THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014"

Transkript

1 THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR Nummer 10 November 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger Pauli DISTRIKTSRÅDS-INFO # INTERESSEGRUPPER SKATERGRUPPEN # BØRNEHUS THORSAGER # GF 2014 NATURSTI-GRUPPENS TURE # SVEND EIDE ARVESEN MULTICAFÈEN INDVIES # THORSAGERPORTALEN.DK TRAFIKNYT # JUBILÆUMSKONKURRENCE Oplag: 1050 stk

2 Hvem er og hvad laver Thorsager Distriktsråd? Formand for Thorsager Distriktsråd, Michael Bak I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 valgte man i Syddjurs kommune, at opfordre borgerne i byerne, til at etablere lokale Distriktsråd. Politikerne var nok godt klar over, at det fremover ville blive endnu sværere for menig borger at komme i dialog med politikerne, og omvendt, som politiker at følge med i hvad der sker rundt i kommunen og byerne. Thorsager Distriktsråd har til formål: At være talerør for beboere, institutioner, foreninger og virksomheder i Thorsager, At bevare lokalområdet Thorsager, At fremme og styrke udviklingen i lokalområdet Thorsager. Dette kan ske gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer. Thorsager Distriktsråd har f.eks. været i tæt dialog med politikerne i forbindelse med, at Thorsager kom med i det grønne bånd, og dermed fik status som en udviklings by. Thorsager Distriktsråd har fået kommunen til at igangsætte udstykningen af nye byggegrunde i Thorsager. Thorsager Distriktsråd har efter flere års kamp fået igennem, at cykelstien mellem Thorsager og Skrejrup bliver etableret. (Den skulle blive påbegyndt sidst i På grund af økonomien er udgiften hertil fordelt over 2014 og 2015, og dermed bliver etableringen af cykelstien også sidst i 2014 og fortsætter ind i 2015). Thorsager Distriktsråd fik stoppet den planlagte lukning af Vestergade (ved blomsterforretningen), og har nu fået tilsagn om, at den igen vil blive åbnet for kørsel i begge retninger og Thorsager Distriktsråd har sammen med Dagli`Brugsen kæmpet i flere år, om at få tilladelse til at Brugsen må flytte ud til Ryomvej, og dermed gerne skulle sikre Brugsens overlevelse i mange år frem. Udover disse ovenfornævnte sager, har Thorsager Distriktsråd også tidligere hjulpet foreninger m.m. økonomisk, samt hjulpet virksomheder med kontakt til det politiske. Thorsager Distriktsråd har bidraget til vores skater i Thorsager, til vores MultiCafé osv. Og naturligvis håber vi også på, at der inden for de kommende år, kommer en afklaring omkring vores trinbræt i Thorsager. Men vi bestyrelsen i Thorsager Distriktsråd kan ikke, uden hjælp fra alle Jer andre i Thorsager. Vi har behov for, at I bakker op omkring de tiltag vi gør, OG ikke mindst de tiltag, som andre borgere i Thorsager tager, for at gøre Thorsager til en endnu bedre by at bo i. Vi står meget gerne til rådighed, hvis du / I har lyst til at bidrage med en forening eller et arrangement m.m., som du tænker vi mangler i Thorsager og som du gerne vil være tovholder for. Thorsager Distriktsråd vil støtte op om alle tiltag, som vi vurderer fremmer fællesskabet i Thorsager. Hjælp os, Thorsager Distriktsråd, med at gøre Thorsager til en endnu bedre by at bo i, og dermed kan tiltrække nye borgere til byen. 2 - thorsager rundt nr. 10

3 8. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING i THORSAGER DISTRIKTSRÅD SAMT OPLÆG VED Lisbeth Munksgaard, skoleleder om Thorsager Skole og Børnehus Tirsdag 25. november 2014 kl Multirummet v/ ThorsagerHallen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens årsberetning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget. 4. Valg til bestyrelsen for Thorsager Distriktsråd. a) Thøger Pauli og Tommy Larsen er på valg og genopstiller. b) Valg af suppleanter. 5. Valg af revisor. 6. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest d. 11. november 2014) 7. Eventuelt. Distriktsrådet er vært ved øl og vand samt kaffe og kage thorsager rundt nr. 10-3

4 Blomsterhjørnet Mail: Web: KT - Konstruktør & Tømrer udfører alt inden for kvalitets tømrer/snedkerarbejde. Skal I have udskiftet døre/vinduer, termoruder, tag, renoveret/- bygget til huset eller opført ny bolig (helårsbolig eller fritidshus) er vi klar med et løsningsforslag på opgaven. Vi udfører også mindre projekterings/rådgivningsopgaver i forbindelse med tilbygninger samt tilsyn (bygherretilsyn) ved opførelse/byggeri af bolig. Ring og få en uforpligtende snak/tilbud og få jeres byggeopgave opfyldt. Anni Holst Vestergade 1, Thorsager Tlf Åbningstider: Tirsdag-fredag kl Lørdag kl års jubilæum i november. Det skal fejres! Hold selv øje med hvad der sker. Altid friske blomster - Dagens buket 100 kr Udbringning Efter aftale 4 - thorsager rundt nr. 10

5 MultiCaféen blev indviet Så kom dagen for MultiCaféens åbning. Vi var spændte på, om det var lykkedes os at fange Thorsager borgernes opmærksomhed og at der rent faktisk ville komme nogen til den første Caféaften. Vi havde sat opslag/flyers op i byen, lagt flyers i Dagli'Brugsen og i Forsamlingshuset, der var en artikel i Adresseavisen, der blev reklameret for caféen på Facebook og endelig blev caféens åbningstider for resten af året sat ind i kalenderen på thorsagerportalen.dk Vi var lettede og henrykte over at se de mange mennesker, der kom til åbningen. Der var alle aldersgrupper - unge og ældre - præcis som det er ideen med caféen. Og MultiCaféen blev indviet med manér. Åbningstalen blev holdt af Niels Foged - én af initiativtagerne bag caféen. Han bød velkommen og fortalte om idéen med caféen og takkede Distriktsrådet for at have skabt mulighed for at lave interessegruppen "MultiCaféen" og for at have givet et opstartsbeløb på kr. til driften. Caféen blev erklæret for åben og det røde bånd elegant klippet over af Irene Skovhus Christensen fra Distriktsrådet. I dagens anledning var kaffe/te/saftevand og kage gratis - ellers er prisen 20 kr. for kage og drikkevarer ad libitum. Vi blev spurgt om det koster noget at deltage og det gør det bestemt ikke kage og drikkevarer er et valgfrit tilbud. Aftenen gik med hyggesnak, hækling, knipling, kortspil, udveksling af erfaringer og hjælp fra den ene til den anden. Omkring 30 personer deltog i hyggen og de fleste var med fra start til slut. Når dette blad udkommer, har vi haft endnu en, forhåbentlig succesfuld, åbningsdag i MultiCaféen den 8. oktober. De næste åbningstider er onsdag den 12. november og igen den 10. december kl og sådan fortsætter vi med at offentliggøre caféens åbningsdage med opslag, der bliver sat op rundt omkring i byen og små flyers, som kan hentes i Dagli Brugsen eller ved den månedlige fællesspisning i forsamlingshuset. Vi glæder os så meget til at se både "gamle" og "nye" ansigter i MultiCaféen i Multirummet som ligger bagest i Thorsagerhallen. Mail kan sendes til: Interessegruppens medlemmer Anne Birgitte Mortensen, Vibeke Arvesen, Dorte Rygaard, Susanne Quist, Monika Isaksen og Niels Foged-Nielsen thorsager rundt nr. 10-5

6 THORSAGERPORTALEN BYENS ANSIGT UDADTIL Thorsagerportalen.dk udarbejdes af Thorsager Bylaug og Thorsager Distriktsråd og formålet med denne er at give et godt billede af, hvad der sker i Thorsager. Netop nu er ved at ændre udseende og udvide indholdet, så der skulle være god mulighed for her at finde aktuelle oplysninger, som kan bruges både af Thorsagers egne borgere samt interesserede udefra. Hvis du klikker ind på så finder du udover oplysninger om Bylaug og Distriktsråd også et emne, der kort og godt hedder Thorsager. Her finder du en liste over alle de foreninger og organisationer, som har tilknytning til Thorsager. Ligeledes er der en liste over virksomheder i byen med oplysning om, hvad virksomheden kan tilbyde samt link til virksomhedernes eventuelle websider. Listerne er naturligvis ikke fuldkomne, så hvis du opdager at der mangler noget, så tag kontakt til webmaster, som du også finder et link til herinde. For at du får mulighed for at bevæge dig rundt herinde er der på side 8 en stor jubi-læumskonkurrence, og for at finde svarene på spørgsmålene må du rundt i portalen. 6 - thorsager rundt nr. 10

7

8 THORSAGER RUNDTs JUBILÆUMSKONKURRENCE I anledning af at der nu er udgivet 10 numre af Thorsager Rundt udskriver Thorsager Distriktsråd en stor konkurrence med flotte præmier fra Dagli Brugsen. Svarene kan søges i Thorsagers web-portal hvor man kan finde mange relevante oplysninger om Thorsager by. Man kan også læse gamle numre af Thorsager Rundt, så det skulle være muligt med lidt søgen at finde svarene. Under hvert spørgsmål er der tre svarmuligheder, men kun 1 af dem er rigtigt. Skriv svaret på hvert spørgsmål (f.eks. 1A 2 B osv.) og send det til Thorsager Rundt på eller skriv det på et stykke papir og læg det i Distriktsrådets boks, som nu findes i udendørs postkasse hos Tommy Larsen, Thorsgade 46, Thorsager. SIDSTE FRIST for indsendelse af svarmuligheder (kun 1 for hver person) er 15/11-14 kl PRÆMIERNE (1 megastor kurv, 1 meget stor kurv og 1 stor kurv) udtrækkes på distriktsrådets GF 25/11-14 og vinderne offentliggøres på 1) Hvad forestillede forsidebilledet i Thorsager Rundt nr. 9 (Marts 2014)? a) Thorsagerborgerne der holdt det grønne bånd b) Skate Thorsager har fuld fart derudad c) Oversigt over ny letbanestruktur 2) Hvor mange virksomheder er der nævnt i ThorsagerPortalen under mappen Thorsager? a) Omkring 20 stk b) Omkring 30 stk c) Omkring 40 stk 3) Hvilken onsdag holder MultiCaféen åbent i november 2014? a) 5. november b) 12. november c) 19. november 4) Hvem var på forsiden af Thorsager Rundt nr. 6? a) Aksel Albrechtsen (tidl. Brugsuddeler) b) Svend Arvesen (Fjernvarmeværksbestyrer) c) Jens Refsgaard (tidl. Skoleleder) 5) Hvor mange eksemplarer trykkes Thorsager Rundt i? a) 900 eksemplarer b) 1050 eksemplarer c) 1200 eksemplarer 6) Hvem er næstformand i Thorsager Distriktsråd? a) Michael Bak b) Klaus Bertram Mikkelsen c) Irene Christensen 8 - thorsager rundt nr. 10

9 THORSAGER FJERNVARMEVÆRK i 25 ÅR Af Susanne Quist I 1989 blev den første varme fra det ny opførte Thorsager Fjernvarmeværk leveret fra en midlertidig oliekedel, placeret i en container på værkets grund. Efter et par måneder var det halmfyrede varmeværk klar til at sende den rigtige varme ud til ca. 180 husstande i Thorsager. Forhistorien Forinden, i 1984, dannedes en interessegruppe Varme-plangruppen. Initiativtagerne havde ønske om at Thorsager skulle have billig varme under miljøvenlige hensyn, som samtidig kunne give lokalbeskæftigelse og udnytte lokale ressourcer i Thorsager. Gruppen ville først og fremmest undersøge muligheden for at bygge et biogasanlæg, som skulle kobles op på kraft/varme og vindmølleenergi. Men i 1987 måtte biogasprojektet opgives. Nye økonomiske beregninger viste, at projektet ville blive 10 millioner dyrere end de beregninger, gruppen havde arbejdet ud fra. Samtidig var der manglende interesse for projektet i levnedsmiddelindustrien (spildevand) og landbrugene (gylle og møg;) En arbejdsgruppe, sammensat af repræsentanter fra Thorsagers borgerforening og 2 grundejerforeninger i selskab med repræsentanter fra en landboforening, Rønde Fjernvarmeværk samt Rønde Kommune, arbejdede videre med muligheden for halm som energiform enten leveret fra Rønde Fjernvarmeværk eller et nybygget værk i Thorsager. Folketinget havde vedtaget et forbud mod afbrænding af halm på markerne med virkning fra den 1. januar 1990, og det var med til at gøre et halmfyret værk interessant. Den 24. november 1988 stiftedes Thorsager Fjernvarmeværk A.M.B.A. og den 1. august samme år blev Svend Arvesen ansat som driftsleder på et varmeværk, der ikke stod færdigt. Han skulle have tilsynet med hele opbygningen af værket og etablering af hele ledningsnettet og derved lære sit værk at kende fra grunden. Thorsager Fjernvarmeværks historie fortælles igennem et hav af avisudklip som Svend, de sidste 25 år, har arkiveret i 4 scrapbøger. Da jeg bladrer i den første bog, indser jeg, at der ikke kan blive plads til bare en brøkdel af de mange historier, der gemmer sig i dem. Der kunne skrives meget mere om hele processen, der gik forud. Om de initiativrige mennesker, der havde en varmeplan for byen, om de der hjalp varmeplanen videre og om de, igennem tiden, siddende bestyrelsesmedlemmers indsats. thorsager rundt nr (fortsættes side 10)

10 THORSAGER FJERNVARMEVÆRK i 25 ÅR (fortsat fra side 9) Miljøet Afbrænding af halm er en ren og miljørigtig varme, som er CO2 neutral. Store posefiltre opfanger det støv, der er i røgen, og sikrer at den er ren, inden den sendes ud i omgivelserne. Asken fra den afbrændte halm samles op i en container, som køres retur til landmændene. Det giver god mening at sprede asken på markerne og derved anvende gødningsresterne i den. Varmeværket har indført en motivationstarif, der skal sætte fokus på at udnytte energien: returvandet skal være så koldt som muligt en lavere temperatur på returvandet giver en lavere varmeregning for den enkelte forbruger. Man kan f.eks. lukke for radiatorernes termostat, inden der luftes ud eller bruge alle radiatorer i samme rum og indstille dem ens. Økonomien Da værket havde kørt i ca. 1 ½ år, stod det klart, at prisen på varmen var startet for lavt. Rådgivende ingeniører havde lavet beregninger, der lå for lavt, og varmesalget var mindre end budgetteret. Det bevirkede, at varmeprisen steg markant og dermed var fjernvarme ikke en attraktiv mulighed for nye kunder. Det var en umulig og fastlåst situation. I 1994 ansøgte Fjernvarmeværkets bestyrelse kommunen om tvungen tilslutning for oliefyrsejere. Udsigten til at blive tvunget på fjernvarmen udløste hård kritik og modstand blandt mange borgere i byen. Pressen dækkede sagen massivt. I 1997 blev den tvungne tilslutning for oliefyrsejere vedtaget i byrådet med en 9-årig frist til at koble sig på fjernvarmen. I dag er der 405 forbrugere - værket har en sund økonomi og kan sagtens konkurrere med eks. oliefyr, siger Svend og fortsætter: Interessen for fjernvarmen er stor blandt de husstande, der har jordvarmeanlæg. De gamle anlæg står for renovering, og den pris er væsentlig højere end en tilslutning til fjernvarmen, som med moms koster kr. Driften Når landmanden kører halmen ind på værket, tjekker Svend fugtigheden i alle halmballerne. Der er en kilopris for halmen, og i fugt er der ingen brændværdi. Er fugtigheden høj, får landmanden en lavere kilopris. Hvis der måles fugtighed på mere end 22 %, må landmanden tage sin halm med igen. Kort fortalt så foregår den videre proces sådan her: De halmballer, der består testen, oplagres i hallen og køres hen til et område, hvorfra en kran automatisk transporterer halmballerne ind i kedlen. Her klippes snorene over, og ballen rives fra hinanden. Derefter sker forbrændingen, som opvarmer vandet, der sendes ud til forbrugerne - mens asken forsvinder ned i en container. Men selv Svend skal have ferie af og til og han er begejstret for samarbejdet med kollegerne på Rønde Fjernvarmeværk. I år 2000 blev vagtsamarbejdet gjort formelt og sikret med 24-timers vagt i tilfælde af driftsforstyrrelser. Bestyrelsen Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, og det er her de 6 medlemmer til bestyrelsen vælges. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender thorsager rundt nr. 10

11 THORSAGER FJERNVARMEVÆRK i 25 ÅR (fortsat fra side 10) Bestyrelsen har til opgave at drive varmeværket efter Energistyrelsens gældende love og regler. På bestyrelsesmøder lægges budget og fastsættes tarif, der afvejes og overvejes inden beslutninger træffes, og der følges op på værkets drift. Svend forsøger at forberede møderne, så der midt i al arbejdet er, som han udtrykker det: så lidt som muligt, der kræver bestyrelsens opmærksomhed. Til det udtaler Jens Quist, formand for varmeværkets bestyrelse: Svend er en dygtig driftsleder. Han er omhyggelig og pligtopfyldende, som gør tingene rigtigt og til tiden. Fjernvarmeværkets forbrugere kan være godt tilfredse med Svends indsats. (Tænk bare på de 4 scrapbøger det er da orden i sagerne). En særlig krævende arbejdsopgave er tilbagevendende, for inden den eksisterende kontrakt udløber, skal bestyrelsen for Thorsager Fjernvarmeværk sammen med Rønde Fjernvarmeværk forhandle en ny halmkontrakt på plads med Halmleverandør-foreningens bestyrelse. Forhandlingerne om pris og leveringsbetingelser er benhårde, og kan strække sig over flere møder. Fremtiden Spurgt til visioner for Thorsager Fjernvarmeværk falder et svar prompte fra Jens, formanden for bestyrelsen: Et veldrevet og driftssikkert fjernvarmeværk, der leverer grøn varme til en konkurrencedygtig pris og så er vi tilbage ved de visioner, der var hele værkets grundidé. Svend Eide Arvesen har været driftsleder for Thorsager Fjernvarmeværk i 25 år. Selv på jubilæumsdagen, den 1. august 2014, havde Svend vagten dagen forløb dog roligt uden driftsforstyrrelser. Svend er vokset op i Nørre Snede og tog maskinmesteruddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole. Derefter sejlede han nogle år på de store have som maskinmester på Mercandias fragtskibe. Hans eventyrlyst bragte ham til Australien, hvor han i et halvt år reparerede ubåde for den australske marine. Kort forinden afrejsen til ubådene havde han mødt en frisk jysk pige, Vibeke. Hun kunne tæmme hans udlængsel, og det bragte Svend til en stilling som driftsleder for Thorsager Fjernvarmeværk for 25 år siden. Parret bosatte sig med deres 2 børn i Thorsager. Børnene er blevet voksne og der er kommet 2 børnebørn til. Næste forår kan Vibeke og Svend fejre deres sølvbryllup. Svends behov for eventyr bliver stillet på oplevelsesrejser sammen med familien til Dubai, Afrika, Maldiverne, USA og andre eksotiske steder. I fritiden er Svend ivrig fritidsdykker i Ebeltoft Sportsdykkerklub og hjemme har han koi karper en interesse han må dele med byens fiskehejre. thorsager rundt nr

12 NATURSTI-GRUPPEN INFORMERER: (side 12-14) Natursti-gruppen under Thorsager Distriktsråd har til formål gennem afholdelse af offentlige vandreture i og omkring Thorsager at sætte focus på nye naturstier, som gruppen arbejder på at oprette. KLØVERSTIER I KOLIND: Lørdag, den 3. maj 2014 blev Kløverstierne i Kolind indviet. Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept, der skal få danskerne til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet. I Kolind er der oprettet 4 stier. Korteste rute er 2,5 km., og længste er 13,8 km. Den korte rute er handicapvenlig. Alle ruter er afmærket med farvede pile, afhængig af hvilken rute man følger. De enkelte ruter er lagt på en sådan måde, at de giver variation og gode oplevelser undervejs. Ruterne går gennem Kolind by, Kolind omegn, Kolindsund, og endelig den længste på 13,8 km., gennem nogle af landsbyerne omkring Kolind. På alle ruter er der mulighed for at få information om forskellige huse, kirker, seværdig-heder m.v. Store dele af stierne går på private områder. Husk du er gæst og der ikke må plukkes grene, blomster m.v. fra de private parceller. Alle ruter starter ved P-pladsen ved Kolind Kirke. Her er der etableret Kløverpæl, og Kolind Vandværk har skænket en vandpost med drikkevand. Thorvald Top Jørgensen. TUR TIL SYV SØSTRE : Natursti-gruppen i Thorsager afholdt den 9. juni 2014 sit arrangement nr. 2. Mødested var P-pladsen ved Kongsvad Rideklub, og turen gik via Gl. Randersvej gennem sommerhusområdet, langs Danmarks måske længste stendige, videre til de store gamle træer (kaldet De Syv Søstre) på Sechersvej. Turen blev indledt med at medlem af Distriktsrådet, Thøger Pauli, gav en orientering om evt. mulighed for etablering af trinbræt i Thorsager thorsager rundt nr. 10

13 Fortsat fra side 12: Naturstitur til syv søstre Flere end 40 personer var mødt frem til dette arrangement. Alle aldre var repræsen-teret og især var der mange børnefamilier. Gåturen til og fra De Syv Søstre foregik i flot sommervejr. Solskin, høje varmegrader og godt humør var kendetegnende for hele turen. I hvilepausen ved De Syv Søstre, havde Thøger Pauli arrangeret geocaching for børnene. Selvfølgelig løste de opgaverne på rekordtid, samtidig med at de slappede af ved at klatre i de store træer og løbe op og ned af skråningen. Det var en rigtig god oplevelse at se så mange fremmødte. Det gav tro på at der er interesse og lyst til at deltage i vandregruppens kommende arrangementer. Thorvald Top Jørgensen Natursti til Klokkerholmskoven: Turen i august gik til Klokkerholmskoven. Skoven er statsskov og dermed et område, der er frit tilgæn-geligt for borgere hele året og hele døgnet. Der er tilmed fri teltning for vandrere, der har lyst til at overnatte en enkelt nat. Se mere under Skov og Naturstyrelsen. Skoven ligger tæt på Thorsager, men det har ikke været muligt at komme dertil uden at benytte Ryomvej, som ikke egner sig som vandrerute. Der viser sig dog nu en anden mulig-hed. En mark er for flere år siden blevet lagt ud i natur, og på den er der slået en sti, som man kan følge fra Dalgårdsvej helt op til skoven. (Se kortet) Hvis man går fra Thorsager ad Dalgårdsvej kommer man til Dalgården. Knap 100 meter efter gården går en græsvej op ad bakken på den mark, der er ved at springe i skov. Man skal følge stien/vejen, og evt. hunde SKAL holdes i snor. Man følger stien til man når skoven. Man kan nu gå gennem bøgeskoven og komme ud til grusvejen, der fører op gennem skoven. I skoven er der bl.a. flere geocaches, hvis man har lyst til at prøve sig som skattejæger med sin smartphone. God tur. Birger Holmgaard thorsager rundt nr

14 NATURSTI-TUR 5/10: PLANTERS NYTTEVÆRDI En god snes små og store mennesker samledes en solrig søndag formiddag ved Forsamlingshuset, for under ledelse af kogebogsforfatter m.m. Anemette Olesen, Skarresø, at gå en tur i skovene omkring Thorsager. Her skulle vi koncentrere os om planters nytteværdi og se på hvilke planter vi kunne benytte i madlavning eller som lægeplanter. Det var meningen at vi skulle gennem skoven Gregersminde over til det kommende trinbræt og tilbage i skoven bag pipkvarteret, men der var så meget at se på i skoven, så turen blev væsentligt forkortet. Vi startede med at gå ned til dammen bag Forsamlingshuset, og her fandt vi mange spændende planter, som vi fik gennemgået nytteværdien af. Her var hønsetarm, mjødurt, mælkebøtte, brændenælde, katost, fuglegræs og svaleurt. Så der var nok at gå i gang med. Sådan fortsatte det ned gennem byen og via Lille Arnold. Hvem skulle tro at der i hækken og langs fortovet i byen var så mange spændende planter med så mange interessante historier. Vi sluttede af ved Anemettes bils bagagerum, hvor hun fremtryllede urtesnaps, varm brændenældesuppe, tørrede snacks og foreviste sine mange kogebøger. En rigtig spændende søndagstur og de tilstedeværende blev ikke snydt for noget. Thøger Pauli THORSAGER TRAFIKNYT Af Klaus Bertram Mikkelsen Thorsager Distriktsråd har gennem det forløbne år været i dialog med Syddjurs Kommunes Vej og Trafikafdeling i forbindelse med forskellige lokale forhold. Det er nok nogle bekendt, at kommunen på et tidspunkt havde planer om at lukke Vestergade rent fysisk med en bom ved Thorsgade. Dette ville selvsagt have store konsekvenser for den daglige trafikafvikling, især lokaltrafik og ikke mindst for kirkens betjening af kirkegården, både ved begravelser, vedligeholdelse og pasning. Distriktsrådet bad derfor om et møde med Vejafdelingen. Med den planlæggende ingeniør blev beslutningen ændret og Vestergade ikke lukket thorsager rundt nr. 10

15 Trafik-nyt (fortsat fra side 14) Derimod er der nu plan for at ændre på ud/indkørslen ved Vestergade/Thorsgade, så oversigtsforholdene bliver bedre. Samtidig nedlægges de ca. 75 m cykelsti, så man undgår krydsene cyklister i begge ender. Nu venter vi bare på at kommunen effektuerer beslutningen. I forbindelse med Brugsens ønske om evt. mulighed for at benytte grunden ved Ryomvej, kom det tilfældigt til vort kendskab, at Vejafdelingen i Syddjurs Kommune havde planer om, at øge hastigheden på Ryomvej fra de nuværende 50 km/t til en tilladt hastighed på 60 km/t og samtidig flytte byskiltet mod Ryomgård længere ind mod rundkørslen. En sådan ændring ville medføre, at Nørregade s ind/udkørsel kom til at ligge uden for bymæssig bebyggelse og dermed i 80 km/t område. Efter et møde med Syddjurs Kommunes Vejafdeling, gjorde Distriktsrådet gældende, at det efter vort synspunkt ville være et stort tilbageskridt for trafiksikkerheden i Thorsager og direkte modsat det der gennem flere år er kæmpet for. En kamp det for nogle år siden resulterede i rundkørslen og en nedsættelse af hastigheden netop fra 60 til 50 km/t. Distriktsrådet gjorde samtidig gældende, at vi derimod har ønske om yderligere en trafikchikane på Ryomvej, nemlig ved det nuværende nordøstlige byskilt, således at der også fra den side vil ske reduktion af hastigheden. Mødet medførte, at der p. t. ikke vil ske ændring af de nuværende forhold, at vore ønsker var noteret og, at evt. planer efterfølgende vil blive forelagt Distriktsrådet. Distriktsrådet har ligeledes fremført ønsker om en overordnet trafiksikkerhedsvurdering for Thorsager. Herunder at vi ønsker hastighedsreducering og cykel-kantstriber på henholdsvis Thorsgade og Nørregade. Vejafdelingen oplyste, at de p. t. vurderer forholdene på Thorsgade, og at de samtidig vil vurdere forholdene på Nørregade, men at der arbejdes ud fra et økonomisk stramt budget. SKATER THORSAGER: Fart, hygge og høj musik Af Irene Skovhus Christensen, Thorsager Distriktsråd Efter at have tilbragt en eftermiddag nede ved Skatergruppen på Nørregade, må jeg bare sige: Sikke da et fedt sted de unge kan mødes her i Thorsager! Her er et samlings-sted for ligesindede, der godt kan lide fuld udblæsning på højttalerne, mens de rører sig med høj fart, og ikke mindst med mulighed for at hygge sig i sofaen, når vejrtrækningen skal på plads igen. Dagen skal nemlig helst også indeholde en god kop te, som Dagmar fra juniorklubben glad serverer for klubmedlemmerne om onsdagen. (fortsættes side 16) thorsager rundt nr

16 11 unge mennesker hyggede sig en onsdag eftermiddag, i forskellige aldersgrupper og med en god blanding af piger og drenge. Nogle af de unge er ret skarpe til at stå på skaterløbehjul eller rulleskøjter, mens andre er på begynderniveau med en god portion vovemod. Det, der kendetegnede dagen, var, at der var plads til alle og alle hjalp hinanden og kom med tilråb, når nye grænser skulle udforskes. Skatergruppen er meget aktiv, og har her i sensommeren/efteråret allerede afviklet flere arrangementer som: en tur til skaterbanen i Kolind, opvisning og aftenåbent ved Djurslands kulturnat, en tur til Herning på Kulturfabrikken, og flere aften og weekend arrangementer, der er ret godt besøgt. De børn og forældre, der ikke kender til skatergruppen i Thorsager, kan finde informationer på eller Skate Thorsager på facebook. Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har godkendt, at Skatergruppen sammen med Thorsager Børnehus må bygge en skaterbane/multibane omme bag Thorsager Hallen. Der arbejdes p.t. på at indhente byggetilladelser og ikke mindst at skaffe midler hertil. Projektet anslås til, at koste mellem og Skatergruppen har selv indsamlet Derfor opfordres alle de borgere, der har lyst, tid og mulighed til at søge fonde, at henvende sig til enten Hanne Andersen tlf eller Poul Erik Andersen tlf Foreløbig har Skatergruppen til huse på Nørregade 11, hvor udlejeren har været så venlig at forlænge kontrakten, så skatergruppen ikke er husvilde. Har du ondt her og dér så kom med dine bare tæer! zoneterapi & massage Thøger Pauli Thorsagervej Rønde Registreret Alternativ Behandler Web: 123zone.dk Tlf.: års behandlererfaring 30 % tilskud fra Danmark til zoneterapi 15 % Robin-Hood rabat til pensionister, arbejdsledige og studerende thorsager rundt nr. 10

17 Thorsager JULEMÆRKE 2014 Thorsager Bylaug udgiver igen i år et julemærke der sælges i Brugsen, ved Fællesspisningen i Forsamlingshuset den 3. december 2014 og ved et arrangement i DaglíBrugsen den 28. november kl Motivet til årets julemærke er hentet i Tronholm Mose, hvor is og sne dækker søvandet og decembersolen kaster sit sidste lys ind over vinterdagen. Foto: Gerda Christoffersen. THORSAGER RUNDT runder nummer 10 i rækken Af Thøger Pauli, redaktør og PR-mand i distriktsrådet Du sidder nu med det tiende nummer af THORSAGER RUNDT i hånden idet Thorsager Distriktsråd i 3 år har sendt et nummer på gaden 2-4 gange om året. Vi har forsøgt at spejle hvad der sker i byen og har været et åbent talerør for foreninger og organiationer i byen, hvilket nogle da også har benyttet sig af. Opfordret eller uopfordret. THORSAGER RUNDT kan lade sig gøre fordi mange har lyst til at levere stof til bladet og fordi vi har en god sponsor, som tilbyder at trykke avisen hver gang uden beregning. Tak til Tommy Larsen for dette. Vi har også et distriktsråd, som selv er ude og samle stof sammen og som mødes og i fællesskab samler og hæfter bladet. Og ikke mindst har vi en gruppe trofaste omdelere, som gerne tager en tørn med at putte avisen i postkasserne i byen og i sommerhusområdet. Det er fantastisk. Nogle har foreslået at THORSAGER RUNDT skulle være digital, så det kan læses på nettet, og det kan det faktisk allerede, idet du kan finde dette og gamle numre på thorsagerportalen.dk under distriktsrådet. Men vi vælger at fortsætte med at udgive bladet i papirform fordi det er vigtigt at bevare papirudgaver, som man kan sidde med i hånden. Ikke alle har nem adgang til digitale medier og ikke alle ved hvornår det kommer. Endvidere bruger vi bladet til at udlevere til nye borgere eller andre, der henvender sig og er interesseret i byen. Det er lidt fattigt kun at udlevere et link. Derfor fortsætter vi ufortrødent, og du er stadig velkommen til at bidrage og modtage. thorsager rundt nr

18 Tommy Larsen sponsorerer trykningen af Thorsager Rundt 18 - thorsager rundt nr. 10

19 Fælles børneliv nu sker det! Lisbeth Munksgaard, distriktsleder, Thorsager Skole Så blev det oktober og dermed også den måned, hvor projekt Fælles Børneliv i Thorsager bliver en realitet. Mandag d. 20. oktober starter ca. 80 vuggestue- og børnehavebørn og deres pædagoger i nye rammer i Thorsager Skole og Børnehus. Vi vil gerne markere dagen på festlig vis for alle børn og voksne i Thorsager. Børnehavebørn og deres forældre mødes i hhv. Thorsager Børnehus og Lille Arnold, hvor de tager behørig afsked med deres gamle institution med fælles morgenkaffe. Derefter går børn, forældre og medarbejdere i optog gennem byen op mod Thorsager Skole og Børnehus, hvor skolebørn og medarbejdere vil stå klar til at modtage de nye kammerater og kolleger langs ruten. Vi samles i fællesrummet til officiel velkomst og fællessang, hvorefter de yngste tager de nye lokaler i brug, og skolebørnene vender tilbage til deres undervisning. Når SFO en åbner kl. 14, vil personalet markere åbningen af den nye SFO sammen med børnene. Børnehave + 1. klasse Her bor vi Nyt bibliotek Inden vi er klar til at slå dørene op for vuggestue- og børnehavebørn, skal vi pakke de gamle institutioner ned, flytte det hele op i Thorsager Skole og Børnehus og pakke ud og indrette de nye lokaler. Det kommer til at ske i efterårsferien, hvor børnehave og SFO har aftalt pasning i Rønde for de børn, som ikke kan holde ferie. Byggeriet er lidt forsinket, og vi er også ramt af forsinkede leverancer på inventar. Det drejer sig dog primært om administrationen og personalerummet, men det betyder, at vi kommer til at leve med nogle midlertidige løsninger på disse områder i de første uger. Legepladsen vil være indhegnet, når vi starter op efter ferien, men vi vil formentlig heller ikke være helt på plads med flytning og etablering af legeområder og redskaber fra dag 1. Der vil blive inviteret til officiel indvielse og åbent hus, når vi er kommet helt på plads og har fundet os tilrette i de nye omgivelser. Vi har endnu ikke lagt os fast på en dato. thorsager rundt nr

20

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

THORSAGER RUNDT. Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013

THORSAGER RUNDT. Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013 THORSAGER RUNDT Thorsagers happening med det grønne bånd blev en succes Se side 8 (foto Hanne Andersen) Nummer 7 November 2013 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune

Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune 1 of 6 02-04-2014 Sagsnr.: 14/11272 Kontaktperson: Alette Lena Skov-Hansen Plan, udvikling og kultur Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune Baggrund Med kommunesammenlægningen blev de eksisterende

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere