Logbog. Hoveduddannelsen. Medicinsk ekspert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog. Hoveduddannelsen. Medicinsk ekspert"

Transkript

1 Logbog. Hoveduddannelsen. Medicinsk ekspert Logbogen er den uddannelsessøgende læges ejendom og skal i hele uddannelsesforløbet opbevares af denne. Opnåede kompetencer bekræftes ved underskrift af den uddannelsessøgendes hovedvejleder. Ansvaret for dette kan delegeres til anden læge i afdelingen med vejlederfunktion (daglig klinisk vejleder). Mål Konkretisering Kompetencen opnået Dato og underskrift: PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER Kunne skaffe nødvendige prædiagnostiske oplysninger Kunne deltage i den kliniske udredning af de almindeligst forekommende maligne sygdomme Kunne udforme makroskopisk beskrivelse og udskære komplicerede operationspræparater Kunne foretage frysesnitsundersøgelse Kunne redegøre for almene laboratorieteknikker Redegøre for relevante organspecifikke diagnostiske metoder, der klinisk benyttes forud for udtagelse af væv til patoanatomisk undersøgelse Skaffe og vurdere de kliniske og parakliniske fund, som kan være nødvendige for endelig patoanatomisk diagnostik (diagnostiske funktionsprøver, billeddiagnostik mv.) På baggrund af kliniske fund og udfra sin patoanatomiske viden kunne benytte optimale billeddiagnostiske metoder. (Staging, recidivpåvisning mv.) Bestille relevante blodprøver ved patientbehandling (specielt tumormarkører) PRÆPARATBESKRIVELSE OG UDSKÆRING Foretage målrettet og korrekt udskæring af komplicerede operationspræparater i henhold til gældende rekommandationer, fx mastektomi/lumpektomi, radikal hysterektomi-, cystektomi-, Whipple-, hoved-/hals-, lunge-, lever-, amputationspræparater (sarkom) og fikserede hjerner FRYSESNITSDIAGNOSTIK Modtage, beskrive og udtage relevante snit fra komplicerede operationspræparater/biopsier til frysesnitsundersøgelse. Mikroskopere og afgive svar DIAGNOSTISKE METODER / LABORATORIETEKNIK Redegøre for almindeligste fikseringsmetoder (formalin/alkohol/lufttørring) og indstøbningsmedier (paraffin) Redegøre for artefaktforandringer, fx autolyse,

2 Kunne anvende immunhisto-/cytokemi Kunne vurdere egnethed af histologisk og cytologisk materiale Kunne redegøre for principperne ved specielle laboratorieteknikker Kunne fremlægge præparater ved klinisk/patologisk konference skrumpning mv. Redegøre for specielle histokemiske farvemetoder og indikationerne for brugen af disse Kvalificeret anvende immunfarvninger udfra viden om antistof type, demaskering, visualiseringsmetoder, og forstærkningssystemer Kritisk kunne vurdere immunfarvede snit Benytte immunhistokemi, inkl. immunfluorescens inden for de sygdomskategorier hvor det er påkrævet Sammensætte relevante diagnostiske immunpaneler Vurdere fx behov for dybere- eller trinskæring Vurdere om cytologisk materiale er repræsentativt og opfylder kriterier for egnethed Redegøre for principperne bag og indikationerne for brugen af elektronmikroskopi Redegøre for principperne bag og indikationerne for brugen af molekylærbiologiske metoder indenfor rutinediagnostik, fx flowcytometri, in situ hybridisering, polymerase chain reaction, fluorescens in situ hybridisering Redegøre for principperne bag og indikationerne for samt foretage fluorescensmikroskopi KLINISK-PATOLOGISK KONFERENCEDELTAGELSE Fremlægge egne præparater samt præparater diagnosticeret af anden patolog MIKROSKOPISK DIAGNOSTIK OG SVARUDFÆRDIGELSE (GENERELT) INKL. DATABASEREGISTRERING Kunne gradere og stadieinddele maligne tumorer metastaser stråleforandringer i histologisk og cytologisk I det daglige arbejde anvende organspecifikke tumor-graderingssystemer (fx WHO) I det daglige arbejde anvende patoanatomisk stadieinddeling (fx ptnm) Redegøre for anerkendte klinisk stadieinddeling (fx FIGO) Afgøre/sandsynliggøre om et givent tumorvæv kan være primært eller evt. stamme fra en primærtumor i andet organ, med angivelse af det mulige primære udgangspunkt

3 materiale Kunne vejlede klinikere med henblik på videre patientkontrol/-behandling Kunne indberette til databaser hvortil patologiafdelinger rapporterer de almindeligste former for kongenitte og hudforandringer de hyppigste neoplasier i histologisk grovnålsbiopsi og cytologisk finnålsaspiration i henhold til forandringer samt neoplasier i mamma i henhold til HUD OG HUDREGIONER Kongenit melanocytært nævus, epidermalt nævus Spongiøs-, dermoepidermal, interfase- og psoriasiform inflammation Bulløs, interstitiel og granulomatøs inflammation Follikulær og vaskulær inflammation Panniculitis (mb. Bowen, aktinisk keratose) Epiteliale tumorer (seboroisk keratose, pilarcyste, keratoakantom, pilomatrixom, basocellulært- og planocellulært karcinom) Mesenkymale tumorer (dermatofibrom, neurofibrom, granularcelletumor, angiolipom, leiomyosarkom) Melanocytære tumorer (junction/compound/dermalt nævus, blue nævus, halo nævus, Spitz nævus, in situ melanom, varianter af malignt melanom) Lymfo- og myeloproliferative sygdomme (mycosis fungoides, leukæmisk infiltrat) Evt. metastaser ved sentinel node teknik MAMMA histologisk og cytologisk: uegnet, benign, atypi, malignitetssuspekt og malign Redegøre for triplediagnostik: klinik, billeddiagnostik og patologi Absces, fremmedlegemereaktion, duktektasi Gynækomasti Intraduktalt papillom Juvenilt fibroadenom Radialt ar

4 Hyperplasier (duktale og lobulære)/skleroserende adenose In situ forandringer og invasivt karcinom i ukomplicerede tilfælde Pagets disease of the nipple Karcinomer (duktalt, lobulært og medullært) Phyllodes tumor BLOD OG KNOGLEMARV ikke neoplastiske blod- og knoglemarvsforandringer Foretage differentialtælling af blod og knoglemarv Foretage LAP-score på perifert blod med angivelse af mulig årsag anæmiformer (jernmangel, megaloblastær, hæmolyse, kronisk sygdom, toksisk/medikamentel påvirkning) leukopeni/-cytose trombocytopeni/-cytose Erkende erytrocytform forandringer infektiøse og reaktive tilstande (virus, parasitter), granulomer benigne lymfoide aggregater nekrose præmaligne og maligne Myeloproliferativt syndrom knoglemarvsforandringer i Myelodysplastisk syndrom Leukæmier (akut og kronisk, lymfomleukæmi, hairy cell leukæmi) Plasmacellesygdomme (myelomatose, MGUS, plasmacytom) Malignt lymfom EXTRANODALT LYMFATISK VÆV, LYMFEKNUDER, MILT OG THYMUS benigne forandringer i lymfeknuder og extranodalt lymfatisk væv benigne forandringer i milt maligne forandringer i lymfeknuder, extranodalt lymfatisk væv og milt i Reaktiv lymfatisk hyperplasi (B og T zone) Infektiøse, granulomatøse og nekrotiserende lymfadenopatier (toxoplasmose, tuberkulose, cat scratch disease, infektiøs mononukleose, sarkoidose) Forandringer ved autoimmune sygdomme traumatisk miltruptur,stasemilt, infarkt, malaria malignt lymfom

5 benigne forandringer samt neoplasier i thymus i Kunne vurdere finnålsaspirater fra lymfeknuder forandringer samt de hyppigst forekommende neoplasier i bløddele, led og knogle i henhold til Kunne identificere krystaller i ledvæsker de hyppigst forekommende kongenitte misdannelser de hyppigst forekommende degenerative forandringer de hyppigst forekommende forandringer de hyppigst forekommende hyper-/hypoplasi neoplasier (thymom, karcinom, malignt lymfom) Erkende og skelne reaktive tilstande fra neoplastiske tilstande MESENKYMALT VÆV Fasciitis Cikatricielle forandringer Fibromatose Uspecifik synovit Osteokondrom, kondrom Malignt fibrøst histocytom, liposarkom, leiomyosarkom Osteogent sarkom, Ewings sarkom HJERTE OG KAR Redegøre for og anvende en metode til systematisk kortlægning af misdannelser i hjertet VSD, ASD, ductus arteriosus persistens, pulmonalstenose, coarctatio aortae, aortastenose, Steno-Fallot, transposition aterosklerose, inkl. trombose, emboli, blødning, stenose Foretage datering af myokardieinfarkt erhvervede klapforandringer kardiomyopatityper vaskulit (Wegener, kæmpecellearterit, polyarteritis nodosa, leukocytoklastisk vaskulit) kardit (endo-, myo-, peri- og pankardit) hæmangiom, glomustumor, hæmangiopericytom, angiosarkom samt myksom, rhabdomyom

6 forandringer samt neoplasier i næse, bihuler og nasopharynx i henhold til forandringer samt neoplasier i epiglottis og larynx i nonneoplastiske lungeforandringer neoplasier i lungerne på histologisk og cytologisk materiale i henhold til benigne forandringer i mund, læbe, tunge, spytkirtler, pharynx og tonsiller neoplasier i mund, læbe, tunge, spytkirtler, pharynx og tonsiller i henhold til LUFTVEJE Eosinofili i nasalsekret Nasale papillomer (planocellulært, transitionalt, invert) Juvenilt angiofibrom Karcinomer (adenokarcinom, nasopharynx karcinom, lymfoepitelialt karcinom) Spytkirteltumorer (se disse) Nodulus laryngis, Reinke ødem, granulomer og cyster Papillom/papillomatose, karcinoidtumor, paragangliom Karcinom (planocellulært/verrukøst) Spytkirteltumorer (se disse) Inflammatoriske tilstande, herunder pneumonier, sarkoidose og tuberkulose Lungesygdomme med vaskulitis Lungelidelser i forbindelse med AIDS og anden form for immunsuppression Degenerative tilstande og aflejringssygdomme: infarkt, amyloidose, asbestose Karcinomer (planocellulært, adeno-, småcellet, storcellet, adenoskvamøst, neuroendocrint) Mesoteliom HOVED OG HALS Candida Hyperkeratose, pseudokarcinomatøs hyperplasi Benign lymfoepitelial læsion, mucocele, extravasationsmucocele, cyster, bidfibrom, Nodulær og diffus lymfatisk hyperplasi Benigne tumorer (papillom, myoblastoma granulare) Benigne spytkirteltumorer (pleomorft adenom, adenolymfom (Warthin)) Karcinomer (planocellulært, adeno-,

7 Kunne vurdere og diagnosticere et finnålsaspirat fra hoved/halsregionen benigne forandringer i tand, parodontium, mandibel og maksil de hyppigst forekommende neoplasier efter gældende funktionelle og lidelser i thyreoidea neoplasier i thyreoidea i adenoskvamøst, basaloidt, spindle cell, småcellet) Cyster og kende faldgruber De almindeligste benigne spytkirteltumorer (pleomorft adenom, Warthin) TAND OG PARODONTIUM, MANDIBEL, MAKSIL tandrelateret inflammation fx: osteomyelitis samt cyster (radikulær, kerato) fx : odontomer, ameloblastomer THYREOIDEA Diffus og nodøs struma Autoimmun, lymfocytær, granulomatøs og Riedels tyreoidit Differentialdiagnosticere funktionelle fra neoplastiske lidelser (follikulær neoplasi) Follikulært adenom Follikulært karcinom, papillært adenokarcinom, anaplastisk karcinom, medullært karcinom Kunne vurdere et finnålsaspirat fra thyreoidea forandringer i parathyreoidea, neoplasier i forandringer i esophagus, forandringer i ventriklen,, funktionelle og neoplastiske lidelser ved FNA (sandsynliggøre follikulær neoplasi, diagnosticere papillært karcinom) Differential diagnosticere funktionelle fra neoplastiske lidelser (hyperplasi overfor adenom) Karcinom GASTROINTESTINALKANALEN Esophagitis og sandsynliggøre årsagen (refluks, svampe, virus, mb. Crohn) Metaplasi, Barretts esophagus Karcinomer (Adenokarcinom, planocellulært karcinom, karcinoid Mucosacyster, metaplasi

8 forandringer i tyndtarmen, forandringer i appendix, colon, rectum og analkanalen, neoplasier i ikkeneoplastiske forandringer i lever og galdeveje Gastritis, grader inflammationen samt sandsynliggøre årsagen (infektiøs (helicobacter), kemisk, autoimmun, eosinofil, kollagen) Polypper og ved adenom bestemme histologisk type samt gradere dysplasi Karcinomer ( varianter af adenokarcinom, herunder signetringscellekarcinom) og karcinoider Hyppigste kongenitte misdannelser, specielt Meckels divertikel Metaplasi og angiodysplasi Akutte og kroniske iskæmiske læsioner Infektiøse og non-infektiøse enteriter. Specielt kunne erkende mb. Crohn, mb. Whipple samt ved cøliaki gradere atrofi Polypper og ved adenomer bestemme histologisk type samt gradere dysplasi Karcinomer (adenokarcinomer) og karcinoider Mucocele i appendix, divertikler Mb. Hirschprung i colon Angiodysplasi samt iskæmiske læsioner, inkl. solitært rektalt ulcus Akutte og kroniske forandringer samt påvise eller sandsynliggøre colitistype (infektiøs/kronisk inflammatorisk tarmsygdom, fx colitis ulcerosa, mb. Crohn) Polypper og ved adenom bestemme histologisk type samt gradere dysplasi Lymfocytær og kollagen colitis samt diversionscolitis Karcinomer (Adenokarcinom, neuroendokrine tumorer) LEVER OG INTRAHEPATISKE GALDEVEJE Kongenitte fibrocystiske forandringer Funktionelle tilstande (induktion, akut og kronisk stase, steatose) Vaskulære forandringer (fokal nodulær hyperplasi, veno-okklusiv sygdom) Metaboliske sygdomme (hæmosiderose, alfa-1- antitrypsinmangel, Wilsons sygdom) Inflammatoriske tilstande (gradering af inflammation og stadieinddeling af cirrose

9 neoplasier i lever og intrahepatiske galdegange histologisk og cytologisk i forandringer i galdeblære og galdeveje, neoplasier i forandringer i pancreas, forandringer i binyre, ikke neoplastiske forandringer i nyrerne (steatohepatitis, viral hepatitis, medikamentel hepatitis, autoimmun hepatitis, granulomatøs hepatitis, uspecifik hepatitis, primær biliær cirrose, primær skleroserende cholangitis) Adenom, hæmangiom, angiomyolipom Hepatocellulært og cholangiocellulært karcinom Vurdere aspirater eller børstebiopsier mhp. inflammation eller malignitet GALDEBLÆRE OG EXTRAHEPATISKE GALDEVEJE Histologisk diagnosticere fx: Hyppigste former for kolecystit Adenomyom(atose), adenomer, dysplasi Karcinomer (adenokarcinom) Vurdere aspirater eller børstebiopsier mhp. inflammation eller malignitet PANCREAS Akut og kronisk pancreatitis Cyste, cystadenom, borderline cystadenom Duktalt adenokarcinom, cystadenokarcinom og neuroendokrine tumorer Vurdere aspirater eller børstebiopsier mhp. inflammation eller malignitet BINYRE Atrofi og hyperplasi Akut binyreblødning Benigne og maligne binyrebarktumorer Fæokromocytom, neuroblastom Vurdere finnålsaspirater fra binyre mhp. primære tumorer/metastaser NYRE OG URINVEJE De mest almindelige kongenitte misdannelser Polycystiske forandringer i nyrerne Mest almindelige vaskulære patologiske forandringer (Diabetes, hypertension) Amyloidose Inflammatoriske lidelser som pyelonephritis,

10 neoplasier i nyren i henhold til inflammation i nyrepelvis, ureteres, blære og urethra præmaligne og maligne neoplasier i nyrepelvis, ureteres, blære og urethra i Kunne vurdere urincytologisk materiale forandringer i prostata, interstitiel nephritis og xantogranulomatøs pyelonephritis Kunne redegøre for de histologiske forandringer ved glomerulonephritis Benigne tumorer (onkocytom, adenom) Børnetumorer (Wilms tumor) Maligne, epiteliale tumorer samt kunne gradere og stadieinddele disse (renalcellekarcinom) Vurdere finnålsaspirater fra nyretumorer/cyster mhp. diagnostik af ovennævnte tumortyper Pyelitis cystica/ureteritis cystica/cystitis cystica Reaktive og tilstande i urinvejene (strålecystitis, interstitiel cystitis, eosinofil cystitis, malakoplaki samt granulomatøs inflammation efter BCG-instillation eller som resektionssequelae) Metaplasiformer Fladeformede, uroteliale prækankroser Solide og papillomatøse, uroteliale tumorer, gradere a.m. Bergkvist og bestemme dybdevækst Inverteret papillom Benigne/maligne non-uroteliale, epiteliale tumorer, inkl. metastaser i urinvejene Gradere uroteliale neoplasier Erkende inflammation MANDLIGE GENITALIA Infarkt og infarktsequelae Atrofi, hyperplasi og metaplasi Uspecifikke og specifikke tilstande Prækankrøse tilstande (PIN) Karcinomer (adeno-) Uroteliale tumorer i prostata Redegøre for non-maligne differentialdiagnoser til adenokarcinom samt kunne erkende ekstraprostatisk tumorvækst

11 forandringer i penis, forandringer i testis, forandringer i epididymis, ductus deferens og funikel, forandringer i vulva og vagina, neoplasier i henhold til forandringer i uterus (cervix), neoplasier i cervixcytologisk materiale forandringer i uterus (corpus), neoplasier i Kondylom, chanker, candida Lichen sclerosus et atrophicus (balanitis xerotica obliterans), Peyronies sygdom samt bowenoid papulose Præcancroser (PeIN) Benigne og maligne epiteliale neoplasier (planocellulært karcinom) Kryptorkisme, sertoli cell-only syndrome, atrofi Akut hæmoragisk infarkt (torsion) Prækankrose i tubuli Orchitis,malakoplaki, spermagranulom Germinalcelletumorer (seminom, embryonalt karcinom, blommesækstumor, teratom og choriokarcinom) Sexcord stromale og rene stromale tumorer (Leydig, sertoli) Uspecifikke og specifikke inflammationer Benigne og maligne epiteliale tumorer, malignt mesoteliom KVINDELIGE GENITALIA Bartholincyste Kondylom Karcinomer (planocellulært karcinom) Mikroglandulær hyperplasi, decidual reaktion HPV, actinomyces Karcinomer (planocellulært, adeno og adenoskvamøst) Inflammation Atypi Virusforandringer Karcinom (plano-, adenokarcinom) Dysfunktionelle blødningsforstyrrelser Hyperplasi af simpel eller kompleks type +/- atypi Mola (partiel/komplet)

12 forandringer i tuba og ovarier, neoplasier i henhold til forandringer i serøse overflader cytologisk materiale fra det lille bækken forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng, forandringer i hypofysen, Varianter af leiomyom med afgrænsning over for sarkom. Karcinom (endometrioidt, mucinøst, serøst, clear cell) Andre neoplasier (leiomyosarkom, stromasarkom, malign trofoblastsygdom, karcinosarkom. Endometriose, funktionelle cyster i ovariet, hypertekose, stromal hyperplasi Salpingitis isthmica nodosa Primære benigne, borderline og maligne tumorer udgået fra overfladeepitelet (serøse, mucinøse, endometrioide, Brenner) Tumorer udgået fra germinalceller eller sex cordstroma (dysgerminom, teratom, granularcelletumor, tekom, fibrom) Histologisk diagnosticere reaktiv mesotelproliferation, malignt mesoteliom og metastaser I peritoneal-, pleura- og perikardievæske cytologisk skelne mellem mesotel/maligne epiteliale tumorceller Vurdere aspirater fra ovariecyster mhp. at skelne mellem funktionelle og epiteliale cyster tumorceller i FNA fra lymfeknuder eller bløddele i det lille bækken Fødselslæsion af navlesnor, hinder og placenta Hindeforholdende ved tvillinge- og flerfoldsgraviditeter Retroplacentært og intervilløst hæmatom Forsinket/accellereret modning, degenerative forandringer ved intrauterin fosterdød Infarkt inkl.kvantitering af infarktets størrelse, intervilløs fibrin, intervilløs trombe og akut aterose i maternelle kar Uspecifik og specifik chorioamniitis, funiculitis, villitis, intervillositis og deciduitis Hæmangiom, trofoblastsygdom (mola, koriokarcinom) DET CENTRALE OG PERIFERE NERVESYSTEM Infarkt Inflammatoriske tilstande

13 Hyperplasiformer/-typer i adenohypofysen Adenohypofyseadenomer forandringer i det centrale Mest almindelige kongenitte misdannelser og perifere nervesystem, Mest almindelige demyeliniserende sygdomme Cirkulatoriske/vaskulære CNS-sygdomme Mest almindelig neuro-degenerative sygdomme: mb. Alzheimer, Parkinsons sygdom, amyotrofisk lateral sklerose CNS-læsioner (ødem/blødning/inkarceration) Infektioner i CNS Tumorer udgået fra neuroepitel og gliaceller (astrocytomer, oligodendrogliom) Perifere nervetumorer: schwannom, neurofibrom Meningeom Kunne udføre specielle obduktionsprocedurer Kunne foretage en samlet konklusion af specielle obduktionsprocedurer OBDUKTION OG RETSMEDICIN Foretage exvisceration af organblokken Sikre udtagelse af hjerne, medulla, perifere nerver og muskulatur til fiksation mhp. egentlig neuropatologisk undersøgelse Kunne undersøge hjertet systematisk mhp. diagnostik af de hyppigst forekommende kongenitte misdannelser Dvs. ud fra kliniske oplysninger, makroskopi, mikroskopi og specialprocedurer foretage en samlet konklusion. Inddrage relevante ekspertområder f.eks. mikrobiolog eller genetiker i forbindelse med tolkning af obduktionsfund og prøvesvar AP/januar 2005

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital og Patologisk Institut, Århus Sygehus Århus Universitetshospital

Læs mere

MÅLBESKRIVELSE FOR HOVEDUDDANNELSEN I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI

MÅLBESKRIVELSE FOR HOVEDUDDANNELSEN I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI TJEKLISTE TIL MÅLBESKRIVELSE FOR HOVEDUDDANNELSEN I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI April 2007 Udarbejdet af Astrid Petersen, Aalborg (Formand) Anne Marie Bak Jylling, Vejle Ben

Læs mere

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger,

Læs mere

INSPIRATIONSLISTE HUD

INSPIRATIONSLISTE HUD INSPIRATIONSLISTE HUD Psoriasiform dermatitis Psoriasis Lichen simplex chronicus Spongiøs dermatitis Dermatitis/ eksem Insektstiksreaktion Interfasedermatitis Lichen planus Vesikulobulløs dermatitis Herpes

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Patolisk Anatomi Cytoli Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Patolisk Anatomi Cytoli Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Specialet patolisk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital og Patologisk Institut Sygehus Vendsyssel - Hjørring Astrid

Læs mere

MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI

MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Patolisk Anatomi Cytoli April 2007 1. Indledning 1.1 Specialet patolisk anatomi cytoli Patolisk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Benedicte

Læs mere

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut Århus Sygehus-Århus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers Benedicte Parm Ulhøi, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011 Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.02011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut Århus Sygehus- Århus Universitetshospital Og Patologisk Institut Regionshospitalet Skive Benedicte Parm

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10. EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt

Læs mere

Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88)

Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88) Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88) Alle patoanatomiske koder (SNOMED-koder) overføres fra alle danske patologiafdelinger til den landsdækkende patologidatabase

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (August 2015) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter (Underwood, 6. udgave, kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM, HOVEDUDDANNELSE, VEJLE/ODENSE

UDDANNELSESPROGRAM, HOVEDUDDANNELSE, VEJLE/ODENSE November 2003 Uddannelsesprogram Hoveduddannelse Patologisk anatomi og cytologi Patologisk Anatomi, Laboratoriecentret, Vejle/ Patologisk Institut Odense Universitetshospital UDDANNELSESPROGRAM, HOVEDUDDANNELSE,

Læs mere

GENITALIA MASCULINA T 76-79, s. 1

GENITALIA MASCULINA T 76-79, s. 1 GENITALIA MASCULINA T 76-79, s. 1 T 76 T 76000 T 76210 T 76300 T 76330 PENIS Penis Corpus cavernosum penis Glans penis Præputium Hud på penis T 02530 T 78030 Tunica albuginea testis T 78110 Sertoli celle

Læs mere

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Professor, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11-11-2013. MR i urologi - binyrer - gynækologi

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11-11-2013. MR i urologi - binyrer - gynækologi MR i urologi - binyrer - gynækologi Edvard Marinovskij AUH, Skejby Nyrer Indikationer: - Suppleant til UL og CT - Vurdering af nyrerecipienter og potentielle nyredonorer - Evaluering af nyrearteriestenose

Læs mere

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelse. til speciallæge i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelse. til speciallæge i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved Uddannelsesprram for hoveduddannelse til speciallæge i Patolisk Anatomi Cytoli ved Afdeling for Klinisk Patoli Odense Universitetshospital Patolisk Institut Svendborg Sygehus 2008 1. Indledning Patolisk

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Opgavesættet består af 80 multiple choice opgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Patologisk anatomi og cytologi. Sønderborg Odense - Sønderborg. På basis af Målbeskrivelse april 2012

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Patologisk anatomi og cytologi. Sønderborg Odense - Sønderborg. På basis af Målbeskrivelse april 2012 Uddannelsesprogram Region Syddanmark Patologisk anatomi og cytologi Sønderborg Odense - Sønderborg På basis af Målbeskrivelse april 2012 1 Uddannelsesprogram juni 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelse. til speciallæge i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelse. til speciallæge i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved Uddannelsesprram for hoveduddannelse til speciallæge i Patolisk Anatomi Cytoli ved Afdeling for Klinisk Patoli Odense Universitetshospital Klinik for Patolisk Anatomi Sydvestjysk sygehus, Esbjerg 2008

Læs mere

ADNEXA T 86-87, s. 1

ADNEXA T 86-87, s. 1 ADNEXA T 86-87, s. 1 T 86 TUBA UTERINA OG PARAMETRIUM T 87 OVARIUM T 86100 T 86110 T 86120 T 86320 T 86400 T 86600 T 86700 Tuba uterina Højre tuba uterina Venstre tuba uterina Mesosalpinx Parametrium Parovariale

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram. Syddanmark. Patologisk anatomi og cytologi. Vejle Odense - Vejle. På basis af Målbeskrivelse april 2012

Uddannelsesprogram. Syddanmark. Patologisk anatomi og cytologi. Vejle Odense - Vejle. På basis af Målbeskrivelse april 2012 Uddannelsesprogram Syddanmark Patologisk anatomi og cytologi Vejle Odense - Vejle På basis af Målbeskrivelse april 2012 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1 Uddannelsens opbygning...3 2.2 Præsentation af uddannelsens

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. Eksaminator

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi, Århus Universitet, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Ingrid Bayer Kristensen, uddannelsesansvarlig lektor,, Århus

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

M46070 19400101 25000101 verrukøs endokardit tekstændring M46420 19400101 25000101 divertikulit tekstændring M46520 19400101 25000101 purulent

M46070 19400101 25000101 verrukøs endokardit tekstændring M46420 19400101 25000101 divertikulit tekstændring M46520 19400101 25000101 purulent Kodeforslag til opdatering 01.07.2015 SKSkode DatoFra DatoTil Ny kodetekst - kort form Ændring Tags F01051 20100101 25000101 mesorektalt resektionsplan tekstændring L F01052 20100101 25000101 intramesorektalt

Læs mere

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Opgavesæt/kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11/10/2014. MR i urologi - binyrer - gynækologi

Nyrer. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik. Nyrer - Teknik 11/10/2014. MR i urologi - binyrer - gynækologi MR i urologi - binyrer - gynækologi Edvard Marinovskij AUH, Skejby Nyrer Indikationer: - Suppleant til UL og CT - Vurdering af nyrerecipienter og potentielle nyredonorer - Evaluering af nyrearteriestenose

Læs mere

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelse. til speciallæge i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelse. til speciallæge i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved Uddannelsesprram for hoveduddannelse til speciallæge i Patolisk Anatomi Cytoli ved Afdeling for Klinisk Patoli Odense Universitetshospital Patolisk Institut Sygehus Sønderjylland, Sønderborg 2008 1. Indledning

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital Benedicte Parm Ulhøi, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2008

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88)

Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88) Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88) Alle patoanatomiske koder (SNOMED-koder) overføres fra alle danske patologiafdelinger til den landsdækkende patologidatabase

Læs mere

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret.

Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Landsregisteret for Patologi 1997 - Sammenholdt med Cancerregisteret og Landspatientregisteret. Kontaktpersoner: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 6204 Fuldmægtig, Cand.scient Ole Kleist Jeppesen,

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (2016) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011 Cytodiagnostik for yngre læger Programmet og tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og den beskriver minimumskravene. Introduktionsuddannelsen

Læs mere

UTERUS T 82-85, s. 1

UTERUS T 82-85, s. 1 T 82-85, s. 1 T 82 T 82000 T 82100 T 82210 T 82211 T 82212 T 82218 Uterus Corpus uteri Uterinhjørne Højre uterinhjørne Venstre uterinhjørne Begge uterinhjørner T 83110 T 83210 T 83220 T 83300 T 83320 T

Læs mere

Kodevejledning for tuba-, ovarieog peritonealcancer samt borderline tumorer

Kodevejledning for tuba-, ovarieog peritonealcancer samt borderline tumorer Kodevejledning for tuba-, ovarieog peritonealcancer samt borderline tumorer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann

Læs mere

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal indhentes til Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi

Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Kodevejledning for corpuscancer og atypisk hyperplasi Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning

Læs mere

cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes ÆAAXY2 cytol.kontr. med HPVtest v/ gyn. sp.læge om 6 mdr.

cytologisk kontrol v/ gynækologisk speciallæge om 6 mdr. tilrådes ÆAAXY2 cytol.kontr. med HPVtest v/ gyn. sp.læge om 6 mdr. ÆAA0Y5 kontrol med HPVtest pga tidl. uegnet, om 3 kontrol med HPVtest pga tidligere uegnet prøve, om 3 ÆAA0Z1 selvtest for humant papillomvirus selvtest for humant papillomvirus ÆAAX16 cytologisk kontrol

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest. Steen Jensen, uddannelsesansvarlig overlæge November

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsstilling i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved. Klinik for Patologisk Anatomi Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Uddannelsesprogram for. introduktionsstilling i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved. Klinik for Patologisk Anatomi Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Patologisk Anatomi og Cytologi ved Klinik for Patologisk Anatomi Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 2008 1 1. Indledning Patologisk Anatomi og Cytologi er et diagnostisk

Læs mere

Ovariecancer. (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovarietumorer kan være benigne, borderline eller maligne Primære ovarietumorer udvikles fra overfladeepitelet,

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi Sundhedsstyrelsen Dansk Patologiselskab (DPAS) Marts 2012 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og

Læs mere

Ovariecancer. (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Ovariecancer. (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ovariecancer (Neoplasma malignum ovarii) Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Lærebog 04-02-2005 Ovariecancer - Århus Universitet 2 Ovarietumorer kan være benigne, borderline

Læs mere

Kodevejledning for cervixcancer

Kodevejledning for cervixcancer Kodevejledning for cervixcancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013 Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 17.06.2013 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Kodevejledning for vulvacancer

Kodevejledning for vulvacancer Kodevejledning for vulvacancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske diagnoser

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt

Læs mere

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde:

Derfor anbefales det, at alle patoanatomiske undersøgelser med peniscancer kodes på følgende måde: Kodning af neoplastiske penislæsioner Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med peniscancer overføres fra patobanken til peniscancerdatabasen, som er en del af den fælles uroonkologiske database

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Klassifikation af og incidens af sygdomme Sted: Auditorium 4 Underviser: SHD Kapitel: 1

Klassifikation af og incidens af sygdomme Sted: Auditorium 4 Underviser: SHD Kapitel: 1 Patologi undervisning forår 2015 TANDLÆGESTUDERENDE Uge 6 Tid Mandag 02022015 Tirsdag 03022015 Onsdag 04022015 Torsdag 05022015 Fredag 06022015 Kl. 12.15 13.00 1. Forelæsning: Orientering om undervisningen

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk-anatomisk Institut. Regionshospitalet Skive

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi. Patologisk-anatomisk Institut. Regionshospitalet Skive UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i patologisk anatomi og cytologi Patologisk-anatomisk Institut Regionshospitalet Skive Jens Chr. Møller, uddannelsesansvarlig overlæge, januar 2008 1. Indledning

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere

Analkanalens sygdomme. Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev

Analkanalens sygdomme. Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev Analkanalens sygdomme Ovl.Rikke Hagemann-Madsen, Sygehus Lillebælt Vejle TS-Kursus Jan. 2015 Herlev Embryologien er afgørende Anatomien dansk patologs mesterværk Claus Fenger, Odense Fenger. Anal canal.

Læs mere

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER

HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER Retningslinier for god standard af patoanatomisk undersøgelser for lungecancer HISTOLOGISK UNDERSØGELSE AF RESEKTATER Kliniske oplysninger Præparater skal ledsages af rekvisition med relevante kliniske

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsstilling i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved. Patologisk Institut Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Uddannelsesprogram for. introduktionsstilling i. Patologisk Anatomi og Cytologi. ved. Patologisk Institut Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Patologisk Anatomi og Cytologi ved Patologisk Institut Sygehus Sønderjylland, Sønderborg 2008 1. Indledning Patologisk Anatomi og Cytologi er et diagnostisk

Læs mere

Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012

Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012 Undervisningsplan for Patologisk Anatomi, 6. semester bachelor efterår 2012 Uge 47 Forelæsning Fredag den 23/11 Sted Bygning 1232 Kl. 09.15-10.00 Kl. 10.15-11.00 Kl. 11.15-12.00 Kl. 11.00-12.30 Kl. 13.00-14.30

Læs mere

distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up

distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up 15. September 2014/BB Revised 3. november. 2014 (HS) Revised 13. November 2014 (HS) Revised 20. November 2014 (HS) Cervical cytology distribution of diagnoses, Quality assurance and follow-up 1. Distribution

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som

Læs mere

Patologi undervisning forår 2016 TANDLÆGESTUDERENDE

Patologi undervisning forår 2016 TANDLÆGESTUDERENDE Patologi undervisning forår 2016 TANDLÆGESTUDERENDE Patologisk Institut, bygning 18,. Uge 5 Tid Mandag 01022016 Tirsdag 02022016 Onsdag 03022016 Torsdag 04022016 Fredag 05022016 Kl. 12.15 13.00 1. Forelæsning:

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2016. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Forord. Patologi kan anvendes af studerende ved de videregående

Forord. Patologi kan anvendes af studerende ved de videregående Forord Patologi er af generel betydning for vores forståelse af, viden om og kendskab til sygelige tilstande i menneskekroppen og dermed afgørende for målrettet behandling af den enkelte patient. Specialet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

- 1 -Patologi undervisning efterår 2015

- 1 -Patologi undervisning efterår 2015 - 1 -Patologi undervisning efterår 2015 Uge 35 Tid Mandag 24082015 Tirsdag 25082015 Onsdag 26082015 Torsdag 27082015 Fredag 28082015 1. Forelæsning: Orientering om undervisningen og introduktion til patologisk

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamenssættet: Består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple choice

Læs mere

Ultralyd. Oversigt. Oversigt. Oversigt. Uro-radiologi 23-11-2013. Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære

Ultralyd. Oversigt. Oversigt. Oversigt. Uro-radiologi 23-11-2013. Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære Oversigt Uro-radiologi Ultralyd Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Oversigt Oversigt Patologi Nyrer Hydronefrose (-ureter)

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 Interim Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i retsmedicin/patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i retsmedicin/patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Introduktionsstilling i retsmedicin/patologisk anatomi og cytologi, Århus Universitet, Århus Sygehus/Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Ingrid Bayer Kristensen, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

ESOPHAGUS OG GASTROINTESTINALKANAL T 62-69, s. 1

ESOPHAGUS OG GASTROINTESTINALKANAL T 62-69, s. 1 ESOPHAGUS OG GASTROINTESTINALKANAL T 62-69, s. 1 T 62 T 62000 T 62010 T 62050 T 62400 T 62910 T 62911 ESOPHAGUS Esophagus Esophagusslimhinde Tunica muscularis esophageae Periøsofagealt væv Esophagus og

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

Grøn farve: forelæsninger Orange farve: holdtimer/øvelser. Revideret den

Grøn farve: forelæsninger Orange farve: holdtimer/øvelser. Revideret den Undervisningsplan for Patologisk Anatomi på molekylærmedicin, kandidatdelen Efterår 2012 Uge 35 Forelæsning Mandag 27/8 Tirsdag 28/8 Onsdag 29/8 Torsdag 30/8 Fredag 31/8 Fælles introduktionsprogram til

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere