DRIFT &ØKONOMI KAESER KOMPRESSORER LÆS INDE I BLADET.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT &ØKONOMI KAESER KOMPRESSORER LÆS INDE I BLADET. www.vedligeholddrift.dk"

Transkript

1 Nr. 7 september 2007 DRIFT &ØKONOMI 10. årgang ISSN Nr ENERGI PROCES EL BYG ANLÆG RULLENDE MATERIEL TRANSPORT LUFT VAND LAND UDDANNELSE MILJØ LÆS INDE I BLADET KAESER KOMPRESSORER INNOVATION INDEN FOR TRYKLUFT Penge at spare på motorbudgettet Tog til tiden - til mindre energi MERE TRYKLUFT MINDRE ENERGI Skruekompressorer Køletørrere adsorptionstørrere Trykluftfiltre Oliefri trykluft Kapselblæsere Mobilkompressorer Service og vedligehold 24 timers vagt Spændingskorrosion fik loft til at falde ned Tlf Reportage fra HI-Messen

2 Med en servicepakke fra ABB bestemmer du selv hvor let din hverdag skal glide Løbende vedligehold giver mindre udgifter til vedligehold samt større driftssikkerhed og dermed fuldt udbytte af produktionslinjen. Derfor er vedligehold ikke en udgift det er en investering. Du bestemmer selv, om vi blot skal komme, når du kalder, om vi skal overtage det fulde ansvar for dit vedligehold eller om vi skal aftale en helt tredje model. Under alle omstændigheder holder vi nøje øje med dine vedligeholdsterminer og giver gode råd om løbende forbedringer eller opgraderinger. Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte ABB på

3 Ansvarshavende redaktør: John Vabø, cand. polit. Redaktion: Centerchef Svend Aage West Afdelingsingeniør Hans Overgaard Afdelingschef Henrik Lykke Lilleholt Vedligeholdschef Christer Pandell Redaktionsudvalg: Ingeniør Birgitte D. Carlsson Sekretariatschef Arne Juhl Henriksen Ingeniør Hans Jørgen Petersen Fagudvalg: Teknisk/økonomisk: Vedligeholdschef John B. Lund Rullende materiel: Direktør Lars Jørgensen El: Maskinmester Johnny Nielsen Informatik og uddannelse: Rektor Peter Bønke Bygning: Ingeniør Jørgen Klokkedal Energi og proces: Overingeniør Kjeld Tofthøj Produktivitetsforbedring: Director Planning & Flow, Michael Vaag Præsidiet: Ingeniør Poul Steffen Dam DDV Prinsessegade 83, 7000 Fredericia Tlf Fax Arne Juhl Henriksen Nyheder: Journalist Jan Jensen Annoncesalg: Klavs Vejborg Abonnement: 10 udgaver pr. år. (inkl. moms) kr. 680,- Redaktionens og udgivers adresse: SCANPUBLISHER Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf.: Fax: INDHOLD 7/2007 Hvordan vedligeholder du dine elektriske installationer? AF JOHNNY NIELSEN, DDV 4 Penge at spare på motorbudgettet 6 Tog til tiden - til mindre energi 10 Fond skal afhjælpe efterslæb på vedligehold 13 EFNMS Benchmarking workshop 14 SKF øger styrken med flere partnere 17 Spændingskorrosion fik loft til at falde ned 18 SCA packaging fokuserer på kvalitet med video-overvågning 22 Nytænkning i lagerføringen giver plads på hylderne - og i økonomien 24 Lad sherlock styre 26 IBM forøger Maximo s udviklingsresourcer 27 Det digitale byggeri stiller helt nye krav 28 Idus next generation introducerer helt nye moduler 29 Reportage fra HI-Messen Store besparelser med nye filtre 37 Kurser efterår Administration: Direktør Tina Brage Vabø Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 3

4 LEDER HVORDAN VEDLIGEHOLDER DU DINE ELEKTRISKE INSTALLATIONER? AF JOHNNY NIELSEN, DDV Virksomhederne har gennem tiden udviklet forskellige strategier til vedligeholdelse af produktionsapparatet. Strategierne er nøje afstemt med hvilket markedsfokus og produktionsfilosofi, som virksomheden har valgt En virksomhed, der vælger World Class som grundstrategi, betyder manglende vedligeholdelse en mindre risiko, men hvis der i stedet som strategi satses Agil mod et markedet, kan det blive et væsentligt parameter for indtjeningen, hvis der opstår driftsstop på produktionsapparatet. Definition af begrebet vedligeholdelse opfattes af mange som forhindring af ukontrollerede driftsstop. Typisk omhandler strategierne at forhindre driftsstop af mekaniske årsager. Et overset og væsentligt parameter er vedligeholdelse på de elektriske systemer. Der er kendte metoder til at forebygge fejl i el-systemet, f.eks. termofotografering. Der er også mulighed for at etablere reserveforsyning på dele af installationen i kortere tid. Men hvor er strategierne for vedligeholdelse af hele det elektriske system? F.eks. mean time failer for maksimalafbrydere, det er en overset faktor. Det er nu et halvt år siden vedligeholdelsesåret er igangsat, og vi venter forsat på at der sættes fokus på de elektriske installationer. I DDV har vi sat el-vedligehold på dagsorden ved at tage initiativer til en række møder, hvor vi vil fokusere på vedligeholdelse. Der er ingen standarder, ingen vedligeholdelsesfilosofier på dette område. Spørgsmålet er, hvor søger man viden om vedligeholdelse af el-installationer? Foreløbig er den eneste metode videndeling i netværk hos DDV. Vi vil gerne invitere dig til at deltage i DDV-arrangementer om el-vedligeholdelse, både for at dele viden og for at styrke dit netværk. Det er vores mål at el-vedligeholdelse bliver programsat, og udbudt som aktivitet i 2008 på foranledning af DDV, parallelt med eksisterende kurser i vedligeholdelse. HVORFOR ER NETVÆRK VIGTIG Globaliseringen forandrer samfundet med rivende hastighed, og bureaukratiet bliver ikke mindre, tværtimod. Modsvar for disse udfordringer er et godt og veldyrket netværk. Netværk er et sted, hvor teknikeren, der har ny viden om et emne, kan mødes med teknikeren, der søger viden om et emne. DDVs grundfilosofi er videndeling i netværk, og det er derfor vi er stærke. I den anledning kan jeg ikke undgå at nævne vores planlagte arrangementer i efteråret Der er påbegyndt en række temadage om vedligeholdelse af el-installationer med udgangspunkt i maskindirektivet. Vi åbnede med det første arrangement i slutningen af august og fortsætter med yderligere tre arrangementer: 23. oktober: Elektrisk sikkerhed på maskiner. Grundig gennemgang af den nye oversættelse, oktober: Grundlæggende maskinsikkerhed, hvor går grænsen og er der andre standarder som er relevante. 20. november: Funktionssikre maskiner, hvad menes med functinal safty, eksempler på programmerbare sikkerheds relaterede enheder og meget mere. I den kommende tid vil vi bringe mere om indførelsen af 3. parts audit pr. 1. januar 2008 for el-autoriserede samt hvad dette kommer til at betyde for den enkelte el-autoriserede. SPAR TID MED ERHVERVSNET - DET TAGER CA. EN KOP KAFFE Du kan bestille produkter, udskrive smøreskemaer og se resultater af dine olieanalyser. Se video om olieanalyser på RING DØGNET RUNDT - ÅRET RUNDT

5 Nye brændere For også at kunne opfylde miljøkravet til udledning har mejeriet fået nye brændere installeret. Dermed har man opnået den optimale udnyttelse af energien, idet brænderne kører med servostyring på spjældene og med frekvensregulerede blæsere. Vi har nu opnået en mere nøjagtig forbrænding og dermed et fald på fem procent i vores forbrug af gas, som tidligere lå på kubikmeter om måneden, konstaterer Anders Jensen. Overskuelige touch-skærme Kedelcentralen, der består af to dampkedler og en centralvarmekedel, bliver nu styret af den nyeste teknologi, hvor moderne touch-skærme har afløst virvaret af kontakter og blinkende lamper. Desuden indeholder systemet en log, der automatisk registrerer test-intervallerne og slår alarm, hvis fristen på de 72 timer er overskredet. Det er mere overskueligt og enkelt at betjene. Og for en stor virksomhed med produktion syv dage om ugen, er der stor fornuft i at have en 72 timers automatisk overvågning, siger teknisk chef Anders Jensen.

6 AF JAN B. JENSEN FOTO JJ KOMMUNIKATION PENGE AT SPARE PÅ MOTORBUDGETTET ABB har fået nye værkstedsfaciliteter i Fredericia til reparationer og renovering af bl.a. elektromotorer og generatorer En renovering koster væsentlig mindre end en ny elektromotor, men det er ikke den eneste fordel. Den gamle motor kan også blive bedre end en ny, fastslår Mogens Andersen fra ABB. Som det eneste firma i Danmark har ABB i en årrække udført VPI-behandling (Vacuum Pressure Impregnation) på statorviklinger uden, at der er tale om nyvikling. Det er samtidig en metode, der kan spare store beløb på motorbudgettet. Vælger virksomhederne at lade motorerne vedligeholde i tide, kan de sikre en fortsat drift i adskillige år og dermed minimere risikoen for et havari. Får en brugt, men renset statorvikling en VPI-behandling, bliver alle revner og porer lukket for fugt og snavs ligesom alle luftlommer fyldes op med harz. Det bevirker, at isolationsforholdene stiger væsentligt, og de termiske forhold i viklingerne forbedres, så motoren køles bedre og dermed tåler en evt. momentan overlast, siger Mogens Andersen. ABB s serviceværksted er flyttet til nye og større lokaler på kvadratmeter i udkanten af Fredericia, hvor firmaet har optimale forhold til at udføre renoveringsopgaverne. OGSÅ HÅRD BELASTNING AF ELEKTROMOTORER At slitagen er stor på forbrændingsmotorer, der udsættes for hård belastning, er næppe overraskende. At det samme I de nye værkstedsfaciliteter i Fredericia har ABB de optimale rammer til at gennemføre reparationer og renoveringer af motorer og generatorer.

7 Er der behov for en ny vikling, er det også en opgave, som ABB kan løse. er tilfældet for større, hårdt belastede elektromotorer, er der knap så mange, som tænker på. Ofte er vedligeholdelsesopgaverne begrænset til udskiftning af lejerne med passende mellemrum, men der er andet end lejerne, som bliver slidt. Motorer, som dagligt trækker store inertimomenter, udsættes for store belastninger i stator- og rotorviklinger. Under starten belastes statorviklingerne med op til ti gange normalstrømmen. Det bevirker udvidelser og ældninger af isolationen, som derfor i løbet af nogle år bryder sammen, så motoren enten må skrottes eller statorviklingerne må fornyes, siger Mogens Andersen. Skrottes motoren, kan en virksomhed risikere, at der bliver indkøbt en standardmotor, som har svært ved at klare en tung start, da den gamle var en specialmotor egnet til tungdrift. Vælger man en omvikling, risikerer man, at der monteres nye viklinger i en delvis beskadiget blikpakke også denne løsning øger omkostningerne. Begge løsninger er ret kostbare, da en ny motor samt et uforudset stop i produktionen koster mange penge. Renovering af store elektromotorer inkl. VPI-behandling koster mindre end en ny motor. Man slipper altså ikke bare for omkostningerne ved uventede driftsstop, men der er også penge at spare i forhold til at skifte til nyt, påpeger Mogens Andersen. MANGE FORDELE VED AT GRIBE IND I TIDE Hans erfaring er, at virksomheder ikke altid tænker i de fordele, der er ved at gribe ind i tide. I stedet venter mange til havariet er sket, og det koster ikke kun i nyanskaffelse, men også i forbindelse med produktionsstop. Lod virksomhederne motorerne renovere, ville der være mange penge at spare. De får en motor, der er bedre end den, de havde, og vi kan gøre det på få dage. Udsættes firmaet derimod for et havari, kan der gå op til tre uger, før produktionen kan genoptages, siger Mogens Andersen. Når ABB får en motor ind til renovering, bliver den først vasket. Det foregår i dag med vand og sæbe i stedet for opløsningsmidler. Det giver store miljømæssige fordele, og er der tale om viklinger, der er forurenet med salt, som det er tilfældet ved maritime anlæg, er vand det optimale rengøringsmiddel. I forhold til opløsningsmidler er vand imidlertid længere tid om at fordampe, siger Mogens Andersen. Det har ABB løst ved at anvende vakuum-tørretanke til at fjerne vaskevandet. Kort tid efter, at emnet er sat under vakuum i tanken, vil det resterende vand begynde at koge. Det bevirker, at smudsresterne bliver løsrevet og forsvinder fra emnet sammen med vandet. En vask og vakuum-tørring kan samtidig give en væsentlig bedre isolationsværdi, end hvis emnet var blevet tørret i en konventionel ovn, hvor energiforbruget VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 7

8 Som den eneste virksomhed herhjemme kan ABB foretage en VPI-behandling i forbindelse med renovering af større motorer og generatorer. Til venstre ses tankene, der bruges til vakuumbehandlingen og i baggrunden ovnen, hvor lakken hærdes. Mogens Andersen fastslår, at renoveringen kan gøre motoren bedre i forhold til en ny. oven i købet er ti gange større. Efter vask, tørring og måske en ny vikling placeres komponenten i en tryktank. Under vakuum pumpes en specialudviklet styrenfri énkomponent lak ind i tanken til viklingen er oversvømmet. Lakken har en konsistens, der kan minde om ymer. Undertrykket sikrer, at alle luftbobler suges ud af lakken. Undertrykket ændres til et seks bar overtryk, der sikrer at lakken presses ind og omkranser samtlige tråde og viklinger. En væsentlig fordel ved denne imprægneringsmetode er muligheden for at bruge en meget højviskos speciallak uden opløsningsmidler. Den høje viskositet sikret, at viklingen påføres et kraftigt lag lak og dermed opnår et højt isolationsniveau. Efter ca. 60 minutter fjernes trykket og emnet flyttes til en ovn, hvor lakken hærdes. SPECIALIST I DYNAMISK BALANCERING Foruden vakuum-imprægneringen har værkstedet specialiseret sig i dynamisk balancering af roterende maskindele såvel på værkstedet og som hos kunderne. Er maskindelene ude af balance, medfører det slitage på lejer, koblinger og akseltætninger, og dermed øgede vedligeholdsudgifter eller store beløb i tilfælde af havari, men ved hjælp af en simpel vibrationsmåling kan de defekte maskindele findes og forholdsvis enkelt bringes i den rette balance. På værkstedet i Fredericia har ABB bl.a. landet største balanceringsbænk, der har en kapacitet på op til 15 tons. Opgaverne spænder fra små turboladerrotorer til koblinger, pumpehjul, ventilatorer, valser og generatorpolhjul. Med flytningen har ABB også fået lettere ved at håndtere selv de tungeste motorer. Kranen kan løfte 50 tons.

9 Maskindirektivet - konsekvenser og Best Practice 07 En konference for praktikere TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP 3. OKTOBER 2007 få praktiske erfaringer og eksempler med: En konference om den konkrete udmøntning af Maskindirektivets lovkrav i praksis Best Practice! CE-mærkning af maskiner og anlæg til eget brug og salg Udvikling af det Tekniske Dossier for maskiner og anlæg Ajourføring af det Tekniske Dossier ved ombygning Robotsikkerhed Effektiv håndtering af underleverandører ved CE-mærkning af maskiner og anlæg Fyldestgørende og brugervenlige Brugsanvisninger for forskellige målgrupper Væsentlige ændringer i det nye Maskindirektiv 2006/42/EF Systematisk kortlægning af maskinparken udgangspunktet for en prioriteret indsats Se mere på: Tilmelding Tlf Yderligere oplysninger Henrik Hansen, tlf Pris for dagen er kr ,- ex. moms pr. deltager Hør indlæg fra: Arla Foods Jensen Danmark A/S Thermo Fischer Scientific A/S Eltronic A/S Grundfos Management A/S Arbejdstilsynet Teknologisk Institut Optibelt er verdensledende inden for kileremme og kileremstransmissioner Mere end 130 års erfaring har sat sit præg på Optibelts kvalitetsprodukter. Dette viser de nyudviklede tandremme, som kan anvendes i standard HTD-skiver OMEGA-HP og OMEGA-HL, den vedligeholdelsesfri kilerem RED POWER II og den nye fortandet kilerem SUPER X-POWER Vores varemærker er: Optibelt tandremme i Neopren, ZR, ZR-D, Omega, Omega HP, Omega HL Optibelt tandremme i Polyuretan, Alpha, Alpha Linear, Alphaflex, Alpha V, Alpha SRP Optibelt Kileremme, SK S=C plus, VB, Red Power II S=C plus, Super X-Power Ribbebånd (Poly-V), Optibelt-RB Rundremme, Optibelt-RR Skiver & Bøsninger Testudstyr Optibelt producerer i dag på 5 fabrikker i Europa (ISO certificerede) og har egne salgsselskaber worldwide Optibelt Skandinaviska AB Tel: Fax: VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 9

10 AF JAN B. JENSEN FOTO: JJ KOMMUNIKATION TOG TIL TIDEN TIL MINDRE ENERGI Processer & Miljø satser på at hente store besparelser i energiforbruget med en bedre styring af forbruget i bygninger og i de enkelte togsæt DSB S-TOG A/S HAVDE I 2006 ET FORBRUG PÅ: Faste anlæg (stationer, værksted og andre bygninger): El: 13 GWh Varme: 11 GWh Vand: m3 Kørestrøm: 133 GWh DSB vil have tog til tiden til mindre energi. Der er store besparelser at hente ved bl.a. at køre S-togene mere energirigtigt, justere temperaturen i togene og ikke bruge unødig energi, når de holder stille om natten. Der kan være et stort potentiale for at reducere forbruget ved blot at øge opmærksomheden på tænke mere energi-venligt blandt medarbejderne samt foretage mindre justeringer i forbruget af el og varme, som hverken personalet eller passagererne stort set vil bemærke, siger miljøkoordinator Preben Christophersen fra afdelingen Processer & Miljø i DSB S-tog A/S. De 134 S-tog, der betjener hovedstadsområdet, tegner sig for en væsentlig del af passagerer i DSB-regi. Gennemsnittet er ca rejser i døgnet, alle ugens dage - året rundt. Alene en besparelse på en pct. i forbruget af kørestrøm svarer til en mio. kr., og da 88 pct. af det samlede energiforbrug i DSB S-tog A/S er øremærket den strøm, der skal bruges til togenes fremdrift, kan selv det mindste tiltag gøre en stor forskel. Processer & Miljø har allerede iværksat en række tiltag for at nedbringe energiforbruget. BREMSNING GENERERER ENERGI Lokoførerne har fået en ny funktion i displayet i styrehuset: En anbefalet hastighed at køre i frem til næste station. Hastigheden er udregnet på en måde, så køreplanen kan overholdes ved at køre toget på en måde, så det bruger mindst muligt energi. Tidligere valgte lokoførerne ofte at køre frem til næste station så hurtigt som muligt inden for de tilladte hastigheder og så vente dér, men der kan spares meget energi med en mere glidende kørsel på samme måde, som man kan få benzinen til at strække længere i en bil ved at køre mere fornuftigt, siger Preben Christophersen. Det handler ikke bare om accelerationer, det handler også om at bremse rigtigt. De nye togsæt er konstrueret på en sådan måde, at der i forbindelse med bremsningen genereres strøm tilbage til køreledningerne. I Tyskland har Deutsche Bahn nedbragt forbruget på kørestrømmen med 10 pct. ved at uddanne lokoførerne til at køre mere energirigtigt, siger Preben Christophersen. Foruden det rullende materiel har DSB S-tog A/S driften af en række faste anlæg. Det drejer sig om ca. 80 stationer, kiosker, et centralværksted i Høje- Taastrup, et servicecenter i Køge Bugt samt en række depotanlæg, hvor togene holder om natten. Siden nytår har Processer & Miljø benyttet styringssystemet Omega Energi til at håndtere de mange data om energiforbruget på de faste anlæg. Systemet

11 Der er strøm at spare, hvis S-togene bliver kørt energirigtigt. Det handler om at undgå hårde opbremsninger og hurtige accelerationer. skal bl.a. holde styr på data fra ca. 200 elmålere, ca. 50 varmemålere og ca. 120 vandmålere. Målerne aflæses manuelt hver måned, og data rapporteres til Processer & Miljø. Tidligere brugte vi et regneark, men det blev efterhånden for uoverskueligt med de mange data, så det var svært at lave en effektiv opfølgning på afvigelser. Derfor havde vi behov for en mere effektiv og systematisk måde at indsamle og bearbejde data på, siger Preben Christophersen om valget af det nye styringsværktøj. AUTOMATISK AFLÆSNING PÅ VEJ Målet er, at samtlige data skal indrapporteres elektronisk hurtigst muligt. De første 30 elmålere er modtages i dagautomatisk, og Preben Christophersen håber, at de resterende 170 målere vil være udskiftet inden årets udgang. På den måde kan vi indsamle data helt ned fra time til time og f.eks. bedre slå ned på et eventuelt uhensigtsmæssigt højt forbrug i nattetimerne eller indkredse tidspunktet for afvigelser. Desuden bliver der hver måned automatisk sendt en mail indeholdende en grafisk oversigt over den seneste måneds forbrug til de ansvarlige ledere på de enkelte områder. Det er også med til at øge ledelsens opmærksomhed på energiforbruget. Preben Christophersen mener, at energiforbruget kan reduceres med fem pct. om året alene ved at øge medarbejdernes og ledelsens opmærksomhed omkring forbruget. Nu får de nogle data, der er mere brugbare. På den måde appellerer vi også til en større ansvarsbevidsthed, siger Preben Christophersen. Med en elektronisk behandling og styring af data på at holde togene i gang, kan udgifterne til energien bedre fordeles mellem de to afdelinger, der bruger togene. Den ene er den afdeling, der har ansvaret for fremdriften af togene, den anden er afdelingen for Teknik og Vedligehold, som er ansvarlig for togenes forbrug, når de holder stille om natten og de energiforbrugende tekniske installationer i toget. I dag er det ikke muligt at adskille forbruget. På den måde kan vi synliggøre forbruget for dem der har ansvaret og mulighed for at skabe forbedringerne, siger Preben Christophersen. Afdelingen har i samarbejde med enhederne allerede iværksat flere initiativer, der skal reducere forbruget i togene, når de holder stille. Eksempelvis blev togenes temperatur tidligere fastholdt på de 21 grader om natten, når de skulle gøres rent. Energiforbruget til varme tegner sig alene for 30 pct. af det samlede forbrug, så det er ikke en ubetydelig udgift. Derfor er der også mulighed for at reducere ved at bruge varmen med omtanke. Det viste sig faktisk, at rengøringspersonalet havde det for varmt, når de skulle arbejde. I enighed med personalet har vi sat temperaturen ned til grader. Vi sparer energi samtidig med, at det er blevet en mere behagelig temperatur for dem at arbejde i, siger Preben Christophersen. VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 11

12 DSB S-tog har bl.a. et centralværksted i Høje-Taastrup. Derudover omfatter de faste anlæg og bygninger bl.a. 80 stationer, hvor energiforbruget skal styres bedre. Desuden lukkes togene automatiske ned om natten, hvis dørene ikke har været aktiveret i en halv time. De blev tidligere i mange tilfælde holdt kørende døgnet rundt, så de var køreklar til næste morgen. DATA DIREKTE FRA TOGENE Preben Christophersen håber, at afdelingen senest i løbet af 2008 vil være i stand til at få indrapporteret data fra de enkelte togsæt og bearbejde materialet i Omega Energi. På den måde kan vi hurtigere, bedre og mere effektivt agere, hvis det viser sig at der er store afvigelser i de enkelte togsæts forbrug. Samtidig kan vi bedre synliggøre effekten af at køre mere energirigtigt over ledelsen og de enkelte lokoførere, siger Preben Christophersen. Olie- og gaskedler til ethvert formål Viessmann A/S Guldalderen 2, 2640 Hedehusene Tel , fax

13 AF JAN B. JENSEN FOND SKAL AFHJÆLPE EFTERSLÆB PÅ VEDLIGEHOLD Regeringen har afsat 50 mia. kr. til bl.a. at afhjælpe efterslæb i de offentlige bygninger En ny fond på 50 mia. kr. skal være med til at afhjælpe det enorme efterslæb på vedligeholdelsen af offentlige bygninger. Fonden er en del af regeringens kvalitetsreform, og i Dansk Byggeri udtrykker adm. direktør Jens Klarskov tilfredshed med, at de fysiske rammer også er blevet prioriteret af politikerne. Vi har i Dansk Byggeri de senere år dokumenteret, at manglende vedligeholdelse har ført til store værditab i den offentlige bygningsmasse samt at borgerne er utilfredse med vedligeholdelsesstandarden på bl.a. skoler og hospitaler. Derfor er regeringens initiativ helt nødvendigt, siger Jens Klarskov. De 50 mia. kr. skal bl.a. anvendes til nybyggeri og øget vedligeholdelse af hospitaler, plejehjem, skoler og daginstitutioner. Kvalitetsreformen indeholder desuden en målsætning om et nyt prioriteringsredskab, som skal sikre en mere effektiv bygningsvedligeholdelse og bedre totaløkonomi, som Dansk Byggeri er begejstret for. Regeringens tanker om et nyt prioriteringsredskab passer som fod i hose med vores arbejde med udviklingen af et såkaldt bygningsregnskab. Et regnskab, der skal systematisere den økonomiske og tekniske planlægning af renovering og vedligeholdelse af offentlige bygninger. Der er behov for, at kommuner, regioner og stat fremover ikke nedprioriterer nødvendig vedligeholdelse, siger Jens Klarskov. For at sætte skub i udviklingen af et nyt prioriteringsredskab mener Dansk Byggeri, at regeringen skal stille krav til bygningsejerne i kommuner, regioner og stat. En metode kan være, at regeringen i forbindelse med støtte til nybyggeri og vedligeholdelse fra Kvalitetsfonden stiller krav om, at bygningsejeren arbejder med et systematisk prioriteringsredskab, som eksempelvis kan være et bygningsregnskab. Det handler både om at få flere penge til renovering og vedligeholdelse, men også om at bruge pengene på den bedste måde. Derfor er vores og regeringens mål om et nyt prioriteringsredskab nødvendigt. Vi kan ikke som samfund acceptere, at den manglende prioritering af vedligeholdelse i offentlige bygninger fortsætter. Det koster mange penge på langt sigt og svækker den offentlige service borgerne møder på hospitaler, plejehjem, skoler og daginstitutioner, siger Jens Klarskov. International fagmesse for vedligeholdelse af industrielt procesudstyr Oktober 2007 M,O,C, München Brancheforum og nye impulser. Som den toneangivende messe for vedligeholdelse af industrielt procesudstyr er MAINTAIN den vigtigste internationale platform for fagfolk og beslutningstagere. På tværs af alle brancher samles alle aspekter vedrørende innovative praktiske løsninger til inspektion, forebyggelse, vedligeholdelse og forbedring af produktionsanlæg. Registrer online nu og få indgangsbilletten gratis! MAINTAIN 2007 Markedet der holder alt kørende. Registrer online nu op spar penge: ExpoService ApS. tlf fax VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 13

14 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING EFNMS BENCHMARKING WORKSHOP Workshop Nøgletal for vedligehold Brug af DS/EN Workshop om anvendelsen af EN standarden Maintenance Key Performance Indicators De organisationer, som måler deres vedligeholdsindsats, udvikler sig og opnår bedre resultater indenfor økonomi og tilgængelighed! FORSTÅ HVORDAN DU MÅLER UDVIKLING AF VEDLIGEHOLD OG TILGÆNGELIGHED Når du måler din virksomheds resultater indenfor vedligehold og tilgængelighed med andre virksomheder i branchen, i Danmark og internationalt, er det vigtigt at du bruger entydige og standardiserede begreber, og at nøgletal og deres underliggende definitioner er sammenlignelige. Det er det evigtgyldige udsagn om at sammenligne æbler med æbler. LÆR AT BENYTTE STANDARDEN WORKSHOP OM NØGLETAL OG INDIKATORER For at hjælpe brugerne med at forstå anvendelsen af standarden Maintenance Key Performance Indicators DS/EN 15341, gennemfører TSMC og Den Danske Vedligeholdsforening en workshop med anvendelse af indikatorerne i standarden. Deltagerne opfordres til at medbringe deres egne tal for vedligehold på workshoppen, og her beregner deltagerne deres egne nøgletal for vedligehold og tilgængelighed. Workshoppen afsluttes med, at der beregnes en række nøgletal som gennemsnitsværdi for deltagerne i workshoppen 10.oktober. De nøgletal, som beregnes på workshoppen, kan deltagerne sammenligne med gennemsnitsresultater fra andre virksomheder, der har deltaget i lignende workshops gennemført i Europa og Mellemøsten. Den enkelte virksomheds resultater og data er naturligvis fortrolige. Grundlaget for beregning af nøgletal for vedligehold er indikatorerne fra DS/EN Maintenance Key Performance Indicators. Standarden udleveres på workshoppen. SÅ DELTAG I WORKSHOPPEN D. 10. OKT HVIS DU ØNSKER, AT: Få en højere forståelse for europæisk terminologi indenfor vedligehold Understøtte din virksomheds strategier med foruddefinerede mål for vedligehold og tilgængelighed Forstå indholdet i nøgletal for vedligehold, samt hvordan de udvikles Sammenligne din virksomheds resultater med andre i branchen Lære at arbejde med standarden DS/EN Maintenance Key Performance Indicators Hilse på Nuuk Power and Energy Ltd. og hjælpe denne virksomhed med at beregne nøgletal Kommunikere udvikling i vedligehold til ledelse og medarbejdere Udveksle erfaringer med andre vedligeholdere. PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid: Onsdag d. 10.oktober 2007 Kl Sted: Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé Middelfart Tilmelding: 1. Hjemmeside Fax Pris: DDV medlem kr excl. moms. Ikke medlem kr excl. moms. Prisen gælder for første deltager. Ved flere tilmeldte fra samme firma, ydes der 25% rabat for de efterfølgende. Konferenceafgiften dækker foredrag, konferencemateriale, morgenkaffe, frokost & forfriskninger. Bekræftelse: Faktura: Afmelding: Udsendes umiddelbart efter tilmeldingen. Udsendes umiddelbart efter tilmeldingen. Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen. Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst. Arrangør: DDV og TSMC DDV Netværker til Optimering af Drift og Vedligehold. Prinsessegade 83, 7000 Fredericia Tlf.: Fax: Mail: -

15 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING SEMINAR 2 MASKINSIKKERHED ELEKTRISK SIKKERHED PÅ MASKINER DS/EN :2006 OG HÅNDBOGEN HVAD ER MENINGEN? OM DS/EN Der blev for alvor rusket op i fortiden i 2006, og DS/EN : 2006 fremtræder da også som et helt nyt værk, - ikke blot gammel vin på nye flasker. Der blev taget grundig fat i de danske oversættelser, og helt nye ord er blevet føjet til det danske sprog. DEN VIGTIGSTE NYHED, SOM I VIRKELIGHEDEN ER GAMMEL DS/EN :2006 er som sine forgængere en europæisk harmoniseret standard, - og ikke nogen Stærkstrømsbekendtgørelse. Den handler om elektrisk sikkerhed på maskiner og kan i EU anvendes som aftaledokument mellem køber og sælger, - et aftaledokument, som tillige giver formodning om overholdelse af et antal klart definerede afsnit i Maskindirektivet. DS/EN , - Hvad er meningen? kommenterer standarden, samt kommer med en række fortolkninger, som gennem 25 års anvendelse har holdt vand ved anvendelse i mere end 60 lande. Såvel standarden som hæftet vil blive anvendt på seminaret. Vi vil finde standardens stærke sider, samt afgøre, hvor den ikke rækker længere. Hvornår: 23. oktober 2007, kl Arrangør: Underviser: Hvor: Pris: DDV Netværket til Optimering af Drift og Vedligehold Per Juul, Funktionssikre Maskiner Per Juul har været aktiv deltager i nyskabelsen samt i oversættelsen af DS/EN :2006, og er forfatter til DS/EN , Hvad er meningen?, og har dermed den bedst mulige forudsætning for at videre bringe kendskabet til dem. Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 4, Snoghøj, 7000 Fredericia (Ved E20) 2450,00 kr. Dette er inkl. fortæring og kompendium Tilmelding: Hjemmesiden: Telefon: Fax: Kommende seminarer omkring maskinsikkerhed: 30. oktober 2007 Grundlæggende maskinsikkerhed 20. november 2007 Funktionssikre maskiner VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 15

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Tørring med overhedet damp

Tørring med overhedet damp Temadag om Tørring med overhedet damp - høj produktkvalitet og meget lavt energiforbrug århus 7. oktober 2008 Innovation og udviklingsbehov indenfor industriel tørring Fordele og ulemper ved tørring i

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD MAJ 2015 NR. 2 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering OFFICIELT FAGMAGASIN FOR DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING GENNEM VEDLIGEHOLD FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO Thermo Fisher

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet.

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Artikel fra BioMar magasinet, efteråret 2010 Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Siden 1960'erne har

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow fordi forebyggelse er bedre end reparation Dedicated to People Flow KONE CareTM Begrænset udgift Individuelt tilpasset vedligeholdelse for din KONE elevator Ubegrænset værdi og frihed... Kunder har forskellige

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

marineservice.com ... move on!

marineservice.com ... move on! marineservice.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Skibsreparationer 2 Skibsreparationer 2 Totalentreprise 3 Motorarbejde / Renovering

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Din personlige linseguide

Din personlige linseguide Gode råd om linser: 1. Vælg de linser der er sundest for dine øjne, passer bedst til din døgnrytme, dit arbjde og dine fritidsinteresser. 2. Brug kun anbefalede kontaktlinsevæsker. 3. Genbrug aldrig væsker.

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

ERFA dag. 26. september 2014

ERFA dag. 26. september 2014 ERFA dag. 26. september 2014 11:10 12:00 DVs teknikere Eftersyn af vinger Skader på vinger på store møller Hvad ser vi på nye møller Eftersyn ved skift af servicefirma Slid af krøjeplader på Bonus møller

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER 2 Glamsbjerg Maskin Center VELKOMMEN TIL GLAMSBJERG MASKIN CENTER Finn Banke, Indehaver Uddannet maskiningeniør, og har mere end 25 års erfaring med landbrugsmaskiner.

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Temadag om farlige stoffer i ældre huse

Temadag om farlige stoffer i ældre huse Temadag om farlige stoffer i ældre huse Bliv bedre forberedt på hvilke sundhedsskadelige stoffer, du kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse og få mere at vide om hvordan disse stoffer håndteres

Læs mere

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole ENERGIOPSAMLER ) Vores produkt består af: - Rapport, 23 sider - 3D printet vandmølle - En Energiopsamler - Poster NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole Energiopsamler

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE SERVICE PON POWER SERVICE 24/7/365

VEDLIGEHOLDELSE SERVICE PON POWER SERVICE 24/7/365 VEDLIGEHOLDELSE PON POWER CORPORATE CORPORATE INDHOLD 3 4-5 6-7 8-9 10-11 Corporate service Service døgnet rundt - over hele verden Service Vores serviceafdeling Servicenetværk - i hele verden Servicenetværk

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Personsikringssystem fra Bosch

Personsikringssystem fra Bosch Personsikringssystem fra Bosch Ñ Håndtering af trusler og detektering af nødsituationer Ñ Personbeskyttelse: ulykker og risiko for aggressiv adfærd Ñ Manuel og automatisk alarm med lokationsoplysninger

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

Risk management for. notebooks. Danish Design &

Risk management for. notebooks. Danish Design & Risk management for? notebooks Danish Design & Minimise physical damage to Notebooks - see how! 22% af alle bærbare går i stykker i løbet af 3 år! * Bærbare PC tåler ikke slag, stød og rystelser og de

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere