nummer 1, 2. årgang - marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007"

Transkript

1 PLEVEREN nummer 1, 2. årgang - marts 2007 City Det har branding ofte været er fremme, i de senere at Danmark år gået hen skal differentiere og blevet et must sig på service for mange og kompetance danske byer i i forhold kampen til om andre at tiltrække landes nye borgere destinationer. og Det større gode antal turister. værtskab er i den forbindelse Flere et centralt danske begreb. provinsbyer arrangerer den ene store event efter Værtskab det er andet. en ekstraordinær Spørgsmålet er form imidlertid, for service. Det om er brugen kunsten at af sport få gæster og til events at føle sig er godt den tilpas eneste og møde vej frem, dem ud når fra man deres taler egne om city forudsætninger. branding? Værtskab handler om interesse og indlevelse at man Vi sætter sætter sig i gæstens i dette sted. nummer fokus på emnet, som optakt til VTOs Læs om city vigtigheden branding af et godt konference værtskab den i dette 12. april nummer Indholdsfortegnelse: Tema City branding Storytelling på Erhvervsakademiet Minerva Side 2 Boganmeldelse Side 2 Viden på kryds og tværs Side 3 Wellness i Region Nordjylland Side 3 Tema: City branding Side 4 Case: Dubai Side 6 Case: Brønderslev Side 6 Case: Coronado Side 7 Case. Huddersfield Side 7 VTO opretter story bank Side 8 videncenter for turisme og oplevelsesindustri

2 vto Storytelling den gode, den historiske og den virkelig kulinariske Af Camila Vammen Johannessen På Erhvervsakademiet Minerva i Randers, har Visit Randers i samarbejde med VTO afholdt tre gå-hjem møder i løbet af efteråret med fællesbenævnelsen Storytelling. Arrangementerne bød på både gode fortællinger og underholdende indslag. De fremmødte kunne således opleve den røde, blå og gule dame, der bandt det første arrangement sammen. Aftenens fortæller var Benno Blæsild fra Fregatten Jylland, der gav et levende og facinerende bud på den historiske fortælling. Det andet arrangement bød på underholdning af Pramdragerkællingen og hendes børn, som skabte stemning inden aftenens fortæller, Hanne Boutrup kom og lukkede op for den gode fortælling. Et levende og underholdende foredrag om at få sit budskab til at gå rent ind. Det sidste arrangement bød på verdens ensomste tjener i skikkelse af mimikeren Niels-Peter Christensen. Det hele blev på festlig vis afrundet af aftenens kulinariske fortæller René Knudsen, der samtidigt tilberedte en utrolig lækker menu. boganmeldelse Oplevelse i udvikling, Udvikling i oplevelse Af Lars Christian Lauridsen Dette er den anden bog med ODA-projektet (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) som udgiver. Sidste år kom bogen Udvikling af Strategi i Attraktioner. ODA s nyudgivelse samler teoretisk og praktisk viden om oplevelsesudvikling. Dokumentationen er sådan, at læseren får en god helhedspræsentation i et perspektiv, der gør bogen relevant for alle danske attraktioner og turistvirksomheder. Bogen følger en gennemgående model, der samtidig støtter grafisk, så læseren aldrig er i tvivl om, hvor i oplevelsesudviklingen et afsnit føjer sig til helheden. Den gennemgående model udvider Attraktionens strategiske arbejde med Attraktionens praktiske arbejde og Gæstens oplevelse. Samlet omfatter modellen en beskrivelse af de elementer og sammenhænge, der bør inddrages i arbejdet med oplevelsesudvikling. Bogen har et godt fokus på individualitet i gæsternes valg og brug af attraktioner, således at gæstens ønske og behov for involvering eller afstand, aktivitet eller passivitet kan opfyldes. Lige så vigtigt understreger bogen det sociale el- 2 ement. Dybest set besøger vi jo attraktioner for at være sammen med familie, venner og bekendte. Løverne i Givskud Zoo eller rutschebanen på Bakken er jo bare anledning til at dele en oplevelse og skabe minder. Denne side af oplevelsesudvikling sættes bl.a. i relief af det forhold, at ca. 1/3 af besøgstiden i attraktioner tilbringes i sekundære produktområder, så som café og shop på jagt efter nye deloplevelser. Hvilket netop er en god understregning af, at en attraktion er en totaloplevelse og at oplevelsesudvikling er en uendelige historie. For den der vil skrive en god historie er ODA s nyudgivelse en god hjælp.

3 Viden på kryds og tværs vto Af Anne Katrine Skovenborg I fik VTO som et af 13 regionale videncentre midler fra Undervisningsministeriets videncenterpulje til udvikling og etablering. For mange af uddannelsesinstitutionerne bag centrene er dét at drive et videncenter en helt ny udfordring. VTO har derfor indledt et samarbejde med flere af de regionale videncentre med henblik på erfaringsudveksling og udvikling af fælles projekter har VTO desuden etableret samarbejde med Videncenter Vest, der arbejder med international innovation og iværksætteri. Også her er der rig mulighed for faglig synergi og fælles konferencer, da netop innovation og kreativitet er helt afgørende for udviklingen af nye oplevelsesprodukter. Læs mere på Siden sidste forår har VTO holdt en håndfuld konstruktive netværksmøder med Videncenter for Evaluering i Praksis og Videncenter for rehabilitering og fysisk aktivitet for borgere med kroniske lidelser. Selv om de tre videncentre umiddelbart er meget forskellige, er det langt hen ad vejen de samme udfordringer, man står overfor fx at få videncentrets aktiviteter både forankret i partnerinstitutionerne og synliggjort udadtil. Samtidig har man opdaget spændende krydsfelter mellem videncentrenes fagområder, og netværket overvejer nu at afholde en fælles konference med fokus på sundhedsbaserede oplevelser. I løbet af kursus Wellness i Region Nordjylland Af Rikke Petersen I samarbejde med Region Aalborg og VisitNordjylland arrangerede VTO et dialogmøde for wellnessaktører i Region Nordjylland, december Formålet med dialogmødet var at samle de nord-jyske wellnessaktører til en dialog med henblik på kompetenceudvikling, produktudvikling, fælles markedsføring og netværksdannelse for dermed at styrke wellnessområdet i Nordjylland. 17 nordjyske aktører, leverandører, iværksættere, nystartede samt etablerede virksomheder havde taget imod invitationen og mødte op på Visit-Nordjyllands hovedsæde, den gamle herregård i Skeelslund. Programmet bestod af indlæg om; Visioner og planer v/ Direktør Lars Enevold Pedersen, VisitNordjylland. Perspektiver for udvikling af wellnessområdet v/ Temaprojektleder Elisabet Skylare, VisitDenmark. Mulighederne for efter- og videreuddannelse v/ Hanne Jordansen Bjerregaard, Handelsskolen Minerva. Id Opgavenavn Varighed Startdato 1 event management Arbejder du til daglig med små og store events? Vil du gerne have inspiration til spændende metoder, som let kan omsættes til planlægning og styring af disse events? Det får du nu mulighed for med dette korte, målrettede kursus i Event Management! Tidspunkt 10. maj 11. maj 2007 kl dage Pris kr (inkl. moms) inkl. fuld forplejning Sted Erhvervsakademiet Minerva, Minervavej 63, 8900 Randers. Kurset arrangeres og gennemføres af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri. Yderligere oplysninger Kursusprogram og tilmelding kan findes på: eller Spørgsmål til kurset kan rettes til Thomas Mohr Rasmussen på mail eller på telefon to 10-3

4 tema City branding et spørgsmål Interview med Joachim Christgau, Co+Høgh Af Sabrina Spangsdorf Alle taler om det og nogle forsøger at gøre noget ved det. Nogen har succes med det og andre taber dyre summer på det; vi taler om city branding. Ideen med at brande sin by udspringer af den stigende konkurrence mellem danske byer om at tiltrække nye borgere, turister, investorer, virksomheder og mange andre. Samtidig har vi danskere fået større økonomisk råderum, hvilket udmønter sig i en stigende efterspørgsel på oplevelser frem for traditionelle fysiske produkter. En efterspørgsel som fint harmonerer med mulighederne indenfor city branding. Men hvad vil det egentlig sige at brande sin by? Kan man overhovedet brande en by? Og hvordan gør man? Definition af city branding Hvad er city branding? City branding er kort fortalt markedsføring af byer, hvor byen er blevet et produkt, der skal sælges på lige fod med kommercielle varemærker. Byer er dog komplekse størrelser og city branding processen ligeledes, hvilket stiller store krav til håndtering for ikke at ressourcerne skal være spildte. Et city brand kan anskues som et corporate brand som f.eks. Coca Cola, hvor brandet kendetegner virksomheden som helhed og alle dens samlede aktiviteter. Det er samtidig brands, der bygger på emotionelle værdier frem for konkrete produktspecifikationer. Antages byen som et corporate brand betyder det, at city brandet kan betragtes som en tre-sidet størrelse. For det første corporate identity, der beskriver ledelsens ønskede opfattelse af byen og kan afkodes i de budskaber, der udsendes for at tiltrække givne målgrupper. Eksempelvis er Wonderful Copenhagens udtalte ønske for København, at byen skal være Danmarks internationale by. Dette beskriver visionen, hvilket er et vigtigt element, da den beskriver de mål som byen ønsker at opnå og dermed fungerer den som driver for branding processen. For det andet organizational identity, der beskriver selvopfattelsen i byen blandt borgerne, erhvervsliv, etc. Denne del skal tages meget seriøst, da den beskriver kulturen i byen, er svær at ændre og i sidste ende tegner det reelle billede af byen. I branding processen er det således nødvendigt at få fastslået denne del ved at inddrage folk i processen gennem kvalitative analyser - hvad synes de, kendetegner deres by? For det tredje har vi image. Image er de forventninger og forestillinger, som turister, borgere og virksomheder har til byen, skabt gennem tidligere oplevelser, omtale eller markedsføring. Imaget kan både være positivt og negativt, og vil løbende blive afprøvet i det øjeblik turisten, borgeren eller virksomheden bevæger sig i byen. Styrken af byens brand afhænger af i hvor høj grad der er overensstemmelse mellem de tre faktorer. Stemmer løftet i byens markedsføring overens med den oplevelse målgruppen har når byen besøges? Og kan borgere og erhvervsliv forstå og bakke op om den strategi der er lagt for byen? Tiltag, herunder kommunikation, events etc., 4

5 tema om oplevelser i branding processen bør være rettet mod relationerne mellem de tre faktorer og udspringe af et fælles værdisæt, der er skabt som fællesnævnere for de tre city brand faktorer. Målrettede oplevelser er afgørende Kan man brande en by, når det kommer til stykket? Ja, det kan man godt. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er markante forskelle mellem at brande en by og brande en virksomhed. På byniveau kræver det samarbejde mellem mange forskellige interessenter at skabe et ensartet city brand, også mellem konkurrerende interessenter, hvilket kan være svært. I en virksomhed kan man som ledelse bedre bestemme, hvordan brandet skal være og komme til udtryk. Som politiker har man ikke samme autoritet eller sanktionsmuligheder overfor borgerne og virksomhederne. Derudover er det en kompliceret proces at involvere en hel by i branding processen, om end det bør være målsætningen. Beslutter man sig for at brande sin by, er det ikke nok bare at definere et par værdier, bruge dem i markedsføringen og så tro, at resten kører af sig selv. Der skal mere til. Branding processen skal være dynamisk, dvs. den skal være i konstant udvikling og skal følges op regelmæssigt. Derudover kan arbejdet med oplevelser være et afgørende værktøj til at skille sig ud fra mængden. Men det er ikke vigtigt, om en oplevelse er stor eller lille. Det er forkert at tro, at det er en garanteret succes at trække Elton John til byen eller bygge et kulturhus. De små og naturskabte oplevelser kan have en ligeså stor effekt. Ro kan også være en oplevelse, hvis man har en meget stressende hverdag. Det hele afhænger af, hvilken målgruppe man arbejder med og på hvilket marked man opererer. Det gælder derfor om at få defineret sin målgruppe og marked så præcist som overhovedet muligt. Hvis man satser på for bred og unuanceret en målgruppe eller man satser på alt for mange målgrupper, risikerer man, at brandingen falder til jorden, fordi man ikke har været målrettet nok. Man bliver lidt for de mange. I stedet skal man være meget for de få. City branding sådan gør man Kan man lave en opskrift på en god branding proces? Både ja og nej. Der findes ingen universelle regler for god city branding, da det afhænger af situationen for den enkelte by. Der findes dog værktøjer og modeller, som kan bruges som fundament for strategien og de bedste oplevelser. Men generelt kan man sige, at man skal gå efter at være unik og specialisere sig indenfor dét, man er god til. Det er samtidigt vigtigt at man løbende tilpasser sig markedet og de interne forandringer i byen. Tjekliste Lav en vision. Hvad vil man opnå med branding proces- Joachim Christgau Uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School. Skrev specialet Byen i Oplevelsessamfundet, som gav et 13-tal samt blev præmieret med HBH s markedsføringspris. Har arbejdet hos Rambøll Management som projektkoordinator med ansvar for opgaver indenfor oplevelsesøkonomi. Arbejder i dag som konsulent hos Co+Høgh, hvor han udvikler nye forretningsstrategier til TV, DVD og internet bl.a. Danskernes egen historie samt oplevelsescentre såsom Holmegaards Det Levende Glasværk. Joachim Christgau kan opleves på VTO s konference om city branding den 12. april 2007, hvor han fortæller mere om branding processen. sen og hvordan nåes målet? Definer byens brand. Hvilke styrker har vi? Hvilke værdier kendetegner os? Hvem er vores målgruppe? Hvad efterspørger de? Hvem konkurrerer vi imod? Hvordan kan vi gøre city brandingen anderledes end vores konkurrenter? Tænk langsigtet og strategisk. Pas på hovsa-løsninger. Skab et grundlag for samarbejde mellem byens erhvervsdrivende. Tænk bredt og ud-af-boksen. Fx hvordan kan vores brand overføres til andre produkter end blot byen? Kan vi tiltrække forskellige målgrupper til forskellige sæsoner?

6 case Dubai ekstravagance under ørkensolen For 50 år siden var Dubai en søvnig havneby uden rent drikkevand. For 40 år siden fandt man olie. Det gjorde man også andre steder i Mellemøsten - men modsat mange andre oliestater indså man i Dubai hurtigt, at oliereserver ikke varer evigt. Den daværende regent Sheik Rashid bin Saeed al-maktoum satte sig for at skabe en bredt funderet økonomi, der kunne blomstre også efter det sorte guld var opbrugt. Projektet fik betegnelsen Brand Dubai, og målet var at omdanne Dubai til et førende globalt center for handel, finanser og turisme. Midlerne var frihandelszoner for udenlandske investorer, tolerance overfor vestlig kultur samt omfattende investeringer i infrastruktur og ekstravagante hoteller og events. Ambitionsniveauet var og er stadig tårnhøjt. De seneste årtier er Dubai blevet vild med at sætte verdensrekorder, og der kommer stadig flere til: Verdens største lufthavn. Verdens tre største menneskeskabte øer. Verdens største forlystelsespark. Det er lykkedes at tiltrække en lang række multinationale selskaber og turisterne strømmer til for at dase på de kunstige strande eller stå på ski i ørkenen. Dubai er spået den hurtigste økonomiske vækst i verden over de næste 10 år, og mange andre byer i Mellemøsten er begyndt at finde inspiration i Dubais eksempel. Brønderslev- Dronninglund - hverdag over events I Brønderslev-Dronninglund kommune arbejder man meget målrettet med sin brandingstrategi. I Brønderslev-Dronninglund har man bevidst valgt at gøre det modsatte af, hvad mange andre byer gør, når de skal brande sig selv. Mange kæmper ofte for at få de store events. Men i Brønderslev-Dronninglund brander man både by og kommune på hverdagen man flytter ikke hertil for at få store og vilde oplevelser. Man oplever, at her er rart at være, her er ro, der er gode skoler og pasningsmuligheder og gode indkøbsmuligheder. Alt hvad man har brug for i det daglige (uddrag fra kommunens hjemmeside). Kommunen har erkendt, at det vil være umuligt at konkurrere med større byer som Aalborg, Hjørring og Frederikshavn med kulturelle tilbud og oplevelser. I stedet satses der på nærværet, tilgængeligheden og at man ikke vil være noget, man ikke er, f.eks. kulturel. Af Anne Katrine Skovenborg Fotos: Danmarks Saltcenter 6

7 case Coronado byen hvor ikke to huse er ens Coronado er både en by og en ø ud for San Diego i USA. I 1970 erne byggede man en række lejlighedskomplekser på øen, men højhusene medførte store protester fra borgerne, som frygtede, at byen ville miste sin landsbyatmosfære og deraf følgende skade sit image. Derfor nedsatte man en Design-Kommission, som udarbejdede en langsigtet strategi for byens fremtidige image og brand. Kommissionen skal godkende alt indenfor tilbygninger, nybebyggelse, udsmykning og landskab. Reglerne gælder alle lige fra offentlige bygninger til erhvervsliv og private boliger. Byen er inddelt i områder, som er kendetegnet ved hver sin stilart. Man er forpligtet til at bibeholde stilarten på sit hus og have efter det område, man bor i. Således har byen både victorianske huse, spanskinspireret stilart samt amerikansk kolonistil. Men man må dog ikke bare kopiere hinandens huse og haver. Alle huse skal være unikke, om det så bare er malet i en anden farve. Resultatet af strategien er, at byen har fået et unikt look og design og bevaret sin landsbyatmosfære, hvilket har gjort byen til en magnet for både borgere og turister. Huddersfield - Strong Heart, creative mind Den nordengelske arbejderby Huddersfield blev i 1980 erne kastet ud i dyb økonomisk krise og arbejdsløshed som følge af omstruktureringen af den tunge britiske industri. Krisen varede til 1995, hvor et politisk lederskifte banede vejen for udviklingen af en ny vision for byen. Huddersfield skulle brandes som en kreativ by under sloganet Huddersfield: Strong Heart, Creative Mind. Visionen begyndte at tage form, da Huddersfield fik tildelt støtte fra EU s Urban Pilot Project, der skulle virke som katalysator for udviklingen i Europas fattigste byområder. Til trods for den økonomiske støtte var mange tvivlende overfor visionen. Første udfordring var derfor at motivere lokalbefolkningen til at komme med gode ideer ved at stille spørgsmål om såvel byen som deres egen tilværelse. Dette skete gennem afholdelse af en række events, udstillinger, debatmøder og foredrag, hvilket fik ideerne til at blomstre. Hernæst oprettede man en række iværksætter-fora, hvor man bragte de nye iværksættere sammen med personer med erfaring og økonomiske ressourcer (såkaldte business angels) som en hjælp til at realisere ideerne. Endelig etablerede man et iværksætterhus med plads til mere end 60 virksomheder. Bygningen var bl.a. udstyret med produktionsfaciliteter og café, så erfaringer og ideer kunne udveksles. I dag fremstår Huddersfield som en af Storbritanniens mest kreative byer. 7

8 VTO lancerer videnbank Rikke Petersen - VTO Story: Fortællinger fra oplevelsesøkonomien En af VTOs fornemste opgaver er at inspirere virksomheder og organisationer til at bevæge sig ind i oplevelsesøkonomien. Da vi føler, at denne inspiration bedst gives gennem formidling af gode historier, har vi valgt at lancere VTO Story, hvor vi samler en række innovative og utraditionelle cases, der alle har tilknytning til oplevelsesøkonomien. VTO Story finder du i sin helhed på VTOs hjemmeside Nye cases vil dog løbende blive omtalt i Opleveren. I denne måned kan du blandt andet læse om Projekt Sunkne Verdener. Sunkne Verdener - Oplevelser under overfladen På den danske havbund findes i dag ca fortidsminder i form af skibsvrag, faste anlæg og sunkne landskaber fra en tid, hvor de nu havdækkede områder lå oven vande. Langt størstedelen af disse attraktioner er selvsagt ikke synlige for publikum, hvorfor det er vanskeligt at videreformidle viden om dem via traditionelle metoder. Vikingeskibsmuseet i Roskilde forsøger at råde bod på disse vanskeligheder gennem projekt Sunkne Verdener, hvor man gennem anvendelse af multimedier informerer om - og levendegør - de oversvømmede fortidsminder on location. En mobiltelefon med forbindelse til en GPS-modtager gør det således muligt at søge efter udvalgte historiske fund inden for et geografisk område. Samtidig har man mulighed for at registrere sine egne fund og gøre dem synlige for andre brugere. Læs mere om Sunkne Verdener i videnbanken, hvor du også finder historien om de to amerikanske livsstilsgiganter Nike og Apple, der har indgået et samarbejde omkring skabelsen af motionsoplevelser. Endelig finder du beretningen om den lille svenske virksomhed T-post, der gør det muligt at abonnere på en noget utraditionel avis. T-post sælger nemlig T-shirts med nyheder. I VTO er vi meget interesserede i at modtage spændende cases fra ind- og udland fra vore læsere. Kontakt Søren Bo Jørgensen på telefon eller mail hvis du har kendskab til gode historier. OPLEVEREN udgives af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri (VTO) og distribueres til turisme- og oplevelsesindustrien. Ansvarshavende redaktør: Lis Randa Redaktion: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Jan Halberg Madsen, Rikke Petersen, og Camilla Vammen Johannessen Bidragsydere i dette nummer: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Lars-Christian Lauridsen, Sabrina Spangsdorf, Thomas Mohr Rasmussen, Rikke Petersen og Camilla Vammen Johannessen - alle fra VTO Foto: Forside: VisitDenmark, Dubai Side 2: VTO Side 3: StockExchange, Region Aalborg Side 4: VisitDenmark Side 5: Joachim Christgau Side 6: Dubai, VisitDenmark Side 7: StockExchange Side 8: VisitDenmark Layout: Camilla Vammen Johannessen, VTO Oplag: eksemplarer ISSN: KOLOFON Trykkeri: Arco Grafisk, Skive Postadresser: Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Nordjyllands Erhvervsakademi Porthusgade 1, 9000 Aalborg Telefon: (+45) Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Erhvervsakademiet Minerva Minervavej 63, 8900 Randers Telefon: (+45) Næste nummer udkommer ultimo maj 2007 Tilmeld dig den elektroniske version af nyhedsbrevet på Ønsker du flere trykte eksemplarer eller ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet skriv til 8

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Håndværkerne -1 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 2 Håndværkerne - 2 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 3 Hvad var det

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Uddannelse i øjenhøjde

Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Hvis de danske virksomheder skal styrke deres markedsposition og konkurrenceevne, er det et MUST, at virksomhederne i højere grad satser på kompetenceudvikling

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION

INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION KICKSTARTER Brænd igennem som iværksætter INDHOLD & PRAKTISK INFORMATION Uddybende information om Kickstarter, de bagvedliggende metoder, underviserne samt praktiske informationer. Vi håber, du synes det

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Turisme på Aalborg Universitet Uddannelse og Forskning. Anette Therkelsen, at@cgs.aau.dk Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier

Turisme på Aalborg Universitet Uddannelse og Forskning. Anette Therkelsen, at@cgs.aau.dk Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier Turisme på Aalborg Universitet Uddannelse og Forskning Anette Therkelsen, at@cgs.aau.dk Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier Kandidatuddannelsen i Turisme 2-årig, international kandidatuddannelse

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling

Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling DAC og Naturstyrelsen, Sorø, 8. marts 2012 Detailhandel og bymidteudvikling to sider af samme sag Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken)

Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken) Produktionslokaler til fødevarevirksomheder. (Arbejdstitel: Fødevarefabrikken) Baggrund Der mangler fødevareproduktionslokaler i Vejen Kommune. Der har været mindst 4 konkrete henvendelse inden for de

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

bliver forsøgskanin på området.

bliver forsøgskanin på området. NYHEDSBREV NR. 20, 5. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Spændende kig bag Nordsøens kulisser side 2 Uge 46: Iværksætterpris og fremtidens vindere side 3 Gymnasiet vil

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal

Hesselet Manifestet. Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. DANSK IT Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal hesseletmanifestet.dk #hesseletmanifestet 2011 2017 2020 DANSK IT 2020 Hesselet Manifestet Status på visionerne fra 2011 totredjedele på vejen. Niels Hartvig & Thomas Madsen-Mygdal Baggrund SEPTEMBER 2011

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 ULLA TOFTE PROGRAM Cand. mag. i historie, debattør, skribent. Derudover er Ulla medlem af Det Kongelige Teaters bestyrelse, medlem af bestyrelsen for

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Beskrivelse af KONKURRENCEFORLØB Alternative boformer i Hjørring Kommune

Beskrivelse af KONKURRENCEFORLØB Alternative boformer i Hjørring Kommune Af 31. august 2016 Beskrivelse af KONKURRENCEFORLØB Alternative boformer i Hjørring Kommune 2016-17 Baggrund Hjørring Kommune ønsker at synliggøre, at man gerne vil give plads og mulighed for at etablere

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Effektvurdering af begivenheder

Effektvurdering af begivenheder Effektvurdering af begivenheder VIBE Produktion og evaluering Agenda Oplevelsesøkonomisk effektvurdering: Model og værktøj Case: Frederiksund vikingespil Metode: Effektvurdering i praksis Gruppearbejde

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Store Netværksdag 2008

Store Netværksdag 2008 Store Netværksdag 2008 Torsdag den 12. juni på Hotel & Casino Marienlyst, Helsingør Torsdag den 19. juni i Aalborg Kongres & Kultur Center www.sn08.dk Velkommen til Store Netværksdag 2008 Der netværkes

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere