IDAP manual Analog modul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDAP manual Analog modul"

Transkript

1 IDAP manual Analog modul Dato: :01:06

2 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder gennemgås i denne manual. INDLEDNING ANALOGE PUNKTER SØGNING AF ANALOGE PUNKTER ANALOGT PUNKT MANUEL Detalje for manuelt analogt punkt Rediger manuelt analogt punkt Nyt manuelt analogt punkt ANALOGT PUNKT MAESTRO Detalje for Maestro analogt punkt Rediger Maestro analogt punkt Nyt Maestro analogt punkt PROFILER PROFIL SØGNING DETALJE FOR PROFIL REDIGER PROFIL NY PROFIL DETALJE FOR ANALOGT PUNKT PÅ PROFIL REDIGER ANALOGT PUNKT PÅ PROFIL TILFØJ ANALOGT PUNKT TIL PROFIL KURVER OG STATISTIK VALG AF DATA KURVE VISNING STATISTIK VISNING

3 1 Analoge punkter Analoge punkter i systemet kan deles op i to grupper: 1. Manuelle punkter til indtastning 2. Maestro punkter, som opsamles automatisk Punkter i den første gruppe kan direkte administreres, herunder oprettes og redigeres, i grænsefladen. Maestro punkter er fuldt tilgængelige gennem grænsefladen, men oprettelse skal foregå manuelt på database niveau (se afsnit 1.3.3), mens redigering kun er muligt i meget begrænset omfang via grænsefladen. I den følgende beskrivelse af administrationen af analoge punkter vil der derfor blevet skelnet mellem punkter af de to typer. 1.1 Søgning af analoge punkter Indgangssiden til administrationen af analoge punkter er søgesiden herfor, hvor både alle analoge punkter fra begge grupper kan udsøges. Søgningen viser område, KKS nummer, beskrivelse, den sidst opsamlede værdi, samt enheden for hvert punkt. Disse kolonner, bortset fra den sidst opsamlede værdi, er søgbare med fritekstsøgning. Ligeledes vises enten skaleringen for det analoge punkt i form af minimum og maksimum, eller tidsstemplet for den sidst opsamlede værdi. Hvilken af disse kategorier der skal vises, vælges med en valgboks. 2

4 Figur 1 Søgning af analoge punkter med skalering I Figur 1 er vist et eksempel på søgning af analoge punkter med skalering. Tilsvarende er der i Figur 2 vist et eksempel med tidsstempel. 3

5 Figur 2 Søgning af analoge punkter med tidsstempel Endelig er det muligt, uafhængigt af andre søgekriterier, at tilvælge visningen af ekstra punkt info for de udsøgte analoge punkter. Dette er kun relevant for Maestro punkter. Et eksempel på denne søgning er vist i Figur 3. Betydningen af de forskellige felter i søgningen er forklaret i Figur 4 med efterfølgende tekst. Ved klik på et givent punkt i den udsøgte liste, linkes der til detalje siden for det valgte punkt. Er der valgt et manuelt punkt linkes til detalje siden for et manuelt punkt (1.2.1). Tilsvarende linkes der til detalje siden for et Maestro punkt (1.3.1), såfremt der er valgt et punkt af denne type. Et nyt manuelt punkt kan oprettes ved klik på knappen Nyt målepunkt. Herved linkes til siden Nyt manuelt analogt punkt (1.2.3). 4

6 Figur 3 Søgning af analoge punkter med ekstra punkt info Figur 4 Forklaring af felter i søgning af analoge punkter med ekstra punkt info 5

7 Forklaring på søgningen med ekstra punkt info tager udgangspunkt i data for analogt punkt 32AEA03CE502/X1 (nederst) Af ovenstående eksempel kan man se, at der har været en fejl d.13/4/2005, men da feltet Sidste læsning er senere, nemlig d.21/4/2005 er denne fejl nu uden betydning. Man kan se at læse opløsningen er konfigureret til 15 sekunder. Dette betyder, at når WMLS spørger på data i Maestro, fx fra kl.10:00 til 10:05, fås 21 logninger tilbage, nemlig fra 10:00:00 og til og med 10:05:00 med 15 sekunder imellem hver logning. Når disse data forsøges indsat i databasen, kontrollerer IDAP om værdien har ændret sig med mere end hysteresen. Hvis den ikke har ændret sig gemmes logningen ikke. Dette betyder, at der i dette datasæt på 21 logninger måske kun gemmes 5 eller 6 datarækker eller måske slet ingen. I eksemplet kan man se, at den aktuelt gemte værdi har tidsstemplet 21/4/ :39:15 og værdien 130,859. Tidsstemplet for sidste succesfulde læsning er 21/4/ :10:45. Dette betyder altså at den analoge værdi ikke har ændret sig med mere end 0,3% (den aktuelt indstillede hysterese) i tidsrummet 08:39:15 og til 10:10:45 (sidste succesfulde læsning fra Maestro). 6

8 1.2 Analogt punkt manuel Detalje for manuelt analogt punkt Figur 5 Detalje for manuelt analogt punkt På detalje siden vises de valgte stamdata for det manuelle analoge punkt. Ligeledes vises tidspunktet for sidste redigering af det analoge punkt, samt initialerne for den bruger der udførte handlingen. Med knappen Retur linkes der tilbage til søgningen af analoge punkter. Med knappen Rediger linkes til siden for redigering af et manuelt analogt punkt. 7

9 1.2.2 Rediger manuelt analogt punkt Figur 6 Rediger manuelt analogt punkt Ved redigeringen af et manuelt analogt punkt kan alle stamdata direkte redigeres. Dette gælder både KKS nummeret, området, beskrivelsen, minimum og maksimum, samt enheden. Med knappen Fortryd annulleres redigeringen, og der linkes tilbage til detalje siden for det manuelle analoge punkt. Tilsvarende opdateres det analoge punkt med knappen Gem, hvorved de redigerede data gemmes som stamdata herfor. Efterfølgende linkes tilbage til detalje siden for punktet. Det er ikke muligt at slette et analogt punkt. 8

10 1.2.3 Nyt manuelt analogt punkt Figur 7 Opret nyt manuelt analogt punkt Ved oprettelsen af et nyt manuelt punkt kan der angives værdier alle stamdata for punktet. Imidlertid er felterne minimum, maksimum og enhed valgfrit, og der er således ikke krævet en værdi i disse felter. Såfremt der ønskes angivet et minimum og/eller et maksimum, skal dette gøres med numeriske værdier. Med knappen Fortryd annulleres oprettelsen, og der returneres til søgesiden for analoge punkter. Tilsvarende gemmes det nye analoge punkt med knappen Gem, hvorpå der linkes til detalje siden for det oprettede punkt. 9

11 1.3 Analogt punkt Maestro Detalje for Maestro analogt punkt Figur 8 Detalje for Maestro analogt punkt I lighed med detalje siden for et manuelt analogt punkt vises her de valgt stamdata samt et redigerings stempel for det analoge punkt. Ud over stamdata for KKS nummer, område, beskrivelse, minimum, maksimum og enhed, som også findes for et manuelt analogt punkt, findes der for et Maestro punkt tillige en hysterese %, som angiver hvor meget en målt værdi skal afvige fra den foregående opsamlede værdi, før den målte værdi opsamles. Dette gøres for at minimere mængden af opsamlede data uden differentialer. Med knappen Retur linkes der tilbage til søgningen af analoge punkter. Med knappen Rediger linkes til siden for redigering af et Maestro analogt punkt. 10

12 1.3.2 Rediger Maestro analogt punkt Figur 9 Rediger Maestro analogt punkt Ved redigering af et analogt Maestro punkt er det kun muligt at ændre hysteresen. Dette er nødvendigt for at kunne tune dataopsamlingen. Med knappen Gem opdateres hysteresen for det analoge punkt, og linker til detalje siden for punktet, mens knappen Fortryd annullerer redigeringen, og ligeledes linker til detalje siden Nyt Maestro analogt punkt Systemet giver ikke mulighed for at oprette nye Maestro analoge punkter direkte i grænsefladen. Oprettelsen skal i stedet ske direkte i databasen bag systemet. I databasen åbnes tabellen tbltagnames, hvori punktet skal oprettes. Designet for denne tabel er vist i Figur

13 Figur 10 Tabel design for tabellen tbltagnames til brug ved manuelt oprettelse af Maestro analogt punkt Der skal nu angives følgende i en ny række i tabellen: 1. Der skal indtastes et navn i kolonnen: vchrtagname, fx [32AEA01CE201/X1] hvor X1 er det afledte underpunkt på Maestro ens tag blok. 2. Der skal indtastes en hysterese i kolonnen: dechysteresis, normalt fx [0,3], som skal være mellem [0,00] og [100,00] 3. Der skal indtastes et system navn i kolonnen: vchrsystem, Dette skal være [Maestro] idet dette er kriterium for at WMLS servicen medtager dette punkt i sin konfiguration. 4. Der skal indtastes en opløsningstid for punktet i kolonnen: vchrresolutiontime, normalt fx [00:00:15.000]. Dette betyder at datasættes fra Maestro datalager vil blive hentet med 15 sekunder imellem hvert punkt. Formatet for feltet er således hh:mm:ss:ms. 12

14 2 Profiler IDAP benytter profiler til at kategorisere data. Herved kan forskellige analoge punkter, både Maestro og manuelle punkter, sammenholdes i en profil, og data herfor kan sammenholdes i forbindelse med monitorering eller udtrækning. En profil består dels af en header indeholdende navn og beskrivelse, samt farveopsætning til brug ved grafisk visning af profil data. Og dels indeholder en profil et antal analoge punkter med tilhørende data til brug ved grafisk repræsentation. 2.1 Profil søgning I profil søgningen vises en søgbar liste over aktuelle aktive profiler i systemet. For hver profil vises information om hvilken bruger, som har oprettet profilen, samt navn og beskrivelse for profilen. Disse tre kolonner er alle søgbare med fritekstsøgning. 13

15 Figur 11 Profil søgning Ved klik på en given profil, linkes til detalje siden for profilen. Med knappen Ny profil linkes til siden for oprettelsen af en ny profil (2.4). 14

16 2.2 Detalje for profil Figur 12 Detalje for profil Detalje siden for en profil, som vist på Figur 12, indeholder to områder: 1. Profil header 2. Analoge punkter på profil. I header området vises profilen navn og beskrivelse, samt en grafisk visning af hvilke farver der er valgt for baggrund, tekst og grid. Disse farver benyttes i forbindelse med visning af kurver med profil data. Endelig indeholder header området informationer med bruger initialer og tidsstempel for oprettelse og redigering af profilen. Ud over visning af header data indeholder området også et antal knapper: Retur linker tilbage til profil søgningen. Rediger sætter profilen i redigerings tilstand. 15

17 Vis kurver og statistik linker til valg af data for kurver og statistik (3.1) med den aktuelle profil forvalgt. I området med analoge punkter på profilen vises en liste over de analoge punkter, som aktuelt er valgt på profilen. For hvert analogt punkt er KKS nummeret, beskrivelsen, enheden, minimum og maksimum angivet. Endelig er det for hvert punkt repræsenteret grafisk hvilken farve det analoge punkt skal optegnes med ved kurve visning af profil data. Ved klik på et givent analogt punkt på profilen, linkes til detalje siden for et analogt punkt på profilen (2.5). Endelig indeholder området knappen Tilføj analog, hvormed der linkes til oprettelsen af nyt analogt punkt på profil (2.7). 2.3 Rediger profil Figur 13 Redigering af profil 16

18 Ved redigering af en profil skiftes udseendet af header området på detalje siden for profilen. Herved kan navnet og beskrivelsen for profilen direkte redigeres. Ligeledes kan de valgte farver for baggrund, tekst og grid redigeres, og der kan vælges mellem en række foruddefinerede farver. Med knappen Gem opdateres profilen med de angivne data, og der skiftes tilbage til visnings tilstand på detalje siden for profilen. Tilsvarende annulleres redigeringen med knappen Fortryd og der skiftes til visnings tilstand. Endelig kan profilen slettes med knappen Slet. Efter sletning vil der blive linket tilbage til profil søgningen. 2.4 Ny profil Figur 14 Opret profil Ved oprettelse af en profil skal der angives et navn og eventuelt en beskrivelse. Ligeledes skal der vælges farver for baggrund, tekst og grid. Med knappen Gem oprettes den nye profil, og der linkes 17

19 til detalje siden for profilen. Med knappen Fortryd annulleres handlingen, og der linkes til profil søgningen. 2.5 Detalje for analogt punkt på profil Detalje siden for et analogt punkt på en profil er delt op i følgende fire områder: 1. Stamdata for det analoge punkt 2. Konfiguration af Y-akse 3. Kurve konfiguration 4. Liste over alle eksisterende analoge punkter på profilen Betydningen af felterne i de forskellige områder, samt valgmulighederne herfor, gennemgås nærmere i afsnit 2.6. Figur 15 Detalje for analogt punkt på profil 18

20 I området med stamdata vises navn, beskrivelse, minimum, maksimum og enhed for det analoge punkt. Da en profil blot abonnerer på et analogt punkt, vil data blive opdateret her, såfremt stamdata for det analoge punkt skulle blive redigeret. I området for konfigurationen af Y-aksen vises data for den valgte skalering af Y-aksen. I eksemplet på Figur 15 er det valgt at Y-aksen skal skaleres efter transmitteren, og der vil derfor blive benyttet det minimum og maksimum, som er angivet i stamdata for det analoge punkt. Ligeledes er det valgt at Y-aksen skal justeres i venstre side ved kurve visning. I området for kurve konfigurationen vælges hvordan selve kurven for det analoge punkt skal vises ved kurve visning. I eksemplet er det valgt at kurven skal optegnes med rødt, samt at bredden af kurven skal være 1. Endelig er det valgt at optegningen af kurven skal være flydende. Slutteligt vises en liste over alle analoge punkter på profilen. Listen benyttes som genvej til detaljen for andre analoge punkter på profilen. Ved klik på et givent analogt punkt i listen linkes der derfor til detalje siden for dette analoge punkt på profilen. 19

21 2.6 Rediger analogt punkt på profil Figur 16 Redigering af analogt punkt på profil Idet en profil blot abonnerer på et analogt punkt i systemet, kan stamdata for punktet ikke redigeres, og dette område vises blot i visnings tilstand. Det er derfor kun konfigurationen af Y-aksen og kurve konfigurationen, som kan redigeres. Under konfigurationen af Y-aksen skal der først og fremmest vælges en skalering. Her kan der vælges mellem: 1. Transmitter Her benyttes den skalering, der er stamdata for det analoge punkt. 2. Datasæt Skaleringen af Y-aksen fastsættes på baggrund af det datasæt, som kurven skal repræsentere. Herved optimeres den vertikale opløsning på de viste data. 3. Manuel valg Her vælges direkte et absolut minimum og maksimum for Y-aksen. 20

22 Ved skaleringen Manuel valg skal der derfor angives en absolut minimum og maksimum for Y- aksen. Disse felter er in-aktive ved valg af de to resterende skaleringer. Endelig skal det under konfigurationen vælges hvorvidt Y-aksen ønskes justeret til venstre eller højre. Herved er det muligt at vise Y-akserne for to analoge punkter på samme tid i kurve visningen. I området for kurve konfigurationen skal der vælges en farve og bredde for kurven. Ligeledes skal det vælges hvorvidt kurven skal optegnes flydende eller lige. Ved flydende optegning tegnes der en ret linje mellem to punkter. Ved lige optegning forsættes kurven for en given værdi som en vandret streg frem til logningstidspunktet for et nyt punkt. Her tegnes der op eller ned med en lodret streg til dette punkt. De to typer optegninger er eksemplificeret i Figur 17. Punkt 2 Punkt 2 Punkt 1 Flydende Punkt 1 Lige Figur 17 De to typer optagninger af en kurve Med knappen Gem oprettes det analoge punkt på profilen, hvorpå detalje siden herfor vises. Med knappen Fortryd linkes tilbage til detalje siden for profilen. 21

23 2.7 Tilføj analogt punkt til profil Figur 18 Tilføj nyt analogt punkt på profil Ved tilføjelsen af et nyt analogt punkt til en given profil, som eksemplificeret i Figur 18, skal der først vælges hvilket analogt punkt, der skal tilføjes. Dette kan gøres ved et markere det ønskede analoge punkt i en valgboks. Alternativt kan det analoge punkt udsøges ved brug af knappen Søg analog. Herved åbnes et søgevindue. Når det ønskede punkt er udsøgt i søgevinduet, klikkes der blot herpå, hvorved punktet bliver markeret i valgboksen, og søgevinduet lukkes. Ud over valget af det analoge punkt skal der vælges en konfiguration af Y-aksen og kurven. For en beskrivelse af valgmulighederne herfor henvises til afsnit

24 3 Kurver og statistik Området kurver og statistik benyttes til at udtrække data i form af kurver eller data grids. 3.1 Valg af data Før egentlige data kan udtrækkes, er det naturligvis nødvendigt at specificere det ønskede datasæt. Grundlæggende skal det vælges hvilke analoge punkter data skal udtrækkes for, for hvilken periode, samt hvilket format man ønsker data vist i. Figur 19 Valg af data for kurver og statistik profil data til statistisk output Øverst på siden vælges start- og slutdato samt tidspunkt for det ønskede datasæt. Ved klik på knappen til venstre for start- hhv. slutdatoen åbnes et kalender vindue, hvorfra det er muligt at vælge datoen direkte. Et eksempel er vist i Figur 21. Under de to datofelter findes valgboksen 23

25 Periode valg. Denne fungerer som en genvej til fastsættelse af start- og slutdato samt tidspunkt. Når siden først vises, vil slutdato og tidspunkt være sat til den aktuelle data og tid. Hvis eksempelvis data ønskes vist for den sidste måned, skal der i Periode valg blot vælges 1 måned, hvorved startdatoen rykkes en måned tilbage i forhold til slutdatoen. Tilsvarende kan der vælges en række andre perioder. Med pile-knapperne til venstre og højre for Periode valg, er det muligt at forskyde både start- og slutdato samt tidspunkt med det aktuelle periode valg. Hvis eksempelvis der er valgt 1 uge som periode valg, og der klikkes på pile-knappen til venstre for Periode valg, vil både start og slutdato blive rykket en uge tilbage i tid. Under Output format skal det vælges om data ønskes vil i HTML eller Excel. Ved valg af Excel genereres data på serveren, og forsøges herpå åbnet i klientens Excel. Det kræves således at Excel er installeret på klient maskinen. I valgboksen Visningstype skal det vælges om der ønskes en kurve eller statistik data. Ved kurve vises en grafisk repræsentation af det valgte datasæt. En kurve kan dog kun vises ved HTML output format. Vælges i stedet Excel output format og kurve visningstype, vises de faktiske logninger i Excel grid format. Er der valgt HTML output format kan det vælges hvorvidt kurven skal vises med cursor og zoom, samt hvorvidt der skal vises en lineal i kurvevisningen. Ved valget statistik viser data i tabel form. Ved statistisk visning skal der desuden vælges en Periode opdeling, som repræsenterer den tids opløsning data skal vises i. En yderligere beskrivelse af de to typer findes i afsnit 3.2 og 3.3. For så vidt angår valget af analoge punkter, kan det enten vælges at vise data for en specifik profil, hvorved data vises for de analoge punkter, som hører til profilen. Alternativt kan de ønskede punkter tilvælges direkte fra en liste. Fordelen ved brugen af en profil er, at det er hurtigt at tilvælge, samt at der på forhånd kan konfigureres skaleringer og farvevalg. Sidstnævnte er naturligvis kun relevant ved kurve visning. Hvorvidt der ønskes benyttet profiler eller enkelt valg, vælges med valgboksen Data. I Figur 19 er der valg Profil, hvorfor der nederst er vist en boks med alle aktuelle profiler. Her skal der blot markeres en profil. Der kan ikke vælges flere profiler ad gangen. Til højre for boksen med profiler er vist knappen Vis profil. Denne kan benyttes som genvej til detalje siden for den aktuelt markerede profil. 24

26 Tilsvarende er der i Figur 20 valgt Enkelt, hvorfor der nederst er vist to bokse. Boksen til venstre indeholder alle aktive analoge punkter, mens boksen til højre indeholder de valgte punkter. Der skal vælges mindst ét analogt punkt. Ønskes et punkt fjernet fra listen med valgte punkter, markeres punktet i den valgte liste, og der klikkes på knappen mellem de to bokse. Det er vigtigt at understrege, at kurve visningen i HTML format maksimalt kan håndtere 8 analoge punkter. Er der derfor valgt en profil indeholdende mere end 8 punkter, vil der komme en fejlmeddelelse. Benyttes enkelt valg, vil der ligeledes fremkomme en fejlmeddelelse såfremt der forsøges tilvalgt mere end 8 punkter. Figur 20 Valg af data for kurver og statistik enkelt valgt data til kurve output 25

27 Figur 21 Kalender vindue til valg af dato for kurver og statistik 3.2 Kurve visning Kurve visning kan bestå af følgende to tilstande: 1. HTML format En eller flere kurver vises grafisk med mulighed for zoom, cursor og lineal 2. Excel format De faktiske logninger vises i Excel format Figur 22 Kurve visning i HTML format med profil data 26

28 Et eksempel på kurve visning i HTML format er vist i Figur 22. Her er der valgt at repræsentere data fra en profil. Det ses således at kurverne for de indeholdte analoge punkter er optegnet i forskellige farver. Som beskrevet i afsnit 2.6 kan de forskellige analoge punkter have konfigureret forskellige Y-akser. Da der ikke kan vises mere end én Y-akse ad gangen i hver side af grafen, vil Y-aksen for det sidste tilføjede analoge punkt til profilen blive vist initierende. Nederst i vinduet er vist en liste over de viste analoge punkter. Der kan skiftes Y-aksen ved at klikke på et ønsket analogt punkt i denne liste. Hvis man har valgt at sætte flueben i cursor og zoom vil man kunne se den aktuelle værdi følge med når man bevæger musen hen over kurven. Man vil samtidig kunne zoome på en del af kurven og derefter rulle sig frem eller tilbage i kurven. En Reset knap i højre siden af kurven. Ved at klikke på denne opdatere man kurven til udgangsvisningen. Hvis man har valgt at sætte flueben i lineal følger værdierne ikke med når man bevæger musen hen over kurven. Derimod skal man flytte linealen, ved at klikke og trække på trekanten øverst på linealen. Denne egenskab er udviklet med henblik på at kunne dokumentere værdien ved print af kurven. Hvis man vælger hverken cursor og zoom eller lineal vil man få et kurve billede i sin enkleste form, nemlig uden værdier i listen eller rulle bar eller lineal. 27

29 Figur 23 Kurve visning i Excel format med profil data I Figur 23 er der vist et eksempel på kurve visning i Excel format. Her vises alle fysiske logninger for de tilhørende analoge punkter. Hver logning består af en værdi og et tidsstempel. Da der er tale om de rå logninger, er datasættet for de forskellige analoge punkter ikke nødvendigvis lige lange. 28

30 3.3 Statistik visning Ved statistik visning behandles data for hvert valgt analogt punkt i intervaller svarende til den valgte tidsopløsning. For hvert interval vises først grundlæggende informationer omkring det analoge punkt. Herpå vises hvor mange logninger, der har været i intervallet, samt minimums- og maksimumsværdi, vægtet middelværdi, gennemsnitsværdi og standardafvigelse. Slutteligt vises start og slut tidsstempler. Figur 24 Statistik visning i HTML format med profil data Figur 25 Statistik visning i Excel format med profil data 29

31 Forskellen på den vægtede middelværdi og gennemsnittet er, at gennemsnittet blot tager det numeriske gennemsnit af logningerne inden for intervallet, mens den vægtede middelværdi vægter logningerne i forhold til hvor stor en del af intervallet en logning har optrådt. Hvis eksempelvis et simpelt datasæt ser ud som vist i Tabel 1, viser Ligning 1 og Ligning 2 udregningen af gennemsnittet hhv. den vægtede middelværdi. Periode længden er 1 time, og perioden løber fra 8:00 til 9:00. Tidsstempel Værdi 8: :15 4 8: Tabel 1 Eksempel på datasæt for statistisk visning gns = 71,3 3 Ligning 1 Udregning af gennemsnit mid = ,8 Ligning 2 Udregning af vægtet middelværdi 30

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

UDKAST: Indeholder kun indtastning

UDKAST: Indeholder kun indtastning København d. dd. mmmmm yyyy Dokument: Måler modul manual.doc Manual vedrørende: IDAP manual Måler modul UDKAST: Indeholder kun indtastning Adresse: Århusgade 88, 4.sal 2100 København Ø Danmark Kontakt:

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft Multilog - 5HS ver.2 5 Kanals universal datalogger ninasoft MULTILOG-5HS / Ver.2 DATALOGGER. SIDE 1 Multilog-5HS er en dataopsamlings enhed, der både kan benyttes som en almindelig datalogger, og som et

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

4.0 Velkommen til manualen for kanalen RSS Introduktion til kanalen Hvad er et spot? Opret et nyt spot 2

4.0 Velkommen til manualen for kanalen RSS Introduktion til kanalen Hvad er et spot? Opret et nyt spot 2 4.0 Velkommen til manualen for kanalen RSS 1 4.1 Introduktion til kanalen 1 4.2 RSS kanalside 1 4.2.1 Hvad er et spot? 2 4.2.2 Opret et nyt spot 2 4.2.3 Aktivt og inaktivt spot 4 4.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten 1 Denne vejledning Sådan opretter og udsender du et boligtilbud til boligsøgende på en venteliste. Sidst i dokumentet finder du en vejledning til at svare

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg

Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk. - til efteruddannelsesudvalg Vejledning til effektmåling af Arbejdsmarkedsuddannelser under De systemfælles redskaber www.viskvalitet.dk - til efteruddannelsesudvalg November 2005 2 1 Introduktion...5 2 Her finder du adressen på Internettet,

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side:

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side: Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu Opret en side: Log dig ind på hjemmesiden og klik på Tilføj indhold og dernæst på Side. Flere ting skal være udfyldt, før du kan få lov

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Analyser uden GPS-positioner

Analyser uden GPS-positioner Generelt Dette afsnit viser hvordan du importerer, behandler og præsenterer jordbundsanalyseresultater, som er taget uden GPSpositioner. Denne vejledning er skrevet som et eksempel, og den forudsætter,

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

6. Konteringer og finansieringsplaner

6. Konteringer og finansieringsplaner 6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen

Læs mere

UDKAST! Version 4. IDAP manual Måler modul. København d. dd. mmmmm yyyy Dokument: Måler modul manual v4.doc. Manual vedrørende:

UDKAST! Version 4. IDAP manual Måler modul. København d. dd. mmmmm yyyy Dokument: Måler modul manual v4.doc. Manual vedrørende: København d. dd. mmmmm yyyy Dokument: Måler modul manual v4.doc Manual vedrørende: IDAP manual Måler modul UDKAST! Version 4 Adresse: Århusgade 88, 4.sal 2100 København Ø Danmark Kontakt: Tel: +45 3543

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

EG-Bolig Web For beboervalgte

EG-Bolig Web For beboervalgte EG-Bolig Web For beboervalgte Rev. 1. juni 2015 Indhold Forord: EG Bolig Web for beboervalgte... 3 1. Installation... 3 2. At logge på EG Bolig Web... 4 1. Menupunktet Standard... 5 2. Menupunktet Økonomi...

Læs mere

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt) Oprettelse af rejseafregning (2 dages møde i København med kørsel): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Sårjournalen. Systembeskrivelse / Vejledning. Version 2

Sårjournalen. Systembeskrivelse / Vejledning. Version 2 Sårjournalen Systembeskrivelse / Vejledning Version 2 Sidst opdateret 1. juni 2015 Indhold Indledning... 4 Kontekst... 4 Adgang til Sårjournalen... 5 Din profil... 6 Profil... 6 Mobilsiden... 7 Kalender...

Læs mere

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Guide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Guide til e-bevillingssystemet 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 8-9 Find en eksisterende bevilling Side 3 Brugere, roller og arbejdsområder Side 9-11 Ret borgerens bevilling Side 3-4 Opret en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere