Din brugermanual SAGEM MF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAGEM MF 5401 http://da.yourpdfguides.com/dref/1202335"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: kan desuden finde yderligere information på vores webside: På grund af dens navigatør og dens multitask adgang, er den kraftfuld, brugervenlig og nem at bruge. MF 5401 multifunktions apparatet sælges med en 600 dpi scanner og en sort/hvid laser printer tilbydende en print fart på 16 sider/min. Companion Suite Pro LL softwaren giver dig mulighed for at bruge dit multifunktions apparat som en scanner og en printer til en PC. Den giver dig også mulighed for at styre dit multifunktions apparat. Forbrug Se venligst afsnittet Specifikation af forbrugsstoffer, side 39. Kære kunde Kære kunde MF 5401 Indstillinger Kære kunde Forbrug I I Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger Placering af sikkerhedsetiketter på maskinen Symboler for strømforsyning Erklæring om overensstemmelse Oplysning til brugere i EEA-lande 2 2 Miljøbestemmelser Emballage Batterier og genopladelige batterier Produktet Print funktionsguiden Print listen over indstillinger Lås tastatur Aktiver tastaturlåsen Aflæs tælleren Vis status for forbrug Juster din scanner Sæt din terminal på standby-mode Gem din farvepatron Indstillinger for print format Angiv antallet af autoriserede WEP keys Indstil display sprog Spil og underholdning Sudoku (afhænger af model) Udskriv en tabel Udskriv en løsning Brugerlicens til software Definition Licens Rettigheder Varighed Garanti Ansvar Udvikling Anvendt jura Registerede varemærker Ikke tilladte reproduktioner WLAN netværk Radionetværks type Radioinfrastrukturnetværk Radio-ad-hoc-netværk Radionetværker (WLAN) Tilslut din WLAN adaptor Konfigurer dit netværk Om at skabe eller gentilslutte sig et netværk At referere til eller ændre dine netværksparametre Et eksempel på hvordan et AD HOC netværk kan være opsat Opsætning af en multifunktionsterminal Opstilling af PCen Installation Betingelser for placering Forholdsregler for brug af udstyr Anbefalinger til papir Påfyldning af papir i hovedpapirbakken Behandling af papir Kontrol af luftfugtighed Brug af konvolutter Anbefalinger ved brug af tonerpatron Terminal beskrivelse Kommando panel Om at navigere i menuerne Emballagen indeholder Program installation Ilæg papir i papirbakker Installation af farvepatron Papirindføringsstop Start udstyret Tilslutning af apparat Papir indsætning ved manuel indføring USB memory key Bruge USB memory key Printe dine dokumenter Udskriv liste af de filer, der er gemt på USB memory key Print de filer der er gemt på USB memory key Slet dine filer gemt på USB memory key Læse USB memory keys indhold Gemme et dokument på en USB memory key Aktivér/deaktivér automatisk sletning af filer på en USB-nøgle Karakteristika for PC Introduktion Nødvendige konfigurationer Installation Installer softwaren på din PC Forbindelser USB Tilslutning Trådløs forbindelse Kopiering Simpel kopi Kopiering i Tonerøkonomitilstand Avanceret kopiering Speciel opsætning til kopiering Indstillinger for opløsning Opsætning for zoom Indstilling af det scannede område Indstillinger for kontrast Indstilling for lysstyrke Indstillinger for papirtype Valg af papirbakke Instillinger for margen Indstilling for venstre og højre margen ved printning I- Uninstall software på din PC Kontrol med multifunktionsapparatet Tjek forbindelsen mellem PC og multifunktionsapparatet MF Director Grafisk præsentation Aktivering af program MF Monitor Grafisk præsentation Viser status for forbrug Inhold Inhold Indstilling for top- og bundmargen ved pritning 16 Opsætning af papirformat 16 MF 5401 Scanning med Scan To Scanning fra TWAIN kompatibelt software Karakter genkendelses software (OCR) Udskrivning Udskrivning med multifunktionsapparatet Vedligeholdelse Service Generel information Udskiftning af farvepatron Problemer med smart kortet Rengøring Rengøring af scannerens læsesystem Rengøring af printer Rengøring udvendigt af printeren Printerproblemer Fejlmeldinger Papir som sidder fast Diverse problemer Specifikationer Fysiske specifikationer Elektriske specifikationer Miljømæssige specifikationer Periferisk (periferiske) specifikationer Specifikation af forbrugsstoffer II - Inhold Scan To Companion Suite Pro LL funktioner Scan dokument MF 5401 Sikkerhedsanvisninger Før du tænder dit produkt, tjek da, at det stik, hvor du vil tilslutte produktet, overholder forskrifterne givet på informationslabelen (spænding, strøm, frekvens) fastsat på dit produkt. Dette produkt skal tilsluttes et-faset strømforsyning. Dette produkt bør ikke indstilles på bar undergrund. Batterier og genopladelige batterier, emballage og elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) skal bortskaffes, som det beskrives i kapitlet Instruktioner om MILJØ i denne manual. Alt efter produktets model, er stikkontakten den eneste mulighed for at frakoble strømmen til produktet. af de indvendige dele bør repareres af brugeren. Kontakt med de strømførende dele kan medføre elektrisk stød, hvilket kan have meget alvorlige konsekvenser. Om installation og forholdsregler i forbindelse med brug beskrives i kapitlet Installation, side Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens Sikkerhed MF 5401 Af sikkerhedsmæssige grunde er der placeret advarselsetiketter på steder på maskinen, som vist nedenfor. Af hensyn til din egen sikkerhed, bør du undgå at berøre disse flader, når du fjerner papir på grund af papirstop, eller når du skal skifte tonerpatron. Symboler for strømforsyning Ifølge IEC standarden, anvendes på maskinen følgende symboler for tilslutning betyder START ; betyder STOP. Erklæring om overensstemmelse Oplysning til brugere i EEA-lande mærkatet bekræfter dette produkts overensstemmelse med kravene i R&TTE 1999/5/CE direktiverne. For brugers sikkerhed, i overensstemmelse med 73/23/CE direktivet. For elektromagnetisk forstyrrelse, i overensstemmelse med 89/336/CE direktivet.

3 Fabrikanten deklarerer, at produktet er fabrikeret i overensstemmelse med Bilag II af R&TTE 1999/5/CE direktivet. Overensstemmelserne med de givne regler kan læses på i afsnittet om support eller fås på følgende adresse: Sagem Communication - Customer relations department 4, rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - France Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens Placering af sikkerhedsetiketter på maskinen MF 5401 Miljøbeskyttelse er et vigtigt anliggende for fabrikanten. Fabrikanten ønsker at operere med hensyntagen til miljøet og har derfor valgt at integrere miljø i hele livscyklen af dette produkt, lige fra fabrikation til transport, og fra brug til bortskaffelse. Emballage Tilstedeværelsen af green point logoet betyder at der ydes et bidrag til en godkendt national organisation for at forbedre indsamling og genbrug af emballage. For at gøre dette genbrug lettere, vær da sikker på at du overholder de lokale regler for sortering af affald i dit område. Batterier og genopladelige batterier Hvis dit produkt indeholder batterier eller genopladelige batterier, bør disse afleveres i beholdere, beregnet til disse. Produktet Den overkrydsede affaldsspand på produktet betyder at det høre til familien af elektrisk og elektronisk udstyr. Derfor, foreskriver de europæiske bestemmelser, at du bortskaffer den et af følgende steder: - Hos forhandleren i tilfælde af køb af tilsvarende produkt. - På lokale indsamlingssteder (losseplads, private indsamlinger, etc.). På denne måde hjælper du til genbrug af Elektrisk og Elektronisk Udstyr, hvilket har en betydelig effekt på miljøet og på menneskets sundhed. Formålet med International ENERGY STAR -programmet er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr. Som en ENERGY STAR Partner har Sagem Communication fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR -retningslinjerne for energibesparelse Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens Miljøbestemmelser MF 5401 LÆS OMHYGGELIGT ALLE BETINGELSER OG VILKÅR FOR DEN GÆLDENDE LICENS FØR DEN PLOMBEREDE KONVOLUT, SOM INDEHOLDER SOFTWAREN, ÅBNES. NÅR KONVOLUTTEN ÅBNES BETYDER DET AT DU ACCEPTERER DISSE BETINGELSER OG VILKÅR. Hvis du ikke ønsker at accepterer betingelserne i denne licens, returner da CD-ROM pakningen uåbnet til din forhandler sammen med de andre dele af dette produkt. Købsprisen vil da blive tilbagebetalt. Der vil ikke finde tilbagebetaling sted, hvis CD-ROM pakningen er blevet åbnet, eller hvis der er manglende dele, eller hvis tilbagebetalingskravet kommer efter en periode længere end ti (10) dage fra leveringsdagen. Din kvittering gælder som bevis. Definition Softwaren angiver programmer og tilknyttet dokumentation. Licens - Denne licens giver dig mulighed for at bruge softwaren på computere tilsluttet et lokalt netværk. Du har kun ret til at bruge denne software til at printe på én multifunktions terminal, du kan ikke udlåne eller give andre retten til at bruge denne software. - Det er dig tilladt at lave en sikkerhedskopi. - Denne licens er ikke-eksklusiv og kan ikke overdrages. Rettigheder Fabrikanten eller dennes leverandør har alle rettighederne til denne software. Du bliver kun ejer af CD-rommen. Du må ikke ændre, tilpasse, adskille, oversætte eller skabe nogen form for afledt udgave, leje ud eller sælge softwaren eller dokumentationen. Alle rettigheder tilhører fabrikanten eller dennes leverandører. Varighed Denne licens er gyldig indtil den annulleres. Du kan annullere den ved kopiering af følgende dokumenter er generelt forbudt ved lov: pengesedler ; checks ; obligationer ; depotbeviser ; lånebeviser ; pas ; kørekort. Ovenstående liste tjener til eksempel, men er ikke udtømmende. I tilfælde af tvivl om lovligheden af kopiering eller trykning af visse dokumenter, bør man henvende sig til en advokat Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens Anvendt jura MF 5401 Betingelser for placering Ved at vælge en passende placering, sikrer du apparatets lange levetid. Check at den valgte placering følger nedenstående forholdsregler: - Vælg en placering med god ventilation. - Vær opmærksom på at ventilationsgitteret på højre og venstre side af apparatet ikke er dækket. Under installationen Vær altid opmærksom på at papirklips, hæfteklammer eller andre små metalgenstande ikke kommer ind i apparatets indre via ventilationsportene eller andre åbninger. Disse genstande kan skabe brandfare eller fare for elektrisk stød. - Undgå at spilde vand eller anden form for væske på apparatet eller nær ved det. Enhver kontakt med vand eller anden væske kan medføre forhøjet brandfare eller fare for elektrisk stød. - Hvis væske eller en genstand af metal alligevel skulle komme ind i apparatet, sluk da straks for apparatet, træk stikket ud og kontakt forhandleren. Ellers kan du være udsat for brandfare eller fare for elektrisk stød. - I tilfælde af varme, røg eller en usædvanelig lugt eller lyd: Sluk apparatet, træk stikket ud og kontakt forhandleren. Ellers kan du være udsat for brandfare eller fare for elektrisk stød. - Undgå at bruge apparatet under tordenvejr, dette kan medføre fare for elektrisk stød på grund af lynnedslag. - Flyt ikke terminalen mens der udskrives. - Løft terminalen, hvis den skal flyttes. Anbefalinger til papir Påfyldning af papir i hovedpapirbakken - Påfyld altid papiret således at den side, der printes på vender nedad om tilpas papirguiderne til papirformatet for at undgå problemer med papirindføring og papirstop. - Mængden af ilagt papir bør ikke overstige bakkens kapacitet. I modsat fald risikerer man indføringsfejl og papirstop. - Læg kun papir i bakken, hvis den er tom. Det kan ske, at der indføres to eller flere stykker papir, hvis der tilføjes papir til bunken. - Når papirbakken tages ud, skal man holde på den med begge hænder for at undgå at tabe den. - Hvis du bruger papir, der allerede har været printet fra din egen terminal eller en anden printer, bliver printkvaliteten muligvis ikke optimal. Behandling af papir - Krøllet papir bør glattes inden udskrivning.

4 Der må ikke være mere end 10 mm af papiret der er krøllet (eller bøjet). - Man bør være omhyggelig med opbevaring af papiret for at undgå indføringsproblemer og fejl, hvis papiret har været opbevaret ved før høj luftfugtighed. Kontrol af luftfugtighed - Brug aldrig fugtigt papir eller papir, fra en pakke, der har været åbnet. - Når emballagen er åbnet, bør den opbevares i en plasticpose. - Brug aldrig papir, hvis enderne er bøjet, hvis det er krøllet eller revet Installation - Vær opmærksom på at printeren ikke er sluttet til strøm, før du tilslutter eller fjerner et interface kabel til printeren. (brug et beskyttet interface kabel). MF Brug kun manuel indføring. - Det anbefalede område til udskrift er indenfor 15 mm fra den forreste kant samt 10 mm fra henholdsvis højre og venstre kant samt fra bagkanten. - Man kan eventuelt føje et par linjer til det fyldte dokument for at undgå 'bastarder'. - Man risikerer fejlplacering af printet på konvolutter, som ikke ligger uden for det anbefalede (referer til paragraf Periferisk (periferiske) specifikationer, side 38). - Glat bøjede konvolutter ud med hånden, før de printes. - Små folder kan forekomme på den brede side af konvolutten. Udløbet, eller mindre tydelig tryk kan forekomme på bagsiden. - Klargør konvolutten ved glatte de fire foldekanter efter at have presset luften ud af den. Læg dernæst konvolutten som foreskrevet for at undgå folder eller deformeringer. Anbefalinger ved brug af tonerpatron - Stil aldrig tonerpatronen på højkant. - Vend aldrig tonerpatronen på højkant Installation Brug af konvolutter MF 5401 Forside Kommando panel Scanner låg Papir output Smart card drive Fold-ned stop til papir levering Indførsel manual Master USB tilslutning (USB nøgle) Installationsguide Manual papir indgang Papir bakke Farvepatron adgang Låge Bagside Papir prop dør USB tilslutning (til PC) Ledningstilslutning strøm tilførsel On/Off knap Installation Terminal beskrivelse MF ABC DEF 15 GHI JKL MNO 14 PQRS TUV WXYZ 13 ECO STOP PRINT COPY SCAN Skærm 2. Digitalt tastatur 3. Knap SCAN: dokument scannes til en PC eller et medium (USB-nøgle) 4. Knap COPY: lokal kopi 5. Knap STOP PRINT: stopper igangværende PCudskrivning 6. Knap : validering 10. Knap 11. Knap : navigation op i menuerne : stopper nuværende job 12. Knap ECO: indstiller aktivering af venteposition 13. Knap 14. Knap 15. Knap 16. Ikon 17. Ikon 18. Ikon 19. Ikon : indstilinger for farve : indstilling for opløsning : indstilling for kontrast : opløsning Superfin : opløsning Foto : opløsning Fin : Farve 7. Knap OK: bekræfter viste valg 8. Knap : menu adgang og navigation ned i menuerne 9. Knap C: tilbage til forrige menu og input korrektion Om at navigere i menuerne Der er overblik over og tilgang til alle indstillingsmuligheder af terminalen fra menuen. For eksempel, findes guiden over printerens funktionen i menuen 51 (forklaring af kommandoer, menulisten, undermenuer og deres identifikationsnumre) Man kan få tilgang til menuen på to måder: trinvis eller direkte. Udskrivning funktionsliste med den trinvise metode: 1 Tryk på. 2 Brug piletasterne eller for at blade igennem og vælg dernæst 5 - UDSKRIVNING. Klik på OK. for at bekræfte. 3 Brug piletasterne og for at blade igennem menuen og vælg UDSKRIVNING vælg dernæst 51FUNKTIONSLISTE. Klik på OK. for at bekræfte. Udskrivning funktionsliste med den direkte metode: 1 Tryk på. 2 Skriv 51 på taltastaturet for at printe funktionslisten ud direkte Installation Kommando panel MF 5401 Emballagen indeholder nedenstående elementer: Multifunktionsapparatet 1 Pak udstyret ud. 2 Installer udstyret med hensyntagen til sikkerheds instruktioner beskrevet i begyndelsen af dette hæfte. 3 Fjern alle klistermærker fra apparatet. 4 Fjern plastik, som beskytter skærmen. 5 Placer Kommando dæk foran apparatet, indsæt Kommando dæk i dets stik bagpå (A). B A B Kommando dæk 6 Tryk foran på Kommando dæk (B) for at klikke det på plads. Farve patroner Ilæg papir i papirbakker Før papiret lægges i, referer til paragraf Anbefalinger til papir, side 7. 1 installations guide og 1 PC installations CD ROM Dit apparat accepterer utallige formater og typer af papir (referer til paragraf Specifikation af forbrugsstoffer, side 39). Du kan bruge papir som vejer mellem 60 og 105 g/m². 1 ledning 1 Fjern skuffen til papir fuldstændigt. 1 initialisation card Installation Emballagen indeholder Program installation MF Stil dig foran apparatet. 2 Tryk på den venstre og den højre side af lemmen og træk på samme tid mod dig. 3 Indsæt den baggerste del af papir skuffen ved at trykke "PUSH" (A). Indstil så de laterale papir guider til papirets format ved at trykke håndtaget (B), som sidder på den venstre guide. Indstil længde-papirguiden til papiret ved hjælp af tryk på håndtaget (C). C 3 Pakk ut den nye patronen. Rull patronen forsiktig 5-6 ganger for å fordele toneren jevnt i patronen. Jevn fordeling av toneren sikrer maksimalt antall kopier per patron. A 4 Indsæt farvepatronen i dens rum ved at trykke indtil det klikker (sidste bevægelse nedad) som vist på billedet nedenfor. B 4 Tag en papirstak, træk papiret af, og placer det på en flad overflade. 5 Luk lemmen. 5 Læg papirstakken ind i papirskuffen (fx. 200 stykker 80g/m² papir). 6 Sæt papirskuffen tilbage på dens plads Installation 2 Skub det lavere panel ned indtil det klikker. Installation af farvepatron PUSH MF 5401 Tilpas papirmodtagelses stop så det passer til det dokument, som skal printes. Husk at at folde den foldbare klap ned, som forhindrer arkene i at falde ned 5 Efter en kontrolfase, vil INIT. OK - REMOVE CARD (FJERN KORT) dukke op på skærmen. Fjern initialiseringskortet. 6 Apparatet er fra fabrikkens side instillet til engelsk. For at ændre denne indstilling, referer til paragraf Indstil display sprog, side 18. Start udstyret Tilslutning af apparat Før tilslutning af ledninger og stik, er det nødvendigt at henvise til Sikkerhedsanvisninger, side 1.

5 1 Tilslut ledningen til apparatet. 2 Vær opmærksom på at On/off knappen er i offposition (O position). Slut ledningen til stik på væggen. Papir indsætning ved manuel indføring Før papiret lægges i, referer til paragraf Anbefalinger til papir, side 7. Manuel indføring tillader dig at bruge forskellige papirformater med andre papirvægte end de, som bruges i papirskuffen (referer til paragraf Specifikation af forbrugsstoffer, side 39). Kun ét stykke papir eller én konvolut kan indføres ad gangen. Du kan bruge papir der vejer mellem 52 og 160 g/m². 1 Spred den manuelle indføring så meget som muligt Som en sikkerhedsforanstaltning, er der som strømkabel brugt et 230 V "power cut off". Stikket bør være placeret nær apparatet og være let tilgengægeligt. 3 Tryg på On/Off knappen for at tænde apparatet (I-position). 4 Efter den første fase, vil WAITING FOR INIT CARD (VENTER PÅ INIT) dukke op på skærmen. Indsæt det medfulgte initialiseringskort, som det er 2 Indsæt et stykke papir eller en konvolut i den manuelle indføring. 3 Indstil papir margen med håndtagene til højre, venstre og bund af papir eller konvolut. Print ud, når du er sikker på at papirbakken er indstillet til den type og størrelse papir, som du har valgt Installation Papirindføringsstop vist på billedet. MF 5401 Dit apparat giver dig mulighed for at lave en eller flere kopier. Du kan også opsætte forskellige indstillinger for at kopiere efter eget ønske. Feuille analysée Gennemgået side Sortie Udgang A A 1 1 til 1 vers 1 A Simpel kopi I dette tilfælde kan standard indstillingerne anvendes. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset i overensstemmelse med glassets indikatorer. 2 Tryk to gange på knappen COPY. Kopien bliver nu lavet ifølge standard indstillingerne. 1 1 til 4 vers 4 Kopiering i Tonerøkonomi-tilstand ECO-tilstand reducerer den mængde blæk, der bruges til at udskrive siden og reducerer dermed omkostningerne. I denne tilstand reduceres blækforbruget og udskriftstætheden er lysere. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset. 2 Tryk på knappen 3 Tryk på knappen COPY A 1 1 til 9 vers 9.. ECO Avanceret kopiering Den avancerede kopiering tillader dig at udføre personlige indstillinger for den nuværende kopiering. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset. Efter trin 1 kan du indtaste antallet af kopier direkte via det taltastaturet og trykke på knappen OK for at godkende. Se derefter trin 4. 2 Tryk på knappen COPY 6 Indstil det ønskede zoom niveau, fra 25% TIL 400% med knapperne eller, bekræft med OK knappen. 7 Indstil de oprindelige værdier med det digitale keyboards knapper eller bekræft derpå med OK knappen. 8 Vælg opløsning DRAFT, AUTO, QUALITY TEST eller FOTO (gå til afsnit Indstillinger for opløsning, side 15) ved hjælp af tasterne eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. 9 Indstil kontrast niveauet med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. 10 Indstil den ønskede lysstyrke med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. 11 Vælg papir type NORMAL, TYK med knapperne eller, bekræft dernæst med OK knappen. Speciel opsætning til kopiering Opsætninger udviklet gennem denne menu bliver den gængse opsætning normal opsætning efter at du har bekræftet. Hvis printvaliteten ikke længere er tilfredsstillende, kan du foretage en kalibrering (gå til afsnit Juster din scanner, side 18).. 3 Tryk det antal af kopieringer, som du måtte ønske, og bekræft med OK knappen. 4 Vælg papir bakke AUTOMATISK eller MANUEL med knapperne eller, og bekræft så med OK knappen Kopiering Kopiering 5 Du kan printe den ønskede kopi på flere sider for at printe en plakat. Vælg 1 SIDE TIL 1, 1 SIDE TIL 4 eller 1 SIDE TIL 9 med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. MF 5401 OPLØSNINGENS indstillinger tillader dig at indstille fotokopiens opløsning AVANC. FUNKT./KOPI/OPLØESNING 1 Vælg opløsning ved hjælp af tasterne som beskrevet i nedenstående tabel : Indstilling DRAFT AUTO QUALITY TEKST FOTO Forklaring KONTRAST indstillingerne tillader at vælge fotokopiens kontrast niveau AVANC. FUNKT./KOPI/KONTRAST 1 Indstil det ønskede kontrast niveau med knapperne og, bekræft ved at trykke på OK knappen. 2 Du kan også indstille kontrasten direkte med knappen, tryk på knappen indtil den ønskede indstilling vises, uden at bruge Menu Luk denne menu ved at trykke på knappen. eller Lav opløsning Standardopløsning til dokumenter der indeholder tekst og grafik. Opløsning tilpasset dokumenter der indeholder tekst. Opløsning tilpasset dokumenter der indeholder foto. Indstilling for lysstyrke LYSSTYRKE indstillingerne giver dig mulighed for at lysne eller formørke dit originale dokument AVANC. FUNKT.//KOPI/LYSSTYRKE 2 Bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. 1 Indstil den ønskede lysstyrke med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Du kan også indstille opløsningen ved at trykke på knappen. Opsætning for zoom AVANC. FUNKT./KOPI/ZOOM Indstillinger for papirtype ZOOM indstillingerne tillader dig at formindske eller forstørre et område af et dokument ved at vælge oprindelsen og det zoom niveau som ønskes udført på dette dokument, fra 25 til 400 %. Skriv det ønskede zoom niveau med det digitale keyboard, bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/PAPIR 1 Vælg papiret NORMAL eller TYK som du bruger med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling af det scannede område Det er muligt at ændre de oprindelige indstillinger for scanneren. Ved at påføre nye værdier for X og Y i mm (X < 210 og Y < 286), kan du indstille det scannede område som vist i nedenstående diagram. FIN FEUILLE ENDE PÅ SIDEN Valg af papirbakke Indstillingen Automatisk kan have to forskellige betydninger, afhængigt af det papirformat, der er angivet for papirbakkerne. I følgende tabel beskrives de forskellige muligheder.

6 Standardbakke Bakke til kopiering BEGYNDELSE PÅ SIDEN DEBUT FEUILLE x y Scannet område Valg mellem Samme papirformat i bakkerne AUTOMATISK hovedpapirbakken og den manuelle bakke. MANUEL AVANC. FUNKT./KOPI/ORIGINAL 1 Vælg X og Y koordinaterne med knapperne eller. 2 Indstil de ønskede koordinater med det digitale keyboard eller med knapperne og, bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. Forskelligt papirformat i bakkerne Den manuelle bakke anvendes. Hovedpapirbakken anvendes Den manuelle bakke anvendes. AUTOMATISK MANUEL Kopiering Indstillinger for opløsning Indstillinger for kontrast MF AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/ BAKKE PAPIR 1 Vælg, hvilken standardpapirbakke du vil benytte AUTOMATISK eller MANUEL ved at bruge knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. I denne menu kan du angive standardpapirformatet for den manuelle papirbakke og hovedpapirbakken. Du kan også indstille standardscanningsbredden AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/PAPIR FORMAT 1 Vælg den papirbakke, som du vil angive et standardpapirformat for, med knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen. 3 Vælg et papirformat med knapperne eller ud fra følgende tabel: Papirbakke MAN. BAKKE AUTO. BAKKE SCANNER Tilgængeligt papirformat Instillinger for margen Hvis du ønsker at opveje sidemargen på dit dokument, til højre eller til venstre, under scanning med din falt-bed scanner AVANC. FUNKT. /SCAN. & PRINT/ FLATBED MARG 1 Indstil venstre / højre margen (ved 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft ved at trykke på OK knappen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. A5, A4, Legal og Letter A5, A4, Legal og Letter LTR/LGL og A4 4 Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen. 5 Gå ud af denne menu ved at trykke på tasten. Indstilling for venstre og højre margen ved printning Hvis du ønsker at indstille sidemargen på dit dokument, både i højre og venstre side under udprintning AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/ PRINTER MARG 1 Indstilling venstre / højre margen (ved 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft ved at trykke på OK. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling for top- og bundmargen ved pritning Hvis du vil indstille side margen på dit dokument mod toppen eller bunden under printning AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/TOP PRINT. 1 Indstil top / bund -margenerne (ved 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft ved at trykke på OK knappen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen Kopiering Opsætning af papirformat MF 5401 Hver gang du bruger apparatet vil du skulle skrive din kode. Du kan indstille dit apparat som du vil alt efter behov. Du vil i dette kapitel finde de forskellige funktioner beskrevet. Du kan printe funktionsguiden indstillingsmuligheder ud. og de forskellige AVANC. FUNKT./LÅS/LÅS KEYBD. 1 Tryk på, skriv 812 med tastaturet. 2 Skriv låsekoden og bekræft med OK. 3 Med eller knapperne vælg MED og bekræft med OK. 4 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Udviklingen af din terminal er stadigt fremadskridende, nye funktioner er regelmæssigt tilgængelige. For at nyde godt af disse seneste forbedringer, besøg vores website for at downloade de sidste updates. Aflæs tælleren Du kan ved enhver lejlighed aflæse aktivitetstælleren på dit apparat. Denne funktion viser dig antallet af scannede sider. Print funktionsguiden Udskrivning papirformat. er ikke mulig på A AVANC. FUNKT./TÆLLERE/SCANNEDE SID 1 Tryk på, skriv 823 med tastaturet. 2 Antallet af scannede sider skrives på skærmen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. 1 Tryk på og skriv 51 med det digitale tastatur. Printningen af funktionsguiden går nu i gang. Denne funktion viser dig antallet af printede sider. Print listen over indstillinger Udskrivning papirformat. er ikke mulig på A AVANC. FUNKT. /TÆLLERE/PRINTEDE SID 1 Tryk på, skriv 824 med tastaturet. 2 Antallet af printede sider skrives på skærmen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. 1 Tryk på, skriv 54 med det digitale tastatur. Printningen af listen over indstillinger går nu i gang. Vis status for forbrug Lås tastatur Denne funktion forbyder uautoriserede personer adgang til aparatet. Der vil blive bedt om en adgangskode hver gang en person ønsker at bruge aparatet. Efter brug vil apparatet låse automatisk. Først er du nødt til at skrive låsekoden. Du kan til enhver tid aflæse, hvor meget der er tilbage i dine farvepatroner. Disse tal vises i procent AVANC. FUNKT./FORBRUG DD TOFF 1 Tryk på, skriv 86 med tastaturet. 2 Den tilgængelige toner vises nu i procent på skærmen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen AVANC. FUNKT./LÅS/LÅSE KODE 1 Tryk på, skriv 811 med det digitale tastatur. 2 Skriv din låsekode (4 cifre) med tastaturet, bekræft med OK. 3 Skriv igen din låsekode (4 cifre) med tastaturet, bekræft med OK. 4 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Hvis en kode allerede er registreret, tast så først den gamle kode før du indtaster den nye kode Indstillinger Indstillinger Aktiver tastaturlåsen MF 5401 Du kan udføre denne proces når de fotokopierede dokumenters kvalitet ikke længere er tilfredsstillende. Den almindelige opsætning er NEJ. Du kan printe et dokument i brevformat på A4 størrelse ved at indstille denne parameter til BREV/A AVANC. FUNKT./KALIBRERING 1 Tryk på, skriv 80 med tastaturet, bekræft med OK. 2 Scanneren sættes i gang, og justering sker automatisk. 3 Ved afslutning af justeringen går terminalen tilbage på screensaver INSTALLATION/TEKNISK 1 Tryk på, tryk på OK. 2 Vælg TEKNISK med eller knapperne og bekræft med OK. 3 Vælg 93 med eller knapperne og bekræft med OK. 4 Vælg indstillingen BREV/A4 med eller knapperne og bekræft med OK. 5 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Sæt din terminal på standby-mode Du kan vælge en udsættelse af hvornår terminalen går i standby mode. Den ydre enhed går automatisk på standby mode når den har stået i venteposition (i minutter). Du kan vælge i indstillingerne mellem UDEN, 5 minutter, 15 minutter, 30 minutter. Angiv antallet af autoriserede WEP keys Du kan lave et netværk med WEP keys for at gøre det muligt for flere PCer at bruge terminalen som netværkets printer.

7 Du kan autorisere op til 4 WEP (Wired Equivalent Privacy) på din terminal. For at angive nummeret gør som følgende: 29 - INSTALLATION/TEKNISK 1 Tryk på, tryk på OK. 2 Vælg TEKNISK med eller knapperne og bekræft med OK. 3 Vælg 08 med eller knapperne og bekræft med OK. 4 Luk denne menu ved at trykke på knappen INSTALLATION/TEKNISK 1 Tryk på, tryk på OK. 2 Vælg TEKNISK med eller knapperne og bekræft med OK. 3 Vælg 96 med eller knapperne og bekræft med OK. 4 Skriv det ønskede tastenummer (4 er maximum), bekræft med OK. 5 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Gem din farvepatron Denne funktioner hjælper dig til at forøge din farvepatrons levetid INSTALLATION/TEKNISK 1 Tryk på, tryk på OK. 2 Vælg TEKNISK med eller knapperne og bekræft med OK. 3 Vælg 80 med eller knapperne og bekræft med OK. 4 Vælg indstillingerne MED med eller knapperne og bekræft med OK. 5 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstil display sprog Du kan ændre sproget i displayets menu. Terminalen er indstillet til engelsk hvor andet ikke er valgt INSTALLATION/GEOGRAFISK/SPROG 1 Tryk på, skriv 203 med tastaturet og bekræft med OK. 2 Vælg det ønskede sprog med eller knapperne og bekræft medok. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen Indstillinger Juster din scanner Indstillinger for print format MF 5401 Sudoku (afhænger af model) Sudoku er et japansk gådespil. Spillet består af en tabel med tre gange tre kvadrater i hvert felt i en større tabel med 3 3 kvadrater. Afhængig af sværhedsgrad er flere eller færre cifre anbragt ved spillets start. Formålet med spillet er at fordele cifrene 1 til 9 i felterne således, at hvert ciffer kun forekommer én gang i hver række, hver kolonne og i hver af de 9 store kvadrater. Der findes kun én løsning. Udskriv en tabel Tryk på, 5 og OK. Vælg SUDOKU med tasterne eller. Bekræft med OK. Vælg PRINT TABEL med tasterne eller. med OK. med OK. med OK. SUDOKU med tasterne eller. Bekræft med OK. Vælg PRINT LØSNING med tasterne eller. med OK. med OK. med OK. WLAN USB nøgle. Din terminals netværksradioadaptor sender data vha. kun den godkendte adaptor under tilslutningen af din terminal. skal passe til netværkets specifikationer. blot dem! INSTALLATION/WLAN/ASS. Vælg ASS. KONFIG. ved brug af tasterne eller og berkæft med OK. AD-HOC FUNKTION eller INFRA FUNKTION kommer frem på skærmen. Få tilbage til kapitlets start og foretag dit valg. Vælg en af disse funktioner og bekræft med OK. - Hvis du vælger AD-HOC funktionen vil menuen KANAL dukke op. Indtast et tal mellem 1 og 13 og bekræft med OK. 7 WITHOUT SECURITY (SIKKERHED SLÅET FRA) eller WITH SECURITY (SIKKERHED SLÅET TIL) kommer frem på skærmen. Vælg den ønskede mulighed og bekræft med OK. - Hvis du vælger SIKKERHED SLÅET TIL kommer undermenuen WEP KEY 1 frem, indtast det kodenummer du bruger på dit netværk (max 1-4 tegn). WEP kodenummeret kan være konfigureret i menuen: 29 - INSTALLATION/TEKNISK/WEP KEY NBR (WEPKODER) WLAN netværk Tilslut din WLAN adaptor Konfigurer dit netværk MF 5401 At referere til eller ændre dine netværksparametre Hvert af dit netværks parametre kan ændres løbende eftersom dit netværk udvikles INSTALLATION/WLAN/PARAMETERS/SSID 1 Indtast, vælg menuen INSTALLATION (OPSÆTNINGER) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. Vælg PARAMETERS (PARAMETRE) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 4 Vælg SSID ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 5 Dit netværks navn vil komme frem på skærmen. Indtast dit netværks nye navn og bekræft med OK. 6 Gå ud af denne menu ved brug af tasten INSTALLATION/WLAN/PARAMETERS/ IP ADDRESSE 1 Indtast, vælg menuen INSTALLATION (OPSÆTNINGER) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. Vælg PARAMETERS (PARAMETRE) ved at bruge tasterne eller og bekræft med OK. 4 Vælg IP ADDRESSE ved at bruge tasterne eller og bekræft med OK. 5 Din stumme IP adresse vil komme frem i formatet Indtast din terminals nye IP addresse i det viste format og bekræft med OK. 6 Gå ud af denne menu ved at taste INSTALLATION/WLAN/PARAMETERS/ MODE 1 Indtast, vælg menuen INSTALLATION (OPSÆTNINGER) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. Vælg PARAMETERS (PARAMETRE) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 4 Vælg MODE (FUNKTION) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 5 Symbolet >>, viser dig at dit netværk er på aktiv funktion. 6 Vælg en funktion og bekræft med OK. - Hvis du vælger AD-HOC funktionen vil undermenuen KANAL komme frem; indtast et tal mellem 1 og 13 og bekræft med OK. 7 Gå ud af denne menu ved at trykke på tasten INSTALLATION/WLAN/PARAMETERS/ SUBNET MASK 1 Indtast, vælg menuen INSTALLATION (OPSÆTNINGER) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. Vælg PARAMETERS (PARAMETRE) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 4 Vælg SUBNET MASK ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. I et AD-HOC netværk kommunikerer enhederne direkte med hinanden uden at passere et adgangspunkt. MANU eller KONF. IP: AUTO kommer frem på skærmen. Din gateways nummer vil komme frem i formatet Gå ud af denne menu ved hjælp af tasten. MF 5401 SECURITY Denne parameter gør det muligt for dig at gøre dit netværk sikkert. 1 Indtast, vælg menuen INSTALLATION (OPSÆTNINGER) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. Vælg PARAMETERS (PARAMETRE) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 4 Vælg SECURITY (SIKKERHED) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 5 Vælg TIL eller FRA og bekræft ved OK. Hvis du vælger TIL skal du indtaste password. - I en 64 bit sikkerhedskonfiguration skal passwordet bestå af præcis 5 tegn. - I en 128 bit sikkerhedskonfiguration skal passwordet bestå af præcis 13 tegn. Du kan også indtaste passwordet ved brug af hexadecimalsystemet.

8 I så fald: - Ved en 64 bit sikkerhedskonfiguration skal passwordet bestå af præcis 10 hexadecimal tegn. - Ved en 128 bit sikkerhedskonfiguration skal passwordet indeholde præcis 26 hexadecimale tegn. 6 Gå ud af denne menu ved at trykke på tasten. Et eksempel på hvordan et Ad-hoc netværk konfigureres uden sikkerhedsbeskyttelse ved brug af følgende parametre: netværksnavn: "hus" radiotype: "ad-hoc" kanal: "1" PCs IP-addresse: " " PCs subnetværksmaske: " " PCs gateway: " " IP-addresse på multifunktions terminalen: " " subnetværksmaske på multifunktionsterminalen: " " multifuktionsterminalens gateway: " " Opsætning af en multifunktionsterminal 1 Indsæt WLAN USB koden i multifunktionsterminalens USB forbinder. 2 Indtast, vælg menuen INSTALLATION (OPSÆTNINGER) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 3 Vælg WLAN ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 4 Vælg ASS. KONFIG. ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 5 Vælg NYT NETVÆRK ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 6 SSID kommer frem på skærmen, skriv "hus" ved brug af det numeriske tastatur og bekræft med OK. 7 Vælg funktionen AD-HOC FUNKTION og bekræft med OK. 8 Skriv "1" i feltet KANAL og bekræft med OK. 9 Vælg WITHOUT SECURITY (SIKKERHED SLÅET FRA) og bekræft med OK. 10 Vælg KONF. IP: MANU og bekræft med OK. 11 Indtast " " i feltet IP ADDRESSE og bekræft med OK. 12 Indtast " " i feltet SUBNET MASK og bekræft med OK. 13 Indtast " " i feltet GATEWAY og bekræft med OK. 14 Efter afslutningen af denne proces går du tilbage i hovedmenuen af ASS. KONFIG. 15 Gå ud af denne menu ved at trykke på tasten. Når først dette netværk er opsat, skulle LED på WLAN USB koden være tændt. Du skal nu opsætte PCen INSTALLATION/WLAN/PARAMETERS/ HOSTNAME Maskinenavnet giver dig mulighed for at identificere din terminal på netværket via en PC (for eksempel med navnet "IMP-NETVÆRK-1"). 1 Indtast, vælg menuen INSTALLATION (OPSÆTNINGER) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. Vælg PARAMETERS (PARAMETRE) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 4 Vælg HOSTNAME (MASKINE NAVN) ved brug af tasterne eller og bekræft med OK. 5 Indtast det ønskede navn (max 15 tegn) og bekræft med OK. 6 Gå ud af denne menu ved at trykke på tasten. Når først forbindelsen er opsat, skal du installere netværkets printer driver "Laser Pro LL Network" på din PC, så du kan udskrive dine dokumenter. Se paragraf Trådløs forbindelse, side WLAN netværk INSTALLATION/WLAN/PARAMETERS/ Et eksempel på hvordan et AD HOC netværk kan være opsat MF 5401 Til denne sektion bør du følge WLAN USB kode fremstillerens instruktioner for at få hjælp til at finde og tilslutte dig "hus" netværket. 1 Du får måske brug for at installere WLAN USB kode softwaren på Pcen, hvis dette ikke allerede er blevet gjort. 2 Isæt WLAN USB koden i en USB-port på PCen. 3 Brug WLAN USB kode softwaren for at finde netværket. 4 Tilslut dig netværket "hus" når dette er fundet. 5 Opsæt nu din PCs WLAN netværksforbindelse. For at vejlede dig gennem dette trin henviser vi til paragraffen om "at indstille forbindelses parametrene" i fremstillerens instruktioner. For at gøre dette skal du konfigurere elementet Protokol Internet (TCP/IP) til den WLAN forbindelse der er blevet skabt. Hvis dette element er sat op således at IP adressen oprettes automatisk skal du ændre det til manuel funktion for at opsætte TCP/IP addressen (" " i vores eksempel), subnt masken (" " i vores eksempel) og den automatiske gateway (" " i vores eksempel). 6 Tryk OK WLAN netværk Opstilling af PCen MF 5401 Du kan tilslutte en USB memory Key på forsiden af din terminal. Filer gemt i TXT, TIFF og JPEG formater vil blive kopieret og du vil have mulighed for at udføre følgende handlinger: - printe filer, som er gemt på USB memory key, - slette filer som er indeholdt på din USB memory key, - aflæsning af indholdet på den isatte USB memory key, - digitalisere et dokument på din USB memory key. Print de filer der er gemt på USB memory key 01 - MEDIE/PRINT DOK. /FIL 1 Indsæt USB memory key på forsiden af terminalen med hensyntagen til indsætningsvej. MEDIELÆSNING skrives på skærmen 2 Vælg PRINT DOK. med eller knapperne og bekræft med OK. 3 Vælg FIL med eller knapperne og bekræft med OK. 4 Du har tre muligheder for at printe dine filer : - ALLE, for at printe alle filer der er gemt på USB nøglen. Vælg ALLE med tasterne eller og bekræft med OK. Udskrivning starter automatisk. SERIE, for at printe en serie filer gemt på USB nøglen. Vælg SERIE med tasterne eller og bekræft med OK. FØRSTE FIL er den første indekserede fil, der vises på skærmen. Marker den første fil af en serie, der skal printes, med tasterne eller og bekræft med OK. En stjerne (*) vises til venstre for filen. SIDSTEFIL vises på skærmen. Marker den sidste fil, der skal printes fra serien med tasterne eller og bekræft med OK. En stjerne (*) vises til venstre for filen. Tryk på knappen. KOPIER ANTAL vises på skærmen, herefter skrives det ønskede antal kopier på taltastaturet; bekræft med OK. Marker udskriftsformat : A4 eller 10X15 og bekræft med OK. Marker udskriftsformat : KRAFTIGT eller NORMAL og bekræft med OK. Udskrivning starter automatisk. SELECTION, for at printe en eller flere filer gemt på USB nøgle. Marker med tasterne eller hvilken fil du vil printe, og bekræft med OK. En stjerne (*) vises til venstre for filen. Gentag handlingen for de øvrige filer, du vil printe. Tryk på knappen. KOPIER ANTAL vises på skærmen, herefter skrives det ønskede antal kopier på taltastaturet; bekræft med OK. Marker udskriftsformat : A4 eller 10X15 og bekræft med OK. Bruge USB memory key Vær altid sikker på at USB nøglen sættes i så den vender rigtigt.

9 Fjern aldrig USB-nøglen under kopiering. Printe dine dokumenter Udskrivning papirformat. er ikke mulig på A5- Du kan printe de gemte filer eller en liste af de filer, der er gemt på USB memory key. Udskriv liste af de filer, der er gemt på USB memory key 01 - MEDIE/PRINT DOK./LISTE 1 Indsæt USB memory key på forsiden af terminalen med hensyntagen til indsætningsvej. MEDIELÆSNING kommer frem på skærmen 2 Vælg PRINT DOK. med eller knapper og bekræft med OK. 3 Vælg LISTE med eller knapperne og bekræft med OK USB memory key USB memory key 4 Listerne bliver vist på en tavle med følgende information: - de læste filer er opført i gradvist stigende en efter en rækkefølge, - filnavne med deres ekstensioner, - dato for de sidst gemte filer, - filerne i størrelse i Kbytess. MF 5401 Efter en inaktiv periode, vil din terminal gå tilbage til hovedmenuen. Du kan igen se USB memory key. For at gøre dette, gør som følgende. Slet dine filer gemt på USB memory key Du kan slette filerne gemt på din USB memory key MEDIE/ANALYSE MEDIE 1 Tryk på, skriv 07 med keyboardet. 2 USB memory key læsningen er startet. 3 Du kan printe eller slette fundne filer gemt på dit USB memory key. Vi henviser til foregående kapitler MEDIE/SLET/MANUAL 1 Indsæt USB memory key på forsiden af terminalen med respekt for indsætningsvej. MEDIELÆSNING skrives på skærmen. 2 Vælg SLET med eller knapperne og bekræft med OK. 3 Vælg MANUAL med eller knapperne og bekræft med OK. 4 Du har tre muligheder for at slette dine filer: - ALLE, for at slette alle filer gemt på din USB nøgle. Marker ALLE med tasterne eller og bekræft med OK. Du kommer nu tilbage til den forrige menu. SERIE, for at slette en serie filer gemt på USB nøglen. Vælg SERIE med tasterne eller og bekræft med OK. FØRSTE FIL er den første indekserede fil, der vises på skærmen. Marker den første fil af en serie, der skal slettes, med tasterne eller og bekræft med OK. En stjerne (*) vises til venstre for filen. SIDSTE FIL vises på skærmen. Marker den sidste fil af en serie, der skal slettes, med tasterne eller og bekræft med OK. En stjerne (*) vises til venstre for filen. Tryk på knappen. Du kommer nu tilbage til den forrige menu. SELECTION, for at printe en eller flere filer gemt på USB nøgle. Marker med tasterne eller hvilken fil du vil printe, og bekræft med OK. En stjerne (*) vises til venstre for filen. Gentag handlingen for de øvrige filer, du vil slette. Tryk på knappen. Du kommer nu tilbage til den forrige menu. 5 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Gemme et dokument på en USB memory key Denne funktion gør det muligt at digitalisere og gemme et dokument direkte i SCAN-mappen på en USB-nøgle. Mappen oprettes af applikationen. Før digitalisering af et dokument, skal du sikre dig, at din USB-nøgle har tilstrækkelig diskplads. Hvis ikke: kan du slette filerne manuelt, gå til afsnit Slet dine filer gemt på USB memory key, side 26, eller aktivere funktionen, der automatisk sletter de ældste filer i SCAN-mappen, gå til afsnit Aktivér/deaktivér automatisk sletning af filer på en USB-nøgle, side Placer dokumentet som skal kopieres, med siden der skal kopieres, nedad mod glasset. 2 Isæt USB memory key i USB-stikket på din multifunktions terminal. USB memory key læsningen er startet. Når læsningen er afsluttet vil MEDIA menuen komme frem i displayet. 3 Vælg SCAN TIL med eller, knapperne og bekræft med OK knappen. Du kan også få adgang til denne funktion på to andre måder: ved at trykke på SCAN knappen på terminalen og derefter vælge SCAN-TOMEDIA. Ved at trykke knappen fra screen saver og derefter skrive 03 på det digitale keyboard. 4 Vælg FARVE mellem SORT/HVID og FARVE med eller knapperne og knappen OK. 5 Giv med alphanumerisk keyboard, en scannet fil et navn (op til 20 tegn) og bekræft med OK. 6 Vælg scan format mellem BILLEDE og PDF, og bekræft for at starte scanning og optegnelse af dokumentet USB memory key Marker udskriftsformat : KRAFTIGT eller NORMAL og bekræft med OK. Udskrivning starter automatisk. 5 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Læse USB memory keys indhold MF 5401 BILLEDE PDF For formatet FOTO gælder, hvis du har markeret : SORT/HVID, billedet gemmes i formatet TIFF ; FARVE, billedet gemmes i formatet JPEG. Du kan vælge opløsningen af det billede, som digitaliseres på USB hukommelsesnøglen. Opløsningen KLADDE bruges, med mindre andet indstilles. Tryk flere gange på tasten ønskede opløsning. I SORT&HVID digitalisering: - Ikon - Ikon : opløsning i tekstkvalitet. : opløsning i fotokvalitet., og vælg den MEDIE / SLET / AUTOMATISK/ MODE_SCAN 1 Vælg FRA med tasterne tasten OK. eller, og tryk på - Ikon : automatisk opløsning. I FARVE digitalisering: - Ikon - Ikon : opløsning i tekstkvalitet. : automatisk opløsning. Start knappen giver mulighed for at starte scan med det samme og sende en fil understøttet af de parametre som er defineret i terminalen. Aktivér/deaktivér automatisk sletning af filer på en USB-nøgle Når du aktiverer denne funktion, slettes de ældste filer i SCAN-mappen på USB-nøglen automatisk. Det gør det muligt at gemme et digitaliseret dokument, når der ikke er tilstrækkelig diskplads. Denne funktion virker ikke, når SCAN-mappen er tom, og USB-nøglen er fuld. Hvis det er tilfældet, skal du slette filerne manuelt for at frigøre diskplads, gå til afsnit Slet dine filer gemt på USB memory key, side 26. For at aktivere denne funktion, skal du gøre følgende: MEDIE / SLET / AUTOMATISK/ MODE_SCAN 1 Vælg TIL med tasterne tasten OK. eller, og bekræft på USB memory key tillader at have samme type fil som fotos. et format til digitale dokumenters skabelse. For at deaktivere denne funktion, skal du gøre følgende: MF 5401 Installer softwaren på din PC Tænd din PC. bn ADMINISTRATOR medmindre du har 98SE og ME omgivelser. 1 Ben CD-ROM drevet, indsæt installations CDROM og luk drevet. 2 Installations programmet går automatisk i gang. 3 En skærm med titlen COMPANION SUITE PRO LL åbnes.

10 Powered by TCPDF ( Denne skærm giver dig mulighed for at installere softwaren, åbne brugerguiden eller gennemse CD-ROM indholdet. 4 Placer din markør på PRODUKT INSTALLATION og bekræft med venstre museknap. 5 Produkt Installations skærmen dukker op. Placer din mus på FYLDT og bekræft med venstreklik på musen. FYLDT installationen kopierer den nødvendige software over på din harddisk, som skal bruges til en fyldestgørende brug af Companion Suite Pro kit, hvilken er: - Companion Suite Pro (apparatets styrings software, printer drivere, scanner,...), - Adobe Acrobat Reader, - PaperPort. Du har måske allerede noget af den tilgængelige software fra CD-Rommen I dette tilfælde, brug NORMAL installationen, vælg den software du ønsker at installere på din harddisk og bekræft dit valg. De næste to skærmbilleder dukker kun op, hvis din Windows Installer version er mindre end 2.0. Installationen genoptages og en skærm viser dig dens fremskridt. Introduktion COMPANION SUITE PRO softwaren tillader at oprette forbindelse mellem en computer og et kompatibel multifunktions apparat. Fra PC'en, kan du: styre multifunktions apparatet, og opsætte den efter dine behov, printe dine dokumenter på multifunktions apparatet fra dine programmer, scanne dokumenter i farver, i grå-skalaen eller i sort/ hvid og redigere dem på din PC, eller indsætte dem i en tekst ved brug af karakter gengældelses softwaren (OCR). Nødvendige konfigurationer Din PC bør som et minimum opfylde følgende specifikationskrav: Styresystemer: Windows 98SE ; Windows Millennium ; Windows 2000 med minimum Service Pack 3 ; Windows XP (Home og Pro) ; Windows Vista 32-bit. Processor: 500 MHz for Windows 98SE ; 800 MHz for Windows ME og 2000 ; 1 GHz for Windows XP (Home og Pro) ; 1 GHz for Windows Vista 32-bit. CD-ROM drive, En ledig USB port, 600 Mbytes fri disk plads til installationen. RAM hukommelse: 128 Mbytes minimum for Windows 98, ME og 2000 ; 192 Mbytes minimum for Windows XP (Home og Pro). 1 Gb minimum for Windows Vista 32-bit Efter en periode med søgning og læsning af din PCs komponenter og multifunktions apparatets komponenter, skal du genstarte din computer for at installationen kan træde i kraft. Klik på OK. Du kan stoppe program installationen ved at trykke på AFBRYD INSTALLATIONEN. 6 Efter at PCen er genstartet, vil InstallShield Wizard skærmen komme frem og vise fremgangen for assistentens klargørelse Karakteristika for PC Karakteristika for PC Installation MF Velkomstbilledet vises. 13 Tryk på INSTALLER. 14 En skærm vil informere dig om installationens fremgang. 8 Klik på NÆSTE for at begynde installationen af COMPANION SUITE PRO kit på din PC. 9 For at fortsætte installationen, skal du læse og acceptere den viste licenskontrakt. 15 Companion Suite Pro softwaren er nu installeret på din PC. 10 Tryk på JA. 11 Tryk på NEJ. 16 Tryk på FORTSÆT for at kopiere programmet og PaperPort SE softwaren, som følger med kittet. 17 Ved slutningen af installationen skal du genstarte din PC for at opdatere systemfilerne Karakteristika for PC Du kan til hver en tid stoppe denne proces ved at trykke på ANNULLER. 12 Den afsluttende installation er klar til at gå i gang. MF 5401 Det er muligt at tilføje en LAN printer uden at installere Companion Suite Pro softwaren på Windows 2000, XP og Vista. Fra Windows Start menu -> Indstillinger -> Printere og faxe, vælg "Tilføj Printer" og følg de instruktioner som gives på skærmen. Forbindelser Du skal nu sikre dig, at der ikke er strøm til multifunktionsterminalen og at Companion Suite Pro er sidder i CD-drevet. USB Tilslutning Forbindelsen mellem din PC og apparatet skal ske ved brug af et USB 2.0 beskyttet kabel, som ikke bør være længere end 3 meter langt. Ikke desto mindre anbefales det at installere Companion Suite Pro softwaren først og bagefter tilslutte USB kablet til din terminal. Hvis du tilslutter USB kablet før installationen af Companion Suite Pro software vil genkendelsessystemet (plug and play) identificere det nye hardware. For at starte din terminals installation, skal du følge de på skærmen givne instruktioner. Hvis et vindue popper op og spørger om driverens placering, marker da installations CD-ROM. 1 Lokaliser dit USB kabels forbindelser, og forbind som vist på nedenstående billede. Trådløs forbindelse Companion Suite Pro LL software skal være installeret for at udføre denne funktion. 1 Kør MF tilføjelser ved at trykke på ikonet, som ligger på dit skrivebord eller fra menuen START > ALLE PROGRAMMER > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > TILFØJ PRINTER. 2 Tryk på NÆSTE for at køre installationsprogrammet. 2 Sluk for dit multifunktions apparat. Tilføj hardware-assistenten dukker frem på skærmen Karakteristika for PC 18 Udvælg dine muligheder og tryk på UDFØR. 19 Dit "Companion Suite Pro" kit blev succesfuldt installeret på din PC. Du kan starte multifunktions apparatets styrings software i menuen START > ALLE PROGRAMMER > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > MF DIRECTOR eller ved at klikke på ikonet MF DIRECTOR som ligger på dit skrivebord. 3 Tryk på NÆSTE for at køre installationsprogrammet. 4 Vælg FIND DEN EGNEDE DRIVER TIL MIT HARDWARE (ANBEFALET). Tryk på NÆSTE. 5 Vælg placeringen hvor systemet skal lede efter en driver. Kun CD-ROM DREV checkboksen skal være markeret. Klik på NÆSTE. Søgningen kan tage nogle få minutter. 6 Et vindue informerer dig når driveren er blevet lokaliseret. Tryk på NÆSTE. 7 En skærm informerer dig om at XML interface software er blevet installeret. Klik på AFSLUT. Tilføj hardware-assistenten dukker frem på skærmen. 8 Tryk på NÆSTE. 9 Vælg FIND DEN EGNEDE DRIVER TIL MIT HARDWARE (ANBEFALET). Tryk på NÆSTE. 10 Vælg placeringen hvor systemet skal lede efter en driver. Kun CD-ROM DRIVES checkboksen skal være markeret. Klik på NÆSTE. Søgningen kan tage nogle få minutter. 11 Et vindue informerer dig, når driveren er blevet lokaliseret. Tryk på NÆSTE. 12 En skærm informerer dig om, at COMPANION SUITE PRO ACTIVITIES softwaren er blevet installeret. Tryk på AFSLUT. Du kan nu bruge multifunktions apparatet til at printe eller scanne dine dokumenter. MF 5401 Kør programmet uninstall fra menuen START > ALLE PROGRAMMER > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL > UNINSTALL.

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN TELECOM SAGEM MF 5401 Brug hæftet 252591220-D_DAN Kære kunde For deres sikkerhed og komfort, beder vi dem nøje gennemlæse dette kapitel Sikkerhed, side 1 før de tager deres nye produkt i brug. Ved køb

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

LASER MFP SP 1000S. Betjeningsvejledning

LASER MFP SP 1000S. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER MFP SP 1000S Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data INDHOLD 1 Introduktion... s.04 1.1 Funktioner... s.04 1.2 Indhold af kassen og tekniske specifikationer... s.04 1.3 Indsættelse af batterier... s.05 2 Tilslutning af SmarTach D-Box... s.07 2.1 Tilslutning

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual

Datacard SR200 & SR300 Card Printers. Brugermanual Datacard SR200 & SR300 Card Printers Brugermanual Januar 2015 Brug af printeren SR200 & SR300 Forbrugsstoffer Ilægning af kort Isætning af farvebånd Isætning af retransfer film Tænde for printeren Kontrol

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016

BitLocker. Vejledning: Kryptering University College Lillebælt - IT-afdelingen - 1016556/16-03-2016 BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST 2 StandTekst Software v/jurjen de Boer Platanvej 4 4200 Slagelse Tlf.: 58 52 28 69 E-mail: mail@standtekst.dk Hjemmeside: www.standtekst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF TELEFONI LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Brugervejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav...3 Forberedelse...3 Historik...3

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning HomeBox til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt fiberbredbånd fra TREFOR. TREFOR samarbejder med TDC, hvorfor du modtager en HomeBox,

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELEFONI LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Brugervejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere