Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius"

Transkript

1 GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1

2 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde med teksten s. 3 Andet møde.. s. 4 Tredje møde.s. 5 Klart adskilte pointer s. 6 Opbyggede pointer... s.7 Forbundne pointer... s. 8 Klart adskilte informationer.. s. 9 Opbyggede informationer... s. 10 Forbundne informationer.... s. 11 Klart ordvalg...s. 12 Min opgave overordnet. s. 13 Banal testen...s. 13 2

3 INDEN DU SKRIVER Tænk over hvad du vil skrive Gå en tur Planlæg Brainstorm Find start til slut Skriv nu Skriv fra hvor du har valgt at starte, og arbejd dig nu mod slut. Revision Print opgaven ud Vær kritisk Kig tekstniveauerne igennem FØRSTE MØDE MED TEKSTEN Er visuelt Det visuelle udstyr: TYPOGRAFI Fonte Farver Skriftstørrelse Punktopstilling Fed / Kursiv / Understreget tekst Figurer / Billeder SET FRA TOPPEN Overskrift Linjeafstand Afsnitsoverskrift Afsnitslængde Referencer Noter 3

4 ANDET MØDE MED TEKSTEN Er indholdsfortegnelsen... Der skal være en klar rød tråd, så opgaven giver en mening i en helhed. Dermed menes der at skulle kunne ses et startpunkt og et slutpunkt. Vigtigt tip; der må aldrig skrives indholdsfortegnelse under indholdsfortegnelsen. En klart opbygget opgave: Indholdsfortegnelse Indledning.s. 3 Den retoriske selvfremstilling. s. 4 Appelformerne.....s. 4 Pathos.s. 5 Ethos...s. 6 Logos...s. 7 Non verbal formulering...s. 8 Opsummerende vurdering....s. 9 Konklusion..s. 10 Opgaven skal bore sig dybere og dybere den skal ikke skøjte rundt og aldrig komme videre. 4

5 TREDJE MØDE MED TEKSTEN Er indledningen Den skal beskrive klart hvad jeg vil belyse. Hvilket er selve mit formål. Et eksempel: Med udgangspunkt i Henrik Vesterbergs reportage: Forklædt som hjemløs vil jeg i denne opgave belyse, hvorledes den personlige reportage som retorisk strategi kan styrke det persuasive sigte Den skal beskrive hvordan jeg vil gøre det, og hvorfor. Et eksempel: Dette vil jeg gøre ved primært at analysere og vurdere Vesterbergs retoriske selvfremstilling, idet læserne gennem ham oplever hjemløsheden og de fordomme, der er tilknyttet. Eftersom Henrik Vesterberg, der er en velanset og garvet skribent, har valgt netop denne genre med et personligt udgangspunkt, må det formodes, at der ligger en retorisk strategi bag for at fremme budskabet Den skal beskrive med hvad jeg vil gøre det og hvorfor. Et eksempel: I min analyse vil jeg anvende Christine Isagers sondring mellem ethos og persona begrebet, McCroskeys dynamiske ethos og Charles Andersons teori om persona community stance. Da Henrik Vesterberg er kendt som detaljens mester og en af moderne presses største stilister vil det være oplagt at analysere den persuasive effekt af de stilistiske virkemidler og greb fra New Journalism, han anvender. Til dette vil jeg applicere Tom Wolfes redegørelse for New Journalism, Monica Woods Details, details og Christian Kocks Musikalske virkemidler En beskrivelse af et formål Tekstens emne Tekstens fokus Tekstens formål Skriv om ungdommen Skriv om gymnasielivet Skriv om en skoledag 5

6 KLART ADSKILTE POINTER Det at adskille Former for afsnitsadskillelse Linjeskift og indrykning Linje mellemrum Linje mellemrum og afsnitsoverskrift Visuel signalering Viser læseren, at de adskilte pointer hører tæt sammen Viser læseren at der er et større indholdsmæssigt skift fra en pointe til den næste Viser læseren at der er et meget stort indholdsmæssigt skift mellem to pointer Eksempel på opsætning Afsnitsoverskrift 6

7 KLART OPBYGGEDE POINTER Det at opbygge Består af 3 elementer: Pointesætning Støttesætning, støttesætning, støttesætning Konklusionssætning Eksempel på en klart opbygget pointe: Latin er ikke et uddødt sprog Det ligger naturligt i flere sprogs udtalelser, men det er let genkendeligt i det engelske og spanske. I det spanske kan du ligefrem mærke udtalelserne, da man ruller bogstaverne. Du ruller dine r er og på samme måde fungerer latin. I det engelske, der er du blevet indoktrineret med alfabetet fra lille, og det er det samme alfabet som ligger til sproget latin. Udtalelserne på nogle af bogstaverne er dog ikke ens, men alligevel ligger de gamle udtalelser til grunde for tidens udtalelser. Således om man mener man har en relation til latin eller ikke, så ligger det til de fleste. Og lad det være måden det udtales på, eller skrives. Bold Kursiv Understreget Pointesætning Støttesætninger Konklusionssætning Når en pointe skal skrives, skal støttesætningerne kun supplere pointesætningen, og intet andet. Der må ikke beskrives et bredere perspektiv eller andre elementer, det skaber forvirring. Det vil sige for at opbygge en klar pointe, skal du: 1. En kort pointesætning bestående af en påstand 2. Mellem 2 3 støttesætninger, der støtter påstanden 3. En konklusionssætning, der slår pointen fast med konklusionsmarkøren: således eller altså 7

8 KLART FORBUNDNE POINTER Det at forbinde Afsnittets forbindelse til det forudgående eller efterfølgende afsnit Eksemplificering Generalisering Årsag Virkning Lighed Modsætning Opremsning Eksempler på forbindelsessætninger Et eksempel kan måske klargøre denne pointe... Lad mig eksemplificere... Men er der faktisk nogen konkrete eksempler på X er en af dem, der har prøvet det på egen krop... Dette kan illustreres med et enkelttilfælde... Ovenstående er et eksempel på noget mere almindeligt... X er blot en ud af mange, der oplever at Dette var langt fra enkeltstående tilfælde... Historien fortæller os noget mere generelt om. De mange eksempler vidner om en generel... Grunden hertil er, at Årsagen til dette skal findes i Forhistorien er, at Forudsætningen for, at der kunne ske, var Forklaringen på fænomenet skal søges i... Men hvad bliver så resultatet af dette?... Følgen er, at Følgevirkningerne af dette kan spores i Dette afstedkom en større ændring i De praktiske konsekvenser af dette er betydelig... Det samme gør sig gældende for Noget lignende ser man i Tilsvarende gælder det, at Også andre har oplevet dette I lighed hermed kan nævnes, at... Det modsatte gør sig gældende for Anderledes forholder det sig, hvis vi ser på I direkte modsætning hertil ser vi På den anden side hævder X, at Er der nogen undtagelser til dette princip?... Ud over disse fordele kan man også pege på For det første For det andet For det tredje En grund er at 8

9 KLART ADSKILTE INFORMATIONER Det at adskille... Adskillelsestegn Visuelt signal Eksempler Punktum. Kolon : Parentes () Tankestreg Semikolon ; Komma, Viser læseren, at her starter en selvstændig information Viser læseren at den næste information er i direkte forlængelse af den forudgående Viser læseren, at noget er et selvstændigt indskud, kommentar, forklaring eller tilføjelse til en anden information Viser læseren, at noget er et selvstændigt indskud, kommentar eller tilføjelse til en anden information Viser læseren, at den næste information er selvstændig, men hænger tæt sammen med den forudgående fx. ved at have parallelt eller modsat indhold Viser læseren, at en information er en integreret del af en anden information, eller er et indskud i en information Janteloven er meget udbredt i Danmark. Begrebet blev introduceret af X i i romanen Y. Især én lov er med til at opretholde den sociale orden i danmark: Janteloven! Janteloven (den lov, der siger, at man ikke skal tro, at man er noget) er meget udbredt i Danmark. Man skal passe på ikke at overskride jantelovens bud i hvert fald i Danmark På den ene side begrænser janteloven vores sociale adfærd; på den anden side sætter den os fri. Janteloven er en vigtig social lov, der forhindrer danskerne i at prale eller på anden måde føre sig frem. Vigtigt tip: Efter hvert punktum, betyder det at der kommer en ny information. Betragt punktummet som et nyhedsløfte. 9

10 KLART OPBYGGEDE INFORMATIONER Det at opbygge Nøglefeltet Midterfeltet Finalefeltet Her placeres grundled og udsagnsled, der giver læseren nøglen til at forstå resten af informationen Her placeres mindre vigtige ord og led, der udfolder informationen Her placeres vigtige eller kraftfulde ord, der kan fungere som en yndig afslutning på informationen. Eksempel på det at opbygge: I min analyse vil jeg anvende Christine Isagers sondring mellem ethos og persona begrebet, McCroskeys dynamiske ethos og Charles Andersons teori om persona community stance. Bold Kursiv Understreget Nøglefeltet Midterfeltet Finalefeltet Endnu et eksempel på det at opbygge: Dette vil jeg gøre ved primært at analysere og vurdere Vesterbergs retoriske selvfremstilling, idet læserne gennem ham oplever hjemløsheden og de fordomme, der er tilknyttet. Bold Kursiv Understreget Nøglefeltet Midterfeltet Finalefeltet 10

11 KLART FORBUNDNE INFORMATIONER Det at forbinde Sætningens forbindelse til den forudgående sætning Begrundelse Betoning Eksempel Generalisering Konsekvens Lighed Modsætning Nuancering Opremsning Opsamling Tidsforløb Tilføjelse Eksempler på forbindelsesord Fordi, for, da, på grund af, grundet, idet, eftersom, takket være, nemlig, på den baggrund Faktisk, netop, endog, tilmed, endda, ligefrem, navnlig, især, først og fremmest, frem for alt, ikke mindst, særligt, i særdeleshed, hovedsagelig, oven i købet For eksempel, eksempelvis, således Generelt, i al almindelighed, almindeligvis, i det hele taget Derfor, altså, følgelig, som følge heraf, således, som resultat I lighed med, ligeledes, på samme måde, også, ligesom, ligeså Men, derimod, hvorimod, tværtimod, alligevel, omvendt, til gengæld, ikke desto mindre, enten / eller, på den ene side / på den anden side Dog, imidlertid, ganske vist, skønt, med mindre, alligevel, selv om, til trods for, ikke desto mindre, i det mindste, i hvert fald, med forbehold for, eller rettere Både og, dels, for det første / for det andet / for det tredje, endelig, sidst men ikke mindst Altså, med andre ord, således, sådan, alt i alt, det vil sige, i det hele taget, kort sagt Først, til at begynde med, derefter, herefter, derpå, dernæst, siden, senere, så, efter, til sidst, omsider, endelig, længe, langt om længe, idet, mens, nu, endnu, hurtigt Og, også, endvidere, desuden, derudover, herudover, tillige, dertil, hertil kommer, ydermere, ligesom, oveni 11

12 KLART ORDVALG Det skal være PRÆCIST Det skal være ØKONOMISK Det skal være VARIERET... Præcist Økonomisk Varieret Pas på metaforer og sammenligninger, det skal passe til sammenhængen. Pas på alle de små fyldord: måske, allerede, lidt, nu, her Og en masse andre! Pas på gentagelser, med ord som: men, så.. Og en masse andre! Gælder også større & finere ord. MIN OPGAVE OVERORDNET Spørg dig selv: 1. Har teksten et klart formål? 2. Har teksten klart adskilte, opbyggede og forbundne afsnit? 3. Har teksten klart adskilte, opbyggede og forbundne sætninger? 4. Har teksten præcist, økonomisk og varieret ordvalg? BANAL TESTEN Undgå at skrive banale ting, som din målgruppe eller almindeligheden ikke kan være uenig i. Du tester ved blot at sætte ikke ind i sætningen, og ser derefter om det overhovedet giver mening, at gøre det omvendte. Eksempel: Det er uden tvivl det bedste at gå over for grønt Testen: Det er uden tvivl IKKE det bedste at gå over for grønt No shit Sherlock. Alle ved at man løber over for rødt... 12

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere