Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked"

Transkript

1 25. OKTOBER EU Danmark er et af de dårligste lande i EU, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft fra andre lande. Utroligt, at der ikke er sket mere siger EU-ekspert. Fiasko for fælles EU-arbejdsmarked Landene i EU er langt fra drømmen om ét fælles arbejdsmarked, hvor arbejdskraften flytter sig efter jobbene. Lysten til at rejse efter gode og ledige job er lav i hele EU, men især middelhavslandene, Danmark og Finland er dårlige til at tiltrække arbejdskraft fra de andre lande. Det fremgår af en analyse, som Arbejds- MarkedsPolitisk Agenda har foretaget på baggrund af en særkørsel fra EU s centrale statistikenhed, Eurostat. Lavt niveau for næsten alle lande Enkelte EU-lande har allerede i dag en stor andel af andre EU-borgere i deres arbejdsstyrke, men generelt er niveauet lavt og ikke i rivende udvikling. I 2000 arbejdede blot to pct. af EU s arbejdsstyrke i et andet EU-land end det, hvor de er statsborgere, og tallet har stort set ikke udviklet sig siden 1995, hvor EU blev udvidet til 15 medlemslande. Dengang arbejdede 1,8 pct. af EU s arbejdsstyrke i et andet EU-land. Tallene omfatter dog ikke grænsependlere, der bor i hjemlandet, men arbejder i et andet EU-land. Kosmopolit-landet Luxembourg er nr. ét med en arbejdsstyrke, hvoraf hele 37 pct. kommer fra et andet EU-land. Belgien med de mange EU-institutioner er nr. to med 6,2 pct. erhvervsaktive fra andre EU-lande. Frankrig, Tyskland og Irland hiver også EU-gennemsnittet opad. I den anden ende af skalaen finder man middelhavslandene Grækenland, Italien, Portugal og Spanien, der alle henter under en halv pct. af deres arbejdsstyrke fra de andre EU-lande. Finland langt mod nord, der kun har været EU-medlem i få år, placerer sig også i denne dårligste tredjedel af EUlandene, mens Sverige, der også er nyt medlem, allerede er placeret bedre end Danmark. Danmark ligger klart under EU-gennemsnittet med hensyn til at tiltrække arbejdskraft fra de andre EU-lande. Selv Sverige, der er nyt medlem, er allerede bedre placeret. Danmark under EU-gennemsnit Trods høj dansk velstand og de seneste års opsving og jobvækst hører Danmark også til i den dårligste halvdel af EU-landene: Kun 1,1 pct. af den danske arbejdsstyrke kommer fra de andre EU-lande. Det er kun lidt over det halve af gennemsnittet for hele EU og udvikler sig praktisk talt ikke. I 1995 var tallet 0,97. Under det danske opsving siden 1995 er andelen af årige borgere fra andre EU-lande, der indgår i den danske A-KASSER Landets 35 a-kasser er langt fra lige dyre og lige effektive i deres sagsbehandling. Side 3 AKTIVERING Mange kommuner bruger næsten ikke det mest effektive aktiveringsredskab. Side 5-7 MOBILITET Ledige elektrikere kunne let få job, hvis de levede op til kravene om mobilitet. Side 8-9

2 25. OKTOBER 2001 SIDE 2 ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade København V Telefon Telefax Ansvarshavende: Kommunikationschef Svend Bie Redaktør: Flemming Andersen Journalist: Anders Lau Studentermedhjælper: Agnete Thomassen Administration: Birgit Rasmussen Internet: (under gruppen Presse ) Årsabonnement på trykt udgave: 450 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer kr. ekskl. moms for medlemmer og studerende (løssalg 25 kr.). Agenda udgives også i en gratis udgave, der bestilles på Oplag: ISSN: arbejdsstyrke, kun vokset fra til EU-ekspert: Frygt ikke indvandring Med åbningen af det indre marked har EU forsøgt at øge den europæiske mobilitet blandt arbejdstagere og virksomheder, og der er skabt en international jobformidling i EURES-programmet, som de danske AF-regioner også deltager i. Ifølge EU-forsker Lykke Friis fra Dansk Udenrigspolitisk Institut har EF-domstolen tillige bidraget med en udvidet fortolkning af EU-borgerskabet, der giver arbejdstagere større rettigheder i modtagerlandet. Af flere grunde er hun derfor overrasket over, at mobiliteten er så lav og ikke udvikler sig hurtigere: Fra EU-side har man gjort meget for at hjælpe det indre marked på vej, også hvad angår arbejdskraften, så det er utroligt, at der alligevel ikke er sket mere, siger Lykke Friis. Hun vurderer, at den Virksomhedernes retssikkerhed i fare ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK Af Jørn Neergaard Larsen, L E D E R Dansk Arbejdsgiverforening Selv om det kan virke enkelt og ligetil, at Arbejdstilsynet fra 1. november kan udstede en administrativ bøde, hvis en overtrædelse af Arbejdsmiljøloven er klar og ukompliceret, så skal virksomhederne være på vagt. For fundamentale retsprincipper er sat på spil. I et retssamfund bør det være sådan, at lovovertrædelser forfølges af anklagemyndigheden og domstolene. Sådan er det ikke med Arbejdstilsynet, der fremover kan give en virksomhed bøde på stedet - for eksempel til kioskejeren med en ansat, hvor der ikke er udarbejdet en arbejdspladsvurdering. Med administrative bøder på arbejdsmiljøområdet sker en urimelig sammenblanding af den udøvende og den dømmende magt, hvilket er aldeles uacceptabelt. Ud over det helt principielt forkerte i Arbejdstilsynets nye rolle, får det sandsynligvis konsekvenser for samarbejdet mellem Arbejdstilsynet som myndighed og så virksomhederne. Et samarbejde, som langt de fleste ellers har en interesse i fungerer. Indtil nu har bøder været brugt som straf, største barriere er befolkningernes manglende lyst til at rejse fra deres familie, venner og eget sprogområde. Man ser jo både i de nuværende medlemslande og i de nye ansøgerlande, at det kan være svært at få folk til at flytte bare inden for landenes grænser. I Tjekkiet har befolkningen stort set afvist at flytte til andre regioner, selv om man har gjort meget for at lokke dem med høj løn og andre goder. Man må dog også spørge sig selv, om regeringerne gør nok i de enkelte lande, siger Lykke Friis. Problemet bliver næppe masseindvandring, som vi har set en frygt for, senest i diskussionen om overgangsordninger for de nye ansøgerlande. Problemet bliver snarere det omvendte, nemlig hvordan EU-landene skal få fat i mere arbejdskraft. Alle EU-landene mangler jo snart folk i deres arbejdsstyrker, siger Lykke Friis. - fla når Arbejdstilsynet ved selvsyn har konstateret, at materielle regler - eksempelvis manglende afskærmning - blev overtrådt. Men det nye bødeinstrument skal først og fremmest bruges til at forfølge rent formelle overtrædelser - når kioskejeren for eksempel ikke har en arbejdspladsvurdering for en af sine ansatte. Bureaukratiske konstruktioner og endnu mere papirarbejde siger imidlertid intet om arbejdsmiljøniveauet på virksomheden, og det inspirerer på ingen måde til yderligere respekt for arbejdsmiljøindsatsen. Og motivationen til at skabe et bedre arbejdsmiljø bliver ikke bedre af, at en formel overtrædelse straffes med en administrativ bøde af en myndighed, der alene burde være kontrollerende. Kompetencen til at udstede bøder bør alene være en sag for politiet og domstolene. Ingen - heller ikke en virksomhed - må være i tvivl om spillereglerne, når Arbejdstilsynet som kontrollerende myndighed kommer på besøg. Arbejdstilsynet er og skal være velkomment. Men af hensyn til retsbevidstheden må det være uden bødeblokken.

3 25. OKTOBER 2001 SIDE 3 A-KASSER Det tager nogle a- kasser 50 minutter at udskrive et efterlønsbevis - og andre næsten tre timer. Det hører dog næsten til de små forskelle, der findes mellem landets 35 a-kasser, fremgår det af en ny, diger rapport. A-kasser er ikke lige effektive Landets 35 arbejdsløshedskasser varetager deres opgaver vidt forskelligt og bruger helt forskellige beløb på administration. A-kassernes administrationsomkostninger pr. løst opgave svinger fra 46 kr. i én a-kasse op til 235 kr. i en anden, og edb-udgifterne svinger endnu mere: Fra 39 kr. til 369 kr. pr. medlem. A-kassernes sagsbehandlingstid varierer også: Vil et medlem skifte a-kasse, tager det kun 20 minutter i én a-kasse, men næsten tre timer i en anden (170 minutter). A-kassernes forskellige praksis og disponering af medlemsmidlerne fremgår af en stor benchmarking -rapport om alle landets a-kasser, som Arbejdsdirektoratet har udarbejdet. De 35 a-kasser har i dag tilsammen ca. 2,4 mill. medlemmer, og tilslutningen har været stort set stabil med et lille fald trods en svagt øget arbejdsstyrke de sidste år. A-kasserne foretog sidste år udbetalinger for mere end 46 mia. kr., hvoraf staten dækkede knap 70 pct. og medlemskontingenter godt 30 pct. Regningen tilbage til medlemmerne Arbejdsdirektoratets rapport måler alle a- kasserne på kryds og tværs og konstaterer Stor forskel på a-kassers administrationsomkostninger Kr. brugt på hver udført opgave i udvalgte a-kasser (vægtet) FA EL EDBM IAK STA METAL OAAHK ASE SiD Note: Opgaverne er vægtet efter, hvor meget tid de forskellige opgaver typisk tager. Kilde: Arbejdsdirektoratet 2001 Gennemsnit AAK DSA TIB KAD BUPL KRIST FTF LEDER MA PMF DLF Landets 35 a-kassser er kort fortalt vidt forskellige: Forsvarets A-kasse er landets dyreste med administrationsomkostninger på 235 kr. pr. løst opgave. Danmarks Læreres Fælles A-kasse bruger kun en femtedel så meget på administration, nemlig 46 kr. pr. opgave. Tilsvarende svingninger mellem a-kasserne findes, når man sammenligner deres lokaleudgifter, edb-udgifter, kursusudgifter, lønudgifter, sagsbehandlingstider osv., viser en omfattende benchmarkingrapport fra Arbejdsdirektoratet. enorme forskelle på de enkelte a-kassers administrationsomkostninger, effektivitet, prioriteringer osv. Rapporten konstaterer dog også, at der ikke er bestemte a-kasser, der falder igennem på alle de ømme punkter. Kassernes svagheder er forskelligt fordelt afhængigt af, hvad man måler på. Som en central del af rapporten er opgjort en gennemsnitlig pris pr. løst opgave i de forskellige a-kasser. Beregningen er vægtet, så den tager højde for, at alle a-kasser ikke har lige mange svære og lette sager. Alligevel er nogle a-kasser markant dyrere end de øvrige: Forsvarets A-kasse er dyrest med 235 kr. pr. opgave. Elektrikernes A-kasse og EDB-Fagets og Merkonomernes A-kasse er også dobbelt så dyre som gennemsnittet, der er på godt 90 kr. pr. opgave. Danmarks Læreres Fælles A-kasse er billigst med 46 kr. pr. opgave. Forklaringen skal findes i a-kassernes forskellige løn-, edb-, kursus-, lokaleudgifter mv. og i de varierende sagsbehandlingstider. Regningen for de vidt forskellige administrationsomkostninger sendes tilbage til medlemmerne, der betaler fra 540 kr. og helt op til kr. om året i administrationsbidrag til deres a-kasse. 298 lokalafdelinger - eller slet ingen De massive forskelle mellem a-kasserne genfindes også, når man sammenligner deres struktur og lokale dækningsgrad. Her har SiD langt flest lokalafdelinger med 298 rundt om i hele landet efterfulgt af De Kvindelige Arbejderes A-kasse med 62 afdelinger. Omvendt er andre a-kasser som Journalisternes A-kasse, Sælgernes A-kasse og Ledernes A-kasse alle 100 pct. centralt opbyggede helt uden lokalafdelinger eller satellit-kontorer rundt om i landet. - fla

4 25. OKTOBER 2001 SIDE 4 ARBEJDSTID I en periode, hvor arbejdsmarkedet fattes ledige hænder, arbejder danskerne mindre og lever længere end nogensinde før. Danskerne lever længere og arbejder mindre Mens vi i gennemsnit arbejder tre til fire år mindre end for tyve år siden, har vi i snit fået forlænget vores levealder med mere end to år. De seneste 20 år er mænds gennemsnitslevealder steget fra 71 til 74 år, og i samme periode er kvindernes levealder steget fra 77 til 79 år, viser en undersøgelse fra Sundhedsministeriet af danskernes middellevealder. Stigningen i danskernes levealder sker i en periode, hvor regeringen har som målsætning at udvide arbejdsstyrken, mens stærke kræfter trækker i den stik modsatte retning. Vi er nemlig i gennemsnit to år længere om at uddanne os end for 20 år siden. Og derudover trækker vi os stadig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Danmark har længe været bagud i forhold til andre europæiske lande med hensyn til den gennemsnitlige levealder. Men især de seneste år har danskerne indhentet noget af det tabte, og de seneste fem år er levealderen i Danmark steget mere end i de fleste andre europæiske lande. Arbejdsstyrken taber år Danskerne er længere om at uddanne sig end for tyve år siden, og samtidig kommer vi senere ud på arbejdsmarkedet end EU-gennemsnittet. Dels er den samlede uddannelsestid for elever, der begynder i 1. klasse, steget med mere end to år siden starten af firserne, viser tal fra Undervisningsministeriet. I 1982 var den gennemsnitlige uddannelsestid for begge køn 13,4 år. I 1998 var uddannelsestiden i gennemsnit steget til 15,7 år. Og dels viser en helt ny opgørelse fra Eurostat over europæernes uddannelsesforløb, at 30 pct. af danskerne i aldersgruppen 25 til 34 år stadig er i gang med en uddannelse. Det tilsvarende gennemsnit for EU er kun 15 pct. En tidligere DA-analyse viser, at forsinkelse i uddannelsessystemet reducerer arbejdsstyrken med personer. Mere liv - mindre arbejdsstyrke Udvikling fra 1982 til 1999 Levetid M Levetid K Uddannelsestid Tilbagetrækningsalder M Tilbagetrækningsalder K Arbejdstid Ferie år 74 år 77 år 79 år 13,4 år 15,7 år 64 år 63 år 63 år 61 år 40 timer 37 timer 4 uger 5 uger Kilde: Sundhedsministeriet 2001, Finansredegørelse 2001, Undervisningsministeriet 2001 og egne beregninger. Kombinationen af længere levetid, tidligere tilbagetrækningsalder mm. betyder, at vi i snit opholder os kortere tid på arbejdsmarkedet og længere tid udenfor. Ikke nok med at danskerne kommer senere ud på arbejdsmarkedet end førhen, de trækker sig også tidligere tilbage. Fra 1982 til 1996 faldt mændenes tilbagetrækningsalder fra 64 til 60 år. Kvindernes faldt i samme periode fra 63 til 57 år. Siden 1996 er tilbagetrækningsalderen dog steget igen til et niveau på 63 år for mænd og 61 år for kvinder, især efter afskaffelsen af overgangsydelsen i Efterlønsordningen har en stor del af æren for faldet i tilbagetrækningsalderen. Antallet af efterlønsmodtagere er steget med personer siden Og en efterlønner er i snit 61 år, når hun trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Danskernes gennemsnitlige tilbagetrækningsalder kan desuden forventes at falde yderligere, når pensionsalderen falder fra 67 til 65 år i 2004/2005. Fald i aftalt arbejdstid En del af de tabte arbejdsår ville kunne hentes hjem ved, at vi arbejdede mere. Men de sidste 20 år er den aftalte arbejdstid faldet fra 40 timer til 37 timer ugentligt. Samtidig er ferien blevet udvidet fra 4 til 5 ferieuger plus yderligere fem feriefridage. Samlet set er danskernes årlige arbejdstid inklusive ferie og feriefridage blandt de laveste i EU, viser en international sammenligning af arbejdstid og ferie i DA s ArbejdsMarkedsRapport anl

5 25. OKTOBER 2001 SIDE 5 AKTIVERING Der er massive forskelle på, hvor gode landets 275 kommuner er til at bruge privat jobtræning i deres aktiveringsindsats. Kommuner bruger ikke effektiv aktivering Der er massive forskelle på, hvor hyppigt landets kommuner bruger det mest effektive aktiveringsinstrument - jobtræning på private arbejdspladser - når de forsøger at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Forskellene findes også mellem nabokommuner, selvom de har omtrent samme forudsætninger for at bruge privat jobtræning i forhold til fx antallet og typer af virksomheder. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der giver overblik over, hvordan kommunerne aktiverede i alt helårspersoner i 2000 (se danmarkskort over brug af privat jobtræning side 6). I gennemsnit foregår knap 14 pct. af kommunernes aktivering i private virksomheder. Flere undersøgelser viser, at privat jobtræning er det mest effektive aktiveringsredskab til at få kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse. Alligevel vælger mange kommuner at bruge andre aktiveringsredskaber, fx uddannelse, mere hyppigt. Tallene fra Danmarks Statistik viser, at i enkelte kommuner foregår omkring 70 pct. af aktiveringen i private virksomheder, mens andre kommuner slet ikke bruger privat jobtræning. Forskelle mellem nabokommuner Med over 70 pct. har den lille landkommune Lundtoft i Sønderjylland danmarksrekorden i privat jobtræning af kontanthjælpsmodtagere. Ifølge kommunens jobkonsulent, Mads Schmidt, er jobtræning i private virksomheder kommunens absolutte topprioritet. Det er her, de aktiverede får snuset til det rigtige arbejdsliv, og her, de får de bedste chancer for at komme i job bagefter. Mads Schmidt mener også, at tæt kontakt med virksomhederne er en fordel - og at det nok er lettere i en lille kommune. Kommunestørrelsen er dog næppe den fulde forklaring. Statistikken viser nemlig, at andre små kommuner bruger privat jobtræning i langt mindre omfang ARBEJDS RBEJDSMARKEDS ARKEDSPOLITISK F A K T A Privat jobtræning Der er to forskellige jobtræningsordninger for kontanthjælpsmodtagere: I Jobtræning med løntilskud bliver den aktiverede lønnet af arbejdspladsen, der til gengæld modtager løntilskud fra kommunen. Knap fuldtidspersoner var i 2000 i denne ordning. I Individuel jobtræning modtager den aktiverede kontanthjælp. Ordningen retter sig specielt mod ledige, der kun vanskeligt kan få beskæftigelse på almindelige vilkår. Godt fuldtidspersoner var i 2000 på denne ordning. Begge typer af jobtræning kan foregå på enten offentlige eller private arbejdspladser. De to typer af privat jobtræning har ifølge Socialforskningsinstituttet beskæftigelseseffekter på hhv. 20 og 11 pct., mens de tilsvarende effekter for jobtræning i det offentlige er på 12 og 7 pct. Forskellige former for uddannelsesaktivering har effekter på mellem 0 og 9 pct. end Lundtoft. Det gælder også nabokommunen Gråsten, hvor 13 pct. af aktiveringen er privat jobtræning. Vi har ingen decideret målsætning om at øge den private jobtræning, siger afdelingsleder Hans Feddersen. Vi bruger ikke jobtræning med løntilskud særlig meget, fordi de kontanthjælpsmodtagere, der kun har ledighed som problem, enten kommer i ordinære job eller uddannelse. Resten har andre problemer end ledighed, og de er ikke klar til at blive sendt ud på virksomheder. De har brug for at blive afklaret. Derfor bruger vi meget daghøjskoler og produktionsskoler. Hans Feddersen mener ikke, at kommunens aktivering skal indrettes efter statistik og effektanalyser. Det gælder om at tage udgangspunkt i individet, mener han. Vores filosofi er at tage udgangspunkt i, hvad den enkelte selv er motiveret for. Størstedelen af de unge, der kun har ledighed som problem, kommer i uddannelse, fordi det er det, de vil. Vi tror på,

6 25. OKTOBER 2001 SIDE 6 at kontanthjælpsmodtagere skal have flere tilbud og vælge det, de er motiverede for, ellers ryger de lige tilbage i kontanthjælpssystemet igen, siger han. I Helsingør kommune har man den omvendte filosofi. Her får nye personer, der henvender sig for at få kontanthjælp, som en start kun få valgmuligheder. Det får de stærke kontanthjælpsmodtagere til at vælge vores system fra - de har ressourcer, så de kan godt selv finde et job. Hvis der er frit valg for aktiveringspengene, ender kommunen med at bruge en masse penge på ressourcestærke kontanthjælpsmodtagere i stedet for dem, der faktisk har svært ved selv at finde arbejde. Det vil selvfølgelig være fuldstændigt urimeligt, mener Ole Durafour, afdelingschef i Jobhuset, der tager sig af al aktivering og revalidering i Helsingør kommune. Ti pct. er for lavt Helsingør kommune brugte kun privat jobtræning i hver tiende aktiveringsforløb sidste år. Det er under landsgennemsnittet og lavere end i flere andre kommuner i området. Nu har kommunen indset, at den indsats skal forbedres. Det sker efter, at kommunen gennem en undersøgelse har fundet ud af, at ca. tre ud af fire af kommunens kontanthjælpsmodtagere stadig har fast arbejde et halvt år efter, de har været i privat jobtræning. Vi er i første omgang startet med at udvide aktiveringen med en gruppe af unge indvandrere i private virksomheder, men målet er ikke at stoppe dér. Vi skal bruge erfaringerne til også at få andre grupper i jobtræning i virksomhederne, siger Ole Durafour. Kommunen har i samarbejde med det lokale koordinationsudvalg og Turist- og Erhvervsforeningen ansat en mentor for at støtte virksomhederne - hun tager fx affære, hvis den aktiverede ikke møder op om morgenen eller har andre problemer. Med den slags redskaber kan man også få succes med privat jobtræning for kontanthjæpsmodtagere, der har andre problemer end ledighed, mener Ole Durafour. Tæt virksomhedskontakt I den nærliggende kommune, Helsinge, er de med 40 pct. af al aktivering som jobtræning i private virksomheder langt over landsgennemsnittet. At det er lykkedes, skyldes ifølge afdelingschef Vagn Møller den tætte kontakt til erhvervslivet fra kommunens aktiveringshus. Og så har Helsinge kommune sammen med Græsted-Gilleleje kommune og det lokale koordinationsudvalg ansat tre virksomhedskonsulenter for halvandet år siden. Deres primære opgave er at skaffe fleks- og skånejob på virksomhederne, men samtidig indhenter de også aftaler om jobtræning på virksomhederne. - ant Se kort over kommunernes brug af privat jobtræning på næste side. Se de præcise tal for kommunernes brug af privat jobtræning på DA s hjemmeside Klik på Presse, derefter på Baggrundsmateriale til Agenda.

7 25. OKTOBER 2001 SIDE 7 AKTIVERING Danmarkskort over kommuners brug af privat jobtræning. Privat jobtræning i landets kommuner Landets kommuner aktiverer deres kontanthjælpsmodtagere med vidt forskellige metoder: Nogle bruger privat jobtræning i vidt omfang, andre slet ikke. Kortet viser, hvor stor en procentdel jobtræning i private virksomheder udgør af kommunernes samlede aktiveringsindsats i Tallene stammer fra Danmarks Statistik, og de præcise tal for alle kommuner kan ses på DA s hjemmeside Klik på Presse, derefter Baggrundsmateriale til Agenda. - ant Skagen Hirtshals Frederikshavn Sindal Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Hanstholm Fjerritslev Brovst Åbybro Aalborg Dronninglund Hals Hasle Rønne Åkirkeby Allinge-Gudhjem Neksø Thisted Nibe Løgstør Sejlflod Støvring Års Skørping Morsø Sydthy Farsø Sundsøre Hadsund Sallingsund Arden Nørager Ålestrup Mariager Thyborøn-Harboør Thyholm Spøttrup Hobro Møldrup Skive Nørhald Purhus Tjele Rougsø Lemvig Randers Struer Vinderup Fjends Viborg Sønderhald Bjerringbro Langå Holstebro Hvorslev Hadsten Rosenholm Avlum-Haderup Karup Ulfborg-Wemb Kjellerup Hammel Hinnerup Gjern Trehøje Silkeborg Ikast Ringkøbing Galten Århus Herning Videbæk Ry Hørning Them Nørre Djurs Midtdjurs Grenå Rønde Ebeltoft Græsted-Gilleleje Helsingør Helsinge Holmsland Skjern Egvad Blåbjerg Varde Blåvandshuk Esbjerg Fanø Skanderborg Hundested Fredensborg-Humlebæk Nørre Snede Brædstrup Frederiksværk Hillerød Åskov Nykøbing-Rørvig Karlebo Gedved Odder Skævinge Brande Trundholm Jægerspris Tørring-Uldum Horsens Slangerup Frederikssund Give Samsø Stenløse Dragsholm Ølstykke Jelling Hedensted Holbæk Skibby Ølgod Grindsted Juelsminde Bjergsted Svinninge Gundsø Bramsnæs Vejle Kalundborg Egtved Tornved Jernløse Børkop Hvidebæk Lejre Roskilde Billund Hvalsø Helle Tølløse Høng Ramsø Fredericia Bogense Gørlev Dianalund Solrød Stenlille Brørup Otterup Vejen Lunderskov Holsted Middelfart Kerteminde Skovbo Bramming Søndersø Ringsted Køge Kolding Munkebo Nørre Åby Slagelse Sorø Vamdrup Ejby Vallø Vissenbjerg Odense Rødding Årup Langeskov Korsør Suså Christiansfeld Nyborg Hashøj Haslev Stevns Ribe Ullerslev Fuglebjerg Tommerup Årslev Rønnede Glamsbjerg Holmegård Fakse Gram Vojens Næstved Assens Ørbæk Skælskør Broby Haderslev Ringe Hårby Ryslinge Fladså Skærbæk Nørre Rangstrup Gudme Præstø Fåborg Egebjerg Rødekro Bredebro Vordingborg Løgumkloster Åbenrå Svendborg Langebæk Nordborg Tranekær Højer Møn Sundeved Augustenborg Tønder Tinglev Lundtoft Gråsten Rudkøbing Ravnsborg Sønderborg Sydals Nørre Alslev Bov Broager Ærøskøbing Marstal Sydlangeland Nakskov Højreby Maribo Rudbjerg Stubbekøbing Sakskøbing Nykøbing Falster Rødby Holeby Nysted Sydfalster 0 pct 0-15 pct pct pct pct.

8 25. OKTOBER 2001 SIDE 8 MOBILITET Mange ledige folkeskolelærere og elektrikere kunne komme i job, hvis de var villige til at have en længere transporttid. Vores formidlingsredskaber kan blive bedre, siger kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Ledige formidles ikke til ledige job Mange elektrikere og folkeskolelærere rundt om i landet står i kø for at komme i job, selv om der er mangel på deres arbejdskraft i deres egen region eller en nærliggende del af landet. Arbejdsmarkedsstyrelsen udgiver fire gange om året en samlet opgørelse over flaskehalssituationen i landets AF-regioner. Men det er tilsyneladende ikke alle regioner, der orienterer sig lige godt om ledighedssituationen i deres nærområder. Hvis de gjorde det, ville de nemlig kunne se, at den arbejdskraft, de står og mangler, ofte findes i naboregionen eller inden for en afstand af sammenlagt fire timers transporttid om dagen. Fire timer er den transporttid, som en ledig skal acceptere for at komme på arbejde og hjem igen, når jobbet er inden for et fagområde med mangel på arbejdskraft - et såkaldt flaskehalsområde. Er der ikke tale om et job på et flaskehalsområde, er transportkravet tre timer. var tallet nærmere 300. Af dem havde over 100 været ledige i halvdelen eller mere af kvartalet. Et hurtigt opslag i DSB s rejseplan viser, at det ikke er lange transporttider, der forhindrer ledige i at komme frem til jobbene. For eksempel tager turen fra Københavns hovedbanegård til Roskilde station kun 30 minutter med tog. Et ledigt job i fx Hillerød, som ligger i Frederiksborg amt kan nås på 44 minutter med tog fra København H. Også i den anden ende af landet er der tilsyneladende store mismatchproblemer. Opgørelsen viser stor mangel på elektrikere i Viborg amt, samtidig med at naboregionen Nordjylland havde næsten 250 ledighedsberørte elektrikere i 2. kvartal På trods af større geografiske afstande viser et kik i DSB s rejseplan, at transporttiden ikke burde være et problem for at få besat flere job. Og de fleste elektrikere har endda selv bil. Flaskehalse uden grund Ni ud af 14 AF-regioner forventer flaskehalse på elektrikerområdet i 3. kvartal Samtidig var der ifølge tal fra Danmarks Statistik knap 200 ledighedsberørte elektrikere i Storkøbenhavn i 2. kvartal Inklusive de ledige fra naboregionerne Roskilde og Frederiksborg Lærere og elektrikere i AF-regionerne Ledighed og flaskehalse i AF-regionerne i 2001 Ledige Ledige folkeskolelærere Flaskehalse elektrikere Flaskehalse Storkøbenhavn Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Fyn Sønderjyl Ribe Vejle Ringkøb Århus Viborg Nordjylland Bornholm Note: Ledige elektrikere og folkeskolelærere er opgjort som antallet af ledighedsberørte i 2. kvartal 2001, mens flaskehalsproblemerne i regionerne gælder for 3. kvartal Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen 2001 og Danmarks Statistik 2001 Flere regioner har tilsyneladende problemer med at tiltrække ledige til flaskehalsområder, selv om de ledige befinder sig i den selvsamme region eller i et nærliggende område. Mismatch på lærerområdet Folkeskolelærere er en anden efterspurgt arbejdskraft på arbejdsmarkedet. I syv ud af 14 regioner er der p.t. mangel på folkeskolelærere, viser Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse. Og i næsten samtlige regioner er der udsigt til yderligere flaskehalse. Men også her er der åbenbare problemer med at matche udbuddet med efterspørgslen. Både i Roskilde og Vestsjællands amter melder de om mangel på folkeskolelærere. Og det på trods af at der sammenlagt er opgjort over 100 ledighedsberørte folkeskolelærere i 2. kvartal 2001 i de selvsamme regioner. Kaster man et blik over sundet til Fyns amt, afslører ledighedstallene for 2. kvartal 2001 næsten 200 ledighedsberørte folkeskolelærere. Over 100 af dem havde været ledige i halvdelen eller mere af kvartalet. En del ville med stor sandsynlighed kunne transportere sig til arbejdspladser i Vestsjælland eller Roskilde amt på under to timer. Eksempelvis tager turen fra Odense til Slagelse kun 37 mi-

9 25. OKTOBER 2001 SIDE 9 nutter i tog. Og skal man helt til Roskilde tager det kun lidt over en time fra Odense. AF kan blive bedre Det er AF s rolle at formidle job til de ledige, også på tværs af regionerne. Og når der som i disse tilfælde er mismatch mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, er det ifølge kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Jens Hørby Jørgensen, et komplekst problem, som der ikke er nogen entydig forklaring på. En del af forklaringen kan hænge sammen med afstanden til arbejdsstedet. Både arbejdstagere og arbejdsgivere kan have forbehold over for lange rejsetider, siger Jens Hørby Jørgensen. Hans pointe bakkes op i en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet om ledige kvinder i Sønderjylland. Den viser, at de ledige generelt er meget lidt mobile. To tredjedele af kvinderne i undersøgelsen vil fx ikke påtage sig en daglig transporttid på over en time tur/retur. Jens Hørby Jørgensen mener i øvrigt, at AF har mange redskaber i spil for at afhjælpe mismatchproblemerne i form af fx job- og CV-bank på nettet og aktiv jobformidling på tværs af regionerne. Men så længe der er mismatch, må vi erkende, at vores redskaber kan blive bedre, siger Jens Hørby Jørgensen. Lærere hænger fast i nærområdet I AF-Fyn er man ifølge sekretariatschef Leif Christensen, opmærksom på mismatchproblematikken. Han mener, at de mange ledige elektrikere i regionen bl.a. skyldes, at virksomhederne primært ønsker arbejdskraft fra nærområderne. Anderledes forholder det sig med folkeskolelærerne, som man i højere grad kan forvente er mobile, siger Leif Christensen. Han peger på, at Fyns amt har en del ledige friskolelærere, der hænger fast i nærområdet. De har svært ved at få et lærerjob på en folkeskole, for her spiller faggrænserne nemlig ind. Derfor har vi nu etableret et kursus, hvor man kan blive omskolet til folkeskolelærer, siger Leif Christensen. Når der er problemer med at tiltrække lærere fra fx Fyns amt og andre regioner, skyldes det ifølge Niels Gansted, regionschef i Vestsjælland, bl.a. at lærerjobbet ikke er et otte til fire job, men at der fx også er mange aftenmøder. Derudover kan der fra en arbejdsgiversynsvinkel være tvivl om, hvorvidt en formidlet person er motiveret eller truet på pengepungen. Derfor får vi mange åbne jobordrer fra kommunerne, men de er ofte ikke interesserede i, at vi skal formidle ledige til deres lærerjob, siger Niels Gansted. Han påpeger desuden, at a-kasserne jo også har en rolle i at sørge for, at deres medlemmer er mobile og til rådighed for arbejdsmarkedet. Ledige skal være mobile En analyse af ledige dagpengemodtageres rådighed, omtalt i ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda nr. 8, påviste at 31 pct. af dagpengemodtagerne ikke stod fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i Morten Kaspersen, der er formand for A-kassernes Samvirke, er ikke bekendt med, at der er rådighedsproblemer med ledige skolelærere eller elektrikere, men henviser til de respektive forbunds a-kasser. A-kassernes rolle er at sikre, at medlemmerne kommer i arbejde og helst så tæt på boligen som muligt, siger Morten Kaspersen. Men selvfølgelig skal de ledige også være mobile, tilføjer han. Ifølge Jørgen Have Poulsen, a-kasseleder i El-forbundets a-kasse, er der ikke rådighedsproblemer hos hans medlemmer. Rådighedstilsynets statistikker viser generelt, at vi kun har få, der ikke er til rådighed, men hvis folk ikke kan arbejde som elektrikere, skal de selvfølgelig væk fra faget, siger han. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Danmarks Lærerforenings a-kasse. - anl

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk Taburetten 4/2001 12/09/01 9:38 Side 3 aburetten NR. 5. SEPTEMBER 2001 Hykleriet om Israels ambassadør 3 Kulturnat i København Det vælter med tilbud. Besøg Venstre på Christiansborg, eller besøg VU i Nørrevoldgade.

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

forleden bød en fyldt sognegård til Tirsdagsklubben numre på sin violin og Sigurd Svendsen, initiativtager

forleden bød en fyldt sognegård til Tirsdagsklubben numre på sin violin og Sigurd Svendsen, initiativtager Tildelt Ugeavisernes Specialpris 2008 Tildelt Vodskovprisen 2009 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Nr. 44 tirsdag/onsdag 1.-2. nov. 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjerg, Sulsted,

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Den nye sognepræt Ane Stolze Katborg foran sin arbejdsplads, Sulsted Kirke. Er du tilkoblingsklar til Bredbånd Nord?

Den nye sognepræt Ane Stolze Katborg foran sin arbejdsplads, Sulsted Kirke. Er du tilkoblingsklar til Bredbånd Nord? Tildelt Ugeavisernes Specialpris 2008 Tildelt Vodskovprisen 2009 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Nr. 35 tirsdag/onsdag 30.-31. august 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjerg, Sulsted,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155

Indholdsfortegnelse. Målerteknologier til måling af varmeforbrug. og forbrug af varmt vand 101. Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation 155 Indholdsfortegnelse Bilag 2: Bilag 3: Side Kortlægning af brugen af vandmålere i Danmark 5 Målerteknologier til måling af varmeforbrug og forbrug af varmt vand 11 Bilag 4: Fjernaflæsning og tovejskommunikation

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Kommuner lever ikke op til integrationsloven

Kommuner lever ikke op til integrationsloven 16. OKTOBER 3 16 For mange kommuner er landets love og regler tilsyneladende ikke det, de indretter deres integration af indvandrere efter, viser analyse. Kommuner lever ikke op til integrationsloven En

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Vi Lejere SKIMMELSVAMP OP I FOLKETINGET. Trods 5 år med Anders Fogh: Fortsat lejeregulering! Bødestraf for tom bolig. Husk indboforsikringen

Vi Lejere SKIMMELSVAMP OP I FOLKETINGET. Trods 5 år med Anders Fogh: Fortsat lejeregulering! Bødestraf for tom bolig. Husk indboforsikringen NR,1 FEBRUAR 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere SKIMMELSVAMP OP I FOLKETINGET Trods 5 år med Anders Fogh: Fortsat lejeregulering! Bødestraf for tom bolig Husk indboforsikringen 10 cm blankt vand

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

EN SEJ JYDE TAKKER AF

EN SEJ JYDE TAKKER AF 18 25. november 2010 FIRMAETS MAND I 35 ÅR EN SEJ JYDE TAKKER AF MEDICIN SMADRER TÆNDERNE MEN INGEN TANDHJÆLP TIL PSYKISK SYGE 10 FIASKO MED AKTIVERING TOPSTYRING FUNGERER IKKE 15 DE FATTIGE FOR RETTEN

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ 6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ Social Årsrapport 2004 Socialpolitisk Forening Dortheavej 61 2400 København NV Tlf.: 35 82 83 50 www.socialpolitisk-forening.dk

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere