FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE"

Transkript

1 xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005

2 OM DENNE GUIDE God forflytningsteknik forebygger nedslidning og for-hindrer arbejdsulykker, men teknikken hjælper kun hvis den bliver brugt i dagligdagen. Denne guide er en kort gennemgang af de vigtigste elementer i god forflytningsteknik: Grundreglerne for forflytningsteknik, krav til pladsforhold og brug af hjælpemidler. Samtidig gennemgår den de to vigtigste forudsætninger for, at teknikker bliver brugt i dagligdagen, nemlig det psykiske arbejdsmiljø og den måde arbejdet bliver organiseret på. Guiden er tænkt som et redskab i hverdagen og et supplement til branchevejledningen om forflytning, som du kan finde på SIDE 2: OM DENNE GUIDE SIDE 3: FORFLYTNINGSTEKNIK SIDE 6: PLADSFORHOLD SIDE 7: HJÆLPEMIDLER SIDE 8: PSYKISK ARBEJDSMILJØ SIDE 12: ORGANISERING AF ARBEJDET SIDE 16: MERE VIDEN PÅ NETTET UDGIVER Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3-2. sal 1455 København K Telefon: BAR Social & Sundhed er et af i alt 11 branchearbejdsmiljøråd, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Inden for sygehusområdet er det primært Dansk Sygeplejeråd, Forbundet af Offentlig ansatte, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). BAR Social & Sundhed udarbejder information og afholder temamøder for sikkerhedsrepræsentanter og ledere indenfor social- og sundhedsområdet. BESTILLING Pjecen kan bestilles hos Arbejdsmiljøbutikken Telefon: ISBN- nr.: Bestillingsnr.: PRODUCERET AF: svith.dk - Tegninger: Lars-Ole Nejstgaard Grafisk design: Hans-Michael Testmann MDD Tryk: Trøjborg Grafisk A/S 2. udgave

3 FORFLYTNINGSTEKNIK FØLG GRUNDREGLERNE UNDGÅ LØFT Forflyt i stedet for at løfte. Du skal trække, rulle, støtte og skubbe patienten. UDNYT PATIENTENS RESSOURCER Du skal udnytte patientens eget bevægemønster og egne kræfter og ressourcer mest muligt. Få så vidt muligt patienten til at forstå, hvad der skal foregå og være motiveret for at medvirke aktivt. Det giver samtidig patienten en oplevelse af at kunne selv. SKUB OG TRÆK NÅR PATIENTENS KRÆFTER IKKE SLÅR TIL Når patientens kræfter ikke slår til, skal du ALTID anvende skub, træk og rullebevægelser i stedet for at løfte. BRUG GLIDESTYKKER M.V. Efter behov skal du bruge glidestykker, vendelagner osv. til at mindske belastningen ved forflytning og til at nedsætte friktionen mellem underlaget og patienten. BRUG STØRRE HJÆLPEMIDLER NÅR DE DE MINDRE IKKE SLÅR TIL Når de simple hjælpemidler ikke slår til, skal I anvende større hjælpemidler f.eks. mobile eller loftsmonterede personløftere. BLIV ENIGE OM HVAD DER SKAL GØRES Hvis I er flere om forflytningen, er det den af jer, der kender patienten bedst, der styrer forflytningen. Det er vigtigt, at både I og patienten ved, hvad I hver især vil gøre og skal bidrage med. TAG HENSYN TIL DIG SELV Endelig er det afgørende, at du tager hensyn til dit eget helbred og lærer at bruge din viden om teknik og hjælpemidler praktisk i dagligdagen. 3

4 FORFLYTNINGSTEKNIK BLIV EN GOD FORFLYTTER Århus Kommunes BST har undersøgt, hvad der kendetegner den medarbejder, der er særlig god til at passe på sig selv i arbejdet med forflytninger. 4 Du kan tænke nye løsninger med de midler, der er for hånden. 4 Du kan sætte dig ind i patientens situation og give støtte og tid. 4 Du har overblik og arbejder struktureret. 4 Du er kropsbevidst, har god kropsfornemmelse og er i god træningstilstand. 4 Du har en god forflytningsteknik og bruger de nødvendige hjælpemidler. 4 Du giver dig tid til at tænke tingene igennem og planlægger arbejdet, før du går i gang. 4 Du er konsekvent og overholder de aftaler, der er lavet om at bruge hjælpemidler m.v. 4 Du har et godt samspil med patienten og får patienten til at gøre så meget som muligt selv og giver den nødvendige tid til det. 4 Du siger til, når du har brug for hjælp. DIN LEDELSES ANSVAR Din arbejdsgiver har ansvaret for, at du og dine kolleger får den undervisning og instruktion, der er nødvendig, for at I kan udføre jeres arbejde på en forsvarlig måde. PAS PÅ DE PLUDSELIGE HÆNDELSER En stor del af arbejdsskaderne i forbindelse med forflytning opstår, når der sker noget uforudset: Pludselige fald, en patient der glider, gør uventet modstand eller mister balancen. God forflytningsteknik kan ikke afværge alle uforudsete hændelser, men omtanke, rigtige hjælpemidler og omhu under forflytningen kan mindske antallet af uheld. MEGET TUNGE PATIENTER Svært overvægtige patienter kræver en særlig forflytningsteknik, som I skal uddannes i. Ofte vil der også være brug for særlige hjælpemidler og ekstra plads. GRAVIDE MEDARBEJDERE Tunge løft giver risiko for abort og for tidlig fødsel. Derfor bør gravide ikke foretage manuelle forflytninger. Gravide kan ofte gennemføre forflytninger med lifte eller andre hjælpemidler, men arbejdet skal tilrettelægges, så det tager hensyn til den gravides særlige behov for bl.a. plads og hvile. 4 Når du arbejder med forflytning, SKAL du undervises i forflytningsteknikker, inden du begynder på arbejdet. Det gælder også for vikarer og midlertidigt ansatte. 4 Du SKAL have instruktion og oplæring i de hjælpemidler, der bliver brugt på arbejdspladsen. Oplæringen bør foregå konkret på det sted, hvor hjælpemidlet skal bruges. 4

5 FORFLYTNINGSTEKNIK FÅ HJÆLP FRA FORFLYTNINGSVEJLEDEREN Mange sygehuse har forflytningsvejledere. Det er kolleger, som har fået uddannelse i forflytningsteknik, og hvis vigtigste opgave er at vejlede dig i hverdagen. Det vil typisk være i helt konkrete situationer, hvor du er i gang med en forflytning, og har brug for hjælp. Det kan være, at du beder om hjælp eller et godt råd, men det kan også være, at forflytningsvejlederen selv bliver opmærksom på, at du har brug for vejledning. TAG GODT IMOD ET RÅD Forflytningsvejlederen er hverken ekspert eller leder. Hun er en kollega, som ved lidt mere om emnet end du og som gerne vil dele ud af sin viden. Derfor er det vigtigt, at du tager konstruktivt imod hendes råd, og at I i fællesskab kommer frem til den bedste løsning. Forflytningsvejlederens opgaver er ikke at kontrollere dig, og du skal ikke være bange for at blive irettesat, hvis du går til hende for at få hjælp eller råd. Nogle forflytningsvejledere underviser også på grundkursus i forflytningsteknik for deres kolleger især de nyansatte - og instruktion i brug af hjælpemidler. Nogle arbejdspladser har øverum, hvor vejlederne kan vise gode forflytningsteknikker. Det er ikke alle forflytningsvejledere, som underviser. På nogle arbejdspladser står terapeuter eller andre for undervisningen. PÅVIRKE HOLDNINGER I hverdagen er det også forflytningsvejlederens opgave at give sine holdninger til forflytning tilkende. Det kan hun for eksempel gøre ved at lægge op til diskussioner på personalemøder, i frokostpausen og andre situationer i hverdagen. Du kan støtte forflytningsvejlederen ved selv at bidrage til diskussionen. TYPISKE ARBEJDSOPGAVER FOR FORFLYTNINGSVEJLEDEREN 4 Analysere arbejdssituationer og finde frem til de mindst belastende metoder 4 Vejlede kollegerne og instruere jer i brug af hjælpemidler. Det gælder ikke mindst nyansatte og folk, som har været ude for en skade. Begge disse grupper har større risiko for at få skader end gennemsnittet. 4 Hjælpe når du beder om det, og selv gribe ind når de opdager et behov. 4 Være sparringspartner for ledelsen i spørgsmål om pladsforhold, indretning, tilrettelæggelse af arbejdet og indkøb af hjælpemidler. 4 Informere ledelsen om belastende arbejde eller uheldig tilrettelægning af arbejde. 4 Skærpe jeres opmærksomhed på det, I selv har ansvar for. 5

6 PLADSFORHOLD DER SKAL OGSÅ VÆRE PLADS TIL DIG Reglerne siger, at der skal være plads nok til, at du som hjælper kan arbejde sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger. Det har især betydning omkring seng, toilet og bad. LØSNINGER NÅR PLADSEN ER SNÆVER Nogle gange vil simple ændringer i arbejdsrutinerne kunne øge den plads, der er til rådighed ved forflytningen. 4 Sørg for, at der ikke er flere senge på stuen, end at man kan bruge de anviste hjælpemidler og forflytningsteknikker. 4 Slå klappen ned på patientens bord. 4 Hvis sengen er omgivet af meget udstyr, kan det være en mulighed at rykke den et stykke ud fra væggen under forflytningen. Hvis løsningen er at skubbe sengen for at skabe bedre plads, må det kun ske under optimale betingelser. Optimale betingelser vil bl.a. sige: 4 Sengen må ikke være tungt lastet f.eks. af vandmadras eller en særlig tung patient. 4 Hjulene skal være lette at dreje. 4 Der skal ikke udover sengen flyttes andet tungt inventar, der kan belaste hjælperen. 4 Der skal være tilstrækkelig plads til, at sengen kan flyttes med god arbejdsteknik og gode arbejdsstillinger. Vær opmærksomme på, at svært overvægtige patienter kan kræve særlige hjælpemidler og ekstra plads omkring sengen, på undersøgelseslejer og på toilet og bad. 6

7 HJÆLPEMIDLER HJÆLP PATIENTEN OG SKÅN DIG SELV DER ER TO HELT OVERORDNEDE GRUNDE TIL AT DU SKAL BRUGE HJÆLPEMIDLER 4 Du gør patienten mere selvhjulpen. 4 Du skåner dig selv og dine kolleger for unødige belastninger. FIRE HOVEDTYPER AF HJÆLPEMIDLER 4 Personløftere. Stationære løftere med løftesejl, stålifte og løftevogne. Mobile typer med loftmontering eller til brug ved badekar/bassin. 4 Overflytningshjælpemidler: Gildebrætter/-måtter (slides), rebstiger, sengebånd og løftestropper. 4 Vendehjælpemidler: Løfte- og vendepuder, vendelagner og vendetæpper. 4 Andre hjælpemidler: Indstillelige senge, toiletudstyr, badeudstyr, støttegreb, indstillelige hvilestole m.v. REGLER FOR BRUG AF HJÆLPEMIDLER Det er vigtigt, at der er klare regler for, hvordan I skal bruge hjælpemidler, og at alle medarbejdere kender reglerne. 4 Et hjælpemiddel skal bruges, når det er købt og installeret. 4 Både personale, patienten selv og evt. pårørende skal instrueres i de forskellige måder, hjælpemidlet kan bruges. 4 Hjælpemidler erstatter ikke de generelle anbefalinger for, hvordan arbejdet skal udføres. F.eks. bør der altid være to til et personløft også selv om der bruges personløfter. Personløfteren er en maskine ikke en person. 4 Konsekvensen af ikke at bruge de aftalte hjælpemidler kan f.eks. være advarsler eller fyring. 4 Ledelsen bør sørge for, at alle medarbejdere kender reglerne for vedligeholdelse og sikkerhedstjek af hjælpemidler. HJÆLPEMIDLER TIL DE MEGET TUNGE Svært overvægtige patienter over 150 kg kræver ofte særlige hjælpemidler, som er godkendt til en stor belastning. Vær opmærksom på, at der skal være plads til at bruge dem: Brede senge skal kunne gå gennem dørene, ekstra stærke lifte kræver mere plads omkring sengen. 7

8 PSYKISK ARBEJDSMILJØ FORANDRINGER KRÆVER ÅBENHED Et godt og åbent arbejdsklima er en forudsætning for at gennemføre nødvendige forandringer, f.eks. ændringer af rutiner i forbindelse med forflytninger. En vigtig del af åbenheden handler om risikoen for fejl. Når I skal gøre ting på en ny måde, kan det ikke undgås, at I begår fejl. Det må ledelsen acceptere og melde klart ud, så alle kan være trygge i tider med forandringer. Også du og dine kolleger kan sikkert blive bedre til at acceptere, at fejl kan forekomme. Det er samtidig en forudsætning for, at I kan lære af jeres fejl. KONFLIKTER ER EN DEL AF DAGLIGDAGEN Det kan heller ikke undgås, at der opstår konflikter på arbejdspladsen. Både i forbindelse med forandringer og når I skal tage hurtige beslutninger i dagligdagen, f.eks. i forbindelse med forflytninger. Konflikterne kan have et fagligt indhold og f.eks. dreje sig om, hvordan I bedst løser problemet. Den type konflikter er som udgangspunkt både nødvendige og umulige at undgå. De er en naturlig del af alt arbejde og giver mulighed for udvikling. Men selv faglige konflikter kan udvikle sig meget negativt, hvis I på arbejdspladsen ikke har en naturlig respekt for andres holdninger og grænser. KONFLIKTER KAN BLIVE TIL MAGTKAMPE En konflikt kan f.eks. handle om, hvorvidt der skal bruges lift til en forflytning. Hvis en af parterne ikke mener, at det er nødvendigt og beskylder den anden for at være sart eller pivet, så har konflikten bevæget sig væk fra det faglige indhold og over til at være en personlig konflikt. Ofte udvikler de personlige konflikter sig af de saglige konflikter. Når konflikten mister sit faglige indhold, bliver det en magtkamp. 8

9 PSYKISK ARBEJDSMILJØ STRESS SABOTERER FORFLYTNINGSPOLITIKKEN Psykisk profil af den gode forflytter 4 Hun kan lide sit arbejde. 4 Hun er interesseret i sit eget helbred. 4 Hun tror på sig selv. 4 Hun hviler i sig selv og kan sige både til og fra. 4 Hun kan tackle at have travlt. 4 Hun er nysgerrig. 4 Hun er åben over for forandringer. 4 Hun er tålmodig. I stressede situationer vil du som hjælper være tilbøjelig til at gøre tingene selv i stedet for at give dig den nødvendige tid til, at patienten kan medvirke. Samtidig er det svært at få overskud til at ændre de daglige vaner i forbindelse med forflytninger. Stress kan være en af de største forhindringer for en succesfuld forflytningspolitik, og blandt andet derfor er det et problem, som skal løses af hele arbejdspladsen. VÆRN MOD STRESS 4 Indflydelse Mulighed for indflydelse på plan lægning af egen arbejdsdag og prioritering af opgaver i løbet af arbejdsdagen. 4 Meningsfuldt arbejde At arbejdet og de enkelte arbejdsopgaver giver mening. Du føler, at du gør en forskel. 4 Hjælp og støtte Supervision og mulighed for at få hjælp og støtte fra kolleger og overordnede i svære sager. 4 Dialog Løbende information og dialog om tilrettelæggelsen af arbejdet. 9

10 PSYKISK ARBEJDSMILJØ DILEMMAER KAN VÆRE BELASTENDE I arbejde med syge mennesker bliver man ofte stillet overfor dilemmaer. Et af de typiske eksempler er, hvis patientens tilstand løbende bliver dårligere. Hensynet til den syge taler for, at han gør så meget som muligt selv. Det indebærer bl.a. at han bruger sine egne ben i stedet for at blive båret i en lift. Hensynet til dig som medarbejder taler ofte for det modsatte, fordi du har behov for at kunne forudse og tage højde for risikofyldte situationer, f.eks. at patienten knækker sammen i benene. Et andet dilemma gælder svært overvægtige patienter. De kan have brug for specielle hjælpemidler og teknikker i forflytning og pleje, som virker så overvældende, at I viger tilbage fra at benytte dem. 4 Overtage opgaven i de situationer, hvor der opstår konflikter mellem dig og borgerne eller deres pårørende. 4 Tage initiativ til, at dilemmasituationer bliver diskuteret. 4 Opbygge rutiner der sikrer, at du og dine kolleger ikke føler jer pressede til at sætte jeres eget helbred på spil i disse dilemmasituationer. STØTTE I DILEMMAER Denne form for dilemmaer kan være belastende for det psykiske arbejdsmiljø, fordi du ofte vil være i tvivl om, hvorvidt du har gjort det rigtige. Nogle mennesker vil ikke være i stand til at tage tilstrækkeligt hensyn til sig selv i disse situationer. Derfor er det vigtigt, at den enkelte får støtte i de situationer, hvor dilemmaet opstår, og at I f.eks. på personalemøder diskuterer almindelige dilemmaer, og hvad I skal stille op med dem. Vær opmærksom på om du selv eller nogle af dine kolleger er blandt dem, der har svært ved at tage tilstrækkeligt hensyn til sig selv i denne type dilemmaer. DET KAN DU BEDE LEDELSEN GØRE 4 Klæde dig på til at føre dialog med borgerne. Få f.eks. en arbejdspsykolog til at komme og fortælle om "Den svære samtale". 4 Tilbyde dig supervision. 10

11 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KEND DE VIGTIGSTE HINDRINGER FOR GOD FORFLYTNINGSTEKNIK Som det fremgår af denne guide, er det ikke altid nok at kende til god forflytningsteknik. Det er også godt at vide, hvad der nogle gange forhindrer jer i at bruge den i hverdagen. Her er fem af de vigtigste hindringer. 4 Vaner: Det kræver en vedholdende indsats at ændre holdninger og indgroede vaner. 4 Travlhed og stress: Hvis I arbejder under stort pres i det daglige, vil I være tilbøjelige til at skyde hensynet til jeres arbejdsmiljø til side. 4 Dilemmaer: I kan opleve, at hensynet til patienten vejer tungere i den konkrete situation end hensynet til eget arbejdsmiljø. 4 Usikkerhed: Virkeligheden er aldrig helt så enkelt som på forflytningskurset. 4 Patientens tilstand: Hvis f.eks. demens forhindrer patienten i at se formålet med det, hjælperen gør, og han derfor er passiv eller ligefrem kæmper imod. 11

12 ORGANISERING AF ARBEJDET SKAB KLARHED OVER ANSVAR OG ROLLER Alle på arbejdspladsen skal være klar over deres opgaver og ansvar hvis samarbejdet skal fungere godt. Uklarhed skaber frustrationer, konflikter og usikkerhed. Det er derfor en god idé at diskutere og klart formulere, hvilke opgaver de forskellige medarbejdere på arbejdspladsen har. Jo mere konkret og præcist I kan beskrive opgaverne, desto bedre. En beskrivelse af ansvar og opgaver kan f.eks. være en del af forflytningspolitikken. 12

13 ORGANISERING AF ARBEJDET JERES ROLLER ER FORSKELLIGE Det følgende er en beskrivelse af, hvordan opgaverne og ansvaret kan være fordelt. Brug den eventuelt som udgangspunkt for en diskussion af fordelingen af opgaver og ansvar på jeres arbejdsplads. DIN ROLLE SOM MEDARBEJDER Det er dit ansvar at deltage i undervisning i forflytning og gå aktivt ind i løsningen af problemer med forflytninger i dagligdagen. Det kan f.eks. være ved at gøre en forflytningsvejleder, en ergonomiansvarlig eller din sikkerhedsrepræsentant opmærksom på problemer med forflytninger eller brug af hjælpemidler. FORFLYTNINGSVEJLEDEREN Hvis jeres arbejdsplads har forflytningsvejledere, er det deres opgave at vejlede dig, både hvis du beder om det, og hvis de selv bliver opmærksom på, at du har brug for hjælp. De skal involvere dig og dine kolleger, så jeres erfaringer bliver hørt og følge op på de belastende forflytningssituationer. Vejlederne skal også vise, hvordan I bruger arbejdspladsens hjælpemidler. DEN DAGLIGE LEDER Den daglige leder skal også sørge for, at forflytningspolitikken bliver ført ud i livet og overholdt. Arbejdet skal tilrettelægges, så du og dine kolleger har tid og mulighed for at bruge de rigtige forflytningsteknikker og få vejledning fra eventuelle forflytningsvejledere efter behov. Hvis det ikke er muligt at føre forflytningspolitikken ud i livet, skal den daglige leder gøre den øverste ledelse opmærksom på problemet. Det kan f.eks. skyldes, at de økonomiske rammer ikke er tilstrækkelige, at der er mange nyansatte blandt personalet, at der er ekstraordinært meget sygdom blandt personalet eller at sammensætningen af patienter har ændret sig. POLITIKERNE OG DEN ØVERSTE LEDELSE Den øverste ledelse og politikerne skal skabe rammerne for forflytningspolitikken og sørge for, at der er den nødvendige tid og de nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed, for at den kan gennemføres. Det er ekstra vigtigt, at fordelingen af opgaver og ansvar ligger fast, når der kommer nye medarbejdere eller afløsere. Det kan f.eks. dreje sig om ansvar for uddannelse og vejledning og dokumentation f.eks. i form af forflytningsskemaer. SIKKERHEDSGRUPPEN Sikkerhedsgruppen består af jeres sikkerhedsrepræsentant og den daglige leder eller en anden ledelsesrepræsentant. Den skal være med til at sørge for, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt, at den lokale forflytningspolitik bliver ført ud i livet og overholdt samt at politikken bliver evalueret en gang om året. 13

14 ORGANISERING AF ARBEJDET SE PÅ DE TYPISKE SITUATIONER Et kig på de typiske situationer i dagligdagen er et andet og mere konkret udgangspunkt for en diskussion af fordelingen af opgaver og ansvar på jeres arbejdsplads. NÅR DER KOMMER EN NY PATIENT En af de centrale situationer er, at der kommer en ny patient på afdelingen. Her har de fleste arbejdspladser en rutine, som sikrer, at patientens tilstand og de fysiske forhold bliver vurderet, så patienten får den rigtige behandling, og medarbejdernes helbred bliver tilgodeset. Her er det naturligt at bruge arbejdspladsvurdering, APV, som et værktøj. NÅR EN MEDARBEJDER BLIVER GRAVID Når en medarbejder er gravid, skal arbejdsgiveren sørge for at vurdere, om der er risiko for, at den gravide bliver udsat for skadelige påvirkninger i arbejdet. Det kan fx ske ved at lave en APV. 4Hvis der er en risiko, skal den fjernes, fx ved at købe nye hjælpemidler eller ændre den måde, arbejdet er organiseret på. 4Hvis risikoen ikke kan fjernes, skal den gravide flyttes til andre opgaver. NÅR PATIENTENS TILSTAND BLIVER VÆRRE En mere kompliceret situation er den, hvor patientens tilstand har ændret sig. Her vil det enkleste være, at den daglige hjælper vurderer, om ændringen kræver nye tiltag i form af hjælpemidler, ny indretning eller nye teknikker. Desværre er det nogle gange sådan, at netop hjælperen med den daglige kontakt ikke opdager udviklingen, fordi den er glidende. Derfor er der ofte brug for en rutine, hvor situationen med mellemrum bliver vurderet af andre. SVÆRT OVERVÆGTIGE PATIENTER Forflytning og pleje af svært overvægtige patienter på over 150 kg tager mere tid og kræver flere ressourcer. Der skal ofte flere medarbejdere til at gennemføre en sikker forflytning af dem. Det er ledelsens opgave at tilrettelægge arbejdet, så I har de nødvendige personaleressourcer til opgaven. 14

15 ORGANISERING AF ARBEJDET GOD KOMMUNIKATION FORHINDRER KONFLIKTER For at sikre en forsvarlig forflytning er det nødvendigt at I alle ved, hvad I skal gøre. Derfor er det vigtigt, at de nødvendige informationer er til rådighed for alle på en måde, så de kan bruges. Nyansatte og afløsere, som ikke kender historien, kulturen og vanerne på arbejdspladsen er særligt sårbare i den forbindelse. Også aften- og nattevagter kan lettere komme til at mangle informationer. Hvis de nødvendige informationer ikke er givet videre, kan der let opstå konflikter mellem dag- og aftenhold. Derfor har på mange sygehuse opbygget systemer til registrering og videreformidling af viden, bl.a. om den enkelte patients ressourcer i forbindelse med forflytning. SKRIFTLIGE FORFLYTNINGSVEJLEDNINGER Nogle sygehuse bruger skriftlige forflytningsvejledninger. Ordningen sikrer, at afløsere og nyansatte altid har adgang til information om patientens ressourcer og f.eks. behov for hjælpemidler. Nogle af disse vejledninger indeholder fotos eller tegninger, så beskrivelserne bliver lettere at forstå. Ikke mindst hos demente patienter kan det være en stor hjælp med skriftlige vejledninger. De demente patienter kræver nemlig ofte, at tingene bliver sagt på en helt bestemt måde hver gang. Imidlertid er hver forflytningssituation forskellig, og kræver en analyse af situationen her og nu. Derfor er det vigtigt, at beskrivelserne er ajourførte, og at I er klar over, at de skriftlige vejledninger kun er en støtte til jeres egen analyse af situationen. HÅNDBOG I BRUG AF FORFLYTNINGSVEJLEDERE En håndbog i hvordan I bruger de lokale forflytningsvejledere kan gøre det tydeligt for alle medarbejder, hvad I kan bruge vejlederne til. Håndbogen kan også indeholde navne på alle vejlederne og oplysninger om, hvordan man får fat i dem. Hvad håndbogen præcist skal indeholde afhænger af de lokale forhold. Der findes ikke en centralt udarbejdet standard. INFORMATION KAN FOREBYGGE KONFLIKTER MED BORGERE En tidlig og udførlig information til patienter og deres pårørende om retningslinierne på det ergonomiske område og konsekvenserne for dem selv, kan være med til at forebygge konflikter i fremtiden. Det kan bl.a. dreje sig om information om, hvilke ændringer der kan komme på tale, hvis patientens plejebehov ændrer sig. 15

16 MERE VIDEN PÅ NETTET LÆS MERE I DE ELEKTRONISKE BRANCHEVEJLEDNINGER På kan du finde flere oplysninger om forflytning Du kan blandt andet se BAR SoSus branchevejledning om forflytning sygehuse og en vejledning om ordninger med forflytningsvejledere. Vejledningerne har også hver en linksamling, som viser vej til flere informationer om emnet. På hjemmesiden kan du også hente en printervenlig version af denne forflytningsguide.

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul.

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul. Forflytningsguide Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad patienterne bruge deres egne ressourcer Indhold Skab rammer for god

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Forflytningsguide Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Forflytningsguide Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Forflytningsguide Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Forflytningsguide Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDEN. Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

FORFLYTNINGSGUIDEN. Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer FORFLYTNINGSGUIDEN Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Forflytningspyramiden Træk, skub eller rul Forflytningspyramiden ligner den kendte madpyramide: Du

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Udarbejdet af sektionsledere for plejecentre område Øst og Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 31. maj 2010 Godkendt af MED-udvalg for plejecentre

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Håndbog i forflytninger

Håndbog i forflytninger Håndbog i forflytninger Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk Anja Semke og Henrik Wiben Håndbog i forflytninger MUNKSGAARD

Læs mere

Forflytningspolitik Sundheds og Senior Jammerbugt kommune

Forflytningspolitik Sundheds og Senior Jammerbugt kommune Forflytningspolitik Sundheds og Senior Jammerbugt kommune Sundheds og Seniorafdelingen Revideret marts 2019 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning Nye veje til den gode forflytning 1 NYE VEJE TIL DEN GODE FORFLYTNING INDHOLD Nye veje til den gode forflytning 3 Lines første dag på Gådevænget 5 Forflytning og kultur 6 Kom videre med jeres forflytningspraksis

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.2. Vejledning i forflytningsteknik (Nedenstående er delvist materiale udarbejdet af BST, Århus kommune og hentet fra pjecen Forflytningsguide,udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Som

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Indledning Ulykker kan have store konsekvenser. Det gælder ikke mindst for dem, der bliver ramt, men også for familien, virksomheden og hele samfundet. I værste

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Faglig Forsvarlighed - en spørgeguide

Faglig Forsvarlighed - en spørgeguide Faglig Forsvarlighed - en spørgeguide Afdækning af sammenhænge mellem Faglig forsvarlighed og arbejdsmiljøet En spørgeguide til brug for FTR, TR, AMiR og faglige konsulenter Muligheden for at yde en faglig

Læs mere

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Navn på virksomhed/afdeling: Dato for besøg: Mødeadresse: Data på mødedeltagerne: (Navn/funktion

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE Forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indhold Bestil et af Arbejdsmiljø Københavns gratis tilbud på forflytningsområdet! 3 Kompetenceudvikling til arbejdspladsen

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Procedure Forflytningsteknik

Procedure Forflytningsteknik Hospice Sønderjylland Oprettet d. 11-06-2007 af: LS Sidst revideret d. 04.10.2011 af: KIG 1 Procedure Forflytningsteknik Godkendt d. 30.10.11 af: AMO Skal revideres d. 04.10.13 af: KIG 1 Formål: - At sikre,

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sæt grænser for det grænseløse arbejde

Sæt grænser for det grænseløse arbejde Sæt grænser for det grænseløse arbejde Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det giver medarbejderne større frihed til at kombinere arbejde og familieliv, så det passer netop til deres hverdag.

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Kend din stress tæm din stress

Kend din stress tæm din stress TEMA Stress Værktøj 7 Kend din stress tæm din stress Om at se din stress udefra 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Individuel refleksion Fælles refleksion 4 Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

At den enkelte medarbejder undgår nedslidning. Både lederen og den enkelte medarbejder har ansvar for, at arbejdet bliver udført korrekt.

At den enkelte medarbejder undgår nedslidning. Både lederen og den enkelte medarbejder har ansvar for, at arbejdet bliver udført korrekt. Forflytning Med denne folder vil vi gerne introducere dig til forflytningsområdet, så du er klædt på til at arbejde med forflytninger ude ved borgerne. Middelfart Kommune har udarbejdet retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for forflytning

Retningslinjer for forflytning Retningslinjer for forflytning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Love og regler: Det skal vi Anbefalinger: Det bør vi SUF og Grøn Smiley: Sådan skaber vi sammenhæng Procesværktøj: Sådan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Sammenlægning i Vejen Kommune Fra modvilje til samarbejde, forståelse og fleksibilitet

Sammenlægning i Vejen Kommune Fra modvilje til samarbejde, forståelse og fleksibilitet Sammenlægning i Vejen Kommune Fra modvilje til samarbejde, forståelse og fleksibilitet Udfordringen Udfordringen var en sammenlægning af to organisationer med 12 kilometers afstand mellem sig: Åparken

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Aalborg Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Formålet med denne folder er at give inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af mobning.

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket

Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Selvhjulpenhed i Vuggestuen i Børnehuset ved Glyptoteket Baggrund: Hele personalegruppen har på en personalelørdag i november 2015 arbejdet med emnet Selvhjulpenhed i vuggestuen. Vi har arbejdet ud fra

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere