SELSKABSMEDDELELSE NR april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSMEDDELELSE NR. 186 29. april 2014"

Transkript

1 Hovedkvarter: Stationsparken Glostrup Danmark Telefon: (+45) Bank: Danske Bank CVR nr: SELSKABSMEDDELELSE NR april 2014 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling I forbindelse med Comendo A/S ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kære Comendo aktionærer På bestyrelsens og direktionens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her til Comendo s ordinære generalforsamling. Utilfredsstillende resultat for 2013 dog med positive tendenser i fjerde kvartal. Positive forventninger til Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør DKKt i 2013 mod DKKt i Resultatet er i overensstemmelse med det i delårsrapporten for tredje kvartal forventede resultat. Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) i fjerde kvartal 2013 udgjorde DKKt mod DKKt 324 i Hovedpunkter for regnskabsåret 2013 Omsætningen udgør DKKt i 2013 mod DKKt i Årets resultat af fortsættende aktiviteter udgør DKKt i 2013 mod DKKt -588 i Årets resultat af fortsættende aktiviteter er negativt påvirket af nedskrivning af Comendos skatteaktiv med DKKt samt negativt påvirket af særlige poster med DKKt vedrører omstrukturering af koncernstrukturen og processen vedrørende søgning efter ekstern equity partner. Derudover har der været afholdt ekstraordinære omkostninger i niveauet DKKt 761 til leje af Interim CFO hos KPMG Net Source som følge af, at den tidligere CFO Christian Laustrup fratrådte. Aktiviteterne i datterselskabet Comendo FZ LLC i Dubai blev nedlukket i fjerde kvartal 2013, og er derfor præsenteret under ophørte aktiviteter. Årets resultat i Dubai udgør DKKt Den nuværende bestyrelse og direktion har ikke kunnet finde det forretningsmæssige grundlag for at drive eget datterselskab i Dubai. Dubai etableringen har medførte betydelige tab, men blødningen blev stoppet med afviklingen i fjerde kvartal Dubai etableringen har været et dyrt kapitel i Comendos historie. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at Dubai nu er fortid og noterer, at der efter afviklingen er frigivet ledelsesressourcer til fokusering på lønsomme forretningsområder. Earn out vedrørende salget af Comendo Network, samt udskudt betaling vedrørende aktiviteterne i Comendo Telecom er modtaget i overensstemmelse med indgåede aftaler. Pr. 31. december 2013 udestår DKKt , der forfalder til betaling i foråret Den samlede betaling for Comendo Network vil være DKKt Hovedkontoret er flyttet til nye mindre lokaler med en årlig besparelse på ca. DKKt Udbetalt udbytte i 2013 udgør i alt DKKt svarende til DKK 0,40 pr. aktie á nominelt DKK 1,00. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales DKK 0,10 pr. aktie i udbytte, svarende til DKKt Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag, vil der samlet indenfor de seneste 12 måneder være udbetalt DKK 0,50 i udbytte pr. aktie svarende til DKKt

2 Succesfuld lancering af sikkerhedsløsningen DPI til virksomheders korrespondance med virk.dk. Ny strategi Comendo har i december præsenteret en ny treårig strategi indeholdende tre fokuserede forretningsområder inden for it-sikkerhed. Producent af cloudbaseret it-sikkerhed - Comendo startede udviklingen af cloudbaseret sikkerhed tilbage i 2002 og har i dag opnået en markant markedsandel i Danmark. Det er bestyrelsens vurdering, at der ligger et væsentligt uudnyttet potentiale i koncernens løsninger. Det er ambitionen at styrke udviklingen af it-sikkerhedsprodukter ved udvikling af nye løsninger, der blandt andet følger op på de succesfulde "Sikkermail for Virk.dk løsninger, som blev lanceret i efteråret Forretningsenheden vil fremover udbyde sine produkter og services via internationale distributører af it-sikkerhedsløsninger. It-sikkerhedsdistributør med fokus på Norden og udvalgte markeder i EU - Comendo har over årene opbygget en betydelig partnerkanal. Via denne organisation sælger koncernen både sine egne itsikkerhedsprodukter, men også en række komplimenterende sikkerhedsløsninger fra anerkendte producenter, som selskabet har stærke samarbejdsaftaler med. Det er ambitionen at styrke positionen via en fokusering, samt yderligere udvikling og specialisering indenfor salg & rådgivning til it-sikkerhedsmarkedet. Konsulentvirksomhed specialiseret inden for it-sikkerhed - Comendo oplever en stigende efterspørgsel efter rådgivning, implementering og drift af cloudbaserede it-sikkerhedsløsninger. Det er ambitionen at styrke rådgivning og driftsressourcer med primær fokus på nye og eksisterende kunder i Danmark. Styrket ledelse og organisation Ansættelse af CEO Som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr. 173, tiltrådte Troels Lind som konstitueret CEO i august I december 2013 indgik selskabet aftale med Troels Lind om tiltrædelse som CEO. Troels Lind har arbejdet med udvikling af nye forretningsmuligheder indenfor it-sikkerhed igennem de sidste 12 år, heraf de sidste 6 år indenfor cloudbaseret it-sikkerhed, som Business Director for Comendo Security A/S. Troels Lind har indgående kendskab til teknologi, markedet og til Comendo, samtidigt med han har udvist en stærk kapacitet for at kunne omsætte strategi til handling, hvilket bestyrelsen ser som en stor fordel. Ansættelse af Finance Director Den 1. februar 2014 tiltrådte Thomas Bøgelund stillingen som Finance Director hos Comendo. Thomas Bøgelund kommer fra en stilling som Group Financial Controller hos Falck Danmark A/S. Thomas Bøgelund er uddannet Cand. merc. Aud., HD(R) og har flere års erfaring fra revisionsbranchen via tidligere ansættelse hos KPMG. Ansættelse af Director for internationale markeder I forbindelse med ønsket om at udvide og udvikle salget indenfor Norden og EU, har selskabet ansat Jonny Sørensen i en nyoprettet stilling som Director for internationale markeder. Jonny Sørensen er en meget erfaren profil i det internationale it-sikkerhedsmarked, med en baggrund som blandt andet Head of xsp Business Development International Markets hos Trend Micro. Ansættelse af Technical Director Selskabet ser et stærkt potentiale i at øge udviklingen af egne cloudbaserede it-sikkerhedsløsninger. I forbindelse med en fokusering som producent, har selskabet ansat Carsten Eliot Nielsen som leder af dette område, i stillingen som Technical Director. Carsten Eliot Nielsen har mere end 15 års erfaring indenfor ledelse af systemudvikling og har tidligere været ansat som blandt andet CTO i Excitor. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Omstrukturering af forretningsområdet i Norge Da selskabet ønsker at udvide sit fokus på Norden og udvalgte markeder i EU, er det besluttet at

3 sammenlægge de norske aktiviteter med den nye enhed for internationale markeder. Den nye forretningsenhed har sit udgangspunkt i Comendos hovedkontor i Glostrup. Forventninger til Comendos resultat for 2014 For regnskabsåret 2014 forventer Comendo, at resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) ligger i niveauet DKKt til Forventninger til fremtiden, herunder forventninger til indtjening og øvrige finansielle resultater, er i sagens natur usikre og forbundet med risici og usikkerheder, der ligger udenfor Comendos kontrol. Sådanne usikkerheder er blandt andet usikkerhed om efterspørgsel, priser og konkurrenceforhold m.v. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Markedskonsolidering Når vi skuer ud over det internationale marked for it-sikkerhed ser vi et marked med en stigende efterspørgsel efter specialiserede producenter og udbydere af cloudbaseret it-sikkerhed. I dette marked er fokusering og kompetence på ekspertniveau som udbyder en absolut nødvendighed. Ressourcerne til dette tilfører et stigende antal udbydere ved opkøb og/eller fusioner af konkurrenter i branchen. Endvidere ser vi en trend hvor markedskonsolideringen blandt virksomheder som udbyder cloudløsninger er stigende. Bestyrelsen forholder sig løbende til de markedsmuligheder der måtte opstå og arbejder til stadighed for løsninger der styrker vores erklærede ambitioner om en markant markedsposition hvor hele Comendos organisation konstant er med til at skabe signifikant værdi for vores kunder. Comendo er anerkendt og har en stærk markedsposition indenfor sikkerhed i Danmark. Det er bestyrelsens og direktionens overbevisning, at der er stor værdi og styrke i selskabets ekspertviden, organisation, brand, egne cloudløsninger og den loyale kundeportefølje på mere end kunder, opbygget igennem selskabets historie og nylige fokusering. Comendo har som it-sikkerhedsproducent en række unikke egenudviklede teknologier, derunder en stærk og stabil cloudplatform, som solidt fundament til selskabets kommende lanceringer af nye produkter og løsninger. Selskabets partnere har udvist stærk entusiasme for at udbyde kommende løsninger til såvel eksisterende som nye markeder Processen Det er nu godt 8 måneder siden, at det blev klart for et flertal af aktionærerne, at der skulle et markant ledelsesskift til i Comendo, for at sikre virksomhedens potentiale. Et flertal af aktionærerne var af den overbevisning, at bestyrelsen skulle bestå af medlemmer som, ud over at være kvalificeret fagligt, selv havde en væsentlig aktionærmæssig interesse i at skabe resultater til virksomheden. Dette ud fra den betragtning at hvis bestyrelsen gik målrettet efter at skabe kursværdi, så ville det også gavne alle øvrige aktionærer, ligesom et styrket Comendo i høj grad også ville være til fordel for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Den nye bestyrelse besluttede sig for følgende principper: Vi ville sætte det rigtige hold af branche-stærke ledere med passion indenfor vores fagområde Cloud Messaging Security Vi ville gå analytisk og fokuseret til opgaven. Forholde os nøgternt til fakta og med handlekraft sikre at selskabet fremover altid baserer sine tiltag og beslutninger på et solidt informations- og datagrundlag, hvor der altid vises omhu for at drive indsigt i disse. Ikke rentable forretningsenheder og ikke kvalificerede ledere skulle alene være en del af selskabets fortid. Vi ville fra CEO og ned satse på passionerede specialister indenfor vores branche og lade generalister arbejde et andet sted end i Comendo. Organisationen skulle rendyrke den logiske opdeling i komplementerende specialer og hver enhed skulle have tid og midler til at få lagt en grundig gennemarbejdet strategi og handlingsplan til efterfølgende fokuseret eksekvering.

4 Vores rendyrkede kundefokus skulle være virksomheder i Norden og med et særligt fokus på internationalt agerende nordiske virksomheder. Udvikling af selskabets kompetencer og rettigheder (IPR) til fordel for vores kunder og aktionærer på både kort og lang sigt. Vi har slavisk fulgt vores strategi og det er bestyrelsens helt klare opfattelse at det er et markant styrket og langt mere fokuseret Comendo vi står med nu end for et år siden. Det er med stor tilfredshed at bestyrelsen i den forbindelse kan takke vores CEO, Troels Lind for et meget tæt og rigtig stærkt samarbejde i hele forløbet. Bestyrelsen vil også gerne rette en særlig tak til hele Comendos organisation for en bemærkelsesværdig indsats, stor åbenhed og parathed til forandring i en periode hvor det har været særligt vigtigt at stå sammen. Comendo vil endvidere gerne takke alle eksterne interessenter i form af kunder og samarbejdspartnere for deres opbakning og entusiasme omkring selskabets fremtidige udvikling og nye markeder. Bestyrelsen er helt opmærksom på, at processen set udefra har set voldsom ud. Indefra set har det været udramatisk, åbenlyst nødvendig og motiverende at mærke glæden ved at samarbejde om klare fælles mål, som man selv er med til at definere og lægge planen for at opnå. Med disse ord vil jeg afrunde bestyrelsens beretning og åbne for eventuelle spørgsmål til bestyrelse og direktion. Glostrup, den 29. april 2014 Bestyrelsen

5 Om Comendo Comendo tilbyder it-sikkerhed som en tjeneste i skyen samt hosting og backup. Aktiviteter sælges primært i Norden og hovedkontoret er beliggende i Glostrup. Comendo er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen (symbol: COM). For yderligere oplysninger, se venligst It-sikkerhed som en tjeneste i skyen Vi er pionerer inden for udviklingen af Cloud Security Services. Siden 2002 har vi udviklet markedsledende sikkerhedsløsninger til virksomheder og varetager i dag beskyttelse af virksomheders mod virus og spam, arkivering, kryptering og sikring af tilgængelighed. Vi er blandt de største leverandører af bl.a. cloudbaserede sikkerhedsløsninger til det nordiske marked, hvor vi leverer til mere end 40% af danske virksomheder, der benytter cloudbaserede sikkerhed. Vi udvikler, overvåger og rådgiver indenfor it-sikkerhed og Comendo Security teknologi findes i en række cloudbaserede sikkerhedsløsninger på markedet i dag. Infrastruktur i topklasse Med egne sikre datacentre, drift og udvikling samt via vores samarbejde med Cisco og Trend Micro kan vi i dag tilbyde vores kunder totale løsninger indenfor it-sikkerhed som en tjeneste i skyen. Vi er bevidste om at support og teknisk kompetence er en afgørende faktor for at sikre virksomhedens it-sikkerhed som en tjeneste i skyen. Kun det bedste udstyr er godt nok Vores infrastruktur er baseret på software og hardware for en række ledende leverandører på markedet, heriblandt (IBM, HP, DELL, Cisco og Equallogic). Yderligere oplysninger: Troels Lind CEO, Comendo A/S Telefon Se også: Som pionerer inden for cloudbaseret it-sikkerhed, fokuserer vi på at udvikle og tilbyde en stadigt større del af virksomhedens it-sikkerhed som en tjeneste i skyen.

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip 1 Årsrapport 2011/12 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING

Læs mere

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Koncern. Flügger. Årsrapport 2014/15

Koncern. Flügger. Årsrapport 2014/15 Koncern Flügger Årsrapport 2014/15 2 Flügger Koncern, Årsrapport 2014/15 Koncern årsrapport For at gøre årsrapporten mere overskuelig har vi valgt at publicere en årsrapport, som alene indeholder koncerntallene

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere