THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014"

Transkript

1 THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR Nummer 10 November 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger Pauli DISTRIKTSRÅDS-INFO # INTERESSEGRUPPER SKATERGRUPPEN # BØRNEHUS THORSAGER # GF 2014 NATURSTI-GRUPPENS TURE # SVEND EIDE ARVESEN MULTICAFÈEN INDVIES # THORSAGERPORTALEN.DK TRAFIKNYT # JUBILÆUMSKONKURRENCE Oplag: 1050 stk

2 Hvem er og hvad laver Thorsager Distriktsråd? Formand for Thorsager Distriktsråd, Michael Bak I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 valgte man i Syddjurs kommune, at opfordre borgerne i byerne, til at etablere lokale Distriktsråd. Politikerne var nok godt klar over, at det fremover ville blive endnu sværere for menig borger at komme i dialog med politikerne, og omvendt, som politiker at følge med i hvad der sker rundt i kommunen og byerne. Thorsager Distriktsråd har til formål: At være talerør for beboere, institutioner, foreninger og virksomheder i Thorsager, At bevare lokalområdet Thorsager, At fremme og styrke udviklingen i lokalområdet Thorsager. Dette kan ske gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer. Thorsager Distriktsråd har f.eks. været i tæt dialog med politikerne i forbindelse med, at Thorsager kom med i det grønne bånd, og dermed fik status som en udviklings by. Thorsager Distriktsråd har fået kommunen til at igangsætte udstykningen af nye byggegrunde i Thorsager. Thorsager Distriktsråd har efter flere års kamp fået igennem, at cykelstien mellem Thorsager og Skrejrup bliver etableret. (Den skulle blive påbegyndt sidst i På grund af økonomien er udgiften hertil fordelt over 2014 og 2015, og dermed bliver etableringen af cykelstien også sidst i 2014 og fortsætter ind i 2015). Thorsager Distriktsråd fik stoppet den planlagte lukning af Vestergade (ved blomsterforretningen), og har nu fået tilsagn om, at den igen vil blive åbnet for kørsel i begge retninger og Thorsager Distriktsråd har sammen med Dagli`Brugsen kæmpet i flere år, om at få tilladelse til at Brugsen må flytte ud til Ryomvej, og dermed gerne skulle sikre Brugsens overlevelse i mange år frem. Udover disse ovenfornævnte sager, har Thorsager Distriktsråd også tidligere hjulpet foreninger m.m. økonomisk, samt hjulpet virksomheder med kontakt til det politiske. Thorsager Distriktsråd har bidraget til vores skater i Thorsager, til vores MultiCafé osv. Og naturligvis håber vi også på, at der inden for de kommende år, kommer en afklaring omkring vores trinbræt i Thorsager. Men vi bestyrelsen i Thorsager Distriktsråd kan ikke, uden hjælp fra alle Jer andre i Thorsager. Vi har behov for, at I bakker op omkring de tiltag vi gør, OG ikke mindst de tiltag, som andre borgere i Thorsager tager, for at gøre Thorsager til en endnu bedre by at bo i. Vi står meget gerne til rådighed, hvis du / I har lyst til at bidrage med en forening eller et arrangement m.m., som du tænker vi mangler i Thorsager og som du gerne vil være tovholder for. Thorsager Distriktsråd vil støtte op om alle tiltag, som vi vurderer fremmer fællesskabet i Thorsager. Hjælp os, Thorsager Distriktsråd, med at gøre Thorsager til en endnu bedre by at bo i, og dermed kan tiltrække nye borgere til byen. 2 - thorsager rundt nr. 10

3 8. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING i THORSAGER DISTRIKTSRÅD SAMT OPLÆG VED Lisbeth Munksgaard, skoleleder om Thorsager Skole og Børnehus Tirsdag 25. november 2014 kl Multirummet v/ ThorsagerHallen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens årsberetning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget. 4. Valg til bestyrelsen for Thorsager Distriktsråd. a) Thøger Pauli og Tommy Larsen er på valg og genopstiller. b) Valg af suppleanter. 5. Valg af revisor. 6. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest d. 11. november 2014) 7. Eventuelt. Distriktsrådet er vært ved øl og vand samt kaffe og kage thorsager rundt nr. 10-3

4 Blomsterhjørnet Mail: Web: KT - Konstruktør & Tømrer udfører alt inden for kvalitets tømrer/snedkerarbejde. Skal I have udskiftet døre/vinduer, termoruder, tag, renoveret/- bygget til huset eller opført ny bolig (helårsbolig eller fritidshus) er vi klar med et løsningsforslag på opgaven. Vi udfører også mindre projekterings/rådgivningsopgaver i forbindelse med tilbygninger samt tilsyn (bygherretilsyn) ved opførelse/byggeri af bolig. Ring og få en uforpligtende snak/tilbud og få jeres byggeopgave opfyldt. Anni Holst Vestergade 1, Thorsager Tlf Åbningstider: Tirsdag-fredag kl Lørdag kl års jubilæum i november. Det skal fejres! Hold selv øje med hvad der sker. Altid friske blomster - Dagens buket 100 kr Udbringning Efter aftale 4 - thorsager rundt nr. 10

5 MultiCaféen blev indviet Så kom dagen for MultiCaféens åbning. Vi var spændte på, om det var lykkedes os at fange Thorsager borgernes opmærksomhed og at der rent faktisk ville komme nogen til den første Caféaften. Vi havde sat opslag/flyers op i byen, lagt flyers i Dagli'Brugsen og i Forsamlingshuset, der var en artikel i Adresseavisen, der blev reklameret for caféen på Facebook og endelig blev caféens åbningstider for resten af året sat ind i kalenderen på thorsagerportalen.dk Vi var lettede og henrykte over at se de mange mennesker, der kom til åbningen. Der var alle aldersgrupper - unge og ældre - præcis som det er ideen med caféen. Og MultiCaféen blev indviet med manér. Åbningstalen blev holdt af Niels Foged - én af initiativtagerne bag caféen. Han bød velkommen og fortalte om idéen med caféen og takkede Distriktsrådet for at have skabt mulighed for at lave interessegruppen "MultiCaféen" og for at have givet et opstartsbeløb på kr. til driften. Caféen blev erklæret for åben og det røde bånd elegant klippet over af Irene Skovhus Christensen fra Distriktsrådet. I dagens anledning var kaffe/te/saftevand og kage gratis - ellers er prisen 20 kr. for kage og drikkevarer ad libitum. Vi blev spurgt om det koster noget at deltage og det gør det bestemt ikke kage og drikkevarer er et valgfrit tilbud. Aftenen gik med hyggesnak, hækling, knipling, kortspil, udveksling af erfaringer og hjælp fra den ene til den anden. Omkring 30 personer deltog i hyggen og de fleste var med fra start til slut. Når dette blad udkommer, har vi haft endnu en, forhåbentlig succesfuld, åbningsdag i MultiCaféen den 8. oktober. De næste åbningstider er onsdag den 12. november og igen den 10. december kl og sådan fortsætter vi med at offentliggøre caféens åbningsdage med opslag, der bliver sat op rundt omkring i byen og små flyers, som kan hentes i Dagli Brugsen eller ved den månedlige fællesspisning i forsamlingshuset. Vi glæder os så meget til at se både "gamle" og "nye" ansigter i MultiCaféen i Multirummet som ligger bagest i Thorsagerhallen. Mail kan sendes til: Interessegruppens medlemmer Anne Birgitte Mortensen, Vibeke Arvesen, Dorte Rygaard, Susanne Quist, Monika Isaksen og Niels Foged-Nielsen thorsager rundt nr. 10-5

6 THORSAGERPORTALEN BYENS ANSIGT UDADTIL Thorsagerportalen.dk udarbejdes af Thorsager Bylaug og Thorsager Distriktsråd og formålet med denne er at give et godt billede af, hvad der sker i Thorsager. Netop nu er ved at ændre udseende og udvide indholdet, så der skulle være god mulighed for her at finde aktuelle oplysninger, som kan bruges både af Thorsagers egne borgere samt interesserede udefra. Hvis du klikker ind på så finder du udover oplysninger om Bylaug og Distriktsråd også et emne, der kort og godt hedder Thorsager. Her finder du en liste over alle de foreninger og organisationer, som har tilknytning til Thorsager. Ligeledes er der en liste over virksomheder i byen med oplysning om, hvad virksomheden kan tilbyde samt link til virksomhedernes eventuelle websider. Listerne er naturligvis ikke fuldkomne, så hvis du opdager at der mangler noget, så tag kontakt til webmaster, som du også finder et link til herinde. For at du får mulighed for at bevæge dig rundt herinde er der på side 8 en stor jubi-læumskonkurrence, og for at finde svarene på spørgsmålene må du rundt i portalen. 6 - thorsager rundt nr. 10

7

8 THORSAGER RUNDTs JUBILÆUMSKONKURRENCE I anledning af at der nu er udgivet 10 numre af Thorsager Rundt udskriver Thorsager Distriktsråd en stor konkurrence med flotte præmier fra Dagli Brugsen. Svarene kan søges i Thorsagers web-portal hvor man kan finde mange relevante oplysninger om Thorsager by. Man kan også læse gamle numre af Thorsager Rundt, så det skulle være muligt med lidt søgen at finde svarene. Under hvert spørgsmål er der tre svarmuligheder, men kun 1 af dem er rigtigt. Skriv svaret på hvert spørgsmål (f.eks. 1A 2 B osv.) og send det til Thorsager Rundt på eller skriv det på et stykke papir og læg det i Distriktsrådets boks, som nu findes i udendørs postkasse hos Tommy Larsen, Thorsgade 46, Thorsager. SIDSTE FRIST for indsendelse af svarmuligheder (kun 1 for hver person) er 15/11-14 kl PRÆMIERNE (1 megastor kurv, 1 meget stor kurv og 1 stor kurv) udtrækkes på distriktsrådets GF 25/11-14 og vinderne offentliggøres på 1) Hvad forestillede forsidebilledet i Thorsager Rundt nr. 9 (Marts 2014)? a) Thorsagerborgerne der holdt det grønne bånd b) Skate Thorsager har fuld fart derudad c) Oversigt over ny letbanestruktur 2) Hvor mange virksomheder er der nævnt i ThorsagerPortalen under mappen Thorsager? a) Omkring 20 stk b) Omkring 30 stk c) Omkring 40 stk 3) Hvilken onsdag holder MultiCaféen åbent i november 2014? a) 5. november b) 12. november c) 19. november 4) Hvem var på forsiden af Thorsager Rundt nr. 6? a) Aksel Albrechtsen (tidl. Brugsuddeler) b) Svend Arvesen (Fjernvarmeværksbestyrer) c) Jens Refsgaard (tidl. Skoleleder) 5) Hvor mange eksemplarer trykkes Thorsager Rundt i? a) 900 eksemplarer b) 1050 eksemplarer c) 1200 eksemplarer 6) Hvem er næstformand i Thorsager Distriktsråd? a) Michael Bak b) Klaus Bertram Mikkelsen c) Irene Christensen 8 - thorsager rundt nr. 10

9 THORSAGER FJERNVARMEVÆRK i 25 ÅR Af Susanne Quist I 1989 blev den første varme fra det ny opførte Thorsager Fjernvarmeværk leveret fra en midlertidig oliekedel, placeret i en container på værkets grund. Efter et par måneder var det halmfyrede varmeværk klar til at sende den rigtige varme ud til ca. 180 husstande i Thorsager. Forhistorien Forinden, i 1984, dannedes en interessegruppe Varme-plangruppen. Initiativtagerne havde ønske om at Thorsager skulle have billig varme under miljøvenlige hensyn, som samtidig kunne give lokalbeskæftigelse og udnytte lokale ressourcer i Thorsager. Gruppen ville først og fremmest undersøge muligheden for at bygge et biogasanlæg, som skulle kobles op på kraft/varme og vindmølleenergi. Men i 1987 måtte biogasprojektet opgives. Nye økonomiske beregninger viste, at projektet ville blive 10 millioner dyrere end de beregninger, gruppen havde arbejdet ud fra. Samtidig var der manglende interesse for projektet i levnedsmiddelindustrien (spildevand) og landbrugene (gylle og møg;) En arbejdsgruppe, sammensat af repræsentanter fra Thorsagers borgerforening og 2 grundejerforeninger i selskab med repræsentanter fra en landboforening, Rønde Fjernvarmeværk samt Rønde Kommune, arbejdede videre med muligheden for halm som energiform enten leveret fra Rønde Fjernvarmeværk eller et nybygget værk i Thorsager. Folketinget havde vedtaget et forbud mod afbrænding af halm på markerne med virkning fra den 1. januar 1990, og det var med til at gøre et halmfyret værk interessant. Den 24. november 1988 stiftedes Thorsager Fjernvarmeværk A.M.B.A. og den 1. august samme år blev Svend Arvesen ansat som driftsleder på et varmeværk, der ikke stod færdigt. Han skulle have tilsynet med hele opbygningen af værket og etablering af hele ledningsnettet og derved lære sit værk at kende fra grunden. Thorsager Fjernvarmeværks historie fortælles igennem et hav af avisudklip som Svend, de sidste 25 år, har arkiveret i 4 scrapbøger. Da jeg bladrer i den første bog, indser jeg, at der ikke kan blive plads til bare en brøkdel af de mange historier, der gemmer sig i dem. Der kunne skrives meget mere om hele processen, der gik forud. Om de initiativrige mennesker, der havde en varmeplan for byen, om de der hjalp varmeplanen videre og om de, igennem tiden, siddende bestyrelsesmedlemmers indsats. thorsager rundt nr (fortsættes side 10)

10 THORSAGER FJERNVARMEVÆRK i 25 ÅR (fortsat fra side 9) Miljøet Afbrænding af halm er en ren og miljørigtig varme, som er CO2 neutral. Store posefiltre opfanger det støv, der er i røgen, og sikrer at den er ren, inden den sendes ud i omgivelserne. Asken fra den afbrændte halm samles op i en container, som køres retur til landmændene. Det giver god mening at sprede asken på markerne og derved anvende gødningsresterne i den. Varmeværket har indført en motivationstarif, der skal sætte fokus på at udnytte energien: returvandet skal være så koldt som muligt en lavere temperatur på returvandet giver en lavere varmeregning for den enkelte forbruger. Man kan f.eks. lukke for radiatorernes termostat, inden der luftes ud eller bruge alle radiatorer i samme rum og indstille dem ens. Økonomien Da værket havde kørt i ca. 1 ½ år, stod det klart, at prisen på varmen var startet for lavt. Rådgivende ingeniører havde lavet beregninger, der lå for lavt, og varmesalget var mindre end budgetteret. Det bevirkede, at varmeprisen steg markant og dermed var fjernvarme ikke en attraktiv mulighed for nye kunder. Det var en umulig og fastlåst situation. I 1994 ansøgte Fjernvarmeværkets bestyrelse kommunen om tvungen tilslutning for oliefyrsejere. Udsigten til at blive tvunget på fjernvarmen udløste hård kritik og modstand blandt mange borgere i byen. Pressen dækkede sagen massivt. I 1997 blev den tvungne tilslutning for oliefyrsejere vedtaget i byrådet med en 9-årig frist til at koble sig på fjernvarmen. I dag er der 405 forbrugere - værket har en sund økonomi og kan sagtens konkurrere med eks. oliefyr, siger Svend og fortsætter: Interessen for fjernvarmen er stor blandt de husstande, der har jordvarmeanlæg. De gamle anlæg står for renovering, og den pris er væsentlig højere end en tilslutning til fjernvarmen, som med moms koster kr. Driften Når landmanden kører halmen ind på værket, tjekker Svend fugtigheden i alle halmballerne. Der er en kilopris for halmen, og i fugt er der ingen brændværdi. Er fugtigheden høj, får landmanden en lavere kilopris. Hvis der måles fugtighed på mere end 22 %, må landmanden tage sin halm med igen. Kort fortalt så foregår den videre proces sådan her: De halmballer, der består testen, oplagres i hallen og køres hen til et område, hvorfra en kran automatisk transporterer halmballerne ind i kedlen. Her klippes snorene over, og ballen rives fra hinanden. Derefter sker forbrændingen, som opvarmer vandet, der sendes ud til forbrugerne - mens asken forsvinder ned i en container. Men selv Svend skal have ferie af og til og han er begejstret for samarbejdet med kollegerne på Rønde Fjernvarmeværk. I år 2000 blev vagtsamarbejdet gjort formelt og sikret med 24-timers vagt i tilfælde af driftsforstyrrelser. Bestyrelsen Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og det er her de 6 medlemmer til bestyrelsen vælges. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender thorsager rundt nr. 10

11 THORSAGER FJERNVARMEVÆRK i 25 ÅR (fortsat fra side 10) Bestyrelsen har til opgave at drive varmeværket efter Energistyrelsens gældende love og regler. På bestyrelsesmøder lægges budget og fastsættes tarif, der afvejes og overvejes inden beslutninger træffes, og der følges op på værkets drift. Svend forsøger at forberede møderne, så der midt i al arbejdet er, som han udtrykker det: så lidt som muligt, der kræver bestyrelsens opmærksomhed. Til det udtaler Jens Quist, formand for varmeværkets bestyrelse: Svend er en dygtig driftsleder. Han er omhyggelig og pligtopfyldende, som gør tingene rigtigt og til tiden. Fjernvarmeværkets forbrugere kan være godt tilfredse med Svends indsats. (Tænk bare på de 4 scrapbøger det er da orden i sagerne). En særlig krævende arbejdsopgave er tilbagevendende, for inden den eksisterende kontrakt udløber, skal bestyrelsen for Thorsager Fjernvarmeværk sammen med Rønde Fjernvarmeværk forhandle en ny halmkontrakt på plads med Halmleverandør-foreningens bestyrelse. Forhandlingerne om pris og leveringsbetingelser er benhårde, og kan strække sig over flere møder. Fremtiden Spurgt til visioner for Thorsager Fjernvarmeværk falder et svar prompte fra Jens, formanden for bestyrelsen: Et veldrevet og driftssikkert fjernvarmeværk, der leverer grøn varme til en konkurrencedygtig pris og så er vi tilbage ved de visioner, der var hele værkets grundidé. Svend Eide Arvesen har været driftsleder for Thorsager Fjernvarmeværk i 25 år. Selv på jubilæumsdagen, den 1. august 2014, havde Svend vagten dagen forløb dog roligt uden driftsforstyrrelser. Svend er vokset op i Nørre Snede og tog maskinmesteruddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole. Derefter sejlede han nogle år på de store have som maskinmester på Mercandias fragtskibe. Hans eventyrlyst bragte ham til Australien, hvor han i et halvt år reparerede ubåde for den australske marine. Kort forinden afrejsen til ubådene havde han mødt en frisk jysk pige, Vibeke. Hun kunne tæmme hans udlængsel, og det bragte Svend til en stilling som driftsleder for Thorsager Fjernvarmeværk for 25 år siden. Parret bosatte sig med deres 2 børn i Thorsager. Børnene er blevet voksne og der er kommet 2 børnebørn til. Næste forår kan Vibeke og Svend fejre deres sølvbryllup. Svends behov for eventyr bliver stillet på oplevelsesrejser sammen med familien til Dubai, Afrika, Maldiverne, USA og andre eksotiske steder. I fritiden er Svend ivrig fritidsdykker i Ebeltoft Sportsdykkerklub og hjemme har han koi karper en interesse han må dele med byens fiskehejre. thorsager rundt nr

12 NATURSTI-GRUPPEN INFORMERER: (side 12-14) Natursti-gruppen under Thorsager Distriktsråd har til formål gennem afholdelse af offentlige vandreture i og omkring Thorsager at sætte focus på nye naturstier, som gruppen arbejder på at oprette. KLØVERSTIER I KOLIND: Lørdag, den 3. maj 2014 blev Kløverstierne i Kolind indviet. Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept, der skal få danskerne til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet. I Kolind er der oprettet 4 stier. Korteste rute er 2,5 km., og længste er 13,8 km. Den korte rute er handicapvenlig. Alle ruter er afmærket med farvede pile, afhængig af hvilken rute man følger. De enkelte ruter er lagt på en sådan måde, at de giver variation og gode oplevelser undervejs. Ruterne går gennem Kolind by, Kolind omegn, Kolindsund, og endelig den længste på 13,8 km., gennem nogle af landsbyerne omkring Kolind. På alle ruter er der mulighed for at få information om forskellige huse, kirker, seværdig-heder m.v. Store dele af stierne går på private områder. Husk du er gæst og der ikke må plukkes grene, blomster m.v. fra de private parceller. Alle ruter starter ved P-pladsen ved Kolind Kirke. Her er der etableret Kløverpæl, og Kolind Vandværk har skænket en vandpost med drikkevand. Thorvald Top Jørgensen. TUR TIL SYV SØSTRE : Natursti-gruppen i Thorsager afholdt den 9. juni 2014 sit arrangement nr. 2. Mødested var P-pladsen ved Kongsvad Rideklub, og turen gik via Gl. Randersvej gennem sommerhusområdet, langs Danmarks måske længste stendige, videre til de store gamle træer (kaldet De Syv Søstre) på Sechersvej. Turen blev indledt med at medlem af Distriktsrådet, Thøger Pauli, gav en orientering om evt. mulighed for etablering af trinbræt i Thorsager thorsager rundt nr. 10

13 Fortsat fra side 12: Naturstitur til syv søstre Flere end 40 personer var mødt frem til dette arrangement. Alle aldre var repræsen-teret og især var der mange børnefamilier. Gåturen til og fra De Syv Søstre foregik i flot sommervejr. Solskin, høje varmegrader og godt humør var kendetegnende for hele turen. I hvilepausen ved De Syv Søstre, havde Thøger Pauli arrangeret geocaching for børnene. Selvfølgelig løste de opgaverne på rekordtid, samtidig med at de slappede af ved at klatre i de store træer og løbe op og ned af skråningen. Det var en rigtig god oplevelse at se så mange fremmødte. Det gav tro på at der er interesse og lyst til at deltage i vandregruppens kommende arrangementer. Thorvald Top Jørgensen Natursti til Klokkerholmskoven: Turen i august gik til Klokkerholmskoven. Skoven er statsskov og dermed et område, der er frit tilgæn-geligt for borgere hele året og hele døgnet. Der er tilmed fri teltning for vandrere, der har lyst til at overnatte en enkelt nat. Se mere under Skov og Naturstyrelsen. Skoven ligger tæt på Thorsager, men det har ikke været muligt at komme dertil uden at benytte Ryomvej, som ikke egner sig som vandrerute. Der viser sig dog nu en anden mulig-hed. En mark er for flere år siden blevet lagt ud i natur, og på den er der slået en sti, som man kan følge fra Dalgårdsvej helt op til skoven. (Se kortet) Hvis man går fra Thorsager ad Dalgårdsvej kommer man til Dalgården. Knap 100 meter efter gården går en græsvej op ad bakken på den mark, der er ved at springe i skov. Man skal følge stien/vejen, og evt. hunde SKAL holdes i snor. Man følger stien til man når skoven. Man kan nu gå gennem bøgeskoven og komme ud til grusvejen, der fører op gennem skoven. I skoven er der bl.a. flere geocaches, hvis man har lyst til at prøve sig som skattejæger med sin smartphone. God tur. Birger Holmgaard thorsager rundt nr

14 NATURSTI-TUR 5/10: PLANTERS NYTTEVÆRDI En god snes små og store mennesker samledes en solrig søndag formiddag ved Forsamlingshuset, for under ledelse af kogebogsforfatter m.m. Anemette Olesen, Skarresø, at gå en tur i skovene omkring Thorsager. Her skulle vi koncentrere os om planters nytteværdi og se på hvilke planter vi kunne benytte i madlavning eller som lægeplanter. Det var meningen at vi skulle gennem skoven Gregersminde over til det kommende trinbræt og tilbage i skoven bag pipkvarteret, men der var så meget at se på i skoven, så turen blev væsentligt forkortet. Vi startede med at gå ned til dammen bag Forsamlingshuset, og her fandt vi mange spændende planter, som vi fik gennemgået nytteværdien af. Her var hønsetarm, mjødurt, mælkebøtte, brændenælde, katost, fuglegræs og svaleurt. Så der var nok at gå i gang med. Sådan fortsatte det ned gennem byen og via Lille Arnold. Hvem skulle tro at der i hækken og langs fortovet i byen var så mange spændende planter med så mange interessante historier. Vi sluttede af ved Anemettes bils bagagerum, hvor hun fremtryllede urtesnaps, varm brændenældesuppe, tørrede snacks og foreviste sine mange kogebøger. En rigtig spændende søndagstur og de tilstedeværende blev ikke snydt for noget. Thøger Pauli THORSAGER TRAFIKNYT Af Klaus Bertram Mikkelsen Thorsager Distriktsråd har gennem det forløbne år været i dialog med Syddjurs Kommunes Vej og Trafikafdeling i forbindelse med forskellige lokale forhold. Det er nok nogle bekendt, at kommunen på et tidspunkt havde planer om at lukke Vestergade rent fysisk med en bom ved Thorsgade. Dette ville selvsagt have store konsekvenser for den daglige trafikafvikling, især lokaltrafik og ikke mindst for kirkens betjening af kirkegården, både ved begravelser, vedligeholdelse og pasning. Distriktsrådet bad derfor om et møde med Vejafdelingen. Med den planlæggende ingeniør blev beslutningen ændret og Vestergade ikke lukket thorsager rundt nr. 10

15 Trafik-nyt (fortsat fra side 14) Derimod er der nu plan for at ændre på ud/indkørslen ved Vestergade/Thorsgade, så oversigtsforholdene bliver bedre. Samtidig nedlægges de ca. 75 m cykelsti, så man undgår krydsene cyklister i begge ender. Nu venter vi bare på at kommunen effektuerer beslutningen. I forbindelse med Brugsens ønske om evt. mulighed for at benytte grunden ved Ryomvej, kom det tilfældigt til vort kendskab, at Vejafdelingen i Syddjurs Kommune havde planer om, at øge hastigheden på Ryomvej fra de nuværende 50 km/t til en tilladt hastighed på 60 km/t og samtidig flytte byskiltet mod Ryomgård længere ind mod rundkørslen. En sådan ændring ville medføre, at Nørregade s ind/udkørsel kom til at ligge uden for bymæssig bebyggelse og dermed i 80 km/t område. Efter et møde med Syddjurs Kommunes Vejafdeling, gjorde Distriktsrådet gældende, at det efter vort synspunkt ville være et stort tilbageskridt for trafiksikkerheden i Thorsager og direkte modsat det der gennem flere år er kæmpet for. En kamp det for nogle år siden resulterede i rundkørslen og en nedsættelse af hastigheden netop fra 60 til 50 km/t. Distriktsrådet gjorde samtidig gældende, at vi derimod har ønske om yderligere en trafikchikane på Ryomvej, nemlig ved det nuværende nordøstlige byskilt, således at der også fra den side vil ske reduktion af hastigheden. Mødet medførte, at der p. t. ikke vil ske ændring af de nuværende forhold, at vore ønsker var noteret og, at evt. planer efterfølgende vil blive forelagt Distriktsrådet. Distriktsrådet har ligeledes fremført ønsker om en overordnet trafiksikkerhedsvurdering for Thorsager. Herunder at vi ønsker hastighedsreducering og cykel-kantstriber på henholdsvis Thorsgade og Nørregade. Vejafdelingen oplyste, at de p. t. vurderer forholdene på Thorsgade, og at de samtidig vil vurdere forholdene på Nørregade, men at der arbejdes ud fra et økonomisk stramt budget. SKATER THORSAGER: Fart, hygge og høj musik Af Irene Skovhus Christensen, Thorsager Distriktsråd Efter at have tilbragt en eftermiddag nede ved Skatergruppen på Nørregade, må jeg bare sige: Sikke da et fedt sted de unge kan mødes her i Thorsager! Her er et samlings-sted for ligesindede, der godt kan lide fuld udblæsning på højttalerne, mens de rører sig med høj fart, og ikke mindst med mulighed for at hygge sig i sofaen, når vejrtrækningen skal på plads igen. Dagen skal nemlig helst også indeholde en god kop te, som Dagmar fra juniorklubben glad serverer for klubmedlemmerne om onsdagen. (fortsættes side 16) thorsager rundt nr

16 11 unge mennesker hyggede sig en onsdag eftermiddag, i forskellige aldersgrupper og med en god blanding af piger og drenge. Nogle af de unge er ret skarpe til at stå på skaterløbehjul eller rulleskøjter, mens andre er på begynderniveau med en god portion vovemod. Det, der kendetegnede dagen, var, at der var plads til alle og alle hjalp hinanden og kom med tilråb, når nye grænser skulle udforskes. Skatergruppen er meget aktiv, og har her i sensommeren/efteråret allerede afviklet flere arrangementer som: en tur til skaterbanen i Kolind, opvisning og aftenåbent ved Djurslands kulturnat, en tur til Herning på Kulturfabrikken, og flere aften og weekend arrangementer, der er ret godt besøgt. De børn og forældre, der ikke kender til skatergruppen i Thorsager, kan finde informationer på eller Skate Thorsager på facebook. Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har godkendt, at Skatergruppen sammen med Thorsager Børnehus må bygge en skaterbane/multibane omme bag Thorsager Hallen. Der arbejdes p.t. på at indhente byggetilladelser og ikke mindst at skaffe midler hertil. Projektet anslås til, at koste mellem og Skatergruppen har selv indsamlet Derfor opfordres alle de borgere, der har lyst, tid og mulighed til at søge fonde, at henvende sig til enten Hanne Andersen tlf eller Poul Erik Andersen tlf Foreløbig har Skatergruppen til huse på Nørregade 11, hvor udlejeren har været så venlig at forlænge kontrakten, så skatergruppen ikke er husvilde. Har du ondt her og dér så kom med dine bare tæer! zoneterapi & massage Thøger Pauli Thorsagervej Rønde Registreret Alternativ Behandler Web: 123zone.dk Tlf.: års behandlererfaring 30 % tilskud fra Danmark til zoneterapi 15 % Robin-Hood rabat til pensionister, arbejdsledige og studerende thorsager rundt nr. 10

17 Thorsager JULEMÆRKE 2014 Thorsager Bylaug udgiver igen i år et julemærke der sælges i Brugsen, ved Fællesspisningen i Forsamlingshuset den 3. december 2014 og ved et arrangement i DaglíBrugsen den 28. november kl Motivet til årets julemærke er hentet i Tronholm Mose, hvor is og sne dækker søvandet og decembersolen kaster sit sidste lys ind over vinterdagen. Foto: Gerda Christoffersen. THORSAGER RUNDT runder nummer 10 i rækken Af Thøger Pauli, redaktør og PR-mand i distriktsrådet Du sidder nu med det tiende nummer af THORSAGER RUNDT i hånden idet Thorsager Distriktsråd i 3 år har sendt et nummer på gaden 2-4 gange om året. Vi har forsøgt at spejle hvad der sker i byen og har været et åbent talerør for foreninger og organiationer i byen, hvilket nogle da også har benyttet sig af. Opfordret eller uopfordret. THORSAGER RUNDT kan lade sig gøre fordi mange har lyst til at levere stof til bladet og fordi vi har en god sponsor, som tilbyder at trykke avisen hver gang uden beregning. Tak til Tommy Larsen for dette. Vi har også et distriktsråd, som selv er ude og samle stof sammen og som mødes og i fællesskab samler og hæfter bladet. Og ikke mindst har vi en gruppe trofaste omdelere, som gerne tager en tørn med at putte avisen i postkasserne i byen og i sommerhusområdet. Det er fantastisk. Nogle har foreslået at THORSAGER RUNDT skulle være digital, så det kan læses på nettet, og det kan det faktisk allerede, idet du kan finde dette og gamle numre på thorsagerportalen.dk under distriktsrådet. Men vi vælger at fortsætte med at udgive bladet i papirform fordi det er vigtigt at bevare papirudgaver, som man kan sidde med i hånden. Ikke alle har nem adgang til digitale medier og ikke alle ved hvornår det kommer. Endvidere bruger vi bladet til at udlevere til nye borgere eller andre, der henvender sig og er interesseret i byen. Det er lidt fattigt kun at udlevere et link. Derfor fortsætter vi ufortrødent, og du er stadig velkommen til at bidrage og modtage. thorsager rundt nr

18 Tommy Larsen sponsorerer trykningen af Thorsager Rundt 18 - thorsager rundt nr. 10

19 Fælles børneliv nu sker det! Lisbeth Munksgaard, distriktsleder, Thorsager Skole Så blev det oktober og dermed også den måned, hvor projekt Fælles Børneliv i Thorsager bliver en realitet. Mandag d. 20. oktober starter ca. 80 vuggestue- og børnehavebørn og deres pædagoger i nye rammer i Thorsager Skole og Børnehus. Vi vil gerne markere dagen på festlig vis for alle børn og voksne i Thorsager. Børnehavebørn og deres forældre mødes i hhv. Thorsager Børnehus og Lille Arnold, hvor de tager behørig afsked med deres gamle institution med fælles morgenkaffe. Derefter går børn, forældre og medarbejdere i optog gennem byen op mod Thorsager Skole og Børnehus, hvor skolebørn og medarbejdere vil stå klar til at modtage de nye kammerater og kolleger langs ruten. Vi samles i fællesrummet til officiel velkomst og fællessang, hvorefter de yngste tager de nye lokaler i brug, og skolebørnene vender tilbage til deres undervisning. Når SFO en åbner kl. 14, vil personalet markere åbningen af den nye SFO sammen med børnene. Børnehave + 1. klasse Her bor vi Nyt bibliotek Inden vi er klar til at slå dørene op for vuggestue- og børnehavebørn, skal vi pakke de gamle institutioner ned, flytte det hele op i Thorsager Skole og Børnehus og pakke ud og indrette de nye lokaler. Det kommer til at ske i efterårsferien, hvor børnehave og SFO har aftalt pasning i Rønde for de børn, som ikke kan holde ferie. Byggeriet er lidt forsinket, og vi er også ramt af forsinkede leverancer på inventar. Det drejer sig dog primært om administrationen og personalerummet, men det betyder, at vi kommer til at leve med nogle midlertidige løsninger på disse områder i de første uger. Legepladsen vil være indhegnet, når vi starter op efter ferien, men vi vil formentlig heller ikke være helt på plads med flytning og etablering af legeområder og redskaber fra dag 1. Der vil blive inviteret til officiel indvielse og åbent hus, når vi er kommet helt på plads og har fundet os tilrette i de nye omgivelser. Vi har endnu ikke lagt os fast på en dato. thorsager rundt nr

20

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Kalundborg Kommune vil lave fælles annoncer i dagspressen samt en pressemeddelelse med alle aktiviteterne.

Kalundborg Kommune vil lave fælles annoncer i dagspressen samt en pressemeddelelse med alle aktiviteterne. FRIVILLIG FREDAG 2015 For tredje gang afholdes Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune. Hvad er Frivillig Fredag? I forbindelse med åbningen af EU s frivillighedsår i 2011 udnævnte daværende socialminister,

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

THORSAGER RUNDT. Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013

THORSAGER RUNDT. Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013 THORSAGER RUNDT Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Tirsdag d. 28. oktober 2014 i Grejs Borgergård

Tirsdag d. 28. oktober 2014 i Grejs Borgergård Tirsdag d. 28. oktober 2014 i Grejs Borgergård Velkomst ved formand Arne Poulstrup Valgt dirigent: John Refsgaard Referent: Vibeke Overgaard Madsen Fremmødte: Ca. 100 personer Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere