DRIFT &ØKONOMI KAESER KOMPRESSORER LÆS INDE I BLADET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT &ØKONOMI KAESER KOMPRESSORER LÆS INDE I BLADET. www.vedligeholddrift.dk"

Transkript

1 Nr. 7 september 2007 DRIFT &ØKONOMI 10. årgang ISSN Nr ENERGI PROCES EL BYG ANLÆG RULLENDE MATERIEL TRANSPORT LUFT VAND LAND UDDANNELSE MILJØ LÆS INDE I BLADET KAESER KOMPRESSORER INNOVATION INDEN FOR TRYKLUFT Penge at spare på motorbudgettet Tog til tiden - til mindre energi MERE TRYKLUFT MINDRE ENERGI Skruekompressorer Køletørrere adsorptionstørrere Trykluftfiltre Oliefri trykluft Kapselblæsere Mobilkompressorer Service og vedligehold 24 timers vagt Spændingskorrosion fik loft til at falde ned Tlf Reportage fra HI-Messen

2 Med en servicepakke fra ABB bestemmer du selv hvor let din hverdag skal glide Løbende vedligehold giver mindre udgifter til vedligehold samt større driftssikkerhed og dermed fuldt udbytte af produktionslinjen. Derfor er vedligehold ikke en udgift det er en investering. Du bestemmer selv, om vi blot skal komme, når du kalder, om vi skal overtage det fulde ansvar for dit vedligehold eller om vi skal aftale en helt tredje model. Under alle omstændigheder holder vi nøje øje med dine vedligeholdsterminer og giver gode råd om løbende forbedringer eller opgraderinger. Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte ABB på

3 Ansvarshavende redaktør: John Vabø, cand. polit. Redaktion: Centerchef Svend Aage West Afdelingsingeniør Hans Overgaard Afdelingschef Henrik Lykke Lilleholt Vedligeholdschef Christer Pandell Redaktionsudvalg: Ingeniør Birgitte D. Carlsson Sekretariatschef Arne Juhl Henriksen Ingeniør Hans Jørgen Petersen Fagudvalg: Teknisk/økonomisk: Vedligeholdschef John B. Lund Rullende materiel: Direktør Lars Jørgensen El: Maskinmester Johnny Nielsen Informatik og uddannelse: Rektor Peter Bønke Bygning: Ingeniør Jørgen Klokkedal Energi og proces: Overingeniør Kjeld Tofthøj Produktivitetsforbedring: Director Planning & Flow, Michael Vaag Præsidiet: Ingeniør Poul Steffen Dam DDV Prinsessegade 83, 7000 Fredericia Tlf Fax Arne Juhl Henriksen Nyheder: Journalist Jan Jensen Annoncesalg: Klavs Vejborg Abonnement: 10 udgaver pr. år. (inkl. moms) kr. 680,- Redaktionens og udgivers adresse: SCANPUBLISHER Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf.: Fax: INDHOLD 7/2007 Hvordan vedligeholder du dine elektriske installationer? AF JOHNNY NIELSEN, DDV 4 Penge at spare på motorbudgettet 6 Tog til tiden - til mindre energi 10 Fond skal afhjælpe efterslæb på vedligehold 13 EFNMS Benchmarking workshop 14 SKF øger styrken med flere partnere 17 Spændingskorrosion fik loft til at falde ned 18 SCA packaging fokuserer på kvalitet med video-overvågning 22 Nytænkning i lagerføringen giver plads på hylderne - og i økonomien 24 Lad sherlock styre 26 IBM forøger Maximo s udviklingsresourcer 27 Det digitale byggeri stiller helt nye krav 28 Idus next generation introducerer helt nye moduler 29 Reportage fra HI-Messen Store besparelser med nye filtre 37 Kurser efterår Administration: Direktør Tina Brage Vabø Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 3

4 LEDER HVORDAN VEDLIGEHOLDER DU DINE ELEKTRISKE INSTALLATIONER? AF JOHNNY NIELSEN, DDV Virksomhederne har gennem tiden udviklet forskellige strategier til vedligeholdelse af produktionsapparatet. Strategierne er nøje afstemt med hvilket markedsfokus og produktionsfilosofi, som virksomheden har valgt En virksomhed, der vælger World Class som grundstrategi, betyder manglende vedligeholdelse en mindre risiko, men hvis der i stedet som strategi satses Agil mod et markedet, kan det blive et væsentligt parameter for indtjeningen, hvis der opstår driftsstop på produktionsapparatet. Definition af begrebet vedligeholdelse opfattes af mange som forhindring af ukontrollerede driftsstop. Typisk omhandler strategierne at forhindre driftsstop af mekaniske årsager. Et overset og væsentligt parameter er vedligeholdelse på de elektriske systemer. Der er kendte metoder til at forebygge fejl i el-systemet, f.eks. termofotografering. Der er også mulighed for at etablere reserveforsyning på dele af installationen i kortere tid. Men hvor er strategierne for vedligeholdelse af hele det elektriske system? F.eks. mean time failer for maksimalafbrydere, det er en overset faktor. Det er nu et halvt år siden vedligeholdelsesåret er igangsat, og vi venter forsat på at der sættes fokus på de elektriske installationer. I DDV har vi sat el-vedligehold på dagsorden ved at tage initiativer til en række møder, hvor vi vil fokusere på vedligeholdelse. Der er ingen standarder, ingen vedligeholdelsesfilosofier på dette område. Spørgsmålet er, hvor søger man viden om vedligeholdelse af el-installationer? Foreløbig er den eneste metode videndeling i netværk hos DDV. Vi vil gerne invitere dig til at deltage i DDV-arrangementer om el-vedligeholdelse, både for at dele viden og for at styrke dit netværk. Det er vores mål at el-vedligeholdelse bliver programsat, og udbudt som aktivitet i 2008 på foranledning af DDV, parallelt med eksisterende kurser i vedligeholdelse. HVORFOR ER NETVÆRK VIGTIG Globaliseringen forandrer samfundet med rivende hastighed, og bureaukratiet bliver ikke mindre, tværtimod. Modsvar for disse udfordringer er et godt og veldyrket netværk. Netværk er et sted, hvor teknikeren, der har ny viden om et emne, kan mødes med teknikeren, der søger viden om et emne. DDVs grundfilosofi er videndeling i netværk, og det er derfor vi er stærke. I den anledning kan jeg ikke undgå at nævne vores planlagte arrangementer i efteråret Der er påbegyndt en række temadage om vedligeholdelse af el-installationer med udgangspunkt i maskindirektivet. Vi åbnede med det første arrangement i slutningen af august og fortsætter med yderligere tre arrangementer: 23. oktober: Elektrisk sikkerhed på maskiner. Grundig gennemgang af den nye oversættelse, oktober: Grundlæggende maskinsikkerhed, hvor går grænsen og er der andre standarder som er relevante. 20. november: Funktionssikre maskiner, hvad menes med functinal safty, eksempler på programmerbare sikkerheds relaterede enheder og meget mere. I den kommende tid vil vi bringe mere om indførelsen af 3. parts audit pr. 1. januar 2008 for el-autoriserede samt hvad dette kommer til at betyde for den enkelte el-autoriserede. SPAR TID MED ERHVERVSNET - DET TAGER CA. EN KOP KAFFE Du kan bestille produkter, udskrive smøreskemaer og se resultater af dine olieanalyser. Se video om olieanalyser på RING DØGNET RUNDT - ÅRET RUNDT

5 Nye brændere For også at kunne opfylde miljøkravet til udledning har mejeriet fået nye brændere installeret. Dermed har man opnået den optimale udnyttelse af energien, idet brænderne kører med servostyring på spjældene og med frekvensregulerede blæsere. Vi har nu opnået en mere nøjagtig forbrænding og dermed et fald på fem procent i vores forbrug af gas, som tidligere lå på kubikmeter om måneden, konstaterer Anders Jensen. Overskuelige touch-skærme Kedelcentralen, der består af to dampkedler og en centralvarmekedel, bliver nu styret af den nyeste teknologi, hvor moderne touch-skærme har afløst virvaret af kontakter og blinkende lamper. Desuden indeholder systemet en log, der automatisk registrerer test-intervallerne og slår alarm, hvis fristen på de 72 timer er overskredet. Det er mere overskueligt og enkelt at betjene. Og for en stor virksomhed med produktion syv dage om ugen, er der stor fornuft i at have en 72 timers automatisk overvågning, siger teknisk chef Anders Jensen.

6 AF JAN B. JENSEN FOTO JJ KOMMUNIKATION PENGE AT SPARE PÅ MOTORBUDGETTET ABB har fået nye værkstedsfaciliteter i Fredericia til reparationer og renovering af bl.a. elektromotorer og generatorer En renovering koster væsentlig mindre end en ny elektromotor, men det er ikke den eneste fordel. Den gamle motor kan også blive bedre end en ny, fastslår Mogens Andersen fra ABB. Som det eneste firma i Danmark har ABB i en årrække udført VPI-behandling (Vacuum Pressure Impregnation) på statorviklinger uden, at der er tale om nyvikling. Det er samtidig en metode, der kan spare store beløb på motorbudgettet. Vælger virksomhederne at lade motorerne vedligeholde i tide, kan de sikre en fortsat drift i adskillige år og dermed minimere risikoen for et havari. Får en brugt, men renset statorvikling en VPI-behandling, bliver alle revner og porer lukket for fugt og snavs ligesom alle luftlommer fyldes op med harz. Det bevirker, at isolationsforholdene stiger væsentligt, og de termiske forhold i viklingerne forbedres, så motoren køles bedre og dermed tåler en evt. momentan overlast, siger Mogens Andersen. ABB s serviceværksted er flyttet til nye og større lokaler på kvadratmeter i udkanten af Fredericia, hvor firmaet har optimale forhold til at udføre renoveringsopgaverne. OGSÅ HÅRD BELASTNING AF ELEKTROMOTORER At slitagen er stor på forbrændingsmotorer, der udsættes for hård belastning, er næppe overraskende. At det samme I de nye værkstedsfaciliteter i Fredericia har ABB de optimale rammer til at gennemføre reparationer og renoveringer af motorer og generatorer.

7 Er der behov for en ny vikling, er det også en opgave, som ABB kan løse. er tilfældet for større, hårdt belastede elektromotorer, er der knap så mange, som tænker på. Ofte er vedligeholdelsesopgaverne begrænset til udskiftning af lejerne med passende mellemrum, men der er andet end lejerne, som bliver slidt. Motorer, som dagligt trækker store inertimomenter, udsættes for store belastninger i stator- og rotorviklinger. Under starten belastes statorviklingerne med op til ti gange normalstrømmen. Det bevirker udvidelser og ældninger af isolationen, som derfor i løbet af nogle år bryder sammen, så motoren enten må skrottes eller statorviklingerne må fornyes, siger Mogens Andersen. Skrottes motoren, kan en virksomhed risikere, at der bliver indkøbt en standardmotor, som har svært ved at klare en tung start, da den gamle var en specialmotor egnet til tungdrift. Vælger man en omvikling, risikerer man, at der monteres nye viklinger i en delvis beskadiget blikpakke også denne løsning øger omkostningerne. Begge løsninger er ret kostbare, da en ny motor samt et uforudset stop i produktionen koster mange penge. Renovering af store elektromotorer inkl. VPI-behandling koster mindre end en ny motor. Man slipper altså ikke bare for omkostningerne ved uventede driftsstop, men der er også penge at spare i forhold til at skifte til nyt, påpeger Mogens Andersen. MANGE FORDELE VED AT GRIBE IND I TIDE Hans erfaring er, at virksomheder ikke altid tænker i de fordele, der er ved at gribe ind i tide. I stedet venter mange til havariet er sket, og det koster ikke kun i nyanskaffelse, men også i forbindelse med produktionsstop. Lod virksomhederne motorerne renovere, ville der være mange penge at spare. De får en motor, der er bedre end den, de havde, og vi kan gøre det på få dage. Udsættes firmaet derimod for et havari, kan der gå op til tre uger, før produktionen kan genoptages, siger Mogens Andersen. Når ABB får en motor ind til renovering, bliver den først vasket. Det foregår i dag med vand og sæbe i stedet for opløsningsmidler. Det giver store miljømæssige fordele, og er der tale om viklinger, der er forurenet med salt, som det er tilfældet ved maritime anlæg, er vand det optimale rengøringsmiddel. I forhold til opløsningsmidler er vand imidlertid længere tid om at fordampe, siger Mogens Andersen. Det har ABB løst ved at anvende vakuum-tørretanke til at fjerne vaskevandet. Kort tid efter, at emnet er sat under vakuum i tanken, vil det resterende vand begynde at koge. Det bevirker, at smudsresterne bliver løsrevet og forsvinder fra emnet sammen med vandet. En vask og vakuum-tørring kan samtidig give en væsentlig bedre isolationsværdi, end hvis emnet var blevet tørret i en konventionel ovn, hvor energiforbruget VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 7

8 Som den eneste virksomhed herhjemme kan ABB foretage en VPI-behandling i forbindelse med renovering af større motorer og generatorer. Til venstre ses tankene, der bruges til vakuumbehandlingen og i baggrunden ovnen, hvor lakken hærdes. Mogens Andersen fastslår, at renoveringen kan gøre motoren bedre i forhold til en ny. oven i købet er ti gange større. Efter vask, tørring og måske en ny vikling placeres komponenten i en tryktank. Under vakuum pumpes en specialudviklet styrenfri énkomponent lak ind i tanken til viklingen er oversvømmet. Lakken har en konsistens, der kan minde om ymer. Undertrykket sikrer, at alle luftbobler suges ud af lakken. Undertrykket ændres til et seks bar overtryk, der sikrer at lakken presses ind og omkranser samtlige tråde og viklinger. En væsentlig fordel ved denne imprægneringsmetode er muligheden for at bruge en meget højviskos speciallak uden opløsningsmidler. Den høje viskositet sikret, at viklingen påføres et kraftigt lag lak og dermed opnår et højt isolationsniveau. Efter ca. 60 minutter fjernes trykket og emnet flyttes til en ovn, hvor lakken hærdes. SPECIALIST I DYNAMISK BALANCERING Foruden vakuum-imprægneringen har værkstedet specialiseret sig i dynamisk balancering af roterende maskindele såvel på værkstedet og som hos kunderne. Er maskindelene ude af balance, medfører det slitage på lejer, koblinger og akseltætninger, og dermed øgede vedligeholdsudgifter eller store beløb i tilfælde af havari, men ved hjælp af en simpel vibrationsmåling kan de defekte maskindele findes og forholdsvis enkelt bringes i den rette balance. På værkstedet i Fredericia har ABB bl.a. landet største balanceringsbænk, der har en kapacitet på op til 15 tons. Opgaverne spænder fra små turboladerrotorer til koblinger, pumpehjul, ventilatorer, valser og generatorpolhjul. Med flytningen har ABB også fået lettere ved at håndtere selv de tungeste motorer. Kranen kan løfte 50 tons.

9 Maskindirektivet - konsekvenser og Best Practice 07 En konference for praktikere TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP 3. OKTOBER 2007 få praktiske erfaringer og eksempler med: En konference om den konkrete udmøntning af Maskindirektivets lovkrav i praksis Best Practice! CE-mærkning af maskiner og anlæg til eget brug og salg Udvikling af det Tekniske Dossier for maskiner og anlæg Ajourføring af det Tekniske Dossier ved ombygning Robotsikkerhed Effektiv håndtering af underleverandører ved CE-mærkning af maskiner og anlæg Fyldestgørende og brugervenlige Brugsanvisninger for forskellige målgrupper Væsentlige ændringer i det nye Maskindirektiv 2006/42/EF Systematisk kortlægning af maskinparken udgangspunktet for en prioriteret indsats Se mere på: Tilmelding Tlf Yderligere oplysninger Henrik Hansen, tlf Pris for dagen er kr ,- ex. moms pr. deltager Hør indlæg fra: Arla Foods Jensen Danmark A/S Thermo Fischer Scientific A/S Eltronic A/S Grundfos Management A/S Arbejdstilsynet Teknologisk Institut Optibelt er verdensledende inden for kileremme og kileremstransmissioner Mere end 130 års erfaring har sat sit præg på Optibelts kvalitetsprodukter. Dette viser de nyudviklede tandremme, som kan anvendes i standard HTD-skiver OMEGA-HP og OMEGA-HL, den vedligeholdelsesfri kilerem RED POWER II og den nye fortandet kilerem SUPER X-POWER Vores varemærker er: Optibelt tandremme i Neopren, ZR, ZR-D, Omega, Omega HP, Omega HL Optibelt tandremme i Polyuretan, Alpha, Alpha Linear, Alphaflex, Alpha V, Alpha SRP Optibelt Kileremme, SK S=C plus, VB, Red Power II S=C plus, Super X-Power Ribbebånd (Poly-V), Optibelt-RB Rundremme, Optibelt-RR Skiver & Bøsninger Testudstyr Optibelt producerer i dag på 5 fabrikker i Europa (ISO certificerede) og har egne salgsselskaber worldwide Optibelt Skandinaviska AB Tel: Fax: VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 9

10 AF JAN B. JENSEN FOTO: JJ KOMMUNIKATION TOG TIL TIDEN TIL MINDRE ENERGI Processer & Miljø satser på at hente store besparelser i energiforbruget med en bedre styring af forbruget i bygninger og i de enkelte togsæt DSB S-TOG A/S HAVDE I 2006 ET FORBRUG PÅ: Faste anlæg (stationer, værksted og andre bygninger): El: 13 GWh Varme: 11 GWh Vand: m3 Kørestrøm: 133 GWh DSB vil have tog til tiden til mindre energi. Der er store besparelser at hente ved bl.a. at køre S-togene mere energirigtigt, justere temperaturen i togene og ikke bruge unødig energi, når de holder stille om natten. Der kan være et stort potentiale for at reducere forbruget ved blot at øge opmærksomheden på tænke mere energi-venligt blandt medarbejderne samt foretage mindre justeringer i forbruget af el og varme, som hverken personalet eller passagererne stort set vil bemærke, siger miljøkoordinator Preben Christophersen fra afdelingen Processer & Miljø i DSB S-tog A/S. De 134 S-tog, der betjener hovedstadsområdet, tegner sig for en væsentlig del af passagerer i DSB-regi. Gennemsnittet er ca rejser i døgnet, alle ugens dage - året rundt. Alene en besparelse på en pct. i forbruget af kørestrøm svarer til en mio. kr., og da 88 pct. af det samlede energiforbrug i DSB S-tog A/S er øremærket den strøm, der skal bruges til togenes fremdrift, kan selv det mindste tiltag gøre en stor forskel. Processer & Miljø har allerede iværksat en række tiltag for at nedbringe energiforbruget. BREMSNING GENERERER ENERGI Lokoførerne har fået en ny funktion i displayet i styrehuset: En anbefalet hastighed at køre i frem til næste station. Hastigheden er udregnet på en måde, så køreplanen kan overholdes ved at køre toget på en måde, så det bruger mindst muligt energi. Tidligere valgte lokoførerne ofte at køre frem til næste station så hurtigt som muligt inden for de tilladte hastigheder og så vente dér, men der kan spares meget energi med en mere glidende kørsel på samme måde, som man kan få benzinen til at strække længere i en bil ved at køre mere fornuftigt, siger Preben Christophersen. Det handler ikke bare om accelerationer, det handler også om at bremse rigtigt. De nye togsæt er konstrueret på en sådan måde, at der i forbindelse med bremsningen genereres strøm tilbage til køreledningerne. I Tyskland har Deutsche Bahn nedbragt forbruget på kørestrømmen med 10 pct. ved at uddanne lokoførerne til at køre mere energirigtigt, siger Preben Christophersen. Foruden det rullende materiel har DSB S-tog A/S driften af en række faste anlæg. Det drejer sig om ca. 80 stationer, kiosker, et centralværksted i Høje- Taastrup, et servicecenter i Køge Bugt samt en række depotanlæg, hvor togene holder om natten. Siden nytår har Processer & Miljø benyttet styringssystemet Omega Energi til at håndtere de mange data om energiforbruget på de faste anlæg. Systemet

11 Der er strøm at spare, hvis S-togene bliver kørt energirigtigt. Det handler om at undgå hårde opbremsninger og hurtige accelerationer. skal bl.a. holde styr på data fra ca. 200 elmålere, ca. 50 varmemålere og ca. 120 vandmålere. Målerne aflæses manuelt hver måned, og data rapporteres til Processer & Miljø. Tidligere brugte vi et regneark, men det blev efterhånden for uoverskueligt med de mange data, så det var svært at lave en effektiv opfølgning på afvigelser. Derfor havde vi behov for en mere effektiv og systematisk måde at indsamle og bearbejde data på, siger Preben Christophersen om valget af det nye styringsværktøj. AUTOMATISK AFLÆSNING PÅ VEJ Målet er, at samtlige data skal indrapporteres elektronisk hurtigst muligt. De første 30 elmålere er modtages i dagautomatisk, og Preben Christophersen håber, at de resterende 170 målere vil være udskiftet inden årets udgang. På den måde kan vi indsamle data helt ned fra time til time og f.eks. bedre slå ned på et eventuelt uhensigtsmæssigt højt forbrug i nattetimerne eller indkredse tidspunktet for afvigelser. Desuden bliver der hver måned automatisk sendt en mail indeholdende en grafisk oversigt over den seneste måneds forbrug til de ansvarlige ledere på de enkelte områder. Det er også med til at øge ledelsens opmærksomhed på energiforbruget. Preben Christophersen mener, at energiforbruget kan reduceres med fem pct. om året alene ved at øge medarbejdernes og ledelsens opmærksomhed omkring forbruget. Nu får de nogle data, der er mere brugbare. På den måde appellerer vi også til en større ansvarsbevidsthed, siger Preben Christophersen. Med en elektronisk behandling og styring af data på at holde togene i gang, kan udgifterne til energien bedre fordeles mellem de to afdelinger, der bruger togene. Den ene er den afdeling, der har ansvaret for fremdriften af togene, den anden er afdelingen for Teknik og Vedligehold, som er ansvarlig for togenes forbrug, når de holder stille om natten og de energiforbrugende tekniske installationer i toget. I dag er det ikke muligt at adskille forbruget. På den måde kan vi synliggøre forbruget for dem der har ansvaret og mulighed for at skabe forbedringerne, siger Preben Christophersen. Afdelingen har i samarbejde med enhederne allerede iværksat flere initiativer, der skal reducere forbruget i togene, når de holder stille. Eksempelvis blev togenes temperatur tidligere fastholdt på de 21 grader om natten, når de skulle gøres rent. Energiforbruget til varme tegner sig alene for 30 pct. af det samlede forbrug, så det er ikke en ubetydelig udgift. Derfor er der også mulighed for at reducere ved at bruge varmen med omtanke. Det viste sig faktisk, at rengøringspersonalet havde det for varmt, når de skulle arbejde. I enighed med personalet har vi sat temperaturen ned til grader. Vi sparer energi samtidig med, at det er blevet en mere behagelig temperatur for dem at arbejde i, siger Preben Christophersen. VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 11

12 DSB S-tog har bl.a. et centralværksted i Høje-Taastrup. Derudover omfatter de faste anlæg og bygninger bl.a. 80 stationer, hvor energiforbruget skal styres bedre. Desuden lukkes togene automatiske ned om natten, hvis dørene ikke har været aktiveret i en halv time. De blev tidligere i mange tilfælde holdt kørende døgnet rundt, så de var køreklar til næste morgen. DATA DIREKTE FRA TOGENE Preben Christophersen håber, at afdelingen senest i løbet af 2008 vil være i stand til at få indrapporteret data fra de enkelte togsæt og bearbejde materialet i Omega Energi. På den måde kan vi hurtigere, bedre og mere effektivt agere, hvis det viser sig at der er store afvigelser i de enkelte togsæts forbrug. Samtidig kan vi bedre synliggøre effekten af at køre mere energirigtigt over ledelsen og de enkelte lokoførere, siger Preben Christophersen. Olie- og gaskedler til ethvert formål Viessmann A/S Guldalderen 2, 2640 Hedehusene Tel , fax

13 AF JAN B. JENSEN FOND SKAL AFHJÆLPE EFTERSLÆB PÅ VEDLIGEHOLD Regeringen har afsat 50 mia. kr. til bl.a. at afhjælpe efterslæb i de offentlige bygninger En ny fond på 50 mia. kr. skal være med til at afhjælpe det enorme efterslæb på vedligeholdelsen af offentlige bygninger. Fonden er en del af regeringens kvalitetsreform, og i Dansk Byggeri udtrykker adm. direktør Jens Klarskov tilfredshed med, at de fysiske rammer også er blevet prioriteret af politikerne. Vi har i Dansk Byggeri de senere år dokumenteret, at manglende vedligeholdelse har ført til store værditab i den offentlige bygningsmasse samt at borgerne er utilfredse med vedligeholdelsesstandarden på bl.a. skoler og hospitaler. Derfor er regeringens initiativ helt nødvendigt, siger Jens Klarskov. De 50 mia. kr. skal bl.a. anvendes til nybyggeri og øget vedligeholdelse af hospitaler, plejehjem, skoler og daginstitutioner. Kvalitetsreformen indeholder desuden en målsætning om et nyt prioriteringsredskab, som skal sikre en mere effektiv bygningsvedligeholdelse og bedre totaløkonomi, som Dansk Byggeri er begejstret for. Regeringens tanker om et nyt prioriteringsredskab passer som fod i hose med vores arbejde med udviklingen af et såkaldt bygningsregnskab. Et regnskab, der skal systematisere den økonomiske og tekniske planlægning af renovering og vedligeholdelse af offentlige bygninger. Der er behov for, at kommuner, regioner og stat fremover ikke nedprioriterer nødvendig vedligeholdelse, siger Jens Klarskov. For at sætte skub i udviklingen af et nyt prioriteringsredskab mener Dansk Byggeri, at regeringen skal stille krav til bygningsejerne i kommuner, regioner og stat. En metode kan være, at regeringen i forbindelse med støtte til nybyggeri og vedligeholdelse fra Kvalitetsfonden stiller krav om, at bygningsejeren arbejder med et systematisk prioriteringsredskab, som eksempelvis kan være et bygningsregnskab. Det handler både om at få flere penge til renovering og vedligeholdelse, men også om at bruge pengene på den bedste måde. Derfor er vores og regeringens mål om et nyt prioriteringsredskab nødvendigt. Vi kan ikke som samfund acceptere, at den manglende prioritering af vedligeholdelse i offentlige bygninger fortsætter. Det koster mange penge på langt sigt og svækker den offentlige service borgerne møder på hospitaler, plejehjem, skoler og daginstitutioner, siger Jens Klarskov. International fagmesse for vedligeholdelse af industrielt procesudstyr Oktober 2007 M,O,C, München Brancheforum og nye impulser. Som den toneangivende messe for vedligeholdelse af industrielt procesudstyr er MAINTAIN den vigtigste internationale platform for fagfolk og beslutningstagere. På tværs af alle brancher samles alle aspekter vedrørende innovative praktiske løsninger til inspektion, forebyggelse, vedligeholdelse og forbedring af produktionsanlæg. Registrer online nu og få indgangsbilletten gratis! MAINTAIN 2007 Markedet der holder alt kørende. Registrer online nu op spar penge: ExpoService ApS. tlf fax VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 13

14 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING EFNMS BENCHMARKING WORKSHOP Workshop Nøgletal for vedligehold Brug af DS/EN Workshop om anvendelsen af EN standarden Maintenance Key Performance Indicators De organisationer, som måler deres vedligeholdsindsats, udvikler sig og opnår bedre resultater indenfor økonomi og tilgængelighed! FORSTÅ HVORDAN DU MÅLER UDVIKLING AF VEDLIGEHOLD OG TILGÆNGELIGHED Når du måler din virksomheds resultater indenfor vedligehold og tilgængelighed med andre virksomheder i branchen, i Danmark og internationalt, er det vigtigt at du bruger entydige og standardiserede begreber, og at nøgletal og deres underliggende definitioner er sammenlignelige. Det er det evigtgyldige udsagn om at sammenligne æbler med æbler. LÆR AT BENYTTE STANDARDEN WORKSHOP OM NØGLETAL OG INDIKATORER For at hjælpe brugerne med at forstå anvendelsen af standarden Maintenance Key Performance Indicators DS/EN 15341, gennemfører TSMC og Den Danske Vedligeholdsforening en workshop med anvendelse af indikatorerne i standarden. Deltagerne opfordres til at medbringe deres egne tal for vedligehold på workshoppen, og her beregner deltagerne deres egne nøgletal for vedligehold og tilgængelighed. Workshoppen afsluttes med, at der beregnes en række nøgletal som gennemsnitsværdi for deltagerne i workshoppen 10.oktober. De nøgletal, som beregnes på workshoppen, kan deltagerne sammenligne med gennemsnitsresultater fra andre virksomheder, der har deltaget i lignende workshops gennemført i Europa og Mellemøsten. Den enkelte virksomheds resultater og data er naturligvis fortrolige. Grundlaget for beregning af nøgletal for vedligehold er indikatorerne fra DS/EN Maintenance Key Performance Indicators. Standarden udleveres på workshoppen. SÅ DELTAG I WORKSHOPPEN D. 10. OKT HVIS DU ØNSKER, AT: Få en højere forståelse for europæisk terminologi indenfor vedligehold Understøtte din virksomheds strategier med foruddefinerede mål for vedligehold og tilgængelighed Forstå indholdet i nøgletal for vedligehold, samt hvordan de udvikles Sammenligne din virksomheds resultater med andre i branchen Lære at arbejde med standarden DS/EN Maintenance Key Performance Indicators Hilse på Nuuk Power and Energy Ltd. og hjælpe denne virksomhed med at beregne nøgletal Kommunikere udvikling i vedligehold til ledelse og medarbejdere Udveksle erfaringer med andre vedligeholdere. PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid: Onsdag d. 10.oktober 2007 Kl Sted: Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé Middelfart Tilmelding: 1. Hjemmeside Fax Pris: DDV medlem kr excl. moms. Ikke medlem kr excl. moms. Prisen gælder for første deltager. Ved flere tilmeldte fra samme firma, ydes der 25% rabat for de efterfølgende. Konferenceafgiften dækker foredrag, konferencemateriale, morgenkaffe, frokost & forfriskninger. Bekræftelse: Faktura: Afmelding: Udsendes umiddelbart efter tilmeldingen. Udsendes umiddelbart efter tilmeldingen. Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen. Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst. Arrangør: DDV og TSMC DDV Netværker til Optimering af Drift og Vedligehold. Prinsessegade 83, 7000 Fredericia Tlf.: Fax: Mail: -

15 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING SEMINAR 2 MASKINSIKKERHED ELEKTRISK SIKKERHED PÅ MASKINER DS/EN :2006 OG HÅNDBOGEN HVAD ER MENINGEN? OM DS/EN Der blev for alvor rusket op i fortiden i 2006, og DS/EN : 2006 fremtræder da også som et helt nyt værk, - ikke blot gammel vin på nye flasker. Der blev taget grundig fat i de danske oversættelser, og helt nye ord er blevet føjet til det danske sprog. DEN VIGTIGSTE NYHED, SOM I VIRKELIGHEDEN ER GAMMEL DS/EN :2006 er som sine forgængere en europæisk harmoniseret standard, - og ikke nogen Stærkstrømsbekendtgørelse. Den handler om elektrisk sikkerhed på maskiner og kan i EU anvendes som aftaledokument mellem køber og sælger, - et aftaledokument, som tillige giver formodning om overholdelse af et antal klart definerede afsnit i Maskindirektivet. DS/EN , - Hvad er meningen? kommenterer standarden, samt kommer med en række fortolkninger, som gennem 25 års anvendelse har holdt vand ved anvendelse i mere end 60 lande. Såvel standarden som hæftet vil blive anvendt på seminaret. Vi vil finde standardens stærke sider, samt afgøre, hvor den ikke rækker længere. Hvornår: 23. oktober 2007, kl Arrangør: Underviser: Hvor: Pris: DDV Netværket til Optimering af Drift og Vedligehold Per Juul, Funktionssikre Maskiner Per Juul har været aktiv deltager i nyskabelsen samt i oversættelsen af DS/EN :2006, og er forfatter til DS/EN , Hvad er meningen?, og har dermed den bedst mulige forudsætning for at videre bringe kendskabet til dem. Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 4, Snoghøj, 7000 Fredericia (Ved E20) 2450,00 kr. Dette er inkl. fortæring og kompendium Tilmelding: Hjemmesiden: Telefon: Fax: Kommende seminarer omkring maskinsikkerhed: 30. oktober 2007 Grundlæggende maskinsikkerhed 20. november 2007 Funktionssikre maskiner VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 7 15

BULK/TUNG/SVÆR INDUSTRI GARANTI FOR OPTIMERET MATERIALEFLOW ØGET PRODUKTIVITET MÆRKBARE BESPARELSER INDIVIDUELLE LØSNINGER SPECIALISERET VIDEN

BULK/TUNG/SVÆR INDUSTRI GARANTI FOR OPTIMERET MATERIALEFLOW ØGET PRODUKTIVITET MÆRKBARE BESPARELSER INDIVIDUELLE LØSNINGER SPECIALISERET VIDEN GARANTI FOR OPTIMERET MATERIALEFLOW ØGET PRODUKTIVITET MÆRKBARE BESPARELSER INDIVIDUELLE LØSNINGER SPECIALISERET VIDEN LANDSDÆKKENDE DØGNSERVICE BULK/TUNG/SVÆR INDUSTRI SERVICE VI ER EKSPERTER I MATERIALEFLOW

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Konferencer, temamøder og workshops fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Konferencer, temamøder og workshops fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder og workshops 2016-2017 fordi vedligehold er mennesker Et fagligt univers Bliv medlem af DDV og få adgang til stor faglig viden, inden

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder

Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Er DIN autoløfter sikker? 29. oktober 2012 kl. 5:00 / Virksomheder Arbejdstilsynet fortæller her om de fokuspunkter, som liftbrugeren, -ejeren, - distributøren

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow fordi forebyggelse er bedre end reparation Dedicated to People Flow KONE CareTM Begrænset udgift Individuelt tilpasset vedligeholdelse for din KONE elevator Ubegrænset værdi og frihed... Kunder har forskellige

Læs mere

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD OK TOBER 2014 - NR. 5 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering O F F IC IE LT FA G M AG A S FOR D E IN N DA N V E D L IG SKE EHOLD SFORE N IN G GENNEM VEDLIGEHOLD FA G M A G A S I N F O R D R I F T,

Læs mere

Konferencer, temamøder og workshops

Konferencer, temamøder og workshops Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder og workshops 2017 fordi vedligehold er mennesker Et fagligt univers Bliv medlem af og få adgang til stor faglig viden, inden for vedligehold

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

LINE 5000 TØRRETUMBLER TÆNKER NÅR DEN TØRRER

LINE 5000 TØRRETUMBLER TÆNKER NÅR DEN TØRRER LINE 5000 TØRRETUMBLER TÆNKER NÅR DEN TØRRER spar energi spar tid spar penge GØR EN FORSKEL I CO2- REGNSKABET Tørretumblere i Line 5000 serien fra Electrolux Professional tænker hele tiden over, hvor meget

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

BENTLEY-EFTERPLEJE EN UNIK STANDARD

BENTLEY-EFTERPLEJE EN UNIK STANDARD 1 BENTLEY-EFTERPLEJE EN UNIK STANDARD Indhold Indledning 4-5 Certificerede Bentley-teknikere 6-7 Den nyeste Bentley-teknologi 8-9 Høj kvalitetsbevidsthed 10-11 Garanteret originale dele 12-13 Omfattende

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

WE KNOW HOW. Produktivitet. Service & Montage. Ergonomi & Sikkerhed. Data. Kvalitet

WE KNOW HOW. Produktivitet. Service & Montage. Ergonomi & Sikkerhed. Data. Kvalitet WE KNOW HOW AVN Teknik implementerer tekniske løsninger, som sikrer ergonomisk korrekt materialehåndtering. Vores løsninger indebærer sikkerhed, planlægning, opfølgning og vedligeholdelse. Produktivitet

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

FIX-T200 tørrekasse DeLuxe Brugermanual

FIX-T200 tørrekasse DeLuxe Brugermanual FIX-T200 tørrekasse DeLuxe Brugermanual FIX GØR DIG»AFHÆNGIG«AF KVALITET Indholdsfortegnelse Indledning / Sikkerhed... side 4 Indstillinger / Indstilling af håndtag... side 5 Konditioner i tørrerum...

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Proces- og maskinteknologi, innovation og kreativitet

Proces- og maskinteknologi, innovation og kreativitet Proces- og maskinteknologi, innovation og kreativitet Underleverandørarbejde Linatech udfører en bred vifte af underleverandøropgaver til flere brancher. Vi har fokus på arbejdsopgaver, som stiller høje

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

ALPHA Gulvslibemaskine

ALPHA Gulvslibemaskine LPH Gulvslibemaskine Brugsanvisning OBR INTERDIMNT ps Roustvej 90-6800 Varde, DK Telefon + 45 76 94 08 22 Fax +4576940722 e-mail: cobra@cobra-interdiamant.com www.cobra-interdiamant.com VR nr.: 25 30 80

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen Foto: Finn Lauritsen Ingeniørfirma 100.000 kr. ned i lommen plus 30 % mere kapacitet Besparelsen på anlægget hos NOF udgjorde 100.409,- kr. Lignende forhold

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Transformerstationer

Power IT Compact Secondary Substations, CSS. Transformerstationer Power IT Compact Secondary Substations, CSS Transformerstationer The New Standard for Individual Solutions Den, der følger med strømmen, kommer ikke foran ABB s vision er at skabe værdi for vores kunder

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Du kan trygt parkere. Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS Car Park Du kan trygt parkere Din ventilationsløsning hos Novenco September 2006 LAND PRODUCTS & SYSTEMS DU FÅR DET HELE FOR DET HALVE SPAR OP TIL 50% PÅ INSTALLATION Hvis ventilationskanaler, brandvægge,

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Tørring med overhedet damp

Tørring med overhedet damp Temadag om Tørring med overhedet damp - høj produktkvalitet og meget lavt energiforbrug århus 7. oktober 2008 Innovation og udviklingsbehov indenfor industriel tørring Fordele og ulemper ved tørring i

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

MAKE THE WORLD GO AROUND

MAKE THE WORLD GO AROUND Renovering industrigear alle typer Vi udfører akutte eller planlagte renoveringer af industrigear. Vi leverer et produkt, der med hensyn til egenskaber og kvalitet er fuldt på højde med et nyt produkt

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Maskiner Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

45 år med tjek på luft. Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører

45 år med tjek på luft. Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører 45 år med tjek på luft Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører 45 år med tjek på luft TCÅ Trykluft Centret A/S har i mere end 45 år været eksperter i trykluft, og vi leverer trykluftskompressorer

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Q&A. Dynello Opruller. RS0101 Udgivet april

Q&A. Dynello Opruller. RS0101 Udgivet april Q&A Dynello Opruller RS0101 Udgivet april 2017 OM DENNE UDGIVELSE Denne udgivelse er henvendt forhandlere, distributører og presse med henblik på at oplyse om tankerne bag konstruktionen af Dynello Oprulleren

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Mejerisektoren - Mælk

Mejerisektoren - Mælk Working Class Food Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - Mælk Effektiv og fleksibel: - Pakning - Bila Milk Packer - Palletering Pakning Effektivt Ensartet Fjerner EGA Pakning af mælk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser Nyt SEEPEX Logo SEEPEX skifter ansigt udadtil. Efter mere end 10 år med vores tidligere logo har vi per 3. november 2014 skiftet logo og udtryk. Besøg os på vores nye hjemmeside: www.seepex.com Reservedele

Læs mere

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed

Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed INdbydelse TIL GRATIS ROADSHOW Kom, og hør hvordan it kan blive en pengemaskine for din virksomhed 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Resultater, der kan mærkes på bundlinjen Erfaringen viser det igen og igen:

Læs mere

Boxcharge TM. Dansk udviklet opbevarings- og opladningsprodukter til skoleog uddannelsesmarkedet. Boxcharge 24 TM. Boxcharge 12 TM.

Boxcharge TM. Dansk udviklet opbevarings- og opladningsprodukter til skoleog uddannelsesmarkedet. Boxcharge 24 TM. Boxcharge 12 TM. faxe bogtryk/grafisk Boxcharge 12 TM Højde: 1105 mm Længde: 620 mm Bredde: 550 mm Vægt: 60 kilo Boxcharge 24 TM Højde: 1105 mm Længde: 980 mm Bredde: 550 mm Vægt: 95 kilo Boxcharge TM Notesafe TM Højde:

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

MALEANLÆG AAGAARD EN KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER

MALEANLÆG AAGAARD EN KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER MALEANLÆG AAGAARD EN KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER MALEANLÆG FOR VINDUER Igennem de sidste 42 år har Aagaard Finnrose A/S leveret over 800 komplette lakeringslinier over hele verden. Her er valgt en løsning

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer

Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer LED-belysning Indendørs belysning Fleggaard Saniståls Centrallager Case Study Grønnere profil hos Sanistål og øget arbejdssikkerhed med nye LED-armaturer Philips' rådgivere agerede utroligt professionelt,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere