nummer 1, 2. årgang - marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007"

Transkript

1 PLEVEREN nummer 1, 2. årgang - marts 2007 City Det har branding ofte været er fremme, i de senere at Danmark år gået hen skal differentiere og blevet et must sig på service for mange og kompetance danske byer i i forhold kampen til om andre at tiltrække landes nye borgere destinationer. og Det større gode antal turister. værtskab er i den forbindelse Flere et centralt danske begreb. provinsbyer arrangerer den ene store event efter Værtskab det er andet. en ekstraordinær Spørgsmålet er form imidlertid, for service. Det om er brugen kunsten at af sport få gæster og til events at føle sig er godt den tilpas eneste og møde vej frem, dem ud når fra man deres taler egne om city forudsætninger. branding? Værtskab handler om interesse og indlevelse at man Vi sætter sætter sig i gæstens i dette sted. nummer fokus på emnet, som optakt til VTOs Læs om city vigtigheden branding af et godt konference værtskab den i dette 12. april nummer Indholdsfortegnelse: Tema City branding Storytelling på Erhvervsakademiet Minerva Side 2 Boganmeldelse Side 2 Viden på kryds og tværs Side 3 Wellness i Region Nordjylland Side 3 Tema: City branding Side 4 Case: Dubai Side 6 Case: Brønderslev Side 6 Case: Coronado Side 7 Case. Huddersfield Side 7 VTO opretter story bank Side 8 videncenter for turisme og oplevelsesindustri

2 vto Storytelling den gode, den historiske og den virkelig kulinariske Af Camila Vammen Johannessen På Erhvervsakademiet Minerva i Randers, har Visit Randers i samarbejde med VTO afholdt tre gå-hjem møder i løbet af efteråret med fællesbenævnelsen Storytelling. Arrangementerne bød på både gode fortællinger og underholdende indslag. De fremmødte kunne således opleve den røde, blå og gule dame, der bandt det første arrangement sammen. Aftenens fortæller var Benno Blæsild fra Fregatten Jylland, der gav et levende og facinerende bud på den historiske fortælling. Det andet arrangement bød på underholdning af Pramdragerkællingen og hendes børn, som skabte stemning inden aftenens fortæller, Hanne Boutrup kom og lukkede op for den gode fortælling. Et levende og underholdende foredrag om at få sit budskab til at gå rent ind. Det sidste arrangement bød på verdens ensomste tjener i skikkelse af mimikeren Niels-Peter Christensen. Det hele blev på festlig vis afrundet af aftenens kulinariske fortæller René Knudsen, der samtidigt tilberedte en utrolig lækker menu. boganmeldelse Oplevelse i udvikling, Udvikling i oplevelse Af Lars Christian Lauridsen Dette er den anden bog med ODA-projektet (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) som udgiver. Sidste år kom bogen Udvikling af Strategi i Attraktioner. ODA s nyudgivelse samler teoretisk og praktisk viden om oplevelsesudvikling. Dokumentationen er sådan, at læseren får en god helhedspræsentation i et perspektiv, der gør bogen relevant for alle danske attraktioner og turistvirksomheder. Bogen følger en gennemgående model, der samtidig støtter grafisk, så læseren aldrig er i tvivl om, hvor i oplevelsesudviklingen et afsnit føjer sig til helheden. Den gennemgående model udvider Attraktionens strategiske arbejde med Attraktionens praktiske arbejde og Gæstens oplevelse. Samlet omfatter modellen en beskrivelse af de elementer og sammenhænge, der bør inddrages i arbejdet med oplevelsesudvikling. Bogen har et godt fokus på individualitet i gæsternes valg og brug af attraktioner, således at gæstens ønske og behov for involvering eller afstand, aktivitet eller passivitet kan opfyldes. Lige så vigtigt understreger bogen det sociale el- 2 ement. Dybest set besøger vi jo attraktioner for at være sammen med familie, venner og bekendte. Løverne i Givskud Zoo eller rutschebanen på Bakken er jo bare anledning til at dele en oplevelse og skabe minder. Denne side af oplevelsesudvikling sættes bl.a. i relief af det forhold, at ca. 1/3 af besøgstiden i attraktioner tilbringes i sekundære produktområder, så som café og shop på jagt efter nye deloplevelser. Hvilket netop er en god understregning af, at en attraktion er en totaloplevelse og at oplevelsesudvikling er en uendelige historie. For den der vil skrive en god historie er ODA s nyudgivelse en god hjælp.

3 Viden på kryds og tværs vto Af Anne Katrine Skovenborg I fik VTO som et af 13 regionale videncentre midler fra Undervisningsministeriets videncenterpulje til udvikling og etablering. For mange af uddannelsesinstitutionerne bag centrene er dét at drive et videncenter en helt ny udfordring. VTO har derfor indledt et samarbejde med flere af de regionale videncentre med henblik på erfaringsudveksling og udvikling af fælles projekter har VTO desuden etableret samarbejde med Videncenter Vest, der arbejder med international innovation og iværksætteri. Også her er der rig mulighed for faglig synergi og fælles konferencer, da netop innovation og kreativitet er helt afgørende for udviklingen af nye oplevelsesprodukter. Læs mere på Siden sidste forår har VTO holdt en håndfuld konstruktive netværksmøder med Videncenter for Evaluering i Praksis og Videncenter for rehabilitering og fysisk aktivitet for borgere med kroniske lidelser. Selv om de tre videncentre umiddelbart er meget forskellige, er det langt hen ad vejen de samme udfordringer, man står overfor fx at få videncentrets aktiviteter både forankret i partnerinstitutionerne og synliggjort udadtil. Samtidig har man opdaget spændende krydsfelter mellem videncentrenes fagområder, og netværket overvejer nu at afholde en fælles konference med fokus på sundhedsbaserede oplevelser. I løbet af kursus Wellness i Region Nordjylland Af Rikke Petersen I samarbejde med Region Aalborg og VisitNordjylland arrangerede VTO et dialogmøde for wellnessaktører i Region Nordjylland, december Formålet med dialogmødet var at samle de nord-jyske wellnessaktører til en dialog med henblik på kompetenceudvikling, produktudvikling, fælles markedsføring og netværksdannelse for dermed at styrke wellnessområdet i Nordjylland. 17 nordjyske aktører, leverandører, iværksættere, nystartede samt etablerede virksomheder havde taget imod invitationen og mødte op på Visit-Nordjyllands hovedsæde, den gamle herregård i Skeelslund. Programmet bestod af indlæg om; Visioner og planer v/ Direktør Lars Enevold Pedersen, VisitNordjylland. Perspektiver for udvikling af wellnessområdet v/ Temaprojektleder Elisabet Skylare, VisitDenmark. Mulighederne for efter- og videreuddannelse v/ Hanne Jordansen Bjerregaard, Handelsskolen Minerva. Id Opgavenavn Varighed Startdato 1 event management Arbejder du til daglig med små og store events? Vil du gerne have inspiration til spændende metoder, som let kan omsættes til planlægning og styring af disse events? Det får du nu mulighed for med dette korte, målrettede kursus i Event Management! Tidspunkt 10. maj 11. maj 2007 kl dage Pris kr (inkl. moms) inkl. fuld forplejning Sted Erhvervsakademiet Minerva, Minervavej 63, 8900 Randers. Kurset arrangeres og gennemføres af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri. Yderligere oplysninger Kursusprogram og tilmelding kan findes på: eller Spørgsmål til kurset kan rettes til Thomas Mohr Rasmussen på mail eller på telefon to 10-3

4 tema City branding et spørgsmål Interview med Joachim Christgau, Co+Høgh Af Sabrina Spangsdorf Alle taler om det og nogle forsøger at gøre noget ved det. Nogen har succes med det og andre taber dyre summer på det; vi taler om city branding. Ideen med at brande sin by udspringer af den stigende konkurrence mellem danske byer om at tiltrække nye borgere, turister, investorer, virksomheder og mange andre. Samtidig har vi danskere fået større økonomisk råderum, hvilket udmønter sig i en stigende efterspørgsel på oplevelser frem for traditionelle fysiske produkter. En efterspørgsel som fint harmonerer med mulighederne indenfor city branding. Men hvad vil det egentlig sige at brande sin by? Kan man overhovedet brande en by? Og hvordan gør man? Definition af city branding Hvad er city branding? City branding er kort fortalt markedsføring af byer, hvor byen er blevet et produkt, der skal sælges på lige fod med kommercielle varemærker. Byer er dog komplekse størrelser og city branding processen ligeledes, hvilket stiller store krav til håndtering for ikke at ressourcerne skal være spildte. Et city brand kan anskues som et corporate brand som f.eks. Coca Cola, hvor brandet kendetegner virksomheden som helhed og alle dens samlede aktiviteter. Det er samtidig brands, der bygger på emotionelle værdier frem for konkrete produktspecifikationer. Antages byen som et corporate brand betyder det, at city brandet kan betragtes som en tre-sidet størrelse. For det første corporate identity, der beskriver ledelsens ønskede opfattelse af byen og kan afkodes i de budskaber, der udsendes for at tiltrække givne målgrupper. Eksempelvis er Wonderful Copenhagens udtalte ønske for København, at byen skal være Danmarks internationale by. Dette beskriver visionen, hvilket er et vigtigt element, da den beskriver de mål som byen ønsker at opnå og dermed fungerer den som driver for branding processen. For det andet organizational identity, der beskriver selvopfattelsen i byen blandt borgerne, erhvervsliv, etc. Denne del skal tages meget seriøst, da den beskriver kulturen i byen, er svær at ændre og i sidste ende tegner det reelle billede af byen. I branding processen er det således nødvendigt at få fastslået denne del ved at inddrage folk i processen gennem kvalitative analyser - hvad synes de, kendetegner deres by? For det tredje har vi image. Image er de forventninger og forestillinger, som turister, borgere og virksomheder har til byen, skabt gennem tidligere oplevelser, omtale eller markedsføring. Imaget kan både være positivt og negativt, og vil løbende blive afprøvet i det øjeblik turisten, borgeren eller virksomheden bevæger sig i byen. Styrken af byens brand afhænger af i hvor høj grad der er overensstemmelse mellem de tre faktorer. Stemmer løftet i byens markedsføring overens med den oplevelse målgruppen har når byen besøges? Og kan borgere og erhvervsliv forstå og bakke op om den strategi der er lagt for byen? Tiltag, herunder kommunikation, events etc., 4

5 tema om oplevelser i branding processen bør være rettet mod relationerne mellem de tre faktorer og udspringe af et fælles værdisæt, der er skabt som fællesnævnere for de tre city brand faktorer. Målrettede oplevelser er afgørende Kan man brande en by, når det kommer til stykket? Ja, det kan man godt. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er markante forskelle mellem at brande en by og brande en virksomhed. På byniveau kræver det samarbejde mellem mange forskellige interessenter at skabe et ensartet city brand, også mellem konkurrerende interessenter, hvilket kan være svært. I en virksomhed kan man som ledelse bedre bestemme, hvordan brandet skal være og komme til udtryk. Som politiker har man ikke samme autoritet eller sanktionsmuligheder overfor borgerne og virksomhederne. Derudover er det en kompliceret proces at involvere en hel by i branding processen, om end det bør være målsætningen. Beslutter man sig for at brande sin by, er det ikke nok bare at definere et par værdier, bruge dem i markedsføringen og så tro, at resten kører af sig selv. Der skal mere til. Branding processen skal være dynamisk, dvs. den skal være i konstant udvikling og skal følges op regelmæssigt. Derudover kan arbejdet med oplevelser være et afgørende værktøj til at skille sig ud fra mængden. Men det er ikke vigtigt, om en oplevelse er stor eller lille. Det er forkert at tro, at det er en garanteret succes at trække Elton John til byen eller bygge et kulturhus. De små og naturskabte oplevelser kan have en ligeså stor effekt. Ro kan også være en oplevelse, hvis man har en meget stressende hverdag. Det hele afhænger af, hvilken målgruppe man arbejder med og på hvilket marked man opererer. Det gælder derfor om at få defineret sin målgruppe og marked så præcist som overhovedet muligt. Hvis man satser på for bred og unuanceret en målgruppe eller man satser på alt for mange målgrupper, risikerer man, at brandingen falder til jorden, fordi man ikke har været målrettet nok. Man bliver lidt for de mange. I stedet skal man være meget for de få. City branding sådan gør man Kan man lave en opskrift på en god branding proces? Både ja og nej. Der findes ingen universelle regler for god city branding, da det afhænger af situationen for den enkelte by. Der findes dog værktøjer og modeller, som kan bruges som fundament for strategien og de bedste oplevelser. Men generelt kan man sige, at man skal gå efter at være unik og specialisere sig indenfor dét, man er god til. Det er samtidigt vigtigt at man løbende tilpasser sig markedet og de interne forandringer i byen. Tjekliste Lav en vision. Hvad vil man opnå med branding proces- Joachim Christgau Uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School. Skrev specialet Byen i Oplevelsessamfundet, som gav et 13-tal samt blev præmieret med HBH s markedsføringspris. Har arbejdet hos Rambøll Management som projektkoordinator med ansvar for opgaver indenfor oplevelsesøkonomi. Arbejder i dag som konsulent hos Co+Høgh, hvor han udvikler nye forretningsstrategier til TV, DVD og internet bl.a. Danskernes egen historie samt oplevelsescentre såsom Holmegaards Det Levende Glasværk. Joachim Christgau kan opleves på VTO s konference om city branding den 12. april 2007, hvor han fortæller mere om branding processen. sen og hvordan nåes målet? Definer byens brand. Hvilke styrker har vi? Hvilke værdier kendetegner os? Hvem er vores målgruppe? Hvad efterspørger de? Hvem konkurrerer vi imod? Hvordan kan vi gøre city brandingen anderledes end vores konkurrenter? Tænk langsigtet og strategisk. Pas på hovsa-løsninger. Skab et grundlag for samarbejde mellem byens erhvervsdrivende. Tænk bredt og ud-af-boksen. Fx hvordan kan vores brand overføres til andre produkter end blot byen? Kan vi tiltrække forskellige målgrupper til forskellige sæsoner?

6 case Dubai ekstravagance under ørkensolen For 50 år siden var Dubai en søvnig havneby uden rent drikkevand. For 40 år siden fandt man olie. Det gjorde man også andre steder i Mellemøsten - men modsat mange andre oliestater indså man i Dubai hurtigt, at oliereserver ikke varer evigt. Den daværende regent Sheik Rashid bin Saeed al-maktoum satte sig for at skabe en bredt funderet økonomi, der kunne blomstre også efter det sorte guld var opbrugt. Projektet fik betegnelsen Brand Dubai, og målet var at omdanne Dubai til et førende globalt center for handel, finanser og turisme. Midlerne var frihandelszoner for udenlandske investorer, tolerance overfor vestlig kultur samt omfattende investeringer i infrastruktur og ekstravagante hoteller og events. Ambitionsniveauet var og er stadig tårnhøjt. De seneste årtier er Dubai blevet vild med at sætte verdensrekorder, og der kommer stadig flere til: Verdens største lufthavn. Verdens tre største menneskeskabte øer. Verdens største forlystelsespark. Det er lykkedes at tiltrække en lang række multinationale selskaber og turisterne strømmer til for at dase på de kunstige strande eller stå på ski i ørkenen. Dubai er spået den hurtigste økonomiske vækst i verden over de næste 10 år, og mange andre byer i Mellemøsten er begyndt at finde inspiration i Dubais eksempel. Brønderslev- Dronninglund - hverdag over events I Brønderslev-Dronninglund kommune arbejder man meget målrettet med sin brandingstrategi. I Brønderslev-Dronninglund har man bevidst valgt at gøre det modsatte af, hvad mange andre byer gør, når de skal brande sig selv. Mange kæmper ofte for at få de store events. Men i Brønderslev-Dronninglund brander man både by og kommune på hverdagen man flytter ikke hertil for at få store og vilde oplevelser. Man oplever, at her er rart at være, her er ro, der er gode skoler og pasningsmuligheder og gode indkøbsmuligheder. Alt hvad man har brug for i det daglige (uddrag fra kommunens hjemmeside). Kommunen har erkendt, at det vil være umuligt at konkurrere med større byer som Aalborg, Hjørring og Frederikshavn med kulturelle tilbud og oplevelser. I stedet satses der på nærværet, tilgængeligheden og at man ikke vil være noget, man ikke er, f.eks. kulturel. Af Anne Katrine Skovenborg Fotos: Danmarks Saltcenter 6

7 case Coronado byen hvor ikke to huse er ens Coronado er både en by og en ø ud for San Diego i USA. I 1970 erne byggede man en række lejlighedskomplekser på øen, men højhusene medførte store protester fra borgerne, som frygtede, at byen ville miste sin landsbyatmosfære og deraf følgende skade sit image. Derfor nedsatte man en Design-Kommission, som udarbejdede en langsigtet strategi for byens fremtidige image og brand. Kommissionen skal godkende alt indenfor tilbygninger, nybebyggelse, udsmykning og landskab. Reglerne gælder alle lige fra offentlige bygninger til erhvervsliv og private boliger. Byen er inddelt i områder, som er kendetegnet ved hver sin stilart. Man er forpligtet til at bibeholde stilarten på sit hus og have efter det område, man bor i. Således har byen både victorianske huse, spanskinspireret stilart samt amerikansk kolonistil. Men man må dog ikke bare kopiere hinandens huse og haver. Alle huse skal være unikke, om det så bare er malet i en anden farve. Resultatet af strategien er, at byen har fået et unikt look og design og bevaret sin landsbyatmosfære, hvilket har gjort byen til en magnet for både borgere og turister. Huddersfield - Strong Heart, creative mind Den nordengelske arbejderby Huddersfield blev i 1980 erne kastet ud i dyb økonomisk krise og arbejdsløshed som følge af omstruktureringen af den tunge britiske industri. Krisen varede til 1995, hvor et politisk lederskifte banede vejen for udviklingen af en ny vision for byen. Huddersfield skulle brandes som en kreativ by under sloganet Huddersfield: Strong Heart, Creative Mind. Visionen begyndte at tage form, da Huddersfield fik tildelt støtte fra EU s Urban Pilot Project, der skulle virke som katalysator for udviklingen i Europas fattigste byområder. Til trods for den økonomiske støtte var mange tvivlende overfor visionen. Første udfordring var derfor at motivere lokalbefolkningen til at komme med gode ideer ved at stille spørgsmål om såvel byen som deres egen tilværelse. Dette skete gennem afholdelse af en række events, udstillinger, debatmøder og foredrag, hvilket fik ideerne til at blomstre. Hernæst oprettede man en række iværksætter-fora, hvor man bragte de nye iværksættere sammen med personer med erfaring og økonomiske ressourcer (såkaldte business angels) som en hjælp til at realisere ideerne. Endelig etablerede man et iværksætterhus med plads til mere end 60 virksomheder. Bygningen var bl.a. udstyret med produktionsfaciliteter og café, så erfaringer og ideer kunne udveksles. I dag fremstår Huddersfield som en af Storbritanniens mest kreative byer. 7

8 VTO lancerer videnbank Rikke Petersen - VTO Story: Fortællinger fra oplevelsesøkonomien En af VTOs fornemste opgaver er at inspirere virksomheder og organisationer til at bevæge sig ind i oplevelsesøkonomien. Da vi føler, at denne inspiration bedst gives gennem formidling af gode historier, har vi valgt at lancere VTO Story, hvor vi samler en række innovative og utraditionelle cases, der alle har tilknytning til oplevelsesøkonomien. VTO Story finder du i sin helhed på VTOs hjemmeside Nye cases vil dog løbende blive omtalt i Opleveren. I denne måned kan du blandt andet læse om Projekt Sunkne Verdener. Sunkne Verdener - Oplevelser under overfladen På den danske havbund findes i dag ca fortidsminder i form af skibsvrag, faste anlæg og sunkne landskaber fra en tid, hvor de nu havdækkede områder lå oven vande. Langt størstedelen af disse attraktioner er selvsagt ikke synlige for publikum, hvorfor det er vanskeligt at videreformidle viden om dem via traditionelle metoder. Vikingeskibsmuseet i Roskilde forsøger at råde bod på disse vanskeligheder gennem projekt Sunkne Verdener, hvor man gennem anvendelse af multimedier informerer om - og levendegør - de oversvømmede fortidsminder on location. En mobiltelefon med forbindelse til en GPS-modtager gør det således muligt at søge efter udvalgte historiske fund inden for et geografisk område. Samtidig har man mulighed for at registrere sine egne fund og gøre dem synlige for andre brugere. Læs mere om Sunkne Verdener i videnbanken, hvor du også finder historien om de to amerikanske livsstilsgiganter Nike og Apple, der har indgået et samarbejde omkring skabelsen af motionsoplevelser. Endelig finder du beretningen om den lille svenske virksomhed T-post, der gør det muligt at abonnere på en noget utraditionel avis. T-post sælger nemlig T-shirts med nyheder. I VTO er vi meget interesserede i at modtage spændende cases fra ind- og udland fra vore læsere. Kontakt Søren Bo Jørgensen på telefon eller mail hvis du har kendskab til gode historier. OPLEVEREN udgives af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri (VTO) og distribueres til turisme- og oplevelsesindustrien. Ansvarshavende redaktør: Lis Randa Redaktion: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Jan Halberg Madsen, Rikke Petersen, og Camilla Vammen Johannessen Bidragsydere i dette nummer: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Lars-Christian Lauridsen, Sabrina Spangsdorf, Thomas Mohr Rasmussen, Rikke Petersen og Camilla Vammen Johannessen - alle fra VTO Foto: Forside: VisitDenmark, Dubai Side 2: VTO Side 3: StockExchange, Region Aalborg Side 4: VisitDenmark Side 5: Joachim Christgau Side 6: Dubai, VisitDenmark Side 7: StockExchange Side 8: VisitDenmark Layout: Camilla Vammen Johannessen, VTO Oplag: eksemplarer ISSN: KOLOFON Trykkeri: Arco Grafisk, Skive Postadresser: Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Nordjyllands Erhvervsakademi Porthusgade 1, 9000 Aalborg Telefon: (+45) Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Erhvervsakademiet Minerva Minervavej 63, 8900 Randers Telefon: (+45) Næste nummer udkommer ultimo maj 2007 Tilmeld dig den elektroniske version af nyhedsbrevet på Ønsker du flere trykte eksemplarer eller ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet skriv til 8

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 Det har ofte været fremme, at Danmark skal differentiere sig på service og kompetance i forhold til andre landes destinationer. Det gode

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Tilbagevendende kunder

Tilbagevendende kunder Tilbagevendende kunder LOF Idétræf 4. februar 2012 Præsentation v. Lotte Fløe Marschall Brand Loyalitet Definition Graden af trofasthed blandt forbrugere til et specifikt brand, udtrykt ved deres gentagende

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere