$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$nk-ngt. tlt. #ruh*ffi= sl{al. betale IAK.WA\ YWK. Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-srer"

Transkript

1 Potbeorget b^lad 57016, ( 8245 ARC) 'r':,li i Nr. 4/98 November Vigtigt!!! Nye aktivi $nk-ngt 5fi6de for folfter og for bddfolket 12 Marinekontoret i Klubhuet er i november, december og januar kun dben den forte tirdag i mdneden fra til Fra 1 februar er der igen 6ben amme tid men hver tirdag. Ondag den 18 november kl. i9.00 er der klubaften, med et beog pi elektronik- virkomheden GL/ TEAMTEC. Vi mode i kantinen oj Thrigevej 28, ( ved iden af citroen). Aae vil her give en kort briefing, derefter vil vi blive vit rundt i virkomheden. Elektronikken vinder indpa overalt, efterhinden ogd ivore bide. Kom med og f6 en hyggelig og intereant aften. Begrenet antal, tilmelding nodvendig. Tlf Senet den 17 nov. Vi lutter mld kaffe, en otemad og kage. Fredag den 4 december kl , er der julebanko og evt. pining Reerver bord pi tlf tit jutebankomenu betaende af: Lakemoue pa ritet brd mldilddreing til kr Noddeglaeret kinke m/ kryddertegte kartoffelbade og kr timianouce til Begge retter ervere fra kl til kr Sondag den 6 december kl. is.00, er der juletre for brn. Vi daner om juletraet, og der vil vare godtepoer til alle barnene. Huk tilmelding pi liten i Klubhuet. O NJDAd Meffd*g den 20 januar kl er der klubaften. Se oplag i Klubhuet om aftenen emne Fredag den 7 februar kl er der fatelavnfet med tonde- ff lagning for born. q. tlt Nu er defte dr ejlader ve! { vare forbi, og bdden kal pi frete forikringerkaber land. De forranger, at bidei opf" den 15 november, ino"n medmindre i hjr lavet anden ". attill. "iulnalt Men ogd nar bsden tdr p6 tand, tille der krav til o. Er der brugt for darligt materiale i form af bukke eller andet aftivningmateriale, kan der optd problemer med forikringdaekningen, hvi b6den velter eller der ker andre kader. Optdr der vankelig heder, i ving med ignalftaget V, der betyder, at i behover aitance. I tedet for aftivning med tnder eller andet uegnet materiale, var det mdk en god ide at bruge en af de her kiterede metoder, og derefter dakke biden tit. Og A var der avioverkrifterne i augut! Stor ef<ftr=+;f{bsr.ring Cillofld,foll;ret EBad- Eifldfolt< folket ra-rer fl^lt G& B'-'W//Y/.////.^ xvvt/tmhd. IAK.WA\ YWK #ruh*ffi= *<F" - " l{al. betale - Hrza-<r tre'ker de d_;;-- pa" i krlltrrrud+-i;;t,-- Lae venrigt inde i bradet hvad formanden og andre mener om dette.

2 Silkeborg Motorbddklub Ahave Alle 9, 8600 Silkeborg Ttf Kontortid hver tirdag tit Betvrele: Formand,: Knud E. Jenen Natformand.: Preben Henriken Kaerer.: Arne Sommer 86820gB2 Sekretar.: Akel Borre v rige betyre lemed l. : Peer Jenen Palle Chritianen Herluf Chritenen Udvalq Klubhu og kantine.: Preben Henriken Palle Chrilianen Broamarbejdet.: Vigtige tlf. numre.: Marinekontoret Kanlinen Opyn Indelukket Herluf Chritenen Allan Nygird Himmelbjerggrunden.: Peer Jenen Leif G Thageren Sejgrunden.: Peer Jenen Klubaftner.: Preben Henriken Palle Chritianen Brugerridet.: Akel Borre SMK' venner.: Peer Jenen Fanebarer.: Johnny Lauriden Edvin Anderen BB BB9 Bladudvalg.: Akel Borre Chang Puggaard Redaktion.: Arne Sommer Preben Henriken Akel Borre anvarhavende Ulykker til SZS Ring alarmcentralen 1112 Falck Silkeborg Politi Amtregitrering af bade, afmelding/andring. Ring til Birthe Sandg6rd Arhu Amt Bladet udkommer igen primo februar Sidte frit for aflevering indleg til nate nummer den 15 januar 1g99. Bladet vil derefter udkomme igen primo maj, hvor idte frit for aflevering af indleg er 15 april Alle indlaq er velkomne - laq dem i potkaen i klubhuet. Formanden har ordet. a er ommeren ovre for.denne_gang. DSt har veret en lidt trit fornojele med en mae regn og blat. Men en 6Qan ommer f6r jo og6 endl, og vi har trod alt haft mang gode timer pa ogn her i ommei og-'a kan vijo begynde at glade o til nate ar. Nu er det a de mere indendryler det gelder, og jeg vil opfordre jer til at deltage i vore klubaftner h.er i vinter. Jeg ka-n optye,li OLr er b tore hotd med til navigationundervining her.i Silke6rg', og det er utroligt flot, n6r det tadig er frivilligt at deltage. Men vi tager q1 om noget meget poitivt, at der er interee i at lare navigation og herunqer Ofartregler m.m. Vi har haft vort irlige mode med Hjejleel\kabet. Vi mener det er en god ting at vi holder die moder. Vi fir her lejlighe6 til at dikutere ting af felle interee og forhindre, at der opt6r problemer mellem Hjejleflidjn og det ejlende folk. Vi har faet en aftale med Silkeborg dykkerplus om at de rydder op i 6en ved lndelukket. Der ligger mange ting pa bundn der bar ferne. Hlejtendden har haft dykkere nede flere gange iommererl 196. De medlemmer der har kakoforikring i Codan med krav om medlemkab i DMU og har faet brev fracodan,vil vi anbg;rle at tage kontakt med Codan. I kan oga henvende jer p Marinekontoret eller til bejtyrelen for at fa oplyt alternative forikringmulig heder Som i nok har erfaret ved at lae MidtjyllQnd Avi, har der i ommeren lob varet megen polemik vedrorende endring af b6dpladlejen. Betyrelen har hafi flere moder med de.n kommunale.forvaltning, at gore opmarkom pa den efter vor opfattele. helt uantandige lejeforhojele, de har'palagt b6d_ ejerne. Vore henvendeler reulterede dou i en neiattele i forhold til de forte prier vi A. Men vi mener tadig lejin er for hoj, og vi arbejder videre med agen. Vi forelog kommunen, at.smk overtog"d;;i1"n af b6dpladerne, men det var der let ikke temning for. Vier ikker pi Vi kan gore det billigere. Vi havde oga forventet, at vi kunne fa kommunen tit at tave en peciel p1 for penioniter, men heller ikke dette var der gehor 1or. Begrundelen var, at det var for vart at adminitrere. Kommunen kal have pengg i kaen,.og i tedet for endnu flere forhojeler af badpladlejerne,vil man.foroge at.lav\ en ordning, hvor der opkreve gebyr ved oatning ved labetedet.

3 Med henyn til vort 906r jubilaum om er den 6 augut 1999, viljeg opfordre de af vore medlemmer, der har noget materiale, der kan bruge iil udarbejdele af et fetkrift, om at kontakte betyrelen, 6 vi i felleitan xan ra noget krevet ned til glade for nuvarende og kommende medlemmer. elve jubilaet fetligholde dog i eptember 1999, idet der er lldregatta fort i augut Her til lut viljeg onke alte vore laere en rigtig gladetig jul og et godt nytar, elvom der er et godt tykke tid tiljul. Med venlig hilen Knud E. Jenen. O. Wilhelm Stabell, Thoma Withetm Stabell, Finn Sjogren, Jen Chr. Fomgaard, Bent Bjerregir Jenen, oluf Jenen, chritian Frot. Kurt Hanen, Tom Lykjer, Tonny Giel, Kajteenkjar, alle fra ilkeborg. Karten Ramuen, Them. Randiog Morten Strand, Them. Gyda Betzer og Peter Nielen, Bryrup. Kenn Anderen, Herning. Vi haber i md falde godt.tit i itkeborg Motorbddktub, og at i vit dettage i de arrangementer klubben laver, amtidig med, at i vil ny-e livet pa oerne og betragte naturen om det falle amlingpunkt, om vi har ret'til at bruge, men.om.vi.oga har prigtir at bekytte. *ar i porgmar tirjeiei medlemkab, kal i bare kontakte betyrelen. Akel Borre, Sekretar. ilgg.! Mgtor 40/o4. otaly,? NYBAD!! Vi er Creent, Chaparral og Starcralt imdotor. Vi har ogri et tort udvalg af brugtee bide ogjotler. TT <_z Ca. 4O brugte pihangmolorer. Nye motorer til FORNUFTIOE prier Fra 5 til 9O llk Jeg anbotalrr mlg md avel NYT om REPARATIONER i EL og HVIDEVARER. NB! Kom lnd og a vor torretning mad alt I belyning og lvidevarer KOMMER O/EBALT t 8Y OG PA LANO MALIN0 TIL BADE,N I Vi har et tort udvalg al ITITERNATIONAL maling og tilbehor Nv forpaqter. Peter Thormann Vore nuverende forpagtere af klubhuet har valgt nye udfordringer og har derfor opagt kontrakten med Silkeborg Motorbaadklub pr. 31 december Vi har fra amme dato anat en ny forpagter, Peter Thormann, om ammen med in livledager Tina Valbjorn fremover vil ta for klubhuet og de arrangementer der kommer til at forega i huet. Peter er uddannet b6de om kok og konditor. Kokkeuddannelen har han erhvervet p6 Kongenbro Kro og konditoruddannelen ho Langhoff Konditori her i Silkeborg. Peter har herefter veret anat ved Arhubakken lagter i 6 ir. Peter er godt kendt med vort klubhu og det faciliteter, idet han det idte halve 6r har arbejdet i kakkenet for vore nuvarende forpagtere. Vi byder Tina og Peter velkommen og takker amtidig Vibeke og Poul for dere tore indat for Klubhuet og det gater. Pi betyrelen vegne Akel Borre. Oprvdni nq. afriqqerfet. Lordag den 17 og ondag den 1B oktober 1998 var dagene hvor der kete noget ved Klubhuet neten dognet rundt. Kl lordag morgen var mange medlemmer modt op for at vare med til at foretage oprydning og rengoring b6de ude og inde. Der blev revet og fejet, tovet af og vaket,kort flier, troet and, hengt kabe op og meget mere. En hyggelig dag for alle der var med, og6 elvom det regnede fra vi tartede til de idte gik hjem ud pa eftermiddagen. kl var der indbudt til afriggerfet. Ca. 50 havde krevet ig p5 liten om deltagere. Og hvilken fet. Bordene var fetligt pyntedb da vi ankom. Der var liv og ang og latter fra tart til lut ud pa de md timer. Maden fra kakkenet var helt i top og muikken kunne heller ikke vere bedre. Alt i alt en vellykket aften/nat om vi trygt kan anbefale alle at deltage i. Sondag kl var der tandertrygning. Formanden berettede lidt om hvad der var ket i lobet af eonen, og efter at vi havde unget "Nu falmer koven trindt om land,' orgede Lar Elmer for nedtagning af tanderen pa klubhuet. SMK var herefter vart ved en ollvand

4 (t Agenturindehaver STOR EKSTRAREGNING TIL BADFOLKET. Dette var meldingen fra kommunen gennem Midtjylland Avi den 19 augut om mange nok har et, har der varet maer af kriveri om dette i avien. Udover fra Silkeborg Motorbidklub betyrele, har der varet mange indlag/henvendeler fra medlemmerne Folgende giver et klart indtryk af medlemmerne reaktion Fort fra penionit Villy Nielen, Reedavej, Silkeborg. Hvad tenker de dog pi i Fritid oq Kulturudvalqet. For med forlaget til nye takter for kommunale bidplader bliver jeg at i en alvorlig klemme. Vedtage takterne vildet i fremtiden kote mere end en mdnedlon at betale den drlige leje. Og hvordan kal der blive rdd til det?. Og Cad Ove Hanen, Lindeparken kriver: Kortog mod bideierne. Jeg - en ufaglart arbejder, der har paret op til mit liv drgm, en b6d i ilkeborgoerne - tager karpt aftand fra Fritid- og Kulturudvalget planlagte forhojete af b6dpladtejen ved de kommunale b6dpladler. Over halvdelen tiger med 63 %. Da overenkomten kulle i hu, var det arbejderne der kulle vie henyn og holde ig indenfor 3-5 %. Hvilken anvarlighed er det 6, nir kommunen brandkatter borgerne med forhojele pd 63 %. ter er jeg kuffet over F rolle i dette korlog mod badejerne. Exam aurandor John Ramuen Fredertkberggade Silkeborg Tf r0 44 Provinzial Danmark P/S forikrer din bad og dine ovrige veerdier. Hjelper og vetleder til enhver ild - og ikke fort, ndr kaden er ket. FA ALTID ET TILBUD FRA u/ KONGSHEDENS WS Tff Bit-ilf ) I I J 1 h J Frikadellekonkurrencen! Lordag den 15 augut var dagen hvor den 6rlige frikadellekonkurrence blev atuilklet ved Himmelbjergrunden. 25 bade med frike kokke og " letmatroer " amt et halv kilo af lagteren det bedte til frikadeller ombord, var om eftermiddagen tavnet mod Himmelbjerggrunden. Kl blev alt, undtagen kokkene og faren endt fra borde, hvorefter faren blev iblandet de markeligte ingrediener og derefter rort med karlig hand eller andre for handen varende redkaber. Der blev tegt frikadeller i pandevi, dog ingen tilden tore "guldmedalje", amtidig med, at der blev bedt bo nner, fremat bevargeler, unget ange og kilet med naboerne. VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & SILKEBORG SPECIALTRANSPORT KAJ GEERT Thorotoften 6 - Tlf. g og6 nar b6den kal ikkert p6 land - for vinteren Kl blev dellerne afleveret til grundig bedommele af den kvindelige del af beatningen. Herefter uddelte pramier, alt efter de trenge dommere votering. Ophavmanden tilde ddrligte deller - her kal ikke navne navne, fik, udover en handfuld l til at drukne orgen med over at blive idt, oga et halvt kilo far, A der var mulighed for at ove ig til nete 6r konkurrence. Efter denne diciplin var der felle pining af duelige og uduelige frikadeller m.m. Udover frikadellekonkurrencen, varderopgaver i navigation, gattekonkurrencer o..v. Alt ialt en meget hyggetig aftert beguntiget af meget fint vejr. Og ent blev det inden der blev nattero i badene. Men til idt faldt alle i ovn godt mette af aftenen opleveler. Frikadelleholdet takker folgende ponorer for de fine gaver: KajGeert, Fotex, Albani, SMK' venner, Regnbuely, Siim Bilelektro, kaptajnen pa Cilta, Kongheden WS, Normann Super, og en peciel tak tilae og Borge Maden for arrangementet. Sekretaren. oo h.dr6.rd.-r..ra, kta. i{.r yd. d.h bcdrr r_nk6t- C. r.mco o0 radgtvhtno. a.ooo kwm uhd!.r.g h.d tot.t-ronthcnt tnd6_,o, :* trelaat og blzgntnggrtlkler * verkta, og treelag rar alt tll tru, ltave og hot lry

5 Penienit Seilad den B auqut lgen i Ar oprandt dagen for penionitejlad i tralende vejr. Ja, tralende fortaet pa den mide, at regnen tyrtede ned fra morgentunden. Da 19 b6de havde krevet ig pi tilmeldingliten, mitte jeg tage lite ned, fordivi devarre ikke kan vare flere bade pa Himmelbjerggrunden. Men det var rart at e hvor mange der gerne ville deltage. Mange kom devarre forent med tilmeldingen. Der var engang en der agde, at S.M.K' medlemmer kan man ikke fa til noget for klubben. Dette er hermed modbevit. At det er en tor dag for alle kunne man e af, at Roengirdcentret havde en lang ventelite, ud over de 75 peroner vi kunne have med. Den frte ankom til Indelukket allerede kl. 9.00, trod det, at vi frt kulle ejle kl Roengirdcentret brugere gav frokot da vi ndede Himmelbjerggrunden. Vi matte btive i b6dene og pie pa grund af regnvejret, men det var mak en god ide at indfore for fremtiden - for ikken en temning og hojt humor - mike af flere forkellige grunde. Det var meningen, at vi kulle have pillet et eller andet lag pil, men igen matte vi lave om pa dette pa grund af vejret. Vi havde fiet foraret nogle gaver til dette, i tedet gav vi nu geterne et nummer, hvorefter vi trak 16 af numrene ud og mange geter fik en gave med hjem. Efter alle de tilkendegiveler jeg har f6et efter denne dag, ma vi ige at det gor vi om igen til nate ir. PA S.M.K' vegne Chang Vi iger tak til folgende ponorer der gav gaverne: Guldbageren, Brodvarktedet, Borgergade 75, John Ramuen fra Provinzial forikring amt ERKE mobler i Bording. Carlber gav ammen med S.M.K en ol eller 2. H*H.. MARINEMoToRER $uzurt.' r6il[il1;f,hl:fi,*i,.fff,'jfiil, RAlcKil[HlEi! ;170 SPort $ejlltarinecenter a ^ I ^ I L' r r \ r. Julovel 03. SeF, 8600 $lkeborq. il1. 86 B4 6d t{ Benzin & Dieel Brandtofanlegget vil blive lukket for vinteren 16 november. Der 6bne igen den 15 aprit Anlagget kan dog Abne ved henvendele pa tlf eiler Preben Henriken NAr biden kal pi tand. Var opmarkom p6 at overholde tidfriten for vinteroptagning om den er angivet i bdden forikringpolice. Inden b6den tage op, bor det 6rlige olie og oliefi lterkift forelage. Motoren har i lobet af eonen forurenet motorolien med od og yrereter, om kan forsrage taring p6 lejer og glideflader. Frik olie bekytter motoren mod tering og indeholder ikke kadelige yrereter. Motoren tarte og kore i hurtig tomgang, til den har opndet drifttemperatur. Olien aftappe eller pumpe op, og oliefiltret afmontere. Nyt filter montere, olie pafylde og motoren tarte og karer til normal drifttemperatur. Optage b6den med kran, er det vigtigt, at den atte af pd kolen fart, hvoreiter bukke eller tativ jutere ind til kroget. Huk at urre bukkene godt ammen. 6 de ikke kan kride fra hinanden under belatning (f.ek. i tormvejr ) d biden valter. Ren b6den grundigt med hojtrykpuler, vand og ebe. Motoren koleytem frolikre ved at tappe vandet af,eller ved at der pdfylde frotvake og vand i forholdet 1:1. Afmonter kolevandpumpen gummiimpeller. Lang tid tiltand kan deformere impelleren og fi den til at atte ig fat i pumpehuet. Sekretaren. Vi har fra modtaqet flgende: Silkeborg den 15 aug Til Silkeborq Motorbaadklub Vi, Brugere af RoengArdcentret, iger mange tak, for den dejlige ejltur, i gav o lordag den 8. augut. Vi kender alle angen: " I regn og blat - er Silkeborg bedt.." Trod den meget vide lordag, formaede i, kaptajner med fruer, at give o en god oplevele. Tak fordiville ofre en dag pa o. P6 amtlige Brugere vegne -t -.* *.!i/l*r) u dr*r.-. Anna Kathrinef{anen RY BADEBYGGERI O --- -Y- 'di"=i.di;i#r3t;h f l I-AIIDBRUG.INDUSTRI VENTITATION T ' I('I FOOERANL/EG \ I 1!!{hq'!n ' Eohr',ei..!G00 ikrbofo 8ALC.ERVICE. MONTAGE TLF ltftftfon f0 5t.t3 a2 -

6 Sct. Han. Selv om det er et tykke tid iden vi fejrede Sct. Hanaften, kan vi fortalle de medlemmer,der ikke var tiltede ved b6let pa Sejgrunden, at det var en meget hyggelig aften, med fint vejr. Ca. 80 var modt frem for at e heken blive endt til Blokbjerg, mage pa ol, vand og pbler og fi en nak med andre medlemmer. Vi iger tak til vore ponorer: Albani & Vibeke&Poul, amt en tak til Grete, Jen, Jan, Johnny, Ellen om alle hjalp til. Og en pecieltak tilae for, HEKSEN' Egon Huk!._ at du.kgn kobe manqe qode oq nvttiqe tinq i Silkebor Motorbidklub. f. ek Motorkapeilad. Den 19 eptember var deralbanl - Cup ejlad, om foregik i virkelig fint vejr med god vind. Vinderne I LM 27 klaen blev 1. Poul Erik Pederen i lnga 2. Palle Chritianen i Brien ll 3. Knud Jenen iimone 4. Jorn Holt imary Vinderne ilm24 klaen blev: 1. Johnny Lauriden ijogy 2. Jen Hanen icomich Efter kapejladen var der ditance ejlad, der blev vundet af: Jen Hanen icomich Palle. offi Sikringgruppen o Skalorgodkeodte lvverialarrlel \ \) *).3,ry H to Klubtander,trykt kr Sokort a Teknikealarnter / N kr Sokort H!6 a AdgangkoDlr0l,lamineret kr { Sokort med bronumre og cr overigt over faciliteterne t\ ved broerne- 2 tk kr aul. el"inlallatnr g H Velergade tftd& Silkeborg h Ttt. B Blaerkjold kr Ki dknmdcnlfuxiaarce Medlememblem til knaphul kr Y lbi, per perofl.....:lq'. 125r- Nogle til klubhu kr Klubmarker ( klebe ) kr Badepoletter kr a_ Ot Alt andet Oventiende kan er vand N kbe pa vort nye Marinekontor, ved iden % :Difuaamyrio:0t re. 76'- \{ 2n'- om har Abent hver tirdao fra t af! til urgg,- 4n 11 r? \ oi N IWEFKOT(OST'e8 Nu q det ptantngnitgt'-t[for dret jfufrofu*, o[ ai [a&r igat et tort tralitotu ft og fufun juftt ord. tottem.l: Ktyddoti.{f,v{ubuet i{t nd curya[a &qait{ nhvttoutade og citron lrrtofi" ndmuup og rdbd E5ftft*(- thdlkenlirup tv{cfutur ffitgrfi(nqftt fbl?ttynldre{ Lwodn/ntufor frifu[clbndawet frx]w nfur og fuilct

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156 GBFbladet Medlemorientering nr. 156 40. Årgang. Nr. 4 November 2015 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børn Forældreforening www.gbf.dk Indholdfortegnele Formanden ord...eller rettere November 2015 Dette nummer

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e a f D a n k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p v lp lo ør f æ j ik teh k en y n t r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om n teh e i ko l jælp n r ø b Bedre førtehjælpberedkab

Læs mere

%,* Kommende aktiviteter: Lgrd.ag den 19. august kl. 17.00 Frikadellekonkurrencepi Himmelbjerggrunden.

%,* Kommende aktiviteter: Lgrd.ag den 19. august kl. 17.00 Frikadellekonkurrencepi Himmelbjerggrunden. :flff!*.@*tu 1}',,t %,* -l;;lw'- Kommende aktvteter: Lgrd.ag den 19. augut kl. 17.00 Frkadellekonkurrencep Hmmelbjerggrunden. Fredag den 15. eptember kl. 18.30 Jazzog pnng ndelukket. Huk tlmeldng!. SMK

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2015 13. Årgang M e d l e m s b l a d Nyrenoveret Ferguson Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009 Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Mosede Klub Lilleholm 58 2670 Greve Tlf: 4360 0450 Hvis du vil have fat i dit barn, ring: 4360 0477

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2013 Nr. 131 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Broerne repereres. Foto Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer...

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter:

, - Ti:'':-:, Kommende aktiviteter: , - Ti:'':-:, Ei--..,,,'Wdb., Kommende aktiviteter: Sondag den 25. februar kl. 14.00 Fastelavnsfestfor borni Indelukket. Husk! tilmelding til JensWtirtz pfl tlf. 86 85 13 25. wl;:ii' i}ffi{s *ilt*,fel*

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

GENNER HOEL PANDEKAGEHUS. Menukort

GENNER HOEL PANDEKAGEHUS. Menukort GENNER HOEL PANDEKAGEHUS Menukort Velkommen i pandekagehuet Vi byder hjertelig velkommen i vort hyggelige pandekagehu. Vi åbnede 1. gang den 1. april 2012, og iden da er der blevet bagt rigtig mange pandekager

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012.

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. I skal have et par ord med på vejen i anledning af at vi er samlet her i aften - - Og det ér jo fordi vi i morgen, d. 3. juni 2012 fylder 25 år. Se

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 34. Årgang

Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 34. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 34. Årgang 2012 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette.

VMJK har i en periode fået franskbrød/kage til kaffen klokken 21. Det ser ud til at det er faldet positiv ud, så indtil videre fortsættes dette. Formanden skriver Nu når bladene snart gulnes og falder af, blæsten kommer, altså den kolde blæst er det bedst at være inden dørs. Så er det godt vi har vores model tog og vores klub at mødes i. Der er

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2014 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 27. juli fre 1. august 2014 Så er det igen tid for tilmelding til årets super Sommer sejler camp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 22/7 28/7 2013 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 22/7-2013 Starttidspunkt : 12:00 1 001 Erna Jensen Lucky Pens. Damer Individuelt 002 Margit Vestergaard

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2012. Godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2012. Godt nytår Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2012 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2012 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Hjemmesiden opretholdes og vedligeholdes fortsat af Morten Tovborg (BB11)

Hjemmesiden opretholdes og vedligeholdes fortsat af Morten Tovborg (BB11) NY BESTYRELSE Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 14. Maj blev bestyrelsen fuldtallig og på det konstituerende møde blev posterne fordelt. Oplysning om bestyrelsens sammensætning, udvalg og kontaktoplysninger

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 41 i 2008

Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 41 i 2008 Nyhedsbrev Nyhedsbrev uge 41 i 2008 Morgensang uge 41 Det lysner over agres felt Recitation uge 41 9. klasse Vidar Mad Menu Uge 41 Onsdag 8. oktober: Tortillia med salat Torsdag 9. oktober: Linsesuppe

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

www.rallyresult.dk - som at være der selv 17-06-2016 13:24

www.rallyresult.dk - som at være der selv 17-06-2016 13:24 Dantherm Rally 2005 - DM2 21. maj 2005 - Klasse 2 VMKA 1 32 Ole Jensen\0800160553

Læs mere

1. oktober 2015. næste MedlemsNyt. 1. februar 2016 i hjemmeside. Glædelig Jul og Godt Nytår! Til alle medlemmer i døveforening og klubber.

1. oktober 2015. næste MedlemsNyt. 1. februar 2016 i hjemmeside. Glædelig Jul og Godt Nytår! Til alle medlemmer i døveforening og klubber. Døveforening og klubber har deres arrangementer i Midtjysk Døvehus, Gl. skolevej 29A, Herning, kælderlokale Bikuben hvis andet ikke er bemærket. Besøg døveforeningens hjemmeside www.midtjysk-doveforening.dk

Læs mere

y' Mikro Varkstedet Programmerne fra Mikro Varkstedet, som er nordens storste producent af it-programmer til undervisning.

y' Mikro Varkstedet Programmerne fra Mikro Varkstedet, som er nordens storste producent af it-programmer til undervisning. Kare foreldre FormAlet med denne folder er ai gare foraldre opmerksomme pi skolens tilbud om, at deres born kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne fra Mikro Varkstedet, som

Læs mere

Nyhedsbrev uge 35 2015

Nyhedsbrev uge 35 2015 Nyhedsbrev uge 35 2015 Side 1 God weekend Side 7 Filuren Side 2-3 Nyt fra Allan Side 8-9 Chromebooks Side 4 Høstfest Side 10 N/T med 4-5 klasse Side 5 Indvielse af vuggestuen Side 11-13 Børnehaven Side

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2014 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375 Side 1 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Julenissens historie" Ingen jul uden julenisser! Men

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 113 Årgang 41 December 2015 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en Rigtig Glædelig Jul samt

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5 Om Medlemsnyt Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som et

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Opstartstur - klubudviklingsdag

Opstartstur - klubudviklingsdag Opstartstur - klubudviklingsdag Spjald Fritidscenter lørdag den 20. august 2011 Velkomst formanden for HSC Svømme Club - Kurt Knudsen Kurt Knudsen er, udover Holstebro Svømme Club nye formand, også håndværker

Læs mere