Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type"

Transkript

1 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon Mobil E Mail Kort beskrivelse Per Andersen slagtesvin 12 ansøgning.

2 1.1 Ejer og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Ikke teknisk resumé Dyrehold og management Lokalisering Faste afstandskrav Landskabet og planforhold Energiforbrug Vandforbrug Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Restvand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniaktab Påvirkning af natur Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning 20 Bilag Arealer Bilag Staldafsnit Bilag Opbevaringslager Side 2 / 37

3 1.1 Ejer og driftsforhold Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget. Kommunikations e mail adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: Ejendomme og ejendomsnumre Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer Uhrslunde Adresse Postnummer By Matrikler på ejendom Uhrslunde Ejerlav Kundby By, Kundby Kundby By, Kundby Kundby By, Kundby Kundby By, Kundby Kundby By, Kundby Kundby By, Kundby Kundby By, Kundby Kundby By, Kundby Kundby By, Kundby Kundby By, Kundby Matrikel nummer 19g 42b 3b 13b 16e 13d 10c 34b 16a 12d CHR på ejendom Uhrslunde CHR Ansøger Per Andersen Bjergbyvej Svinninge Tlf.nr.: Mobil: Konsulent GEFION v. Mette Gold Frederiksen Fulbyvej Sorø Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson på bedriften GEFION v. Mette Gold Frederiksen Fulbyvej Sorø Tlf.nr.: Mobil: Bedriftsoplysninger Uhrslunde Bjergbyvej Svinninge CVR nummer: Godkendelsespligt Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Side 3 / 37

4 1.3 Godkendelsens omfang I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør Projektets omfang Beskrivelse af projektets omfang: Beskrivelse af projektets datoer: Starttidspunkt for byggeriet: Sluttidspunkt for byggeriet: Starttidspunkt for driften: Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Side 4 / 37

5 1.4.1 Offentlighed og høring Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer Ikke teknisk resumé Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af godkendelsen af projektet Dyrehold og management I dette afsnit oplyses der om dyr og staldsystemer, der indgår i ansøgningen, samt om management og brug af bedste tilgængelige staldteknologi på husdyrbruget. I tabellerne vises oversigter af staldafsnit, dyr og staldsystemer, og der bruges korte koder for staldafsnit samt for kombinationer af dyretype og staldsystem. Beskrivelse af anlægget: Per Andersen Staldoversigt med angivelse af Stald ID for staldnavn Ud for betegnelsen for hvert staldafsnit er der angivet et stald ID, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på staldafsnittet. StaldID Staldafsnit navn ST nr. 2 Eks. stald drænet gulv ST nr. 1a Eks. stald Delvis spalte 2/3 fast ST nr. 4 Eks. stald delvis spalte 2/3 fast ST nr. 1b Ny stald delvis spalte 1/3 fast ST nr. 3 Eks. stald drænet gulv Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse. Staldsystem kode Navn på dyretype og staldsystem Nudrift/ ansøgt SvSl04 Slagtesvin, Drænet gulv + spalter 33/67 Nudrift ,89 Ansøgt ,37 SvSl03 Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 50 75% fast gulv Nudrift ,64 Ansøgt ,15 SvSl02 Slagtesvin, Delvis spaltegulv, 25 49% fast gulv Nudrift 0 0,00 Ansøgt ,20 Antal dyr Antal DE Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Stald ID og staldsystemkoder er forklaret i de ovenstående to tabeller.tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. StaldID Godk. pligtig renovering Staldsystem kode Nudrift/ ansøgt Antal dyr Antal Stipladser Evt. vægt kg /alder mdr. Sum Nudrift 246,53 Ansøgt 391,72 Ændring alle produktioner: 145,20 Ind Ud Evt. mælkeydelse EKM /ændret fravænningsvægt i alt per årsso* ST Nej SvSl04 Nudrift ,00 107,00 80,89 Ansøgt ,00 116,00 90,38 ST Nej SvSl03 Nudrift ,00 107,00 62,39 Ansøgt ,00 116,00 69,72 Antal DE Side 5 / 37

6 StaldID Godk. pligtig renovering Staldsystem kode Nudrift/ ansøgt Antal dyr Antal Stipladser Evt. vægt kg /alder mdr. Ind Ud Evt. mælkeydelse EKM /ændret fravænningsvægt i alt per årsso* ST Nej SvSl03 Nudrift ,00 107,00 61,25 Ansøgt ,00 116,00 68,43 ST Nej SvSl02 Nudrift ,00 107,00 0,00 Ansøgt ,00 116,00 116,20 ST Nej SvSl04 Nudrift ,00 107,00 42,00 Ansøgt ,00 116,00 47,00 Sum Nudrift 246,53 Ansøgt 391,72 Ændring alle produktioner: 145,20 * Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved fravænning 7,3) x aktuelt antal fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste N normer (dvs. systemets standardtal). Oplysninger om udegående dyr Produktioner som ikke fremgår af denne tabel er ikke udegående Der er ingen udegående dyr på ejendommen Antal DE Oplysninger om mink Der er ingen mink på ejendommen. Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. StaldID Staldsystem kode Nudrift / ansøgt FE / dyr eller Gram kg råprotein foder per dyr per FE / mink/fjerkræ Protein % i foder fjerkræ Gram P per FE / fosfor % i foder fjerkræ ST SvSl04 Nudrift 2,86 147,40 4,80 Ansøgt 2,86 147,40 4,65 ST SvSl03 Nudrift 2,86 147,40 4,80 Ansøgt 2,86 147,40 4,65 ST SvSl03 Nudrift 2,86 147,40 4,80 Ansøgt 2,86 147,40 4,65 ST SvSl02 Nudrift 2,86 147,40 4,80 Ansøgt 2,86 147,40 4,65 ST SvSl04 Nudrift 2,86 147,40 4,80 Ansøgt 2,86 147,40 4,65 Antal Proteinprocent fravænnede i mælk / kg æg grise per årsso per høne fjerkræ / kg tilvækst per enhed fjerkræ Fravænningsvægt Management Rengøring og desinficering Overbrusning i svinestalde Bedste tilgængelige staldteknologi Bedste tilgængelige foderteknologi StaldID ProduktionsID Staldsystem kode ST PR SvSl04 ST PR SvSl03 ST PR SvSl03 ST PR SvSl02 ST PR SvSl04 Bedste tilgængelige foderteknologi Produktioner fordelt på dyrekategorier Dyrekategorier Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder Kvæg Nudrift 0,00 Ansøgt 0,00 Ændring Kvæg 0,00 Fjerkræ og andre dyr Nudrift 0,00 Ansøgt 0,00 Ændring Fjerkræ og andre dyr 0,00 Svin Nudrift 246,53 Ansøgt 391,72 Ændring Svin 145,20 Sum Nudrift 246,53 Ansøgt 391,72 Ændring I alt 145,20 Kort over staldafsnit Side 6 / 37

7 2.2. Lokalisering I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets lokalisering. Det vil sige hvordan husdyrbruget er placeret i forhold til steder, hvor der efter lovgivningen gælder et fast afstandskrav samt placeringen i landskabet Faste afstandskrav I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets placering i forhold til de faste afstandskrav, der gælder efter husdyrgodkendelseslovens 6 og Landskabet og planforhold I dette afsnit gøres der rede for placeringen af husdyrbrugets bygninger i landskabet, og hvordan de påvirker landskabet Energiforbrug Der gøres her rede for husdyrbrugets energiforbrug. Energiforbrug på anlæg Energiteknologi på anlæg Vandforbrug Der gøres her rede for husdyrbrugets vandforbrug. Vandforbrug på anlæg Vandteknologi på anlæg Side 7 / 37

8 2.4.1 Lugt I dette afsnit gøres der rede for lugtemissionen fra husdyrbruget og geneafstandene for lugt til naboer og områder, som er omfattet af beskyttelsesniveauet for lugt. I tabellen Samlet resultat af lugtberegning vises de beregnede geneafstande for lugt til naboer og områder, som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau, og det oplyses om genekriterierne er overholdt til naboer og områder, som er omfattet af beskyttelsesniveauet. I de efterfølgende tabeller vises der detaljer om lugtberegningerne. Der oplyses om de enkelte staldafsnits afstand og placering i forhold til naboer og områder omfattet af beskyttelsesniveauet, den beregnede lugtemission fra hvert staldafsnit, samt forudsætninger for beregningerne af emissionen, herunder effekten af eventuel lugtbegrænsende teknologi. Hvis der står Ingen data i en tabel betyder det, at der ikke er relevante data at vise om emnet i dette tilfælde. Det kan f.eks. være, hvis der ikke indgår særlig miljøteknologi til begrænsning af lugten. Samlet resultat af lugtberegning Område Eksisterende eller fremtidig byzone Samlet bebyggelse Andre ejendomme med mere end 75 DE antal Beregnings model Samlet ukorrigeret Korrigeret geneafstand ansøgt drift Korrigeret geneafstand nudrift Vægtet gennemsnits afstand Genekriterie overholdt 0 Ny 747,25 747,25 560,36 617,99 Genekriterie ikke overholdt. Korrigeret geneafstand længere end vægtet gennemsnitsafstand og længere end geneafstand i nudrift for en eller flere stalde. 0 Ny 572,40 572,40 417,56 618,22 Genekriterie overholdt. Korrigeret geneafstand kortere end vægtet gennemsnitsafstand. Enkelt bolig 0 FMk 279,76 77,42 75,03 324,05 Genekriterie overholdt. Korrigeret geneafstand kortere end vægtet gennemsnitsafstand. Lugtgeneberegninger Detaljer om staldafsnit Byzone StaldID Afstand til område meter Placering grader ja/nej Indgår staldafsnit i beregning for område ja/nej ST ,49 Nej Ja ST ,92 Nej Ja ST ,02 Nej Ja ST ,20 Nej Ja ST ,96 Nej Ja Samlet bebyggelse StaldID Afstand til område meter Placering grader ja/nej Indgår staldafsnit i beregning for område ja/nej ST ,65 Nej Ja ST ,28 Nej Ja ST ,87 Nej Ja ST ,36 Nej Ja ST ,62 Nej Ja Enkelt bolig StaldID Afstand til område meter Placering grader ja/nej Indgår staldafsnit i beregning for område ja/nej ST ,97 Nej Nej ST ,05 Nej Ja ST ,52 Nej Nej ST ,76 Nej Nej ST ,98 Nej Nej Lugtemission fra produktioner StaldID Kode for staldsystem Antal dyr Antal stipladser Ton dyr på stald Antal måneder udegående Lugt fra produktion LE Lugt fra produktion OU Effekt af teknologi % Faktisk lugt emmision fra produktion LE Faktisk lugt emmision fra produktion OU ST SvSl ,80 0, , ,00 0,00% 7770, ,00 ST SvSl ,96 0, , ,00 0,00% 5994, ,00 ST SvSl ,22 0, , ,00 0,00% 5883, ,00 ST SvSl ,60 0, , ,00 0,00% 9990, ,00 ST SvSl ,94 0, , ,20 0,00% 4040, ,20 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt StaldID Nudrift ansøgt drift ST Ingen data ST Ingen data ST Ingen data Supplerende teknologi Indtastet lugt effekt Driftstimer pr. år Resulterende reduktion % Side 8 / 37

9 StaldID Nudrift ansøgt drift ST Ingen data ST Ingen data Supplerende teknologi Indtastet lugt effekt Driftstimer pr. år Resulterende reduktion % Oplysninger om ventilation (ansøgt drift) StaldID Naturlig ventilation ST Ingen data ST Ingen data ST Ingen data ST Ingen data ST Ingen data Drifts effekt % Driftstimer pr. år Højde på afkast Afkasttype og øvrige bemærkninger StaldID ST ST ST ST ST Afkast type Type og øvrige bemærkninger Relevante oplysninger Støj I dette afsnit gøres der rede for hvilke støjkilder, der er på husdyrbruget, hvilke tidspunkter de er i drift og hvilke tiltag, der skal begrænse eller forhindre støjgener for naboerne. Beskrivelse af støjkilder Beskrivelse af driftsperiode Beskrivelse af støjkildetiltag Lys I dette afsnit beskrives mulige gener fra belysning på anlægget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger Fluer og skadedyr I dette afsnit beskrives bekæmpelse og forebyggelse af fluer og skadedyr. Generel beskrivelse skadedyr Beskrivelse af gener fra fluer Beskrivelse af rottebekæmpelse Side 9 / 37

10 2.4.5 Støv I dette afsnit beskrives mulige støvgener fra husdyrbruget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger Transport I dette afsnit gøres der rede for til og frakørselsforhold til husdyrbruget, mulige gener fra transporter samt eventuelle genebegrænsende tiltag Restvand Beskrivelse af mængde af restvand Beskrivelse af tilledning af restvand Beskrivelse af afledning af restvand Husdyrgødning og foder I dette afsnit gøres der rede for mængden af produceret husdyrgødning og opbevaringen af husdyrgødningen. Der gøres desuden rede for eventuel forurening fra foderoplag samt tiltag til begrænsning af forureningen. I tabellerne vises oplysninger om anlæggene til opbevaring af husdyrgødning. Der bruges en kort kode for hvert opbevaringslager. Den første tabel viser en oversigt af de anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der indgår i ansøgningen. Ud for betegnelsen for hvert opbevaringslager er der angivet en kode, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på opbevaringslageret. De følgende tabeller viser detaljerede oplysninger om opbevaringslagrene i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Oversigt over opbevaringslagre Kode for opbevaringslager LA LA LA Navn på opbevaringslager Gyllebeholder nr m3 Gyllebeholder nr m3 Gyllebeholder nr m3 Beskrivelse af opbevaringslager Detaljer om opbevaringslagre Kode for opbevaringslager Nyt/eksisterende opbevaringslager LA Eksisterende Nudrift Flydende husdyrgødningslager Ansøgt drift Flydende husdyrgødningslager LA Eksisterende Nudrift Flydende husdyrgødningslager Ansøgt drift Flydende husdyrgødningslager LA Eksisterende Nudrift Flydende husdyrgødningslager Ansøgt drift Flydende husdyrgødningslager Detaljer om fast lager Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet 3000, , , ,00 650,00 650,00 Side 10 / 37

11 Kode for Drifttype Lagerandel Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned opbevaringslager fast i % LA Nudrift 0,00 0 Ansøgt 0,00 0 LA Nudrift 0,00 0 Ansøgt 0,00 0 LA Nudrift 0,00 0 Ansøgt 0,00 0 Detaljer om flydende lager Kode for Drifttype Lagerandel Virkemiddel opbevaringslager flydende i % LA Nudrift 61,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Ansøgt drift 61,00 Fast overdækning betonlåg, teltoverdækning eller tilsvarende LA Nudrift 26,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Ansøgt drift 26,00 Fast overdækning betonlåg, teltoverdækning eller tilsvarende LA Nudrift 13,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Ansøgt drift 13,00 Fast overdækning betonlåg, teltoverdækning eller tilsvarende Beskrivelse af risici Beskrivelse af mulige uheld Beskrivelse af risikominimering Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld Beskrivelse af opbevaring af ensilage og foder Affald og kemikalier I dette afsnit gøres der rede for opbevaring og bortskaffelse af affald, miljøfarlige stoffer og døde dyr på husdyrbruget. Beskrivelse af døde dyr Beskrivelse af fast affald Beskrivelse af kemikalier generelt Beskrivelse af pesticider Beskrivelse af oliekemikalier Beskrivelse af øvrige kemikalier Beskrivelse af egenkontrol Ammoniaktab I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionen fra husdyrbruget, samt hvordan emissionen begrænses. I den første tabel vises, på baggrund af ansøgningssystemets beregninger, om det lovpligtige krav om ammoniakreduktion er overholdt I den anden tabel vises det beregnede tab af ammoniak fordelt på forskellige typer af kilder på husdyrbruget. I de følgende tabeller vises der oplysninger om ammoniakemission og begrænsning af emissionen for de enkelte staldafsnit. Det er bl.a. vist, hvor meget forskellige tiltag bidrager til at begrænse ammoniakemissionen i forhold til emissionen fra referencesystemet. Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt? Nej Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet 630,22 kgn/år Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre Ansøgt(kgN/år) Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav: 0 Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion: 2844,92 Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer): 1676,68 Side 11 / 37

12 Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 276,10 Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 0,00 Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau StaldID Kode for staldsystem Ammoniaktab fra reference staldsystem kgn/år Ammoniaktab fra valgt staldsystem kgn/år Effekt af valgt staldsystem kgn/år Effekt af valgt staldsystem % Effekt af miljøteknologi kgn/år Effekt af foderoptimering m.m. kgn/år Effekt af miljøtiltag lager kgn/år Faktisk ammoniaktab fra stald og lager kgn/år ST SvSl , ,78 3,11 0,25% 0,00 0,00 0, , , ,54 2,37 0,17% 0,00 0,00 60, ,91 ST SvSl03 967,72 640,76 326,96 33,79% 0,00 0,00 0,00 640, ,30 718,71 367,59 33,84% 0,00 0,00 51,51 667,20 ST SvSl03 950,05 629,06 320,99 33,79% 0,00 0,00 0,00 629, ,18 705,40 360,78 33,84% 0,00 0,00 50,55 654,85 ST SvSl02 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 304,80 16,84% 0,00 0,00 81, ,80 ST SvSl04 651,46 653,08 1,62 0,25% 0,00 0,00 0,00 653,08 732,24 733,48 1,23 0,17% 0,00 0,00 31,53 701,95 Sum Nudrift 3823, ,68 643,22 0,00 0,00 0, ,68 Ansøgt 6103, , ,57 0,00 0,00 276, ,71 Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed StaldID Kode for staldsystem Ammoniaktab pr. produktionsenhed kgn/år * Ammoniaktab pr. DE kgn/år ST SvSl04 0,43 15,55 0,41 14,94 ST SvSl03 0,29 10,27 0,26 9,57 ST SvSl03 0,29 10,27 0,26 9,57 ST SvSl02 0,00 0,00 0,34 12,25 ST SvSl04 0,43 15,55 0,41 14,94 * Ammoniaktab pr. produktionsenhed er ikke type 1 og type 2 korrigeret. Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi) StaldID Nudrift Ansøgt drift ST Ingen data ST Ingen data ST Ingen data ST Ingen data ST Ingen data Supplerende teknologi Indtastet ammoniak effekt % Driftstimer per år / Benzoesyre gr Reduceret ammoniakfordampning kgn/år Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise StaldID Kode for staldsystem Nudrift Ansøgt drift FE Gram råprotein pr. FE Gram P pr. FE Antal Fravænningsvægt fravænnede grise Effekt foderoptimering ST SvSl04 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansøgt 0,00 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 ST SvSl03 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansøgt 0,00 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 ST SvSl03 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansøgt 0,00 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 ST SvSl02 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansøgt 0,00 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 ST SvSl04 Nudrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansøgt 0,00 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 Beskrivelse af foderoptimeringstiltag til begrænsning af ammoniakfordampning Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud) LagerID LA LA LA Lager type Flydende husdyrgødningslager Flydende husdyrgødningslager Flydende husdyrgødningslager Flydende husdyrgødningslager Flydende husdyrgødningslager Nudrift Ansøgt drift Tiltag Indtastet emmisions effekt % Andel af dybstrøelse direkte ud Reduceret ammoniakfordampning kgn/år Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00 Ansøgt Overdækning fast 50,00% 0,00 168,00 Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00 Ansøgt Overdækning fast 50,00% 0,00 72,00 Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00 Side 12 / 37

13 LagerID Lager type Flydende husdyrgødningslager Nudrift Ansøgt drift Tiltag Indtastet emmisions effekt % Andel af dybstrøelse direkte ud Reduceret ammoniakfordampning kgn/år Ansøgt Overdækning fast 50,00% 0,00 36, Påvirkning af natur I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionens påvirkning af naturområder. Udgangspunktet for vurderingen af påvirkningen af ammoniakfølsomme naturområder er bl.a. størrelsen af ammoniakdepositionen på områderne. Indledende oplyses der derfor om en række faktorer, som har betydning for beregningen af ammoniakdepositionen. Nøgletal emission kgn/år Samlet emission fra stald og lager 4797,71 Meremission fra stald og lager 1617,03 Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning Beskrivelse af ammoniakdeposition i naturområderne Oversigt over beregninger på ammoniakpåvirkning af natur Naturpunkt navngivet efter nærmeste stald/lager Kilde for ammoniakfordampning stald/lager Kildes andel af merdepostion i naturpunktet Kildes andel af totaldepostion i naturpunktet kildes andel + de andre kilders andele Total merdepostion i naturpunktet kildes andel + de andre kilders andele Totaldeposition i naturpunkt kildes andel + de andre kilders andele LA ST ,0 0,0 0,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA LA ,0 0,0 LA LA ,0 0,0 LA LA ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 0,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA LA ,0 0,0 LA LA ,0 0,0 LA LA ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 0,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA ST ,0 0,0 LA LA ,0 0,0 LA LA ,0 0,0 LA LA ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 0,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 Side 13 / 37

14 Naturpunkt navngivet efter nærmeste stald/lager Kilde for ammoniakfordampning stald/lager Kildes andel af merdepostion i naturpunktet Kildes andel af totaldepostion i naturpunktet kildes andel + de andre kilders andele Total merdepostion i naturpunktet kildes andel + de andre kilders andele Totaldeposition i naturpunkt kildes andel + de andre kilders andele ST ST ,0 0,0 0,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 0,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 0,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 0,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST ST ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 ST LA ,0 0,0 Maksimale depositioner kgn Højeste merdeposition i naturområdet 0,0 Højeste totaldeposition i naturområdet 0,0 Naturlinje oversigt Kilde for ammoniakfordampning stald/lager Naturpunkt navngivet efter nærmeste stald/lager Kildehøjde meter Retning fra naturpunkt til kilde grader Afstand fra stald/lager til naturpunkt meter Ruhed opland Ruhed natur LA LA , ,04 S Bn LA LA , ,04 S Bn LA LA , ,04 S Bn LA ST , ,04 S Bn LA ST , ,04 S Bn LA ST , ,04 S Bn LA ST , ,04 S Bn LA ST , ,04 S Bn LA LA , ,87 S Bn LA LA , ,87 S Bn LA LA , ,87 S Bn LA ST , ,87 S Bn LA ST , ,87 S Bn LA ST , ,87 S Bn LA ST , ,87 S Bn LA ST , ,87 S Bn Side 14 / 37

15 Kilde for ammoniakfordampning stald/lager Naturpunkt navngivet efter nærmeste stald/lager Kildehøjde meter Retning fra naturpunkt til kilde grader Afstand fra stald/lager til naturpunkt meter Ruhed opland LA LA , ,85 S Bn LA LA , ,85 S Bn LA LA , ,85 S Bn LA ST , ,85 S Bn LA ST , ,85 S Bn LA ST , ,85 S Bn LA ST , ,85 S Bn LA ST , ,85 S Bn ST LA , ,84 S Bn ST LA , ,84 S Bn ST LA , ,84 S Bn ST ST , ,84 S Bn ST ST , ,84 S Bn ST ST , ,84 S Bn ST ST , ,84 S Bn ST ST , ,84 S Bn ST LA , ,79 S Bn ST LA , ,79 S Bn ST LA , ,79 S Bn ST ST , ,79 S Bn ST ST , ,79 S Bn ST ST , ,79 S Bn ST ST , ,79 S Bn ST ST , ,79 S Bn ST LA , ,53 S Bn ST LA , ,53 S Bn ST LA , ,53 S Bn ST ST , ,53 S Bn ST ST , ,53 S Bn ST ST , ,53 S Bn ST ST , ,53 S Bn ST ST , ,53 S Bn ST LA , ,17 S Bn ST LA , ,17 S Bn ST LA , ,17 S Bn ST ST , ,17 S Bn ST ST , ,17 S Bn ST ST , ,17 S Bn ST ST , ,17 S Bn ST ST , ,17 S Bn ST LA , ,07 S Bn ST LA , ,07 S Bn ST LA , ,07 S Bn ST ST , ,07 S Bn ST ST , ,07 S Bn ST ST , ,07 S Bn ST ST , ,07 S Bn ST ST , ,07 S Bn Ruhed natur 3.1 Markoplysninger I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises oplysninger om de enkelte marker, som udgør udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen. Grundlæggende arealoplysninger Side 15 / 37

16 Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE: 0,00 DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Ja Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej Er bedriften et økologisk landbrug: Nej % af samlet areal med efterafgrøder udover PD krav: 2,50 % Reduceret kvælstofnorm: 0,00 % Arealoplysninger Udbringningsarealer Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Sædskifte Ref. Sædskifte N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha P kl. 0 ha P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha ,12 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 52,12 0,00 0,00 0,00 52,12 0,00 0,00 0, ,73 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 5,73 0,00 0,00 0,00 5,73 0,00 0,00 0, ,67 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 22,67 0,00 0,00 0,00 22,67 0,00 0,00 0, ,32 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 4,32 0,00 0,00 0,00 4,32 0,00 0,00 0, ,72 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0, ,94 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 6,94 0,00 0,00 0,00 6,94 0,00 0,00 0, ,02 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 7,02 0,00 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00 0, ,65 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 0, ,63 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 5,63 0,00 0,00 0,00 5,63 0,00 0,00 0, ,49 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00 0, ,17 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0, ,79 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 16,79 0,00 0,00 0,00 16,79 0,00 0,00 0, ,48 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 9,48 0,00 0,00 0,00 9,48 0,00 0,00 0, ,41 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 7,41 0,00 0,00 0,00 7,41 0,00 0,00 0, ,69 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 2,69 0,00 0,00 0, ,88 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 3,88 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 0,00 0, ,18 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 3,18 0,00 0,00 0,00 3,18 0,00 0,00 0, ,58 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 12,58 0,00 0,00 0,00 12,58 0,00 0,00 0, ,96 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 10,96 0,00 0,00 0,00 10,96 0,00 0,00 0, ,81 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 18,81 0,00 0,00 0,00 18,81 0,00 0,00 0, ,58 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 2,58 0,00 0,00 0,00 2,58 0,00 0,00 0, ,49 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 4,49 0,00 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00 0, ,48 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 2,48 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00 0, ,63 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0, ,87 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0, ,81 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 3,81 0,00 0,00 0,00 3,81 0,00 0,00 0, ,38 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 4,38 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 0,00 0, ,43 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 14,43 0,00 0,00 0,00 14,43 0,00 0,00 0, ,53 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 33,53 0,00 0,00 0,00 33,53 0,00 0,00 0, ,72 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 0,00 0, ,92 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 13,92 0,00 0,00 0,00 13,92 0,00 0,00 0, ,45 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 25,45 0,00 0,00 0,00 25,45 0,00 0,00 0, ,97 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 18,97 0,00 0,00 0,00 18,97 0,00 0,00 0, ,47 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 51,47 0,00 0,00 0, ,66 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 8,66 0,00 0,00 0,00 8,66 0,00 0,00 0, ,20 Ja JB5 Nej S2 S2 0,00 21,20 0,00 0,00 19,12 21,20 0,00 0,00 0,00 Total 413,83 0,00 413,83 0,00 0,00 19,12 413,83 0,00 0,00 0,00 Marker markeret med # er manuelt udpeget til at indgå i beregning af overfladeudvaskning svarende til et plantebrug. Side 16 / 37

17 De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen. Aftalearealeraler Navn ha Områder omfattet af N eller P klasse 1 3? Ingen data Total 0 Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder? 3.2 Gødningsregnskab I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der gøres rede for teknologi anvendt til udbringning af husdyrgødning. Nudrift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Per Andersen Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Svinegylle 22082, ,36 0,00 246,52 Per Andersen Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Svinegylle 29150, ,00 0,00 291,50 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data Total husdyrgødning DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Svinegylle 51232, , ,02 Total 51232, , ,02 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Ansøgt drift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Side 17 / 37

18 Anlæg Gødningstype KgN KgP DE kvæg, kår, geder DE svin og andre dyr Per Andersen Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Svinegylle 35243, ,21 0,00 391,72 Per Andersen Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 Per Andersen Svinegylle 8000, ,00 0,00 77,60 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Antal DE Ingen adresse Anden organisk gødning 9000, ,00 90,00 Ingen adresse Minkgylle 2400,00 600,00 20,00 Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Ingen data Total husdyrgødning DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Svinegylle 43243, , ,32 Minkgylle 2400,00 600, ,00 Anden organisk gødning 9000, , ,00 Total 54643, , ,32 Beregning af harmonital Harmonital: 1,4 DE/ha Udbringningsteknologi 3.3 Nitrat (overfladevand) Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som indgår i kommunens vurdering af udvaskning af nitrat til overfladevand. Beregning af nitratudvaskning til overfladevand Tabellen viser det maksimale dyretryk (DE max ) og udvaskning svarende til maksimalt dyretryk uden virkemidler, samt det reelle dyretryk (DE reel ) for ansøgt drift og den reelle udvaskning med brug af virkemidler i ansøgt drift. DE max bestemmes af dyreholdets sammensætning og reduktionsprocent. Dyretryk DE/ha Udvaskning kg N/ha DE max : DE reduktionsprocent: 85,00 % 1,19 40,6 DE reel 1,40 40,4 Beregning af nitratudvaskningen til brug for afskæringskriterium 2A/2B Merudvaskning fra husdyrbrug beregnes som difference mellem udvaskning ved DE reel og udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskning kgn/ha Udvaskning svarende til et plantebrug 36,9 Merudvaskning fra husdyrbrug 3,5 Beregning af maksimal nitratudvaskning på bedrifter med arealer, hvor der er krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Vægtet maksimal udvaskning på bedriften beregnes som et arealvægtet gennemsnit af udvaskning fra arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug og arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskningen ved det maksimale dyretryk (DE max ) på arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug anvendes i vægtningen i de tilfælde hvor denne er lavere end udvaskning svarende til et plantebrug. Maksimalt Dyretryk DE/ha Udvaskning kgn/ha Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk DE max på arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 85,00 % 1,19 40,6 Side 18 / 37

19 svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 85,00 % Omfatter: 100,00 % af arealet Maksimalt Dyretryk DE/ha Udvaskning kgn/ha Udvaskning svarende til et plantebrug: 0 % af arealet 0,0 Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk DE max på arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 0,00 % Omfatter: 0,00 % af arealet 0,00 0,0 Vægtet maksimal udvaskning på bedriften 40,6 3.4 Nitrat (grundvand) Beregning af N udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN. Mark Nr. Areal ha Ansøgt mg nitrat/l Merbelastning Ansøgt Nudrift mg nitrat/l Udvaskning svarende til et plantebrug mg nitrat/l 50% reduktion af husdyrgødning NK3 mg nitrat/l , Fosfor Dette afsnit drejer sig om påvirkningen af overfladevand med fosfor. I ansøgningssystemet er udbringningsarealernes fordeling i fosforklasser opgjort, som det fremgår af nedenstående tabel, og der er foretaget beregninger, som indgår i kommunens vurdering af miljøpåvirkningen. Klasser vedrørende fosforophobning Antal ha Før situation Efter situation = krav Pt < 4,0 eller udrænet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til Natura 2000, der ikke er overbelastet med fosfor Pt 4,0 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor Lavbundsjorde og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor 413,83 ha 6,7 kg P/ha/år 11,1 kg P/ha/år 0,00 ha 6,7 kg P/ha/år 10,7 kg P/ha/år 0,00 ha 6,7 kg P/ha/år 2,0 kg P/ha/år 0,00 ha 6,7 kg P/ha/år 0,0 kg P/ha/år Krav om P overskud overholdt: Ja Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: 1,1 kg P. Maksimalt tilladt P overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : 11,1 kg P/ha/år. P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: 35,3 kg P/ha/år. P fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): 24,2 kg P/ha/år. P overskud/ha/år for ansøgt projekt: 11,1 kg P/ha/år. Kommentar fosfor 3.6 Ammoniak fra udbringning I dette afsnit gøres der rede for påvirkning af natur som følge af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning. Side 19 / 37

20 3.7 Gener fra udbringning Side 20 / 37

21 Arealer Udbringningsarealer Navn: 1-0 ha: 52,12 Navn: 2-0 ha: 5,73

22 Navn: 3-0 ha: 22,67 Navn: 6-0 ha: 4,32 Navn: 30-0 ha: 1,72

23 Navn: 25-0 ha: 6,94 Navn: 26-0 ha: 7,02 Navn: 7-0 ha: 3,65

24 Navn: 8-0 ha: 5,63 Navn: 22-0 ha: 3,49 Navn: 5-0 ha: 2,17

25 Navn: 28-0 ha: 16,79 Navn: 19-0 ha: 9,48 Navn: 20-0 ha: 7,41

26 Navn: 18-0 ha: 2,69 Navn: 18-4 ha: 3,88 Navn: 35-0 ha: 3,18

27 Navn: 17-1 ha: 12,58 Navn: 17-0 ha: 10,96 Navn: 16-1 ha: 18,81

28 Navn: 29-0 ha: 2,58 Navn: 36-0 ha: 4,49 Navn: 18-1 ha: 2,48

29 Navn: 18-5 ha: 1,63 Navn: 18-6 ha: 0,87 Navn: 21-0 ha: 3,81

30 Navn: 21-1 ha: 4,38 Navn: 16-0 ha: 14,43 Navn: 15-0 ha: 33,53

31 Navn: 15-1 ha: 4,72 Navn: 14-0 ha: 13,92 Navn: 12-0 ha: 25,45

32 Navn: 10-0 ha: 18,97 Navn: 11-0 ha: 51,47 Navn: 35-1 ha: 8,66

33 Navn: 37-0 ha: 21,20 De stjerne (*) markerede arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. Aftalearealer

34 Staldafsnit Navn: nr. 2 Eks. stald drænet gulv Navn: nr. 1a - Eks. stald - Delvis spalte 2/3 fast

35 Navn: nr. 4 - Eks. stald - delvis spalte 2/3 fast Navn: nr. 1b - Ny stald - delvis spalte 1/3 fast Navn: nr. 3 Eks. stald drænet gulv

36 Opbevaringslager Navn: Gyllebeholder nr m3 Navn: Gyllebeholder nr m3

37 Navn: Gyllebeholder nr m3

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00 Navn Dan Larsen Adresse Kulagervej 39 Telefon 56788351 Mobil 26828351 E Mail aabylund@privat.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68203 Version 1 Dato 15 09 2014 00:00:00 Navn Harald Skov Adresse Ildvedvej 6 Telefon 75802223 Mobil 20872322 E Mail mgskov@skov.mail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 76450 Version 1 Dato 17-06-2015 00:00:00 Navn Anders Andersen Adresse Klovbygade 48 Telefon 59598844 Mobil 40615504 E-Mail anders@sandagergaardis.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00 Navn Hans Kurt Høgedal Adresse Vilevej 3 Telefon 97731492 Mobil 22261492 E-Mail hkmink@mail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 70270 Version 1 Dato 28 10 2014 00:00:00 Navn Skærbækgård I/S Adresse Solbuen 8 Telefon 75895102 Mobil 40895175 E Mail skaerbaekgaard@dlgmail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68692 Version 2 Dato 20 11 2014 00:00:00 Navn NM Vestergaard Adresse Stevning Gade 17 Telefon 23938703 Mobil E Mail nis1604@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 83997 Version 0 Dato 08-01-2016 00:00:00 Navn Solvang I/S Adresse Hejlskovvej 25 Telefon 23412356 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 87628 Version 1 Dato 13-05-2016 00:00:00 Navn Anders Rasmussen Adresse Mygindvej 8 Telefon 64791022 Mobil 20662422 E-Mail mygindgaard@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75581 Version 5 Dato 13-01-2016 00:00:00 Navn Susanne Holm Adresse Krogårdsvej 6 Telefon 11111111111 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 56590 Version 1 Dato 27 02 2014 00:00:00 Navn Steen Østerholm Hansen Karlsfeldt Adresse Hovedgårdsvej 3 Telefon 54442574 Mobil

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 54203 Version 1 Dato 05-08-2013 00:00:00 Navn Grubegård I/S Adresse Hovslundvej 34 Telefon 74575610 Mobil 20132596 E-Mail grubegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug

Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel. Ansøger

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90587 Version 1 Dato 02-08-2016 00:00:00 Navn Thomas Rasmussen Adresse Lindhovedvej 17 Telefon 64771347 Mobil 20810455 E-Mail thomas@stenbaekgaard.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75766 Version 1 Dato 18-02-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 80625 Version 1 Dato 30-09-2015 00:00:00 Navn Klaus Sørensen Adresse Stenkærvej 8 Telefon 75781250 Mobil 24480860 E-Mail mk@energipost.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 75744 Version 3 Dato 28-04-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90501 Version 5 Dato 01-06-2017 00:00:00 Navn Kåre Svendsen Adresse Rællingvej 2 Telefon 97576299 Mobil 20926299 E-Mail grinderslevmink@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 72780 Version 3 Dato 02-07-2015 00:00:00 Navn Rubenlund Agro A/S v. Ulrik Bremholm Adresse Korsvej 3 Telefon 62591181 Mobil 20201285

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 94972 Version 2 Dato 12-01-2017 00:00:00 Navn Poul Jacobsen Adresse Akkerupvej Telefon 12345678 Mobil 20821639 E-Mail dkjpj55@gmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85254 Version 1 Dato 16-03-2016 00:00:00 Navn Pilegaard Slagtesvineproduktion I/S Adresse Lundbovej 10 Telefon 61367364 Mobil E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 89130 Version 1 Dato 30-06-2016 00:00:00 Navn Robert Beck Adresse c/o LandboSyd, Peberlyk 2 Telefon 21271427 Mobil 21271427 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88078 Version 3 Dato 20-10-2016 00:00:00 Navn Michael Mulvad Madsen Adresse Vihøjvej 2 Telefon 21270846 Mobil E-Mail michael@vihojgaard.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3032 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Henning Madsen Adresse Moderupvej 2, 5471 Søndersø Telefon 64841259 Mobil 23262559 E-Mail

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88656 Version 1 Dato 02-06-2016 00:00:00 Navn Peder Rasmussen Adresse Hovmuren 5 Telefon 86230842 Mobil 20714542 E-Mail elevgard@post10.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00 Navn Pauli Riis Adresse Vilevej 9 Telefon 97731600 Mobil 61384933 E Mail pauliriis@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85576 Version 0 Dato 25-02-2016 00:00:00 Navn Christian og Per Therkildsen Adresse Mejlbyvej 658 Telefon 26447423 Mobil 26447423

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 64974 Version 2 Dato 08 10 2014 00:00:00 Navn Lars Rasmussen Adresse Nr. Ramsingvej 4 Telefon 97564717 Mobil Ingen E Mail bthorgaard@ofir.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3036 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Kristian Jakobsen Adresse Moderupvej 24, 5471 Søndersø Telefon 64841139 Mobil xxx E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63604 Version 2 Dato 14 04 2014 00:00:00 Navn Henning Jakobsen Adresse Diernæsvej 192 Telefon 21226460 Mobil 21226460 E Mail elbjerg@c.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 93174 Version 1 Dato 12-12-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85201 Version 3 Dato 08-08-2016 00:00:00 Navn Flemming Pedersen Adresse Vesterlaugsvej 15 Telefon 64752564 Mobil E-Mail hf-pedersen@mail.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 102215 Version 1 Dato 31-07-2017 00:00:00 Navn Ole Skaarup Nielsen Adresse Orte Byvej 24 Telefon 64451088 Mobil 40133088 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 62326 Version 5 Dato 19-04-2016 00:00:00 Navn Søfælde I/S Adresse Grøftebjergvej 7 Telefon 29615068 Mobil E-Mail soefaeldeis@gmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88989 Version 4 Dato 18-09-2017 00:00:00 Navn Martin Pedersen Adresse Krovej 4, Næsbjerg Telefon 75267778 Mobil 22310033 E-Mail

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 4351 Version: 1 Dato: 12-10-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 4351 Version: 1 Dato: 12-10-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 4351 Version: 1 Dato: 12-1-27 Navn ns Christian Nielsen Adresse Toftebjerg Hovedgade 8, 835 Samsø Telefon 8659235 Mobil 441291 E-Mail hcn@c.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 69318 Version 2 Dato 16 01 2015 00:00:00 Navn Jens Gudike Fly Christensen Adresse Holmhuse 22 Telefon 21662427 Mobil 21662427 E

Læs mere

Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber

Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber Tidligere regulering IPPC Kommunerne Miljøgodkendelse Amternes screening/vvm Nugældende landbrugsregulering Miljøgodkendelsesloven siden 1. januar 2007 Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 78518 Version 1 Dato 30-06-2015 00:00:00 Navn Henry Jørgensen Adresse Kjeldgårdsvej 9 Telefon 97596177 Mobil 23325962 E-Mail henry@hmkjeldgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 91874 Version 0 Dato 21-09-2016 00:00:00 Navn Erling Gert Nielsen Adresse Lemmervej 12 Telefon 86974004 Mobil 51240319 E-Mail egn@fibermail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 78013 Version 3 Dato 11-01-2016 00:00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon 64791186 Mobil 61394855 E-Mail

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

1 Generelle Forhold. Page 1 of 18. https://www.husdyrgodkendelse.dk/pdf/outputpage/ansoegningoutputpage.aspx?s Ejer- og driftsforhold

1 Generelle Forhold. Page 1 of 18. https://www.husdyrgodkendelse.dk/pdf/outputpage/ansoegningoutputpage.aspx?s Ejer- og driftsforhold Page 1 of 18 1 Generelle Forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Kommunikations-e-mail Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: hbw@sraad.dk Ejendomme og ejendomsnumre

Læs mere

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk v/ Ejler Petersen Ansøgning i husdyrgodkendelse.dk Oprettelse af skema Kumulation og græsmarksandel Opret staldafsnit og valg af teknologi på staldniveau Indtegning af

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 58562 Version 1 Dato 19-11-2013 00:00:00 Navn René Laursen Adresse Guldforhovedvej 38 Telefon 86861875 Mobil 22837667 E-Mail guldforhoved@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60928 Version 2 Dato 07 08 2014 00:00:00 Navn Kresten Wrang Rasmussen Adresse Assensvej 319 Telefon 62261118 Mobil 20481179 E Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 92371 Version 1 Dato 12-01-2017 00:00:00 Navn Lars Staugaard Bertram Adresse Snogbæk Nederby 26 Telefon 74469246 Mobil 40869246

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse Efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: x. måned 2016 Indhold Datablad... 3 Indledning...

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 64492 Version 2 Dato 14 10 2014 00:00:00 Navn Peter Pedersen Adresse Sjørupgårdvej 9 Telefon 86398425 Mobil 40582977 E Mail Sjoerup@post12.tele.dk

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato: 27-08-2007 Navn Lene Voldgaard Jensen Adresse Langehede 14, Serup, 5471 Søndersø Telefon 64891265 Mobil 61995104 E-Mail SerupVoldgaard@privat.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85619 Version 2 Dato 11-05-2016 00:00:00 Navn Skovgård I/S Adresse Skovgårdsvej 4 Telefon 86372120 Mobil 22435266 E-Mail sorenlybye@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6145 Version 3 Dato 26-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE

Kultur, Plan og Erhverv Afgørelse om ændring af dyreholdet på Horseskovvej 1, 5700 Svendborg. Afgørelse fra 30,8 DyreEnheder (DE), til 31,0 DE Lars Stougaard Horseskovvej 10 5700 Svendborg Mail: lars-mosegaarden@hotmail.com Kultur, Plan og Erhverv Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-11-2014 Sagsnr.: 11-19761 Dok.løbenr.: 3115584/14 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Bonnesig. den 7. januar 2016

Bonnesig. den 7. januar 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Revurdering af Miljøgodkendelse af svinebruget Bonnesig Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer den 7.

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 66502 Version 1 Dato 11 06 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 66502 Version 1 Dato 11 06 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 66502 Version 1 Dato 11 06 2014 00:00:00 Navn Johannes Jensen Adresse Kongstedvej 14 Telefon 74506169 Mobil 61541869 E Mail mmb@slf.dk

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 78566 Version 1 Dato 8-6-215 :: Navn Tommy Matthiesen Adresse Dianalundvej 1 Telefon 216192 Mobil E-Mail Kort beskrivelse Kopi:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 81793 Version 5 Dato 26-04-2016 00:00:00 Navn Kjeld Sørensen Adresse Betrykvej 1 Telefon 97568352 Mobil ingen E-Mail kjeldslisbeth@forum.dk

Læs mere

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9,

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9, Gunnar Hansen Sneum Kirkevej 9 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. december 2013 Journal nr. 2013-26942 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet

Læs mere

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Bakkebo Landbrug ApS Hovedvej A1 25 6740 Bramming Dato: 31.08.2015 Sagsnr.: 15/14458 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Svinebrug, Holleskovvej

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 78013 Version 3 Dato 11-01-2016 00:00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon 64791186 Mobil 61394855 E-Mail

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere