Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles mål for Billedkunst. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN"

Transkript

1 Fælles mål for Billedkunst for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af billedkunstlæreren, skoleåret april 2007 Side 1 af 47

2 Forord Undervisning i billedkunst på Al-Salahiyah Skolen må pga. skolens størrelse og manglende billedkunstlokale og muligheder foregå indenfor visse rammer, men indenfor de givne rammer udfylder vi fagets overordnede mål, som at give eleverne forståelse for, hvordan sansninger, erfaringer, følelser og ideer kan udtrykkes i konkret form. Vi følger retningslinierne fra fælles mål for billedkunst ( som siger: Undervisningen i faget tilstræber at skabe sammenhæng mellem praksis og teori, så eleverne aktiverer et bredt spektrum af deres evner, såvel de intellektuelle som de sansemæssige. Erfaringen fra det praktiske arbejde skal kvalificere iagttagelse, analyse og vurdering af det professionelt udførte billede, og viden fra den teoretiske analyse skal skærpe elevernes bevidsthed om udtrykket i deres egne billeder. Undervisningen sigter mod at give eleverne en praktisk erfaring med og et teoretisk indblik i, hvilke metoder og overvejelser der indgår i billedskabende processer, og derigennem give dem en reel billedsproglig kompetence. Udover dette tilstræber vi, at skolen skaber tryghed og medregner den forforståelse, der er nødvendig på en skole, hvor alle er tosprogede også i faget billedkunst. Der undervises i faget billedkunst på klassetrin De centrale kundskabs- og færdighedsområder som eleven skal lære er: Billedfremstilling Billedkundskab Visuel kommunikation I billedkunst skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i de tre områder udvikles som en helhed gennem fagets klassetrin både i faget billedkunst, og når billedkunst indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at: fremstille billeder og arbejde med billedsproget som en del af deres personlige udvikling opleve billeder og udtrykke sig eksperimenterende i praktisk billedarbejde anvende kunst og visuelle kulturformer i forskellige kontekster udvælge, afkode, vurdere og kommunikere billedsproglige udtryk. For at kunne imødese det at eleverne har to kulturer vil vi arbejde med at bevidstgøre dem om at kunsten findes i begge deres kulturer. 23. april 2007 Side 2 af 47

3 Børnehaveklassen Formål: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at fremstille, opleve og analysere billeder bliver i stand til se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses og udtryksmiddel. Børn der starter i skolen har allerede erfaring med brug af billeder både som modtagere og som dem der fremstiller billeder. De kan beskrive scener og gengive dialoger fra de film, som er aktuelle i deres hverdag og dette vil vi bygge videre på i undervisningen, samt opøve elevernes brug af blyant, saks, maling, pensler og hvad de ellers kommer i kontakt med igennem billedkunstfaget. Som et led i deres udvikling med at udtrykke sig via billeder, skal eleverne også have indblik i egen og fremmede kulturs kunst og billedformer. Læseplan Billedfremstilling Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes erfaringer med at udtrykke sig i og om billeder. Deres erfaringer og oplevelser samt deres indtryk af de nære omgivelser og hverdagsting udnyttes og inddrages i det billedskabende arbejde. Gennem det praktiske billedarbejde udvikler eleverne de grundlæggende kundskaber og færdigheder, som danner basis for deres videre arbejde med billedfremstilling. Deres mulighed for at eksperimentere med teknikker, materialer, komposition, form og farve er central og må gennem hele forløbet tilgodeses gennem varierede undervisningssituationer. Efterhånden stilles der større krav til fx form, farvevalg, præcision og samarbejde om produkter og præsentation. Eleverne skal på dette niveau arbejde med at: Iagttage Fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasi og iagttagelser. Tegne og male med vægt på fortælling Eksperimentere med form, farve, komposition med vægt på billedfortællinger. Eksperimentere med enkle teknikker, materialer og værktøjer. Deltage aktivt i billede arbejde både i grupper og selvstændigt. 23. april 2007 Side 3 af 47

4 Billedkundskab Undervisningen tager udgangspunkt i billedsamtalen. I første omgang er det elevernes umiddelbare oplevelser og indtryk, der er udgangspunktet, men efterhånden kan læreren stille spørgsmål til forskellige elementer i et billede. Billedsamtaler anvendes fx som afsæt for små fortællinger og selvstændigt billedarbejde. Gennem hele forløbet er lærerens varierede valg af motivkredse central for elevernes billedforståelse. Eleverne skal på dette niveau arbejde med at: Beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler. Anvende egne sanseoplevelser fra nærmiljøet i billedarbejdet. Kende til forskellige billedmedier, herunder tegneserier, plakater, postkort og frimærker Visuel kommunikation Forskellige medier inddrages efterhånden i arbejdet med både selvstændige og fælles produktioner. Det kan være tegneserier, små bøger, modeller, panoramaer, plakater, collager og lignende. De forskellige muligheder for at formidle elevernes billedsproglige arbejder, bl.a. ved udstillinger i hverdagen og præsentationer for forældre udnyttes bedst muligt, især ved samtaler og forældreaftener. Eleverne skal på dette niveau arbejde med at: præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger i eget lokale og skolens mest centrale rum. Anvendelige materialer for BH. Klasse Computer : Emu`s tegneprogram Aktiviteter: Besøge Hollufgård (iagttage træer) Naturens farver Collager Kreere puslespil Tegne og farve Forestilling 23. april 2007 Side 4 af 47

5 1. klasse Formål: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at fremstille, opleve og analysere billeder bliver i stand til se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses og udtryksmiddel. Børn der starter i skolen har allerede erfaring med brug af billeder både som modtagere og som dem der fremstiller billeder. De kan beskrive scener og gengive dialoger fra de film, som er aktuelle i deres hverdag og dette vil vi bygge videre på i undervisningen, samt opøve elevernes brug af blyant, saks, maling, pensler og hvad de ellers kommer i kontakt med igennem billedkunstfaget. Som et led i deres udvikling med at udtrykke sig via billeder, skal eleverne også have indblik i egen og fremmede kulturs kunst og billedformer Læseplan Billedfremstilling Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes erfaringer med at udtrykke sig i og om billeder, vi vil fortsætte udviklingen fra 0.klasse. Eleverne skal på dette niveau arbejde med at: Anvende enkle farveblandninger Fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasi og iagttagelser. Tegne og male med vægt på fortælling Eksperimentere med form, farve, komposition med vægt på billedfortællinger. Eksperimentere med enkle teknikker, materialer og værktøjer. Deltage aktivt i billedarbejde både i grupper og selvstændigt. Anvende enkle farveblandninger Billedkundskab Undervisningen tager udgangspunkt i billedsamtalen. I første omgang er det elevernes umiddelbare oplevelser og indtryk, der er udgangspunktet, men efterhånden kan læreren stille spørgsmål til forskellige elementer i et billede. Billedsamtaler anvendes fx som afsæt for små fortællinger og selvstændigt billedarbejde. Gennem hele forløbet er lærerens varierede valg af motivkredse central for elevernes billedforståelse. Eleverne skal på dette niveau arbejde med at: Beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler. Anvende egne sanseoplevelser fra nærmiljøet i billedarbejdet. Kende til forskellige billedmedier, herunder tegneserier, plakater, postkort og 23. april 2007 Side 5 af 47

6 frimærker søge inspiration i omgivelserne. Visuel kommunikation Forskellige medier inddrages efterhånden i arbejdet med både selvstændige og fælles produktioner. Det kan være tegneserier, små bøger, modeller, panoramaer, plakater, collager og lignende. De forskellige muligheder for at formidle elevernes billedsproglige arbejder, bl.a. ved udstillinger i hverdagen og præsentationer for forældre udnyttes bedst muligt, især ved samtaler og forældreaftener. Eleverne skal på dette niveau arbejde med at: præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger i eget lokale og skolens mest centrale rum. undersøge mulighederne i forskellige fortælleformer og udtryk sammensætte enkle kombinationer af kort tekst og billede Anvendelige materialer for 1. Klasse Computer : Emu`s tegneprogram Aktiviteter: Besøge Hollufgård og skovsøen (iagttage farver) Naturens farver Collager Skolens struktur Tegne og farve Forestilling Dekorere Kruseduller inspireret af Picasso Tværfagligt arbejde 23. april 2007 Side 6 af 47

7 23. april 2007 Side 7 af 47

8 1 1.b Mundtlig dansk 1. anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger 2. fortælle et faktisk eller et fiktivt hændelsesforløb med støtte 3. udvikle gode samtalevaner 4. gengive oplevelser fra en tekst og bruge det til at meddele sig med 5. indarbejde dagligdagsfraser (god weekend, tak i lige måde, tak for lån...) 6. forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 7. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 8. kan samtale og fortælle om oplevelser, følelser, dagligdags gøremål samt temaer klassen arbejder med 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: Det forventes at eleven lærer at tekster har en konkret funktion og meddelelsesværdi. Det forudsætter at eleven: 2.a Tekstforståelse 1. opøves i forstå sammenhængen i en tekst 2. får kendskab til aldersvarende begreber og faste vendinger 3. får kendskab til eventyr, fabler, instruktioner og fagtekster 4. lytte til en faglig tekst og lære at uddrage enkle informationer af teksten 5. få kendskab til at en historie har en hovedperson og bipersoner 6. få kendskab til at billeder og tekst tilsammen kan fortælle en historie 2.b Skriftlig dansk 1. kan skrive enkle ord, udtryk og sætninger. 2. fortsætte en historie og lave en enkel, troværdig og sammenhængende afslutning 2.c Læsning 1. kan genkende hyppigt anvendte ord og kendte ordbilleder 2. kan læse korte sætninger 3. kan læse og forstå enkle tekster ved brug af forskellige læsestrategier 4. lære at skelne mellem begyndelse, midte og slutning i en fortælling 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: I 1. klasse introduceres forskellige genre, der er med til at give en forståelse for sproget. I forbindelse med arbejde med den enkelte elevs sprog, lægges vægt på at udvikle udtale og intonation. Derfor forventes det, at eleven i løbet af 1. klasse bliver fortrolig med eller i stand til at: 23. april 2007 Side 8 af 47

9 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. erkende sammenhæng mellem skriftens tegn og talens lyd 2. lytte aktivt til oplæsning og fortælling 3. bruge rigtig ordstilling og forholdsord (indøves i hele skoleforløbet) 4. indarbejde dagligdagsfraser (god weekend, tak i lige måde, tak for lån...) 5. begynde at forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 6. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 7. kende sanglege 8. kende rim og remse 9. kan tegne, genfortælle eller dramatisere handlingen i en tekst 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: Det forventes, at eleven i 1.klasse får tilegnet sig forskellige værktøjer, til tilegnelse af viden. Eleven skal ved skoleårets slutning kunne: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. fordybe sig i egen leg, læse, skrive og tegneproces, opgaveløsning, spil og lignende. 2. lytte til fælles beskeder, undervisning, oplæsning og fortælling. 3. vælge selv mellem kendte muligheder 4. gøre opmærksom på, hvis der er noget, der ikke er forstået 5. gætte på betydningen af ukendte ord og begreber 6. kan samtale om, hvad man bruger læsning og skrivning til 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold Det forventes, at eleven i 1. klasse oparbejder en paratviden indenfor basale områder såsom: 5.a tilegnelse af basal viden 1. erfaringer med regler (udvikle, afprøve samt opdagelse af deres funktioner) 2. bekendtskab med ugedage, måneder og år 3. kendskab til danske fortællinger, sange, rim, remser og lege 4. kendskab til overbegreber (frugter, møbler, køkkenting) 5. kendskab til dagligliv og traditioner i Danmark 6. kendskab til forskelle og ligheder mellem elevernes egne og dansk kultur 7. få indblik i forskellen på livsvilkårene i nutiden og i gamle dage 6. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i dansk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 6.a tilegnelse af sociale færdigheder 1. udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 2. beskæftige sig med konfliktløsning med hjælp fra en voksen 3. indordne sig under regler både i og uden for skolen 23. april 2007 Side 9 af 47

10 4. arbejde to og to og stifte bekendtskab med gruppearbejde 5. kunne lytte 6. kunne lade være med at afbryde 7. kunne give andre plads 8. udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed 9. lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne Læseplan for 1. klasse 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: 1.a Lytte 1. ved læreroplæsning, fortælling, lytteøvelser, lydbånd, video og ved at lytte til andres børn fortælling 1.b Bruge sproget 1. ved at handling og sprog knyttes sammen gennem rollespil, sange, rim og remser, kommunikationslege og ved samtale om egne og fælles oplevelser. 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: 2.a Det skrevne sprog 1. opøves ved at afkode handling i tekster gennem samtaler om billeder, forsider, titler og illustrationer og ved at gengive handling om det oplæste gennem skrivning, tegning, genfortælling og dramatisering. 2. Eleverne opøves i at genkende og gengive ord, der har betydning for teksten, mundtligt og/eller skriftligt. 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. ordforråd øges ved billedgennemgang eller ved brug af konkrete materialer 2. tilegnelse af nye ord og begreber sker ved aktiviteter (fx udflugter) 3. udtale, rytme i sproget og intonation opøves gennem gentagelser, fremførelser og dramatisering 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. eleverne opmuntres til at bruge det danske sprog både hjemme og i og uden for skolen 2. eleverne har i den forbindelse ud af huset aktiviteter (fx besøg på 23. april 2007 Side 10 af 47

11 Hollufgård og ture til børneteater). 3. eleverne opmuntres ligeledes til at se danske børneudsendelser på TV 4. de lærer at bruge enkle kommunikationsstrategier som fx erstatningsord, betydningsordbog og/eller synonymer og antonymer 5. de lærer at gætte kvalificeret i forbindelse med lyttetekster 6. de får kendskab til billedordbøger 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold 5.a tilegnelse af basal viden 1. eleverne gøres mere fortrolige med både dansk og andre kulturer gennem lærerfortælling/oplæsning og gennem rollespil og børneudsendelser fra Danmark og andre kulturer. Anvendelige materialer for 1. klasse Computerprogrammer: Alf og alfabetet Multi-dansk Alinea-bogslottet Aktiviteter: Fod-alfabetet Bogstavskort Læse/billedbøger Skrive/følebogstaver Spil Eventyrkort Banko med hverdagsting/dyr/forlyde Sanglege CD-med bogstavlyde Eventyrbøger Fagbøger om dyr Atlas Globus Ordbøger biblioteksbesøg biblioteksbesøg 23. april 2007 Side 11 af 47

12 2. klasse Formål: I vores skole med udelukkende tosprogede børn skal der være skærpet fokus på elevernes forforståelse for at eleverne kan opleve sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Der arbejdes på udvikling af deres begrebsverden, så eleverne får styrket deres sproglige færdigheder, som ligger til grund for udviklingen af tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencer. I samspil hermed og for yderligere stimulation af indlæringsevnen, udøver børnene fysiske aktiviteter i form af idræt, sanglege, og fælleslege med overordnede regler. Eleven skal ligeledes gøres fortrolig med skolens traditioner, rutiner og arbejdsformer samt udvikle de sociale kompetencer, der er nødvendige for at fungere i en undervisningssammenhæng. For at kunne gøre dette, arbejdes i børnehaveklassen med de CKF er, som anvendes i Fælles mål for dansk samt Fælles mål for dansk som andetsprog, og det tilstræbes, at eleverne i slutningen af børnehaveklassen har opnået følgende færdigheder og kundskaber. I 1. klasse skal eleverne opleve, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. De skal stimuleres til egne læse- og skrivearbejder. Der arbejdes fortsat med de færdigheder, der påbegyndtes i børnehaveklassen. I 2. klasse anvender eleverne læsning og skrivning i hverdagen. Derudover introduceres ny grammatik og der arbejdes videre med de lærte færdigheder fra 1. klasse. Eleverne skal bruge læsningen til at få oplevelser og information. 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: Det forventes, at eleven skal kunne bruge det danske sprog aktivt mundtligt og have en forståelse for sætningsopbygning og begyndende grammatikforståelse. Det forudsætter, at eleven i slutningen af 2.klasse skal kunne arbejde med og kende til: 1.a Grammatik 1. sætningsstruktur 2. rim 3. stavelser og deleregler 4. ordstilling og forholdsord 5. får indarbejdet en og et foran navneord; mest ved hjælp ad udenadslære 6. sammensatte ord 7. punktum, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn 8. navneord bøjet i bestemt og ubestemt ental samt flertal 9. udsagnsord i at-form og nutid 10. introduktion til tillægsord 11.kort og lang vokal 12.orddeling, stavelser og morfemer 13.lære almindelig brugte ord med stumme bogstaver (hvem, hjem, mand) 1.b Mundtlig dansk 1. anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger 2. fortælle et faktisk eller et fiktivt hændelsesforløb 3. udvikle gode samtalevaner 23. april 2007 Side 12 af 47

13 4. gengive oplevelser fra en tekst og bruge det til at meddele sig med 5. vedligeholde af dagligdagsfraser 6. forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 7. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 8. forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag 9. samtale om alderssvarende billedmedier 10.samtale og fortælle om oplevelser, følelser, dagligdags gøremål samt temaer klassen arbejder med 11.fortælle forståeligt om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem eller fritid 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: Det forventes at eleven forstår at tekster har en konkret funktion og meddelelsesværdi. Det forudsætter at eleven kan: 2.a Tekstforståelse 1. forstå sammenhængen i en tekst 2. kende aldersvarende begreber og faste vendinger 3. arbejde med eventyr, fabler, instruktioner og fagtekster 4. lytte til en faglig tekst og lære at uddrage enkle informationer af teksten 5. kunne finde hovedperson og bipersoner i en tekst 2.b Skriftlig dansk 1. arbejde med stavetræning 2. selvstændigt skrive små historier 3. træne håndskrift 4. anvende tekst- og billedbehandling på PC 5. kunne skrive enkle ord, udtryk og sætninger om nære genkendelige emner, fx egen person, familie, skole og fritid 6. kunne skrive små historier og breve, der kan læses og forstås af andre 2.c Læsning 1. skelne mellem begyndelse, midte og slutning i en fortælling 2. forstå korte sproglige enkle tekster - både kendte og ukendte 3. anvende billedstøtte, genfortælling og dramatisering 4. læse enkle hyppigt forekommende ikke-lydrettte ord 5. læse selvstændigt i frilæsningsbøger 6. læse forberedt og uforberedt oplæsning 7. læse og forstå små tekster på PC 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: I 2. klasse arbejdes videre med forskellige genre, der er med til at give en forståelse for sproget. I forbindelse med arbejde med den enkelte elevs sprog, lægges vægt på at udvikle udtale og intonation. Derfor forventes det, at eleven i slutningen af 2. klasse kan: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. lytte aktivt til oplæsning og fortælling 2. bruge rigtig ordstilling og forholdsord (indøves i hele skoleforløbet) 23. april 2007 Side 13 af 47

14 3. indarbejde alderssvarende dagligdagsfraser 4. forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 5. kende forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 6. kende sanglege, rim og remser 7. tegne, genfortælle, skrive eller dramatisere handlingen i en tekst 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: Det forventes, at eleven i 2.klasse anvender de tillærte værktøjer, til tilegnelse af viden. Eleven skal ved skoleårets slutning kunne: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. fordybe sig i egen leg, læse, skrive og tegneproces, opgaveløsning, spil og lignende. 2. lytte til fælles beskeder, undervisning, oplæsning og fortælling. 3. vælge selv mellem kendte muligheder 4. gøre opmærksom på, hvis der er noget, der ikke er forstået 5. gætte på betydningen af ukendte ord og begreber 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold Det forventes, at eleven i 2. klasse får en større paratviden indenfor basale områder såsom: 5.a tilegnelse af basal viden 1. erfaringer med regler (udvikle, afprøve, indarbejdelse af deres funktioner) 2. kende ugedage, måneder og år 3. være fortrolig med danske fortællinger, sange, rim, remser og lege 4. kende til alderssvarende overbegreber (møbler, køkkenting) 5. kende til dagligliv og traditioner i Danmark på baggrund af egne iagttagelser og erfaringer 6. kende til forskelle og ligheder mellem elevernes egne kulturer og dansk kultur 7. få indblik i forskellen på livsvilkårene i nutiden og i gamle dage 8. være i stand til at samtale om punkt 5.a få kendskab til tekster fra andre kulturer og traditioner 10.kunne samtale om sociale forhold i familien, skole og fritid ud fra lærerens oplæsning, fortælling og elevernes små rollespil 11.kende til børnelitteratur og eventyr fra såvel Danmark som andre kulturer 6. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i dansk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 6.a tilegnelse af sociale færdigheder 1. udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 23. april 2007 Side 14 af 47

15 2. udvikle (begyndende) kompetence til konfliktløsning 3. indordne sig under regler både i og uden for skolen 4. arbejde to og to og lære at arbejde i grupper 5. kunne lytte 6. kunne lade være med at afbryde 7. kunne give andre plads 8. udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed 9. udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?) 10.lære at give og modtage konstruktiv kritik 11.lære at acceptere og respektere andres forskelligheder 12.bevidstgøres om konsekvenser af egen handling/adfærd 13.stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt) 14.turde at stå frem i klassen 15.lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne 23. april 2007 Side 15 af 47

16 Læseplan for 2. klasse 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: 1.a Lytte 1. ved læreroplæsning, fortælling, instruktion, lytteøvelser, lydbånd, video og ved at lytte til andres børn fortælling 1.b Bruge sproget 1. ved at handling og sprog knyttes sammen gennem rollespil, sange, rim og remser, kommunikationslege og ved samtale om egne og fælles oplevelser. 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: 2.a Det skrevne sprog 1. opøves ved at afkode handling i tekster gennem samtaler om billeder, forsider, titler og illustrationer og ved at gengive handling om det oplæste gennem skrivning, tegning, genfortælling og dramatisering. 2. Eleverne opøves i at genkende og gengive ord, der har betydning for teksten, mundtligt og/eller skriftligt 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. ordforråd øges ved billedgennemgang eller ved brug af konkrete materialer og samtale 2. tilegnelse af nye ord og begreber sker ved aktiviteter i dagligdagen 3. udtale, rytme i sproget, intonation samt ordstilling opøves gennem gentagelser, fremførelser og dramatisering 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. eleverne opmuntres til at bruge det danske sprog både hjemme og i og uden for skolen 2. eleverne har i den forbindelse ud af huset aktiviteter (fx besøg på Hollufgård og ture til børneteater). 3. eleverne opmuntres ligeledes til at se danske børneudsendelser på TV 4. de lærer at bruge enkle kommunikationsstrategier som fx erstatningsord, betydningsordbog og/eller synonymer og antonymer 5. de lærer at gætte kvalificeret i forbindelse med lyttetekster 6. de har genskab til billedordbøger og introduceres til almindelig ordbogsbrug 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold 5.a tilegnelse af basal viden eleverne gøres mere fortrolige med både dansk og andre kulturer gennem lærerfortælling/oplæsning og gennem rollespil og børneudsendelser fra Danmark og andre kulturer. 23. april 2007 Side 16 af 47

17 Anvendelige materialer for 2. klasse Computerprogrammer: Multi-dansk Oline Alinea-bogslottet Mikroværkstedet Aktiviteter: ordkort Læse/billedbøger Spil Eventyrkort Banko med hverdagsting/dyr/forlyde Sanglege CD-med bogstavlyde Eventyrbøger Letlæsnings fagbøger Atlas Globus Ordbøger Planchearbejde Trin-for-trin biblioteksbesøg 23. april 2007 Side 17 af 47

18 3. klasse Formål: I vores skole med udelukkende tosprogede børn skal der være skærpet fokus på elevernes forforståelse for at eleverne kan opleve sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Der arbejdes på udvikling af deres begrebsverden, så eleverne får styrket deres sproglige færdigheder, som ligger til grund for udviklingen af tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencer. I samspil hermed og for yderligere stimulation af indlæringsevnen, udøver børnene fysiske aktiviteter i form af idræt, sanglege, og fælleslege med overordnede regler. Eleven skal ligeledes gøres fortrolig med skolens traditioner, rutiner og arbejdsformer samt udvikle de sociale kompetencer, der er nødvendige for at fungere i en undervisningssammenhæng. For at kunne gøre dette, arbejdes i børnehaveklassen med de CKF er, som anvendes i Fælles mål for dansk samt Fælles mål for dansk som andetsprog, og det tilstræbes, at eleverne i slutningen af børnehaveklassen har opnået følgende færdigheder og kundskaber. I 1. klasse skal eleverne opleve, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. De skal stimuleres til egne læse- og skrivearbejder. Der arbejdes fortsat med de færdigheder, der påbegyndtes i børnehaveklassen. I 2. klasse anvender eleverne læsning og skrivning i hverdagen. Derudover introduceres ny grammatik og der arbejdes videre med de lærte færdigheder fra 1. klasse. Eleverne skal bruge læsningen til at få oplevelser og information. I 3. klasse anvender eleverne læsning og skrivning, som redskab på tværs af fagene og læsningen skal blive en oplevelse. 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: Det forventes, at eleven skal kunne bruge det danske sprog aktivt mundtligt og have en forståelse for sætningsopbygning og begyndende grammatikforståelse. Det forudsætter, at eleven i slutningen af 3.klasse skal kunne arbejde med og kende til: 1.a Grammatik 1. sætningsstruktur 2. rim 3. stavelser og deleregler 4. ordstilling og forholdsord 5. får indarbejdet en og et foran navneord 6. sammensatte ord 7. punktum, komma, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn 8. arbejde med stort bogstav efter punktum, udråbstegn og spørgsmålstegn 9. navneord bøjet i bestemt og ubestemt ental samt flertal 10.udsagnsord i at-form, nutid og datid, stærkt og svagt bøjet, kort og lang tillægsform samt mådeudsagnsord 11. arbejde med tillægsord og deres endelser 12.arbejde med egennavne og stedord 13.kort og lang vokal 14.orddeling, stavelser og morfemer 15.fortrolig med stumme bogstaver 1.b Mundtlig dansk 23. april 2007 Side 18 af 47

19 1. anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger 2. fortælle et faktisk eller et fiktivt hændelsesforløb 3. udvikle gode samtalevaner 4. gengive oplevelser fra en tekst og bruge det til at meddele sig med 5. vedligeholde dagligdagsfraser 6. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 7. forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag 8. samtale om alderssvarende billedmedier og gøre rede for hovedindholdet 9. samtale og fortælle om oplevelser, følelser, dagligdags gøremål samt temaer klassen arbejder med 10.fortælle forståeligt om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem eller fritid 11.præsentere og fremlægge et emne, de har arbejdet med 12.foretage interviews og efterfølgende uddrage hovedindholdet 13.referere en tekst og diskutere på baggrund heraf 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: Det forventes at eleven forstår at tekster har en konkret funktion og meddelelsesværdi. Det forudsætter at eleven kan: 2.a Tekstforståelse 1. forstå sammenhængen i en tekst 2. kende aldersvarende begreber og faste vendinger 3. arbejde med eventyr, digte, fabler, instruktioner, fagtekster, noveller og introduceres til romangenren 4. lytte til en faglig tekst og lære at uddrage enkle informationer af teksten 5. kunne finde hovedperson, bipersoner, tid og sted i en tekst 2.b Skriftlig dansk 1. arbejde med stavetræning 2. selvstændigt skrive små historier og digte 3. træne håndskrift 4. anvende tekstbehandling på PC 5. kunne skrive enkle tekster 6. kunne skrive små historier og breve, der kan læses og forstås af andre 7. udveksle ideer, omformulere det til tekst, læse egen tekst op og modtage og give mundtlig respons 2.c Læsning 1. skelne mellem begyndelse, midte og slutning i en fortælling 2. forstå korte sproglige enkle tekster - både kendte og ukendte 3. anvende billedstøtte, genfortælling og dramatisering 4. læse hyppigt forekommende ikke-lydrettte ord 5. læse selvstændigt i frilæsningsbøger 6. læse forberedt og uforberedt oplæsning 7. læse og forstå små tekster på PC 8. læse skønlitterære tekster og reflektere over indholdet 9. skelne mellem fiktion og fagtekster 23. april 2007 Side 19 af 47

20 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: I 3. klasse arbejdes videre med forskellige genre, der er med til at give en forståelse for sproget. I forbindelse med arbejde med den enkelte elevs sprog, lægges vægt på at udvikle udtale og intonation. Derfor forventes det, at eleven i slutningen af 3. klasse kan: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. lytte aktivt til oplæsning, lydbånd, film og fortælling 2. bruge rigtig ordstilling og forholdsord (indøves i hele skoleforløbet) 3. indarbejde alderssvarende dagligdagsfraser såsom slægtskabsbetegnelser, tiltaleformer og madtraditioner 4. forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 5. kende forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 6. kende sanglege, rim og remser 7. tegne, genfortælle, skrive eller dramatisere handlingen i en tekst 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: Det forventes, at eleven i 3.klasse anvender de tillærte værktøjer, til tilegnelse af viden. Eleven skal ved skoleårets slutning kunne: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. fordybe sig i egen leg, læse, skrive og tegneproces, opgaveløsning, spil og lignende. 2. lytte til fælles beskeder, undervisning, oplæsning og fortælling. 3. vælge selv mellem kendte muligheder 4. gøre opmærksom på, hvis der er noget, der ikke er forstået 5. gætte på betydningen af ukendte ord og begreber 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold Det forventes, at eleven i 3. klasse får en større paratviden indenfor basale områder såsom: 5.a tilegnelse af basal viden 1. erfaringer med regler (udvikle, afprøve, indarbejdelse af deres funktioner) 2. kende ugedage, måneder og år 3. være fortrolig med danske fortællinger, sange, rim, remser og lege 4. kende til alderssvarende overbegreber (møbler, køkkenting) 5. kende til dagligliv og traditioner i Danmark på baggrund af egne iagttagelser og erfaringer 6. kende til forskelle og ligheder mellem elevernes egne kulturer og dansk kultur 7. få indblik i forskellen på livsvilkårene i nutiden og i gamle dage 8. være i stand til at samtale om punkt 5.a få kendskab til tekster fra andre kulturer og traditioner 10.kunne samtale om sociale forhold i familien, skole og fritid ud fra lærerens oplæsning, fortælling og elevernes små rollespil 11.kende til børnelitteratur og eventyr fra såvel Danmark som andre kulturer 23. april 2007 Side 20 af 47

21 6. Elevens alsidige personlige udvikling Det forventes, at eleven også i dansk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 6.a tilegnelse af sociale færdigheder 1. udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 2. udvikle (begyndende) kompetence til konfliktløsning 3. indordne sig under regler både i og uden for skolen 4. arbejde to og to og i grupper 5. kunne lytte 6. kunne lade være med at afbryde 7. kunne give andre plads 8. udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed 9. udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?) 10.lære at give og modtage konstruktiv kritik 11.lære at acceptere og respektere andres forskelligheder 12.bevidstgøres om konsekvenser af egen handling/adfærd 13.stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt) 14.turde at stå frem i klassen 15.lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne 23. april 2007 Side 21 af 47

22 Læseplan for 3. klasse 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: 1.a Lytte 2. ved læreroplæsning, fortælling, instruktion, lytteøvelser, lydbånd, film og ved at lytte til andres børn fortælling 1.b Bruge sproget 2. ved at handling og sprog knyttes sammen gennem rollespil, sange, rim og remser, kommunikationslege og ved samtale om egne og fælles oplevelser. 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: 2.a Det skrevne sprog 3. opøves ved at afkode handling i tekster gennem samtaler om billeder, forsider, titler og illustrationer og ved at gengive handling om det oplæste gennem skrivning, tegning, genfortælling, dramatisering og rollespil 4. Eleverne opøves i at genkende og gengive ord, der har betydning for teksten, mundtligt og/eller skriftligt 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 4. ordforråd øges ved billedgennemgang eller ved brug af konkrete materialer og samtale 5. tilegnelse af nye ord og begreber bevidstgøres ved aktiviteter og abstrakt tænkning i dagligdagen 6. udtale, rytme i sproget, intonation samt ordstilling opøves gennem gentagelser, fremførelser og dramatisering 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 7. eleverne opmuntres til at bruge det danske sprog både hjemme og i og uden for skolen 8. eleverne har i den forbindelse ud af huset aktiviteter (fx besøg på Hollufgård og ture til børneteater). 9. eleverne opmuntres ligeledes til at se danske børneudsendelser på TV 10.de bruger enkle kommunikationsstrategier som fx erstatningsord, betydningsordbog og/eller synonymer og antonymer 11.de gætter kvalificeret i forbindelse med lyttetekster 12.de har kendskab til billedordbøger og introduceres fortsat til almindelig ordbogsbrug 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold 5.a tilegnelse af basal viden 1. eleverne gøres stadig mere fortrolige med både dansk og andre kulturer gennem lærerfortælling/oplæsning og gennem rollespil og børneudsendelser fra Danmark og andre kulturer. 2. etablering af venskabsklasse 23. april 2007 Side 22 af 47

23 Anvendelige materialer for 3. klasse Computerprogrammer: Multi-dansk Oline Alinea-bogslottet Mikroværkstedet Aktiviteter: dagbøger ordkort Læse/billedbøger fortællestol Spil Eventyrkort Banko med hverdagsting/dyr/forlyde Sanglege CD-med bogstavlyde Eventyrbøger Letlæsnings fagbøger Atlas Globus Ordbøger Planchearbejde Trin-for-trin biblioteksbesøg 23. april 2007 Side 23 af 47

24 4. klasse Formål: I vores skole med udelukkende tosprogede børn skal der være skærpet fokus på elevernes forforståelse for at eleverne kan opleve sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Der arbejdes på udvikling af deres begrebsverden, så eleverne får styrket deres sproglige færdigheder, som ligger til grund for udviklingen af tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencer. I samspil hermed og for yderligere stimulation af indlæringsevnen, udøver børnene fysiske aktiviteter i form af idræt, sanglege, og fælleslege med overordnede regler. Eleven skal ligeledes gøres fortrolig med skolens traditioner, rutiner og arbejdsformer samt udvikle de sociale kompetencer, der er nødvendige for at fungere i en undervisningssammenhæng. For at kunne gøre dette, arbejdes i børnehaveklassen med de CKF er, som anvendes i Fælles mål for dansk samt Fælles mål for dansk som andetsprog, og det tilstræbes, at eleverne i slutningen af børnehaveklassen har opnået følgende færdigheder og kundskaber. I 1. klasse skal eleverne opleve, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. De skal stimuleres til egne læse- og skrivearbejder. Der arbejdes fortsat med de færdigheder, der påbegyndtes i børnehaveklassen. I 2. klasse anvender eleverne læsning og skrivning i hverdagen. Derudover introduceres ny grammatik og der arbejdes videre med de lærte færdigheder fra 1. klasse. Eleverne skal bruge læsningen til at få oplevelser og information. I 3. klasse anvender eleverne læsning og skrivning, som redskab på tværs af fagene og læsningen skal blive en oplevelse. Formålet med dansk i 4. klasse at eleven anvender tale, læsning og skrivning i en nuanceret form ved brug af synonymer og adjektiver (tillægsord) 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: Det forventes, at eleven skal kunne bruge det danske sprog aktivt mundtligt og have en forståelse for sætningsopbygning og begyndende grammatikforståelse. Det forudsætter, at eleven i slutningen af 4.klasse skal kunne arbejde med og kende til: 1.a Grammatik 1. sætningsstruktur 2. rim 3. stavelser og deleregler 4. ordstilling og forholdsord 5. får indarbejdet en og et foran navneord 6. sammensatte ord 7. punktum, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn 8. arbejde med stort bogstav efter punktum, udråbstegn og spørgsmålstegn 9. navneord bøjet i bestemt og ubestemt ental samt flertal 10.udsagnsord i at-form, nutid og datid 11.arbejde med tillægsord og deres endelser 12.arbejde med egennavne og stedord 13.kort og lang vokal 14.orddeling, stavelser og morfemer 15.fortrolig med stumme bogstaver 1.b Mundtlig dansk 1. anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger 23. april 2007 Side 24 af 47

25 2. fortælle et faktisk eller et fiktivt hændelsesforløb 3. udvikle gode samtalevaner 4. gengive oplevelser fra en tekst og bruge det til at meddele sig med 5. vedligeholde dagligdagsfraser 6. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 7. forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag 8. samtale om alderssvarende billedmedier og gøre rede for hovedindholdet 9. samtale og fortælle om oplevelser, følelser, dagligdags gøremål samt temaer klassen arbejder med 10.fortælle forståeligt om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem eller fritid 11.præsentere og fremlægge et emne, de har arbejdet med 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: Det forventes at eleven forstår at tekster har en konkret funktion og meddelelsesværdi. Det forudsætter at eleven kan: 2.a Tekstforståelse 1. forstå sammenhængen i en tekst 2. kende aldersvarende begreber og faste vendinger 3. arbejde med eventyr, digte, fabler, instruktioner, fagtekster, noveller og introduceres til romangenren 4. lytte til en faglig tekst og lære at uddrage enkle informationer af teksten 5. kunne finde hovedperson, bipersoner, tid og sted i en tekst 2.b Skriftlig dansk 1. arbejde med stavetræning 2. selvstændigt skrive små historier og digte 3. træne håndskrift 4. anvende tekstbehandling på PC 5. kunne skrive enkle tekster 6. kunne skrive små historier og breve, der kan læses og forstås af andre 7. udveksle ideer, omformulere det til tekst, læse egen tekst op og modtage og give mundtlig respons 2.c Læsning 1. skelne mellem begyndelse, midte og slutning i en fortælling 2. forstå korte sproglige enkle tekster - både kendte og ukendte 3. anvende billedstøtte, genfortælling og dramatisering 4. læse hyppigt forekommende ikke-lydrettte ord 5. læse selvstændigt i frilæsningsbøger 6. læse forberedt og uforberedt oplæsning 7. læse og forstå små tekster på PC 8. læse skønlitterære tekster og reflektere over indholdet 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: I 4. klasse arbejdes videre med forskellige genre, der er med til at give en forståelse for sproget. I forbindelse med arbejde med den enkelte elevs sprog, 23. april 2007 Side 25 af 47

26 lægges vægt på at udvikle udtale og intonation. Derfor forventes det, at eleven i slutningen af 4. klasse kan: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. lytte aktivt til oplæsning, lydbånd, film og fortælling 2. bruge rigtig ordstilling og forholdsord (indøves i hele skoleforløbet) 3. indarbejde alderssvarende dagligdagsfraser såsom slægtskabsbetegnelser, tiltaleformer og madtraditioner 4. forstå sammenhæng mellem kropssprog og det talte sprog 5. kende forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 6. kende sanglege, rim og remser 7. tegne, genfortælle, skrive eller dramatisere handlingen i en tekst 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: Det forventes, at eleven i 3.klasse anvender de tillærte værktøjer, til tilegnelse af viden. Eleven skal ved skoleårets slutning kunne: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. fordybe sig i egen leg, læse, skrive og tegneproces, opgaveløsning, spil og lignende. 2. lytte til fælles beskeder, undervisning, oplæsning og fortælling. 3. vælge selv mellem kendte muligheder 4. gøre opmærksom på, hvis der er noget, der ikke er forstået 5. gætte på betydningen af ukendte ord og begreber 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold Det forventes, at eleven i 3. klasse får en større paratviden indenfor basale områder såsom: 5.a tilegnelse af basal viden 1. erfaringer med regler (udvikle, afprøve, indarbejdelse af deres funktioner) 2. kende ugedage, måneder og år 3. være fortrolig med danske fortællinger, sange, rim, remser og lege 4. kende til alderssvarende overbegreber (møbler, køkkenting) 5. kende til dagligliv og traditioner i Danmark på baggrund af egne iagttagelser og erfaringer 6. kende til forskelle og ligheder mellem elevernes egne kulturer og dansk kultur 7. få indblik i forskellen på livsvilkårene i nutiden og i gamle dage 8. være i stand til at samtale om punkt 5.a få kendskab til tekster fra andre kulturer og traditioner 10.kunne samtale om sociale forhold i familien, skole og fritid ud fra lærerens oplæsning, fortælling og elevernes små rollespil 11.kende til børnelitteratur og eventyr fra såvel Danmark som andre kulturer 6. Elevens alsidige personlige udvikling 23. april 2007 Side 26 af 47

27 Det forventes, at eleven også i dansk oparbejder en forståelse for forskellige spilleregler og lignende som at: 6.a tilegnelse af sociale færdigheder 3. udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg ) 4. udvikle (begyndende) kompetence til konfliktløsning 5. indordne sig under regler både i og uden for skolen 6. arbejde to og to og i grupper 7. kunne lytte 8. kunne lade være med at afbryde 9. kunne give andre plads 10.udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed 11.udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?) 12.lære at give og modtage konstruktiv kritik 13.lære at acceptere og respektere andres forskelligheder 14.bevidstgøres om konsekvenser af egen handling/adfærd 15.stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt) 16.turde at stå frem i klassen 17.lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne 23. april 2007 Side 27 af 47

28 Læseplan for 4. klasse 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: 1.a Lytte 1. ved læreroplæsning, fortælling, instruktion, lytteøvelser, lydbånd, film og ved at lytte til andres børn fortælling 1.b Bruge sproget 1. ved at handling og sprog knyttes sammen gennem rollespil, sange, rim og remser, kommunikationslege og ved samtale om egne og fælles oplevelser. 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: 2.a Det skrevne sprog 1. opøves ved at afkode handling i tekster gennem samtaler om billeder, forsider, titler og illustrationer og ved at gengive handling om det oplæste gennem skrivning, tegning, genfortælling, dramatisering og rollespil 2. Eleverne opøves i at genkende og gengive ord, der har betydning for teksten, mundtligt og/eller skriftligt 3. CKF Kommunikative færdigheder sprog og sprogbrug: 3.a Forståelse for sprog og sprogbrug 1. ordforråd øges ved billedgennemgang eller ved brug af konkrete materialer og samtale 2. tilegnelse af nye ord og begreber bevidstgøres ved aktiviteter og abstrakt tænkning i dagligdagen 3. udtale, rytme i sproget, intonation samt ordstilling opøves gennem gentagelser, fremførelser og dramatisering 4. CKF Viden om sprogtilegnelse og egen læring: 4.a tilegnelse af læringsværktøjer 1. eleverne opmuntres til at bruge det danske sprog både hjemme og i og uden for skolen 2. eleverne har i den forbindelse ud af huset aktiviteter (fx besøg på Hollufgård og ture til børneteater). 3. eleverne opmuntres ligeledes til at se danske børneudsendelser på TV 4. de bruger enkle kommunikationsstrategier som fx erstatningsord, betydningsordbog og/eller synonymer og antonymer 5. de gætter kvalificeret i forbindelse med lyttetekster 6. de har kendskab til billedordbøger og introduceres fortsat til almindelig ordbogsbrug 5. CKF Viden om sprog, kultur og samfundsforhold 5.a tilegnelse af basal viden 1. eleverne gøres stadig mere fortrolige med både dansk og andre kulturer gennem lærerfortælling/oplæsning og gennem rollespil og børneudsendelser fra Danmark og andre kulturer. 23. april 2007 Side 28 af 47

29 2. etablering af venskabsklasse Anvendelige materialer for 4. klasse Computerprogrammer: Multi-dansk Oline Alinea-bogslottet Mikroværkstedet Aktiviteter: dagbøger ordkort Læse/billedbøger fortællestol Spil Eventyrkort Banko med hverdagsting/dyr/forlyde Sanglege CD-med bogstavlyde Eventyrbøger Letlæsnings fagbøger Atlas Globus Ordbøger Planchearbejde Trin-for-trin biblioteksbesøg 23. april 2007 Side 29 af 47

30 5. klasse Formål: I vores skole med udelukkende tosprogede børn skal der være skærpet fokus på elevernes forforståelse for at eleverne kan opleve sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Der arbejdes på udvikling af deres begrebsverden, så eleverne får styrket deres sproglige færdigheder, som ligger til grund for udviklingen af tale-, læse-, lytte- og skrivekompetencer. I samspil hermed og for yderligere stimulation af indlæringsevnen, udøver børnene fysiske aktiviteter i form af idræt, sanglege, og fælleslege med overordnede regler. Eleven skal ligeledes gøres fortrolig med skolens traditioner, rutiner og arbejdsformer samt udvikle de sociale kompetencer, der er nødvendige for at fungere i en undervisningssammenhæng. For at kunne gøre dette, arbejdes i børnehaveklassen med de CKF er, som anvendes i Fælles mål for dansk samt Fælles mål for dansk som andetsprog, og det tilstræbes, at eleverne i slutningen af børnehaveklassen har opnået følgende færdigheder og kundskaber. I 1. klasse skal eleverne opleve, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. De skal stimuleres til egne læse- og skrivearbejder. Der arbejdes fortsat med de færdigheder, der påbegyndtes i børnehaveklassen. I 2. klasse anvender eleverne læsning og skrivning i hverdagen. Derudover introduceres ny grammatik og der arbejdes videre med de lærte færdigheder fra 1. klasse. Eleverne skal bruge læsningen til at få oplevelser og information. I 3. klasse anvender eleverne læsning og skrivning, som redskab på tværs af fagene og læsningen skal blive en oplevelse. Formålet med dansk i 4. klasse at eleven anvender tale, læsning og skrivning i en nuanceret form ved brug af synonymer og adjektiver (tillægsord) I femte klasse anvender eleverne læsning og skrivning i forbindelse med udforskning og problemløsning og på tværs af fagene Eleverne skal anvende læsning både i og uden for skolen Eleverne skal udvikle deres evne til kritisk at kunne analysere og forholde sig til tekster af forskellig slags. 1. CKF Kommunikative færdigheder Det talte sprog: Det forventes, at eleven skal kunne bruge det danske sprog aktivt mundtligt og have en forståelse for sætningsopbygning og grammatikforståelse. Det forudsætter, at eleven i slutningen af 5.klasse skal kunne arbejde med: 1.a Grammatik 1. sætningsstruktur 2. ordstilling og forholdsord 3. sammensatte ord 4. punktum, komma, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn 5. arbejde med stort bogstav efter punktum, udråbstegn og spørgsmålstegn 6. navneord bøjet i bestemt og ubestemt ental samt flertal 7. udsagnsord i navneform, nutid og datid, kort tillægsform, lang tillægsform, bydeform, samt mådeudsagnsord, stærkt og svagt bøjet 8. arbejde med tillægsord og deres endelser 23. april 2007 Side 30 af 47

31 9. arbejde med egennavne og stedord 10.kort og lang vokal 11.orddeling, stavelser og morfemer 12. stumme bogstaver 13.grundled og udsagnsled og introduktion til genstandsled 1.b Mundtlig dansk 1. anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger 2. fortælle et faktisk eller et fiktivt hændelsesforløb 3. udvikle gode samtalevaner 4. gengive oplevelser fra en tekst og bruge det til at meddele sig med 5. vedligeholde dagligdagsfraser 6. kende til forskelligheder i kropssprog og sprogbrug på henholdsvis dansk og modersmålet 7. forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og emner i dansk og andre fag 8. samtale om alderssvarende billedmedier og gøre rede for hovedindholdet 9. samtale og fortælle om oplevelser, følelser, dagligdags gøremål samt temaer klassen arbejder med 10.fortælle forståeligt om egne oplevelser og følelser og beskrive daglige gøremål knyttet til skole, hjem eller fritid 11.præsentere og fremlægge et emne, de har arbejdet med 12.Foretage interviews og efterfølgende kunne uddrage hovedindindholdet 13.Referere en tekst, og diskutere på baggrund heraf 2. CKF Kommunikative færdigheder Det skrevne sprog: Det forventes at eleven forstår at tekster har en konkret funktion og meddelelsesværdi. Det forudsætter at eleven kan: 2.a Tekstforståelse 1. forstå sammenhængen i en tekst 2. kende aldersvarende begreber og faste vendinger 3. arbejde med eventyr, digte, fabler, instruktioner, fagtekster, noveller og romangenren 4. lytte til en faglig tekst og lære at uddrage informationer af teksten 5. kunne finde hovedperson, bipersoner, tid, sted og miljø i en tekst 6. kunne inddele teksten i afsnit 7. introduceres til synsvinkler i tekster (jeg- eller 3.personsfortæller) 2.b Skriftlig dansk 1. arbejde med stavetræning 2. selvstændigt skrive historier digte, og fagtekster 3. anvende tekstbehandling på PC 4. udveksle ideer, omformulere det til tekst, læse egen tekst op og modtage og give mundtlig respons 5. introduceres til at skrive resume og referat og skelne mellem de to begreber og introduceres til stikord / nøgleord 6. Introduceres til at inddele egen tekst i passende afsnit og give underoverskrifter 23. april 2007 Side 31 af 47

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN

Fælles mål for dansk. for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Fælles mål for dansk for tosprogede elever på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af dansklærerne, skoleåret 2005-2006 20. januar 2010 Side 1 af 55 Forord Undervisning i dansk på Al-Salahiyah Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Årsplan i 1. klasse. Billedkunst

Årsplan i 1. klasse. Billedkunst Billedkunst Årsplan i 1. klasse. Billedkunst Mål for faget er at eleverne: oplever glæde ved at fortælle gennem billeder udvikler fantasi og kreativitet lærer at udtrykke og meddele sig i forskellige billedformer

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Årsplan i 1. klasse. Billedkunst

Årsplan i 1. klasse. Billedkunst Billedkunst Årsplan i 1. klasse. Billedkunst Mål for faget er at eleverne: oplever glæde ved at fortælle gennem billeder udvikler fantasi og kreativitet lærer at udtrykke og meddele sig i forskellige billedformer

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Velkommen tilbage til et nyt år med engelsk! Hermed information om hvad der skal ske i det nye skoleår. Nogle af tingene er genkendelige fra sidste år, men der kommer

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009 l.klasse - S.klasse Formil for faget billedkunst Formilet med undervisningen i billedkunster, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: JOL De ugentlige engelsktimer vil bestå af: - Grammatikøvelser (selvstændigt og som gruppeundervisning) - Lytte- og forståelsesøvelser - Den resterende tid anvendes til arbejde med læreroplæg

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 8. Billedkunst

Fælles Mål. Faghæfte 8. Billedkunst Fælles Mål Faghæfte 8 Billedkunst Fælles Mål Faghæfte 8 Billedkunst Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 7-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Beskrivelse af faget og dets indhold:

Beskrivelse af faget og dets indhold: Beskrivelse af faget og dets indhold: Model for valg af indhold Faget beskrives her som fag, men de elevkompetencer der indgår i fagets beskrivelse bør ses i sammenhæng med andre kommunikative fagområder.

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

ARABISK. Valgfagsundervisning

ARABISK. Valgfagsundervisning ARABISK Formålet med valgfaget er, at det skal være anvendelsesorienteret, så eleverne opnår forståelse for, hvordan deres sproglige færdigheder umiddelbart kan bruges i en faglig eller social kontekst.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk

Fælles Mål. Faghæfte 18. Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Fælles Mål Faghæfte 18 Fransk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 15-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram.

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram. Dansk i 2. klasse Danskfagets overordnede formål: at eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet at eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Billedkunst på Lilleskolen i Odense Fagbeskrivelse

Billedkunst på Lilleskolen i Odense Fagbeskrivelse Billedkunst på Lilleskolen i Odense Fagbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Formålet og tankerne bag billedkunst 2. Fagets overordnede indhold 2. A Indskoling 2. B Mellemtrin 2. C Overbygning 3. Fagets overordnede

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Al-Salahiyah Skolen. Formål

Al-Salahiyah Skolen. Formål Formål 1/11 Skolens formål er at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: give undervisning på 0. 10. klassetrin, som står mål med, kravene i folkeskolen. i samarbejde med forældre og bestyrelse at

Læs mere

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag).

Det er desuden et mål for os, at barnet bliver præsenteret for forskellige genrer indenfor litteraturen. (se bilag). Sproglig udvikling Sammenhæng: Dit barns sproglige udvikling- et fælles ansvar. Der er ingen tvivl om at sproget er en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger sproget til at tænke med, og til at kommunikere

Læs mere

Års og aktivitetsplan for DANSK 2. klasse 2013 2014

Års og aktivitetsplan for DANSK 2. klasse 2013 2014 Års og aktivitetsplan for DANSK 2. klasse 2013 2014 Undervisningen vil tage sit udgangspunkt i systemet Nisserne i Ådal, som børnene kender fra 1. klasse. Materialet består af læsebogen Viggos verden (som

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Interviews 33-40 Kunne indlede en samtale med en person man ikke kender. Stille spørgsmål og give informationer

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2015-2016 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og Eleverne skal selv tage et Fotografierne ramme Tage et billede med digitalkamera billede af hinanden

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration Klædeskabet Dette projekt henvender sig til dansk og billedkunst i indskolingen samt håndarbejde på 4. 5. klassetrin. Målet med forløbet er: At eleverne skriver enkle tekster ud fra billeder og her bruge

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget BILLEDKUNST

Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget BILLEDKUNST Formål for faget BILLEDKUNST Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge

Læs mere