BOXER SMARTBOX. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOXER SMARTBOX. Brugermanual"

Transkript

1 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual

2 INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige funktioner i din Smartbox. Softwaren i Boxer Smartbox bliver løbende opdateret. Sørg altid for at foretage opdateringerne, så du får mest muligt ud af din Smartbox. Opdateringerne kan betyde, at informationen, som du læser i denne manual, er ændret. PÅMINDELSER KANALLISTER SØGEFUNKTIONER TEKST-TV INDSTILLINGER FEJLFINDING

3 FJERNBETJENING OPT OK GUIDE MENU TV INFO BACK SÅDAN INDSÆTTER DU BATTERIET Åbn dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen, og isæt et AAA-batteri. Sørg for at batteriet vender korrekt i forhold til anvisningen på fjernbetjeningen. FJERNBETJENING 1 Tænd/sluk Smartboxen. 2 Går til hovedmenuen. 3 Her kan du få hjælp. F.eks. kan du få information om den side/funktion, du ser på skærmen. 4 Med kan du navigere i menuerne, og med OK bekræfter du dit valg. 5 Skift undertekster og lyd, hvis der findes alternativer. 6 Åbner tv-guiden. 7 Her skifter du kanaler ved at trykke op og ned i kanallisten. 8 Med mute-knappen kan du slå lyden til og fra. 9 Søg efter titler i tv-guiden. 10 Her finder du en liste over de seneste påmindelser. 11 Går tilbage til tv-billedet. 12 Information om programmet, du ser nu, og om det efterfølgende program. 13 Her kommer du tilbage til den forrige visning. Du kan også bladre igennem de tv-kanaler, du senest har anvendt. 14 Her kan du skrue op og ned for lyden. 15 Går til hovedmenuen. 16 Taltasterne kan bruges til at skifte mellem kanaler. De kan også bruges til at skrive tekst i søgefelter eller ved indtastning af koder. 17 Tekst-tv. 3

4 PRODUKT 2 FORSIDE 1 Smartboxens statusindikator (rød = slukket / grøn = tændt). 2 Indgang til eksternt IR-øje Din Boxer Smartbox kan både placeres på dit tv-møbel eller fastgøres til væggen. Smartboxen skal helst have en fritstående placering, således at boksen nemt kan modtage signalet fra fjernbetjeningen. Hvis du har problemer med at finde en fritstående placering til Smartboxen, kan du tilslutte et eksternt IR-øje på siden af boksen. 5 1 Du forbinder det eksterne IR-øje til Smartboxen og placerer selve øjet, hvor det nemt kan modtage signalet fra din fjernbetjening. BAGSIDE 3 Antenneindgang 4 HDMI digital video/audio-indgang 5 Netværksindgang 6 USB-port 7 Digital audioindgang (S/PDIF) 8 L/R audio, mini-jack 9 Strømindgang

5 INSTALLATION Foretag en kanalsøgning for at indstille dine tvkanaler, følg instruktionerne nedenfor: 1. Tænd for tv et (med tv ets fjernbetjening). 2. Tryk på knappen på Smartboxens fjernbetjening for at tænde for Smartboxen. 3. En velkomst fra Boxer vises. Læs meddelelsen og tryk på OK. 5. Vælg land med knapperne. Tryk på OK for at vælge. 4. Vælg sprog med knapperne. Tryk på OK for at vælge. 6. Indsæt Boxer-kortet på Smartboxens underside med guldchippen vendt indad mod boksen. Indsætter du Boxer-kortet forkert, vil der vises en fejlmeddelelse på tv-skærmen. 5

6 INSTALLATION FORTSAT 7. Smartboxen kan tilsluttes internettet enten med et netværkskabel eller via WIFI. For tilslutning af WIFI, vælg dit netværk og indtast en eventuel adgangskode. Vælg Tilslut og tryk på OK for at bekræfte. Hvis du har tilsluttet internet via et netværkskabel, skal du blot vælge Næste og trykke på OK. 8. Vælg om du vil tilslutte 5 volts strømforsyning til din antenne via antennekablet. Brug til at navigere med og tryk på OK for at vælge. 10. Når installationsguiden er færdig, vises en meddelelse med dine indstillinger. Tryk på OK. Smartboxen er nu klar til brug. Du behøver ikke at tilslutte din Smartbox til internettet. Men ønsker du en mere detaljeret programguide anbefales det Kanalsøgningen starter. Når søgningen er gennemført vises information om, hvor mange kanaler der blev fundet. Dine kanaler er nu fundet og du er klar til at gå videre. Vælg Næste og tryk på OK.

7 ANVENDELSE VÆLG TV-KANAL For at vælge en kanal, brug P på fjernbetjeningen eller tryk på talknapperne. PROGRAMINFORMATION Hver gang du skifter kanal, vises et programinformationsvindue på skærmen. Hvis du trykker på INFO, kan du også se programinformationen, mens du ser et program. Så får du information om programmet, som vises lige nu samt de programmer, der bliver sendt to timer frem. Brug piletasterne til at bladre gennem programinformationen og tryk på TV for at lukke vinduet. DETALJERET PROGRAMINFORMATION Vil du læse mere om et program, så tryk på gange, mens du ser programmet. Du kan navigere i informationssiderne med. Der er mange forskellige muligheder i informationssiderne. INFO to Brug knapperne til at vælge et program, og tryk på OK for at bekræfte. For at lukke programinformationsvinduet og vende tilbage til det program, du ser, tryk på INFO. for at bekræfte. Vælg det ønskede sprog, og tryk på INFO for at forlade siden. Vær opmærksom på, at du ikke kan vælge alle sprog. SÅDAN BRUGER DU KANALLISTEN Du kan få en kanalliste frem der viser alle kanaler og aktuelle programmer, samtidig med at du ser tv. Tryk på OK og brug og til at bladre op og ned i kanallisten. Når du vil vælge en kanal, markerer du den og trykker på OK. OBS! Som standard vises samtlige kanaler på listen, men hvis du vil, kan du lave din egen favoritliste med eksempelvis de kanaler, du helst vil se eller en liste kun med børnekanaler. Se mere på side 10 under Kanalliste. INDSTILLING AF LYDSTYRKE Volumen Du kan justere lydstyrken med fjernbetjeningen. For at øge lydstyrken, tryk på, for at sænke lydstyrken, tryk på. Afbryd lyden Hvis du vil slå lyden fra tv et, tryk på. Tryk på knappen igen for at slå lyden til. 7 I den detaljerede programinformation kan du også ændre sproget på underteksterne. Når du er i Informationsmenuen, tryk på for at gå til menulinjen. Tryk derefter på, vælg lyd/undertekst, og tryk på OK

8 TV-GUIDE I Tv-guiden kan du se, hvilke programmer der vises på alle de kanaler, som du har fra Boxer. Indholdet i Tv-guiden afhænger af informationen fra kanaldistributørerne og Boxer har derfor ikke mulig - hed for at påvirke indholdet. Har du oprettet din egen favoritliste, ser du kun kanalerne i den aktiverede kanalliste. Se mere om favoritlister på side 10. For at gå til Tv-guiden, tryk på GUIDE. For at gøre det nemmere at finde rundt i Tv-guiden er det aktuelle tidspunkt markeret med en lodret linje. FUNKTIONER Nedenfor kan du se, hvordan du kan bruge de forskellige funktioner. for at vælge kanal og tryk OK for at gå til den valgte kanal. INFO for at se mere information om et program. for at søge efter et bestemt program. for at gå til næste dag. TV for at afslutte Tv-guiden og vende tilbage til tv-tilstand. 8

9 PÅMINDELSER Hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af et kommende program, kan du tilføje en påmindelse. Så får du en meddelelse på skærmen, når programmet starter. For at tilføje en påmindelse skal du først markere programmet (i programinformationsvinduet, Tv-guiden eller søgefunktionen) og trykke på INFO. Så får du et vindue op med detaljeret information. Vælg Aktiver påmindelse med knapperne og tryk på OK. Tryk på OK for at bekræfte. Når en påmindelse er tilføjet vises symbolet. Hvis du vil fjerne en påmindelse, gentager du den samme proces, men vælg i stedet Fjern påmindelse. 9

10 KANALLISTER Hvis du trykker på OK, når du ser et program, får du en kanalliste frem. Smartboxen er automatisk indstillet til at vise alle kanaler på listen, men hvis du vil, kan du oprette op til tre lister med dine egne favoritkanaler. Eksempelvis kan du have en kanalliste kun med børnekanaler. For at vælge den kanalliste, som skal være aktiv, gå ind under Menu, Kanaler, Personlig kanalliste, find den liste du vil have som aktiv, og tryk på OK. REDIGER OG OPRET FAVORITLISTER For at redigere en favoritliste, marker listen og tryk på OK. Når du er inde i listen, tilføjer du en kanal ved at markere kanalen og trykke på OK. Et hjerte vises derefter til højre for kanalen. For at fjerne en kanal fra favoritlisten, markerer du kanalen og trykker på OK, så forsvinder hjertet igen. Når du er færdig med favoritlisten, marker Udført og tryk på OK for at bekræfte dit valg. Hvis du vil, kan du også ændre kanalernes rækkefølge. Vælg Sortering og følg vejledningen på skærmen. ANDRE MULIGHEDER MED FAVORITLISTEN Vælg alle: Vælg alle kanaler. Vælg ingen: Fravælg alle kanaler i favoritlisten. Omdøb: Omdøb et navn på favoritlisten. 10

11 SØGEFUNKTIONER For at starte en søgning, tryk på på fjernbetjeningen. Skriv mindst tre tegn og tryk derefter på Søg. Smartboxen søger herefter på dit søgeord i tv-guiden. Resultatet vises på skærmen. Du skriver ved at bruge tastaturet på skærmen: Marker et tegn ad gangen med knapperne og tryk på OK for at vælge tegnet. Tip: Du kan også skrive ved at bruge taltasterne på fjernbetjeningen. 11

12 TEKST-TV Tryk på TEXT for at vise den tekst-tv-side, som hører til den kanal, du ser (Tekst-tv sendes ikke på alle kanaler). Hvis du vil gøre tekst-tv-siden gennemsigtig, så det aktuelle program vises i baggrunden, tryk på TEXT igen. For at navigere på siderne, brug talknapperne eller P på fjernbetjeningen. For andre tekst-tv-funktioner, brug de farvede knapper på fjernbetjeningen. For at afslutte tekst-tv og vende tilbage til tv-programmet, tryk på TV. 12

13 INDSTILLINGER For at gå til indstillingerne, tryk på MENU og vælg derefter Indstillinger. Brug knapperne til at bladre gennem indstillingerne og ændre dem. Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne og på BACK for at afslutte. SPROGINDSTILLINGER I feltet Menusprog kan du ændre sprogindstillingerne for menuerne. Vælg det ønskede sprog med knapperne og. Vælg lydsprog i felterne Primært og Sekundært lydsprog. Vær opmærksom på, at alle programmer ikke har alle sprog til rådighed. LYD- OG BILLEDINDSTILLINGER I menuen Lyd/Billede kan du vælge de lyd- og billedindstillinger, som passer til dit tv og lydanlæg. Brug knapperne og til at navigere mellem indstillingerne. Billedopløsning: Auto (anbefales), 576p, 720p, 1080i og 1080p. Vælg den ønskede opløsning med knapperne og. Billedformat: 16:9 eller 4:3. Vælg det ønskede format med knapperne og. Lydformat: Stereo eller 5.1 surroundlyd. Vælg det ønskede format med knapperne og. HDMI synkronisering: Til eller Fra. Vælg den ønskede indstilling med knapperne og. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på Indstil synkronisering. 13

14 INDSTILLINGER FORTSAT KANALINDSTILLINGER I menuen Kanaler kan du oprette en liste med dine favoritkanaler og foretage en kanalsøgning. Der findes to måder, du kan foretage en kanalsøgning: en automatisk og en manuel. Automatisk kanalsøgning Vælg Søg med knapperne og og tryk på OK. Bekræft søgningen ved at trykke på OK. Smartboxen søger efter nye kanaler og viser, hvor mange kanaler, der blev fundet. Når søgningen er færdig, tryk på OK for at gemme de nye kanaler. Manuel kanalsøgning Vælg den ønskede indstilling i feltet Manuel kanalsøgning. Vælg Søg med knapperne og og tryk på OK. Smartboxen søger efter nye kanaler og viser, hvor mange kanaler, der blev fundet. Når søgningen er færdig, tryk på OK for at gemme de nye kanaler. 14

15 INDSTILLINGER FORTSAT SIKKERHEDSINDSTILLINGER I menuen Sikkerhed kan du indstille en forældrelås på din Smartbox, så børn og unge ikke får adgang til programmer, der er uegnet for dem. Forældrekode Første gang du åbner denne menu, bliver du bedt om at indtaste en forældrekode. Indtast koden og skriv den ned til fremtidig brug. Du kan ændre forældrekoden ved at trykke på Skift forældrekode. Indtast den aktuelle forældrekode og derefter den nye forældrekode. Bekræft ved at indtaste den nye forældrekode en gang til. Indstil en aldersgrænse Her vælger du, hvilken aldersgrænse du vil have, for at programmer kræver forældrekode. Skift indstillingen ved at vælge den ønskede aldersgrænse: 7+: Låser Smartboxen for programmer med en aldersgrænse på 7 år. 11+: Låser Smartboxen for programmer med en aldersgrænse på 11 år. 15+: Låser Smartboxen for programmer med en aldersgrænse på 15 år. 18+: Låser Smartboxen for programmer med en aldersgrænse på 18 år. Fra: Deaktiver forældrelåsen. Alle programmer kan ses, uden at du behøver indtaste forældrekoden, uanset hvilken aldersgrænse programmet har. Nulstil forældrekode For at nulstille en forældrekode, indtast koden

16 INDSTILLINGER FORTSAT AVANCERET System Her finder du information om Smartboxen og dens software. Informationen i denne menu kan være nødvendig, når du har kontakt med Boxers kundeservice. Søg efter opdateringer I denne menu kan du søge efter tilgængelige opdateringer til Smartboxen. Tryk på knappen Søg efter opdatering. Hvis der findes en opdatering, følg vejledningen på skærmen. Hvis der ikke findes en opdatering, kan du gentage søgningen ved at trykke på Forsøg igen. Tryk på Annuller for at vende tilbage til den foregående menu. Fabriksindstilling I denne menu kan du nulstille Smartboxen til fabriksindstillingerne. Tryk på knappen Fabriksindstilling og følg vejledningen på skærmen. OBS: Vær opmærksom på at dine indstillinger, du har gemt på Smartboxen, slettes. Netværk I denne menu kan du se, hvilke netværk der er tilgængelige. Smartboxen kan forbindes til internettet med et netværkskabel eller via WIFI. For at søge efter tilgængelige netværk, tryk på knappen Tilslut WIFI. Vælg derefter det ønskede netværk og følg vejledningen på skærmen. For at opdatere den aktuelle internetforbindelse, tryk på knappen Automatisk fornyelse. Med knappen Test internetforbindelse kan du teste kvaliteten af forbindelsen. Manuelle indstillinger Hvis du er sikker på, at du har de rigtige informationer, kan du foretage WIFI-indstillingerne manuelt. Marker et felt med, tryk på OK og indstil værdien med taltasterne på fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte. Du behøver følgende informationer: IPv4- adresse, Subnet, Standard Gateway, DNS1 og DNS2. Strøm Når funktionen Auto Standby er aktiveret, går Smartboxen i strømsparetilstand efter en vis tid. Du kan vælge 4 timer, 8 timer eller Fra. Hvis du har en aktiv antenne, skal du forsyne den med strøm enten via smartboxen eller via en ekstern strømforsyning. For at benytte strømforsyning via Smartboxen skal du aktivere funktionen 5 V antennestrømforsyning ved at vælge Til. Hurtigstart Vælg Til for hurtigere opstart af Smartboxen. Bemærk, at denne indstilling påvirker Smartboxens energiforbrug og kan gøre den varm. 16

17 FEJLFINDING PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Billedforstyrrelser Enkelte tv-kanaler forsvinder Betalingskanalerne forsvinder (ikke DRs kanaler) Signalet til din Smartbox er ikke stærkt nok. Det kan være nødvendigt at gennemgå dit antenneudstyr. 1. Du skal foretage en ny kanalsøgning eller geninstallere Smartboxen. 2. Du har aktiveret en kanalliste, som ikke indeholder alle kanaler. Boxer-kortet er ikke korrekt opdateret. Hvis du har stueantenne, kan du prøve at flytte den eller ændre dens retning. Hvis du har tagantenne og ikke selv har mulighed for at ændre dens indstilling, kan du kontakte Boxer eller søge information på boxertv.dk/support. 1. Gå ind under Indstillinger, derefter Kanalindstillinger og vælg Kanalsøgning for at starte automatisk kanalsøgning. 2. Tryk på OPT på fjernbetjeningen og aktiver Kanalliste Alle. Tag Boxer-kort og tv-modulet ud i ca. 30 sekunder. Sæt tv-modulet i og tænd for Smartboxen. Sæt Boxer-kortet i og tænd for en hvilken som helst tv-kanal. Lad kanalen stå tændt i 60 minutter. Det er vigtigt, at du ikke skifter kanal i de 60 minutter. Virker det stadig ikke så kontakt Boxers kundeservice. Alle tv-kanaler forsvinder Smartboxen modtager intet signal. Kontroller, at der ikke er fejl på strømtilførslen, hvor Smartboxen er tilsluttet. Kontroller tilslutningen mellem Smartboxen og tv et. Kontroller antennekablet. Hvis det er bøjet/krøllet, kan det forringe signalet. Foretag en geninstallation af Smartboxen. Virker det ikke, så kontakt Boxers kundeservice. Nogle funktioner i Smartboxen er grå og kan ikke vælges Glemt filmkoden 1. Smartboxen er ikke tilsluttet internettet. 2. Funktionen, du vil ændre, er kun beregnet som information og kan ikke vælges. Kontroller din bredbåndsforbindelse og prøv igen. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at slukke og tænde for din router. Kontakt Boxers kundeservice for at få koden nulstillet. Glemt forældrekoden Nulstil forældrekoden med OBS! Derefter skal du genaktivere forældrelåsen. 17

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv

Stofa SmartTv. Vejledning i Stofa SmartTv Stofa SmartTv Vejledning i Stofa SmartTv TIPS & TRICKS Få det bedste ud af dit Stofa SmartTv KANALLISTE OG PROGRAMBJÆLKE 3 4 I stedet for at skifte mellem tv-kanalerne med ch +/- knapperne kan du bladre

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Kom i gang med din 4G WiFi-router. Det tager kun nogle få minutter. net1.dk

Kom i gang med din 4G WiFi-router. Det tager kun nogle få minutter. net1.dk Kom i gang med din 4G WiFi-router Det tager kun nogle få minutter net1.dk 2 Indholdsfortegnelse Velkommen 3 Pakkens indhold 4 Hvad er hvad på routeren 4 Symboler og lamper 5 Installation af routeren 6

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner

Quickguide til Waoo! TV-funktioner Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix 48-timers arkiv AirTies 7410X Få flere TV oplevelser 4K TV-boks få alle detaljer med Med 4K, som er 4 x HD

Læs mere

Brugervejledning YouSee Boks

Brugervejledning YouSee Boks Brugervejledning YouSee Boks (Samsung SMT-H3126) Guide til din nye fjernbetjening STB: Til betjening af boksen. Tryk på denne knap, hvis du ikke kan få fjernbetjeningen til at virke på HD-boksen. TV: Til

Læs mere

Kom godt i gang med AirTies 7410

Kom godt i gang med AirTies 7410 VI GI R DIG Kom godt i gang med AirTies 7410 Læs, hvordan du tilslutter din TV-boks. Indhold Velkommen...5 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410...7 Når du skal installere TV-boksen...8 Når du skal hente

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugermanual til tv-portal

Brugermanual til tv-portal Brugermanual til tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 5 Fjernbetjening side 6 Hovedmenu side 8 Menuen tv side 9 Lige nu side 9 Programguide side 10 Tekst-tv side 11 Menuen indstillinger

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening)

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening) Brugervejledning til Waoo! TV portal (Waoo! Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31 Pauseskærm...

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02 Klinik-TV Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse v.1.02 Tænd / Sluk Tænd eller sluk for TV et Source / Input Denne knap bestemmer hvilken tilslutning på bagsiden af TV et signalet skal komme

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Multiroom Åbn kasserne og kontrollér at alle delene er der. Scart kabel Netgear/Zyxel switch Fjernbetjening Netværkskabel 1m Netværkskabel 1m Infrarød modtager (0 V) HDMI kabel

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210

Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Vejledning 24PHH5210 24PHT5210 24PHT5210 Indhold 1 Dit nye TV 3 1.1 Pause TV og optagelser 3 1.2 EasyLink 3 2 Opsætning 4

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

GUIDE TIL DIN STREM BOX.

GUIDE TIL DIN STREM BOX. GUIDE TIL DIN STREM BOX. HVAD KAN JEG GØRE I IPTV BOXEN 1. Hvordan ser jeg ud TV, FILM, høre radiokanaler, bruger YouTube 2. Lav en favoritliste 3. Skifte lydsprog når du ser video og tv-kanaler 4. Ændre

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

Kom godt i gang. Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router. med router HG2381

Kom godt i gang. Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router. med router HG2381 Kom godt i gang Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboks/router med router HG2381 Håndværkervej 27 9700 Brønderslev Telefon 98 88 99 90 bredbaandnord.dk Fiberboksens dioder og display Power

Læs mere