Niveau 2 af den lokale undervisningsplan for Datauddannelsens hovedforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niveau 2 af den lokale undervisningsplan for Datauddannelsens hovedforløb"

Transkript

1 Datauddannelsens hovedforløb (vers. 9) Niveau 2 af den lokale undervisningsplan for Datauddannelsens hovedforløb Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag På Datauddannelsen har vi en praksisnær tilgang til undervisning. Denne praksisnærhed er kendetegnet ved, at den skolebaserede del af elevens læring skal være relevant for den læring, eleven tilegner sig i praktikken. Praksisnærhed betyder ikke at den teoretiske del af uddannelsen er nedprioriteret, men snarere at sammenhængen mellem teori (abstrakt) og praktik (konkret) nedbrydes i mindre delprocesser og synliggøres for eleven. For at eleven kan foretage denne kobling, er der til hver case og opgave knyttet en række læringsmål, der skal tydeliggøre sammenhængen mellem teoretiske og praktiske aspekter af faget. Disse læringsmål er baseret på fagenes målpinde og kompetencemål for uddannelsen, der nedbrydes og formuleres, så de passer til den enkelte caseopgave for at synliggøre læringen for eleven og understøtte læringsprocessen. For at understøtte denne læring, anvender vi desuden i udstrakt grad refleksionsøvelser og opgaver, hvor eleven lærer at reflektere både mundtligt og skriftligt over sammenhænge mellem, hvordan den teoretiske del af uddannelsen anvendes i praksis og omvendt. Et andet vigtigt mål med skoleperioderne er at forberede eleven til den afsluttende svendeprøve. Svendeprøven for uddannelsen er en projektsvendeprøve og er, ligesom case ne på de øvrige hovedforløb, baseret på en case og indeholder de samme kerneområder - installation og konfiguration samt mundtlig og skriftlig fremstilling af faglig viden - som er discipliner, eleven har lært gennem den daglige undervisning på skolen. Svendeprøven er en praksisnær prøve, som har en tæt kobling til undervisningens praksisnærhed. Herved åbner prøven mulighed for, at eleven kan dokumentere væsentlige faglige kompetencer på en praksisnær måde i forhold til praksis i elevens undervisning og uddannelse samt erhvervsfaglig praksis. På Datauddannelsen er engagement og håndværk elementer i såvel den faglige som den personlige dannelse. Med henblik på at fremme udvikling af elevens faglige kvalifikationer tager al undervisning afsæt i faglige traditioner og stolthed, samtidig med at der arbejdes med nye strømninger og faglige fornyelser inden for Datafaget. For at udvikle elevens personlige kvalifikationer lægges der særlig vægt på selvstændighed, engagement, samarbejdsevne samt omstillingsparathed. Et vigtigt dannelsesaspekt for en moderne IT-medarbejder er også at arbejde sikkert, ergonomisk og miljømæssigt korrekt. Den valgte pædagogiske og didaktiske praksis på Datauddannelsen tager afsæt i casebaseret undervisning, hvor al undervisning er organiseret som hhv. kursusundervisning og casearbejde. På baggrund af disse undervisningsformer tilgodeses elevens muligheder

2 for at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret, både individuelt og i samarbejde med andre elever. Desuden lægger den caseorganiserede undervisningsform op til udvikling af forskelligartede læreprocesser hos eleven. Fra første hovedforløb og til og med den afsluttende svendeprøve er der som udgangspunkt minimum én større case per skoleophold. Casen vil bestå af udvalgte faglige mål og discipliner, som eleven skal arbejde med og løbende evalueres på baggrund af. På Datauddannelsen har der gennem en årrække været anvendt casebaseret undervisning til at integrere de forskellige kerneområder installation, konfiguration og mundtlig og skriftlig fremstilling af faglig viden - herved rustes eleven til såvel erhvervsliv, som til øvrige hovedforløb, svendeprøve og videre uddannelse. Casen skal opfattes som en faglig fortælling, der danner rammen for elevernes projekter, og hvor arbejdet med de forskellige faglige kerneområder opleves relevant i forhold til praksis. Arbejdsformen gør det muligt at styre hvilke faglige problemer, der arbejdes med hvornår. Casens faglige indhold, størrelse og omfang kan fastlægges af lærerteamet, men samtidig har eleven stadig medindflydelse på arbejdsprocessen og udformningen af deres eget projekt. Hovedforløbsopgaverne er tilrettelagt med udvidelser af opgaven, der har til formål at udfordre fagligt stærke elever. På Datauddannelsens hovedforløb samlæses der som udgangspunkt mellem elevgrupperne EUD og EUV. På TECHCOLLEGE har vi en målsætning om, at undervisningen skal være praksisnær, og eleverne er fra deres praktikvirksomheder vant til både at samarbejde med andre på tværs af alder, faggruppe og uddannelsesmæssig baggrund. Vi mener, at en mangfoldig elevgruppe ruster eleverne bedre til erhvervslivet, samt i højere grad bidrager til at udvikle elevens personlige og faglige kompetencer. For EUX-elever foregår undervisningen af praktiske årsager ofte separat, men det Datafaglige indhold er det samme som for øvrige elevgrupper. Skolens Fælles pædagogiske og didaktiske grundlag kan findes her Praktiske oplysninger Datauddannelsen er placeret på TECHCOLLEGE på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Eleven får i forbindelse med optagelsen på grundforløbets første og/eller anden del vurderet sine kompetencer og forudsætninger i forhold til at gennemføre uddannelsen. I forbindelse med hvert hovedforløb vil der løbende være kontaktlærersamtaler.

3 Alle over 25 år, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal have foretaget en kompetenceafklaring på en erhvervsskole. Her skal deres erfaringer, baggrund og muligheder afklares, så deres uddannelsesforløb kan blive bestemt. Der ansøges på eller ved direkte henvendelse på TECHCOLLEGE. Der er tre typer af erhvervsuddannelse for voksne EUV1, EUV2 og EUV3. Hvilken model den voksne hører under, bestemmes ud fra erfaring og kompetencer. Erhvervserfaring EUV1:mindst to års relevant erhvervserfaring EUV2: mindre end to års relevant erhvervserfaring eller afsluttet anden uddannelse herunder ungdomsuddannels e. EUV3: ingen relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse. Vurdering af kompetencer ½ - 10 dage Grundforløb Hovedforløb - skole 0 uger Standardiseret Dog evt. EUV-hovedforløb suppleringskurs med reduceret us på op til 9 skoleundervisning. uger for ledige ½ - 10 dage Op til 20 uger Standardiseret EUV-hovedforløb med reduceret skoleundervisning. ½ - 10 dage Op til 20 uger Hovedforløb som erhvervsuddannels e for unge (EUD) Praktik Nej Max 2 år Praktik som almindeli g EUD Voksne omfattet af EUV 1-2 har som udgangspunkt et hovedforløb, der er reduceret med 4 uger. Herefter gælder det for EUV 1-3, at erhvervsskolen skal give yderligere reduktion af skoleundervisningen, dels ud fra det faglige udvalgs bestemmelser dels ud fra øvrige individuelle erfaringer eller uddannelser. Se det faglige udvalgs bestemmelser for godskrivning her. Undervisningen i hovedforløbet Datauddannelsen består af områdefag, grundfag, specialefag og valgfrie-specialefag. Se lokal undervisningsplan for de enkelte skoleophold (Lokal undervisningsplan niveau 3). Skoleundervisningen er fordelt på 4 skoleperioder for IT-supporterne, 8 skoleperioder for Datateknikere med speciale i Infrastruktur og 6 skoleperioder for Datateknikere med speciale i Programmering. Herunder ses seneste versioner af fagfordelingen på de tre uddannelser. Fagnummer vers. 9.2 IT-supporter uger EUV 1+2 H1 H2 H3 H4

4 16852 Netværk STA Serverteknologi 1,5 1,5 STA Serveradministration og 2 2 STA sikkerhed Praktisk fejlfinding 1 af 2 0,5 0,5 (lokal fag) Kundeservice 1 1 STA H1 Varighed Computerteknologi 1 1 STA Serverteknologi Web-server 2 2 STA Serverteknologi - Linux 2 2 STA Netværk II 2 2 STA H2 Varighed Serverteknologi - Database 1 1 STA IT service management STA Data Innovation (lokal fag) Serverautomatisering I 1 1 STA Grundlæggende 1 1 STA databaseprogrammering H3 varighed uden VUS fag 5 4 Valgfri uddannelsesspecifikkefag Virtualisering 1 1 STA Deployment 1 0,5 STA H3 varighed inklusiv VUS fag 7 5, Afsluttende projekt 2 2 STA Praktisk fejlfinding 1 1 STA Eksamensforberedelse (lokal 1 0 fag) Afsluttende prøve 0 0 EKS H4 varighed 4 3 IT-supporter varighed inklusiv VUS fag 25 22,5 Fagnr version 9.2 Datatekniker med speciale i Infrastruktur uger EUV Netværk STA Serverteknologi 1,5 1,5 STA Serveradministration og 2 2 STA sikkerhed Praktisk fejlfinding 1 af 0,5 0,5 2 (lokal fag) Kundeservice 1 1 STA h1 varighed 35 dage Computerteknologi 1 1 STA Serverteknologi - Linux 2 2 STA Netværk II 2 2 STA Serverteknologi Webserver 2 2 STA h2 varighed 35 dage 7 7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

5 16856 Serverteknologi STA Database Serverautomatisering I 1 1 STA Grundlæggende 1 1 STA databaseprogrammering Innovation (lokal fag) IT service management 1 1 STA Netværk STA h3 varighed 35 dage Netværksteknologi 1 2,5 2,5 STA IT Service Management 1 1 STA II Backupteknologi 1 1 STA Praktisk fejlfinding 1 1 STA h4 varighed 27 dage 5,5 5, Netværksteknologi II 2,5 2,5 STA Serverautomatisering II 1 1 STA IT-kravspecifikation 1 1 STA Cloudteknologi 1 1 STA h5 varighed 28 dage 5,5 5, Netværksteknologi III 2,5 2,5 STA Deployment Service 1 1 STA Virtualisering 1,5 1,5 STA h6 varighed 25 dage Systemsudvikling og 2 2 STA projektstyring Serverteknologi STA Cluster Netværkssikkerhed 2 2 STA Netværksdesign I 2 2 STA h7 varighed 35 dage Udvikling 1 1 STA Eksamensforberedelse 4 4 (lokal fag) Afsluttende projekt for 1 1 STA infrastruktur Afsluttende prv infra 0 0 EKS h8 varighed 30 dage 6 6 VUS fag 5 1,5 Uddannelsens varighed 55 50,5 Fagnr. Fag på datatekniker med speciale i programmering Uger H1 H2 H3 H4 H5 H Versionering og dokumentation 0,5 0, Databaseprogrammering Clientsideprogrammering 2,5 1 1, Computerteknologi Serverteknologi I - Databaseserver Grundlæggende programmering Objektorienteret programmering 3,5 1, Netværk I IT Service Management I Serverteknologi 1,5 1, Serveradministration og Sikkerhed 2 2

6 16475 GUI-programmering 2,5 1 1, Softwaretest og -sikkerhed 1,5 0, Embedded Controller I Embedded Controller II Serversideprogrammering It-kravsspecifikation Programmeringsmetodik App programmering I App programmering II Serverteknologi Linux Systemudvikling og projektstyring Embedded Controller III Projektstyring App programmering III Linux rettet mod server og embedded Afsluttende projekt for programmering Udvikling 1 1 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfag Sum Her finder du detaljeret Lokal Undervisningsplan for seneste version af: IT-supporter (Link her) Datatekniker med speciale i Infrastruktur (Link her) Datatekniker med speciale i Programmering (Link her) Hvis du allerede er i gang med en af vore uddannelser er det muligt at den følger en af vores tidligere versioner af den Lokale Undervisningsplan. Hvis dit første hovedforløb er startet efter 1. august 2015, men før august 2016 så er du på Ver 9.0 og så gælder følgende: IT-Supporter (Link her) Datatekniker med speciale i Infrastruktur (Link her) Datatekniker med speciale i Programmering (Link her) Hvis dit første hovedforløb er startet efter 1. august 2016, men før januar 2019 så er du på Ver 9.1 og så gælder følgende: IT-Supporter (Link her) Datatekniker med speciale i Infrastruktur (Link her) Datatekniker med speciale i Programmering hopper direkte fra ver 9.0 til Ver 9.2.

7 Sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse På Datauddannelsen tilstræbes en tæt sammenhæng mellem undervisning på skole og den praktiske uddannelse hos praktikvirksomheden. Lærerteamet kontakter praktikvirksomheden, hvis der er behov for en snak om elevens præstation, udvikling og lignende. Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik For at komme i skolepraktik skal eleven opfylde egnethedsbetingelserne. Dette vil sige, at eleven skal fra afslutningen af grundforløbet og under hele skolepraktikforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, beskrevet i EMMA-kriterierne. Eleven skal blandt andet være: Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt praktikpladssøgende. Skolepraktikinstruktøren holder samtale med eleven hver tredje måned, hvor elevens faglige udvikling evalueres. Hvis eleven bliver uretmæssigt opsagt, har han eller hun mulighed for at komme i skolepraktik. Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik Skolepraktik for Datauddannelsens foregår på skolens praktikcenter, hvor eleverne arbejder med relevante support-, udviklings- og installationsopgaver for praktikcenteret, TECHCOLLEGE og relevante organisationer i lokalområdet. Skolepraktikinstruktøren sikrer at eleven når praktikmålene for uddannelsen og får erfaring med forskellige områder inden for Datafaget. Bedømmelsesplan

8 Den løbende bedømmelse, også kaldet formativ evaluering, har til formål at bevidstgøre eleven om eget standpunkt med henblik på udvikling og øget læring. For at eleven kan udnytte løbende bedømmelse, forudsætter det at eleven forstår, hvad han eller hun skal lære, og hvad vi som skole og lærere forventer. Det er derfor vigtigt, at læreren løbende tydeliggør for eleven hvilke krav og mål, der er genstand for undervisningen. Det er således også vigtigt, at eleven i god tid gøres opmærksom på, hvis han eller hun ikke kan nå at opfylde kravet om den del af eksaminationsgrundlaget, der består af elevdokumentation og dermed ikke kan indstilles til eksamen. Kravene til eleven vil være beskrevet og præsenteret i Moodle som er skolens LMS-platform. Den afsluttende bedømmelse, også kaldet summativ evaluering, gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og niveau ved afslutning af fag og forløb. Denne bedømmelse indeholder, ud over elevens faglige niveau, også elevens læreprocesser og aktivitet i undervisningen. Det er Datateamets mål, at talkarakterer altid ledsages af en samtale, hvor karakteren kan blive uddybet. For generelle regler om bedømmelse på TECHCOLLEGE henvises der til Skolens overordnede bedømmelsesplan I beskrivelserne af uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag i uddannelsesordningerne for de enkelte uddannelser, har de faglige udvalg anvendt følgende præstationsstandarder: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Ekspertniveau. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige

9 kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge. Eksamensregler Læs mere om eksamensregler i skolens eksamensreglement. Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) nedsættes paritetisk af skolerne med arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv. Fra skolerne deltager skolens ledelse, lærerne og eleverne. Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. De lokale uddannelsesudvalgs opgaver indbefatter: Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv. Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i fagbilaget, overgangskrav og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse. I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen. I samråd med skolen at sikre udbuddet af skolens valgfag og uddannelsens valgfri specialefag. Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder. Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed. Deltage i bedømmelsen af svendeprøverne. Inddrages i skolen tilrettelæggelse af evt. skolepraktik og kvalitetssikring af elevernes uddannelse. Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet. Samarbejde med skole og andre udvalg om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet. Der er desuden mulighed for at forældre, mestre og andre interesserede kan komme og se elevernes arbejde ved svendeprøven. Svendeprøven bedømmes af en faglærer, som er eksaminator, og en censor, fra erhvervet eller en anden erhvervsskole. Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr

10 Lærerne på Datauddannelsen er faglærte og størstedelen har en videregående uddannelse. De har desuden en god ballast i form af flere års erhvervserfaring, samt relevant erhvervspædagogisk grund- eller efteruddannelse. Alle lærere ansat efter 2010 gennemfører Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik senest 4 år efter ansættelsestidspunktet. Undervisningen foregår i værksteder og i klasseværelser. Arbejdsmiljøet har høj prioritet på TECHCOLLEGE, og vi lægger vægt på at undervisningen gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger på området, uanset hvor undervisningen foregår. Overgangsordninger Denne undervisningsplan gælder for elever, der er påbegyndt deres uddannelse (GF2) efter august 2018.

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

AMU SYD - Kolding LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

AMU SYD - Kolding LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AMU SYD - Kolding LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Rengøringstekniker- og serviceassistentuddannelsen 2018 - STH /LR//sit 181218 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Skolen... 3 3. Pædagogiske overvejelser...

Læs mere

Temadag: Gennemførelse af talentudvikling på hovedforløbet

Temadag: Gennemførelse af talentudvikling på hovedforløbet Temadag: Gennemførelse af talentudvikling på hovedforløbet IBC Kolding, 28. september 2016 og Selandia, Slagelse, 3. oktober 2016 Side 1 Dagens program Rammer for talentundervisning v/ Gert Nielsen, STUK

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 28.01. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 509 af 31. maj 2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

LUU for Data, Elektronik, Automatik og Robot

LUU for Data, Elektronik, Automatik og Robot Mødereferat Refdato: 27. september 2018 Mødeforum: LUU for Data, Elektronik, Automatik og Robot Dato: 26. september 2018 Tid: 13.00 15.00 Sted: EUC Syd, Hilmar Finsens gade 16 Deltagere: Bjarne Lund (BL),

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Lokal undervisningsplan HF Murerafdelingen

Lokal undervisningsplan HF Murerafdelingen 17-03-2019 Lokal undervisningsplan HF Murerafdelingen Britt Sveidal IT CENTER NORD Indhold 2.1 Praktiske oplysninger... 2 Medarbejdere... 2 Adresser... 2 2.2 Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Elektrikeruddannelse Installationsteknik Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2018 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 377 af 26/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/01377-16 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

SIP 4. Praksisorienteret undervisning kobling mellem teori og praksis Skoleudvikling i praksis på for erhvervsuddannelserne.

SIP 4. Praksisorienteret undervisning kobling mellem teori og praksis Skoleudvikling i praksis på for erhvervsuddannelserne. SIP 4 Praksisorienteret undervisning kobling mellem teori og praksis Skoleudvikling i praksis på for erhvervsuddannelserne. Side 1 Vekseluddannelse Erhvervsuddannelser er vekseluddannelser, hvori indgår

Læs mere

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Indhold Intentionerne bag EUD-reformen... 2 Præstationsstandarder... 2 Avanceret niveau... 2 Ekspertniveau... 2 Randers Social- og Sundhedsskoles

Læs mere

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Fire kvalitetsmål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Alle lærere i afdelingen gennemfører et internt kontaktlærerkursus, samt får en pædagogisk uddannelse.

Alle lærere i afdelingen gennemfører et internt kontaktlærerkursus, samt får en pædagogisk uddannelse. 2. Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Uddannelse: Hovedforløb Elektriker Medarbejdere Afdelingens pædagogisk ansvarlige er uddannelseschef Lars Bagger Hansen. Uddannelseleder Johannes Simonsen 41800092

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 355 af 26/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/01377-16 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for mediegrafiker

Uddannelsesordning for mediegrafiker Uddannelsesordning for mediegrafiker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Redaktion: Gert

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere

Lokal undervisningsplan niv. 2 Data/IT

Lokal undervisningsplan niv. 2 Data/IT Lokal undervisningsplan niv. 2 Data/IT Afsnit 1. 1.1 Afdeling Data/IT Uddannelseschef John Hansen Uddannelsesleder Kim Guldholt Supplerende uddannelsesleder Kim Børsting Undervisningen finder sted på H.C.

Læs mere

Bedømmelse og karakterer

Bedømmelse og karakterer Bedømmelse og karakterer Fagkonsulent Lena Bagge Ejendomsservicetekniker uddannelsen Side 1 Rammer og regler for prøven Svendeprøven Tilrettelæggelse og beskrivelse af prøven Information og vejledning

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for webudvikler

Uddannelsesordning for webudvikler Uddannelsesordning for webudvikler 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Murerafdelingen

Lokal undervisningsplan GF2 Murerafdelingen 17-03-2019 Lokal undervisningsplan GF2 Murerafdelingen Britt Sveidal IT CENTER NORD Indhold 2.1 Praktiske oplysninger... 2 Medarbejdere... 2 Adresser... 2 2.2 Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Uddannelsesordning for uddannelsen til fotograf Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om

Læs mere

Generelt for erhvervsuddannelserne

Generelt for erhvervsuddannelserne Indhold Generelt for erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 3 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag... 3 Elevernes arbejdstid... 4 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til BEK nr. 455 af 13/04/2015 om uddannelsen til 2. Der er pr. 1. august sket

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Uddannelsesordning for uddannelsen til beslagsmed Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere