Eliteudvalgets beretning Formandens beretning v/ Eliteudvalgsformand Helge Lang Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eliteudvalgets beretning 2007. Formandens beretning v/ Eliteudvalgsformand Helge Lang Pedersen"

Transkript

1 Eliteudvalgets beretning 2007 Formandens beretning v/ Eliteudvalgsformand Helge Lang Pedersen 2007 blev endnu et fantastisk år for de danske juniorer. Maja Alm og Christian Bobach vandt bronze ved JWOC i Australien, Maja og Søren Bobach vandt guld ved NOC, pigerne vandt stafetten ved Junior European Cup i Frankrig og både piger og drenge vandt sølv ved NOCstafetten. 15 medaljer ved internationale mesterskaber og landskampe er enestående. Læs mere om juniorernes bedrifter i juniorlandstrænerens beretning. For seniorerne har det været et år plaget af skader for de mest rutinerede løbere og resultaterne har været under målsætningen. Ikke mindst var vi skuffede over ikke at præstere bedre end vi gjorde ved NOC på hjemmebane. Mod slutningen af året fik vi dog flere opmuntringer, hvor ikke mindst Mikkel Lund og Signe Søes viste klasse i den stadigt hårdere internationale konkurrence. Landstrænerens beretning uddyber resultaterne og trækker linien mod fremtiden. På den organisatoriske side har 2007 været et travlt år for Eliteudvalget. K.K. Terkelsen stoppede som sportschef efter op mod 20 års aktiv tjeneste for dansk orientering. TEAM Danmarks direktør, Michael Andersen, omtalte K.K. som en levende legende i hans tale ved den velbesøgte afskedsreception 12. juni i Idrættens Hus. Vi ønskede K.K. held og lykke med pensionisttilværelsen og glæder os over, at K.K. fortsat giver en hånd med ATK-projektet og rådgiver om de til tider indviklede opstillinger af elitens regnskab. I samarbejde med TEAM Danmark ansatte vi Ole Lind som ny sportschef. Da Ole skulle slutte sæsonen på Strandgården Badehotel på Læsø og derfor først kunne starte 1. november, sprang Carsten Lausten til som vikar med kort varsel. Vi skylder Carsten stor tak for en flot indsats indtil Ole startede. Allerede i november fik Ole en flot velkomst af klubbernes repræsentanter ved klubledermøderne i de tre kredse og Ole har allerede i skrivende stund i slutningen af december sat sine tydelige fingeraftryk på dansk landsholdsorientering. Vi synes dog ikke det er rimeligt at aftvinge en årsberetning efter knap to måneders arbejde, derfor har vi i år valgt at lade de dele af beretningen, der normalt gives af sportschefen, være indeholdt i formandens og trænernes beretninger. Først året slankede vi trænerstrukturen og dame- og U 25-trænerstillingen bortfaldt i erkendelse af, at antallet af seniortalenter ikke er så stort i disse år. Vi kan også se, at antallet af aktive deltagere i kraftcentrenes træninger ikke er så højt som håbet, så i 2008 skal vi igen kigge på, hvordan vi giver de bedste hjemmeboende løbere det mest optimale træningstilbud. Samtidig glæder vi os over, at mange yngre løbere tager til de andre nordiske lande for at blive dygtigere. Det er helt nødvendigt for at nå internationalt topniveau og vi overvejer p.t. hvad vi kan gøre for at støtte de landflygtige bedre end i dag. At selveste verdensetteren så har headhuntet Maja til sit klubhold og at Halden i svenske Skogssport nævnes som værende i fremgang, fordi de har rekrutteret Søren Bobach og blot har mistet Mats Haldin, viser at de danske talenter stadig er værdsatte i de store udenlandske klubber. Med udgangen af 2007 har juniortræner Ulrik Staugaard valgt at stoppe for at hellige sig den voksende familie. En stor tak til Ulrik, der har spillet en afgørende rolle for juniorernes resultater de seneste år. Samtidig har Lone Hansen valgt at stoppe som holdets samlende leder. En tilsvarende stor tak til Lone og velkommen tilbage til begge, når I igen får tid til at give en hånd til dansk orientering. Og velkommen til Julie Larsen, der på bedste vis har overtaget rollen. Med Ulriks afgang, skulle der tilføres nye trænere til et af verdens bedste juniorlandshold. Ansøgningerne til de ulønnede jobs strømmede ind og vi er rigtigt glade for at kunne byde Mads Ingvardsen velkommen tilbage i trænerteamet sammen med Sune Jørgensen, der tilfører

2 værdifuld idrætsfaglig kompetence. I forbindelse med trænerskiftet har Lars Lindstrøm fået titel af overordnet juniorlandstræner. Dermed præciserer vi ansvarsforholdene: Jakob Ødum har det samlede ansvar for seniorlandsholdene og Lars Lindstrøm for juniorlandsholdene. Ved besættelse af sportschefstillingen har vi fra starten meldt ud, at vi ville satse på synlighed og ekstern finansiering. De bedste løbere i verden er mere eller mindre professionelle og dansk orientering skal være i stand til at give vores bedste løbere mulighed for i et vist omfang at følge med i den udvikling. Vi har sammen med TEAM Danmark sat ambitiøse mål for hvad sportschefen skal være med til at skaffe af midler, hvilket betyder, at sportschefjobbet får et andet fokus end tidligere. Træner 1 og 2-uddannelserne overgår til breddeudvalget og seniorog juniorlandstrænerne får et mere selvstændigt ansvar for landsholdenes aktiviteter. Som en del af den samlede pakke, har vi garanteret TEAM Danmark, at de midler, som sportschefen tilvejebringer, skal gå ubeskåret til elitearbejdet. Så vi holder fast i vores løfte til repræsentantskabet i 2006 om at landsholdene ikke i de kommende år vil koste DOFs medlemmer mere end i dag, men støtten fra TEAM Danmark er betinget af, at DOF-bidraget heller ikke reduceres. I 2008 har vi, for at få budgettet til at hænge sammen, måttet skære deltagelse i Euromeeting væk og reducere seniorlandsholdsdeltagelsen ved mesterskaberne til et absolut minimum. Vi har fået et klart signal fra TEAM Danmark om at DOF-medlemmernes bidrag til eliten ikke skal reduceres yderligere, hvis samarbejdet skal fortsætte uændret var et økonomisk hårdt år på grund af NOC, som kun er på hvert andet år, og en dyr rejse til JWOC i Australien. Det er bestemt ikke med eliteudvalgets gode vilje at have deltagerbetaling, men vi mener, at det var den rigtige beslutning at sende fuldt hold til Australien. Vi er sikre på at turen ud over de flotte resultater også har været værdifuld i motivation for deltagerne. Deltagerbetalingen til JWOC var ikke populær, men når det nu skulle være, kunne vi glæde os over hvordan løberne selv tog affære og skaffede de nødvendige midler. Det er afgørende for at skabe internationale topresultater, at løberne også viser stort eget initiativ ud over de tilbud, vi som udvalg kan skabe for dem. Det viser de også i rigt mål frem mod JWOC, der i 2008 blot er over med færgen til Göteborg og hvor løberne selv er helt fremme i skoene med at tilrettelægge træningen i relevant terræn. Ved det årlige styregruppemøde med Team Danmarks direktør, fik vi ros for at have sikret god kontinuitet ved sportschefskiftet. Dansk Orienterings-Forbund er fortsat blandt de få forbund i dansk idræt, som TEAM Danmark fremhæver som mønsterforbund med hensyn til organisation og talentudvikling. Det ses også af, at DOF er det eneste ikke-olympiske forbund i dansk idræt, der har status af TOP TEAM Danmark-forbund og derfor ligger i den kategori, der får størst støtte. DOF s støtte fra TEAM Danmark ligger i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. og det kan vi fastholde så længe seniorresultaterne berettiger til det. Støtten for 2008 er i hus og det skal nok gå ret galt før 2009-støtten kommer i fare, men TEAM Danmark gør intet for at skjule, at fortsat støtte er direkte knyttet til hvor hurtigt vi bevæger os tilbage mod internationalt medaljeniveau ved senior-em og -VM. På den måde er 2008 et skæbneår. Fastholder vi den gode trend fra slutningen af 2007, ser alt lyst ud, men stagnerer resultaterne, må vi imødese nogle kritiske spørgsmål. Heldigvis er løbernes ambitioner og motivation i top og skaderne ved at være historie, så vi ser med glæde og forventning frem mod EOC 2008 i Letland og WOC 2008 i Tjekkiet. I 2007 har en arbejdsgruppe med Mads Ingvardsen i spidsen gjort et forrygende arbejde med beskrivelsesfasen for ATK. Bag den lidt støvede titel gemmer sig et unikt undervisningsmateriale i talentudvikling, som forhåbentlig er på vej ud til klubberne når disse linier læses. Samtidig har vi en god forventning om at kunne få yderligere ATK-midler fra TEAM Danmark til at give aktiv støtte til talentudviklingen i klubber og talentkraftcentre (TKCere). I 2005 indførte vi eliteklubforum, hvor vi foreløbig tre gange har samlet de klubber, der har tilknytning til elitearbejdet og drøftet økonomi, udtagelsesprincipper og næste års program. Det har været meget givende for os og vi havde de bedste intentioner om at fortsætte traditionen i Vi må erkende at det nåede vi ikke, men vi kan heldigvis glæde os over, at

3 ingen har efterspurgt de møder. Dog er det vores ambition atter at indkalde eliteklubforum i november Ranglisten har ført en noget hensygnende tilværelse i 2007 på grund af uheldige sammenfald mellem det nationale og det internationale program. I 2008 ser programmet atter bedre ud og den nye sportschef har lanceret et helt nyt spændende koncept med større synlighed for løberne og større gevinst ved at føre ranglisten. En konsekvens af, at mange eliteløbere i 2008 dygtiggør sig i udlandet er, at SM- og JFM-weekenderne ikke længere indgår i ranglisten, ligesom der ikke i 2008 bliver en stafetrangliste. Til gengæld indfører vi en holdkonkurrence i den individuelle konkurrence. Yderligere en spændende opgave for 2008 bliver at finde en model for gradvis at overføre MTB-O-landsholdet fra den nuværende projektorganisation til en blivende struktur, hvor eliteudvalgsformanden repræsenterer alle DOFs landshold i HB. Der bliver formentlig tale om selvstændige underudvalg under en tynd paraply. Dels fordi sammenfaldet mellem de to udvalgs aktiviteter er få og dels fordi eliteudvalget reducerer antallet af udvalgsmøder i fremtiden for at optimere økonomien og tidsanvendelsen yderligere bliver endnu et spændende år for dansk landsholdsorientering. Det er en fornøjelse at have med så mange dygtige og engagerede trænere, ledere og løbere at gøre og jeg glæder mig til nye store oplevelser med landsholdene i Seniorlandsholdenes beretning v/ Landstræner Jakob Ødum Sæsonen 2007 udgjorde år 1 efter hjemmebane-vm et i For løberne, som i flere år har haft VM i Danmark som deres altoverskyggende mål, skulle den mentale måltavle vaskes ren og satsningen finde nye fixpunkter. Nogle landsholds-koryfæer valgte at neddrosle sportskarrieren, og yngre kræfter har taget over. Vores bruttolandsholdgrupper har i den sammenhæng været igennem en foryngelseskur hvor gennemsnitsalderen er blevet sænket betragteligt. Vi har nu en stor gruppe af opadstræbende løbere i alderen år som har masser af talent men også har meget at lære endnu. Og ikke mindst skal gennemføre en stor portion fysisk og teknisk træning før de kan begå sig på højeste internationale niveau indebar også en tilbagevenden til det normale seniorlandsholds-aktivitetsmønster, hvor en væsentlig del af energien og ressourcerne bliver lagt i, at forberede sig på og gøre sig bekendt med det ukendte ved kommende verdensmesterskaber. Træningsaktiviteterne for vores landsholdssatsende seniorer er foregået i regi af: Kraftcenter-Århus og Kraftcenter-Hillerød - som udgør de 2 centrale træningsmiljøer for den daglige træning. Team Danmark-Permanentcenteret som er omdrejningspunktet for de korterevarende træningssamlinger. Team Danmark-Mobilcenteret som er omdrejningspunktet for de længerevarende tekniktræningslejre i udlandet. I 2007 er centeret oprettet i Himmerland (påske), Norge (sommer) og Frankrig/Tjekkiet (efterår). Terrænspecifikke VM-træningslejre i år gennemført i Ukraine (maj) og i Tjekkiet (oktober). Sportslige udviklingsmål for 2007 Der blev opsat og arbejdet med to udviklingsmål for sæsonen 1) Beskrivelse og implementering af testkoncept fra TKC til seniorelite.

4 Der skulle udarbejdes et testkoncept for fysiologiske test som benyttes i forbundets elitearbejde, rækkende fra TKC-niveau til senioreliteniveau. Et skridt i processen var afholdelse af en DOF-elitetræner-konference, hvor holdninger, erfaringer og ønsker omkring tests blev afklaret. Status: Udviklingsmålet er nået. Elitetrænerkonferencen er afholdt. Der er i eliteorganisationen konsensus om formålet med og hvordan der anvendes tests fra TKC til seniorelite. Der er udviklet en web-baseret database til inddatering, arkivering og synliggørelse af testresultater. Næste skridt er at flytte databasen fra sin nuværende placering i et testmiljø til en placering integreret i DOF s forbundshjemmeside. Indarbejdelse af mentaltræning i forbundets elitearbejde I det fremtidige arbejde skal indsatsen lægges i at udvikle kompetencerne hos forbundets elite- og talent-trænere sådan, at vi selv kan forestå mentaltræningen fra TKC til senioreliteniveau. Mental-træning skal afmystificeres og afprøves tidligt i elitekarrieren. Vi finder det formålstjenligt at indføringen i mentaltræningsteknikker forestås af samme trænere som også står for den fysiske og orienterings-tekniske træning. Der skal udarbejdes et DOF-kompendium med mentaltrænings-materiale og metoder som forbundets trænere kan benytte i deres arbejde med udøverne. Basal indføring i mentaltrænings-teknikker skal introduceres allerede på TKC og/eller U16-niveau. Status: Gennem udarbejdelsen af træner-, løber- og øvelses-materialet i forbundets ATKprojekt, er mentaltræningen blevet integreret i både træner- og løber-uddannelsen. Næste skridt bliver taget i forbindelse med implementeringen af ATK i Resultatmålsætning og målopfyldelse for 2007: Konkurrenceaktiviteterne udgjordes af Verdensmesterskaberne (Ukraine), World Cup (Finland, Norge, Sverige, Schweiz), Nordisk Mesterskab (Bornholm), Euromeeting (Østrig). DAMER Mesterskab VM World Cup (WC) -delresultater MÅL individuelt RESULTATER MÅL Stafet RESULTATER 1 Top10 1 Top20 Nr. 11 AKO (lang) Nr. 13 SS (lang) Nr. 14 AKO (sprint) Nr. 15 SS (mellem) 2 Top10 Nr. 7 SS (mellem) Nr. 13 SS (mellem) Nr. 13 SS (lang) WC-samlet 1 Top10 Nr. 13 SS AKO= Anne Konring Olesen, SS = Signe Søes HERRER Mesterskab VM Top8 Nr. 8 Stafet ikke WC-disciplin fra 2007 MÅL individuelt RESULTATER MÅL Stafet RESULTATER 1 Top6 1 Top10 1 Top 20 Nr. 19 RR (lang) Nr. 20 CB (sprint) Nr. 25 CN (sprint) Top8 Nr. 13 World Cup (WC) 4 Top10 Nr. 5 ML (sprint) Stafet ikke WC-disciplin fra delresultater WC-samlet 1 Top15 RR = René Rokkjær, CB = Claus Bloch, CN = Christian Nielsen, ML = Mikkel Lund

5 Opsamling på resultatmål: På damesiden balancerer vi lige akkurat på kanten af vores resultatmålsætning for sæsonen. Både Anne og Signe har leveret resultater på højt internationalt niveau, og når præstationerne gås efter i sømmene kan det konstateres at det har været på baggrund af suboptimale indsatser, - med mulighed for umiddelbart at høste forbedringer. For Anne s vedkommende er VM-resultaterne på samme niveau som i 2006 mens der for Signes vedkommende er tale om en fortsat støt udvikling i retning mod verdenstoppen. På herresiden er resultaterne klart under målsætningen. Dette skyldes fortrinsvis, at 2007 udviklede sig til at blive en sæson med mange alvorlige skader hos de primære landsholdsløbere. Skulle resultatmålsætningen indfries var det i særlig grad sprintspecialisterne som skulle levere varen. Da både Christian Nielsen og Claus Bloch måtte gennemgå knæoperationer med langvarige genoptræningsforløb til følge, stod det tidligt klart at årets målsætninger ikke kunne realiseres. Dertil blev Mikkel Lund nedlagt af diarré dagen før VM-sprintfinalen. (Mikkel fik en fin revanche ved at placere sig som nr. 5 i World Cupfinalen). Udover disse problemer blev også Tue Lassen og Christian Christensen ramt af langvarige skader af hhv overbelastnings- og akut karakter. Den centrale konklusion at drage i dén sammenhæng er, at de skadesforebyggende foranstaltninger, på både individ- og landsholds-plan, til stadighed skal stå højt på dagsordenen. Et væsentligt element (måske det væsentligste) i at lykkes på topplan er at få kontinuitet i træningen gennem en lang periode. Der er ikke formuleret specifikke resultatmålsætninger for Nordisk Mesterskab. Uagtet dette kan det konstateres at NOC blev en resultatmæssig tynd kop te for det danske seniorlandshold. Eneste lyspunkter var et godkendt damestafetresultat (Nr. 8 Anne Konring Olesen, Helene Hausner, Signe Søes), et meget fint mellemdistanceløb af Chris Terkelsen (Nr. 10), en godkendt langdistance af Signe Søes (Nr. 15) og solide stafetløbsindsatser af Thomas Jensen, Michael Sørensen og Mikkel Lund. Anbefalinger for fremtiden I øjeblikket står vi med en stor pulje af ambitiøse ungseniorer som er parate til at satse på en landsholdskarriere. Dette kommer blandt andet til udtryk på den måde at en væsentlig andel af løberne vælger at opsøge de mest udfordrende orienteringsmiljøer i verden, og bosætter sig følgelig i Sverige og Norge. Dette er nødvendigt skridt hvis ambitionen er på sigt at begå sig på højeste internationale niveau. Alt i alt er dette udtryk for en meget glædelig udvikling som lover godt for dansk landsholdsorienterings fremtid. Samtidig med at dette foregår, skal vi også geare vores elitearbejde til at støtte vores bedste udøvere i de miljøer hvor de henlægger deres satsning. Vi skal prioritere vores ressourcer, både økonomisk og organisatorisk sådan at vores mest talentfulde og satsende udøvere bliver hjulpet bedst muligt der hvor de befinder sig. Juniorlandsholdenes beretning v/ juniorlandstræner Lars Lindstrøm og afgående juniorlandstræner Ulrik Staugaard Årets mål Juniorelitens mål for 2007 var i prioriteret rækkefølge 1. Junior VM i Australien. 2. Nordiske Mesterskaber på Bornholm. 3. Junior European Cup i Frankrig.

6 Samlinger og centre 1-3 DEC: Opstartssamling i Silkeborg. Der blev lagt vægt på teambuilding aktiviteter for at styrke sammenhængskraften i gruppen med alternativt o-løb og MTB-O JAN: JWOC-samling i Silkeborg. Stafettræning og tekniktræning med høj sværhedsgrad, begge dele målrettet mod JWOC FEB: Fællessamling på Fanø. I sidste øjeblik blev samlingen etableret som erstatning for det sneramte Åhus i Skåne. Fokus på o-teknik kunne således bevares. Højt udbytte givet forudsætningerne MAR: Testsamling i Odense og Silkeborg inkl. Wildcard. Fokus på den fysiske træning. Submax og maxtest for alle Juniorelitens løbere på TD-testcenter i Odense. Derefter tilgang af Wildcard-løbere til Silkeborg-delen. 5 km test på Silkeborg stadion. Løb også model af JWOC-klassisk på australskredigeret kort. 1-7 APR: Påskecenter i Vendsyssel inkl. Wildcard. Gennemførte intensive tekniske træninger i detaljerede klitterræner. Mental træning i forhold til uforudsete udfordringer og JWOC stafet AUG: JWOC 2007-samling i Göteborg, Sverige inkl. Wildcard. Samlingen placeret i Göteborg, som er vært for JWOC Fokus var rettet på terrænanalyse og o-teknik. Fik løbet i terræner, som i relevans dækkede alle VMdistancer. Løb en model af JWOC sprint samt et regionalt o-løb. Endelig et teoretisk oplæg ved Sveriges tidligere VM-løber Tobias Noborn OKT: Efterårscenter i Clermont-Ferrand, Frankrig inkl. Wildcard. Træningslejr i samarbejde med det schweiziske juniorlandshold med meget stort udbytte. Dels fordi terrænerne var usædvanligt teknisk krævende, og dels fordi samarbejdet med schweizerne var både inspirerende og velfungerende. Der blev også gennemført en videnskabelig test i forhold til løbernes fysik på henholdsvis flad og kraftig bakket rute. Deltagelse i TD-sommercenteret var ikke aktuelt p.g.a. sammenfald med JWOC. Ligeledes var den normale konkurrencesamling i april udeladt af hensyn til NOC. Mesterskaber Nordiske Mesterskaber, (NOC) Bornholm d maj Traditionelt har danske juniorer måttet affinde sig med rollen som prygelknabe ved nordiske mesterskaber, hvor konkurrencen ofte har været hårdere end til et VM. Enkelte brydninger i det mønster har fundet sted, når NOC har været afholdt på hjemmebane, og således var der også forhåbninger på den konto forud for mesterskaberne på Bornholm. Indtil de sidste måneder før mesterskaberne havde juniorernes fokus været rettet mod det senere Junior-VM i Australien, men op til stævnet var der ingen tvivl om, at det var drejet i retning af NOC. At Bornholm populært omtales som solskinsøen skulle vise sig at blive sandt i dobbelt forstand, da ugen bød på skyfri himmel og en lind strøm af topresultater. Kommentar til resultaterne. Lige inden mesterskabets start blev der fra trænerside lovet frivillig vandgang i Østersøen, hvis der blev vundet medaljer, og der skulle ikke gå lang tid, før løftet måtte indfries første gang. Allerede på den første disciplin, sprinten, leverede Søren Bobach en fænomenal præstation og vandt med en stor margin. Hos pigerne viste Maja Alm sit potentiale, og efter en skidt start fik hun løbet sig gevaldigt op og endte på en podieplads som nr. 4. Også andre danskere lavede fine præstationer, bl.a. Anders Konring som nr. 12 hos drengene. På stafetten var der uforglemmelig spænding indtil det sidste i begge klasser, hvor 1. holdene markerede sig på

7 fremragende vis. Hos pigerne lagde Signe Klinting optimalt ud ved at komme hjem med teten. Line Søderlund løb op til sit allerbedste på 2. turen, mens Maja Alm i spurten til sidst kun var sølle 4 sekunder fra at lukke hullet til Norge. Sølvmedaljerne var historisk, idet det var første gang nogensinde, at et dansk pigehold havde opnået et så godt internationalt resultat. Hos drengene åbnede Anders Konring med et meget fornuftigt løb, hvorefter først Søren Bobach og siden Christian Bobach med præstationer i topklasse bragte holdet helt med i front. Til sidst var holdet blot 9 sekunder fra Norge, og dermed blev det til dobbelte dansk sølvmedaljer sammenlagt kun 13 sekunder efter guldet. Aldrig før har Danmark vundet to gange stafetmedaljer samme dag, så dagens serie af flotte præstationer, endte med et historisk resultat. På mellemdistancen fortsatte stimen af medaljer, da Maja Alm vandt hos pigerne. På ny viste Maja ukuelig evne til at komme tilbage trods småfejl i starten og denne gang rakte det til en sejr med over et halvt minut. Også Søren imponerede ved at vinde bronze hos drengene i et tæt opgør. I alt havde drengene fire placeringer i top-15 på en dag, som gav mindelser om den fantastiske dag med to medaljer på mellemdistancen ved Junior-VM i Litauen året før. Den afsluttende langdistance kom til at byde på meget tætte opgør i toppen, især hos pigerne. Bedst blev Signe Klinting som nr. 11 under 1½ minut fra vinderen. På drengesiden imponerede Søren Bobach endnu en gang og fuldendte en drømmeuge med en ny sølvmedalje efter en fremragende indsats. Også Christian Bobach havde et flot løb og blev nr. 8. Samlet set blev det en rekorduge for de danske juniorer med medalje på hver eneste distance og seks medaljer i alt, heraf to guld, tre sølv og en bronze. Et slutfacit som er det bedste danske resultat nogensinde til et nordisk mesterskab. Junior-VM i Dubbo, Australien d. 28. juni juli. Det danske hold var fint forberedt til Junior-VM. Erfaringer fra australske juniorløbere og danske løbere med tidligere ophold i Australien var videregivet til de danske løbere allerede året før, så dele af træningen tidligt kunne målrettes. To danske juniorløbere havde desuden, på egen foranstaltning, været på et træningsophold i Australien et halvt år før Junior-VM. Det danske hold ankom tidligere end normalt for et Junior-VM, dels for at opnå fortrolighed med terræn og tilhørende orienteringsteknik, og dels for at imødegå virkningerne af jetlag. I lighed med hovedparten af nationerne deltog holdet med et tilfredsstillende udbytte i den officielle træningslejr i Orange forud for VM. Kommentar til resultaterne. Allerede på sprinten blev landstrænernes målsætning om medalje indfriet. I Dubbo s varemærke, Western Plains Zoo, vandt Maja Alm med en stærk præstation bronze og var sågar kun 4 sekunder fra at vinde. Gode præstationer leverede også Signe Klinting som nr. 16 og Ida Bobach som nr. 25. På drengesiden var der ligeledes flere meget stærke præstationer. Christian Bobach løb sig med en stærk afslutning på podiet med en 5. plads, blot 5 sekunder fra en medalje. Derudover overraskede Rico Mogensen med en 7.-plads, mens Søren Bobach blev nr. 13 trods et vrik i anklen dagen før. Sammenlagt en forrygende dansk dag. På den lange (klassiske) konkurrence dagen efter kom der mere at glæde sig over. På en teknisk særdeles krævende bane i et meget stenet, detaljeret og kuperet terræn vandt Christian Bobach bronze efter et fantastisk og, for tilskuerne, nervepirrende løb. Præstationen var bemærkelsesværdig, fordi den viste, at danske løbere godt kan gøre sig gældende i terræntyper, som ligger meget fjernt fra det vi har til rådighed i Danmark. Ligeledes viste Søren Bobach sit store potentiale ved at blive nr. 7, kun sekunder fra en podieplads. Endelig var den samlede pigeindsats imponerende, idet hele 5 piger formåede at løbe sig i top-32. Enkeltstående pigepræstationer er før set, men det er meget sjældent, at der laves så mange gode i samme løb, oven i købet i så udansk terræn, hvilket er et godt tegn for bredden på pigesiden. På mellemdistancen var der i kvalifikationen generelt jævne præstationer, og fire piger henholdsvis fire drenge kvalificerede sig til A-finalen. Set i lyset af de foregående sprintog langdistancerne blev finaledagen ingen stor dansk dag. Der blev lavet for mange bom, og ingen af løberne lykkedes rigtig med orienteringen. Bedste placeringer tilfaldt Ida Bobach med en 19.-plads efter en fin præstation og Søren Bobach med en 18.-plads. Til den afsluttende stafet var holdene indstillet på at vise de samme takter som på sprint- og langdistancen. Desværre fik begge 1. holdene en dårlig start med tidlige bom, og holdene var således

8 markant bagud efter den 1. tur. Mod forventning viste banerne sig at være hurtige og flere steder relativt enkle i orienteringen. Således var det i praksis ikke muligt at hente ind på teten efterfølgende, og de danske hold kom aldrig til at spille en rolle. Nogen synlig trøst var det derfor ikke, at alle andre løbere leverede rigtig gode præstationer, specielt Maja Alm, som havde dagens hurtigste tid med hele to minutters forspring. Løberne udviste stor moral og vilje til at fighte videre, men vi må konstatere, at det desværre ikke rigtig kan aflæses i placeringerne. Hos pigerne sluttede 1. og 2. holdet som nr. 13 og 15, mens drengenes 1. og 2. hold blev nummer 15 og 21. Junior European Cup, Larzac, Frankrig d oktober. Det var andet år i træk, at Danmark deltog i JEC efter fravalget af Baltic Cup. Der var deltagelse fra 15 nationer, hvoraf kun Sverige, og til dels Finland, var savnet blandt de toneangivende. Konkurrencen, som var et af hovedargumenterne for skiftet til JEC, var dermed næsten på højde med Junior-VM, og vi blev kun bekræftet i, at skiftet har været det helt rigtige at gøre. Kommentar til resultaterne. På sprinten, som bød på afvekslende orientering i skov, åbne områder og by, havde Danmark en fantastisk dag med hele fem podiepladser. Maja Alm vandt i D20 med en imponerende margin på hele 43 sekunder, mens både Ida Bobach og Søren Bobach blev 2 er i henholdsvis D18 og H20 Søren blot ét sekund fra sejren. Værd at bemærke er også, at henholdsvis Line Søderlund med en 4. plads i D20 og Anders Konring med en 6. plads i H20 begge leverede deres bedste internationale individuelle resultat. Den lange distance bød på teknisk meget krævende orientering i et ekstremt detaljeret terræn, hvor kortet var trykt i 1:7.500 for tilnærmelsesvis at være læsbart. Her var det Bobach-søskende, som stjal billedet. Christian kronede en flot sæson med sejr i H20, mens både Ida og Søren blev nr. 3 i respektive D18 og H20. Af andre flotte præstationer i det svære terræn bør nævnes en 6. plads til Rasmus Thrane Hansen i H18, en 7. plads til Marie Hauerslev i D18 og en 11. plads til Mette Hjerrild i D20. Endelig nåede JEC et klimaks på stafetten, hvor det blev til sejr til pigerne i et nervepirrende opgør med hyppige skift i placeringerne. Signe Klinting åbnede med en stærk præstation og bragte holdet hjem med teten, hvilket blev fulgt op af et perfekt løb af Ida Bobach. På 3. tur kiksede Maja i starten og dumpede ned på 4. pladsen, men hun fik atter hentet de foranliggende hold, og da afgørelsen skulle falde, havde hun de bedste nerver og fik skabt et hul til øvrige hold. Som det første danske pigehold nogensinde havde de vundet en international stafet. Flere af de andre danske piger, bl.a. Marie Hauerslev, Lærke Sørensen og Camilla Bergmann leverede også flotte løb, og Danmark sluttede med hele tre hold i top-10. Til gengæld var præstationerne svingende hos drengene, hvor 1. holdet blev nr. 11, men i hvert fald bør Rico Mogensens fænomenale løb med hurtigste tid på 2. tur fremhæves. Konklusioner for 2007 Udbyttet af samlinger og centre har været særdeles godt. Det har været en glæde igen i år at kunne fortsætte samarbejdet med TKC ved at have Wildcards med på to samlinger og to centre. Disse løbere har bidraget til en øget intensitet og har fornemmet, hvad det vil sige at være i Junioreliten. Vi føler samtidig, at der i juniorelitegruppen hersker både en god indstilling til, hvad det vil sige at være satsende idrætsudøver, og et godt socialt sammenhold, hvor der bakkes op om hinanden. Særlig glædeligt er det, at der over de seneste år er sket en forandring på pigesiden, således at der i dag er flere dygtige piger, som tilmed udgør en social stærk og ambitiøs gruppe. Resultaterne har været overvældende og samlet set langt over vores vildeste forventninger. Af de i alt 11 distancer ved årets internationale mesterskaber, har der været top-3 placeringer på 9 af distancerne. Samlet er der hentet 5 sejre, 5 andenpladser og 5 tredjepladser, samt 5 podiepladser yderligere. Flere rekorder er blevet slået, og det har på mange måder været et historisk år, hvor det for alvor blev vist, at det sagtens kan lade sig gøre for danskere at nå til tops med den krævede indsats.

9 Fokus i 2008 Succesen i dansk juniororientering er ikke kommet af sig selv. Der ligger et hårdt og målrettet arbejde mod konstant udvikling bagved. Netop udvikling er kodeordet, og da det fysiske niveau i dag er så højt, at vi med sikkerhed kan sige, at ingen løber fra os, er kursen i 2008 allerede lagt. Det nye juniorelite team har beskrevet et orienterings-teknisk projekt, hvor fokus rettes mod en markant forbedring af den tekniske kunnen hos løberne. Som nævnt er der i øjeblikket ingen, der løber fra os, men i 2008 er målsætningen, at der ikke skal være nogen, som kan orientere fra os. Vi stræber mod en fortsat verdensklasse kultur i dansk juniororientering. Forude ligger mange spændende opgaver; Et Junior-VM i Göteborg til sommer, og ungdoms- EM i Schweiz til efteråret. Vi glæder os til at følge op de seneste års store succes, og specielt på pigesiden kan vi drømme om mere succes. På drengesiden bliver det spændende om den nye generation af talenter kan løfte arven efter de sidste 2 års meget stærke drenge. En ting er helt sikkert, de danske junior kan og vil, og de tør forfølge deres drømme om succes. Vi ses i Göteborg. U16-landsholdets beretning v/ U 16-træner Michael Sørensen U 16 er ikke en gruppe i traditionel forstand, men deltagerne udtages til samlinger i løbet af året. I 2007 er der afholdt 3 samlinger med fokus på den orienteringstekniske træning. To samlinger i Silkeborg og en 4-dages efterårsferie-samling i Eksjö i Sverige. Stemningen har været i top ved alle aktiviteter. European Youth Orienteering Championships (EYOC) Højdepunktet for U 16-aktiviteterne er deltagelse i EYOC, der er et uofficielt europamesterskab for H/D og H/D DOF deltager kun i H/D med 4 deltagere i hver klasse. Holdet blev udtaget i forbindelse med testløbene til Junior-VM, hvor 11 drenge og 11 piger konkurrerede om de to gange 4 pladser. Deltagelsen i EYOC er primært for at give deltagerne en oplevelse og en første erfaring i at stille op i den rød-hvide dragt. Men trods det kunne vi alligevel glæde os over Camilla Søgaards 4. plads på den lange distance og en stribe andre flotte danske præstationer. U 16 ser frem til en 2008-sæson med nogenlunde samme oplæg som i 2007.

Orientering sport & natur

Orientering sport & natur Eliten 2012 Elitekoncept og retningslinjer for Dansk Orienterings Forbunds elitegrupper sæson 2012. Indplacering foretages efter ansøgning fra den enkelte atlet på baggrund af det udarbejdede ansøgningsskema

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Nyhedsarkiv 2009 Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Ved weekendens 2. runde af Midtvest Cup, der blev afholdt i Vildbjerg

Læs mere

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende og handleplaner for

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2014

FORMANDENS BERETNING 2014 BILAG A FORMANDENS BERETNING 2014 Af Mads Freund, forbundsformand 2014 har været et godt år for Dansk triatlon. På baggrund af en kæmpe frivillig indsats af forbundets medlemmer står DTriF stærkere end

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Temperaturen er faldet væsentligt det er ikke mere end 25 grader og overskyet perfekt rovejr for os danskere.

Temperaturen er faldet væsentligt det er ikke mere end 25 grader og overskyet perfekt rovejr for os danskere. Dag 5 Junior og Senior VM i Plovdiv Bulgarien Af Finn Andersen Efter en fantastisk dag i går med flotte præstationer af alle de danske roere, specielt de juniorer der roede i mindre finaler, men som virkelig

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00

Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00 Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00 1 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

Badminton International succes Hvordan?

Badminton International succes Hvordan? Færøerne 21. januar 2010 Badminton International succes Hvordan? Udvikling af badmintonspillere Vi skal kigge på... Hvad der skal til for at få international succes Og give eksempler på det vi gør i dansk

Læs mere

Archery World Cup 2014, Stage 1 22. 27. april Shanghai, Kina

Archery World Cup 2014, Stage 1 22. 27. april Shanghai, Kina 1 Rejsebrev nr. 3 To top 10 placeringer Maja Jager og Martin Damsbo stod for de bedste resultater i dag for danskerne, da de begge skød sig i top 10. Maja Jager blev bedste dansker på en fornem 6. plads,

Læs mere

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske

Læs mere

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering om sektionens

Læs mere

- Sponsoroplæg - Benjamin Boeskov Gabrielsen. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Benjamin Boeskov Gabrielsen. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Benjamin Boeskov Gabrielsen 2730 Herlev Atletik - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/benjamin-boeskov-gabrielsen

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur Klubeliteforum d. 24/11-2016 1 Agenda Ansvar / struktur Eliteplan 2017-2020 Erfaringer fra 2013-2016 Udfordringer fremadrettet Finansiering Talentudvikling Klubbernes rolle Talentcentrenes rolle Landshold

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter

Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Eliteidrætsklasser i Slagelse Kommune et tilbud til unge idrætstalenter Velkommen til eliteidrætsklasserne! Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 9.00

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 9.00 LIVREDNING Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 26. april 2015 kl. 9.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 LIVREDNING Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast 1. Indledning OCD Optimist Sailing Team Denmarks bestyrelse har i juni 2007 defineret opgaven med Optimist landsholdets aktiviteter og

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016 Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk 19. januar 2016 Ungdomslandshold 2016 Arbejdet med ungdomslandshold i 2016 vil have fokus på at styrke den enkelte

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Talentløbet den 17. juli.

Talentløbet den 17. juli. Talentløbet den 17. juli. I super flot sommervejr blev årets andet talentløb afviklet.. På køretek-niskanlægs 660 meter lange rundstrækning skulle deltagerne udkæmpe deres konkurrence i fire forskellige

Læs mere

Pytlicks piger på sporet

Pytlicks piger på sporet Pytlicks piger på sporet Billedforslag: Et jublende kvindelandshold, der løfter OL- pokalen, mens guldkonfettien regner ned over dem. Billedtekst: Sådan så det ud i 2004, da holdet vandt guld til OL. Ni

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

Månedens profil: Fra OK-Gorm-løber til norsk landstræner

Månedens profil: Fra OK-Gorm-løber til norsk landstræner Månedens profil: Fra OK-Gorm-løber til norsk landstræner Der er stor succes blandt de danske o-løbere internationalt, og der hentes medaljer som aldrig før. Bag enhver succes som løber, hører der også

Læs mere

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Mikkel Høgh og Søren Mortensen blev Jysk og Dansk mester.. med en Aalestrup træner ved roret. Stregspilleren Mikkel Høgh og bagspilleren Søren Mortensen

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Invitation til landshold 2016

Invitation til landshold 2016 Invitation til landshold 2016 Mounted Games Association Denmark Målsætning for landshold 2016 For U12- og U14-landsholdene er målsætningen først og fremmest erfaringsdannelse til internationale stævner

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

21 EREN. November 2013 OK ØST Birkerød. Sjælsøhallen. Peppes pizza i Roskilde. I Lyngby hos Helle og Pernille S. Hovedgade. Lissabon og Andalusien

21 EREN. November 2013 OK ØST Birkerød. Sjælsøhallen. Peppes pizza i Roskilde. I Lyngby hos Helle og Pernille S. Hovedgade. Lissabon og Andalusien 21 EREN November 2013 OK ØST Birkerød Program for klubbens halvunge og halvgamle medlemmer 21 er Battle Træning i Sverige Julefrokost - Spanien 21 er sommertur til Vestsjælland ALT OM 21 EREN Her kan du

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Eliteudvalgets beretning 2006

Eliteudvalgets beretning 2006 Jelling den 14.1.2007 Eliteudvalgets beretning 2006 Formandens beretning v/ Helge Lang Pedersen 2006 vil vi frem for alt huske for den fantastiske orienteringsfest ved VM i Danmark. Vi har hver gang lejligheden

Læs mere

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap.

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap. Beretning for året 2012 Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Hvad er året gået med? Når man skruer beretningen sammen er det jo ikke så meget hvad vi som bestyrelse egentlig skal berette.

Læs mere

Beretning 2012. Arrangementer

Beretning 2012. Arrangementer Når der gøres status på 2012, kan vi se tilbage på et på flere måder spændende år. Det har været fuldt af både sjove og krævende opgaver samt flotte resultater såvel organisatorisk som sportsligt. Arrangementer

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI. Golfspiller for livet. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. International Elite. Landshold. National elite. Talent.

UDVIKLINGSSTRATEGI. Golfspiller for livet. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. International Elite. Landshold. National elite. Talent. UDVIKLINGSSTRATEGI Golfspiller for livet Junior Talent National elite Landshold International Elite Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø ELITEUDVIKLINGENS ØVERSTE MÅLSÆTNING SKABE DEN FØRSTE DANSKE

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Tænk som en topatlet!

Tænk som en topatlet! At eliterytteren er en atlet på lige fod med alle andre atleter, og at det kræver benhårdt fysisk arbejde at ride sig i toppen og blive der - det er de fleste hestemennesker klar over. Men at man rent

Læs mere

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Otte år med SønderjyskE Baggrund Det er visionen at profilere Sønderjylland og at

Læs mere

Dagsorden: 1. Valg af dirigent Erik Juhl Mogensen blev valgt Mødet er rettidigt indkaldt

Dagsorden: 1. Valg af dirigent Erik Juhl Mogensen blev valgt Mødet er rettidigt indkaldt Referent: Espen Larsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Erik Juhl Mogensen blev valgt Mødet er rettidigt indkaldt 2. Beretninger Marianne K: Der er godt gang i tumbling aktiviteterne og tumbling har deres

Læs mere

DOF kontoplan 2006 Opdateret 27-09-2006 Side 1 af 11

DOF kontoplan 2006 Opdateret 27-09-2006 Side 1 af 11 Dansk Orienterings-Forbund Bogholderiet Opdateret. september 2006 Resultat af 1. behandling Budget 2007 - version 2,0 Budget Estimat II Budget I Budget II Ansvar 2006 2006 2007 2007 Noter 10000 Drift 10001

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Så er det endnu engang blevet tid til en beretning i Fortuna Svendborg Først vil jeg fortælle lidt om vores hold. U10 Piger Det har egentlig været to vidt

Læs mere

BAC forældreinfo. for nye og gamle atletikforældre. November 2015 Ungdomsudvalget

BAC forældreinfo. for nye og gamle atletikforældre. November 2015 Ungdomsudvalget BAC forældreinfo for nye og gamle atletikforældre November 2015 Ungdomsudvalget Indhold: 1. Introduktion 2. Lidt om BAC Ungdom 3. Tøj og sko 4. Klubtøj 5. Årets gang sommer, vinter atletikmærker og diplomfest

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Sommeren er over os, og det betyder normalt at aktivitetsniveauet i klubben flader lidt ud i nogle af afdelingerne, men ikke denne sommer. Sikken en måned.

Læs mere

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark.

Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Værdisættet udgør en ramme for dansk talentudvikling og skal være ledestjerne for udviklingen af talenter i Danmark. Når værdier og handlinger smelter sammen, bliver der skabt gode rammer for en stærk

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 160.000 kr. Ajax København Håndbold 160.000

Læs mere

Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00

Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Hermed indkaldes til Årsmøde i Sports Acro Udvalget Søndag den 25. oktober 2015 kl. 10.00 Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse

Læs mere

Seniorelitegruppen Seniorelitegruppen er træningsgruppen for Danmarks absolut bedste orienteringsløbere.

Seniorelitegruppen Seniorelitegruppen er træningsgruppen for Danmarks absolut bedste orienteringsløbere. DOF s elitegrupper Seniorelitegruppen Seniorelitegruppen er træningsgruppen for Danmarks absolut bedste orienteringsløbere. Løberne i gruppen skal demonstrere et potentiale til at placere sig i top 30

Læs mere

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12

LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 Udgivet den 20. oktober 2004 side 1 af 6 LANDSHOLDSBULLETIN NR 12 SIDEN SIDST Først og fremmest velkommen til en ny sæson. Det er længe siden sidst (sorry), men der har været travlt med EM i Malmö, EM

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

Orienteringslandsholdenes program 2012

Orienteringslandsholdenes program 2012 Orienteringslandsholdenes program 2012 - En introduktion til orienteringssæsonen 2012 Af Morten Lassen Året 2011 var et fantastisk år for dansk orientering. Ida Bobachs VM-sølv på mellemdistancen står

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2013

Bestyrelsens Beretning 2013 Bestyrelsens Beretning 2013 Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for Klubben! Nu skal vi jo ikke i krig, men ordlyden passer jo godt til stort set alle klubber/foreninger.

Læs mere

Om denne folder. Hvad vil Hovedstadens Svømmeklub?

Om denne folder. Hvad vil Hovedstadens Svømmeklub? Om denne folder Denne folder giver dig som forældre og svømmer en introduktion til konkurrencesvømning i Hovedstadens Svømmeklub. Målgruppen for folderen er forældre og svømmere på konkurrenceafdelingens

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Dannebrog til Tops Version 8, Januar 2012 v/elite- og talentchef Henrik Bjørn Bertelsen

Dannebrog til Tops Version 8, Januar 2012 v/elite- og talentchef Henrik Bjørn Bertelsen Dannebrog til Tops Version 8, Januar 2012 v/elite- og talentchef Henrik Bjørn Bertelsen 1. Formål Det overordnede formål med nærværende retningslinjer er, gennem Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK),

Læs mere

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber 1 Illustrationskilder Foto på omslag: Anders Kjærbye. Desuden har Scanpix

Læs mere

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning

Haderslev Svømmeklub. Generalforsamling 19.2. 2013. Formandens beretning Haderslev Svømmeklub Generalforsamling 19.2. 2013 Formandens beretning Året generelt Sidste år handlede beretningen bl.a. om Bo Sechers afsked som HSK formand igennem 6 år og hans syn på fremtiden for

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016

Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016 Aars IK ordinær generalforsamling 03.02.2016 Bestyrelsens beretning 2015. Den 11/2 2015 stod jeg netop på dette sted og berettede om den positive udvikling Aars IK var inde i og det kan jeg med rank ryg

Læs mere

Håndbog for Landstrænere

Håndbog for Landstrænere Kære Landsholdstrænere Velkommen ombord! Vi er glade for at du vil medvirke til at udvikle DDI s landsholdsudøvere, og bidrage til at vi i fremtiden kan fortsætte med at skabe resultater for dansk handicap

Læs mere

Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen

Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen Frederiksberg Idræts-Forening Hovedafdelingen Formandens beretning 2012 I det forløbne år siden sidste repræsentantskabsmøde er der idrætsligt sket flere gode ting i FIF: Medlemsmæssigt går det godt i

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

Rejsebrev. Katja. Holdleder: Ørsted. Martin. finaler. Camilla. Katja skulle kamp, hun. skød. blev 1'er i. til Katja.

Rejsebrev. Katja. Holdleder: Ørsted. Martin. finaler. Camilla. Katja skulle kamp, hun. skød. blev 1'er i. til Katja. nummer 6, 23.maj 2015 : Finaledagen med de individuelle finaler. Danmark med deltagelse i compound dame kadet guldfinalen med Katja og recurve dame kadet bronzefinalen med Camilla. Katja skulle som den

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel.

Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Skilsmisseprojekt Samtalegrupper for skilsmissebørn, der viser alvorlige tegn på mistrivsel. Finansieret af Sygekassernes Helsefond. 2 grupper med 4 børn i hver gruppe. Gr 1 børn i alderen 9-12 år. Start

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 2010 har været et rigtig godt år for D.K.T.F. Der er sket rigtig mange ting i vort forbund. Vores klubber har konkurreret lige som sidste år i udlandet og det at DKTF støtter

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres.

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres. HLK Beretning 2015 Hvad er der sket i 2015 Vi har fortsat et fornuftigt medlemstal på omkring 120 ved årsskiftet. Der er flere der står på spring til indmeldelse i 2016. Det er stadig den gode ånd der

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af eliteudvalgsmøde den 19. maj 2013 kl. 16:00 Favrholmvænget Hillerød

Referat af eliteudvalgsmøde den 19. maj 2013 kl. 16:00 Favrholmvænget Hillerød Referat af eliteudvalgsmøde den 19. maj 2013 kl. 16:00 Favrholmvænget 34 3400 Hillerød Til stede: Pernille Buch, Morten Lassen, Helge Lang Petersen, Johan McLassen, Søren Bobach, Lars Lindstrøm, Michael

Læs mere

Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge.

Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge. Kære Roer, 2015 har været et spændende år for Aarhus Roklub. Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge. Langtur i Sognefjorden Årets Naturfoto af Torben

Læs mere

Team Friis - Tilbageblik på 2014

Team Friis - Tilbageblik på 2014 Team Friis - Tilbageblik på 2014 2014 blev et år hvor stalden kan se tilbage på sin første klassiske sejr, sin første V75 sejr og en storløbssejr i Harald Lunds Mindeløb. 2014 blev året hvor vi endelig

Læs mere

Badminton Kalaallit Nunaat. Værdigrundlag og målsætninger 2015-2017

Badminton Kalaallit Nunaat. Værdigrundlag og målsætninger 2015-2017 Badminton Kalaallit Nunaat Værdigrundlag og målsætninger 2015-2017 Udarbejdet maj 2014 side 1 INDHOLD 1. Værdigrundlag 2 2. Målsætninger 3 2.1 Formål... 3 2.2 Projektbeskrivels - status... 3 2.3 Målsætninger...

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Skjoldenæsholm golfklub er et fantastisk sted. Dejlige baner, skøn natur og ikke mindst en masse fremragende medlemmer. I de senere år har vi været udfordret

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Orienteringslandsholdenes program 2013

Orienteringslandsholdenes program 2013 Orienteringslandsholdenes program 2013 - En introduktion til orienteringssæsonen 2013 Af Morten Lassen foto af Tutzon og Helge LP Gennem de seneste år har det været rigtigt dejligt at konstatere mod slutningen

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

Rejsebrev nr. 8 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA

Rejsebrev nr. 8 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA Rejsebrev nr. 8 fra WM for ungdom i Ogden Utah, USA Lørdag den 18. juli skulle der skydes holdfinaler og her var Herre junior compoundholdet i bronzefinalen mod Canada. På forhånd var der lagt op til en

Læs mere

Hvem vinder EM i økonomi 2016?

Hvem vinder EM i økonomi 2016? DI Den 8. juni 2016 Hvem vinder EM i økonomi 2016? Over den næste måned skal det afgøres hvem, der de næste fire år kan kalde sig europamester i fodbold. Dette afgøres ved en turnering i Frankrig, hvor

Læs mere

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside. KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.!kb DAGEN BLIVER 19/9! Husk der hver torsdag i juli er fælles sommertræning

Læs mere

Kan man komme ud af landsholdet, hvis man alligevel ikke ønsker at deltage?

Kan man komme ud af landsholdet, hvis man alligevel ikke ønsker at deltage? Ofte stillede spørgsmål vedr. Landshold Voltigering. Da vi på det seneste har fået stillet nogle væsentlige spørgsmål fra forskellige personer vedr. landsholdet, har vi valgt at lave en oversigt med svar

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

3 piger med forskellig baggrund og fælles interesse

3 piger med forskellig baggrund og fælles interesse 3 piger med forskellig baggrund og fælles interesse Caroline La Cour (billedet: til venstre) er 11 år, har trænet Taekwondo i 3 år og teknik i 1 år. Anne-Sofie Voersaa (billedet: i midten) er 11 år, har

Læs mere