Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr Åbning af IDEmøbler i Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød"

Transkript

1 Årsrapport 2011/2012 IDdesign a/s CVR-nr Åbning af IDEmøbler i Hillerød

2 virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr BESTYRELSE Søren Perschardt Olesen, formand Trygve Holtskog Jens Christian Lorenzen Sven Olof Patrik Kulldorff Søren Lindberg Cristofoli DIREKTION Michael Christiansen, adm. direktør REVISION Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Søren Frichs Vej 38 A, 8230 Åbyhøj Århus MODERSELSKAB IDdesign Holding 2011 A/S, Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K CVR-nr KONCERNFORHOLD IDinvest AX 2011 ApS, Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K CVR-nr

3 indhold iddesigns bolighuse...4 koncernoversigt...5 vision og strategi /2012 i hovedtræk...6 hoved- og nøgletal...7 ledelsens beretning...9 regnskabsberetning...16 ledelsespåtegning...18 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...19 Regnskab 2011/ resultatopgørelse...21 BALANCE...22 EGENKAPITALOPGØRELSE...24 PENGESTRØMSOPGØRELSE...25 noter...26

4 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ iddesigns bolighuse IDEmøbler 31 IDEmøbler bolighuse i Danmark 3 samhandlende bolighuse i Danmark 1 samhandlende bolighus på Færøerne 1 samhandlende bolighus på Island ILVA 6 ILVA bolighuse i Danmark 1 ILVA bolighus i Sverige 1 bolighus på franchise basis på Island IDdesign 22 franchise bolighuse i Mellemøsten, Sydeuropa og Østeuropa: iddesign idemøbler ilva 1 i Ungarn 1 på Tenerife 5 på Cypern 2 * i Saudi Arabien 1 i Egypten 1 i Jordan 1 i Oman 1 i Qatar 1 i Kuwait 3 i Bahrain 3 i Dubai 1 i Abu Dabi 1 i Libanon *Ny butik i Jeddah soft opening april grand-opening maj 2012.

5 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ koncernoversigt Selskabsstruktur ID Furniture Franchising A/S CVR IDE Møbler A/S CVR Idemøbler Odense A/S CVR IDdesign A/S CVR IDdesign Business A/S Inbodan Service Partner I/S CVR CVR ILVA A/S CVR ILVA SWE AB Org.no Inbohome 2005 A/S CVR IDdesign A/S Koncernen indgår i koncernregnskabet for IDinvest AX 2011 ApS, som er det ultimative moderselskab. ID Furniture Franchising A/S CVR IDE Møbler A/S Idemøbler Odense A/S CVR CVR IDdesign A/S CVR IDdesign Business A/S Inbodan Service Partner I/S CVR CVR ILVA A/S ILVA SWE AB CVR Org.no Inbohome 2005 A/S i likvidation CVR Åbning af ILVA Odense d. 30. marts Åbning af IDEmøbler Horsens d. 1. marts 2012.

6 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ vision og strategi Det er IDdesigns vision at blive én af Nordens førende detailhandlere inden for møbler og boligindretning. Visionen vil blive søgt realiseret ved at eksekvere på en strategiplan, der består af tre elementer: 1. Effektivisering Optimering af sortiment og vareflow. Forenkling af processer. Fortsat konsolidering af leverandørbasen. 2. Vækst i Danmark og internationalt via IDdesign Franchise Vækst i omsætning i eksisterende bolighuse via forstærket kundefokus og sortimentsudvikling. Optimering af butiksnettet og etablering af nye bolighuse på strategisk rigtige lokationer i områder, hvor markedsandelen er lav. Udvikling af organisationen med fokus på stjerneledelse og excellent kundeservice. Positionering af IDEmøbler og ILVA som de fortrukne bolighuskæder i forbrugernes bevidsthed ved at tilbyde design til konkurrencedygtige priser, understøttet af et fortsat højt markedsføringstryk. Accellerere ekspansionen af IDdesign franchise butikker på internationale vækstmarkeder. 3. Ekspansion i Norden og eventuelt andre nabomarkeder, der er karakteriseret ved et betydeligt sammenfald i boligindretningspræferencer Det er stadig vores mål at ekspandere i Norden og eventuelt andre nabomarkeder, der er karakteriseret ved et betydeligt sammenfald i boligindretningspræferencer, men på kort sigt er fokus på det danske marked og ekspansion i franchise butikkerne, med særlig vægt på forbedring af IDdesigns bundlinje. 2011/2012 i hovedtræk Markant resultatforbedring, break-even nået i 2. halvår af regnskabsåret Markedsudviklingen og særligt den økonomiske krises genopblomstring efter sommeren 2011 betød en forsinkelse af den planlagte tilbagevenden til positiv driftsindtjening (EBITDA). Trods de svære markedsvilkår lykkedes det at skabe positiv drift de seneste 4 måneder af regnskabsåret, hvilket er tilfredsstillende. Det samlede driftsresultat (EBITDA) er dog stadig på et utilfredsstillende niveau med et underskud på 49 mio. kr., men det er stort set skabt de første 6 måneder EBITDA EBITDA udvikling udvikling 2010/ /12 Q1 Q2 Q3 Q4 gennemført en række strukturelle tilpasninger. En væsentlig del af de gennemførte besparelser har først haft effekt i sidste del af regnskabsåret, og den fulde effekt kommer først i regnskabsåret 2012/2013. Besparelserne har sikret en væsentligt lavere nulpunktsomsætning og dermed en koncern, der står langt bedre rustet end tidligere til de kommende års udfordringer. Likviditeten er forbedret i regnskabsåret. Der er tilført 155 mio. kr. i ny kapital, og nettoarbejdskapitalen er i løbet af året reduceret med 39 mio. kr. igennem målrettet arbejde med reduktion af varelagrene. Desuden er gælden blevet nedbragt, og der er ved udgangen af regnskabsåret en likvid beholdning på 92 mio. kr. sammenholdt med 12 mio. kr. ved indgangen til regnskabsåret Omsætningsniveauet er trods de svære markedsvilkår stabiliseret. Omkostningerne er i 2011/12 reduceret væsentligt, og for at effektivisere og forenkle processerne, er der Optimering af butiksnettet er sket ved at vi har åbnet 1 ny ILVA bolighus og relokeret 2 IDEmøbel bolighuse. Alle 3 bolighuse har påvirket 2011/2012 resultatet negativt, men forventes at bidrage positivt i det kommende regnskabsår. Desuden er der åbnet 2 nye franchise butikker og indgået aftale om yderligere åbninger de kommende år. Forventningerne til det kommende år er at vi på basis af de gennemførte besparelser og strukturtilpasninger vil sikre et positivt driftsresultat (EBITDA).

7 hoved- og nøgletal Koncernens udvikling i de seneste 4 år kan beskrives således: IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ / / / /09 Hovedtal (mio. kr.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Årets pengestrøm Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer Antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin 16,6% 16,8% 15,1% 12,8% Overskudsgrad (EBIT-margin) -6,1% -8,6% -10,5% -11,9% Afkastningsgrad -9,1% -12,7% -14,9% -21,2% Likviditetsgrad 116,8% 110,2% 105,8% 91,8% Soliditetsgrad 26,9% 23,4% 15,4% 11,9% Egenkapitalens forrentning -43,7% -55,4% -111,8% -111,6% Sammenlignelighed IDdesign blev etableret i december Regnskabsåret 2007/08 indeholdt således kun regnskabstal for godt tre måneder for de forskellige butiksselskaber. Der er ikke medtaget regnskabstal for denne periode, da ledelsen vurderer, at de ikke er sammenlignelige. I løbet af regnskabsåret 2008/09 har IDdesign købt yderligere et selskab i IDEmøbler regi: IDEmøbler Herning A/S pr. 29. august IDdesign A/S har pr. 2. februar 2009 ligeledes erhvervet de to virksomheder, der nu hedder ILVA A/S og ILVA AB. Af hensyn til sammenligneligheden er der udarbejdet proformatal for resultattallene for 2008/09.

