3F s ledighed i februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F s ledighed i februar 2012"

Transkript

1 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca fuldtidspersoner i februar (sæsonkorrigeret). Bruttoledigheden er nu på fuldtidsledige (sæsonkorrigeret), svarende til 11,2 procent. 3F har dobbelt så mange ufaglærte medlemmer som gennemsnittet og arbejdsløsheden blandt 3F erne er cirka dobbelt så høj som gennemsnittet. Alligevel får kun få arbejdsløse 3F ere uddannelse, når de aktiveres. 12 procent af de aktiverede 3F ere fik ordinær uddannelse i 2011, mens gennemsnittet for alle a-kasser var 10 procent. Uddannelsesindsatsen for ufaglærte bør prioriteres meget højere i beskæftigelsespolitikken, så langt flere får mere uddannelse i deres aktiveringsperioder. Det vil både give mening for de enkelte og for samfundet. Fra tidligere undersøgelser ved vi, at 3F s arbejdsløse medlemmer hellere end gerne vil i uddannelse Figur 1. Udviklingen i 3F s ledighed, sæsonkorrigeret Kilde: 3F s a-kasse. 1

2 3F s ledighed februar 2012 Den sæsonkorrigerede ledighed (bruttoledigheden) steg med ca fuldtidsledige i februar måned, hvilket svarer til en stigning på 0,5 procentpoint. Dermed er den seneste tendens med faldende ledighed i de sidste 3 måneder afbrudt, og nu er der fuldtidsledige, hvilket svarer til 11,2 procent. Dermed er ledigheden på niveau med december måned. Det er udelukkende mændene som i denne måned har oplevet en stigende ledighed, imens ledigheden blandt kvinderne er faldet en smule. Således steg ledigheden blandt mændene med 0,7 procentpoint, imens kvindernes ledighed faldt med 0,1 procentpoint. Trods den stigende ledighed blandt mændene, er kvindernes ledighed fortsat større end mændenes. Samtlige aldersgrupper har i denne måned oplevet stigende ledighed. Hårdest er det gået ud over de yngste aldersgrupper og det er fortsat de unge, som oplever den største ledighed. Tabel 1. Ledighedsoverblik for 3F i februar 2012 Sæsonkorrigerede tal Faktiske tal Bruttoledige Ledighedsprocent Bruttoledige Ledighedsprocent Dec. Jan. Feb. Dec. Jan. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb personer Procent personer Procent -- I alt 29,9 28,5 29,7 11,2 10,7 11,2 44,0 38,8 15,8 14,7 Mænd 20,3 19,0 20,3 10,5 9,9 10,6 32,6 27,9 16,3 13,8 Kvinder 9,6 9,5 9,4 13,0 12,9 12,8 11,4 10,9 14,6 13, år 2,1 2,2 2,3 13,9 14,2 15,3 3,5 3,0 21,6 20, år 2,7 2,6 2,8 12,4 12,2 13,2 4,2 2,4 18,5 11, år 6,4 6,0 6,3 11,5 10,9 11,5 9,6 8,1 16,1 14, år 8,1 7,6 7,8 10,1 9,6 9,9 12,0 10,3 14,3 13, år 9,5 9,0 9,3 11,8 11,2 11,7 13,0 12,1 16,1 15, år 1,2 1,1 1,2 7,8 7,1 7,7 1,6 1,6 10,8 10,9 Anm.: Den totale sæsonkorrigerede ledighed er indirekte fordelt på køn, mens aldersgrupperne sammenlagt ikke svarer til totalen da grupperne er korrigeret for sæson enkeltvis. Kilde: 3F s a-kasse 2

3 Analyse: For lidt uddannelse til ufaglærte arbejdsløse Arbejdsløsheden for 3F s medlemmer er cirka dobbelt så høj som for gennemsnittet i Danmark. Det skyldes, at de brancher 3F erne traditionelt er beskæftiget i, er hårdt ramt af den økonomiske krise. 3F har mange ufaglærte medlemmer, der oftere rammes af arbejdsløshed og i højere grad rammes af langtidsledighed. Tabel 2 viser uddannelsesfordelingen blandt medlemmerne i udvalgte a-kasser. Den samlede liste kan ses i bilaget. Det ses, at i 3F s a-kasse er halvdelen af medlemmerne ufaglærte, hvilket er den højeste andel blandt alle a-kasserne. Gennemsnitligt er knap en fjerdedel af de forsikrede ufaglærte og dermed er andelen af ufaglærte i 3F mere end dobbelt så stor. Tabel 2 viser også andelen af ufaglærte blandt de tre næststørste LO a-kasser (HK, FOA og Metal), for FTF s a-kasse og gennemsnittet i de to største AC a-kasser. Tabel 2. Uddannelsesfordelingen på udvalgte a-kasser, 2010 Erhvervsfaglig Ufaglært uddannelse Videregående uddannelser Akademikernes og Magistrenes A-kasse 3% 0% 97% Metalarbejderne 12% 85% 4% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 16% 43% 41% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 23% 62% 16% Fag og Arbejde (FOA) 26% 66% 8% Faglig Fælles A-kasse (3F) 50% 47% 3% i alt 23% 43% 34% Anm.: Personer med uoplyst uddannelse er talt med under ufaglærte. Videregående uddannelser er både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Kilde: AE på basis af Danmarks Statistik (RAS). I den aktuelle situation er arbejdsløsheden blandt 3F ere høj, det formelle uddannelsesniveau relativt lavt og udsigterne til at mange af de ufaglærte arbejdspladser, der er forsvundet under krisen, dårlige. Alt sammen faktorer der peger i retning af, at ufaglærte arbejdsløse i høj grad bør tilbydes uddannelse i øjeblikket både fordi der ikke er jobs til alle og fordi der er behov for et uddannelsesløft til at væbne arbejdsstyrken til fremtidens arbejdsmarked. I det lys er det tankevækkende, at kun knap hver 8. 3F er i aktivering er i ordinær uddannelse (12 procent). Tabel 3 viser andelen af de aktiverede, der var i ordinær uddannelse i På trods af, at 3F har cirka dobbelt så mange arbejdsløse som gennemsnittet 1, er andelen der har fået ordinær uddannelse kun en anelse højere end gennemsnittet (12% vs. 10% i gennemsnit). Sammenholder man tabel 2 og 3 er der ingen entydig sammenhæng imellem uddannelsesniveauet blandt de arbejdsløse og i hvor høj grad, de arbejdsløse aktiveres med ordinær uddannelse. Uddannelsesindsatsen for ufaglærte bør prioriteres meget højere i beskæftigelsespolitikken så langt flere får langt mere uddannelse i deres aktiveringsperioder. Det vil både give mening for de enkelte og for samfundet. 1 Ifølge Danmarks Statistik var arbejdsløsheden i januar måned 6,0 procent. I 3F er den 11,3 procent. 3

4 Tabel 3. Andel aktiverede i ordinær uddannelse i udvalgte a-kasser, 2011 I procent Akademikernes og Magistrenes A-kasse 2% Metalarbejdernes A-kasse 12% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 9% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 8% Fag og Arbejde (FOA) 17% Faglig Fælles A-kasse (3F) 12% A-kasse i alt 10% Kilde: Jobindsats.dk. Fra tidligere undersøgelser ved vi, at 3F s arbejdsløse medlemmer hellere end gerne vil i uddannelse jf. tabel 4. Som beskæftigelsessystemet i dag er skruet sammen, har kommunerne ikke økonomisk incitament til at prioritere uddannelse. Så mere uddannelse til ufaglærte vil kræve en national prioritering. Tabel 4. Motivationen til at tage uddannelse blandt 3F s arbejdsløse, januar 2012 Hvis det var en mulighed, ville jeg have brugt min ledighedsperiode til at uddanne mig til et højere fagligt niveau. Andel i procent Helt enig 52,5% Delvist enig 26,0% Hverken/eller 16,3% Delvist uenig 2,6% Helt uenig 2,7% Total 100,0% Anm.: Svar på rundspørge blandt 3F medlemmer, som enten er arbejdsløse eller lige har været arbejdsløse. Antal respondenter er 1182, hvoraf 93 har svaret ved ikke. Kilde: 3F og AnalyseDanmark 4

5 Bilag 1. Uddannelsesfordelingen på a-kasser, 2010 Ufaglært Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelser Alle 23% 43% 34% Business 18% 63% 19% Byggefagenes a-kasse 10% 88% 2% Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 4% 3% 93% Danske sundhedsorganisationer (DSA) 0% 0% 100% Det Faglige Hus 35% 51% 14% El-faget 7% 84% 9% Fag og Arbejde (FOA) 26% 66% 8% Faglig Fælles a-kasse (3F) incl. TIB 50% 47% 3% Frie Funktionærer (FFA) 29% 51% 20% Funktionærer og Servicefag 33% 59% 8% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 16% 43% 41% Fødevareforbundet NNF's a-kasse 45% 52% 3% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 23% 62% 16% Ingeniører (IAK) 2% 1% 97% Journalistik, Kommunikation og Sprog 10% 7% 83% Kristelig a-kasse 36% 50% 14% Ledere 22% 50% 28% Lærere (DLF-A) 5% 3% 93% Magistre (MA) 3% 0% 96% Metalarbejderne 12% 85% 4% Min A-kasse (tidl. STA og PROSA) 28% 43% 29% Selvstændige (DANA) 30% 51% 18% Selvstændige erhvervsdrivende (ASE) 28% 52% 20% Socialpædagoger 8% 8% 84% Teknikere 8% 40% 53% Økonomer (CA) 3% 2% 96% Akademikere (AAK) 2% 0% 97% AAK + MA 3% 0% 97% Anm.: Personer med uoplyst uddannelse er talt med under ufaglærte. Videregående uddannelser er både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Kilde: AE på basis af Danmarks Statistik (RAS). 5

6 Bilag 2. Andel aktiverede i ordinær uddannelse, 2011 Andel ledige, der får tilbudt uddannelsesaktivering Alle 10% A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 4% ASE 12% Akademikernes A-Kasse 2% BUPL, A-kasse 3% Business Danmarks A-Kasse 10% Byggefagenes A-Kasse 6% CA, A-kasse 3% Dana, A-Kasse For Selvstændige 11% Danske Sundhedsorganisationers A-kasse 3% Det Faglige Hus - A-kasse 13% El-Fagets A-Kasse 8% FOA - Fag og Arbejdes A-kasse 17% FTF- A-kasse 9% Faglig Fælles (3F) A-kasse 12% Frie Funktionærers A-kasse 11% Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse 10% Fødevareforbundet NNF s A-kasse 11% HK /Danmarks A-kasse 8% Ingeniørernes A-Kasse 3% Kristelig A-Kasse 13% Ledernes A-kasse 11% Lærernes A-kasse 7% Magistrenes A-Kasse 3% Metalarbejdernes A-Kasse 12% Min A-kasse 10% Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse 7% Teknikernes A-Kasse 10% A-kasse uoplyst 2% AAK + MA 2% Kilde: Jobindsats.dk. 6

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere