt) Okt Jul 2011 (prjektperide) Fig. 5 Gennemsnitlige antal månedlige bivirkningsindberetninger fr Bispebjerg Hspital g øvrige hspitaler i snit i Regin Hvedstaden. Lyseblå søjler viser 21 mdr. før interventin. Mørkeblå søjler viser 10 mdr. efter interventin Bispebjerg Hspital Øvrige Hspialer 10

11 Denne funktin er anbefalet af Danske Reginer implementeret i alle reginer efter en BBH mdel. Optimeret frgiftningsrådgivning Prjekt ptimeret frgiftningsrådgivning har 3 ben: En del med lettere adgang Giftlinjens vejledninger g actincards; Således, g sm beskrevet venstående under pkt. m Giftlinjen, har hspitalernes læger i stigende grad benyttet sig af både vejledninger g actincards En del der øger frgiftningsundervisningen i frm af bl.a. månedlig intrduktin til Giftlinjen fr nyansatte på Bispebjerg Hspital, undervisning af yngre medicinske læger i tksiklgiske emner m.m. En del der frbedrer behandlingen af frgiftede patienter i frm af mulighed fr rekvirering af tksiklgisk tilsyn på de kliniske afdelinger Frskningsprjekter Ny metde til at styre diabetesbehandlingen: Urinudskillelsen af RNA xidatin markør 8-xGu målt krt tid efter diagnsen af type 2 diabetes frudsiger den langsigtede dødelighed. Dette fund tyder på, at 8-xGu kunne tjene sm en ny klinisk bimarkør i diabetes. Denne nypdagede sygdmsmarkør kan føre til bedre styring af diabetes behandlingen - med ptentielt færre tilfælde af dødsfald til følge. Denne metde kan desuden bruges til at give s en bedre frståelse af andre sygdmme, sm Alzheimers sygdm g hjertesvigt Genetiske plymrfiers betydning fr betablkker-behandlingen af hjertesvigtspatienter Oncpharmacgenetic prædiktive markører er relateret med flurpyrimidin adjuverende kemterapeutisk behandling af klrektal cancer Lægemiddelfrbrug hs gravide g lægemidlets påvirkning af fstret; misdannelser, væksthæmning m.m. Effekten af gentypning fr CYP450 2D6 g 2C19 plymrfisme fr behandlingen med antipsyktika hs skizfrene Antibitika g multiresistente bakterier (ESBL) Lægers rdinatinsmønstre fr antidepressiva g piider Farmaceutisk ptimering af medicineringsprcessen Afsluttede prjekter/eksamener Kirstine Mll Harbe frsvarede d sin ph.d. med titlen: The Quality f Chlecystectmy in Denmark. Shaib Afzal frsvarede d sin ph.d med titlen: Pharmacgenetics f 5-FU-based adjuvant treatment f clrectal cancer. Stud.med. Alexandra Blædel har d afsluttet eksamen i sit kandidatspeciale med Emnet: Farmakgenetik g krnisk hjertesvigt: Har plymrfier betydning fr effekten af ACEhæmmerbehandling hs hjertesvigtpatienter? Sara Daugaard Ppik g Lina Kallehauge Hansen frsvarede den deres Master Thesis (Osval 2) med titlen PENTRIOX - A randmized, placeb-cntrlled clinical trial n the pssible inductin f xidative stress by v-penicillin and trimethprim. ØVRIGE AKTIVITETER Tillidspster m.m. Medlem af styregruppen i RADS 11

12 Medlem af redaktinsgruppen fr månedsbladet fr Institut fr Ratinel farmakterapi (IRF), Sundhedsstyrelsen Medlem af styregruppen fr den Natinale Rekmmandatinsliste, IRF Censr på det Farmaceutiske Fakultet, KU Knsulent i Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen fr bivirkninger g interaktiner Medlem Lægemiddelstyrelsens/Sundhedsstyrelsen udvalg fr medicineringsfejl Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab fr Klinisk Farmaklgi Medlem af Bispebjerg Hspitals Kvalitetsudvalg Næstfrmand i SFR klinisk farmaklgi Jens P. Kampmann Frmand fr Dansk Selskab fr Klinisk Farmaklgi (DSKF) Medlem af faggruppen i RADS fr midler md cancer prstatae Medlem ad de lkale lægemiddelkmiteer på Helsingør hspital g Rigshspitalet Jesper Snne Medlem af Lægemiddelskadeankenævnet Medicinsk sekretær i Lægemiddelstyrelsen Pstgraduat klinisk lektr Ph.d. kursusleder på Farmaceutisk Fakultet, KU: Clinical Evaluatin f Drug Prducts Henrik Enghusen Pulsen President f the Sciety fr Free Radical Research Eurpe, served n the bard f SFRR-Eurpe and a member f the Editrial Bard f five internatinal jurnals Frmand fr Den Centrale Videnskabsetiske Kmité Medlem af RLK Kim Dalhff Klinisk lektr i klinisk farmaklgi på Københavns Universitet Redaktør på medicin.dk (DLI) Medlem af den videnskabelige kmité i EAPCCT (Eurpean Assciatin f Pisn Centres and Clinical Txiclgists) Farmaklgisk ekspert fr Retslægerådet Lene Ørskv Reuther Medlem af Regin Hvedstadens Reginale Lægemiddelkmité (RLK) Medlem af flere udvalg under RLK Medlem af FMK implementeringsgruppe (prjektledelsen) på BBH FMK ambassadør på Klinisk Farmaklgisk Afdeling, BBH Frmand fr gruppen af LLK medlemmer på Klinisk Farmaklgisk Afdeling, BBH Medlem af LLK, Frederiksberg Hspital Medlem i Lev Vel prgrammet i delprjektet, Brgerrettede Add On s til det fælles medicinkrt (FMK) Stig Ejdrup Andersen Næstfrmand i Regin Hvedstadens lægemiddelkmite Medlem af psykiatriens samt Gentfte g Bispebjerg Hspitals lkale lægemiddelkmiteer Suppleant i Lægemiddelskadeankenævnet Medlem af Kvalitetsudvalget Bispebjerg Hspital Redaktør fr Sundhedsstyrelsens serie af MTV-puljeprjekter Gesche Jürgens Frmand fr Giftlinjens Kvalitetsråd Delkursusleder: DSIM, Ratinel Farmakterapi 12

13 Ida Elisabeth Irene Penninga Medvejleder fr en medicinstuderende på Københavns Universitets frskningsår PUBLIKATIONER etc. Originale artikler Afzal S, Gusella M, Jensen SA, Vainer B, Vgel U, Andersen JT, et al. The assciatin f plymrphisms in 5-flururacil metablism genes with utcme in adjuvant treatment f clrectal cancer. Pharmacgenmics 2011 Sep;12(9): Afzal S, Gusella M, Vainer B, Vgel UB, Andersen JT, Bredbaek K, et al. Cmbinatins f plymrphisms in genes invlved in the 5-Flururacil metablism pathway are assciated with gastrintestinal txicity in chemtherapy-treated clrectal cancer patients. Clin Cancer Res 2011 Jun 1;17(11): Afzal S, Jensen SA, Srensen JB, Henriksen T, Weimann A, Pulsen HE. Oxidative damage t guanine nuclesides fllwing cmbinatin chemtherapy with 5-flururacil and xaliplatin. Cancer Chemther Pharmacl 2011 Jun 28. Brst L, Wallerek S, Dalhff K, Rasmussen KK, Wesenberg F, Wehner PS & Schmiegelw K. The impact f CYP3A5*3 n risk and prgnsis in childhd acute lymphblastic leukemia. Eur J Haematl 2011; 86: Bredbaek K, Henriksen T, Weimann A, Petersen M, Andersen JT, Afzal S, et al. Lng-term effects f Irbesartan treatment and smking n nucleic acid xidatin in patients with type 2 diabetes and micralbuminuria: an Irbesartan in patients with type 2 diabetes and Micralbuminuria (IRMA 2) substudy. Diabetes Care 2011 May;34(5): Bredbaek K, Ribel-Madsen R, Henriksen T, Weimann A, Petersen M, Andersen JT, et al. Genetic and envirnmental influences n xidative damage assessed in elderly Danish twins. Free Radic Bil Med 2011 Jun 1;50(11): Bredbaek K, Siersma V, Henriksen T, Weimann A, Petersen M, Andersen JT, et al. Urinary markers f nucleic acid xidatin and lng-term mrtality f newly diagnsed type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2011 Dec;34(12): Bredbaek K, Siersma V, Andersen JT, Petersen M, Afzal S, Hjelvang B, et al. The assciatin between lw-grade inflammatin, irn status and nucleic acid xidatin in the elderly. Free Radic Res 2011 Apr;45(4): Bredbaek K, Weimann A, Stvgaard ES, Pulsen HE. Urinary 8-x-7,8-dihydr-2'- dexyguansine as a bimarker in type 2 diabetes. Free Radic Bil Med 2011 Oct 15;51(8): Bøgevig S, Høgberg LCG, Dalhff K & Mrtensen OS. Status and trends in pisnings in Denmark Danish Medical Bulletin 2011; 58/5. Bøgevig S, Høgberg LCG, Dalhff K & Mrtensen OS. Status g udvikling i frgiftninger i Danmark Ugeskrift Læger 2011; 173/20: Castaner O, Fit M, Lpez-Sabater MC, Pulsen HE, Nyyssnen K, Schrder H, et al. The effect f live il plyphenls n antibdies against xidized LDL. A randmized clinical trial. Clin Nutr 2011 Aug;30(4):

14 Edfrs K, Andersen SE. Quality f Drug treatment in Danish Healtcare Centres. Dan Med Bul 2011;58:A4218 (resumé i Ugeskr Laeger 2011;173:108). Elers J, Pedersen L, Henninge J, Hemmersbach P, Dalhff K & Backer V. Urine Cncentratins f Repetitive Dses f Inhaled Salbutaml. Int J Sprts Med 2011; 32: Garcia Ortiz P, Hansen SH, Shah VP, Snne J, Benfeldt E. Are Marketed Tpical Metrnidazle Creams Biequivalent? Evaluatin by in viv Micr dialysis Sampling and Tape Stripping Methdlgy. Skin Pharmaclgy and Physilgy, 2011, vl. 24 n. 1. Grvic N, Afzal S, Tjnneland A, Overvad K, Vgel U, Albrechtsen C, et al. Genetic variatin in the htas2r38 taste receptr and brassica vegetable intake. Scand J Clin Lab Invest 2011 Jul;71(4): Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G. Effects f lw sdium diet versus high sdium diet n bld pressure, renin, aldsterne, catechlamines, chlesterl, and triglyceride. Cchrane Database Syst Rev Nv 9;11:CD Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jürgens G. Effects f Lw-Sdium Diet vs. High-Sdium Diet n Bld Pressure, Renin, Aldsterne, Catechlamines, Chlesterl, and Triglyceride (Cchrane Review). Am J Hypertens Jan;25(1):1-15. di: /ajh Epub 2011 Nv 9. Graudal N, Jürgens G. The sdium phantm. BMJ Sep 27;343:d6119. Harbe KM, Bardram L. Natinwide quality imprvement f chlecystectmy; results frm a natinal database. Int J Qual Health Care Oct;23(5): Harbe KM, Bardram L. The quality f chlecystectmy in Denmark: utcme and risk factrs fr 20,307 patients frm the natinal database. Surg Endsc May;25(5): Hegberg LC, Jürgens G, Zederkf VW, Hlgerssn B, Anderssn JE, Dalhff KP, Larsen EB, Angel HR. A Cmputerised Sampling Strategy fr Therapeutic Drug Mnitring f Lithium Prvides Precise Estimates and Significantly Reduces Dse-Finding Time. Basic Clin Pharmacl Txicl Sep 20. di: /j x. [Epub ahead f print] Hlzknecht BJ, Thrup J, Arendrup MC, Andersen SE, Steensen M, Hesselfeldt P, Nielsen JN, Knudsen JD. Decreasing candidemia rate in abdminal surgery patients after intrductin f flucnazle prphylaxis. Clinical Micrbilgy and Infectin 2011;17: Jergensen A, Bredbaek K, Weimann A, Semba RD, Ferrucci L, Jergensen MB, et al. Assciatin between urinary excretin f crtisl and markers f xidatively damaged DNA and RNA in humans. PLS One 2011;6(6):e Jürgens G, Jacbsen CB, Rasmussen HB, Werge T, Nrdentft M, Andersen SE. Utility and adptin f CYP2D6 and CYP2C19 gentyping and its translatin int psychiatric clinical practice. Acta Psychiatr Scand Nv 30. di: /j x. [Epub ahead f print] Jürgens G. Methd f Estimating Sdium Intake and Its Pssible Influence n NHANES III Outcme. Arch Intern Med Dec 12;171(22): Larsen KL, Gradel KO, Helms M, Hrnstrup T, Jürgens G, Mens H, Rsager CL, Clausen TH, Krnbrg G, Nielsen H. Nn-typhidal Salmnella and Campylbacter Infectin amng HIV psitive patients in Denmark. Scan J Inf Dis

15 Lysen C, Hendriksen C, Faxhlm MS, Reuther LØ. Medicatin errrs after hspitalisatin due t multi-dse drug dispensing in the primary sectr. Ugeskr Laeger Aug 15;173(33): Paulsen MS, Sndergaard J, Reuther L, Larsen PS, Munck AP, Larsen PV, Damsgaard J, Pulsen L, Hansen DG, Jacbsen IA, Larsen ML, Christensen HR, Christensen B, Andersen M. Treatment f 5413 hypertensive patients; a crss-sectinal study. Fam Pract Dec;28(6): Epub 2011 May 19. Petersen M, Andersen JT, Hjelvang BR, Bredbaek K, Afzal S, Nyegaard M, et al. Assciatin f beta-adrenergic receptr plymrphisms and mrtality in carvedill-treated chrnic heartfailure patients. Br J Clin Pharmacl 2011 Apr;71(4): Petersen TS, Andersen SE, Gerstfte J, Thrsteinssn K, Larsen CS, Pedersen G, Obel N. Adherence t natinal guidelines fr initiatin f antiretrviral regimens in HIV patients: a Danish natinwide study. BJCP 2011;71(1): Reuther LO, Lysen C, Faxhlm M, Salmn L, Hendriksen C. Multi-dse drug dispensing in at challenge acrss the primary-secndary care interface. Dan Med Bull Dec; 58(12): A4341. Tveden-Nybrg P, Hasselhlt S, Miyashita N, Ms T, Pulsen HE, Lykkesfeldt J. Chrnic Vitamin C Deficiency des nt Accelerate Oxidative Stress in Ageing Brains f Guinea Pigs. Basic Clin Pharmacl Txicl 2011 Dec 24. Weeke P, Flke F, Gislasn GH, Lippert FK, Olesen JB, Anderssn C, et al. Hspital admissins and pharmactherapy befre ut-f-hspital cardiac arrest accrding t age. Resuscitatin 2011 Nv 6. Bgkapitler g anden videnskabelig frmidling Andersen SE m.fl. Antipsyktisk Plyfarmaci i behandlingen af skizfreni en medicinsk teknlgivurdering. Sundhedsstyrelsen Andersen SE & Jørgensen T. Kritisk litteraturgennemgang. Kapitel i Jørgensen T, Christensen E & Kampmann JP. Klinisk Frskningsmetde. En grundbg. 3. udgave Munksgaard Danmark. Dalhff K. Lægemiddellvgivning g receptskrivning. I: Sundhedsdansk. Redaktører: Kristensen JK, Lippert E, Mørkeberg C & Vahr S. Munksgaard Danmark, København Jørgensen T, Christensen E, Kampmann JP (eds.). Klinisk frskningsmetde, en grundbg. 3. udg. Munksgaards frlag Kampmann JP. Dsering af lægemidler til adipøse patienter. I: Svendsen OL, Astrup A, Hansen GS. Adipsitas, sygdm, behandling g rganisatin. Pp Munksgaard, 1. udg Pstere g inviterede fredrag Andersen SE. A hspital-wide prgram t ptimze antibitic use in respnse t increasing rate f cefurxime resistant klebsiella pneumniae. 10 th Cngress f the Eurpean Assciatin fr Clinical Pharmaclgy and Therapeutics (EACPT 2011), Budapest, Ungarn,

16 Andersen SE, Sendergaard A, Knudsen JD. A Managed Hspital wide Multidisciplinary Prject t Reduce Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-Prducing Klepsiella pneumniae. Internatinal Sciety fr Quality in Health Care s 28 th Internatinal Cnference (ISQua 2011), Hng Kng, Kina, Balchen B, Snne J, Högsberg K et al. Safety and tlerability f single ascending intranasal dses f AZD8848 in BchE-deficient subjects. Christensen HR. Cuncil fr the Use f Expensive Hspital Medicine. Danish Sciety fr Pharmaclgy. Christensen HR. Analyse af frbruget af lægemidler i Regin Hvedstaden Regin Hvedstadens Kvalitetsråd. Christensen HR. Flere indlæg. Dansk Selskab fr Klinisk Farmaklgis årsmøde. Christensen HR. Mind the Gap Between Efficacy and Effectiveness. Farmaceutisk fakultet, Københavns Universitet. Christensen HR. Rådet fr Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin. Institut fr Ratinel Farmakterapis årsmøde. Christensen HR. A part f clinical txiclgy is embedded in clinical pharmaclgy in Denmark Advantage r disadvantage? Nrdisk tksiklgimøde. Christensen HR. Struktur g styring i reginalt regi. LIF. Christensen HR. Prjekt Optimed. Bispebjerg Hspitals Kvalitetsråd. Christensen HR. Plyfarmaci i Almen Praksis. Astrazeneca kngres. Christiansen MLS, Olsen AB, Reuther LØ, Riis T, Van der Mark S, Jørgensen HL, Andersen SE. Opiidbehandling af hftebrudspatienter. Før, under g efter indlæggelse på Ortpædkirurgisk Afdeling. Dalhff KD, Krgh J: Cncurrency between advice given by the Danish Pisn Infrmatin Centre (DPIC) and infrmatin in hspital discharge letters. EAPCCT, Dubrvnik, Kratien maj Harbe KM. Natinwide quality imprvement f chlecystectmy; results frm a natinal database. "Internatinal frum n Quality and Safety in Health Care", Amsterdam. Kampmann, JP: Bisimilars generics r nt. Præsenteret sm inviteret fredrag på Eurpæiske Hspitals farmaceut kngres (EAHP) i Wien. Knudsen JD, Andersen SE. A significant impact n the rate f ESBL-prducing Klebsiella pneumniae by changing the antibitic plicy and cnsumptin. 21 st Cngress f the Eurpean Sciety f Clinical Micrbilgy and Infectius Diseases (ESCMI 2011). Milan, Italien, Nielsen TRH, Hnré PH, Andersen SE, Rasmussen M. Pharmaceutical ptimizatin f the medicatin prcess during admissin t hspital. A multicentre, randmized, cntrlled trial. Danish Sciety fr Pharmaclgy. 3 rd annual meeting. Odense Pulsen HE har sm medlem af The Internatinal Advisry Cmmittee, deltaget i kngressen Sciety fr Free Radical Research Eurpe 2011 Meeting i Istanbul, Tyrkiet. Henrik hldt fredragene Mdificatins t nucleic acids: RNA xidatin a nvel mechanism fr diseases g Hw t measure xidative stress t nucleic acids. 16

17 Pulsen HE har været invited lecturer g chairman ved 5th Sciety fr Free Radicial Research Asia knference 31. August - 4. September Fredraget havde titlen: Oxidative stress t nucleic acids in diabetes and the metablic syndrme. Pulsen HE var til 12th Cnference in advanced medical chemistry - Ratinal Drug Design and Develpment den Maj 2011 i Thessalniki, Grækenland. Henrik hldt et fredrag med titlen Oxidative damage t nucleic acids: clinical relevance. Reuther LØ. Hypertensin in general practice: Hw can we imprve treatment and cntrl? The 17 th Nrdic Cngress f general Practice, Trmsø, June Snessn E, Krsgren M, Lejhrer-Graiwer J, O Byrne S, Snne J et al. A phase I dseescalatin study f a human mnclnal antibdy directed against xidized lw density lipprtein (xldl) in healthy subjects with elevated LDL-levels. Præsenteret ved AAPS NBC Thmsen H, Herizi P, Jakbsen HN, Andersen SE. Changing dctrs prescriptins f mrphine and xycdne a reginal drug cmmittee perspective. American Sciety f Health System Pharmasists 2011 Midyear Clinical Meeting (ASHP 2011), New Orleans, Luisiana, USA Debatindlæg Hanne R Christensen g Jens P Kampmann har skrevet indlæg til Dagens Medicin d. 25. Feb. m ratinel plitik på lægemiddelmrådet. Priser Espen Slem fra Klinisk Farmaklgisk Labratrium vandt fredragsknkurrencen ved Lassendagen fr sit plæg m sammenhængen mellem lykkepiller g graviditet, g anden pladsen i fredragsknkurrencen gik til Kasper Brødbæk, Klinisk Farmaklgisk Afdeling, fr sit fredrag m en markør i urinen kan give indikatiner fr dødelighed blandt type-2 diabetikere. Jn Trærup g Mrten Petersen vandt den 5. maj 2011 en delt andenplads i Freningen af Yngre Frskeres (FYF) årlige psterknkurrence. Jns pster bliver udstillet på Panum i en uge, g Mrten vil fremlagde sin pster på Eurpean Sciety f Cardilgy-kngressen i Paris august Mrten Pedersen fik en pris af British Jurnal f Clinical Pharmaclgy fr The best paper in 2011 by authrs in training med artiklen: Assciatin f beta-adrenergic receptr plymrphisms and mrtality in carvedill-treated chrnic heart-failure patients. Vl. 71, issue 4, page Stig Ejdrup Andersen var en del af styregruppen fr ESBL Interventinsprjektet, Bispebjerg Hspital, sm mdtg Regin Hvedstadens Kvalitetspris ( kr.) den 7. juni Stipendier/øknmisk støtte Kim Dalhff g Gesche Jürgens får ca. 2 mi. kr. fra det Strategiske Frskningsråd Individ, Sygdm g Samfund. Pengene er bevilget til et nyt tværfagligt frskningsprjekt i Regin Hvedstadens Psykiatri (INDICES), sm har fkus på farmakgenetiske undersøgelser af CES1 genet i relatin til behandling med methylphenidat g trandlapril hs persner med henhldsvis ADHD eller krnisk hjertesygdm. Thalia Blicher har mdtaget kr. fra Nyrefreningens Frskningsfnd, kr. fra Dansk Nefrlgisk Selskab g kr. fra Helen g Ejnar Bjørnws Fnd. Pengene skal 17

18 bruges til ph.d. prjekt m bldprp i hjertet hs dialysepatienter sammenlignet med ikkedialysepatienter. Kasper Brødbæk har mdtaget kr. fra Augustinusfnden til støtte til analyser g statistik i frbindelse med ph.d. prjekt m diabetes g xidativt stress. Gesche Jürgens har mdtaget kr. fra reginen (trepartsmidlerne). Pengene skal gå til en master i klinisk tksiklgi på Cardiff University. Giftlinjen har mdtaget kr. fra reginen (trepartsmidler) til kursus fr læger g sygeplejersker m behandling af frgiftninger. BILAG Persnale Ledelse Ledende verlæge Hanne Rlighed Christensen, prf., ph.d., speciallæge i klinisk farmaklgi, intern medicin g lungemedicin Klinisk Farmaklgisk Afdeling, lkatin Bispebjerg Hspital Overlæge Stig Ejdrup Andersen, ph.d., speciallæge i klinisk farmaklgi Overlæge Kim Peder Dalhff, dr.med., speciallæge i hepatlgi g klinisk farmaklgi Overlæge Jesper Snne, dr.med., speciallæge i klinisk farmaklgi, intern medicin g medicinsk gastrenterlgi Overlæge Lene Ørskv Reuther, speciallæge i klinisk farmaklgi Overlæge Jens Peter Kampmann, dr.med., speciallæge i klinisk farmaklgi, intern medicin g lungesygdm Overlæge Gesche Jürgens, ph.d., speciallæge i klinisk farmaklgi (verlæge fra 1. sept.) 1. Reservelæge Ida Irene Elisabeth Penninga (rlv 1. Maj 3. Aug.) 1. Reservelæge Lisa Bürgel Pedersen (start 1. Jul.) 1. Reservelæge Thalia Blicher (slut 30. Sept.) Reservelæge Charltte Lysén (barselsrlv til 31. Jul.) Nana Gulstad (slut 30. Apr.) Reservelæge Kirstine Mll Harbe (slut 31. Okt.) Reservelæge Anja Birch Olsen (slut 24. Jun.) Reservelæge Anders Rune Lander (slut 30. Sept.) Reservelæge Gregers Brünnich Damgaard Rasmussen (barselsrlv 1. Aug. 21. Okt.) Reservelæge Anne Fischer Sørensen (barselsrlv 22. Aug.) Reservelæge Mette Kjølhede Nedergaard (vikar til 31. Jan.) Reservelæge Marie Luise Schugaard Christiansen (start 1. Jun.) Reservelæge Maria Jersild Jespersen (start 14. Jun.) Reservelæge Signe Hancck Dlleris (start 1. Nv.) Læge ph.d. Stud. Claus Stage (start 1. Okt. 2011) Farmaceut Henrik Thmsen Farmaceut Mahnaz Ayadi Panah (Start 21. Nv. i virksmhedspraktik; prjektansat 19. Dec.) Sekretær Dris Christiansen Sekretær Jhanne Maria Wrm Klinisk Farmaklgisk Labratrium, udefunktin, lkatin Rigshspitalet Overlæge Henrik Enghusen Pulsen, prfessr, dr.med., speciallæge i klinisk farmaklgi Ledende bianalytiker Lis Kjær Hansen 18

19 Chefknsulent Allan Weimann Fuldmægtig Lilli-Ann Deleuran Bianalytiker Jytte Dagmar Jensen Bianalytiker Senia Scharling Jørgensen Anna Margrethe Nielsen (start 1. Dec.) Klinisk assistent Kasper Brødbæk Klinisk assistent Jn Trærup Andersen Klinisk assistent Mrten Petersen Reservelæge Espen Victr Jiminez Slem Reservelæge Elisabeth Ida Specht Stvgaard (barsel fra Aug.) Labrant Christina Albrechtsen Labrant Katja Røhsle Christensen Labrant Mads Sabre (slut 31. Okt.) Industrilabrant Tanja Maria Nielsen Analysekemiker Trine Henriksen Analysekemiker Lenette Hlm Olsen (slut 31. Dec.) Stud. Pharm. Line Kallehave (1. Feb. 1. Jun.) Stud. Pharm. Sara Ppik (1. Feb. 1. Jun.) Stud. Med. Kasper Meidahl Petersen (1. Feb. 1. Aug.) Stud. Med. Pia Klarskv (start 1. Aug.) Videnskabelig assistent (slut 28. Feb.) ph.d. student Alexandra Blædel (Feb. Aug.) Sklarstipendiat Arendse Lærke Trp-Pedersen (start 1. Okt.) 19

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

ÅRSRAPPORT Klinisk Farmakologisk Afdeling

ÅRSRAPPORT Klinisk Farmakologisk Afdeling 2013 ÅRSRAPPORT Klinisk Farmaklgisk Afdeling Vi bidrager til, at patienter g sundhedspersnale anvender lægemidler på en måde, der gavner patienter g samfund bedst muligt Regin Hvedstaden Bispebjerg Hspital

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- g scialmrådets møde den 25. september 2008 Sag nr. 1 Emne: Gennemgang af afrapprtering af kvalitetsstrategi 2 bilag Kncern Plan g Udvikling Enhed

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Målbeskrivelse. Specialistuddannelse for kliniske laboratoriegenetikere. Maj 2014

Målbeskrivelse. Specialistuddannelse for kliniske laboratoriegenetikere. Maj 2014 Målbeskrivelse Specialistuddannelse fr kliniske labratriegenetikere Maj 2014 Udarbejdet af Udvalget til frmaliseret efteruddannelse af kliniske labratriegenetikere under Dansk Selskab fr Medicinsk Genetik

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Cmprehensive Cancer Center et fælles natinalt prjekt med internatinalt perspektiv Dansk kræftbehandling, kræftfrskning g sundhedsinnvatin i bedste internatinale klasse Karakterisering af et CCC

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Studieguide. Klinisk farmakologi og terapi C Clinical Pharmacology and Therapy C

Studieguide. Klinisk farmakologi og terapi C Clinical Pharmacology and Therapy C Farmaceutuddannelsen Syddansk Universitet Ka Studieguide Klinisk farmaklgi g terapi C Clinical Pharmaclgy and Therapy C Kandidatuddannelsen i Farmaci Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015 ZealandDenmark EU Office statuspgørelse: Sundhed, 2015 PROJEKTINITIATIVER: ZealandDenmark EU Office (ZDK) har arbejder efter følgende mål fr periden 2015-16: D. 14. jan. 2015 Bruxelles Deltagelse i 15

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: Afbud: ESB-styregruppen Anne Birthe Mrtensen (ABM) Karen Jespersen (KJ) Karin Rsenmejer (KR) Kent W. Kristensen (KWK) Kirsten Habekst (KH) Lisbeth Jensen (LJ) Mgens Schlüter (MS) Ole Enelund

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere