$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer"

Transkript

1 Potbeorget b^lad 57016, ( 8245 ARC) 'r':,li i Nr. 4/98 November Vigtigt!!! Nye aktivi $nk-ngt 5fi6de for folfter og for bddfolket 12 Marinekontoret i Klubhuet er i november, december og januar kun dben den forte tirdag i mdneden fra til Fra 1 februar er der igen 6ben amme tid men hver tirdag. Ondag den 18 november kl. i9.00 er der klubaften, med et beog pi elektronik- virkomheden GL/ TEAMTEC. Vi mode i kantinen oj Thrigevej 28, ( ved iden af citroen). Aae vil her give en kort briefing, derefter vil vi blive vit rundt i virkomheden. Elektronikken vinder indpa overalt, efterhinden ogd ivore bide. Kom med og f6 en hyggelig og intereant aften. Begrenet antal, tilmelding nodvendig. Tlf Senet den 17 nov. Vi lutter mld kaffe, en otemad og kage. Fredag den 4 december kl , er der julebanko og evt. pining Reerver bord pi tlf tit jutebankomenu betaende af: Lakemoue pa ritet brd mldilddreing til kr Noddeglaeret kinke m/ kryddertegte kartoffelbade og kr timianouce til Begge retter ervere fra kl til kr Sondag den 6 december kl. is.00, er der juletre for brn. Vi daner om juletraet, og der vil vare godtepoer til alle barnene. Huk tilmelding pi liten i Klubhuet. O NJDAd Meffd*g den 20 januar kl er der klubaften. Se oplag i Klubhuet om aftenen emne Fredag den 7 februar kl er der fatelavnfet med tonde- ff lagning for born. q. tlt Nu er defte dr ejlader ve! { vare forbi, og bdden kal pi frete forikringerkaber land. De forranger, at bidei opf" den 15 november, ino"n medmindre i hjr lavet anden ". attill. "iulnalt Men ogd nar bsden tdr p6 tand, tille der krav til o. Er der brugt for darligt materiale i form af bukke eller andet aftivningmateriale, kan der optd problemer med forikringdaekningen, hvi b6den velter eller der ker andre kader. Optdr der vankelig heder, i ving med ignalftaget V, der betyder, at i behover aitance. I tedet for aftivning med tnder eller andet uegnet materiale, var det mdk en god ide at bruge en af de her kiterede metoder, og derefter dakke biden tit. Og A var der avioverkrifterne i augut! Stor ef<ftr=+;f{bsr.ring Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-rer fl^lt G& B'-'W//Y/.////.^ xvvt/tmhd. IAK.WA\ YWK #ruh*ffi= *<F" - " l{al. betale - Hrza-<r tre'ker de d_;;-- pa" i krlltrrrud+-i;;t,-- Lae venrigt inde i bradet hvad formanden og andre mener om dette.

2 Silkeborg Motorbddklub Ahave Alle 9, 8600 Silkeborg Ttf Kontortid hver tirdag tit Betvrele: Formand,: Knud E. Jenen Natformand.: Preben Henriken Kaerer.: Arne Sommer 86820gB2 Sekretar.: Akel Borre v rige betyre lemed l. : Peer Jenen Palle Chritianen Herluf Chritenen Udvalq Klubhu og kantine.: Preben Henriken Palle Chrilianen Broamarbejdet.: Vigtige tlf. numre.: Marinekontoret Kanlinen Opyn Indelukket Herluf Chritenen Allan Nygird Himmelbjerggrunden.: Peer Jenen Leif G Thageren Sejgrunden.: Peer Jenen Klubaftner.: Preben Henriken Palle Chritianen Brugerridet.: Akel Borre SMK' venner.: Peer Jenen Fanebarer.: Johnny Lauriden Edvin Anderen BB BB9 Bladudvalg.: Akel Borre Chang Puggaard Redaktion.: Arne Sommer Preben Henriken Akel Borre anvarhavende Ulykker til SZS Ring alarmcentralen 1112 Falck Silkeborg Politi Amtregitrering af bade, afmelding/andring. Ring til Birthe Sandg6rd Arhu Amt Bladet udkommer igen primo februar Sidte frit for aflevering indleg til nate nummer den 15 januar 1g99. Bladet vil derefter udkomme igen primo maj, hvor idte frit for aflevering af indleg er 15 april Alle indlaq er velkomne - laq dem i potkaen i klubhuet. Formanden har ordet. a er ommeren ovre for.denne_gang. DSt har veret en lidt trit fornojele med en mae regn og blat. Men en 6Qan ommer f6r jo og6 endl, og vi har trod alt haft mang gode timer pa ogn her i ommei og-'a kan vijo begynde at glade o til nate ar. Nu er det a de mere indendryler det gelder, og jeg vil opfordre jer til at deltage i vore klubaftner h.er i vinter. Jeg ka-n optye,li OLr er b tore hotd med til navigationundervining her.i Silke6rg', og det er utroligt flot, n6r det tadig er frivilligt at deltage. Men vi tager q1 om noget meget poitivt, at der er interee i at lare navigation og herunqer Ofartregler m.m. Vi har haft vort irlige mode med Hjejleel\kabet. Vi mener det er en god ting at vi holder die moder. Vi fir her lejlighe6 til at dikutere ting af felle interee og forhindre, at der opt6r problemer mellem Hjejleflidjn og det ejlende folk. Vi har faet en aftale med Silkeborg dykkerplus om at de rydder op i 6en ved lndelukket. Der ligger mange ting pa bundn der bar ferne. Hlejtendden har haft dykkere nede flere gange iommererl 196. De medlemmer der har kakoforikring i Codan med krav om medlemkab i DMU og har faet brev fracodan,vil vi anbg;rle at tage kontakt med Codan. I kan oga henvende jer p Marinekontoret eller til bejtyrelen for at fa oplyt alternative forikringmulig heder Som i nok har erfaret ved at lae MidtjyllQnd Avi, har der i ommeren lob varet megen polemik vedrorende endring af b6dpladlejen. Betyrelen har hafi flere moder med de.n kommunale.forvaltning, at gore opmarkom pa den efter vor opfattele. helt uantandige lejeforhojele, de har'palagt b6d_ ejerne. Vore henvendeler reulterede dou i en neiattele i forhold til de forte prier vi A. Men vi mener tadig lejin er for hoj, og vi arbejder videre med agen. Vi forelog kommunen, at.smk overtog"d;;i1"n af b6dpladerne, men det var der let ikke temning for. Vier ikker pi Vi kan gore det billigere. Vi havde oga forventet, at vi kunne fa kommunen tit at tave en peciel p1 for penioniter, men heller ikke dette var der gehor 1or. Begrundelen var, at det var for vart at adminitrere. Kommunen kal have pengg i kaen,.og i tedet for endnu flere forhojeler af badpladlejerne,vil man.foroge at.lav\ en ordning, hvor der opkreve gebyr ved oatning ved labetedet.

3 Med henyn til vort 906r jubilaum om er den 6 augut 1999, viljeg opfordre de af vore medlemmer, der har noget materiale, der kan bruge iil udarbejdele af et fetkrift, om at kontakte betyrelen, 6 vi i felleitan xan ra noget krevet ned til glade for nuvarende og kommende medlemmer. elve jubilaet fetligholde dog i eptember 1999, idet der er lldregatta fort i augut Her til lut viljeg onke alte vore laere en rigtig gladetig jul og et godt nytar, elvom der er et godt tykke tid tiljul. Med venlig hilen Knud E. Jenen. O. Wilhelm Stabell, Thoma Withetm Stabell, Finn Sjogren, Jen Chr. Fomgaard, Bent Bjerregir Jenen, oluf Jenen, chritian Frot. Kurt Hanen, Tom Lykjer, Tonny Giel, Kajteenkjar, alle fra ilkeborg. Karten Ramuen, Them. Randiog Morten Strand, Them. Gyda Betzer og Peter Nielen, Bryrup. Kenn Anderen, Herning. Vi haber i md falde godt.tit i itkeborg Motorbddktub, og at i vit dettage i de arrangementer klubben laver, amtidig med, at i vil ny-e livet pa oerne og betragte naturen om det falle amlingpunkt, om vi har ret'til at bruge, men.om.vi.oga har prigtir at bekytte. *ar i porgmar tirjeiei medlemkab, kal i bare kontakte betyrelen. Akel Borre, Sekretar. ilgg.! Mgtor 40/o4. otaly,? NYBAD!! Vi er Creent, Chaparral og Starcralt imdotor. Vi har ogri et tort udvalg af brugtee bide ogjotler. TT <_z Ca. 4O brugte pihangmolorer. Nye motorer til FORNUFTIOE prier Fra 5 til 9O llk Jeg anbotalrr mlg md avel NYT om REPARATIONER i EL og HVIDEVARER. NB! Kom lnd og a vor torretning mad alt I belyning og lvidevarer KOMMER O/EBALT t 8Y OG PA LANO MALIN0 TIL BADE,N I Vi har et tort udvalg al ITITERNATIONAL maling og tilbehor Nv forpaqter. Peter Thormann Vore nuverende forpagtere af klubhuet har valgt nye udfordringer og har derfor opagt kontrakten med Silkeborg Motorbaadklub pr. 31 december Vi har fra amme dato anat en ny forpagter, Peter Thormann, om ammen med in livledager Tina Valbjorn fremover vil ta for klubhuet og de arrangementer der kommer til at forega i huet. Peter er uddannet b6de om kok og konditor. Kokkeuddannelen har han erhvervet p6 Kongenbro Kro og konditoruddannelen ho Langhoff Konditori her i Silkeborg. Peter har herefter veret anat ved Arhubakken lagter i 6 ir. Peter er godt kendt med vort klubhu og det faciliteter, idet han det idte halve 6r har arbejdet i kakkenet for vore nuvarende forpagtere. Vi byder Tina og Peter velkommen og takker amtidig Vibeke og Poul for dere tore indat for Klubhuet og det gater. Pi betyrelen vegne Akel Borre. Oprvdni nq. afriqqerfet. Lordag den 17 og ondag den 1B oktober 1998 var dagene hvor der kete noget ved Klubhuet neten dognet rundt. Kl lordag morgen var mange medlemmer modt op for at vare med til at foretage oprydning og rengoring b6de ude og inde. Der blev revet og fejet, tovet af og vaket,kort flier, troet and, hengt kabe op og meget mere. En hyggelig dag for alle der var med, og6 elvom det regnede fra vi tartede til de idte gik hjem ud pa eftermiddagen. kl var der indbudt til afriggerfet. Ca. 50 havde krevet ig p5 liten om deltagere. Og hvilken fet. Bordene var fetligt pyntedb da vi ankom. Der var liv og ang og latter fra tart til lut ud pa de md timer. Maden fra kakkenet var helt i top og muikken kunne heller ikke vere bedre. Alt i alt en vellykket aften/nat om vi trygt kan anbefale alle at deltage i. Sondag kl var der tandertrygning. Formanden berettede lidt om hvad der var ket i lobet af eonen, og efter at vi havde unget "Nu falmer koven trindt om land,' orgede Lar Elmer for nedtagning af tanderen pa klubhuet. SMK var herefter vart ved en ollvand

4 (t Agenturindehaver STOR EKSTRAREGNING TIL BADFOLKET. Dette var meldingen fra kommunen gennem Midtjylland Avi den 19 augut om mange nok har et, har der varet maer af kriveri om dette i avien. Udover fra Silkeborg Motorbidklub betyrele, har der varet mange indlag/henvendeler fra medlemmerne Folgende giver et klart indtryk af medlemmerne reaktion Fort fra penionit Villy Nielen, Reedavej, Silkeborg. Hvad tenker de dog pi i Fritid oq Kulturudvalqet. For med forlaget til nye takter for kommunale bidplader bliver jeg at i en alvorlig klemme. Vedtage takterne vildet i fremtiden kote mere end en mdnedlon at betale den drlige leje. Og hvordan kal der blive rdd til det?. Og Cad Ove Hanen, Lindeparken kriver: Kortog mod bideierne. Jeg - en ufaglart arbejder, der har paret op til mit liv drgm, en b6d i ilkeborgoerne - tager karpt aftand fra Fritid- og Kulturudvalget planlagte forhojete af b6dpladtejen ved de kommunale b6dpladler. Over halvdelen tiger med 63 %. Da overenkomten kulle i hu, var det arbejderne der kulle vie henyn og holde ig indenfor 3-5 %. Hvilken anvarlighed er det 6, nir kommunen brandkatter borgerne med forhojele pd 63 %. ter er jeg kuffet over F rolle i dette korlog mod badejerne. Exam aurandor John Ramuen Fredertkberggade Silkeborg Tf r0 44 Provinzial Danmark P/S forikrer din bad og dine ovrige veerdier. Hjelper og vetleder til enhver ild - og ikke fort, ndr kaden er ket. FA ALTID ET TILBUD FRA u/ KONGSHEDENS WS Tff Bit-ilf ) I I J 1 h J Frikadellekonkurrencen! Lordag den 15 augut var dagen hvor den 6rlige frikadellekonkurrence blev atuilklet ved Himmelbjergrunden. 25 bade med frike kokke og " letmatroer " amt et halv kilo af lagteren det bedte til frikadeller ombord, var om eftermiddagen tavnet mod Himmelbjerggrunden. Kl blev alt, undtagen kokkene og faren endt fra borde, hvorefter faren blev iblandet de markeligte ingrediener og derefter rort med karlig hand eller andre for handen varende redkaber. Der blev tegt frikadeller i pandevi, dog ingen tilden tore "guldmedalje", amtidig med, at der blev bedt bo nner, fremat bevargeler, unget ange og kilet med naboerne. VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorotoften 6 - Tlf. g og6 nar b6den kal ikkert p6 land - for vinteren Kl blev dellerne afleveret til grundig bedommele af den kvindelige del af beatningen. Herefter uddelte pramier, alt efter de trenge dommere votering. Ophavmanden tilde ddrligte deller - her kal ikke navne navne, fik, udover en handfuld l til at drukne orgen med over at blive idt, oga et halvt kilo far, A der var mulighed for at ove ig til nete 6r konkurrence. Efter denne diciplin var der felle pining af duelige og uduelige frikadeller m.m. Udover frikadellekonkurrencen, varderopgaver i navigation, gattekonkurrencer o..v. Alt ialt en meget hyggetig aftert beguntiget af meget fint vejr. Og ent blev det inden der blev nattero i badene. Men til idt faldt alle i ovn godt mette af aftenen opleveler. Frikadelleholdet takker folgende ponorer for de fine gaver: KajGeert, Fotex, Albani, SMK' venner, Regnbuely, Siim Bilelektro, kaptajnen pa Cilta, Kongheden WS, Normann Super, og en peciel tak tilae og Borge Maden for arrangementet. Sekretaren. oo h.dr6.rd.-r..ra, kta. i{.r yd. d.h bcdrr r_nk6t- C. r.mco o0 radgtvhtno. a.ooo kwm uhd!.r.g h.d tot.t-ronthcnt tnd6_,o, :* trelaat og blzgntnggrtlkler * verkta, og treelag rar alt tll tru, ltave og hot lry

5 Penienit Seilad den B auqut lgen i Ar oprandt dagen for penionitejlad i tralende vejr. Ja, tralende fortaet pa den mide, at regnen tyrtede ned fra morgentunden. Da 19 b6de havde krevet ig pi tilmeldingliten, mitte jeg tage lite ned, fordivi devarre ikke kan vare flere bade pa Himmelbjerggrunden. Men det var rart at e hvor mange der gerne ville deltage. Mange kom devarre forent med tilmeldingen. Der var engang en der agde, at S.M.K' medlemmer kan man ikke fa til noget for klubben. Dette er hermed modbevit. At det er en tor dag for alle kunne man e af, at Roengirdcentret havde en lang ventelite, ud over de 75 peroner vi kunne have med. Den frte ankom til Indelukket allerede kl. 9.00, trod det, at vi frt kulle ejle kl Roengirdcentret brugere gav frokot da vi ndede Himmelbjerggrunden. Vi matte btive i b6dene og pie pa grund af regnvejret, men det var mak en god ide at indfore for fremtiden - for ikken en temning og hojt humor - mike af flere forkellige grunde. Det var meningen, at vi kulle have pillet et eller andet lag pil, men igen matte vi lave om pa dette pa grund af vejret. Vi havde fiet foraret nogle gaver til dette, i tedet gav vi nu geterne et nummer, hvorefter vi trak 16 af numrene ud og mange geter fik en gave med hjem. Efter alle de tilkendegiveler jeg har f6et efter denne dag, ma vi ige at det gor vi om igen til nate ir. PA S.M.K' vegne Chang Vi iger tak til folgende ponorer der gav gaverne: Guldbageren, Brodvarktedet, Borgergade 75, John Ramuen fra Provinzial forikring amt ERKE mobler i Bording. Carlber gav ammen med S.M.K en ol eller 2. H*H.. MARINEMoToRER $uzurt.' r6il[il1;f,hl:fi,*i,.fff,'jfiil, RAlcKil[HlEi! ;170 SPort $ejlltarinecenter a ^ I ^ I L' r r \ r. Julovel 03. SeF, 8600 $lkeborq. il1. 86 B4 6d t{ Benzin & Dieel Brandtofanlegget vil blive lukket for vinteren 16 november. Der 6bne igen den 15 aprit Anlagget kan dog Abne ved henvendele pa tlf eiler Preben Henriken NAr biden kal pi tand. Var opmarkom p6 at overholde tidfriten for vinteroptagning om den er angivet i bdden forikringpolice. Inden b6den tage op, bor det 6rlige olie og oliefi lterkift forelage. Motoren har i lobet af eonen forurenet motorolien med od og yrereter, om kan forsrage taring p6 lejer og glideflader. Frik olie bekytter motoren mod tering og indeholder ikke kadelige yrereter. Motoren tarte og kore i hurtig tomgang, til den har opndet drifttemperatur. Olien aftappe eller pumpe op, og oliefiltret afmontere. Nyt filter montere, olie pafylde og motoren tarte og karer til normal drifttemperatur. Optage b6den med kran, er det vigtigt, at den atte af pd kolen fart, hvoreiter bukke eller tativ jutere ind til kroget. Huk at urre bukkene godt ammen. 6 de ikke kan kride fra hinanden under belatning (f.ek. i tormvejr ) d biden valter. Ren b6den grundigt med hojtrykpuler, vand og ebe. Motoren koleytem frolikre ved at tappe vandet af,eller ved at der pdfylde frotvake og vand i forholdet 1:1. Afmonter kolevandpumpen gummiimpeller. Lang tid tiltand kan deformere impelleren og fi den til at atte ig fat i pumpehuet. Sekretaren. Vi har fra modtaqet flgende: Silkeborg den 15 aug Til Silkeborq Motorbaadklub Vi, Brugere af RoengArdcentret, iger mange tak, for den dejlige ejltur, i gav o lordag den 8. augut. Vi kender alle angen: " I regn og blat - er Silkeborg bedt.." Trod den meget vide lordag, formaede i, kaptajner med fruer, at give o en god oplevele. Tak fordiville ofre en dag pa o. P6 amtlige Brugere vegne -t -.* *.!i/l*r) u dr*r.-. Anna Kathrinef{anen RY BADEBYGGERI O --- -Y- 'di"=i.di;i#r3t;h f l I-AIIDBRUG.INDUSTRI VENTITATION T ' I('I FOOERANL/EG \ I 1!!{hq'!n ' Eohr',ei..!G00 ikrbofo 8ALC.ERVICE. MONTAGE TLF ltftftfon f0 5t.t3 a2 -

6 Sct. Han. Selv om det er et tykke tid iden vi fejrede Sct. Hanaften, kan vi fortalle de medlemmer,der ikke var tiltede ved b6let pa Sejgrunden, at det var en meget hyggelig aften, med fint vejr. Ca. 80 var modt frem for at e heken blive endt til Blokbjerg, mage pa ol, vand og pbler og fi en nak med andre medlemmer. Vi iger tak til vore ponorer: Albani & Vibeke&Poul, amt en tak til Grete, Jen, Jan, Johnny, Ellen om alle hjalp til. Og en pecieltak tilae for, HEKSEN' Egon Huk!._ at du.kgn kobe manqe qode oq nvttiqe tinq i Silkebor Motorbidklub. f. ek Motorkapeilad. Den 19 eptember var deralbanl - Cup ejlad, om foregik i virkelig fint vejr med god vind. Vinderne I LM 27 klaen blev 1. Poul Erik Pederen i lnga 2. Palle Chritianen i Brien ll 3. Knud Jenen iimone 4. Jorn Holt imary Vinderne ilm24 klaen blev: 1. Johnny Lauriden ijogy 2. Jen Hanen icomich Efter kapejladen var der ditance ejlad, der blev vundet af: Jen Hanen icomich Palle. offi Sikringgruppen o Skalorgodkeodte lvverialarrlel \ \) *).3,ry H to Klubtander,trykt kr Sokort a Teknikealarnter / N kr Sokort H!6 a AdgangkoDlr0l,lamineret kr { Sokort med bronumre og cr overigt over faciliteterne t\ ved broerne- 2 tk kr aul. el"inlallatnr g H Velergade tftd& Silkeborg h Ttt. B Blaerkjold kr Ki dknmdcnlfuxiaarce Medlememblem til knaphul kr Y lbi, per perofl.....:lq'. 125r- Nogle til klubhu kr Klubmarker ( klebe ) kr Badepoletter kr a_ Ot Alt andet Oventiende kan er vand N kbe pa vort nye Marinekontor, ved iden % :Difuaamyrio:0t re. 76'- \{ 2n'- om har Abent hver tirdao fra t af! til urgg,- 4n 11 r? \ oi N IWEFKOT(OST'e8 Nu q det ptantngnitgt'-t[for dret jfufrofu*, o[ ai [a&r igat et tort tralitotu ft og fufun juftt ord. tottem.l: Ktyddoti.{f,v{ubuet i{t nd curya[a &qait{ nhvttoutade og citron lrrtofi" ndmuup og rdbd E5ftft*(- thdlkenlirup tv{cfutur ffitgrfi(nqftt fbl?ttynldre{ Lwodn/ntufor frifu[clbndawet frx]w nfur og fuilct

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl.

qffifis;,'ttt Det Sker Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Postbesorget blad s7ol6, (s24s Ancl. Det Sker qffifis;,'ttt Sl skal vi flytte brikker igen. Vi htber at kunne gentage sidstc frm suc - ces hvor ikke mindre en 110 modte op til en festlig og fornojclig

Læs mere

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00

EilJtS I 'TU KAJ GEERT. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 Postbesgrget blad s7016, (824sAncl. mr. Afholder ordinrer generalforsamling i klubhuset, tirsdag dcn 30. ianuar 1996 kl. 19.00 EilJtS I 'TU / Efrlc fot folhet 0$ f00 ffriiolhct. Itt :f.. :..)^:. i'jf':'

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk. 4 2010 18. årgang. < På vej hjem efter en god weekend på vandet > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 4 2010 18. årgang < På vej hjem efter en god weekend på vandet > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

\Lil. -Ul Åk. N.234 Marts 2000 F1 / \:/ ,r'fi l-at.\\= 29. årgang GYMNASTIKFORENINGENS. l;'h'. I r' \ Æ,,ry T\ r JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER

\Lil. -Ul Åk. N.234 Marts 2000 F1 / \:/ ,r'fi l-at.\\= 29. årgang GYMNASTIKFORENINGENS. l;'h'. I r' \ Æ,,ry T\ r JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER 29. årgang tvi'-!r,!vll ::!alir- il t,r,!t!a,.,=!!! N.234 Marts 2000 a!l!!!!t>l!!!!!!!!-!!!!!t!!!!t!>>!l! Ll!L!::l. GYMNASTIKFORENINGENS JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER Så nærmere tiden sig for vore jubilæumsarrangementer

Læs mere

33. årgang nr.264 April 2004

33. årgang nr.264 April 2004 33. årgang nr.264 April 2004 tråhosor-o Jyllandsserie, nr.1 har spillet om oprykning til 3. division, men spiller også Serie 1, nr. 5 Serie 2, nr.2 næste år i Jyllandsserien klarede nøjagtig skærene og

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

KIBÆK Cykel Motion. Billeder fra DGI-mountainbike. Klubblad Marts 2011

KIBÆK Cykel Motion. Billeder fra DGI-mountainbike. Klubblad Marts 2011 KIBÆK Cykel Motion Billeder fra DGI-mountainbike BÆ KI M OT ION K CYK EL Klubblad Marts 2011 Nyt cykeltøj Af Benny Stevnhoved Som det er gået op for de fleste fra klubben, skal vi have nyt klubtøj. Vi

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. november Nr.6/2007 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

VETERAN OLD BOYS NR.2 I DANMARK

VETERAN OLD BOYS NR.2 I DANMARK 3.0J 3lgjrJrg, - - - - -- - - - - - JLt 3tt - *, - - - -,. - JtaJtl 399'! VETERAN OLD BOYS NR.2 I DANMARK Læs om de dende Søren S. Sørensen, Per Langvad, Karl Brynningsen, Gunnar Ditlevsen Otto Heiselberg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge

Indholdsfortegnelse. DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Fynsvej 28, 4600 Køge Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent pr. år Ordinært medlem 509,- Juniormedlem 300,- Seniormedlem 300,-

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset Forårsfest i Beboerhuset Onsdag d. 25. April kl. 18.00 afholdes der forårsfest i beboerhuset, hvor Palle Krabbe og 2 af hans musikalske venner kommer og underholder. Der er garanti for en hyggelig og fornøjelig

Læs mere