8 IDDESIGN ÅRSrapport 2010/ DET ER IDDESIGNS VISION AT BLIVE ÉN AF NORDENS FØRENDE DETAILHANDLERE IN- DEN FOR MØBLER OG BOLIGINDRETNING Åbning Horsens d. 1. marts 2012.

9 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ ledelsens beretning Hovedaktiviteter IDdesign gruppen er én af Danmarks førende detailhandlere inden for møbler og boligindretning. IDdesign driver detailhandel under tre navne og koncepter: 1. IDEmøbler IDdesign ejer og driver 31 IDEmøbler bolighuse i Danmark. Hertil kommer 3 samhandlende bolighuse i Danmark, 1 samhandlende bolighus på Færøerne og 1 samhandlende bolighus på Island. IDEmøblers koncept er kendetegnet ved et bredt sortiment i godt design og god kvalitet med et landsdækkende netværk af typisk mellemstore bolighuse. IDEmøbler bolighusene har i gennemsnit ca m2 salgsareal. 2. ILVA IDdesign ejer og driver 6 ILVA bolighuse i Danmark og 1 bolighus i Sverige. Hertil kommer 1 bolighus på franchisebasis på Island. ILVA er baseret på et moderne storbykoncept og er kendetegnet ved moderne design til særdeles konkurrencedygtige priser og store bolighuse. ILVA bolighusene har i gennemsnit ca m 2 salgsareal. Resultatet er utilfredsstillende og under det niveau, der var forventet ved årets start. Væsentligste årsag hertil er den økonomiske krises genopblomstring efter sommeren 2011, som betød en forsinkelse af den planlagte tilbagevenden til positiv driftsindtjening. Selvom den økonomiske udvikling ikke har været gunstig, er omsætningsniveauet stabiliseret, og der er gennemført væsentlige rationaliseringer og struk turelle tilpasninger, som først har vist deres effekt i sidste del af regnskabsåret, og som først får helårseffekt i regnskabsåret 2012/2013. Rationaliseringerne har sikret en væsentligt lavere nulpunktsomsætning og dermed en koncern, der står langt bedre rustet end tidligere til de kommende års udfordringer. Selvom resultatet for 2011/12 er klart utilfredsstillende, er der tale om en væsentlig forbedring i forhold til tidligere år, og det er væsentligt at fremhæve, at koncernen i regnskabsårets sidste måneder har leveret en positiv driftsindtjening. EBITDA udvikling EBITDA udvikling 3. IDdesign Franchise IDdesign har 22 franchise bolighuse i Mellemøsten, Sydeuropa og Østeuropa. IDdesigns franchise bolighuse drives af IDEmøblers organisation og er baseret på IDEmøblers sortiment. IDdesign franchise bolighusene har i gennemsnit ca m2 salgsareal. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold I regnskabsåret 2011/2012 fik IDdesign et driftsresultat (EBITDA) på minus 49 mio. kr. Dette skal sammenholdes med et driftsresultat på minus 83 mio. kr. i 2010/ / / / /12

10 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ Markedsudvikling Den samlede omsætning i danske møbelforret ninger faldt ifølge Danmarks Statistik godt 1,5% i 2011/12 i forhold til året før, hvilket skal ses i forlængelse af de foregående års fald. IDdesign koncernen har evnet at stabilisere omsætningen til trods for det faldende marked og har i 2011/12 alene realiseret en ubetydelig omsætningstilbagegang på 0,8%. investeret i butiksfornyelser og forbedringer, som skal sikre en optimal oplevelse for vores mange kunder. ILVA ILVAs bolighuse skal være Danmarks mest inspirerende. Sortimentet er urbant, nyskabende og moderne til priser der er særdeles konkurrencedygtigt. Oplevelsen i bolighuset er central for ILVA, der altid skal vise den nyeste gode stil Omsætningsudvikling omsætningsudvikling 2008/ / / /12 ILVA har i slutningen af 2011/12 åbnet to nye ILVA bolighuse, et i Viborg og et i Odense. I Viborg er det IDEmøblers store bolighus der er ombygget til et nyt flot ILVA bolighus, som allerede udviser gode takter, med et omsætningsniveau, der ligger væsentligt over hvad vi tidligere har set. I Odense har ILVA overtaget lejemålet efter den tidligere Mega møbler butik. Ejendommen er istandsat og der er skabt et af Danmarks flotteste bolighuse. ILVA åbnede ved udgangen af marts 2012 og har levet op til forventningerne til omsætningen. IDEmøbler IDEmøblers mål er at være det lokale bolighus med det bedste udvalg. IDEmøbler er kendt for sin både klassiske og moderne stil, med et bredt udvalg af både mærkevarer og egne brands. Kernen i IDEmøbler er kædens egne 31 bolighuse. I regnskabsåret 2011/2012 klarede kædens egne bolighuse sig en smule bedre end det samlede møbelmarked. Transformationen fra frivillig kæde til kapitalkæde blev i store træk afsluttet i 2009/2010. Sortiment, markedsføring og de administrative rutiner er nu ensrettet, og medarbejderne arbejder efter samme mål i samtlige bolighuse. Der er i årets løb gennemført to butiksflytninger, så IDEmøbler i Hillerød og Horsens nu ligger i to meget flotte helt nye bolighuse, begge med en første klasses beliggenhed. Ved udgangen af regnskabsåret er bolighuset i Viborg konverteret til et ILVA bolighus, således er de tidligere 32 bolighuse reduceret til nu 31 IDEmøbler bolighuse. I 2012/13 planlægges bolighuset i Fredericia flyttet til helt nye lokaler, ligeledes med en første klasses beliggenhed, ligesom der i løbet af året forventes IDdesign franchise I IDdesign franchiseregi er antallet af bolighuse igen forøget, så der nu er i alt 22 bolighuse. Det seneste skud på stammen er en ny meget flot butik i Jeddah i Saudi Arabien, og i efteråret åbner endnu en butik i Saudi Arabien. Vi fortsætter med at professionalisere denne del af forretningen og har taget konkrete tiltag til vækst på nye markeder de kommende år. Samarbejde og synergi I det forgangne år blev koncernens hovedkontor aktiviteter samlet i Sabro ved Århus, så alle aktiviteter nu styres herfra. Der er fortsat logistik og andre back office aktiviteter placeret i Greve, hvor ILVA tidligere havde hovedsæde, men omfanget er væsentligt reduceret i forhold til tidligere. Udover at realisere væsentlige effektiviseringer og besparelser ved at sammenlægge service og support funktionerne, er der også skabt basis for en ensretning og optimering af alle interne processer, med det klare formål at sikre vores kunder den bedst mulige

11 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ Åbning af nyt bolighus i Jeddah oplevelse og de bedst mulige handelsbetingelser. En af de væsentligste fordele ved at samle service og support funktionerne er sikring af stordriftsfordele ved fælles indkøb af varer og serviceydelser. Her er vi nået langt i relation til at samle vores indkøb hos færre leverandører, men der er fortsat gevinster, som vi venter at se effekten af i den kommende tid. Corporate Governance Grundlaget for tilrettelæggelse af direktionens og bestyrelsens opgaver er selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse. Herudover er IDdesign i kraft af sit kapitalfondsejerskab omfattet af Danish Venture Capital and Private Equity Associations (DVCA) retningslinier for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde og deres virksomheder. Disse retningslinier findes på organisationens hjemmeside (www.dvca.dk). Selskabets ledelse arbejder på løbende at sikre at anbefalingerne for kapitalfondsejede virksomheder følges, og har til hensigt løbende at udbygge beskrivelsen i denne årsrapport af de områder, som anbefalingerne vedrører. Social Responsibility IDdesign har et ønske og en ambition om at agere ansvarligt fra produktion til salg af vores produkter. Der er i løbet af 2011/12 arbejdet med at etablere en tilfredsstillende struktur omkring vores arbejde på området. Der er udarbejdet en CSR politik og etableret og implementeret en Code of Conduct, som vi forventer at vores leverandører respekterer og lever op til. Vi er tilsluttet FN Global Compact. FSC og PEFC standarderne anerkendes. Processen med at etablere konkrete Social Responsibility relaterede målsætninger og opfølgningssystemer er igangsat og ventes implementeret i den kommende tid, således at vi når op på et niveau for arbejdet på området, der svarer til vores ambitioner. Miljø Den væsentligste miljøpåvirkning er koncernens distribution af varer fra leverandør til lager til slutkunde. IDdesign arbejder på at reducere denne påvirkning ved at vælge transportører, som er aktive omkring miljøtiltag samt ved at vælge transportmidler/-former, som opfylder nuværende og fremtidige krav. Derudover optimerer vi indholdet af biler/containere samt optimerer transport-ruter for at reducere antal kørte kilometer/omsætningskroner. En anden væsentlig miljøpåvirkning er bolighusenes forbrug af energi til belysning, opvarmning og nedkøling. Det er IDdesigns målsætning at minimere bolighusenes energiforbrug. IDdesign har gennem årene 2009 til 2012 reduceret energiforbruget til belysning betydeligt i udvalgte IDEmøbler og ILVA bolighuse. Dette er sket dels gennem en reduktion af antallet af spots i butiksudstillingerne og dels ved udskiftning af hele belysningen til lavenergi belysningskilder. Sidstnævnte metode er den fortrukne, men er selv-

12 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ sagt forbundet med forholdsvis store investeringer. Ved at reducere energiforbruget til belysning, reduceres tillige behovet for nedkøling af bolighusene. IDdesign planlægger at fortsætte med at udskifte belysningen i udvalgte bolighuse. Leverandørstyring IDdesigns forventninger til vores leverandører er nedskrevet i vores Code of Conduct, som er en integreret del af den samarbejdskontrakt, som vores leverandører underskriver med IDdesign. IDdesigns Code of Conduct omfatter krav om, at leverandørerne (og deres eventuelle underleverandører) overholder retningslinier for menneskerettigheder, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, eksternt miljø og korruption. Langt hovedparten af IDdesigns produkter indkøbes fra europæiske leverandører. Adskillige af disse anvender fjernøstlige underleverandører. IDdesign har gennem de seneste par år samlet koncernens indkøb hos færre, større leverandører. Konsolideringen, forventer vi, vil bidrage til at sikre vores kunder den bedst mulige oplevelse med hensyn til sortiment, priser, produktkvalitet, leveringsservice og samtidig bidrage til øget sikkerhed for at vores Code of Conduct efterleves. Risikostyring I forlængelse af de store rationaliseringer og omstruktureringer der er gennemført i 2011/12, er arbejdet med at etablere en fleksibel og anvendelig risikostyring igangsat, ligesom der er igangsat en proces omkring opdatering af koncernens strategi. Arbejdet med risikostyring skal sikre at der i organisationen identificeres væsentlige risici, at disse vurderes med hensyn til væsentlighed og sandsynlighed, og at der for de væsentligste og mest sandsynlige risikoparametre etableres planer for, hvordan vi forholder os i tilfælde af, at de nævnte risici bliver til virkelighed. De væsentligste og mest sandsynlige risici vurderes at være: IDdesign er eksponeret overfor den økonomiske udvikling i Danmark, og omsætning og dermed resultatudviklingen vil blive påvirket væsentligt af udviklingen i arbejdsløshedssituationen og boligsalget. IDdesign er med et meget stort antal salgs-, købs og logistiktransaktioner mv. afhængig af at virksomhedens IT systemer til stadighed fungerer optimalt er dette ikke tilfældet er der risiko for mistet salg og efterfølgende skade på virksomhedens omdømme.. IDdesign risikerer dårlig omtale og dermed relateret fald i omsætning og indtjening hvis vores leverandører ikke lever op til vores Code of Conduct, og fx ikke overholder almindeligt gældende regler for menneskerettigheder eller arbejdsmiljø. Med koncentrationen af koncernens indkøb ved færre og større leverandører, kan der opstå risiko for forsinkelser og leveringsproblemer, såfremt en af disse leverandører af forskellige årsager ikke er i stand til at levere de lovede mængder til aftalt tid. IDdesign er ikke eksponeret overfor væsentlige valutarisici. Dels afregnes en stor del af koncernens indkøb i DKK eller EUR og dels vil valutaudsving kunne reflekteres i salgspriserne. Der arbejdes med at fuldstændiggøre identifikationen af risici samt på at forfine og etablere de nødvendige planer til brug i tilfælde af, at en eller flere af risiciene indtræffer, således at processen omkring risikostyring fremover kan leve op til vores ambitioner på området. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen i IDdesign påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Orientering fra direktionen sker systematisk ved såvel møder som løbende skriftlig og mundtlig rapportering. Bestyrelsen mødes efter en årligt fastlagt mødeplan mindst fem gange om året. Heri indgår et årligt strategiseminar, hvor rammerne for selskabets overordnede udvikling fastlægges. Herudover mødes

13 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ IDEmøbler Hillerød IDEmøbler Horsens bestyrelsen efter behov. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, men har ikke fundet anledning til at gøre dette. Bestyrelsen har ikke udpeget en intern revision, men virksomheden har en intern kontrolfunktion med fokus på håndtering af lagervarer og kontanter. Bestyrelsen er sammensat af folk med stor indsigt i retail branchen i såvel Danmark som de øvrige skandinaviske lande, ligesom essentielle fag kompetencer er repræsenteret, herunder bl.a. stor erfaring med butikskoncepter, med indkøb og med handel med møbler. Kapitalfonden Axcel er i bestyrelsen repræsenteret af Axcel partner Søren Lindberg. Axcel har ligeledes udpeget bestyrelsens øvrige medlemmer. Vederlag til ledelsen, herunder aktieoptionsprogram For at tiltrække og fastholde de ønskede ledelsesmæssige kompetencer er direktionens og de ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til vilkår i sammenlignelige virksomheder. I aflønningen indgår incitamentsprogrammer, som skal medvirke til at sikre interessesammenfald mellem selskabets ledelse og aktionærerne, idet ordningerne understøtter såvel kort- som langsigtede mål. Vederlaget til direktion og ledende medarbejdere omfatter således udover den faste løn tillige en bonusordning og et warrantprogram. Warrantprogrammet udløber i august Tre medlemmer af bestyrelsen er omfattet af warrantprogrammet, men bestyrelsen er ikke omfattet af bonusordninger. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der har væsentlig betydning for årets resultat eller for selskabets forventede økonomiske udvikling. Forventninger til 2012/2013 IDdesigns resultat er i betydeligt omfang afhængig af den fremtidige udvikling i konjunkturerne, herunder navnlig boligsalg og nybyggeri, arbejdsløshedstal samt forbrugernes tillid til egen økonomi. IDdesign imødeser i 2012/2013 et fortsat svagt marked for møbler og boligindretning. Grundet den usikre konjunkturudvikling er der risiko for decideret fald i forbruget af vores varer. De allerede gennemførte initiativer og det forventede fortsat høje marketing tryk ventes at afbøde effekten fra de fortsat usikre konjunkturer. Stærkt kundefokus og helårseffekten af allerede gennemført optimering af butiksnetværket forventes tillige at bidrage til øgede markedsandele. Alene fuldårs effekten af de tiltag der er gennemført i 2011/12 vil bidrage positivt til koncernens driftsresultat i 2012/13 med et større tocifret millionbeløb. Der er desuden etableret planer for nødvendige tilpasninger hvis markedssituationen forværres yderligere i løbet af 2012/13. På den baggrund forventer vi et positivt resultat (EBITDA) for 2012/2013.

14 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ lænestol SpAR COLMAR lænestol i hør med ben i eg på hjul. B 89 cm. Før 3.499,- Nu 2.499,- LAURA lanterne i sort metal stel H 34 cm 129,- Stars pude i 100% hør med sort stjerneapplikation. 50 x 50 cm 299,- Sign pude i 100% hør med sort &-print 40 x 40 cm 219,- Elvira bordlampe i antik sølv finish H 56 Ekskl. skærm 749,- SOFISTIKERET LUKSUS Udlev drømmen om provencalsk landstil på den sofistikerede måde. Og skab en stemning, der oser af diskret tilbagelænet luksus og gammeldags charme. Stilen - der også gør sig godt i sommerhuset - kalder vi Belle Déco. Et univers, der med sine bløde cremefarvede sofaer og polstrede stole i støvede hørfarver udstråler varme og harmoni. Tilføj dit eget personlige twist med anderledes puder og tilbehør, der bryder stilen og gi r den kant. CHESTERFIELD SpAR CHESTERFIELD sofaserie i brunt eller sort antik Royal læder. 3 pers. L 220 cm. Før ,- Nu 9.999,- Spar 1.000,- 2 pers. L 180 cm. Før 9.999,- Nu 8.999,- Spar 1.000,- SPAR 20% PÅ ALLE DRØMMESOFAER CARLTON 3 pers. sofa monteret med Nevada betræk L 214 cm. Polstring i koldskum og dun. Kan bestilles i hele 80 forskellige stoffer. Før 8.499,- Nu 6.799,- Spar 20%

15 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ Hyggelig Nærvær iddesign koncernens butikker tilbyder kunderne attraktive varer til attraktive priser Nordisk Venlig

16 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ regnskabsberetning Drift Omsætning I 2011/2012 opnåede IDdesign en omsætning på mio. kr. mod mio. kr. året før og mio. kr. i 2009/10. Hvor omsætningen i de danske møbelforretninger er faldet de senere år, er det således lykkedes IDdesign at opretholde et uændret omsætningsniveau. Margin Det er ligeledes lykkedes for IDdesign for tredje år i træk at fastholde en fortjeneste efter vareforbrug i niveauet 40% - dette til trods for en tiltagende konkurrencesituation i markedet. Omkostninger De samlede driftsomkostninger (andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger) er for regnskabsåret reduceret til 709 mio. kr. mod 748 mio. kr. året før og 768 mio. kr. i 2009/2010. Reduktionen i løbet af 2011/12 kan henføres til de foretagne rationaliseringer, hvoraf en væsentlig del først er gennemført i regnskabsårets sidste halvdel. Fuld-års effekten af de gennemførte tiltag ventes at bidrage positivt til koncernens driftsresultat for 2012/2013 med et større tocifret millionbeløb. Finansielle poster Koncernens nettorenteomkostninger udgjorde i 2011/ mio. kr. mod 27 mio. kr. året før. Det store fald skal ses i forlængelse af den i regnskabsåret gennemførte kapitaltilførsel tillige med den store fokus på væsentligt at forbedre styringen af koncernens arbejdskapital. På mere end 50% af koncernens langfristede gæld er der indgået SWAP-rentesikringskontrakter. Koncernen har indgået valutasikringsaftaler dækkende en mindre del af forventet varekøb i USD. Herudover er der ikke særlig risiko på valuta, hverken i forbindelse med køb eller salg. Skat Skat af årets resultat udgør 1 mio. kr. mod en skattemæssig indtægt året før på 49 mio. kr. Skat af årets resultat er påvirket af gevinst relateret til den fortagne omstrukturering af selskabet i april Resultat Årets driftsresultat (EBITDA) blev et minus på 49 mio. kr. mod et minus på 83 mio. kr. året før.

17 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ Balance og pengestrøm Anlægsaktiver Anlægsaktiverne udgør ved udgangen af regnskabsåret 504 mio. kr. mod 548 mio. kr. året før. Reduktionen kan henføres til årets afskrivninger på 51 mio. kr. med fradrag af årets investeringer, som udgjorde netto 6 mio. kr. Arbejdskapital Der har i regnskabsåret været stor fokus på at forbedre styringen af arbejdskapitalen, herunder i særlig grad på nedbringelse af koncernens lagerbeholdninger og her særligt på realisering af beholdninger af ukurante varer, for derigennem at give plads til nye produkter. Netto-arbejdskapitalen (varelagre og tilgodehavender fra salg fratrukket forudbetalinger fra kunder og gæld til leverandører) er ved udgangen af 2011/2012 på minus 6 mio. kr., svarende til, at der er bundet mindre kapital i lagre og tilgodehavender, end der er finansieret via forudbetalinger og leverandørkreditter. Ved udgangen af 2010/2011 var tallet 44 mio. kr. Den øgede fokus har således påvirket koncernens likviditet positivt med 50 mio. kr. i løbet af 2011/2012. Likvider og rentebærende gæld Koncernen havde ved regnskabsårets udgang en likvid beholdning på 92 mio. kr. mod 12 mio. kr. ved udgangen af 2010/2011. Samtidig er det lykkedes at nedbringe den rentebærende gæld fra i alt 394 mio. kr. ved udgangen af 2010/2011 til 353 mio. kr. ved udgangen af 2011/12. Samlet set betyder dette en nedbringelse af koncernens nettogæld på 121 mio. kr. i regnskabsåret, hvilket kan henføres til en kombination af den foretagne kapitalforhøjelse, den forbedrede styring af arbejdskapitalen samt det negative resultat. Egenkapital IDdesigns egenkapital steg i regnskabsåret fra 257 mio. kr. til 295 mio. kr., drevet af en kombination af kapitaltilførslen i april 2011 på 155 mio. kr. og årets negative resultat. Soliditetsgraden er steget fra 15,4% ved udgangen af 2009/2010 over 23,4% sidste år til ved udgangen af 2011/2012 nu at udgøre 26,9%. Modregnes koncernens likvide beholdninger i gældsposterne fås en korrigeret soliditetsgrad på 29,4%. For moderselskabet IDdesign a/s udgør soliditetsgraden ved årets udgang 42,1%. Pengestrøm og likviditet Årets pengestrøm fra driftsaktiviteter udgør et minus på 9 mio. kr. mod et minus på 119 mio. kr. året før. Den meget store forbedring kan henføres til dels det væsentligt forbedrede driftsresultat før skat og dels til forbedringen i arbejdskapitalen. Investeringsaktiviteter bidrog i 2011/2012 med et netto likviditetstræk på 6 mio. kr. mod 13 mio. kr. året før. Samlet set er koncernens frie pengestrømme (pengestrøm fra driftsaktiviteten fratrukket årets nettoinvesteringer) dermed forbedret med 117 mio. kr., fra et minus på 132 mio. kr. i 2010/2011 til et minus på 15 mio. kr. i 2011/2012. Det er med andre ord lykkedes at komme igennem 2011/2012 med fortsat store markedsudfordringer, rationaliseringer og strukturelle tilpasninger, uden at dette har resulteret i et væsentligt yderligere træk på koncernens kreditfaciliteter. Resultatet efter skat på minus 118 mio. kr. betyder alene et mertræk på kreditterne på 15 mio. kr.

18 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april marts 2012 for IDdesign a/s. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 og resultatet af koncernens og sels kabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sabro, den 25. juni 2012 Direktionen: Michael Christiansen Bestyrelsen: Søren Peschardt Olesen (formand) Trygve Holtskog Jens Christian Lorenzen Sven Olof Patrik Kulldorff Søren Lindberg Cristofoli

19 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i IDdesign A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for IDdesign A/S for regnskabsåret 1. april marts 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Århus, den 25. juni 2012 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Hald statsautoriseret revisor Steen Skorstengaard statsautoriseret revisor

20 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ Regnskab 2011/2012 ILVA åbning Viborg

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår BELLA CENTER A/S Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Hoved- og nøgletal 13 Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere