S79 HH S79. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION."

Transkript

1 S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'. Gigaset Communications GmbH 2010 All rights reserved. Subject to availability. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

2 Gigaset S79H mere end bare en telefon Gigaset S79H mere end bare en telefon Din telefon sætter en ny standard for kommunikation i hjemmet. Dens design og brugerflade er unik blandt trådløse telefoner. Den har en førsteklasses lydkvalitet ved håndfri funktion og høj fleksibilitet via USB grænsefladen. Det store TFT-display, det brugervenlige tastatur og den overskuelige menu gør telefonen yderst nem at betjene. Telefonen kan også mere: u Synkroniser adressekartotekerne fra telefoner, mobiltelefoner og pc'er via USBgrænsefladen ved brug af Gigaset QuickSync Software ( s. 52). u Gem dine aftaler ( s. 34) og mærkedage f.eks. fødselsdage ( s. 29) i din telefon telefonen minder dig om dem i rette tid. u Markér vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du allerede genkende vigtige opkald på ringetonen( s. 27). u Knyt et billede til opslagene i adressekartoteket fremover vises billedet ved alle opkald fra dette nummer ( s. 27). u Du ønsker ikke at modtage opkald, hvor den, der ringer, har deaktiveret Vis nummer det er ikke noget problem: Indstil håndsættet til kun at ringe, når Vis nummer ikke er blevet deaktiveret ( s. 43). u Du vil ikke forstyrres med tidsstyringen ringer telefonen kun, når du ønsker det ( s. 42). VIP-opkald stilles igennem. u Du kan knytte vigtige telefonnumre til telefonens taster. Derefter kan du nemt ringe op til et nummer ved blot at trykke på en tast ( s. 39). u Tilpas Gigasættet til dit behov for håndfri funktion ( s. 42), og indstil tastaturets lysstyrke individuelt ( s. 41) u Se dine personlige billeder som screensaver-diashow ( s. 40). u Indstil displayet til stor skrift - så øger du læsbarheden i bestemte situationer, der er vigtige for dig, f.eks. i adressekartoteket og lister ( s. 40). u Indstil menuvisningen efter dine behov, så kun de vigtigste funktioner (standardtilstand) eller alle funktioner (eksperttilstand ) vises ( s. 23). Menupunkter, som kun er til rådighed i eksperttilstanden, er markeret med symbolet. u Telefoner miljøbevidst Gigaset Green Home. Yderligere oplysninger om vores ECO DECT-produkter findes på Yderligere oplysninger om telefonen findes på internettet under God fornøjelse med din nye telefon! 1

3 Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet i Int 1 Opkald V 07:15 14 Okt SMS 1 2 Visning af håndsættet på en basestation, der understøtter SMS Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand ( s. 14) 3 Sidetaster Indstil samtalelydstyrke ( s. 41) eller ringetonelydstyrke ( s. 42) 4 Displaytaster ( s. 18) 5 Beskedtast ( s. 32) Adgang til opkalds- og beskedlister; blinker: ny besked eller nyt opkald 6 Afbryd-, tænd/sluk-tast Afslut en samtale; afbryd en funktion; ét menuniveau tilbage (kort tryk); tilbage til standbytilstand (langt tryk); tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 7 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (langt tryk i standbytilstand); skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal 8 Lydløs-tast ( s. 26) Slå mikrofonen fra 9 Mikrofon 10 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk); når der er oprettet forbindelse: Skift mellem impulsopkald og DTMFsignalering (kort tryk); ved tekstindtastning: Åbn tabellen med specialtegn 12 Tilslutning af headsæt ( s. 15) 13 Tast 1 Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk) 14 Opkaldstast blinker: indgående opkald, Besvar opkald; åbn genopkaldslisten (kort tryk); vælg start (langt tryk); Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden 15 håndfri funktion-tast Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion 16 Styretast ( s. 17) 17 Modtagestyrke ( s. 14) Farve grøn: Eco-tilstand ( s. 34) aktiveret 2

4 Kort oversigt over håndsættet Displaysymboler Følgende symboler vises afhængigt af telefonens indstillinger og driftstilstand: Modtagestyrke i( s. 34) eller symbolet Eco-tilstand+ ¼( s. 34) Deaktiveret ringetone ( s. 43) Tastaturspærring aktiveret ( s. 20) Batterierne oplades ( s. 14) Batteriernes opladningstilstand ( s. 14) i ó V Û 08:00 07:15 Int 1 14 Okt Vækkeur slået til med vækketidspunkt ( s. 36) Aktuelt klokkeslæt ( s. 13) Aktuel dag og måned ( s. 13) Håndsættets navn à ¾ Opkald SMS Antal nye beskeder: u à på telefonsvareren (på nettet) ( s. 32) u i listen over mistede opkald ( s. 32) u ¾ i SMS-listen (afhænger af basestationen, s. 31) u på listen med mistede aftaler ( s. 32) Signalering af eksternt opkald ( s. 25) Ø«Ú Vækkeur ( s. 36) ØìÚ internt opkald ( s. 26) ØåÚ Mærkedag ( s. 35) ØðÚ Aftaler ( s. 35) ØáÚ 3

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Gigaset S79H mere end bare en telefon Kort oversigt over håndsættet Displaysymboler Sikkerhedsanvisninger Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold Opstilling af laderen Tilslut laderen Ibrugtagning af håndsættet Tilmelding af håndsæt Indstille dato og klokkeslæt Tilslutning af headsæt Tilslutning af USB-datakabel Hvad vil du nu gøre? Betjening af telefonen Styretast Displaytaster Taster i tasteområdet Sidetaster Ret forkerte indtastninger Vejledning til menuen Sluk og tænd håndsættet Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen Menuoversigt Anvendelse af telefonen Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Håndfri funktion Sådan slås lyden fra Interne opkald Anvendelse af adressekartotek og lister Adressekartotek Genopkaldslisten SMS-indbakke (afhænger af basestationen) Opkaldslister Åbn lister med beskedtasten Liste med mistede aftaler

6 Indholdsfortegnelse Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Visning af besked fra telefonsvareren på nettet ECO DECT Indstilling af en aftale (kalender) Visning af ikke-besvarede aftaler, mærkedage Indstilling af vækkeur Brug af håndsættet som babyalarm Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til numre og funktioner Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Indstilling af tastaturbelysning Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Indstilling af håndfri funktion Ændre ringetoner Ressourceindeks Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af eget forvalgsnummer Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Kundeservice og Assistance Spørgsmål og svar Godkendelser Producentens Garanti Miljø Bilag Pleje Kontakt med væske Tekniske data Skrivning og redigering af tekst Ekstrafunktioner via pc-interfacet Tilbehør Vægmontering af laderen Indeks

7 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen. Isæt kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen på s. 50, da alvorlige helbreds- og materielskader ikke kan udelukkes. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Håndsættet kan forårsage en ubehagelig brumme- eller hyletone i høreapparater eller skrue op for dem. Kontakt en audiologiassistent, hvis der opstår problemer. Laderen må ikke placeres i badeværelser eller bruserum. Laderen er ikke beskyttet mod vandstænk ( s. 50). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. Bemærk! Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. 6

8 Kom godt i gang Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold et håndsæt til Gigaset S79H 2 to batterier 3 et batteridæksel 4 en lader 5 en strømforsyning 6 en bælteclips 7 en plastafdækning til headsæt-stikket 8 en betjeningsvejledning 7

9 Kom godt i gang Opstilling af laderen Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Opstil laderen på et jævnt, skridfast underlag, eller monter laderen på væggen s. 54. Bemærk! Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Udendørs er rækkevidden op til 300 m, indendørs er den op til 50 m. Rækkevidden reduceres ved aktiveret Eco-tilstand ( s. 34). Tilslut laderen Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Du skal være opmærksom på følgende: u Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod væde, støv, stærke væsker og dampe. 2 1 Tilslut strømforsyningens fladstik 1. Sæt strømforsyningen i stikkontakten 2. 2 Hvis du vil tage stikket ud af laderen igen, skal du trykke på frigivelsesknappen 1 og tage stikket ud

10 Kom godt i gang Ibrugtagning af håndsættet Displayet og tastaturet er beskyttet af folie. Fjern beskyttelsesfolien! Ilægning af batterier og lukning af batteridækslet Vigtigt Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH ( s. 50), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet i batterirummet. Indsæt først batterilåget øverst a. Tryk derefter låget til b, indtil det går i indgreb. Hvis du skal åbne batteridækslet igen (f.eks. hvis du skal skifte batterierne ud), skal du tage fat i fordybningen til venstre i kabinettet og trække batteridækslet opad. 9

11 Kom godt i gang Sæt den medfølgende plastafdækning til headsæt-stikket i for at muliggøre optimal lyd i håndfri tilstand. Fastgør bælteclipsen På siden af håndsættet er der nogle hak, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen. Bælteclipsen tages på ved at trykke bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Bælteclipsen tages af ved at trykke kraftigt med højre tommelfinger midt på bælteclipsen, skubbe neglen på venstre hånds pegefinger op til venstre mellem clips og kabinet og tage clipsen op og af. Sæt håndsættet i laderen Sæt håndsættet med displayet forrest i laderen. Lad håndsættet stå i laderen, så batterierne oplades. Bemærk! Håndsættet må kun sættes i den tilhørende lader. 10

12 Kom godt i gang Tilmelding af håndsæt Et Gigaset S79H-håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer. Tilmeldingen af håndsættet skal påbegyndes på håndsættet (1) og basestationen (2). Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. Displayet viser håndsættets interne nummer,f.eks. INT 1. Ellers skal du gentage proceduren. 1) På håndsættet Tilmeld Tryk på tasten under displayvisningen Tilmeld. I displayet vises det, at der søges efter en basestation, der er klar til at blive tilmeldt. Bemærk! Hvis håndsættet allerede er tilmeldt mindst en basestation, skal du starte tilmeldingen på følgende måde: v Ï Tilmelding Tilmeld håndsæt Hvis håndsættet allerede er tilmeldt fire basestationer, skal du vælge den ønskede basestation. 2) På basestationen Inden for 60 sek. skal du trykke længe (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen. Bemærk! Du kan læse, hvordan du afmelder håndsæt, i betjeningsvejledningen til din basestation. 11

13 Kom godt i gang Første opladning og afladning af batterierne En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først bliver fuldt opladet og afladet. Derfor skal håndsættet stå i laderen i 8,5 timer. 8,5 t Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Bemærk: u Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 12

14 Indstille dato og klokkeslæt Kom godt i gang Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. Opkald Tid Åbn indtastningsfeltet ved at trykke på tasten under displayvisningen Tid. (Hvis du allerede har indstillet dato og klokkeslæt, åbnes indtastningsfeltet via menuen s. 24.) Dato: Klokkeslæt: 00:00 Tilbage Dato/tid Gem I displayet vises undermenuen Dato/tid ikke er aktiveret. Den aktive indtastningsposition blinker. Indtast dag, måned og år med 8 cifre ved hjælp af tastaturet, f.eks. 4Q2Q QO for den Hvis du vil ændre indtastningsposition (hvis du f.eks. vil rette i en indtastning), skal du trykke til højre eller venstre på styretasten. Tryk nedad på styretasten for at gå til indtastningsfeltet for klokkeslættet. Dato/tid Indtast timer og minutter med 4 cifre, f.eks. QM5 for kl. 07:15. Skift eventuelt indtastningsposition med styretasten. Dato: Klokkeslæt: 00:00 Tilbage Gem 13

15 Kom godt i gang Tilbage Gem Gem indtastningerne ved at trykke på tasten under displayvisningen Gem. Dato/tid Gemt På displayet vises Gemt. Du hører en bekræftelsestone og vender automatisk tilbage til standbytilstand. Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel). Displayvisning i V u Radiokontakt mellem basestation og håndsæt: god til dårlig: ÐiÑÒ 07:15 ingen modtagelse: blinker Int 1 14 Okt Farve grøn: Eco-tilstand aktiveret ( s. 34) u Batteriets opladningstilstand: yy{{ (tom til helt opladet) y blinker rødt: Batterierne er næsten tomme Opkald SMS xyx{x{ (Opladning) u INT 1 Håndsættets interne navn Hvis Eco-tilstand+ ( s. 34) er aktiveret, vises symbolet ¼ øverst til venstre. Din telefon er nu klar til brug! 14

16 Kom godt i gang Tilslutning af headsæt Når du har fjernet plastafdækningen, kan du tilslutte et headsæt med et 2,5 mm jackstik til venstre side af håndsættet. Se den relevante produktside på for oplysninger om anbefalede headsets. Headsæt-lydstyrken svarer til indstillingen for håndsætlydstyrken ( s. 41). Sæt plastafdækningen i igen efter brug af headsættet for at muliggøre optimal lyd i håndfri tilstand. Tilslutning af USB-datakabel Du kan tilslutte et standard USB-datakabel med Mini-B-stik på bagsiden af håndsættet for at forbinde håndsættet med en pc ( s. 52). Tag bælteclipsen af (hvis den er monteret) ( s. 10). Tag batteridækslet af ( s. 9). Sæt USB-datakablet i USB-stikket 1. Bemærk: Opret forbindelse direkte mellem håndsættet og pc'en, ikke ved hjælp af en USB-hub. 1 15

17 Kom godt i gang Hvad vil du nu gøre? Når du har gjort din Gigaset klar til brug, vil du sikkert gerne tilpasse den til dine individuelle behov. Brug følgende vejviser til hurtigt at finde de vigtigste emner. Hvis du endnu ikke er fortrolig med betjening af menustyrede apparater såsom andre Gigaset-telefoner, skal du først læse afsnittet Betjening af telefonen s. 17. Oplysninger om finder du her. Indstilling af ringetonemelodi og lydstyrke s. 42 Indstilling af lydstyrken i røret s. 41 Indstilling af Eco-tilstand / Eco-tilstand+ s. 34 Overførsel af adressekartoteksopslag fra eksisterende Gigaset-håndsæt til andre håndsæt g g g g g s. 29 Tilslutning af telefonen til en pc s. 52 Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( s. 47), eller du kan kontakte vores kundeservice ( s. 46). 16

18 Betjening af telefonen Betjening af telefonen Styretast I det følgende er den side på styretasten (øverst, nederst, til højre, til venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for tryk på højre side af styretasten eller w for tryk midt på styretasten. Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbn adressekartoteket. v Åbn hovedmenuen. u Åbn listen over andre håndsæt. I hovedmenuen t, s, v eller u Naviger til den ønskede funktion. I undermenuer og på lister t / s Bladr linje for linje op/ned. I indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. Langt tryk på v eller u bevæger markøren ord for ord. Under en ekstern samtale s u t Åbn adressekartoteket. Start en intern forespørgsel. Indstilling af talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og håndfri funktion. Funktioner ved klik midt på styretasten Tasten har forskellige funktioner afhængigt af betjeningssituationen. u I standbytilstand åbnes hovedmenuen. u I undermenuer, valg- og indtastningsfelter overtager tasten funktionen for displaytasten OK, Ja, Gem, Vælg eller Ændr. Bemærk! I denne vejledning vises åbning af hovedmenuen ved at trykke til højre på styretasten og bekræftelse af funktioner ved at trykke på den tilsvarende displaytast. Du kan dog også bruge styretasten som beskrevet. 17

19 Betjening af telefonen Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: Tilbage Gem Displaytasternes aktuelle funktioner. Displaytaster Nogle af de vigtige displaytaster: Mulighed Åbner en situationsafhængig menu. OK Bekræfter valget. Û Slettetast: Sletter tegn for tegn/ord for ord fra højre mod venstre. Tilbage Går ét menuniveau tilbage eller afbryder processen. Gem Gemmer indtastningen. Þ Åbner genopkaldslisten. Taster i tasteområdet c / Q / * osv. Tryk på den viste tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. Sidetaster ø / Tryk på tasterne til højre på side af håndsættet for at indstille lydstyrken for håndsæt, ringetone, håndfri funktion, vækkeur, signalering af aftaler og headsættet afhængigt af situationen. Ret forkerte indtastninger Forkerte tegn i indtastningsfelterne rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u Med displaytasten Ñ slette tegnet, ved at trykke længe ordet til venstre for markøren, u Indsætte tegn ved markøren, u Overskrive det markerede (blinkende) tegn, f.eks. ved indstilling af klokkeslæt og dato. 18

20 Betjening af telefonen Vejledning til menuen Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Menuvisningen kan udvides (eksperttilstand ) eller begrænses (standardtilstand). Ved leveringen er eksperttilstanden aktiv. Indstillinger eller funktioner, der kun er til rådighed i eksperttilstanden, er i denne vejledning markeret med symbolet. Skift mellem standardtilstand/eksperttilstand og menuoversigt s. 23. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk til højre på styretasten v når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises med symboler i displayet. Symbolet for den valgte funktion vises med Indstillinger farve, og det tilhørende navn vises på øverste linje i displayet. Ç É Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Ê Ë Ì Navigér til den ønskede funktion med styretasten p, og tryk på displaytasten OK. á Â Ï Hvis du trykker kort på displaytasten Tilbage eller Tilbage OK afbrydtasten a, går du tilbage til standbytilstand. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister (se eksempel til højre). Aktivering af en funktion: Bladre q til den ønskede funktion med styretasten, og tryk på OK. Når du trykker kort på displaytasten Tilbage eller afbrydtasten a, går du til det forrige menuniveau eller afbryder processen. Indstillinger Dato/tid Lydindstilling Skærm Sprog Tilmelding Tilbage OK Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk længe på afbrydtasten a. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Indstillinger, som du ikke har bekræftet ved at trykke på displaytasten OK, Ja, Gem eller Ændr, bliver kasseret. Eksempel på displayet i standbytilstand s

21 Betjening af telefonen Sluk og tænd håndsættet a Sluk håndsættet ved at trykke længe på afbrydtasten (bekræftelsestone) i standbytilstand. Tryk længe på afbrydtasten for at tænde håndsættet igen. Bemærk! Når du tænder telefonen, ser du en animation med logoet Gigaset i et par sekunder. Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Tastaturspærringen forhindrer, at du trykker på telefonens taster ved et uheld. # Aktiver eller deaktiver tastaturspærringen ved at trykke længe på firkanttasten i standbytilstand. Du hører en bekræftelsestone. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, ser du en henvisning til den, når du trykker på en tast. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. Bemærk! Ved aktiveret tastaturspærring kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre. 20

22 Betjening af telefonen Visning af de trin, du skal udføre i betjeningsvejledningen De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form. Eksempel: Visningen: v Ï Skærm Stor skrift (³ =til) betyder: Tryk til højre på styretasten v for at åbne hovedmenuen. Indstillinger Ç É Ê Ë Ì Naviger til højre, til venstre, op eller ned med styretasten p, indtil undermenuen Indstillinger er valgt. á Â Ï Tilbage OK Bekræft valget ved at trykke på displaytasten OK. Indstillinger Dato/tid Lydindstilling Skærm Sprog Tryk nederst på styretasten s, indtil menupunktet Skærm fremhæves i displayet. Tilmelding Tilbage OK Bekræft valget ved at trykke på displaytasten OK. 21

23 Betjening af telefonen Skærm Screensaver Stor skrift Farveskema Tryk nederst på styretasten s, indtil menupunktet Stor skrift fremhæves i displayet. Belysning Tilbage Ændr Tryk på displaytasten Ændr for at aktivere eller deaktivere funktionen. Skærm Screensaver Stor skrift ³ Farveskema Ændringen træder straks i kraft og skal ikke bekræftes. Belysning Tilbage Ændr Tryk på tasten under displayvisningen Tilbage for at gå tilbage til det forrige menuniveau eller tryk længe på afbrydtasten a for at gå tilbage til standbytilstand. 22

24 Menuoversigt Menuoversigt Indstilling af standardtilstand eller eksperttilstand Menuvisningen kan udvides (eksperttilstand ) eller indskrænkes (standardtilstand). Menupunkter, som kun er til rådighed i eksperttilstanden, er markeret med symbolet. Indstillingen foretages som følger: v Ï Menuvisning Marker Forenklet (standardtilstand) eller Avanceret (eksperttilstand) Vælg (den aktive tilstand er markeret med Ø) Åbn hovedmenuen: Tryk på v, mens telefonen er i standbytilstand. Ç Nettjenester (menuen afhænger af basestationen) Ressourceindeks Screensaver s. 44 Billede-CLIP Lyde s. 44 s. 44 Ledig hukommelse s. 44 É Flere funktioner Babyalarm s. 37 Ê Opkaldslister Alle opkald s. 31 Udgående opkald s. 31 Accepterede opkald Mistede opkald s. 31 s. 31 Ë SMS Ì Telefonsvarer (menuen afhænger af basestationen) (menuen afhænger af basestationen) á Organizer Kalender s. 34 Vækkeur s. 36 Mistede alarmer s. 36 Â Telefonbog s

25 Menuoversigt Ï Indstillinger Dato/tid s. 13 Lydindstilling Lydstyrke håndsæt s. 41 Håndfriprofiler s. 42 Servicetoner s. 44 Ringetoner (h.sæt) s. 42 Ringetoner (base) (afhænger af basestationen) Musik på hold (afhænger af basestationen) Display + tastatur Screensaver s. 40 Stor skrift s. 40 Farveskema s. 40 Displaybelysning s. 40 Tastaturbelysning s. 40 Sprog s. 40 Tilmelding Tilmeld håndsæt s. 11 Afmeld håndsæt (afhænger af basestationen) Vælg base s. 11 Telefoni Autosvar s. 41 (yderligere undermenuer afhænger af basestationen) System Nulstil håndsæt s. 45 (yderligere undermenuer afhænger af basestationen) Menuvisning Forenklet s. 23 Avanceret s. 23 Eco-tilstand Eco-tilstand (afhænger af basestationen) Eco-tilstand+ (afhænger af basestationen) 24

26 Anvendelse af telefonen Anvendelse af telefonen Hvis displaybelysning en slukket, ( s. 40) tændes den igen ved første tryk på en vilkårlig tast. Tasten har i så tilfælde ikke yderligere funktion. Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c og indtast derefter nummeret. Opkaldet afbrydes med afbrydtasten a. Under samtalen vises samtalens varighed. Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved, at opkaldstasten c blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktion-tasten d. Ved at trykke på displaytasten Acceptér. Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret ( s. 41), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Bemærk! Opkald via adressekartoteket ( s. 27), opkaldslisten ( s. 31) genopkaldslisten ( s. 30) og automatisk genopkald ( s. 30) sparer indtastning af tal. Afslutning af en samtale a Tryk på afbrydtasten. 25

27 Anvendelse af telefonen Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~c Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion d Tryk på håndfri funktion-tasten. Under en samtale aktiveres eller deaktiveres den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede i to sekunder, når du gør dette. Ændring af lydstyrken, s. 41. Bemærk! Hvis du har tilsluttet et headsæt, skiftes mellem headsæt og håndfri funktion. Sådan slås lyden fra Håndsættets mikrofon kan slås fra under en ekstern samtale. h Interne opkald Tryk på tasten for at slå lyden fra i håndsættet. På displayet vises Mikrofon slået fra. Tryk igen på tasten for at slå lyden til igen. Bemærk! u Hvis lyden er slået fra, virker ingen af tasterne undtagen lydløstasten h og afbrydtasten a. u Lyden bliver også slået fra på et tilsluttet headsæt. Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis. Ring til et bestemt håndsæt u Start et internt opkald. ~ Indtast håndsættets nummer. eller: u Start et internt opkald. s Vælg håndsæt. c Tryk på opkaldstasten. Opkald til alle håndsæt på én gang ( opkald til alle ) u Tryk længe på tasten. eller: u Start et internt opkald. * Tryk på stjerne-tasten eller Til alle Vælg, og tryk på c Tryk på opkaldstasten. Der ringes op til alle håndsæt. Afslut samtale a Tryk på afbrydtasten. 26

28 Anvendelse af adressekartotek og lister Anvendelse af adressekartotek og lister Du har adgang til: u Adressekartotek u Genopkaldslisten u SMS-indbakke (afhænger af basestationen) u Opkaldslister u Liste med mistede aftaler. Adressekartoteket opretter du individuelt til dit håndsæt. Du kan dog sende listerne/ opslagene til andre håndsæt ( s. 29). Adressekartotek I adressekartoteket kan du i alt gemme 500 opslag. Bemærk! Du kan få hurtig adgang til et nummer fra adressekartoteket (kortvalg) ved at knytte nummeret til en tast ( s. 39). Adressekartotek I adressekartoteket kan du gemme u op til tre numre og tilhørende for- og efternavne, u -adresse, u mærkedage med signalering, u VIP-ringetone med VIP-symbol, u CLIP-billeder. Du åbner adressekartoteket i standbytilstand med tasten s. Opslagenes længde 3 numre: maks. 32 cifre hver For- og efternavn: maks. 16 tegn hver -adresse: maks. 64 tegn Lagring af et nummer i adressekartoteket s <Nyt opslag> Ændring af indtastninger på flere linjer: Fornavn: / Efternavn: Indtast fornavn og/eller efternavn. Hvis der ikke indtastes et navn i nogen af felterne, gemmes og vises telefonnummeret også som efternavn. (Du finder en vejledning til indtastning af tekst og specialtegn på s. 51.) Telefon: / Telefon (kontor): / Telefon (mobil): Indtast et nummer i mindst ét af felterne. Opslagene markeres med et symbol foran, når du bladrer i adressekartoteket: ä/ k/ l. Indtast en -adresse. Fødselsdag: Vælg Til eller Fra. Ved indstillingen Til: Indtast Fødselsdato og Fødselsdag (Tid), og vælg signaleringstype: Fødselsd. (alarm) s. 29. CLIP-Billede Vælg eventuelt et billede, som skal vises, når abonnenten ringer op (se Ressourceindeks, s. 43). Forudsætning: Vis nummer (CLIP). CLIP-ringetone (VIP): Marker adressekartoteksopslag som VIP (Very Important Person) ved at tildele dem en bestemt ringetone. Du kan genkende VIP-opkald på ringetonen. VIP-opslag markeres med symbolet Æ, når du bladrer i adressekartoteket. Forudsætning: Vis nummer (CLIP). Gem Tryk på displaytasten. 27

29 Anvendelse af adressekartotek og lister Adressekartoteksopslagenes rækkefølge Adressekartoteksopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk ud fra efternavnet. Mellemrum og tal har første prioritet. Hvis kun fornavnet blev indtastet i adressekartoteket, indsættes fornavnet i rækkefølgen i stedet for efternavnet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum 2. Tal (0 9) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, kan du indsætte et mellemrum eller et tal foran det første bogstav i efternavnet. Disse opslag vil så komme til at stå først i adressekartoteket. Vælg adressekartoteksopslag s Åbn adressekartoteket. Du har følgende muligheder: u Bladr med s til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt. u Indtast de første bogstaver i navnet (maks. 8), bladr om nødvendigt til opslaget med s. Der søges efter efternavnet i adressekartoteket. Hvis der ikke er angivet et efternavn, søges der efter fornavnet. Opkald ved hjælp af adressekartoteket s s (Vælg opslag) c Tryk på opkaldstasten. (Hvis der er indtastet flere numre, så vælg det ønskede nummer ved hjælp af r og tryk igen på opkaldstasten c). Nummeret ringes op. Håndtering af adressekartoteksopslag Vis opslag s s (Vælg opslag) Visning Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Mulighed Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende funktioner med q: Fremvis nummer Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på Ó når nummeret vises. Slet opslag Slet det valgte opslag. Kopiér opslag til intern: Send et individuelt opslag til et håndsæt ( s. 29). vcard via SMS: Send et individuelt opslag i vcard-format via SMS. Redigering af opslag s s (Vælg opslag) Visning Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. Brug af yderligere funktioner s s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Du kan vælge følgende funktioner med q: Fremvis nummer Rediger eller suppler et gemt nummer, og ring op med c, eller gem det som et nyt opslag. Dette gøres ved at trykke på Ó når nummeret vises. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag. 28

30 Anvendelse af adressekartotek og lister Kopiér opslag til intern: Send et individuelt opslag til et håndsæt ( s. 29). vcard via SMS: Send et individuelt opslag i vcard-format via SMS. Slet alle Slet alle opslag i adressekartoteket. Kopiér alle til intern: Send hele listen til et håndsæt ( s. 29). Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i adressekartoteket ( s. 27). Opkald ved hjælp af kortvalgstaster Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast ( s. 39). Overførsel af adressekartoteket til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage adressekartoteksopslag. s s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Kopiér opslag / Kopiér alle til intern s Vælg modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på OK. Du kan overføre flere opslag ad gangen ved at besvare forespørgslen Opslag kopieret. Kopiér næste opslag? med Ja. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. u Indtastede billeder og lyde overføres ikke. Kopiering af det viste nummer til adressekartoteket Du kan kopiere numre til adressekartoteket fra lister, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten, eller numre, som bliver vist i en SMS. Der vises et nummer: Mulighed Kopier til tlf.bog Suppler opslaget s. 27. Overførsel af nummeret eller e- mail-adressen fra adressekartoteket I nogle betjeningssituationer kan du åbne adressekartoteket, f.eks. for at kopiere et telefonnummer eller en -adresse. Dit håndsæt skal ikke være i standbytilstand. Afhængigt af betjeningssituationen åbnes adressekartoteket med s eller Ó. q Vælg opslag ( s. 28). Lagring af en mærkedag i adressekartoteket Du kan gemme en mærkedag for hvert nummer i adressekartoteket, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på mærkedagen (standardindstilling: Fødselsdag: Fra). s s (Vælg opslag) Visning Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsdag: v Til vælges. 29

31 Anvendelse af adressekartotek og lister Ændring af indtastninger på flere linjer: Fødselsdato Indtast dag/måned/år (8-cifret). Fødselsdag (Tid) Indtast klokkeslæt (4-cifret) for påmindelsessignalet. Fødselsd. (alarm) Vælg signaleringstype. Gem Tryk på displaytasten. Bemærk! Der kræves en tidsangivelse for et påmindelsessignal. Hvis du har valgt den optiske signalering, er tidsangivelsen ikke nødvendig, og den sættes automatisk til 00:00. Deaktivering af en mærkedag s s (Vælg opslag) Visning Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsdag: v Fra vælges. Gem Tryk på displaytasten. Påmindelsessignal på en mærkedag I standbytilstand signaleres et påmindelsessignal i håndsættets display sammen med den valgte ringetone og lydtyrke, der er indstillet for interne opkald ( s. 42). Fra Du kan: SMS ØðÚ Miller, Frank SMS Skriv en SMS-besked. Fra Tryk på displaytasten for at bekræfte og afslutte påmindelsessignalet. Under signaleringen kan du ændre lydstyrken permanent med sidetasterne ø (højere) eller (lavere). Mens du ringer, signaleres en påmindelse én gang med en servicetone på håndsættet. Mærkedage, der ikke kvitteres, og som signaleres under en samtale, vises på listen Mistede alarmer ( s. 32). Genopkaldslisten I genopkaldslisten finder du de 20 sidste telefonnumre, der er blevet ringet til fra håndsættet (maks. 32 cifre). Hvis et nummer findes i adressekartoteket, vises det tilhørende navn. Manuelt genopkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Visning. Administration af opslagene igenopkaldslisten c s Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge følgende funktioner med q: Kopier til tlf.bog Kopier opslaget til adressekartoteket (s. 27). Auto. genopkald Der ringes automatisk op til nummeret med faste intervaller (mindst hvert 30

32 Anvendelse af adressekartotek og lister 20. sek.). Håndfri funktion-tasten blinker, og Medhør er aktiveret. Abonnenten svarer: Tryk på opkaldstasten c. Funktionen er afsluttet. Abonnenten svarer ikke: Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek. Ved tryk på en vilkårlig tast eller efter ti mislykkede forsøg afsluttes funktionen. Fremvis nummer (som i adressekartoteket, s. 28) Slet opslag (som i adressekartoteket, s. 28) Slet alle (som i adressekartoteket, s. 29) SMS-indbakke (afhænger af basestationen) Alle modtagne SMS-beskeder gemmes iindbakken. Opkaldslister Forudsætning: Vis nummer (CLIP) Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper: u besvarede opkald u udgående opkald u mistede opkald Du kan få vist hver opkaldstype for sig eller en oversigt over alle opkald. De sidste 20 opkald vises. I standbytilstand åbnes opkaldslisterne med displaytasten Opkald eller via menuen: v Ê Listeopslag Nye beskeder står øverst. Eksempel på et listeopslag: Alle opkald Frank , 15:40 š , 15: , 15:07 Visning Mulighed u Listetypen (øverst) u Status for opslaget Fed skrift: Nyt opslag u Nummer eller navn på den, der har ringet op u Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, s. 13) u Opslagstype: besvarede opkald ( ) mistede opkald ( ) udgående opkald (š) Tryk på opkaldstasten c for at ringe tilbage til det valgte opkald. Tryk på displaytasten Visning for at få vist yderligere oplysninger, for eksempel numrene, der hører til et navn. Tryk på displaytasten Mulighed for at vælge følgende funktioner: Kopier til tlf.bog Nummeret kopieres til adressekartoteket. Slet opslag Slet det valgte opslag. Slet alle Slet alle opslag. Når du har forladt opkaldslisten, tildeles alle opslag status som gammel, dvs. at de ikke vises med fed skrift, næste gang du åbner listen. 31

33 Anvendelse af adressekartotek og lister Åbn lister med beskedtasten Du kan åbne følgende lister med beskedtasten f: u Telefonsvarerlisten (afhænger af basestationen) eller telefonsvareren på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion, og telefonsvareren på nettet er indstillet til hurtigopkald ( s. 33). u SMS-indbakke (afhænger af basestationen) u Listen med mistede opkald u Liste med mistede aftaler ( s. 32) Så snart der kommer et nyt opslag til en liste, høres der en sevicetone. Tasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet: Symbol Ny besked... Ã... på telefonsvareren (på nettet)... på listen med mistede opkald Ë... på SMS-listen (afhænger af basestationen)... på listen Mistede alarmer Antallet af nye opslag vises under det pågældende symbol. à œ ¾ Bemærk! Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, modtager du en meddelelse, hvis dette er indstillet (se betjeningsvejledningen fra din netudbyder). Når du har trykket på beskedtasten f, ser du alle de lister, der indeholder beskeder, og nettelefonsvarerlisten. Lister med nye beskeder står øverst og vises med fed skrift: Beskeder og opkald Opkald: (3) Mistede alarmer (1) Tilbage OK Vælg en liste med q. Tryk på OK for at åbne listen. Liste med mistede aftaler Ikke-besvarede (ikke-kvitterede) aftaler fra kalenderen ( s. 34) og mærkedage ( s. 29) gemmes på listen Mistede alarmer i følgende tilfælde: u Du besvarer ikke en aftale/mærkedag. u Aftalen/mærkedagen bliver signaleret under et opkald. u Håndsættet er slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag. u På tidspunktet for en aftale/mærkedag var automatisk genopkald aktiveret ( s. 30). u Du åbner listen ved at trykke på beskedtasten f ( s. 32). Alle opslag med u Nummer eller navn, u Dato og klokkeslæt vises. Det nyeste opslag står først på listen. Ved at trykke på displaytasten Slet kan du slette det markerede opslag. Hvis der er gemt 10 opslag på listen, slettes det ældste opslag ved det næste aftaleopkald. 32

34 Anvendelse af telefonsvareren på nettet Anvendelse af telefonsvareren på nettet Telefonsvareren på nettet er din netudbyders telefonsvarer på nettet. Du kan først bruge telefonsvareren på nettet, når du har fået den aktiveret hos din netudbyder. Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Med hurtigopkald kan du ringe direkte op til en telefonsvarer på nettet. Hurtigopkald til telefonsvareren på nettet er indstillet på forhånd. Du skal blot indtaste nummeret til telefonsvareren på nettet. Angivelse af hurtigopkald til telefonsvareren på nettet og indtastning af telefonnummeret til telefonsvareren på nettet Ved basestationer med telefonsvarer: v Ì Indstil tast 1 Netw. Postboks Vælg, og tryk på Vælg (Ø =valgt). Ved basestationer uden telefonsvarer: v Ì Netw. Postboks fortsæt med: ~ Indtast nummeret til telefonsvareren på nettet. Gem Tryk på displaytasten. Indstillingen af hurtigopkald gælder for alle håndsæt til Gigaset S79H. Ring til telefonsvareren på nettet Tryk længe. Du får direkte forbindelse med telefonsvareren på nettet. d Tryk på håndfri funktion-tasten eller på d. Du hører beskeden fra telefonsvareren på nettet. Visning af besked fra telefonsvareren på nettet Hvis der kommer en besked til dig, ringer telefonsvareren på nettet dig op. På displayet vises nummeret til telefonsvareren på nettet, hvis du har aktiveret Visnummer. Hvis du besvarer opkaldet, afspilles de nye beskeder. Hvis du ikke besvarer opkaldet, gemmes telefonnummeret til telefonsvareren på nettet på listen med ubesvarede opkald, og beskedtasten blinker ( s. 32). Bemærk! Indtast telefonnummeret til telefonsvareren på nettet og betegnelsen Telefonsvarer på nettet i adressekartoteket, så vises denne betegnelse på displayet og i opkaldslisten. 33

35 ECO DECT ECO DECT Du er med til at beskytte miljøet med dit Gigaset-håndsæt. Nedsat strømforbrug Din telefon bruger mindre strøm, fordi der benyttes en strømbesparende strømforsyning. Nedsat stråling (afhænger af basestationen) Strålingen kan kun nedsættes, hvis basestationen understøtter denne funktion. Telefonens stråling reduceres automatisk afhængigt af afstanden mellem håndsættet og basestationen. Du kan reducere håndsættets og basestations stråling yderligere ved at bruge Eco-tilstand eller Eco-tilstand+. Yderligere oplysninger finder du i vejledningen til basestationen. Indstilling af en aftale (kalender) Du kan lade håndsættet minde dig om op til 30 aftaler. Mærkedage ( s. 29), der er indtastet i adressekartoteket, medtages automatisk i kalenderen. Gem aftalen Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet ( s. 13). v Í Kalender Okt 2009 Ma Ti On To Fr Lø Sø Tilbage Mulighed u Den aktuelle dag er valgt (har en hvid ramme). u Dage, hvor der allerede er gemt aftaler, angives med hvidt. r/q Vælg den ønskede dag i den grafiske kalender. Den valgte dag er markeret med en hvid ramme. Den aktuelle dag er ikke længere markeret med en ramme. w Tryk midt på styretasten. u Hvis der allerede er angivet aftaler, åbnes listen med dagens gemte aftaler. Åbn vinduet til indtastning af data med <Nyt opslag> OK. u Hvis der endnu ikke er angivet nogen aftaler, åbner du vinduet til indtastning af data for den nye aftale med det samme. Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til eller Fra. Dato: Indtast dag/måned (8-cifret). Klokkeslæt: Indtast timer/minutter (4-cifret). Tekst: Indtast tekst (maks. 16 tegn). Teksten vises på displayet som aftalenavn på listen og ved aftalesignalet. Hvis du ikke indtaster en tekst, vises kun dato og klokkeslæt for aftalen. Signal: Vælg signaleringstypen. 34

36 Indstilling af en aftale (kalender) Gem Tryk på displaytasten. Håndtering af aftaler Bemærk! Hvis du har gemt 30 aftaler, skal du først slette en eksisterende aftale for at kunne indtaste en ny. Signalering af aftaler og mærkedage Et aftaleopkald signaleres i standbytilstand i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi og den lydstyrke, der er indstillet for interne opkald ( s. 42). Under signaleringen kan du ændre lydstyrken permanent med sidetasterne ø (højere) eller (lavere). For mærkedage vises navnet og for aftaler den indtastede tekst med dato og klokkeslæt. ØáÚ v Í Kalender Redigering af enkelte aftaler r/q Vælg dag i den grafiske kalender, og tryk på styretasten w. (dage, hvor der allerede er gemt aftaler, angives med hvidt i kalenderen). q Vælg en af dagens aftaler. Du har følgende muligheder: Visning Tryk på displaytasten, og rediger eller bekræft opslaget. eller Mulighed Åbn menuen for at ændre, slette eller aktivere/deaktivere. Sletning af alle aftaler for en dag Mulighed Slet alle aftaler OK Besvar sikkerhedsspørgsmålet med Ja. Alle aftaler slettes. Møde :38 Fra SMS Du kan deaktivere aftalen eller besvare den: Fra Tryk på displaytasten for at deaktivere aftaleopkaldet. eller: SMS Tryk på displaytasten for at besvare aftaleopkaldet med en SMS. Bemærk! Under et opkald signaleres en aftale kun med en kort tone. 35

37 Indstilling af vækkeur Visning af ikke-besvarede aftaler, mærkedage Ikke-besvarede aftaler/årsdage ( s. 29) gemmes i de følgende tilfælde på listen Mistede alarmer: u Du besvarer ikke en aftale/mærkedag. u Aftalen/mærkedagen bliver signaleret under et opkald. u Håndsættet er slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag. u På tidspunktet for en aftale/mærkedag var automatisk genopkald aktiveret ( s. 30). I displayet vises symbolet n og antallet af nye opslag. Det nyeste opslag står først på listen. Du åbner listen ved at trykke på beskedtasten f( s. 32) eller via menuen: v Í Mistede alarmer Vælg aftale/mærkedag. Oplysninger om aftalen/mærkedagen vises. En mistet aftale vises med aftalenavn, og en mistet mærkedag vises med navn/fornavn. Desuden vises dato og klokkeslæt. Slet Slette en aftale. SMS Skriv en SMS-besked. Hvis der er gemt 10 opslag på listen, slettes det ældste opslag ved det næste aftaleopkald. Indstilling af vækkeur Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet ( s. 13). Aktivering/deaktivering og indstilling af vækkeur v á Vækkeur Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til eller Fra. Klokkeslæt: Indtast klokkeslæt for vækningen (4-cifret). Periode: Vælg Dagligt eller Mandag-fredag. Lydstyrke: Indstil lydstyrken (1-6). Melodi: Vælg melodi. Gem Tryk på displaytasten. Symbolet ¼og vækketidspunktet vises i displayet. En vækning signaleres i displayet ( s. 3) og med den valgte ringetonemelodi. Vækkeuret ringer i 60 sek. Hvis du ikke trykker på en tast, gentages vækningen to gange med fem minutters mellemrum, hvorefter den deaktiveres. Mens vækkeuret ringer, kan du ændre lydstyrken permanent med sidetasterne ø (højere) eller (lavere). Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone. 36

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 7 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 8 2. Pakkens indhold...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2 Trådløs telefon DT288 DECT GAP/CAP Brugervejledning DA/LZTNB 101 179 R2 HVOR SKAL JEG BEGYNDE? Denne brugervejledning består af flere afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Du kan finde alle afsnittene

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Doro Magna 4000. Dansk

Doro Magna 4000. Dansk Doro Magna 4000 Dansk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Dansk 1. Volumenkontrol røret 2. Højttaler 3. Adgangstaster til teletjenester 4. Ophængningskrog til rør 5. Slet 6. OK

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere