Mobile Navigation TravelPilot 200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobile Navigation TravelPilot 200"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

2 Systemoversigt Systemoversigt

3 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom skærm): Simpel og intuitiv betjening ved berøring af skærmknapperne på displayet. 2 VOL -: Skru ned for lydstyrken 3 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end tre sekunder): Tænder/slukker apparatet. Kort tryk: Åbner hovedmenuen. 4 VOL +: Skru op for lydstyrken 5 Bøsning til ekstra ekstern TMC-antenne (intern TMC-antenne forefindes) 6 Indstik til hukommelseskort 7 Bøsning til strømforsyning (netoplader eller ladekabel til cigarettænderen) 8 Bøsning til ekstra ekstern GPS-antenne (intern GPS-antenne forefindes) 9 Afdækning batterirum : Lyssensor til skifteautomatik fra dag- til nat-display (overside) ; USB-tilslutning til dataoverførsel < Seriel tilslutning (til fremtidige udvidelser) 3

4 Indholdsfortegnelse Systemoversigt...2 Sikkerhedsanvisninger...6 Anvendte advarselssymboler...6 Korrekt brug...6 Trafiksikkerhed...6 Generelle sikkerhedsanvisninger...6 Anvisninger for anvendelse af cd'en/dvd'en... 7 Rengøringsanvisninger...7 Om bortskaffelse...7 Første ibrugtagning...7 Medfølgende dele...7 Beskyttelsesfolie til skærm...7 Opladning af batteri...7 Aktivering af apparatet...8 Indstilling af sprog...8 Montering i bilen...8 Anbringelse af sugekopholder...8 Placering af holdeskål...8 Sæt navigationsapparatet i holdeskålen...9 Afmontering af apparatet...9 Afmontering af sugekopholder...9 Aktivering/deaktivering...9 Tænd...9 Sluk...9 Reset...9 Betjening af menuerne...10 Hovedmenu...10 Skærmknapper...10 Tastatur...10 Intelligent tilføjelsesfunktion...10 Fejltolerant indtastning...10 Liste...10 Informationer om GPS...11 GPS'ens funktion...11 Visning af GPS info...11 Opsætning af grundindstillinger...12 Indstilling af tidszone...12 Indtast fra-adresse...12 Aktivering af PIN-forespørgsel...12 Indstilling af PIN-forespørgsel...13 Spærring/frigivelse af apparatet...13 Ændring af PIN-kode...13 Navigation...14 Start af navigation...14 Destinationsindtastning...14 Indtastning af adresse...14 Anvendelse af fra-adresse som destination...15 Valg af destination fra Foretrukne...15 Valg af en af de seneste destinationer...15 Indtastning af koordinater...15 Valg af destination fra kortet...16 Særlige destinationer (POI)...16 User-POIs (bruger-pois)...16 Valg af særlig destination i bestemt område...16 Valg af en særlig destination i området, omkring destinationen eller derhjemme..16 Valg af en særlig destination på kortet...17 Valg af en overregional særlig destination Turplanlægning...17 Indtast tur...17 Redigering af tur...17 Indlæse tur fra favoritter...18 Start af destinationsføring herfra...18 Beregning af rute herfra...18 Yderligere funktioner efter turplanlægning...18 Afslutte turplanlægning...18 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning...19 Demo...19 Start demo...19 Demoindstillinger

5 Indholdsfortegnelse Lagring af position...20 Administration af destinationer...20 Lagring af destinationer...20 Lagring af en indtastet destination...20 Lagring af en af de seneste destinationer...20 Omdøbning af destination (kun Favoritter)...21 Sletning af en destination...21 Sletning af alle destinationer...21 Beregning af rute...22 Start ruteberegning...22 Yderligere funktioner efter ruteberegning.. 22 Definition af ruteoptioner...22 Destinationsføring...23 Start af destinationsføring...23 Ankomst til destinationen...24 Afslutning af destinationsføring...24 Offroad-destinationsføring...24 Forstyrrelse af GPS-modtagelsen...24 Arbejde med kortet...25 Visning af kort...25 Flytning og skalering af kort...25 Tryk på kort...25 Skærmknapper...25 Foretag kortindstillinger...25 Stemmevejledning samtidig med destinationsføring...26 Kortvisning samtidig med destinationsføring...27 Navigationshjælp...27 Ruteinformationer...27 Hastighedsbegrænsninger...27 Yderligere funktioner under destinationsføringen...28 Indtaste en spærring...28 Afbryde destinationsføring...28 Springe næste destination over...28 Vise informationer om destination...29 Vise ruteliste...29 TMC-funktion...29 Etablering af TMC-modtagelse...29 Tilslutning af TMC-antenne...29 Søgning efter TMC-station...29 Visning af trafikmeldinger...30 Aktiver automatisk omkørsel ved kø...30 Trafikforstyrrelser på kortvisning...30 Dataoverførsel...30 Kopiering af data til hukommelseskortet.30 Anvend vejkort fra hukommelseskortet...31 Indstillinger...31 Indstillinger for navigation...31 Fra-adresse...31 Tur fortsættes automatisk...32 Vælge post...32 POI-oplysning...32 Stemmevejledninger...32 Enheder...32 Enhedsindstillinger...32 Display...32 Tastelyd...33 Sprog...33 Klokkeslæt...33 Produktinformation...33 Tyverisikring...33 Standardindstillinger...33 Kalibrere berøringsfølsom skærm...34 Software...34 Geninstallation af navigationssoftware...34 Opdatering af navigationssoftware...34 Service...35 Garanti...35 Tekniske data...35 Problemafhjælpningstabel

6 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Det er vigtigt, at du læser de følgende sikkerhedsanvisninger grundigt igennem, før du tager apparatet i brug. Anvendte advarselssymboler I dette kapitel henviser advarselssymboler til vigtige anvisninger vedrørende apparatet og måden, du anvender det på. FARE! Advarer mod tilskadekomst eller mulig livsfare FARE! Advarer mod ulykker Korrekt brug Systemet er fremstillet med henblik på mobil brug i køretøjer. Særlige oplysninger om navigation af lastbiler, busser og autocampere, som f.eks. begrænsninger i højde og bredde samt maksimalt tilladte vejbelastninger, er ikke indeholdt i navigationsdataene! Det er ikke muligt at navigere uden for veje (offroad-destinationsføring) med dette navigationsapparat. Trafiksikkerhed Navigationsapparatet frigør dig ikke fra dit ansvar som chauffør. Du skal altid være opmærksom og køre efter reglerne ved færdsel på offentlig vej. Følg altid de gældende færdselsregler. Benyt apparatet på en sådan måde, at du altid kan styre dit køretøj sikkert. Hvis du er i tvivl, skal du standse og anvende apparatet, når køretøjet holder stille. Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for at beskytte apparatet mod defekter og for at beskytte dig selv mod tilskadekomst eller mulig livsfare på grund af antænding eller eksplosion: Apparatet skal beskyttes mod fugt, da det hverken er vand- eller stænktæt. Modificer og åbn aldrig apparatet. Ellers kan det blive beskadiget, og derved kan det antændes eller eksplodere. Eller der kan løbe ætsende, let antændelige væsker ud af batteriet. Apparatet må ikke udsættes for meget lave (under -20 C) eller meget høje temperaturer (over 60 C), f.eks. i nærheden af ild, varmeapparater eller i en parkeret bil med direkte solstråling. Ellers kan der dannes fugt i apparatet, eller det kan blive for varmt. Apparatet eller akkumulatoren kan blive deform og sågar antændes eller eksplodere. Eller der kan løbe ætsende, let antændelige væsker ud af batteriet. Hvis batterisyren kommer i kontakt med øjnene eller huden, skal du straks skylle med vand og søge læge. Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når bilen parkeres, da det konstant bruger strøm og derfor kan aflade bilens batteri. Træk aldrig stikket til strømforsyningen ud ved at trække i kablet. Kablet kan blive beskadiget og forårsage stød. 6

7 Sikkerhedsanvisninger Før du begynder Anvisninger for anvendelse af cd'en/dvd'en Med apparatet følger en cd/dvd, som indeholder navigationssoftware og kortmateriale. For at beskytte cd'en/dvd'en mod tilsmudsning og beskadigelse skal du overholde følgende anvisninger: Opbevar cd'en/dvd'en i det medfølgende opslag. Tag kun fat i cd'en/dvd'en i kanten. Udsæt ikke cd'en/dvd'en og omslaget for direkte sollys. Kontrollér altid før brug, at cd'en/dvd'en er ren. Rengør om nødvendigt cd'en/ dvd'en med en blød, fnugfri klud ved at føre den fra midten og ud mod kanten. Rengør aldrig cd'en/dvd'en med cirkulære bevægelser. Anvend ikke opløsningsmidler, heller ikke på siden med tekst. Rengøringsanvisninger Rengør displayet med en tør, blød klud. Vand og andre væsker kan ødelægge displayet. Brug ikke skrappe opløsningsmidler til rengøring af kabinettet. Brug kun en fugtig, fnugfri klud. Om bortskaffelse Vi anbefaler, at du anvender de returneringsog indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af gammelt udstyr. Defekte batterier må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation eller lignende opsamlingssted. Første ibrugtagning Medfølgende dele Følgende dele medfølger: Navigationsapparat Sugekopholder Ladekabel til cigarettænder TMC-antenne Betjeningsvejledning (korte version) Backup-dvd Vi anbefaler, at du anvender originalt Blaupunkt-tilbehør ( Beskyttelsesfolie til skærm Fjern forsigtigt beskyttelsesfolien på displayet, inden systemet tages i brug første gang. Opladning af batteri Når du køber navigationsapparatet, kan batteriet være afladet. Oplad derfor batteriet, før du tager apparatet i brug. PAS PÅ! Ikke-godkendte ladeapparater kan ødelægge batterierne Brug kun originale ladeapparater fra Blaupunkt under drift og opladning, disse sikrer korrekt opladning og beskytter mod overspænding. Afhængigt af brug kan apparatet anvendes i op til 3 timer med det indbyggede batteri. Opladningen varer 5 til 6 timer. Ladeindikatoren findes i displaylinjen for oven: Systemet forsynes med strøm fra en ekstern strømkilde. Systemet kører på det interne batteri. Batteriet er tilstrækkeligt opladet. Systemet kører på det interne batteri. Batteriet skal snart oplades. 7

8 Før du begynder Montering i bilen Hvis batteriets ladetilstand bliver for lav, giver navigationsapparatet besked herom. Tilslut netopladeren eller ladekablet til cigarettænderen til ladebøsningen. Batteriet er udstyret med en beskyttelse mod overophedning på grund af for højt strømflow. Beskyttelsen forhindrer opladning af batteriet ved en omgivende temperatur på over 45 C. Aktivering af apparatet Montering i bilen Navigationsapparatet kan monteres midlertidigt på bilens forrude med den medfølgende holder. FARE! Hvis man monterer apparatet på et uhensigtsmæssigt sted, kan det medføre ulykker Navigationsapparatet skal monteres, så det ikke hindrer førerens udsyn eller afleder førerens opmærksomhed fra trafikken. Apparatet må ikke monteres i airbaggens udløsningsfelt. Apparatet skal monteres, så det ikke er til fare for eventuelle passagerer i bilen ved en nødopbremsning. A Tryk på tænd-/sluk-knappen i mere end 3 sekunder. Indstilling af sprog Apparatet bruger engelsk som standardsprog for menuerne og stemmevejledningerne. Første gang du tænder for apparatet, vises der en dialogmenu, i hvilken du kan vælge et andet sprog: Vælg det ønskede sprog i dialogmenuen. Følg angivelserne på skærmen. Sprogversionen installeres, og hovedmenuen Anbringelse af sugekopholder Find et egnet sted i bilen, hvor apparatet kan monteres. Forruden skal være fri for støv og fedt, så apparatet kan sættes ordentligt fast. Rengør om nødvendigt først ruden med en klud. Tryk sugekoppens holder mod ruden. Klap den lille arm på holderen ind mod forruden. Placering af holdeskål Sugekopholderen har to holdere til holdeskålen. Skub holdeskålen på holderne, indtil den går i indgreb. 8

9 Montering i bilen Aktivering/deaktivering Aktivering/deaktivering Med tænd-/sluk-knappen kan du tænde og slukke for navigationsapparatet og åbne hovedmenuen. Tænd Tryk på tænd-/sluk-knappen i mere end 3 sekunder. Sæt navigationsapparatet i holdeskålen Apparatet har 2 udsparinger på undersiden en udsparing på bagsiden til holdeskålen. Sæt først apparatet med undersiden på holdeskålen og tryk det bagud. Holdeskålens klemmeholder skal gå hørbart i indgreb på apparatets bagside. Ret holderen ud. Afmontering af apparatet Tryk klemmeholderen nedad. Apparatet løsnes fra holderen. Tag apparatet af. Sluk Tryk på tænd-/sluk-knappen i mere end 3 sekunder. Apparatet sættes i første omgang i dvaletilstand og forbliver driftsklar. Først efter 20 minutter slås alle funktioner helt fra. Selv når apparatet er slukket, bruger det lidt strøm. Hvis du tager apparatet i brug igen efter længere tids pause, kan det være nødvendigt med en ny opladning af batteriet. Reset Hvis ikke apparatet fungerer korrekt, kan det ofte hjælpe med en reset. Tryk på tænd-/sluk-knappen i mere end 14 sekunder. Apparatet slukkes og genstartes. Afmontering af sugekopholder Hvis du skifter bil, er holderen nem at afmontere. Klap den lille arm på holderen ud fra forruden. Løsn forsigtigt sugekoppens kant fra forruden, så der trænger luft ind mellem den og forruden. Træk forsigtigt sugekoppen af forruden. 9

10 Betjening af menuerne Betjening af menuerne Hovedmenu Fra hovedmenuen har du adgang til navigation og til indstillinger. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at komme til hovedmenuen, uanset i hvilken menu du befinder dig. Indsæt mellemrum Hent alternativt bogstavtastatur (bl.a. specialtegn, omlyde) Åbn det numeriske tastatur f.eks. for at indtaste et husnummer Åbn bogstavtastaturet Hent fejltolerant indtastning Intelligent tilføjelsesfunktion Under indtastningen tilføjer apparatet, hvis det er muligt, automatisk tegn, og tilbyder kun de bogstaver på tastaturet, som endnu kan følge logisk. Skærmknapper Tryk på denne skærmknap for at vende tilbage til den forrige menu. Tryk på denne skærmknap for at skifte til den næste side i menuen. Tryk på denne skærmknap for at få adgang til yderligere funktioner. OK: Tryk på denne skærmknap for at bekræfte en indtastning eller en indstilling. Tastatur Hvis det er nødvendigt med tekstindtastninger (f.eks. ved destinationsindtastningen), vises der et virtuelt tastatur på displayet. Derefter kan teksten indtastes med en finger. Der kan kun indtastes store bogstaver. Du finder disse taster på tastaturet: Slet det sidste tegn Fejltolerant indtastning Den fejltolerante indtastning hjælper dig, hvis du ikke helt ved, hvordan navnet på en by staves. Efter indtastningen får du vist en liste over bynavne, der staves noget lignende det indtastede. Tryk på symbolet i tekstindtastningen. Den fejltolerante indtastning Indtast et bynavn, og tryk på OK. Der vises en liste med alternative bynavne. Liste Du kan ofte vise de lister, fra hvilke du kan vælge en indtastning (f.eks. en destination). Hvis du eksempelvis ikke indtaster hele navnet på en by, vises en liste med mulige resultater. Tryk på skærmknappen List (Liste) for at se en liste over andre passende registrerede ord. Længere lister tager længere tid at indlæse. Tryk på en skærmknap for at bladre i listen. Tryk direkte på et ord for at vælge det. Tryk på skærmknappen Expand (udvid) for at få vist forkortede posteringer fuldt ud. 10

11 Betjening af menuerne Informationer om GPS Informationer om GPS GPS (Global Positioning System) gør det muligt at navigere og pejle globalt via satellitter til positionsbestemmelse. GPS'ens funktion Navigationsapparatet måler den aktuelle position for din bil via GPS og sammenligner disse koordinater med sit kortmateriale. Kortmaterialet indeholder koordinaterne for særlige destinationer, veje og byer, som du kan se på navigationsapparatets display. Endvidere beregner apparatet ruten til din indtastede destination. Visning af GPS info Du kan få informationer om apparatets GPS-modtagelse, din aktuelle position og din hastighed i menuen GPS info (GPS info). Tryk på symbolet i hovedmenuen. Kortet Menuen Navigation Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen Menuen GPS Info (GPS info) Disse informationer finder du i denne menu: Latitude/Longitude (breddegrad/længdegrad): Aktuel position i længde- og breddegrader Altitude (Højde): Aktuel højde over havoverfladen Speed (Hastighed): Bilens aktuelle hastighed Heading (Retning): Kørselsretning (pålidelig angivelse fra ca. 5 km/h) Satellites (satellitter): Antal GPS-satellitter, der modtages fra GPS Signal Quality (GPS-signalkvalitet): Signalstyrke i de synlige GPS-satellitter. For at kunne navigere skal der modtages signaler fra mindst 3 satellitter. Ydre påvirkninger kan påvirke sigtbarheden og dermed GPS-modtagelsen på navigationsapparatet negativt. Læs i denne forbindelse også kapitlet "Destinationsføring", "Forstyrrelse af GPS-modtagelsen". 11

12 Opsætning af grundindstillinger Opsætning af grundindstillinger Før du starter en destinationsføring, skal du foretage disse grundindstillinger: Indstil systemet til den gældende tidszone, så navigationssystemet kan vise de korrekte ankomsttidspunkter. Angiv din fra-adresse, så du hurtigt kan navigere hjem. Aktiver PIN-forespørgslen for at få mulighed for at spærre for, at uvedkommende bruger apparatet. Indstilling af tidszone Tryk på symbolet i hovedmenuen. Menuen Settings (Indstillinger) Tryk på symbolet for at skifte mellem 24-timers og 12-timers ur. Tryk på symbolet for at aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) sommertiden. Hvis der skiftes mellem sommer- og vintertid der, hvor du p.t. befinder dig, eller hvis du kører ind i en anden tidszone, skal du tilpasse systemets indstillinger. Tryk på skærmknappen for at forlade menuen igen. Indtast fra-adresse Tryk på symbolet i hovedmenuen. Kortet Menuen Navigation Menuen Navigation Settings (navigationsindstillinger) Menuen Time (Klokkeslæt) Der vises en liste over mulige tidszoner. Tryk i listen på den aktuelle tidszone for din position. Listen angiver hovedstæder, hvor den pågældende tidszone er gældende, for at lette valget. "GMT" står for Greenwich Mean Time, middelsoltiden på nulmeridianen uden hensyntagen til sommertid. Tryk på skærmknappen OK. Menuen Destination Input (Destinationsindtastning) Indtast adressen som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning", "Indtastning af adresse". Tryk på skærmknappen OK. Fra-adressen gemmes. Aktivering af PIN-forespørgsel Med PIN-forespørgslen har du mulighed for at spærre for, at uvedkommende bruger navigationssystemet. Hver gang du tænder for apparatet, bliver du bedt om at indtaste din PIN-kode (Personal Identity Code), som du har indstillet. Du kan til enhver tid ændre PIN-koden. Hvis du skulle 12

13 Opsætning af grundindstillinger glemme din PIN-kode, kan du ophæve spærringen af apparatet med PUK-koden (Personal Unblocking Key), som du selv definerer. PUK-koden kan ikke ændres. Du har kun tre forsøg til at indtaste den korrekte PIN-kode, derefter har du tre forsøg til at indtaste den korrekte PUK-kode. Hvis du indtaster en forkert PUK-kode tre gange, spærres apparat permanent, og du skal sende navigationsapparatet til Blaupunkts serviceafdeling. Indstilling af PIN-forespørgsel Tryk på symbolet i hovedmenuen. Menuen Settings (Indstillinger) Menuen Anti Theft Protection (Tyverisikring) Tryk på skærmknappen Protection Setup (Konfigurer tyverisikring). Tryk på skærmknappen OK. Du bliver bedt om at indtaste PIN-koden. Følg anvisningerne, og indtast en PIN-kode efter eget valg. Tryk på skærmknappen OK. Efter den første indstilling af PIN-koden følger en opfordring til at indtaste en PUK-kode. PUK-koden bruges til at ophæve spærringen af apparatet, hvis du har glemt PIN-koden. Følg anvisningerne, og indtast en PUK-kode efter eget valg. Tryk på skærmknappen OK. Gør følgende for at opbevare din PUK-kode sikkert: Til det formål skal du registrere dig på puk.blaupunkt.com og følge anvisningerne. Spærring/frigivelse af apparatet Forudsætning: Du har indstillet PIN-forespørgslen. Tryk i menuen Anti Theft Protection (tyverisikring) på skærmknappen Protection Setup (indstilling af tyverisikring) for at spærre apparatet (flueben) eller låse apparatet op (intet flueben). Du bliver bedt om at indtaste PIN-koden. Indtast din PIN-kode. Tryk på skærmknappen OK. Ændring af PIN-kode Tryk i menuen Anti Theft Protection (tyverisikring) på skærmknappen Change PIN Code (ændring af PIN-kode). Du bliver bedt om at indtaste PIN-koden. Følg anvisningerne, og indtast en ny PIN-kode efter eget valg. Tryk på skærmknappen OK. 13

14 Navigation Destinationsindtastning Navigation Navigationsapparatet frigør dig ikke fra dit ansvar som chauffør. Du skal altid være opmærksom og køre efter reglerne ved færdsel på offentlig vej. FARE! Uopmærksomhed i trafikken kan medføre ulykker Betjen aldrig apparatet under kørslen. Kig kun på displayet, når trafikforholdene er sikre. Destinationsindtastning Under destinationsindtastning har du mulighed for at indtaste en adresse, at vælge en destination fra hukommelsen eller at søge efter en særlig destination. Menuen Navigation Bemærk: Det er bedst at planlægge ruten, før du kører. Foretag først grundindstillinger. Start af navigation Tryk på symbolet i hovedmenuen. Kortet Fra kortet kan du gå direkte til navigationsmenuen eller til kortindstillingerne (Kap. "Arbejde med kortet"). Tryk på symbolet i menuen Navigation. Menuen Destination Input (Destinationsindtastning) Du kan kun vælge destinationssteder (lande, byer, veje, husnumre, særlige destinationer), som findes på kortmaterialet. Indtastning af adresse Ved første destinationsindtastning vises en liste med lande. Vælg dit destinationsland. Menuen Destination 14

15 Destinationsindtastning Du skal ikke angive land, by og vej hver gang. Kun når den ønskede destination ligger i en anden by end den forudgående, skal du indtaste destinationsadressen på ny. Tryk på symbolet for at vælge et andet land. Tryk på symbolet, og angiv by og postnummer. Tryk på symbolet, og angiv bydelen. Tryk på symbolet, og angiv vejen. Tryk på symbolet, og angiv husnummeret. Tryk på symbolet, og indtast navnet på den vej, som krydser den indtastede vej. Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring) for at starte destinationsføringen. Ruten beregnes, og destinationsføringen starter. Efter destinationsindtastning har du mulighed for at starte destinationsføringen eller f.eks. at gemme destinationen. Læs i denne forbindelse kapitlet "Yderligere funktioner efter destinationsindtastning". Anvendelse af fra-adresse som destination Når du har gemt din fra-adresse, kan du hurtigt navigere hjem, ligegyldigt hvor du befinder dig. Den lagrede adresse kan ses i indstillingerne og ændres ved behov (Kap. "Indstillinger"). Tryk på symbolet i menuen Navigation. Valg af destination fra Foretrukne Menuen Favourites (Favoritter) Tryk på den ønskede destination. Adressen på destinationen Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring). Valg af en af de seneste destinationer Menuen Last destinations (Seneste destinationer) Tryk på den ønskede destination. Adressen på destinationen Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring). Indtastning af koordinater Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen Menuen Destination Coordinates (Destinationskoordinater) Tryk på symbolet, og angiv breddegraden. Tryk på symbolet, og angiv længdegraden. Vælg altid først verdenshjørne, og indtast så værdierne med tilhørende enheder. Tryk på skærmknappen OK. Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring). 15

16 Destinationsindtastning Særlige destinationer (POI) Valg af destination fra kortet Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen Kortet Forskyd og skaler kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet". Tryk på en by efter eget valg. Byen markeres, og dens navn vises i den nederste displaylinje. Tryk på skærmknappen OK. Koordinaterne til den valgte by Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring). Særlige destinationer (POI) Særlige destinationer kaldet POI (Points of interest) er konkrete steder såsom parkeringspladser og benzinstationer, der er lagret i kortmaterialet. Tryk på symbolet i menuen Destination Input (destinationsindtastning). Menuen Points of Interest (Særlige destinationer) User-POIs (bruger-pois) Under særlige destinationer vises ud over benzinstationer o.lign. kategorien User-POIs (bruger- POIs). Derved har du mulighed for at udvide navigationen med individuelle særlige destinationer f.eks. med adresser på venner eller din yndlingsrestaurant. På den medfølgende cd/dvd findes et installationsprogram med vejledning i, hvordan du laver dine egne POI-lister på computeren, eller hvordan du indlæser eksisterende POI-lister. Valg af særlig destination i bestemt område Tryk i menuen Points Of Interest (Særlige destinationer) på symbolet. Menuen Points Of Interest In Town (Særlige destinationer i byen) Tryk på symbolet for at vælge et andet land. Tryk på symbolet for at indtaste en anden by. Tryk på skærmknappen OK. Menuen Town District (Bydel) Indtast bydelen, hvis det er en storby. Tryk på et af symbolerne for at vælge en kategori med særlig destination. Tastaturet Indtast navnet på den særlige destination. Tryk på skærmknappen List (Liste). Der vises en resultatliste. Tryk på den ønskede mulighed. Adressen på destinationen Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring). Valg af en særlig destination i området, omkring destinationen eller derhjemme Tryk i menuen Points Of Interest (Særlige destinationer) på symbolet for at vælge en særlig destination i området. Tryk i menuen Points Of Interest (Særlige destinationer) på symbolet for at vælge en særlig destination i destinationsområdet. Systemet antager, at destinationen er det destinationsområde, hvortil du senest startede en destinationsføring. 16

17 Særlige destinationer (POI) Turplanlægning Tryk i menuen Points Of Interest (Særlige destinationer) på symbolet for at vælge en særlig destination på fra-adressen. Vælg kategorien særlig destination. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring). Valg af en særlig destination på kortet Tryk i menuen Points Of Interest (Særlige destinationer) på symbolet. Kortet Forskyd og skaler kortet som beskrevet i kapitlet "Arbejde med kortet". Tryk på en by efter eget valg. Byen markeres, og dens navn vises i den nederste displaylinje. Tryk på skærmknappen OK. Vælg kategorien særlig destination. Vælg særlig destination. Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring). Valg af en overregional særlig destination Hvis en særlig destination ikke kan henføres nøjagtigt til en by, f.eks. en lufthavn, en motorvejsfrakørsel og et bjergpas, kan du indtaste dette som overregional særlig destination. Tryk i menuen Points Of Interest (Særlige destinationer) på symbolet. Menuen Supra-Regional (overregional) Tryk på skærmknappen Select Country (vælg land) for at vælge et andet land. Tryk på et af de tilbudte symboler for at vælge en kategori med særlig destination. Tastaturet Indtast navnet på den særlige destination. Tryk på skærmknappen List (Liste). Der vises en resultatliste. Tryk på den ønskede mulighed. Adressen på destinationen Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring). Turplanlægning Med turplanlægning har du mulighed for at indtaste en tur flere via-destinationer og eksempelvis lagre den med henblik på demo (Kap. "Demo"). Startpositionen er altid den aktuelle position. Tryk på symbolet i menuen Destination Input (destinationsindtastning). Menuen Tour Planning (Turplanlægning) Indtast tur Tryk i menuen Tour Planning (turplanlægning) på skærmknappen Add Destination (tilføje destination). Indtast en destination som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Du kan indlæse allerede gemte ture fra de seneste destinationer eller favoritter og tilføje yderligere destinationer. Tryk på skærmknappen OK. Gentag punkterne for at indtaste yderligere destinationer. Du kan indtaste en tur med maksimalt 10 destinationer. Redigering af tur Klik på en destination i turlisten. Adressen Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Tryk på symbolet for at flytte destinationen. Menuen Move Destination (flytte destination) 17

18 Turplanlægning Tryk på skærmknappen for at flytte destinationen opad eller nedad på turlisten. Tryk på skærmknappen OK. Tryk på symbolet for at slette destinationen. Indlæse tur fra favoritter Under favoritter kan du hente en tur til brug ved turplanlægning, eller du kan indlæse en lagret tur og herefter redigere den. Forudsætning: Du har åbnet menuen Favourites (favoritter), som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning", "Valg af destination fra favoritter". Vælg i menuen Favourites (favoritter) en gemt tur eller destination. Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Turlisten med destinationerne Tryk på skærmknappen Add Destination (tilføje destination) for at indtaste yderligere destinationer. Start af destinationsføring herfra Ved destinationsføring kan du springe over destinationer i turlisten. Hvis du f.eks. afbryder turen og herefter vil fortsætte: Klik på en destination i turlisten. Adressen Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Ruten beregnes ud fra den aktuelle position, og destinationsføringen starter hen mod næste via-destination. Beregning af rute herfra Hvis du ønsker at beregne ruten til en bestemt viadestination for at få oplyst afstand og køretid: Klik på en destination i turlisten. Adressen Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Ruten beregnes ud fra den aktuelle position. Yderligere funktioner efter turplanlægning Forudsætning: Du har åbnet turlisten. Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Du har nu følgende muligheder: Start af destinationsføring (Kap. "Destinationsføring") Beregning af rute (Kap. "Beregning af rute") Gemme tur i favoritter (Kap. "Administration af destinationer") Slet tur Visning af tur på kort (Kap. "Arbejde med kortet") Afslutte turplanlægning Tryk på denne skærmknap for at forlade menuen. Du kan gemme turen under favoritter eller slette den. 18

19 Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Demo Yderligere funktioner efter destinationsindtastning Forudsætning: Du har indtastet en destination som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Du har indtastet en særlig destination, som beskrevet i kapitlet "Særlige destinationer". Du har planlagt en tur, som beskrevet i kapitlet "Turplanlægning". Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Du har nu følgende muligheder: Indstilling af ruteoptioner (Kap. "Definition af ruteoptioner") Beregning af rute (Kap. "Beregning af rute") Gem destination som Favorit (Kap. "Administration af destinationer") Visning af destination på kort (Kap. "Arbejde med kortet") Kun favoritter: Slette destination (Kap. "Administration af destinationer") Kun favoritter: Omdøbe destination (Kap. "Administration af destinationer") Kun favoritter: Planlægning af en tur med den valgte destination (Kap. "Turplanlægning") Udbudet af funktioner varierer alt efter, om du indtaster en destination, eller om du vælger fra hukommelsen. Demo Planlæg din ferierejse hjemmefra og få et overblik over afstande og køretid også uden GPS-modtagelse. Start demo Indtastningen af demo består af startpositionen, der kan være en anden end din aktuelle position, og af destinationen. Hvis du vil køre en tur i demo med via-destinationer, skal du angive startpositionen og vælge en gemt tur som destination (Kap. "Turplanlægning"). Tryk på symbolet i menuen Navigation. Menuen Demo Tryk på feltet for oven, og indtast startposition. Tryk på feltet for neden, og indtast destinationen. Indtast startposition og destination i demo som ved destinationsindtastning. Tryk på skærmknappen Start Demo (Start demo) for at køre ruten. Du råder over de samme funktioner som under en destinationsføring. (Kap. "Yderligere funktioner under destinationsføringen") Demoindstillinger Du kan bestemme, om ruten i demoen kun skal køres én gang eller uendeligt. Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Tryk på symbolet for at skifte mellem at køre demoen én gang eller uendeligt. Den uendelige løkke i symbolet angiver, at demoen uendelig er aktiveret. 19

20 Lagring af position Administration af destinationer Lagring af position Du kan gemme den aktuelle position og senere anvende den som destination. Tryk på symbolet i menuen Navigation. Menuen Position Information (Positionsinformation) Disse informationer finder du i denne menu: Adressen på den aktuelle position, hvis den er indeholdt i kortmaterialet Latitude/Longitude (breddegrad/længdegrad): Aktuel position i længde- og breddegrader Altitude (Højde): Aktuel højde over havoverfladen Kompasset: Kørselsretning (pålidelig angivelse fra ca. 5 km/h) Tryk på skærmknappen Save As Destination (Gem som destination). Tastaturet Indtast et navn for destinationen, og bekræft med skærmknappen OK. Destinationen gemmes med det indtastede navn i menuen Favourites (Favoritter). Administration af destinationer Systemet omfatter 2 lister, hvor de forskellige destinationer lagres: I Favoritter I listen Seneste destination Du kan omdøbe destinationer fra Favoritter. Destinationerne kan også slettes fra de to lister. Lagring af destinationer Alle destinationer, til hvilke du starter en ruteberegning (Kap. "Beregning af rute"), gemmes automatisk i Seneste destinationer. De seneste 100 destinationer gemmes. Hver indtastede destination og destinationerne på listen Seneste destinationer kan gemmes permanent i Favoritter. Denne funktion er særligt fordelagtig, hvis det er en destination, der anvendes ofte. Lagring af en indtastet destination Forudsætning: Du har indtastet en destination som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Tryk i menuen Destination på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Tastaturet Indtast et navn for destinationen, og tryk på skærmknappen OK. Destinationen gemmes under det indtastede navn i Favoritter. Lagring af en af de seneste destinationer Forudsætning: Du har åbnet listen Last Destinations (seneste destinationer), som beskrevet i kapitlet "destinationsindtastning", "Valg af en af de seneste destinationer". 20

21 Administration af destinationer Vælg en destination, der skal gemmes, i listen Last destinations (Seneste destinationer). Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Tastaturet Indtast et navn for destinationen, og tryk på skærmknappen OK. Destinationen gemmes under det indtastede navn i Favoritter. Omdøbning af destination (kun Favoritter) Du kan omdøbe en gemt destination i Favoritter: Forudsætning: Du har åbnet menuen Favourites (favoritter), som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning", "Valg af destination fra favoritter". Vælg i menuen Favourites (Favoritter) den destination, du vil omdøbe. Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Tastaturet Indtast et nyt navn for destinationen, og tryk på skærmknappen OK. Destinationen gemmes under det indtastede navn i Favoritter. Sletning af en destination Du kan slette en gemt destination i Favoritter eller en af de seneste destinationer: Forudsætning: Du har åbnet listen Last Destinations (seneste destinationer), som beskrevet i kapitlet "destinationsindtastning", "Valg af en af de seneste destinationer". Du har åbnet menuen Favourites (favoritter), som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning", "Valg af destination fra favoritter". Vælg den destination, du vil slette. Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Systemet beder dig om en bekræftelse. Tryk på Yes (Ja) for at slette destinationen. Tryk på No (Nej) for ikke at slette destinationen. Sletning af alle destinationer Du kan slette alle seneste destinationer eller alle destinationer i Favoritter: Tryk på symbolet i menuen Navigation. Menuen Destination Input (Destinationsindtastning) Tryk på symbolet i menuen Navigation. Menuen Favourites (Favoritter) Menuen Last destinations (Seneste destinationer) Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Systemet beder dig om en bekræftelse. Tryk på Yes (Ja) for at slette destinationen. Tryk på No (Nej) for ikke at slette destinationen. 21

22 Beregning af rute Definition af ruteoptioner Beregning af rute Beregn ruten til en indtastet destination for at få oplyst køretid og afstand. Herefter har du mulighed for at starte destinationsføringen eller eksempelvis at optimere ruteoptioner yderligere. Alle destinationer, hvor der beregnes en rute, lagres i de seneste destinationer. Start ruteberegning Forudsætning: Du har indtastet en destination som beskrevet i kapitlet "Destinationsindtastning". Du har indtastet en særlig destination, som beskrevet i kapitlet "Særlige destinationer". Du har planlagt en tur, som beskrevet i kapitlet "Turplanlægning". Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Ruten beregnes. Hvis der ikke er GPS-modtagelse til rådighed, antages den senest kendte position for at være rutens startpunkt. Yderligere funktioner efter ruteberegning Efter ruteberegningen har du mulighed for at starte destinationsføringen eller vise ruten i kortet. Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring). Ruten beregnes, og destinationsføringen starter. Ruten vises på kortet. Definition af ruteoptioner Du kan til enhver tid fastlægge ruteoptioner. Hvis du ændrer ruteoptioner i forbindelse med en destinationsføring, beregnes ruten på ny. Tryk på symbolet i kortvisningen. Menuen Navigation Menuen Route Options (Ruteoptioner) Tryk på symbolet for at vælge ruteberegningsmåde: Fast (hurtig): Ruten med den korteste kørselstid beregnes. Short (Kort): Ruten med den korteste afstand beregnes. Optimal: Kombination af korteste og hurtigste rute i forholdet 40 til 60 procent. Både afstand og tid tages i betragtning. Denne rutetype kan indstilles og er beskrevet i det følgende. Ecological (Økologisk): Ruten med de lavest mulige kørselsomkostninger (brændstofbesparende) beregnes. Til det formål kombineres den korteste og den hurtigste rute i forholdet 75 til 25 procent. Economic (Økonomisk): Kombination af hurtigste og økologisk rute. Både tid og omkostninger tages i betragtning. Til det formål kombineres den korteste og den hurtigste rute i forholdet 40 til 60 procent. Tryk på symbolet for at skifte mellem de tilbudte hastighedsprofiler. 22

23 Definition af ruteoptioner Destinationsføring For profilerne Fast (hurtig) eller Slow (langsom) kan du hente en ekstramenu frem: Vælg optionen Adaptive (adaptiv), således at profilen tilpasses din køremåde. Ved behov kan der nulstilles til fabriksindstillinger. Tryk på symbolet for at aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) automatisk omkørsel ved kø med TMC. Tryk på symbolet for at tillade motorveje (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at tillade betalingsveje (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at tillade færger (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen Tryk på symbolet for at tillade tunneler (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at tillade sæsonveje (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Sæsonveje er veje, som på visse tidspunkter af året kan være lukkede, f.eks. pga. snefald. Tryk på symbolet for at indstille parametrene kort og hurtig for rutetypen Optimal. Tryk på denne skærmknap for at forlade menuen. Destinationsføring FARE! Hvis ikke man overholder færdselsreglerne, kan det medføre ulykker Følg kun kørselsanvisningerne, når vejen og færdselsreglerne tillader det. Navigationsapparatet leder dig også frem til destinationen, når du er nødt til at afvige fra den planlagte rute. Bemærk: Gentag stemmevejledning, hvis du ikke har forstået beskeden (kapitel "Stemmevejledning samtidig med destinationsføring") Du kan altid orientere dig på det viste kort eller ved hjælp af pilene. Start af destinationsføring Tryk på skærmknappen Start Route Guidance (Start destinationsføring). Ruten beregnes, og destinationsføringen starter. Bemærk: Ruten beregnes med indstillingerne for ruteberegning. (Kap. "Definition af ruteoptioner") Destinationerne lagres automatisk i seneste destinationer. 23

24 Destinationsføring Den såkaldte "Carsor" angiver din position. Kompas: Peger altid mod nord (orienteringshjælp) Når du under en aktiv destinationsføring indtaster en yderligere destination og starter destinationsføringen, har du to muligheder: Du kan tilføje destinationen som via-destination. Så beregnes ruten igen, og der køres derefter mod via-destinationen. Eller du starter en ny destinationsføring til den indtastede destination. Ankomst til destinationen Når du ankommer til destinationen, giver systemet meldingen "Du er nået frem til destinationen". På kortet vises derefter kun den aktuelle position. Afslutning af destinationsføring Tryk på et vilkårligt sted på kortet. Den ekstra menu Route Guidance Options (Destinationsføringsindstillinger) Tryk på symbolet for at afslutte destinationsføringen. Systemet beder dig om en bekræftelse. Tryk på Yes (Ja) for at afslutte destinationsføringen. Kortet Tryk på No (Nej) for at fortsætte destinationsføringen. Offroad-destinationsføring Hvis du befinder dig på en vej, der ikke findes i kortmaterialet ("off road"), kan der ikke beregnes en rute. Navigationsapparatet understøtter da destinationsføringen som et digitalt kompas: En pil peger i retning mod destinationen. Afstanden til destinationen (luftlinie) Koordinaterne for din aktuelle position og for destinationen angives. En forudsætning er også her, at GPS-modtagelsen er ok. Forstyrrelse af GPS-modtagelsen På kortet gør symbolet opmærksom på, at der ikke kan modtages tilstrækkeligt GPSsignal. Når du nu starter en destinationsføringen, beregner navigationsapparatet ruten med udgangspunkt i den sidst kendte position. Hvis der er i længere tid er forstyrrelser i GPSmodtagelsen under navigationen, stopper destinationsføringen. Så snart modtagelse er retableret, registrerer navigationssystemet automatisk, om din position har ændret sig, og foretager i så fald en ny beregning af ruten. Derefter kan du fortsætte destinationsføringen. Ydre påvirkninger kan påvirke sigtbarheden og dermed GPS-modtagelsen på navigationsapparatet negativt. Læs i den forbindelse også kapitlet "Problemafhjælpningstabel". 24

25 Arbejde med kortet Arbejde med kortet Visning af kort Tryk på symbolet i hovedmenuen. Gør følgende for at komme fra menuen Navigation til kortvisning: Tryk på skærmknappen. For at komme til kortvisning efter destinationsindtastning: Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. Tryk på skærmknappen for at lukke kortvisning og komme tilbage til destinationsindtastning. Flytning og skalering af kort For at se den ønskede del af kortet kan du flytte det viste kortudsnit og skalere kortet (zoome ind/ ud). Tryk på et af symbolerne for at zoome ind eller ud på kortet. Tryk på kortet, og flyt det i den ønskede retning. Tryk på skærmknappen for at vende tilbage til din aktuelle position. Tryk på kort Tryk på en by (vejen eller den særlige destination) på kortet. Byen markeres, og dens navn vises i den nederste displaylinje. Tryk på skærmknappen OK. Koordinaterne til den valgte by Tryk på symbolet for at vælge byen som destination. Destinationsføringen startes. Tryk på symbolet for at gemme byen og senere anvende den som destination. Tastaturet Indtast et navn for destinationen, og tryk på skærmknappen OK. Destinationen gemmes under det indtastede navn i Favoritter. (Kap. "Administration af destinationer") Når du under destinationsføringen trykker på et vilkårligt sted på kortet, vises en ekstra menu med yderligere funktioner. Læs i denne forbindelse kapitlet "Yderligere funktioner under destinationsføringen". Skærmknapper På kortvisningen er følgende skærmknapper til rådighed: Tryk på symbolet for at komme til menuen Navigation. Tryk på symbolet for at komme til menuen Map Settings (Kortindstillinger). Foretag kortindstillinger Tryk på symbolet i kortvisningen. Menuen Map Settings (Kortindstillinger) Tryk på symbolet for at skifte mellem dag- og natvisning eller aktivere automatikken. Når du aktiverer automatikken, skiftes der automatisk mellem dag- og natvisning. Derved tilpasses displayets lysstyrke konstant til lysforholdene. (Læs også kapitlet "Indstillinger", "Fortage enhedsindstillinger"). 25

26 Arbejde med kortet Stemmevejledning samtidig med destinationsføring / Tryk på symbolet for at skifte mellem 2D- og 3Dvisning. / Tryk på symbolet for at skifte kortorienteringen mellem kørselsretning og nordlig retning. Tryk på symbolet for at skifte disse indstillinger for hastighedsbegrænseren: Tryk på symbolet for at vise hastighedsadvarsler på kortet (flueben) eller ikke vise dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at tilkoble advarselslyden (flueben) eller frakoble den (intet flueben). Tryk på symbolet for at indstille en toleranceværdi for hastighedsadvarslen. Så advares der først fra overskridelse af toleranceværdien. Tryk på symbolet for at vise særlige destinationer (flueben) eller ikke vise dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at tilkoble autozoom (flueben) eller frakoble funktionen (intet flueben). Auto-zoom betyder, at kortmålestokken tilpasses optimalt til den pågældende kørselssituation under destinationsføringen. Hvis du nærmer dig en handling, forstørres visningen, så du f.eks. har et godt overblik over næste vejkryds. Hvis den næste handling ligger længere væk, formindskes visningen, så du bedre kan se, hvordan vejen løber. Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen Tryk på symbolet for at vise højde og hastighed på kortet (flueben) eller ikke vise dem (intet flueben). For destinationsføringer med flere via-destinationer bliver tiden og afstanden til næste via-destination vist på kortet. Tryk på symbolet for også at vise tiden og afstanden til sidste destination (flueben) eller ikke vise dette (intet flueben). Tryk på symbolet for at vise afstande til særlige destinationer (flueben) eller ikke vise dette (intet flueben). Afstandene vises udelukkende for særlige destinationer langs ruten og kun ved motorveje. / Tryk på symbolet for at skifte mellem visning af ankomsttidspunkt og resterende køretid (rejsetid). Stemmevejledning samtidig med destinationsføring Navigationsapparatet understøtter destinationsføringen med talte køreanvisninger og informerer dig i god tid, før du skal dreje af. Du får i den forbindelse også oplyst navnene på hovedveje og motorveje. I indstillingerne kan du aktivere og deaktivere navigationens sproganvisninger (Kap. "Indstillinger", "Indstillinger for navigationen"). Lydstyrken kan kun ændres, når stemmevejledningen er aktiv. Tryk på tasten VOL - eller VOL + under en stemmevejledning for at ændre lydstyrken for stemmevejledninger. Tryk i displayet på feltet nederst for at få gentaget den seneste stemmevejledning. 26

27 Kortvisning samtidig med destinationsføring Kortvisning samtidig med destinationsføring Ved destinationsføring vises der sammen med kortet forskellige typer navigationshjælp og ruteinformationer. FARE! Hvis ikke man kører efter vejforholdene, kan det medføre ulykker Oplysningerne på de digitale vejkort kan være misvisende på grund af midlertidige ændringer (vejarbejde osv.). Yderligere oplysninger, f.eks. hastighedsbegrænsning, kan kun vises, når de er indeholdt i kortmaterialet. Kørselsretningsinformation og vejforholdene på stedet har altid forrang for informationerne i navigationsapparatet. Navigationshjælp Handlingspilen viser næste handling og afstanden hertil. Når du nærmer dig stedet for den næste handling yderligere, vises en bjælke til højre: Jo færre gule segmenter der vises, desto tættere befinder du dig på stedet for næste handling. Stemmevejledning er aktiveret. Stemmevejledning er deaktiveret (lyd deaktiveret). Hvis du trykker på symbolet med fingeren, aktiveres stemmevejledningen igen. Ruteinformationer I den nederste displaylinje vises følgende ruteinformationer som standard: Resterende afstand til destination Forventet ankomsttid I stedet for ankomsttidspunkt kan du også få vist den resterende køretid. Til destinationsføringer med flere via-destinationer vises ruteinformationerne for næste via-destination. Desuden kan du vise afstand og tid for den sidste destination. Læs om indstillinger i kapitlet "Arbejde med kortet", "Kortindstillinger". Hastighedsbegrænsninger I venstre område af kortet vises hastighedsbegrænsningen. Den såkaldte "Carsor" angiver din position. Kompasset peger altid mod nord (orienteringshjælp) Feltet øverst: Navnet på næste vej Feltet nederst: Navnet på den aktuelle vej Denne information vises kun, hvis den er aktiveret i navigationsindstillingerne. (Kap. "Arbejde med kortet", "Kortindstillinger") 27

28 Yderligere funktioner under destinationsføringen Yderligere funktioner under destinationsføringen Forudsætning: Destinationsføring Rutesimulation (demo) Tryk på et vilkårligt sted på kortet for at vise yderligere funktioner. Den ekstra menu Route Guidance Options (Destinationsføringsindstillinger) Følgende funktioner er nu til rådighed: Indtaste en spærring Afbryde destinationsføring Springe næste destination over Vise informationer om destination Vise ruteliste Indtaste en spærring Under destinationsføringen kan du spærre det strækningsafsnit, som ligger foran dig. Der beregnes en alternativ rute og køres uden om den spærrede delstrækning. Tryk i den ekstra menu på symbolet. Menuen Traffic Jam Ahead (Kør forude) I denne menu kan du vælge spærringens længde, begyndende fra din aktuelle position. Tryk på skærmknappen for at indtaste spærringens længde. Tryk på skærmknappen OK. Systemet foretager en ny ruteberegning, og navigationen leder dig uden om den spærrede delstrækning. Symbolet markerer spærringen. Den! spærrede strækning markeres med rødt. Sådan ophæves spærringen: Tryk igen på symbolet i den ekstra menu (fluebenet viser, at der er indtastet en spærring). Systemet beder dig om en bekræftelse. Tryk på Yes (Ja) for at slette spærringen. Ruten beregnes igen. Tryk på No (Nej) for ikke at slette spærringen. Afbryde destinationsføring Tryk i den ekstra menu på symbolet. Systemet beder dig om en bekræftelse. Tryk på Yes (Ja) for at afslutte destinationsføringen. Kortet Tryk på No (Nej) for at fortsætte destinationsføringen. Springe næste destination over Forudsætning: Tur med mindst 1 via-destination (turplanlægning) Tryk i den ekstra menu på symbolet for at springe den næste via-destination over. Ruten beregnes igen, og man kører til den næstfølgende destination. 28

29 Yderligere funktioner under destinationsføringen TMC-funktion Vise informationer om destination Tryk i den ekstra menu på symbolet. Destinationsadressen med oplysning om afstand og ankomsttid resp. resterende køretid Alle via-destinationer anføres i forbindelse med en tur. Du kan få vist destinationen på kortet: Tryk på skærmknappen Show In Map (Vis på kort). Tryk på symbolet for igen at forlade kortvisningen. Vise ruteliste Du kan få vist rutelisten for at få et overblik over strækningen. Tryk i den ekstra menu på symbolet. Rutelisten TMC-funktion Der overføres altid trafikmeldinger til trafikradio-datakanalen (Traffic Message Channel). Ved hjælp af TMC-funktionen på dit apparat kan du modtage disse meldinger og få dem vist. Eller du kan anvende dem til destinationsføring for eksempelvis at slippe for at holde i kø. Etablering af TMC-modtagelse TMC er en tjeneste, der udbydes af radiostationer, og den findes ikke i alle lande. I problemafhjælpningstabellen kan du se, i hvilke lande TMC er tilgængelig. Tilslutning af TMC-antenne Dit navigationsapparat har en indbygget TMCantenne. For at gøre modtagelsen bedre kan du tilslutte en ekstern TMC-antenne til antenneindgangen. Tryk på skærmknappen for at bladre i rutelisten. Tryk på symbolet for igen at forlade rutelisten. Søgning efter TMC-station Apparatet stiller automatisk ind på den næste TMC-station, der kan modtages. Ved en forringelse af modtagekvaliteten søger det straks efter en ny station. Eller du kan indstille din foretrukne TMC-station: Tryk på symbolet i menuen Navigation. Menuen TMC Messages (TMC-meldinger) Tryk på skærmknappen for at hente den ekstra menu. TMC-stationssøgningen starter. 29

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Váš manuál BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 D-A-CH http://sk.yourpdfguides.com/dref/3317241

Váš manuál BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 D-A-CH http://sk.yourpdfguides.com/dref/3317241 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 200 D-A-CH. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR i brugermanualen (information,

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT EASY http://da.yourpdfguides.com/dref/3754344

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT EASY http://da.yourpdfguides.com/dref/3754344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT 200 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 2 5 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder):

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 3 1 2 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT 100

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT 100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT 300 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade.

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Váš manuál BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE

Váš manuál BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 300 EUROPE. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Kurzreferenz Guide de référence rapide Guida rapida Guía de referencia rápida Beknopte handleiding Snabbreferensguide Lynguide Краткий справочник PMD-B00P DA-1 Montering af Blackbird

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner

Ovi Kort til mobiltelefoner Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt over Kort 3 Min position 3 Visning af dit sted og kortet 3 Ændring af kortets udseende 4 Hentning og opdatering

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

TomTom Referencevejledning

TomTom Referencevejledning TomTom Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 8 Æskens indhold 9 Æskens indhold... 9 Læs dette først 10 Placering af enheden... 10 Montering i bilen... 10 Tænd og sluk... 11 Opsætning...

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

S-serien. Brugervejledning. Dansk

S-serien. Brugervejledning. Dansk S-serien Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN S-Serie Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere