Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013"

Transkript

1 Dok.nr Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3 Tabel 4: Tilgang og afgang af A-dagpengeforløb og kontanthjælpsforløb Tabel 5: Forsikrede ledige fordelt på a-kasser Tabel 6: Beskæftigede personer (pendling), Ballerup Tabel 7: Fuldtidsledige unge under 30 i procent af arbejdsstyrken Tabel 8: Unge kontanthjælpsmodtagere fordelt på varighed og matchgruppe Tabel 9: Unge under 30 år (aktivering) Tabel 10: Virksomhedsrettede tilbud fordelt på målgruppe Figur 1: Antal ledige i procent af arbejdsstyrken (køn, alder) Figur 2: Andel aktiverede A-dagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud Figur 3: Andel aktiverede jobklare kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud Figur 4: Andel aktiverede indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud Figur 5: Sygedagpengeforløb, over 26 Figur 6: Udvikling i sager over 52 1 Ledige og aktiverede (foreløbig opgørelse) 1

2 Ministermål, oktober 20 Tabel 1: De 4 ministermål Mål i beskæftigelsesplan 20 Antal Udvikling ift. samme måned året før, i % Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, i % Arbejdskraftsreserven (1) A-dagpenge ,0-4,0 Kontanthjælp ,0 15,0 Arbejdskraftsreserven i alt ,0-0,0 Unge under 30 år (2) Unge under 30 år i alt ,0 2,0 Varige forsørgelsesordninger (3) Tilgang ,0-13,0 Ikke vestlige indvandrere og efterkommere (2) Ikke vestlige indvandrere og efterkommere i alt ,0 4,0 Kilde: Jobindsats.dk (1) Ledige i mindst 3 måneder (2) Alle offentlige forsørgelsesydelser eks. SU (3) Førtidspensioner, fleksjob og ledighedsydelse Tabel 2: Antal ledige og ledighedsprocenten Antal bruttoledige, november 20 Ledige i % af arbejdsstyrken (1) Dagpenge Kontanthjælp sep- okt- nov- I alt Alder i alt ,5 5,5 5, år ,9 5,5 6, år ,3 11,1 10, år ,3 6,1 6, år ,7 4,6 4, år ,8 4, år og derover ,6 3,8 3,7 Mænd Alder i alt ,7 5, år ,1 5,7 6, år ,8 11,6 11, år ,2 6 6, år ,7 4,5 4, år ,5 5,4 5,8 60 år og derover ,7 4 4,3 Kvinder Alder i alt ,4 5,4 5, år ,8 5,4 5, år ,9 10,6 9, år ,4 6,3 6, år ,6 4,8 4, år ,2 4,3 4,2 60 år og derover ,5 3,4 3 Kilde: Danmarks Statistik (1) Summen af personer i beskæftigelse og arbejdsløse personer (minus uddannelse, (førtids)pensionister, efterlønsuddannelse) 2

3 Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3 okt- nov- dec- jan-dec 11 jan-dec 11/ Match 2 (indsatsklar) Antal personer ,7% Antal fuldtidspersoner ,8% Match 3 (midlertidig passiv) Antal personer ,5% Antal fuldtidspersoner ,3% Kilde: jobindsats.dk Figur 1: Ledighedsprocenten,

4 Tabel 4: Tilgang og afgang af A-dagpengeforløb og kontanthjælpsforløb A-dagpenge Kontanthjælp Antal forløb påbegyndt i perioden Antal forløb afsluttet i perioden Nettotilgang Antal forløb påbegyndt i perioden Antal forløb afsluttet i perioden Nettotilgang jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Kilde: Jobindsats og egne beregninger 4

5 Tabel 5: Forsikrede ledige fordelt på a-kasser sep- okt- nov- Andel af samtlige ledige nov- Andel af samtlige forsikrede I alt 81,3% 77,4% 76,4% Akademikere (AAK) 1,7% 1,8% 1,8% 2,3% Business 0,3% 0,6% 0,7% 1,0% Byggefagenes a-kasse 0,8% 1,1% 1,1% 1,5% Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 1,5% 1,5% 1,2% 1,6% Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% Det Faglige Hus A-kasse 4,1% 4,4% 4,2% 5,4% El-faget 1,3% 1,0% 0,9% 1,2% Fag og Arbejde (FOA) 4,8% 4,9% 4,5% 5,9% Faglig Fælles a-kasse (3F) (3F fra inkl. TIB) 15,1% 15,7% 15,3% 20,1% Frie Funktionærer (FFA) 1,0% 1,0% 1,2% 1,6% Funktionærer og Servicefag 1,3% 1,2% 1,1% 1,5% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 3,0% 3,1% 3,1% 4,1% Fødevareforbundet (NNF) 0,7% 0,8% 0,7% 1,0% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 9,2% 8,8% 8,8% 11,5% Ingeniører (IAK) 2,7% 2,9% 2,5% 3,3% Journalistik, Kommunikation og Sprog 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% Kristelig a-kasse 10,2% 9,8% 9,9% 13,0% Ledere 2,0% 2,0% 2,2% 2,9% Lærere (DLF-A) 1,0% 0,9% 0,9% 1,2% Magistre (MA) 1,9% 2,0% 1,8% 2,3% Metalarbejdere 2,4% 2,8% 3,2% 4,2% Min akasse 1,1% 0,8% 0,8% 1,1% Selvstændige (DANA) 1,1% 1,2% 1,4% 1,8% Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 5,4% 5,6% 5,6% 7,4% Socialpædagoger (SLA) 0,8% 0,7% 0,6% 0,7% Teknikere 1,2% 1,2% 1,2% 1,6% Økonomer (CA) 1,3% 1,1% 0,8% 1,1% Kilde: Danmarks Statistik 5

6 Ballerup Tabel 6: Beskæftigede personer efter område, tid, branche (DB07) og pendling Natbefolkning (bopælskommune) Indpendling Udpendling Dagbefolkning (arbejdsstedskommune) TOT Erhverv i alt Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport mv Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet Kilde: Danmarks Statistik Tabel 7: Fuldtidsledige unge under 30 år i % af arbejdsstyrken år år sep- okt- nov- Region Hovedstaden 4,5 4,5 4,7 København 4 3,9 4,2 Albertslund 7,1 6,6 7,8 Ballerup 5,9 5,5 6,1 Gladsaxe 4,6 4,7 4,9 Herlev 6,7 6,6 6,7 Høje-Taastrup 6,8 7,4 7,3 Rødovre 5,2 5,1 5,4 Region Hovedstaden 8,8 8,6 8,6 København 8,4 8,1 8,1 Albertslund 13,2,9,7 Ballerup 10,3 11,1 10,6 Gladsaxe 9,2 9,4 9,6 Herlev 9,8 9,8 10 Høje-Taastrup 10,9 11,4 10,9 Rødovre 9 9,4 9,3 Kilde: Danmarks Statistik 6

7 Tabel 8: Unge kontanthjælpsmodtagere (forløb) fordelt på varighed og matchgruppe Unge under 30 (dec 20) år 2-3 år Over 3 år Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv I alt Kilde: Jobindsats og egne beregninger Tabel 9: Unge under 30 år aktivering (jan-dec 20) Tilbud i alt Andel Vejledning og opkvalificering ,1% Ordinære uddannelsesforløb 94 5,6% Øvrige forløb under ,2% Øvrige forløb over ,2% Ukendte forløb 0 0,0% Ansættelse med løntilskud 199 8,5% Privat ansættelse med løntilskud 89 44,7% Offentlig ansættelse med løntilskud ,3% Ansættelse med løntilskud i stat 10 9,1% Ansættelse med løntilskud i region 11 10,0% Ansættelse med løntilskud i kommune 88 80,0% Ansættelse med løntilskud i selvej. inst. 1 0,9% Virksomhedspraktik ,2% Privat virksomhedspraktik ,9% Offentlig virksomhedspraktik ,1% Virksomhedspraktik, stat 18,2% Virksomhedspraktik, region 15 10,1% Virksomhedspraktik, kommune ,7% Virksomhedspraktik, selvej. inst. 0 0,0% Øvrige virksomhedspraktik 0 0,0% Voksenelever fra ledighed 5 0,3% Voksenelever i privat virksomhed 2 40,0% Voksenelever i offentlig virksomhed 3 60,0% Kilde: Jobindsats og egne beregninger 7

8 Figur 2: Andel aktiverede A-dagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud (20) Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik 17,6%13,0% 18,5%13,8% 16,1% 8,6% 14,3% 17,0% 13,0% 28,4% 27,1% 31,7%31,9% 33,9%45,4%38,9% 38,3% 39,3% 19,8% 15,6% 24,9% 20,1% 16,9% 19,3% 8,7% 18,2% 11,3% 19,2% 15,8% 16,1% 42,4% 35,6%44,4%36,2%31,3%33,0% 10,6%11,2% 13,9%14,1% 8,5%,2% 10,5%11,4%10,0%20,0% 13,6%13,9% 15,9%14,4% 8,0% 10,7% 13,5%,8% Figur 3: Andel aktiverede jobklare (match 1) kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud (20) Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik 29,7% 28,4%24,4% 28,9% 28,0% 23,4% 26,5% 20,3% 23,5% 48,9% 13,1% 28,4%44,0% 29,7% 29,3% 13,3%11,7% 29,1% 22,6%26,8% 17,9% 14,6% 8,5% 19,1% 21,6%29,1%,4% 10,8%6,7% 8,0%,3% 8,9% 8,7% 13,8% 20,7%28,1% 3,6% 20,8%19,2% 10,0% 8,5% 13,1% 5,4% 8,9% 10,5%10,8% 14,7% 11,6% 8,2% 13,1% 6,7% 9,2% 8,9% 9,9% 8

9 Figur 4: Andel aktiverede indsatsklare (match 2) kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud (20) Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik 49,2% 23,1% 26,4% 26,8% 42,1% 34,7% 22,4% 20,2% 29,4% 27,1% 21,1%22,8% 41,7%41,3% 25,0%18,6%26,6% 27,4% 3,4% 4,1% 7,0% 5,8% 5,0% 3,2% 1,3% 3,9% 3,2% 6,0% 5,9%,7% 4,3% 9,7% 3,1% 5,0% 5,3% 4,2% 3,6% 5,3% 6,1% 2,6% 5,0% 8,9% 2,8% 1,6% 5,6% 10,3% 2,9% 1,9% 3,4% 5,1% 1,7% 2,3% 3,5% 3,7% Tabel 10: Virksomhedsrettede tilbud fordelt på målgruppe (20) Målgruppe Virksomhedspraktik Løntilskud LAB 2.1 Forsikret ledig LAB 2.2 Kontanthjælp LAB 2.3 Kontanthjælp LAB 2.4 Revalidend 21 0 LAB 2.5 Sygedagpengemodtager LAB 2.6 Førtidspensionist 0 2 LAB 2.10 Selvforsørgende 7 3 Ingen ydelse 6 1 Personer omfattet af Integrationsloven 21 5 Total Kilde: Egne beregninger 9

10 Figur 5: Sygedagpengeforløb over 26 (Ballerup), Kilde: doc2archive Figur 6: Sygedagpenge udvikling i varighedsforlængelser udover 52 Kilde: doc2archive 10

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere