EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND"

Transkript

1 EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1

2 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland Dato: 9. oktober 2009 Kontakt: SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. SAL 1250 KØBENHAVN TELEFON: FAX:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSRAPPORT Bilag A Velstanden er målet for erhvervspolitikken... 4 A.1. Region Sjælland står gennemsnitligt på velstanden... 4 A.2. Beskæftigelsen trækker velstanden ned... 8 A.3. Den aktuelle krise påvirker ledigheden i bestemte kommuner A.4. Langsigtet ubalance på arbejdsmarkedet vil presse velstanden yderligere A.5. Gab i værdiskabelsen i Region Sjælland A.6. Lavere værdiskabelse i de enkelte erhverv A.7. Region Sjællands status på vækstdriverne Bilag B Erhvervslivet i Region Sjælland B.1. Globale og lokale erhverv i Region Sjælland B.2. Få specialiseringer i regionens klyngeerhverv B.3. Flere spredte specialiseringer på kommunalt niveau B.4. Samarbejde med Hovedstaden om klyngeudviklingen på nøgleområder Bilag C Indsatsområder i den fremtidige erhvervspolitiske strategi C.1. Den hidtidige erhvervspolitiske indsats C.2. Vurdering af fremtidige indsatsområder C.3. Cleantech C.4. Turisme C.5. Farma/medico C.6. Transport og logistik C.7. Fødevarer C.8. Underleverandører C.9. Mindre nicheområder Bilag D Region Sjællands Vækstregnskab D.1. Vækstregnskabet er et redskab til at opnå de resultater, Vækstforum ønsker D.2. Effekter af tre markante indsatser D.3. Regional fordeling af indsatser Litteraturliste

4 Bilag A VELSTANDEN ER MÅLET FOR ERHVERVSPOLITIKKEN Region Sjælland ligger gennemsnitligt på velstanden. Det er i et første blik måske tilfredsstillende. Men det som trækker velstanden op, er udpendlingen af borgere til jobs i Hovedstaden. Region Sjælland halter til gengæld efter på beskæftigelsen i regionen og især værdiskabelsen i sjællandske virksomheder. Det er to parametre, der kan løfte regionens egen velstandsskabelse. Erhvervspolitikken kan bidrage til at løfte velstanden i Region Sjælland. Erhvervspolitikken kan påvirke beskæftigelse og værdiskabelse. Og derfor skal erhvervspolitikken prioritere indsatser, der kan bidrage til beskæftigelse og værdiskabelse. Region Sjællands erhvervsliv både de lokale erhverv og flere klyngeerhverv - er tæt sammenvævet med Hovedstadens. Men regionen kan ikke deponere sin erhvervspolitik i Hovedstaden, satse på at et stærkt erhvervsliv dér vil smitte af på Region Sjælland og så i øvrigt basere sig på at udpendling sikrer en høj velstand og købekraft til gavn for de mange lokale erhverv på Sjælland. Region Sjælland har en markant udfordring i sit eget erhvervsliv, som regionen skal tage hånd om. Værdiskabelsen er generelt lavere i sjællandske virksomheder. Desuden er der en geografisk skævhed en regional ubalance. I yderområder er værdiskabelsen, beskæftigelsen og uddannelsesniveauet lavere og afhængigheden af eget erhvervsliv større. Den regionale ubalance bidrager til at trække velstanden i Region Sjælland ned. Aktuelt ser finanskrisen ud til at forværre situationen, fordi den stigende ledighed især rammer i kommuner i yderområder, hvor beskæftigelsen i forvejen er lavere. På lidt længere sigt kan der blive tale om en forværring af Region Sjællands situation. Regionen har i udgangspunktet en befolkning med et lavere uddannelsesniveau og en højere gennemsnitsalder. I 2018 vil der være en betydelig ubalance på arbejdsmarkedet, som kan presse velstanden yderligere ned. Efterspørgslen efter personer med især videregående uddannelser vil langt overstige udbuddet. I Bilag A præsenterer vi resultatet af situationsanalysen. Vi viser, hvad der bestemmer velstanden, og vi dokumenterer, at der er to strategiske problemstillinger, som skal adresseres gabet i værdiskabelsen og den regionale ubalance. A.1. REGION SJÆLLAND STÅR GENNEMSNITLIGT PÅ VELSTANDEN Velstanden er grundlaget for velfærden. Det er i kraft af en høj velstand, at kommuner, regioner og staten kan opretholde et højt serviceniveau til gavn for borgere og virksomheder. Velstanden sikrer beskatningsgrundlaget. 4

5 Velstanden kan vi påvirke gennem erhvervspolitikken. Velstanden bestemmes af beskæftigelsen, værdiskabelsen, også kaldet produktiviteten, samt af pendlingen, jf. figur A1. Figur A.1 Region Sjællands velstandsniveau bestemmes af tre faktorer Beskæftigelse Værdiskabelse (produktiviteten) Erhvervsindkomst Velstand Pendling Kilde: Copenhagen Economics Erhvervspolitikken skal bidrage til at øge beskæftigelsen og værdiskabelsen, og derfor er disse to faktorer i fokus i situationsanalysen af Region Sjælland. Region Sjællands velstandsniveau, som vi måler ved erhvervsindkomsten pr. indbygger, ligger tæt på landsgennemsnittet, på niveau med Region Midtjylland og over niveauet i Region Nordjylland og Syddanmark. Kun Region Hovedstaden ligger markant over, jf. figur A.2. 5

6 Figur A.2 Region Sjællands velstandsniveau ligger tæt på landsgennemsnittet Erhvervsindkomst pr. indbygger, 2007 (pr. år i 1000 kr.) Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Danmark Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik I de seneste år har udviklingen i velstanden i hele landet være positiv, men dog har der været en mindre vækst i velstanden i Region Sjælland sammenlignet med de øvrige regioner, jf. figur A.3. Figur A.3 Væksten i velstanden har været lavere i Region Sjælland Erhvervsindkomst pr. indbygger, Indekseret 2004 = Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Danmark Sjælland Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik 6

7 Udviklingen viser, at Sjælland ikke helt har kunnet skabe det samme velstandsløft som de øvrige regioner. Bryder vi velstandsniveauet op og ser på, hvad der bestemmer niveauet, ser vi, at velstandsniveauet i regionen trækkes ned især af en lavere værdiskabelse, og af en lavere beskæftigelsesfrekvens, jf. figur A.4. Figur A.4 Velstand trækkes især ned af lavere værdiskabelse og op af pendling Afvigelse fra landsgns. i pct. 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Velstand -1,0% Befolkningens beskæftigelse -1,8% Pendling 6,7% Værdiskabelse i virksomheder -5,9% Summen giver forskellen mellem Region Sjællands velstand og gennemsnittet for hele Danmark i 2007 Note: Værdiskabelsen er et mål for værdien af arbejdskraftens produktion i erhvervslivet, også betegnet arbejdsværdiskabelse. Værdien opgøres som løn og selvstændiges overskud pr. årsværk. Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af specialkørsler fra Danmarks Statistik Det er sjællandske borgeres pendling til vellønnede jobs i Hovedstaden, som sikrer Region Sjælland et højt velstandsniveau på lige knap landsgennemsnittet. Region Sjællands eget erhvervsliv har, som situationen er i dag, sværere ved at opretholde samme værdiskabelse som erhvervslivet i andre regioner. Velstanden i regionen er ujævnt fordelt. I Lolland og Guldborgsund kommuner ligger velstandsniveauet 25 procent under landsgennemsnittet, mens det ligger op til 25 procent over landsgennemsnittet i Lejre, Greve og Solrød, jf. figur A.5. 7

8 Figur A.5 Stor geografisk spredning i velstandsniveauet i Region Sjælland Velstandsniveau, Indeks 100 = Landsgennemsnit Uden for Region Sjælland Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik Det er tydeligt, at regionens pendlingsgevinst især kommer de hovedstadsnære kommuner til gavn. Men det er også her, at beskæftigelsen og værdiskabelsen er højere. A.2. BESKÆFTIGELSEN TRÆKKER VELSTANDEN NED En lavere beskæftigelse gør Sjælland mindre velstående, og det rammer især yderområderne. Den aktuelle krise vil forstærke en geografisk skævhed. Også på længere sigt kan en ubalance på arbejdsmarkedet især komme til at ramme yderområderne, hvis der ikke gøres noget. Beskæftigelsesniveauet i Region Sjælland og Nordjylland ligger lavest blandt de fem regioner i Danmark. Beskæftigelsesfrekvensen er på 77 procent i Sjælland mod 79 procent i Midtjylland, jf. figur A.6. 8

9 Figur A.6 Beskæftigelsen i regionen ligger lavere og giver lavere velstand Beskæftigelsesfrekvens, % 79% 78,8% 78% 77% 77,1% 77,1% 76,7% 76,4% 77,4% 76% 75% 74% Midtjylland Hovedstaden Syddanmark Sjælland Nordjylland Danmark Note: Beskæftigelsesfrekvensen er andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år), som er i arbejde Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik Opgør vi beskæftigelsesfrekvensen på kommunalt niveau kommer der et markant billede frem. Der er en stor spredning mellem kommunerne, og der er et klart geografisk mønster i spredningen, idet yderområderne har den laveste beskæftigelsesfrekvens, jf. figur A.7. Figur A.7 Beskæftigelsesfrekvensen svinger og er markant lavere i yderområder Beskæftigelsesfrekvens, % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 83% 82% 80% 80% 80% 80% 80% 79% 79% 78% 77% 76% 74% 73% 72% 72% 66% 77% Region Sjælland Lolland Odsherred Guldborgsund Vordingborg Slagelse Kalundborg Næstved Holbæk Sorø Faxe Stevns Køge Ringsted Roskilde Greve Lejre Solrød Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik 9

10 I Lolland Kommune er beskæftigelsesfrekvensen nede på 66 procent mod 83 procent og 82 procent i Solrød og Lejre kommuner. I fem kommuner foruden Lolland er det Odsherred, Guldborgsund, Vordingborg, Slagelse kommuner - er beskæftigelsesfrekvensen under 75 procent. Alle kommuner ligger yderligt i regionen. A.3. DEN AKTUELLE KRISE PÅVIRKER LEDIGHEDEN I BESTEMTE KOMMUNER Den aktuelle krise påvirker ledigheden i alle regioner. Ledighedstallene frem mod august 2009 viser en ganske markant stigning i ledigheden det seneste år - stærkest i Region Nordjylland, jf. figur A.8. Figur A.8 Ledigheden har været stigende det seneste år i alle regioner 4,5 Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken 4 3,5 3 2,5 Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Midtjylland 2 Region Syddanmark 1,5 Region Sjælland M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M08 Note: De seneste ledighedstal er foreløbige opgørelser Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik, som er baseret på data fra a-kasserne I de seneste måneder, hvor ledighedstal har været tilgængelige, ser det ud som om ledighedskurven er knækket. Det gælder både for Danmark som helhed og for Region Sjælland, hvor ledighedstallet i juni, juli og august var lavere end i de øvrige regioner. Disse tal skal dog tages med forbehold, da tallene er foreløbige. Geografisk set er det Lolland, Sydsjælland og Odsherred, som rammes hårdest af den stigende ledighed, jf. figur A.9. 10

11 Figur A.9 Den stigende ledighed rammer hårdest på Lolland, Sydsjælland og Odsherred Ledighed august 2009 Uden for Region Sjælland 2,0-2,4 procent 2,5-2,9 procent 3,0-3,4 procent 3,5-3,9 procent 4,0-4,4 procent Note: De seneste ledighedstal er foreløbige opgørelser Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik Det er måske ikke overraskende bestemte grupper på arbejdsmarkedet, der rammes. Den slår hårdest igennem hos ufaglærte og faglærte i byggefagene og hos yngre mænd, jf. tabel A.1 og A.2. 11

12 Tabel A.1 Ledigheden rammer hårdest hos ufaglærte og faglærte, især i byggefagene Antal fuldtidsledige Ledighedsprocent August 2009 Ændring i ledighedsprocent fra august 2008 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 24 0,2 0,0 Lærere (DLF-A) 149 1,4 0,4 Socialpædagoger (SLA) 76 1,3 0,4 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 145 1,6 0,4 Akademikere (AAK) 123 1,7 0,5 Fag og Arbejde (FOA) 360 1,3 0,5 Magistre (MA) 110 2,7 0,6 Ingeniører (IAK) 112 1,6 0,8 Funktionærer og Servicefag 51 1,9 1,0 Selvstændige (DANA) 107 1,8 1,0 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 367 2,0 1,1 Stats- og Teleansatte (STA) 92 1,8 1,2 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 484 2,2 1,3 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,9 1,4 Ledere 319 2,3 1,7 Økonomer (CA) 83 2,9 1,7 Journalistik, Kommunikation og Sprog 71 4,6 1,9 Prosa og Merkonomer 43 2,4 1,9 Frie Funktionærer (FFA) 103 3,1 2,2 Business 149 3,7 2,3 Fødevareforbundet (NNF) 134 4,4 2,6 Kristelig a-kasse ,6 2,8 Danske Lønmodtagere (DLA) 445 4,0 2,8 El-faget 133 3,6 3,2 Teknikere 167 5,1 3,5 Metalarbejdere 567 4,5 3,5 Faglig Fælles a-kasse (3F) ,2 3,7 Byggefagenes a-kasse 160 5,5 4,3 Træ-Industri-Byg (TIB) 429 8,1 5,8 Ikke forsikrede Note: For fordeling på A-kasse er det i procent af antal forsikrede. De seneste ledighedstal er foreløbige opgørelser Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik Tabel A.2 Den øgede ledighed rammer yngre aldersgrupper og mænd Antal fuldtidsledige Ledighedsprocent august 2009 Ændring i ledighedsprocent fra august år ,9 1, år ,3 2, år ,1 1, år ,7 1, år ,6 1,5 60 år og derover 443 1,7 0,9 Mænd ,2 2 Kvinder ,5 1 Note: De seneste ledighedstal er foreløbige opgørelser Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik 12

13 Der er gode chancer for, at bygningen af Femern Bælt forbindelsen kan give beskæftigelsesmuligheder for de grupper af ledige, der er hårdest ramt af ledighed i den nuværende økonomiske krise. Især hvis der etableres en byggeplads på Lolland. Bygningen af forbindelsen forventes også at betyde en stor efterspørgsel efter personer med en teknisk uddannelse, fx elektrikere, svejsere, ingeniører osv. 1 I lyset af ledighedssituationen skal den lokale arbejdsmarkedspolitik spores ind på at formidle jobmuligheder i forbindelse med brobygningen og satse på efteruddannelse og omskoling for at imødekomme efterspørgslen efter teknisk uddannede. Således kan bygningen af Femern Bælt mindske effekten af krisen på blandt andet Lolland, mens de øvrige yderområder, der i forvejen har en lavere beskæftigelse, rammes hårdere af krisen og vil formentlig være ramt i en længere årrække. A.4. LANGSIGTET UBALANCE PÅ ARBEJDSMARKEDET VIL PRESSE VELSTANDEN YDERLIGERE En vurdering af efterspørgslen og udbuddet på arbejdsmarkedet frem mod 2018 viser, at der vil opstå en markant ubalance, hvis der ikke gøres noget. Det kan presse velstanden i Regionen Sjælland yderligere. Der bliver brug for markant færre ufaglærte, og også færre faglærte, i forhold til udbuddet. Sker der ikke noget for at begrænse udbuddet af denne type arbejdskraft, fx ved at give flere en videregående uddannelse, vil der være et overskud på ca ufaglærte og faglærte i 2018, jf. tabel A.3. 1 Niras konsulenterne (2009), Den faste forbindelse over Femern Bælt: Lollands handlemuligheder. 13

14 Tabel A.3 Arbejdsmarkedsbalancen i Region Sjælland i 2018 Overskud af udbudt arbejdskraft Branche Ufaglært Faglært Videregående Balance Mismatch Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst I alt Note: I fremskrivningen af balancesituationen på arbejdsmarkedet inddrager vi både forhold på udbuds- og efterspørgselssiden. På udbudssiden har vi taget højde for befolkningsudviklingen og ændringen i uddannelsesmønstrene. Erhvervsfrekvensen holdes konstant. På efterspørgselssiden har vi taget højde for ændringer i branchestrukturen som følge af både konjunktur- og strukturændringer og uddannelsessammensætning inden for branchen. Forudsætninger i øvrigt: 1. Der er taget højde for den nuværende finanskrise. Vi har anslået effekten af krisen 2. Der er ikke indbygget forudsætninger om specifikke regionale forhold, herunder bygningen af Femern Bælt forbindelsen. Antages Femern Bælt forbindelsen at skabe beskæftigelse til fx 5000 tusinde, primært faglærte og ufaglærte vil det reducere ubalancen i byggeperioden 3. Den anvendte metode tager ikke højde for arbejdsmarkedets fleksibilitet, hvor der erfaringsmæssigt sker en substitution mellem faggrupper, så fx manglen på uddannede i et vist omfang kan opvejes gennem faglig mobilitet hos ufaglærte Kilde: Copenhagen Economics beregninger på baggrund af data fra Statistikbanken.dk Overudbuddet af ufaglært og faglært arbejdskraft vil ikke blive væsentligt mindre af bygningen af Femern Bælt forbindelsen mellem 2012 og Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland har skønnet, at byggeprojektet kun vil skabe 700 arbejdspladser om året. Til gengæld stiger efterspørgslen efter beskæftigede med videregående uddannelser. Det gælder inden for industrien, hotel og restauration, forretningsservice og den offentlige sektor. Hvis der ikke uddannes flere med videregående uddannelser, vil der i hele regionen være et underskud på ca beskæftigede med videregående uddannelser. Samlet viser analysen, at der er en ubalance, fordi der er overudbud af ufaglært og faglært arbejdskraft og underudbud af arbejdskraft med videregående uddannelser. Samlet kan mismatchet opgøres til personer. Selv om ubalancen på arbejdsmarkedet frem mod 2018 også rammer Hovedstadsregionen og er endnu mere markant, hvis man ser Region Sjælland og Region Hovedstaden under et, har regionen en mulighed for at hente arbejdskraft i Hovedstaden eller holde på den arbejds- 14

15 kraft, som i dag pendler ind til Hovedstaden. 2 Som det fremgår af figur A.10 er ca. hver fjerde beskæftigede borger i Region Sjælland udpendler, primært til arbejdspladser i Region Hovedstaden. Omvendt pendler kun 3 procent af de beskæftigede fra Region Hovedstaden til job i Region Sjælland. Figur A.10 Mange flere udpendlere fra end indpendlere til Region Sjælland Regionens pendlingsstatus (i 1000) Borgere der bor og 319 arbejder i regionen Borgere i beskæftigelse Udpendlere Indpendlere 31 Arbejdspladser i Region Sjælland Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik A.5. GAB I VÆRDISKABELSEN I REGION SJÆLLAND En lavere værdiskabelse er den primære årsag til en lavere velstand i Region Sjælland. Den lavere værdiskabelse kan ikke forklares med en overvægt af bestemte brancher og erhverv i Region Sjælland. Derimod er værdiskabelsen lavere i sjællandske virksomheder inden for samme brancher. 3 Sammenlignet med de andre regioner ligger Region Sjælland, sammen med Region Nordjylland, på det laveste niveau og under landsgennemsnittet, jf. figur A Vi har lavet en tilsvarende analyse af arbejdsmarkedsbalancen som i tabel A.3. for Region Hovedstaden og Region Sjælland under et. Her er resultatet, at det samlede mismatch er på personer. 3 Som OECD for nylig har påpeget så er problemet med værdiskabelsen eller produktiviteten ved at være hele Danmarks erhvervslivs akilleshæl. En lavere værdiskabelse betyder lavere velstand og at Danmark rykker ned af rangstigen over de rigeste lande i verden. 15

16 Figur A.11 Erhvervslivet i regionen ligger under gennemsnittet på værdiskabelse Lønsum og selvstændiges overskud pr. årsværk, 2007 (pr. år i 1000 kr.) Hovedstaden Midtjylland Syddanmark Sjælland Nordjylland Danmark Note: Værdiskabelsen er et mål for værdien af arbejdskraftens produktion i erhvervslivet, også betegnet arbejdsværdiskabelse. Målet viser den værdi af produktion, der tilfalder arbejdskraften i området. Værdien opgøres som løn og selvstændiges overskud pr. årsværk. Der er tre fordele ved at måle på denne måde: Værdien er uafhængigt af, hvor megen kapital arbejdskraften har til rådighed, da kapitalen aflønnes særskilt på markedsvilkår og kan tilfalde personer i hele verden Arbejdskraftens værdiskabelse og lønnen kan ikke afvige systematisk fra hinanden Målet kan opgøres på kommuner og brancher Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af specialkørsler fra Danmarks Statistik Der er et klart geografisk mønster i, hvor i Region Sjælland værdiskabelsen er størst og mindst. I Lolland, Guldborgsund, Stevns og Odsherred kommuner er værdiskabelsen lavest. I kommuner tættest på hovedstaden er virksomhederne på niveau med eller lige under landsgennemsnittet. I Kalundborg er niveauet også lige under landsgennemsnittet, trukket op af en betydelig specialisering inden for farmaceutisk industri. Roskilde Kommune ligger over landsgennemsnittet, jf. figur A

17 Figur A.12 Stor spredning i værdiskabelsesniveauet i regionen Værdiskabelsesniveau i kommunens erhvervsliv Uden for Region Sjælland procent af landsgns procent af landsgns procent af landsgns procent af landsgns procent af landsgns. Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af specialkørsler fra Danmarks Statistik og kort fra Kort- og matrikelstyrelsen I kommunerne Vordingborg, Faxe, Næstved, Slagelse, Sorø og Holbæk ligger værdiskabelsen op til 10 procent under landsgennemsnittet. A.6. LAVERE VÆRDISKABELSE I DE ENKELTE ERHVERV Det er nærliggende at tro, at gabet i værdiskabelsen skyldes erhvervslivets sammensætning i Region Sjælland med en overvægt af mere lavproduktive håndværks-, bygge- og servicefag. Virkeligheden er imidlertid en anden. Gabet i værdiskabelsen i forhold til landsgennemsnittet skyldes i væsentligste grad en lavere værdiskabelse i de enkelte erhverv og i mindre grad erhvervslivets sammensætning i Region Sjælland, jf. figur A

18 Figur A.13 Gabet i værdiskabelse skyldes især lavere værdiskabelse i de enkelte erhverv 2% 1,1% 0% -2% -1,6% -4% -6% -8% -6,6% Gab til landsgennemsnittet i værdiskabelse Gab i værdiskabelse pga. erhvervslivets sammensætning -6,1% Gab i værdiskabelse pga. lavere værdiskabelse i de enkelte erhverv Gab i værdiskabelse pga. specialiseringseffekt Summen giver forskellen mellem Region Sjællands værdiskabelse og gennemsnittet for Danmark i 2007 Kilde: Copenhagen Economics Klyngedatabase, 2007 På de områder hvor regionen er specialiseret, er der et positivt, men mindre, bidrag til værdiskabelsen. Resultatet understreger, at udfordringen for Region Sjælland ligger i regionens virksomheder på tværs af brancher i langt de fleste erhverv. A.7. REGION SJÆLLANDS STATUS PÅ VÆKSTDRIVERNE Forklaringen på at Region Sjælland ligger efter på værdiskabelse skal søges i, at sjællandske virksomheder ikke har de samme ressourcer til at skabe højværdiprodukter og processer, der kan sikre højere indkomster og i sidste ende velstand. Vi har gennemført en benchmarkanalyse af, hvordan Region Sjælland står på centrale vækstdrivere for at belyse, om sjællandske virksomheder har de fornødne ressourcer til at kunne skabe øget værdi. Vækstdriverne er menneskelige ressourcer, innovation, forskning og udvikling samt iværksætteri. Det er de faktorer, som ifølge OECD har betydning for en regions konkurrenceevne. 4 Benchmarkanalysen er sammenfattet i tabel A.4. 4 Erhvervs- og Byggestyrelsen (2004), Den regionale konkurrenceevnemodel 18

19 Tabel A.4 Region Sjælland ligger på mellemste og laveste position på vækstdriverne Vækstdrivere Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Menneskelige ressourcer Innovation, forskning og udvikling Iværksætteri Note: Benchmarkingen er baseret på en indeksering af i alt 24 indikatorer fordelt på de tre vækstdrivere og deres tilhørende otte delområder. Indikatorerne er indekseret så bedste region får værdien 100 på indikatoren. Derefter er der taget et uvægtet gennemsnit af indikatorerne inden for delområdet. For at få en samlet værdi på vækstdriver-niveau er der taget et uvægtet gennemsnit over delområderne inden for vækstdriveren. Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra ebst.dk, Patent- og varemærkestyrelsen, Center for forskningsanalyse og særkørsler fra Danmarks Statistik Region Sjælland ligger på en mellemposition sammen med Region Midtjylland på menneskelige ressourcer. Region Syddanmark og Region Nordjylland liggere lavere, mens Hovedstaden ligger bedst. De menneskelige ressourcer omfatter i denne opgørelse indikatorer for kompetenceniveau i virksomhederne, kompetenceudvikling for ansatte og lederudvikling. På innovation og iværksætteri ligger Sjælland lavest i sammenligningen med de fire andre regioner. På innovation opgøres innovationsaktiviteter og omsætning fra innovation i virksomheder samt anvendelse af ny teknologi. På iværksætteri opgøres iværksætterniveauet, blandt andet opstartsrate, og iværksættervækst, herunder andel vækstiværksættere og overlevelsesrate. Benchmarkanalysen giver en indikation af, at der ikke er de samme ressourcer i sjællandske virksomheder til at skabe værdi. Mere grundlæggende er uddannelsesniveauet i sjællandske virksomheder lavt. Det er veldokumenteret, at uddannelsesniveauet har betydning for værdiskabelsen og i øvrigt for andre faktorer som eksport. 5 Uddannelsesniveauet i sjællandske virksomheder ligger lavest og væsentligt lavere end landsgennemsnittet, jf. figur A Munch, J. R. and J. R. Skaksen (2008), Human Capital and Wages in Exporting Firms 19

20 Figur A.14 Sjællandske virksomheder har et lavere uddannelsesniveau Uddannelsesniveau i den private sektor 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 18% 14% Region Hovedstaden 11% 13% 5% 6% Region Sjælland Region Syddanmark Lang videregående udd. 14% 12% 7% 6% Region Midtjylland Region Nordjylland Kort og mellemlang videregående udd. 15% 9% Hele landet Kilde: Copenhagen Economics på baggrund data fra Danmarks Statistik Samlet set har 16 procent af de beskæftigede i den private sektor i sjællandske virksomheder en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Landsgennemsnittet ligger på 24 procent godt trukket op af et væsentligt højere niveau i Region Hovedstaden. Men også i forhold til det gennemsnitlige uddannelsesniveau i virksomhederne i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark på 19 procent ligger Region Sjællands lavere. På kommunalt niveau ser man en tydelig sammenhæng mellem andelen af beskæftigede med videregående uddannelser og værdiskabelsen i de sjællandske kommuners erhvervsliv, jf. figur A

21 Figur A.15 Flere højtuddannede i beskæftigelse giver højere værdiskabelse Værdiskabelse i kommunens erhvervsliv, 2007 (i 1000 kr.) Greve Ringsted Faxe Lolland Stevns Odsherred Kalundborg Køge Lejre Solrød Næstved Slagelse Holbæk Sorø Vordingborg Guldborgsund Roskilde R² = 0, % 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Andel beskæftigede i kommunens erhvervsliv med en videregående uddannelse, 2007 Note: Andel beskæftigede med videregående uddannelse er opgjort november 2006 Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af specialkørsler fra Danmarks Statistik Jo større andelen af beskæftigede med en videregående uddannelse er, jo højere er værdiskabelsen i erhvervslivet i kommunerne. Vores beregninger viser, at 1 procentpoint højere andel af beskæftigede med en videregående uddannelse giver ca kr. mere i gennemsnitlig værdiskabelse. Et højere uddannelsesniveau er en fundamental parameter for at øge regionens værdiskabelse. Derfor er det vores anbefaling, at et løft i uddannelsesniveauet i sjællandske virksomheder skal indgå som en af de markante indsatser, som Vækstforum skal prioritere. Som et led i en indsats for at øge antallet af højtuddannede i sjællandske virksomheder, må Vækstforum med sine partnere i uddannelsessektoren, på arbejdsmarkedsområdet og i erhvervsorganisationerne også arbejde målrettet for at øge uddannelsesniveauet generelt. 21

22 Bilag B ERHVERVSLIVET I REGION SJÆLLAND Region Sjælland har et erhvervsliv med en stor andel af lokale erhverv og en mindre andel af globale erhverv sammenlignet med andre regioner i Danmark. De globale erhverv er imidlertid vigtige i en ny strategi for Region Sjælland. De globale erhverv består af virksomheder, der orienterer sig og konkurrerer internationalt, og de har typisk en høj værdiskabelse. Desuden er det dem, som trækker væksten. Går det godt for de globale erhverv, så stiger velstanden, og det giver vækst i de lokale erhverv. De globale erhverv er klart koncentrerede i hovedstadsnære kommuner, men der er vigtige undtagelser, hvis man ser på specialiseringen på kommunalt niveau: her dukker flere specialiseringer op. Det viser, at de globale erhverv i Sjælland har en vis regional spredning. Regionen kan bygge en del af strategien på de globale erhverv, som i forvejen er markante i regionen, og som har en høj værdiskabelse. Det er blandt andet farma, medico og cleantech. Det er ikke erhverv, hvor Region Sjælland har en styrkeposition for sig selv, men det er erhverv, som er en del af større klyngedannelse på tværs af regionsgrænsen til Hovedstaden og til dels Sydsverige. Herudover har regionen en overvægt af globale erhverv, som er typiske underleverandørerhverv, og som kan stå over for særskilte udfordringer og være sårbare over for en skærpet international konkurrence og stærkere klyngedannelser andre steder. Vi beskriver i det følgende erhvervslivets sammensætning og erhvervenes betydning og værdiskabelse både på regionalt og kommunalt niveau. B.1. GLOBALE OG LOKALE ERHVERV I REGION SJÆLLAND Region Sjælland har en lavere andel af globale erhverv end andre regioner. De globale erhverv er erhverv, som generelt lokaliserer sig i klynger. Derfor betegner vi dem også klyngeerhverv. De konkurrerer internationalt og er mere innovative og værdiskabende. I princippet kan globale erhverv lokalisere sig, hvor det skal være, og der er derfor fokus på at skabe attraktive rammer for og tiltrække disse erhverv. Det forholder sig anderledes med de lokale erhverv. De servicerer et lokalt område og lokaliserer sig, hvor købekraften og markedet er. De lokale erhverv dækker over bl.a. håndværkere, detailhandel og offentlige arbejdspladser. De lokale erhverv vokser med de globale erhverv, mens det omvendte ikke er tilfældet. Også naturressourceerhvervene som landbrug og fiskeri er bundet geografisk, og de lokaliserer sig, hvor råstofferne findes. I boks B.1 har vi uddybet, hvorledes klyngeerhverv er defineret. 22

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere