Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement"

Transkript

1 Boligforeningen Fjordblink Afd. 15 Husorden & Havereglement Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 21. januar 2014

2 Foto: Henrik Bom 1.

3 Husorden for Afdeling 15, Boligforeningen Fjordblink Forord: Med denne husorden er det tilsigtet, at beboerne i Fjordblinks afdeling 15 kan finde det reglement, der gør sig gældende for afdelingens beboere. Rigtig god læselyst. Afdelingsbestyrelsen HUSORDEN FOR AFDELING 15 Boligens vedligeholdelse Vedrørende boligens vedligeholdelse m.v. henvises til Fjordblinks almindelige vedligeholdelsesreglement, der udleveres til alle indflyttere - eller kan rekvireres fra administrationen. Ændringer i boligen Ejendomsfunktionæren eller bestyrelsen kan vejlede dig i, hvor du bør henvende dig, inden du påbegynder en eventuel ændring af din bolig. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i lejemålet uden administrationens skriftlige samtykke og anvisninger i forhold til råderetsbestemmelserne. Opvaskemaskiner og vaskemaskiner i lejemålene Det er tilladt at opstille vaske-/opvaskemaskine i afdelingens lejemål, blot du følger nedenstående anvisninger: Vandinstallationen skal være forsynet med vandstopsanordning. Afløbsinstallationen skal udføres efter afløbsregulativet. El-installationen skal udføres efter "Stærkstrømsbekendtgørelsen". Alle installationer skal udføres af autoriserede installatører. Afdelingen forbeholder sig ret til at lade installationerne besigtige. Altaner/terrasser Der må gerne bruges vingetørrestativer, men det er ikke tilladt at ophænge tørresnor. Tørring af tøj eller andet, samt luftning af tæpper/dyner må kun ske på vingestativer på 1. sal og i haven. 2.

4 Det er ikke tilladt at smide noget ud over altanen. Der må gerne opstilles badebassiner (max. 200 liter). Ønskes der altankasser på 1.sal, skal disse opsættes på indvendig side af hensyn til underbo. Altaner/terrasser må ikke bruges til opmagasinering af møbler eller andet. HUSK: altanerne er ikke opbevaringsplads for affald og kasseret bohave. Der henvises til containergården/molokkerne ved p-pladserne. Affald Der er i afdelingen opstillet affaldssystemet Molok. Disse er beregnet til henholdsvis dagsrenovation, glas samt pap og papir. Det står på de enkelte molokker, hvad de er beregnet til. Der må ikke stilles affald ved siden af molokkerne, da det tiltrækker rotter. Større affald skal i den store container, som står i indelukket på P-pladsen. Alle beboere har nøgle til containergården, hvor man efter brug skal låse efter sig. Haveaffald afleveres på den af afdelingen henviste plads. Haveaffald må ikke afleveres i plastposer/sække. Færdsel og parkering Al færdsel med motorkøretøjer på afdeling 15 s arealer imellem blokkene henvises til parkeringspladserne. Det er ikke tilladt at føre motorkøretøjer på gangstierne imellem blokkene. Færdsel i området bør ske under hensyntagen til beplantningen. Parkering Al parkering henvises til P-pladserne. Parkering på gangstier og fortove imellem blokkene er IKKE tilladt. Stierne er tydeligt markerede som gangstier. Dette skal respekteres. Parkering - knallerter (30/45) og motorcykel Al parkering af knallerter og scootere henvises til cykelskure eller de afmærkede P-pladser, hvor det er tilladt at parkere knallerter og motorcykler. Husk at transport til og fra cykelskur foregår med slukket motor. NB: Tremmerummene i kælderen må ikke anvendes til henstilling af motorkøretøjer - herunder scootere, knallerter og motorcykler. Cykler: Al henstilling af cykler skal ske i afdelingens cykelskure eller evt. i de tydeligt afmærkede rum i kælderen. 3.

5 Tremmerum Til hver etagelejlighed hører der et tremmerum til opmagasinering. Det er muligt at låse rummet med hængelås - den skal du dog selv medbringe. Tremmerummet må ikke anvendes til opmagasinering af kemikalier, olier eller andet, der medfører luft- og lugtgener, og ligeledes må tremmerummene ikke anvendes til knallerter eller andre former for motorkøretøjer. Her henvises til afdelingens retningslinjer for parkering. Barnevogne / klapvogne Al henstilling af barnevogne og klapvogne skal ske i de tilknyttede barnevognsrum, og må ikke ske i opgange/trapperum af hensyn til brandsikkerheden. Indkøbsvogne: Al henstilling af indkøbsvogne på afdelingens arealer er ikke tilladt. Ved hjembringelse af indkøbsvogne skal disse fjernes straks efter brug. Skadedyr Undlad at henkaste brød eller fuglefoder i anlæg og på gange. Sørg for at kælderdøre holdes lukkede, og vær med til at give rotter og andre skadedyr så dårlige levevilkår som muligt. Paraboler / antenner Tilkobling af parabol skal altid ske til Skulbolen (skulpturen, der er placeret ved pavillonerne). Kontakt ejendomsfunktionæren for tilslutning. Ved installering af antenner til brug af walkie talkie og radioamatører skal der søges om tilladelse hos afdelingsbestyrelsen. Vaskekælder Maskinerne i vaskekælderen må ikke betjenes af børn/unge under 16 år. Husk at tørre maskinerne af efter brug, samt fjerne spildt vaskemiddel o.l. Tøm dine maskiner umiddelbart efter brug, inden andre gør det. Husk at rense filter på tørretumbleren efter brug. Det er ikke tilladt at vaske gulvtæpper i vaskemaskinerne, da tæpper bliver meget tunge, når de er våde. Uafhentet tøj vil efter få dage blive fjernet. Brug af vaskekælder sker på eget ansvar. 4.

6 Støjforhold Det påhviler den enkelte beboer at tage hensyn til omgivelserne, herunder sikre nattero for øvrige beboere. Anvendelse af radio- og musikanlæg må ikke forstyrre de omkringboende. Brug af vaskemaskiner i egne lejemål i boligblokke må ske i tidsrummet 07:00 til 22:00. Boremaskiner og lignende slagværktøj må bruges hverdage i tidsrummet 08:00 til 19:00 samt lørdage 08:00 til 15:00. Tag altid en snak med naboen i god tid, hvis du regner med, at ovenstående undtagelsesvis ikke kan overholdes ved særlige begivenheder. Husdyrhold i afdelingen Det er tilladt at holde ét husdyr pr. lejemål. Alle husdyr registreres hos ejendomsfunktionæren i afdelingen med forevisning af nødvendig forsikring, hvis der er tale om hund. Registreringen skal ske ved henvendelse til ejendomsfunktionæren i kontorets åbningstid. Ikke registrerede husdyr vil blive forlangt fjernet. -Hvad er et husdyr? Husdyr defineres som hund og kat. For andre husdyr som marsvin, kanin mv. gør det sig ligeledes gældende, at disse ikke må være til gene for beboerne i afdeling 15. -Pasning af husdyr Ved pasning af husdyr gør det sig gældende, at man maksimalt må have ét husdyr i pasning i 3 uger. Ved pasning af hunde skal der indhentes tilladelse hos ejendomsfunktionæren og fremvises gyldig hundeforsikring. Det er ikke tilladt at passe husdyr, der er omfattet af ulovlige racer i hundeloven. -Luftning af husdyr Haverne må ikke anvendes til direkte luftning uden fjernelse af efterladenskaber, da det i større omfang kan være til gene for de omkringliggende beboere. Skulle uheldet være ude under gåturen, fjernes efterladenskaber omgående! Hunde og katte skal altid føres i snor uden for lejemålet på afdelingens arealer. Hundeloven For husdyr gælder den almindelige lov om hunde nr. 380 af 26. juni 1969, samt den nye hundelov omfattet af ulovlige racer iflg. justitsministeriet. Pasning og hold af ulovlige hunderacer / kamphunde eller blandinger, hvor disse racer indgår, er ligeledes ikke tilladt i afdelingen. 5.

7 Husdyr til gene? Det er altid en grundregel, at dyrene ikke må være til gene for naboer og andre lejere i afdeling 15. Her gælder de almindelige retningslinjer om lugtgener, støj med videre. Det er ligegyldigt, om forstyrrelsen af de omboendes ro sker om dagen eller om natten, eller om hunden opholder sig udendørs eller indendørs. OBS! Vær specielt opmærksom på, at akvarier kan være ekstremt tunge, afhængig af størrelsen og mængden af vand. Eksempelvis kan et akvarium på 250 liter nemt komme op og veje over 300 kilo med indhold. Rådfør dig altid med ejendomsfunktionæren, og husk at sikre dig, at gulvet har bæreevnen til akvariet. Hvis reglerne ikke overholdes kan akvariet blive forlangt fjernet. Generelt i afdelingen - Afdelingens udendørsarealer Som beboer i afdeling 15 forpligter du dig til at være behjælpelig med at renholde og passe på vores udendørsarealer. I praksis betyder det, at du udviser almindelig dannelse og pli overfor de andre beboere og sørger for altid at rydde op efter dig selv. Boldspil på afdelingens arealer Al boldspil i afdelingen henvises til Multi-banen. Boldspil op ad og langs beboelser og andre bygninger i afdelingen er ikke tilladt af hensyn til beboerne. Der henvises ligeledes til, at det er muligt at benytte de omkringliggende arealer, herunder den store mark imellem Skallerupvej og Saltumvej. Rygning i afdelingen Rygning i lejemålene er tilladt. Det er besluttet, at al rygning i afdelingens opgange og fælleshuse er forbudt. Rygning foregår udendørs, hvad enten fælleslokaliteter anvendes til private eller offentlige arrangementer. Haver Se havereglement. 6.

8 Hvad nu hvis jeg ikke overholder husordenen? Reglerne i husordenen er vedtaget på demokratisk vis af beboerne på afdelingsmødet. Ved tilsidesættelse af husordenen overholder du ikke dine forpligtigelser i forhold til dine naboer. Hvis du som beboer i afdeling 15 undlader at overholde husordenen, risikerer du, at andre beboere eller bestyrelsen udfærdiger en klage over dig. Du vil blive underrettet om klagens indhold men bliver ikke underrettet om, hvem der har klaget. Hvis du som beboer modtager gentagne klager over grove overtrædelser, risikerer du at få opsagt eller ophævet dit lejemål og må dermed finde et andet sted at bo. 7.

9 Boligforeningen Fjordblink Afd. 15 Havereglement 8.

10 Havereglement Haven er etableret af Boligforeningen Fjordblink afd. 15 med græs, låge og hæk. Hækken må maksimalt have en højde på 180 cm. Haven skal være udgiftsneutral for afdelingen. Afdelingen opsætter havelåge. Bredde 90 cm. Højde 140 cm. Der må ikke laves anden låge. Havens størrelse er boligens bredde og frem til nuværende hæk. I haven kan der sås græs, etableres bede og anlægges fliser. Vejledning vedr. nedlægning af fliser kan rekvireres hos ejendomsfunktionæren. Eksisterende hæk og træer i haven må ikke fjernes. Ønskes der yderligere beplantninger/træer i haven, må disse ikke overstige en højde på 3 meter. Haveredskaber Det er op til den enkelte beboer at anskaffe sig haveredskaber. Haveredskaber, hækkeklipper samt plæneklipper kan lånes af ejendomsfunktionæren mod et depositum. Krav afstedkommet af tekniske årsager: Der skal altid være adgang til tekniske installationer, f.eks. kloak, brønde o.l. Afdelingen kan ikke stilles til ansvar for evt. omlægninger eller opgravninger af installationer. Brønddæksler skal være i fliseniveau. Der må ikke opsættes faste redskabs-, driv- eller legehus. Der må ikke hænges tørresnor op i haven eller på terrassen. Der må ikke laves kompostbeholder. Der må ikke hænges tæpper, dyner eller andet over gelænder. Der må gerne bruges mobilt vingetørrestativ. Fodring af fugle: kun i opstillet foderhus med rottespærring. Havens vedligeholdelse Beboeren skal klippe og vedligeholde hækken samt holde haven i god og renholdt stand. Beboeren har pligt til at klippe og vedligeholde hækken på begge sider ud mod fællesarealet inden 1. august hvert år. Der må ikke opbevares gammelt affald og skrammel o.l. i haven. Ingen afbrænding af haveaffald. 9.

11 Havevanding Dette bør ske med måde, f.eks. er det ikke en god ide at vande, mens solen står højt, da der sker en stor fordampning, og vandet ikke kommer planterne til gavn. Vi skal spare på vandet. Husk!! Du skal selv betale for dit vandforbrug. Ved fraflytning Ved fraflytning skal haven i lighed med den indvendige bolig afleveres i ryddet og rengjort stand. Springvand/tekniske installationer skal fjernes ved fraflytning. De kan ikke overdrages/sælges til ny indflytter. Hvis haven ikke bliver holdt og hækken ikke bliver klippet, vil dette blive udført på beboerens regning. Beløbet vil blive trukket med huslejen for oktober måned. Haveaffald skal afleveres på den af afdelingen henviste plads. 10.

12 Boligforeningen Fjordblink administreres af Alabu Bolig Brohusgade 2 B, 9000 Aalborg Åbningstider: Mandag - tirsdag - torsdag kl Onsdag kl Fredag Lukket Telefonnummer: Faxnummer: adresse: Internetadresse: Alabu Bolig a.m.b.a. er et boligadministrationsfællesskab, som blev stiftet den 1. januar Fællesskabet består af boligforeningerne Vanggården og Fjordblink, BS Aalborglund, BS NordBo, Skørping Boligselskab og AB Mariager, der tilsammen udgør ca lejemål med beboere. Alabu Bolig med tilhørende organisationer har ca. 100 medarbejdere. For yderligere information, se venligst 11.

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere