CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK"

Transkript

1 CO-Magasinet Nr/År 01/2011 FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK kal RÆKKE LÆNGERE SIDE 8-9 MØD CO-INDUSTRIS KONSULENTER SIDE 10 FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 INTERNATIONAL FAGB evægelse SIDE 11 TR ER SPYDSPIDS FOR UDDANNELSE SIDE NU ER DET SLUT SIDE VISHED GIVER RO SIDE 16 SITUATIONEN P ITUATIONEN PÅ VESTAS SIDE 17 ENERGIAFGIFTER TRUER ARBEJDSPLADSER SIDE BESTYRELSER ER IKKE DYGTIGE NOK SIDE FAGLIG AGLIG ORIENTERING SIDE ENERGIAFGIFTER TRUER ARBEJDSPLADSER SIDE LÆR OM LEAN SIDE 24 FÅ HJÆLP TIL MATEMATI E NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SKAL RÆKKE LÆNGERE SIDE 8 KONSULENTER SIDE 10 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 11 TR ER SPYDSPIDS FOR UDDANN SLUT SIDE VISHED GIVER RO SIDE 16 SITUATIONEN PÅ VESTAS S RUER ARBEJDSPLADSER SIDE BESTY 0-21 FAGLIG O

2 Mange bække små. Energiafgifter, matematik, fratrædelsesaftaler, hjertestarter, uddannelse og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Nogle af emnerne ligger umiddelbart langt fra hinanden, men de bindes i sidste ende tæt sammen. Ud over at samtlige områder er i fokus i en eller anden form i en af artiklerne i det nummer af CO- Magasinet, som du sidder med i hænderne, er der nemlig et særdeles stærkt bindemiddel mellem alle elementer nemlig de fagligt aktive på industriområdet. For en eller flere af de tillidsvalgte har på en eller anden måde været involveret i et af områderne i den forløbne tid. Og de fagligt aktive har opnået nogle resultater, som de alle kan være rigtig stolte af. Uden deres engagement og hårde arbejde måtte nogle unge eksempelvis undvære igen at sidde på skolebænken for at tage en erhvervsuddannelse se mere i artiklen på side 7 og de fyrede ansatte på Vestas ville aldrig have fået længere opsigelsesvarsler end der umiddelbart er aftalt i industriens overenskomster. Det kan du læse mere om på siderne De gule nyder uden at yde Ovennævnte eksempler er blot et lille hjørne af det store arbejde, som blandt andet tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer, forbundsansatte og andre tillidsvalgte i LO-fagbevægelsen løbende laver på industriens område. Dette arbejde og engagement står i skærende kontrast til den mangel på involvering og det ikkeeksisterende lokale arbejde ude på landets virksomheder, som medlemmerne af de gule forbund leverer januar side 2 CO Magasinet Vi sætter fokus på: FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN Hvor meget er 20 procent af 300 kroner? Hvad er en stump vinkel? Er du en af dem, der får sved på panden, når hverdagen stiller krav til de matematiske evner, så er der nu hjælp at hente på en ny hjemmeside. SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt På Holmegaard Ardagh Glass i Fensmark ved Næstved har en tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant været med til at få indkøbt en hjertestarter til arbejdspladsen. SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER De første fem ildsjæle modtog i november Praktikpladsprisen for deres arbejde med at sikre, at unge får en uddannelse. SIDE 7 PENSIONEN SKAL RÆKKE LÆNGERE De industriansattes pensionsselskab laver ændringer på to områder i det nye år. SIDE 8-9 MØD CO-INDUSTRIS KONSULENTER CO-industri inviterer til en række regionsmøder om samarbejdskursus og Tek- Sam. SIDE 10

3 l e d e r Og når man ikke er til stede i lokalområdet i særlig stor udstrækning og ikke deltager i det faglige arbejde som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant ude lokalt på virksomhederne, så har man selvfølgelig heller ikke de samme udgifter, som eksempelvis landets LO-forbund har i den forbindelse. Derfor ses det fra tid til anden i medierne, at de gule alt for let og ubesværet kan tilbyde medlemskab til dumpingpriser i forhold til, hvad det ville koste, hvis de reelt var med til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår derude på virksomhederne. For når man lader andre om at gøre arbejdet og afholde udgifterne og bare kobler sig på, når lønstigningerne er aftalt og efteruddannelsen er på plads, så er det selvfølgelig også billigere at køre forretningen og dermed tilbyde et lavere kontingent end de forbund, der både gør arbejdet og afholder udgifterne. Ildsjæle leverer varen Heldigvis er der ildsjæle i hele LO-fagbevægelsen og dermed også lokalt ude på arbejdspladserne. Og de leverer løbende varen i form af at skaffe de bedst opnåelige løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne. På Vestas i henholdsvis Nakskov, Viborg, Rudkøbing og Skagen kunne tillidsrepræsentanterne ikke forhindre den lukning af arbejdspladserne, som ledelsen i koncernen besluttede. Men de fik mange velfortjente skulderklap fra kollegerne i forhold til de fratrædelsesvilkår, som blev forhandlet igennem, da beslutningen var offentliggjort. Undervejs i processen blev tillidsrepræsentanterne bakket op både af de lokale fagforeninger, forbundene samt CO-industri, der i fællesskab kæmpede for at sikre så gode fratrædelsesvilkår som muligt for de berørte. Og opgaven lykkedes for de involverede fra en række LO-forbund på industriens område. Resultatet sætter endnu en gang en tyk streg under visdommen i det gamle danske ordsprog: Mange bække små gør en stor å. Forside: Fællestillidsrepræsentant på Vestas Nacelles i Viborg Martin Henriksen. Foto: Tony Brøchner. INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 11 TR ER SPYDSPIDS FOR UDDANNELSE Uddannelse har en særlig plads i Peter Andersens hjerte. SIDE NU ER DET SLUT Vestas i Viborg lukker. Forude venter hårdt arbejde for fællestillidsrepræsentant Martin Henriksen og hans kolleger. SIDE VISHED GIVER RO Tillidsfolkene skal have styr på deres egen situation, før de kan hjælpe kollegerne, ved virksomhedslukninger. SIDE 16 SITUATIONEN PÅ VESTAS' De fyrede på Vestas' virksomheder får lang opsigelse og uddannelse. SIDE 17 ENERGIAFGIFTER TRUER job TR fra tre virksomheder i Vestjylland har fundet sammen i en fælles kamp mod de høje energiafgifter. SIDE BESTYRELSER ER IKKE DYGTIGE NOK Mange virksomhedsbestyrelser er ikke dygtige nok, advarer Morten W. Langer. FAGLIG ORIENTERING SIDE SIDE LÆR OM LEAN Nu har du mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med lean. SIDE 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal, 1790 København V. Tlf , Fax Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf , Journalist: Dorthe Kragh (DJ) Tlf , CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. CO-Magasinet udkommer otte gange årligt hver måned undtagen marts, juli, august og december. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk) side 3

4 Af Dorthe Kragh Få hjælp til matematikken Ny hjemmeside giver en hjælpende hånd til unge, forældre og andre, som har svært ved at knække matematikken Hvor meget er 20 procent af 300 kroner? Hvad er en stump vinkel? Er du en af dem, der får sved på panden, når hverdagen stiller krav til de matematiske evner, eller ungerne kommer og beder om hjælp med lektierne, så er du langtfra alene. En undersøgelse, som Forlaget Matematik APS har foretaget i samarbejde med Industriens Uddannelser om matematikkens image blandt forældre til børn på landets folkeskoler, viser, at 41 procent af forældrene synes, at matematik er det fag, det er sværest at hjælpe med. Men nu er der hjælp på vej. Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond har sammen med Forlaget Matematik, konsulentfirmaet Aventures og repræsentanter fra erhvervsskolerne skabt det internetbaserede undervisningsværktøj Gearet til fremtiden, som er en del af hjemmesiden Matematikkens Univers. Her kan elever på erhvervsskolerne og andre, der trænger til at få pudset deres matematiske kundskaber af, få hjælp til at forstå matematikkens verden. - Industriens Uddannelser vil gerne hjælpe unge, som har svært ved at lære matematik. Samtidig vil vi også gerne give de af vores medlemmer, som er forældre, mulighed for at genopfriske deres matematikkundskaber, så de kan hjælpe deres børn. Vi tror på, at hvis flere danskere kan matematik, vil det betyde, at der er flere gode folk til industrien, siger Henrik Kjærgaard, souschef i CO-industri. Opgaver fra virkeligheden Han peger på, at nogle unge har svært ved at se, hvordan de kan bruge den matematik, som de lærer i skolen, i virkeligheden. Derfor kan de på hjemmesiden finde opgaver, som tager udgangspunkt i den virkelighed, de kender. Opgaverne er baseret på et niveau, der svarer til de ældste klasser i folkeskolen. På hjemmesiden kan du blandt andet afprøve din matematiske viden i spil, du kan øve dig i arbejdstegninger, og du kan arbejde med scenarier, som tager dig gennem en hel opgave med både teori og praksis. En del af undervisningsmaterialet på hjemmesiden kræver adgangskode, men det er muligt for alle at få en smagsprøve på universet ved at gå ind på adressen side 4 CO Magasinet januar

5 Danske noter Stadig færre efterlønsmodtagere Antallet af danskere på efterløn fortsætter med at falde. I tredje kvartal sidste år lå antallet af efterlønnere på , og det er et fald på knap eller godt seks procent i forhold til samme kvartal året før. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Faldet i det samlede antal efterlønsmodtagere afspejler hovedsagelig et fald i antallet af efterlønsmodtagere i alderen år. I den aldersgruppe var der 10,5 procent færre efterlønsmodtagere i tredje kvartal i 2010 i forhold til samme kvartal året før. Der er stor forskel i udbredelsen af efterløn mellem de enkelte a-kasser. I tredje kvartal var den største udbredelse af efterløn i fødevareforbundets a-kasse samt hos 3F og FOA, hvor seks ud af ti forsikrede over 60 år var på efterløn. Derimod er efterløn mindst udbredt i a-kasserne for de højt uddannede, det vil sige akademikere (AAK), økonomer (CA), magistre (MA) og ingeniører (IAK), hvor færre end 25 procent af de forsikrede over 60 år var på efterløn. Knap hver anden forsikrede lønmodtager over 60 år modtog efterløn i tredje kvartal i fjor, og heraf udgjorde kvinderne den største andel med knap 55 procent. Mange faglærte i ledighedskøen Antallet af langtidsledige stiger fortsat. I september måned nåede antallet af langtidsledige op på godt fuldtidspersoner. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Siden september 2008 er der kommet godt flere langtidsledige svarende til en stigning på omkring 230 procent. Det betyder, at der nu er mere end tre gange så mange langtidsledige, end da den økonomiske krise startede. Analysen viser, at antallet af faglærte langtidsledige er steget fra knap til omkring fuldtidspersoner siden september Det betyder, at antallet af faglærte langtidsledige er firedoblet siden krisens start. Når antallet af faglærte langtidsledige sættes i forhold til arbejdsstyrken, er to procent af arbejdsstyrken langtidsledige. Det tal overgås kun af de ufaglærte, der set i forhold til arbejdsstyrkens størrelse har en langtidsledighedsprocent på 2,3 procent. Ud over at langtidsledighed er et problem for dem, der rammes af langtidsledighed, kan de mange langtidsledige også blive et alvorligt samfundsøkonomisk problem. Al erfaring viser, at jo længere tid man har været ledig, des vanskeligere er det igen at komme i job. De langtidsledige risikerer dermed at stå tilbage på perronen, når der igen kommer gang i økonomien. Det vil reducere det effektive arbejdsudbud, og det kan påvirke den samfundsøkonomiske udvikling. Arbejdsskader er kønsopdelte Mænd får anerkendt flere arbejdsskader end kvinder. Til gengæld er billedet mere blandet, når det kommer til erstatningerne. Mændene får i gennemsnit mest i erstatning for ulykkerne, mens kvinderne i gennemsnit får mest i erstatning for erhvervssygdommene. Det viser en statistisk særkørsel fra Arbejdsskadestyrelsen fra slutningen af sidste år. Siden 2003 har mændene fået anerkendt lidt flere ulykker i forhold til kvinderne. I ulykkessagerne får mændene i gennemsnit mere i erstatning. Det skyldes især, at kvinderne oftere end mænd får anerkendt sager, der ikke giver erstatning. Kvinderne kommer især til skade ved arbejde i sundhedsvæsenet og socialsektoren, mens mændenes skader opstår i fremstillingsindustrien samt i bygge- og anlægssektoren. Både mænd og kvinder kommer især til skade i ryggen, på overkroppen og på ben og fødder. Når det gælder erhvervssygdomme, får mænd anerkendt dobbelt så mange af deres skader som kvinderne. I forhold til erstatningernes størrelse får kvinderne i gennemsnit lidt mere i erstatning end mændene. Det skyldes, at mændene får anerkendt en del sygdomme, der ikke umiddelbart giver erstatning, som især høresygdomme og lungesygdommen Pleurale plaques, der anerkendes uden erstatning. Kvinderne, der anmelder erhvervssygdomme, er typisk offentligt ansatte inden for social- og sundhedsområdet. De anmelder psykiske sygdomme samt sygdomme i skulder, nakke og arme. Mændene er primært ansat i det private erhvervsliv, især i fremstillingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren. De anmelder især høreskader, skulder- og rygsygdomme samt psykiske sygdomme. Du kan læse hele undersøgelsen fra Arbejdsskadestyrelsen ved at følge linket side 5

6 Af Dorthe Kragh Foto Hanne Loop Tillidsrepræsentant Claus Jørgensen og fællestillidsrepræsentant Gert Kusiak fra Holmegaard Ardagh Glass i Fensmark ved Næstved. Hjælp til hjertet En hjertestarter kan redde liv. Derfor har medarbejderne på Holmegaard Ardagh Glass været med til at købe fire af dem til arbejdspladsen januar side 6 CO Magasinet Claus Jørgensen glemmer aldrig den dag for flere år siden, da han med sine bare hænder og en portion hengemt viden om førstehjælp fra soldatertiden reddede en mands liv. - Vi var om bord på færgen mellem Rødby-Puttgarden. Pludselig faldt en ældre mand om. Han havde kramper og fråde om munden, men ingen reagerede. Jeg kan lidt førstehjælp fra dengang, jeg aftjente min værnepligt, så jeg løsnede hans bælte, lyttede til brystkassen og begyndte at give hjertemassage. Men der var ingen reaktion. Jeg var sikker på, at vi ville miste ham. Det er svært at vide, hvor hårdt man egentlig kan trykke på brystkassen, men på et tidspunkt tænkte jeg, at der ikke var noget at miste, så jeg trykkede til, og pludselig kom der gang i ham, fortæller Claus Jørgensen, tillidsrepræsentant for cirka 75 3F ere på Holmegaard Ardagh Glass i Fensmark ved Næstved. Rift om kurser Historien endte lykkeligt. Den ældre mand overlevede. Og for Claus Jørgensen betød oplevelsen, at han var overmådelig modtage, da en kollega i 3Fklubben foreslog, at virksomheden investerede i en hjertestarter. - Jeg arbejdede med ham i 25 minutter, og det var hårdt. Men historien viser også, at det nytter. Man må ikke give op og se passivt til, når nogen falder om. Vi må gøre noget, og her er en hjertestarter en rigtig god hjælp, siger han. Derfor gik han sammen med fællestillidsrepræsentant Gert Kusiak videre med forslaget til samarbejdsudvalget. - Ledelsen ville gerne være med til at investere i hjertestartere. Vi blev enige om at slå halv skade, så virksomheden og fællesklubben hver betalte for to hjertestartere, fortæller Gert Kusiak, som er medlem af Dansk Metal og fællestillidsrepræsentant for cirka 300 kolleger. I dag hænger de fire hjertestartere udvalgte steder på virksomheden, og 80 medarbejdere har været på kursus. - Det er jo ikke nok, at de bare hænger der. Folk skal vide, hvordan de bruger dem, og der har været mange interesserede. Faktisk har vi en venteliste på folk, som gerne vil på kursus. Vi håber jo ikke, at vi nogensinde får brug for hjertestarterne, men man ved aldrig. Det kan ske for folk i alle aldre, siger Gert Kusiak.

7 Af Dorthe Kragh Foto Thorkild Amdi Christensen Priser til de gode eksempler De første fem ildsjæle har modtaget Praktikpladsprisen Et usædvanligt samarbejde mellem Dansk Metal i Nordsjælland og Nordisk Staal A/S i Frederiksværk har givet unge i Frederiksværk og omegn mulighed for at uddanne sig til smed og industritekniker i deres eget lokalområde. Og for deres ekstraordinære indsats for at få oprettet en lokal afdeling af Erhvervsskolen Nordsjælland i Frederiksværk modtog administrerende direktør Jan Sørensen fra Nordisk Staal A/S og Allan Thomsen, formand for Dansk Metal Nordsjælland, tirsdag den 16. november på Nationalmuseet i København en af de første praktikpladspriser. Prisen, der er en statuette i bronze skabt af kunstneren Bjørn Nørgård, er indstiftet af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond, som CO-industri og DI Organisation for erhvervslivet står i spidsen for. Prisen gives til i alt 50 initiativer og ildsjæle, der på den ene eller anden måde er med til at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Brug for ildsjæle De første fem praktikpladspriser blev overrakt af undervisningsminister Tina Nedergaard (V). Hun slog i sin tale til prismodtagerne fast, at der også i fremtiden skal være fokus på, at vekselvirkningen mellem praktik og teori er kernen i de faglige uddannelser. Samtidig roste hun dagens prismodtagere for deres arbejde. - Vi har brug for ildsjæle. Vi har brug for folk, der ved, at det nytter. Vi har brug for folk, der gør en indsats, sagde Tina Nedergaard. Ud over prisen til uddannelsessamarbejdet i Frederiksværk modtog også det fynske praktikpladsambassadørkorps en pris. Korpset består af 22 fynske erhvervsfolk, der i marts sagde ja til at arbejde for at skaffe flere praktikpladser, og i dag er det lykkedes at vende tilbagegangen i praktikpladser på Fyn. Også tillidsrepræsentant på Galten Elværk Peter Andersen og entreprisechef ved Thy- Mors Energi Søren Dath fik hver en praktikpladspris for deres store arbejde for at skabe forsynings-operatøruddannelsen, som i dag kan tages på Skive Teknisk Skole. Praktikpladsprisen vil blive uddelt til yderligere 45 initiativer eller ildsjæle landet over frem til maj På hjemmesiden praktikpladsprisen.dk er det muligt at indstille arbejdspladser, skoler, personer, virksomheder eller initiativer, som har bidraget til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse på industriens område. De første ildsjæle modtog i slutningen af 2010 Praktikpladsprisen for deres arbejde med at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. side 7

8 Af Linda Hansen Pensionen skal række længere i fremtiden Når du modtager din nye pensions oversigt fra Industriens Pension, er den ændret på to områder: Beregningen af den forventede udbetalte pension i pensionsoversigten er lavere end sidst, og renteniveauet ved beregningen af fremtidens pension er ligeledes sat ned. Den første ændring skyldes egentlig en positiv ting: I gennemsnit lever vi nemlig alle længere. Men når flere bliver ældre, skal pensionen også række flere år end tidligere. Ændringerne betyder ikke noget for størrelsen af pensionsopsparingen, men den beregnede forventede pension, som fremgår af pensionsoversigten, er lavere, end den ellers ville være. Den anden ændring - af renteniveauet - skyldes, at Finanstilsynet på baggrund af det historisk lave renteniveau har besluttet, at pensionsselskaber alene må lave prognoser over kommende pensioner ud fra en forventet rente på maksimalt én procent. Hidtil har pensionsselskaberne generelt brugt en højere rentesats til dette. I Industriens Pension forventer man ikke, at ændringen af renten i praksis får nogen større betydning for de medlemmer, der først skal på pension om mange år. - Vi forrenter opsparingen år for år med renter, der hænger sammen med, hvor godt det er gået med vores investeringer. Hidtil har vores medlemmer altid fået en rente på mere end den ene procent. De sidste fem år har vi i gennemsnit givet en rente på 5,3 procent om året. Ingen kan spå om fremtiden, men jeg forventer, at vi også fremover i praksis kan holde et renteniveau på mere end én procent, siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension. Industriens Pension er opmærksom på, at ændringerne kan få betydning for medlemmer, der snart skal på pension. Der er derfor lavet en overgangsordning, så disse medlemmer får udbetalt en ekstra bonus til at kompensere for den lavere pension. Alle medlemmer af Industriens Pension bliver informeret om ændringerne sammen med deres pensionsoverblik, som bliver sendt i løbet af marts måned. Hvis du vil sætte dig mere ind i ændringerne, kan du læse mere på hjemmesiden industrienspension.dk/ beregning. Industriens Pension Vil du vide mere om pensionsordninger, din personlige pensionsordning eller de kommende ændringer i pensionsoversigten? Så kan du finde flere oplysninger på side 8 CO Magasinet januar

9 IP kåret til Europas bedste pensionsselskab for andet år i træk Industriens Pension (IP) var den store prisvinder ved de europæiske pensionsselskabers årlige investeringskonference i Monaco i slutningen af 2010, hvor selskabet fik fem priser. Først og fremmest er IP for andet år i træk kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab på de europæiske pensionsselskabers årlige investeringskonference, hvor mere end 600 europæiske investeringsfolk var samlet. Det er Investment & Pension Europe (IPE), der står bag uddelingen af prisen. Ved overrækkelsen fremhævede IPE IP s høje afkast og selskabets vellykkede fusion med fødevareindustriens pensionskasser. Desuden fremhævede IPE, at IP i en tid præget af uro på finansmarkederne sikrer deres medlemmer en stabil og tryg pensionsordning på gennemsnitsrentevilkår. Udover prisen som bedste arbejdsmarkedspensionsselskab i Europa fik IP også fire andre priser: Danmarks bedste pensionsselskab, Europas bedste til at investere i obligationer og anvende renteinstrumenter, en pris for den måde selskabet styrer sine risici på samt en pris for den vellykkede fusion med fødevareindustriens pensionskasser. IPE fremhæver, at det med fusionen er lykkedes IP at få nye medlemmer i en tid, hvor medlemstallet og indbetalingerne til pensionsordningen er presset af den faldende beskæftigelse i industrien. Industriens Pension giver 5,25 procent i kontorente i 2011 Rentefaldet og en stor aktieandel har sikret Industriens Pension et højt investeringsafkast i Industriens Pension er et af landets mest velpolstrede pensionsselskaber. Derfor kan selskabet give de medlemmer en kontorente i 2011 på 5,25 procent før skat og 4,5 procent efter skat. Siden starten i 1993 har Industriens Pension opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 8,4 procent efter afdækning. Det er blandt de højeste i pensionsbranchen. Kontorente i 2011 Selskab Kontorente før skat (i procent) Industriens Pension 5,25 AP Pension 4,70 Funktionærpension 4,40 Nordea Liv & Pension 3,75 SEB Pension 3,53 PFA Pension 3,50 Danica 3,25 Top Danmark Liv I 3,25 Sampension 2,75 side 9

10 Af Dorthe Kragh Mød CO-industris konsulenter Find ud af, hvad TekSam kan hjælpe med, og hvad samarbejdskurset for tillidsrepræsentanter indeholder Hvad indeholder Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter, hvad kan TekSam, og hvorfor føres der kampagne for at få oprettet flere samarbejdsudvalg? Det er blot nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på, når CO-industri i januar og februar inviterer til regionsmøder. Målgruppen for møderne er alle faglige i forbundenes afdelinger, der arbejder med tillidsrepræsentanterne og deres service samt uddannelse. På møderne vil CO-industris samarbejdskonsulenter blandt andet fortælle om, hvad den overenskomstaftalte to gange to dage lange uddannelse for nyvalgte tillidsrepræsentanter Samarbejds kursus for tillidsrepræsentanter indeholder, og hvordan kurset adskiller sig fra forbundenes egne kurser. Der vil samtidig være en introduktion til DI og COindustris samarbejdsorgan TekSam samt oplæg til diskussion om, hvor der med fordel kan være et samarbejde mellem TekSam og afdelingerne. Desuden vil konsulenterne fortælle om baggrunden for, at DI og CO-industri i fællesskab har iværksat en kampagne for at få valgt flere tillidsrepræsentanter. Der vil på mødet være mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan man kan få valgt flere tillidsrepræsentanter på virksomhederne. Dato Tidspunkt Sted 26. januar F Næstved, Holsted Park 29, 4700 Næstved 27. januar F Roskilde, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde 1. februar DM Odense, Grønnegade 30, 5100 Odense C 1. februar DM Nyropsgade 38, 1780 København V. Lokale februar DM Aalborg, Søndergade 14, 9100 Aalborg 9. februar TL Herning, Østergade 25,1., 7400 Herning 11. februar DM Kolding, Esbjergvej 30, 6000 Kolding 14. februar DEF Aarhus indgang: 3F Rymarken 4, 8210 Århus V side 10 CO Magasinet januar Tilmelding skal ske til Pia Ameland, CO-industri, på telefon eller pr. mail senest en uge før det møde, som du er interesseret i at deltage i, finder sted.

11 Nye overgreb i HvideRusland Den internationale sammenslutning af fagforbund ITUC og den europæiske sammenslutning af metalarbejderforbund EMF tager skarpt afstand fra nye voldelige overgreb begået af politi og sikkerhedsstyrker mod demonstrerende i Minsk i HvideRusland lige før jul. Demonstranterne protesterede mod det omdiskuterede udfald af præsidentvalget. Mere end 600 blev anholdt. Blandt andre fagforeningsledere, menneskerettighedsadvokater og journalister. Mikhail Kovalkov, leder af HvideRuslands Frie Fagforbund, der er medlem af ITUC, blev idømt 10 dages fængsel. Tre andre fagforeningsledere blev også tilbageholdt, mens andre blev idømt administrative straffe. ITUC og EMF kræver, at alle de fængslede øjeblikkeligt løslades, og at Lukashenko-regimet respekterer fundamentale menneskerettigheder, inklusive retten til frie fagforeninger og forsamlingsfrihed. - Den form for undertrykkelse, der sker, er totalt uacceptabel, og det internationale samfund herunder EU må ikke lade det ske upåagtet, siger ITUC-generalsekretær Sharan Burrow. International fagbevægelse Tyske Telekom bag lønnedskæringer De græske telekommunikationsarbejderes fagforbund er rasende, efter at Tyske Telekoms græske datterselskab OTE har bebudet drastiske indgreb i de ansattes levevilkår gennem blandt andet nedskæringer i lønningerne. Det er udtalelser fra Telekoms europæiske direktør Guido Kerkhoff i Financial Times, hvor han taler om nødvendige begrænsninger af selskabets omkostninger som årsagen til, at det græske datterselskab bliver ramt, der har skabt vrede. Det græske fagforbund afviser, at det er lønningerne, der er skyld i Telekoms problemer i Grækenland. Det skyldes, at selskabet på grund af lovgivning ikke har kunnet komme ind på det græske marked. Blandt andet fordi man ikke opfylder de græske arbejdsmarkedsregler. Men det er forhold, Telekom kendte til, før man investerede i det græske datterselskab, mener forbundet. - Under alle omstændigheder ønsker vi ikke at blive (underbetalte)"kinesiske arbejdere" på grund af deres fejlinvestering, hedder det i en erklæring fra fagforbundet. Nyt finsk fagforbund Det finske fagforbund for funktionærer, TU, og forbundet for ansatte i den finansielle sektor, Suora, er fra 1. januar 2011 sluttet sammen i et nyt forbund Pro, der med medlemmer er et af de største fagforbund i Finland. Forhandlingerne om sammenslutningen har stået på i fem år. Det nye fagforbund beskæftiger især funktionærer i den private industri og servicesektoren, blandt andet inden for teknologi, skovbrug, kemisk- og fødevareindustri, energi og medier samt selvstændige. Antti Rinne, formand for TU, er valgt til formand for Pro. Den 48-årige advokat beskriver den nuværende situation for fagbevægelsen som den mest kritiske periode i historien. Pros næstformand er Suoras formand Riitta Suonpää. Frikendt for hvidvask af penge Generalsekretæren for Mexicos minearbejderforbund Napoleon Gomez Urrutia er ved en domstol pure frifundet for anklager om hvidvaskning af penge. Anklagerne var rejst af landets statsadvokat. Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for en højere retsinstans. Gennem de seneste fire år er rejst otte forskellige anklager mod generalsekretæren. I løbet af februar starter en række internationale sammenslutninger af fagforbund, IMF, ICEM, ITF og Uni, verdensomspændende aktioner med krav om, at Mexicos regering stopper sine overgreb mod retten til at danne fagforeninger. Du kan se mere om aktionen på side 11

12 Af Dorthe Kragh Foto Thorkild Amdi Christensen Tillidsrepræsentant er spydspids for udda Peter Andersen tænker uddannelse ind i arbejdslivet Uddannelse har en særlig plads i Peter Andersens hjerte. For med uddannelse bliver man i stand til at sætte sig ind i nye ting og følge med udviklingen, mener han. - Vi kan jo se, hvordan arbejdsmarkedet bevæger sig og hele tiden stiller krav om, at medarbejderne er fleksible og kompetente. Så det er vigtigt, at vi holder fast i uddannelse. Det er jo det, vi skal leve af i fremtiden, siger den 59-årige tillidsrepræsentant på Galten Elværk Peter Andersen, der er medlem af 3F. Derfor har han gennem mange år arbejdet for at etablere en uddannelse som forsyningsoperatør og få udbredt kendskabet til uddannelsen. Og for sit store engagement har han som en af de første modtaget Praktikpladsprisen. En pris som gives af Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond med CO-industri og Di i spidsen til personer, institutioner og andre, som har gjort en særlig indsats for at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Ændring af arbejdsdagen Selv er han uddannet industrioperatør en uddannelse som han for år tilbage var med til at skabe interesse for blandt ansatte inden for elforsynings- Tillidsrepræsentant Peter Andersen fra Galten Elværk. side 12 CO Magasinet januar

13 nnelse området i Østjylland gennem et østjysk netværk af tillidsfolk, ledere og uddannelsesfolk fra jobrotationscentret i Århus Amt. - For mit vedkommende handlede det om, at jeg arbejdede meget med gadebelysning og styring, men ingen egentlig uddannelse havde inden for netop det område. Alt hvad jeg vidste var baseret på noget, som jeg havde lært, og som jeg kunne huske. Samtidig var der en masse fagsprog, som jeg ikke kendte til, fortæller Peter Andersen. Uddannelsen var en kæmpesucces med 80 elever trods en lidt lunken holdning fra nogle af kollegerne på andre elværker. - Jeg var sikker på, at det var en god uddannelse, men mange troede, at de skulle bruge meget tid på en uddannelse for så at komme tilbage og lave det samme som altid. Men det viste sig jo, at de kom til at lave arbejdet på en helt anden måde. De kunne selv løse flere problemer og fik større tilfredshed med arbejdet, siger han. Men trods succesen oplever han, at der er begrænsninger på uddannelsen, som han gerne vil have op på et højere fagligt niveau. - Der er forsøgt at lave efteruddannelse til uddannelsen. Men det gik ikke, forklarer han. Uddannelse som kæphest I 3F s energipolitiske udvalg, som han sidder i, fik de derfor den idé at etablere en ny uddannelse inden for elforsyning, og arbejdsgiverne blev indbudt til at komme med bud på, hvilke elementer som de ønsker en sådan uddannelse skal indeholde. Den to-årige uddannelse har været længe undervejs, men Peter Andersen mener, at det har været tiden og besværet værd. - Det er jo min kæphest, at en samlet uddannelse er bedre end 10 kurser. En sammenhængende uddannelse øger muligheden for, at man ikke alene får nogle færdigheder, men også får nogle kompetencer til at arbejde selvstændigt, kombinere viden og bruge sine færdigheder i uforudsete situationer, fastslår han. Og for ham er uddannelse en naturlig del af tillidsrepræsentanthvervet på linje med lønforhandlinger og lokalaftaler. - En god tillidsrepræsentant varetager også sine kollegers uddannelsesinteresser. Det ligger i hel naturlig forlængelse af det andet arbejde, som vi ellers varetager, mener han. Derfor bruger han også en del af sin tid på at tage rundt på konferencer og til netværksmøder for at reklamere for elforsyningsoperatøruddannelsen og fortælle om de støttemuligheder, der er. - Mange tillidsrepræsentanter er meget interesseret i at høre om uddannelsen. Samtidig er fagforbundets og tillidsrepræsentantens engagement i uddannelse også en god motivation til at få folk til at organisere sig. Flere har sagt til mig, at nu kan de se en fornuftig grund til at melde sig ind i fagforeningen, fortæller Peter Andersen. Galten Elværk Galten Elværk har eksisteret siden Galten Elværk står for den daglige elforsyning til privat- og erhvervskunder mellem Århus, Silkeborg, Hammel og Skanderborg. Galten ElværkGruppen beskæftiger 63 medarbejdere. Værket leverer el til forbrugerne og står for drift og vedligeholdelse af elforsyningsnettet, vejbelysning samt etablering og drift af fibernet. Navn: Peter Andersen Alder: 59 år Arbejdsplads: Galten Elværk Uddannelse: Industrioperatør Fagforbund: 3F Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for 17 kolleger og medlem af 3F s energipolitiske udvalg Familie: Kæreste samt en søn og en datter Fritidsinteresser: Holder af at spille kort og samle svampe. Har et hus på Læsø og dyrker alpint skiløb. side 13

14 Af Dorthe Kragh Foto Tony Brøchner Fællestillidsrepræsentant Martin Henriksen fra Vestas Nacelles i Viborg. Nu er det slut Vestas i Viborg lukker. Forude venter hårdt arbejde for fællestillidsrepræsentant Martin Henriksen og hans kolleger januar side 14 CO Magasinet Samtidig med at meddelelsen om kvartalsregnskabet fra Vestas tikker ind på fondsbørsen den 26. oktober 2010, er de 343 ansatte på Vestas Nacelles i Viborg kaldt sammen til informationsmøde. Kun en enkelt af dem ved, at de nu vil få at vide, at deres arbejdsplads skal lukkes inden for ganske kort tid. - Det kom som et chok for alle. Vi er jo den fabrik, som laver de nye vindmølletyper. Det er os, som tager ud i verden og lærer de andre op. Vi troede ikke, at de kunne lukke os. Vi er jo med til at udvikle, fortæller fællestillidsrepræsentant Martin Henriksen. Selv får han besked ti minutter inden kollegerne. - Lige umiddelbart tænker jeg: nå, det var så det. Jeg havde på fornemmelsen, at det nok ville komme, men jeg havde regnet med, at der ville gå et års tid eller to, inden det skete. Jeg tænker på kollegerne, hvad der skal ske med dem, om de kan få job, og på alt det bøvl med økonomien, som det vil skabe hos mange, siger han. Som tillidsrepræsentant på Vestas gennem cirka 10 år har han oplevet indtil flere fyringsrunder. Men forskellen er krystalklar. Denne gang bliver kollegerne ikke hentet ind igen senere. Det er slut. Og som så mange tillidsrepræsentanter før ham når han slet ikke at tænke på sig selv og den omvæltning, som ledelsens beslutning også har på hans liv. - Nej, jeg spekulerer ikke så meget på mig selv. Jeg er valgt af kollegerne til at passe på deres interesser, og det er ikke kun når det er sjovt og man skal vise

15 Øjebliksbillede fra Vestas Nacelles i Viborg, inden nedlukningen begyndte. nye folk rundt på fabrikken, man er tillidsrepræsentant. Det er, når det er træls, at man skal gøre det, man er bedst til, mener han. Han når lige at løbe kalenderen for hjemmefronten igennem og registrere, hvad han må aflyse, når det går løs med forhandlinger og samtaler med de mange frustrerede kolleger. - Jeg ringer også til min kone for at orientere hende. Kollegerne på hendes arbejde ved jo godt, hvor jeg arbejder, og jeg synes, at hun skal høre fra mig, at vi lukker. Hun spørger, hvordan jeg har det, og jeg siger, at jeg er ok, og at hun ikke skal gå og spekulere over det, fortæller han. Beskeden om lukningen bliver umiddelbart modtaget med ro fra kollegerne. - Benene bliver skovlet væk under dem, og de har ikke rigtig noget at sige. Drøfter fremtiden Alle får lov at tage deres ting og gå hjem og fordøje meddelelsen om fabrikslukningen. Sammen med sine syv tillidsrepræsentantkolleger bliver Martin Henriksen tilbage for at drøfte den nærmeste fremtid. - Jeg koncentrerer mig om, hvordan de har det. De har mange spørgsmål fremadrettet. Vi snakker om, at 343 kolleger snart vil overfalde os med spørgsmål, og vi skal huske at bruge hinanden til at læsse af på. Vi snakker også om, om der er andre muligheder for fabrikken, hvordan vi skal håndtere forhandlingerne, og om der er kolleger, som vi skal være lidt mere obs på, fordi de er ekstra skrøbelige, fortæller han. Natten til den 27. oktober sover Martin Henriksen ikke ret meget. I stedet for at ligge søvnløs møder han ind klokken fire om morgenen for at forberede dagen. - Der bliver ikke lavet ret meget den dag. Kollegerne har brug for at læsse af, men vi kan ikke give dem nogen svar. Ingen ved, hvor længe vi skal fortsætte, og folk er meget kede af det. I Nakskov er de blevet sendt hjem med det samme. Det giver mange et håb om, at der er en chance for, at ledelsen ombestemmer sig med os. Hård ventetid Og det håb lever videre blandt kollegerne, mens Martin Henriksen og tillidsrepræsentanter fra de tre andre fabrikker som skal lukkes forhandler fratrædelsesvilkår med ledelsen. For dem er det vigtigt at holde kollegerne ude af dagpengesystemet så længe som muligt og sikre dem gode uddannelsesmuligheder. - Tiden med forhandlingerne er hård. Vi må ikke sige noget til folk. Det er hårdt, når en kollega står og græder foran dig og du ikke kan sige: slap nu af, det skal nok gå for sådan og sådan. Eller når en ven spørger, om han skal sige ja tak til et job eller vente et par måneder, og du ved, at det drejer sig om rigtig mange tusinde kroner, siger han. Den 23. november kan han endelig fortælle kollegerne om den gode fratrædelsesaftale. Men også at den sidste mand forlader fabrikken allerede ved udgangen af februar. - Den dag er faktisk en god dag. For da får kollegerne endelig den afklaring, som de har ventet på i 21 dage. Og de er rigtig glade. En ringer mig op derhjemme for at rose os og fortæller, hvor glad familien blev for at høre, at fyringen først rigtig gælder fra foråret, for så er det jo meget nemmere at få job. Det er dejligt, fortæller han. Nu handler det om uddannelse og jobsøgning på Vestas i Viborg. side 15

16 Af Dorthe Kragh Billede Arkiv Vished giver ro Tillidsfolkene skal have styr på deres egen situation, før de kan hjælpe kollegerne, lyder rådet i forbindelse med virksomhedslukninger Først forhandlinger for tillidsfolkene, så for kollegerne. Sådan lyder rådet fra CO-industri til tillidsrepræsentanter, der står over for en lukning af deres arbejdsplads. - Det kan godt opfattes af både kollegerne og tillidsfolkene selv som egoistisk, at tillidsfolkene først skal forhandle deres egne vilkår på plads, før de tager fat på kollegernes. Men vores erfaringer er, at det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne har ro på deres egen situation, for så kan de bedre tage sig af kollegerne, siger samarbejdskonsulent Peter Dragsbæk fra CO-industri. Han anbefaler derfor tillidsrepræsentanter, der skal til at forhandle fratrædelsesvilkår i forbindelse med en virksomhedslukning, at de som det første ved forhandlingerne får vilkårene for, hvordan arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og andre med beskyttede titler skal forlade virksomheden, på plads. - Udgangspunktet for forhandlingerne skal være, at tillidsfolkenes situation skal afklares først. En afklaring betyder nemlig, at tillidsfolkene ikke hele tiden skal spekulere på, hvordan fyringerne vil ramme dem. Har man sådanne tanker i baghovedet hele tiden, kan det godt være svært at have den nødvendige empati for kollegerne, siger Peter Dragsbæk. Han understreger, at det ikke handler om at give tillidsfolkene nogle særlige vilkår i forhold til kollegerne, men ene og alene at skabe ro til tillidsfolkenes arbejde. Ro på Vestas På Vestas har tillidsrepræsentanterne valgt at forhandle deres egne forhold på plads først i forbindelse med lukningen af fire fabrikker i Viborg, Nakskov, Rudkøbing og Skagen. - Det kan godt virke lidt egoistisk, at vi har forhandlet for os selv først. Men hvis du strander på en øde ø, kan du jo heller ikke hjælpe de andre strandede ved at nægte at spise. Hvis ikke vi havde sikret os den ro, som resultatet af forhandlingerne for tillidsfolkene havde givet os, så kunne vi ikke tænke klart og forhandle for kollegerne, mener Martin Henriksen, fællestillidsrepræsentant på Vestas Nacelles i Viborg. Aftalen giver tillidsfolkene et klart billede af, hvornår de skal forlade fabrikken, og hvor langt opsigelsesvarsel de har. side 16 CO Magasinet januar

17 Af Dorthe Kragh Situationen på Vestas De fyrede på Vestas' lukningsramte virksomheder får lang opsigelse og uddannelse Den 26. oktober 2010 meddeler Vestas, at koncernen på grund af overkapacitet er nødt til at gennemføre en fyringsrunde og lukke fabrikker. I alt medarbejdere er i fare, og værst ser det ud i Danmark. Her bliver fire fabrikker i Nakskov, Viborg, Rudkøbing og Skagen lukket. I Nakskov mister 430 mennesker deres arbejde, i Viborg 343, i Rudkøbing 235 og i Skagen 430. Samtidig skal fire andre fabrikker i Lem, Ringkøbing og Hammel ud i fyringsrunder, ligesom der sker fyringer i stabsfunktionerne i Randers og Århus. Ud over fyringsrunden og virksomhedslukningerne i Danmark lukker Vestas en fabrik i Sverige og reducerer medarbejderstaben i udlandet. For tillidsrepræsentanterne på de fire lukningsramte fabrikker bliver meddelelsen startskuddet på forhandlinger, der skal sikre deres kolleger den bedst mulige afsked med vindmøllekoncernen. Og på en måned lykkes det tillidsrepræsentanterne at forhandle en aftale hjem, som indeholder bedre vilkår end det, som kollegerne har krav på ifølge industriens overenskomster. Ingen modregning Aftalen indebærer blandt andet, at både funktionærer og tillidsrepræsentanter får forlænget deres opsigelsesvarsel med 50 procent. Medarbejdere, som skal arbejde i opsigelsesperioden, får desuden forlænget deres opsigelsesvarsel med yderligere en måned pr. påbegyndt måned. Hvis en fritstillet medarbejder får nyt arbejde i fritstillingsperioden, vil der ikke ske modregning i lønnen i fritstillingsperioden. Det er dog ikke muligt at oppebære dobbeltløn, hvis det nye job er internt i Vestas. Aftalen skruer desuden op for den uddannelse, som medarbejderne har mulighed for at få i opsigelsesperioden. Medarbejdere med over tre års anciennitet har ifølge deres overenskomst krav på 14 dages relevant uddannelse, og her lægger Vestas yderligere syv dages uddannelse oveni. Medarbejdere med mindre end tre års anciennitet får de samme vilkår. Derudover får medarbejderne blandt andet adgang til en række forskellige tiltag, som skal hjælpe dem videre på arbejdsmarkedet. De kan eksempelvis få karriererådgivning og komme på jobsøgningskursus. Alle medarbejdere kan desuden få to timers økonomisk rådgivning. For de medarbejdere, der bliver fyret på Vestas' øvrige fabrikker, er der udarbejdet en særskilt aftale. side 17

18 Af Dorthe Kragh Foto Harry Nielsen Energiafgifter truer Tillidsrepræsentanter kæmper for at fjerne høje energiafgifter Tillidsrepræsentanter fra tre virksomheder i Vestjylland har fundet sammen i en fælles kamp om at få nedbragt de høje energiafgifter, som i sidste ende risikerer at koste deres kolleger jobbet. Fælles for kemikaliefabrikken Cheminova, jernstøberiet Valdemar Birn og fiskemels- og fiskeolieproducenten Triplenine Fish Protein er, at de alle er energitunge virksomheder, og derved bliver de ekstra hårdt ramt, når politikerne strammer afgiftsskruen på energi. Derfor har tillidsrepræsentanterne sammen med CO-industri inviteret det socialdemokratiske medlem af skatteudvalget Nick Hækkerup og den lokalt opstillede Mogens Jensen, også fra Socialdemokraterne, til et møde på Cheminova den 21. februar. På mødet håber tillidsrepræsentanterne sammen med ledelserne fra de tre virksomheder at kunne ændre politikernes indstilling til, hvordan energiafgifterne er sat sammen for den tungere del af industrien. - Når Cheminova skal betale fem til ti millioner kroner ekstra i energiafgifter, så rammer det os ekstra hårdt, fordi vi faktisk har energioptimeret på rigtig mange områder. Samtidig frygter vi også, at produktionen af kemikalier bliver lagt i lande, hvor der måske ikke tages så meget hensyn til miljøet, i stedet for i det dyre Danmark. Det vil være dårligt for både miljøet og beskæftigelsen, siger tillidsrepræsentant for værkstedsgruppen på Cheminova Jørn Sand. De tre virksomheder har tidligere haft besøg af skatteminister Troels Lund Poulsen (V), som ifølge Jørn Sand lyttede til virksomhedernes bekymringer, men ikke ville give nogle løfter. Andre også presset Cheminova, Valdemar Birn og Triplenine er ikke de eneste energitunge virksomheder, der frygter, at deres konkurrenceevne vil lide under de høje danske energiafgifter. For almindelige danske virksomheder udgør energiudgifterne omkring tre til fire procent af omkostningerne, og for dem har energiafgifterne kun marginal betydning. Men for omkring 50 danske virksomheder udgør energiudgifterne en meget større del. - Stiger energiafgifterne, betyder det, at de energitunge virksomheders priser stiger markant. Det svækker deres konkurrenceevne, hvis ikke deres konkurrenter i udlandet bliver belastet af tilsvarende høje afgifter. Og en global løsning på det problem ser ud til at have lange udsiger, siger konsulent i Dansk Metal Arne Jensen. Derfor arbejder fagforbundene i CO-industri løbende på at påvirke politikerne i en retning, hvor der tages hensyn til både produktionen og miljøet. Rundbordsdebat Blandt andet afholdt CO-industri og DI i november 2010 en rundbordsdebat, hvor eksperter, arbejds- side 18 CO Magasinet januar

19 arbejdspladser givere og politikere debatterede, hvordan vi skaber en miljøvenlig økonomi med plads til industrien. Blandt deltagerne på mødet var professor ved Københavns Universitet og tidligere formand for regeringens Klimakommission Katherine Richardson. Hun fastslår, at selv om det er nødvendigt at tage mere hensyn til miljøet, så skal der stadig være plads til produktion i Danmark. - Selvfølgelig skal vi have produktion af beton og papir i Danmark. De energitunge virksomheder har nogle udfordringer, som vi må løse hen ad vejen, siger hun. Hun peger på, at markedskræfter samt skatter og afgifter på fossile brændstoffer er vigtige for at fremme energieffektiviteten blandt en stor del af de danske virksomheder, hvor energiomkostningerne blot udgør omkring tre procent af de samlede omkostninger. - Derfor håber jeg, at det ender med, at politikerne gennemgår skatterne og afgifterne, så vi kan fremme reduceringen af brugen af fossile brændstoffer. Jeg er selvfølgelig klar over, at der er visse sektorer, som vil blive ramt. Her vil der være behov for at se på, hvordan man kan tilbageføre energiafgifterne. Men hvis vi tager fat på det nu, så er jeg sikker på, at det vil fremme konkurrenceevnen på lang sigt, siger Katherine Richardson. Blandt politikerne, som spændte fra Dansk Folkeparti til SF, var der ved rundbordsdebatten enighed om, at det danske afgiftssystem trænger til et grundigt eftersyn, samt at de beslutninger, der træffes om nye afgifter, skal være langsigtede, således at virksomhederne kan indrette deres investeringer efter det. Tillidsrepræsentant for værkstedsgruppen på Cheminova Jørn Sand. side 19

20 Af Ingrid Pedersen Foto Palle Peter Skov Bestyrelser er ikke dygtige nok Det er jeres arbejdspladser det handler om. Stil krav eller foreslå udskiftninger, hvis ikke medlemmerne er gode nok. Sådan lyder det fra Morten W. Langer Deltagerne i CO-industris topmøde for medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer i slutningen af sidste år fik arbejdsopgaver med hjem. Det sørgede Morten W. Langer, redaktør af Nyhedsbrev for Bestyrelser, for. - Mange bestyrelser er ikke dygtige nok. De ødelægger jeres arbejdspladser, sagde han og erklærede, at det er vigtigt, at bestyrelsen stiller krav til direktionen. - Vil det være over grænsen for jer at foreslå en udskiftning af bestyrelsesmedlemmer? spurgte han. Morten W. Langer mener, det er afgørende for en virksomhed at satse på bestyrelsesmedlemmer med specielle kompetencer. Det kan eksempelvis være, at de kender branchen, har international erfaring eller forstår at forhandle med banken om bedre vilkår. Tager tid Det er tidskrævende at sidde i en virksomhedsbestyrelse, understregede Morten W. Langer på konferencen. Cirka 150 deltog i topmødet for medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer i Odense Congress Center. side 20 CO Magasinet januar

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter

Skift af pensionsordning. Vejledning til tillidsrepræsentanter Skift af pensionsordning Vejledning til tillidsrepræsentanter 07 Skift af pensionsordning Udgivet af CO-industri Tekst: Bjarne Kjær (DJ) Foto: Arkiv Oplag: 2.000 ISBN: 978-87-92141-55-2 CO-Meddelelsesnr.:

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere