nummer 1, 2. årgang - marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007"

Transkript

1 PLEVEREN nummer 1, 2. årgang - marts 2007 City Det har branding ofte været er fremme, i de senere at Danmark år gået hen skal differentiere og blevet et must sig på service for mange og kompetance danske byer i i forhold kampen til om andre at tiltrække landes nye borgere destinationer. og Det større gode antal turister. værtskab er i den forbindelse Flere et centralt danske begreb. provinsbyer arrangerer den ene store event efter Værtskab det er andet. en ekstraordinær Spørgsmålet er form imidlertid, for service. Det om er brugen kunsten at af sport få gæster og til events at føle sig er godt den tilpas eneste og møde vej frem, dem ud når fra man deres taler egne om city forudsætninger. branding? Værtskab handler om interesse og indlevelse at man Vi sætter sætter sig i gæstens i dette sted. nummer fokus på emnet, som optakt til VTOs Læs om city vigtigheden branding af et godt konference værtskab den i dette 12. april nummer Indholdsfortegnelse: Tema City branding Storytelling på Erhvervsakademiet Minerva Side 2 Boganmeldelse Side 2 Viden på kryds og tværs Side 3 Wellness i Region Nordjylland Side 3 Tema: City branding Side 4 Case: Dubai Side 6 Case: Brønderslev Side 6 Case: Coronado Side 7 Case. Huddersfield Side 7 VTO opretter story bank Side 8 videncenter for turisme og oplevelsesindustri

2 vto Storytelling den gode, den historiske og den virkelig kulinariske Af Camila Vammen Johannessen På Erhvervsakademiet Minerva i Randers, har Visit Randers i samarbejde med VTO afholdt tre gå-hjem møder i løbet af efteråret med fællesbenævnelsen Storytelling. Arrangementerne bød på både gode fortællinger og underholdende indslag. De fremmødte kunne således opleve den røde, blå og gule dame, der bandt det første arrangement sammen. Aftenens fortæller var Benno Blæsild fra Fregatten Jylland, der gav et levende og facinerende bud på den historiske fortælling. Det andet arrangement bød på underholdning af Pramdragerkællingen og hendes børn, som skabte stemning inden aftenens fortæller, Hanne Boutrup kom og lukkede op for den gode fortælling. Et levende og underholdende foredrag om at få sit budskab til at gå rent ind. Det sidste arrangement bød på verdens ensomste tjener i skikkelse af mimikeren Niels-Peter Christensen. Det hele blev på festlig vis afrundet af aftenens kulinariske fortæller René Knudsen, der samtidigt tilberedte en utrolig lækker menu. boganmeldelse Oplevelse i udvikling, Udvikling i oplevelse Af Lars Christian Lauridsen Dette er den anden bog med ODA-projektet (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) som udgiver. Sidste år kom bogen Udvikling af Strategi i Attraktioner. ODA s nyudgivelse samler teoretisk og praktisk viden om oplevelsesudvikling. Dokumentationen er sådan, at læseren får en god helhedspræsentation i et perspektiv, der gør bogen relevant for alle danske attraktioner og turistvirksomheder. Bogen følger en gennemgående model, der samtidig støtter grafisk, så læseren aldrig er i tvivl om, hvor i oplevelsesudviklingen et afsnit føjer sig til helheden. Den gennemgående model udvider Attraktionens strategiske arbejde med Attraktionens praktiske arbejde og Gæstens oplevelse. Samlet omfatter modellen en beskrivelse af de elementer og sammenhænge, der bør inddrages i arbejdet med oplevelsesudvikling. Bogen har et godt fokus på individualitet i gæsternes valg og brug af attraktioner, således at gæstens ønske og behov for involvering eller afstand, aktivitet eller passivitet kan opfyldes. Lige så vigtigt understreger bogen det sociale el- 2 ement. Dybest set besøger vi jo attraktioner for at være sammen med familie, venner og bekendte. Løverne i Givskud Zoo eller rutschebanen på Bakken er jo bare anledning til at dele en oplevelse og skabe minder. Denne side af oplevelsesudvikling sættes bl.a. i relief af det forhold, at ca. 1/3 af besøgstiden i attraktioner tilbringes i sekundære produktområder, så som café og shop på jagt efter nye deloplevelser. Hvilket netop er en god understregning af, at en attraktion er en totaloplevelse og at oplevelsesudvikling er en uendelige historie. For den der vil skrive en god historie er ODA s nyudgivelse en god hjælp.

3 Viden på kryds og tværs vto Af Anne Katrine Skovenborg I fik VTO som et af 13 regionale videncentre midler fra Undervisningsministeriets videncenterpulje til udvikling og etablering. For mange af uddannelsesinstitutionerne bag centrene er dét at drive et videncenter en helt ny udfordring. VTO har derfor indledt et samarbejde med flere af de regionale videncentre med henblik på erfaringsudveksling og udvikling af fælles projekter har VTO desuden etableret samarbejde med Videncenter Vest, der arbejder med international innovation og iværksætteri. Også her er der rig mulighed for faglig synergi og fælles konferencer, da netop innovation og kreativitet er helt afgørende for udviklingen af nye oplevelsesprodukter. Læs mere på Siden sidste forår har VTO holdt en håndfuld konstruktive netværksmøder med Videncenter for Evaluering i Praksis og Videncenter for rehabilitering og fysisk aktivitet for borgere med kroniske lidelser. Selv om de tre videncentre umiddelbart er meget forskellige, er det langt hen ad vejen de samme udfordringer, man står overfor fx at få videncentrets aktiviteter både forankret i partnerinstitutionerne og synliggjort udadtil. Samtidig har man opdaget spændende krydsfelter mellem videncentrenes fagområder, og netværket overvejer nu at afholde en fælles konference med fokus på sundhedsbaserede oplevelser. I løbet af kursus Wellness i Region Nordjylland Af Rikke Petersen I samarbejde med Region Aalborg og VisitNordjylland arrangerede VTO et dialogmøde for wellnessaktører i Region Nordjylland, december Formålet med dialogmødet var at samle de nord-jyske wellnessaktører til en dialog med henblik på kompetenceudvikling, produktudvikling, fælles markedsføring og netværksdannelse for dermed at styrke wellnessområdet i Nordjylland. 17 nordjyske aktører, leverandører, iværksættere, nystartede samt etablerede virksomheder havde taget imod invitationen og mødte op på Visit-Nordjyllands hovedsæde, den gamle herregård i Skeelslund. Programmet bestod af indlæg om; Visioner og planer v/ Direktør Lars Enevold Pedersen, VisitNordjylland. Perspektiver for udvikling af wellnessområdet v/ Temaprojektleder Elisabet Skylare, VisitDenmark. Mulighederne for efter- og videreuddannelse v/ Hanne Jordansen Bjerregaard, Handelsskolen Minerva. Id Opgavenavn Varighed Startdato 1 event management Arbejder du til daglig med små og store events? Vil du gerne have inspiration til spændende metoder, som let kan omsættes til planlægning og styring af disse events? Det får du nu mulighed for med dette korte, målrettede kursus i Event Management! Tidspunkt 10. maj 11. maj 2007 kl dage Pris kr (inkl. moms) inkl. fuld forplejning Sted Erhvervsakademiet Minerva, Minervavej 63, 8900 Randers. Kurset arrangeres og gennemføres af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri. Yderligere oplysninger Kursusprogram og tilmelding kan findes på: eller Spørgsmål til kurset kan rettes til Thomas Mohr Rasmussen på mail eller på telefon to 10-3

4 tema City branding et spørgsmål Interview med Joachim Christgau, Co+Høgh Af Sabrina Spangsdorf Alle taler om det og nogle forsøger at gøre noget ved det. Nogen har succes med det og andre taber dyre summer på det; vi taler om city branding. Ideen med at brande sin by udspringer af den stigende konkurrence mellem danske byer om at tiltrække nye borgere, turister, investorer, virksomheder og mange andre. Samtidig har vi danskere fået større økonomisk råderum, hvilket udmønter sig i en stigende efterspørgsel på oplevelser frem for traditionelle fysiske produkter. En efterspørgsel som fint harmonerer med mulighederne indenfor city branding. Men hvad vil det egentlig sige at brande sin by? Kan man overhovedet brande en by? Og hvordan gør man? Definition af city branding Hvad er city branding? City branding er kort fortalt markedsføring af byer, hvor byen er blevet et produkt, der skal sælges på lige fod med kommercielle varemærker. Byer er dog komplekse størrelser og city branding processen ligeledes, hvilket stiller store krav til håndtering for ikke at ressourcerne skal være spildte. Et city brand kan anskues som et corporate brand som f.eks. Coca Cola, hvor brandet kendetegner virksomheden som helhed og alle dens samlede aktiviteter. Det er samtidig brands, der bygger på emotionelle værdier frem for konkrete produktspecifikationer. Antages byen som et corporate brand betyder det, at city brandet kan betragtes som en tre-sidet størrelse. For det første corporate identity, der beskriver ledelsens ønskede opfattelse af byen og kan afkodes i de budskaber, der udsendes for at tiltrække givne målgrupper. Eksempelvis er Wonderful Copenhagens udtalte ønske for København, at byen skal være Danmarks internationale by. Dette beskriver visionen, hvilket er et vigtigt element, da den beskriver de mål som byen ønsker at opnå og dermed fungerer den som driver for branding processen. For det andet organizational identity, der beskriver selvopfattelsen i byen blandt borgerne, erhvervsliv, etc. Denne del skal tages meget seriøst, da den beskriver kulturen i byen, er svær at ændre og i sidste ende tegner det reelle billede af byen. I branding processen er det således nødvendigt at få fastslået denne del ved at inddrage folk i processen gennem kvalitative analyser - hvad synes de, kendetegner deres by? For det tredje har vi image. Image er de forventninger og forestillinger, som turister, borgere og virksomheder har til byen, skabt gennem tidligere oplevelser, omtale eller markedsføring. Imaget kan både være positivt og negativt, og vil løbende blive afprøvet i det øjeblik turisten, borgeren eller virksomheden bevæger sig i byen. Styrken af byens brand afhænger af i hvor høj grad der er overensstemmelse mellem de tre faktorer. Stemmer løftet i byens markedsføring overens med den oplevelse målgruppen har når byen besøges? Og kan borgere og erhvervsliv forstå og bakke op om den strategi der er lagt for byen? Tiltag, herunder kommunikation, events etc., 4

5 tema om oplevelser i branding processen bør være rettet mod relationerne mellem de tre faktorer og udspringe af et fælles værdisæt, der er skabt som fællesnævnere for de tre city brand faktorer. Målrettede oplevelser er afgørende Kan man brande en by, når det kommer til stykket? Ja, det kan man godt. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er markante forskelle mellem at brande en by og brande en virksomhed. På byniveau kræver det samarbejde mellem mange forskellige interessenter at skabe et ensartet city brand, også mellem konkurrerende interessenter, hvilket kan være svært. I en virksomhed kan man som ledelse bedre bestemme, hvordan brandet skal være og komme til udtryk. Som politiker har man ikke samme autoritet eller sanktionsmuligheder overfor borgerne og virksomhederne. Derudover er det en kompliceret proces at involvere en hel by i branding processen, om end det bør være målsætningen. Beslutter man sig for at brande sin by, er det ikke nok bare at definere et par værdier, bruge dem i markedsføringen og så tro, at resten kører af sig selv. Der skal mere til. Branding processen skal være dynamisk, dvs. den skal være i konstant udvikling og skal følges op regelmæssigt. Derudover kan arbejdet med oplevelser være et afgørende værktøj til at skille sig ud fra mængden. Men det er ikke vigtigt, om en oplevelse er stor eller lille. Det er forkert at tro, at det er en garanteret succes at trække Elton John til byen eller bygge et kulturhus. De små og naturskabte oplevelser kan have en ligeså stor effekt. Ro kan også være en oplevelse, hvis man har en meget stressende hverdag. Det hele afhænger af, hvilken målgruppe man arbejder med og på hvilket marked man opererer. Det gælder derfor om at få defineret sin målgruppe og marked så præcist som overhovedet muligt. Hvis man satser på for bred og unuanceret en målgruppe eller man satser på alt for mange målgrupper, risikerer man, at brandingen falder til jorden, fordi man ikke har været målrettet nok. Man bliver lidt for de mange. I stedet skal man være meget for de få. City branding sådan gør man Kan man lave en opskrift på en god branding proces? Både ja og nej. Der findes ingen universelle regler for god city branding, da det afhænger af situationen for den enkelte by. Der findes dog værktøjer og modeller, som kan bruges som fundament for strategien og de bedste oplevelser. Men generelt kan man sige, at man skal gå efter at være unik og specialisere sig indenfor dét, man er god til. Det er samtidigt vigtigt at man løbende tilpasser sig markedet og de interne forandringer i byen. Tjekliste Lav en vision. Hvad vil man opnå med branding proces- Joachim Christgau Uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School. Skrev specialet Byen i Oplevelsessamfundet, som gav et 13-tal samt blev præmieret med HBH s markedsføringspris. Har arbejdet hos Rambøll Management som projektkoordinator med ansvar for opgaver indenfor oplevelsesøkonomi. Arbejder i dag som konsulent hos Co+Høgh, hvor han udvikler nye forretningsstrategier til TV, DVD og internet bl.a. Danskernes egen historie samt oplevelsescentre såsom Holmegaards Det Levende Glasværk. Joachim Christgau kan opleves på VTO s konference om city branding den 12. april 2007, hvor han fortæller mere om branding processen. sen og hvordan nåes målet? Definer byens brand. Hvilke styrker har vi? Hvilke værdier kendetegner os? Hvem er vores målgruppe? Hvad efterspørger de? Hvem konkurrerer vi imod? Hvordan kan vi gøre city brandingen anderledes end vores konkurrenter? Tænk langsigtet og strategisk. Pas på hovsa-løsninger. Skab et grundlag for samarbejde mellem byens erhvervsdrivende. Tænk bredt og ud-af-boksen. Fx hvordan kan vores brand overføres til andre produkter end blot byen? Kan vi tiltrække forskellige målgrupper til forskellige sæsoner?

6 case Dubai ekstravagance under ørkensolen For 50 år siden var Dubai en søvnig havneby uden rent drikkevand. For 40 år siden fandt man olie. Det gjorde man også andre steder i Mellemøsten - men modsat mange andre oliestater indså man i Dubai hurtigt, at oliereserver ikke varer evigt. Den daværende regent Sheik Rashid bin Saeed al-maktoum satte sig for at skabe en bredt funderet økonomi, der kunne blomstre også efter det sorte guld var opbrugt. Projektet fik betegnelsen Brand Dubai, og målet var at omdanne Dubai til et førende globalt center for handel, finanser og turisme. Midlerne var frihandelszoner for udenlandske investorer, tolerance overfor vestlig kultur samt omfattende investeringer i infrastruktur og ekstravagante hoteller og events. Ambitionsniveauet var og er stadig tårnhøjt. De seneste årtier er Dubai blevet vild med at sætte verdensrekorder, og der kommer stadig flere til: Verdens største lufthavn. Verdens tre største menneskeskabte øer. Verdens største forlystelsespark. Det er lykkedes at tiltrække en lang række multinationale selskaber og turisterne strømmer til for at dase på de kunstige strande eller stå på ski i ørkenen. Dubai er spået den hurtigste økonomiske vækst i verden over de næste 10 år, og mange andre byer i Mellemøsten er begyndt at finde inspiration i Dubais eksempel. Brønderslev- Dronninglund - hverdag over events I Brønderslev-Dronninglund kommune arbejder man meget målrettet med sin brandingstrategi. I Brønderslev-Dronninglund har man bevidst valgt at gøre det modsatte af, hvad mange andre byer gør, når de skal brande sig selv. Mange kæmper ofte for at få de store events. Men i Brønderslev-Dronninglund brander man både by og kommune på hverdagen man flytter ikke hertil for at få store og vilde oplevelser. Man oplever, at her er rart at være, her er ro, der er gode skoler og pasningsmuligheder og gode indkøbsmuligheder. Alt hvad man har brug for i det daglige (uddrag fra kommunens hjemmeside). Kommunen har erkendt, at det vil være umuligt at konkurrere med større byer som Aalborg, Hjørring og Frederikshavn med kulturelle tilbud og oplevelser. I stedet satses der på nærværet, tilgængeligheden og at man ikke vil være noget, man ikke er, f.eks. kulturel. Af Anne Katrine Skovenborg Fotos: Danmarks Saltcenter 6

7 case Coronado byen hvor ikke to huse er ens Coronado er både en by og en ø ud for San Diego i USA. I 1970 erne byggede man en række lejlighedskomplekser på øen, men højhusene medførte store protester fra borgerne, som frygtede, at byen ville miste sin landsbyatmosfære og deraf følgende skade sit image. Derfor nedsatte man en Design-Kommission, som udarbejdede en langsigtet strategi for byens fremtidige image og brand. Kommissionen skal godkende alt indenfor tilbygninger, nybebyggelse, udsmykning og landskab. Reglerne gælder alle lige fra offentlige bygninger til erhvervsliv og private boliger. Byen er inddelt i områder, som er kendetegnet ved hver sin stilart. Man er forpligtet til at bibeholde stilarten på sit hus og have efter det område, man bor i. Således har byen både victorianske huse, spanskinspireret stilart samt amerikansk kolonistil. Men man må dog ikke bare kopiere hinandens huse og haver. Alle huse skal være unikke, om det så bare er malet i en anden farve. Resultatet af strategien er, at byen har fået et unikt look og design og bevaret sin landsbyatmosfære, hvilket har gjort byen til en magnet for både borgere og turister. Huddersfield - Strong Heart, creative mind Den nordengelske arbejderby Huddersfield blev i 1980 erne kastet ud i dyb økonomisk krise og arbejdsløshed som følge af omstruktureringen af den tunge britiske industri. Krisen varede til 1995, hvor et politisk lederskifte banede vejen for udviklingen af en ny vision for byen. Huddersfield skulle brandes som en kreativ by under sloganet Huddersfield: Strong Heart, Creative Mind. Visionen begyndte at tage form, da Huddersfield fik tildelt støtte fra EU s Urban Pilot Project, der skulle virke som katalysator for udviklingen i Europas fattigste byområder. Til trods for den økonomiske støtte var mange tvivlende overfor visionen. Første udfordring var derfor at motivere lokalbefolkningen til at komme med gode ideer ved at stille spørgsmål om såvel byen som deres egen tilværelse. Dette skete gennem afholdelse af en række events, udstillinger, debatmøder og foredrag, hvilket fik ideerne til at blomstre. Hernæst oprettede man en række iværksætter-fora, hvor man bragte de nye iværksættere sammen med personer med erfaring og økonomiske ressourcer (såkaldte business angels) som en hjælp til at realisere ideerne. Endelig etablerede man et iværksætterhus med plads til mere end 60 virksomheder. Bygningen var bl.a. udstyret med produktionsfaciliteter og café, så erfaringer og ideer kunne udveksles. I dag fremstår Huddersfield som en af Storbritanniens mest kreative byer. 7

8 VTO lancerer videnbank Rikke Petersen - VTO Story: Fortællinger fra oplevelsesøkonomien En af VTOs fornemste opgaver er at inspirere virksomheder og organisationer til at bevæge sig ind i oplevelsesøkonomien. Da vi føler, at denne inspiration bedst gives gennem formidling af gode historier, har vi valgt at lancere VTO Story, hvor vi samler en række innovative og utraditionelle cases, der alle har tilknytning til oplevelsesøkonomien. VTO Story finder du i sin helhed på VTOs hjemmeside Nye cases vil dog løbende blive omtalt i Opleveren. I denne måned kan du blandt andet læse om Projekt Sunkne Verdener. Sunkne Verdener - Oplevelser under overfladen På den danske havbund findes i dag ca fortidsminder i form af skibsvrag, faste anlæg og sunkne landskaber fra en tid, hvor de nu havdækkede områder lå oven vande. Langt størstedelen af disse attraktioner er selvsagt ikke synlige for publikum, hvorfor det er vanskeligt at videreformidle viden om dem via traditionelle metoder. Vikingeskibsmuseet i Roskilde forsøger at råde bod på disse vanskeligheder gennem projekt Sunkne Verdener, hvor man gennem anvendelse af multimedier informerer om - og levendegør - de oversvømmede fortidsminder on location. En mobiltelefon med forbindelse til en GPS-modtager gør det således muligt at søge efter udvalgte historiske fund inden for et geografisk område. Samtidig har man mulighed for at registrere sine egne fund og gøre dem synlige for andre brugere. Læs mere om Sunkne Verdener i videnbanken, hvor du også finder historien om de to amerikanske livsstilsgiganter Nike og Apple, der har indgået et samarbejde omkring skabelsen af motionsoplevelser. Endelig finder du beretningen om den lille svenske virksomhed T-post, der gør det muligt at abonnere på en noget utraditionel avis. T-post sælger nemlig T-shirts med nyheder. I VTO er vi meget interesserede i at modtage spændende cases fra ind- og udland fra vore læsere. Kontakt Søren Bo Jørgensen på telefon eller mail hvis du har kendskab til gode historier. OPLEVEREN udgives af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri (VTO) og distribueres til turisme- og oplevelsesindustrien. Ansvarshavende redaktør: Lis Randa Redaktion: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Jan Halberg Madsen, Rikke Petersen, og Camilla Vammen Johannessen Bidragsydere i dette nummer: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Lars-Christian Lauridsen, Sabrina Spangsdorf, Thomas Mohr Rasmussen, Rikke Petersen og Camilla Vammen Johannessen - alle fra VTO Foto: Forside: VisitDenmark, Dubai Side 2: VTO Side 3: StockExchange, Region Aalborg Side 4: VisitDenmark Side 5: Joachim Christgau Side 6: Dubai, VisitDenmark Side 7: StockExchange Side 8: VisitDenmark Layout: Camilla Vammen Johannessen, VTO Oplag: eksemplarer ISSN: KOLOFON Trykkeri: Arco Grafisk, Skive Postadresser: Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Nordjyllands Erhvervsakademi Porthusgade 1, 9000 Aalborg Telefon: (+45) Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Erhvervsakademiet Minerva Minervavej 63, 8900 Randers Telefon: (+45) Næste nummer udkommer ultimo maj 2007 Tilmeld dig den elektroniske version af nyhedsbrevet på Ønsker du flere trykte eksemplarer eller ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet skriv til 8

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 Det har ofte været fremme, at Danmark skal differentiere sig på service og kompetance i forhold til andre landes destinationer. Det gode

Læs mere

Gastronomiske oplevelser. - eksempelvis musik-, kultureller. Nyt landsdækkende. Virtual Wrapping. videncenter for turisme og oplevelsesindustri

Gastronomiske oplevelser. - eksempelvis musik-, kultureller. Nyt landsdækkende. Virtual Wrapping. videncenter for turisme og oplevelsesindustri PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 4, 2. årgang - december 2007 Gastronomiske oplevelser kan skabes på mange niveauer. Måltidet i form af råvarerne, smagen og tilberedningen kan være en oplevelse i

Læs mere

PLEVEREN TEMA OPLEVELSES- ØKONOMIENS POTENTIALE NUMMER 2, 1. ÅRGANG - EFTERÅR 2006

PLEVEREN TEMA OPLEVELSES- ØKONOMIENS POTENTIALE NUMMER 2, 1. ÅRGANG - EFTERÅR 2006 PLEVEREN NUMMER 2, 1. ÅRGANG - EFTERÅR 2006 I to temaartikler giver chefkonsulent Anna Porse Nielsen fra Visit- Denmark og VTOs videnmedarbejder Jan Halberg Madsen deres syn på nogle af oplevelsesøkonomiens

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

Alle kan arbejde med socialt ansvar

Alle kan arbejde med socialt ansvar Alle kan arbejde med socialt ansvar Håndbog for virksomheder, kommuner og institutioner Erfaringer fra Galleri Hamlet Danmarks største gadegalleri Publikationen er gratis og kan rekvireres hos: Indenrigs-

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

PLEVEREN. TEMA Sport - vind eller forsvind. Læs i dette nummer

PLEVEREN. TEMA Sport - vind eller forsvind. Læs i dette nummer PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 2, 4. årgang - OKTOBER 2009 TEMA Sport - vind eller forsvind Sports- og idrætsverdenen er blevet mere kommerciel. Det gælder ikke længere kun om at vinde på banen,

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

København - Som Eventdestination

København - Som Eventdestination København - Som Eventdestination Jesper Wiinholdt Glasius Bachelorprojekt Virksomhedsstudier, 5. semester Afleveret 20. december 2007 Vejleder: Svend Tychsen Copenhagen as an event destination This project

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere