1. oktober 2018: Dolmer Rideklub Høringssvar vedlagt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. oktober 2018: Dolmer Rideklub Høringssvar vedlagt."

Transkript

1 26. september 2018: Grenaa Kunst- og Musikforening v. Jens Stavnskær Uden kunst og kultur ingen sammenhæng, fremdrift, optimisme og glæde! Grenaa, 22. september Uden kunst og kultur ingen sammenhæng, fremdrift, optimisme og glæde! Vedrørende høring af budgetforslag for Grenaa Kunst- og Musikforening fremsender høringssvar til Kultur- og fritidsudvalgets referat og materialet udsendt til høring fra mødet den 17. september: - Tilskud til kulturelle foreninger, projekter og aktiviteter reduceres med kr. Dette er ganske uacceptabelt, da de mange små tilskud giver rigtig megen kultur for pengene. En bred vifte af foreninger med et lille tilskud gør en stor indsats. Midlerne er med til at bevare engagementet hos de kulturelle ildsjæle. En nedskæring vil betyde en mærkbar reduktion af kulturelle arrangementer og aktiviteter med kvalitet og indhold. De årlige tilskud skal fastholdes til området. Nogle af foreningerne er bundet op på allerede indgåede aftaler og kontrakter for Kulturpuljer på kr. puljer fritidsområdet på kr. og by- og landdistriksmidler på kr. Disse puljer foreslås nedlagt. Men der oprettes en ny pulje på kr., som dækker hele kultur- og fritidsområdet. At nedsætte den nye pulje til en tredjedel af de oprindelige puljer værdi og samtidig at ville udvikle hele området kultur og fritid, by- og landdistrikter, samt gennemføre arrangementer med indhold og kvalitet, det er ikke muligt. Man kan ikke få det hele for en tredjedel. Det vil være af afgørende betydning for udviklingen af området, at der findes midler til nye aktiviteter, oplevelser og arrangementer. Derfor er det uacceptabelt med en reduktion af puljerne og gøre den permanent. Efter udarbejdelsen af både en kunst- og kulturpolitik og en idræts- og fritidspolitik er det ulogisk/uforståeligt at skulle søge midler til udmøntningen af disse ved at skulle søge i den samme, reducerede pulje. Det kommer ikke til at fungere i praksis, og det vil kunne skabe splid mellem kunsten og kulturen, idræts- og fritidslivet. Der henvises også venligst til allerede fremsendte høringssvar fra Grenaa Kunst- og Musikforening af 6. september 2018 Mange venlige hilsner Jens Stavnskær Pedersen Grenaa Kunst- og Musikforening formand 30. september 2018: Auning IF, Bordtennisafdelingen Jvf. vedlagte fil med Høringssvar fra Auning IF Bordtennisafd. til besparelsesforslag på kr på lokaletilskud årligt. Filen bedes venligst taget med under Kultur- og fritidsudvalgets høringssvar. 1. oktober 2018: Dolmer Rideklub 2. oktober 2018: KFUM Spejderne Ørum Djurs Hørings svar - budgetforslag Spejderne skal betale gebyr for at låne kommunens bygninger, men spejderhytterne ejes at spejderne selv. Dette kan kun opfattes som om kommunen modarbejder frivillige foreningers arbejde med børn og unge. Det vil give en indtægt på ca kr. til NDK,

2 som spejderfamilierne skal betale ekstra. Puljer til fritidsområdet, her skal næsten alt spares væk, i alt kr. pr år. Dette vil spejderne kunne bære, da nye aktiviteter kan udsættes til foreningerne selv har indtjent pengene. Måske er der flere besparelser i budgetforslaget, som vi ikke kan uddrage af tallene. Håber ikke det er tilfældet. Flytning af klasser fra Ørum Skole - midten af NDK til Grenå, er en katastrofe for fritidslivet, lokalsamfundet og for spejderarbejdet På os i midten af NDK virker besparelsesforslagene som en afvikling af Norddjurs Kommune KFUM Spejderne Ørum Djurs Gunner Thode Nielsen, kasserer og medlem af fritidsrådet for Spejdersamvirket i Norddjurs Kommune 3. oktober 2018: Kulturelt Samvirke Kulturelt Samvirke: NEJ TIL EN KULTURLØS NORDDJURS KOMMUNE Høringssvar vedr. besparelser oktober 2018: Fritidsrådet, Kai Hansen Tilliden er meget tyndslidt 3. oktober 2018: DSI Grenaa Idrætscenter Besparelse på 2% af driftstilskuddet Høringssvar til sag S416, Besparelsesforslag Stadion- og idrætsanlæg Grenaa Idrætscenter (DSI GIC) besparelse på 2% af driftstilskuddet,. Besparelsen på driftstilskuddet ønsker DSI GIC efterfølgende at få skrevet ind i vores driftsaftale, med en reduktion af de timer DSI GIC skal stille til rådighed for de kommunale foreninger og folkeskoler. Så DSI GIC har mulighed for at få en indtægt ved udleje til anden siden, for at reducere den økonomiske virkning af besparelsen. Reduktionen skal aftales mellem DSI Grenaa Idrætscenter og Kultur- og fritidsforvaltningen inden , da besparelsen udmøntes oktober 2018: DSI Grenaa Idrætscenter Høringssvar til sag S411, specifikt til renoveringspuljen Høringssvar til sag S411 Specifikt til renoveringspuljen. Reduceringen på 100% af renoveringspuljen i 3 år, renoveringspuljen som kan ansøges af bl.a. idrætshaller til nødvendige udbedringer og renoveringsopgaver, bliver meget svær at undværer helt i 3 år, der vil være nødvendige renoveringsopgaver som skal udføres. Opgaver som Norddjurs kommune er forpligtiget til udføre som beskrevet i diverse driftsaftaler.

3 3. oktober 2018: DSI Grenaa Idrætscenter Generelt vedr. anlægsopgaver DSI Grenaa Idrætscenter fik på kommunalbestyrelsesmøder 12.juni 2018 udsat / stoppet GIC projekt , med beslutningen om et anlægsstop på grund af Norddjurs kommunes samlede økonomiske situation. DSI Grenaa Idrætscenter har sammen med brugerne og kommunen siden ultimo 2016, arbejdet for et udbygnings- og moderniseringsprojekt for idrætscenteret. Et tiltag for at kunne servicere og tilbyde vores foreninger et tidssvarende anlæg. DSI Grenaa Idrætscenter vil gerne hvis en del af dette projekt, springhallen, kunne få plads i overslagsårene , med et beløb mellem 2-6 mio. kr. DSI Grenaa Idrætscenter vil herefter sammen med brugerne selv skulle fremskaffe de resterende midler, gennem fondsansøgninger, aktiviteter og lån mv. Forventet bygge sum totalt 13,7 mio kr. inkl. arkitekt og ingeniør udgifter i 2018 priser. 4. oktober 2018: Djurslands Rideklub Djurslands Rideklub En kommunal rideskole? Vi foreslår at Djurslands Rideklub bibeholder drifttilskuddet mod fortsat selv at afholde udgifter til vedlighold mv. Se vedhæftede høringssvar. 4. oktober 2018: Nørre Djurs Hallen Renoveringspuljen. Sag S411 Nørre Djurs Hallens bestyrelse er bekendt med Norddjurs Kommunes økonomiske udfordringer, men vi vil tillade os at komme med nedenstående indspil til foreliggende budgetforslag. Nørre Djurs Hallen har de sidste 2-3 år kæmpet for at få driften til at balancere. Det er tæt på at lykkes, men hvis der skal være balance er det tvingende nødvendigt, at kommunens renoveringspulje er tilgængelig, da der ikke er plads til større renoveringer og større vedligeholdelsesopgaver i budgettet. Der blev i 2017 på foranledning af Norddjurs Kommune udarbejdet en 20-årig vedligeholdelsesplan for Nørre Djurs Hallen. I den er det beregnet, at for at holde den store bygningsmasse up to date, skal der bruges i gennemsnit kr. om året til vedligehold/renovering i årene , og ca kr. i årene 2019, 2020 og 2021, hvilket på ingen måder er muligt at afsætte af i driftsbudgettet. Det vil derfor komme til at gå kraftigt ud over bygningens vedligeholdelsesstand, hvis der de næste 3 år ikke er mulighed for at søge renoveringspuljen, og vi dermed ikke kan sikre nødvendigt vedligehold og renovering som f.eks. nyt tag på den gamle del af anlægget. 4. oktober 2018: medarbejdere i plan og natur, miljø- og kulturforvaltningen Høringssvar fra medarbejdere i afdelingen plan og natur til budget 2019

4 4. oktober 2018: Kyst- og Fjordcentret Kyst- og Fjordcentret er med til at tegne en god grøn profil for Norddjurs kommune for såvel borgere som turister. Det vil vi naturligvis gerne kunne fortsætte med, vores økonomi har længe været under hårdt pres, og en besparelse, ja selv en fastfrysning af tilskud i kombination med den gennerelle pris- og lønudvikling sætter økonomien endnu mere under pres og vil medføre reduktion i udbuddet af de aktiviteter som vi tilbyder gratis som en del af driftsaftalen. Vi gør desuden opmærksom på at Voer - Mellerup færgen har stor betydning for Naturpark Randers fjord og er en del af infrastrukturen. Et forhold som vi også mener burde være en regional eller statslig opgave. Vores pointe er at hvis først færgefarten bliver lukket så kommer den ikke igang igen. 4. oktober 2018: Norddjurs Idrætsråd Der er indsendt word dokument og en indkommet mail fra Nørager BK. Dette er muligvis en fejl, da der intet er vedhæftet. Der er efterfølgende kommet to høringssvar fra Ebbe Glargaard og Norddjurs Idrætsråd samt fra Gert Johnsen vedr. Nørager Boldklub (NBK). 4. oktober 2018: Gert Johnsen NBK forslår Kultur og Fritidsudvalget at tage fat i Fritidsanalysen udarbejdet af DGI og genoverveje DGIs forslag. Vedhæftede viser hvem der mister tilskud og hvem der vinder tilskud (tallen er taget fra Norddjurs kommunes beregning udleveret på møde i grenå). Det er muligt at tage fra dem som få for meget Auning IK ,00 kr. Rougsøhallen ,00 kr. Ørum Aktiv center ,00 kr. og Grenå Idrætscenter ,00 kr. i alt ,00 kr. Dem som får for lidt er Nørager Multihal ,00 kr. Nørre Djurs Hallen ,00 kr. Åstrup Fritidscenter ,00 kr. Allingåbrohallen ,00 kr. i alt ,00 kr. Vælger i dette forslag er der en konkret besparelse på i alt ,00 kr. og så er alle Haller efter DGIs analyse lige stillet. 4. oktober 2018: Ebbe Glargaard og Norddjurs Idrætsråd Begge parter har sendt høringssvaret, men det er kun lagt ved en gang. 4. oktober 2018: Emma Lemmer Jørgensen Høringssvar angående gebyrordning til rideklubber.

5 Det er med stor undren at vi som rideklub i Norddjurs kommune, læser jeres forslag omkring en gebyrordning, som vi hidtil har været fritaget for. Tidligere har vi ikke været en del af denne ordning, fordi vi ikke bruger kommunes faciliteter, hvilket vi heller ikke vil komme til i fremtiden. I ville nok undre jer, hvis vi spurgte om vi kunne låne fodboldbanerne til et stævne. I vores rideklub gør vi en meget stor indsats for at kunne rumme sårbare borgere. Vi er et godt tilbud til borgere som ikke magter holdsport, eller larmen i en sportshal/svømmehal, eller det fyldte omklædningsrum. Hos os har vi ikke handicap ridning, det er der andre der gør super godt. Men det betyder ikke at vi udelukker handicappede. Vi tager gerne elever ind som kun magter at ride på et lille hold, og hvor der skal tages særlige hensyn. Vi har elever fra bosteder, døgninstitutioner, plejefamilier, og familier med børn med særlige behov. Vi har i vores rideklub bestemt at alle er velkomne til at gå til ridning, og at alle kan have en rolle i vores rideklub, ligegyldigt hvilket niveau man er på som rytter. Måske har man lyst til at være hjælper til et stævne nogle timer, eller hjælpe til med andre små opgaver hos os. Vil vi vil være inkluderende. Så ALLE vores medlemmer får gode oplevelser, for det er dét, alle gerne vil i deres fritid. Derfor rider alle vores kunder ved rideskolen til samme takst 160 kr. om måneden for en halv times holdundervisning og 260 kr. om måneden for timehold. Der er ingen forskel på om man har et handicap, psykisk eller fysisk. Derudover er vi selvfølgelig også en rideklub for alle hestetossede piger, drenge, kvinder og mænd. Hvor vi holder kurser, stævner, ridelejr, hyggedage og meget andet. Vi har i det sidste år været prøveklub for Dansk Rideforbund i forhold til breddeaktiviteter og vi har haft træningseftermiddage og stævne i HTW (Heste Team Work). I HTW er der tre discipliner; et hesteagility - hvor rytteren og hesten går igennem en forhindrings bane, samt en disciplin hvor man sidder på hesten igennem en forhindringsbane, og sidst men ikke mindst, en disciplin hvor man rider i terrænet (et slags orienterings ridt) hvor hele familen kan deltage. Mor og far kan vælge at gå ruten og hjælpe barnet. Så hele familien kommer i skoven. Vi har til vores træningsdage inviteret alle ryttere i kommunen, man kunne deltage for 5 kr. der gik til kage/bolle og saftevand. Vi har stillet trænere, materiale, skov og ridehal til rådighed. Jeg skriver om vores arbejde fordi vi i rideklubben knokler for at give borgere i kommunen nogle rigtig gode oplevelser i deres fritid. Vi er altid dem der stiller op når Gl. Estrup/herregårdsmuseet skal bruge en hest/rytter, også til TV optagelser. Skal vores nye flotte børnehave have sommerfest, så stiller vi op til ponytræk for 150 børn. Vi har ildsjæle der gør et stor stykke arbejde vi vil det her med at give gode oplevelser. Og 95 kr. pr. medlem - det slukker bare flammen. Vi bruger jo ikke engang de faciliteter I vil kræve betaling for. Vi vil rigtig gerne lave mange gode oplevelser for borgere i Norddjurs kommune, så skulle vi ikke gøre det i fællesskab? Istedet for at fjerne vores muligheder. Med venlig hilsen Bestyrelsen i GL.Estrup Rideklub. 4. oktober 2018: Grenaa Gademusiker Festival 4. oktober 2018: Pavillonen

6 4. oktober 2018: Stenvad Mosebrugscenter 4. oktober 2018: Det Grønne Museum Kopi af Norddjurs Kommunes støtteerklæring til Det Grønne Museum er vedlagt. Til Norddjurs Kommune Det Grønne Museum skal hermed komme med høringssvar til den udmeldte budgetaftale for 2019 (og overslagsårene fremover) Det Grønne Museum har stor forståelse for, at Norddjurs Kommune er i en vanskelig situation, hvor alle udgifter skal vendes, og hvor det er nødvendigt at skære i budgetterne også der, hvor det gør ondt. Vi har derfor forståelse for, at Det Grønne Museums kommunale tilskud på linje med øvrige institutioner beskæres med de udmeldte 2 procent. Det må siges at være rimeligt. En yderligere besparelse vil imidlertid være et endog meget dårligt signal til de fonde, som Det Grønne Museum pt. er i dialog med omkring udvikling af Det grønne Museums Danmarkshistorie. Denne udstilling bliver museets nye signaturudstilling og attraktion, og den vil i sin færdige form fylde 2 haller på tilsammen 2750 m2. Fokus bliver på menneskets samspil med og påvirkning af naturen fra 2020 og tilbage til stenalderen. Ambitionsniveauet er en udstilling af international standard. Overfor fondene har vi lænet os op ad den fine støtteerklæring, som kommunen tidligere har udfærdiget. Vedhæftet. Og vi har netop for 2 uger siden indsendt den første endelige ansøgning på 29,6 mio. kr. til Salling-fondene og vi ved, at vi nu er gået videre til det førstkommende bestyrelsesmøde. Vi er derfor bange for, at en besparelse vil tolkes som en vaklen i støtten fra Norddjurs Kommune, og dette vil undergrave vores attraktionsværdi som investeringsobjekt. Museets nye store og moderne udstillinger vil, når de åbner, være med til at trække flere mennesker til Djursland og gøre Norddjurs attraktiv for både borgere og turister. Vi beder om, at dette tages i betragtning, når besparelserne fordeles. Med venlig hilsen Anne Bjerrekær Direktør