SPACE NETWORK - fra god til bedre...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPACE NETWORK - fra god til bedre..."

Transkript

1 Space Network Omdefinering og re-branding URL: php?pid=5 Adlevering d Antal sider: 27 + bilag SPACE NETWORK - fra god til bedre... Erhvervsakademiet Lillebælt Multimediedesigner, Odense Gruppemedlemmer: Pia Skriver Daniel Gade Maj-Britt Gierahn Vejledere: Erhverv: Kirsten Kasch Kommunikation: Karen Malene Andreasen, Jens Berg, Dan Johanneson Visualisering: Kristin Utne Interaktion: Bjane Slipsager, Thomas Jessen

2

3 Indholdsfortegnelse:.. Introduktion side 4 Metodevalg side 4 Problemformulering side 4 Reseach side 5 Spørgeskema side 6 SWOT - TOVS side 7 Målgruppe side 8 Mind map side 8 Idegenerering side 8 Logo Sitestruktur Plakat Mission, vision og Værdier side 9 Dekonklussion side 10 Micro- macromiljø side 10 Pest side 11 Forretningsmodel side 12 AIDA side 14 Mediaflowchart side 16 Visualisering side 17 Interaktion side 18 Konklussion side 27 Bilag side xx

4 Projekt: Omdefinering og re-branding af SPACE NETWORK Introduktion: Hvis man ønsker at styrke sine kompetencer er valgmulighederne mange og udbyttet stort. Det er samtidig vigtigt at den investering honoreres med seriøsitet og kompetence at skabe en tryghed hos brugeren & virksomheden. Space Network er en organisation med 25 år erfaring på det europæiske kontinent. Og de burde dermed være en vægtig udbyder i forhold til sine konkurrenter. I denne rapport vil vi til dels kigge på hvordan vi kan ændre det visuelle udtryk for organisationen, men også vise at alle de gode ressourcer der allerede findes kan udbygges og dermed gøre SPACE Network til en konkurrencedygtig spiller på markedet. Da vi mener at fundamentet er i orden, vil vi se på hvordan man kan udvikle konceptet i stedet for at slette det eksisterende. Det vil skabe den dynamik der skal til for at SPACE Network kan overleve de næste 25 år. Metodevalg * Desk / Field research * SWOT / TOVS * PEST * Mindmap * Micro- Macromiljø * AIDA * Mediaflowchart Problemformulering: Når den overordnede opgave lyder på at re-branding og omdefinering af organisationen, er der allerede en vis erkendelse af at der er noget der ikke fungerer. I dag bruges den viden der er til rådighed i organisationen, som et fagligt værktøj af de mange vejledere der sidder på uddannelsesstederne rundt omkring i Europa. Men i løbet af årene er der kommet flere uddannelsesretninger til og nye faglige netværk er opstået, uden at organisationen har ændret sig. SPACE Netværk skal ende med at være en treenighed af samarbejdspartnere. Vejlederne, erhvervslivet og de studerende. Vores valg af fokusområde er de studerende, men det betyder ikke at dette ville være den eneste mulighed for at løse problemstillingen, men bare at det er et fravalg af at undersøge andre muligheder. Grunden til at vi vælger dette, er at det er de studerende som gruppe udgør det tredje ben som i dag ikke bidrager med al deres erfaring og viden. 4

5 Grundtanken for vores tilgang til dette projekt vil derfor være: Fra god til bedre. Målet er at præsentere det nye koncept ved 25 års jubilæum arrangementet d. 23 april 2014 i Irland. Research: Vi har brugt desk- og fieldresearch metoden til få flere oplysninger om SPACE Network og deres konkurrenter, samt en mulighed for at finde ud af hvor udbredt kendskabet af SPACE Network er blandt de studerende. I vores desk-research har vi i forhold til SPACE Network set på deres egen-opfattelse, hvem har tilgang til hvilke informationer, samt det visuelle udtryk. Desuden har vi set på konkurrenterne på tilsvarene måde. Desk research - SPACE Network website 1 Det umiddelbare indtryk vi fik ved at klikke rundt på siden, var at det var utroligt teksttungt, infomateriale fra 2011, at man som studerende ikke har mulighed for at oprette en profil. Alt i alt bærer det præg af at man ikke behøver at sælge, for brugerne er der jo helt automatisk. Desuden virker det ikke som en organisation der har gjort sig nogen som helst overvejelser i forhold til vision, målsætninger eller strategi. Men når man så dykker ned i undermenuerne, så finder man ud af at de faktisk har gjort sig mange overvejelser omkring disse ting 2. De bruger dem bare ikke som et aktiv. Desk research Konkurrenter Vores undersøgelse af konkurrenter afprøvede vi nogle forskellige søgeord både på dansk og på engelsk, blandt andet: udvekslingsstudent i Europa, exchange student. Det gjorde vi af to grunde, dels for at se om søgeresultatet gav samme resultat og dels for at undersøge lidt om SEO i forhold til SPACE Network 3. Fælles for de konkurrent-sider vi har undersøgt, er at der er mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev. Desuden er der nogle steder mulighed for student-log in. Bare disse to muligheder giver mulighed for fremtidig dialog med eventuelle brugere. Rent visuelt sælger de samvær, fællesskab Søgeresultatet af de to ovennævnte forsøg var ret nedslående i forhold til SPACE Network. Efter side tre opgav jeg at finde dem. Den endelig konklusion af vores desk research var at selv om intentionen er at være et B2C foretagende, så opfatter vi deres måde at kommunikere på i dag som B2B. Der er ingen direkte dialog med de studerende som ellers er en stor del af deres kerneydelse bilag s

6 Field research At foretage en field research var meget begrænset af at al information den vej skulle komme fra vores vejledere, samt kollektiv information med den internationale klasse. Så ud over muligheden for gruppevejledning, så havde vi 30 minutters spørgetid med Morten Lassen, som bl.a. arbejder med vejledning af studerende der vil tage semester ophold i udlandet. Vi ville gerne have haft mulighed for at spørge tidligere kontakt til studerende der tidligere havde benyttet sig af SPACE Network. Men fik af vide at det ikke var en mulighed. Desuden kom informationen i etaper og efter spørgetiden med Morten Lassen sad vi med en klar fornemmelse af at hvis vi havde haft de informationer før, ville vi nok have valgt vores målgruppe anderledes. Men vi var på det tidpunkt for langt i processen og valgte af at fortsætte med de studerende som målgruppe. Derfor sendte vi spørgeskemaer ud til undervisere på vores uddannelses institution, men modtog kun to svar ud af seks mulige. For at kunne underbygge vores formodning om at studerende ikke have den store kendskab til SPACE Network, valgte vi at lave endnu en spørgsmåls undersøgelse. Men dette har kun resulteret i 8 svar. Opsummering af research På baggrund af vores research mener vi at SPACE Network i dag har organiseret sig som en B2B organisation, på grund af det lukkede miljø de operer i. Men da de studerende faktisk er deres målgruppe mener vi at de skal arbejde hen i mod at blive en B2C organisation. I den forbindelse er der nogle konkrete ting som vi har overvejet * medlemlog in * nyhedsbrev * Der ligger en gammel brochure fra 2011, som skal opdatreres * Bedre og mere overskuelig struktur på sitet * Profiler af de studerende, for at skabe kontakt til erhvervslivet * Sociale medier: LinkedIn og måske facebook. Der eksisterer allerede en Facebook-side, men tilsyneladende bruges den kun af vejlederne. - Måske ville det være hensigtsmæssigt at begge grupper havde deres eget forum, grundet de forskellige interessefelter. Spørgeskemaer Vores resultat af begge vores spørgeskema- undersøgelser, har givet os så få svar at vi egentlig ar arbejdet videre uden hensyn til disse. Men for at dokumentere at vi har forsøgt at undebygge vores valg af fokus-gruppe, så vedlægges et link 4. 4 https://www.surveymonkey.com/home/ 6

7 SWOT og TOVS STYRKER (S) S1: Gammel organisation S2: Samlingspunkt for vejledere rundt om i Europa S3: Stort fagligt netværk S4: vilje til at fortsætte... Tows-Analyse Interne forhold SVAGHEDER (W) W1: for få ressourcer til at udvikle Space W2: Manglende strategier og delmål W3: Samarbejde med erhvervsli fungerer ikke W4: Svær at opdage - dårlig Seo. Eksterne forhold MULIGHEDER (O) O1: Give de studerende en plads i fælleskabet og gøre space til en dynamisk organisation O2: Gøre kommunikationen beder mellem brugerne O3: Øge kendskabet til space O4: Et godt sted at netværke. TRUSLER (T) T1: Space ophører med at eksisterer T2:opfattes ikke som seriøs en samarbejdspartner T3: De studerende opfatter ikke space som et godt kort på hånden. MAXI-MINI (S+O) MINI-MAXI (W+O) A: Hurtigst muligt integrere de studerne i space oganisationen (S4,O1,O2, O3,O4) B: Gøre kommunkikationen beder imellem de eksisterende Space brugerne så som Vejlederne & virksomhederne ( S1,S3,S4,O1,O2,O4) MAXI-MINI (S+T) MINI-MINI (W+T) A: Skabe beder kontakter, projekter & muligheder blandt nye & gamle virksomheder så space kan se nye tidere i øjnene ( T1,T2,T3,S1,S3,S4) A: designe en side som henvender sig til de studerne & optimere Seo, så den er mere tilgængelig (O1,W1,W4,) B: Der skal mere fokus på samarbejds partner og sponsore for space fremtid og muligheder (W3,W4,O2,O3) A: Der skal flere ressourcer, planlægning og midler til organisationen space vis de skal udvikle sig og nå Nye højder. (W1,W2,T1,T2 ) 7

8 Målgruppe / projektfokus Efter at have afsluttet vores reseach har vi besluttet at arbejde hen i mod at de studerende skal være en aktiv del af SPACE Netværk, så der bygges videre på det gode fundament som organisationen allerede hviler på. At organisationen har 25 års erfaring med at hjælpe de studerende til positive oplevelser betyder jo også at der er 25 års erfaring hos de studerende. Sammen kan alle involverede parter tilføre organisationen dynamik, og vi mener at det kan ske med få tilføjelser til det eksisterende site. Det vil gøre de nye tiltag både nemme at implementere og uden de store omkostninger. Mindmap Efter vi hvade udarbejdet desk- & field reserch omkring space network organisation og siden. Var det på tide at komme i gang med at udføre et mindmap. Som skulle gives os et beder overblik over muligheder og ideer vi kunne anvende til vores space projekt. Vi skulle hver for sig gå hjem & tænke på kreavtive realistiske ideer og out off the box som vi har lært på første semester igemmen vores undervisning og lærings process. Dagen efter mødtes vi om morgen for at brife hianen omkring vores tanker og ideer som vi ville samle til et mindmap. Men også for at inspirere hianen med vores ider, foreslag, tanker, muligheder.og det kom der også noget godt ud af, en del flere inputs i tale og vores overvejlser for at samle ideerne til et mindmap. efter dette tog vi stilling til at vores mindmap skulle laves i et flot grafisk element som første og fremmest skulle være en del af rapportens bilag men også at vi kunne bruge den til en del af vores præsentation matriale 5 Idegenerering Efter mindmap- fasen, så lavede vi oplæg til logo, sitemapstruktur op en plakat. Vi arbejdede i Iterative faser hvor vi fordelte opgaverne i mellem os, viste det frem og gav hinanden feedback. Derefter gik vi tilbage til tegnebordet for at komme med nyt oplæg til endelig godkendelse i gruppen eller vi indarbejdede de justeringer som feedback en havde givet. Kildekritik Det kan diskuteres om SPACE Network s selvopfattelse nedskreven som visioner og hensigtserklæringer kan betragtes som valid kilde, eftersom de ikke 100 procent efterlever dem. Hverken verbalt eller visuelt. På den anden side mener vi at når en organisation har overlevet 25 år, så bør det i sig selv tælle for noget. I sær når det er frivillig ulønnet arbejdskraft der er den store drivkraft 6. 5 Se bilag s kilde: Morten Lassen ved 30 minutters oplæg. - Vejleder ved EAL 8

9 Mission, Vision og Værdier At en organisation sætter ord på deres selvopfattelse er helt essentielt. Det skaber en fælles identitet og et fundament som alle kan arbejde ud fra. I sær i en organisation som SPACE Network er dette vigtigt, da de opererer på tværs af kulturelle og religiøse skel og ikke som udgangspunkt har samme tilgang til begrebet uddannelse. Mission Handler om de kerneydelser som virksomheden leverer til kunden / brugeren. Det fremtidige eksistensgrundlag 7. I dette tilfælde bekræfter organisationens mangeårige eksistens, at de ved hvad de snakker om. De har endda formået at udvide deres kerneområder til at omfatte flere forskellige uddannelsesretninger. Vision Det visionære grundlag er med til at skabe det fælles mål, som alle involverede parter stræber efter at efterleve. Det skal inspirere, begejstre og motivere medarbejderne i deres daglige arbejde 8. Igen er det faktummet at SPACE Network har eksisteret i 25 år en bekræftelse på den motivation og begejstring der gemmer sig hos medarbejdere på uddannelsesinstitutioner rundt om i Europa. Og selv om de ikke visuelt gør brug af mottoet Learning by sharing (note), så efterleves det i praksis. Værdier Det er nogle grundlæggende principper for de ansattes adfærd. Det er er begreber som moral og etik gemmer sig 9. Dette er også noget som SPACE Network allerede har taget stilling til jfr. Deres website side 60 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 8 side 62 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 9 side 63 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 10 9

10 Delkonklussion I den indledende fase har vi gennem research fastslået at fundamentet i SPACE Network er sundt og de har de fundamentale overvejelser på plads: f.eks. mission, vision og værdier. Samtidig er der også ting der halter og som ikke er implementeret. Der er tegn på udmattelse og den dynamik der måske en gang har været til stede er ikke helst så synlig længere. Organisationen er vokset uden at der er blevet efterevalueret f.eks. Er det stadig det rigtige valg at indsatsen baseres udelukkende på frivillige ildsjæle? Eller ville det være bedre at skaffe midler til måske at kunne ansætte få tovholdere? Det vil en nærmere analyse måske kunne afklare Micro- macro miljø For at kunne danne os et samlet overblik af hvordan SPACE Network s fremtidige verdensbillede kunne se ud kan vi benytte en model som tilsammen kan give et bud på en fremtidig strategiplanlægning 11. Organisationens micromiljø er det nære miljø hvor aktørerne har en direkte påvirkning og som organisationen har mulighed for at påvirke 12. Makromiljøet derimod er ude-fra-kommende faktorer, som virksomheden ikke har indflydelse på, men bare er nød til at indordne sig under side 126 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 12 side 127 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 13 side 63 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 10

11 For at se nærmere på macromiljøet kan man benytte PESTanalysen for at få defineret de parametre der gør sig gældende 14. PEST analyse SPACE Network P: Med hovedkvarteret placeret i Bergen, Norge er SPACE Network underlagt nogle regler udstedt af den norske regering, men også Eu regler E: Kan være under indflydelse af de økonomiske midler som de studerende har mulighed for at bringe med sig, efter gældende lokale og EU-regler for f.eks. SU. De er ikke underlagt et enkelt lands demografiske forhold, hvilket giver en positiveffekt og stabilisering af kundegrundlaget. S: Indstillingen i dag generelt mere ud ad gående. Familiemønstret er i dag ændret, så generationerne ikke er forpligtet overfor hinanden. Mobilitet over landegrænser er en selvfølgelighed. Sociologisk set er vi også blevet mere individorienteret. Vores egen story-tel ling er i fokus, og et semester abroard ses ofte som et plus på den konto. T. Den teknologiske udvikling gør det nemmere at nå ud til mange for få midler Men det gælder selvfølgelig også konkurrenterne Fordelen for SPACE Network, er at de har hands on i forhold til forbrugerne på uddannelsesinstitutionerne. Og det må ses som en klar fordel. Sociale medier som f.eks. LinkedIn, ville man også kunne bruge med fordel da det allerede er et medie som skaber forbindelse mellem studerende og erhvervslivet. 14 side 130 -Intenational Markedsføring v/ Finn Rolighed Andersen Bjarne Warming Jensen Kurt Jepsen Mette Risgaard Olsen Peter Schmalz 11

12 Business Model Canvas 1 Key Partners (KP) Samarbejdspartnerne til SPACE Network er erhvervslivet. Det er vigtigt at dette samarbejde plejes, da de samtidig er stedet for afsætning, hvis man tænker de studerende som en forbedret varer efter de har haft kontakt med organisationen. Key Activities (KA) SPACE Networks produkt kan deles i to ting. De sælger viden i form af kurser og skoleophold. De studerende for ikke kun tilgang til konkret viden, men også mange andre livs kompetencer. De er ikke helt så målbare som et eksamensbevis, men ikke mindre vigtige eller postive. Key Resources (KR) Hovedresourcen i organitationen er alle de vejledere der sidder på uddannelsesinstitutionerne rundt om i Europa. De engagerer sig og gør en indsats for at skabe gode rammer for at studerende kan få et ophold på en partner-skole. Erfaringsgrundlaget i organisationen er enormt. - Det er også en vigtig resource. Cost Structure (C$) Strukturen er cost-driven, det vil sige at der er meget fokus på hvad tingene koster så omkostningerne kan holdes på et absolut minimum. Grunden er nok, at der ikke er en stabil tilstrømning af kapital. - Forretningsmodellen er faktisk baseret på frivillig arbejdskraft. Value Propersition (VP) Er det der hos SPACE Network som er interssersant for brugeren.. - Nye kompetencer. 1 side Business Model Generation by Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, 12

13 Channels (CH) Destributions kanalerne ligger ikke i fysiske rammer hos SPACE Network. De ligger igen hos vejlederne og de enkelte uddannelsesinstitutioner. Vejlederne er benzinen og institutionerne er de fysiske kanaler. Desuden er de årlige møder, projektsamarbejde mellem vejlederne med til at skabe et netværk som også er helt essentielt. Custermer segment (CS) Basis for organisationes overlevelse er en stadig tilgang af studerende. - Der sket en udvikling på dette område, så der er kommet nye segmenter til. Custermer relationships (CR) Da det er vejlederne der skaber kontakten til andre uddannelsesinstitutioner, bliver det en personlig kontakt med forbrugeren. - Altså af typen personal assistance. Vi mener at dette sagtens kunne udbygges, så al indledende information kunne hentes af den studerende selv på f.eks. websitet. Revenue Streams (R$) Pengestrømmen og et evt. overskud skabes ved hjælp af usage fee. De studerende betaler kursusgebyr og for sommerkurse og for længere ophold som udvekslingsstudent. 13

14 AIDA AIDA er en kommunikationsmodel mellem asfsender og modtager. Det bruges på alle former af markedføringsmateriale og det er vigtigt at huske at modellen bruges på hver enkelt element. Plakat for sig, web for sig osv. Vi har brugt AIDA på website og plakat. AIDA på web siden A-TTENTION: Rød I-NTEREST: Grøn D-ESIRE: Gul A-CTION: Blå Attention: Logo og atlaset på indholds siden. Interest: Er det tekst der er skrevet med grønt. Desire: Man vil gerne være som de unge der er på billederne. Action: Man kontakter dem, man bliver skrevet op til deres nyheds mail. 14

15 Attention: Igemmen vores plakat. Har vi skabt opmærksomhed ved at bruge vores ny-designed logo og tilføjet nogle linjer som kommer ud af logoet som rammer jorden på nogle forskelige steder. Som symbolisere et netværk forskelige steder på kloden, men sammen tidiget former linjerne et hjerte på vej ned ad mod jorden som bliver holdt i hånden af en hånd som symbolisere Trykhed Desire: vi har brugt space network slogan til at skabe ønsket om at lære og dele faglig viden med andre og verden som studerne. Vi har fokus igen på jorden da en del studerne går og tænker/ ønsker at det kunne være fedt at studere i udlandet, møde nye menisker skabe sig et netværk, se verden og dens kultur forskel, igen jorden på plakaten skulle gerne fange folks ønske om det Interest: På vores plakat har vi prøvet at skabe interesse ved at bruge det eksisterende slogan. Learing by sharing da vi synes det var meget godt, og hvem vil ikke lære og dele som studerne, for de fleste ved godt at et netværk betyder meget. Udover det har vi haft fokus ved jorden i hånden som symboliser netværk på jorden men også et blik af forskelige steder man kan studier i verden. Action: Når vi først har fanget vores målgruppes opmærksomhed, og de bliver intersseret og vil vide mere omkring space network, og vis de ikke gør det igemmen plakaten bliver de måske det igemmen siden. Det er der vores opgave er at give dem mulighed, for at besøge vores side og der tager de måske den endelige beslutning. Derfor er vores action på plakaten en qr kode og Http 15

16 Mediaflowchart HJEMMESIDEN FACEBOOK - TWITTER - LINKIN NYHEDSMAIL PLAKAT ANNOCER KONTAKT ATTENTION INTEREST DESIRE ACTION ACTION ACTION 16 ONLINE OFFLINE

17 Visualisering I vores design process har vi arbejdet med nogle værdier/begreber fundet på SPACE Neteworks website. Bl.a netværk, dynamisk, rummelige... - Vi har også valgt at arbejde med flere farver for at symbolisere at de arbejder på tværs af landegrænser, kulturelle og regiøse skel. Designprocesserne på website, logo og plakat er beskrevet i bilagene 1. Farver og fontvalg kan ses i designmanual. 1 Bilag side

18 Interaktion Vores løsning er valgt ud fra kundens behov. Det skal være nemt at vedligeholde websitet uden at det kræver en person der er specialist i kodning. Den er baseret på CMS system. Ulempen er at der kun er én person i vores gruppe der har kunnet det. Vi har i den forbindelse udarbejdet en manual i hvordan man opretter sider o.s.v. Den kan ses på de følgende sider... 18

19 CMS systems vejledning for Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er: Erhverv: Kirsten Kasch Kommunikation: Karen Malene Andreasen og Jens Berg Visualisering: Kristin Utne Interaktion: Thomas Jessen 19

20 Forsiden Forsiden 1 Index siden: På forsiden kan man se de aktuelle opslag. Over i venstre side kan man vælge hvilken menu side man vil se på. Klikker man eksemplet på student kan man i bunden af siden, se hvilken under menuer der er under den valgte menu: Student: Economy, Countries 20

21 Admin side: Admin 2 På admin siderne kam man lave 3 ting: - Lav ny side med nye menuer - Vælge om det skal være hoved menu eller under menu til eksisterende. - Redigere eksisterende nyhed. - Slet eksisterende side. Lav ny side: Sidens fulde titel: Her skriver man overskriften på den nyhed man skal have på siden. (Står over indholdet på siden) Link navn: Her skriver man navnet på det link man vil have ud på siden, som hoved menu eller under menu. Start dato: Start datoen er den dato hvor nyheden skal være på siden.(skal står sådan: aar-mdr-dag) Slut dato: Slut datoen er den dato hvor nyheden skal fjernes fra siden. (skal står sådan: aar-mdr-dag) 21

22 Admin 3 Indsæt id: Hvis man bare vil have en hoved menu skriver man ingen id i feltet, skal det være en under menu til en eksisterende menu skal id på denne menu skrives uanset om det er en under menu til en under menu: id = 11 (student) skal sætte ind i id feltet: (så kommer den ind under student). 11 Indhold: I indholds feltet skriver man det indhold man gerne vil have på side. Fil: Ved fil browser man et billede til sin siden, tryk på browse.. og man for et vindue op så man kan finde det billede man vil bruge der hvor man nu engang gemmer sine billeder. Lav ny side: Tryk på Lav ny side og den nye side bliver oploadet, klik der efter på linket Se siden, så kommer man ud på forsiden. Klik på linket(er det en under menu så klik på hoved linket så kommer man ind til det) man har lavet og den er på plads. Rediger eksisterende side: Man skal så bare huske den id der står oppe i adresse linjen så man kan indtaste den her. Så trykker man på: Redigere eksisterende side. Så kommer man her ind på denne side: 22

23 Admin 4 Det er stort set det samme som når man laver en ny side, med den ene forskel at her for man teksten med man skrev i på den eksisterende side man vil rette. Det er vigtigt at huske at datoerne skal stå sådan: aar-mdr-dag. Man skal også huske at browse et nyt billede (eller det man brugte før) man skal bare browse et ellers for man ikke et billede med når man redigere. Tryk derefter på Ret ny side Slet eksisterende side: Slet forgår på samme måde som rediger indsæt id på det på gældende side og tryk på Slet eksisterende side og den bliver slettet. Slet side: Ekstra: Vil man have flere bokses (<div></div>) på siden, går man ind på index.php og sætter den (<div id= bla ></div> HUSK ID) der vor man vil have den. og går derefter ind i style.css og sætter id ind (id= bla ) og styler den som man vil havr den, det påvirker ikke resten af siden andet end det bliver længer i sitet. Obs: De billeder der er på siden er redigeret i photoshop med image size max 300 x 300 px og gemt til web. 23

24 Database 5 Database er opbygget på følgende måde: - Id har en nøgle. - Int bruges da det kun er tal. - Varchar bruges da der både kan være tal og bogstaver i, 255 er hvor meget indhold der kan være i. - Text er til rene bogstaver der behøver man ikke at angive hvor mange der skal være i lige som i varchar. - Showing enum ( 0, 1 ) fortæller om den skal vises ( 1 ) og skal den ikke vises ( 0 ). - Dato er her valgt til date man kan også bruge int, TIME, DATETIME, TIMESTAMP. - Sti: har jeg valgt til at være varchar 255 da url både kan være tal og bogstaver og temmelig lang. 24

25 Relationer. Database 6 Id og parent er relateret til hinanden. Dvs.: Parent = 0 er det hoved menu. Da den ingen forældre har. Parent = 11 er det fordi den har en forælder der har en id = 11 Eksempel: Student har en id = 11 Student har en parent = 11 Economy har en id = 12 (sin egen id) Economy har en parent = 11 (det er en under menu til student derfor parent = 11) Study abroad har en id = 14 Abroad har en parent = 13 (da det er en under menu til Study abroad id = 14) Pagestitel: Er overskriften på siden. Linklabel: Er det linket hedder på siden. Pagesbody: Er det indhold der skal være på siden. 25

26 Opbygning i kaldet til databasen: Database 7 $sqlcommand = "SELECT pagebody, sti, pagetitel, dato FROM cms_pages WHERE id = '$pageid' LIMIT 1"; $query = mysqli_query($myconnection,$sqlcommand)or die(mysqli_error()); while ($row = mysqli_fetch_array($query)){ $body = $row['pagebody']; $sti = $row['sti']; $pagetitel = $row['pagetitel']; $dato = $row['dato']; } Ved at kalde sådan som oven for, hvor id = $pageid så for man de aktuelle ting med som høre til det aktuelle id. Limit 1: gør at der kun bliver vist 1 på siden selvom der måske skulle være 20 i databasen. 1: $sqlcommand = "SELECT id,linklabel FROM cms_pages WHERE parent='0' ORDER BY id"; 2: $query = mysqli_query($myconnection, $sqlcommand)or die(mysql_error()); 3: $menudisplay =''; 4: while($row = mysqli_fetch_array($query)){ 5: $pid = $row['id']; 6: $linklabel = $row['linklabel']; 7: $menudisplay.= '<a href="index.php?pid='.$pid. '">'.$linklabel. '</a><br />'; } 1: Her kalder jeg linklabel på id og hvor parent = 0(Hovedmenu). 2: Her blievr der tjekke om der er forbindelse til severen. 3: $menudisplay = ; gemmer alt HTML der er lavet på siden. 4: Her køre der er while rundt som sørger for at eksisterende links og nye links kommer på siden. 5: $pid = $row[ id ]; (indhold) sørger for at det der er blevet skrevet til den påglædende side kommer frem. 6: $linklabel = $row[ linklabel ]; sørger for at det navn du har givet din side (menu link) også er det rigtige der kommer frem. 7: $menudisplay siger nu at den skal udskrive det HTML der er blevet lavet til index.php sammen med $pid (indholdet på siden) og $linklabel (menu link), så lave de sammen den første kode stumt ens side. 26

27 Konklussion Gennem research har vi fundet ud af at SPACE Networks primære identitet og hjemmeside ikke er kendt blandt udvekslings/studerende, hvor den er mere kendt blandt undervisere, virksomheder og rektorer. De unge studerende kunne godt bruge et større fokus på dem, og langt flere informationer på uddannelsestederne, som var lettere tilgængelige. De informationer kunne tilgængelige både før, under og efter udvekslingen, samtidigt med at der opretholdes et højt fagligt niveau. Dette niveau afhænger af en del faktorer, blandt andet engagerede undervisere og i nogle tilfælde afhænger det også af faciliteter så som større lokaler og beder arbejdes forhold. De unge var enige om at sited burde henvende sig noget mere til dem og dette er der blevet gjort som et forslag som der kan arbejdes videre med. Vi har valg at der skal anvendes noget mere facebook, twitter og linkid som et led i et større netværk. Der skal ligeledes gøres være opmærksomhed omkring Space, dette gøres med plakater og annoncer i forskellig blade, da alle disse kanaler henvender sig til mange unge på en gang. Med dette nye koncept positionere vi os mere på det markedet vi er på, da vi er en meget stor organisation, men opbakning fra diverse store virksomheder og skoler i 30 forskellige lande. Visuelt er der blevet arbejdet med nye farver, opsætning af logo, nyt logodesign og design på hele sited, for til sidst at udforme en designmanual. Logoprocessen har været lang og sej da der har været meget fokus på, dette påvirker sidens design, med farve valg og skrift typer. 27

28 Indholdsfortegnelse - bilag Desk research side 1 Mindmap side 3 Logo side 4 Plakat side7 Web side 10

29 1

30 2

31 3

32 4

33 5

34 4

35 5

36 6

37 7

38 8

39 9

40 10

41 11

42

43

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Social Medie Strategi For ikke- B2C virksomheder Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Maibrit Christiansen 050690-1014 Tina Hansen

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Nyt website Ranum EC

Nyt website Ranum EC Nyt website Ranum EC Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Baggrund... 4 Problem... 4 Løsning... 4 Problembeskrivelse... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Teori... 7 SEO... 7 Validering af website...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Brugertests Konklusion

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Brugertests Konklusion INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK Faktaark Indholdsfortegnelse Brugertests Konklusion PROJEKT URL http://www.unohome.dk SKOLE Copenhagen Business Academy Lyngby UDDANNELSE Multimediedesign KLASSE MulB ÅRGANG

Læs mere

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om Procesrapport om 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

MMD Odense Afl. Dato: 17-12-2012 Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Martin Nielsen & Andreas

MMD Odense Afl. Dato: 17-12-2012 Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Martin Nielsen & Andreas 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Problemformulering... 5 Hovedproblem... 5 Underproblem... 5 Metodebeskrivelse... 5 Research... 6 Deskresearch... 6 Fieldresearch... 8 Explorativ research... 9 Analyser,

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb Uddannelse og studiested: Multimediedesign ved UCN Projektets navn: Salon C Semester: 4. semester Klassebetegnelse: 04mmdb Vejleders Navn: Line Helverskov Termin: Sommer 2013 Antal sider eks. bilag: 29,4

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Tina Holst Simon Mortensen 29-11-2013 Christian Pilgaard Mette Fagerlund Projekt 2 Skive Theater De unge i centrum

Tina Holst Simon Mortensen 29-11-2013 Christian Pilgaard Mette Fagerlund Projekt 2 Skive Theater De unge i centrum Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemstilling... 4 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Målgruppe... 5 10 trin til personas... 5 Delkonklusion... 8 Beskrivelse af 3 relevante hjemmesider...

Læs mere

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering Fact sheet URL: http:/www.christinajuulmann.com/murad Christina Juulmann cph-cj197@cphnbusiness.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphnbusiness.dk Vejleder Ivan Rosenvinge

Læs mere

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Vejen til succesfulde webstrategier. We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Vejen til succesfulde webstrategier We can t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them - Albert Einstein Copyright 2009 Claus Rønnow easynet ApS Udgivet i august 2009.

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

innovating communication

innovating communication innovating communication Multimediedesigneruddannelsen, 2. semester Eksamensprojekt, maj 2010 Erhvervsakademiet København Nord, Trongårdsvej 44, Lyngby Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode...

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode... 28. a pr i l 2014 Gr oup43 Er hv er v s a k a demi L i l l ebæl t-mmdodens e Mot i v at i on-mot i on S undhe d Pr oj ek t del t a ger e: Mi k i Hendr i k s en J a s perl y l l of fni el s en J es perager

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.722 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere