Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr Åbning af IDEmøbler i Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød"

Transkript

1 Årsrapport 2011/2012 IDdesign a/s CVR-nr Åbning af IDEmøbler i Hillerød

2 virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr BESTYRELSE Søren Perschardt Olesen, formand Trygve Holtskog Jens Christian Lorenzen Sven Olof Patrik Kulldorff Søren Lindberg Cristofoli DIREKTION Michael Christiansen, adm. direktør REVISION Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Søren Frichs Vej 38 A, 8230 Åbyhøj Århus MODERSELSKAB IDdesign Holding 2011 A/S, Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K CVR-nr KONCERNFORHOLD IDinvest AX 2011 ApS, Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K CVR-nr

3 indhold iddesigns bolighuse...4 koncernoversigt...5 vision og strategi /2012 i hovedtræk...6 hoved- og nøgletal...7 ledelsens beretning...9 regnskabsberetning...16 ledelsespåtegning...18 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...19 Regnskab 2011/ resultatopgørelse...21 BALANCE...22 EGENKAPITALOPGØRELSE...24 PENGESTRØMSOPGØRELSE...25 noter...26

4 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ iddesigns bolighuse IDEmøbler 31 IDEmøbler bolighuse i Danmark 3 samhandlende bolighuse i Danmark 1 samhandlende bolighus på Færøerne 1 samhandlende bolighus på Island ILVA 6 ILVA bolighuse i Danmark 1 ILVA bolighus i Sverige 1 bolighus på franchise basis på Island IDdesign 22 franchise bolighuse i Mellemøsten, Sydeuropa og Østeuropa: iddesign idemøbler ilva 1 i Ungarn 1 på Tenerife 5 på Cypern 2 * i Saudi Arabien 1 i Egypten 1 i Jordan 1 i Oman 1 i Qatar 1 i Kuwait 3 i Bahrain 3 i Dubai 1 i Abu Dabi 1 i Libanon *Ny butik i Jeddah soft opening april grand-opening maj 2012.

5 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ koncernoversigt Selskabsstruktur ID Furniture Franchising A/S CVR IDE Møbler A/S CVR Idemøbler Odense A/S CVR IDdesign A/S CVR IDdesign Business A/S Inbodan Service Partner I/S CVR CVR ILVA A/S CVR ILVA SWE AB Org.no Inbohome 2005 A/S CVR IDdesign A/S Koncernen indgår i koncernregnskabet for IDinvest AX 2011 ApS, som er det ultimative moderselskab. ID Furniture Franchising A/S CVR IDE Møbler A/S Idemøbler Odense A/S CVR CVR IDdesign A/S CVR IDdesign Business A/S Inbodan Service Partner I/S CVR CVR ILVA A/S ILVA SWE AB CVR Org.no Inbohome 2005 A/S i likvidation CVR Åbning af ILVA Odense d. 30. marts Åbning af IDEmøbler Horsens d. 1. marts 2012.

6 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ vision og strategi Det er IDdesigns vision at blive én af Nordens førende detailhandlere inden for møbler og boligindretning. Visionen vil blive søgt realiseret ved at eksekvere på en strategiplan, der består af tre elementer: 1. Effektivisering Optimering af sortiment og vareflow. Forenkling af processer. Fortsat konsolidering af leverandørbasen. 2. Vækst i Danmark og internationalt via IDdesign Franchise Vækst i omsætning i eksisterende bolighuse via forstærket kundefokus og sortimentsudvikling. Optimering af butiksnettet og etablering af nye bolighuse på strategisk rigtige lokationer i områder, hvor markedsandelen er lav. Udvikling af organisationen med fokus på stjerneledelse og excellent kundeservice. Positionering af IDEmøbler og ILVA som de fortrukne bolighuskæder i forbrugernes bevidsthed ved at tilbyde design til konkurrencedygtige priser, understøttet af et fortsat højt markedsføringstryk. Accellerere ekspansionen af IDdesign franchise butikker på internationale vækstmarkeder. 3. Ekspansion i Norden og eventuelt andre nabomarkeder, der er karakteriseret ved et betydeligt sammenfald i boligindretningspræferencer Det er stadig vores mål at ekspandere i Norden og eventuelt andre nabomarkeder, der er karakteriseret ved et betydeligt sammenfald i boligindretningspræferencer, men på kort sigt er fokus på det danske marked og ekspansion i franchise butikkerne, med særlig vægt på forbedring af IDdesigns bundlinje. 2011/2012 i hovedtræk Markant resultatforbedring, break-even nået i 2. halvår af regnskabsåret Markedsudviklingen og særligt den økonomiske krises genopblomstring efter sommeren 2011 betød en forsinkelse af den planlagte tilbagevenden til positiv driftsindtjening (EBITDA). Trods de svære markedsvilkår lykkedes det at skabe positiv drift de seneste 4 måneder af regnskabsåret, hvilket er tilfredsstillende. Det samlede driftsresultat (EBITDA) er dog stadig på et utilfredsstillende niveau med et underskud på 49 mio. kr., men det er stort set skabt de første 6 måneder EBITDA EBITDA udvikling udvikling 2010/ /12 Q1 Q2 Q3 Q4 gennemført en række strukturelle tilpasninger. En væsentlig del af de gennemførte besparelser har først haft effekt i sidste del af regnskabsåret, og den fulde effekt kommer først i regnskabsåret 2012/2013. Besparelserne har sikret en væsentligt lavere nulpunktsomsætning og dermed en koncern, der står langt bedre rustet end tidligere til de kommende års udfordringer. Likviditeten er forbedret i regnskabsåret. Der er tilført 155 mio. kr. i ny kapital, og nettoarbejdskapitalen er i løbet af året reduceret med 39 mio. kr. igennem målrettet arbejde med reduktion af varelagrene. Desuden er gælden blevet nedbragt, og der er ved udgangen af regnskabsåret en likvid beholdning på 92 mio. kr. sammenholdt med 12 mio. kr. ved indgangen til regnskabsåret Omsætningsniveauet er trods de svære markedsvilkår stabiliseret. Omkostningerne er i 2011/12 reduceret væsentligt, og for at effektivisere og forenkle processerne, er der Optimering af butiksnettet er sket ved at vi har åbnet 1 ny ILVA bolighus og relokeret 2 IDEmøbel bolighuse. Alle 3 bolighuse har påvirket 2011/2012 resultatet negativt, men forventes at bidrage positivt i det kommende regnskabsår. Desuden er der åbnet 2 nye franchise butikker og indgået aftale om yderligere åbninger de kommende år. Forventningerne til det kommende år er at vi på basis af de gennemførte besparelser og strukturtilpasninger vil sikre et positivt driftsresultat (EBITDA).

7 hoved- og nøgletal Koncernens udvikling i de seneste 4 år kan beskrives således: IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ / / / /09 Hovedtal (mio. kr.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Årets resultat Årets pengestrøm Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer Antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin 16,6% 16,8% 15,1% 12,8% Overskudsgrad (EBIT-margin) -6,1% -8,6% -10,5% -11,9% Afkastningsgrad -9,1% -12,7% -14,9% -21,2% Likviditetsgrad 116,8% 110,2% 105,8% 91,8% Soliditetsgrad 26,9% 23,4% 15,4% 11,9% Egenkapitalens forrentning -43,7% -55,4% -111,8% -111,6% Sammenlignelighed IDdesign blev etableret i december Regnskabsåret 2007/08 indeholdt således kun regnskabstal for godt tre måneder for de forskellige butiksselskaber. Der er ikke medtaget regnskabstal for denne periode, da ledelsen vurderer, at de ikke er sammenlignelige. I løbet af regnskabsåret 2008/09 har IDdesign købt yderligere et selskab i IDEmøbler regi: IDEmøbler Herning A/S pr. 29. august IDdesign A/S har pr. 2. februar 2009 ligeledes erhvervet de to virksomheder, der nu hedder ILVA A/S og ILVA AB. Af hensyn til sammenligneligheden er der udarbejdet proformatal for resultattallene for 2008/09.

8 IDDESIGN ÅRSrapport 2010/ DET ER IDDESIGNS VISION AT BLIVE ÉN AF NORDENS FØRENDE DETAILHANDLERE IN- DEN FOR MØBLER OG BOLIGINDRETNING Åbning Horsens d. 1. marts 2012.

9 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ ledelsens beretning Hovedaktiviteter IDdesign gruppen er én af Danmarks førende detailhandlere inden for møbler og boligindretning. IDdesign driver detailhandel under tre navne og koncepter: 1. IDEmøbler IDdesign ejer og driver 31 IDEmøbler bolighuse i Danmark. Hertil kommer 3 samhandlende bolighuse i Danmark, 1 samhandlende bolighus på Færøerne og 1 samhandlende bolighus på Island. IDEmøblers koncept er kendetegnet ved et bredt sortiment i godt design og god kvalitet med et landsdækkende netværk af typisk mellemstore bolighuse. IDEmøbler bolighusene har i gennemsnit ca m2 salgsareal. 2. ILVA IDdesign ejer og driver 6 ILVA bolighuse i Danmark og 1 bolighus i Sverige. Hertil kommer 1 bolighus på franchisebasis på Island. ILVA er baseret på et moderne storbykoncept og er kendetegnet ved moderne design til særdeles konkurrencedygtige priser og store bolighuse. ILVA bolighusene har i gennemsnit ca m 2 salgsareal. Resultatet er utilfredsstillende og under det niveau, der var forventet ved årets start. Væsentligste årsag hertil er den økonomiske krises genopblomstring efter sommeren 2011, som betød en forsinkelse af den planlagte tilbagevenden til positiv driftsindtjening. Selvom den økonomiske udvikling ikke har været gunstig, er omsætningsniveauet stabiliseret, og der er gennemført væsentlige rationaliseringer og struk turelle tilpasninger, som først har vist deres effekt i sidste del af regnskabsåret, og som først får helårseffekt i regnskabsåret 2012/2013. Rationaliseringerne har sikret en væsentligt lavere nulpunktsomsætning og dermed en koncern, der står langt bedre rustet end tidligere til de kommende års udfordringer. Selvom resultatet for 2011/12 er klart utilfredsstillende, er der tale om en væsentlig forbedring i forhold til tidligere år, og det er væsentligt at fremhæve, at koncernen i regnskabsårets sidste måneder har leveret en positiv driftsindtjening. EBITDA udvikling EBITDA udvikling 3. IDdesign Franchise IDdesign har 22 franchise bolighuse i Mellemøsten, Sydeuropa og Østeuropa. IDdesigns franchise bolighuse drives af IDEmøblers organisation og er baseret på IDEmøblers sortiment. IDdesign franchise bolighusene har i gennemsnit ca m2 salgsareal. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold I regnskabsåret 2011/2012 fik IDdesign et driftsresultat (EBITDA) på minus 49 mio. kr. Dette skal sammenholdes med et driftsresultat på minus 83 mio. kr. i 2010/ / / / /12

10 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ Markedsudvikling Den samlede omsætning i danske møbelforret ninger faldt ifølge Danmarks Statistik godt 1,5% i 2011/12 i forhold til året før, hvilket skal ses i forlængelse af de foregående års fald. IDdesign koncernen har evnet at stabilisere omsætningen til trods for det faldende marked og har i 2011/12 alene realiseret en ubetydelig omsætningstilbagegang på 0,8%. investeret i butiksfornyelser og forbedringer, som skal sikre en optimal oplevelse for vores mange kunder. ILVA ILVAs bolighuse skal være Danmarks mest inspirerende. Sortimentet er urbant, nyskabende og moderne til priser der er særdeles konkurrencedygtigt. Oplevelsen i bolighuset er central for ILVA, der altid skal vise den nyeste gode stil Omsætningsudvikling omsætningsudvikling 2008/ / / /12 ILVA har i slutningen af 2011/12 åbnet to nye ILVA bolighuse, et i Viborg og et i Odense. I Viborg er det IDEmøblers store bolighus der er ombygget til et nyt flot ILVA bolighus, som allerede udviser gode takter, med et omsætningsniveau, der ligger væsentligt over hvad vi tidligere har set. I Odense har ILVA overtaget lejemålet efter den tidligere Mega møbler butik. Ejendommen er istandsat og der er skabt et af Danmarks flotteste bolighuse. ILVA åbnede ved udgangen af marts 2012 og har levet op til forventningerne til omsætningen. IDEmøbler IDEmøblers mål er at være det lokale bolighus med det bedste udvalg. IDEmøbler er kendt for sin både klassiske og moderne stil, med et bredt udvalg af både mærkevarer og egne brands. Kernen i IDEmøbler er kædens egne 31 bolighuse. I regnskabsåret 2011/2012 klarede kædens egne bolighuse sig en smule bedre end det samlede møbelmarked. Transformationen fra frivillig kæde til kapitalkæde blev i store træk afsluttet i 2009/2010. Sortiment, markedsføring og de administrative rutiner er nu ensrettet, og medarbejderne arbejder efter samme mål i samtlige bolighuse. Der er i årets løb gennemført to butiksflytninger, så IDEmøbler i Hillerød og Horsens nu ligger i to meget flotte helt nye bolighuse, begge med en første klasses beliggenhed. Ved udgangen af regnskabsåret er bolighuset i Viborg konverteret til et ILVA bolighus, således er de tidligere 32 bolighuse reduceret til nu 31 IDEmøbler bolighuse. I 2012/13 planlægges bolighuset i Fredericia flyttet til helt nye lokaler, ligeledes med en første klasses beliggenhed, ligesom der i løbet af året forventes IDdesign franchise I IDdesign franchiseregi er antallet af bolighuse igen forøget, så der nu er i alt 22 bolighuse. Det seneste skud på stammen er en ny meget flot butik i Jeddah i Saudi Arabien, og i efteråret åbner endnu en butik i Saudi Arabien. Vi fortsætter med at professionalisere denne del af forretningen og har taget konkrete tiltag til vækst på nye markeder de kommende år. Samarbejde og synergi I det forgangne år blev koncernens hovedkontor aktiviteter samlet i Sabro ved Århus, så alle aktiviteter nu styres herfra. Der er fortsat logistik og andre back office aktiviteter placeret i Greve, hvor ILVA tidligere havde hovedsæde, men omfanget er væsentligt reduceret i forhold til tidligere. Udover at realisere væsentlige effektiviseringer og besparelser ved at sammenlægge service og support funktionerne, er der også skabt basis for en ensretning og optimering af alle interne processer, med det klare formål at sikre vores kunder den bedst mulige

11 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ Åbning af nyt bolighus i Jeddah oplevelse og de bedst mulige handelsbetingelser. En af de væsentligste fordele ved at samle service og support funktionerne er sikring af stordriftsfordele ved fælles indkøb af varer og serviceydelser. Her er vi nået langt i relation til at samle vores indkøb hos færre leverandører, men der er fortsat gevinster, som vi venter at se effekten af i den kommende tid. Corporate Governance Grundlaget for tilrettelæggelse af direktionens og bestyrelsens opgaver er selskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse. Herudover er IDdesign i kraft af sit kapitalfondsejerskab omfattet af Danish Venture Capital and Private Equity Associations (DVCA) retningslinier for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde og deres virksomheder. Disse retningslinier findes på organisationens hjemmeside (www.dvca.dk). Selskabets ledelse arbejder på løbende at sikre at anbefalingerne for kapitalfondsejede virksomheder følges, og har til hensigt løbende at udbygge beskrivelsen i denne årsrapport af de områder, som anbefalingerne vedrører. Social Responsibility IDdesign har et ønske og en ambition om at agere ansvarligt fra produktion til salg af vores produkter. Der er i løbet af 2011/12 arbejdet med at etablere en tilfredsstillende struktur omkring vores arbejde på området. Der er udarbejdet en CSR politik og etableret og implementeret en Code of Conduct, som vi forventer at vores leverandører respekterer og lever op til. Vi er tilsluttet FN Global Compact. FSC og PEFC standarderne anerkendes. Processen med at etablere konkrete Social Responsibility relaterede målsætninger og opfølgningssystemer er igangsat og ventes implementeret i den kommende tid, således at vi når op på et niveau for arbejdet på området, der svarer til vores ambitioner. Miljø Den væsentligste miljøpåvirkning er koncernens distribution af varer fra leverandør til lager til slutkunde. IDdesign arbejder på at reducere denne påvirkning ved at vælge transportører, som er aktive omkring miljøtiltag samt ved at vælge transportmidler/-former, som opfylder nuværende og fremtidige krav. Derudover optimerer vi indholdet af biler/containere samt optimerer transport-ruter for at reducere antal kørte kilometer/omsætningskroner. En anden væsentlig miljøpåvirkning er bolighusenes forbrug af energi til belysning, opvarmning og nedkøling. Det er IDdesigns målsætning at minimere bolighusenes energiforbrug. IDdesign har gennem årene 2009 til 2012 reduceret energiforbruget til belysning betydeligt i udvalgte IDEmøbler og ILVA bolighuse. Dette er sket dels gennem en reduktion af antallet af spots i butiksudstillingerne og dels ved udskiftning af hele belysningen til lavenergi belysningskilder. Sidstnævnte metode er den fortrukne, men er selv-

12 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ sagt forbundet med forholdsvis store investeringer. Ved at reducere energiforbruget til belysning, reduceres tillige behovet for nedkøling af bolighusene. IDdesign planlægger at fortsætte med at udskifte belysningen i udvalgte bolighuse. Leverandørstyring IDdesigns forventninger til vores leverandører er nedskrevet i vores Code of Conduct, som er en integreret del af den samarbejdskontrakt, som vores leverandører underskriver med IDdesign. IDdesigns Code of Conduct omfatter krav om, at leverandørerne (og deres eventuelle underleverandører) overholder retningslinier for menneskerettigheder, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, eksternt miljø og korruption. Langt hovedparten af IDdesigns produkter indkøbes fra europæiske leverandører. Adskillige af disse anvender fjernøstlige underleverandører. IDdesign har gennem de seneste par år samlet koncernens indkøb hos færre, større leverandører. Konsolideringen, forventer vi, vil bidrage til at sikre vores kunder den bedst mulige oplevelse med hensyn til sortiment, priser, produktkvalitet, leveringsservice og samtidig bidrage til øget sikkerhed for at vores Code of Conduct efterleves. Risikostyring I forlængelse af de store rationaliseringer og omstruktureringer der er gennemført i 2011/12, er arbejdet med at etablere en fleksibel og anvendelig risikostyring igangsat, ligesom der er igangsat en proces omkring opdatering af koncernens strategi. Arbejdet med risikostyring skal sikre at der i organisationen identificeres væsentlige risici, at disse vurderes med hensyn til væsentlighed og sandsynlighed, og at der for de væsentligste og mest sandsynlige risikoparametre etableres planer for, hvordan vi forholder os i tilfælde af, at de nævnte risici bliver til virkelighed. De væsentligste og mest sandsynlige risici vurderes at være: IDdesign er eksponeret overfor den økonomiske udvikling i Danmark, og omsætning og dermed resultatudviklingen vil blive påvirket væsentligt af udviklingen i arbejdsløshedssituationen og boligsalget. IDdesign er med et meget stort antal salgs-, købs og logistiktransaktioner mv. afhængig af at virksomhedens IT systemer til stadighed fungerer optimalt er dette ikke tilfældet er der risiko for mistet salg og efterfølgende skade på virksomhedens omdømme.. IDdesign risikerer dårlig omtale og dermed relateret fald i omsætning og indtjening hvis vores leverandører ikke lever op til vores Code of Conduct, og fx ikke overholder almindeligt gældende regler for menneskerettigheder eller arbejdsmiljø. Med koncentrationen af koncernens indkøb ved færre og større leverandører, kan der opstå risiko for forsinkelser og leveringsproblemer, såfremt en af disse leverandører af forskellige årsager ikke er i stand til at levere de lovede mængder til aftalt tid. IDdesign er ikke eksponeret overfor væsentlige valutarisici. Dels afregnes en stor del af koncernens indkøb i DKK eller EUR og dels vil valutaudsving kunne reflekteres i salgspriserne. Der arbejdes med at fuldstændiggøre identifikationen af risici samt på at forfine og etablere de nødvendige planer til brug i tilfælde af, at en eller flere af risiciene indtræffer, således at processen omkring risikostyring fremover kan leve op til vores ambitioner på området. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen i IDdesign påser, at direktionen overholder de af bestyrelsen besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Orientering fra direktionen sker systematisk ved såvel møder som løbende skriftlig og mundtlig rapportering. Bestyrelsen mødes efter en årligt fastlagt mødeplan mindst fem gange om året. Heri indgår et årligt strategiseminar, hvor rammerne for selskabets overordnede udvikling fastlægges. Herudover mødes

13 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ IDEmøbler Hillerød IDEmøbler Horsens bestyrelsen efter behov. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, men har ikke fundet anledning til at gøre dette. Bestyrelsen har ikke udpeget en intern revision, men virksomheden har en intern kontrolfunktion med fokus på håndtering af lagervarer og kontanter. Bestyrelsen er sammensat af folk med stor indsigt i retail branchen i såvel Danmark som de øvrige skandinaviske lande, ligesom essentielle fag kompetencer er repræsenteret, herunder bl.a. stor erfaring med butikskoncepter, med indkøb og med handel med møbler. Kapitalfonden Axcel er i bestyrelsen repræsenteret af Axcel partner Søren Lindberg. Axcel har ligeledes udpeget bestyrelsens øvrige medlemmer. Vederlag til ledelsen, herunder aktieoptionsprogram For at tiltrække og fastholde de ønskede ledelsesmæssige kompetencer er direktionens og de ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til vilkår i sammenlignelige virksomheder. I aflønningen indgår incitamentsprogrammer, som skal medvirke til at sikre interessesammenfald mellem selskabets ledelse og aktionærerne, idet ordningerne understøtter såvel kort- som langsigtede mål. Vederlaget til direktion og ledende medarbejdere omfatter således udover den faste løn tillige en bonusordning og et warrantprogram. Warrantprogrammet udløber i august Tre medlemmer af bestyrelsen er omfattet af warrantprogrammet, men bestyrelsen er ikke omfattet af bonusordninger. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der har væsentlig betydning for årets resultat eller for selskabets forventede økonomiske udvikling. Forventninger til 2012/2013 IDdesigns resultat er i betydeligt omfang afhængig af den fremtidige udvikling i konjunkturerne, herunder navnlig boligsalg og nybyggeri, arbejdsløshedstal samt forbrugernes tillid til egen økonomi. IDdesign imødeser i 2012/2013 et fortsat svagt marked for møbler og boligindretning. Grundet den usikre konjunkturudvikling er der risiko for decideret fald i forbruget af vores varer. De allerede gennemførte initiativer og det forventede fortsat høje marketing tryk ventes at afbøde effekten fra de fortsat usikre konjunkturer. Stærkt kundefokus og helårseffekten af allerede gennemført optimering af butiksnetværket forventes tillige at bidrage til øgede markedsandele. Alene fuldårs effekten af de tiltag der er gennemført i 2011/12 vil bidrage positivt til koncernens driftsresultat i 2012/13 med et større tocifret millionbeløb. Der er desuden etableret planer for nødvendige tilpasninger hvis markedssituationen forværres yderligere i løbet af 2012/13. På den baggrund forventer vi et positivt resultat (EBITDA) for 2012/2013.

14 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ lænestol SpAR COLMAR lænestol i hør med ben i eg på hjul. B 89 cm. Før 3.499,- Nu 2.499,- LAURA lanterne i sort metal stel H 34 cm 129,- Stars pude i 100% hør med sort stjerneapplikation. 50 x 50 cm 299,- Sign pude i 100% hør med sort &-print 40 x 40 cm 219,- Elvira bordlampe i antik sølv finish H 56 Ekskl. skærm 749,- SOFISTIKERET LUKSUS Udlev drømmen om provencalsk landstil på den sofistikerede måde. Og skab en stemning, der oser af diskret tilbagelænet luksus og gammeldags charme. Stilen - der også gør sig godt i sommerhuset - kalder vi Belle Déco. Et univers, der med sine bløde cremefarvede sofaer og polstrede stole i støvede hørfarver udstråler varme og harmoni. Tilføj dit eget personlige twist med anderledes puder og tilbehør, der bryder stilen og gi r den kant. CHESTERFIELD SpAR CHESTERFIELD sofaserie i brunt eller sort antik Royal læder. 3 pers. L 220 cm. Før ,- Nu 9.999,- Spar 1.000,- 2 pers. L 180 cm. Før 9.999,- Nu 8.999,- Spar 1.000,- SPAR 20% PÅ ALLE DRØMMESOFAER CARLTON 3 pers. sofa monteret med Nevada betræk L 214 cm. Polstring i koldskum og dun. Kan bestilles i hele 80 forskellige stoffer. Før 8.499,- Nu 6.799,- Spar 20%

15 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ Hyggelig Nærvær iddesign koncernens butikker tilbyder kunderne attraktive varer til attraktive priser Nordisk Venlig

16 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ regnskabsberetning Drift Omsætning I 2011/2012 opnåede IDdesign en omsætning på mio. kr. mod mio. kr. året før og mio. kr. i 2009/10. Hvor omsætningen i de danske møbelforretninger er faldet de senere år, er det således lykkedes IDdesign at opretholde et uændret omsætningsniveau. Margin Det er ligeledes lykkedes for IDdesign for tredje år i træk at fastholde en fortjeneste efter vareforbrug i niveauet 40% - dette til trods for en tiltagende konkurrencesituation i markedet. Omkostninger De samlede driftsomkostninger (andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger) er for regnskabsåret reduceret til 709 mio. kr. mod 748 mio. kr. året før og 768 mio. kr. i 2009/2010. Reduktionen i løbet af 2011/12 kan henføres til de foretagne rationaliseringer, hvoraf en væsentlig del først er gennemført i regnskabsårets sidste halvdel. Fuld-års effekten af de gennemførte tiltag ventes at bidrage positivt til koncernens driftsresultat for 2012/2013 med et større tocifret millionbeløb. Finansielle poster Koncernens nettorenteomkostninger udgjorde i 2011/ mio. kr. mod 27 mio. kr. året før. Det store fald skal ses i forlængelse af den i regnskabsåret gennemførte kapitaltilførsel tillige med den store fokus på væsentligt at forbedre styringen af koncernens arbejdskapital. På mere end 50% af koncernens langfristede gæld er der indgået SWAP-rentesikringskontrakter. Koncernen har indgået valutasikringsaftaler dækkende en mindre del af forventet varekøb i USD. Herudover er der ikke særlig risiko på valuta, hverken i forbindelse med køb eller salg. Skat Skat af årets resultat udgør 1 mio. kr. mod en skattemæssig indtægt året før på 49 mio. kr. Skat af årets resultat er påvirket af gevinst relateret til den fortagne omstrukturering af selskabet i april Resultat Årets driftsresultat (EBITDA) blev et minus på 49 mio. kr. mod et minus på 83 mio. kr. året før.

17 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ Balance og pengestrøm Anlægsaktiver Anlægsaktiverne udgør ved udgangen af regnskabsåret 504 mio. kr. mod 548 mio. kr. året før. Reduktionen kan henføres til årets afskrivninger på 51 mio. kr. med fradrag af årets investeringer, som udgjorde netto 6 mio. kr. Arbejdskapital Der har i regnskabsåret været stor fokus på at forbedre styringen af arbejdskapitalen, herunder i særlig grad på nedbringelse af koncernens lagerbeholdninger og her særligt på realisering af beholdninger af ukurante varer, for derigennem at give plads til nye produkter. Netto-arbejdskapitalen (varelagre og tilgodehavender fra salg fratrukket forudbetalinger fra kunder og gæld til leverandører) er ved udgangen af 2011/2012 på minus 6 mio. kr., svarende til, at der er bundet mindre kapital i lagre og tilgodehavender, end der er finansieret via forudbetalinger og leverandørkreditter. Ved udgangen af 2010/2011 var tallet 44 mio. kr. Den øgede fokus har således påvirket koncernens likviditet positivt med 50 mio. kr. i løbet af 2011/2012. Likvider og rentebærende gæld Koncernen havde ved regnskabsårets udgang en likvid beholdning på 92 mio. kr. mod 12 mio. kr. ved udgangen af 2010/2011. Samtidig er det lykkedes at nedbringe den rentebærende gæld fra i alt 394 mio. kr. ved udgangen af 2010/2011 til 353 mio. kr. ved udgangen af 2011/12. Samlet set betyder dette en nedbringelse af koncernens nettogæld på 121 mio. kr. i regnskabsåret, hvilket kan henføres til en kombination af den foretagne kapitalforhøjelse, den forbedrede styring af arbejdskapitalen samt det negative resultat. Egenkapital IDdesigns egenkapital steg i regnskabsåret fra 257 mio. kr. til 295 mio. kr., drevet af en kombination af kapitaltilførslen i april 2011 på 155 mio. kr. og årets negative resultat. Soliditetsgraden er steget fra 15,4% ved udgangen af 2009/2010 over 23,4% sidste år til ved udgangen af 2011/2012 nu at udgøre 26,9%. Modregnes koncernens likvide beholdninger i gældsposterne fås en korrigeret soliditetsgrad på 29,4%. For moderselskabet IDdesign a/s udgør soliditetsgraden ved årets udgang 42,1%. Pengestrøm og likviditet Årets pengestrøm fra driftsaktiviteter udgør et minus på 9 mio. kr. mod et minus på 119 mio. kr. året før. Den meget store forbedring kan henføres til dels det væsentligt forbedrede driftsresultat før skat og dels til forbedringen i arbejdskapitalen. Investeringsaktiviteter bidrog i 2011/2012 med et netto likviditetstræk på 6 mio. kr. mod 13 mio. kr. året før. Samlet set er koncernens frie pengestrømme (pengestrøm fra driftsaktiviteten fratrukket årets nettoinvesteringer) dermed forbedret med 117 mio. kr., fra et minus på 132 mio. kr. i 2010/2011 til et minus på 15 mio. kr. i 2011/2012. Det er med andre ord lykkedes at komme igennem 2011/2012 med fortsat store markedsudfordringer, rationaliseringer og strukturelle tilpasninger, uden at dette har resulteret i et væsentligt yderligere træk på koncernens kreditfaciliteter. Resultatet efter skat på minus 118 mio. kr. betyder alene et mertræk på kreditterne på 15 mio. kr.

18 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april marts 2012 for IDdesign a/s. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 og resultatet af koncernens og sels kabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Sabro, den 25. juni 2012 Direktionen: Michael Christiansen Bestyrelsen: Søren Peschardt Olesen (formand) Trygve Holtskog Jens Christian Lorenzen Sven Olof Patrik Kulldorff Søren Lindberg Cristofoli

19 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i IDdesign A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for IDdesign A/S for regnskabsåret 1. april marts 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. april marts 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Århus, den 25. juni 2012 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Hald statsautoriseret revisor Steen Skorstengaard statsautoriseret revisor

20 IDDESIGN ÅRSrapport 2011/ Regnskab 2011/2012 ILVA åbning Viborg

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Nordbornholms Byggeforretning ApS

Nordbornholms Byggeforretning ApS Nordbornholms Byggeforretning ApS Kirkeplads 4, 3770 Allinge CVR-nr. 11 55 33 89 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. oktober 2014 Som dirigent:... Jørgen Kim

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13

Forex A/S. Årsrapport for 2013/14. Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 15 19 91 13 Forex A/S Ørstedsvej 1, 8600 Silkeborg CVR-nr. 15 19 91 13 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2014 Som dirigent:... Kasper Lund-Jacobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

The Vikinghouse ApS CVR-nr

The Vikinghouse ApS CVR-nr CVR-nr. 29 01 02 69 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.04.13 Jonathan Farrelly Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

København Håndbold A/S

København Håndbold A/S København Håndbold A/S Islands Brygge 79C, 4. th., 2300 København S CVR-nr. 35 03 14 99 Årsrapport for 2014/15 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 2. september 2015 Som dirigent:...

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.09.12 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring ApS

Sort til Hvidt Rengøring ApS Sort til Hvidt Rengøring ApS Transformervej 9 B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 78 90 37 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

IDDESIGN ÅRSrapport 2010/2011 1. Årsrapport 2010/2011. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08

IDDESIGN ÅRSrapport 2010/2011 1. Årsrapport 2010/2011. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 IDDESIGN ÅRSrapport 2010/2011 1 Årsrapport 2010/2011 IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 IDDESIGN ÅRSrapport 2010/2011 2 virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere