Formula 500i TS steam iron

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formula 500i TS steam iron"

Transkript

1 Formula 500i TS steam iron 2119_IDV_UVN_ indd 1 4/24/2013 9:35:03 PM

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page _IDV_UVN_ indd 2 4/24/2013 9:35:03 PM

3 OBH Nordica Ångstrykjärn Formula 500i TS Säkerhetsanvisningar Häll aldrig ättika, avkalkningsmedel, sköljmedel, destillerat vatten eller andra kemiska tillsatser i själva strykjärnet. Dessa vätskor kan, om de kommer i kontakt med metalldelarna på strykjärnet förstöra det. Eventuella skador som uppkommer på strykjärnet eller plagg på grund av felaktig användning täcks inte av reklamationsrätten. 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Använd inte apparaten med fuktiga eller våta händer. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Håll strykjärnet och dess sladd utom barn under 8 års räckhåll om strykjärnet är varmt och/eller anslutet. 8. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 10. Strykjärnet får inte lämnas obevakat så länge det är anslutet till ett vägguttag. 11. Strykjärnet får inte användas eller förvaras utomhus eller i fuktiga utrymmen _IDV_UVN_ indd 3 4/24/2013 9:35:03 PM

4 12. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 13. Strykjärnet ska användas och förvaras på en stabil och plan yta. 14. När strykjärnet placeras vertikalt på sin häl ska man försäkra att det står på en stabil och plan yta. 15. Stryk aldrig på knappar, dragkedjor etc. eftersom dessa kan skada ytan på strykjärnets sula. 16. Dra alltid ur kontakten från vägguttaget när vattentanken fylls på eller töms, innan rengöring och underhåll, och när strykjärnet inte används. 17. Locket till påfyllnadshålet måste vara stängt under användning. 18. Sladden får inte lindas upp runt strykjärnet när strykjärnet är varmt. 19. Under användning uppstår höga temperaturer. Undvik därför att komma i direkt kontakt med sulan, vattnet i strykjärnet samt ångan ifrån det. 20. Strykjärnet får inte användas om det tappats, visar synliga tecken på skada eller om det läcker vatten. 21. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 22. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 23. Apparaten får endast användas för privat bruk. 24. Om produkten används till annat än det den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Innan ångstrykjärnet används för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida användning _IDV_UVN_ indd 4 4/24/2013 9:35:03 PM

5 Apparatens delar 1. Ångknapp för inställning av ångmängd 2. Självrengöringsknapp 3. Sprayknapp 4. Ångpuffknapp 5. Extra lång sladd 3 m med sladdklämma 6. Flexibelt sladdfäste 7. LCD display 8. Temperaturreglage 9. Öppning för påfyllning av vatten 10. Spraymunstycke 11. Profilerad keramisk stryksula med knappskåra 12. Maxnivåindikator vattentank 13. Inbyggt antikalkfilter 14. Extra stor vattentank 400 ml 15. Häl (sladdlinda) 16. Signallampa 17. Påfyllningskanna Ta bort eventuell skyddsplast från stryksulan och torka av sulan med en fuktig trasa för att ta bort eventuell smuts från produktionen. Fyll vattentanken med vatten och töm den igen för att vara säker på att det inte finns orenheter i vattentanken. Vattentanken töms genom att öppna påfyllningslocket och vända strykjärnet upp och ner över en diskho e d, så att vattnet rinner ur _IDV_UVN_ indd 5 4/24/2013 9:35:03 PM

6 Användning Inställning av temperatur Sätt i kontakten i ett vägguttag. Vattentanken tänds som ett tecken på att strykjärnet är anslutet. Alla segment i displayen tänds i 3 sekunder och därefter tänds "VELVET" markeringen. Temperaturindikatorn börjar att blinka samt signallampan lyser blått tills lägsta temperaturen är uppnådd. När strykjärnet är klart att använda lyser temperaturindikator på displayen konstant och signallampan på strykjärnets kant ändrar färg till röd. För att ändra temperatur trycker du temperaturreglageknappen framåt tills önskad temperatursymbol ( / / ) tänds i displayen. Notera att varje temperaturinställning kan preciseras med materialval enligt tabellen längre fram i bruksanvisningen. Vänta med att börja stryka tills ett pip hörs och temperaturindikatorn i displayen slutat att blinka, samt tills signallampan på strykjärnets kant lyser rött. Strykjärnet har då uppnått inställd temperatur. Om du vill sänka temperaturen trycker du termperaturreglaget neråt tills önskad inställning lyster i displayen. Vänta tills ett pip hörs och temperaturindikatorn i displayen slutat att blinka, samt tills signallampan på strykjärnets kant lyser rött. Nedanstående tabell kan användas som riktlinjer om man är osäker på vilken temperaturinställning man bör välja. = VELVET, SYNTH. Strykning på låg temperatur. Används till syntetiska tyger som t ex akryl, nylon, polyester, sammet etc. Strykning med ånga är inte möjlig vid låg temperatur. Ångknappen ställs in på "0". = SILK, WOOL. Strykning på medeltemperatur. Används till t ex ull, silke etc. Strykning med ånga är möjlig till viss del genom att ställa in ångknappen på valfri ångmängd (1-3). = COTTON, LINEN, DENIM. Strykning på hög temperatur. Används till bomull, linne, lin, jeans etc. Strykning med ånga är möjlig genom att ställa in ångknappen på valfri ångmängd (1-3). Följ alltid strykinstruktionen på plaggets märkning. Om strykjärnet på plaggets märkning är överkryssat betyder det att plagget inte får strykas. Om det inte framgår på hur hög värme plagget ska strykas, bör man börja med den lägsta temperaturen och försiktigt prova sig fram _IDV_UVN_ indd 6 4/24/2013 9:35:03 PM

7 Prova alltid först på ett icke synligt ställe. Om plagget innehåller blandade material, t ex polyester/bomull skall tyget strykas med en temperatur som är anpassad för polyester alltså den lägsta temperaturen. Textilier med tryck, paljetter etc. bör behandlas extra försiktigt eftersom dessa material kan smälta. Tidigare anvisningar gäller alltså inte för dessa material. Material som tenderar att lätt bli glansiga kan med fördel strykas på avigsidan. Om man stryker på rätsidan, stryk då med lätt hand och håll hela tiden strykjärnet i rörelse. Påfyllning av vatten Ställ strykjärnet på högkant och se till att kontakten är urdragen innan påfyllning. Ställ ångknappen på "0" (ingen ånga) och öppna locket till påfyllningshålet. Fyll sakta på med vatten med hjälp av medföljande påfyllningskanna tills vattnet når upp till MAX markeringen på vattentanken (fyll aldrig över MAX markeringen). Stäng locket till påfyllningshålet. Destillerat och demineraliserat vatten samt mjukmedel får inte hällas i vattentanken eftersom dessa vätskor kan skada strykjärnets metalldelar samt missfärga tyget. Skador på strykjärnet eller tyget som tyder på att annat vatten än kranvatten använts täcks inte av reklamationsrätten. Eventuell användning av andra vätskor kommer att kunna konstateras av vår serviceverkstad. Om man bor i ett område med mycket hårt vatten (dvs över 17 ph) bör man se till att rengöra ångkammaren ofta för att undvika kalkavlagringar. Detta görs genom att genomföra självrengöringsproceduren som beskrivs senare i denna bruksanvisning. Strykjärnet är dessutom utrustat med ett inbyggt antikalkfilter (ej utbytbart) som är konstruerat för att reducera ansamlingen av kalk i ångkammaren och på så vis förlänga strykjärnets livslängd. Antikalkfiltret kan dock inte helt och hållet förhindra den naturliga ansamlingen av kalk i ångkammaren och det är därför viktigt att regelbundet genomföra självrengöringsproceduren. Strykjärnet är utrustat med ett alarm som indikerar när vattentaken behöver fyllas på. Symbolen med en påfyllningskanna blinkar i displayen när vattentanken behöver fyllas på (ett pip hörs samtidigt). Ångstrykning Ångstrykning kan endast utföras vid de högre temperaturinställningarna och (även indikerade: WOOL, COTTON, LINNEN eller DENIM) i displayen. Se tabellen i tidigare avsnitt _IDV_UVN_ indd 7 4/24/2013 9:35:03 PM

8 Se till att kontakten är utdragen ur vägguttaget. Fyll på vatten genom påfyllningshålet, vattentanken ska vara fylld upp till minst ¼. Kom ihåg att ställa ångknappen på "0" först, eftersom vattnet annars kan rinna ut. Sätt kontakten i ett vägguttag och ställ in önskad temperatur, vänta tills temperaturindikator på displayen lyser konstant och signallampan på strykjärnets kant ändrar färg till röd. Ett pip hörs som ett tecken på att strykjärnet är klart att använda. Ställ till sist in ångknappen på valfri ångmängd (1-3) och påbörja strykningen. Provstryk på en gammal handduk eller ett gammalt tyg först för att försäkra att alla eventuella orenheter i vattentanken är borta. Vissa delar på strykjärnet är insmorda med lite olja/fett och därför kan det uppstå aningen rök när strykjärnet används för första gången. Efter ca 10 minuter kommer röken, som är ofarlig, att försvinna. Vid strykning med ånga vid låga temperaturer finns risk att det droppar från stryksulan eftersom vattnet i vattentanken inte avdunstar tillräckligt fort. Se därför till att alltid ställa in ångmängden med hänsyn till temperaturen. Innan man börjar stryka, bör man trycka ned spray- och ångpuffknapparna 3-4 gånger, för att aktiverar dessa funktioner. Ångpuff Se till att vattentanken är fylld. Ställ in temperaturknappen på önskad position inom ångskalan (WOOL, COTTON, LINNE eller DENIM) och vänta tills temperaturindikatorn lyser konstant och ett pip hörs (signallampan på strykjärnets kant ändrar färg till röd). Lyft strykjärnet några centimeter från tyget och tryck till hårt på ångpuffknappen. En kraftig ångpuff kommer ut från sulan och ned på tyget. Det kan vara nödvändigt att aktivera ångpuffen några gånger efter varandra för att få optimal effekt från pumpen i strykjärnet. Vänta några sekunder mellan varje tryck. Lägg märke till att ångpuffen endast kan aktiveras vid hög temperatur (WOOL, COTTON, LINNEN eller DENIM) och när ångknappen är inställd på 3. Om man vill ha en kraftigare ångpuff ska ångknappen ställas i position "0". VIKTIGT! Om ångfunktionen används är det viktigt att inte barn vistas i närheten med tanke på brännskaderisken. Håll också fingrarna borta från ångstrålen när denna funktion aktiveras _IDV_UVN_ indd 8 4/24/2013 9:35:03 PM

9 Lodrät strykning Strykjärnet kan också användas till lodrät strykning vilket är idealiskt för att ta bort veck på tyg som hänger på galge, gardiner o dyl. Tillvägagångssättet är detsamma som vid ångpuff (se tidigare avsnitt) förutom att strykjärnet hålls i lodrät position ca cm från det som ska strykas. Torrstrykning Ställ ångknappen i läge "0" (avstängd). Tryck på temperaturreglaget tills önskad temperaturinställning tänds i displayen. Vänta tills temperaturindikatorn i displayen slocknar, ett pip ljuder samt signallampan ändar färg till röd. Strykjärnet är då klart att användas. Spray Spray används för att fukta torrt tyg och icke önskvärda veck. Tryck ned sprayknappen helt upprepade gånger varpå vattenpartiklar sprids ut över tyget för lättare strykning och bättre resultat. Sprayfunktionen kan också med fördel användas till ömtåliga material (syntettyg) som stryks på låg temperatur och där man inte har möjlighet att använda sig av ångpuff-funktionen. Antidroppsystem Strykjärnet är utrustat med ett antidroppsystem som ska försäkra att det inte droppar på tyget under strykning med ånga, ifall att temperaturen på strykjärnet skulle bli för låg. Det kan, när man använder antidroppsystemet, höras ett klick från strykjärnet, särskilt när strykjärnet värms upp och svalnar. Detta är normalt och inte ett tecken på att strykjärnet är defekt. Om detta klick hörs under själva strykningen är det ett tecken på att ångmängden är för stor för den inställda temperaturen. Reducera antingen ångmängden eller höj temperaturen. Skulle det mot förmodan ändå förekomma enstaka droppar är detta inte ett tecken på att strykjärnet är defekt, men kan vara en indikation på att vattentanken nästan är tom eller att strykjärnet behöver avkalkas. Anti-droppsystemet stänger automatiskt av ångan om temperaturen är för låg _IDV_UVN_ indd 9 4/24/2013 9:35:03 PM

10 Safety Stop funktion Detta strykjärn är utrustat med en safety stop funktion som automatiskt stänger av strykjärnet om man t ex glömmer att dra ur kontakten efter användning. Denna funktion stänger av strykjärnet om det har placerats lodrätt på hälen och inte har aktiverats på ca 10 minuter. Om strykjärnet placeras vågrätt på stryksulan stängs det av efter 30 sekunder om det inte aktiveras inom denna tid. Om safety stop funktionen aktiveras börjar AUTO OFF i displayen samt signallampan på sidan av strykjärnet att blinka. Korta pipsignaler ljuder samtidigt, som ett tecken på att strömmen till strykjärnet brutits. För att starta strykjärnet igen ska man röra strykjärnet fram och tillbaka i vågrät position. AUTO OFF samt signallampan slutar då att blinka, temperaturindikatorn blinkar för att indikera att strykjärnet värms upp. När strykjärnet är varmt och temperaturindikatorn slocknat kan strykningen åter påbörjas. Om strykjärnets safety stop funktion har varit aktiverad i mer än 1 timme har strykjärnet hunnit svalna. Tryck då på temperaturreglaget för att åter välja önskad temperatur. Efter användning När man är färdig med strykningen ska ångknappen ställas i position "0". Dra ur kontakten och häll ur vattnet ur vattentanken genom att öppna påfyllningshålet och vända strykjärnet upp och ner över en diskho e d så att vattnet rinner ut. Sätt därefter i kontakten igen och ställ in temperaturreglageknappen på i 1-2 minuter så att eventuellt kvarvarande vatten förångas. Dra därefter ur kontakten och ställ strykjärnet i lodrät position så att stryksulan kan svalna. OBS! Ställ alltid strykjärnet i lodrät position när det inte används! När strykjärnet svalnat kan sladden lindas upp runt strykjärnets häl och hållas på plats av sladdklämman som sitter på sladden. Självrengöring rengöring av strykjärnets ångkammare Strykjärnet ger det bästa strykresultat och kommer att hålla längre om självrengöringsproceduren genomförs med jämna mellanrum, d v s en till två gånger i månaden. Detta gör så att eventuell kalk och ludd i ångkammaren samt i ånghålen avlägsnas _IDV_UVN_ indd 10 4/24/2013 9:35:03 PM

11 Dra ur kontakten från vägguttaget. Ställ in ångknappen i position "0" (avstängd). Fyll vattentanken till MAX-markeringen. Ställ strykjärnet lodrätt på hälen. Sätt i kontakten i ett vägguttag. Tryck på temperaturregleringsknappen tills DENIM lyser i displayen. Låt ångstrykjärnet värmas upp och vänta tills temperaturindikatorn i displayen lyser konstant och en ljudsignal hörs. Dra ur kontakten från vägguttaget och håll strykjärnet vågrätt över en diskho. Tryck på "SELF CLEAN" knappen och håll den inne under hela proceduren. Knappen kan vara lite trög men det är inget tecken på att strykjärnet är defekt. Ånga och kokande vatten kommer nu att komma ut ur hålen i stryksulan. Orenheter och kalk sköljs samtidigt bort. Rör strykjärnet fram och tillbaka tills vattentanken är tom. Efter avkalkning släpps självrensningsknappen igen. Låt stryksulan svalna av och torka av den med en trasa. Självrensningsproceduren upprepas tills det inte kommer ut några orenheter. VIKTIGT! Använd aldrig självrengöringsknappen under strykning. Rengöring och underhåll Om tygfibrer skulle smälta fast på strykjärnets sula ska man ta bort detta med en trasa doppad i vatten blandat med lite ättika. Torka efter med en blöt trasa. I dagligvaruhandeln finns flera produkter som kan användas som rengöringsmedel till stryksulan då fastbrända tygfibrer eller annat har fastnat på stryksulan. Eventuell användning av sådana medel sker helt och hållet på användarens eget ansvar. Skador på stryksulan eller strykjärnet som beror på användning av rengöringsmedel omfattas inte av reklamationsrätten. Använd inte vassa föremål eller repande rengöringsmedel när du rengör stryksulan eftersom detta kan skada sulan och därmed förkorta strykjärnet livslängd väsentligt. Se till att tömma ur vattnet helt ur strykjärnet efter användning så att det inte kalkar igen i onödan. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation _IDV_UVN_ indd 11 4/24/2013 9:35:03 PM

12 Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfström Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica volt växelström watt 50 Hz Inbyggt anti-kalk filter (ej utbytbart) Antidroppsystem Safety stop funktion Elektronisk temperaturreglering Överhettningssäkring Inkl. påfyllningskanna Med reservation för löpande ändringar _IDV_UVN_ indd 12 4/24/2013 9:35:03 PM

13 OBH Nordica Dampstrygejern Formula 500i TS Sikkerhed og el-apparater Hæld aldrig eddike eller andre af handelens afkalkningsmidler ind i selve strygejernet. Ligeledes må der ikke påfyldes demineraliseret eller destilleret vand. Disse væsker vil gå i forbindelse med strygejernets metaldele og dermed ødelægge det. Skader på strygejern eller tøj grundet brug af andet end vandværksvand er ikke omfattet af reklamationsretten. 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder. 5. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater. 7. Når apparatet er i brug eller når det køler af, skal apparat og ledning være uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter. 8. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra strygebrættet eller bordkanten. 10. Strygejernet må ikke efterlades uden opsyn, mens stikket er sat i stikkontakten. 11. Strygejernet må ikke anvendes udendørs eller i vådrum _IDV_UVN_ indd 13 4/24/2013 9:35:04 PM

14 12. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 13. Strygejernet skal benyttes og henstilles på en stabil og plan overflade. 14. Når strygejernet skal placeres på sin hæl, skal det sikres at overfladen, hvor det placeres, er stabil og plan. 15. Stryg aldrig henover knapper, lynlåse o.lign., idet dette kan beskadige strygejernets strygesål. 16. Strygejernets stik skal altid været taget ud af stikkontakten, når der påfyldes eller frahældes vand, ved rengøring og vedligeholdelse, og når det ikke er i brug. 17. Åbn ikke ned til påfyldningshullet, når strygejernet er i brug. 18. Ledningen må aldrig vikles op om strygejernet, mens det er varmt. 19. Ved brug af strygejernet opstår der høje temperaturer og risiko for forbrænding. Undlad derfor enhver berøring med strygesålen. 20. Strygejernet må ikke benyttes, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn på skader eller hvis det lækker vand. 21. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 22. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 23. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 24. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Før dampstrygejernet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug _IDV_UVN_ indd 14 4/24/2013 9:35:04 PM

15 Generel beskrivelse 1. Dampomskifter for indstilling af dampmængde 2. Selvrens knap 3. Sprayknap 4. Dampskudsknap 5. Ekstra lang ledning på 3 m med ledningsclips 6. Fleksibelt ledningsfæste 7. LCD display 8. Temperaturregulering 9. Åbning for påfyldning af vand 10. Spraydyse 11. Profileret strygesål med keramisk belægning og knaprille 12. Max-markering for vandniveau i vandtanken 13. Indbygget anti-kalk filter 14. Ekstra stor vandtank (400 ml) 15. Hæl (hvilestilling / ledningsopvikling) 16. Kontrollampe 17. Påfyldningsbæger Fjern eventuel beskyttelsesfolie fra strygesålen og aftør strygesålen med en fugtig klud, således at eventuelle urenheder fra produktionen fjernes før brug. Fyld vandtanken med vand og tøm den igen for at sikre, at der ikke er urenheder i vandtanken. Vandtanken tømmes ved at åbne ned til påfyldningshullet og vende strygejernet på hovedet over en vask, så vandet løber ud _IDV_UVN_ indd 15 4/24/2013 9:35:04 PM

16 Sådan anvendes dampstrygejernet Indstilling af temperatur Sæt stikket i en stikkontakt. Vandtanken tænder som tegn på, at strygejernet er tændt. Alle segmenter i displayet tænder i 3 sekunder, hvorefter VELVET - markeringen vil tænde. Temperaturindikatoren begynder at blinke og kontrollampen lyser blåt, indtil den laveste temperatur er nået. Når strygejernet er klar til brug, vil temperaturindikatoren i displayet lyse konstant og kontrollampen på strygejernets kant vil skifte farve til rød. Temperaturen ændres ved at trykke temperaturreguleringen fremad, indtil det ønskede temperatursymbol ( / / ) tænder i displayet. Bemærk at hver temperaturindstilling kan præciseres i henhold til tabellen senere i denne brugsanvisning. Vent med at påbegynde strygningen til der høres et bip, og temperaturindikatoren i displayet ikke længere blinker og kontrollampen på strygejernets kant lyser rødt. Strygejernet har da nået den indstillede temperatur. Hvis temperaturen skal sænkes, trykkes temperaturreguleringen nedad, indtil den ønskede indstilling lyser i displayet. Vent til der høres et bip, og temperaturindikatoren i displayet er holdt op med at blinke og kontrollampen på strygejernets kant lyser rødt. Nedenstående tabel kan anvendes som en rettesnor i tvivlstilfælde: = VELVET, SYNTH. Strygning ved lav temperatur. Anvendes til syntetiske stoffer. F.eks. akryl, nylon, polyester, fløjl etc. Strygning med damp er ikke mulig ved lav temperatur. Dampomskifteren indstilles til 0. = SILK, WOOL. Strygning ved middel temperatur. Anvendes til f.eks. uld, silke etc. Strygning med damp er til en vis grad mulig ved at indstille dampomskifteren på ønsket dampmængde (1-3). = COTTON, LINEN, DENIM. Strygning ved høj temperatur. Anvendes til bomuld, lærred, hør etc. Strygning med damp kan foretages ved at indstille dampomskifteren på ønsket dampmængde (1-3) _IDV_UVN_ indd 16 4/24/2013 9:35:04 PM

17 Følg altid tøjets mærkning og strygeinstruktion. På mærket ses et strygejern, hvor antallet af prikker angiver den rette temperatur. Såfremt strygejernet på tøjets mærke er overstreget med et kryds, betyder dette, at tøjet ikke må stryges. Hvis det ikke fremgår ved hvor høj varme, tøjet skal stryges, bør man starte ved laveste temperatur og forsigtigt prøve sig frem. Prøv altid først på et ikke synligt sted. Er der tale om blandingskvaliteter, f.eks. polyester/bomuld, skal tøjet stryges ved en temperatur, der gælder for polyester altså den laveste temperatur. Hvis tøjet er forsynet med tryk, pailletter el.lign., bør man være ekstra påpasselig, da disse materialer kan risikere at smelte. Ovenstående oversigt gælder således ikke for disse materialer. Tekstiler, som har tendens til at blive skinnende, kan med fordel stryges på vrangen. Hvis der stryges på retsiden, stryg da med let hånd og hold til stadighed strygejernet i bevægelse. Påfyldning af vand Stil strygejernet på højkant og sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten inden påfyldning af vand. Sæt dampomskifteren på 0 (ingen damp) og åbn dækslet ned til påfyldningshullet. Påfyld langsomt vand direkte fra vandhanen ved hjælp af det medfølgende påfyldningsbæger, indtil vandet når op til MAX-markeringen på vandtanken (påfyld aldrig vand over MAX-markeringen). Luk dækslet til påfyldningshullet. Destilleret og demineraliseret vand samt blødgørende midler må ikke anvendes, da disse væsker kan gå i forbindelse med strygejernets metaldele og misfarve tøjet. Skader på tøj grundet brug af andet end vandværksvand er ikke omfattet af reklamationsretten, og evt. brug af andre væsker vil kunne konstateres af vort serviceværksted. Såfremt man bor i et område med meget hårdt vand (dvs. over 17 ph), bør man ofte rense strygejernets dampkammer for at undgå kalkaflejringer. Dette gøres ved at gennemføre selvrens-proceduren, som er beskrevet senere i denne brugsanvisning. Strygejernet er desuden forsynet med et indbygget anti-kalk filter (ikke udskifteligt), som er designet til at reducere ophobning af kalk i dampkammeret for således at forlænge strygejernets levetid. Anti-kalk filteret vil dog ikke fuldstændigt kunne forhindre den naturlige ophobning af kalk i strygejernet, hvorfor det stadig er vigtigt regelmæssigt at gennemføre selvrensproceduren _IDV_UVN_ indd 17 4/24/2013 9:35:04 PM

18 Strygejernet er forsynet med en alarm, der indikerer, når der skal påfyldes vand. Symbolet med et påfyldningsbæger vil blinke i displayet, hvis vandtanken er ved at være tom (et bip vil samtidig kunne høres). Dampstrygning Strygning med damp er kun muligt ved de højere strygetemperaturer og (indikeret ved WOOL, COTTON, LINEN eller DENIM) i displayet. Se venligst strygeoversigten ovenfor. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten. Påfyld vand gennem påfyldningshullet, vandtanken skal være min. ¼ fuld. Husk at stille dampomskifteren på 0 først, da vandet ellers vil løbe ud med det samme. Sæt stikket tilbage i stikkontakten og indstil ønsket temperatur. Vent indtil temperaturindikatoren i displayet lyser kontant og kontrollampen på strygejernets kant skifter farve til rød. Et bip høres som tegn på, at strygejernet er klar til brug. Indstil som det allersidste dampomskifteren til ønsket dampmængde (1-3) og påbegynd strygningen. Inden den egentlige strygning påbegyndes første gang, er det vigtigt at stryge på en gammel klud eller et gammelt viskestykke for at sikre, at alle eventuelle urenheder i vandtanken er helt væk. Det er vigtigt, at vandtanken tømmes helt, inden man påbegynder den egentlige strygning. Enkelte af strygejernets dele er smurt med lidt olie/fedt. Derfor kan der forekomme lidt røg, når der tændes første gang. Efter ca. 10 minutter vil røgen, som er ganske harmløs, forsvinde. Ved strygning med damp ved lave temperaturer kan det dryppe lidt fra strygesålen, da vandet i vandtanken ikke vil være i stand til at fordampe i tilstrækkelig grad. Sørg derfor altid for at indstille dampomskifteren i overensstemmelse med temperaturreguleringen. Før strygningen påbegyndes, specielt første gang, bør man trykke spray- og dampskudsknapperne ned 3-4 gange for at aktivere disse funktioner. Dampskud Sørg for, at vandtanken er min. ¼ fuld. Indstil temperaturreguleringen til den ønskede position på dampskalaen (WOOL, COTTON, LINEN eller DENIM), og vent, til temperaturreguleringen lyser konstant og der høres et bip (kontrollampen på strygejernets kant skifter farve til rød) _IDV_UVN_ indd 18 4/24/2013 9:35:04 PM

19 Løft strygejernet let op fra tøjet og pres hårdt ned på dampskudsknappen. Et kraftigt dampskud vil nu komme ud fra sålen og ned på tøjet. Det kan være nødvendigt at aktivere dampskuddet nogle gange efter hinanden for at sikre optimal ydelse af pumpen i strygejernet. Vent et par sekunder, inden dampskudsknappen aktiveres igen. Bemærk, at dampskuddet kun kan aktiveres ved høj temperatur (WOOL, COTTON, LINEN og DENIM) og når dampomskifteren er indstillet på 3. Såfremt man ønsker et kraftigere dampskud, skal dampomskifteren sættes i position 0. VIGTIGT! Da der er tale om varm damp, når man bruger dampskud, er det vigtigt ikke at have børn i nærheden af hensyn til skoldningsfaren. Hold også fingrene væk fra dampstrålen, når denne funktion aktiveres. Lodret strygning Strygejernet kan også anvendes til lodret strygning, hvilket er ideelt til at fjerne folder i tøj, som hænger på bøjle, gardiner o.lign. Fremgangsmåden er som ved dampskud (se afsnittet herom), blot holdes strygejernet i lodret position ca cm fra det stykke tøj, der skal glattes. Tørstrygning Sæt dampomskifteren i position 0 (lukket). Indstil temperaturreguleringen, indtil den ønskede temperatur tænder i displayet. Vent til temperaturindikatoren i displayet slukker, der høres et bip og kontrollampen skifter farve til rød. Strygejernet er nu klar til brug. Spray Spray bruges til at fugte tørt tøj og uheldige folder. Tryk sprayknappen helt i bund, hvorefter vandpartikler vil blive sprøjtet ud over tøjet for lettere strygning og bedre resultat. Spray kan også med fordel bruges til ømfindtligt materiale (syntetisk stof), der stryges ved lave temperaturer, og hvor man derfor ikke har mulighed for at benytte et decideret dampskud. Anti-dryp system Strygejernet er forsynet med et anti-dryp system, som skal sikre, at der ikke kommer vanddråber på tøjet under strygning med damp, såfremt temperaturen på strygesålen skulle blive for lav _IDV_UVN_ indd 19 4/24/2013 9:35:04 PM

20 Der kan i forbindelse med anti-dryp systemet lyde et højt klik fra strygejernet, især når strygejernet varmer op og køler ned. Dette er helt normalt og ikke et tegn på, at strygejernet er defekt. Såfremt dette klik høres under strygning, er det tegn på, at dampmængden er for stor til den indstillede temperatur. Reducér enten dampmængden eller hæv temperaturen. Skulle der mod forventning alligevel forekomme enkelte vanddråber, er dette ikke tegn på, at strygejernet er defekt, men kan være en indikation af, at vandtanken er ved at være tom eller at strygejernet trænger til at blive afkalket. Anti-dryp systemet vil automatisk slukke for dampen, hvis temperaturen er for lav. Safety Stop funktion Dette strygejern er udstyret med en safety stop funktion, som automatisk afbryder strygejernet, såfremt man f.eks. glemmer at slukke for det efter brug. Denne funktion slukker for strygejernet, såfremt det er anbragt lodret på hælen og ikke har været bevæget i ca. 10 minutter. Såfremt strygejernet er anbragt på strygesålen (dvs. i vandret position) og ikke har været bevæget i 30 sekunder, slukker strygejernet automatisk. Hvis safety stop funktionen aktiveres, vil AUTO OFF i displayet samt kontrollampen på siden af strygejernet blinke. Korte bip vil ligeledes lyde som tegn på, at strømmen til strygejernet er afbrudt. Når strygejernet har afbrudt strømmen, skal man bevæge strygejernet frem og tilbage i vandret position for at tilslutte strømmen igen. AUTO OFF samt kontrollampen vil nu stoppe med at blinke, hvorefter temperaturindikatoren vil blinke for at indikere, at strygejernet er ved at varme op. Når strygejernet er varmet op og temperaturindikatoren er slukket, kan strygningen genoptages. Hvis strygejernets safety stop funktion har været aktiveret i mere end 1 time, vil strygejernet være kølet af og det vil være nødvendigt at trykke på temperaturreguleringen for at vælge ønsket temperatur, inden strygningen kan genoptages. Efter brug Når man er færdig med strygningen, sættes dampomskifteren i position 0. Tag stikket ud af stikkontakten og hæld vandet ud af vandtanken ved at åbne ned til påfyldningshullet og vende strygejernet på hovedet over en vask, så vandet løber ud _IDV_UVN_ indd 20 4/24/2013 9:35:04 PM

21 Sæt derefter stikket i stikkontakten igen og indstil temperaturreguleringen på i 1-2 minutter for at få eventuelt overskydende vand til at fordampe. Tag herefter stikket ud af stikkontakten og stil strygejernet på hælen, så strygesålen kan køle af. OBS! Stil altid strygejernet på hælen, når det ikke er i brug! Når strygejernet er afkølet, kan ledningen let vikles rundt om strygejernet nederst ved hælen og holdes på plads af ledningsclipsen, der sidder på ledningen. Selvrens-procedure rensning af strygejernets dampkammer Strygejernet giver det bedste strygeresultat og vil holde længere, såfremt selvrens-proceduren gennemføres jævnligt, dvs. en til to gange om måneden, da dette vil fjerne eventuelt kalk og fnuller i dampkammeret samt i damphullerne. Sørg for at strygejernets stik er taget ud af stikkontakten. Sæt dampomskifteren i position 0 (lukket). Fyld vandtanken til MAX-markeringen. Sæt strygejernet på dets hæl. Sæt stikket i en stikkontakt. Tryk på temperaturreguleringen, indtil DENIM lyser i displayet. Lad dampstrygejernet varme op og vent til temperaturindikatoren i displayet lyser konstant og der høres et lydsignal. Tag stikket ud af kontakten og hold strygejernet vandret over en håndvask. Tryk på SELF CLEAN knappen og hold den inde under hele selvrensproceduren. Knappen kan være en smule stram dette er ikke et tegn på, at strygejernet er defekt. Damp og kogende vand vil nu komme ud af hullerne i strygesålen. Urenheder og kalk skylles samtidig ud. Bevæg strygejernet frem og tilbage over vasken, indtil vandtanken er tom. Efter afkalkning slippes selvrens knappen igen. Lad strygesålen køle af og tør den af med en klud. Selvrens-proceduren gentages, indtil der ikke kommer flere urenheder ud. VIGTIGT! Anvend aldrig selvrens knappen under strygning. Rengøring og vedligeholdelse Skulle tøjfibre smelte fast på strygejernets sål, fjernes disse med en hård klud dyppet i vand tilsat en smule eddike. Tør efter med en blød klud. I dagligvarehandelen findes flere produkter, der kan anvendes som rensemiddel til strygesålen i de tilfælde, hvor fastbrændte tøjfibre eller andet har sat sig fast på strygesålen. Vi har ikke testet alle disse produkter og eventuel anvendelse af sådanne produkter sker derfor på brugerens eget ansvar. Beskadigelse af strygesålen eller strygejernet grundet anvendelse af et rensemiddel er ikke omfattet af reklamationsretten _IDV_UVN_ indd 21 4/24/2013 9:35:04 PM

22 Der må ikke bruges skarpe redskaber eller ridsende rengøringsmidler til at rengøre strygesålen med, da disse vil ridse sålen og dermed nedsætte strygejernets levetid væsentligt. Sørg altid for at tømme strygejernet helt for vand efter brug, således at strygejernet ikke kalker unødigt til. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm watt Indbygget anti-kalk filter (ikke udskifteligt) Anti-dryp system Safety stop funktion Elektronisk temperaturregulering Overophedningssikring Påfyldningsbæger medfølger Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_ indd 22 4/24/2013 9:35:06 PM

23 OBH Nordica Dampstrykejern Formula 500i TS Sikkerhetsforskrifter Ha aldri edikk, avkalkingsmidler, skyllemiddel, destilert vann eller andre kjemiske tilsetninger i selve strykejernet. Disse væskene kan hvis de kommer i kontakt med metalldelene på strykejernet ødelegge det. Eventuelle skader som oppstår på strykejernet eller klesplagg på grunn av feilaktig bruk dekkes ikke av reklamasjonsretten. 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk, hvis det oppstår problemer og før rengjøring og vedlikehold. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. Bruk ikke apparatet med våte eller fuktige hender. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn over 8 år) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn som er under 8 år og ikke er under tilsyn. 8. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor barns (under 8 år) rekkevidde. 9. Pass på at ledningen ikke henger ned fra bordkanten. 10. Strykejernet må ikke stå ubevoktet så lenge det er tilkoblet strømuttak. 11. Strykejernet må ikke brukes eller oppbevares utendørs eller i fuktige rom _IDV_UVN_ indd 23 4/24/2013 9:35:06 PM

24 12. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 13. Strykejernet skal brukes og oppbevares på en stabil og slett flate. 14. Når strykejernet settes vertikalt på hælen skal man forsikre seg om at den står på stabilt og slett flater. 15. Stryk aldri på knapper, glidelås etc. ettersom disse kan skade belegget på strykesålen. 16. Ta alltid støpslet ut av kontakten når det skal fylle på eller tømmes ut vann, før rengjøring og vedlikehold og når strykejernet ikke er i bruk. 17. Lokket til påfyllingshullet må være stengt under bruk. 18. Ledningen må ikke surres rundt strykejernet når det er varmt. 19. Under bruk oppstår det høy temperatur, unngå derfor å ikke komme i direkte kontakt med sålen, vannet i strykejernet og dampen. 20. Strykejernet må ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet, viser synlige skader eller hvis det lekker vann. 21. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 22. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 23. Apparatet er kun til privat forbruk. 24. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Før dampstrykejernet tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk _IDV_UVN_ indd 24 4/24/2013 9:35:06 PM

25 Apparatets deler 1. Dampknapp for innstilling av dampmengde 2. Selvrengjørings knapp 3. Sprayknapp 4. Damppuff knapp 5. Ekstra lang ledning 3 m med ledningsklemme 6. Fleksibel ledningsfeste 7. LCD display 8. Temperaturregulering 9. Spraydyse 10. Åpning for påfylling av vann 11. Profilert keramisk strykesåle med knapperiller 12. Maks indikator vanntank 13. Innebygd anti-kalk filter 14. Ekstra stor vanntank 400 ml 15. Hæl (ledningsoppbevaring) 16. Signallampe 17. Påfyllingskanne Tørk av strykesålen med en fuktig klut slik at eventuelle urenheter fjernes før bruk. Fyll vanntanken med vann og tøm den igjen for å forsikre seg om at det ikke er urenheter i vanntanken. Vanntanken tømmes med å åpne påfyllingshullet og snu strykejernet på hodet over vasken, slik at vannet renner ut _IDV_UVN_ indd 25 4/24/2013 9:35:07 PM

26 Slik brukes dampstrykejernet Innstilling av temperatur Sett støpslet i kontakten. Vanntanken lyser som et tegn på at strykejernet er tilkoblet. Alle segmenter i displayet lyser i 3 sekunder og deretter lyser VELVET markeringen. Temperaturindikator begynner å blinke og signallampen lyser blått til laveste temperatur er oppnådd. Når strykejernet er klart til bruk lyser temperaturindikator i displayet konstant og signallampen på kanten på strykejernet endrer farge til rødt. For å endre temperatur trykker du på temperaturreguleringsknappen foran til ønsket temperatursymbol (*/**/***) lyser i displayet. Husk at hver temperaturinnstilling kan materialvalg slik tabellen viser lengre frem i bruksanvisningen. Vent med å starte strykingen til det høres ett pip og temperaturindikatoren i displayet slutter å blinke og til signallampen på kanten på strykejernet lyser rødt. Strykejernet har nå oppnådd innstilt temperatur. Hvis du vil senke temperaturen trykker du temperaturregulator ned til ønsket innstilling lyser i displayet. Vent til du hører et pip og temperaturindikatoren i displayet slutter å blinke og til signallampen på kanten på strykejernet lyser rødt. Tabellen under kan brukes som retningslinjer hvis man er usikker på hvilken temperaturinnstilling man bør velge. = VELVET, SYNT. Stryking med lav temperatur. Brukes til syntetiske stoffer som f.eks akryl, nylon, polyester etc. Stryking med damp er ikke mulig med lav temperatur. Dampknappen stilles inn på 0. = SILKE, WOOL. Stryking med middels temperatur. Brukes til f.eks ull, silke etc. Stryking med damp er mulig til en viss grad med å stille dampknappen på valgfri dampmengde (1-3). = COTTON, LIN, DEMIN. Stryking med høy temperatur. Brukes til bomull, lin, jeans etc. Stryking med damp er mulig med å stille inn dampknappen på valgfri dampmengde (1-3). Følg alltid tøyets merking og strykeinstruksjon. Hvis strykejernet på tøyets merke er krysset over betyr det at tøyet ikke må strykes _IDV_UVN_ indd 26 4/24/2013 9:35:07 PM

27 Hvis det ikke fremgår hvor høy varme tøyet kan strykes på, bør man starte med laveste temperatur og prøve seg forsiktig fram. Prøv alltid først på et ikke synlig sted. Er det snakk om blandingskvaliteter f.eks. polyester/bomull skal tøyet strykes med en temperatur som gjelder for polyester - altså den laveste temperaturen. Tabellen under kan brukes som en rettledning i tvilstilfelle: Hvis tøyet har trykk, palljetter el.lign. skal man være ekstra forsiktig da disse materialer kan smelte. Tabellen over gjelder da ikke for disse materialer. Tekstiler som har tendens til å bli skinnende kan med fordel strykes på vrangen. Hvis det strykes på rettsiden, stryk da med lett hånd og hold hele tiden strykejernet i bevegelse. Påfylling av vann Sett strykejernet på høykant og pass på at støpslet er tatt ut av kontakten før det fylles på vann. Sett dampknappen på 0 (ikke damp) og åpne lokket på påfyllingshullet. Fyll vannet sakte på ved hjelp av medfølgende kanne til vannet når opptil MAX markeringen på vanntanken (fyll aldri over MAX markeringen). Lukk lokket igjen lokket til påfyllingshullet. Destillert og demineralisert vann og mykgjøringsmiddel må ikke brukes da disse væsker kan skade strykejernets metalldeler og lage missfarging på tøyet. Skader på strykejernet eller tøyet på grunn av bruk av annet enn vannverksvann dekkes ikke av reklamasjonsretten. Evnt. bruk av andre væsker vil kunne konstanteres av vårt serviceverksted. Hvis man bor i et område med veldig hardt vann (dvs. over 17 dh) bør man ofte rense strykejernets dampkammer for å unngå kalk. Dette gjøres ved å gjennomføre selvrensprosedyren som er beskrevet senere i denne bruksanvisning. Strykejernet er også utstyrt med innbygd anti-kalk filter som er laget for å redusere veksten av kalk i dampkammeret og for å forlenge strykejernets levetid. Anti-kalk filteret vil da ikke kunne forhindre den naturlige veksten av kalk i strykejernet. Da det er viktig å gjennomføre selvrensprosessen regelmessig. Strykejernet er utstyrt med en alarm som indikerer når vanntanken er tom. Symbolet med påfyllingskannen blinker i displayet når det trenger påfylling med vann (samtidig høres ett pip) _IDV_UVN_ indd 27 4/24/2013 9:35:07 PM

28 Dampstryking Stryking med damp er kun mulig med de høye temperaturinnstillinger ** og *** (indikert med WOOL, COTTON, DENIM eller LINEN) i displayet. Se tabellen i tidligere avsnitt. Pass på at støpslet er tatt ut av kontakten. Fyll på vann gjennom påfyllingshullet, vanntanken skal være minst ¼ full. Husk å stille inn dampregulatoren på 0 først, da vannet ellers vil renne ut. Sett støpslet i kontakten og still inn ønsket temperatur. Vent til temperaturindikator på displayet lyser konstant og signallampen på kanten på strykejernet endrer farge til rødt. Det høres ett pip som tegn på at strykejernet er klart til bruk. Still til slutt inn dampknappen til valgfri dampmengde (1-3) og start strykingen. Prøv først på et gammelt klesplagg for å forsikre deg om at alle urenheter i vanntanken er borte. Noen deler på strykejernet er smurt inn med litt olje/fett og det kan da komme noe røyk når man bruker strykejernet første gang. Etter 10 minutter vil røyken som er ufarlig forsvinne. Ved stryking med damp med lav temperatur er det fare for at det drypper fra strykesålen ettersom vannet i vanntanken ikke dunster fort nok. Pass derfor alltid på å stille inn dampmengden med hensyn til temperaturen. Før man begynner å stryke bør man trykke på spray- og dampskuddknappen 3-4 ganger for å aktivere disse funksjonene. Dampskudd Pass på at vanntanken er fylt. Innstill temperaturreguleringen til ønsket posisjon innenfor dampskalaen *** (WOOL, COTTON, DENIM og LINEN) og vent til temperaturindikatoren lyser konstant og det høres ett pip (signallampen på kanten på strykejernet endrer farge til rødt). Løft strykejernet noen centimeter fra tøyet og trykk hardt på dampskuddknappen. Et kraftig dampskudd vil nå komme ut fra sålen og ned på tøyet. Det kan være en fordel å aktivere dampskuddet noen ganger etter hverandre for å få optimal effekt fra pumpen i strykejernet. Vent noen sekunder mellom hvert trykk. Merk at dampskuddet kun kan aktiveres ved høy temperatur (WOOL, COTTON, DENIM og LINEN) og når dampknappen er innstilt på 3. Skulle man ønske et kraftigere dampskudd skal dampknappen settes i posisjon _IDV_UVN_ indd 28 4/24/2013 9:35:07 PM

29 VIKTIG! Hvis dampfunksjonen brukes er det viktig at ikke barn er i nærheten av hensyn til brannfaren. Hold også fingrene borte fra dampstrålen når denne funksjon aktiveres. Loddrett stryking Strykejernet kan også brukes til loddrett stryking, dette er ideelt for å fjerne folder i tøy som henger på kleshenger, gardiner o. lign. Fremgangsmåten er som ved dampskudd (se avsnittet tidligere) hold strykejernet i loddrett posisjon ca cm fra det tøyet som skal strykes. Tørrstryking Innstill dampknappen i innstilling 0 (avslått). Trykk på temperaturreguleringen til ønsket temperaturinnstillingen lyser i displayet og vent til temperaturindikatoren i displayet slukker. Det høres ett pip og signallampen endrer farge til rødt. Strykejernet er nå klart til bruk. Spray Spray brukes til å fukte tørt tøy og folder. Trykk ned sprayknappen flere ganger og vannpartikler sprøytes ut over tøyet for å lette strykingen og få et bedre resultat. Sprayfunksjonen kan også med fordel brukes til ømfintlig materiale (syntetisk stoff) som strykes med lav temperatur og der hvor man ikke har mulighet for å bruke dampskuddfunksjonen. Anti-drypp system Strykejernet er utstyrt med et anti-drypp system som skal forsikrer at det ikke kommer vanndråper på tøyet under stryking med damp og hvis temperaturen på strykejernet skulle bli for lav. Det kan når man bruker anti-drypp systemet høres et klikk fra strykejernet når strykejernet varmes opp og avkjøles. Dette er helt normalt og ikke noe tegn på at strykejernet er defekt. Hvis dette klikket høres under strykingen er det tegn på at dampmengden er for stor for den innstilte temperaturen. Reduser enten dampmengden eller øk temperaturen. Skulle det fortsette å komme enkelte vanndråper er dette ikke tegn på at strykejernet er defekt, men kan være en indikasjon på at vanntanken er nesten tom eller at strykejernet trenger å bli avkalket. Anti-drypp systemet vil automatisk slå av dampen hvis temperaturen blir for lav _IDV_UVN_ indd 29 4/24/2013 9:35:07 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron Household racing 300i SS/RS/TS steam iron Brugsanvisning dansk... side 3 9 Bruksanvisning svenska... sida 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 29 Instruction manual english...

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

2113_2121_2122_2123_2127_IDV_UVN_0115.indd 1 2015-02-11 14:35:53

2113_2121_2122_2123_2127_IDV_UVN_0115.indd 1 2015-02-11 14:35:53 2113_2121_2122_2123_2127_IDV_UVN_0115.indd 1 2015-02-11 14:35:53 Bruksanvisning svenska... sida 4 12 Brugsanvisning dansk... side 13 21 Bruksanvisning norsk... side 22 30 Käyttöohjeet suomi...sivu 31 39

Læs mere

Touring 450i GT steam iron

Touring 450i GT steam iron Touring 450i GT steam iron 2107_ES_UVN_020413 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:25:03 PM Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk...side 13 22 Bruksanvisning norsk...side 23 31 Käyttöohjeet suomi...sivu

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

2111_2112_IDV_UVN_0115.indd 1 2015-01-30 12:48:16

2111_2112_IDV_UVN_0115.indd 1 2015-01-30 12:48:16 2111_2112_IDV_UVN_0115.indd 1 2015-01-30 12:48:16 Bruksanvisning svenska... sida 4 12 Brugsanvisning dansk... side 13 21 Bruksanvisning norsk... side 22 30 Käyttöohjeet suomi...sivu 31 39 Instruction manual

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Household. formula 450i HA steam iron

Household. formula 450i HA steam iron Household formula 450i HA steam iron Brugsanvisning dansk...side 3 9 Bruksanvisning svenska...sida 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual english...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron

Household. racing 300i SS/RS/TS steam iron Household racing 300i SS/RS/TS steam iron 2100_IDV_UVN_160413.indd 1 4/16/2013 5:12:57 PM Brugsanvisning svenska... sida 3 11 Bruksanvisning dansk... side 12 20 Bruksanvisning norsk... side 21 29 Käyttöohjeet

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Touring 450i GT steam iron

Touring 450i GT steam iron Touring 450i GT steam iron Bruksanvisning svenska...sida 3 14 Brugsanvisning dansk...side 15 27 Bruksanvisning norsk...side 28 39 Käyttöohjeet suomi...sivu 40 52 Instruction manual english... page 53 64

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

7949_KK_0115.indd 1 2015-04-10 13:01:05

7949_KK_0115.indd 1 2015-04-10 13:01:05 7949_KK_0115.indd 1 2015-04-10 13:01:05 Bruksanvisning svenska... sida 4 20 Brugsanvisning dansk... side 21 37 Bruksanvisning norsk... side 38 53 Käyttöohjeet suomi...sivu 54 71 Instruction manual english...

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-20 Bruksanvisning - norsk... side 21-29 Käyttöohjeet - suomi... sivu 30-38 Instruction manual - english... page 39-47 2 Häll aldrig

Læs mere

TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk

TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk 1 TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk 2 S V E N S KA VIKTIGT Av säkerhetsskäl ska du läsa instruktionerna noggrant innan du använder strykjärnet

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 13 Brugsanvisning dansk... side 14 25 Bruksanvisning norsk... side 26 36 Käyttöohjeet suomi...sivu 37 47 Instruction manual english... page 48 58 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Prunus. Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Prunus. Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Prunus Espressomaskin Espressomaskine Espressomaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Kitchen. gourmet 23 // toaster oven // Type Convection feature // Capacity 23 L // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C C //

Kitchen. gourmet 23 // toaster oven // Type Convection feature // Capacity 23 L // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C C // Kitchen gourmet 23 // toaster oven // Capacity 23 L // Convection feature // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C - 250 C // Incl. baking tray, wire rack and handle // 60 min. mechanical timer

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER Når du bruger dit strygejern, bør du altid følge grundlæggende sikkerhedsmæssige forholdsregler, som for eksempel:

VIGTIGE SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER Når du bruger dit strygejern, bør du altid følge grundlæggende sikkerhedsmæssige forholdsregler, som for eksempel: Model no. 10828 Tak fordi du valgte at købe dette ON Houseware kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med produktet,

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning for: Big Star Lift

Brugsanvisning for: Big Star Lift Brugsanvisning for: Big Star Lift VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG. LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER PRODUKTET! Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2012, EN 1466:2014

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER BRUG ALTID DEMINERALISERET VAND! Strygestationen må ikke bruges som legetøj. Lad ikke børn komme tæt på apparatet når det er tændt. Brug aldrig strygestationen hvis el-kabel

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere