Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til økonomi orienteringsmøde"

Transkript

1 Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 23. og 24. januar 2013 Temperaturmåling Billedet af landbrugets indtjening langt mere nuanceret end man kan se i pressen Som rådgivere meget forskellige artede opgaver og også opfattelse af økonomien i landbruget Her tjenes der generelt penge Planteavl Mink (Svin) Deltid Her er der udfordringer Kvæg (Svin) Fjerkræ En del af de unge der blev etableret op til finanskrisen Dem der sidder på den største produktion 1

2 Temperaturmåling Spredning i resultaterne bliver større og større En del er på forkant med udviklingen, men også mange der er presset i større eller mindre grad Stigenden frustration over regelregulering, presset økonomi og mangel på økonomiske råderum Bankerne rædselsslagne for besøg fra Finanstilsynet Flere nedskrivninger end tidligere Bankskifte umuligt Stadig lyst til investeringer f.eks. Solceller Stor efterspørgsel på miljøteknologiansøgninger, DC ordninger mm. Finansiel konkurrence sat ud af kraft 2

3 Dødens gab landmandens motivation mest afgørende Virkeligheden 3

4 Hvad kan KHL gøre (1) Vi skal være med til at sikre landmandens motivation hvis ikke han er motiveret kan forkromede rådgivningsforløb være med til at skade økonomien! Løsninger skal være så simple som mulige under respekt for krav til afrapportering til kreditafdelinger Vi tror på at man kommer længst være åben, ærlig og direkte dialog kan en gang i mellem være sværere end det lyder til Vores strategi er at arbejde konstruktivt og med løsninger i stedet for at søge konfrontationer med kreditgivere Hvad kan KHL gøre (2) Vi er bevidste om at de lokale bankrådgivere engang i mellem godt kan være i klemme mellem kunden og kreditafdelingen Vi har fokus på høj grad af troværdighed i regnskaber og budgetter. Vi har et stort netværk, der gør at vi kan være med til at finde de bedste rådgivere på de områder vi ikke selv dækker. Er man medlem kan man benytte Solveig Høj gratis kan være en stor støtte hvis man er presset mentalt og økonomisk. 4

5 Aftenens program Formål alle skal have noget med hjem. Den aktuelle økonomiske situation Aktuelt vedr. skat Pause Aktuelt vedr. driftsøkonomi Afslutning med øl og vand Nyt om pension ved Karsten Klit, KHL 5

6 PU-alder 5 år før folkepension særskilt alder Født folkepensionsalder PU-alder Før Halvår ½ 60 2.Halvår Halvår ½ Halvår / Halvår ½ 2. halvår halvår ½ 2. halvår 1960 og senere Pension Livrente (alderspension) Ratepension Kapitalpension Aldersopsparing 6

7 Livrente Løbende ydelse der bortfalder ved modtagerens død Livsvarig fra PU-alder Evt. ophørende mindst 10 år fra PU-alder Invaliderente, ægtefælle/samlever og børnepension kan tilknyttes. Ratepension Udbetaling i lige store rater over mindst 10 år. Sidste rate senest 25 år efter PU-alder Første rate tidligst ved PU alder Første rate ophørspension, dog tidligst 5 år efter oprettelse Tidligere udbetaling ved invaliditet - død 7

8 Kapitalpension Engangsudbetaling Tidligst PU-alder Senest 15 år efter PU 40% afgift 2013 dog 37,3% Afskaffet fra 2013 kr. Aldersopsparing Afløser kapitalpension Ingen fradrag ved indbetaling Skattefri ved udbetaling Maks kr 8

9 Fradragsregler Livrenter mindst 10 års indbetaling ubegrænset Under 10 års indbetaling (fx. engangsindskud fordelt over 10 år opfyldning eller 30%) Rate kr. 30% Kapitalpension Alderspension % regel for rate til og med % regel for livrenter uden stop i 2014 meget vigtig Ophørspension (ved salg) relevans vigende Fordele Skattebesparelse Ingen Kreditorbeskyttelse Uden relevans Palskat (15,3%) OK men betyder kun lidt i lav renteperiode Adfærdsregulering Næppe hos selvstændige Mulighed for optimering af sociale ydelser 9

10 Ulemper Dyrt i administration Uigennemskueligt Hård beskatning ved udbetaling Modregning i efterløn/folkepension Risiko for skattetab ved indbetaling i bundskat og udbetaling i Topskat Avisoverskrifter Eks. Med 50% skat ved udbetaling og indbetaling: A B Bankbeholdning Pensionsdepot Hvem har sparet op til pension? 10

11 Avisoverskrifter Det kan gå galt, hvis virksomheden falder i værdi så har man ingenting!!! HUSK pensionsopsparing! Avisoverskrifter Eks. Med 50% skat ved udbetaling og indbetaling: Gyldne tider Stort prisfald Virksomheden Gæld Pensionsdepot 0 0 Pensionsformue

12 Avisoverskrifter Alternativ med pensionsopsparing - 2 mio. i indskud: Virksomhed Gæld Pensionsdepot Pensionsformue før skat Pensionsformue efter skat af pensionsdepotet Solceller /El 12

13 Private, gamle VE-anlæg Før Skematisk ordning Erhvervsmæssig ordning Privat forbrug Beskattes ikke 60 øre de første 10 år, derefter med 40 øre Beskatning Bundfradrag kr. Herefter beskattes 60 pct. af overskydende indkomst Indkomst beskattes efter fradrag og afskrivninger. Virksomhedsordning kan anvendes Private, nye VE-anlæg Efter Skematisk ordning Skattelovgivningens almindelige regler, (typisk hobby) Privat forbrug Beskatning Beskattes ikke Bundfradrag kr. Herefter beskattes 60 pct. af overskydende indkomst Ved hobbyvirksomhed er det usikkert Personlig indkomst. Omkostninger kan fratrækkes. Underskud kan ikke fratrækkes. Virksomhedsordningen kan ikke anvendes. 13

14 Erhvervsdrivende, gamle anlæg max. 6 kwh - før Privat forbrug Erhvervsmæssig ordning 60 øre de første 10 år, derefter med 40 øre Skematisk ordning Beskattes ikke Beskatning Indkomst beskattes efter fradrag og afskrivninger. Virksomhedsordning kan anvendes Bundfradrag kr. herefter beskattes 60 pct. af overskydende indkomst Nettomåler ordningen - årsbasis Afregningspris 0,60 Erhvervsdrivende, nye anlæg max. 400 kwh - efter Privat forbrug Erhvervsmæssig ordning 220 øre pr. kwh (2013) markedspris Skematisk ordning Beskattes ikke Beskatning Indkomst beskattes efter fradrag og afskrivninger. Virksomhedsordning kan anvendes. Bundfradrag kr. Herefter beskattes 60 pct. af overskydende indkomst. Nettomåler ordningen - time for time Afregningspris 1,30 kr Afregningspris 1,14 kr

15 Forhøjede afskrivninger Ny driftsmiddelsaldo i 5 D (Fabriks-)nye driftsmidler Anskaffet 30/ / Udelukkende erhvervsmæssigt anvendte Anskaffelsessummer forhøjes med 15% Salgssummer til og med 2017 forhøjes med 15% Slås sammen med 5-saldoen ved udgangen af indkomståret 2017 Forhøjede afskrivninger Saldo efter 5 Saldo efter 5D Primo kr kr. Salg kr. 0 kr. Køb Tillæg 15% I alt Afskrivning 2,5% kr kr kr kr. Ultimo kr kr. 15

16 Nedsættelse af afskrivningssats Vindmøller med kapacitet > 1 MW Afskrivningssats max 15% årligt Særlige saldi 115%, kører til og med %, kører til og med 2015 Derefter slås de sammen med bedre anlæg Senioranalyse Overblik Økonomisk gevinst ved optimering Samspil mellem pensionsopsparing, folkepension, efterløn, skat, frie midler m.m. Beregningsgrundlag: Regnskabet Info fra pensionsinfo.dk Pensionskassernes fremskrivnings procenter (2,1 %) Kontant afkast 0,9 % 16

17 Senioranalyse Optimering: Fokus: Tænk fremover på opsparing til pension i stedet for blot pensionsopsparing Administrative bøder (1) Nye, skærpede regler pr. 1. juli 2012 Tidligere løftet pegefinger nu grov uagtsom! Gælder indenfor løn, moms, faktura osv. 17

18 Administrative bøder (2) Vedr. løn Indberetninger fejl, mangler og forsinkelser Personalegoder Pensionsordninger Løn og skatter Min kr. i bøde pr. forseelse pr. medarbejder Antal ansatte: Bødens størrelse: kr kr kr kr. Over kr. Administrative bøder (3) Moms For sen angivelse af moms og listeoplysninger 1. gang kr. 2. gang kr. (i træk) 3. gang kr. (i træk) Manglende udstedelse af faktura 1. gang kr. Forpagtninger 18

19 Administrative bøder (4) Logo og CVR nr. på varebil kr. i bøde Gælder fra 1/ Sidste nyt på skatteområdet 19

20 Skat Forårspakke 2.0 (2009) Personlig indkomst 51,5 uændret Positiv kapitalindkomst > / Positiv kapitalindkomst < / Negativ kapitalindkomst dog ikke for < / ,5 43, ,6 uændret 32,6 Gradvis ned 25,6 Kompensationsordning store renteudgifter / ligningsmæssige fradrag = ingen må tabe Skat Genopretningspakken (2010) Regulering af beløbsgrænser suspenderet i perioden Loft fradrag kontingent faglige sammenslutninger kr. fra 2011 Ny skatteform (2012) Forhøjelse af topskattegrænse fra til (gradvist ) konkret Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag fra 5,6% til 10,65% (gradvist ) maks til konkret

21 Skat Finanslovsaftale Mange små stramninger for at få pengene til at nå sammen skat / afgifter Iøvrigt Nyt beregningsgrundlag for kapitalafkastsats Meget lav kapitalafkastsats for nuværende på 1% koster mere bruttoskat (ambi) Slut 2012 Entrepriseaftale sædvanlige opgaver Service-/håndværkerfradrag Gunstige regler solcelle-anlæg Kapitalpensions-indskud 21

22 Nyt 2013 Digital betaling af beløb over kr. Nedsættelse af loftet over rejsefradrag til Bøder v. manglende indberetning Lavere afskrivningssats vindmøller > 1 MW (15%) Ny aldersopsparing uden fradragsret Overførsel kap. pens. med 37,3%-afgift i 2013 Nyt 2013 Skærpelse af firmabil-beskatning Dagsbevis gulpladebiler Forhøjet udligningsafgift dieselbiler (52%) Indberetningspligt private renteudgifter (fradrag) Indberetningspligt underh.- og børnebidrag (fradrag) Ændret beskatning investeringsbeviser Gaveafgiftsregler behandlingsfrist forlænget til 6 mdr. 22

23 Driftsøkonomi I orienteringsmøde Den 23. og 24. januar 2013 Lånestrategi for 2013 Lån fortsat i F1 (0,20-0,50 %) eller måske F2/F3 pga. kursskæringer (ingen kurssikring og gerne i euro) Nye lån kan med god begrundelse tages i DKK. Vi anbefaler generelt ikke F5 da vi dermed låser renten i en periode mellem to rentestrategier. Vi anbefaler kun anvendelse af rene obligationsprodukter altså IKKE swap!, hvis renten ønskes låst fast i en periode (profilskifte koster 500 kr./lån). Det er for tidligt at vælge fastforrentede 30 års lån, De skal først vælges, når styringsrenten i USA og ECB begynder at stige - det ligger måske 2-7 år ude i horisonten. MEN det skal følges nøje! Lav din egen strategi for hvornår omlægning til fast rente skal være! Låneomlægning behøver ikke at være en selvfølgelige der kan kræves ekstraordinære afdrag, inddragelse af afdragsfrihed eller forhøjelse af bidrag. Lån mest muligt i kreditforeningen (afdragsfrit eller med længst mulig løbetid). Vær opmærksom på at afdragsfriheden snart løber ud for mange! En ny afdragsfri periode kræver en ny kreditbevilling med grundlag i budgetter og regnskaber, hvilket kræver vis behandlingstid. 23

24 Renteniveauer Europas ECB rente pt. 0,75 % - USA fed rente pt. 0,25 % - styringsrente 0,20 % DK Bankrenter 4,5-12 % på grund af kapitalmangel og Baselregler, som dog ultimo 2012, er udsat i 4 år. Danske realkreditobligationer må nu udgøre op til 40 % af beredskabet. 60 % af kravet opfyldt i % af kravet opfyldt i % af kravet opfyldt i % af kravet opfyldt i % af kravet opfyldt i 2019 Leasingrenter på ca. 4,5 5,5 % Administrationsbidrag til kreditforening gns. 0,95 % (0,50 1,85) Tilmeld dig AgroMarkets, som giver uge nyt og SMS service Handelserfa på KHL, hvor råvarer og finanser behandles fra kl på 3 møder årligt) Gamle fastrenteswap Vi har landmænd, som uforvarende og med gode salgstaler fra deres pengeinstitut, har lavet fastrenteswap. Fastrenteswap har indtil nu medvirket til store tab for låntager. Fastrenteswap er et rødt højrisikoprodukt jf. EU's MiFiD regler som trådte i kraft 1. november MiFiD reglerne kræver, at der bliver lavet en personlig risikotest af låntager før produktet må sælges. Testen skal vise, at låntager er villig til at løbe en meget stor risiko! I så fald, at testen ikke viste høj risikovillighed, har landmanden en god sag over for udbyderen af swappen. Der er vundet retssager i Tyskland og de første kommer snart for retten i Danmark. Det vil generelt være et krav, at man ikke har lavet mange swapaftaler i sin tid som erhvervsdrivende. Yderligere vil det styrke sagen, hvis kravet om erstatning fremsættes inden 3 år efter, at man er blevet opmærksom på den tabsgivende swap. KHL har kontakt til en swap-advokat. 24

25 Råbalance Produkt der viser bogføring i forhold til sammenlignelig periode året før. Godt redskab for de der ikke bruger budget. Let og billigt at bruge. De der er på Ø-90 online, har selv adgang til det. Produktet er sofistikeret, så der også kan laves resultat for en periode eller lignende. Prøv det Find hjælp på Vejledning - Råbalance Råbalance 25

26 Tag ejerskab til din økonomistyring Hvordan tager man ejerskab og viser handlekraft både i forhold til sit regnskab og sin virksomhed? Det er let i skal gøre som vi har sagt i mange år!! Vis overblik, indsigt og handlekraft (de rigtige steder). Regnskabet er jeres talerør ind i banken og til de der ikke kender jer. Sørg for at i kender jeres regnskab og ved hvad det indeholder og hvorfor. Hvorfor skrive en ledelsesberetning? Fordi du kan få ordet frit og uhindret Fordi det viser lederskab og at du forholder dig til din virksomhed Fordi du kan score billige point som ikke koster noget Tag ejerskab til din økonomistyring Kend din likviditet før banken ringer Kend din kommende afdragsbyrde når banken eller konen spørger Står du med overskudslikviditet så brug den rigtigt Kan økonomien ikke nå sammen skal du få lavet en plan hvis det er muligt Vis altid at du kan forholde dig til dine tal og resultater, det er her forskellen ligger på de der flytter sig, og dem der har svært ved det. 26

27 Hvordan regner vi på køb af landbrug Er det muligt at købe noget? Er det klogt at købe noget, eller mere end det man allerede ejer? Hvad er jeres langsigtede strategi/mål? Hvis svaret er ja, er der muligheder, men også risiko. Der er gode ejendomme til salg, og så er der nødlidende som skal være billige. Miljødelen bliver stadig mere vigtig. Vær godt klædt på ved køb af nødlidende ejendomme. Hvordan regner vi på køb af landbrug Vi tager udgangspunkt i standard tal på DB (4.500 kr./so, 120 kr./sl.svin, kr./ha. og kr./ko). Norm omkostninger på kapacitetsdelen. Rente 4,5-5% på den samlede belåning. Der skal være afdrag på gælden. Der skal være overskud fra investeringen. Er det så muligt at købe en ejendom? Ja, men man skal se sig for!!!!! 27

28 Driftsøkonomi II orienteringsmøde Den 23. og 24. januar 2013 Nyt indenfor budgettering Flere tvinges ind i Ø90 herunder budget! Flere tvinges til at udarbejde et udførligt sæt kommentarer til budgettet. Flere tvinges til hyppigere budgetopfølgninger med skriftlige kommentarer i forhold til de væsentligste afvigelser og hvad man agter at gøre i forhold til disse. Godt nyt! God budgetpraksis ligger i tråd med ovenstående krav! 28

29 Nyt indenfor budgettering Glitterpapir giver ikke bedre rating! Tag ejerskab til budgetprocessen Indarbejd prioriterede fokusområder i budgettet Følg op på de ting, der er sat i værk NYT! Indarbejd risikostyring i dit budget! Eksempel på risikostyring Svineejendom m. lav selvforsyning: Risikofaktor (marked): Foderpriser stiger voldsomt i forhold til de budgetterede priser. Kan presse likviditet og resultat, så vi må lukke! Risikofaktor er både sandsynlig og væsentlig! Håndtering: Udarbejde en skriftlig handelsstrategi for færdigfoderet inden udgangen af december

30 Slagteriernes vækstpakker en ny tendens Slagtesvin (DC) Simpel model: 15 øre pr. kg i 5 år. Alle kg, dog max. tillæg på stk./år. Max. tilskud (nutidskroner): kr. (6,4 % v. nybyggeri) Status: KHL og LandboSyd måtte aflyse infomøder pga. manglende interesse. Måske der kommer flere tilskudselementer på bordet! Slagteriernes vækstpakker en ny tendens Slagtekyllinger (Danpo og Rose) Tilskudselementer i slagtekyllingebranchen: Nyhustilskud: 12,50 øre i 7 år Moderniseringsstøtte: 33 % af investering inde i huset Tilskud til miljøansøgninger Garanteret min. DB Medfinansiering/ kaution (nye huse) 30

31 Status vækstkaution Vækstkaution hidtil! Vi har sager, hvor Vækstfonden har løftet investeringen igennem og hvor banken har delvist nedsat marginalen pga. vækstkaution. Kautioner kunne kun stilles til nybyggeri og inventar/ maskiner ikke besætning, beholdninger og jord pga. indsigelse fra EU. Øvre grænse (først 10 mio. kr. og senest 25 mio.kr.) Krav om egenkapital (10 %) og rentabilitet i investeringen. Krav om renteafdækning på 40 % af det samlede engagement i den tid Vækstfonden er med (Tidspunkt for fast rente kan udskydes v. skriftlig fastrente-strategi). Pris: 2 % i stiftelse og 1,25 % i årlig præmie af det nedskrevne beløb. Krav om budgetter og opfølgninger. Nyt vedr. Vækstkaution Nyt! Vækstlån erstatter og supplerer vækstkaution Statsstøtten til Vækstfonden bortfalder og den kan nu gå ud og funde sig med op til 6 mia. kr. i markedet (har pt. kautioner for 4 mia. kr.). Mange begrænsninger bortfalder, når statsstøtten forsvinder! Omvendt skal finansiering nu ske på markedsvilkår. Der er ingen øvre grænse for lånet og det kan ydes til alle aktiver. Lån ydes i samarbejde med eksisterende pengeinstitut 50/50, hvor Vækstfonden ligger med de yderste 50 % Fremadrettet understøttes væksten via vækstlån ved behov over 2 mio. kr. (invest min. 4 mio. kr.), ingen øvre grænse for størrelsen. Behov under 2 mio. kr. sker fortsat via vækstkautioner (Selvforvaltede - kun en kreditvurdering). 31

32 Nyt vedr. Vækstkaution Vækstkaution, fortsat Pris: Kautioner: 1,50 % i stiftelsesprovision og 1,50 % i årlig præmie af lånebeløbet. Lån: % mere end pengeinstitutrenten. Må ikke konkurrere på renten. Fortsat krav til EK på 10 % - specielt ved ejerskifte Fortsat klar holdning til 40 % renteafdækning i engagementets løbetid. Formålet med vækstfonden er fortsat at have større risikovillighed i forhold til rentable projekter end den aktuelt meget pressede finansielle sektor. Nyt vedr. Landbrugets FinansieringsBank LF-Bank yder finansiering indenfor tre områder: Rekonstruktion Rentable investeringer Etablering Mulighed for balance op til 2 mia. kr. Rekonstruktion har indtil nu haft 1. prioritet (kunder ud af FS) Nu markedsfører LF-bank sig også indenfor de to andre områder 32

33 Lån til investering via LF-Bank Målgruppe: Alle landmænd, men pga. prisen dog primært landmænd, der er kunder i pengeinstitutter, der ikke vil/ kan øge sin eksponering på landbrug. Mål: At skabe en bedre kunde for driftsbanken gennem en rentabel investering uden at bankens eksponering i landbrug øges. BANKPAKKE! Vilkår: Cita3 + 7 %, dvs. lidt under 7 % d.d. (må ikke være konkurrenceforvridende) 15 årigt serielån Sikkerhed: Ligger altid lige efter kreditforeningen Ingen øvre belåningsgrænse, men altid i samarbejde med driftsbank. LF-Bank foretager selv en grundig kreditvurdering Ansøgning: skemaer ligger på hjemmesiden: lfbank.dk Finansiering i kombination med vækstfonden er helt oplagt! Status på Biogas Bedre rammevilkår med seneste energiforlig, men det går fortsat langsomt med udbygningen. Etableringen af et fælles biogasanlæg er en uhyre kompleks proces. Finansieringen er en stor udfordring! Øvrige spørgsmål, vi skal have afklaret før vi kan svare på hvor Biogasproduktionen er om 10 år: Anlægstype Potentialet i råvaretyper Afsætningskanaler Interessekonflikt til husdyrproduktionen Den strategiske interesse for landmænd i forhold til at sætte sig på biogasproduktionen. 33

34 Status på Biogas i Trekantområdet Forening for biomasseejere er stiftet Best. nedsat (Asger Christensen er formand) Ca. 70 har meldt deres interesse, men girokort er endnu ikke udsendt og medlemstal og arbejdskapital er derfor fortsat ukendt. Næste skridt er at bestyrelsen skal danne sig et overblik over mulighederne for etablering af biogas i Trekantområdet. Afventende i forhold til at hægte sig på en samarbejdspartner på nuværende tidspunkt. Spørgsmål? 34

35 Risikomodel Eksempler på skriftlig strategi: Køb af færdigfoder: Accepterer risikoen: Køber på kort sigt i et højprismarked. Dvs. strategien er at købe foder på kontrakt med en maksimal løbetid på tre måneder. Sprede/ forsikre: Følger strategien på Agromarkets og tilmelder mig Agromarkets SMS-tjeneste. Undgå: Køber foder i dag så langt frem som det er muligt i 2013 for at opnå budgetsikkerhed. Sprede/ reducere: Deler foderkøbet op i tre puljer og handler dem, når det skønnes at være optimalt. 35

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet

RevisoR. S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r. Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet S tat S a u t o r i S e r e d e r e v i S o r e r RevisoR P o s t e n Side 2 efterløn hvornår, hvem og hvor meget? Side 3 Salg via internettet Side 4 MiFid det nye modeord Side 4 revisorskifte i utide

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj

Orienteringsmøde 2015. Februar Marts April. Januar. Juni. Maj Orienteringsmøde 2015 Projekttilskud 2015 (FORELØBIG) Ansøgningsperioder og tilskudsbeløb VE til proces: Miljøteknologi; gartneri og fjerkræ Miljøteknologi; Modernisering, kvæg Januar Februar Marts April

Læs mere

Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4

Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4 2-2012 2 Med forældelsesloven er der indført en almindelig forældelsesfrist, der som udgangspunkt er på 3 år, og en absolut forældelsesfrist, der som udgangspunkt er 10 år. 6 Låner medarbejderen lejlighedsvis

Læs mere

Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Velkommen til økonomi orienteringsmøde Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 21. januar 2014 Aktuelt status Spredningen i de økonomiske resultater bliver større og større både på tværs og inden for driftsgrenene På den ene side spirende

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Dansk økonomisk rapport Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Michael Møller, Institut for Finansiering, Copenhagen Business School Claus Parum, Institut for Finansiering, Copenhagen Business

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2010

statsautoriserede revisorer 1-2010 statsautoriserede revisorer 1-2010 Nye regler for pension i 2010 2 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport 3 Digital tinglysning en verdensnyhed i Danmark 4 Ledelsesmodeller i selskaber nye muligheder

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere