Intern Service - Budget BYGGESAGSGEBYRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern Service - Budget 07-10-2015 BYGGESAGSGEBYRER"

Transkript

1 BEREDSKAB Kommunale takster og gebyrer, som er frie Redningsberedskab Gebyr for udrykning til blinde alarmer - fastsættes i december ,00 Afventer BYGGESAGSGEBYRER Kommunale takster og gebyrer, som er frie Gebyrer for byggesagsbehandling Alt byggeri faktureres efter medgået tid på basis af tidsregistrering. Mindre bygninger (for eksempel garager, carporte og lignende mindre bygninger) er friholdt fra bestemmelsen og opkræves i stedet et fast gebyr. Byggesagsgebyr opkræves for byggesager i henhold til gældende bygningsreglement. Simple konstruktioner Garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne overdækninger og lignende byggeri som opføres i henhold til - BR10, kap , stk. 1, nr BR10, kap. 1.5, stk. 1, nr , ,00 Øvrige byggesager For eksempel enfamiliehuse, etagebyggeri, erhverv m.v. Gebyr pr. time 560,00 Gebyr for byggesagsbehandling efter tidsforbrug vil blive opkrævet i to rater. Første rate forfalder til betaling, når der træffes en afgørelse. Anden rate forfalder til betaling når bygningen endeligt kan tages lovligt i brug. Ved anmeldelsessager, hvor gebyret opkræves efter tidsforbrug, jf. kap. 1.12, stk. 6, forfalder gebyret til betaling, når byggearbejdet lovligt kan påbegyndes. For byggesager med fast gebyr, vil gebyret blive opkrævet, når der træffes en afgørelse. Ejendomsoplysninger BBR-ejermeddelelse (gebyrfrit for ejere og lejere) 70,00 70,00 Vurderings- og ejendomsskatteattest (cirkulærebestemt) 35,00 35, ee af-41cb-8397-fc7f81323f50

2 Bidrag til Parkeringsfond Vejen bys centerområde i henhold til kommuneplanen , ,00 Vejen bys øvrige byzoneområder i henhold til , ,00 kommuneplanen Brørup, Holsted og Rødding byers centerområder i.h.t , ,00 kommunerplanen Øvrige områder , ,00 Bliver den anlagte parkeringsplads almindelig tilgængelig for offentlig benyttelse, nedsættes beløbet til halvdelen af de anførte takster GIS GEODATA Digitale kort kan frit hentes fra Kortforsyningens hjemmeside: Vilkår for brug fra frie geografiske data kan findes på Geodatastyrelsens hjemmeside: Ønskes data leveret af kommunen, afregnes der et startgebyr og efter medgået tid, jf. taksterne for kortsamarbejdet Sydkort Startgebyr 195,50 Timepris 585,50 Du kan kontakte Vejen Kommunes GIS team for yderligere oplysninger AFFALDSHÅNDTERING Bidrag genbrugsplads og genbrugsbeholder pr. Inkl. Inkl. boligenhed pr. år Parcelhuse, stuehuse Administration 146,00 170,00 Genbrugsbeholder 280,00 280,00 Genbrugsplads 690,00 670,00 i alt 1.116, ,00 Rækkehuse Administration 131,00 153,00 Genbrugsbeholder 280,00 280,00 Genbrugsplads 620,00 603,00 i alt 1.031, ,00 Etageboliger Administration 110,00 128,00 Genbrugsbeholder 280,00 280,00 Genbrugsplads 520,00 502,50 i alt 910,00 910, ee af-41cb-8397-fc7f81323f50

3 Enkeltværelser Administration 73,00 85,00 Genbrugsbeholder 280,00 280,00 Genbrugsplads 350,00 335,00 i alt 703,00 700,00 Ekstra genbrugsbeholder ved behov Pris pr. boligenhed 280,00 280,00 Takster for erhverv på genbrugspladser Øvrige virksomheder Administration, inkl. gebyr til Miljøstyrelsen 238,00 200,00 Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil 1.700, ,00 I alt 1.938, ,00 Håndværkere og anlægsgartnere m.v. Administration, inkl. gebyr til Miljøstyrelsen 238,00 200,00 Genbrugsplads tilmeldeordning pr. bil 7.000, ,00 I alt 7.238, ,00 Klippekort for benyttelse af genbrugspladser Klippekort (10 klip). Et klip pr. bil eller trailer (3.500 kg). Affald på både bil og trailer = to klip 2.000, ,00 Jordfyld- og komposteringsplads Gebyr for aflevering af råjord pr. aksel 70,00 80,00 Gebyr for afleverring af muldjord pr. aksel 70,00 80,00 Særlige gebyr i henhold til affaldsbekendtgørelsen - Inkl. Inkl. tilsyn og oprydning pr. påbegyndt time Timepris administration 460,00 460,00 Timepris drift 360,00 360,00 Anden oprydning Efter regning Efter regning Dagrenovationstakster pr. år Inkl. Inkl. 140 l spand ugetømning 1.400, , l spand 14 dages tømning 600,00 540, l spand ugetømning 1.800, , l spand 14 dages tømning 800,00 720, l spand ugetømning 2.200, , l spand 14 dages tømning 1.000,00 900, l container uge tømning 3.700, , l container 14 dages tømning 1.800, , l container uge tømning 5.300, , l container 14 dages tømning 2.600, , l container 2 tømninger pr. uge - efter konkret vurdering , ,00 af Vejen Kommune Ombytning til anden spandestørrelse 350,00 350,00 Midlertidige afmeldninger pr. beholder 80,00 80,00 Erstatning af beholdere Spande 140 l, 190 l, 240 l - dagrenovation/genbrug 750,00 800, l container - genbrugsbeholder 2.600, , l container - genbrugsbeholder 2.600, , l/ 600 l container til dagrenovation opkræves af renovatør 3 76ee af-41cb-8397-fc7f81323f50

4 Dagrenovationstakster pr. år - store containere 4 m³ container, 14 dages tømning , ,00 4 m³ container, ugetømning , ,00 6 m³ container, 14 dages tømning , ,00 6 m³ container, ugetømning , ,00 8 m³ container, 14 dages tømning , ,00 8 m³ container, ugetømning , ,00 4 m³ pris pr. tømning 443,00 488,00 6 m³ pris pr. tømning 577,00 593,00 8 m³ pris pr. tømning 711,00 700,00 Genbrugsbeholder for kommunale institutioner-/ afdelinger Pap og papir fraktion 240 l spand 400,00 400, l spand 750,00 750, l spand 800,00 800,00 Glas og metalfraktion 240 l spand 700,00 700, l spand 1.000, , l spand 1.200, ,00 Almindelig spand med skillerum 240 l spand 420,00 420,00 Affald fra erhverv og private leveret direkte til Omlastestation Vejen (pr. ton) Småt brændbart 480,00 480,00 Stort brændbart 825,00 825,00 Fejlsorteret eller sammenblandet affald Tillæg for fejlsorteret/sammenblandet læs, pr. ton 0,00 450,00 Særhåndtering af affald Tillæg for særhåndtering af affald, pr. ton 0,00 300,00 Affald fra erhverv og private leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton) Restaffald til deponi 787,00 787,00 Slam > 30% tørstof 891,00 891,00 Slam 10-30% tørstof 1.099, ,00 Specialaffald (aspest, eternit) 891,00 891,00 PCB-holdigt affald (<50 mg/kg) 815,00 815,00 Ovennævnte takster opkræves af Esbjerg Kommune Heraf for alle takster er statsafgifter 475 kr./ pr. ton ekskl. 4 76ee af-41cb-8397-fc7f81323f50

5 Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde Kontrol af olieudskiller, pr. stk. 199,00 275,00 Kontrol og skimning af olieudskiller, pr. stk. 199,00 275,00 Kontrol og tømning af olieudskiller, pr. stk. 199,00 275,00 Kontrol af sandfang, pr. stk. 199,00 275,00 Bundtømning af sandfang, pr. stk. 199,00 275,00 Kontrol af magasinbrønd, pr. stk. 199,00 275,00 Bundtømning af magasinbrønd, pr. stk. 199,00 275,00 Deklarationsgebyr, pr. deklaration 100,00 115,00 Destruktionspris for det opsugede materiale, pr. kg. 0,84 0,84 Ekstra ordinære tømninger, pr. time 566,00 566,00 Ovennævnte takster opkræves af Esbjerg Kommune Farligt affald Farligt affald afleveret direkte på Vejen Kommunes 5,00 6,00 genbrugspladser, pris pr. kg. Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering Deklarationsgebyr, pr. deklaration 100,00 115,00 Håndteringstillæg II, pr. kg. 0,50 Udgået Håndteringstillæg I, pr. kg. 1,00 1,30 Transportgebyr til behandlere, pr. kg. 0,50 0,25 Fast mindste gebyr pr. aktivitet Håndteringstillæg, pr. deklaration 0,00 200,00 Afhentningsgebyr, pr. afhentning 0,00 450,00 Særlige ydelser Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering, pr. 0,00 500,00 påbegyndt time Til ovennævnte priser tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald. Ovennævnte takster opkræves af Esbjerg Kommune Stadepladser til torvehandel 1 stadeplads (svarer til 1 parkeringsplads) 2,5 m x 5 m Fast stadeplads pr. kvartal - Brørup, Holsted og Rødding 152,00 154,00 Fast stadeplads pr. kvartal - Vejen 301,00 306,00 Stadeplads for en enkelt torvedag - Brørup, Holsted og Rødding 18,00 20,00 Stadeplads for en enkelt torvedag - Vejen 35,00 36,00 Gebyr for vandløbsreguleringer, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering mv. Gebyrets størrelse 2% af anlægsudgiften. Der opkræves et minimumsgebyr.* 6.280,06 Gebyr for miljøgodkendelser og -tilsyn af virksomheder og husdyrbrug. Timesatser på brugerbetaling for godkendelse og tilsyn, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.* 308,70 Kommer senere Kommer senere 5 76ee af-41cb-8397-fc7f81323f50

6 Gebyrer vejområdet Behandling af ansøgninger efter privatvejsloven 1.000, ,00 Behandling af ansøgninger om særlig servicevejvisning 900,00 900,00 Årligt gebyr for drift og vedligehold af særlig servicevejvisningsskilt 500,00 500,00 *Fastsættes primo 2016 BIBLIOTEKER Kommunale takster og gebyrer, som er frie Bibliotekerne: 1-7 dag Børn 5,00 5,00 Voksne fra 15 år 10,00 10, dage (1. hjemkaldelse) Børn 15,00 15,00 Voksne fra 15 år 30,00 30, dage (2. hjemkaldelse) Børn 50,00 50,00 Voksne fra 15 år 100,00 100,00 Efter 35 dage (Regning) Børn 100,00 100,00 Voksne fra 15 år 200,00 200,00 Afhentning/inkasso ved bud - yderligere Børn 100,00 100,00 Voksne fra 15 år 100,00 100,00 DAGPASNING OG SKOLEFRITIDSORDNINGER Kommunale takster og gebyrer, som er frie Opkræves over 12 månedlige rater Dagpleje: (0-3 årige) fuldtids 48 timer 2.315, ,00 Småbørnspladser i flex-institutioner: (0 3 årige) fuldtids 2.315, ,00 Moduler børnehavebørn: (3-6 årige) fuldtids 1.549, ,00 Moduler førskolebørn i SFO: Fuldtids: månedsrater april, maj og juni 1.549, ,00 Skolefritidsordninger: Opkræves over 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri Morgenpasning 489,00 460,00 Eftermiddagspasning 912,00 858,00 Fuldtidsplads 1.400, ,00 Udvidet Skolefritidsordning (4.-6. klasse) Opkræves over 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri Morgenpasning 489,00 460,00 Eftermiddagspasning 441,00 449,00 Fuldtidsplads 929,00 909,00 Sommerferiepasning i juli måned - pr. uge dog max månedstakst 589,00 599, ee af-41cb-8397-fc7f81323f50

7 UNGDOMSSKOLEN OG MUSIKSKOLEN Kommunale takster og gebyrer, som er frie Ungdomsskolen: Gebyr for knallertkørekort inkl. førstehjælpskursus 600,00 600,00 Musikskolen: Babyrytmik 3-11mdr. (8 uger) 420,00 427,00 Småbørn (Musikalsk Legestue 1-2 år) (8 uger) 0,00 427,00 Småbørn (Musikalsk Legestue 3-5 år) (25 uger) 812,00 825,00 Musikalsk Grundskole og Værksted (30 uger) 974,00 990,00 Soloundervisning 25 min (36 uger) 3.644, ,00 Små hold -2 elever i 30 min eller 3 elever i 45 min (36 uger) 2.188, ,00 Soloundervisning - talentlinien 45 min (36 uger) 5.464, ,00 Talentspirerordningen * 45 min. (36 uger) 4.384, ,00 Store hold med minimum 6 elever (guitar og blokfløjte) ( ,00 0,00 uger) Kor 392,00 398,00 Kun sammenspil 392,00 398,00 Instrumentleje 502,00 510,00 Søskenderabat: Der betales fuld pris for det dyreste tilbud - andre søskende betaler 1/2 pris For instrumental- og sangelever i musikskolen er deltagelse i sammenspil, kor og teori/hørelære gratis SOCIAL OG ÆLDRE Kommunale takster og gebyrer, som er frie Madservice pr. dag Hovedret og biret 58,00 * Lille portion hovedret og biret 57,00 * Hovedret 46,00 * Lille hovedret 45,00 * Biret 12,00 * Platte (3/2 rugbrød) 30,00 * Udbringning pr. hovedret 4,00 * Tilvalg: Proteindrik, ½ l 15,00 * Gæsteportioner, hovedret 46,00 * Gæsteportioner, hovedret og biret 58,00 * *) afventer fornyet gennemgang af Madservice Vejen 7 76ee af-41cb-8397-fc7f81323f50

8 Madservice på ældrecentre pr. dag Madservice: Morgenmad 14,00 * Hovedret og biret 55,00 * Hovedret 43,00 * Aftensmad 31,00 * Mellemmåltider/kaffebrød/lune retter 13,00 * Fuld forplejning/døgnkost* 129,00 * Gæsteportioner, hovedret 43,00 * Gæsteportioner, hovedret og biret 55,00 * Fuld forplejning omfatter følgende måltider: Morgenmad med drikkevarer til formiddagen 14,00 * Middagsmad, almindelig portion hovedret og biret 55,00 * Eftermiddagskaffe, kaffe og kaffebrød 13,00 * Aftensmad 31,00 * Aftenskaffe, kaffe og småkage 13,00 * 1 stk. frugt pr. dag - 2 kr. 3,00 * I alt 129,00 * *) fastsættes i Byrådet nov./dec. Plejehjemmet Lundtoft: Husleje: Boligtype 1 max. husleje pr. måned 2.770, ,00 Boligtype 1 10% heraf pr. måned 277,00 286,00 Boligtype 2 max. husleje pr. måned 3.321, ,00 Boligtype 2 10% heraf pr. måned 332,00 343,00 Varmeudgift: Boligtype 1 pr. måned 333,00 325,00 Boligtype 2 pr. måned 399,00 389,00 El: Boligtype 1 pr. måned 239,00 250,00 Boligtype 2 pr. måned 287,00 300,00 Vand: Vand 100,00 102,00 Valgfrie ydelser: Vaskeservice pr. måned: Enlige 189,00 192,00 Samboende 331,00 336,00 Rengøringsartikler - pr. måned 61,00 62,00 Midlertidigt ophold Samlet takst pr. dag for vask af kropstøj samt diverse artikler (rengøringsartikler, køkkenrulle, toiletpapir, affaldsposer, viskestykker, håndklæder, linned, engangsklude) 16,00 16,00 Fast ophold: Beboere med fast ophold på plejecenter: 1) Vask af kropstøj 9,00 9,00 1) Da Lundtoft er et plejehjem beregnes en fast månedlig takst 8 76ee af-41cb-8397-fc7f81323f50

9 Kørsel: Kørsel tur/retur dagcenter 38,00 39,00 Kørsel demensdaghjem 38,00 39,00 Forplejning demensdaghjem 47,00 48,00 Voksenbetalt barnepige Timeløn til Voksenbetalt barnepige 116,25 118,00 Egenbetaling pr. time til voksenbetalt barnepige 30,00 30,50 Omsorgstandpleje - årligt (cirkulærebestemt) 485,00 Afventer Specialtandpleje - årligt (cirkulærebestemt) 1.795,00 Afventer BORGERSERVICE Kommunale takster og gebyrer, som er frie Sygesikring og folkeregister (cirkulærebestemt) Sundhedskort 190,00 Afventer Legitimationskort 150,00 150,00 Folkeregisteroplysning 75,00 Afventer Bopælsattest 75,00 Afventer Opkrævningsgebyrer Rykkergebyr i henhold til den kommunale gebyrlov 250,00 250,00 Rykkergebyr i henhold til renteloven 100,00 100,00 Klagenævn (cirkulærebestemt - reg. efter nettoprisindeks) Sager til beboerklagenævn, gebyr - fastsættes i november 141,00 Afventer 2015 Sager til huslejenævn - fastsættes i november ,00 Afventer Pas (cirkulærebestemt) Voksne mellem 18 og 65 år 600,00 600,00 Børn og unge under 18 år 115,00 115,00 Voksne over 65 år (for personer født før er 350,00 350,00 aldersgrænsen 67 år) Fingeraftryk til pas 26,00 Afventer Billede til pas 110,00 110,00 Køreprøver (cirkulærebestemt) Teori- og praktisk prøve, pr. prøve 600,00 600,00 Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig 600,00 600,00 med køreprøve til bus, pr. prøve Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med 280,00 280,00 påhængskøretøj Kontrollerende køreprøve 890,00 890,00 Afholdelse af kørelærerprøver, pr. kategori 340,00 340,00 Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 460,00 460, ee af-41cb-8397-fc7f81323f50

10 Fornyelse og ombytning af kørekort (cirkulærebestemt) Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280,00 280,00 Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus 155,00 160,00 med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år. Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280,00 280,00 Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280,00 280,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år 50,00 50,00 Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af 0,00 0,00 helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120,00 120,00 Andre kørekort (cirkulærebestemt) Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) 170,00 170,00 Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 280,00 280,00 Udstedelse af internationalt kørekort 25,00 25,00 Vielser Vielser af udenlandske statsborgere 500,00 500,00 Vielser udenfor rådhuset 250,00 + kørsel 250,00 + kørsel ØVRIGE Takster og gebyrer inkl. 25 % Rottebekæmpelse (promille af ejendomsværdien) 0, , Cirkuspladser Der opkræves et gebyr pr. dag + strøm- og vandforbrug (hvor der er mulighed herfor) for udlån af alle kommunalt ejede arealer til nedenstående arrangementer: - Omrejsende tivolier - Omrejsende cirkus - Festivals - Koncerter - Shows Der dispenseres for betaling af afgift ved ikke-kommercielle arrangementer Taxikørsel (lovbestemt) Taksterne prisreguleres hvert år pr efter Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året forud. - Behandling af ansøgning om taxitilladelse - Udstedelse af taxitilladelse eller godkendelse - Førerkort - Påtegning af toldattest - Trafikbog - Tilladelsesnummerplade, grøn 800,00 pr. dag 800,00 pr. dag Kommer senere 10 76ee af-41cb-8397-fc7f81323f50

Økonomi 10/12/ , Afventer

Økonomi 10/12/ , Afventer BEREDSKAB Kommunale takster og gebyrer, som er frie 2016 2017 Redningsberedskab Gebyr for udrykning til blinde alarmer - fastsættes i december 2016 5,195.00 Afventer BYGGESAGSGEBYRER Kommunale takster

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2016 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt 14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:

Læs mere

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 527 535 Entrébaserede

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

TEKNIK & MILJØUDVALGET

TEKNIK & MILJØUDVALGET 1 TEKNIK & MILJØUDVALGET TAKSTBLAD 2016 Dagrenovation (ekskl. moms) Dagrenovation - restaffald Tømningspriser 14 dages tømning: Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad) 880,00 880,00 Enkelt restaffaldsstativ

Læs mere

Takster 2014. SFO, Morgenmodul alene 246 kr. 248 kr. SFO, Morgenmodul tilkøb 124 kr. 125 kr.

Takster 2014. SFO, Morgenmodul alene 246 kr. 248 kr. SFO, Morgenmodul tilkøb 124 kr. 125 kr. er Børne- og Kulturområdet Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune erne angiver betalingen pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder. Pr. 1/1 Pr. 1/9 Dagpleje, fuldtidsplads 2.487 kr.

Læs mere

Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016

Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016 Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016 I det reviderede takstbilag er for alle udvalgsområder angivet takster for både 2015 og 2016 Derudover er taktbilaget revideret for BY's

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-2015

Takstkatalog budget 2012-2015 Takstkatalog -2015 Takstkatalog -2015 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner* Dagpleje, heltid 2.687,00 2.899,00 Dagpleje, deltid 1.923,00 2.074,00 Vuggestue, int. Institutioner,

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Social...

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2012 Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2012 Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *) incl. moms

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2012 2011

TAKSTOVERSIGT 2012 2011 TAKSTOVERSIGT BØRN OG UNGE Børnehave Fultidsbørnehave (50 timer) pr. mdr. i 11 mdr. 1.581,00 1.529,00 Deltidsbørnehave (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr. 1.186,00 1.147,00 Deltidsbørnehave (25 timer) pr.

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00

Læs mere

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke

Takstoversigt. Takst 2013 Takst 2014. Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Takstoversigt Takst 2013 Takst 2014 Spildevandsanlæg Kloaktilslutning - Standard Vandafledningsbidrag Bidrag for tømning af septiktanke Se særskilt takstblad på www.rebildforsyning.dk Renovation m.v. *)

Læs mere

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort

Behandling af ansøgning om nye tilladelser, godkendelser eller 642,00 Takster til trafikførerkort Takster Økonomiudvalget Miljøtilsyn og miljøgodkendelse (momsfrit): For godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug 286,28 Prisen reguleres omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af

Læs mere

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område Takster Teknisk område Havnen (ekskl. moms) Leje af nedhus, pr. måned 180,00 176,00 Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev 3.540,00 3.514,00 Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev 1.775,00 1.757,00 Gæstebåde

Læs mere

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016

Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 Takstoversigt Takst 2015 Takst 2016 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.100,00 *) 1.010,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2. TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.021,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

5. december 2014. Takstoversigt 2015. Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 5. december 2014 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 RENOVATIONSAFGIFT FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsafgiften er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år inkl. moms Enfamiliebiliger total (100

Læs mere

Takstblad til budget 2012

Takstblad til budget 2012 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. Takstblad til budget 2012 Spildevand: Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand

Læs mere

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter

Læs mere

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune

Budget 2008 Takstblad Syddjurs Kommune Takstblad til budget 2008 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. Forsyningsvirksomhed. Kloak: (inkl. moms) Standardtilslutningsbidrag 50.128,36 kr. 52.404,50 kr. Fast bidrag. 664,25 kr. 687,50

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder

TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Budget -19 Økonomiudvalget Administration Kategori 1 - Simple konstruktioner Byggeri, jf. BR10, kap. 1.3.1 og 1.5 1.1. Garager, carporte, udhuse incl. tilbygninger. Overdækkede terrasser Gebyret betales

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2014 2015 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget -2020 Område ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav -

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2012 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune. - hegnsyn pr. Budget -21 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til er i samt oversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder er rettet mod borgere og virksomheder. ne er fastsat i overensstemmelse med

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017

Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 Takstoversigt Takst 2016 Takst 2017 *) incl. moms *) incl. moms Renovation m.v. Dagrenovationstakster: Container tømning - hver uge - 70 L kr./år 1.010,00 *) 1.060,00 *) Container tømning - hver uge -

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*).

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstoversigt Denne oversigt viser takster i Greve Kommune for 2016 og 2017. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet indeholder takster

Læs mere

SKATTER OG AFGIFTER. 1.775,00 Afventer Sundhedsministeriets. cirkulæreskrivelse Specialtandpleje pr. år

SKATTER OG AFGIFTER. 1.775,00 Afventer Sundhedsministeriets. cirkulæreskrivelse Specialtandpleje pr. år SKATTER OG AFGIFTER Skatter og afgifter 2014 2015 Personskat procent 24,9 24,9 Kirkeskat procent 0,87 0,87 Grundskyld promille 21,038 21,038 Grundskyld på produktionsjord promille 6,238 6,238 Dækningsafgift:

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7 TAKSTBLAD 2014 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 3 Tømningsordning for septiktanke... 4 Renovation... 5 Renovation... 6 Renovation, erhverv... 7 Gebyrer... 8 Varme Driftsbidrag: Priser

Læs mere

Budget 2010. Takstoversigt

Budget 2010. Takstoversigt Budget 2010 Takstoversigt Takstoversigt 1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2010 Takster 2009 Bemærkninger Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1125,00 1125,00 Lovbestemt Administrationen i

Læs mere

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS.

Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice (Nets) umiddelbart før forfaldsdato, med mindre ejendommen er tilmeldt PBS. Prisblad 2017 Betalingsdato: Ejendomsskat betales i januar og juli måned med forfaldsdato den 1. og sidste rettidige betalingsdatoer den 12. januar og 10. juli 2017. Indbetalingskort udsendes via Betalingsservice

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen

TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen TAKSTOVERSIGT Økonomi,Hadsund 24. september 2009 Henrik Sørensen I budgettet for 2010 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.248,00

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Oplysninger: Ejendomsskatte- og vurderingsattester pr. att. 60 Forbrugsafgiftsopkrævning pr. att. 60

Oplysninger: Ejendomsskatte- og vurderingsattester pr. att. 60 Forbrugsafgiftsopkrævning pr. att. 60 Økonomiudvalget Enhed Takst budget 2008 Furesø Nyttehaver Jonstrup Pensionister og efterlønsmodtagere betaler ikke. (Ikke udlejede haver er ifølge lejeaftalen fritaget for betaling til kommunen.) pr. have

Læs mere

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune.

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2017 samt takstoversigt for 2016 i Lejre Kommune. Budget -20 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Dato: 26-08- J.nr.: 16/10850 Takstkatalog Denne oversigt indeholder forslag til takster i samt takstoversigt for i Lejre Kommune. Takstbladet indeholder

Læs mere

Ryget Skovby pr. have 300 300. Gregersminde pr. have 114 250. Trafikbøger pr. stk. 80. Bevillingsnummer plader pr. stk. 90. Førerkort pr. stk.

Ryget Skovby pr. have 300 300. Gregersminde pr. have 114 250. Trafikbøger pr. stk. 80. Bevillingsnummer plader pr. stk. 90. Førerkort pr. stk. for 2010 Økonomiudvalget Nyttehaver Jonstrup Pensionister og efterlønsmodtagere betaler ikke. (Ikke udlejede haver er ifølge lejeaftalen fritaget for betaling til kommunen.) pr. have 300 300 Ryget Skovby

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

Takstoversigt budget

Takstoversigt budget Takstoversigt budget 2013-16 kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 2.985 Vuggestuer 3.030 x Børnehaver 1.636 x Fritidshjem, Hovedgaden 1.389 SFO 1.636

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt

TAKSTOVERSIGT. Takstoversigt TAKSTOVERSIGT DAGTILBUD Dagpleje: Dagpleje - fuldtidsplads pr. måned 2.450,00 kr. 2.490,00 kr. Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave - fuldtidsplads pr. måned 1.660,00 kr. 1.690,00 kr. Småbørnsgruppe i

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse. Sydthy Svømmebad. Der pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien Promille 0,035 0,035. Muldvarpe og mosegrise:

Skadedyrsbekæmpelse. Sydthy Svømmebad. Der pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejendomsværdien Promille 0,035 0,035. Muldvarpe og mosegrise: TAKSTOVERSIGT 2016 Taksterne for 2016 er foreløbige, da ændringer som følge af sommerens lov- og cirkulæreprogram endnu ikke er indregnede. herudover kan der inden buddgetvedtagelsen komme nye pris- og

Læs mere

Forslag til takstark Budget 2014

Forslag til takstark Budget 2014 ark Budget 2014 Revideret 25/11 2013 Gældende i 2013 2014 SPILDEVAND OG VAND: Den kommunale kloakforsyning og vandforsyning varetages af Frederikssund Forsyning A/S Taksterne fastsættes af selskabets bestyrelsen,

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2009

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2009 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2009 Børnepasning: Daginstitutioner og dagpleje: Fuld tid 1.545,00 1.642,00 25 timer 945,00 Udgår 35 timer 1.193,00 1.422,00 Småbørnspladser

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012

Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 Takstoversigt 1. Takster, der skal godkendes af Kommunalbestyrelsen 2011 2012 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 Antennemaster: Leje pr. år pr. antenneenhed 16,75 2.500,00

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Ejendomsoplysninger og - attester Ejendomsoplysninger 400 --- 410 --- Byggesagsgebyrer Indbetaling til Parkeringsfond Mindstegebyr for tilladelser og anmeldelsessager undtaget landbrugsdrift og avlsbygninger

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

Side 3. Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019

Side 3. Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 Takstoversigt 2016 Side 3 Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 ØKONOMIUDVALGET YDELSE: ADMINISTRATION ENHED TAKST TAKST SERVICEOPKRÆVNINGER: * Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2016 udmøntes

Læs mere

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø

TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø TAKSTOVERSIGT Teknik og Miljø I budgettet for 2011 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Teknik og Byg (ikke momsregistreret virksomhed) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner:

Læs mere

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Art Jammerbugt Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Art Jammerbugt Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE Art Jammerbugt Brovst Fjerritslev Pandrup Aabybro Trekroner vandværk incl. statsafgift og moms: Målerleje 62,50 62,50 Fast afgift 687,50 687,50 Forbrugsafgift pr. m3 5,00 5,00

Læs mere

Forslag til takster 2010

Forslag til takster 2010 Forslag til takster 2010 Spildevand Foreløbige Område Takster i 2009 takster i 2010* Tilslutningsbidrag: Kun spildevand 34.132,60 Tilslutningsbidrag: Både regn-og spildevand 56.887,66 Fast afgift 625,00

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Brugerbetalinger / takster 2013

Brugerbetalinger / takster 2013 Brugerbetalinger / takster BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.092 Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.329 Frokostordning 888 Børnehaver: Heldags 1.679

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010 Taksthæfte SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord *) 12,30 12,15 0 / 00 Dækningsafgift

Læs mere

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 910,00 910,00 x Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-385,00-385,00 x Sommertillæg for

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2. 6. Takstoversigt 2009 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder,

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere