H A N D L I N G S K A B E R FORVANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H A N D L I N G S K A B E R FORVANDLING"

Transkript

1 HANDLING S K A B E R FORVANDLING

2 CUBE Center for Udvikling, Beskæftigelse og Erhverv blev etableret for 10 år siden. Igennem årene har vi udviklet vores ydelser og tilpasset os beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedet. Vores indsats og det tætte samarbejde på tværs, har hjulpet vores kandidater i job, uddannelse og praktik. I LØBET af de første år udviklede CUBE et sundhedsfagligt team, som supplerede jobkonsulenternes arbejde i erkendelse af den store gruppe af ledige med andre problemer end ledighed. Konceptet blev udviklet under temaet CUBE Living og er senest videreudviklet med CUBE CARE, som tilbyder private virksomheder rådgivning om bl.a. håndtering af sygefravær, fysioterapi- og massageordninger o.a. som kan støtte ansattes tilbagevenden til jobbet. I 2004 blev et partnerskab mellem CUBE og nyfusionerede Birkerød og Søllerød kommune, opstarten til tidlig inddragelse af private virksomheder omkring arbejdet med ledige kandidater. Det var helt i tråd med de erfaringer, som begge parter havde. Inden længe var et frugtbart samarbejde med Forenede Service ved at udvikle sig. Fokus på servicebranchen var en oplagt mulighed for især mange kandidater med anden etnisk baggrund end dansk. SOM LED i et stort udviklingsprojekt i samarbejde med STAR, daværende Arbejdsmarkedsstyrelsen, blev brancherettet dansk, faglig oplæring og almen opkvalificering starten på en naturlig hverdag for mange kandidater. Denne model for succesfuldt samarbejde med virksomhederne, har siden udviklet sig til en række indsatser til gavn for mange tusinde kandidater. 2 I CUBE har vi fulgt vores ambition om at være en pålidelig samarbejdspartner og sikre et solidt netværk af virksomheder. Det er igennem årene blevet til et samarbejde med over 2000 private virksomheder et netværk som understøtter det rigtige match mellem kandidat og virksomhed. VORES KANDIDATER har profiteret af forløbene i CUBE. Vores effekter er enkle og reelle - 70 procent af vores kandidater kommer i arbejde. Det bekræfter os i, at det vi gør virker. QUA VORES FOKUS på udvikling af vores kernekompetencer og metoder har CUBE udgivet to bøger Omsorgens Etik og Mad Uden Grænser. I skrivende stund er tredje værk under udarbejdelse og omhandler virksomhedssamarbejdet. Med udgivelserne ønsker vi, dels at dele vores viden og erfaringer, dels at inspirere vores samarbejdspartnere og andre aktører på feltet. I dag er CUBE en veletableret virksomhed, medlem af DI og drives af dygtige og kompetente medarbejdere i samarbejde med en række jobcentre. JUBILÆET har givet anledning til, at takke alle vores samarbejdspartnere i jobcentre, virksomheder, brancheorganisationer samt vores team af medarbejdere i CUBE - for et spændende og berigende samarbejde. VI SER FREM TIL fortsat at rådgive, vejlede og hjælpe flere kandidater i uddannelse og job. David Junge og Kirsten Junge Virksomhedssamarbejde CUBE har et dynamisk samarbejde med mere end 2000 virksomheder indenfor forskellige brancher samt nicheområder og overvejende i det private regi bl.a. Dagrofa, Forenede Service, Matas, 24Native, Hellerup Dampvaskeri m.fl. virksomheder, hvor kandidaterne opnår ordinær ansættelse efter endt optræningsforløb. Det er et privilegium, at have oparbejdet et så stort og solidt samarbejde med virksomhederne, at vi kan matche en kandidats ønsker til praktik indenfor få timer. Det har krævet mange års intenst samarbejde, loyalitet og troværdiged virksomhederne har tillid til, at vi har matchet den bedst egnede kandidat til deres virksomhed. Kandidaterne har tillid til, at vi med vores erfaring og viden, har matchet deres færdigheder og ønsker til den rette jobfunktion i en virksomhed (Kilde: Pernille Vedel, CUBE) I SAMARBEJDE med kandidaten og virksomheden kan vi skræddersy det rigtige forløb af både kort og lang varighed, hvad enten der er behov for en snusepraktik/ brancheretning, et afklarings- og optræningsforløb eller uddannelsesafklaring. CUBE har et stort virksomhedsnetværk og kan matche mange af vores borgere med lang ledighed med ufaglærte jobs indenfor servicebranchen. De har stort kendskab både til arbejdsmarkedet, men også de socialt udsatte. De arbejder målrettet for at støtte borgerne i at komme i ordinært arbejde (Kilde: afdelingsleder Kate Fønskov, Jobcenter Brøndby). 3

3 Målgrupper CUBE har mange års erfaring med forskellige målgrupper, barrierer og indsatser. Vores erfaring baseres på et tæt samarbejde og støtte af 8356 kandidater, 19 jobcentre og 2255 virksomheder og samarbejdspartnere, som har beriget vores virke på forskellige måder. HOVEDPARTEN af vores kandidater er ufaglærte. De har enten haft en sporadisk eller kort tilknytning til arbejdsmarkedet. Hertil har en stor andel anden etnisk baggrund end dansk. Udover ledighed er kandidaternes udfordringer bl.a. manglende faglige og praktiske færdigheder, fysiske og psykiske lidelser, PTSD, misbrug, depression, livsstilssygdomme, kriminalitet mv. KANDIDATER med akademisk baggrund er en anden stor gruppe vi har guidet i arbejde. Med fokus på det rette match og vidensformidling til virksomhederne om ansættelsesmulighederne, har vi skabt en væsentlig og effektiv indsats. CUBE er gode til at takle borgernes udfordringer. Vores borgere har ofte brug for en særlig støtte. CUBE går langt for at sikre sig, at borgeren får den hjælp der skal til og at samle borgeren op. De har været gode til at tilrettelægge praktikkerne så det passede den enkeltes behov. De er hurtige til at finde praktikpladser og de har været gode til at skaffe de unge lærepladser f.eks. efter et praktikforløb. Jeg bruger også CUBE til fastholdelse af borgere når de starter i praktik eller uddannelse. 4 (Kilde: Virksomhedskonsulent Gurli Södergreen, Jobcenter Vallensbæk) CUBE indledte i 2009 et samarbejde med vikar- og rekrutteringsbureauerne Moment og Temp Team og oprettede MTC Gruppen, for at styrke arbejdet omkring udslusning på arbejdsmarkedet. Sammen har gruppen vundet en række licitationer i Skjern, Herning, Høje Tåstrup, Helsingør og København. CUBE har fra starten arbejdet med borgere som har særlige behov for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Ydelser VORES ydelser er opbygget i moduler og kan sammensættes fleksibelt og ud fra det mål der skal arbejdes i retning af sammen med kandidaten. Alle vores ydelser har afsæt i tæt samarbejde med vores virksomhedsnetværk. VI TILBYDER bl.a. virksomhedspraktik, intensiv vejledning og rådgivning, mentorering, jobcoaching, almen kompetencegivende uddannelse i samarbejde med VUC (FVU-test, undervisning i dansk og matematik, eller 9. eller 10. klasses afgangsprøve). VI BESTRÆBER OS PÅ at kandidaten har én fast kontaktperson igennem forløbet dels for at sikre kontinuiteten, dels at fastholde et tæt samarbejde, hvor processen med udvikling og forandring er i fokus. Vi har samarbejde med CUBE, fordi de har mange kontakter på arbejdsmarkedet indenfor serviceområdet og ufaglærte jobs. Det er et godt match for vores borgere, som ikke har de fornødne kompetencer der efterspørges, eller borgere som har brug for opkvalificering som følge af langtidsledighed. Borgerne kan få et fagligt løft og opnå fodfæste på arbejdsmarkedet ad denne vej frem for at skulle tage en uddannelse e.lign. (Kilde: Centerchef Jørgen Clausen, CAB Center for Aktiv Beskæftigelse, København) 5

4 Ungeindsatsen CUBE har mange års erfaring med arbejdet med de unge. I sommeren 2014 har CUBE indgået et samarbejde med Jobcenter Tårnby i forlængelse af, at Tårnbys Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) ønskede at intensivere indsatsen for de uddannelsesparate unge under 30 år. Det igangværende Ungeprojekt har til formål, at give 135 unge en relevant uddannelsesafklaring via brancherettede og opkvalificerende forløb, faglige kurser, og FVU med VUC. Succeskriteriet er, at 70 % af deltagerne afslutter forløbet til job eller uddannelse. Det foreløbige resultat er, at 80 % til dato opfylder succeskriterierne. Metodisk har samtalerne indeholdt ti forskellige elementer: valg af uddannelse, afdækning af kompetencer og færdigheder, afstemning mellem ønsker og arbejdsmarkedets behov, virksomhedspraktik, almene kompetencer/ FVU-test, sociale udfordringer, det rette match/arbejdsmarkedsbalancen, optagelse på uddannelse og SU mv. 6 MED AFSÆT i erfaringen med dette projekt har vi kunne specificere elementerne i praktikkerne yderligere: den netværksdannende, optrænende, afklarende og beslægtet branchepraktik. ERFARINGERNE INDIKERER, at en form for efterværn vil være givtigt for de unge en opfølgning på, at de reelt fastholder deres elevplads, starter uddannelsen som planlagt mv. SAMMENFATTENDE kan det konkluderes, at et intensivt og struktureret forløb med tæt samarbejde mellem CUBE og Jobcentret har sikret at en høj andel af unge er kommet videre i form af job eller uddannelse. VORES kandidater har forskellige behov for støtte. Vi har mange års erfaring med individuelt tilrettelagte løsninger. Mentorstøtten gives med henblik på at motivere, styrke eller fastholde kandidaten i job eller uddannelse. Mentorerne har derudover færdigheder indenfor konflikthåndtering, sund livstil, økonomisk vejledning, stresshåndtering mm. Mentorens rolle er, at sætte processer i gang om handlings- og adfærdsmønstre, hverdagsgøremål, jobretning, uddannelsesønsker etc. DET ER VÆRKTØJER som vores kandidater ofte har behov for at tilegne sig, for at kunne realisere deres ønsker og som vi har haft et tæt samarbejde med Jobcenter Vallensbæk omkring deres aktivitetsparate borgere. Vores udgangspunkt er, at kandidaterne har potentiale til forandring og at vi som mentorer, kan guide og støtte dem til at begrænse de barrierer der måtte stille sig hindrende for at de kan opnå deres mål. Det var dynamikken i samarbejdet, det fælles mål at kunne gribe opgaven sammen. At vi reelt kunne gøre en forskel Det er det som altid har været karakteristisk for CUBE at de er innovative og tænker i løsninger, at de tør prøve at gøre tingene anderledes, at de har fokus på at finde det som virker (Kilde: Dorte Fjeldsted, tidl. Beskæftigelseschef, Rudersdal Kommune) Mentorindsatsen I SAMARBEJDE med Jobcenter Tårnby/ Dragør har CUBE seneste forår 2014 gjort sig yderligere erfaringer med mentorindsatsen. Projektet har bidraget til indsamling af struktureret viden om praksiserfaring hvad der virker og hvad der kan udvikles yderligere. CUBES MENTORTEAM består af certificerede mentorer. Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. Mentorernes profiler matcher kandidaternes forskellighed. Med deres faglige kunnen, engagement, empati og kendskab til uddannelses, beskæftigelses- og behandlingssystemet sikres kandidaten den rette støtte til at opnå sine mål. Jeg har haft et meget positivt samarbejde med CUBE og borgerne har været utrolig glade for det. Der er kvalitet i deres arbejde og jeg tror det er den måde de arbejder med borgerne på, deres tilgang. De har nogle erfarne mentorer. (Kilde: socialrådgiver Nimet Temeltas, Jobcenter Vallensbæk) CUBE UDBYDER en intensiv mentoruddannelse, hvorigennem viden om kommunikations- og coachingteknikker, beskæftigelseslovgivningen, virksomhedernes forventninger til mentorrollen mv. tilegnes. Uddannelsen er målrettet personale indenfor beskæftigelses- og socialfagligt arbejde og afsluttes med certificering. 7

5 Vi har mange aktører at vælge imellem, og når vi vælger CUBE så er det fordi vi får positive tilbagemeldinger fra vores medlemmer. Vores medlemmer fortæller, at de får en god og professionel hjælp- både til at lave cv og ansøgninger, men også vejledning i forhold til om de skal vælge ny retning etc. Så vi har et godt og positivt indtryk af CUBE. (Kilde: Vejleder Dan Hageman, FOA) Samarbejde med fagforeninger og a-kasser Metodisk tilgang og faglige kompetencer i teamet I København har samarbejdet mellem MTC Gruppen og CUBE fremmet indsatserne for akademikerne fra IAK (nu Akademikerne). I 2013 indledte CUBE et samarbejde med AC, som er paraplyorganisation for 25 faglige organisationer, for at udvikle et undervisningsforløb i Forretningsforståelse, der senere blev udbudt som 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige akademikere. Samtidig gik CUBE aktivt ind i akademikerkampagnen og besøgte små og mellemstore virksomheder for at oplyse om videnpilotordningen. FOR FORSIKREDE LEDIGE udbyder CUBE dels et to ugers vejledningsforløb, som er skræddersyet til intensiv sparring om jobsøgningsprocessen både i forhold til formulering af kandidatens kompetencer, udarbejdelse af konkrete ansøgninger og cv samt kontakt til virksomheder, dels individuel jobcoaching. Sidstnævnte har især været givtigt for kandidater, som har haft behov for støtte til at afklare et jobmål samt, hvad der skal til for at nå det. Kandidaten får derudover inspiration til at tænke i andre baner og konkrete forslag til jobfunktioner udenfor kandidatens interessefelt, herunder mod aktuelle jobåbninger. VI har igennem årene udviklet og styrket vores metodiske tilgange og faglige profiler, for at kunne imødekomme kandidaternes og virksomhedernes forventninger og behov. Vi ser empowerment som et vigtigt redskab i arbejdet mod etablering på arbejdsmarkedet, ligesom en kognitiv, anerkendende og løsningsorienteret tilgang er kendetegnende for vores virke. VI MØDER VORES KANDIDATER med respekt og værdighed. I dialogen tager vi afsæt i kandidatens ønsker, potentialer og interesseområde, opstiller realistiske fremtidsmål og sikrer tæt opfølgning og opbakning til målet er nået. VI ER STOLTE AF, at have en meget bred vifte af medarbejdere med socialfaglig, administrativ, forretningsmæssig og akademisk baggrund. Denne kombination af kompetencer komplimenterer vores metoder og understøtter mangfoldigheden i vores mentorkorps. 8 9

6 Visioner VORES brugerundersøgelser viser, at der er stor tilfredshed med vores indsats. Kandidaterne synes at vi gør en forskel, at de får den rette hjælp til at kunne tage det næste skridt, at de får et kompetenceløft, at de får professionel vejledning. Det er vores ambition at fastholde denne etikette og blive ved med at dygtiggøre os, være innovative tage vores samarbejdspartnere og kandidater med på råd. Vi vil være med til at sikre et rummeligt arbejdsmarked, hvor selv kandidater med en meget lille arbejdsevne har en chance. CUBE ER I STAND TIL hurtigt og effektivt at tilpasse sig de behov som ledige borgere har for at komme i job. Derfor er samarbejdet med de private virksomheder af største betydning og vil løbende blive understøttet 10 og videreudviklet. CUBE forventer at tilbyde rådgivning, mentorkurser, samt administrativ service til virksomheder og institutioner, som arbejder med corporate social responsibility. OM 5 ÅR vil CUBE være yderligere forankret i samarbejdet med jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og forskningsinstitutioner. CUBE ønsker at genoptage internationalt samarbejde som kan bidrage til innovation og nyskabelse. CUBE ER EN SUCCES, og det er borgernes glæde og tilfredshed, som bærer os frem i hverdagen. En opløftende og meningsfyldt indsats, som deles af medarbejdere og ledelse. CUBE har mange års succesfulde erfaringer med mennesker, der er job- eller uddannelsessøgende. Vi servicerer jobcentre, som har brug for fleksible vejlednings-, praktik-, og uddannelsestilbud til ledige borgere. CUBE tilbyder højt kvalificeret, individuel vejledning, IT- og jobsøgning, mentorforløb og opkvalificerende undervisning. CUBE har et godt og aktivt samarbejde med flere end 2000 virksomheder på Sjælland, og vi støtter med mange praktiske og konkrete indsatser, som fører vores klienter sikkert tilbage på arbejdsmarkedet. KONTAKT: Direktør, socialrådgiver og cand. scient. adm Kirsten Junge Vesterbrogade 20, 3 sal tv København V Tel: eller 11

7

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar

Kvindebazar. Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar Kvindebazar Udbyderkatalog Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets kvindebazar 1 Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets Kvindebazar Udbyderkatalog Integrationsministeriets kvindebazar

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Metodekatalog. Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

Metodekatalog. Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder Mette Boel og Mette Fenger Metodekatalog Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere