News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006"

Transkript

1 News vinter 2006 Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst Inde i bladet Kick-off NORDENs nye vision, mission og værdier er nu på plads og godt på vej ud i hele organisationen 5 Efter 116 år i det historiske palæ i Amaliegade 49, tæt på Amalienborg Slot og Københavns Havn, flytter NORDEN i begyndelsen af 2008 sit hovedkvarter endnu tættere på vandet til omgivelser med mere lys og luft, bedre personalefaciliteter og først og fremmest mange flere kvadratmeter En karriere i NORDEN og resten af verden Som trainee i NORDEN har man lange, travle dage og kommer vidt omkring 8 NORDENs nye hovedkvarter bliver i den historiske bygning Bryghuset i Tuborg Havn ved Strandvejen i Hellerup. Bryghuset, der er opført i 1903, ligner udefra på mange måder en borg med en høj granitsokkel, solidt murværk og fire lanterneagtige hjørnetårne. Indvendigt vælder lyset ind af to store ovenlys i taget, som på grund af gennemgående lyshuller i etageadskillelserne hele vejen ned gennem huset giver meget naturligt lys inde i bygningen (Atriumgård), omgivet af balkoner. Indtrykket forstærkes af nogle meget høje vinduer mod øst. Bryghuset har tidligere været en del af bryggeriet Tuborgs produktionsbygninger og har stået tomt og ubenyttet, siden Tuborg i 1996 bryggede det sidste øl på de gamle kobberkedler, der dengang stod i huset og kunne ses indvendigt i hele husets højde. Ni år på værft i Asien Som skibsinspektør har Niels Jørgen Iversen sat 16 skibe i søen i Korea, Kina og Japan Isbåd Efter en omfattende ombygning er NORDKAP klar til at møde isen Fortsættes side 2

2 Der forestår derfor en gennemgribende restaurering af den bevaringsværdige bygning, inden den om godt et år kan stå klar til indflytning med indvendig aptering, tilpasset NORDENs ønsker. Samtidig bygges en ny tilbygning på mere end m², som skal rumme både elevatorer og ekstra kontorfaciliteter. Det nye hovedkvarter vil give os mulighed for at tilbyde vores medarbejdere tidssvarende og fremtidssikrede kontorfaciliteter i et meget spændende miljø, tæt på vandet, som vi jo lever af. De åbne kontorlandskaber og gennemgående lyshuller i etagerne giver en god fornemmelse af nærhed mellem afdelingerne. Det vil virkelig kunne løfte vores interne samarbejde et hak opad. Samtidig vil vores mødefaciliteter blive bragt helt op i front. Jeg glæder mig til, at jeg i 2008 kan stå i døren og tage imod medarbejdere og gæster og sige: Velkommen til NORDEN. Det bliver rigtig godt, siger adm. direktør Carsten Mortensen. Ti meter fra vandet Hovedadgangen til den samlede bygning sker via husets vestfacade, der vender ud mod Strandvejen. Fra receptionsområdet er der adgang til en kantine til ca. 100 personer, loungeområde og adgang til kontoretagerne på sal. Kontoretagerne indrettes efter openoffice princippet, dog med mulighed for fleksibel indretning af cellekontorer og enkelte møderum i den nordlige del af huset. Tekøkken, kopifaciliteter og garderobe indrettes på hver etage. Arbejdspladser placeres langs facaderne, og ganglinierne lægges langs atriummets balkoner. Der vil være vid udsigt over Øresund fra de tre øverste etager. Ved husets sydøstlige hjørne forlænges den eksisterende kanal, så Bryghuset vil komme til at ligge 10 meter fra vandet. Samme sted vil der være mulighed for at nyde sin frokost udendørs om sommeren. Samlet set vil NORDEN komme til at råde over mere end m². Forventet indflytning: Primo 2008 (med forbehold). NORDEN News vil løbende følge ombygningen af NORDENs nye hovedkvarter. DEN GENNEMGRIBENDE OMBYGNING ER I FULD GANG KONTORETAGERNE INDRETTES EFTER OPEN-OFFICE PRINCIPPET.

3 PRINCIPSKITSE AF BRYGHUSET MED DEN NYE TILBYGNING. NORDEN skal være Number one Fakta om Amaliegade 49 Huset er opført i Bygmester var Kgl. Tømrer Andreas Hallander. Husets karakteristiske facade-relief er udført af Danmarks verdensberømte skulptør Bertel Thorvaldsen. I 1892, året hvor Peter de Nully Brown efterfulgte stifteren Mads Christian Holm som skibsejer, lejede D/S NORDEN sig ind i Amaliegade 49. I 1916 købte NORDEN ejendommen. Siden 1990 har NORDEN haft voldsom vækst i både aktiviteter og antal medarbejdere på hovedkontoret, og det har derfor været nødvendigt at gennemføre omfattende ombygninger og udvide kontorfaciliteterne ved at leje arealer i de tilstødende bygninger. Seneste ombygning var i efteråret 2003, hvor NORDEN bl.a. indrettede møderum, konferencerum, en stor kantine og et fitness rum i kælderen. I alt rådes over knap m², hvoraf m² er en del af NORDENs egen bygning i i Amaliegade 49. AMALIEGADE har som altid været et travlt år i NORDEN. Det har også igen - været et rigtigt godt år, og det er dejligt at vide, at vi står på tærsklen til et 2007, der tegner til at blive endnu bedre er også året, hvor vi har sat en række nye skibe i søen. Vi er for alvor gået ind i Handysize segmentet på tørlast markedet. Vi har optrappet vores aktiviteter i de isfyldte farvande både i tank og tørlast. Vi har indgået en række aftaler om nybygninger og langtidsindbefragtninger med købsoptioner og befæstet vores partnerskaber. Vi har fået mange nye og gode kolleger og vi har fået skabt rammerne om den fortsatte vækst med det nye hovedkvarter i Tuborg Havn, som vi rykker ind i primo 2008, og som der står meget mere om her i bladet. Vi har også fået kundernes ord for, at vi er gode til vores metier vi kan blive bedre, men vi er på et meget højt niveau, siger kundetilfredshedsmålingerne. Jeg kunne nævne mange andre højdepunkter. Men det vigtigste er dog, at NORDEN i dag er en stærkere og bredere funderet virksomhed, end vi var for et år siden. Og den position skal vi ikke blot holde fast i. Vi skal udbygge den! Derfor gik vi for lidt under halvandet år siden i gang med en proces, der dels skulle gøre helt klar, hvad den særlige NORDEN formel egentlig er. Og dels klarlægge, hvor vi skal hen i fremtiden. Alt det, som vi på moderne nu-dansk har valgt at kalde Taking NORDEN to the next level. Resultaterne af processen foreligger nu i form af NORDENs nye vision, nye mission og fremhævelsen af, at NORDENs forretning står på fire ben, på de fire kerneværdier flexibility, reliability, empathy og ambition. Tilføjelsen af den sidste værdi ambition er meget central, for den fortæller, at vi vil tænke ambition ind i enhver aktivitet og forbedre alle processer og løsninger. Vi vil være number one, og det skal drive vores handlinger i hverdagen og vore udviklingsretning. Den omfattende VMV-proces (vision, mission, værdier) er sat rigtig godt i søen, og netop ved at blive rullet ud i hele organisationen (se side 5-7). Jeg glæder mig til den fortsatte færd og til sammen med kunder og samarbejdspartnere at løfte NORDEN til the next level i CARSTEN MORTENSEN 3

4 Fremstød for dansk skibsfart i Japan Adm. direktør Carsten Mortensen deltog i den danske erhversdelegation i Japan november, der var anført af den danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Med i delegationen var der også repræsentanter fra Danmarks Rederiforening og andre dele af dansk skibsfart samt dansk landbrug og industri. Målet med fremstødet var at konsolidere og udbygge de gode og tætte handelsrelationer mellem Japan og Danmark, bl.a. på det maritime område. I denne anledning blev der afholdt et shipping seminar med 50 deltagere fra dansk og japansk side. Seminaret var arrangeret i et samarbejde imellem Danmarks Rederiforening og den japanske rederiforening, og det foregik ombord på en cruise-båd, mens den sejlede rundt i Port of Tokyo. Statsminister Anders Fogh Rasmussen, der var hovedtaler på seminariet, fremhævede i sin tale bl.a. skibsfarten som den væsentligste forudsætning for globaliseringen, og dermed de økonomiske fordele, som verden som helhed kan høste som følge af den internationale arbejdsdeling. I FORBINDELSE MED ERHVERVSBESØGET BLEV DER OGSÅ AFHOLDT MIDDAG PÅ DEN DANSKE AMBASSADE I TOKYO. HER TALER STATSMINISTEREN MED CARSTEN MORTENSEN OG KAPT. ABE, ADM. DIREKTØR FOR NISSEN KAIUN, SOM ER EN AF NORDEN STORE SAMARBEJDSPARTNERE I JAPAN. Gode takter i markedet NORDENs driftresultat (EBITDA) for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning på 16% i forhold til samme periode sidste år. Resultatet efter skat for 3. kvartal blev USD 20 mio. Både Tørlast- og Tankafdelingens driftsresultat er steget i forhold til 3. kvartal sidste år. Tørlastafdelingens med 9% til USD 36 mio. og Tankafdelingens med 42% til USD 14 mio. NORDENs resultat i årets første 9 måneder var USD 107 mio. inkl. avancer fra salg af skibe på USD 39 mio. mod USD 245 mio. året før inkl. avancer fra salg af skibe på USD 58 mio. Samlet forventer NORDEN uændret et årsresultat for 2006 i niveauet USD mio. inkl. avancer fra salg af skibe på USD 56 mio. Udviklingen i fragtraterne for tørlast har været gunstige i 4. kvartal. Målt på Baltic Dry Index (BDI) er markedet steget knap 9 % siden udgangen af 3. kvartal. Tankmarkedet har derimod afveget fra det traditionelle sæsonmønster, hvor der plejer at være et svagt 3. kvartal og et stærkt 4. kvartal. Det har i år været omvendt: Tankområdet har haft et stærkt 3. kvartal og et svagt 4. kvartal frem til midten af november måned. Herefter har raterne på tankmarkedet været stigende, målt på Baltic Clean Tanker Index (BCTI), og de lå primo december over niveauet for markedet ved udgangen af 3. kvartal. På basis af de høje forward-rater for 2007 og Rederiets gode positionering på markedet forventes et driftsresultat for 2007, der ligger betydeligt over niveauet for NORDENs årsrapport 2006 bliver præsenteret den 27. marts

5 Kick-off Hvilken vej skal NORDEN gå fremover? Hvor skal fokuset ligge? Og hvordan skal kunder, kolleger og samarbejdspartnere opleve os hver især i hverdagen? Det skal den store VMV proces med udrulning af NORDENs nye vision, mission og værdier bl.a. give svarene på. Der var kick-off i København i november og processen er nu godt i gang i hele organisationen Nye sigtelinjer NORDEN er gennem de sidste få år vokset meget voldsomt i antal medarbejdere, og mange har derfor behov for at lære virksomhedens grundlag og kerneværdier bedre at kende. Samtidig er NORDEN som forretning vokset, og vores opgaver og udfordringer ændres løbende. Og endelig har vi som organisation ændret os markant med etableringen af tre nye kontorer rundt omkring i verden siden årtusindskiftet Rio de Janeiro, Shanghai og Mumbai. En stigende del af forretningen skabes uden for Danmark, og vi har fået mange nye medarbejdere med en anden kulturbaggrund, fortæller HR-chef Vibeke Schneidermann, der er ansvarlig for den omfattende proces med at brede de nye VMV er ud i organisationen. Der har derfor været stort behov for en kritisk revision og udvikling af NORDENs sigtelinjer for forretningen vores vision, vores mission og vores værdier. Det har den brede ledelsesgruppe i NORDEN været i gang med gennem hele foråret og sommeren 2006, og resultatet af anstrengelserne foreligger nu i form af en nyformuleret vision og mission og tilføjelsen af en ekstra NORDEN værdi: Ambition. De nye VMV er skal løfte NORDEN til the next level. De er vores guidelines for, hvordan vi skal handle i hverdagen og hvad vi skal fokusere på. Det er derfor vigtigt, at alle tager aktivt del i diskussionerne og sætter deres præg på retningen, siger hun. Rød, gul og grøn adfærd NORDENs nye vision, mission og værdier blev i starten af november søsat ved fire store tværgående kick-off seminarer hos Center for Ledelse i København. Her præsenterede adm. direktør Carsten Mortensen, Jens Christensen fra Teknisk Afdeling, Martin Badsted fra direktionssekretariatet og Søren Huscher fra Norient Product Pool NORDENs og Norients nye vision, mission og værdier og den proces, der skal føre dem ud i organisationen. På seminarerne var der indlagt en række opgaver i grupper på tværs af afdelingerne, hvor medarbejderne skulle diskutere visionen, missionen og værdierne. Bl.a. skulle hver enkelt uddele røde, gule og grønne kort til forskellige typer adfærd i hverdagen. Hvilken adfærd vil være uacceptabel (rød), acceptabel (gul) og exceptionel (grøn) i forhold til de fire NORDEN værdier flexibility, reliability, empathy og ambition? Programmet blev afsluttet med et stykke VMV kage og et glas champagne for at markere starten på den videre proces, og imens blev VMV kick-off filmen Taking NORDEN to the next level vist på storskærm. VMV i hverdagen I løbet af november og december har der været workshops i de enkelte afdelinger, hvor alle medarbejdere har fået mulighed for at diskutere VMV erne mere detaljeret og drøfte, hvordan de spiller sammen med de enkelte opgaver og relationer i afdelingen i hverdagen. Samtidig har der været gennemført kick-off seminarer og workshops på NORDEN kontorerne i Singapore, Shanghai og Mumbai, og kontorerne i Annapolis og Rio de Janeiro følger i starten af Til støtte for processen er udarbejdet en række værktøjer og inspirationsmateriale, der ligger tilgængeligt på intranettet, bl.a. fire film, der fortæller om baggrunden for VMV processen og tankerne bag NORDENs nye vision, mission og værdier. Læs mere de følgende sider. 5

6 Kick-off: Hvilken vej skal NORDEN gå fremover? NORDENs vision The preferred partner in global tramp shipping. Unique people. Open minded team spirit. Number one. Et synligt flag i horisonten Med den nye vision har NORDEN opsat et synligt flag i horisonten, noget at række ud efter for medarbejderne og organisationen, som vi samtidig viser og lover - kunderne, siger Jens Christensen fra Teknisk afdeling, som i VMV arbejdet har haft særligt ansvar for at arbejde med den nye vision. Vi vil være den foretrukne partner i tramp shipping. I det ligger der to udsagn. Preferred partner fortæller, at vi tænker i partnerskaber og langsigtede relationer og til stadighed er klar til at møde kundernes behov. Med tramp shipping ligger både et valg og et fravalg. Vi er ikke til linjefart. Vi er til tramp shipping. Og det er vi gode til, forklarer han. Vi siger samtidig Unique people. Alle individer er naturligvis unikke, men med udsagnet mener vi, at NORDEN er en rummelig virksomhed. Vi vil selvfølgelig have de bedste medarbejdere, men forskellighed er også en styrke. Hvis vi alle sammen var ens, kunne vi ikke supplere hinanden. Det særlige ved NORDEN er vores evne til at samle kompetencerne på tværs af organisationen, betoner han. Med open minded team spirit fremhæver vi denne særlige evne til at arbejde sammen. Vi er og skal blive ved med at være - åbne overfor andre løsninger og andre kulturer. Det gør os som organisation meget fleksible og sikrer, at vi hele tiden forbedrer os. Det sammenfattes også i udtrykket Number one. Vi vil være nummer 1 i måden, vi gør tingene på. Vi kan måske ikke blive nummer 1 på alle områder på den korte bane, men vi vil have som mål at løse opgaverne bedre i morgen, end vi gør i dag, uanset om vi arbejder i regnskabsafdelingen i København, med kundekontakt i Kina eller som Port Captain i Indien, siger Jens Christensen NORDENs mission Our business is global tramp shipping. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people. With ambition, reliability, flexibility and empathy we focus on customers who benefit from our constant commitment to being an independent long-term partner continue our long history of building valued relationships with shipowners and shipyards We will maintain a large modern fleet of owned and chartered tonnage and in a volatile market we manage risks to constantly be able to develop our business and create shareholder value. En klar ramme for aktiviteterne Vores mission statement er så at sige rammen for vores aktiviteter i hverdagen hvilke opgaver, vi skal løse vores succeskriterier og hvilke særlige styrker i organisationen, vi skal trække på, siger Martin Badsted fra direktionssekretariatet, som i VMV arbejdet har haft særligt ansvar for at arbejde med den nye mission. I vores mission statement er der som i visionen lagt vægt på global tramp shipping, dedicated team effort, long term relationships og partnerskaber og i tilgift hertil fortæller den om vores forretningsmodel og mål: Vi skal altid stræbe efter excellence, vi skal opretholde en stor, moderne flåde som grundlaget for vores forretning, og vi skal intelligent og målrettet håndtere de forretningsmæssige risici, der er på et så volatilt marked som shippingområdet. Vi skal hele tiden være åbne for nye forretningsmuligheder og løbende udvikle den eksisterende forretning. Og vi skal hele tiden holde for øje, at vi gennem at skabe værdi for aktionærerne også sikrer grundlaget for den fortsatte udvikling af NORDEN, forklarer han. 6

7 NORDENs værdier Flexibility Reliability Empathy Ambition Måden vi når målene på Vores værdier fortæller om måden, vi skal gøre tingene på, hvordan vi skal nå målene og hvordan vi gerne vil opleves af kunder og samarbejdspartnere, siger Søren Huscher fra Norient Product Pool, som i VMV arbejdet har haft særlig fokus på NORDENs og Norients værdier. Grundstammen er fortsat de tre kerneværdier: Flexibility vi vil hele tiden tilpasse os markederne og de løbende behov hos kunderne og finde bedre løsninger, Reliability vi er til at stole på - i alle henseender og Empathy vi respekterer forskelle i holdninger og forudsætninger. Men der er samtidig tilføjet et 4. ben: Ambition. Vi vil tænke ambition ind i enhver aktivitet og forbedre alle processer, løsninger og værktøjer. Vi vil være nummer 1, og det skal drive vores handlinger i hverdagen, siger han Fælles workshop i Asien VMV processen blev udrullet på kontorerne i Singapore, Mumbai og Shanghai i starten af november. I ugerne efter samledes medarbejderne på hvert af de tre kontorer og diskuterede vision og mission og værdier og adfærd. I forbindelse med den årlige julefrokost for alle NORDEN medarbejderne i Asien, der holdes i Singapore december, diskuterer medarbejderne på tværs af lande og arbejdsopgaver de fire NORDEN værdier og gennemfører øvelsen med at uddele røde, gule og grønne kort til hhv. uacceptabel, acceptabel og excellent adfærd i forhold til værdierne. Grænseoverskridende Den store udfordring bliver at få skabt en rå og åbenhjertig diskussion. I mange lande i Asien er der ikke rigtig tradition for, at medarbejderne udtaler sig kritisk om nogle forhold til deres arbejdsgiver eller kolleger, som man gør i metermål i virksomheder i Vesteuropa eller USA, så det vi nu er gået i gang med er på mange måder grænseoverskridende. Men vi har på NORDENs kontorer i Kina, Singapore og Indien i hverdagen en god og ganske direkte tone, hvor alle siger, hvad de mener uden filter, og det er et rigtigt godt udgangspunkt for processen, som jeg forventer mig meget af, siger Peter Borup, chef for NORDENs aktiviteter i Asien. 7

8 En karriere i NORDEN og Som trainee i NORDEN kommer man vidt omkring og prøver kræfter med både tørlast og tank, befragtning og operation. Samtidig giver uddannelsen en grundig introduktion til teknik og kontrol, livet og opgaverne ombord på et skib og til shipping i al almindelighed. Og så er der lige studierne... CHRISTIAN HORNUM, 2.-ÅRS TRAINEE I min familie har vi altid sejlet, så helt fra lille har jeg været orienteret mod shipping og at komme ud i verden og opleve andre kulturer og forhold, siger Christian Hornum, siden august 2005 trainee i NORDEN. Fra familie og venner havde jeg hørt, at NORDEN var et godt rederi, og at en shippinguddannelse her kunne være en spændende karrieremulighed både i Danmark og udlandet. De havde også sagt, at det ville blive travlt og hårdt, og det hele har holdt stik, siger han. Alt godt fra havet Christian var det første år trainee i operations i Tankafdelingen/ Norient Product Pool. Her er hovedopgaven at hjælpe tankskibene med kontakten til agenter og myndigheder og med den praktiske gennemførelse af rejsen. Bagefter har han også været i Teknisk afdeling en måned for at lære om skibenes opbygning, bemanding og drift og procedurer ombord. Jeg var tidligt med ude på en medsejlads med Aframax-tankeren NORDATLANTIC fra den engelske vestkyst til Norge. Det gav mig en virkeligt god introduktion til arbejdsgangene ombord, og hvordan tingene fungerer i praksis. På grund af brandfaren er der nogle helt særlige sikkerhedsforanstaltninger, der skal følges meget nøje. Jeg var overalt på skibet og fik virkelig set udfordringerne for kaptajnen, maskinmesteren og matroserne til søs og ved lastning og losning i havnene. Jeg har derfor kunnet hjælpe dem meget bedre efterfølgende, når jeg nu kender forholdene mere detaljeret, fortæller Christian. Kunder, analyse og papir Herefter har han været to måneder i kontrolafdelingen, hvor han har lært om hele afregningssiden og de forskellige papirgange, som er nødvendige for, at den enkelte transportopgave afregnes korrekt i forhold til befragterne. Christian er i det sidste år af uddannelsen i Tørlastafdelingen, hvor han arbejder med befragtning af Capesize og Panamax tørlastskibe i det sydlige Atlanterhav, Sortehavet og Middelhavet. I praksis består arbejdet af at vi finder passende laster til åbne, dvs. ledige skibe. Vi aftaler de overordnede rammer for rejsen med kunderne hvornår skal skibet laste og losse, er der særlige forhold at tage hensyn til, og hvad skal prisen være? Herefter tager operationen over og laver de mere præcise aftaler med skibet, havne, agenter og myndigheder, og de følger skibet undervejs. I befragtning chartrer vi også skibe ind til at dække nye opgaver. Så der er meget kundekontakt og analyse af markedet, men også en del papirarbejde. Der er ikke to dage, der er ens, siger han. I alle tidszoner Jeg ved endnu ikke, om jeg er mest interesseret i at fortsætte inden for tørlast eller tank, operation eller befragtning. Der er ting, der taler for hver af tingene. I operationen skal du have styr på detaljerne, være proaktiv og forberede dig på forskellige situationer, så ingenting kommer som en overraskelse. Du er også i kontakt med mange typer samarbejdspartnere agenter, myndigheder og vores folk ombord på skibet. Og det er 24 timer i døgnet vi er i alle tidszoner. Det er meget fascinerende, fortæller Christian Hornum. 8

9 hele verden Høj puls I befragtning er det nogle gange mere hektisk. Der er travlt og høj puls. Man laver aftaler, ringer, forhandler. Og skal hele tiden tænke fremad. Hvad skal skibet sejle med næste tur og turen efter? Man skal tænke fremad og have føling med markederne. Man skal være analytisk og se alternativer og muligheder, siger han. Lange, travle dage Da jeg begyndte som trainee i 2005, var HD ikke en obligatorisk del af uddannelsen, som det er nu. Men jeg har valgt at tage HD sammen med den nye årgang trainees for at få de gode værktøjer til analyse og for at få en bedre forståelse af økonomi og markedsforhold. Det har jeg ikke et øjeblik fortrudt, selvom HD sluger op mod 15 timer om ugen oveni, foruden de lange, travle dage i Rederiet, siger han. Udlandet trækker Christian vil gerne til udlandet, når traineeuddannelsen er færdig og prøve at leve i hverdagen under andre betingelser. Hvorhen betyder ikke så meget. Det vigtige er de faglige udfordringer, - at jeg får mulighed for at prøve mig selv af. Uanset hvor jeg ender, vil jeg have mulighed for at færdiggøre HD-uddannelsen derfra som fjernstuderende, forklarer Christian. Lille, stort firma Det gode ved NORDEN er kulturen og det, at NORDEN er et lille, stort firma, hvor man har god mulighed for at præge sine egne opgaver, hvis man vil. Alle er meget udadvendte og engagerede, og man får en meget direkte feedback fra sine kolleger og fra sin mentor i den afdeling, man er i. Vi er meget internationale i hverdagen og starter måske dagen med at tale med en på et af vores kontorer i Shanghai, Singapore eller Mumbai og slutter med at tale med kontoret i Annapolis i USA eller Rio de Janeiro i Brasilien, siger Christian Hornum. For at skabe opmærksomhed om traineeuddannelsen og de gode karrieremuligheder i NORDEN, har NORDEN lavet en trainee-film, der lanceres på NORDENs hjemmeside i januar Her medvirker, foruden Christian Hornum, også Nickie Neumann Hansen og Oliver Ritz. ANN HANSEN NICKIE NEUM E 2.-ÅRS TRAINE OLIVER RITZ, 1.-ÅRS TRA, INEE Trainee i NORDEN Shipping trainee uddannelsen i NORDEN er to-årig og består af en praktisk og en teoretisk del. Den praktiske i form af et ophold på mellem 6 og 12 måneder i NORDENs to primære afdelinger; Tank og Tørlast. I løbet af de to år vil eleverne også tilbringe fire uger i Teknisk afdeling, samt fire uger i bunker-afdelingen (indkøb af olie til skibene), ligesom de vil komme på 1-2 medsejladser og/eller rundture med en Port Captain på forskellige destinationer. I afdelingerne vil eleverne typisk arbejde med både operation, befragtning og kontrol. Den teoretiske del af uddannelsen består af en HD 1. del (bl.a. statistik, IT, økonomi og erhvervsøkonomi) på CBS i København, en særlig shippingdel (som foregår i Esbjerg) samt søret og engelsk. Adgangskravene for at komme i betragtning som shipping trainee i NORDEN er som minimum studentereksamen eller HH med et godt resultat, matematik på b-niveau og gode engelskkundskaber. Men ligeså afgørende er den enkeltes personlighed og indstilling til tingene. De sidste mange år har NORDEN hvert år åbnet dørene for 3-6 shipping trainees. Næste hold trainees starter i august

10 Ni år på værft i Asien Det begyndte ved et tilfælde, men endte som en karrierevej. Med mere end ni års udstationering på værfter i Korea, Japan og Kina har skibsinspektør Niels Jørgen Iversen været et af NORDENs mest kendte ansigter i Asien. Og en af dem, der har sat flest NORDEN skibe i søen. Men nu starter et nyt kapitel hjemme i Danmark. Ved årsskiftet afleverer Niels Jørgen Iversen sin søfartsbog og går på pension. Her er hans historie fra en lang og afvekslende karriere i NORDEN Under andre himmelstrøg Det var lidt af et tilfælde, at jeg startede på at arbejde med at føre tilsyn med nybygninger, fortæller Niels Jørgen Iversen, der er uddannet maskinmester og blev ansat i NORDEN i De første tre år i NORDEN var jeg maskinchef på m.t. NORD- TRAMP. Vi sejlede på varmen og var bl.a. i Persergolfen under Iran-Irak krigen. Pludselig opstod i 1990 muligheden for at komme til Hyundai Shipyard i Ulsan i Korea og føre tilsyn med bygningen af Capesize tørlastskibene NORD-ENERGY og NORD POWER, og prøve at leve en hverdag under andre himmelstrøg. Det måtte vi prøve, og min kone, Kristine, og jeg rykkede teltpælene til Korea et lille års tid, siger han. Stor udfordring Opholdet gav os et godt indblik i hverdagen under andre himmelstrøg og var en stor oplevelse for os begge. Men det var samtidig fagligt en meget stor udfordring. Som NORDENs repræsentant på værftet er det min og det øvrige teams opgave at føre tilsyn med de forskellige faser i produktionen af skibet. Bliver det bygget efter specifikationerne? Holdes tidsplanerne, og er kvaliteten i orden? Der var rigtig meget at følge op på. Korea var i starten af 1990 erne en meget ung skibsbyggernation, som langtfra havde den erfaring i skibsbygning og projektledelse, som f.eks. Danmark og Japan havde på det tidspunkt, og som Korea selv har opnået i dag, forklarer han. Seksten skibe i søen Da begge skibe var færdige i foråret 1991, sejlede Niels Jørgen m.v. NORD POWER hjem til Danmark, og sejlede resten af året som maskinchef ombord. Siden opholdet på Hyundai Shipyard i Korea har han sat yderligere fjorten af NORDENs nybyggede skibe i søen og tilbragt samlet 8 år yderligere i Japan, Korea og Kina. I 1992 fulgte et kortere ophold på Shin Kurushima Dockyard i Japan. Her var Aframax-tankeren SKAUNORD allerede søsat, men der manglede tilsyn med de afsluttende tilretninger og det meste af apteringen. Niels Jørgen Iversen fik opgaven, for det var egentlig planen, at han skulle have sejlet som maskinchef ombord, når skibet efterfølgende skulle sejle i bareboat charter, men SKAU- NORD endte som timecharter, som rederen selv bemandede. I de følgende fem år sejlede Niels Jørgen i stedet på Capesizeskibene NORD-ENERGY og NORD POWER som maskinchef. I 1997 var han også maskinchef på NORD FAST og NORD-ENERGY. Da NORD-ENERGY anløb Sydafrika sidst på året, blev han bedt om at mønstre i Ulsan i Korea på Hyundai Shipyard til endnu et værftophold. Denne gang var opgaven at føre tilsyn med de sidste opgaver på Aframax tankeren NORDASIA. Efter færdiggørelsen sejlede Niels Jørgen NORDASIA til Kina og tilbage til Korea og var efterfølgende på to togter med skibet som maskinchef. Herefter har der stået skibsbygning i opgavebogen lige siden. Ude på landet i Japan Fra 1999 til starten af 2001 var Niels Jørgen og Kristine på Oshima værftet i Japan. Det ligger ude på landet i Japans sydvestlige hjørne, mellem Nagasaki og Sasebo. Her fik Niels Jørgen og Kristine mange gode lokale venner og lært at sætte pris på japansk natur, kultur og mad herunder sasimi (rå fisk) og sushi (som rettelig betyder riskage, men som vi herhjemme har gjort synonymt med rå fisk ). Også vanen med at sidde på hug ved restaurantbesøg blev de fortrolige med, selvom det med alderen blev sværere og sværere at komme op igen, som Niels Jørgen forklarer. KRISTINE OG NIELS JØRGEN IVERSEN VED NAVNGIVNINGEN AF M.V. NORDHVAL

11 JOE ZHAO, NIELS JØRGEN IVERSEN OG EN MEDARBEJDER FRA CHENGXI SHIPYARD VED M.V. NORD MARINER PÅ BEDDING KORT FØR SØSÆTNINGEN På Oshima værftet fulgte Niels Jørgen byggeriet af tre Handymax bulk carriers. NORDEN overtog selv NORD CECILIE (afleveret august 2000), mens de to øvrige skibe blev afleveret direkte til et græsk rederi. Fra sommeren 2004 blev adressen udskiftet med Mitsui Shipyard i Chiba i Japan. Her skulle bygges tre Handymax bulk carriers, hvoraf 2 blev solgt videre, mens det tredje blev i NORDEN (m.v. NORDEN). Vulkanbade De næste to år var Niels Jørgen Iversens arbejdsplads Sumitomo Shipyard i Yokusoka, der ligger syd for Yokohama i Tokyobugten, og som i modsætning til Oshima værftet lå i et industrielt storbybælte. Som udgangspunkt var vi ikke begejstrede ved udsigten til at flytte fra Oshima og roen, nærheden og de mange nye bekendtskaber på landet, men det blev helt modsat. På mange måder var det et fantastisk ophold. Værftet var meget velorganiseret, og alle ansatte var fagligt meget dygtige og imødekommende fra dokken og til de øverste kontorer. Samtidig var der et stort socialt sammenhold og en masse fritidsaktiviteter og ture fælles for alle ansatte på værftet. Bl.a. var vi på en udflugt til et vulkanområde, der bl.a. bød på japanske varme bade og indføring i de helt særlige ritualer, der hører med til dem. På hotelværelset spejdede min kone og jeg længe efter sengene, indtil vi fandt ud af, at der var sovemåtter i skabene, og at det var helt almindeligt inventar på mange japanske hoteller. Vi sov nu ganske glimrende på dem. Turen på km fra Oshima til Yokusoka blev tilbagelagt i NORDENs bil og var en stor naturoplevelse med skiftende landskaber, fortæller han. På hospital i Korea I foråret 2003 fulgte et kort ophold på STX værftet (tidl. Daedong Shipyard) i Korea, der skal bygge en produkttanker for NORDEN. Efter kun halvanden måned faldt Niels Jørgen uheldigt ned i en blok og beskadigede sin højre hånd alvorligt. Han blev indlagt på hospital i tre uger. På sygehuse i Korea er det ens familie eller venner, der skal sørge for mad og hjælp med personlig hygiejne, så Niels Jørgens kone var også indlagt på hospitalet. De tog derefter i en periode tilbage til Danmark, hvor Niels Jørgen fik intensiv genoptræning af hånden på Viborg Sygehus. I efteråret 2003 var Niels Jørgen klar til endnu en udstationering denne gang på Oshima værftet i Japan, hvor han var to år tidligere, og hvor han nu skulle føre tilsyn med Handymax skibet NORD AMALIE, der umiddelbart efter blev videresolgt til Dubai. Ung skibsbyggernation I januar 2006 flyttede Niels Jørgen og hans kone til Kina, nærmere betegnet Chengxi Shipyard i Jiangyin ved Yangtsefloden, 200 km vest for Shanghai. Her fulgte Niels Jørgen byggeriet af m.v. NORD MARINER, der blev afleveret 28. juli Opgaverne her mindede på mange måder om dem, jeg prøvede kræfter med i Korea omring 1990, for Kina er også en ung skibsbyggernation når det gælder moderne stålskibe. Man skal være meget omhyggelig, følge op på alle detaljer, og være meget om sig. Man kan som udgangspunkt ikke forvente, at skibet bliver bygget lige efter specifikationerne i alle detaljer. Men det skal jeg og det øvrige team på værftet sikre, at det bliver. Det er derfor, vi er der. Vi kan godt opnå et godt produkt ved tæt daglig opfølgning, fastslår Niels Jørgen Iversen. Vil gerne i kontakt I Kina fik vi privat en række gode kinesiske bekendtskaber efter nogle måneder. I starten gav sprogbarrieren stor afstand, for kun få taler engelsk. Men alle er imødekommende og vil gerne i kontakt. På Changxi værftet har NORDEN tre kinesiske inspektører, og det har utrolig stor betydning at kunne tale med alle direkte. Det giver gode resultater, fortæller han. Efter syv år i Japan, to i Korea, et halvt i Kina og 10 år på søen for NORDEN går Niels Jørgen Iversen nu på pension og overlader roret på Chengxi værftet til Mortan Gaasedal. Vigtigt at være til stede lokalt For NORDEN er det utrolig vigtigt at være til stede lokalt, dér hvor tingene foregår, og udvise empati, uanset om det handler om at indgå forretninger eller sikre fremdriften og kvaliteten i vores nybygninger. Det sikrer respekt og forståelse for hinandens synspunkter, og det er meget afgørende for succes i samarbejdet på tværs af lande og kulturer. Det har Niels Jørgen Iversen været en fornem garant for gennem sine mange år i NORDEN, siger Jacob Meldgaard, chef for NORDENs tørlastaktiviteter og udekontorer. 11

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

Et kontinent af muligheder

Et kontinent af muligheder News sommer 2006 Tæt på kunderne Efter to ekstraordinært gode år med supercyklus i shippingbranchen tegner 2006 foreløbig til at blive et mere normalt år, med markant lavere fragtrater og et større udbud

Læs mere

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5.

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5. FORÅR 2009 VENTETIDER SKAL KORTES Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5 Gennembrud i Handysize Side 6-7 VAGTSKIFTE I BESTYRELSEN

Læs mere

MÅLET ER FORTSAT VÆKST

MÅLET ER FORTSAT VÆKST efterår 2009 MÅLET ER FORTSAT VÆKST NORDEN har solgt skibe og aflyst ordrer for at styrke konkurrenceevnen. Men ordreprogrammet giver stadig gode muligheder for at vokse Side 2 og side 6-7 FRA VERDENS

Læs mere

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008 VINTER 2007/2008 NORDEN og miljøet Spot på effektiv energiudnyttelse, forbedret forbrænding, forskning og udvikling. Side 4-5 Handysize vokser NORDEN opererer nu 18 skibe i segmentet og har 22 skibe til

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering

4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering forår 2013 Biomasse fra USA til Europa Side 3 Investering i tørlastskibe Side 10 og 11 Sejlede kun for vind og vejr Side 13 4 nye brændstofeffektive tankskibe snart klar til levering NORDEN imødekommer

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats

NEWS NORDEN. åbner kontor i Australien. Finanserne styrket med 3 nye lån. 4 nye eco tankskibe til NORDEN NORDEN. til tops for klimaindsats NEWS vinter 2014 NORDEN åbner kontor i Australien Tørlast har store ambitioner i Australien Side 4-9 Finanserne styrket med 3 nye lån Side 10 NORDEN til tops for klimaindsats Side 12-13 4 nye eco tankskibe

Læs mere

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5.

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5. VINTER 2011 TØRLAST- TEAM I USA STORMER FREM Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010 Side 4-5 nyt team skal skaffe flere kontrakter Side 3 DELING AF VIDEN SKAL GØRE NORDEN MERE EFFEKTIV Side 11

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde. DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs

Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde. DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs Nr. 2 2010 Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs Leder Et af erhvervslivets mest brugte buzzwords er

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere