EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET"

Transkript

1 Februar 2009 stop local warming Stop Local Warming er sloganet i en ny kampagne, der skal promovere Rockwool isolering som klimaløsning. Kampagnen blev lanceret i Danmark i februar Et væsentligt element i kampagnen er farverige termograferingsbilleder, der afslører manglende isolering. LÆS MERE SIDE EU GÅR TIL KAMP FOR KLIMAET KLIMAKONFERENCE I KØBENHAVN DET ENERGI- PRODUCERENDE HUS

2 Leder 2009 Et år med muligheder og hårdt arbejde Eelco van Heel Koncernchef Finanskrisen har nu meget tydeligt udviklet sig til en global økonomisk nedgang. Krisen har blandt andet medført et kraftigt fald i byggeriet, mindre finansiel styrke hos mange af vore markedspartnere og efter alt at dømme en større fokus i isoleringsbranchen på at beskytte markedsandelene. På den positive side har den dalende globale økonomiske aktivitet også ført til et kraftigt fald i indkøbspriserne på energikilder, råmaterialer, tjenesteydelser og transport. Rockwool koncernen har i et stykke tid været igennem en økonomisk kur for at mindske den negative effekt af den økonomiske situation så meget som muligt. Det har desværre ført til omfattende, men nødvendige justeringer i bemandingsniveauet samt en meget forsigtig holdning til investeringer og styring af arbejdskapitalen. Lad os i den forbindelse bruge et øjeblik på at glæde os over koncernens princip om aldrig at være afhængig af udefrakommende finansiering, og at vi i slutningen af tredje kvartal 2008 havde en egenkapitalandel på cirka 68 %. Det er i vanskelige tider, man skal se på sig selv med nye øjne og foretage ændringer, der så ud til at være for komplicerede at gennemføre, da alt så godt ud. Vi er nødt til at udrette mere med færre (menneskelige) ressourcer. Det kræver en højere grad af effektivitet i organisationen, som det burde være muligt at opnå ved at skabe det rette arbejdsmiljø. Koncernledelsen har iværksat og iværksætter initiativer i den retning. Vi bliver mere afhængige af vore kunders loyalitet end nogensinde før. Derfor vil vi udnytte denne tid til det yderste til at sætte endnu mere fokus på, hvad der er bedst for kunderne med hensyn til serviceniveau, teknisk support og innovation. Vi vil hele tiden være på udkig efter nye forretningsmuligheder, der for blot få år siden virkede urentable. Vi ser ikke blot disse muligheder som en udvidelse af vor normale stenuldsforretning, men også som en mulighed for at komme dybere ind i spændende markedssegmenter. Hvilke større begivenheder har fundet sted siden sidste Rockwool Newsletter i oktober 2008? EU Kommissionen har vedtaget rammerne for en revideret udgave af EU-direktivet European Performance of Buildings Directive (EPBD). Direktivet vil når det implementeres af EU s medlemsstater lægge yderligere lovgivningsmæssigt pres på at forøge energieffektiviteten i bygninger. Verdens ledere lader til at nærme sig hinanden i deres bestræbelser på at tage de nødvendige skridt for at begrænse CO 2 -udledningen og spare energi (i bygninger), så der kan opnås en succesrig aftale ved klimakonferencen i København i december Den nye Rockwool produktionslinje i Wern Tarw (Wales) fik en perfekt start i november 2008, hvilket giver Rockwool koncernen mulighed for på længere sigt at indtage sin naturlige markedsposition i Storbritannien. Det er et marked, der i meget høj grad har været overladt til vore mineralulds- og skumplastudfordrere bliver et udfordrende og derfor også et spændende år. Takket være vore fremragende organisation vil vi forvandle denne udfordring til en position, hvor vi er stærkere, mere succesfulde og mere effektive. 2 Rockwool newsletter Februar 2009

3 Royal markedsføring i Rusland Prins Joachim af Danmark stod sidste år i spidsen for et stort eksportfremstød for bæredygtig teknologi i Rusland. For Rockwool Russia var det royale besøg en god mulighed for at sætte fokus på behovet for energieffektivitet i bygninger. Det royale par Hans Højhed Prins Joachim og Hendes Højhed Prinsesse Marie af Danmark besøgte Rusland den 17. til 21. november 2008 for at fremme de kulturelle og økonomiske bånd mellem Danmark og Rusland. Prince Joachim er kendt for sin støtte til dansk erhvervsliv, og under det royale besøg tog prinsen sig også tid til et møde på den danske ambassade, hvor den russiske organisation Rockwool Russia var vært. Ved mødet understregede Prins Joachim, at de to vigtigste indsatsområder for danske virksomheder i Rusland i øjeblikket er: at øge niveauet for energi- og ressourcebesparelser og at reducere den økonomiske afhængighed af ikke-vedvarende ressourcer. Op til 70 % varmetab Mødet blev åbnet af den danske ambassadør i Rusland, Per Carlsen, og efter den officielle velkomst gav administrerende direktør i Rockwool Russia, Nick Vince, en præsentation af energiområdet i Rusland: Rusland har verdens tredjestørste energiforbrug, og landet vil kunne opnå store Rusland har verdens tredjestørste energiforbrug, og landet vil kunne opnå store besparelser med bedre isolering af bygningerne. besparelser med bedre isolering af bygningerne. Det gælder ikke kun på den økonomiske front, men også i forhold til CO 2 -udledningerne i atmosfæren, sagde han. Nick Vince lagde også vægt på, at russiske bygninger i dag forbruger to til tre gange mere energi til opvarmning end andre steder i Europa. Op til 70 % af varmen fra kraftværkerne når reelt ikke ud til kunderne. Cirka 40 % skyldes spild fra varmekraftværkerne og cirka 30 % bygningerne. Nyt lovforslag om energieffektivitet Mens implementeringen og anvendelsen af bæredygtige teknologier står højt på den globale politiske dagsorden, får området ikke nær så stor opmærksomhed i Rusland. Men i oktober 2008 blev et nyt lovforslag om øget energieffektivitet introduceret for Dumaen (det russiske parlament), og russerne er nu også begyndt at diskutere mulighederne for at spare på energien. Lovforslaget stiller blandt andet højere krav til energiforbruget i lejligheder, ligesom økonomisk Prins Joachim og prinsesse Marie på den danske ambassade i Moskva, hvor det royale par blev præsenteret for Rockwool Russia og andre danskejede virksomheder. (Foto: Jesper Sunesen / Billedbladet) stimulering skal være med til at øge brugen af energibesparende teknologier. I lovforslaget er der desuden indarbejdet nogle af de reguleringer, der indgår i EU-direktivet European Performance of Buildings Directive (EPBD), og som sigter mod at øge energieffektiviteten og reducere de europæiske landes energiafhængighed. Rockwool newsletter Februar

4 Rockwool kampagne skudt Stop Local Warming er sloganet i en ny kampagne, der skal være med til at promovere Rockwool isolering som klimaløsning. Kampagnen blev lanceret i Danmark i februar Der er mange teknologier i spil for at løse klodens klimaproblemer. Men ingen løsning er lettere at tage i brug her og nu end efterisolering af verdens bygninger. Isolering sparer betydelige mængder CO 2 omgående. Vores produkter og systemer er altså centrale klimaløsninger. For at gøre både politikere og alle andre opmærksomme på dette, vil Rockwool koncernen profilere isolering som en væsentlig klimaløsning hen imod det afgørende FN klimatopmøde, COP15, som afholdes i København i december 2009, forklarer Thorkild Diness Jensen, direktør for branding og kommunikation. Han fortsætter: Vores slogan er Stop Local Warming. Local i stedet for global, fordi den globale opvarmning skal bekæmpes lokalt. Rockwool isolering standser varmetabet fra bygninger og reducerer behovet for opvarmning lokalt. På facaderne På vejene 4 Rockwool newsletter Februar 2009

5 i gang Varmefølsomt kamera Farverige termograferingsbilleder er et væsentligt element i kampagnen, der vil være synlig i dagblade og magasiner, på internet-medier og en række centrale steder i bybilledet i København og Århus. Termografering med et særligt varmesøgende kamera er en metode til at afsløre manglende isolering og kuldebroer i bygninger og dermed et vigtigt værktøj i indsatsen for at nedbringe energiforbruget i bygninger. Kampagnen omfatter også alle danske Rockwool lastbiler, der er blevet dekoreret med sloganet Stop Local Warming. Der er desuden lavet en særlig kampagnehjemmeside hvor man kan læse mere om energieffektivitet og fordelene ved isolering. Se eksempler fra kampagnen her på siderne. Besøg kampagnehjemmesiden på I bladene På billboards På internettet Rockwool newsletter Februar

6 EU går til kamp for klimaet Enighed om klimaet og økonomien i Bruxelles. For Rockwool koncernen er der masser af potentiale i nye EU aftaler om energieffektivitet og intelligente investeringer. Efter flere dages hårde forhandlinger nåede de europæiske regeringschefer i december 2008 til enighed om, hvordan man skal nå EU s ambitiøse klimamål og samtidig bekæmpe recessionen i Europa. En økonomisk redningsplan sender mindst DKK 200 milliarder ud til miljø og bedre infrastruktur, og dermed skal det europæiske sammenhold i kampen mod global opvarmning for alvor stå sin prøve. I redningsplanen er der nemlig lagt op til, at medlemslandene skal stå sammen om at få Europa tilbage på sporet mod en bæredygtig fremtid med en energieffektiv økonomi og lav CO 2 -udledning. Intelligente investeringer Redningsplanen bygger blandt andet på såkaldte intelligente investeringer, der kan dække fremtidens behov. Et eksempel er investeringer i energieffektive løsninger, der kan være med til at skabe jobs og spare energi. Et andet er investeringer i grøn teknologi, der kan være med til at give industrier som for eksempel bygge- og bilbranchen et miljøvenligt løft. Redningsplanen omfatter i alt 10 punkter, og hele tre punkter omhandler direkte isoleringsforbedringer i bygninger. Det er naturligvis gode nyheder for Rockwool koncernen, forklarer Claus Bugge Garn, vicedirektør hos Rockwool International A/S: Der bliver i redningsplanen presset på for at få EU-landene til at gøre en større, fælles indsats for at forbedre energieffektiviteten i boligmassen og offentlige bygninger. Det bliver også anbefalet, at EU-landene øger indsatsen for at indføre grønne produkter og udvikle miljøvenlige teknologier i byggebranchen. Det er vi selvfølgelig glade for i Rockwool koncernen; nu ser vi frem til at følge implementeringen og til at se handlekraft fra EU-landene. Energi- og klimapakken Den økonomiske redningsplan er beslægtet med et andet 6 Rockwool newsletter Februar 2009

7 Ingen renovering uden isolering. EU vil give energi- og CO 2 -effektiviteten i bygninger et solidt løft. Claus Bugge Garn, vicedirektør hos Rockwool International A/S. lande heriblandt Polen, Italien og Tyskland har udtrykt frygt for, at lovgivningen kunne være skadelig deres økonomier og industri. I den sidste ende måtte der en stribe kompromiser til for at få aftalen i hus. For eksempel er omkostningerne for industrien blevet reduceret, og mulighederne for at købe CO 2 -kvoter i udviklingslande er blevet forlænget, forklarer Claus Bugge Garn. Den kompromisprægede aftale er blevet stærkt kritiseret af miljøgrupper, og hos Rockwool koncernen havde Claus Bugge Garn også gerne set en mere ambitiøs aftale. Det er selvfølgelig positivt, at vi nu har en energi- og klimapakke. Men det er en skam, at målsætningen om at opnå en forbedring på 20 % i energieffektivitet kun er en ambition, der ikke er juridisk bindende. Bygninger står for 40 % af energiforbruget i EU, og der kan spares millioner af tons af CO 2 og fossilt brændstof ved at isolere vores bygninger, understreger han. Bygninger står for 40 % af energiforbruget i EU, og der kan spares millioner af tons af CO 2 og fossilt brændstof ved at isolere vores bygninger. EU-initiativ, energi- og klimapakken, der også blev vedtaget i slutningen af Forinden havde europæiske politikere og lovgivere i næsten et helt år diskuteret, hvordan man skulle nå EU s ambitiøse klimamål, og efter 11 måneders lovgivningsarbejde nåede man til enighed om en aftale. Energi- og klimapakken, der også er kendt som 20/20/20 aftalen, skal sikre, at EU opnår tre hovedmål for klimaet senest i år 2020: en reduktion på 20 % i udledningen af drivhusgasser, en forbedring på 20 % af energieffektiviteten og en andel på 20 % af vedvarende energikilder i EU s energisammensætning. Vejen til 20/20/20 aftalen har været stenet, og flere Energiydelse i bygninger Den økonomiske redningsplan og energi- og klimapakken følger i fodsporene på et andet vigtigt skridt, EU har taget i retning af et klimavenligt samfund. Ud over at spare 460 millioner tons CO 2 kan en energirenoveringsindsats i Europa skabe arbejdspladser samt reducere EU s afhængighed af olie, og bygningsejerne kan samlet spare milliarder danske kroner på energiregningen. Nu vil EU sætte stop for sløseriet med en revisionen af et direktiv fra 2002, der skal forbedre energieffektiviteten i bygninger og reducere CO 2 -udslippet. Jeg håber, at det nye direktiv vil få EU-landene til at gå hurtigt og seriøst ind i kampen for at forbedre energieffektiviteten i de eksisterende bygninger og ikke vente, til lovgivningen træder i kraft. I en periode med økonomisk krise er investeringer i energirenovering en god måde at sætte skub i økonomien på, siger Claus Bugge Garn. Rockwool newsletter Februar

8 Den største politiske begivenhed i Polen Rockwool koncernen satte sit præg på klimakonferencen i Polen med blandt andet en stor udstilling og udendørs reklamer, der profilerede isolering som en klimaløsning. Nedtælling til Køb God start før klimakonferencen i København Rockwool koncernen fik som ønsket skabt opmærksomhed omkring virksomhedens brand og isoleringsløsninger på det foregående klimatopmøde i Polen. Danmark skal i december 2009 være vært for FN s 15. klimakonference (COP15), der afholdes i København. Det overordnede mål for klimakonferencen er indgåelse af en ambitiøs og global klimaaftale for perioden efter Vi vil gerne sikre, at energieffektivitet i bygninger får mere opmærksomhed i den globale klimadebat. Vi har derfor planlagt en kampagne, der skal løbe frem til klimatopmødet i I kampagnen indgår demonstrationsprojekter, reklamer, sponsorater m.v., forklarer Thorkild Diness Jensen, direktør for branding og kommunikation. Milepæl i Polen En vigtig milepæl på vejen til København blev nået på FN s 14. klimakonference (COP14), der fandt sted december 2008 i Poznan, Polen. Med mere end deltagere blev det slået fast, at der er vilje til at opnå en aftale i København. Blandt de mange deltagere på klimakonference i Polen var mere end 190 regeringsdelegationer med de enkelte landes miljø- og klimaministre i spidsen. Der var også repræsentanter fra mange internationale institutioner og ikke- statslige organisationer (ngo er), der varetager interesser inden for miljø, handel og videnskab. Dertil kom, at topmødet blev dækket af mere end journalister fra hele verden. Rockwool udstilling Rockwool koncernen var ligeledes stærkt repræsenteret på den to uger lange klimakonference. Mens topmødet stod på, arbejdede medarbejdere fra Rockwool koncernens hovedkvarter i Danmark og den polske organisation, Rockwool Polska, målrettet på at promovere isolering som en klimaløsning. På selve konferenceområdet havde vi arrangeret en udstilling, hvor de besøgende kunne se eksempler på Rockwool teknologien og koncernens energibesparende løsninger. Formålet var at vise, hvad vi kan gøre for klimaet ved at isolere vores bygninger, siger Thorkild Diness Jensen, der deltog i klimakonferencen som en del af den danske erhvervsdelegation. Rockwool koncernen var desuden inviteret til at give tre præsentationer, der alle blev positivt modtaget, og i et satellitkontor ved siden af udstillingsområdet stod en række 8 Rockwool newsletter Februar 2009

9 FN s klimakonference i Poznan var det største politiske topmøde, der nogensinde er blevet afviklet i Polen. For at få mest muligt ud af den prestigefyldte begivenhed havde den polske organisation, Rockwool Polska, brugte næsten et år på forberedelserne. Under topmødet deltog Rockwool Polska desuden på messen Technologies for Climate Protection, en sideløbende begivenhed arrangeret af det polske miljøministerium. Vi er i Rockwool Polska glade for invitationen at deltage på denne enestående messe, som bød på store muligheder globalt set. Vi fik lejlighed til at præsentere vores løsninger, dele ud af vores viden og erfaring og være en hovedudstiller blandt de andre organisationer, der også passer på miljøet, siger Olga Arcikiewicz-Mosiàdz, kommunikationsrådgiver i Rockwool Polska. FN s 14. klimakonference (COP14) fandt sted december 2008 i Poznan, Polen enhavn Vi vil gerne sikre, at energieffektivitet i bygninger får mere opmærksomhed i den globale klimadebat. Rockwool specialister klar til at dele deres viden med de besøgende. Mere isolering mindre CO 2 Under topmødet satte Rockwool koncernen også sit præg på bybilledet med en stor udendørskampagne på centrale steder i Poznan, blandt andet lige uden for selve konferencecenteret. Her gjorde de enorme plakatsøjler det nærmest umuligt at overse hovedbudskaberne: Isoler dit hus. Tænk på klimaet. Mere isolering. Mindre CO 2 Den efterfølgende evaluering af klimakonferencen i Polen har hovedsageligt været positiv. For de danske COP15- værter var det vigtigt at få styr på den proces, der ligger forud for topmødet i København næste år, og de var meget tilfredse med resultatet. Der er dog stadig mange hindringer på vejen til at opnå en ambitiøs klimaaftale i København, herunder ikke mindst den amerikanske holdning, der dog ser ud til at ændre kurs i disse dage, afslutter Thorkild Diness Jensen. Orden i vores egne bygninger Rockwool koncernen har en særlig forpligtelse til at spare på energien. Når vi anbefaler energibesparelser og efterisolering til andre, må vi selv gøre det samme. Vores mål for energieffektivitet i vores bygninger skal medvirke til dette. Det betyder blandt andet: Alle nye kontorbygninger skal som minimum opfylde lavenergistandarder. Eksisterende bygninger skal energimærkes, og inden for tre år vil vi gennemføre de investeringer med en tilbagebetalingsperiode på mindre end syv år, der er udpeget i mærkerne. Ved udskiftning af enkeltkomponenter, for eksempel vinduer eller ventilationssystem, skal de opgraderes til de bestemmelser, der gælder for nybyggeri. Ved totalrenovering opgraderes vores bygninger minimum til standarden for nybyggeri i det omfang, det er teknisk, funktionelt og økonomisk muligt. Rockwool newsletter Februar

10 Rockwool koncernen går ind i globalt klimanetværk Store, energisparende lastbiler har været med til at sikre Rockwool koncernen en miljøpris i Holland. Fra højre ses administrerende direktør i Benelux regionen, Pieter Hartog, og administrerende direktør Henk van der Wal. I Rockwool koncernen lægger vi stor vægt på at beskytte miljøet. Ærlig og gennemsigtig kommunikation er en del af vores politik, og vi har derfor sagt ja tak til at gå ind i det globale klimanetværk, Carbon Disclosure Project. Carbon Disclosure Project er en organisation, der arbejder sammen med aktionærer og virksomheder for at gøre oplysninger om store selskabers udledninger af drivhusgasser mere gennemskuelige. Ved at tilslutte sig projektet har Rockwool koncernen forpligtet sig til én gang om året at fremlægge en rapport over virksomhedens CO 2 -udledninger og klimastrategi. Den første rapport bliver offentliggjort på netværkets webside - - i efteråret I mere end 15 år har vi i Rockwool koncernen hvert år rapporteret om virksomhedens CO 2 -forbedringer i produktionen. Disse miljønøgletal er tilgængelige i vores miljørapport og på vores hjemmeside. Så vi har en lang tradition for at rapportere om CO 2 -udledninger. Nu går vi skridtet videre ved at sige ja tak til at gå ind i globale netværk Carbon Disclosure Project, der sætter en gylden standard på området, forklarer Thorkild Diness Jensen, direktør for branding og kommunikation. Global støtte Carbon Disclosure Project støttes af en række medunderskrivende investorer og indflydelsesrige personer, som for eksempel den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton, den tyske forbundskansler Angela Merkel og den globale mediemogul Rupert Murdoch. Thorkild Diness Jensen er sikker på, at Carbon Disclosure Project vil få endnu større betydning fremover: Miljøansvar er i løbet af få år blevet en vigtig parameter for mange investorer. I 2008 abonnerede 385 institutionelle investorer med aktiver på mere end USD 57 billioner på undersøgelserne fra Carbon Disclosure Project. Miljødata har desuden fået større vægt ved offentlige udbud. Det har ikke bare betydning for organisationer som vores, der har en udtalt interesse i klimaløsninger. Det bliver også vigtigt for mange virksomheder at vise, at de ønsker at reducere deres CO 2 -udledninger og øge energieffektiviteten, afslutter Thorkild Diness Jensen. Få mere at vide om Carbon Disclosure Project på Grøn pris for Rockwool koncernen er blandt de første virksomheder i Holland, der vinder en prestigefyldt ny miljøpris. Prisen er oprettet af den hollandske regering i samarbejde med en række organisationer i transportbranchen. Rockwool koncernen vandt prisen for sin indsats for miljøvenlig transport i samarbejde med den internationale transportvirksomhed Van der Wal. Den såkaldte Lean and Green pris blev overrakt af Hugo Brouwer, direktør i det hollandske Økonomiministerium, ved en ceremoni den 29. oktober 2008 i Holland. CO 2 -udledninger ned med kg Holland er i øjeblikket i gang med at udarbejde et nyt miljømærke for miljøvenlig logistik. Mærket skal give virksomhederne mulighed for at demonstrere den indsats, de gør på området. Første trin i den proces er miljøprisen Lean and Green, som Rockwool koncernen og Van der Wal har opnået for deres fælles indsats for at reducere CO 2 -udledningerne under transport af stenuldsprodukter. Projektet startede i foråret 2008, hvor Rockwool koncernen og Van der Wal besluttede at gå sammen om en fælles handlingsplan. Planen omfatter et mål for 2009 om at reducere antallet af kørte kilometer med 30 %, at skære CO 2 -udledningerne ned med mindst kg og 10 Rockwool newsletter Februar 2009

11 bæredygtig transport Vi er meget opmærksomme på vores position i samfundet og det ansvar, som det medfører. at sænke dieselforbruget med mere end liter. Det skal blandt andet ske ved at køre med større lastbiler, de såkaldte LHV er, flere nattetransporter og ved at bruge alternative fragtmuligheder. Virksomhedsansvarlighed Pieter Hartog, administrerende direktør i Benelux regionen, ser prisen som en anerkendelse af Rockwool koncernens indsats på miljøområdet. Vi er meget opmærksomme på vores position i samfundet og det ansvar, som det medfører. Derfor er det logisk, at vi også er vores ansvar bevidst, når det gælder vores forretningsgange. Vores mål er at for- bedre virksomhedens effektivitet og udbytte, men samtidigt tage hensyn til fællesskabet og miljøet. Lean and Green prisen for vores partnerskab med Van der Wal er en synlig anerkendelse af vores indsats på dette område og endnu et trin på vejen mod en mere bæredygtig verden for os alle. Henk van der Wal, administrerende direktør i transportvirksomheden Van der Wal, er også stolt af prisen. Vi lægger stor vægt på bæredygtighed, og vi vil gøre vores yderste for at leve op til de mål, som vi har i samarbejde med Rockwool koncernen. Som transportvirksomhed arbejder vi løbende på at udvikle nye logistikkoncepter. Vi er derfor kun glade for denne nye udfordring, hvor vi skal søge innovative løsninger med hensyn til miljøvenlig transport. Rockwool koncernen er en ideel partner for os, da vi deler de samme værdier og ambitioner. Derfor er jeg overbevist om, at det vil lykkes for os at nå vores fælles mål. Rockwool newsletter Februar

12 Det energiproducerende hus I sin nytårstale fremhævede den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen behovet for at bygge flotte plusenergihuse, der producerer mere energi, end de bruger. Rockwool koncernen viser vejen frem med Sveriges mest energieffektive hus, Villa Åkarp. Rockwool koncernen har på europæisk plan en lang og veldokumenteret erfaring med at bygge velisolerede lavenergiog passivhuse. Nu tager vi skridtet videre med plusenergihuset Villa Åkarp, der er ved at blive bygget nord for Malmø i Sverige. Huset vil, når det står færdig, producere halvanden gang så meget el, som det forbruger. Optimal isolering En afgørende forudsætning for at skabe et energiproducerende hus er en optimal isolering. Det stiller krav til både konstruktion og materialer, forklarer Magnus Kamstedt, teknisk produktchef hos den svenske Rockwool organisation, Roxull AB: Vi har længe haft en ambition om at bygge et passivhus, der kan bruges som rollemodel for lignende byggerier på det svenske marked. Da vi blev præsenteret for Villa Åkarp, var vi ikke i tvivl om, at det var det helt rigtige. Vi har lige fra projektets start arbejdet tæt sammen med hu- Vi ser Villa Åkarp som en oplagt rollemodel i den globale indsats for at mindske energiforbruget. sets ejer og har på den måde haft indflydelse på både konstruktionen og materialevalg. Villa Åkarp vil blandt andet blive isoleret med 540 mm facade- og vægisolering i tre lag, kendt under navnet Flex Systemvæg, der skal forhindre kuldebroer fra døre og vinduer. Et afbalanceret ventilationssystem skal være med til at sikre den friske luft i huset og vil sammen med isoleringen være en garant for et godt indeklima, et lavt varmeforbrug og en jævn varmefordeling i hele byggeriet. Økonomisk rentabel Karin Adalberth, der står bag Villa Åkarp, har en doktorgrad i bygningsfysik og har skrevet flere bøger om at bygge lavenergi. Derudover har hun arbejdet med passivhuse i fem år. Selv om der er tale om et enfamiliehus, vil byggeteknikken fra Villa Åkarp også kunne overføres til større projekter, understreger Karin Adalberth. Det var en af de ting, jeg gerne ville bevise med mit byggeri: At det sagtens kan lade sig gøre at bygge både økonomisk rentabelt og energirigtigt uanset skalaen, siger hun. Dette bekræftes af Magnus Kamstedt, der beskriver samarbejdet omkring Villa Åkarp som særdeles udbytterigt for alle parter i projektet. Om Villa Åkarp: Optimal isolering er en afgørende forudsætning for at skabe et energiproducerende hus. Isoleringsløsningen i Villa Åkarp omfatter blandt andet 540 mm facade- og vægisolering i tre lag, der skal forhindre kuldebroer fra døre og vinduer. Den 150 m 2 store Villa Åkarp kommer til at bruge 5500 kwh om året til både el og varme. Med en gennemsnitspris på DKK 0,8 per kwh svarer det til DKK årligt. Opvarmningssystemet i Villa Åkarp består af en blanding af solfangere, opbevaringstank og almindelige radiatorer. De 18 m 2 solpanel på taget opvarmer huset og sørger for at opvarme vandet. 32 m 2 separate solceller producerer elektricitet året rundt, og i sommerhalvåret bliver den overskydende el på kwh solgt til et elselskab. I vintermånederne købes 2600 kwh tilbage. Investeringen i den energiproducerende teknik: cirka DKK Rockwool newsletter Februar 2009

13 Sveriges mest energieffektive hus, Villa Åkarp, vil producere halvanden gang så meget el, som det forbruger. Husejer og byggespecialist Karin Adelberth tager det første spadestik til det energiproducerende hus, Villa Åkarp. Et kig bag murene i Villa Åkarp, hvor Rockwool isolering er med til at sikre et godt indeklima, et lavt energiforbrug og en jævn varmefordeling. Vi har hver især fået udbygget vores viden inden for energieffektivt byggeri. For Roxul AB har projektet givet mulighed for at udvikle og markedsføre nye og energieffektive løsninger på det svenske marked. Erfaringerne vil vi bruge til at skabe positiv udvikling for både virksomhed, kunder og omverdenen generelt, siger han. Rollemodel før klimakonference Det første spadestik til det energiproducerende hus blev taget i juni 2008, og Villa Åkarp forventes at stå klar til indflytning i april. Dermed er huset færdig i god tid før FN s klimakonference i København i december Vi ser Villa Åkarp som en oplagt rollemodel i den globale indsats for at mindske energiforbruget. Bygninger tegner sig i dag for 40 procent af det samlede energiforbrug i EU og USA. Så skal energiforbruget ned, er det her, vi skal tage fat. Når verdens ledere næste gang mødes for at få en klimaaftale i hus, vil vi derfor bruge Villa Åkarp målrettet i vores markedsføring til at skabe engagement og øge interessen for energieffektivt byggeri siger Magnus Kamstedt. Det prestigefyldte byggeri har allerede fået meget opmærksomhed i Sverige og kan også følges på internettet. Eksempelvis har Roxull AB lanceret en særlig hjemmeside, hvor der løbende bringes nyheder og detaljeret information om projektet. Få inspiration og følg byggeriet her (på svensk): Rockwool newsletter Februar

14 Brandsikre højhuse i Dubai Rockwool koncernen øjner vækstmuligheder i Mellemøsten. Stigende fokus på brandsikring af højhuse er en vigtig nøgle til dette marked. Finanskrisen kan mærkes over hele kloden, således også i Mellemøsten og en af verdens hurtigst voksende byer; Dubai. Men på trods af finanskrisen og faldende oliepriser tror analytikere på en vækst på cirka 6 % i Mellemøsten. Denne prognose åbner flere muligheder for RTI (Rockwool Technical Insulation), der har leveret produkter til Mellemøsten siden 1970 erne. Brandsikring af højhuse RTI har hidtil haft fokus på procesindustrien, men nu rettes blikket også mod brandsikring af højhuse. De fleste projekter i procesindustrien blev planlagt, da olieprisen var helt nede på USD 30 pr. tønde. Så selv om indtjeningen er noget lavere på grund af de seneste prisfald, er det ikke katastrofalt. Vi tror på, at der på sigt også vil være vækstmuligheder inden for procesindustrien, men ti- Når hjemmemarkederne er under pres, er det vigtigt at søge efter nye vækstmuligheder. De muligheder har vi fundet i Mellemøsten og Indien. den er inde til også at se på andre projekter, forklarer Peter Vinken, eksportchef hos RTI. For selv om RTI har fået godt fat i Mellemøsten, er der stadig lang vej til målet at være kendt som en stærk og miljøvenlig aktør i markedet. Vi arbejder målrettet på at forbedre vores markedsandel i Mellemøsten. Det er blandt andet en afgørende forudsætning at have personlig kontakt med de vigtige aktører i markedet. Det gælder både helt generelt og mere specifikt i forhold til de kæmpestore projekter til mange milliarder Euro, der skyder op alle vegne. Her bliver der lagt stor vægt 14 Rockwool newsletter Februar 2009

15 Behovet for brandsikring af højhuse er tydeligt i Dubai, en af de hurtigst voksende byer i verden. RTI brugte bygge- og anlægsmessen i Dubai til at sætte fokus på brandsikring og promovere Rockwool isolering. for at bliver klogere på markedet, inden vi tager det næste strategiske skridt. Vi går efter en stærk og langsigtet position i markedet, og det kræver, at vi også fysisk er til stede. Vi overvejer derfor enten at åbne et lokalt kontor i De Forenede Arabiske Emirater eller at arbejde sammen med en lokal partner for at integrere RTI på markedet. på brandsikkerhed, og det er med til at øge efterspørgslen på vores produkter, siger Peter Vinken. Føling med markedet For at få en bedre føling med markedet deltog RTI for nyligt i den største bygge- og anlægsmesse i Mellemøsten The Big 5 i Dubai. Mere en mennesker besøgte messen, hvor over 2800 udstillere fra 53 lande deltog. På messen gjorde RTI meget ud af at fremhæve tilknytningen til Rockwool koncernen for at understrege virksomhedens rolle som en vigtig aktør på det globale isoleringsmarked. Frank Jacobs, administrerende direktør hos RTI, forklarer: Når hjemmemarkederne er under pres, er det vigtigt at søge efter nye vækstmuligheder. De muligheder har vi fundet i Mellemøsten og Indien. Messen gav mulighed for at profilere sig overfor potentielle kunder. Men vi deltog også Klar til specialprodukter Ikke overraskende var brandsikring det overordnede tema for RTI s udstilling på messen. Marketingdirektør Stéphanie Geelen uddyber: Vi fornemmer, at markedet er klar til at blive præsenteret for specialprodukter inden for brandsikring. Så det var oplagt at bruge messen til at sætte fokus på de løsninger, vi kan bidrage med på området. RTI er i forvejen kendt som en professionel aktør inden for brandsikkerhed på de tyske og britiske markeder, og erfaringerne herfra vil vi nu bruge til at styrke vores position i Mellemøsten hurtigt og effektivt. Et andet område, der fik særlig opmærksomhed på messen, var certificering. Alle lande i dette område har deres egne certificeringsmyndigheder, standarder og krav. Hvis en virksomhed vil betragtes som seriøs, er der ingen vej uden om dette system. Selvom vi kan fremvise prøver og certifikater fra Tyskland og Storbritannien, skal alt godkendes af de lokale myndigheder. Det har derfor været nødvendigt at prioritere indsatsen, og vi har valgt at give topprioritet til De Forenede Arabiske Emirater, Qatar og Saudi-Arabien, oplyser Stéphanie Geelen. RTI (Rockwool Technical Insulation) er en af de førende leverandører af kvalitetsprodukter og løsninger inden for industriel og teknisk isolering. De væsentligste anvendelsesområder er i procesindustrien, i bygninger og på skibe. Rockwool newsletter Februar

16 Etanolfabrik udvider i Sverige Stigende interesse for klimavenlig energi og biobrændsel i Sverige. Rockwool koncernen har leveret isolering til en omfattende udvidelse af Skandinaviens største etanolfabrik. Ved udgangen af 2008 kunne Rockwool koncernen ikke bare fejre nytåret, men også afslutningen på et omfattende isoleringsprojekt i Sverige. Med indvielsen af sin anden produktionslinje har Skandinaviens førende leverandør af kornbaseret etanol biobrændsel, Lantmännen Agroetanol, udvidet sin fabrik betydeligt. Med den nye linje oppe at køre vil fabrikken fremover producere 200 millioner liter etanol og tons proteinfoder om året. Denne produktion er baseret på tons korn. Etanol et bedre alternativ I en verden, der er ved at løbe tør for fossile brændsler, hvor klimakontrol øverst på dagsordenen, og hvor afhængigheden af olie har udviklet sig til et problem, er biobrændsel et nyttigt alternativ. Et eksempel på biobrændsel er etanol; et alkoholbaseret stof, der fremstilles af gæret sukker eller korn, og som ifølge etanolproducenterne ikke har samme negative indflydelse på miljøet som olie. I Brasilien anvendes etanol i vid udstrækning som et alternativ til benzin. I lande som Østrig, Slovenien og Litauen er det allerede lovpligtigt at bruge blandinger af biobrændsler med benzen og olie til at reducere CO2-udledningen, og Holland, Tyskland, Frankrig, Tjekkiet og Storbritannien overvejer ligeledes at gøre biobrændsler lovpligtige. For Sverige er udvidelsen af etanolfabrikken et vigtigt skridt i bestræbelserne på at udvikle klimavenlige energiformer. Projektet har fået stor opmærksomhed i Sverige, og vi er naturligvis stolte af at være en del af det, udtaler direktør Peter Isacsson på vegne af de to Rockwool selskaber, der har været involveret i projektet; Rockwool Scandinavia og RTI (Rockwool Technical Insulation). Præcision og kvalitet Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med BIS Isenta, den største entreprenør i isoleringsbranchen i Sverige (en del af det tyske Bilfinger Berger Group) og Ahlsell, et førende teknisk handelsselskab i Norden. Projektet var vores første store samarbejde med Isenta i Sverige, og alt er gået perfekt. Når det gælder projekter af denne type, er det vigtigt for entreprenøren, at han kan stole på rettidige leveringer af kvalitetsprodukter fra leverandørerne. Så vi er kun glade for at høre, at Isenta var tilfredse med kvaliteten af vores produkter og vores logistik, siger Peter Isacsson. Den svenske etanolfabrik, Lantmännen Agroetanol, producerer etanol biobrændsel baseret på korn. I alt meter rørledning, meter rørbøjninger og mange andre installationer er blevet isoleret med Rockwool isolering fremstillet i Danmark. 16 Rockwool newsletter Februar 2009

17 Bygningen Biopolis, der er centrum for den biomedicinske forskning i Singapore, er isoleret med Rockwool produkter og mærket efter den nye grønne ordning. Grønt byggeri i Singapore Singapore styrker sin grønne profil. Rockwool koncernen hilser et nyt grønt byggecertifikat velkommen; et officielt initiativ, der har stort potentiale for isoleringsmarkedet i Singapore. I Asien halter lovgivningen på byggeområdet generelt langt efter Europa, og manglende kendskab til byggekrav og god byggepraksis i industrien gør ikke tingende bedre. Selvom der selvfølgelig findes byggevedtægter i lovgivningen, bliver de håndhævet temmelig lemfældigt i mange lande. Singapore har taget teten i Asien ved gang på gang at opgradere byggevedtægterne og indarbejde god byggepraksis, forklarer Diana Ang, marketing- og kommunikationschef i Rockwool organisationen Roxul Asia. De seneste par år har interessen for den såkaldte Green Mark-certificeringen været stigende blandt bygherrer, investorer og beboere i Singapore. Den grønne ordning blev introduceret af bygge- og anlægsmyndighederne i I 2008 blev regulativerne indlemmet i byggevedtægterne for at sikre, at minimumsstandarderne blev overholdt. Det betyder, at alle nye bygninger i Singapore nu skal tegnes og bygges, så de som minimum lever op til minimumsstandarderne i den grønne ordning. Grøn klassificering Den grønne ordning stiller blandt andet krav til energieffektiviteten i bygninger for at sikre et lavt energiforbrug. Det er her vores produkter kommer ind i billedet, idet stenulds- isolering kan være med til at minimere varmeoptagelsen og reducere kølebelastningen fra en bygning med aircondition, siger Diana Ang. Med den grønne ordning får nye bygninger tildelt point efter lang række kriterier, der strækker sig lige fra projektkoncept og design til konstruktionsfasen. Det samlede antal point afgør, hvilken certificering bygningen opnår: Platinum, GoldPLUS, Gold eller Certified. Et nyt landskab Introduktionen af den grønne ordning forventes at ændre byggelandskabet i Singapore i takt med, at nye certificerede bygninger skyder frem. Det lover godt for Roxul Asia, der står klar til at hjælpe Singapore med at gøre bygningerne miljøvenlige og energieffektive med de rette isoleringsløsninger. Roxul Asia har leveret isoleringsmaterialer til adskillige større byggeprojekter i Singapore. Den voksende interesse for grønt byggeri betyder, at Roxul Asia som leverandør af isoleringsløsninger også fremover vil spille en stor rolle i forhold til miljøindsatsen i Singapore, afslutter Diana Ang. Rockwool newsletter Februar

18 I Rusland har 90 Rockwool medarbejdere hjulpet med at renovere området omkring et mindesmærke på en af de mest populære pladser i byen Vyborg tæt på Skt. Petersburg. Det sociale projekt er blot et af mange, som støttes af Rockwool Russia. Det handler om at gøre Hvert år samles borgere over hele Rusland for at rydde op i byerne og løse andre frivillige opgaver. Det er en gammel tradition, kendt under navnet Subbotnik, som er fortsat i det moderne Rusland. For medarbejderne på Rockwool fabrikken i Vyborg var det derfor kun naturligt at tilslutte sig naboerne og deltage i det frivillige arbejde omkring mindesmærket. Billedet er det samme i Zheleznodorozhny, en by i Moskva-området, hvor Rockwool koncernen har sin anden russiske fabrik. En god nabo Den russiske organisation Rockwool Russia har også taget initiativ til flere såkaldte grønne dage i Vyborg og Zheleznodorozhny, hvor Rockwool-medarbejdere hjælper med at plante træer og blomsterbede og i det hele taget gøre deres egen by grønnere. Det handler om at gøre en forskel i lokalsamfundet, siger Nick Vince, administrerende direktør i Rockwool Russia. I Rusland er det ret almindeligt, at virksomheder giver en hjælpende hånd til samfundet. Med mere end 700 medarbejdere i Vyborg og Zheleznodorozhny er Rockwool Russia en af de største virksomheder i de to byer, og virksomheden spiller en vigtig rolle i fællesskabet. I Rockwool Russia er vi opmærksomme på det ansvar, vi har over for vores medarbejdere, deres familier og lokalbefolkningen. En hjælpende hånd er en god måde at give et bidrag på. Holder lav profil Listen over sociale projekter, som støttes af Rockwool Russia er lang og varieret. Projekterne omfatter blandt andet donationer til børnehjem, skoler og børnehaver, sponsorater til idrætsforeninger og støtte til folk i nød. Dertil kommer også konkrete bidrag i form af Rockwool-produkter til byggeprojekter som for eksempel et rehabilitationscenter for unge narkomaner i Vyborg. Nogle af Rockwool-projekterne er kendt i offentligheden, men generelt foretrækker virksomheden at holde lav profil. Vi håber selvfølgelig, at vores bidrag vil skabe en positiv stemning omkring Rockwool Russia i de områder, hvor virksomheden opererer. Både de lokale myndigheder og vores naboer skal vide, at vi bakker op om lokalsamfundet. Men vi skal også passe på ikke at skabe for meget opmærksomhed, da det kan få folk til at stille spørgsmålstegn ved vores motiver. Det fungerer klart bedst, når det er de personer, der har modtaget hjælpen, der tegner billedet. Det har en meget større virkning og er den mest effektive måde til at kommunikere et positivt budskab om vores virksomhed, fastslår Nick Vince. 18 Rockwool newsletter Februar 2009

19 Rockwool Russia støtter en række sociale projekter fra grønne dage til donationer til børnehjem, skoler og børnehaver. en forskel I Rockwool Russia er vi opmærksomme på det ansvar, vi har over for vores medarbejdere, deres familier og lokalbefolkningen. En hjælpende hånd er en god måde at give et bidrag på. Hjælp til børn i nød En række projekter for børn er med til at vise Rockwool Russia s sociale engagement. Rockwool Russia i mange år ydet praktisk hjælp til et børnehjem, der blev grundlagt for 90 år siden i byen Zheleznodorozhny af Nadezhda Krupskaya, den prominente politiker og hustru til Vladimir Lenin. Rockwool-medarbejdere har i flere omgange været med til at renovere børnehjemmet, og de har også hjulpet med at etablere en fodboldbane i et område, hvor der før lå gamle drivhuse. Mere end 110 børn i alderen mellem 3 og 19 år bor på børnehjemmet, og Rockwool Russia forsøger at gøre deres liv sjovere med for eksempel invitationer til familiedage, ekskursioner og nytårsfester. Også en række skoler og børnehaver får støtte fra Rockwool Russia. Et eksempel er skole nr. 7 i Zheleznodorozhny. Skolen er for nylig blevet renoveret og er i den forbindelse blevet fuldt udstyret med nye møbler, visuelle hjælpemidler, et lægeværelse, en kantine, en gymnastiksal og en sal med forskelligt træningsudstyr. Hele projektet er sponsoreret af Rockwool Russia for at fremme børnenes fysiske og intellektuelle udvikling. Institutioner som for eksempel statsskoler og børnehaver har en dårlig økonomi og vil derfor meget gerne have hjælp udefra. På skole nr. 7 har ledelsen fortalt os, at det er fantastisk nu at have klasseværelser, hvor eleverne kan lære ting som for at sy og arbejde med træ. Det betyder meget for børnene, siger Nick Vince, administrerende direktør i Rockwool Russia. Rockwool newsletter Februar

20 Ministerbesøg på Rockwool stand Rockwool koncernens indsats for at promovere isolering blev godt modtaget, da den franske organisation Rockwool France deltog i SIREME, den første messe for udvikling af vedvarende energi, energistyring og regional miljøvenlig udvikling i Frankrig. Messen blev indviet af den franske miljøminister Jean-Louis Borloo og den danske klimaminister Connie Hedegaard, der også besøgte Rockwool standen; Pavillon du Danemark. Rockwool France fik i den forbindelse mulighed for at sætte fokus på behovet for energieffektivitet i bygninger samt at præsentere koncernens miljørapport Environment Formålet med messen var at præsentere løsninger, produkter og tjenesteydelser, der kan gøre det muligt at nå EU s klimamål senest i år 2020: en reduktion på 20 % i udledningen af drivhusgasser, en forbedring på 20 % af energieffektiviteten og en andel på 20 % af vedvarende energikilder i EU s energisammensætning. Messen blev besøgt af en række fagfolk fra bygge- og anlægsindustrien, energibranchen og transport, så det var en god mulighed for at skabe kontakter og fremme Rockwool brandet, siger Dina Sanches, kommunikationschef hos Rockwool France. SIREME-messen fandt sted i Paris november Marketingchef i Rockwool France, Fouzia Salhi, præsenterer koncernens miljørapport for miljø minister Jean-Louis Borloo (Frankrig) og klimaminister Connie Hedegaard (Danmark). Rockwool aktierne Rockwool Newsletter sendes primært til aktionærer og medarbejdere. Redaktion: Thorkild Diness Jensen (ansvarshavende), Kif Frimodt. Billeder: Magnus Klitten, Jesper Sunesen / Billedbladet, Dreamstime o.a. Rockwool og Roxull er koncernens registrerede vare mærker. Design og produktion: Boje & Mobeck as Dec/07 Mar/08 May/08 Aug/08 Oct/08 Jan/09 A aktie B aktie DK-Industri CSE2010PI Rockwool International A/S Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene Danmark CVR No Telefon: Fax:

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner

POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner POLAR ISOLERING Rockwool isolering er blevet brugt til at isolere en prestigefyldt antarktisk forskningsstation. De berømte kejserpingviner er blandt naboerne. 01 / 2008 LÆS MERE SIDE 8 4 12 Boligbyggeri

Læs mere

KLAR TIL VÆKST I NORDAMERIKA

KLAR TIL VÆKST I NORDAMERIKA Juni 2009 KLAR TIL VÆKST I NORDAMERIKA Rockwool koncernen åbner ny fabrik til 750 mio. kr. i Canada. Kapaciteten fordobles og 100 grønne jobs etableres. Rockwool koncernen står dermed godt rustet til at

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Rockwool koncernen udvider i USA. Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget.

ROCKWOOL NEWSLETTER. Rockwool koncernen udvider i USA. Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget. NEWSLETTER JULI 2012 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Rockwool koncernen udvider i USA Rockwool koncernen bygger nu sin første fabrik i USA efter flere år med stærk vækst i salget. Editorial

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland NEWSLETTER OKTOBER 2011 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Royalt besøg hos Rockwool Rusland Dronning Margrethe II fik en varm velkomst fra Rockwool koncernchef Eelco van Heel i Rusland. Læs

Læs mere

Opkøb i Asien Vi har meget at lære af Asien og Asien af os. Side 6-7

Opkøb i Asien Vi har meget at lære af Asien og Asien af os. Side 6-7 Opkøb i Asien Vi har meget at lære af Asien og Asien af os. Side 6-7 Oktober 2010 Udvidelse i Indien Rockwool koncernen gearer op til at opfylde Indiens kraftigt stigende efterspørgsel efter isolering

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Rockwool innovationer får varm velkomst

Rockwool innovationer får varm velkomst Rockwool innovationer får varm velkomst Rockwool koncernen benyttede den internationale byggemesse BAU 2011 i München til at præsentere de to nye koncepter Aerorock og RockShell for kunderne. Hør mere

Læs mere

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

energiforum Den menneskelige faktor

energiforum Den menneskelige faktor Nr. Nr. 5 4 / / December April 2009 2012 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere