Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse."

Transkript

1 Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse.

2 Forskning i Coaching Baseret Ledelse 6 De optimale rammer for accelerationen af dit lederskab - The Coaching Company i Hørsholm - Kongelig Militær Klædefabrik. Coaching Baseret Ledelse vil ændre den ledelsesmæssige indsats markant 3 Executive Advisory Board 4 Introduktion til The Coaching Company 8 Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse 10 Master of Coaching Based Leadership - MCBL 18 Én-til-én coaching af top- og mellemledere 24 Acceleration og sammenspilning af direktioner 26 Acceleration af teams, ledergrupper, afdelinger og projektgrupper 28 Intern skræddersyet coaching uddannelse 30 Fra Medarbejderudviklingssamtalen til Accelerationssamtalen 32 Salgsaccelerationsprojekter 34 Kontaktinformation til The Coaching Company 36

3 Coaching Baseret Ledelse vil ændre den ledelsesmæssige indsats markant Med en optimal ledelsesproces vil virksomheden til stadighed kunne skabe bedre resultater. Coaching og Coaching Baseret Ledelse er på vej ind i de danske virksomheder og organisationer som den bærende ledelsesmæssige filosofi. En filosofi der vil ændre den ledelsesmæssige indsats, og som vil skabe rammerne for en markant acceleration af virksomhedens resultatskabelse. Omgivelsernes krav til virksomheder og organisationer om øget forandringshastighed og implementeringskraft har resulteret i en kraftig stigning i efterspørgslen efter den coachende leder hos såvel de private som de offentlige virksomheder. Coaching Baseret Ledelse bliver morgendagens mest efterspurgte lederkompetence. Analyser viser gang på gang, at lederens evne til at motivere medarbejderne er den mest afgørende kompetence, når organisationens fulde potentiale skal bringes i spil, og effekten af den ledelsesmæssige indsats skal accelereres. Den coachende leder identificerer og mobiliserer virksomhedens potentiale og talentmasse og accelererer dermed effekten af det personlige lederskab. Vi kalder denne sammenhæng for Return on Leadership. Målet med denne publikation er at give dig inspiration til den fortsatte acceleration af dit lederskab. God fornøjelse! Partner & Coach Benjamin Hoffmann Korzen Direktør & Coach Bettina Clement Direktør & Coach Jesper Elling Partner & Coach Pia Porse Wett Jørgensen Kundeservicekoordinator Charlotte Henriksen Coach & Supervisor Pernille Jackson»

4 Perspektiver på ledelse og coaching - fra Executive Advisory Board et Adm. direktør Jesper Brøckner Nielsen, Telia Mobile Den bedste chef er den, der er fornuftig nok til at udvælge gode mænd og kvinder til at gøre det, han ønsker, og selvdisciplin nok til at afholde sig fra at blande sig, mens de gør det. Det kræver evnen til at få italesat det potentiale hver enkelt medarbejder besidder. Fortæller man medarbejderne hvad de skal gøre men ikke hvordan kan man kun blive overrasket over deres opfindsomhed. Adm. direktør Per Hansen, IAK Morgendagens ledere står over for store udfordringer og har behov for effektive metoder til at løse dem. Der bliver behov for, at de innovative kræfter i virksomheden frigøres og får lov til at udfolde sig. Lederen skal derfor kunne håndtere forskellighedsledelse, så lederen mestrer at få alle potentialer frem. Coaching er et vigtigt værktøj her, fordi lederen ikke må gætte selv, hvor medarbejderne befinder sig, og hvilke behov de har. Der er stigende stressindikatorer overalt i samfundet og det skal lederen kunne modvirke, så højkompetente medarbejdere fastholdes. Forandringer skal implementeres i stigende tempo, samtidig med at medarbejderne vil have indflydelse på deres arbejdssituation og udvikling. Erhvervsdirektør Peter Torstensen, Økonomi & Erhvervsministeriet Fremtidens leder er vidtfavnende, og evnen til at motivere sine medarbejdere vil stå højt på listen over lederens kompetencer. Den globale udvikling vil kræve ledere, som kan sammenspille mange forskellige ledelses- og medarbejderkulturer til effektivt at udfolde virksomhedens og medarbejdernes potentialer. Koncern HR direktør Elise Brøchner, Berlingske Ligesom erhvervslivet i mange år har haft fokus på at effektivisere og skabe værdi i alle dele af værdikæden, er turen nu kommet til værdiskabelsen og effektiviteten i lederskabet - her er der stadig meget værdi at skabe. Og her er det centralt, at morgendagens ledere både kan målrette medarbejdernes ressourcer og udfolde deres potentiale. Den gode leder er derfor en dygtig kommunikator, der mestrer det at coache, stille spørgsmål, sætte retning, oversætte forretningsstrategien til individniveau, stille krav, give feedback og drage konsekvens. Som ledere har vi stadigvæk meget at lære, både når det gælder evnen og modet til at stille spørgsmål og til at give feedback til medarbejderne, kollegerne og cheferne. IT-koncerndirektør Kenneth Egelund Schmidt, Danfoss A/S En leders udfordring er kontinuerligt at fastholde virksomhedens strategiske retning og samtidig sikre, at medarbejderne får mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer og potentialer i relation til opgavevaretagelse. Coaching Baseret Ledelse er en metode, som tilgodeser begge dimensioner. Med coaching kan lederen hjælpe medarbejderne med at afklare faglige kompetencer og frigøre energi til at omsætte arbejdsmæssige potentialer i praksis. Udfordringen sættes i perspektiv af krav om forandringsparathed og den enorme vidensudvikling, der præger det globale marked, og som efterhånden er mærkbare for alle virksomheder. Enhver virksomhed indgår i komplekse strukturer med et stort antal aktører, som skal spille sammen på en måde, der fremmer både virksomhedens effektivitet og medarbejdernes krav til et fagligt og psykisk velfungerende arbejdsmiljø. Coaching Baseret Ledelse er et værdifuldt redskab i enhver leders ønske om at tilgodese dette. Adm. direktør John Raabo Nielsen, Coloplast Ungarn Evnen til at frigøre det fulde potentiale af tilgængelige ressourcer vil være en nøglekompetence for danske ledere i den stigende globalisering. Ikke-kopiérbare forskelle i konkurrenceevnen mellem virksomheder i form af f.eks. patenter vil udjævnes. Tilbage står organisationens evne til at være på forkant og evnen til at eksekvere den valgte strategi 100%. Dette kræver ledere, der kan accelerere individer og gruppers evne til at skabe ekstraordinære resultater, og det er min erfaring, at Coaching Baseret Ledelse er et stærkt værktøj i den sammenhæng. Prof. dr.merc. Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School Coaching baseret ledelse indebærer, at man hjælper andre på vej uden at vise dem vejen, og coacher dem der er på vej, uden selv at stå i vejen for dem. At være modtager af coaching baseret ledelse stiller omvendt krav om, at man fordomsfrit overvejer alternativer til det udviklingsforløb, der måske forekommer at have givet succes indtil nu. Adm. direktør H.C. Madsen, Dansk Tipstjeneste Udfordringen for både dagens og morgendagens ledere er evnen til, med udgangspunkt i og respekt for det enkelte menneske, at frigøre organisationens samlede energi og kompetence for at nå de mål, man har sat. Det betyder, at situationsbestemt ledelse kombineret med coaching af den enkelte og grupper er helt basale discipliner, man som leder bliver nødt til at beherske og dermed træne sig selv i. Mit bidrag til EAB vil være ærlig og konstruktiv feedback og input til The Coaching Company s ledelse. Kontorchef Jette Frederiksen, Personalestyrelsen En af lederens store udfordringer i dag er ledelse af mangfoldighed og udvikling af talenter. Det kræver en langt mere individuel tilgang til medarbejderne og det kræver ikke mindst, at lederen er i stand til også at se det talent, der ikke ligner ens eget. Coaching er et godt bidrag til at styrke læringsperspektivet generelt i organisationen og en velegnet metode til at spotte og udvikle talenter. Adm. direktør Per Hansen, IAK Erhvervsdirektør Peter Torstensen, Økonomi & Erhvervsministeriet Koncern HR direktør Elise Brøchner, Berlingske Adm. direktør Jesper Brøckner Nielsen, Telia Mobile 4

5 Pamela Richarde President (elect), ICF, International Coach Federation. Medlem af Executive Advisory Boardet. Coaching is about to revolutionize the leadership paradigm I am very happy and proud to introduce you to coaching as a leadership philosophy and to The Coaching Company. Coaching is about to revolutionize the leadership paradigm. The demand for the coaching leader in today s world is growing very quickly. Soon Coaching Based Leadership will be the number one leadership competency. I find The Coaching Company and their work impactful, serious and clearly aligned with the code of ethics and core competencies of the International Coach Federation. I am sure that in this brochure you will find inspiration for the acceleration of your own personal leadership development and the results that derive from it. Pamela Richarde, Master Certified Coach. Executive Advisory Board Vi har etableret et Executive Advisory Board i daglig tale EAB med to overordnede formål: dels for at sikre vores kunder den bedst mulige effekt af et samarbejde med The Coaching Company. Og dels for at sikre at tilgang, filosofi, koncepter, metodeapparat og konkrete løsninger til stadighed repræsenterer det bedste i Danmark og matcher de danske lederes behov. I dette forum analyseres tendenser og strømninger inden for ledelse såvel i det private som i det offentlige. Vi diskuterer den seneste forskning, og medlemmerne af EAB bidrager til udviklingen af vores ydelser. EAB s medlemmer er centrale videns- og ressourcepersoner inden for hvert deres felt. Medlemmerne er hentet fra Copenhagen Business School, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Personalestyrelsen og fra det private erhvervsliv, hvor vi har udvalgt en række spændende topledere med dyb indsigt i den ledelsesmæssige udfordring og med konkrete ledelsesmæssige resultater i bagagen. Det internationale perspektiv er sikret via deltagelse af Pamela Richarde, der er President (elect) for ICF, International Coach Frederation. IT-koncerndirektør Kenneth Schmidt, Danfoss Adm. direktør John Nielsen, Coloplast Ungarn Prof. dr.merc. Henrik Holt Larsen Copenhagen Business School Adm. direktør H.C. Madsen Dansk Tipstjeneste Kontorchef Jette Frederiksen, Personalestyrelsen 5

6 Spørgsmål: Hvor meget yderligere potentiale (motivation, tid, kreativitet, ideer, salg m.v.) vurderer du, at der findes i din organisation, som ikke kommer frem grundet manglende coaching af mellemledere og medarbejdere? Svar: Der gemmer sig ca. 30 % mere organisatorisk potentiale i de danske virksomheder. Jeg deltager hvert år i den årlige Coaching Analyse hos The Coaching Company. Dette for dels at bidrage til forskningen inden for ledelse og dels for selv at blive opdateret omkring den seneste udvikling. Der er for mig ingen tvivl om, at deltagelse i samarbejde omkring sådanne initiativer er med til at holde en selv skarp inden for en af de vigtigste ledelsesdiscipliner. Det betyder, at jeg kræver et højere niveau fra lederne i mit nærmeste team. Adm. direktør, Carsten Dilling, E-Mentor 6»

7 Mange af Civiløkonomernes medlemmer sidder før eller siden i en ledende stilling, hvor de er aktivt optaget af at sikre deres virksomheders kontinuerlige vækst og vedvarende konkurrencefordele. Kompetenceudvikling inden for ledelse er derfor et fokusområde i et marked, hvor især kravene til ledere skærpes. Civiløkonomerne ser det som vores opgave at medvirke til at optimere medlemmernes lederevner, så de bevarer - og øger deres markedsværdi. I den forbindelse tilbyder vi Executive Coach uddannelsen i samarbejde med The Coaching Company, idet vi synes, at Coaching Baseret Ledelse er en meget konstruktiv lederstil, der efterspørges mere og mere i erhvervslivet. Det er vigtigt for os løbende at holde os orienteret om de udfordringer som medlemmerne står overfor på deres arbejdsplads for at kunne skræddersy særlige tilbud og services til dem. Derfor deltager vi bl.a. også i den årlige Coaching Analyse, der laves i samarbejde med The Coaching Company og CBS, som vi i forvejen har et godt samarbejde med. Analysen giver os et godt fingerpeg om, hvordan ledelse udøves i danske virksomheder, og hvor lederne kommer til kort. Udviklingschef Charlotte Lindgren, Civiløkonomerne Forskning i Coaching Baseret Ledelse For at øge vores forståelse af de danske virksomheders ledelsesmæssige udfordringer har vi etableret et løbende forskningssamarbejde med Copenhagen Business School. Dette støttes af et frugtbart samarbejde med interesseorganisationerne IDA, DJØF, CØ, PID, HumanConsult og analysevirksomheden Enalyzer. Hvert år gennemfører vi en omfattende analyse blandt de danske top- og mellemledere. I det følgende finder du tre eksempler på spændende spørgsmål og svar samt hovedkonklusion fra den seneste analyse gennemført i efteråret 2004 og besvaret af flere end 1400 danske top- og mellemledere. Hele rapporten kan downloades på under menupunktet Forskning. Spørgsmål: Hvor gode mener du generelt lederne i din virksomhed er til at få medarbejdernes fulde potentiale frem? Svar: To ud af tre ledere evner ikke at få potentialet frem. Spørgsmål: Er der i din virksomhed formuleret et mål for hver enkelt leder i forbindelse med ledelsesudfoldelsens bidrag til virksomhedens resultatskabelse? Svar: Hver anden leder har ikke et klart mål for sit lederskab. Kilde: Coaching Analysen 2004 Den samlede konklusion på Coaching Analysen 2004 var følgende: Der eksisterer et stort, uudnyttet potentiale på ca. 30 % i de danske virksomheder og to ud af tre ledere evner ikke at få dette potentiale frem i organisationerne, og hver anden leder har ikke et klart mål for sit lederskab. Kun hver sjette leder sætter tid af til coaching af sine medarbejdere og to ud af tre ledere mangler kompetence inden for coaching. Tre ud af fire virksomheder tilbyder ikke sine ledere uddannelse inden for coaching. Stort set alle ledere mener, at et personligt coachforløb forbedrer lederens resultater, og hver anden leder menes at have behovet, men to ud af tre virksomheder giver ikke lederne mulighed for personlig coaching. Manglende brug af coaching i ledelsesudfoldelsen er en markant flaskehals i forbindelse med vækst og øget indtjening i de danske virksomheder og i økonomien generelt. Resultat af Coaching Analysen 2005 kan downloades på 7

8 Uddannelse handler ikke om undervisning men om læring og refleksion. Én-til-én executive coaching: lederens frirum til refleksion, fokusering, commitment og frem for alt accelererede resultater. 8»

9 Hos The Coaching Company handler coaching om at accelerere de forretningsmæssige resultater ved at øge effekten af det personlige lederskab. Den øgede resultatskabelse er i centrum, hvadenten der er tale om én-til-én coaching af top- og mellemledere, coaching af direktioner, afdelinger/teams, uddannelse af ledergrupper, vores åbne uddannelsesforløb, executive brunches eller som her på billedet på konferencer. Introduktion til The Coaching Company Hos The Coaching Company ser vi Coaching Baseret Ledelse som en måde at tænke, lede og være leder på. Coaching Baseret Ledelse er en fremadrettet, udviklingsorienteret og resultatkrævende ledelsesfilosofi, der anser lederen og medarbejderen for at være ansvarlig og kompetent til at kunne løse opgaver selvstændigt, reflekterende og med et konstant øget bidrag til virksomhedens resultatbærende processer og dermed virksomhedens resultat. Vi definerer Coaching Baseret Ledelse således: [Definition] Coaching Baseret Ledelse handler om at italesætte, synliggøre, mobilisere og kapitalisere den enkeltes, teamets og organisationens fulde potentiale til gavn for virksomhed, aktionærer, ledelse og medarbejdere. The Coaching Company er stedet, hvor ambitiøse og resultatsøgende ledere og virksomheder søger hen for at accelerere effekten af det personlige lederskab. Vores vision og mission lyder derfor således: [Vision] Vi vil være de danske virksomheders og organisationers foretrukne partner inden for coaching i et forretningsmæssigt perspektiv. [Mission] Vi faciliterer med udgangspunkt i coaching-filosofien en kraftfuld acceleration af resultatskabelsen hos ambitiøse og resultatsøgende virksomheder og ledere. [Referencer] Vi har i vores coachingarbejde haft fornøjelsen af at arbejde med top- og mellemledere fra virksomheder som Danfoss, Coloplast, Novozymes, Novo Nordisk, NNE, Pfizer, ALK-Abelló, IBM, Matas, Flügger, Nykredit, Jyske Bank, BankInvest, Berlingske, Carl Bro, Pan Nordic Logistics, KPMG, TDC, Økonomi- og Erhvervsministeriet, DSB, Danmarks Radio, Personalestyrelsen, DGI, Vestsjællands Amt, Post Danmark og mange flere. Ambitiøst og udviklende læringsmiljø: Dynamisk og coachende undervisning i Coaching Baseret Ledelse med fokus på dit og teamets udvikling og bidrag til virksomhedens resultatskabelse. [Årets coachende leder] Fra og med 2006 har vi indstiftet prisen Årets coachende leder, som medarbejdere og ledere kan indstille en leder til. Indstillinger bedømmes bl.a. af vores Executive Advisory Board. Læs mere om prisen og hent indstillingsblanketten på På de følgende sider kan du læse mere om vores uddannelsesforløb, coachingforløb og virksomhedsinterne opgaver m.m. God fornøjelse.» 9

10 IT-koncerndirektør, certificeret Executive Coach Kenneth Egelund Schmidt, Danfoss A/S Har du gjort en forskel i dag som leder og som menneske? Efter gennemførelsen af Executive Coach uddannelsen er man ikke i tvivl - Coaching Baseret Ledelse giver synlige resultater. Uddannelsens opbygning sikrer en konstant vekselvirkning mellem teori, praksis og refleksion - resulterende i dyb læring. Allerede efter første uddannelsesmodul er man i stand til at gennemføre enkle coachingsamtaler, efter andet modul oplever man personligt at den latente kompetence er overraskende klar til udfoldelse, og tredje modul fuldender en erkendelsesproces der resulterer i en varig adfærdsændring. Den personlige coaching der ligeledes er en del af uddannelsen, sikrer en personlig læring omkring realisering af eget potentiale, fordi der både er fokus på egen rolle som Coach, coachée og leder. Personerne bag The Coaching Company har et forpligtende engagement og en faglig kompetence der gør det til en lærerig fornøjelse at deltage. 10

11 Executive Coach uddannelsen - en coaching baseret lederuddannelse 11

12 Coaching var ikke nyt for mig, da jeg startede på Executive Coach uddannelsen, men The Coaching Company s stærke fokus på koblingen mellem coaching og forretningsmæssige resultater har åbnet mine øjne for, at coaching ikke blot er en ledelsesfilosofi men en effektiv måde at skabe resultater i virksomheden på. Som person har jeg haft udbytte af Executive Coach uddannelsen på to fronter. Dels har jeg udviklet min egen lederrolle, så jeg i dag aktivt bruger Coaching Baseret Ledelse til at accelerere mine medarbejderes udvikling. Dels er jeg blevet styrket i min funktion som HR partner, så jeg bruger coaching til at frigøre det uudnyttede potentiale hos lederne og ledergrupperne i det koncernområde, jeg er partner for. HR Partner, certificeret Executive Coach Ann-Charlotte Hasselager, Novo Nordisk Executive Coach uddannelsen - en coaching baseret lederuddannelse Uddannelsen er Danmarks mest anerkendte og efterspurgte længerevarende uddannelse inden for coaching og Coaching Baseret Ledelse. Der er tale om en state of the art uddannelse udviklet til den i forvejen succesrige top- og mellemleder eller interne HR-specialist og omfattende nye og spændende læringsformer, der tilsammen skaber det optimale læringsmiljø. Der er pr. august 2005 gennemført 10 åbne Executive Coach uddannelseshold med tilsammen flere end 150 deltagere. Uddannelsen tilbydes også som et internt forløb. Executive Coach uddannelsen er adgangsgivende til vores nye Master-uddannelse - Master of Coaching Based Leadership - MCBL - læs mere på side 18. Målet med uddannelsen Målet med Executive Coach uddannelsen er tosidig: dels at accelerere deltagerens bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Og dels at accelerere deltagerens personlige lederskab og rolle som coachende leder. Målgruppen Filosofien og metodikkerne i Coaching Baseret Ledelse kan med fordel benyttes af alle, der har til opgave at lede, motivere, undervise eller udvikle medarbejdere, mellem- eller topledere samt grupper og teams. For at sikre forskellige udgangspunkter på hvert hold sigtes mod en blandet sammensætning af topledere, linie- og stabsledere, mellemledere, interne HR-specialister og andre funktioner. Tidligere hold har omfattet adm. direktører, salgsdirektører, IT-direktører, personaleog HR-direktører, personalechefer og interne udviklingskonsulenter, salgschefer, kundeservicechefer, kontorchefer, afdelingschefer og mange flere. Værdiskabelsen for virksomheden og deltageren efter forløbet og bestået certificering Deltageren har tilegnet sig morgendagens mest efterspurgte ledelsesmæssige kompetence Virksomheden har fået en leder med øget bidrag til de for virksomheden resultatbærende processer Effekten af det personlige lederskab er accelereret med minimum 25 % Deltageren er fortrolig med filosofien bag Coaching Baseret Ledelse Deltageren er fortrolig med sin rolle som coachende leder og bevæger sig naturligt rundt i den coachende leders værktøjskasse Deltageren kan coache én-til-én. F.eks. medarbejdere, ledere, direktører, direktionsmedlemmer, kollegaer, samarbejdspartnere og sågar kunder Deltageren kan coache teams. Det kan f.eks. være en afdeling, en division, en projektgruppe, ledergruppe eller en direktion Deltageren har fået erhvervspsykologisk indsigt, der gør det muligt at navigere rundt i virksomhedens mange relationelle fora og forstå den enkeltes motivation Deltagerens markedsværdi som leder er øget markant Deltageren kan på sit CV skrive Executive Coach fra The Coaching Company, der er den mest anerkendte og efterspurgte standard i Danmark Deltageren er forhåndsgodkendt til vores nye Master-uddannelse - MCBL 12»

13 Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Acceleration af det personlige lederskab Det forskningsmæssige udgangspunkt Den erhvervspsykologiske indsigt Den teoretiske og metodiske forståelsesramme The Coaching Company s koncept, altså den teoretiske og metodiske forståelsesramme, er udviklet helt fra grunden over de seneste mange år og tager udgangspunkt i en kombination af følgende tre indfaldsvinkler. Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Det forskningsmæssige udgangspunkt Den erhvervspsykologiske indsigt Udvikling af det erhvervspsykologiske fundament er bla. inspireret af: Gregory Bateson, Humberto Maturana, Ludwig Wittgenstein, Kenneth Gergen, John Shotter, David Campbell, Søren Kierkegaard, Schultz og Hatch, David Cooperrider, Carl Rogers, Tom Peters, Paul Cilliers, Daniel Goleman, Frank Barrett, Vernon Cronen, David Bohm, Arnold Mindell, Barnett Pearce, Michel Foucaults, Albert Bandura, Michael White, Edgar H. Schein, Heidegger, Catherine Firtzgerald, Gareth Morgan, John Whitmore, Ken Blanchard, Ralph D.Stacey, Carl Rogers, Katzenback & D.K.Smith, Adizes, Martin Buber, Vivian Burr, D.Cambell, V.Cronen, C.E.Grennes, R.M.Kanter, D.A.Kolb, Wilfred Bion, Mihaly Csikszentmihalyi, Knud Illeris, William Isaacs, Bruce Peltier, Timothy Gallwey, Karl Weick, Cecchin, Luigi Boscolo, Laura Whitworth, Suzanne Skiffington, Robert Hargrove, Sheila McMamee, Donald A. Schön, Jerome Bruner, m.fl. Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Udgangspunktet er, at uddannelsen skal afspejle deltagernes reelle forretningsmæssige og organisatoriske miljøer. Det vil sige, at deltagerens acceleration som coachende leder dels skal give mening for deltageren personligt men også for den virksomhed eller organisation, som har foretaget investeringen, og som repræsenterer den virkelighed, hvori deltageren skal udfolde sin nye kompetence. Vi tager derfor et forretningsmæssigt afsæt og benytter termer som acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse. Vi taler om nøgletal som Return on Leadership. Og for at skærpe deltagerens evne til at argumentere og påvirke den ledelsesmæssige debat f.eks. i virksomhedens top tager vores argumentation for Coaching Baseret Ledelse også udgangspunkt i den klassiske driftsøkonomi. Det forskningsmæssige udgangspunkt Som omtalt på side 6 og 7 har The Coaching Company et løbende forskningsmæssigt samarbejde med Copenhagen Business School. Forskningsarbejdet forstærkes via frugtbare samarbejder med interesseorganisationerne CØ, DJØF, IDA, PID, internetportalen HumanConsult og analysevirksomheden Enalyzer. Ud over den forskning, vi selv tager initiativ til, holder vi os løbende opdateret om relevant international forskning, ligesom vi benytter et stort antal dage om året til studierejser i ind- og udland. Den erhvervspsykologiske indsigt Det giver ingen mening at tale om virksomheder og organisationer uden at tale om helt grundlæggende begreber som menneskers motivation, trivsel, jobtilfredshed, udviklingsbehov, anerkendelse, relationelle og systemiske konstellationer og meget mere. I centrum af det hele er det enkelte individ. I forbindelse med udviklingen bl.a. af Executive Coach uddannelsen har vi med respekt for den forretningsmæssige virkelighed og det forskningsmæssige udgangspunkt afsøgt og udvalgt det mest relevante fra den erhvervspsykologiske sfære. I nedenstående model ses hvilke psykologiske retninger, vi bl.a. har hentet vores inspiration fra. Det erhvervspsykologiske afsæt i Coaching Baseret Ledelse Eklektisk forståelsesramme Humanistisk psykologi Potentiale/tillid/selvaktualisering Frihed/valg/meningstilskrivelse Subjektiv meningsdannelse Helhedsforståelse Appreciative Inquery Den positive forståelsesramme- /psykologi Socialkonstruktionisme Sprog og sprogfilosofi Sociale konstruktioner Diskursanalyse De- og rekonstruktion Selvforståelse/identitetsdannelse Univers/Multivers Deontisk logik CMM Organisationspsykologi Ledelses- og organisationsudviklingsteori Strategi- og forandringsprocesser Gruppeprocesser og -psykologi Teamudviklingsteori Den Coachende Organisation Narrativt perspektiv Fortællinger Intentionalitet Dominante historier Meningstilskrivelse Ressonans Identitetskonklusioner Konfliktopløsning Kognitiv psykologi Perception/tænkning Sprog/tankemønstre Grundlæggende antagelser Perspektivering Adfærdspsykologi (Behaviorisme) Adfærdsvidenskab Læringsteori Forstærkningsmekanismer Imitation Systemisk perspektiv Relationer/roller/sammenhænge Kommunikationsteoretiske forståelses- og interventionsformer Domæneteori Kontekstbegrebet Cirkularitet Nysgerrighed, neutralitet, irrevens Autopoiesis Den reflekterende praktikker Konstruktiv forstyrrelse Dialog-teori Distimktioner Præmisser Oversættes til den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed. Coaching Baseret Ledelse» 13

14 Modul I: PENSUM - Coaching Baseret Ledelse Perspektiv Etablering af teoretisk platform for Coaching Baseret Ledelse i et forretningsmæssigt perspektiv samt introduktion til og træning i centrale grundlæggende coachingmetoder. Område Indhold Filosofi og ideologi Introduktion til Coaching Baseret Ledelse i forretningsmæssigt perspektiv med et forskningsmæssigt afsæt Debat om CBL-filosofiens relevans og livsbetingelser i danske organisationer Udsigtspunkter Ledelsesmagt kontra ledelseskraft Den forudsættende potentialeorientering Fokuseret forretningsmæssig potentialeudvikling Sproget som afgørende ledelsesmæssig kompetence Sensemaking - individuel meningstilskrivelse som motivationsfaktor Sproglige metoder til at bygge bro mellem medarbejderog organisatoriske mål Kunsten at spørge bagom Kunsten at lytte bagom efter det implicitte og intentionelle Symmetrisk og asymmetrisk dialog Omskrivning af negative dominante historier Fra interessant til interesseret Model og metode TCC Coaching Map Coachingsamtalens 5 faser Presencing Motivationshuset De- og rekonstruktion Coachingens 6 Niveauer Coachingens 4 niveauer for lytning Konsolidering af udsigtspunkter, modeller og metode Modul III: PENSUM Team coaching Perspektiv Oversættelse af Coaching Baseret Ledelse i forbindelse med coaching af teams, samt introduktion til og træning i centrale team coachingmodeller. Område Indhold Filosofi og ideologi Coaching Baseret Ledelse i relation til grupper og teams Fokus på deltagerens egen-acceleration som Team Coach Deltagerens vision som Team Coach og afledt ønsket kompetenceudvikling Udsigtspunkter Team coaching - forskellen på at coache enkeltpersoner og teams Team Coachens eksistensberettigelse Feltteoretisk tilgang til team coaching Team Coachens roller og mandat Gruppe og team typer Gruppeudviklingsteori The Disproportional Effect in teams Præsentation af cases Oversættelse af udsigtspunkter, metoder og modeller fra én-til-én coaching til team coaching Coachingmetoder til at skabe effektive møder Håndtering af konflikter i team coaching Team-spilleregler Model og metode Model til egenafklaring omkring vision/mål for deltagerne vedr. team coaching De- og rekonstruktion af teams ud fra team-typer og gruppeudviklings-teorien Team coaching i praksis Coaching baseret projektudvikling Konflikt-coaching The Coaching Company s model for etablering af team-spilleregler TCC 9F model til resultatfokusering af teams Modul II: PENSUM - Én-til én coaching Perspektiv Introduktion til og træning i kraftfulde én-til-én metoder, der accelererer effekten af din coaching. Område Indhold Filosofi og ideologi Yderligere fordybelse i filosofien bag Coaching Baseret Ledelse Italesættelse af accelerationsbegrebet hos deltagerne i relation til egen acceleration Udsigtspunkter Forståelse for Coachens ressourceforstærkende egen-dialog Relationelle identitetsdannelser hos medarbejderne Konstruktive Forstyrrelser Anerkendelsens betydning The Disproportional Effect in coaching Refleksionen som motoren i coachingen Domæneteori fra rutine til refleksion Selvledelse hos medarbejderne Fra problemfokus til outcome orientering Spørgsmålsvalgets effekt på coachingen Feedback og feedforward Model og metode Modelkompleks for grundlæggende antagelser hos den coachende leder Coachingen 4 relationelle positioner Maturanas model for udvikling og forandring De tre tankemæssige domæner The Inner Game The Coaching Company s Spørgsmålsguide Modul IV: PENSUM Forankring af Coaching Baseret Ledelse Perspektiv Etablering af modelfortrolighed via virkelighedsnær træning, klargøring til certificering samt oversættelse af Coaching Baseret Ledelse til organisationsudviklingsværktøj. Fokus på ROI på coaching. Område Indhold Filosofi og ideologi Supplerende coachingmetoder Yderligere fokus på deltagernes egen-acceleration Fokus på den kommende certificering Return on Investment af coaching Udsigtspunkter De støttende og hæmmende perceptionsfiltre hos Coach og coachée Repetition på deltagerudvalgte områder Casebesøg af succesfuld leder med Executive Coach certifikat Strategisk forankring af Coaching Baseret Ledelse i organisationen Model og metode Perceptionsfiltre i coaching Coach træning med reflekterende team Coach træning - den varme stol Inspiration til implementering af Coaching Baseret Ledelse i deltagerens organisation The Coaching Company s effektformel The Coaching Company s model til evaluering af ROI af coaching Konsolidering af udsigter, metoder og modeller 14»

15 Jeg betragtede Executive Coach uddannelsen som en langsigtet forretningsmæssig og personlig investering, men erfarede hurtigt, at den også gav værdi på kort sigt - både for mig som leder og som menneske og for organisationen som helhed. Den professionelle og engagerede undervisningsform og den veludviklede værktøjskasse har sammen med den praktiske angrebsvinkel givet fundamentet for det størst mulige udbytte. Jeg er blevet præsenteret for en filosofi, som bringer ledelse og medarbejdere tættere på hinanden, og som giver grundlaget for, at vi kan trække i samme retning. HR-afdelingens ydelsespalette er udvidet, så vi nu professionelt kan coache vores ledere, så de kan få hjælp til at opdage og anvende deres fulde ledelsespotentiale. Men ikke mindst har filosofien bag Coaching Baseret Ledelse understøttet min lederstil og mit personlige livssyn, hvor positivitet, kreativitet og muligheder er nogle af nøgleordene. HR Director, certificeret Executive Coach Henriette Halvorsen, KPMG Læringsmiljøet Med det mål at etablere det optimale læringsmiljø er forløbet designet som en blanding af forskellige læringsformer, bl.a. personlig pre-session, plenumundervisning, live-coaching demonstrationer, coachtræning med Coachpartner, coachtræning med supervision af professionel TCC Coach, hjemmeopgaver, elektronisk læringsrum, personligt coachforløb med professionel Coach, besøg af succesfulde ledere med Executive Coach Certifikat; og for hvert hold etableres ofte en erfa- og studiegruppe. Forløbets struktur Uddannelsen varer 6 måneder og forløber som illustreret og beskrevet nedenfor. Modul I. - 2 dage Modul II. - 2 dage Modul III. - 2 dage Modul IV. - 2 dage Coaching Baseret Ledelse Én-til-én coaching Team coaching Organisatorisk forankring Personligt formøde Teori og aktiv coaching træning Pre-session, individuel coaching Teori og aktiv coaching træning Midt-session, individuel coaching Løbende supervision Teori og aktiv coaching træning Teori og aktiv coaching træning Post-session, individuel coaching Eksamen/certificering som Executive Coach Virtuelle hjemmeopgaver og træning i egen organisation Løbende udlevering af The Coaching Company s Coaching Kompendium Personligt formøde Forløbet starter med et personligt møde med en af underviserne. Mødet afklarer om uddannelsen og deltageren matcher hinanden. Mødet varer typisk halvanden til to timer. Indledende spørgeskema Når man har besluttet sig for at deltage, modtager man et elektronisk spørgeskema omfattende tre kategorier af spørgsmål: 1) stamdata, kontaktoplysninger, alder, uddannelsesmæssig baggrund, CV mv. 2) Hvad er deltagerens personlige og organisatoriske mål med uddannelsen og 3) Hvordan lærer deltageren erfaringsmæssigt bedst. Pre-session Efter returnering af det indledende spørgeskema er det tid til den første personlige coaching-session med en professionel TCC Coach. Målet med denne pre-session, der varer 90 minutter, er at udforske deltagerens indledende tanker om det ønskede udbytte af forløbet. Deltagerens mål med forløbet formuleres og udpakkes i otte delmål. Undervisningsmodulerne Alle undervisningsmoduler varer fra kl. 09:00 til 16:00. Der veksles i undervisningen mellem teorigennemgang, live-coaching demonstrationer, træning med Coachpartner og træning med supervision. Selve undervisningsformen er i sig selv coachende og op imod halvdelen af tiden er afsat til konkret træning med supervision. Træning med Coachpartner Træning sker med din Coachpartner, der er en af de øvrige deltagere. På denne måde simuleres coachingsituationer hjemme i virksomheden når du er på uddannelsen. På det første modul sættes man sammen to og to efter en særlig model. Ud over træning med Coachpartner trænes også hjemme i virksomheden på medarbejdere og kollegaer.» 15

16 Som tidligere eliteidrætsudøver, der har været udsat for megen coaching, har jeg fundet ud af, at jeg aldrig er blevet rigtig coachet, men snarere instrueret eller fortalt (dikteret), hvad der var bedst for mig. Der er gået inflation i begrebet: coaching - alle synes at coache nu om dage. Men coaching er en selvstændig disciplin, som kræver en ydmyg tilgang fordi der er så mange lag og abstraktioner, der skal tilpasses den enkelte situation. Coaching kræver foruden et teoretisk kendskab frem for alt masser af træning med supervision af professionelle undervisere og Coaches, som The Coaching Company har bistået med. I dag bruger jeg coaching som en integreret del af vores lederuddannelse, ligesom jeg har gavn af teknikkerne, når jeg f.eks. skal facilitere udviklingsprocesser med teams eller løse konflikter i en afdeling. Chefkonsulent, certificeret Executive Coach Jan Bartram, Berlingske Personligt coachforløb Et væsentligt element i forløbet er det personlige coachforløb med en professionel TCC Coach. Målet er tre-sidigt. Dels at støtte og udfordre deltageren i relation til hans eller hendes udvikling som coachende leder. Dels at coache deltageren på reelle og aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og at give oplevelsen af selv at blive coachet. Det personlige coachforløb omfatter tre sessions: en pre-session, en midt-session og en postsession lige inden certificeringen. Træning med supervision For at sikre den optimale læringshøjde og udvikling er der altid to undervisere, så en stor del af træningen sker med supervision. Dette sikrer at deltageren får optimal sparring og supervision i forbindelse med sin tilegnelse af pensum og udvikler sin egen coachende lederstil. Herudover får hvert Coachpar en midtvejs-supervision og en supervision lige inden certificeringen. Hjemmeopgaver Efter hvert undervisningsmodul modtager hvert coachpar en hjemmeopgave med udgangspunkt i teorien fra det netop gennemførte undervisningsmodul. Som hovedregel er en del af opgaven, at der gennemføres en coaching-session hjemme i virksomheden. Coachpartneren kan inviteres med til den andens hjemmecoaching og efterfølgende beskrives de to sessions og især læringspunkterne. Alle deltagernes refleksioner gøres elektronisk tilgængelige for de øvrige deltagere for at sikre størst mulig videndeling. Direktør og Coach Jesper Elling, The Coaching Company Direktør og Coach Bettina Clement, The Coaching Company The Coaching Company Coaching Kompendium og coachingværktøjer Løbende igennem uddannelsen får deltageren udleveret The Coaching Company s Coaching Kompendium på op imod 1000 sider med ledelsesteorier bag Coaching Baseret Ledelse, modeller, metodikker m.v. Kompendiet er i PowerPoint format og derfor let tilgængeligt. Yderligere får deltageren udleveret en række laminerede coachingværktøjer til brug for træning og efterfølgende brug hjemme i virksomheden. Erfa- og studiegruppe De fleste hold vælger at etablere en studiegruppe, som mødes 4-5 gange under forløbet. Når uddannelsen er afsluttet, ændrer gruppen karakter til en erfa-gruppe. Herefter gæster underviserne typisk disse erfa-grupper. Undervisningsteamet På uddannelsen møder deltagerne et hold af professionelle og erfarne undervisere samt relevante gæsteundervisere og cases. Coach & direktør Bettina Clement, The Coaching Company Coach & direktør Jesper Elling, The Coaching Company Øvrige Coaches fra The Coaching Company Gæsteindlæg fra tidligere uddannede Executive Coaches. 16»

17 Executive Coach Certifikat Hans Hansen har gennemført og bestået Executive Coach uddannelsen hos The Coaching Company på hold 11/2005 Certificering og beståelsesprocenter Forløbet afsluttes med en omfattende certificering, der indeholder følgende elementer: To timers skriftlig prøve på basis af ca. 32 spørgsmål, som afdækker hvordan deltageren har taget filosofien og værktøjerne til sig, og i hvilke situationer han eller hun har taget de forskellige elementer i brug, og hvordan det har accelereret effekten af lederskabet Én-til-én coaching-demonstration. Sammen med sin Coachpartner skal deltageren på 30 minutter gennemføre en regulær coaching-session efterfulgt af en egen-refleksion Deltagelse i en 2-timers team-proces med efterfølgende opsamling og fremlæggelse Uddannelsesansvarlig, Ekstern censor, Direktør og Partner, Bettina Clement, Erhvervspsykolog og associeret Coach The Coaching Company Anne Jacobsen, The Coaching Company Uddannelsesansvarlig, Direktør og Partner, Jesper Elling, The Coaching Company Certificeringen foretages af to interne censorer og en ekstern censor (erhvervspsykolog), hvoraf sidstnævnte er uden relationer til deltagerne. For at gå op til certificeringen skal alle undervisningsmoduler været gennemført, og alle hjemmeopgaver skal være gennemført og afleveret til tiden. Beståelsesgraden på de seneste 10 hold er ca. 80 %. Skulle man ikke bestå første gang, får man yderligere supervisionssessions samt en re-certificering uden beregning. Stort set alle, der har valgt at gå op igen, har bestået. Executive Coach uddannelsen har flyttet mange grænser personligt som fagligt og øget min acceleration som leder, og ikke mindst som menneske. Jeg vælger ikke længere de nemme løsninger i konflikter, og medarbejdersamtaler, men tager nu også de svære uden at skele til at de er svære. Jeg har ændret holdningen til traditionelle MUS samtaler med medarbejderne og kigger mere på hvor der kan skabes yderligere acceleration hos de enkelte medarbejdere, og teams, og jeg ser på muligheder frem for begrænsninger. Alt dette har uddannelsen klædt mig bedre på til at håndtere gennem de værktøjer som er stillet til rådighed i hele uddannelsesforløbet, og ikke mindst så har The Coaching Company med deres store faglige ekspertise og solid praktisk erfaring gjort stort personligt indtryk under hele forløbet frem til og med certificeringen. IT direktør, certificeret Executive Coach Michael Stender, MBA, Hempel A/S Tidsforbrug Det estimerede tidsforbrug ser således ud: Undervisning: 8 dage Personlige supervisions- og coachingsessions: 4 sessioner á hver 90 minutter Certificering: 1 dag Hjemmeopgaver: 4 opgaver, i alt ca. 2 dage Yderligere træning i virksomheden: efter behov I alt ca. 15 dage over 6 måneder. Optagelseskrav og tilmelding For at blive optaget på uddannelsen skal du have deltaget i et indledende møde, hvor vi sammen ser, om uddannelsen matcher dine behov og om dine kvalifikationer matcher forløbet. For at blive optaget på uddannelsen skal du være leder eller intern HRspecialist. Der kræves som hovedregel mindst 3 års erfaring som leder og en længerevarende kommerciel eller ledelsesmæssig uddannelse. Efter adskillige introforløb til coaching måtte jeg konstatere, at der skulle mere til, for at jeg kunne anvende coaching i hverdagen. Med Executive Coach uddannelsen (og den disciplinerede afsluttende eksamen) har jeg fået en dybde og en bredde i min forståelse og anvendelse af coaching, der gør mig i stand til at anvende coaching i hverdagen. Det spænder fra én-til-én coaching, korridor-coaching til team coaching. Kontorchef, certificeret Executive Coach Jette Frederiksen, Personalestyrelsen Investering, holdstart og lokaliteter Investering ,- ekskl. moms, inkl. alle undervisningsdage, én-til-én coaching af deltageren, supervision, gennemgang og feedback af hjemmeopgaverne, forplejning, The Coaching Company s Coaching Kompendium samt eksamen/certificering. For konkrete datoer besøg venligst under menupunktet Executive Coach uddannelsen eller kontakt os på telefon Alle aktiviteter gennemføres hos The Coaching Company, Kongelig Militær Klædefabrik, Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm. Tilmelding Tilmelding sker elektronisk på vores hjemmeside under menupunktet Ydelser og Executive Coach uddannelsen.» 17

18 Ny lederuddannelse: Master of Coaching Based Leadership - MCBL Værdiskabelse for virksomhed og deltager Værdiskabelsen - virksomheden får: et uddannelsesforløb der er koblet til virksomhedens centrale forretningsmæssige udfordringer og resultatbærende ledelsesprocesser en leder der formår at identificere og udvikle organisationens talentmasse en leder med øget bidrag til virksomhedens udvikling og resultatskabelse en ledelsesmæssig rollemodel og intern Coach værdien af det interne Master-projekt, der modsvarer et omfattende eksternt konsulentprojekt adgang til den nyeste teori og viden inden for Coaching Baseret Ledelse og forandringsledelse udvikling af den interne sponsor netværk og videndeling m. andre virksomheder Værdiskabelsen - deltageren får: hævet sin kompetence inden for coaching - én-til-én og teams - til Master-niveau øget kompetence til at lede og gennemføre større organisatoriske forandrings- og udviklingsprojekter kompetence til at coache i diverse forretningsmæssige sammenhænge indsigt i det erhvervspsykologiske område i et organisatorisk og forretningsmæssigt perspektiv øget effekten af det personlige lederskab markant hævet sin markedsværdi som leder udbygget sit netværk blandt andre coachende ledere titlen: Master of Coaching Based Leadership MCBL 18»

19 Der er tale om en banebrydende ny lederuddannelse inden for coaching og Coaching Baseret Ledelse med 100 % fokus på Leadership elementet, og hvor et afgørende element er forankringen i deltagerens organisation. Download artikler fra bl.a. Børsen om Masteruddannelsen på Indledning Omgivelsernes krav til virksomheder og organisationer om øget forandringshastighed og implementeringskraft har resulteret i en kraftig stigning i behovet for den coachende leder hos såvel de private som de offentlige virksomheder. Den coachende leder på Master-niveau skaber de ønskede resultater via sin coaching baserede tilgang og erhvervspsykologiske indsigt i et forretningsmæssigt perspektiv. Den coachende leder identificerer og mobiliserer virksomhedens potentiale og talentmasse, og accelererer dermed effekten af det personlige lederskab. Vi kalder denne sammenhæng for Return on Leadership. Perspektivet Denne lederuddannelse har, med afsæt i Coaching Baseret Ledelse, som sit primære mål at forstærke det personlige lederskab og dermed accelerere lederens bidrag til virksomhedens resultatskabelse. I forbindelse med udviklingen af uddannelsen lagde The Coaching Company s Executive Advisory Board (læs mere på side 4 og 5) særligt vægt på følgende elementer: Executive Advisory Boardet lægger særligt vægt på disse punkter Det forretningsmæssige udgangspunkt Det målrettede fokus på leadership-elementet Master-projektet i egen organisation Den interne sponsor Sikring af den organisatoriske forankring gennem flytning af læringsrummet ud i organisationen Det personlige coachforløb for deltager og sponsor Den omfattende superviserede træning i avanceret coaching Den erhvervspsykologiske indsigt Det internationale undervisningsteam At uddannelsen honorerer kodeks fra International Coach Federation - ICF Høje krav til deltageren og den afsluttende eksamen/certificering Intern sponsor Et vigtigt element er, at hver deltager skal have en intern sponsor. Sponsoren er en højtplaceret leder eller når deltageren selv er topleder en anden relevant ressourceperson. Sponsorens opgave er at støtte deltageren under forløbet med faglig viden og sparring samt at sikre ressourcer og støtte fremdriften i det interne Masterprojekt. For at sikre en fælles erkendelsesramme vil den interne sponsor som en del af forløbet selv få mulighed for at vælge at gennemgå et mindre coachforløb med en professionel Coach fra The Coaching Company. Målgruppen Uddannelsen henvender sig til den i forvejen succesfulde leder, som ønsker yderligere effekt af sit lederskab. Deltageren kan være top- eller mellemleder, leder i linie eller stab, intern HR-specialist, intern konsulent/coach eller andet. Se endvidere afsnittet om optagelseskravene. Uddannelsen tilbydes også som et internt forløb. Som leder skal vi være varsomme med de frø vi lægger i jorden, de skal plejes og passes. Jeg ser coaching som et rigtig godt redskab til forretnings- og medarbejderudvikling. Jeg har gennem en periode søgt efter en uddannelse, hvor jeg kunne arbejde med koblingen mellem coaching og forretning, således jeg kunne få nogle flere redskaber til mig som coach og samtidig accelerere forretningsudviklingen. Uddannelsen MCBL ser jeg som et rigtig godt redskab til at min egen udvikling og hjælp til at kunne videreudvikle mine medarbejdere og det forretningsområde som jeg har ansvaret for. Samtidig ser jeg en stor styrke i det masterprojekt, som jeg skal lave i forbindelse med uddannelsen, og det direkte forretningsmæssige afkast heraf. Filialdirektør Jesper Fruergaard, Lokalbanken i Nordsjælland» 19

20 Den teoretiske og metodiske forståelsesramme - MCBL Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Acceleration af det personlige lederskab Den erhvervspsykologiske indsigt Det forskningsmæssige udgangspunkt Udvikling af det erhvervspsykologiske fundament er bla. inspireret af: Gregory Bateson, Humberto Maturana, Ludwig Wittgenstein, Kenneth Gergen, John Shotter, David Campbell, Søren Kierkegaard, Schultz og Hatch, David Cooperrider, Carl Rogers, Tom Peters, Paul Cilliers, Daniel Goleman, Frank Barrett, Vernon Cronen, David Bohm, Arnold Mindell, Barnett Pearce, Michel Foucaults, Albert Bandura, Michael White, Edgar H. Schein, Heidegger, Catherine Firtzgerald, Gareth Morgan, John Whitmore, Ken Blanchard, Ralph D.Stacey, Carl Rogers, Katzenback & D.K.Smith, Adizes, Martin Buber, Vivian Burr, D.Cambell, V.Cronen, C.E. Grennes, R.M.Kanter, D.A.Kolb, Wilfred Bion, Mihaly Csikszentmihalyi, Knud Illeris, William Isaacs, Bruce Peltier, Timothy Gallwey, Karl Weick, Cecchin, Luigi Boscolo, Laura Whitworth, Suzanne Skiffington, Robert Hargrove, Sheila McMamee, Donald A. Schön, Jerome Bruner, m.fl. Den teoretiske og metodiske forståelsesramme i forbindelse med Master-uddannelsen tager udgangspunkt i følgende tre indfaldsvinkler i kombination. Den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed Uddannelsen afspejler deltagernes reelle virksomhedsmæssige og organisatoriske miljøer. Det vil sige, at deltagerens acceleration som coachende leder dels skal give mening for deltageren personligt som leder og dels for virksomheden/organisationen, som repræsenterer den virkelighed, hvori deltageren skal udfolde sin nye kompetence. Dette understøttes bl.a. af det omfattende Master-projekt, der gennemføres i egen virksomhed. Vi tager et forretningsmæssigt afsæt og arbejder med termerne acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til virksomhedens resultatskabelse og Return on Leadership. Og udviklingen af deltagerens sæt af argumenter for Coaching Baseret Ledelse tager bl.a. udgangspunkt i den klassiske driftsøkonomi med det mål at skabe accept og buy-in f.eks. i virksomhedens topledelse. Det forskningsmæssige udgangspunkt Hvert år gennemfører vi i samarbejde med Copenhagen Business School og en række interesseorganisationer en omfattende analyse af de danske lederes ledelsesmæssige udfordringer og brug af Coaching Baseret ledelse. I den seneste analyse deltog flere end 1400 danske ledere. Et andet væsentligt element er vores Executive Advisory Board, som bidrager med viden, kompetence og input fra bl.a. forskningsprojekter. Det er grundlæggende for os at bygge vores teoretiske og metodiske forståelsesramme på et forskningsmæssigt fundament. Den erhvervspsykologiske indsigt Accelerationen af deltagernes personlige lederskab kræver en erhvervspsykologisk indsigt, så deltageren kan bevæge sig rundt i de mange organisatoriske fora. The Coaching Company s erhvervspsykologiske fundament omkring Coaching Baseret Ledelse tager sit afsæt i en eklektisk forståelsesramme, hvilket vil sige en kombination af flere forskellige forståelsesrammer og psykologiske retninger. På Master-uddannelsen sker en yderligere fordybelse i den erhvervspsykologiske teori samt træning i avancerede coachingmetodikker i forhold til Executive Coach uddannelsen. Nedenfor er angivet nogle af de forståelsesrammer og psykologiske retninger, hvorfra vi har hentet inspiration. Det erhvervspsykologiske afsæt i Coaching Baseret Ledelse Eklektisk forståelsesramme Humanistisk psykologi Potentiale/tillid/selvaktualisering Frihed/valg/meningstilskrivelse Subjektiv meningsdannelse Helhedsforståelse Appreciative Inquery Den positive forståelsesramme- /psykologi Socialkonstruktionisme Sprog og sprogfilosofi Sociale konstruktioner Diskursanalyse De- og rekonstruktion Selvforståelse/identitetsdannelse Univers/Multivers Deontisk logik CMM Organisationspsykologi Ledelses- og organisationsudviklingsteori Strategi- og forandringsprocesser Gruppeprocesser og -psykologi Teamudviklingsteori Den coachende organisation Narrativt perspektiv Fortællinger Intentionalitet Dominante historier Meningstilskrivelse Ressonans Identitetskonklusioner Konfliktopløsning Kognitiv psykologi Perception/tænkning Sprog/tankemønstre Grundlæggende antagelser Perspektivering Adfærdspsykologi (Behaviorisme) Adfærdsvidenskab Læringsteori Forstærkningsmekanismer Imitation Systemisk perspektiv Relationer/roller/sammenhænge Kommunikationsteoretiske forståelses- og interventionsformer Domæneteori Kontekstbegrebet Cirkularitet Nysgerrighed, neutralitet, irrevens Autopoiesis Den reflekterende praktikker Konstruktiv forstyrrelse Dialog-teori Distimktioner Præmisser Oversættes til den forretningsmæssige og organisatoriske virkelighed. Coaching Baseret Ledelse Uddannelsens struktur Selve Master-uddannelsen løber over 8 måneder. Hertil skal lægges de indledende 6 måneder til den adgangsgivende Executive Coach uddannelse eller en lignende uddannelse/erfaring (se side 23). Forløbet gennemføres som illustreret på næste side. Personligt formøde Forløbet starter med et personligt møde mellem deltageren, den interne sponsor og en af underviserne. På dette møde afklares det, om uddannelsen matcher det, deltageren og virksomheden efterspørger, og om deltagerens kvalifikationer honorerer optagelseskravene. I forbindelse med mødet skal medbringes en beskrivelse og prækvalifikation af det ønskede Master-projekt. Yderligere information om kravene til Master-projektet fås hos The Coaching Company. 20»

Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse

Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse Executive Coach uddannelsen en coaching baseret lederuddannelse 13 Coaching var ikke nyt for mig, da jeg startede på Executive Coach uddannelsen, men The Coaching Company s stærke fokus på koblingen mellem

Læs mere

Værdiskabelse for virksomhed og deltager

Værdiskabelse for virksomhed og deltager Værdiskabelse for virksomhed og deltager Værdiskabelsen - virksomheden får: et uddannelsesforløb der er koblet til virksomhedens centrale forretningsmæssige udfordringer og resultatbærende ledelsesprocesser

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første Kære læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første nyhedsbrev kan du læse det spændende interview med HR direktør Jette Husum og Generaldirektør Kenneth Plummer fra

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan

Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan Kære Læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 5, 2007 fra The Coaching Company. I nyhedsbrev nr. 5 kan du læse om hvorfor meningsskabelse er et centralt begreb når vi taler om forandringer i organisationerne.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

COACHINGDAGENE 2004. 8. og/eller 9. september 2004, Teknologisk Institut, Taastrup

COACHINGDAGENE 2004. 8. og/eller 9. september 2004, Teknologisk Institut, Taastrup COACHINGDAGENE 2004 Få metoder til at accellerere det ledelsesmæssige bidrag til bundlinien Få indblik i resultaterne fra Coaching Analysen 2004, som er udviklet i samarbejde med Handelshøjskolen Kbh.,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 5, Aarhus, 2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 8, Aarhus, 2018 Strategisk relationel ledelse effektfuld ledelse af forandringer for erfarne ledere og konsulenter Strategiarbejde er alt for vigtigt til kun at være

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Den systemiske projektleder

Den systemiske projektleder Den systemiske projektleder Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE ARKMANN TRAINING ROFESSIONELT ALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at booke møder med nye, samt eksisterende kunder.» Du er skarpere til at lave en kort og

Læs mere

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Coaching Analysen 2003 The Coaching Company Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Handelshøjskolen i København Datagrundlaget Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Civiløkonomerne Ledernes Hovedorganisation HumanConsult

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere