Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør. Vallensbæk Glostrup. Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs. Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør. Vallensbæk Glostrup. Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs. Hvidovre"

Transkript

1 Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Brøndby Dragør Rudersdal Furesø Hillerød Ishøj Frederiksberg Herlev Vallensbæk Glostrup Helsingør Ballerup Gribskov Albertslund Gentofte Høje-Taastrup Tårnby Halsnæs Hvidovre Frederikssund Rødovre Hørsholm Fredensborg Allerød Egedal København Hovedstadsregionen - metropol med lokalt afsæt Nye tal om faktiske erhvervsforhold 2011

2 Hovedstadsregionen - metropol med lokalt afsæt November 2011 Redaktion (bestilling af publikation og separat bilagshæfte) Vækstforum Hovedstadens sekretariat Kongens Vænge 2 DK 3400 Hillerød Tlf.: Grafik Region Hovedstaden RegionH Design Tryk Litotryk A/S Oplag 1000 stk. Om Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden har 20 medlemmer og 7 observatører fra regionens erhvervsliv, forsknings- og uddannelsessteder, arbejdsmarked og myndigheder. Vækstforum samarbejder med både nationale, regionale og lokale partnere om initiativer, der adresserer mange af de forhold, der analyseres i denne publikation. Kernen i indsatsen er de over 20 forslag i Vækstforums idékatalog fra foråret 2011 indenfor de strategiske indsatsområder: Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god forretning Attraktiv metropol med gode forbindelser Innovation og forskning videnregionens base Talent og kompetencer i verdensklasse Erhvervsklynger - stærke nicher i global konkurrence Vækstiværksættere med international tilgang 2

3 Hovedstadsregionen - metropol med lokalt afsæt Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsevejledning 5 Hovedpointer værd at vide om det lokale erhvervsliv 6 Sammenhængskraft - lokale bidrag til og træk på en stærk metropol Erhvervsgeografi 8 Befolkning og flyttemønstre 10 Pendling 12 Resultater i det ændrede konjunkturbillede Beskæftigelse 16 Produktivitet 20 Eksportudvikling 23 Lokale forskelle og ligheder i erhvervsstyrker og vilkår Branchestruktur 24 Uddannelse 30 Forskning 33 Etnisk mangfoldighed 35 Eksportstruktur 37 Et separat bilagshæfte indeholder yderligere tabeller. 3

4 forord Forord I Vækstforum Hovedstaden arbejder vi for gode vilkår for hovedstadsregionens erhvervsliv. I Vækstforum Hovedstaden arbejder vi for de godt erhvervsvirksomheder i hovedstadsregionen, lige fra de små virksomheder med under 10 medarbejdere til de 750 store med over 100 ansatte. Og lige fra iværksætteren med den gode idé til den veletablerede virksomhed. Vores erhvervsliv beskæftiger i alt medarbejdere. Vækstforum Hovedstaden prioriterer sit arbejde ud fra målet om at skabe en international metropol i Øresundsregionen for danske og udenlandske virksomheder og medarbejdere. Derfor er lufthavnen og broerne over Øresund og Femern Bælt vigtige adgangsbilletter til og fra regionen. De er fyrtårne - men uden betydning, hvis der ikke er noget at komme efter i regionen. En vigtig del af metropolens styrke er det store, daglige men ikke så synlige træk rundt om i regionens virksomheder og i de mange institutioner og myndigheder, der støtter erhvervslivets udvikling. Ingen tvivl om at Vækstforums perspektiv er den internationale konkurrenceevne. Men engang imellem må man også kigge indad i regionen. Kort sagt hænger det lokale og det globale tæt sammen. Denne publikation sætter ord og ikke mindst tal på sammenhængskraften og den gensidige afhængighed mellem regionens lokalområder. Og på de forskellige, lokale erhvervsstyrker. Med forskellige udgangspunkter kan alle lokalområder bidrage til en fælles, stærk metropol, som alle også kan drage fordel af. Vi skal udnytte, at vi på et begrænset areal har en høj erhvervsaktivitet og stor, geografisk mobilitet. Med Hovedstaden metropol med lokalt afsæt præsenterer Vækstforum Hovedstaden et sæt friske tal om de faktiske erhvervsforhold i regionen. Vi vil følge udviklingen i en årlig udgivelse, der kan bidrage til at øge indsigten i og interessen og indsatsen for vækst og erhvervsudvikling i Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor. Publikationen er et værktøj til de mange vigtige aktører, der er med til at bære Vækstforums vision og strategi ud i hverdagen i form af konkrete politikker og initiativer. Vibeke Storm Rasmussen Formand for Vækstforum Hovedstaden 4

5 læsevejledning Læsevejledning Tre kommunegrupper. Der opereres med kommunalt og regionalt niveau og der udover med tre kommunegrupper, som svarer til Danmarks Statistiks opdeling og navngivning: København By, Københavns Omegn og Nordsjælland. I enkelte tilfælde opdeles Københavns Omegn yderligere i Nord og Vest, og Nordsjælland i Øst og Vest. Ordet kommune anføres i øvrigt ofte ikke i rapporten (med Hillerød menes således ikke byen Hillerød men området Hillerød kommune ). Bornholm har eget Vækstforum, der følger udviklingen og igangsætter initiativer rettet mod øens erhvervsudvikling, og er derfor ikke medtaget. Vest Gribskov Helsingør Øst Halsnæs Nordsjælland Københavns Omegn København By Hillerød Fredensborg Hørsholm Frederikssund Allerød Rudersdal Egedal Furesø Gladsaxe Herlev Ballerup Lyngby-Taarbæk Gentofte København Glostrup Rødovre Frederiksberg Albertslund Nord Vest Høje-Taastrup Brøndby VallensbækHvidovre Ishøj Tårnby Dragør Farverne gul, grøn og blå følger de tre kommunegrupper i hele analysen. Den private sektor. Publikationen giver indblik i de private erhverv. Det fremgår af teksten, når den offentlige sektor enkelte steder også indgår. Internationale sammenligninger. Forhold i regionen relateres kortfattet til andre danske og hvor muligt også udenlandske regioner. Mange internationale data er dog på landeniveau. Data primært fra Danmarks Statistik. De fleste oplysninger i publikationen er egne beregninger foretaget på data fra Danmarks Statistik hentet enten i Statistikbanken eller leveret som særkørsler. Internationale sammenligninger er på data fra blandt andet OECD, jf de fortløbende kildeangivelser. Separat bilagshæfte. Der er yderligere, kommunale data at finde i et mindre, separat bilagshæfte, som kan rekvireres i Vækstforum Hovedstadens sekretariat eller downloades fra 5

6 Hovedpointer Hovedpointer værd at vide om det lokale erhvervsliv Stor sammenhængskraft og gensidig afhængighed Hovedstadsregionen dækker et beskedent areal med en høj erhvervsaktivitet, og der er stor mobilitet mellem lokalområderne. Af de 28 kommuner i regionen ligger de 24 på landets Top 30-liste over høj erhvervsaktivitet. Afstandene i regionen er på max. 70 km. til Rådhuspladsen i København. Der er ca. 170 km. fra yderområde til erhvervscentrum i andre, danske regioner. Årligt flytter mennesker fra en kommune til en anden indenfor regionens grænser. Det er over dobbelt så høj en flytteaktivitet som i andre regioner. Netto betyder de interne flytninger dog kun en marginal forskydning af befolkningen mellem kommunerne. Pendlertrafikken binder kommunerne sammen. I flere kommuner på vestegnen er der 7-8 indpendlere for hver bosiddende medarbejder i erhvervslivet. Resultater i det ændrede konjunkturbillede Siden finanskrisen begyndte, er der nedlagt ca job i regionens erhvervsliv, og dermed er regionen hårdere ramt af jobtab end det øvrige Danmark. Med en reduktion i medarbejderstaben på ca. 11 % over tre år er der skåret mere ind til benet her end i resten af landet, hvor 8 % af jobbene er væk. Indenfor visse brancher er der skabt flere job i andre regioner, mens der forsvinder job her (fx indenfor finansiering, erhvervsservice og i landbruget). Industrien i hovedstadsregionen har klaret sig knapt så dårligt som i det øvrige Danmark. I de nordsjællandske kommuner er 2 af 10 private job nedlagt 1 af 10 job i den øvrige del af regionen. Der er nedlagt mange job i byggeriet og i industrien i Nordsjælland. Derimod er industribeskæftigelsen i København By og København Omegn nu samlet over 2008-niveau (se kort over kommunegrupper i læsevejledningen). I lidt længere perspektiv - over de seneste 15 år - har hovedstadsregionen øget sit forspring i produktiviteten i forhold til resten af landet. Hver arbejdstime i regionen skaber værdier, der er ca. 80 kr. højere end i andre danske regioner. Nordsjælland har over årene mindsket afstanden op til København By og København Omegns produktivitetsniveau. Især regionens industri og finans- og forsikringsvirksomhed er højproduktive i forhold til andre, danske regioner. Vareeksporten fra regionen er nu atter oppe på 2008-niveau, båret af øget salg af ikke mindst medicinalvarer men også maskiner, elektronik og råstoffer på de fjerne eksportmarkeder. Eksporten til de store nærmarkeder i Norden og Nordeuropa falder, hovedsageligt på grund af et stort fald indenfor olie, gas og råvarer (som i øvrigt ikke fysisk udvindes her men registreres som eksport fra regionen). 6

7 Hovedpointer Forskelle og ligheder i lokale erhvervsstyrker og -vilkår Når man maler med den brede pensel og ser på hovedstadsregionen i forhold til resten af landet, har vi store serviceerhverv såsom finans og IT og næsten intet landbrug, begrænset industri og en beskeden byggesektor. Der er store forskelle i de privatansattes uddannelsesniveau indenfor få kilometer i regionen. Mens det høje uddannelsesniveau i København, de nordlige omegnskommuner og det sydlige bælte af Nordsjælland sprænger nationale standarder, er niveauet i flere kommuner på vestegnen landets laveste på niveau med fx Morsø og Langeland. På tværs af regionens brancher er der stor forskel på, om der efterspørges højt eller lavtuddannede medarbejdere. Det er værd at bemærke, at uddannelsesniveauet i medicinalindustrien er højere end indenfor IT-erhvervet, og at niveauet i kemisk industri er lige så højt som i finanssektoren pct. af dansk erhvervslivs forsknings- og udviklingsaktivitet sker i hovedstadsregionen. I regionens medicinal- og kemiske industrier er hver fjerde medarbejder beskæftiget med forskningsaktiviteter. En række industribrancher tjener mindst 3 af 4 kroner i udlandet. Der er også serviceerhverv med en betydelig eksport. Meget markant er dansk skibsfart, der på sine 600 skibe transporterer ca. 10 pct. af verdenshandelen til søs. Valutaindtjeningen var i 2008 på 180 mia. kr. til rederierne i regionen. Det gør København til en global shipping metropol. Rådgivningsvirksomhed er også en afgørende regional eksportartikel med en eksport på 18 mia. kr. i 2008 på niveau med eksporten af medicinalvarer. 7

8 Erhvervsgeografi Sammenhængskraft - bidrag til og træk på en stærk metropol Geografiske afstande og koncentration af erhverv Geografisk homogen region korte afstande og rejsetider mellem center og lokalområder På globalt plan sker en stigende del af erhvervsaktiviteten i store byområder. 40 pct. af verdens produktion og job er samlet i 10 pct. af verdens regioner, og i år har antallet af byboer overhalet verdens landbefolkning. Urbaniseringen ses også i Danmark. Hovedstadsregionen udgør blot 4,5 pct. af Danmarks areal, men af de tæt ved 2.7 mio. job i landet (1.7 mio. i den private sektor og en lille mio. i det offentlige), huser regionen en tredjedel. Det gælder både, når der er tale om de private og de offentlige job (samlet næsten job, private og i det offentlige). Hovedstadsregionen står for 35 pct. af landets produktion (BNP i private erhverv). Man kan også få et indtryk af, hvordan erhvervsaktiviteten er fordelt i Danmark ved at se på hvor mange job i de private erhverv, der er pr. kvadratkilometer. Blandt landets 99 kommuner (Christiansø er medregnet som kommune) er 18 hovedstadskommuner i Top 20 (Aarhus nr. 17 og Odense nr. 20). 24 af regionens 28 kommuner er i Top 30. Endelig er Halsnæs nr. 37 på niveau med Sønderborg, Frederikssund nr. 39 sammen med Ringsted, og Gribskov nr. 50 med 28 private job/kvm. svarende til Silkeborg. Erhvervsgeografien, med høj aktivitet samlet på et lille areal, giver hovedstadsregionen unikke muligheder for at sikre et sammenhængende erhvervsområde. Hvor Københavns naturlige tiltrækningskraft og styrker er et aktiv, som alle lokalområder i hovedstadsregionen kan bidrage til og trække på. Kører man blot 70 km fra Rådhuspladsen i København mod nord eller vest, står man i vand til knæene, og turen i bil tager lige under 1 time (udenfor myldretid). Det giver mulighed for at tilrette den regionale erhvervspolitik ud fra, at en stærk metropol gavner alle lokalområder. Til sammenligning er der i de øvrige, danske regioner typisk omkring 150 km. fra erhvervscentrum til yderområder og bilkørsel på omkring 2 timer (se kort 1.1). 8

9 Erhvervsgeografi Kort 1.1 Afstand (km.) og køretid i bil (min.) udenfor myldretid mellem center og yderområde Skagen 107 km, 78 min Agger 129 km, 117 min Ålborg Thyborøn 173 km, 147 min Søndervig 142 km, 120 min Århus Venslev Huse 65 km, 53 min Hundested 68 km, 57 min Roskilde København Blåvand 168 km, 120 min Odense Langø - Næstved 115 km, 90 min Højer Sluse 167 km, 123 min Kilde: Data fra Krak.dk Langø - Roskilde 164 km, 120 min Internt i hovedstadsregionen tegner et mindre område sig for en stor del af erhvervsaktiviteten. 43 pct. af alle job i den private sektor ligger i de fire kommuner i København By (se kort over kommunegrupper i læsevejledningen). Til sammenligning er koncentrationen af nordjyske job i Ålborg kommune på 35 pct., mens 27 pct. af de private job i Midtjylland er at finde i Århus kommune. Tabel 1.1 Det største erhvervscenters andel af de private job i hver af landets regioner, 2010 København By Roskilde odense Aarhus Aalborg 43 % 12 % 16 % 27 % 35 % Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger Erhvervskoncentrationen i København By er markant. Der er dog flere regionale, private job udenfor end indenfor de fire centerkommuner. Således er den private erhvervsaktivitet i Københavns Omegn med job en anelse højere end aktiviteten i Københavns kommune. De private job i de nordsjællandske kommuner ligger en anelse over antallet i Århus. 9

10 Befolkning og flyttemønstre rundt i regionen De seneste år har regionen hvert år fået flere indbyggere det svarer til Esbjerg De seneste by hvert år har 5. år. regionen Væksten hvert skyldes år fået indvandring flere og fødsler indbyggere og kun det marginalt svarer en tilflytning Esbjerg fra by andre, hvert danske 5. år. Væksten regioner. skyldes Fremskrivninger indvandring forudser og fødsler og flere kun beboere i København marginalt en By tilflytning om 15 år, fra andre, flere danske i Københavns regioner. Omegn Fremskrivninger og et beskedent forudser fald i Nordsjælland flere på beboere 700 indbyggere. i København By om 15 år, flere i Københavns Omegn og et beskedent fald i Nordsjælland på 700 indbyggere. København vokser men ikke ved at dræne den øvrige region eller andre dele af landet Befolkningsudvikling i danske regioner Befolkningen vokser i hovedstadsregionen. Det gør den også i resten af landet, men mest her. Godt halvdelen af den årlige befolkningsvækst i regionen på ca personer skyldes indvandring fra andre lande. Flere fødte end døde forklarer en god tredjedel af væksten. Tilflytning fra andre dele af landet tegner sig for små 15 pct. af den samlede vækst, jf tabel 1.2. Tabel 1.2 Gennemsnitlig årlig befolkningstilvækst i perioden (%) fordelt på type: Samlet befolkningstilvækst Fødselsoverskud Nettotilflyttede Nettoindvandrede Region Hovedstaden 0,94 0,32 0,13 0,49 Region Sjælland 0,24-0,07 0,07 0,24 Region Syddanmark 0,30 0,08-0,14 0,36 Region Midtjylland 0,75 0,30 0,03 0,42 Region Nordjylland 0,15 0,01-0,20 0,35 Kilde: Danmarks statistik, egne beregninger Hovedstaden og dens uddannelsestilbud tiltrækker de unge. Årligt er tilflytningen af unge fra andre regioner ca personer større end fraflytningen af unge. Men strømmen går ud af regionen for børn, voksne og ældre. Set samlet for alle aldersgrupper er der en årlig nettoudflytning til Region Sjælland. Der er således sikkert mange årige, der ser hovedstadens jobmarked som en magnet, og kombinerer det med bosætning i region Sjælland og daglig pendling til job i hovedstadsregionen. Den årlige vækst i indbyggertallet sker først og fremmest i København og på Frederiksberg, hvor af de ekstra beboere slår sig ned (se bilagshæfte). Den del af væksten, der stammer fra tilflyttere fra andre danske regioner, er også rettet mod de to store kommuner i centrum sammen med de mindre Dragør og Tårnby af de nettotilflyttere fra andre regioner slår sig ned i København By. Men områder rundt om i regionen oplever også vækst fra tilflytning, fx Hillerød. Det er især kommuner på vestegnen, der oplever nettofraflytning. 10

11 Befolkning og flyttemønstre Flyttemønstre internt i regionen Flyttebalancen mellem kommunerne i regionen: Høj aktivitet men netto kun små forskydninger Der er en høj flytteaktivitet internt mellem regionens kommuner personer skifter hvert år bopæl mellem kommuner i hovedstadsregionen (årligt gennemsnit for perioden ). Det svarer til små 5 pct. af regionens borgere, og det er over dobbelt så mange sammenlignet med de øvrige, danske regioner, hvor aktiviteten ligger på 2-2,5 pct. Netto betyder flytningerne dog kun en beskeden forskydning mellem kommunerne. Fordi mange fraflyttere fra en kommune udlignes af tilsvarende mange tilflyttere. Forskydningen mellem kommunerne er årligt på ca personer, og bevægelsen er helt overvejende en fraflytning fra København, og en tilflytning spredt over mange kommuner, blandt andet til kommunerne nordligst i regionen. Især Gladsaxe, Vallensbæk og Tårnby får mange nye indbyggere fra andre kommuner i regionen (kort 1.2). Kort 1.2 Netto flyttestrømme internt mellem kommuner i regionen. Årligt gennemsnit (antal personer) Gribskov 123 Helsingør 113 Halsnæs 152 Hillerød 239 Fredensborg 24 Hørsholm -0 Frederikssund 169 Allerød 50 Rudersdal Egedal 218 Høje-Taastrup 174 Ishøj -19 Furesø 65 Ballerup 195 Lyngby-Taarbæk -68 Gladsaxe 426 Herlev 3,3 Glostrup 123 Albertslund Rødovre Brøndby 74 Vallensbæk Hvidovre Gentofte 57 København Frederiksberg -64 Tårnby 282 Dragør 102 Kilde: Danmarks statistik, egne beregninger 11

12 PENDLING rundt i regionen Der er private job i regionen af dem er medarbejdere, der både bor og arbejder i samme kommune. Resten, job, løftes af indpendlere kommer hertil fra Roskilde, Lejre, Solrød, Greve og Køge skånske borgere pendler til vores virksomheder. Os og verden Trafikanterne på vejnettet omkring København holder en betydeligt højere fart end omkring fx Stockholm, Hamborg, Amsterdam og Berlin (ca. 50 km/t mod km/t) (OECD, 2009, Territorial review Copenhagen ). Pendlingsaktivitet i kommunerne Peg på 3 medarbejdere i en virksomhed: Kun én bor også i kommunen Regionens borgere er mobile i forhold til at lægge deres arbejdstimer i andre kommuner end dér, hvor de bor. Det er særligt markant i vestegnskommunerne. I Glostrup, Brøndby og Albertslund er der 7-8 indpendlere i virksomhederne for hver fastboende medarbejder. Men morgentrafikken på vestegnen går også ud af kommunerne, ikke mindst fra Glostrup og Brøndby (kort 1.3 og 1.4). Trafikken over kommunegrænser mellem bopæl og arbejdsplads er meget lavere i regionens nordlige bælte. Det gælder særligt indpendlingen, hvor ca. 1 af 3 medarbejdere i det private kommer fra en anden kommune. Disse kommuner er især integreret i det regionale arbejdsmarked som leverandører af medarbejdere til virksomheder i andre kommuner. Af de privatansatte med bopæl i de nordlige kommuner arbejder ca. halvdelen indenfor kommunegrænsen, mens den anden halvdel pendler til andre kommuner. Udprægede bopælskommuner hvor udpendlingen af privatansatte er markant højere end indpendlingen er dog især Vallensbæk og Dragør eksempler på. Erhvervs- og bopælskommuner har gensidig nytte af hinanden. Gode job det ene sted, giver flere indbyggere det andet sted. Og tilsvarende er attraktive bosætningsforhold med til at tiltrække arbejdskraft, der kan dække behovet i virksomheder andre steder i regionen. 12

13 pendling Kort 1.3 Indpendling. Antal indpendlere til virksomheder i kommunen for hver privatansat, der samtidig også bor i kommunen, (Eks: i Glostrup er der næsten 8 indpendlere i de private virksomheder for hver ansat, der også bor i Glostrup). Gribskov 0,3 Helsingør 0,4 Halsnæs 0,3 Hillerød 1,4 Fredensborg 1,2 Hørsholm 1,8 Frederikssund 0,6 Allerød 2,5 Rudersdal 2, Egedal 1,2 Høje-Taastrup 3,4 Ishøj 2,7 Furesø 1,8 7,5 Vallensbæk 2,9 Lyngby-Taarbæk 3,5 Gladsaxe 3,9 Herlev 4,8 Ballerup 5,2 Glostrup 7,7 Albertslund 6,5 Brøndby Rødovre 3,5 Hvidovre 3,3 Gentofte 2,4 København 1,1 Frederiksberg 2,5 Tårnby 2,5 Dragør 0,7 Kilde: Danmarks statistik, egne beregninger Note: Excl pendling mellem lande (fx over Øresund) I regionen som helhed er pendlingen med til at binde lokalområderne sammen. Af de i alt private job er kun (36%) besat af folk fra samme kommune, som virksomheden ligger i. De fleste indpendlere kommer fra andre kommuner i regionen (godt personer), men mange kommer også fra andre danske regioner ( personer) bevægelsen den anden vej fra regionen og ud i andre danske regioner er på personer (se bilagshæfte). 13

14 PENDLING Kort 1.4 Udpendling. Antal beboere i kommunen, der pendler til virksomheder udenfor kommunen for hver beboer i kommunen, der samtidig arbejder i en virksomhed i kommunen (eks: For hver beboer på Frederiksberg, der også arbejder på Frederiksberg, er der 4 Frederiksberg-borgere, der pendler til virksomheder udenfor kommunegrænsen) Gribskov 1,0 Helsingør 0,9 Halsnæs 1,1 Hillerød 1,4 Fredensborg 2,4 Hørsholm 2,5 Frederikssund 1,2 Allerød 2,3 Rudersdal 2,1 6-7,5 4, ,5 1, ,5 Egedal 3,3 Høje-Taastrup 2,2 Ishøj 3,3 Furesø 2,6 Ballerup 2,0 Lyngby-Taarbæk 2,4 Gladsaxe 2,7 Herlev 3,3 Glostrup 3,6 Albertslund Rødovre 2,9 3,2 Brøndby 3,9 Vallensbæk Hvidovre 6,4 3,0 Gentofte 2,4 København 0,6 Frederiksberg 4,0 Tårnby 2,1 Dragør 3,4 Kilde: Danmarks statistik Pendlere fra Skåne skånske indpendlere nok til at dække de private job i Albertslund Dagligt pendler fra Skåne til private job i hovedstadsregionen (mange er danskere bosat i Malmø). Det svarer til 15 pct. af de i alt indpendlere til regionen. Trafikken over Øresund spiller således en mærkbar rolle for den jobbase, som virksomhederne kan trække på. I mange kommuner er det skånske bidrag til indpendlingen fra andre regioner ret beskeden, men der er markante undtagelser især i Helsingør og Fredensborg nordpå og i centerkommunerne Tårnby og København (se bilagshæfte). Pendlerne fra den anden side af Øresund har især job i København Bys serviceerhverv. Det gælder næsten af de pendlere (se tabel 1.3). 14

15 pendling Tabel 1.3 Skånsk indpendling, 2008, på kommunegrupper (antal personer) Landbrug Industri Energi-vandforsyning Byggeanlæg Handel Kilde: Ørestat, SCB, egne beregninger Finansiel sektor Bolighandel mv. Transport- Hotelkommunikation restauration Kulturfritid mv. I alt private København By København Omegn Nordsjælland Hele regionen Pendlingen fra Skåne er vokset eksplosivt siden Øresundsbroens åbning i år 2000, fra til over i 2008 (samlet for offentligt og privat ansatte). Pendlertrafikken den anden vej er stadig meget begrænset (se bilagshæftet). 15

16 BESKÆFTIGELSE Resultater i det ændrede konjunkturbillede rundt i regionen Den samlede, offentlige og private beskæftig else er højere her end i andre, danske regioner i alle kvartaler siden medio 2008, 2. kvartal i år dog overhalet af Region Midt. (Kilde: Danmarks Statestik) Os og verden Danmark havde i 2. kvartal 2011 EU s tredje højeste beskæftigelses frekvens (73,5 pct.) tæt på Sverige og Holland (både offentlige og private job) (Kilde: Eurostat, Labour Force Survey). Fremskrivninger forudser lav, dansk BNP-vækst , som vil ligge lidt over Holland og Tyskland, lidt under Schweiz, Frankrig og Norge, og kun vil være det halve af væksten i Sverige (Kilde: IMF, sept 2011). BNP-niveauet pr. indbygger i regionen rakte i 2007 til en plads som nr. 38 blandt 340 OECD-regioner og en plads som 14. rigeste region i Europa efter bl.a. Hamborg, Stockholm, Prag, Wien og Oslo (Kilde: OECD, Regions at a glance 2011 ) Vækstforum Hovedstadens aktiviteter skal alle bidrage til målet om at øge væksten i BNP pr. indbygger til nordeuropæisk topniveau. Og for at nå dertil er det tilsvarende vigtigt at sikre jobskabelse og højere produktivitet. Det er en stor udfordring i den aktuelle konjunktursituation. Udvikling i beskæftigelsen Næsten færre, private job siden konjunkturtoppen. De private jobtab siden konjunkturtoppen medio 2008 har ramt relativt hårdt i hovedstadsregionen (ca ud af i alt nedlagte job i Danmark). 11 pct. af alle private job i hovedstadsregionen er væk, 8 pct. i det øvrige danmark. Hovedstadsregionen har større beskæftigelsesfald end resten af landet i alle erhverv (med industrien som eneste undtagelse). I visse erhverv er der skabt job i andre regioner, mens de er forsvundet her, fx indenfor finansiering, erhvervsservice og i landbruget. 16

17 BESKÆFTIGELSE Tabel 2.1 Jobtab. Udvikling over tre år (2. kvartal kvartal 2011), (%) Hovedstadsregionen Resten af landet I alt private erhverv Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstoffer og forsyning Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Kultur og fritid 2 6 Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger Note: Tal varierer lidt fra de efterfølgende figurer over regionens kommunegrupper, der stammer fra en specialkørsel. Modsat tabel 2.1 er Bornholm udeholdt i de følgende figurer, ligesom de er renset for de offentlige job, der findes i ellers primært private erhverv (fx i forsyning og i kultur). Der er forsvundet job i hver af regionens tre kommunegrupper - flest i København By. I 1. halvår af 2011 er nedgangen bremset i Byen, der var jobvækst i Omegnen, mens Nordsjælland oplever fortsatte jobtab (figur 2.1). Mens industrien i regionen atter begynder at nærme sig 2008-niveauet, er bygge-anlæg hårdt ramt med kun 7 af 10 job tilbage i forhold til for 3 år siden (figur 2.2). Situationen i byggeriet bedres p.t. en anelse som følge af bl.a. udbedringsarbejder efter sommerens skybrud. Ca af de nedlagte job er indenfor serviceerhvervene, fordelt med i handel og i de øvrige serviceerhverv (finansiering, IKT, ejendomshandel, mv.). Figur 2.1 Kvartalsvis udvikling i private job (ej landbrug) i de 3 kommunegrupper (index: 2008kv2 = 100) k2 2008k4 2009k2 2009k4 2010k2 2010k4 2011k2 Kilde: Danmarks Statestik, egne beregninger. København By Københavns Omegn Nordsjælland 17

18 BESKÆFTIGELSE Figur 2.2 Kvartalsvis udvikling i private job (ej landbrug) i regionen opdelt på erhverv (index: 2008kv2 = 100) k2 2008k4 2009k2 2009k4 2010k2 2010k4 2011k2 Note: Beskæftigelsestal i disse kort og i afsnittet er fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftunder søgelse (AKU). Den følger internationale retningslinjer og er baseret på telefoninterview. På grund af få stikprøver og stor usikkerhed er landbrug ikke inkluderet i de regionale data. Kilde: Danmarks Statestik, egne beregninger. Industri Bygge-anlæg Engros og detailhandel Al øvrig service Alle private erhverv Et af 10 private job forsvundet i København By og Omegn - to af 10 i Nordsjælland Hvorfor er især Nordsjællands erhvervsliv ramt af jobtab? For det første er byggesektoren særligt hårdt ramt, hvor 4 af 10 job er nedlagt på 3 år (figur 2.3). For det andet tegner industrien sig for to forskellige tendenser: Mens der faktisk skabes industrijob i By og Omegn samlet set, især de seneste kvartaler, er der jobtab i Nordsjælland. Jobtabene i den nordsjællandske industri og særligt i byggesektoren er større end i andre dele af landet (opgjort på regionsniveau). Figur 2.3 Kvartalsvis jobudvikling i private erhverv i de 11 nordsjællandske kommuner (index: 2008KV2 = 100) k2 2008k4 2009k2 2009k4 2010k2 2010k4 2011k2 Kilde: Danmarks Statestik, egne beregninger. Industri Bygge-anlæg Engros og detailhandel Al øvrig service 18

19 BESKÆFTIGELSE Jobtabene har sendt folk ud i ledighed. Særligt i Københavns By, der med 7,5 pct. ledige ligger betydeligt over landsgennemsnittet på 5,8 pct. (se tabel 2.2). Ledigheden i Københavns Omegn ligger på landsgennemsnittet, mens ubalancen på arbejdmarkedet i Nordsjælland ikke er så stor. Mens et par faggrupper stort set går fri af lavkonjunkturen med en ledighed på blot 1-2 pct. kæmper andre med to-cifrede ledighedstal. Hele syv faggrupper i Køebnhavn By har en overledighed på over 50 pct. i forhold til landstallene. Det er meget synligt blandt de selvstændige. Tabel 2.2 Ledighed, september Fultidsledige efter fag (A-kasse). (% af alle forsikrede, foreløbige tal) Hele landet København by Københavns omegn Nordsjælland Overledighed i København By ift. DK (%) I alt alle A-kasser 5,8 7,5 5,7 4,4 29,3 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 1,9 2,6 1,9 1,2 36,8 Ledere 3 3,8 3,1 2,8 26,7 Ingeniører (IAK) 3,4 4,7 3,6 2,1 38,2 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 3,8 6,7 3,3 2,8 76,3 Lærere (DLF-A) 3,8 5 3,3 2,3 31,6 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 4 6,4 5,4 3,6 60,0 Min akasse 4,1 5,5 4,4 3,2 34,1 Selvstændige (DANA) 4,4 8,2 7,4 4,1 86,4 Socialpædagoger (SLA) 4,5 5,2 3,9 3,5 15,6 Business 4,6 5,5 4,8 5,5 19,6 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 4,7 4,2 3,2 3,1-10,6 El-faget 4,8 6,9 5,1 3,7 43,8 Fag og Arbejde (FOA) 4,8 5,7 4,5 4,2 18,8 Frie Funktionærer (FFA) 5 6,5 5,4 4,4 30,0 Funktionærer og Servicefag 5 8 6,3 4,2 60,0 Akademikere (AAK) 5,1 7,2 3,8 3,1 41,2 Økonomer (CA) 5,4 6,3 4,8 4 16,7 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 6,2 7,3 5,8 4,6 17,7 Magistre (MA) 6,6 9,2 4,9 3,7 39,4 Metalarbejdere 6,6 8,8 6,3 5,1 33,3 Det Faglige Hus A-kasse 6,9 9,2 8,3 6 33,3 Fødevareforbundet (NNF) 7,4 13,4 15,3 8,3 81,1 Kristelig a-kasse 7,7 10,4 8,5 6,8 35,1 Byggefagenes a-kasse 8,2 12,4 8,1 7 51,2 Journalistik, Kommunikation og Sprog 8,4 10,8 6,3 5,6 28,6 Teknikere ,8 5,2 66,7 Faglig Fælles a-kasse (3F) 10 12,2 11,3 9 22,0 Kilde: Danmarks Statestik 19

20 produktivitet Os og verden Prognose: En årlig vækst i den danske produktivitet på 0,9 pct. i perioden Det er på niveau med Holland, lidt under OECD- og EU-niveau, og det halve af Norge, Sverige og Finland (Kilde: OECD). Industrien i Danmark var ene om en udvikling i produktiviteten , der kunne overgå konkurrenterne i Europa (årlig vækst på godt 2 pct. mod 1,5 i EU27). Bygge-anlæg havde et større produktivitetstab end EU27, og serviceerhvervenes uændrede produktivitet fulgte ikke væksten i EU27 (Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Konkurrenceevneredegørelse 2010). Produktivitet i kommunegrupper og erhvervsgrupper Hver arbejdstime skaber værdier for ca. 350 kr. godt 80 kr. over andre, danske regioner Et helt afgørende mål i den regionale erhvervsudvikling er at øge værdien af det arbejde, der foregår i virksomhederne. En høj værdi er med til at sikre høj aflønning af medarbejdere og virksomhedsejere samtidig med, at styrken overfor udenlandske konkurrenter kan opretholdes. Produktiviteten i de private erhverv ligger samlet for de tre kommunegrupper i regionen på 353 kr. pr. time (2009-priser). Det er 83 kr. mere end i andre, danske regioner. Trenden for produktiviteten har været opadgående med dyk undervejs i de tre kommunegrupper. København By og Københavns Omegn har siden slut-90 erne ligget på samme niveau og derfra fulgt det samme løft i produktivitetsniveau, markant over landsgennemsnittet. Virksomhederne i Nordsjælland har i årene siden 1993 løftet sin produktivitet, så afstanden op til København By er blevet mindre. Over årene er afstanden mellem København Bys og resten af landets produktivitet derimod blevet større. I 1993 udgjorde produktiviteten i de øvrige regioner ca. 75 pct. af København By. De seneste år har andelen været på ca. 70 pct. (figur 2.4). 20

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007

Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Regionale udviklingstræk i Hovedstadsområdet 2007 Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet Redaktion: Peter Hartoft-Nielsen Jan Engell Analyse og tekst: Jan Engell (kap. 1) Peter Hartoft-Nielsen

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere