SIKKERHEDSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLADSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLADSER"

Transkript

1 SIKKERHEDSGUIDE HAKI SYSTEMSTILLADSER HAKI A/S 2014

2 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktioner gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter fremstillet og leveret af HAKI. HAKIs typegodkendelse gælder udelukkende for stillads hvor materiale, dimensioner og udførelse er i overensstemmelse med det undersøgte emne. HAKIs systemstilladser må ikke sammenbygges med komponenter, eller sammenblandes med stillads af andet fabrikat end HAKI. I disse tilfælde skal der fremstilles en speciel beregning om bæreevnen. Normal sammensætning af stillads med stilladsrør og godkendte koblinger er ikke noget problem. At sammenblande komponenter fra forskellige leverandører kan gøre forsikringsdækningen ugyldig. HAKI Group er cert ificeret ifølge ISO 9001:2000 Copyright HAKI A/S, 2014 Eftertryk af tekst og billeder/illustrationer må ikke ske uden HAKIs tilladelse. 2

3 Indhold Sikkerhedsguide HAKI systemstilladser... 1 Hvorfor er en Sikkerhedsguide nødvendig?... 4 Styrken... 4 HAKI kontra plagiat... 4 Hvad er HAKI?... 5 Hvorfor er det vigtigt udelukkende at anvende HAKI-komponenter og ikke plagiater?... 5 Hvordan ser man forskel på HAKI og plagiat?... 6 Søjler... 6 Længdebjælke... 7 Enrørsbjælke... 8 Rammestillads... 9 Momenthegn Mærkning Korrosion Korrosion af stilladskomponenter i det maritime miljø Korrosion i andre miljøer Varmepåvirkning af materiale Stål Aluminium Metaltræthed Stål Aluminium Overfladebehandling Hvilken type overfladebehandling skal vælges? Malet materiel Varmegalvaniseret materiel Aluminium Tilsyn Renovering Opretning af skadet materiel Stål Aluminium Eksempel på plagiat Ergonomi Egne notater Tjekliste for stilladskontrol

4 Hvorfor er en Sikkerhedsguide nødvendig? At bygge og anvende stilladser handler først og fremmest om at skabe en sikker arbejdsplads, dels for de personer som monterer og demonterer stilladser, og dels for dem som arbejder på dem. For at muliggøre dette findes der et EU-direktiv og en standard, som regulerer dette i samarbejde med nationale sikkerhedsforskrifter (AFS). En andel i dette er, at alle producenter får undersøgt deres komponenter og stilladskonfigurationer, så de følger forskrifterne. Det indebærer også, at man ikke må blande stilladskomponenter, som man ønsker, fra forskellige producenter, da de kan have helt forskellige materialeegenskaber trods det, at de ser fuldstændig ens ud ved første øjekast. En anden del af ansvaret ligger hos montøren, som nu mere end nogensinde har brug for korrekt uddannelse for at udføre arbejdet tilfredsstillende. Styrken Bæreevnen på et stillads/komponent prøves og/eller regnes ud. Med udgangspunkt i det resultat man får, regner man ud, hvilken tilladt belastning stilladset/komponenterne må få. Denne værdi må ikke overskrides. Overkapaciteten består af to sikkerhedsfaktorer, såkaldt partial-koefficienter. Den første partialkoefficient eller sikkerhedsfaktor er 1,5, den bruges for at dække evt. overbelastning, fejl i svejsning og materiel, forandringer i lastforholdene etc. Til denne lægges en partialkoefficient (sikkerhedsfaktor) på 1,1 for usikkerhed i beregninger. HAKI kontra plagiat For at udrede begreberne må vi først kende forskellen mellem HAKI stilladssystem og plagiat system. HAKI stilladssystem er et originalsystem på den måde, at konstruktionen med tapper og bøjler blev markedsført først af HAKI i Sibbhult. HAKI har siden starten af 1956 foretaget et aktivt udviklingsarbejde for at få HAKI stilladssystem til at ligge i front, når det gælder sikkerhed og anvendelighed. Øvrige plagiat systemer har ikke interesseret sig for udviklingen, men i stedet har de kun ønsket at kopiere et allerede eksisterende design, hvilket betyder, at de altid ligger et skridt bagefter med hensyn til både design og materialevalg. 4

5 Hvad er HAKI? Hvorfor er det vigtigt kun at anvende HAKI-komponenter og ikke plagiatkomponenter? HAKI stilladskomponenter er fremstillet af specielt udvalgte materialer og sat sammen under nøje overvågede processer. De er udformet for at kunne samarbejde harmonisk med hinanden. Et led i HAKIs stræben efter at fokusere på anvendelsen såvel som monteringen, er at HAKI komponenter er fremstillet af højstyrkestål for at få maksimal styrke til mindst mulig vægt. HAKI kontrollerer kontinuerligt kvaliteten på produkterne og har fuld opmærksomhed på materialet som anvendes. Samtlige HAKI produkter er fremstillet ifølge EN og EN og er desuden typekontrollerede hos SP, Sveriges Prøvnings- og Forskningsinstitut AB. Alt dette bidrager til at give brugeren størst mulig sikkerhed på sin arbejdsplads samt at forbedre arbejdsmiljøet for montøren så godt som muligt. De værdier, som findes i HAKI monteringsinstruktioner gælder udelukkende HAKI komponenter, at anvende disse værdier til plagiat-komponenter indebærer, at man udsætter såvel montøren, som brugeren for alvorlige sikkerhedsrisici. I en undersøgelse, som HAKI AB har gjort ved hjælp af SP i Borås, viste det sig, at andre plagiat-komponenter kun havde halvdelen af bæreevnen i forhold til tilsvarende HAKI komponenter. Husk, ingen kæde er stærkere end det svageste led. Diagrammet viser styrken i knudepunktet på plagiat-komponenter, 53-65%, sammenlignet med HAKI, 100%. 5

6 Hvordan ser man forskel på HAKI og plagiat? Søjler Mærking Søjle i højstyrkestål Deklaration Afrundet søjletap for lettere montage HAKI søjler med søjletap produceret i et stykke, for at undgå risiko for svagheder pga. svejsning. Pressesvejsede bøjler for kontrolleret styrke i svejsefugen på bøjlerne. Søjle FSSH, som den ser ud i dag Pressesvejsede bøjler Mærking Bøjler på samme niveau Højstyrkestål Søjletap i et stykke uden svejsninger for størst mulig sikkerhed Deklaration Robotsvejsede detaljer for jævn og høj kvalitet Afrundet søjletap for nemmere montage HAKIs karakteristiske bajonetplade med udtag i hjørnet Afrundet søjletap Pressesvejsede bøjler Søjle FS, som den ser ud i dag 1956 De tidligste søjler fandtes som BS (fodspindel) og FS (søjle) med tre bøjler Indførtes pressesvejsede bøjler Indførtes søjletapper 65 mm Automatiseret produktion med ny bajonetplade Införs märkning med HAKI-logo och 83, tillverkningsåret, på bottenplattan Kom søjlen med hylsesamling. 6

7 1993 Indførtes mærkning med logo og S 93 eller O 93 hvor 93 angiver fremstillingsåret og afrunding af tap til FS-søjle FSSH med afrundet søjletap og bøjle på samme niveau. Længdebjælke Mærking Midterste pladejern mangler for bedre håndtering Kraftoptimeret placering af vertikaler Deklaration Højstyrkestål Afrundede hjørner for bedre håndtering Mærking før vægtreduktion Mærkning efter indførelse af vægtreduktion Patenteret fjederlås Længdebjælke, som den ser ud i dag 1956 HAKI lancerede sin længdebjælke bestående af to rør forbundet med pladestål. Konstruktionen var optimeret for langsgående eller tværgående indplankning med traller Införs märkning med HAKI-logo och 83, tillverkningsåret, på baksidan av kläppjärnet Det midterste pladestål på LB3000 blev fjernet, og den fik dermed en mere kraftoptimeret udformning Længdebjælken blev forsynet med patenteret fjederlås Længdebjælken blev 15 % lettere, men med samme bæreevne. 7

8 Enrørsbjælke Deklaration Mærkning Udtag som giver plane bomlag Afrundede hjørner for bedste håndtering Fremstillet i højstyrkestål som giver en reduceret vægt Patenteret pæreform for maksimal styrke Patenteret fjederlås Enrørsbjælke, som den ser ud i dag 1989 Patenteret pæreformet rør TUE blev præsenteret Niveau bjælke blev præsenteret ERB-S for det franske marked Præsentation af den nye enrørsbjælke med fjederlås og samme byggehøjde, som længdebjælke med 15 % vægtreduktion. 8

9 Rammestillads Mærkning Deklaration Pressesvejsede bøjler Alle bærende komponenter i højstyrkestål Afrundedet søjletop for nemmere montage Dobbelt hul for at kunne udnytte alle muligheder i HAKI stilladssystem Rammestillads, som det ser ud i dag Søjletap 1978 Typegodkendelse og introduktion Aluminium-dæk Rammer uden tap til fodliste Momenthegn type SKRD Rammer mærket med fremstillingsår og HAKI-logo samt uden krog for diagonalstag. 9

10 Momenthegn Deklaration Mærkning Bukket rør for at opfylde Europa standard Højstyrkestål Robotsvejset for en høj og ensartet kvalitet Patenteret fjederlås Momenthegn, her type SKRDH, som den ser ud i dag 10

11 Mærkning Mærkningen af HAKIs produkter har varieret gennem årene. Denne guide bidrager til at genkende disse Mærkning med Logo + år på bagsiden af pladen m/låsepal samt på søjlens bundplade Mærkning med både Logo + bogstav +år. Samtlige komponenter mærkes Mærkning med fuld sporbarhed indføres på komponenter. Udformet tap, udstanset hul i top og bund samt bajonetpladen med HAKIs specielle hjørneklip. Eksempel på mærkning af bjælke eller rækværk i højstyrke stål. 11

12 Korrosion Korrosionshastigheden på stilladskomponenter varierer en del afhængig af omgivelserne. Faktorer som spiller ind er f.eks. eksponeringsgrad, ph, saltindhold og temperatur. Generelt set kan man tænke sig, at korrosionen formindsker sikkerhedsfaktoren 1,5. Reduktion af sikkerhedsfaktor pga. korrosion Korrosion af stilladskomponenter i maritimt miljø. Zinklaget på HAKIs varmegalvaniserede komponenter har en middeltykkelse på mindst 70 mikrometer. Korrosionshastigheden er svær at bedømme, da den afhænger af mange forskellige faktorer, som eksponeringsgrad, ph, saltindhold og temperatur. Ifølge korrosionsinstituttet er korrosionshastigheden på varmegalvanisering i svensk maritimmiljø (vestkysten) 4-8 mikrometer pr. år. Ser vi derimod på varmere klima øges den drastisk. En undersøgelse i Chile viste en reduktion på 8-12 mikrometer pr. år. Dette indebærer, at zinklaget vil bevares 9 år i svensk miljø og 6 år i tropisk klima. Korrosionshastigheden på ubehandlet stål i svensk maritim miljø er mikrometer. Dette indebærer, i værste fald at efter 1 år er 10 % af materialet rustet bort. Korrosion i andre miljøer Da korrosion varierer meget kraftigt, afhængigt af, hvilket miljø emnet befinder sig i, kan vi ikke komme med nogen generelle anvisninger på levetid. Dette må brugeren selv finde frem til for sit eget specifikke anvendelsesområde. Ønskes værdier på slitage af zinkbelægninger i forskellige miljøer, henviser vi til SIS håndbog 160.e. 12

13 Varmepåvirkning på materiale Stål Bærende komponenter i HAKI stilladssystemer f.eks. søjler og bjælker er konstrueret af rør i koldformet stål. Koldformet stål, som under koldformning har fået en højere styrke, risikerer at miste denne styrke ved brand. For at undersøge om stålet har fået mindre styrke, må man foretage en omfattende undersøgelse. Vi anbefaler derfor at alt HAKI stilladsmateriel, som har været udsat for brand, skrottes. Aluminium For at øge styrkeværdien på aluminium så varmeforædles materialet til tilstand T6. Dette indebærer, at det under kontrollerede former opvarmes til 175 grader C i en bestemt tid, for siden at køle ned. Det er tiden som afgør, om materialet når T6 eller forædles forbi denne tilstand, og dermed bliver overforædlet med lavere styrke som resultat. Ved 100 grader er tiden for varmeforædling et spørgsmål om år, men den stiger hurtigt til timer ved øget temperatur. Med baggrund i dette kan HAKI AB ikke garantere styrken i noget materiale, som er blevet udsat for temperaturer over 100 grader C, vor anbefaling er at dette skrottes. Hvis materialet nødvendigvis skal bruges, må det under ingen omstændigheder belastes med mere end 50 % af den nominelle bæreevne for en varmepåvirkning mellem 100 og 200 grader, op til 250 grader vil grænsen sænkes til 33 % af sin normale bæreevne. 13

14 Metaltræt hed Stål Stål har en gunstig tolerance mod metaltræthed og vil ikke blive påvirket af dette under en normal livslængde. Aluminium Aluminium har en mindre tolerancegrad mod metaltræthed og kan få brud allerede efter 5000 belastninger lige under strækgrænsen. Brudforløbet sker i tre trin: - initiering - begyndelse til sprække - brud Initieringen kan f.eks. være en revne, kanten af en svejsning eller urenhed i metallet, som er starten til en revne. Revnedannelsen sker i et accelererende tempo, med et brud som slutfase. SS-EN har bedømt en rimelig værdi, som kan accepteres for belastninger på ved test af trapper. Dette modsvarer belastninger som kontinuerligt opnår ca. 2/3 af strækgrænsen. 14

15 Overfladebehandling Hvilken type overfladebehandling skal man vælge? Valget af overfladebehandling hænger nøje sammen med, hvilket miljø komponenterne skal anvendes i. En anden vigtig faktor man må tage med ved valget af komponent, er komponentens totale omkostning under hele levetiden. Malet materiel HAKI malet materiel er udelukkende malet for at være beskyttet under transport. Dette er tilstrækkelig beskyttelse under gunstige forhold. I mere udsatte miljøer anbefaler HAKI, at man vælger varmegalvaniserede produkter, som trods sin noget højere pris, giver en bedre totaløkonomi. Efter 2005 producerer HAKI kun varmforzinket materiel. Varmegalvaniseret materiel For at få fuld beskyttelse mod korrosion i aggressivt miljø, er det nødvendigt med varmegalvaniserede komponenter. HAKI Varmegalvaniseret materiel får sin overfladebehandling i en af Europas mest moderne overfladebehandlingsanlæg. Dette sikrer, at HAKIs høje og ensartede krav bliver opfyldt. Levetiden på vamegalvanisering varierer efter hvilket miljø det befinder sig i, og man bør se efter tegn på korrosion f.eks. røde ruststriber. Aluminium Aluminium har helt andre egenskaber end stål, ved kontakt med syre oxiderer det meget hurtigt. Sammenlignet med stål er forskellen, at oxiden bygger et tæt lag af beskyttelse mod yderligere korrosion. Dette udgør i de fleste tilfælde en god korrosionsbeskyttelse, men risikoen for yderligere korrosion findes især i miljøer, hvor komponenterne bliver udsat for vand og salt, uden tilsætning af syre fra luften, som kan skabe en ny oxideringsbeskyttelse. Dette ses f.eks. under koblinger eller i revner. Hvis stilladset er i et miljø, hvor der er risiko for den slags, og er opsat i længere tid, bør man efter et par måneder løsne nogle koblinger for at se, om der er opstået en hvid oxidering under dem. Hvis dette er tilfældet må man foretage sig det nødvendige. 15

16 Tilsyn HAKI anbefaler, at der udføres et periodisk eftersyn på materiellet. Nogle tilfælde hvor det er godt at gøre dette: Anvendt materiel undersøges ved ankomst, inden det lægges på lager eller går til den næste arbejdsplads. Man mærker materiellet med f.eks. en farve for at gennemgå det grundigt, regelmæssigt f.eks. en gang om året. Mærkningen indebærer, at man hurtigt kan konstatere, om materiellet er blevet kontrolleret indenfor perioden eller ej. Renovering Opretning af skadet materiale Stål Opretning af skadet materiel må under ingen omstændigheder ske med varme, da materiellets styrke kan påvirkes radikalt. Koldretning kan benyttes, men kun i begrænset omfang. Hvis materiellet bliver deformt eller ikke fuldstændig opnår den oprindelige form, skal det skrottes. Hammerslag, eller anden metode til bøjning af søjler, er en skade, som ikke kan repareres, i sådanne tilfælde skal søjlen kasseres. Alvorligt skadet materiel skal destrueres for at forhindre, at det genanvendes af mindre seriøse aktører med alvorlig risiko for personskader til følge. Aluminium Størstedelen af det aluminium, som anvendes til stilladskomponenter, er af en kvalitet som ikke egner sig til opretning. Man må ikke svejsereparere på dele, da dette kan forandre delens styrke meget. Ved tvivlstilfælde, kontakt da HAKI A/S for rådgivning. At skifte låsebeslag eller lignende reparationer er ikke et problem. 16

17 Eksempler på plagiat komponenter Eksempler på plagiat-komponenter, som ikke opfylder HAKI standard, med svejsebrud som indebærer risiko for skader, håndsvejsede bøjler og splitter med skarpe hjørner, hvilket indebærer en øget skadesrisiko. Håndsvejsede bøjler. Svejsebrud som indebærer skadesrisiko. Tapper med skarpe hjørner. Tapper med skarpe hjørner. 17

18 Ergonomi Før du løfter 1. Vurder vægten af emnet iht. nedenstående skema 2. Kan du selv håndtere emnet? Hvis NEJ: Få hjælp af andre, eller brug teknisk hjælpemiddel 3. Er flytteafstanden stor? Hvis JA: Få hjælp af andre, eller brug vogn 4. Er transportvejen og adgangsforholdende frie? Hvis NEJ: Sørg for dette før løft Tæt ved krop* Underarmsafstand ca. 30 cm 3/4 armsafstand ca. 45 cm 50 kg Belastning acceptabel under ideelle forhold. Er forholdene ikke ideelle - få hjælp af andre eller teknisk hjælpemiddel. Belastning sundhedsskadelig. Må ikke løftes alene Få hjælp af andre eller brug teknisk hjælpemiddel 30 kg Belastning måske sundhedsskadelig. Ved mange gentagne løft - få hjælp af andre 15 kg 11 kg 7 kg 3 kg Belastning normalt ikke sundhedsskadelig. Flere forværende faktorer skal være til stede for at løftet kan betragtes som sundhedsskadelig. *)En byrde løftes sjældent tæt ved kroppen, bortset fra når der bruges bæreseler og andre hjælpemidler. Løft, der foregår i længere rækkeafstand fra ryggen end 3/4-armsafstand, er ikke omfattet af skemaet. Sådanne løft vil normalt indebære risiko for sundhedsskader og bør altid vurderes særskilt. 18

19 Egne notater 19

20 HAKI DK P Checkliste for stilladskontrol 1. Skema for montering, anvendelse og demontering af stilladset udfyldes. Blanket findes på 2. Underlaget er kontrolleret med hensyn til bæreevne 3. Afstand til væg er så lille som muligt 4. Stilladset nivelleret vandret og lodret 5. Komponenter er korrekt monteret og låst 6. Stagning korrekt udført 7. Forankring med rette antal fastgørelser og placering 8. Indplankningen er korrekt udført 9. Hegn med fodliste ved faldhøjde 2 meter eller mere 10. Passende tilgang til stilladset 11. Stillads udført i rette lastklasse 12. Skilt med oplysninger om stilladset udfyldes og hænges op. Skilt kan købes hos HAKI. HAKI A/S DK-2600 Glostrup, Danmark Tel Fax

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium Opdag det nye HAKI Light Nu har HAKI fremstillet et helt nyt system til dig, der har brug for et let, men stærkt stillads. Systemet hedder HAKI Light.

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

Sikkerhedsforeskrifter

Sikkerhedsforeskrifter Sikkerhedsforeskrifter TILLYKKE MED DIN INVESTERING I ORIGINALT LAYHER STILLADS I over 60 år har Layher udviklet og fremstillet stilladssystemer af særdeles høj kvalitet og teknisk præcision for at sikre

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Havnestiger - Produktbeskrivelse

Havnestiger - Produktbeskrivelse Dato 2007-09-17 Havnestiger - Produktbeskrivelse Bagh & Co A/S har i mange år produceret tagstiger, som især afsættes til Sverige. Stigerne er nu videreudviklet til anvendelse som nødstiger i havne. Da

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN www.nordicplatform.dk S KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN AIRSTEPS er et nyudviklet stilladsdæk produceret i komposit af Nordic Platform. AIRSTEPS er utroligt stærke, lette og opfylder alle krav

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

Alcoa Dura-Bright fælge. Flot udseende - nem vedligeholdelse

Alcoa Dura-Bright fælge. Flot udseende - nem vedligeholdelse Alcoa Dura-Bright fælge Flot udseende - nem vedligeholdelse Alcoa Dura-Bright fælge med XBR -teknologi Den slidstærke overflade, der rengøres med sæbe og vand Nu kan dine fælge tage sig allerbedst ud med

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

Professionelle tagrendeløsninger

Professionelle tagrendeløsninger Professionelle tagrendeløsninger FAKTA Dansk produceret NG PRO RAIN OM NG ZINK NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter

Læs mere

PALLEREOL TIL MODERNE LAGERHÅNDTERING

PALLEREOL TIL MODERNE LAGERHÅNDTERING PALLEREOL PALLEREOL TIL MODERNE LAGERHÅNDTERING Weland Pallereoler er designet med fokus på fremtidens krav, når det gælder rationel materialehåndtering. Pallereolens konstruktion bidrager til en gennemtænkt

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL - et unikt strøsystem Boliger, erhverv m.m. Indendørs Fleksibel byggehøjde: Systemet 15-402 mm...også velegnet til lyddæmpning...byggehøjder fra 15-402 mm Til strøens

Læs mere

Info om overfladebehandling

Info om overfladebehandling Info om overfladebehandling Oplysninger og illustrationer vedrørende: Varmforzinkning Valg af stål Stålfejl Svejsning Konstruktionsudformninger / huller mv. Beholdere Hvidrust Duplex maling på varmforzinket

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Nyt navn på Bygningsbeslag

Nyt navn på Bygningsbeslag Nyt navn på Bygningsbeslag For at styrke salget af Bygningsbeslag i Europa har vi skiftet navn til PASLODE, der er et anerkendt varemærke i både Danmark og Europa. Fordelene er mange, bl.a.: Flere varenumre

Læs mere

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510 NORTH TRAMPOLINE monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 50 NORTH EXPLORER 360, 460, 50 INDHOLD OM NORTH TRAMPOLINE............................... INDEN MONTERING.....................................

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering 24.januar2011 Arbejdspladsvurdering B E Stål A/S Januar 2011 SLIBNING Vinkelsliber: Høre- og øjenværn skal benyttes. Skærme skal være monteret. Ledninger skal udskiftes ved ar i beskyttelses

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner Ängelholmsbild Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner 2 Undgå korrosion og høje omkostninger Betonkonstruktioner som er udsat for aggressive væsker eller gasser bliver med tiden nedbrudt af korrosion

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler Monterings- og brugsanvisning Pallereoler MONTERING AF PALLESTIGER Bolte til stigerne: M0x5, spændingsmoment ca. 5Nm e Hilti M0x90 FZB HST eller tilsvarende e Hilti Mx00 FZB HST eller tilsvarende e Hilti

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Revision 0 INTRODUKTION AF Elematic FaMe SYSTEMET

Revision 0 INTRODUKTION AF Elematic FaMe SYSTEMET Revision 0 INTRODUKTION AF Elematic FaMe SYSTEMET INTRODUKTION Introduktion af Elematic FaMe systemet Denne brochure viser eksempler på de mange muligheder der findes indenfor vægelementproduktionen ved

Læs mere

Vurdering af beholder

Vurdering af beholder Beholder beliggenhed Adresse Vurdering af beholder SKEMA 2 Postnummer og postdistrikt Omfattet af eftersyn Normaleftersyn 5 års kontrol 10 års kontrol Indstillet til supplerende eftersyn Supplerende eftersyn

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014 4 DS Montagevejledning DS Z- og C-stålåse Juni 14 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Juni 14 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Transport og opbevaring s. 4 DS Produktoversigt

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Vurdering af beholder

Vurdering af beholder Beholder beliggenhed Adresse Vurdering af beholder SKEMA 2 Postnummer og postdistrikt Omfattet af eftersyn Normaleftersyn Indstillet til supplerende eftersyn, skema 5 er vedlagt Foretaget: Konklusion (efter

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1 LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 1 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 10 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

- giver din garage nyt liv... GARAGEPORTE

- giver din garage nyt liv... GARAGEPORTE - giver din garage nyt liv... GARAGEPORTE Garageporte Smukke at se på, nemme at bruge... CE-godkendte og velisolerede Alle porte fra DM Doors er CE godkendte og testet af SP (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Læs mere

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar VAN GEEL MEMER VAN GEEL GROUP KAELAKKER GKO-5 solar KAELAKKER GKO-5 Kabelbakker GKO-5 H = 35 mm Side 9 Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 15 sendzimir galvaniseret Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 29 lakeret

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

DK-PRISLISTE APRIL 2001 EKSKL. MOMS KONTORSTOLE

DK-PRISLISTE APRIL 2001 EKSKL. MOMS KONTORSTOLE 1 DK-PRISLISTE APRIL 2001 EKSKL. MOMS KONTORSTOLE 2 EN KONTORSTOL ER EN PERSONLIG SAG Hos Rabami ser vi det som vores vigtigste opgave altid at levere stole, som skaber tilfredse kunder. Når der skal vælges

Læs mere

Weland produkter. Til industrien. direkte fra producenten. Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk

Weland produkter. Til industrien. direkte fra producenten. Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk Weland produkter Til industrien direkte fra producenten Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk Gitterrist Weland lagerfører formattilpassede gitre, som er enkle og hurtige at montere. Størrelserne

Læs mere

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER HVORFOR SKAL JEG VÆLGE RECYCLING PLAST? BY BANG får leveret recycklingplast fra GovaPlast, som er markedsleder i Belgien. Recyclingplast

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

DSStålprofil. SINUSprofIlEr. WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143

DSStålprofil. SINUSprofIlEr. WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143 DSStålprofil SINUSprofIlEr DS SINUSPROFIL 18-75 DS SINUSPROFIL 35-143 WWW.DS-StaalprofIl.DK DS SINUS 18-75 SINUSprofilER 14 DS Markant Dækbredde 1000 mm 142 34 Højde Sinus TP 18-75 Tagprofil 18 mm Dækbredde

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

HardiePlank Brædder i fibercement

HardiePlank Brædder i fibercement HardiePlank Brædder i fibercement www.cembrit.dk Fremtidens træværk Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder ligner til forveksling træ, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve www.cinas.dk/morom Få prøver tilsendt til din hoveddør Bestil på www.holseogwibroe.dk/prøver eller scan QR-koden og bestil direkte fra din smartphone Bambus Bambus er et produkt,

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500

Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500 Samle- og opstillingsvejledning Carport 300 x 500 Tillykke med købet af deres nye carport! For at lette opstilling og montering anbefaler vi, at man starter med at sortere træelementer og beslag, skruer

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Europæisk Teknisk Godkendelse - Option 1 til revnet beton Brandklassificeret R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Maximal sikkerhed i ethvert projekt Nyt forbedret sortiment Ekspansionsanker BAZ

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

CE-mærkning af spilere og løfteåg

CE-mærkning af spilere og løfteåg CE-mærkning af spilere og løfteåg Dokumentationsrapport Udarbejdet til BMS A/S December 2007 1. INDLEDNING 3 2. BEREGNING 4 3. TEGNINGER 4 4. MATERIALER 5 5. BRUGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER 5 6. CE-MÆRKNING

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken Indivo løfteenheder til det komfortable køkken 2 Det fleksible køkken Er køkkenet nyt eller et, man har haft glæde af i flere år, kræver det få ændringer at gøre det fleksibelt og tilgængeligt for alle.

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Askebægre ASKEBÆGRE. Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre

Askebægre ASKEBÆGRE. Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre Askebægre FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM ASKEBÆGRE Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre fra Falco stilles i stigende grad op ved offtenlige bygninger,

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

En legendes anatomi TÆNGER

En legendes anatomi TÆNGER RIDGID -rørtænger er verdensberømte for deres uovertrufne robusthed og driftsikkerhed. Den originale, kraftige rørtang, der er afbildet herunder, har vundet tillid blandt fagfolk inden for rørarbejde i

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber

Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber Gyptone lofter 4.2 Funktion og egenskaber Reflecting everyday life Funktion og egenskaber Bag alle Gyptoneprodukter ligger en lang række indbyggede egenskaber. Kombinationen af stærke egenskaber og de

Læs mere

Det intelligente. rørsystem. til boligbyggeriet. roomair friskere kan det ikke gøres!

Det intelligente. rørsystem. til boligbyggeriet. roomair friskere kan det ikke gøres! Det intelligente rørsystem til boligbyggeriet roomair friskere kan det ikke gøres! Fleksibiliteten i højsædet Systemet er nemt at installere uden brug af større værktøj, rørene kan skæres med en hobbykniv,

Læs mere

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd

KOMPLET VOGNPROGRAM. Vogne designet af danske landmænd KOMPLET VOGNPROGRAM Vogne designet af danske landmænd DESIGNET AF DANSKE LANDMÆND KONSTANT UDVIKLING AF VOGNENE MI tipvognprogrammet består i dag af 5 serier af tipvogne med lasteevner på fra 8 til 30

Læs mere

FalcoSwing FALCOSWING. FalcoSwing er modulopbygget og byder på mange forskellige opstillingsmuligheder.

FalcoSwing FALCOSWING. FalcoSwing er modulopbygget og byder på mange forskellige opstillingsmuligheder. FalcoSwing FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOSWING FalcoSwing er modulopbygget og byder på mange forskellige opstillingsmuligheder. En mulighed er fritstående, rektangulært, sekskantet, med eller

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

HAKI. Systemstillads Klimaskærm

HAKI. Systemstillads Klimaskærm HAKI Systemstillads Klimaskærm HAKI HAKI er leverandør af systemstilladser og klimaskærmsløsninger. Med hovedkontor i Sverige, har HAKI datterselskaber og partnere over hele verden, der alle stiller højkvalitets

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Davidsen stålcarport

Davidsen stålcarport Davidsen stålcarport 1 Denne vejledning er gældende for følgende produkter: (April 2016) - Carport - enkelt: Davidsen varenummer: 9136396 - Carport - dobbelt: Davidsen varenummer: 9136397 Ovennævnte produkter

Læs mere

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK www.ntf.dk Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK Competition-Line modulafskærmning i rustfrit stål hygiejnisk rumafskærmning Competition-Line er en serie af modulopbyggede maskinafskærmninger

Læs mere