Den sidste rejse. skrot, genbrug og designermøbler. Kåre Lauring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sidste rejse. skrot, genbrug og designermøbler. Kåre Lauring"

Transkript

1 Kåre Lauring Den sidste rejse skrot, genbrug og designermøbler 22. april 2005 nåede DSB s gamle motorfærge KONG FREDERIK IX, under navnet RIKY, frem til Alang Beach i Indien, hvor ophugningsfirmaet Shreeji Shipping Agency havde overtaget skibet. Alang Beach ligger på Indiens nordlige vestkyst, på østsiden af halvøen Gujarat ud til Khambat Bugten, og KONG FREDRIK IXs ankomst til den fjerne strand, som de fleste danskere næppe kan finde på et verdenskort, skete under stor mediebevågenhed hjemme i Danmark. Flere grupper havde forgæves prøvet at holde færgen tilbage i Danmark, nogle fordi de ville bevare færgen, der var bygget på Helsingør Værft tilbage i 1954, som museumsskib, andre fordi færgen indeholdt store mængder af miljøfarlige stoffer som f.eks. asbest. Skibets gamle rederi Scandlines havde intet med afsendelsen til ophugning på Alang Beach at gøre, for rederiet havde otte år tidligere overdraget færgen til et nystartet museumsprojekt, Danmarks Færgemuseum. Museet var siden gået fallit, og derefter blev færgen købt og solgt flere gange, indtil den via forskellige noget indviklede transaktioner var endt som statsløst skib. I marts 2005, efter afgørelse fra Korsør Kommune, fik færgen tilladelse til at forlade Halsskov Færgehavn for at begive sig ud på dén rejse, der skulle føre den gamle statsfærge til ophugningsværftet på Alang Beach. Debatten om motorfærgen KONG FREDERIK IXs skæbne skabte blandt mange en bevidsthed om, at skibe ikke kun fødes, de dør også. Men hvor skibe i modsætning til mennesket altid fødes under musik, taler, champagne og festmiddage, så dør de lige som mennesket under meget forskellige former. Krigsskibe kan således have en heroisk død. Som det tyske slagskib BISMARCK, der 27. Maj 1941 blev sænket efter en glorværdig kamp mod en engelsk flådestyrke, der involverede både krydsere, slag- og hangarskibe. For handelsskibe er en heroisk død mere sjælden, men de kan få en majestætisk død. Som da R.M.S. TITANIC løb på et isbjerg en klar aprilnat med næsten havblik. Et par timer tog det, medens orkestret spillede, og skibet stille gled dybere ned i vandet. Så rejste agterskibet sig som en kæmpe hval ud af vandet og stod lodret under den stjerneklare himmel, medens larmen fra tusinder af stykker møbler, porcelæn, glas, kufferter og fem flygler, der knustes mod skibets vægge og skotter, rullede ud over havet. Efter et par minutter begyndte agterskibet så at glide lodret ned i dybet, me- den sidste rejse 139

2 Stranden langs med Alang Beach. I baggrunden ses to udfasede bulk carriers og i forgrunden de sidste rester af det italienske passagerskib T/S EUGENIO C på brt. bygget i 1968 til Costa Armatori S.p.A. i Genua, der indsatte skibet i passagerfart mellem Genoa og Buenos Aires. I 2003 nåede skibet under navnet BIG RED BOAT frem til ophugningsvæftet på Alang Beach. I baggrunden ses også, hvordan ophugningsaktiviteterne har skabt et langstrakt Klondyke af mindre bygninger og skure med alt fra værksteder til kontorbygninger og i nogle tilfælde også boliger for arbejderne. (Foto Peter Knego 2004) The beach alongside Alang Beach. In the background are two phased out bulk carriers and in the foreground the last remains of the Italian passenger ship the T/S EUGENIO C of 30,567 brt., which was built in 1968 for the company Costa Armatori S.p.A. in Genoa. The shipping company put the ship into passenger service between Genoa and Buenos Aires. In 2003 the ship, now named the BIG RED BOAT, arrived at the shipbreaking yards at Alang Beach. In the background can also be seen how the breaking up of ships has created an extensive Klondyke of smaller buildings and sheds, containing everything from workshops to office buildings and in some cases even housing for the workers. (Photo Peter Knego 2004) 140 Årbog 2009

3 dens de overlevende sad tavse i bådene og overværede dramaet. Mindre kunne også gøre det. D/S Vendilas skib S/S ERIK BOYE blev torpederet i Atlanten en juniaften i 1940; om selve forliset skrev skibets styrmand Martin Bantz bagefter: Pludselig rettede den sig op, så den kom til at ligge på ret køl stadig med fart fremover. Så sank den hurtigt dybere og dybere i vandet. Vi så vandet vaske over agterdækket, og den sank, stadig med nødbelysningen tændt. Da skorstenen var halvt i vandet, lød der et frygteligt spektakel, og en søjle af røg og damp slog op igennem den. Vi sad alle og stirrede tavst på den, for mig var det som at være vidne til et kæmpedyrs dødskamp, dens stønnen lød så levende, medens den styrtede af sted gennem vandet. Et øjeblik efter at den var forsvundet, var havet atter stille og roligt, som om der aldrig havde været noget skib. Alt hvad der var tilbage var 22 mand i en båd. Skibe dør i krig, skibe dør ved forlis, og skibe dør ved stranding. Nogle under stor bevågenhed andre helt alene og uden mange spor som grønlandsskibet HANS HEDTOFT. Eller de dør sporløst som skoleskibet KØBENHAVN. Andre, som M/F KONG FREDERIK IX overlever, og for dem venter, efter et langt og arbejdsomt liv, ophuggernes skærebrændere. Et skib har, ligesom mennesket, en livscyklus. For et skib er den gerne ca. 30 år, fra det bliver født, og til det dør. I den danske handelsflåde blev et skib tidligere oftest født på et dansk værft, den tid er forbi, og nu sker fødslen i udlandet. Derefter sejler skibet for det danske rederi i en årrække, kortere eller længere alt efter skibstype, og sammenlagt har den danske handelsflåde en gennemsnitsalder på omkring 7 år, derefter bliver det solgt. Køber kan være et udenlandsk datterselskab af det danske rederi, eller det kan være et udenlandsk rederi, der enten selv ønsker at bruge skibet, eller evt. stille det til rådighed for det danske rederi i en form for charter. Efter endnu en årrække bliver skibet så solgt en gang til, og nu begynder for alvor turen ned ad den sociale rangstige. Fra at være ejet af et dansk rederi, glider skibet nu ud på verdensmarkedet, og næste ejer er gerne et rederi i Den tredje Verden. Som årene går, skibet ældes, og udgifterne til vedligeholdelse stiger, stiger også hyppigheden af ejerskift. Indtil skibet ender hos sin sidste ejer, firmaet der sælger det til ophugning. Frem til anden Verdenskrig foregik ophugning af skibe i både USA og Europa. I Københavns Sydhavn lå således ophugningsfirmaet Petersen & Albeck, der var landets største ophugningsværft, hvor en stor del af den tidlige danske dampskibsflåde, der hovedsageligt var indkøbt som second-hand skibe, endte deres dage. Efter krigen begyndte ophugningsindustrien at flytte ud til lande, hvor omkostningerne, ikke mindst arbejdslønningerne, var lavere. I de første år flyttede ophugningen til lande som Jugoslavien, Grækenland og Tyrkiet, men siden flyttede aktiviteterne endnu længere væk. Til Gadani Beach i Parkistan og til Bangladesh. I Bangladesh begyndte ophugning af skibe ved en tilfældighed. Forskellen mellem ebbe den sidste rejse 141

4 PRINCESS hed det her skib, da det nåede frem til Alang, men med den særegne skorsten og agteraptering, er man, på trods af navnet, ikke i tvivl. Skibet her er DFDS gamle PRINSESSE MARGRETHE, der i 1968 sammen med søsterskibet KONG OLAV, blev leveret til DFDS rute mellem København og Oslo. I 1984 blev PRINSESSE MARGRETHE solgt til et rederi i Kina. Derfra blev det i 1988 solgt til Panama, og samme år videresolgt til et rederi på Cypern. I 2005 blev skibet solgt til et selskab i Dubai, der solgte det videre til Alang Beach. Ophugningen gik i gang i april, og i oktober samme år var skibet væk. (Foto Kaushil Trivedo) PRINCESS was the name of this ship when it arrived at Alang, but with its peculiar funnel and aft accommodation one is in no doubt despite the name. The ship is the DFDS s former PRINSESSE MARGRETHE, which in 1968, together with its sister ship KONG OLAV V, was delivered to the DFDS route between Copenhagen and Oslo. In 1984 the PRINSESSE MARGRETHE was sold to a Chinese shipping company. From there it was sold in 1988 to Panama, and in the same year it was sold again to a shipping company on Cyprus. In 2005 the ship was sold to a company in Dubai, who sold it onwards to Alang Beach. Breaking up work began in April and by October the same year the ship was gone. (Photo Kaushil Trivedi) M/S WINSTON CHURCHILL, der her ses efter ankomsten til Alang Beach, blev bygget 1967 til DFDS passagerute mellem Esbjerg-Harwich blev skibet solgt Emerald Holding Ltd., Kingston Jamaica, og døbt om til MAYAN EXPRESS, og det var planen, at det skulle indsættes i passagerfart omkring Yucatanhalvøen. Selskabet, der skulle stå for sejladsen, gik dog fallit, depositum for skibet blev aldrig betalt, og i de næste par år blev WINSTON CHURCHILL købt og solgt 32 gange, før det i foråret 2003 af et selskab i Dubai blev solgt til ophugning på Alang Beach. Den 24. Januar 2004 blev WINSTON CHURCHILL af et sail-on-the beach-crew sejlet op på stranden ved Alang. (Foto Peter Knego) The M/S WINSTON CHURCHILL, which is seen here after its arrival at Alang Beach, was built in 1967 for DFDS s passenger routes between Esbjerg and Harwich. In 1966 the ship was sold to Emerald Holding Ltd., of Kingston, Jamaica and renamed the MAYAN EXPRESS, and the plan was to put her into passenger service around the Yucatan peninsular. However, the company which was to run the ship went bankrupt, the deposit on the ship was never paid, and in the next couple of years the WINSTON CHURCHILL was bought and sold 32 times, before it was sold to the breaker s yard at Alang Beach in the spring of 2003 by a company in Dubai. On January 24th 2004 the WINSTON CHURCHILL was sailed up on to the beach at Alang by a sail-on-the beach-crew. (Photo Peter Knego) 142 Årbog 2009

5 og flod er i Den bengalske Bugt omkring 6 meter. I 1965 blev et stort fragtskib ved en cyklon kastet så højt op på stranden, at man opgav at få det trukket fri. Da der i området var mangel på stål, gik der ikke mange dage, før ivrige metaljægere var i gang med at skære skibet op, og derfra udvikledes så skibsophugningsindustrien ved Chittagong. Fra 1980 begyndte ophugning af skibe ved Alang Beach, og i årene efter voksede stranden ved Khambat Bugten frem som verdens førende center for ophugning. Stålet fra de gamle skibe var der hårdt brug for i forbindelse med Indiens gryende industrialisering, og inventaret om bord i skibene fandt, som nævnt ovenfor, sine kunder. At årene før afgangen til ophugning er år med mange ejerskift, og skift der ikke har meget med danske rederiinteresser at gøre, ses også af den skæbne, der overgik motorfærgen KONG FREDERIK IX. I 1997 blev færgen, som nævnt ovenfor, af rederiet Scandlines overdraget vederlagsfrit til det nystiftede Danmarks Færgemuseum i Nyborg. Desværre gik det museum fallit i 2001, hvorefter skibet af konkursboet blev solgt til en kinesisk forretningsmand, der ønskede at sætte det ind i passagerfarten langs kysten af Kina. Den plan gik heller ikke, hvorefter færgen blev solgt til et selskab, RIB Invest Ltd. på Cypern, der solgte skibet til en investorgruppe i Danmark, der kaldte sig MF Kong Frederik IX A/S. Da RIB Invest Ltd. overtog skibet, frameldte det skibet i det danske skibsregister, men uden at tilmelde det til registret på Cypern. Da det danske register kun må overtage second-hand skibe, der kommer fra andre registre, kunne færgen, efter salget til MF Kong Frederik IX A/S, ikke komme tilbage til det danske skibsregister, og færgen var dermed i praksis gjort statsløs. Ved årsskiftet blev færgen så igen solgt. Denne gang til et indisk selskab, der ville bruge den i passagerfart langs kysten af De forende arabiske Emirater. I marts 2005 afgik færgen så fra Halsskov færgehavn mod officielt Piræus, men da man nærmede sig den by, blev kursen lagt om, og færgen stod ned gennem Suez Kanalen og videre over det Indiske Ocean mod Alang Beach og de indiske ophugningsværfter. Alang Beach huser omkring 180 ophugningsværfter, og værfterne langs med stranden står for ophugningen af ca. 50 % af de skibe, der årligt fra hele verden bliver sendt til ophugning. Stedet er på mange måder ideelt, for forskellen mellem flod og ebbe er ekstrem stor, og der er kun flod to gange om måneden. Skibe, der skal hugges op, kommer ind, når der er flod. Ud for stranden bliver skibet overtaget af et særligt sail-on-the beach-crew, der står for at løbe skibet op på stranden. For en sidste gang er motoren vækket til live, så den kører, og med højest mulige hastighed sejler skibet op på stranden, for det meste så præcist, at det ligger lige ud for værftets lille plot og foran de maskiner, der ved hjælp af kæder skal trække skibet det sidste stykke i land. Arbejderne løber til, der bliver skåret huller ude i stævnen og kraftige kæder bliver fastgjort inde i skibet. I den anden ende er kæderne i forbin- den sidste rejse 143

6 delse med dieselmotordrevne spil, og medens kæderne strammes op til bristepunktet, og nogle gange over så arbejderne holder sig på afstand under den del af processen trækkes skibet så langt op på stranden, som det er muligt. Et par timer efter trækker vandet sig ud, og som var det en strandet hval, ligger skibet fortabt tilbage. Før ophugningen går i gang, skal skibets tanke tømmes for at forhindre en eksplosion. Dernæst går arbejdere og opkøbere skibet igennem for at fjerne alt det løsøre, der kan videresælges. Det kan være møbler, porcelæn og bestik, tæpper, gardiner, vaskekummer, badekar og toiletter. Simpelthen alt, som er brugbart, og som kan sælges videre til genbrug i, hvad der nok må betragtes som en af verdens største genbrugsindustrier. Når skibet er tømt for brugbart løsøre, går ophugningsformanden det igennem og bestemmer, hvorledes opgaven skal gribes an, og derefter går arbejderne i gang med skærebrænderne. Det tager alt efter størrelsen fra to uger og helt op til et år at hugge et skib op. På de 180 ophugningsværfter, der ligger langs med Alang Beach, bliver der årligt ophugget omkring 350 skibe. Det gav tilbage i 1998 værfterne et samlet overskud på omkring 130 mill. $. Der er på værfterne ansat omkring arbejdere, medens omkring mennesker er økonomisk afhængige af de aktiviteter, der foregår på stedet. Arbejdstiden er lang, gerne omkring 12 timer dagligt, men lønnen, ca. 2 US. $ om dagen, er en af de højeste blandt ufaglærte arbejdere i Indien. På trods af det, og på trods af, at forholdene på Alang Beach er bedre, end de forhold man ofte finder på ophugningsværfterne på Chittangong i Bangladesh, så er arbejdsforholdene på Alang Beach udsat for kraftig kritik. Det er der også grund til, for der er helt sikkert ikke i tilstrækkelig grad styr på arbejdssikkerheden for den enkelte arbejder. Mange arbejder uden sikkerhedshjelme og -sko, uden livliner, og der sker stadig eksplosioner fra efterladte eksplosive luftarter i skibenes tankanlæg, ligesom der ikke er tilstrækkelig sikkerhed, hvad angår arbejdet med asbest, bly, kviksølv og andre farlige stoffer. Noget er dog ved at ske, og i Indien har man opsat nye og strammere regler for, hvordan man skal hugge skibe op og omgangen med farlige stoffer. Vi er dog også i Den tredje Verden, så spørgsmålet er, hvorvidt disse regler bliver overholdt, eller hvorvidt man kan betale sig fra dem. Det at få forbedret arbejdsforholdene på ophugningsværfterne er en internationalt opgave, som et enkelt land som Danmark umuligt kan klare alene. I 1992 blev der indgået en konvention i Basel, der forbød eksport af farligt miljøaffald til bl.a. lande som Indien, Parkistan og Bangladesh, og siden er både EU og IMO (International Maritime Organisation) i London gået ind i arbejdet for at sikre mere kontrol med de skibe, der bliver solgt til ophugning. Miljøorganisationen Greenpeace, der har været en af de skarpeste kritikere af arbejdsforholdene på ophugningsværfterne, har rettet en berettiget kritik af forholdene og mente, at op- 144 Årbog 2009

7 M/F KONG FREDERIK IX, eller som den hed på det tidspunkt RIKY, fotograferet efter ankomsten til Alang Beach sommeren 2005, lige før arbejdet med ophugningen gik i gang. (Foto Kaushil Trivedi) M/F FREDERIK IX, or as it was called at the time RIKY, photographed after its arrival at Alang Beach in the summer of 2005, just before work on the dismantling began. (Photo Kaushil Trivedi) hugningen i Parkistan, Indien og Bangladesh er et perfekt eksempel på, hvordan den rige verden dumper sine problemer i u-landene. Den del af kritikken er dog næppe berettiget, for dem, der er ansvarlig for de skibe, der afgår til steder som Alang Beach, er skibenes sidste ejer. Med den sociale deroute et skib gennemløber i løbet af sin ca. 30 årige levetid, og den livscyklus, der er beskrevet ovenfor, så er sidste ejer yderst sjældent et rederi i f.eks. Danmark, men derimod et rederi, eller måske snarere en investorgruppe, med base i Den tredje Verden. Genbrug og designermøbler Ophugning af skibe er et prekært og følsomt problem. Hvordan slipper man af med de gamle skibe, ikke mindst de gamle tankskibe, og helst på en måde, så det er miljømæssigt forsvarligt også i tider, hvor ophugningsaktiviteterne stiger? En sådan stigning så man således i årene , hvor bl.a. KONG FREDERIK IX ankom til stranden, og stigningen i de år skete specielt inden for passagerskibe. Mange af de gamle skibe var drevet af steam-turbine -ma- den sidste rejse 145

8 De hjemkøbte stole fotograferet, medens de endnu befandt sig på Alang Beach om bord i M/F KONG FREDERIK IX. Bagved t.v. ses et lille udsnit af et jernbanekort, der er kendt af de fleste danskere, der har været ude at se med DSB. (Foto Peter Knego) The chairs purchased by the museum photographed while they were still at Alang Beach on board the M/F FREDERIK IX. Behind the chairs on the left a small section of a railway map is visible, one that will be recognised by most Danes who have been out and about with DSB. (Photo Peter Knego) skiner, og da den type anlæg har et meget højt olieforbrug, var resultatet, at i takt med at oliepriserne steg, afgik en lang række af Europa og USA s gamle glorværdige og ofte lige så asbestfyldte passagerskibe til ophugningspladserne, medens en ny tids krydstogtskibe tog over. Den sidste generation af de gamle passagerskibe, der oprindeligt var bygget til at fragte gods og passagerer over Atlanten og mellem de europæiske lande og deres forhenværende kolonier i Afrika og Asien, havde opgivet at være med i konkurrence med flytrafikken, og mange af de gamle passagerskibe var derefter fortsat som krydstogtskibe. Efterhånden som årene gik, udviklede de nye brændstofbesparende dieseldrevne krydstogtskibe deres eget design. Yderkahytter med egen balkon, stort centralt midtertorv med butiksarkader, restauranter, diskoteker, barer og floor-show. Nye skikke til nye tider, og efterhånden som de nye krydstogtskibe kom ud på markedet, blev de gamle sendt til Indien, hvor de blev tømt for alt genbrugeligt inventar, hvorefter skibet blev skåret op og stålet sendt til omsmeltning. Der var dog en forskel på passagerskibene og de fragtskibe, man normalt havde set på ophugningspladser som Alang Beach. Om bord i passagerskibene var inventaret: møbler, døre, paneler, malerier og relieffer udført af nogle af tidens førende kunstnere og designere. Rygtet om, at designermøbler og andre kunstgenstande, der hobede sig op på stranden langs Alang Beach eller i områdets genbrugsbutikker, begyndte at spredes. Opkøbere dukkede op, og imellem dem var Peter Knego fra firmaet MidShipCentury i Los Angeles. Under ophold på Alang Beach tog Peter Knego en lang række fotografier fra stranden, ligesom han opkøbte en lang række møbler og andet inventar fra de gamle passagerskibe. Af de skibe, hvorfra Peter Knego opkøbte møbler, kan nævnes DFDS forhenværende Englandsbåd M/S WINSTON CHURCHILL, der ankom til Alang Beach med de fleste af de møbler, arkitekten Kay Kørbing havde designet til skibet. Samt M/F KONG FREDERIK IX, der ved 146 Årbog 2009

9 ankomsten til Alang Beach stadig var i besiddelse af en stor del af de oprindelige møbler fra dengang færgen forlod Helsingør Værft. Møblerne blev hjemtaget til Peter Knego og MidShipCentury s lager i Los Angeles, og derefter blev de sat til salg via internettet. Det lykkedes derved Handels- og Søfartsmuseet at hjemkøbe to øreklapstole samt seks mindre stole. De to øreklapstole var af den type, der stod i skibets salon og i kaptajnens dagkahyt, ligesom det var den type stole, der stod i skibets kongesalon. Stolene blev transporteret hjem fra Los Angeles med Maersk Line, og i juni 2009 nåede de frem til København og museets magasin, hvor de blev pakket ud. De var noget ramponeret, men taget i betragtning, at stolene havde taget hele turen fra Halsskov Færgehavn, til Alang Beach, hvor de var blevet fragtet ind til stranden, og derfra til Los Angeles, hvorfra museet så hentede dem hjem, havde de nu klaret det meget godt. Stolene kom hjem. M/F KONG FREDERIK IX, blev bygget på Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri. Den blev afleveret 16. December 1954, og derefter indsat på Rødby-Puttgarden. Siden sejlede den på Gedser-Warnemünde, og fra 1968 fungerede den også som fast afløserfærge på Storbæltsoverfarten. I 2005 afgik KONG FREDERIK IX, efter flere forgæves forsøg på at bevare færgen i Danmark som museumsfærge, til Indien. Efter ankomsten derude nåede sagen op på ministerniveau, og endnu et par forsøg blev gjort på at få færgen hjem igen, men det lykkedes ikke. Museets konservator Andreas Grinde i færd med at pakke stolene fra M/F KONG FREDERIK IX ud efter ankomsten til Handels- og Søfartsmuseets magasin. (Foto Kåre Lauring) The museum s conservator Andreas Grinde in the process of unpacking the chairs from the M/F FREDERIK IX after their arrival at the Danish Maritime Museum storeroom. (Photo Kåre Lauring) KONG FREDERIK IX blev hugget op, men et lille stykke af færgen, ikke meget måske, kun otte stole, fik dog, efter en tur rundt om jorden, lov til at vende hjem til Helsingør, hvor de vil indgå som et centralt element i efterårets udstilling om skibsophugning på Alang Beach. den sidste rejse 147

10 Kåre Lauring The Last Voyage scrap, recycling and designer furniture Summary In 2005 the former DSB car ferry from the Rødby-Puttgarden crossing M/F KONG FREDERIK IX arrived at the shipbreaking yards at Alang Beach in India. Its arrival at Alang Beach was followed with great attention by the media back home in Denmark, partly because there were some dangerous substances such as asbestos on board the ferry, and partly because the ship s arrival at the shipbreaking yards was due to a number of unforeseen accidents. In 1997 the car ferry had been handed over to the Danish Car Ferry Museum free of charge by its owner Scandlines, but unfortunately this museum went bankrupt in After this the M/F KONG FREDERIK IX faced a turbulent existence, which involved several changes of ownership, before it arrived at Alang Beach in 2005 under protest from several circles in Denmark. Around the year 2000 Alang Beach had the world s largest shipbreaking yards. The beach had around 50% of the world market for the dismantling of ships, and every year about 350 ships are cut up in one of the beach s 180 shipbreaking yards. Working conditions on the beach have quite understandably been subject to a lot of criticism, and both the EU and the IMO (International Maritime Organisation) have now started to work for the improvement of the working conditions. However, this is a difficult matter because with the social collapse that the ships experience in the last years of their active life they often end up in the possession of less responsible shipping companies and investment groups in the Third World, who then sell them to Alang Beach. At the time when the M/F KONG FREDERIK IX arrived there was a lot of breaking up going on at Alang Beach, and the ships which were being dismantled were mostly older passenger ships. Many of the ships still had on board the original designed furniture, paintings, wall reliefs, panels and doors. As a result a number of firms from the western world appeared on the beach in order to buy up these pieces of furniture, and among them was the firm MidShipCentury from Los Angeles in the USA. Among the pieces of furniture bought by MidShipCentury were some items from the Danish ships M/F KONG FREDERIK IX and DFDS s old England ferry M/S WIN- STON CHURCHILL. On returning to Los Angeles the furniture was put up for sale on the internet, thus enabling the Danish Maritime Museum to purchase six armchairs and two winged armchairs of the same kind as the ones that originally stood in the King s Lounge of the ferry. The chairs have now been transported home to the museum where they are a central part of the museum s latest special exhibition, which deals with the shipbreaking work at Alang Beach. 148 Årbog 2009

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 378 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 21. maj 2012 REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur, mode, design

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere