Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle taler om vejret vi gør noget ved det"

Transkript

1 side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata

2 side 2

3 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader, når de køber bolig 6 En syndflod af skader 8 Validering af oversvømmelsesberegning i Aarhus 10 Nedbørsprojektet: København og Frederiksberg 12 Skadedata gør klimatilpasning bedre 14 Kommunerne ønsker mere viden 16 Vi kan blive endnu bedre 18 Fremtidige projekter 19

4 side 4 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud Husker du billederne fra de sidste skybrud i Danmark? Oversvømmede huse, haver og veje ja, endda taxaer blev ramt. Forsikringsbranchen og 70 kommuner har i samarbejde forsøgt at komme tættere på skaderne og årsagerne for at undgå, at de sker igen. I denne pjece fortæller vi, hvordan kommunerne har brugt oplysningerne, og hvilken læring der kom ud af samarbejdet. Det er afgørende at have opdaterede, valide og let tilgængelige oplysninger for at kunne forebygge oversvømmelser og skabe tryghed. Derfor har Forsikring & Pension også valgt at bidrage med 1,2 mio. kr. til udviklingen af et hydrologisk kort, der er stillet gratis til rådighed. Kortet er et meget vigtigt værktøj til kommunerne og borgerne i forbindelse med klimatilpasning. Forsikringsbranchen og kommunerne kan og bør samarbejde om klimatilpasning på mange måder. Et af de mest omfattende projekter er beskrevet i denne pjece og er forhåbentlig starten på et langt og udbytterigt samarbejde for begge parter. Dette billede er fra nutidens Danmark. Det skal vi ændre i fremtiden.

5 side 5 Skadedata fra forsikringsbranchen Nogle kommuner har fået skybrudsskadedata fra de sidste 6 år og brugt dataene til at kvalitetssikre deres indsatser mod oversvømmelser. Med andre ord: Kommunen ved præcist, hvor skaderne sker. Aabenraa Allerød Assens Ballerup Billund Brøndby Brønderslev Esbjerg Faaborg Fredericia Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Greve Gladsaxe Glostrup Guldborgsund Haderslev Halsnæs Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Hørsholm Ikast-Brande Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Langeland Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Mariagerfjod Middelfart Norddjurs Nordfyn Nyborg Odder Odense Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Rudersdal Rødovre Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejle Vesthimmerland Ærø Aarhus

6 side 6 70 pct. tænker på vandskader, når de køb 70 pct. af danskerne frygter nu klimaforandringerne og de kraftigere skybrud så meget, at de lægger vægt på risikoen for vandskader, når de køber bolig. Klimaforandringerne, og især oversvømmelser, er en af de risici, som danskerne frygter. Med god grund. En oversvømmelsesskade er ikke bare overstået ved at få vandet ud af boligen. Tab af personlige værdier, genhusning, risikoen for skimmel- og fugtskader, sundhedsrisici og psykiske gener er bare nogle af de mulige konsekvenser efter en oversvømmelse i boligen. Men hvordan forebygger vi på en intelligent måde og forbereder kommunerne og danskerne på oversvømmelser? Forsikringsbranchen har flere forslag. En af idéerne er at bringe forsikringsselskabernes viden om oversvømmelsesskader i spil for at sikre et bedre beslutningsgrundlag (risiko- og værdikortlægning) til kommunernes klimatilpasningsplaner. Idéen blev til en række projekter, som har gjort os alle lidt klogere på, hvordan vi bedst klimasikrer Danmark. Kernen i projekterne er, at forsikringsselskaberne leverer data over skybrudsskader fra de 6 foregående år til kommunerne. Ved at koble disse data med kommunernes teoretiske risikokort, bliver kommunernes analyser testet med data fra virkelige hændelser. De uddybede risikokort vil fx gøre det nemmere for kommunerne at se, om skaderne sker, hvor vandet kommer op af kloakkerne, og om skaderne fx sker i højre eller venstre side af vejen. Det

7 er bolig side 7 >> Forsikringsskadedata er vigtige for kommunerne. De er med til at give et optimalt beslutningsgrundlag.<< Jan Rasmussen, projektchef i Københavns Kommune. >> Nedbørsprojektet har været med til at illustrere, hvad klimaforandringer betyder i praksis. Skadedataene har bl.a. identificeret sårbare områder, som vi (kommunen) ikke kendte til. Herudover har projektet været med til at synliggøre, at kommunerne og forsikringsselskaberne har fælles mål i klimatilpasningsindsatsen.<< Jan Stenersen, leder af kloak og afløb i Tromsø kommune om det norske nedbørsprojekt. Fugt giver panderynker. Med de rigtige værktøjer og metoder kan vi forebygge skaderne. giver simpelthen et meget bedre beslutningsgrundlag for klimatilpasningsplanerne. >> Skadedata skal gøre det nemmere for kommunerne at træffe samfundsøkonomisk rigtige klimatilpasningsløsninger og i højere grad at målrette anlægsinvesteringer i kommunen.<< Torben Weiss Garne, underdirektør i Forsikring & Pension.

8 side 8 En syndflod af skader Kraftige skybrud med over 100 millimeter regn har bare i 2014 ramt flere danske byer. Der er tale om regnbyger, der statistisk set slet ikke burde forekomme så ofte. Men det er bare begyndelsen, der vil komme flere af dem i fremtiden. Det vurderer alle klimaeksperter. I løbet af 12 måneder fra sommeren 2010 til sommeren 2011, registrerede forsikringsselskaberne vandskader og udbetalte 7,2 mia. kr. i erstatninger. Klimaforandringerne medfører flere klimarelaterede skader, især oversvømmelsesskader. Klimaudfordringerne udfordrer os til at tænke i andre baner og teste nye løsninger. Nedbørsprojekter Forsikring & Pension har indtil videre gennemført følgende nedbørsprojekter: Nedbørsprojekt med Aarhus og DTU Nedbørsprojekt med København og Frederiksberg kommuner, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og Cowi Faserne fra kortlægning via prioritering til kommuneplan 1. Oversvømmelseskort 2. SKADEDATA Risikokort Prioritering Kommuneplan Værdikort Oversvømmelses- og værdikort sammenfattes i et risikokort, som prioriteres i de risikoområder, der skal indgå i kommuneplanen. Skadedata er bl.a. med til at kvalitetssikre risikokortene.

9 side 9 Nedbørsprojekter med 70 kommuner, som har fået stillet forsikringsskadedata til fri rådighed til brug for udarbejdelse af klimatilpasningsplaner. KL og Naturstyrelsen var med i projektet. De deltagende kommuner huser 76,6 pct. af Danmarks befolkning. Projekterne er unikke i EU pga. det utraditionelle tværsektorielle samarbejde og dataleverancen fra forsikringsselskaber til kommuner. Proces og metode Projekterne har krævet mange drøftelser med forsikringsselskaberne om tilrettelæggelse, organisering, klargøring af datahåndtering, datasikkerhed m.v. Forsikring & Pension har været i dialog med de relevante myndigheder bl.a. Naturstyrelsen, Finanstilsynet, Datatilsynet og en række kommuner. Forsikringsbranchen har i projekterne ageret som klimadataleverandører og har leveret data fra virkelige hændelser. Dataene repræsenterer, afhængig af, hvilket område der måles på, ca pct. af det samlede marked. Der er indgået aftaler med hver enkelt kommune, hvor fokus var på databeskyttelse. Forsikringsselskaberne har leveret data til Forsikring & Pension, som har videreformidlet data på kommuneniveau. Forsikringsselskaberne har ikke selv haft adgang til dataene. Kommunernes håndtering og anvendelse af dataene varierer afhængig af den enkelte kommunes strategi, kompetencer og ressourcer. Nogle kommuner har selv behandlet dataene, og andre har valgt at benytte ekstern konsulentbistand.

10 side 10 Validering af oversvømmelsesberegning i Forsikring & Pension gennemførte i et nedbørsprojekt i samarbejde med DTU Miljø. Projektet indebar, at forsikringsselskaber svarende til ca. 90 pct. af markedet gratis stillede skybrudsskadedata til rådighed for DTU Miljø. Data blev brugt til en validering af oversvømmelsesberegninger. Skadedataene stammede fra de seneste 6 år. Projektet satte også spot på, hvorfor der i Risskov ligger flere huse, som er i højrisiko for at få en oversvømmelsesskade. Projektet indikerede, at 1-1,5 pct. af de eksisterende huse i Risskov formentlig aldrig skulle have været bygget pga. nedbør og havstigninger. Taberne i denne sammenhæng er husejerne og realkreditinstitutterne. Fire hovedspørgsmål i projektet 1. I hvilket omfang er det muligt at modellere prisen pr. skade ud fra information om nedbør? 2. I hvilket omfang er det muligt at modellere prisen pr. dag ud fra information om målt nedbør? 3. I hvilket omfang kan simple måder at modellere oversvømmelse give information om oversvømmelsesrisiko målt som forsikringsskader? 4. I hvilket omfang kan forsikringsdata benyttes til at kalibrere fare- og risikokort? Projektets resultater er bl.a. en videnskabelig artikel: Correlations between rainfall data and insurance damage data related to sewer flooding for the case of Aarhus, Denmark.

11 Aarhus side 11 Hvem har bolden, når det går galt? 1. EJER Køber jorden, for at bygge ejer typisk i 1-5 år 2. EJER Byggemodner og kloakerer grunden 3. EJER Bygger huset 4. REALKREDIT Belåner huset 5. VANDFORSYNINGEN Overtager ansvaret for kloakker og bassiéner Hvordan tjekker jeg oversvømmelsesrisikoen for mit hus? Og hvad kan jeg selv gøre for at forebygge skader? Status efter udbygning HUSEJER: Forstår ikke risiko og kan ikke gøre noget. FORSYNINGEN: Er ofte inddraget sent og har derfor ikke mulighed for at handle. FORSIKRINGEN: Kommer først ind, når alle beslutninger er truffet. En væsentlig pointe er, at interessenterne i forbindelse med salg af grunde og udstykning kan have forskellige dagsordener og ikke nødvendigvis koordinerer beslutninger og tiltag.

12 side 12 Nedbørsprojektet: København og Frederiksberg Fredag den 1. juli 2011 kontaktede Forsikring & Pension Københavns Kommune for at høre om interessen for at indgå i et nedbørsprojekt med levering af skadedata. Lørdag den 2. juli 2011 blev Storkøbenhavn med kort varsel ramt af et skybrud af hidtil usete dimensioner. Derefter var alle enige om, at der var et stort potentiale i at samarbejde om at forebygge vandskader og bruge forsikringsskadedata aktivt i klimatilpasningsindsatsen. Planen var at finde ud af, om skaderne efter skybrud i realiteten sker, hvor vi tror, de sker. Samtidig var ønsket at få svar på: Hvorfor sker skaderne, hvor de gør? Hvor betaler det sig bedst at klimatilpasse? Hvor mange skader kan vi forhindre ved effektiv forebyggelse? En læring fra projektet: Det kan være nødvendigt at kombinere det med inddragelse af borgerne via fx spørgeskemaundersøgelse eller on-line deltagelse for at få helt præcise svar. Hovedkonklusioner fra projektet Det kan betale sig at forebygge. Forsikringsselskabernes data viser tydeligt, at mange skader kunne være undgået. Installering af højtvandslukker vil kunne forhindre mange oversvømmelsesskader i København og Frederiksberg. Alle både boligejere og virksomheder bør sikre sig, så de kan forhindre vandet i at komme ind, selv om vandet står i en højde på 10 cm rundt om bygningen. Derved kunne mange tusinde skader undgås. Der er god overensstemmelse mellem den teoretisk beregnede geografiske fordeling af skaderne og virkeligheden. Det kræver dog, at man bruger de allerbedste modeller. Ved kraftige skybrud kommer et yderligere antal skader pga. tilstoppede og utætte tagrender og tage, åbne vinduer, altaner og andre forhold, som ikke har noget med oversvømmelse at gøre. Her er det muligt relativt enkelt at forebygge og derved minimere antallet af skader. Skadeserstatningen er stort set den samme uanset vanddybden (2, 10 eller 50 cm). Står der først vand i boligen, er skaden sket. Skadesdataene har været med til at beregne enhedsomkostninger ifm. skybrud både i forhold til stue- og kælderskader. Projektet har medført, at der er blevet foretaget genberegninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved skybrud.

13 side 14 Skadedata gør planer for klimatilpasning bedre Regeringen og KL indgik som en del af økonomiaftalen for 2013 en aftale om, at alle kommuner skulle gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsaftaler inden udgangen af kommuner har efter aftale med Forsikring & Pension fået stillet forsikringsskadedata til rådighed til brug for udarbejdelse af klimatilpasningsplaner og som et supplement til de offentlige værktøjer. Kommunerne, der er med, huser 76,6 pct. af Danmarks befolkning. Vi har indgået samarbejdet med kommunerne, fordi vi ser det som en vigtig opgave at stille viden og data til rådighed. Ved at levere skadedata får kommunerne mere viden om, hvor skaderne sker, og hvilke klimatilpasningsløsninger der er behov for. SPØRGSMÅLET ER: Har kommunerne haft gavn af skadedataene og på hvilken måde? Nytteværdi fra teori til praksis Den overordnede konklusion er, at skadesdataene har haft en høj nytteværdi. Kommunerne har bedre kunnet målrette klimatilpasningen, og skadedataene har været med til at forebygge mange gener og undgå store værditab. Den største nytteværdi har været kvalitetssikring og verificering af de risikoudpegede områder i de teoretiske modeller. Nogle kommuner har udelukkende brugt skadedataene til at vurdere, om der har været tendenser til mange skader i et bestemt område. I enkelte kommuner var dataene en øjenåbner og viste store udbetalinger i bestemte områder i byerne. Størrelsen af udbetalinger var overraskende, fordi kloaksystemets risikomodeller ikke umiddelbart pegede på kapacitetsproblemer. Skadedataene har i nogle kommuner bidraget til, at kommunen har været i stand til at identificere, hvor vandet løber hen. Det har fx kunne hjælpe med at identificere steder, hvor jorden ikke er gennemtrængelig noget som kommunens andre data ikke har givet et billede af. Flere kommuner nævner, at dataene især kunne bruges til at verificere risikoområder eller ligefrem hjælpe til at identificere områder, hvor kommunen ikke var klar over, at der kunne være en øget risiko for oversvømmelse.

14 side 15 Andre kommuner har anvendt dataene som et supplement til deres andre oplysninger. En kommune har anvendt skadedata på en indledende validitetsanalyse af sandsynlighedskortlægningen, ligesom de forventer at bruge dataene fremadrettet til fx vurdering af værdiog risikokortlægning samt baggrundsanalyse for samfundsøkonomi i delprojekter. Det har vist sig, at skadedataene har haft størst nytte i forhold til risikokortlægningen, frem for værdikortlægningen. I enkelte kommuner har skadedataene identificeret områder, hvor man egentlig ikke havde regnet med, at boliger var truet. Eksempel fra en kommune: Fx steder, hvor jorden ikke er gennemtrængelig det siger de andre data vi har, ikke meget om der har skadedata helt sikkert kunne hjælpe. Skadedataene har bekræftet, at en del af oversvømmelsesskaderne skyldes åbne vinduer, døre m.v. Skader, det er billigt og hurtigt at forebygge, fx ved målrettet varsling. De kommuner, som har været ramt af store vejrhændelser, har i sagens natur haft mest gavn af dataene. Projekterne har været med til at styrke samarbejdet mellem forsikringsbranchen og kommunerne og give en øget indsigt i hinandens verden. Dermed kan projekterne være med til at inspirere til yderligere samarbejde. Hovedkonklusioner fra projektet Ca. 50 pct. af skaderne ville have været undgået, hvis borgerne havde installeret højvandslukke og sikret sig mod 10 cm vand udefra. Opstigning fra kloak sker overalt, selv ved mindre skybrud. Det beregnede skadesomfang per m 2 kælder og stue er blevet revurderet. >> Vi har haft stor glæde af skadedata fra forsikringsselskaberne, som er anvendt til at estimere størrelserne af oversvømmelsesskaderne i byen som følge af kraftig nedbør og hermed danner grundlag for den risikokortlægning, som er gennemført i Greve og Solrød kommuner.<< Birgit Paludan, civilingeniør, hydrauliker, Forsyningen i Greve Solrød.

15 side 16 Kommunerne ønsker mere viden Alle er enige om, at jo mere viden, vi får om skaderne, jo bedre bliver grundlaget for klimatilpasning. Spørgsmålet er, hvor og hvordan vi bedst registrerer værdifulde skadedata, så vi kan bruge dem aktivt i forebyggelsesindsatsen. Det arbejder forsikringsbranchen nu videre med. Når uvejret raser og kunderne kontakter forsikringsselskabernes rødglødende telefoner, er det ikke oplagt at skulle bruge 1/2 time på at beskrive skadesforløbet, vandniveauet m.v. Ofte kender kunderne ikke engang svarene. Men den teknologiske udvikling vil uden tvivl fremover kunne gøre det lettere og smartere at indsamle de efterspurgte data. Selvom kommunerne i høj grad har haft væsentlig gavn af forsikringsbranchens levering af skadedata, er der som i de fleste nedbørsprojekter plads til forbedringer. Flere kommuner har blandt andet efterspurgt at få skadedataene med GIS-koordinater. Kommunerne har i flere tilfælde selv koblet skadedataene til GIS-koordinater, men det kan være en dyr proces, og resultatet vil ofte afhænge af, hvor mange ressourcer kommunen har til rådighed. Flere af kommunerne har savnet mere detaljeret information om, hvilken slags oversvømmelse der var skyld i udbetalingen fra selskaberne. Fx om der var tale om en oversvømmet kloak eller oversvømmelse i stueplan. Udfordringen er, det i praksis kan være svært at fastslå. Både for den skadelidte og forsikringsselskabet. Flere kommuner efterspørger erhvervsskadedata ved en eventuel fremtidig dataleverance. De vil også gerne have data leveret tidligere i processen i forbindelse med udarbejdelse af en ny klimatilpasningsplan.

16 side 17 Ønskeliste Kommunerne ønsker flere informationer om skadesårsag og skadestype samt svar på: Hvorfra kom vandet, som udløste skaden (gulvafløb/lyskasse/dør i gadeniveau/kælderdør/åbent vindue osv.)? Hvilken type vand (regn/spilde/blandet) gav skaden? Hvor skete skaden (beboelsesbygning kælder/stue, anden bygning kælder/stue, uden for bygning)? Levering af geokodet data og kobling med fællesoffentlige data. Gerne så BBR s UUID (unikke ID) er knyttet til leverancen. Dermed er bygningen entydig. Hvor højt var vandniveauet efter skaden (ift. gulv/terræn)? Enkelte kommuner efterspørger en klar beskrivelse af, hvordan de konkret skal anvende forsikringsdata. En enkelt kommune tilkendegav, at kommunen ikke har kunnet anvende skadedataene. Der var simpelthen for lidt at gøre med hvilket vel egentlig er positivt. Kvalitet af data Data om flere erhvervsskader Leverance af skadedata efter hver større hændelse og skadedata fra flere forskellige vejrhændelser (storm, stormflod, skybrud, tøbrud osv.).

17 side 18 Vi kan blive endnu bedre Projektet har givet alle parter ny viden. Især viden om, hvad skadedata fra forsikringsselskaberne kan bruges til og de udfordringer, som følger med. Simple ting, fx forskellige forkortelses- og stavemåder for adresser, kan gøre analysearbejdet tidskrævende. Nogle data kræver yderligere undersøgelse for at give mening. Frederiksberg Kommune valgte at iværksætte en spørgeskemaundersøgelse til de borgere, der bor i områder som er særligt oversvømmelsesramte. Formålet var at få mere viden om, hvordan vandet kom ind, og hvordan skaden udviklede sig. Den nye viden får ikke vandet til at løbe en anden vej. Men den gavner på flere fronter. Der er gode nyheder for boligejerne. Først og fremmest er kommunerne nu bedre rustet til at målrette klimatilpasningen. For forsikringsbranchen kan der også være mange gevinster ved en succesfuld klimatilpasning udover færre skader. Fx kan sidegevinsterne ved et urbant løft være færre indbrud, mindre kriminalitet, bedre boliger uden skimmelsvamp og fugtproblemer m.v. Og færre skader vil komme alle forsikringstagere til gode. Og så er der flere selskaber, der giver rabat på forsikringspræmien, hvis der er styr på skadesforebyggelsen. Gevinst for både borger, samfund og forsikringsbranche Nedbørsprojektet har sat en tyk streg under, at det er værdifuldt at samarbejde om data især når det gælder almindelig hyppig regn og problemer med opstuvning af regnvand fra kloakkerne. Kommunerne har med den nye viden bl.a. fået et bedre beslutningsgrundlag til at vurdere, hvor der er brug for at sætte ind for at begrænse oversvømmelsesskaderne.

18 Fremtidige projekter side 19 Nedbørsprojekterne har medvirket til at sætte skub på og målrette klimatilpasningen i Danmark. Flere kommuner og forsyningsselskaber har vist interesse for at modtage skadedata, og nogle kommuner ønsker løbende eller efter store hændelser at få leveret skadedata til brug for risikokortlægning. En kommende model kunne være at sikre flere typer af data med større detaljeringsniveau, fx data om højvandslukke, kunne tilføje merværdi i forbindelse med risikokortlægning. Geodatastyrelsen er den centrale aktør i denne sammenhæng. Efter at staten har gjort en lang række offentlige data frit tilgængelige, er der også opstået nye muligheder for at risikovurdere og beregne på de mulige løsninger. En væsentlig forudsætning for en succesfuld klimatilpasningsindsats er samarbejde og vidensdeling god, tilgængelig og rettidig viden er nødvendigt. Forsikringsbranchen har leveret store mængder data og gratis arbejdskraft for at være med til at kvalificere kommunernes klimatilpasningsplaner. Nu ser branchen frem til at se kommunernes klimatilpasningsplaner blive til virkelighed og evaluere på, om tiltagene har de ønskede effekter. Vi kan også blive inspireret af de udenlandske modeller og skabe vores egen skræddersyede løsning, som passer til de danske klima-, organisations- og kulturforhold. Forsikringsbranchen ser det som en fælles samfundsopgave at få klimasikret Danmark. Erfaringerne fra nedbørsprojekterne er et skridt på vejen til at danne fælles front mod oversvømmelserne. En lang række kommune har tilkendegivet, at forsikringsskadedataene har gjort en stor forskel ift. prioritering af klimatilpasningsløsninger. Der er ingen tvivl om, at der fremadrettet er et stort potentiale i samarbejdet mellem kommunerne og forsikringsbranchen.

19 side 20 Forsikrings- og pensionsbranchen sætter fokus på forebyggelse. Mere og bedre forebyggelse er en fordel for alle parter, både forbrugerne, branchen og samfundet som helhed. For den enkelte er det bedre at undgå eller begrænse skader og sygdom frem for at behandle og reparere. Som samfund har vi på en række områder behov for bedre forebyggelse og nye løsninger. Forsikrings- og pensionsbranchen er i forvejen en aktiv velfærdspartner og tryghedsleverandør i det danske samfund. Forebyggelse på klimaområdet Vi arbejder for en intelligent og samfundsøkonomisk fornuftig klimatilpasning. Vores forebyggelsesindsats fokuserer på skadeforebyggelse og skadebegrænsning. Danskerne skal være trygge og ikke gå og frygte skader. Vi bidrager med viden, data og innovative projekter og værktøjer. Vores indsats har til formål at begrænse risici og forberede vores samfund til fremtidens udfordringer. Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf. Philip 41 Heymans , Allé 1, 2900 Hellerup, Tlf , Fotos: Scanpix Varenr /Nov ISBN

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere