Betjeningsvejledning Sikkerhedsrelæ-modul SRB NA-R-C Om dette dokument. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Sikkerhedsrelæ-modul SRB NA-R-C Om dette dokument. Indhold"

Transkript

1 1. Om dette dokument Side 1 til 6 Oversættelse af den originale betjeningsvejledning 1.1 Funktion en foreliggende betjeningsvejledning indeholder de nødvendige informationer om montering, idriftsættelse, sikker drift og afmontering af sikkerhedsafbryderen. en skal altid opbevares i en læselig og tilgængelig tilstand. 1.2 Målgruppe: autoriseret fagpersonale Alle håndteringer der beskrives i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af uddannet fagpersonale der er autoriseret til det af anlægsejeren. u må kun installere udstyret og tage det i brug når du har læst og forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker. Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og maskinproducentens krav i henhold til standarder. 1.3 Benyttede symboler Information, tip, bemærk: ette symbol markerer nyttige supplerende informationer / Index: 791/09 / Teile-Nr Indhold 1 Om dette dokument 1.1 Funktion Målgruppe: autoriseret fagpersonale Benyttede symboler Tilsigtet anvendelse Generelle sikkerhedshenvisninger Advarsel mod fejlagtig brug Fritagelse for ansvar Produktbeskrivelse 2.1 Typenøgle Specialudførelser Bestemmelse og brug Tekniske data Sikkerhedsklassifikation Montage 3.1 Generel montageanvisning Mål Elektrisk tilslutning 4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning Virkemåde og indstillinger 5.1 LE-funktioner Klemmebeskrivelse Koblingstekniske henvisninger Idriftsættelse og service 6.1 Funktionskontrol Service emontage og bortskaffelse 7.1 emontage Bortskaffelse Tillæg 8.1 Eksempler på tilslutning Startkonfiguration Sensorkonfiguration Aktuatorkonfiguration Overensstemmelseserklæring 9.1 EF-overensstemmelseserklæring...6 Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner. Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre en personskade og/eller skade på maskinen. 1.4 Tilsigtet anvendelse e produkter der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed. Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. u kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet "Produktbeskrivelse". 1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af ulykker skal overholdes. u kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal katalogerne eller i online-kataloget på internettet på Informationerne i denne betjeningsvejledning oplyses uden ansvar for leverandøren og der kan ske tekniske ændringer. Hvis flere sikkerhedskomponenter er forbundet i serie, er Performance Level i henhold til EN ISO reduceret på grund af reduceret fejlsøgning. et samlede koncept for den styring som sikkerhedskomponenterne er integreret i, skal valideres i henhold til EN ISO Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende montage, idriftsættelse, drift og service overholdes, forekommer der så vidt vides ingen restrisici. 1

2 1.6 Advarsel mod fejlagtig brug Ved usagkyndig brug eller anvendelse til andet end den tilsigtede anvendelse samt manipulationer kan der ved brug af sikkerhedsafbryderen ikke udelukkes farer for personer eller skader på maskin- eller anlægsdele. Vær i den forbindelse også opmærksom på anvisningerne i standarden EN Fritagelse for ansvar Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er godkendt af producenten. Enhver form for reparationer, ombygninger og forandringer på egen hånd er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde og medfører, at producenten fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, der opstår som følge heraf. 2. Produktbeskrivelse 2.1 Typenøgle enne betjeningsvejledning gælder for følgende typer: Sikkerhedsfunktionen og dermed også konformiteten med maskindirektivet kan kun bevares hvis de ombygninger der beskrives i denne betjeningsvejledning, udføres korrekt. 2.2 Specialudførelser For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen under 2.1, gælder de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse. 2.3 Bestemmelse og brug Sikkerhedsrelæmodulerne til brug i sikkerhedsstrømkredse er beregnet til montering i el-skabe. e foretager en sikker overvågning af signalerne fra positionsafbryderne med tvungen åbning eller magnetiske sikkerhedssensorer til sikkerhedsfunktioner på beskyttelsesanordninger, der kan skubbes til siden, drejes og tages af, samt NØSTOPbetjeningsapparater. Sikkerhedsfunktionen er fastlagt som en åbning af frigivelserne 13-14, og 33-34, når indgangene - og/eller - eller - åbnes. e sikkerhedsrelevante strømstier med udgangskontakter 13-14, og opfylder følgende krav under hensyntagen til en B 10d -værdi (se også "oplysningerne i henhold til IN EN ISO "): Kategori 4 PL e iht. IN EN ISO svarer til SIL 3 iht. IN EN svarer til SILCL 3 iht. IN EN (svarer til kategori 4 iht. IN EN 954-1) For at kunne fastlægge performance level (PL) iht. IN EN ISO for hele sikkerhedsfunktionen (f.eks. sensor, logik, aktuator), skal alle relevante komponenter analyseres. 2.4 Tekniske data Generelle data Forskrifter: IEC/EN , EN ; EN ISO , IEC/EN Klimakrav: EN Fastgørelse: hurtig fastgørelse til standardskinne iht. IN EN Tilslutnngsbetegnelse: EN Kapslingens materiale: kunststof, termoplastik Kontakternes materiale: AgSnO, selvrensende, tvangsstyret Startbetingelser: automatik eller startknap (evt. overvåget) Tilbagekoblingssløjfe (J/N): Indkoblingsforsinkelse med automatisk start: på forespørgsel Indkoblingsforsinkelse med Reset-knap: type 200 ms Forsinkelse af frafald ved NØSTOP: typ. 30 ms Forsinket udkobling ved strømsvigt: på forespørgsel Mekaniske data Tilslutningsudførelse: skrueklemmer Kabelstørrelser:: min. 0,25 mm² / maks. 2,5 mm² Tilslutningsledning: stiv eller fleksibel Tilspændingsmoment for tilslutningsklemmerne: 0,6 Nm Klemmer der kan tages af (J/N): Nej Mekanisk levetid: 10 million koblingsprocesser Elektrisk levetid: erating-kurve på forespørgsel Stødstabilitet: 10 g / 11 ms Vibrationsstabilitet iht. EN : Hz, amplitude 0,35 mm Omgivelsesbetingelser Omgivelsestemperatur: 25 C +45 C Opbevarings- og transporttemperatur: 40 C +85 C Beskyttelsesklasse: Hus: IP40 Klemmer: IP20 Monteringsrum: IP54 Luft- og Krybestrækninger iht. IEC/EN : 4 kv/2 (Basisisolering) Immunitet: iht. EMC-direktivet Elektriske data Kontaktmodstand i ny tilstand: maks. 100 mω Effektforbrug: max. 7 VA riftsspænding U e : 24 VC 15 % / +20 %, Ripler maks. 10 % 24 VAC: 15 % / +6 % Frekvensområde: 50 Hz / 60 Hz Afsikring af driftsspænding: Intern: T 1,25 A / 250 V Skru: T 1,0 A / 250 V Overvågede indgange Kortslutningsregistrering (J/N): Lederbrudsregistrering (J/N): Jordslutningsregistrering (J/N): Antal sluttere: 0 Antal brydere: 2 Kabel længder: m med 1,5 mm² m med 2,5 mm² 1-kanalet, 2-kanalet med/uden kortslutningsregistrering Ledningsmodstand: max. 40 Ω Udgange Antal sikkerhedskontakter: 3 Antal hjælpekontakter: 1 Antal signaludgange: 2 Sikkerhedskontakternes brydeevne: / / 33-34: maks. 230 V, 6 A ohmsk (induktiv ved egnet beskyttelse mod ledningsførte transienter og overspændinger) Hjælpekontakternes brydeevne: 41-42: 24 VC / 2 A Signaludgangenes brydeevne: L11 / L14: 100 ma træg Afsikring af sikkerhedskontakter: 6,3 A træg Hjælpekontakternes afsikring: 2 A træg Brugskategori iht. IEC/EN : AC-15 / C-13: EN Mål h b d: 83 mm 45 mm 140 mm e tekniske data i denne vejledning gælder for et apparats drift med en forsyningsspænding U e ± 0%. 2

3 2.5 Sikkerhedsklassifikation Forskrifter: EN ISO , IEC 61508, EN PL: Stop 0: til e Kategori: Stop 0: til 4 C: Stop 0: 99% (høj) CCF: > 65 punkter SIL: Stop 0: til 3 Brugsvarighed: 20 år B 10d Værdi (for en Kanal): Smålastområde 20%: %: %: %: Maksimallast 100%: MTTF d B10d dop x hop n x 3600 s/h op 0,1 x n op t cycle Ved en middel årlig rate på nop = cyklusser pr. år kan performance level PL e opnås ved en maksimal last. n op = gennemsnitligt antal krav pr. år d op = gennemsnitligt antal driftsdage pr. år h op = gennemsnitligt antal driftstimer pr. dag t cycle = gennemsnitligt krav til sikkerhedsfunktionen i sek. (for eksempel 4 pr. time = 1 pr. 15 min. = 900 sek.) (Angivelserne kan variere afhængigt af de applikationsspecifikke parametre h op, d op og t cycle samt belastningen.) 3. Montage 3.1 Generel montageanvisning Fastgørelsen sker via hurtig fastgørelse til standardskinner iht. EN Hæng kapslingen med undersiden ind i skinnen, hæld let fremefter, og tryk opad, indtil den går i hak. 3.2 Mål Alle mål i mm. Apparatmål (H/B/): mm 4. Elektrisk tilslutning 4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning en elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri tilstand og af uddannet fagpersonale. Eksempler på tilslutning: se tillæg. 5.2 Klemmebeskrivelse Spændinger: C L13 2 Indgange: Udgange: L11 L14 Start: - - S11-S12 41 C SRB-NA-R- C.27-24V 42 Ill a) 23 S VC / 24 VAC 0 VC / 24 VAC +24 VC 0 VC Indgang kanal 1 (+) Indgang kanal 2 (+) Indgang kanal 2 ( ) Første sikkerhedsfrigivelse Anden sikkerhedsfrigivelse Tredje sikkerhedsfrigivelse Ekstra bryder Signaludgang Status Signaludgang Status K2 / Reset Reset overvåget Tilbagekoblingssløjfe 33 S12 34 UB K2 L11 L13 Ui L14 QS Koblingstekniske henvisninger Programmering til automatisk start (se ill. 2 og 4) Programmering til automatisk start sker med jumper -. Ved en ekstern startknap (skift S1 = 1) overvåges startknappen for faldende flanke. Er tidsforskydningen mellem kanalerne 1 og 2 ved en overvågning og styring af en låseanordning (med eller uden lås) større end ca. 100 ms, kan der udføres en holdefunktion med omskifteren = 1. Tidsforskydningen er så uendelig mellem de to kanaler. Halvledersignaludgange (se ill. 3) Halvlederudgangene L11 og L14 er galvanisk adskilt fra de andre komponenter på. Spændingsforsyningen påtrykkes med klemmerne L13 og 2. Halvlederudgangen L11 kobler med relæet (reset), halvlederudgangen L14 kobler ved aktivering af K2 og (for kanaler 1 og 2). 5. Virkemåde og indstillinger 24 VC 0 V 5.1 LE-funktioner : Status startrelæ K2: status kanal 1 : status kanal 2 Ui: Status for intern driftsspænding (LE'en lyser, driftsspændingen er påtrykt klemmerne C-, og sikringen ikke er udløst) UB: Status intern driftsspænding (LE'en lyser, når driftspændingen er påtrykt klemmerne C-) QS: Kortslutningsregistrering aktiv Ill. 2 Ill. 3 L13 2 3

4 Afbryderens indstilling (se ill. 4) Tiden indstilles med IP-switchen, der er placeret bag på modulet a) Funktionsprogrammering: S1 ON OFF Faldende flanke aktiv Faldende flanke ikke aktiv S1 Ill. 4 a) Modulets bagside ON OFF ON OFF 6. Idriftsættelse og service Kortslutningsregistrering ikke aktiv Kortslutningsregistrering aktiv Tidsvindue mellem kanal 1 og kanal 2 uendelig Tidsvindue mellem kanal 1 og kanal 2 ofte 100 ms 6.1 Funktionskontrol Sikkerhedsrelæmodulets sikkerhedsfunktion skal testes. Følgende skal overholdes: 1. Fast sæde 2. Kabelføringen og -tilslutningerne skal være intakte 3. Kontroller sikkerhedsrelæmodulets kapsling for skader 4. Kontroller de tilsluttede sensorers elektriske funktion samt disses påvirkning af sikkerhedsrelæmodulet og efterkoblede aktuatorer 6.2 Service Vi anbefaler en regelmæssig syns- og funktionskontrol med følgende trin: 1. Kontroller sikkerhedsrelæmodulet for fast sæde 2. Kontroller kabeltilførslen for skader 3. Kontroller den elektriske funktion Beskadigede eller defekte apparter skal udskiftes. 7. emontage og bortskaffelse 7.1 emontage Sikkerhedsrelæmodulet må kun demonteres i spændingsfri tilstand. 7.2 Bortskaffelse Sikkerhedsrelæmodulet skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de nationale forskrifter og love. 8. Tillæg 8.1 Eksempler på tilslutning Tokanals aktivering, vist med et eksempel for en beskyttelsesdørovervågning; med to positionsafbrydere, heraf mindst en tvangsåbnende kontakt; med en ekstern reset-tast J (se ill. 5) Ydelsesniveau: Tokanalet aktivering, egnet til kontaktforstærkning eller kontaktduplikering med kontaktorer eller relæer med tvangsstyrede kontakter. Aktiveringen registrer trådbrud og jordforbindelser i overvågningskredsløbet. F2 F1 S1 C S11 S K2 K2 K2 L13 L11 Ill. 5 S = Tilbagekoblingssløjfe a) = Kortslutningsregistrering 8.2 Startkonfiguration J S12 2 K2 13 L14 a) K Ekstern starttast (med flankedetektion) (se ill. 6) Reset-tasten integreres som vist ovenover. Indstilling til funktionen "faldende flanke" sker med afbryderen S1 (afbryderstilling = 1) bag på huset. Modulet aktiveres med en nulstilling af reset-tasten (efter at den er blevet indstillet) (= detektering af en faldende flanke). Fejl i reset-tasten, f.eks. en svejset kontakt, eller manipulationer, som kan medføre en automatisk genstart, detekteres med denne kobling og forhindres. Automatisk start (se ill. 7 og 8) Programmering til automatisk start sker ved at forbinde klemmerne -. Tidsforskydningen mellem kanalerne 1 og 2 udgør ca. 100 ms. Programmering til en uendelig tidsforskydning mellem kanalerne 1 og 2 sker ved omstilling af afbryderen (på bag huset) til afbryderstilling 1. OBS: ette ikke tilladt uden ekstra foranstaltninger pga. risiko for indtræden bagtil! OBS: I henhold til EN IEC :2006 afsnit og er modus "automatisk start" kun begrænset tilladt. et skal især forhindres, at maskinen kan sættes utilsigtet i gang af uvedkommende med egnede foranstaltninger. L1 N S1 J Ill. 6 Ill. 7 Tidsforskydning 100 ms Ill. 8 Tidsforskydning 4

5 8.3 Sensorkonfiguration Et-kanals NØ-STOP-kobling med kommandoapparater iht. IN EN ISO (EN 418) og EN (se ill. 9) Aktiveringen registrer trådbrud og jordforbindelser i 1 iht. EN PL d iht. IN EN ISO Tokanalet beskyttelsesdørovervågning med låseanordninger iht. EN 1088 (se ill. 14) er kræves mindst en tvangsåbnende kontakt. enne aktivering detekterer trådbrud og jordslutning i Kortslutninger mellem dørovervågningskredsløbene registreres. 4 iht. EN PL e iht. IN EN ISO To-kanals NØ-STOP-afbryder med kommandoapparater iht. IN EN ISO (EN 418) og EN (se ill. 10) enne aktivering detekterer trådbrud og jordslutning i Kortslutninger mellem aktiveringskredsløbene registreres ikke. 3 iht. EN iht. EN (ved beskyttet kabeludlægning) 4 PL e iht. IN EN ISO (ved beskyttet kabeludlægning) Ill. 12 Ill. 13 Ill. 14 To-kanals NØ-STOP-afbryder med kommandoapparater iht. IN EN ISO (EN 418) og EN (se ill. 11) enne aktivering detekterer trådbrud og jordslutning i Kortslutninger registreres mellem aktiveringskredsløbene. Mulige kategori: 4 iht. EN PL e iht. IN EN ISO : Aktuatorkonfiguration Etkanals aktivering med tilbagekoblingssløjfe (se ill. 15) Egnet til kontaktforstærkning eller kontaktduplikering med relæer eller kontaktorer med tvangsstyrede kontakter. enne kan erstattes med en jumper, hvis tilbagekoblingssløjfen ikke er påkrævet S = Tilbagekoblingssløjfe: Kræves der ingen tilbagekoblingssløjfe, skal denne erstattes med en jumper. Tokanals aktivering med tilbagekoblingssløjfe (se ill. 16) Egnet til kontaktforstærkning eller kontaktduplikering med relæer eller kontaktorer med tvangsstyrede kontakter. S = Tilbagekoblingssløjfe: Kræves der ingen tilbagekoblingssløjfe, skal denne erstattes med en jumper. Ill. 9 Ill. 10 Ill. 11 L1 L1 Etkanalet beskyttelsesdørovervågning med låseanordninger iht. EN 1088 (se ill. 12) er kræves mindst en tvangsåbnende kontakt. enne aktivering detekterer trådbrud og jordslutning i 1 iht. EN PL d iht. IN EN ISO Tokanalet beskyttelsesdørovervågning med låseanordninger iht. EN 1088 (se ill. 13) er kræves mindst en tvangsåbnende kontakt. enne aktivering detekterer trådbrud og jordslutning i Kortslutninger mellem dørovervågningskredsløbene registreres ikke. 3 iht. EN iht. EN (ved beskyttet kabeludlægning) 4 PL e iht. IN EN ISO (ved beskyttet kabeludlægning) S S11 S N N Ill. 15 Ill. 16 S S11 S

6 9. Overensstemmelseserklæring 9.1 EF-overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring gyldig fra 29. december 2009 Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG Im Ostpark 2, Wettenberg Tyskland Internet: Hermed erklærer vi at de nedenfor anførte sikkerhedskomponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres koncipering og konstruktionstype. Betegnelse af sikkerhedskomponenten: Beskrivelse af sikkerhedskomponenten: Relæ-sikkerhedskombination for mek. nød-stop-koblinger og beskyttelsesdørovervågninger Relevante EF-direktiver: 2006/42/EF EF-maskindirektivet 2004/108/EF EMC-direktivet Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: Ulrich Loss Möddinghofe Wuppertal Institut for certificeringen af QS-systemet iht. tillæg X, 2006/42/EF: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Alboinstraße Berlin Identifikations-nr.: 0035 Sted og dato for udstedelsen: Wuppertal, 6. oktober 2009 SRB_NA-R-C_27-B- Forpligtende underskrift Heinz Schmersal irektør en aktuelt gyldige overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på Elan Schaltelemente GmbH und Co. KG Im Ostpark 2, Wettenberg Postfach 19, Wettenberg Telefon (0) Telefax (0) Internet: 6