Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )"

Transkript

1 Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste klasse. Addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Side: Opstillingsskitse 3 Generel beskrivelse af anlægget: 3 Betjeningspulten Displayet Inden klassestart Pultens betjeningsknapper Funktionsvalg Stop F2 + 6 Sekunder Manuel Signal Reset Pause, Bloker Signal OK + 4 Fejl Tastaturet Afvikling af et ridt Fejl for overskridelse af fejlfri tid NEXT, Mellem 2 klasser Indstil Det eksterne display Justering af lyset i ekstern display Lysporte Opstilling ved springmetoder Opladning af batterier 17 Udstyrets enkeltdele: Tidtagningsudstyret består af: En betjeningspult, der placeres i dommertårnet. Et eksternt display med powersupply 3 eller 4 trådløse lysporte, der placeres på banen. Et antal opladere til lysportene 100 meter signalkabel Side 2

3 Opstillingsskitse Skitse, der viser hvordan udstyret skal forbindes. Eksternt display Tid Fejl 230 V Sort ledning Antenne Signal ledning 2 leder Farve til farve Antenne Minimum 3 Lys - Porte Port 1, 2, 3 Pult 230 V Signalet fra portene på banen overføres via radiosignal til pulten i dommertårnet. Mellem betjeningspulten i dommertårnet og det eksterne display trækkes et 2-ledet kabel. Almindelig lampeledning, eller telefonledning er tilstrækkelig. Signalledningen kan være flere hundrede meter lang. Der skal være 230 V i nærheden af det eksterne display. Generel beskrivelse af anlægget: På betjeningspulten, der placeres i dommertårnet, er der et display, nogle betjeningsknapper og et tastatur. Pulten får radiosignal fra lysporte på banen, når disse afbrydes. Antennen skal helst ikke skærmes af metal! Via et 2-ledet signalkabel forbindes pulten med det eksterne display. Pulten kan håndtere metode A, B1-omspring, B3, B4. Ved metode B5 og B6 bruges indstilling B1. Der er en knap til addering af 4 fejl ved nedrivning af forhindring, og der er automatisk optælling af fejl ved overskridelse af fejlfri tid. Side 3

4 Der er en knap til at addere 6 sekunder ved total nedrivning af en forhindring, så den skal genopbygges. Der adderes evt. yderligere fejl, hvis fejlfri tid overskrides. I pauserne mellem to klasser kan man indtaste på pulten indtaste og få vist på det store eksterne display, hvornår næste klasse starter, samt klassenummer og metode. På pulten er der mulighed for at vælge mellem 45 og 30 sekunders nedtælling før start. På pulten indstilles den portrækkefølge, banebyggeren har valgt. Opstilling af lys-porte på banen er meget nem. En port består af en lyssender, og en lys-modtager med antenne. Lysmodtageren blinker rødt, hvis den ikke modtager lys fra en lyssender. Rækkevidden er ca meter. Lyset, der sendes. Er usynligt lys! Batterierne til lysportene kan klare en hel weekend på en opladning. Der skal oplades før, og igen efter et stævne! Obs.: Til et stævne kan der ikke bruges flere tids-anlæg af denne type!! Dette er fordi radiosignaler fra én bane også vil kunne påvirke pulten på en anden bane!! Der eksisterer dog et anlæg, der kan køre parallelt, udstyret med andre radiosignaler. Kontakt undertegnede. Obs.: Ingen af delene hørende til udstyret må udsættes for unødig fugt, støv, snavs og overlast. Side 4

5 Betjeningspulten På billedet af pulten ses placeringen af de forskellige betjeningsknapper. Der er brugt så få knapper som muligt. Øverst til venstre ses en række grønne dioder, der viser funktions-valg. De vælges med drejeknappen, mærket Funktion efterfulgt af et tryk på Reset. Der er lagt vægt på så få knapper som muligt. Derunder ses displayet. Dette er indrettet således, at de to øverste linjer normalt er til Data, og de to nederste er til information til operatøren. Under displayet er der to rækker betjeningsknapper. De mest benyttede er placeret nederst. Til højre ses tastaturet, hvorpå der kan indtastes tal, fx fejlfri tid. Afviklingen af et ridt styres fra pulten. Tiden for hovedspring og evt. tid for omspring, og antal fejl ses i pultens display. Pulten sender tillige tid og fejl til det eksterne display. Øverst i det eksterne display vises hovedtid ( fase 1 ) eller tid for omspring ( fase 2 ). Nederst vises antal fejl. Pultens knapper er opdelt i grupper. De 4 knapper nederst til højre er de, der betjenes mest under afvikling af en klasse. De 4 knapper under displayet bruges ikke så ofte. Tastaturet bruges til fx at indtaste fejlfri tid, starttid for næste klasse, og evt. til at korrigere antal fejl. Pulten tilsluttes via netadapter til 230 Volt, og til det eksterne display. Side 5

6 Displayet: Vejledning til I displayet ses til venstre fejlfri tid for Fase 1 ( øverst ) og for fase 2. Næstefter i øverste linje ses antal fejl. I øverste linie fremkommer tiden for hovedspring og efterfølgende for omspring. Metodevalget ses til højre i 2. linje! De to nederste linjer er oplysning til brugeren under et ridt. Inden klassestart: Drejeknappen til venstre drejes til stilling Indstil, og der trykkes på RESET. Banens fejlfrie tid for hovedtid og for evt. omtid indtastes. Derudover kan vælges mellem 45 og 30 sekunders nedtælling før start. Og der skal angives, hvilken portrækkefølge, banen er bygget med. Pultens betjeningsknapper: Funktionsvalg: Funktionsvalg foregår ved at dreje funktionsknappen til ønskede funktion, og trykke på RESET. Den valgte funktion ses på de grønne dioder. Efter tryk på RESET vil funktionsvalget tillige fremgå af teksten i displayet. Der kan vælges mellem metoderne A/B1, B1 omspring, B3 og B4 Ved metode B5 og B6 bruges i hovedspring indstilling metode A, og i omspring indstilling metode B1om. NEXT I stilling NEXT indtastes starttid for næste klasse, klassenummer og metode, som så vises på det eksterne display i pausen mellem to klasser. Indstil I denne indstilling kan indtastes fejlfri tid, først for hovedtid, dernæst for omspring. Og der kan vælges on nedtællingstiden før et ridt, skal være 45 eller 30 sekunder. Derudover skal vælges hvilken portrækkefølge, banen er bygget med. Side 6

7 Stop F2 I metode B3 og B4 kan et ridt være fejlfri i hovedspringningen, bortset fra nedrivning på sidste forhindring. Hvis betjeneren ikke når at trykke +4 fejl før mål, vil programmet gå videre til omspring, og tro, at fejlene er opstået i omspringet. Det eksterne display vil enten vise nedtælling fra 45 sek. ved metode B3, eller optælling af tiden ved metode B4. For at stoppe programmet, og få det eksterne display til at vende tilbage til at vise tiden for hovedspringet, trykkes på knappen Stop F2. +6 Sek Vælter en ekvipage en forhindring, uden at springe over, stoppes tiden med knappen Pause, og porten genopbygges. Med tryk på +6 sek knappen, adderes 6 sekunder til tiden, og i tilfælde af overskridelse af fejlfri tid, adderes tillige fejl herfor. Manuel Signal Med denne knap, kan man manuelt tilføre tidsuret et BiB, dvs. et radiosignal fra en port. Dette kan bruges, hvis en port ikke virker! Herved er det også muligt, at bruge pulten som stopur! Knappen kan med fordel bruges, hvis en LysPort ikke virker. Man kan så sætte lysporte op til omspring, som så vil fungere normalt! RESET Når rytterens tid og fejl er noteret, trykkes på knappen RESET, hvorefter Næste Ridt kan startes. Knappen trykkes også efter funktionsvalg. Pause / Bloker Signal. Er der stop i et ridt, fx hvis en væltet forhindring skal rejses igen, aktiveres knappen Pause, og i displayet læses beskeden Pause, Tiden stoppet Kontakten vippes op igen når tiden skal fortsætte. Side 7

8 Der kan under pausen trykkes på knappen +4 Fejl. Og på +6 sekunder. Det er tilladt før start på et ridt, at ride baglæns gennem start. I sådanne tilfælde, skal tiden ikke startes. Dette kan forhindres ved at vippe Pause-knappen opad, og holde den der mens ekvipagen afbryder lyset i lysporten. Pauseknappen kan også bruges, men så stopper tiden samtidig! OK +4 Fejl OK-knappen bruges til at aktivere programmet i pulten. Til at angive, hvornår programmet skal gå videre. Følg beskeden i displayets 2 nederste linjer. + 4 Fejl knappen bruges til at addere 4 fejl. Skal et andet antal fejl angives, kan det indtastes på tastaturet. Er der tildelt for mange fejl, kan dette rettes via tastaturet, eller der kan på knappen -4 fejl trækkes 4 fejl fra. Tastaturet Pultens tastatur bruges til at indtaste tal. Fx til indtastning af starttid for næste klasse, og indtastning af fejlfri tid. Og under et ridt, kan der, hvis der er indtastet for mange fejl, indtastes nye cifre. Knappen * adderer 4 fejl, ligesom knappen mærket +4 fejl. Side 8

9 Afvikling af et ridt. Inden en klasse, indtastes banens fejlfri tid. Vælg stilling Indstil, og tryk på Reset. Følg herefter teksten i displayet. Der kan også vælges mellem 45 og 30 sekunders nedtælling, og indstilles hvilken portrækkefølge, banen er bygget med. Drej derefter omskifteren til ønsket metode, og tryk RESET. Efter RESET vises fejlfri tid, valgte metode, og i de to nederste linier en besked til operatøren. Beskeden kan fx være: Tryk OK når dommeren giver startsignal. Det er vigtigt hele tiden at holde øje med disse to linjer. Knappen OK skal trykkes, når dommeren giver startsignal. Herved startes nedtælling fra 45 sekunder. Efter tryk på OK vises i displayet beskeden: Venter på bib fra port 1 Overskrides de 45 sekunder før rytteren starter, starter tiden blot. Ellers startes tiden når lysstrålen i lysport 1 brydes. Når tiden er startet, og ridtet er i gang, venter pulten på at der gøres klar til at modtage radiosignal fra port 2. I displayet ses beskeden: Tryk OK lidt før mål fase 1 Det skal ske lidt før mål i hovedspringet, fx på det næst-sidste spring. På tilsvarende måde afvikles resten af et ridt. Det er vigtigt, at den, der betjener udstyret, holder øje med teksten i de to nederste linjer i displayet. Er der nedrivninger i et ridt, trykkes på knappen +4fejl, hvorved der adderes 4 fejl. Afhængig af metode og antal fejl, evt. på grund af overskridelse af fejlfri tid, går programmet videre til omspring ved metode B3 og B4. Når radiosenderne sender et signal, høres der et kort Bib både fra senderen på banen, og fra pulten i dommertårnet. Er der stop i springningen, aktiveres knappen Pause. Den vippes nedad. Herved stoppes tiden. Tiden startes igen, når knappen Pause vippes opad igen. Skal der adderes 6 sekunder til tiden, trykkes knappen + 6 Sekunder Fejl for overskridelse af fejlfri tid: Side 9

10 Overskrides fejlfri tid, adderes 1 fejl pr påbegyndt sekund eller pr påbegyndt 4 sekunder, afhængig af metodevalget. Følgende oversigt viser hvordan fejl adderes: Metode: Fejl pr påbegyndt sekunder overskridelse: A, / B1 fase 1: B1 Fase 2 ( B1 omspring ): B3: B4: 1 fejl pr 4 sek. 1 fejl pr sek. 1 fejl pr 4 sek. i fase 1, og 1 fejl pr sek. i fase 2 1 fejl pr 4 sek. Er der valgt metode B3 eller B4, vil programmet automatisk gå videre til omspring hvis der ikke er indtastet fejl for nedrivning, eller der er fejl på tid. I metode B3 er der ny nedtælling før fase 2 starter. I B4 starter tiden for fase 2 umiddelbart. I det eksterne display vises en kopi af tiden enten for hovedtiden i pultens display, - eller tiden for omspring. Og nederst i displayet vises antal fejl. NEXT, Mellem to klasser. Vælges stilling NEXT, + Reset, kan man indtaste starttid for næste klasse. Dette vises så på det eksterne display. Klassenummer kan tillige indtastes. Evt. afdeling for klasse kan indtastes. Side 10

11 Og klassens metode. Herefter ses en summering af det indtastede, og der sendes til det eksterne display. I pausen mellem to klasser kan det store eksterne display vise starttidspunkt for næste klasse, klasse-nummer, og metode. Tid og klassenummer vises skiftevis med ca. 2 sekunders mellemrum. På følgende billeder vises et eksempel på visningen i det eksterne display. Start-Tid og metode Klasse og metode Sådan vises data på det eksterne display. Starttidspunkt er 12:34, klasse 13A, og metode B4. Billedet skifter ca. hvert 2. sekund. Side 11

12 Indstil Vejledning til Vælges funktionen Indstil kan indtastes og gemmes fejlfri tid for hovedtid og for omspring. Herudover kan vælges, om der skal være 45 sekunder eller 30 sekunders nedtælling før rytteren skal have startet sit ridt. Og endelig vælges den portrækkefølge, der er gældende. Der indtastes fejlfri tid, ifølge teksten i displayet. Fejlfri tid skal indtastes med 3 cifre. Bemærk, der skal indtastes en fiktiv tid for omspring også i metode A og B1. Evt. trykkes blot #. Også for omspring. Herefter kan vælges antal sekunder for nedtælling før start, og før start i omspring, metode B4. Endelig indtastes den portrækkefølge, der er gældende for banen. Der startes altid på port 1. Portenes nummer kan indstilles på selve porten på banen. Når dette billede ses, er de indtastede tider gemt, og gælder indtil næste ændring. Også selvom strømmen evt. fjernes. Side 12

13 Det Eksterne display. Det eksterne display I det eksterne display vises i øverste linje enten nedtælling af tiden før start, tiden for fase 1, eller tiden for fase 2. Der kan vises op til 199:99 sek. Nederst vises antal fejl. Under tidtagningen vises kun hele sekunder. Hundrededele vises efter mål. Displayets størrelse er ca. 113 cm x 70 cm. Displayet skal strømforsynes af en net-adapter. Der kræves 230 Volt ved det eksterne display. Ved indendørs stævner kan spændingen skrues ned, så lyset ikke er så kraftigt. Det eksterne display forbindes med et signalkabel til tidtagerudstyret i dommertårnet. Signalkablet trækkes gennem et hul i dommertårnet, og samles med kronemuffer. Brun forbindes til brun, og blå til blå. Længden kan være flere hundrede meter. På det eksterne display ses en kopi af tiden der vises i displayet i dommertårnet. Der kan vises op til 199:99 sekunder. Øverst vises tiden for fase 1, hhv. for fase 2. Nederste vises antallet af fejl. Det eksterne display kan godt være lidt forsinket i opdateringen, men det er altid den korrekte tid der vises til sidst. Justering af lysstyrken i displayet: Når displayet bruges indendørs, skrues spændingen ned på 15 Volt. Udendørs kan den skrues op på feks. 18 eller 20 Volt, så der kommer mere lys i dioderne. Vigtigt: Undgå fugt i netadapter og display!!. Side 13

14 Lysporte: Vejledning til På banen placeres 2 eller 3 lysporte, afhængig af metode. En lysport består af en lyssender i et tyndt rør, og en lysmodtager, i et tykkere rør med radioantenne. Lys-sendere og modtagere placeres på batteristandere. Batterierne giver energi til lyshovederne ( 12 Volt ). Lyssendernes korrekte funktion kan ses af en blinkende grøn diode i røret. Hold evt. en hånd for, så lyset kan ses på hånden!! Lysmodtagerne med radiosenderne er de tykke rør med antenner. De sender et kort radiosignal til tidtagerenheden i dommertårnet, hver gang lysstrålen afbrydes. Når lysstrålen afbrydes, blinker en rød lysdiode i lysmodtageren, og der høres et kort svagt - bib. Portene er konstrueret således, at man umiddelbart kan se, om der er lys-forbindelse. Det er ikke muligt, at se selve lyset. Det er infrarødt lys, som øjnene ikke kan opfatte. Men lyset er så kraftigt, at man på kort afstand bør undgå at se direkte ind i senderen. Alle lyssenderne er ens, og lysmodtagerne er ens. Deres funktion som hhv. port 1, 2 eller 3 indstilles på selve lyshovedet. Port 1 er altid start. Mål, og start / stop for omspring kan være port 1, 2 eller 3, afhængig af indstillingen i pulten. Portene placeres på banen, så de ikke kan påvirke hinanden. Rækkevidden på lysstrålen er ca meter. Lysmodtager med antenne En rød diode blinker inde i røret hvis den ikke modtager lys fra lyssenderen. Lyssender. En grøn diode skal blinke inde i røret ved korrekt funktion. Side 14

15 Når en lysstråle brydes, sendes et radiosignal til tidtagningspulten i dommertårnet. Signalet indeholder information om hvilken port-nummer, det kommer fra. Portene opstilles således, at en lyssender sender lys mod en lysmodtager. Hvis modtageren ikke modtager lys, vil en rød lysdiode i den indikere det ved at blinke. Herved er opstilling og kontrol meget let. Portene skal opstilles således, at ingen lysstråler kan ramme flere lysmodtagere. Derfor opstilles lyssenderne altid så de f.eks. sender lys væk fra midten af banen. Dog således, at afstanden fra radiosenderne til dommertårnet er kortest muligt. Udendørs skal man også tage højde for Solen. Direkte sollys ind i lysmodtagerne vil overdøve lyset fra lyssenderne, og kan forhindre korrekt funktion. Vend portene så direkte sollys ikke rammer direkte ind i lysmodtagererne. 2 lysporte må ikke opsættes parallelt, tættere ved hinanden end ca. 2 3 meter. Fx hvis mål fase 1 og mål fase 2 falder sammen. Når lysstrålen brydes, sendes et ca. ½ sekund langt radiosignal til pulten i dommertårnet. Hvis 2 signaler sendes samtidigt, eller i umiddelbar forlængelse af hinanden, vil de forstyrre hinanden. Hver lysmodtager sender en kode afhængig af den indstillede portnummer, så udstyret i dommertårnet kan kende forskel på signalerne. Når lysporte ikke bruges, afmonteres stikket fra batterierne, for ikke at bruge unødig meget energi. Indstilling af portnummer.: Portene indstilles til at være port 1, 2 eller 3 på omskifteren som vist på billedet til højre. Side 15

16 Opstilling ved forskellige spring-metoder: Obs: Pulten skal indstilles til den portrækkefølge, der er anvendt på banen! Metode A: 45 sekunder nedtælling før start, kun fase 1 Port 1 er start. Port 1, 2 eller 3 er mål. Metode B1: Som Metode A. Metode B3: 45 sekunders nedtælling før start fase 1, og 45 sek. nedtælling før fase 2. Metode B4: 45 sekunder nedtælling før fase 1, og direkte til fase 2. Port 1 er start i fase 1 Port 1, 2 eller 3 er mål i fase 1. Port 1, 2 eller 3 er start i fase 2. Port 1, 2 eller 3 er mål i fase 2. Port 1 er start i fase 1. Port 1, 2 eller 3 er mål i fase 1og samtidig start i fase 2. Port 1, 2 eller 3 er mål i fase 2. Metode B5 og B6: B5 fungerer som en B1, med den ændring, at fx de bedste 12 ryttere fra Fase 1 går videre til omspring, uanset om de har fejl. Evt. medtages Fejl fra fase 1. Lysportenes rækkevidde er ca. 20 meter. Radiosignalernes rækkevidde er mindst 100 meter, dog afhængig af modtageforhold i dommertårnet.. Sørg altid ved opstilling på banen, for at der er kortest mulig afstand fra radiosenderne til pulten. Side 16

17 Opladning af batterier Batterierne er placeret nederst på standerne for at få tyngdepunktet ned. Herved bliver påvirkningen fra vinden mindre. På én opladning, holder batterierne til over 30 timers drift. Men det er kun lys-senderne, der bruger energi af betydning, så derfor er det en fordel at ombytte standerne mellem lyssendere og lysmodtagere ca. midtvejs i stævnet. OBS!! Afbryd altid de enheder, der ikke benyttes. Efter et stævne afmonteres lyshovederne af standerne, og placeres forsigtigt i en kasse. Batterierne skal oplades før et stævne, men skal også oplades efter et stævnet, idet de skal opbevares fuldt opladt. I batterikasserne sidder der en sikring. Den springer i tilfælde af kortslutning. Der er ekstra sikringer i en af batterikasserne. Der er markering nedenunder. Opladning sker med en speciel Bly-batteri-oplader. Denne må kun forbindes til et batteri ad gangen. Opladeren stilles på 12 Volt. Opladeren oplader batteriet så længe den grønne lysdiode lyser, - ( afhængig af fabrikatet af ladeapparatet. ) Batteriet tager ikke skade af, at laderen bliver siddende i batteristikket! Side 17

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

LIFEPAK 15 kvikguide

LIFEPAK 15 kvikguide LIFEPAK 15 kvikguide Refererer til infonetdok. 484884 På venstre side af skærmen sidder alle kabelindgange (pånær til padler) MONITORENS OPBYGNING Kapnograf (CO2) Saturation (Sp02) Blodtryk (NIBP) EKG

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Manual. MicroGate Tidtagning. Distrikt 1 Dansk Rideforbund

Manual. MicroGate Tidtagning. Distrikt 1 Dansk Rideforbund Manual MicroGate Tidtagning Distrikt 1 Dansk Rideforbund Version 1.0.0 Januar 2011 Indholdsfortegnelse Opsætning af MicroGate REI2... 3 Tilslutning af Stik... 3 Tænd/Sluk... 3 Indstilling af REI2... 4

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

FitLight Brugsanvisning. Version 1.95

FitLight Brugsanvisning. Version 1.95 FitLight Brugsanvisning Version 1.95 1. Opladning, opbevaring og transport 2. Opsætning af systemet 3. Afvikling af tilfældig sekvens 4. Programmering af sekvens 5. Afvikling af programmeret sekvens 6.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60 Rå fuldblod Dansk Tom Kristensen har sat sin underskrift midt på urskiven på Rosendahls nye Le Mans ur. Et ur der fortæller meget mere end tiden 24 timers løbet Le Mans er verdens mest rå racerløb for

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Elevskolen Annebergvej afholder

Elevskolen Annebergvej afholder Elevskolen Annebergvej afholder Dato: Søndag d. 07. februar 2016 fra kl. 10.00 Disciplin: Spring Klasse 1: 60-80 cm metode B3 Klasse 2: 30-50 cm metode S2 Klasse 3: Bomklasse i trav m. eller u. trækker/hjælper

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features

BRUGSANVISNING. Model: COMFORT ODSIF TEKNISKE DATA TIL DIGITAL GARDINSTANG MED FJERNBETJENING. Tekniske data. Features TEKNISKE DATA ODSIF Materiale - gardinstang Materiale - beslag Finish Stangdiameter Længde vægbeslag Længde loftbeslag Display Tekniske data Aluminium Jern Højglans, autolak Ø35 mm Standard 70 mm eller

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 02 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

Tele Radio T20/T60. Manual. Rev. IM-T20/T60-001-A1. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.

Tele Radio T20/T60. Manual. Rev. IM-T20/T60-001-A1. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio. Tele Radio T20/T60 Manual TELE RADIO ASIA China Tel. +86-(0)592-3111168 e-mail: b.sun@tele-radio.cn TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.com TELE RADIO AS Norway

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og redskabsovervågning Kapitel 12 side 72 Fangst- og redskabsovervågning Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om trawlet og fangsten. Oplysningerne bliver samlet på en skærm. Det kan være et

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Monteringsanvisning for betjeningstryk. Monteringsanvisning for betjeningstryk. Pin 1: GND Fælles stel Pin 2: DN - Ned Pin 3: UP - Op.

Monteringsanvisning for betjeningstryk. Monteringsanvisning for betjeningstryk. Pin 1: GND Fælles stel Pin 2: DN - Ned Pin 3: UP - Op. Vigtigt Monteringsanvisning for betjeningstryk Læs og forstå denne monteringsanvisning før betjeningstryk monteres. 1 2 3 Pin 1: GND Fælles stel Pin 2: DN - Ned Pin 3: UP - Op 1.0 Tastetryk med motherboards

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 04. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK - 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 04. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK - 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 04 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK - 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900A KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk Web: www.knop.dk Tlf.: 9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Applikationen Klip (dansk)

Applikationen Klip (dansk) Applikationen Klip (dansk) PMH Version 3.0-0315 Indhold 1 Manual 2 1.1 Vejledning................................. 2 1.1.1 Starten.............................. 8 1.1.2 Strækkene mellem posterne...................

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere