$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer"

Transkript

1 Potbeorget b^lad 57016, ( 8245 ARC) 'r':,li i Nr. 4/98 November Vigtigt!!! Nye aktivi $nk-ngt 5fi6de for folfter og for bddfolket 12 Marinekontoret i Klubhuet er i november, december og januar kun dben den forte tirdag i mdneden fra til Fra 1 februar er der igen 6ben amme tid men hver tirdag. Ondag den 18 november kl. i9.00 er der klubaften, med et beog pi elektronik- virkomheden GL/ TEAMTEC. Vi mode i kantinen oj Thrigevej 28, ( ved iden af citroen). Aae vil her give en kort briefing, derefter vil vi blive vit rundt i virkomheden. Elektronikken vinder indpa overalt, efterhinden ogd ivore bide. Kom med og f6 en hyggelig og intereant aften. Begrenet antal, tilmelding nodvendig. Tlf Senet den 17 nov. Vi lutter mld kaffe, en otemad og kage. Fredag den 4 december kl , er der julebanko og evt. pining Reerver bord pi tlf tit jutebankomenu betaende af: Lakemoue pa ritet brd mldilddreing til kr Noddeglaeret kinke m/ kryddertegte kartoffelbade og kr timianouce til Begge retter ervere fra kl til kr Sondag den 6 december kl. is.00, er der juletre for brn. Vi daner om juletraet, og der vil vare godtepoer til alle barnene. Huk tilmelding pi liten i Klubhuet. O NJDAd Meffd*g den 20 januar kl er der klubaften. Se oplag i Klubhuet om aftenen emne Fredag den 7 februar kl er der fatelavnfet med tonde- ff lagning for born. q. tlt Nu er defte dr ejlader ve! { vare forbi, og bdden kal pi frete forikringerkaber land. De forranger, at bidei opf" den 15 november, ino"n medmindre i hjr lavet anden ". attill. "iulnalt Men ogd nar bsden tdr p6 tand, tille der krav til o. Er der brugt for darligt materiale i form af bukke eller andet aftivningmateriale, kan der optd problemer med forikringdaekningen, hvi b6den velter eller der ker andre kader. Optdr der vankelig heder, i ving med ignalftaget V, der betyder, at i behover aitance. I tedet for aftivning med tnder eller andet uegnet materiale, var det mdk en god ide at bruge en af de her kiterede metoder, og derefter dakke biden tit. Og A var der avioverkrifterne i augut! Stor ef<ftr=+;f{bsr.ring Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-rer fl^lt G& B'-'W//Y/.////.^ xvvt/tmhd. IAK.WA\ YWK #ruh*ffi= *<F" - " l{al. betale - Hrza-<r tre'ker de d_;;-- pa" i krlltrrrud+-i;;t,-- Lae venrigt inde i bradet hvad formanden og andre mener om dette.

2 Silkeborg Motorbddklub Ahave Alle 9, 8600 Silkeborg Ttf Kontortid hver tirdag tit Betvrele: Formand,: Knud E. Jenen Natformand.: Preben Henriken Kaerer.: Arne Sommer 86820gB2 Sekretar.: Akel Borre v rige betyre lemed l. : Peer Jenen Palle Chritianen Herluf Chritenen Udvalq Klubhu og kantine.: Preben Henriken Palle Chrilianen Broamarbejdet.: Vigtige tlf. numre.: Marinekontoret Kanlinen Opyn Indelukket Herluf Chritenen Allan Nygird Himmelbjerggrunden.: Peer Jenen Leif G Thageren Sejgrunden.: Peer Jenen Klubaftner.: Preben Henriken Palle Chritianen Brugerridet.: Akel Borre SMK' venner.: Peer Jenen Fanebarer.: Johnny Lauriden Edvin Anderen BB BB9 Bladudvalg.: Akel Borre Chang Puggaard Redaktion.: Arne Sommer Preben Henriken Akel Borre anvarhavende Ulykker til SZS Ring alarmcentralen 1112 Falck Silkeborg Politi Amtregitrering af bade, afmelding/andring. Ring til Birthe Sandg6rd Arhu Amt Bladet udkommer igen primo februar Sidte frit for aflevering indleg til nate nummer den 15 januar 1g99. Bladet vil derefter udkomme igen primo maj, hvor idte frit for aflevering af indleg er 15 april Alle indlaq er velkomne - laq dem i potkaen i klubhuet. Formanden har ordet. a er ommeren ovre for.denne_gang. DSt har veret en lidt trit fornojele med en mae regn og blat. Men en 6Qan ommer f6r jo og6 endl, og vi har trod alt haft mang gode timer pa ogn her i ommei og-'a kan vijo begynde at glade o til nate ar. Nu er det a de mere indendryler det gelder, og jeg vil opfordre jer til at deltage i vore klubaftner h.er i vinter. Jeg ka-n optye,li OLr er b tore hotd med til navigationundervining her.i Silke6rg', og det er utroligt flot, n6r det tadig er frivilligt at deltage. Men vi tager q1 om noget meget poitivt, at der er interee i at lare navigation og herunqer Ofartregler m.m. Vi har haft vort irlige mode med Hjejleel\kabet. Vi mener det er en god ting at vi holder die moder. Vi fir her lejlighe6 til at dikutere ting af felle interee og forhindre, at der opt6r problemer mellem Hjejleflidjn og det ejlende folk. Vi har faet en aftale med Silkeborg dykkerplus om at de rydder op i 6en ved lndelukket. Der ligger mange ting pa bundn der bar ferne. Hlejtendden har haft dykkere nede flere gange iommererl 196. De medlemmer der har kakoforikring i Codan med krav om medlemkab i DMU og har faet brev fracodan,vil vi anbg;rle at tage kontakt med Codan. I kan oga henvende jer p Marinekontoret eller til bejtyrelen for at fa oplyt alternative forikringmulig heder Som i nok har erfaret ved at lae MidtjyllQnd Avi, har der i ommeren lob varet megen polemik vedrorende endring af b6dpladlejen. Betyrelen har hafi flere moder med de.n kommunale.forvaltning, at gore opmarkom pa den efter vor opfattele. helt uantandige lejeforhojele, de har'palagt b6d_ ejerne. Vore henvendeler reulterede dou i en neiattele i forhold til de forte prier vi A. Men vi mener tadig lejin er for hoj, og vi arbejder videre med agen. Vi forelog kommunen, at.smk overtog"d;;i1"n af b6dpladerne, men det var der let ikke temning for. Vier ikker pi Vi kan gore det billigere. Vi havde oga forventet, at vi kunne fa kommunen tit at tave en peciel p1 for penioniter, men heller ikke dette var der gehor 1or. Begrundelen var, at det var for vart at adminitrere. Kommunen kal have pengg i kaen,.og i tedet for endnu flere forhojeler af badpladlejerne,vil man.foroge at.lav\ en ordning, hvor der opkreve gebyr ved oatning ved labetedet.

3 Med henyn til vort 906r jubilaum om er den 6 augut 1999, viljeg opfordre de af vore medlemmer, der har noget materiale, der kan bruge iil udarbejdele af et fetkrift, om at kontakte betyrelen, 6 vi i felleitan xan ra noget krevet ned til glade for nuvarende og kommende medlemmer. elve jubilaet fetligholde dog i eptember 1999, idet der er lldregatta fort i augut Her til lut viljeg onke alte vore laere en rigtig gladetig jul og et godt nytar, elvom der er et godt tykke tid tiljul. Med venlig hilen Knud E. Jenen. O. Wilhelm Stabell, Thoma Withetm Stabell, Finn Sjogren, Jen Chr. Fomgaard, Bent Bjerregir Jenen, oluf Jenen, chritian Frot. Kurt Hanen, Tom Lykjer, Tonny Giel, Kajteenkjar, alle fra ilkeborg. Karten Ramuen, Them. Randiog Morten Strand, Them. Gyda Betzer og Peter Nielen, Bryrup. Kenn Anderen, Herning. Vi haber i md falde godt.tit i itkeborg Motorbddktub, og at i vit dettage i de arrangementer klubben laver, amtidig med, at i vil ny-e livet pa oerne og betragte naturen om det falle amlingpunkt, om vi har ret'til at bruge, men.om.vi.oga har prigtir at bekytte. *ar i porgmar tirjeiei medlemkab, kal i bare kontakte betyrelen. Akel Borre, Sekretar. ilgg.! Mgtor 40/o4. otaly,? NYBAD!! Vi er Creent, Chaparral og Starcralt imdotor. Vi har ogri et tort udvalg af brugtee bide ogjotler. TT <_z Ca. 4O brugte pihangmolorer. Nye motorer til FORNUFTIOE prier Fra 5 til 9O llk Jeg anbotalrr mlg md avel NYT om REPARATIONER i EL og HVIDEVARER. NB! Kom lnd og a vor torretning mad alt I belyning og lvidevarer KOMMER O/EBALT t 8Y OG PA LANO MALIN0 TIL BADE,N I Vi har et tort udvalg al ITITERNATIONAL maling og tilbehor Nv forpaqter. Peter Thormann Vore nuverende forpagtere af klubhuet har valgt nye udfordringer og har derfor opagt kontrakten med Silkeborg Motorbaadklub pr. 31 december Vi har fra amme dato anat en ny forpagter, Peter Thormann, om ammen med in livledager Tina Valbjorn fremover vil ta for klubhuet og de arrangementer der kommer til at forega i huet. Peter er uddannet b6de om kok og konditor. Kokkeuddannelen har han erhvervet p6 Kongenbro Kro og konditoruddannelen ho Langhoff Konditori her i Silkeborg. Peter har herefter veret anat ved Arhubakken lagter i 6 ir. Peter er godt kendt med vort klubhu og det faciliteter, idet han det idte halve 6r har arbejdet i kakkenet for vore nuvarende forpagtere. Vi byder Tina og Peter velkommen og takker amtidig Vibeke og Poul for dere tore indat for Klubhuet og det gater. Pi betyrelen vegne Akel Borre. Oprvdni nq. afriqqerfet. Lordag den 17 og ondag den 1B oktober 1998 var dagene hvor der kete noget ved Klubhuet neten dognet rundt. Kl lordag morgen var mange medlemmer modt op for at vare med til at foretage oprydning og rengoring b6de ude og inde. Der blev revet og fejet, tovet af og vaket,kort flier, troet and, hengt kabe op og meget mere. En hyggelig dag for alle der var med, og6 elvom det regnede fra vi tartede til de idte gik hjem ud pa eftermiddagen. kl var der indbudt til afriggerfet. Ca. 50 havde krevet ig p5 liten om deltagere. Og hvilken fet. Bordene var fetligt pyntedb da vi ankom. Der var liv og ang og latter fra tart til lut ud pa de md timer. Maden fra kakkenet var helt i top og muikken kunne heller ikke vere bedre. Alt i alt en vellykket aften/nat om vi trygt kan anbefale alle at deltage i. Sondag kl var der tandertrygning. Formanden berettede lidt om hvad der var ket i lobet af eonen, og efter at vi havde unget "Nu falmer koven trindt om land,' orgede Lar Elmer for nedtagning af tanderen pa klubhuet. SMK var herefter vart ved en ollvand

4 (t Agenturindehaver STOR EKSTRAREGNING TIL BADFOLKET. Dette var meldingen fra kommunen gennem Midtjylland Avi den 19 augut om mange nok har et, har der varet maer af kriveri om dette i avien. Udover fra Silkeborg Motorbidklub betyrele, har der varet mange indlag/henvendeler fra medlemmerne Folgende giver et klart indtryk af medlemmerne reaktion Fort fra penionit Villy Nielen, Reedavej, Silkeborg. Hvad tenker de dog pi i Fritid oq Kulturudvalqet. For med forlaget til nye takter for kommunale bidplader bliver jeg at i en alvorlig klemme. Vedtage takterne vildet i fremtiden kote mere end en mdnedlon at betale den drlige leje. Og hvordan kal der blive rdd til det?. Og Cad Ove Hanen, Lindeparken kriver: Kortog mod bideierne. Jeg - en ufaglart arbejder, der har paret op til mit liv drgm, en b6d i ilkeborgoerne - tager karpt aftand fra Fritid- og Kulturudvalget planlagte forhojete af b6dpladtejen ved de kommunale b6dpladler. Over halvdelen tiger med 63 %. Da overenkomten kulle i hu, var det arbejderne der kulle vie henyn og holde ig indenfor 3-5 %. Hvilken anvarlighed er det 6, nir kommunen brandkatter borgerne med forhojele pd 63 %. ter er jeg kuffet over F rolle i dette korlog mod badejerne. Exam aurandor John Ramuen Fredertkberggade Silkeborg Tf r0 44 Provinzial Danmark P/S forikrer din bad og dine ovrige veerdier. Hjelper og vetleder til enhver ild - og ikke fort, ndr kaden er ket. FA ALTID ET TILBUD FRA u/ KONGSHEDENS WS Tff Bit-ilf ) I I J 1 h J Frikadellekonkurrencen! Lordag den 15 augut var dagen hvor den 6rlige frikadellekonkurrence blev atuilklet ved Himmelbjergrunden. 25 bade med frike kokke og " letmatroer " amt et halv kilo af lagteren det bedte til frikadeller ombord, var om eftermiddagen tavnet mod Himmelbjerggrunden. Kl blev alt, undtagen kokkene og faren endt fra borde, hvorefter faren blev iblandet de markeligte ingrediener og derefter rort med karlig hand eller andre for handen varende redkaber. Der blev tegt frikadeller i pandevi, dog ingen tilden tore "guldmedalje", amtidig med, at der blev bedt bo nner, fremat bevargeler, unget ange og kilet med naboerne. VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorotoften 6 - Tlf. g og6 nar b6den kal ikkert p6 land - for vinteren Kl blev dellerne afleveret til grundig bedommele af den kvindelige del af beatningen. Herefter uddelte pramier, alt efter de trenge dommere votering. Ophavmanden tilde ddrligte deller - her kal ikke navne navne, fik, udover en handfuld l til at drukne orgen med over at blive idt, oga et halvt kilo far, A der var mulighed for at ove ig til nete 6r konkurrence. Efter denne diciplin var der felle pining af duelige og uduelige frikadeller m.m. Udover frikadellekonkurrencen, varderopgaver i navigation, gattekonkurrencer o..v. Alt ialt en meget hyggetig aftert beguntiget af meget fint vejr. Og ent blev det inden der blev nattero i badene. Men til idt faldt alle i ovn godt mette af aftenen opleveler. Frikadelleholdet takker folgende ponorer for de fine gaver: KajGeert, Fotex, Albani, SMK' venner, Regnbuely, Siim Bilelektro, kaptajnen pa Cilta, Kongheden WS, Normann Super, og en peciel tak tilae og Borge Maden for arrangementet. Sekretaren. oo h.dr6.rd.-r..ra, kta. i{.r yd. d.h bcdrr r_nk6t- C. r.mco o0 radgtvhtno. a.ooo kwm uhd!.r.g h.d tot.t-ronthcnt tnd6_,o, :* trelaat og blzgntnggrtlkler * verkta, og treelag rar alt tll tru, ltave og hot lry

5 Penienit Seilad den B auqut lgen i Ar oprandt dagen for penionitejlad i tralende vejr. Ja, tralende fortaet pa den mide, at regnen tyrtede ned fra morgentunden. Da 19 b6de havde krevet ig pi tilmeldingliten, mitte jeg tage lite ned, fordivi devarre ikke kan vare flere bade pa Himmelbjerggrunden. Men det var rart at e hvor mange der gerne ville deltage. Mange kom devarre forent med tilmeldingen. Der var engang en der agde, at S.M.K' medlemmer kan man ikke fa til noget for klubben. Dette er hermed modbevit. At det er en tor dag for alle kunne man e af, at Roengirdcentret havde en lang ventelite, ud over de 75 peroner vi kunne have med. Den frte ankom til Indelukket allerede kl. 9.00, trod det, at vi frt kulle ejle kl Roengirdcentret brugere gav frokot da vi ndede Himmelbjerggrunden. Vi matte btive i b6dene og pie pa grund af regnvejret, men det var mak en god ide at indfore for fremtiden - for ikken en temning og hojt humor - mike af flere forkellige grunde. Det var meningen, at vi kulle have pillet et eller andet lag pil, men igen matte vi lave om pa dette pa grund af vejret. Vi havde fiet foraret nogle gaver til dette, i tedet gav vi nu geterne et nummer, hvorefter vi trak 16 af numrene ud og mange geter fik en gave med hjem. Efter alle de tilkendegiveler jeg har f6et efter denne dag, ma vi ige at det gor vi om igen til nate ir. PA S.M.K' vegne Chang Vi iger tak til folgende ponorer der gav gaverne: Guldbageren, Brodvarktedet, Borgergade 75, John Ramuen fra Provinzial forikring amt ERKE mobler i Bording. Carlber gav ammen med S.M.K en ol eller 2. H*H.. MARINEMoToRER $uzurt.' r6il[il1;f,hl:fi,*i,.fff,'jfiil, RAlcKil[HlEi! ;170 SPort $ejlltarinecenter a ^ I ^ I L' r r \ r. Julovel 03. SeF, 8600 $lkeborq. il1. 86 B4 6d t{ Benzin & Dieel Brandtofanlegget vil blive lukket for vinteren 16 november. Der 6bne igen den 15 aprit Anlagget kan dog Abne ved henvendele pa tlf eiler Preben Henriken NAr biden kal pi tand. Var opmarkom p6 at overholde tidfriten for vinteroptagning om den er angivet i bdden forikringpolice. Inden b6den tage op, bor det 6rlige olie og oliefi lterkift forelage. Motoren har i lobet af eonen forurenet motorolien med od og yrereter, om kan forsrage taring p6 lejer og glideflader. Frik olie bekytter motoren mod tering og indeholder ikke kadelige yrereter. Motoren tarte og kore i hurtig tomgang, til den har opndet drifttemperatur. Olien aftappe eller pumpe op, og oliefiltret afmontere. Nyt filter montere, olie pafylde og motoren tarte og karer til normal drifttemperatur. Optage b6den med kran, er det vigtigt, at den atte af pd kolen fart, hvoreiter bukke eller tativ jutere ind til kroget. Huk at urre bukkene godt ammen. 6 de ikke kan kride fra hinanden under belatning (f.ek. i tormvejr ) d biden valter. Ren b6den grundigt med hojtrykpuler, vand og ebe. Motoren koleytem frolikre ved at tappe vandet af,eller ved at der pdfylde frotvake og vand i forholdet 1:1. Afmonter kolevandpumpen gummiimpeller. Lang tid tiltand kan deformere impelleren og fi den til at atte ig fat i pumpehuet. Sekretaren. Vi har fra modtaqet flgende: Silkeborg den 15 aug Til Silkeborq Motorbaadklub Vi, Brugere af RoengArdcentret, iger mange tak, for den dejlige ejltur, i gav o lordag den 8. augut. Vi kender alle angen: " I regn og blat - er Silkeborg bedt.." Trod den meget vide lordag, formaede i, kaptajner med fruer, at give o en god oplevele. Tak fordiville ofre en dag pa o. P6 amtlige Brugere vegne -t -.* *.!i/l*r) u dr*r.-. Anna Kathrinef{anen RY BADEBYGGERI O --- -Y- 'di"=i.di;i#r3t;h f l I-AIIDBRUG.INDUSTRI VENTITATION T ' I('I FOOERANL/EG \ I 1!!{hq'!n ' Eohr',ei..!G00 ikrbofo 8ALC.ERVICE. MONTAGE TLF ltftftfon f0 5t.t3 a2 -

6 Sct. Han. Selv om det er et tykke tid iden vi fejrede Sct. Hanaften, kan vi fortalle de medlemmer,der ikke var tiltede ved b6let pa Sejgrunden, at det var en meget hyggelig aften, med fint vejr. Ca. 80 var modt frem for at e heken blive endt til Blokbjerg, mage pa ol, vand og pbler og fi en nak med andre medlemmer. Vi iger tak til vore ponorer: Albani & Vibeke&Poul, amt en tak til Grete, Jen, Jan, Johnny, Ellen om alle hjalp til. Og en pecieltak tilae for, HEKSEN' Egon Huk!._ at du.kgn kobe manqe qode oq nvttiqe tinq i Silkebor Motorbidklub. f. ek Motorkapeilad. Den 19 eptember var deralbanl - Cup ejlad, om foregik i virkelig fint vejr med god vind. Vinderne I LM 27 klaen blev 1. Poul Erik Pederen i lnga 2. Palle Chritianen i Brien ll 3. Knud Jenen iimone 4. Jorn Holt imary Vinderne ilm24 klaen blev: 1. Johnny Lauriden ijogy 2. Jen Hanen icomich Efter kapejladen var der ditance ejlad, der blev vundet af: Jen Hanen icomich Palle. offi Sikringgruppen o Skalorgodkeodte lvverialarrlel \ \) *).3,ry H to Klubtander,trykt kr Sokort a Teknikealarnter / N kr Sokort H!6 a AdgangkoDlr0l,lamineret kr { Sokort med bronumre og cr overigt over faciliteterne t\ ved broerne- 2 tk kr aul. el"inlallatnr g H Velergade tftd& Silkeborg h Ttt. B Blaerkjold kr Ki dknmdcnlfuxiaarce Medlememblem til knaphul kr Y lbi, per perofl.....:lq'. 125r- Nogle til klubhu kr Klubmarker ( klebe ) kr Badepoletter kr a_ Ot Alt andet Oventiende kan er vand N kbe pa vort nye Marinekontor, ved iden % :Difuaamyrio:0t re. 76'- \{ 2n'- om har Abent hver tirdao fra t af! til urgg,- 4n 11 r? \ oi N IWEFKOT(OST'e8 Nu q det ptantngnitgt'-t[for dret jfufrofu*, o[ ai [a&r igat et tort tralitotu ft og fufun juftt ord. tottem.l: Ktyddoti.{f,v{ubuet i{t nd curya[a &qait{ nhvttoutade og citron lrrtofi" ndmuup og rdbd E5ftft*(- thdlkenlirup tv{cfutur ffitgrfi(nqftt fbl?ttynldre{ Lwodn/ntufor frifu[clbndawet frx]w nfur og fuilct

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. >

2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > 3 2014 22. årgang < De nye broer i Paradiset. > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348

Læs mere

$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August

$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August Postbesorget blad 57016, (82454RC). Nr.3/98 August $nft-nut,sdde for folftet og for hddfolfter Lsrdaq den B auqust gentagesidste drs succes, nemlig sejladsen for brugerne af Rosengdrdcentret. 6r afg6r

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning

Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL. Beslutning Dato.24. Februar 2015 Blad nr. 2oL Afbud: llse B. Jacobsen, Helle H. Poulsen og Annette Brylle Hansen 4 t. 2. Godkendelse af dagsorden Siden sidst. blev godkendt efter at datoen blev rettet til tirsdag

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32 Badminton Roskilde CVR-nr.35L54!32 Arsrapport f. ianuar - 31. december 2OL4 Foreningens 2. regnskabsir Arsrapporten er godkendt og fremlagt pi foreningens generalforsamling den 17. marts 20L5 Dirigent

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden >

SMK-Nyt Www.s-m-k.dk. 3 2011 19. årgang. < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > SMK-Nyt Www.s-m-k.dk 3 2011 19. årgang < Pinsehygge på Himmelbjerggrunden > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 2483 4739 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Sommer Tlf. 8682 0882 britex@email.dk Næstformand

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn

Posten. Fødselsdagsbørn Nr. 2 18. årgang Maj 2011 Inhol: Sie 2: Føelagbørn Sankt Han Sie 3: Ørre Englaug Sie 4 og 5: Sining Ørre Mitpunkt - kolen - fællebetyrelen Sie 6: SGIF Sie 7 8 9 og 10: æ Sining aw Sie 11 12 13 14 15 16

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer.

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer. ffilffidenmark \W/ bu itding grobat t.endshrp CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa Amager Cirka 50 fremmodte Valg af dirigent: Daglig Ledelse foreslog Simon Ellehammer, og

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38

AnsnecNSKAB FoR 2o1o. +uirtt'mfit+ Dansk. Revision DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA. REVISIONSPROTOKOLLAT AF 18/32011 stde 36-38 Dansk Revision Darck Ravision Randers Statsautoriseret Revisiompartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SO rendee@danskrcvislon.dl( lnrnir.dansk vision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Teletoc +45 89 12

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ

EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ Ar 2010, den 30. marts afholdtes ordinar generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj. Tilstedevarejerneaflejliqhedsnr.:6,7,A, 12,20,21, 22, 2a,37,34, 37, 48, 49, 59, 61,

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi

Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Revid. d. 20. apr. 15 Grunduddannelse i Kranio-Sakral Terapi Kurserne Basis, KST I, II, III, III+, Børn 0-2 år, Børn 3-14 år og Rosenberg Teknik udgør vores grunduddannelse inden for Kranio-SakralTerapi.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Jubilreum2009 Seside5ibladet

Jubilreum2009 Seside5ibladet ffiyr '" ** B PPrrnl[,rFtPl.: Kommende aktiviteter: Jubilreum2009 Seside5ibladet Frikadelle konkurrence Lgrdagd.29 augustkl. 17.00 Himmelbjerggrunden Standerstrygning Sgndagd.18oktoberkl. 10.00 Indelukket

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation! www.wegon.com Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

3. Bestyrelsens beretning.

3. Bestyrelsens beretning. Referat af den ordinere generalforsamling i AB @versd Park afholdt den 5. april 201.1. Mi Storm bzd velkommen og bad salen om at prasentere sig med navn og adresse. Herefter gik man til valg af dirigent.

Læs mere

UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a. Referat fra udsholt Vandverks ordinere generalforsamling afholdt d. 11. maj 2014 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben Olsen, revisor Kristina

Læs mere

-ws w. \ F",-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion

-ws w. \ F,-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion '::.:i::-,t4ir F",-=-ffi :...':4:). : i::ril 'l :l:ld ii: i.'ir [ :::::.t:. 'L ṭ 1',*: -ws w ::-.i:::a::::* Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion af designikoner,

Læs mere

Højager Tidende december, 2014

Højager Tidende december, 2014 Højager Tidende december, 2014 1 I Redaktionen: Johnny (Køkkenet) Tonni (STU) Benjamin (STU) LEDER køer, grise og forskellige smådyr på gården. Nu er der igen dyr på gården: 9 får og en vædder, 6 silkehøns,

Læs mere