SPACE NETWORK - fra god til bedre...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPACE NETWORK - fra god til bedre..."

Transkript

1 Space Network Omdefinering og re-branding URL: php?pid=5 Adlevering d Antal sider: 27 + bilag SPACE NETWORK - fra god til bedre... Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense Gruppemedlemmer: Pia Skriver Daniel Gade Maj-Britt Gierahn Vejledere: Erhverv: Kirsten Kasch Kommunikation: Karen Malene Andreasen, Jens Berg, Dan Johanneson Visualisering: Kristin Utne Interaktion: Bjane Slipsager, Thomas Jessen

2

3 Indholdsfortegnelse:.. Introduktion side 4 Metodevalg side 4 Problemformulering side 4 Reseach side 5 Spørgeskema side 6 SWOT - TOVS side 7 Målgruppe side 8 Mind map side 8 Idegenerering side 8 Logo Sitestruktur Plakat Mission, vision og Værdier side 9 Dekonklussion side 10 Micro- macromiljø side 10 Pest side 11 Forretningsmodel side 12 AIDA side 14 Mediaflowchart side 16 Visualisering side 17 Interaktion side 18 Konklussion side 27 Bilag side xx

4 Projekt: Omdefinering og re-branding af SPACE NETWORK Introduktion: Hvis man ønsker at styrke sine kompetencer er valgmulighederne mange og udbyttet stort. Det er samtidig vigtigt at den investering honoreres med seriøsitet og kompetence at skabe en tryghed hos brugeren & virksomheden. Space Network er en organisation med 25 år erfaring på det europæiske kontinent. Og de burde dermed være en vægtig udbyder i forhold til sine konkurrenter. I denne rapport vil vi til dels kigge på hvordan vi kan ændre det visuelle udtryk for organisationen, men også vise at alle de gode ressourcer der allerede findes kan udbygges og dermed gøre SPACE Network til en konkurrencedygtig spiller på markedet. Da vi mener at fundamentet er i orden, vil vi se på hvordan man kan udvikle konceptet i stedet for at slette det eksisterende. Det vil skabe den dynamik der skal til for at SPACE Network kan overleve de næste 25 år. Metodevalg * Desk / Field research * SWOT / TOVS * PEST * Mindmap * Micro- Macromiljø * AIDA * Mediaflowchart Problemformulering: Når den overordnede opgave lyder på at re-branding og omdefinering af organisationen, er der allerede en vis erkendelse af at der er noget der ikke fungerer. I dag bruges den viden der er til rådighed i organisationen, som et fagligt værktøj af de mange vejledere der sidder på uddannelsesstederne rundt omkring i Europa. Men i løbet af årene er der kommet flere uddannelsesretninger til og nye faglige netværk er opstået, uden at organisationen har ændret sig. SPACE Netværk skal ende med at være en treenighed af samarbejdspartnere. Vejlederne, erhvervslivet og de studerende. Vores valg af fokusområde er de studerende, men det betyder ikke at dette ville være den eneste mulighed for at løse problemstillingen, men bare at det er et fravalg af at undersøge andre muligheder. Grunden til at vi vælger dette, er at det er de studerende som gruppe udgør det tredje ben som i dag ikke bidrager med al deres erfaring og viden. 4

5 Grundtanken for vores tilgang til dette projekt vil derfor være: Fra god til bedre. Målet er at præsentere det nye koncept ved 25 års jubilæum arrangementet d. 23 april 2014 i Irland. Research: Vi har brugt desk- og fieldresearch metoden til få flere oplysninger om SPACE Network og deres konkurrenter, samt en mulighed for at finde ud af hvor udbredt kendskabet af SPACE Network er blandt de studerende. I vores desk-research har vi i forhold til SPACE Network set på deres egen-opfattelse, hvem har tilgang til hvilke informationer, samt det visuelle udtryk. Desuden har vi set på konkurrenterne på tilsvarene måde. Desk research - SPACE Network website 1 Det umiddelbare indtryk vi fik ved at klikke rundt på siden, var at det var utroligt teksttungt, infomateriale fra 2011, at man som studerende ikke har mulighed for at oprette en profil. Alt i alt bærer det præg af at man ikke behøver at sælge, for brugerne er der jo helt automatisk. Desuden virker det ikke som en organisation der har gjort sig nogen som helst overvejelser i forhold til vision, målsætninger eller strategi. Men når man så dykker ned i undermenuerne, så finder man ud af at de faktisk har gjort sig mange overvejelser omkring disse ting 2. De bruger dem bare ikke som et aktiv. Desk research Konkurrenter Vores undersøgelse af konkurrenter afprøvede vi nogle forskellige søgeord både på dansk og på engelsk, blandt andet: udvekslingsstudent i Europa, exchange student. Det gjorde vi af to grunde, dels for at se om søgeresultatet gav samme resultat og dels for at undersøge lidt om SEO i forhold til SPACE Network 3. Fælles for de konkurrent-sider vi har undersøgt, er at der er mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev. Desuden er der nogle steder mulighed for student-log in. Bare disse to muligheder giver mulighed for fremtidig dialog med eventuelle brugere. Rent visuelt sælger de samvær, fællesskab Søgeresultatet af de to ovennævnte forsøg var ret nedslående i forhold til SPACE Network. Efter side tre opgav jeg at finde dem. Den endelig konklusion af vores desk research var at selv om intentionen er at være et B2C foretagende, så opfatter vi deres måde at kommunikere på i dag som B2B. Der er ingen direkte dialog med de studerende som ellers er en stor del af deres kerneydelse bilag s

6 Field research At foretage en field research var meget begrænset af at al information den vej skulle komme fra vores vejledere, samt kollektiv information med den internationale klasse. Så ud over muligheden for gruppevejledning, så havde vi 30 minutters spørgetid med Morten Lassen, som bl.a. arbejder med vejledning af studerende der vil tage semester ophold i udlandet. Vi ville gerne have haft mulighed for at spørge tidligere kontakt til studerende der tidligere havde benyttet sig af SPACE Network. Men fik af vide at det ikke var en mulighed. Desuden kom informationen i etaper og efter spørgetiden med Morten Lassen sad vi med en klar fornemmelse af at hvis vi havde haft de informationer før, ville vi nok have valgt vores målgruppe anderledes. Men vi var på det tidpunkt for langt i processen og valgte af at fortsætte med de studerende som målgruppe. Derfor sendte vi spørgeskemaer ud til undervisere på vores uddannelses institution, men modtog kun to svar ud af seks mulige. For at kunne underbygge vores formodning om at studerende ikke have den store kendskab til SPACE Network, valgte vi at lave endnu en spørgsmåls undersøgelse. Men dette har kun resulteret i 8 svar. Opsummering af research På baggrund af vores research mener vi at SPACE Network i dag har organiseret sig som en B2B organisation, på grund af det lukkede miljø de operer i. Men da de studerende faktisk er deres målgruppe mener vi at de skal arbejde hen i mod at blive en B2C organisation. I den forbindelse er der nogle konkrete ting som vi har overvejet * medlemlog in * nyhedsbrev * Der ligger en gammel brochure fra 2011, som skal opdatreres * Bedre og mere overskuelig struktur på sitet * Profiler af de studerende, for at skabe kontakt til erhvervslivet * Sociale medier: LinkedIn og måske facebook. Der eksisterer allerede en Facebook-side, men tilsyneladende bruges den kun af vejlederne. - Måske ville det være hensigtsmæssigt at begge grupper havde deres eget forum, grundet de forskellige interessefelter. Spørgeskemaer Vores resultat af begge vores spørgeskema- undersøgelser, har givet os så få svar at vi egentlig ar arbejdet videre uden hensyn til disse. Men for at dokumentere at vi har forsøgt at undebygge vores valg af fokus-gruppe, så vedlægges et link 4. 4 https://www.surveymonkey.com/home/ 6

7 SWOT og TOVS STYRKER (S) S1: Gammel organisation S2: Samlingspunkt for vejledere rundt om i Europa S3: Stort fagligt netværk S4: vilje til at fortsætte... Tows-Analyse Interne forhold SVAGHEDER (W) W1: for få ressourcer til at udvikle Space W2: Manglende strategier og delmål W3: Samarbejde med erhvervsli fungerer ikke W4: Svær at opdage - dårlig Seo. Eksterne forhold MULIGHEDER (O) O1: Give de studerende en plads i fælleskabet og gøre space til en dynamisk organisation O2: Gøre kommunikationen beder mellem brugerne O3: Øge kendskabet til space O4: Et godt sted at netværke. TRUSLER (T) T1: Space ophører med at eksisterer T2:opfattes ikke som seriøs en samarbejdspartner T3: De studerende opfatter ikke space som et godt kort på hånden. MAXI-MINI (S+O) MINI-MAXI (W+O) A: Hurtigst muligt integrere de studerne i space oganisationen (S4,O1,O2, O3,O4) B: Gøre kommunkikationen beder imellem de eksisterende Space brugerne så som Vejlederne & virksomhederne ( S1,S3,S4,O1,O2,O4) MAXI-MINI (S+T) MINI-MINI (W+T) A: Skabe beder kontakter, projekter & muligheder blandt nye & gamle virksomheder så space kan se nye tidere i øjnene ( T1,T2,T3,S1,S3,S4) A: designe en side som henvender sig til de studerne & optimere Seo, så den er mere tilgængelig (O1,W1,W4,) B: Der skal mere fokus på samarbejds partner og sponsore for space fremtid og muligheder (W3,W4,O2,O3) A: Der skal flere ressourcer, planlægning og midler til organisationen space vis de skal udvikle sig og nå Nye højder. (W1,W2,T1,T2 ) 7

8 Målgruppe / projektfokus Efter at have afsluttet vores reseach har vi besluttet at arbejde hen i mod at de studerende skal være en aktiv del af SPACE Netværk, så der bygges videre på det gode fundament som organisationen allerede hviler på. At organisationen har 25 års erfaring med at hjælpe de studerende til positive oplevelser betyder jo også at der er 25 års erfaring hos de studerende. Sammen kan alle involverede parter tilføre organisationen dynamik, og vi mener at det kan ske med få tilføjelser til det eksisterende site. Det vil gøre de nye tiltag både nemme at implementere og uden de store omkostninger. Mindmap Efter vi hvade udarbejdet desk- & field reserch omkring space network organisation og siden. Var det på tide at komme i gang med at udføre et mindmap. Som skulle gives os et beder overblik over muligheder og ideer vi kunne anvende til vores space projekt. Vi skulle hver for sig gå hjem & tænke på kreavtive realistiske ideer og out off the box som vi har lært på første semester igemmen vores undervisning og lærings process. Dagen efter mødtes vi om morgen for at brife hianen omkring vores tanker og ideer som vi ville samle til et mindmap. Men også for at inspirere hianen med vores ider, foreslag, tanker, muligheder.og det kom der også noget godt ud af, en del flere inputs i tale og vores overvejlser for at samle ideerne til et mindmap. efter dette tog vi stilling til at vores mindmap skulle laves i et flot grafisk element som første og fremmest skulle være en del af rapportens bilag men også at vi kunne bruge den til en del af vores præsentation matriale 5 Idegenerering Efter mindmap- fasen, så lavede vi oplæg til logo, sitemapstruktur op en plakat. Vi arbejdede i Iterative faser hvor vi fordelte opgaverne i mellem os, viste det frem og gav hinanden feedback. Derefter gik vi tilbage til tegnebordet for at komme med nyt oplæg til endelig godkendelse i gruppen eller vi indarbejdede de justeringer som feedback en havde givet. Kildekritik Det kan diskuteres om SPACE Network s selvopfattelse nedskreven som visioner og hensigtserklæringer kan betragtes som valid kilde, eftersom de ikke 100 procent efterlever dem. Hverken verbalt eller visuelt. På den anden side mener vi at når en organisation har overlevet 25 år, så bør det i sig selv tælle for noget. I sær når det er frivillig ulønnet arbejdskraft der er den store drivkraft 6. 5 Se bilag s kilde: Morten Lassen ved 30 minutters oplæg. - Vejleder ved EAL 8

9 Mission, Vision og Værdier At en organisation sætter ord på deres selvopfattelse er helt essentielt. Det skaber en fælles identitet og et fundament som alle kan arbejde ud fra. I sær i en organisation som SPACE Network er dette vigtigt, da de opererer på tværs af kulturelle og religiøse skel og ikke som udgangspunkt har samme tilgang til begrebet uddannelse. Mission Handler om de kerneydelser som virksomheden leverer til kunden / brugeren. Det fremtidige eksistensgrundlag 7. I dette tilfælde bekræfter organisationens mangeårige eksistens, at de ved hvad de snakker om. De har endda formået at udvide deres kerneområder til at omfatte flere forskellige uddannelsesretninger. Vision Det visionære grundlag er med til at skabe det fælles mål, som alle involverede parter stræber efter at efterleve. Det skal inspirere, begejstre og motivere medarbejderne i deres daglige arbejde 8. Igen er det faktummet at SPACE Network har eksisteret i 25 år en bekræftelse på den motivation og begejstring der gemmer sig hos medarbejdere på uddannelsesinstitutioner rundt om i Europa. Og selv om de ikke visuelt gør brug af mottoet Learning by sharing (note), så efterleves det i praksis. Værdier Det er nogle grundlæggende principper for de ansattes adfærd. Det er er begreber som moral og etik gemmer sig 9. Dette er også noget som SPACE Network allerede har taget stilling til jfr. Deres website side 60 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 8 side 62 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 9 side 63 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 10 9

10 Delkonklussion I den indledende fase har vi gennem research fastslået at fundamentet i SPACE Network er sundt og de har de fundamentale overvejelser på plads: f.eks. mission, vision og værdier. Samtidig er der også ting der halter og som ikke er implementeret. Der er tegn på udmattelse og den dynamik der måske en gang har været til stede er ikke helst så synlig længere. Organisationen er vokset uden at der er blevet efterevalueret f.eks. Er det stadig det rigtige valg at indsatsen baseres udelukkende på frivillige ildsjæle? Eller ville det være bedre at skaffe midler til måske at kunne ansætte få tovholdere? Det vil en nærmere analyse måske kunne afklare Micro- macro miljø For at kunne danne os et samlet overblik af hvordan SPACE Network s fremtidige verdensbillede kunne se ud kan vi benytte en model som tilsammen kan give et bud på en fremtidig strategiplanlægning 11. Organisationens micromiljø er det nære miljø hvor aktørerne har en direkte påvirkning og som organisationen har mulighed for at påvirke 12. Makromiljøet derimod er ude-fra-kommende faktorer, som virksomheden ikke har indflydelse på, men bare er nød til at indordne sig under side 126 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 12 side 127 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 13 side 63 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 10

11 For at se nærmere på macromiljøet kan man benytte PESTanalysen for at få defineret de parametre der gør sig gældende 14. PEST analyse SPACE Network P: Med hovedkvarteret placeret i Bergen, Norge er SPACE Network underlagt nogle regler udstedt af den norske regering, men også Eu regler E: Kan være under indflydelse af de økonomiske midler som de studerende har mulighed for at bringe med sig, efter gældende lokale og EU-regler for f.eks. SU. De er ikke underlagt et enkelt lands demografiske forhold, hvilket giver en positiveffekt og stabilisering af kundegrundlaget. S: Indstillingen i dag generelt mere ud ad gående. Familiemønstret er i dag ændret, så generationerne ikke er forpligtet overfor hinanden. Mobilitet over landegrænser er en selvfølgelighed. Sociologisk set er vi også blevet mere individorienteret. Vores egen story-tel ling er i fokus, og et semester abroard ses ofte som et plus på den konto. T. Den teknologiske udvikling gør det nemmere at nå ud til mange for få midler Men det gælder selvfølgelig også konkurrenterne Fordelen for SPACE Network, er at de har hands on i forhold til forbrugerne på uddannelsesinstitutionerne. Og det må ses som en klar fordel. Sociale medier som f.eks. LinkedIn, ville man også kunne bruge med fordel da det allerede er et medie som skaber forbindelse mellem studerende og erhvervslivet. 14 side 130 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 11

12 Business Model Canvas 1 Key Partners (KP) Samarbejdspartnerne til SPACE Network er erhvervslivet. Det er vigtigt at dette samarbejde plejes, da de samtidig er stedet for afsætning, hvis man tænker de studerende som en forbedret varer efter de har haft kontakt med organisationen. Key Activities (KA) SPACE Networks produkt kan deles i to ting. De sælger viden i form af kurser og skoleophold. De studerende for ikke kun tilgang til konkret viden, men også mange andre livs kompetencer. De er ikke helt så målbare som et eksamensbevis, men ikke mindre vigtige eller postive. Key Resources (KR) Hovedresourcen i organitationen er alle de vejledere der sidder på uddannelsesinstitutionerne rundt om i Europa. De engagerer sig og gør en indsats for at skabe gode rammer for at studerende kan få et ophold på en partner-skole. Erfaringsgrundlaget i organisationen er enormt. - Det er også en vigtig resource. Cost Structure (C$) Strukturen er cost-driven, det vil sige at der er meget fokus på hvad tingene koster så omkostningerne kan holdes på et absolut minimum. Grunden er nok, at der ikke er en stabil tilstrømning af kapital. - Forretningsmodellen er faktisk baseret på frivillig arbejdskraft. Value Propersition (VP) Er det der hos SPACE Network som er interssersant for brugeren.. - Nye kompetencer. 1 side Business Model Generation by Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, 12

13 Channels (CH) Destributions kanalerne ligger ikke i fysiske rammer hos SPACE Network. De ligger igen hos vejlederne og de enkelte uddannelsesinstitutioner. Vejlederne er benzinen og institutionerne er de fysiske kanaler. Desuden er de årlige møder, projektsamarbejde mellem vejlederne med til at skabe et netværk som også er helt essentielt. Custermer segment (CS) Basis for organisationes overlevelse er en stadig tilgang af studerende. - Der sket en udvikling på dette område, så der er kommet nye segmenter til. Custermer relationships (CR) Da det er vejlederne der skaber kontakten til andre uddannelsesinstitutioner, bliver det en personlig kontakt med forbrugeren. - Altså af typen personal assistance. Vi mener at dette sagtens kunne udbygges, så al indledende information kunne hentes af den studerende selv på f.eks. websitet. Revenue Streams (R$) Pengestrømmen og et evt. overskud skabes ved hjælp af usage fee. De studerende betaler kursusgebyr og for sommerkurse og for længere ophold som udvekslingsstudent. 13

14 AIDA AIDA er en kommunikationsmodel mellem asfsender og modtager. Det bruges på alle former af markedføringsmateriale og det er vigtigt at huske at modellen bruges på hver enkelt element. Plakat for sig, web for sig osv. Vi har brugt AIDA på website og plakat. AIDA på web siden A-TTENTION: Rød I-NTEREST: Grøn D-ESIRE: Gul A-CTION: Blå Attention: Logo og atlaset på indholds siden. Interest: Er det tekst der er skrevet med grønt. Desire: Man vil gerne være som de unge der er på billederne. Action: Man kontakter dem, man bliver skrevet op til deres nyheds mail. 14

15 Attention: Igemmen vores plakat. Har vi skabt opmærksomhed ved at bruge vores ny-designed logo og tilføjet nogle linjer som kommer ud af logoet som rammer jorden på nogle forskelige steder. Som symbolisere et netværk forskelige steder på kloden, men sammen tidiget former linjerne et hjerte på vej ned ad mod jorden som bliver holdt i hånden af en hånd som symbolisere Trykhed Desire: vi har brugt space network slogan til at skabe ønsket om at lære og dele faglig viden med andre og verden som studerne. Vi har fokus igen på jorden da en del studerne går og tænker/ ønsker at det kunne være fedt at studere i udlandet, møde nye menisker skabe sig et netværk, se verden og dens kultur forskel, igen jorden på plakaten skulle gerne fange folks ønske om det Interest: På vores plakat har vi prøvet at skabe interesse ved at bruge det eksisterende slogan. Learing by sharing da vi synes det var meget godt, og hvem vil ikke lære og dele som studerne, for de fleste ved godt at et netværk betyder meget. Udover det har vi haft fokus ved jorden i hånden som symboliser netværk på jorden men også et blik af forskelige steder man kan studier i verden. Action: Når vi først har fanget vores målgruppes opmærksomhed, og de bliver intersseret og vil vide mere omkring space network, og vis de ikke gør det igemmen plakaten bliver de måske det igemmen siden. Det er der vores opgave er at give dem mulighed, for at besøge vores side og der tager de måske den endelige beslutning. Derfor er vores action på plakaten en qr kode og Http 15

16 Mediaflowchart HJEMMESIDEN FACEBOOK - TWITTER - LINKIN NYHEDSMAIL PLAKAT ANNOCER KONTAKT ATTENTION INTEREST DESIRE ACTION ACTION ACTION 16 ONLINE OFFLINE

17 Visualisering I vores design process har vi arbejdet med nogle værdier/begreber fundet på SPACE Neteworks website. Bl.a netværk, dynamisk, rummelige... - Vi har også valgt at arbejde med flere farver for at symbolisere at de arbejder på tværs af landegrænser, kulturelle og regiøse skel. Designprocesserne på website, logo og plakat er beskrevet i bilagene 1. Farver og fontvalg kan ses i designmanual. 1 Bilag side

18 Interaktion Vores løsning er valgt ud fra kundens behov. Det skal være nemt at vedligeholde websitet uden at det kræver en person der er specialist i kodning. Den er baseret på CMS system. Ulempen er at der kun er én person i vores gruppe der har kunnet det. Vi har i den forbindelse udarbejdet en manual i hvordan man opretter sider o.s.v. Den kan ses på de følgende sider... 18

19 CMS systems vejledning for Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er: Erhverv: Kirsten Kasch Kommunikation: Karen Malene Andreasen og Jens Berg Visualisering: Kristin Utne Interaktion: Thomas Jessen 19

20 Forsiden Forsiden 1 Index siden: På forsiden kan man se de aktuelle opslag. Over i venstre side kan man vælge hvilken menu side man vil se på. Klikker man eksemplet på student kan man i bunden af siden, se hvilken under menuer der er under den valgte menu: Student: Economy, Countries 20

21 Admin side: Admin 2 På admin siderne kam man lave 3 ting: - Lav ny side med nye menuer - Vælge om det skal være hoved menu eller under menu til eksisterende. - Redigere eksisterende nyhed. - Slet eksisterende side. Lav ny side: Sidens fulde titel: Her skriver man overskriften på den nyhed man skal have på siden. (Står over indholdet på siden) Link navn: Her skriver man navnet på det link man vil have ud på siden, som hoved menu eller under menu. Start dato: Start datoen er den dato hvor nyheden skal være på siden.(skal står sådan: aar-mdr-dag) Slut dato: Slut datoen er den dato hvor nyheden skal fjernes fra siden. (skal står sådan: aar-mdr-dag) 21

22 Admin 3 Indsæt id: Hvis man bare vil have en hoved menu skriver man ingen id i feltet, skal det være en under menu til en eksisterende menu skal id på denne menu skrives uanset om det er en under menu til en under menu: id = 11 (student) skal sætte ind i id feltet: (så kommer den ind under student). 11 Indhold: I indholds feltet skriver man det indhold man gerne vil have på side. Fil: Ved fil browser man et billede til sin siden, tryk på browse.. og man for et vindue op så man kan finde det billede man vil bruge der hvor man nu engang gemmer sine billeder. Lav ny side: Tryk på Lav ny side og den nye side bliver oploadet, klik der efter på linket Se siden, så kommer man ud på forsiden. Klik på linket(er det en under menu så klik på hoved linket så kommer man ind til det) man har lavet og den er på plads. Rediger eksisterende side: Man skal så bare huske den id der står oppe i adresse linjen så man kan indtaste den her. Så trykker man på: Redigere eksisterende side. Så kommer man her ind på denne side: 22

23 Admin 4 Det er stort set det samme som når man laver en ny side, med den ene forskel at her for man teksten med man skrev i på den eksisterende side man vil rette. Det er vigtigt at huske at datoerne skal stå sådan: aar-mdr-dag. Man skal også huske at browse et nyt billede (eller det man brugte før) man skal bare browse et ellers for man ikke et billede med når man redigere. Tryk derefter på Ret ny side Slet eksisterende side: Slet forgår på samme måde som rediger indsæt id på det på gældende side og tryk på Slet eksisterende side og den bliver slettet. Slet side: Ekstra: Vil man have flere bokses (<div></div>) på siden, går man ind på index.php og sætter den (<div id= bla ></div> HUSK ID) der vor man vil have den. og går derefter ind i style.css og sætter id ind (id= bla ) og styler den som man vil havr den, det påvirker ikke resten af siden andet end det bliver længer i sitet. Obs: De billeder der er på siden er redigeret i photoshop med image size max 300 x 300 px og gemt til web. 23

24 Database 5 Database er opbygget på følgende måde: - Id har en nøgle. - Int bruges da det kun er tal. - Varchar bruges da der både kan være tal og bogstaver i, 255 er hvor meget indhold der kan være i. - Text er til rene bogstaver der behøver man ikke at angive hvor mange der skal være i lige som i varchar. - Showing enum ( 0, 1 ) fortæller om den skal vises ( 1 ) og skal den ikke vises ( 0 ). - Dato er her valgt til date man kan også bruge int, TIME, DATETIME, TIMESTAMP. - Sti: har jeg valgt til at være varchar 255 da url både kan være tal og bogstaver og temmelig lang. 24

25 Relationer. Database 6 Id og parent er relateret til hinanden. Dvs.: Parent = 0 er det hoved menu. Da den ingen forældre har. Parent = 11 er det fordi den har en forælder der har en id = 11 Eksempel: Student har en id = 11 Student har en parent = 11 Economy har en id = 12 (sin egen id) Economy har en parent = 11 (det er en under menu til student derfor parent = 11) Study abroad har en id = 14 Abroad har en parent = 13 (da det er en under menu til Study abroad id = 14) Pagestitel: Er overskriften på siden. Linklabel: Er det linket hedder på siden. Pagesbody: Er det indhold der skal være på siden. 25

26 Opbygning i kaldet til databasen: Database 7 $sqlcommand = "SELECT pagebody, sti, pagetitel, dato FROM cms_pages WHERE id = '$pageid' LIMIT 1"; $query = mysqli_query($myconnection,$sqlcommand)or die(mysqli_error()); while ($row = mysqli_fetch_array($query)){ $body = $row['pagebody']; $sti = $row['sti']; $pagetitel = $row['pagetitel']; $dato = $row['dato']; } Ved at kalde sådan som oven for, hvor id = $pageid så for man de aktuelle ting med som høre til det aktuelle id. Limit 1: gør at der kun bliver vist 1 på siden selvom der måske skulle være 20 i databasen. 1: $sqlcommand = "SELECT id,linklabel FROM cms_pages WHERE parent='0' ORDER BY id"; 2: $query = mysqli_query($myconnection, $sqlcommand)or die(mysql_error()); 3: $menudisplay =''; 4: while($row = mysqli_fetch_array($query)){ 5: $pid = $row['id']; 6: $linklabel = $row['linklabel']; 7: $menudisplay.= '<a href="index.php?pid='.$pid. '">'.$linklabel. '</a><br />'; } 1: Her kalder jeg linklabel på id og hvor parent = 0(Hovedmenu). 2: Her blievr der tjekke om der er forbindelse til severen. 3: $menudisplay = ; gemmer alt HTML der er lavet på siden. 4: Her køre der er while rundt som sørger for at eksisterende links og nye links kommer på siden. 5: $pid = $row[ id ]; (indhold) sørger for at det der er blevet skrevet til den påglædende side kommer frem. 6: $linklabel = $row[ linklabel ]; sørger for at det navn du har givet din side (menu link) også er det rigtige der kommer frem. 7: $menudisplay siger nu at den skal udskrive det HTML der er blevet lavet til index.php sammen med $pid (indholdet på siden) og $linklabel (menu link), så lave de sammen den første kode stumt ens side. 26

27 Konklussion Gennem research har vi fundet ud af at SPACE Networks primære identitet og hjemmeside ikke er kendt blandt udvekslings/studerende, hvor den er mere kendt blandt undervisere, virksomheder og rektorer. De unge studerende kunne godt bruge et større fokus på dem, og langt flere informationer på uddannelsestederne, som var lettere tilgængelige. De informationer kunne tilgængelige både før, under og efter udvekslingen, samtidigt med at der opretholdes et højt fagligt niveau. Dette niveau afhænger af en del faktorer, blandt andet engagerede undervisere og i nogle tilfælde afhænger det også af faciliteter så som større lokaler og beder arbejdes forhold. De unge var enige om at sited burde henvende sig noget mere til dem og dette er der blevet gjort som et forslag som der kan arbejdes videre med. Vi har valg at der skal anvendes noget mere facebook, twitter og linkid som et led i et større netværk. Der skal ligeledes gøres være opmærksomhed omkring Space, dette gøres med plakater og annoncer i forskellig blade, da alle disse kanaler henvender sig til mange unge på en gang. Med dette nye koncept positionere vi os mere på det markedet vi er på, da vi er en meget stor organisation, men opbakning fra diverse store virksomheder og skoler i 30 forskellige lande. Visuelt er der blevet arbejdet med nye farver, opsætning af logo, nyt logodesign og design på hele sited, for til sidst at udforme en designmanual. Logoprocessen har været lang og sej da der har været meget fokus på, dette påvirker sidens design, med farve valg og skrift typer. 27

28 Indholdsfortegnelse - bilag Desk research side 1 Mindmap side 3 Logo side 4 Plakat side7 Web side 10

29 1

30 2

31 3

32 4

33 5

34 4

35 5

36 6

37 7

38 8

39 9

40 10

41 11

42

43

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK URL: http://mark4286.mmd.eal.dk/ 3-1-2013 S. 0 Portfolio Der er gået ½ år siden jeg begyndte på Multimedieuddannelsen i Odense

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Tekster til web Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Digital Markedsføring 2011 Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Har siden 1983 arbejdet med kommunikation, markedsføring og PR, siden 1999 med

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK 7 GRATIS RÅD $ $ 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online MERE SALG ELLER FLERE KONTAKTER HELT GRATIS. Som ejer eller leder af en virksomhed med en kommerciel

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

SEO seminar. Agenda. SEO Myter Indeksering Søgeordsanalyser Onsite SEO Linkbuilding & Ekstern SEO Stjæl med arme og ben!

SEO seminar. Agenda. SEO Myter Indeksering Søgeordsanalyser Onsite SEO Linkbuilding & Ekstern SEO Stjæl med arme og ben! SEO Køreplan 1 SEO seminar Agenda SEO Myter Indeksering Søgeordsanalyser Onsite SEO Linkbuilding & Ekstern SEO Stjæl med arme og ben! 2 SEO Myter 3 DEM MED FLEST PENGE LIGGER NR. 1 I SØGEMASKINERNE NEJ

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

S&E Bazar Fyn. Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012

S&E Bazar Fyn. Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012 2012 S&E Bazar Fyn Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012 Indhold Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Problemstillinger:... 2 Kommunikation:... 3 Hvilken målgruppe ønsker vi at henvende

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Martin Møller Web1b Tirsdag den 19 juni 2012

Martin Møller Web1b Tirsdag den 19 juni 2012 Martin Møller Web1b Tirsdag den 19 juni 2012 Projektbeskrivelse 3 Tema valg 3 Budskab 3 Afsender 4 Målgruppe 4 Kommunikations mål 4 Skitser 6 Layout index 7 Layout Kulturliv 8 Layout Gratis glæder 9 Layout

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Afsluttende projekt KOM/IT afsluttende projekt Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Indholdsfortegnelse Case... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe analyse og defination... 3 Laswell kommunikationsmodel... 3 AIDA

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere