INTRODUKTION Følgende punkter skal udføres MAC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION Følgende punkter skal udføres MAC"

Transkript

1

2 INTRODUKTION Arbejdsrelaterede muskel- eller knogleskader (MSD'er), herunder skader som følge af manuel håndtering, er de hyppigst forekommende erhvervsskader i Storbritannien, og det er højeste prioritet for HSC/E at forhindre dem. Det er vigtigt at huske, at: o det er muligt at forhindre MSD'er, o o forebyggende foranstaltninger er omkostningseffektive, du kan ikke forhindre alle MSD'er, så det er afgørende at rapportere symptomer, korrekt behandling og passende rehabilitering i tide. Følgende punkter skal udføres Manual Operations Regulations 1992 (med ændringer) viser en klar opstilling af foranstaltninger til imødegåelse af risici ved manuel håndtering. Disse er: o undgå farlige manuelle håndteringsoperationer så vidt det er praktisk muligt, o vurdere farlige operationer med manuel håndtering, der ikke kan undgås, og o reducere risikoen for skader så vidt det er praktisk muligt. MAC Manual Handling Assessment Charts (MAC) er et nyt værktøj, der er beregnet til at hjælpe sundheds- og sikkerhedsinspektorer med at vurdere de hyppigst forekommende risikofaktorer ved løfte- (og sænke- ), bære- og teamhåndteringsoperationer. Arbejdsgivere, sikkerhedschefer, sikkerhedsrepræsentanter og andre vil desuden finde MAC nyttig ved identifikation af højrisikooperationer med manuel håndtering, og systemet vil hjælpe dem med at udføre deres risikovurderinger. MAC's struktur Der kan foretages tre typer vurderinger med MAC: løfteoperationer siderne 1-4; bæreoperationer siderne 5-8; teamhåndteringsoperationer siderne 9-11; For hver vurderingstype er der en vurderingsvejledning og et flow-diagram. Der er et score-ark på side 12, der skal udfyldes. Bemærk: MAC er ikke velegnet til visse operationer med manuel håndtering, f.eks. dem der indebærer skubbe- og trækketeknikker. MAC omfatter ikke en fuld risikovurdering (se Manuel håndtering, 'Yderligere læsning'). Du skal overveje individuelle emner og psykosociale problemer, når du udfylder score-arket. Derudover er MAC ikke beregnet til at vurdere risici for arbejdspladsskader på overekstremiteterne (se Upper limb disorders in the workplace, 'Yderligere læsning').

3 Sådan udføres en MAC-vurdering o Brug lidt tid på at observere opgaven for at sikre, at det, du ser, er repræsentativt for en normal arbejdsprocedure. Rådfør dig med de ansatte og sikkerhedsrepræsentanterne under vurderingsprocessen. De steder, hvor flere medarbejdere udfører den samme opgave, skal du sørge for at få fuld indsigt i de krav, jobbet indebærer, set ud fra alle arbejdernes synspunkt. Det kan være en hjælp at videofilme opgaven, så du eventuelt kan se på den igen i andre omgivelser end selve arbejdspladsen. o Vælg den rette vurderingstype (dvs. løfte-, bære- eller teamhåndteringsteknik). Hvis en opgave involverer både løfte- og bæreteknik, skal du medtage begge. o Sørg for at læse vurderingsvejledningen igennem, før du foretager din vurdering. o Følg vurderingsvejledningen og det rette flow-diagram for at kunne bedømme niveauet for hver risikofaktor. Der findes oplysninger om risikoreduktion på websitet (se adressen nedenfor). Risikoniveauerne er klassificeret i det følgende: GR = GRØN - Lavt risikoniveau Sårbarheden for særlige risikogrupper (f.eks. gravide kvinder, ungarbejdere osv.) skal medtages efter behov. GU = GUL - Medium risikoniveau - Undersøg opgaven grundigt R = RØD - Højt risikoniveau - Hurtig handling er nødvendig Denne opgave kan udsætte en betydelig del af arbejdsstyrken for skaderisici. L = LILLA - Meget højt risikoniveau Sådanne operationer kan repræsentere en alvorlig skaderisiko og skal underkastes meget grundige undersøgelser, især hvis hele byrdens vægt kun støttes af en enkelt person. o Indsæt farvebånd og tilsvarende numerisk score på score-arket side 12. Farvebåndene er med til at bestemme, hvilke elementer i opgaven der kræver opmærksomhed. o Tæl den samlede score sammen. Den samlede score er med til at prioritere de opgaver, der kræver størst opmærksomhed og er med til at kontrollere disse forbedringers effektivitet. o Indsæt de resterende opgaveoplsyninger, der er anført på score-arket. Yderligere oplysninger om MAC, herunder online-træning, findes på adressen Husk: Formålet med vurderingen er at identificere og derefter reducere det generelle risikoniveau for en opgave.

4 1 LØFTEOPERATIONER VURDERINGSVEJLEDNING TIL LØFTEOPERATIONER A Byrdevægt/frekvens Notér byrdens vægt og repetitionsfrekvensen for løfteoperationen. Aflæs risikobåndet på diagrammet side 4 og indfør farvebåndet og den numeriske score på score-arket. Hvis farvebåndet er lilla, skal opgaven undersøges meget grundigt, idet sådanne operationer kan indebære en alvorlig risiko for skader, især hvis hele byrdens vægt kun støttes af en enkelt person. Bemærk : Meget hyppige håndteringsoperationer med lette byrder falder inden for den GRØNNE zone, men kan forbindes med problemer i overekstremiteterne. Se venligst Upper limb disorders in the workplace, 'Yderligere læsning') for at få flere råd om vurderingen. B Håndens afstand til det nederste af ryggen Observér opgaven og undersøg den vandrette afstand mellem arbejderens hænder og den nederste del af hans ryg. Vurdér altid 'den værst tænkelige situation'. Brug følgende som vejledning til din vurdering: KORT: Overarm justeret lodret og opretstående krop MIDDEL: Overarm i en vinkel væk fra kroppen GU/3 MIDDEL: Kroppen bøjet fremad GU/3 LANG: Overarm i en vinkel væk fra kroppen og kroppen bøjet fremad R/6 C Lodret løfteregion Observér positionen for arbejderens hænder ved starten af løftet, og efterhånden som løftet udføres. Vurdér altid 'den værst tænkelige situation'. Brug følgende illustrationer som vejledning: Over knæhøjde og/eller under albuehøjde Under knæhøjde og/eller over albuehøjde GU/1 Gulvniveau eller derunder I hovedhøjde eller derover R/3

5 2 LØFTEOPERATIONER D Kropvridning og sidelæns bøjning Observér arbejderens krop, efterhånden som byrden løftes op. Hvis kroppen vrides i forhold til hofterne og lårene, eller hvis arbejderen læner sig til den ene side, mens byrden løftes, er farvebåndet gult, og den numeriske score er 1. Hvis kroppen både vrider og bøjes til siden, mens byrden løftes, er farvebåndet rødt, og den numeriske score er 2. E Stillingsbegrænsninger Hvis arbejderens bevægelser foregår uhindret, er farvebåndet grønt, og den numeriske score er 0. Hvis arbejderen indtager begrænsede stillinger under løftet på grund af manglende plads (f.eks. et smalt rum mellem pallelæsser og tragt) eller på grund af arbejdspladsens indretning (f.eks. en meget høj enskinnetransportør), er farvebåndet gult, og den numeriske score er 1. Hvis stillingen er meget begrænset, er farvebåndet rødt, og den numeriske score er 3 (f.eks. arbejde i snævre rum såsom bagagerum). F Greb om byrden GODT RIMELIGT GU/1 DÅRLIGT R/2 Beholdere med gode håndtag eller greb, der er egnede til formålet Løse dele der giver komfortabelt greb Beholdere med dårlige håndtag eller greb Fingrene skal klemmes 90 grader under beholderen Beholdere af dårligt design. Løse dele, uregelmæssige objekter, objekter der er svære eller umulige at håndtere Ustive sække eller uforudsigelige byrder G Gulvoverfladen Tørt og rent gulv i god stand Tørt gulv, men i dårlig stand, slidt eller ujævnt GU/1 Snavset/vådt eller stejlt hældende gulv eller ustabilt fodgreb R/2 H Andre miljøfaktorer Bemærk arbejdsmiljøet og scoren, hvis der finder løfteoperationer sted: i ekstreme temperaturer, med stærke luftninger eller under ekstreme lysforhold (mørkt, lyst eller dårlig kontrast). Hvis en af disse risikofaktorer er til stede, bruges score 1, hvis to eller flere af risikofaktorerne er til stede, bruges score 2.

6 Indsæt farvebånd og numerisk score på score- 3 LØFTEOPERATIONER LØFTEOPERATION arket side 12

7 4 LØFTEOPERATIONER Byrdevægt/frekvensdiagram til løfteoperationer Byrdevægt (kg) Ét løft for hver (løft pr. time)

8 5 BÆREOPERATIONER VURDERINGSVEJLEDNING TIL BÆREOPERATIONER A Byrdevægt/frekvens Notér byrdens vægt og frekvensen for bæreoperationen. Aflæs risikobåndet på diagrammet side 8 og indfør farvebåndet og den numeriske score på score-arket. Hvis farvebåndet er lilla, skal opgaven undersøges meget grundigt, idet sådanne operationer kan indebære en alvorlig risiko for skader, især hvis hele byrdens vægt kun bæres af en enkelt person. B Håndens afstand til det nederste af ryggen Observér opgaven og undersøg den vandrette afstand mellem arbejderens hænder og den nederste del af hans ryg. Vurdér altid 'den værst tænkelige situation'. Brug følgende illustrationer som vejledning til din vurdering: KORT: Overarm justeret MIDDEL: Overarm i en lodre t og opretstående vinkel væk fra kr oppen krop GU/3 MIDDEL: Kroppen bøjet fremad GU/3 LANG: Overarm i en vinkel væk fra kroppen og kr oppen bøjet fremad R/6 C Asymmetrisk krop/byrde Arbejderens stilling og byrdens stabilitet er risikofaktorer, der er forbundet med muskel- og knogleskader. Brug følgende illustrationer som vejledning til din vurdering. Byrde og hænder symmetrisk foran kroppen Byrde og hænder asymmetrisk, oprejst kropsposition GU/1 Bæreoperation med én hånd i den ene side R/2

9 6 BÆREOPERATIONER D Stillingsbegrænsninger Hvis arbejderens bevægelser foregår uhindret, er farvebåndet grønt, og den numeriske score er 0. Hvis arbejderen indtager begrænsede stillinger under bæreoperationen (f.eks. på grund af en smal dør, så bæreren skal dreje sig eller flytte byrden for at komme igennem), er farvebåndet gult, og den numeriske score er 1. Hvis stillingen er meget begrænset, er farvebåndet rødt, og den numeriske score er 3 (f.eks. bæreoperationer i en foroverbøjet stilling i områder med lavt loft som f.eks. kældre). E Greb om byrden GODT RIMELIGT GU/1 DÅRLIGT R/2 Beholdere med gode håndtag eller greb, der er egnede til formålet Løse dele der giver komfortabelt greb Beholdere med dårlige håndtag eller greb Fingrene skal klemmes 90 grader under beholderen Beholdere af dårligt design. Løse dele, uregelmæssige objekter, objekter der er svære eller umulige at håndtere Ustive sække eller uforudsigelige byrder F Gulvoverfladen Tørt og rent gulv i god stand Tørt gulv, men i dårlig stand, slidt eller ujævnt GU/1 Snavset/vådt eller stejlt hældende gulv eller ustabilt fodgreb R/2 G Andre miljøfaktorer Bemærk arbejdsmiljøet og scoren, hvis der finder bæreoperationer sted: i ekstreme temperaturer, med stærke luftninger eller under ekstreme lysforhold (mørkt, lyst eller dårlig kontrast). Hvis en af disse risikofaktorer er til stede, bruges score 1, hvis to eller flere af risikofaktorerne er til stede, bruges score 2. H Bæreafstand Observér opgaven og estimér den samlede afstand, byrden skal bæres (ikke i 'fugleflugtslinje'). I Forhindringer på vejen Observér ruten. Hvis arbejderen skal bære en byrde op ad en stejl hældning, op ad trappetrin, gennem lukkede døre eller rundt om udløsende farer, er farvebåndet gult, og den numeriske score er 2. Hvis opgaven omfatter en bæreoperation op ad en stige, tastes R (rød) for farvebåndet og 3 for den numeriske score. Hvis opgaven involverer mere end én af risikofaktorerne (f.eks. en stejl hældning og derefter op ad en stige), tælles alle scoretallene sammen på score-arket. Indtast stigehøjdeoplysningerne og/eller vinklen i opgavebeskrivelsesboksen på score-arket.

10 Indsæt farvebånd og numerisk score på score- 7 BÆREOPERATIONER BÆREOPERATION arket side 12

11 8 BÆREOPERATIONER Byrdevægt/frekvensdiagram til bæreoperationer Byrdevægt (kg) Én bæreoperation for hver (bæreoperationer pr. time)

12 9 TEAMHÅNDTERINGSOPERATIONER VURDERINGSVEJLEDNING TIL TEAMHÅNDTERINGSOPERATIONER A Byrdevægt Notér byrdens vægt og det antal gange personen udfører opgaven. Indsæt farvebånd og numerisk score på score-arket. Hvis farvebåndet er lilla, skal opgaven undersøges meget grundigt, idet sådanne operationer kan indebære en alvorlig risiko for skader, især hvis hele byrdens vægt støttes af teamet. B Håndens afstand til det nederste af ryggen Observér opgaven og undersøg den vandrette afstand mellem hver arbejders hænder og den nederste del af hans ryg. Vurdér altid 'den værst tænkelige situation'. Brug følgende illustrationer som vejledning til din vurdering: KORT: Overarm justeret lodret og opretstående krop MIDDEL: Overarm i en vinkel væk fra kroppen GU/3 MIDDEL: Kroppen bøjet fremad GU/3 LANG: Overarm i en vinkel væk fra kroppen og kroppen bøjet fremad R/6 C Lodret løfteregion Observér positionen for arbejdernes hænder ved starten af løftet og efterhånden som løftet udføres. Vurdér altid 'den værst tænkelige situation'. Brug følgende illustrationer som vejledning: Over knæhøjde og/eller under albuehøjde Under knæhøjde og/eller over albuehøjde GU/1 Gulvniveau eller derunder; hovedhøjde eller derover R/3

13 10 TEAMHÅNDTERINGSOPERATIONER D Kropvridning og sidelæns bøjning Observér arbejdernes kroppe efterhånden som byrden løftes op. Hvis kroppen vrides i forhold til hofterne og lårene, eller hvis arbejderne læner sig til den ene side, mens byrden løftes, er farvebåndet gult, og den numeriske score er 1. Hvis kroppen både vrides og bøjes til siden, mens byrden løftes, er farvebåndet rødt, og den numeriske score er 2. E Stillingsbegrænsninger Hvis arbejdernes bevægelser foregår uhindret, er farvebåndet grønt, og den numeriske score er 0. Hvis arbejderne indtager begrænsede stillinger under løftet på grund af manglende plads (f.eks. et smalt rum mellem teammedlemmerne) eller på grund af arbejdspladsens indretning (f.eks. en meget høj enskinnetransportør), er farvebåndet gult, og den numeriske score er 1. Hvis stillingen er meget begrænset, er farvebåndet rødt, og den numeriske score er 3 (f.eks. arbejde i snævre rum såsom bagagerum). F Greb om byrden GOD Beholdere med gode håndtag eller greb, der er egnede til formålet Løse dele der giver komfortabelt greb RIMELIG GU/1 Beholdere med dårlige håndtag eller greb Fingrene skal klemmes 90 grader under beholderen DÅRLIG R/2 Beholdere af dårligt design. Løse dele, uregelmæssige objekter, objekter der er svære eller umulige at håndtere Ustive sække eller uforudsigelige byrder G Gulvoverfladen Tørt og rent gulv i god stand Tørt gulv, men i dårlig stand, slidt eller ujævnt GU/1 Snavset/vådt eller stejlt hældende gulv eller ustabilt fodgreb R/2 H Andre miljøfaktorer Bemærk arbejdsmiljøet og scoren, hvis der finder løfteoperationer sted: i ekstreme temperaturer, med stærke luftninger eller under ekstreme lysforhold (mørkt, lyst eller dårlig kontrast). Hvis en af disse risikofaktorer er til stede, bruges score 1, hvis to eller flere af risikofaktorerne er til stede, bruges score 2. I Kommunikation, koordination og kontrol Kommunikation mellem arbejderne er afgørende, når man løfter sammen med et team. Eksempler på god kommunikation kan være, at man hører arbejderne tælle 'en, to, tre' osv. før løftet. Se efter om teamet har kontrol over byrden, at den løftes jævnt, og at alle teammedlemmerne løfter samtidig. Et ukoordineret teamløft kan indebære, at et enkelt teammedlem på et tidspunkt bærer hele vægten alene.

14 11 TEAMHÅNDTERINGSOPERATIONER TEAMHÅNDTERINGSOPERATION score-arket side 12 Indsæt farvebånd og numerisk score på

15 12 MAC: Score-ark Virksomhedsnavn: Opgavebeskrivelse: Er der indikationer for, at opgaven indebærer høj risiko? (Sæt kryds i de tilsvarende bokse) o Opgaven har en historie af manuelle håndteringshændelser (f.eks. erhvervsulykkesbog, RIDDORrapporter). o Opgaven er kendt for at være hårdt arbejde eller høj risiko. o Ansatte, der udfører arbejdet, viser tegn på, at de finder arbejdet hårdt (f.eks. trækker vejret tungt, er røde i ansigtet, sveder). o Andre indikationer, hvilke? Dato: Underskrift: Indsæt farvebåndet og den numeriske score for hver af risikofaktorerne i boksene herunder, så de refererer til din vurdering ved brug af værktøjet. Risikofaktorer Farvebånd (GR, Numerisk score GU, R eller L) Løfte Bære Team Løfte Bære Team Byrdevægt og løfte-/bærefrekvens Håndens afstand til det nederste af ryggen Lodret løfteregion Kropvridning/sidelæns bøjning Asymmetrisk krop/byrde (bæreteknik) Stillingsbegrænsninger Greb om byrden Gulvoverfladen Andre miljøfaktorer Bæreafstand Forhindringer på ruten (kun ved bæreteknik) Kommunikation og koordination (kun ved teamhåndtering) Andre risikofaktorer, f.eks. individuelle faktorer, psykosociale SAMLET SCORE: faktorer osv. (se website - adresse på side 13)

16 13 YDERLIGERE LÆSNING Manual handling. Manual Handling Operations Regulations Guidance on Regulations L23 (Second edition) HSE Books 1998 ISBN Upper limb disorders in the workplace HSG60 (Second edition) HSE Books 2002 ISBN Yderligere oplysninger om MAC, herunder online-træning, findes på adressen HSE betalbare og gratis publikationer fås pr. postordre fra HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA, Tlf.: , Fax: Website: (HSE betalbare publikationer fås desuden hos boghandlere, og gratis foldere kan downloades fra HSE s website på adressen: Ønsker du flere oplysninger om sundhed og sikkerhed, bedes du ringe til HSE's Infoline på Tlf.: , Fax: , Telefonsvarer: , eller skriv til HSE Information Services, Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG. Denne folder, der indeholder noter om god praksis, er ikke obligatorisk, men den kan være nyttig for dig, når du skal overveje næste skridt. Denne folder fås i betalbare pakker med 10 stk hos HSE Books, ISBN Enkelte gratis eksemplarer fås dog også hos HSE Books. Crown copyright Denne publikation kan frit reproduceres, undtagen til reklame- eller anbefalingsbrug eller til kommercielle formål. Første gang publiceret 08/03. Angiv venligst kilden som HSE. Trykt og udgivet af Health and Safety Executive INDG383 Genoptrykt 02/06 C1250

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.1. Ledsageordningens vejledning vedr. løft (Kilde: Tænk før du løfter, Arbejdsmiljørådets Service Center) Som medarbejder i Ledsageordningen må du ikke løfte på personer. Personer, der har behov for

Læs mere

AFHENTNING/LØFT LANG RÆKKEAFSTAND

AFHENTNING/LØFT LANG RÆKKEAFSTAND AFHENTNING/LØFT LANG RÆKKEAFSTAND Når du skal løfte emner, hvor du har lang rækkeafstand og kun kan komme til fra en side, så anvend følgende gode tips til, hvordan du løfter emnet bedst muligt. Kom tæt

Læs mere

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til Qi-Gong Du skal - som det første du sætter på plads hver gang du starter træningen - sørge for at stå med vægten ligelig fordelt på foden, nøjagtig som i de indrammede områder vist på tegningen her til

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Hverdagsaktiviteter. - fif til dig med knogleskørhed

Hverdagsaktiviteter. - fif til dig med knogleskørhed Hverdagsaktiviteter - fif til dig med knogleskørhed Restriktionerne ift. knogleskørhed bør overholdes se pjece udleveret. Nedenstående er gode råd til dig, der gerne vil leve et aktivt hverdagsliv. Aktivering

Læs mere

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte BENSVING Formål: Smidighed i ryg og hofte Lig på ryggen med armene ud til siden, benene bøjede og skulderne i mod gulvet Kør roligt knæene ud til siden til de rører jorden og tilbage igen Hold fødderne

Læs mere

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back RgoSling Back UP/OPP OUT/UT 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back RgoSling High Back UP/OPP OUT/UT 770 lbs 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back 770 lbs RgoSling High Back Net UP/OPP OUT/UT 350 kg

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Introduktion. Forskellige typer af skilte

Introduktion. Forskellige typer af skilte Introduktion Forskellige typer af skilte Efterlysende sikkerhedsskilte til højt og normal placering(side 9 til 19 og 33 til 60). De efterlysende egenskaber ligger på et højere niveau, end hvad der kræves

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Terapiafdelingen Skulderalloplastik Patientinformation www.koldingsygehus.dk Information: Du har fået et nyt skulderled og nu starter et genoptræningsforløb, der vil vare i cirka 3 mdr. Inden udskrivelsen

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Opvarmningsprogram. Hagestræk. Pc-stræk

Opvarmningsprogram. Hagestræk. Pc-stræk Opvarmningsprogram Lav altid dette træningsprogram, inden du går i gang med øvelserne, uanset hvad du har lavet af træning, inden du skal i gang. Opvarmningsprogrammet kan også bruges som et lille træningsprogram

Læs mere

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter Stockflethsvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon: 38 21 54 75 FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER Udarbejdet af

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND 1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND Når du skal løfte emner, hvor du har lang rækkeafstand og kun kan komme til fra en side, så anvend følgende gode tips til, hvordan du løfter emnet

Læs mere

FYS. efter operation i lænderyggen

FYS. efter operation i lænderyggen Information fra fysioterapeuterne I det følgende kan du (i hovedtræk) læse gode råd og vejledninger i forhold til arbejde, fysiske aktiviteter og træning efter en operation i lænderyggen. Dagen efter operationen

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Ustabilt kravebens led - Weaver Dunn

Øvelsesprogram til skulderopererede - Ustabilt kravebens led - Weaver Dunn Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Ustabilt kravebens led - Weaver Dunn www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der har fået foretaget

Læs mere

4 x 15. er nok. om ugen. minutter. Skyhøj forbrænding. sundhed. program til dig

4 x 15. er nok. om ugen. minutter. Skyhøj forbrænding. sundhed. program til dig NEM + TRÆNINGS- GUIDE program til dig Skyhøj forbrænding 4 x 15 minutter om ugen er nok De ekstra kilo, som mange kvinder bokser med, er et tegn på, at vi træner dumt, mener træner Anna Bogdanova. Den

Læs mere

Sådan træner du armen efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du armen efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du armen efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne armen, så du holder armens bevægelighed og styrke ved

Læs mere

Løft rigtigt, når du gør rent

Løft rigtigt, når du gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring I denne folder kan du læse om, hvad tunge, mange og forkerte løft betyder for kroppen. Og om hvad du og I kan gøre på arbejdspladsen.

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

guide STYRK DIG SMIDIG Anna Bogdanova Få din krop i balance NEMME ØVELSER April 2015

guide STYRK DIG SMIDIG Anna Bogdanova Få din krop i balance NEMME ØVELSER April 2015 guide April 2015 3 NEMME ØVELSER Få din krop i balance Anna Bogdanova Se flere guider på Se bt.dk/plus flere guider og på b.dk/plus bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 4 Er du ikke smidig nok? Glem

Læs mere

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadranterne i instrumentpakken fra geomat.dk er kopier af et instrument lavet af Georg Hartman i 1547. Originalen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese

Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese Sådan træner du skulderen, når du har fået en skulderprotese Du er blevet opereret i skulderen og har fået en skulderprotese. Årsagen kan være gener efter et kompliceret brud, slidgigt eller andet, der

Læs mere

Specielfremstillede hjælpemidler

Specielfremstillede hjælpemidler Specielfremstillede hjælpemidler - ALT kan lade sig gøre Side 2 Det sker ofte at man som terapeut står i en situation, hvor man bare har lyst til at give op. Man har prøvet alle de hjælpemidler man har

Læs mere

Liko Løftevest, mod. 60, 64

Liko Løftevest, mod. 60, 64 Liko Løftevest, mod. 60, 64 Brugsanvisning 7DK160168-01 mod. 60 mod. 64 mod. 60 med skridtbånd og polstrede foderaler Liko Løftevest & Bamsevest Brugsanvisningen gælder for Liko Løftevest og Bamsevest

Læs mere

HURTIG START GUIDE 2.4. Voyant Health Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel

HURTIG START GUIDE 2.4. Voyant Health Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel 2.4 HURTIG START GUIDE Voyant Health Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel support@voyanthealth.com info@voyanthealth.com www.voyanthealth.com Internationalt: +972-3-929-0929 USA: +1 866-717-0272

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed Arbejdsstole VELA

Læs mere

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at:

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at: Smerter i ryggen Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Lig på siden med en pude mellem benene. Puden vil få dig til at slappe bedre af. Løfteteknik Når du løfter, skal du

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Liko Originalsejl, mod. 10, 11

Liko Originalsejl, mod. 10, 11 Liko Originalsejl, mod. 10, 11 Brugsanvisning 7DK160165-01 Liko Originalsejl & Børnesejl Lav Brugsanvisningen gælder for Liko Originalsejl og Børnesejl Lav men i teksten anvender vi benævnelsen Liko Originalsejl.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om, hvordan rengøringsassistenten kan planlægge og udføre sit arbejde, så det slider mindst muligt på kroppen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne

Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne Sådan træner du skulderen efter operation af skulderbrud sat sammen med skinne Du er blevet opereret i skulderen, hvor dit knoglebrud er blevet opereret med en aluminiumsskinne, en såkaldt Philosskinne.

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

BRUG BOLDEN. 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn

BRUG BOLDEN. 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn BRUG BOLDEN 7 tips til hvordan du bruger bolden sammen med dit barn I denne e-bog har jeg samlet 7 supernemme tips til, hvordan du kan bruge den store træningsbold. Du skulle gerne blive inspireret til

Læs mere

5 tips til. at blive en lettere løber. anna bogdanova

5 tips til. at blive en lettere løber. anna bogdanova 5 tips til at blive en lettere løber anna bogdanova 5 tips til at blive en lettere løber Har du set videoer af eliteløbere? Det ser nærmest ud, som om de svæver over jorden. Er du lige så flyvende? Eller

Læs mere

Information og træningsprogram. Smerter i ryggen. Fysioterapien

Information og træningsprogram. Smerter i ryggen. Fysioterapien Information og træningsprogram Smerter i ryggen Fysioterapien Indholdsfortegnelse Hvilestillinger og løfteteknik side 2 Fra liggende til siddende stilling side 3 Siddestillinger side 4 Øvelser for ryggens

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Er du slave af vægten?

Er du slave af vægten? Er du slave af vægten? Få gode råd til at måle din fremgang - og få succes med vægttabet. Med en nede-på-jorden og no bullshit -indstilling får du inspiration til en sundere livsstil Af Krisztina Maria,

Læs mere

Øvelsesprogram til knæ-opererede

Øvelsesprogram til knæ-opererede Patientinformation Øvelsesprogram til knæ-opererede www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Øvelsesprogram til knæ-opererede Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der er blevet opereret i knæet.

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Patientinformation. Bækkenbundstræning. Kvalitet døgnet rundt. Terapiafdelingen

Patientinformation. Bækkenbundstræning. Kvalitet døgnet rundt. Terapiafdelingen Patientinformation Bækkenbundstræning Kvalitet døgnet rundt Terapiafdelingen Information Udleveret til: Dato: Udleveret af: Tlf. nr. Hvad er bækkenbunden? Bækkenbunden er den muskel, der lukker bækkenet,

Læs mere

Hoftealloplastik. Ergoterapiens råd om, hvordan du klarer din hverdag, når du har fået en kunstig hofte. Ergoterapiens tlf. nr.

Hoftealloplastik. Ergoterapiens råd om, hvordan du klarer din hverdag, når du har fået en kunstig hofte. Ergoterapiens tlf. nr. Hoftealloplastik Ergoterapiens råd om, hvordan du klarer din hverdag, når du har fået en kunstig hofte Ergoterapiens tlf. nr. 96 17 61 35 Gode råd I denne pjece finder du en samling af gode råd til dig,

Læs mere

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 2 Indhold Afsnit Indhold Introduktion Generelt MiTOWER komponenter Specifikationer Opbevaring og transport Sikkerhedsanvisninger Før du starter Introduktionsvejledning MiTOWER

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Se en verden fra oven

Se en verden fra oven Se en verden fra oven En helt speciel oplevelse! Den bog, du nu holder i hænderne, har et budskab: personen, som forærede den til dig, ønsker at give dig en speciel gave - en oplevelse. Hvilken oplevelse

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Træning til patienter med nyt hofteled

Træning til patienter med nyt hofteled Træning til patienter med nyt hofteled Før operationen Jo bedre fysisk form du er i før operationen, des hurtigere kommer du i gang med daglige gøremål efter operationen. Musklerne er ofte svage på grund

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed www.vela.dk Ergonomi

Læs mere

NYHED! Etac Prio. Ny innovativ komfortkørestol

NYHED! Etac Prio. Ny innovativ komfortkørestol 2014 NYHED! Etac Prio Ny innovativ komfortkørestol Etac Prio - komfort er vores topprioritet Komfort er dynamisk, -ligesom Prio. Ved at ændre sæde- og rygvinkel og justere de eleverbare benstøtter, kan

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Kimba Neo. Til et aktivt liv

Kimba Neo. Til et aktivt liv Kimba Neo Til et aktivt liv Til et aktivt liv: Den nye Kimba Neo Kun det bedste er godt nok til ens børn. Handicapklapvognen skal tilpasses barnets særlige behov og familiens situation, yde optimal støtte

Læs mere

Grundlæggende styrketræning

Grundlæggende styrketræning Grundlæggende styrketræning Af: Lene Gilkrog Styrketræning & Muskelmasse Dette program henvender sig til dig, der ikke er vant til at styrketræne. Formålet med programmet er primært at vænne kroppen til

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Alle priser er ekskl. Moms og montering 71 99 88 98

Alle priser er ekskl. Moms og montering 71 99 88 98 FITNESS Nr. 4401 Pylon Kr.8.300 - Inkl. Levering Grundelement Til 2 redskaber Kræves til alle redskaber - dog ikke Airwalker Nr. 4402 Crosstrainer Kr. 11.400 - inkl. levering Metode til Øvelse: Kroppen.

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i armhulen Du har fået fjernet lymfeknuder i din armhule. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner efter operationen.

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

EvoSling. Afprøvningsprotokol. September 2015

EvoSling. Afprøvningsprotokol. September 2015 EvoSling Afprøvningsprotokol September 2015 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 EvoSling HighBack... 3 EvoSling MediumBack... 4 EvoSling LowBack... 5 EvoSling Hygiejne... 6 EvoSling Ampu MediumBack... 7

Læs mere

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730 Herlev Telefon 2177 5048 gertolsen@gertolsen.dk Brugsanvisning for Testværktøj på Naturlegeredskaber Af Gert Olsen Brug af testværktøj 03.10.2004 Side 1 af 9

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling Toilet LowBack. RgoSling Toilet HighBack. BM40210 Rev. B 2013-09-13. Toilet LowBack padded

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling Toilet LowBack. RgoSling Toilet HighBack. BM40210 Rev. B 2013-09-13. Toilet LowBack padded Toilet LowBack padded max max UP/OPP 350 770 OUT/UT kg lbs MEDIUM User name / Brukers navn: Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Material: Polyester Polypropylene Polyethylene Year 2012 2013 2014 2015 Month

Læs mere

Kan ikke Kan. Sig: "Jeg skal bede dig om at lægge hænderne i skødet og sidde opret uden at støtte dig til ryglæn eller armlæn i 10 sekunder"

Kan ikke Kan. Sig: Jeg skal bede dig om at lægge hænderne i skødet og sidde opret uden at støtte dig til ryglæn eller armlæn i 10 sekunder ACCESS spørgeskema dag 7 funktionstest Sønderborg 1. DEMMI 2. OMC 3. REJSE-SÆTTE-SIG 4. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer: Samtykke til deltagelse i patienttest Borgeren ønsker at deltage Borgerens

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

FREDERIKSBERG KOMMUNE, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Bilag 1: Påbud om at sikre, at arbejdet med træk og skub containere med dagrenovation, papir mv, kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed FREDERIKSBERG KOMMUNE, Smallegade

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol DGI Skydning Hjælp på banen Pistol Indhold Nulpunktet 3 Det optimale sigte 4 Det rigtige fokus 5 Aftrækkerfingeren 6 Hovedplacering 7 Rekyloptag 8 Håndfatning 9 Vejrtrækning 10 Skydning med pude 11 Fokuspunkter

Læs mere

KINESISKE HELSEØVELSER. Indre ro & harmoni. Håååååå. Six Sounds Qigong

KINESISKE HELSEØVELSER. Indre ro & harmoni. Håååååå. Six Sounds Qigong KINESISKE HELSEØVELSER Indre ro & harmoni Håååååå Tjiiyyyy Huuuuu Tjuåiiiii Siiiiiiii Six Sounds Qigong (Liu Zi Jue) er en kombination af øvelser og lyde/vibrationer. Systemet er et af de klassiske Qigong

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning

Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning Et udviklingsprojekt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden September 2014 - December 2015 Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference d.

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere