Dansk Røde Kors asylarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Røde Kors asylarbejde"

Transkript

1 2009 Dansk Røde Kors asylarbejde

2 Udgivet af Dansk Røde Kors asylafdeling Sandholmgårdsvej Birkerød Tlf Fax Redaktion: Maja Rettrup Andersen (ansv.) Anne Skovgaard (red.) Isabel Fluxa Rosado Foto: Mikkel Østergaard, Lars Bahl, Otman Miloud, Leif Nyholm, Dansk Røde Kors asylafdeling Layout: Jens Burau (supergreen.dk) Tryk: PE offset & reklame A/S, Varde Redaktionen afsluttet medio marts

3 InDhold Side 06: TÆT PÅ UNDTAGELSESTILSTAND Uhørt lange køer i beboerkantinen og alt for mange beboere presset sammen på for lidt plads var trængslernes år i Sandholm og Sjælsmark. Side 10: STUDIERNE HAR HOLDT MIG OPPE Med en kombination af stædighed, evner og hjælp fra Røde Kors er 23-årige Rozhin kommet godt i gang med sin drømmeuddannelse som maskiningeniør. Side 14 : PRAKTIKLØN OG MELDEPLIGT STANDSER UDDAN- NELSESDRØMME Mange unge asylansøgere brænder for at gennemføre en uddannelse, men der er flere bremseklodser på vejen til målet. Side 17: ET KOMPLET ASYLCENTER PÅ 1 KVADRATMETER En iransk asylansøger kvitterede overfor Røde Kors ved at genskabe center Ebeltoft som miniature-model. Side 20: MED TUNGE OPLEVELSER I BAGAGEN Mange asylfamilier har oplevet voldsomme ting i hjemlandet og under flugten, viser en statusrapport om psykologisk screening af nyankomne børn Side 22: DENGANG ASYLARBEJDET BEGYNDTE Den 4. august 1984 for 25 år siden påbegyndte Røde Kors asylarbejdet. Læs om pionerdagene og åbningen af det første asylcenter. Side 30: EN KIRKE KOM I CENTRUM Ingen asylansøgere undgik at høre om aktionen i Brorsons Kirke, som fulgte efter den politiske aftale om tvungne hjemsendelser af irakere. Side 32: OPLØFTET AF FÆLLESSANG Musik og integrationsprojektet Sange fra Broen fik knyttet bånd mellem asylansøgere og samfundet udenfor center Sandholm. Side 34: JEG FORSTÅR STADIG IKKE HVORFOR JEG SKULLE I FÆNGSEL En fængselsophold og en dom for dokumentfalsk var konsekvensen for en gruppe uledsagede asylansøgere, som kom til Danmark med falske papirer Side 36: NÅR KURSUS ER EN LUKSUS Personale på polske asylcentre fik udbytte af undervisning fra asylafdelingens psykologer. Side 38: DET NYTTER AT FLYTTE Trivslen er forøget blandt de familier, som valgte at flytte fra centrene og ud i egen bolig, viser en undersøgelse fra Røde Kors. Side 42: ASYLSAGEN FRA A TIL Z Side 44: LIVET PÅ ET ASYLCENTER Side 28: MÆND INGEN ADGANG Kvinder som har særligt behov for beskyttelse fik i 2009 mulighed for at flytte ind på en særlig beboelsesgang i Sandholm.

4 25 års fokus på en udsat gruppe Den 4. august 2009 var en særlig dag i asylafdelingen, en dag der stemte til eftertanke, tilbageblik og status. Da var det nemlig 25 år siden, Dansk Røde Kors på foranledning af det daværende Direktorat for Udlændinge åbnede det første asylcenter, Næsseslottet ved Holte. Det ville virke forkert at fejre dagen, da baggrunden og fundamentet for arbejdet som bekendt er at hjælpe den store gruppe af asylansøgere, som gennem de sidste 25 år har søgt hjælp i Danmark. Men dagen gav anledning til at tænke efter, hvorfor Røde Kors påtog sig opgaven og stadig står ved den med opbakning fra Røde Kors` ledelse og styrelse. Det gjorde vi og gør vi, fordi arbejdet med asylansøgerne fuldt og helt flugter med Røde Kors` vision om at hjælpe de svageste grupper i samfundet, og hjælpe folk der er i nød eller på flugt, uanset hvor på kloden de befinder sig. Asylarbejdet startede som et pionerarbejde med uvurderlig hjælp fra frivillige kræfter. I dag er vi en professionel organisation drevet af entusiastiske medarbejdere, som ikke stikker halen mellem benene, når arbejdet er svært. Det har det ellers været på lange stræk i 2009 også i en grad, så nogle kunne have følt sig fristet til at stikke af. Årsagen er ganske enkel et fuldstændig uholdbart misforhold mellem antallet af asylansøgere, og de opholdspladser der stilles til rådighed fra myndighedernes side. Allerede i starten af det forgangne år tegnede der sig tydelige konturer af, at der var ved at blive mere end fuldt hus i Sandholm og på de særlige centre for uledsagede børn og unge. Baggrunden var en markant øget tilstrømning af nye asylansøgere i forhold til året før, en stigning på omkring 1000 personer. Den situation kan Røde Kors som beredskabsorganisation normalt godt håndtere, men det forudsætter, at myndighederne skaffer de nødvendige pladser i en takt, som behovet så åbenlyst tilsiger. Vi har det meget skidt med, at beboere skal presses sammen i små værelser og stå i halve og hele timer i en kantinekø. Det matcher slet ikke de målsætninger og visioner, vi dagligt arbejder efter om at tilbyde værdige forhold til beboerne. Det sled på en gruppe asylansøgerne, som måtte ud i en række ekstra flytninger mellem centrene for at skaffe pladser til andre nyankomne. Og personalet har skullet løbe ekstra stærkt for at holde den høje faglige standard.. Ser man på det samlede antal centre, blev der ganske vist åbnet en række centre, men det skete primært sidst på året og fik derfor meget karakter af lappeløsninger. Det skal dog samtidig siges, at det tæller på plussiden, at sagsbehandlingstiden generelt er blevet kortere. Trods den yderst spændte belægningssituation blev der i 2009 gennemført en videreudvikling af det faglige arbejde på flere fronter, blandt andet indførelsen af en screening af alle nyankomne familier med børn for at opfange

5 eventuelle psykiske problemer i tide. En Røde Kors-rapport dokumenterede også, hvordan det har gavnet asylansøgere at flytte i egen bolig udenfor centrene. Intiativerne og resultaterne blev præsenteret ved en række velbesøgte fagkonferencer i efteråret. Røde Kors har i årets løb også fremlagt dokumentation omkring et stigende problem, nemlig varetægtsfængslingen af unge uledsagede, som kommer til landet med falske papirer. De blev placeret i Vestre Fængsel i stedet for at komme til et børnecenter, hvilket er en helt uacceptabel praksis. Efter at sagen blev rejst overfor myndighederne blev fængslingerne stoppet, og det var både påkævet og glædeligt har trods alt - også været fuld af gode stunder, og det har de mange frivillige, der bakker op om beboerne på centrene deres store andel i. Lektiehjælp, fodboldturneringer, udflugter til Zoo, voksensangkor i Sandholm med efterfølgende koncert i Brorsons Kirke, ja, listen er lang og støtten uvurderlig og fortjener stor tak. Den frivillige indsats har været en rød tråd gennem de 25 år, og intet tyder på at engagementet er svækket. Det er det heller ikke blandt medarbejderne. Det er guld værd at kunne læne sig op af her efter 25 år. STATISTIK Det strømmede til med asylansøgere i 2009, både når det gjaldt familier, enlige og uledsagede mindreårige Ved indgangen til 2009 var 1525 personer indkvarteret på Dansk Røde Kors asylcentre eller i boliger udenfor centrene. (Dertil kom godt 300 beboere på et kommunalt center i Nordjylland.) Da vi nåede 12 måneder frem i kalenderen, lød antallet af beboere i Røde Kors-regi på Alene for de uledsagede mindreåriges vedkommende var der tale om næsten en fordobling fra 2008 til 2009 af ankomne, nemlig fra 316 til 602 personer, men alle beboergrupper oplevede en stigning. De samlede udgifter til asylarbejdet i 2009 blev på 409,8 mio. kroner. Staten betaler Dansk Røde Kors for at løse asylopgaven. DER KOM DE FRA: Beboersammensætning ved slutningen af 2009: Afghanistan 770 personer Iran 367 personer Syrien.346 personer Rusland..284 personer Irak 273 personer Andre lande personer Kilde: Dansk Røde Kors asylafdeling administration og Udlændingeservice (tallene er foreløbige)

6 Tæt på undtagelsestilstand Markant flere indrejste asylansøgere kombineret med myndighedernes manglende fremskaffelse af centerpladser - pressede Sandholm og Sjælsmark til det yderste En stol, et smalt stålskab, over- eller underkøjen i en etageseng og 5-6 værelseskammerater på et ca. 25 kvadratmeter stort værelse. Det har været boforholdene for en række enlige mænd i center Sandholm i løbet af 2009, hvor centret på et tidspunkt var ved at knække sammen. Jeg brugte i eftersommeren udtrykket undtagelsestilstand, og jeg ved det er et voldsomt udtryk. Men når beboere skal presses sammen i rum, som egentlig var tiltænkt til fællesstuer, og når folk skal stå i kø i minutter for at få frokost og aftensmad i kantinen, så er det alvorligt og så er det milevidt fra de forhold, vi ønsker at tilbyde, siger asylchef Jørgen Chemnitz. Han har gang på gang på gang også i offentligheden, appelleret til myndighederne om at skaffe flere modtage- og opholdspladser. Det er Udlændingeservice, der har ansvaret for at stille bygninger til rådighed, men åbningen af nye centre har lade vente på sig. Det er ikke umuligt for Røde Kors at håndtere, at der ankommer henved 1000 flere asylansøgere på et år men det forudsætter, at der er de pladser, der skal være i centersystemet. Når myndighederne ikke sørger for det, spidser det hurtigt til. Sandholm har med sine 600 pladser været spændt til bristepunktet, vi har taget pavilloner i brug, mange børnefamilier har måttet undvære de to rum, de har krav på at få tildelt, og den generelle frustration blandt både beboere og personale har været mærkbar og fuldt forståelig, siger Jørgen Chemnitz. Mere vold og flere trusler Det sidste kan daglig leder af neværket Jannich Bisp bekræfte: Det giver klart flere konflikter, når vi for eksempel igen og igen må flytte rundt med beboerne for at få bolig-puslespillet til at gå op. Det er helt tydeligt, at folk generelt tænder langt hurtigere af, når de i mange situationer er klemt sammen, f.eks. når de står i kø i lang tid ved modtagelsen eller i kantinen. Det er mennesker som i forvejen er under hårdt pres, og noget tilsyneladende banalt som at holde sin plads i køen kan udløse et større slagsmål, siger Jannich Bisp. Han ser derfor en klar sammenhæng mellem antallet af beboere og politianmeldte episoder med vold og trusler i Sandholm. Der var i 2009 næsten dobbelt så mange tilfælde af vold, trusler og chikane beboerne imellem som i 2008, en stigning fra 44 til 84,og truslerne mod personalet er også steget mærkbart fra 2008 til 2009, fra 35 til 52 episoder. Langeland og Lolland I februar og marts åbnede centre i Ebeltoft og Grenå, men ubalancen mellem antallet af asylpladser og asylansøgere blev stadig tydeligere som året skred frem, og genåbningen af et opholdscenter på Stevns, center Sigerslev i maj tog derfor kun toppen af det fortsatte pres på Sandholm. Derfor var det mere end tiltrængt, da Udlæn

7 Skippergården i Rødbyhavn var et af de asylcentre, som åbnede i 2009.

8 Familien Fouad var blandt de første beboere på center Hvilested. Faren fortæller: Værelserne er bedre her og der er bedre plads til os end i Sandholm. Men det er et stort problem at der ikke er nogen bus til Søllested, hvor der er togforbindelser og butikker. Vi skal gå to kilometer frem og tilbage fra centeret med mad og små børn, og det er meget besværligt. dingeservice i løbet af oktober og november indgik kontrakter på tre nye centre, center Hvilested på Vestlolland, center Rødby 10 kilometer derfra samt center Holmegaard, indrettet i den gamle kaserne til Langelandsfortet på det sydlige Langeland. Åbningen af de nye centre har ikke løst problemet, men skabt lidt mere luft i systemet. Vi har stadig brug for langt flere modtagepladser, og det må myndighederne forholde sig aktivt til. Det sidste år har været et utilfredsstillende år med mange haste- og hovsaløsninger og akutte flytninger af beboerne, siger Jørgen Chemnitz. Voldsom tilstrømning af uledsagede Har presset på Sandholm været stort, har det været om muligt endnu større på center Sjælsmark, hvor den tidligere kaserne siden februar 2009 har fungeret som modtagecenter for de uledsagede børn og unge. Centeret blev i første omgang indrettet til at huse unge, men tilstrømningen af asylbørn steg voldsomt i 2009, og ved årets udgang husede centret 130 børn. Den lange erfaring med at drive børne- unge centre har vist, at pladskapaciteten skal ligge på unge pr. center. Det sikrer en overskuelighed for vores børn og unge, og det danner et godt udgangspunkt for kommunikationsflowet mellem medarbejderne. Det er helt uhørt, at vi er bragt i en situation, hvor vi ikke kan flytte unge videre til opholdsecentre i større omfang, end tilfældet har været de sidste måneder, siger leder af børnecentrene Gitte Nielsen. Efter at have gjort opmærksom på problemerne igennem længere tid, kunne Røde Kors sidst på året omsider åbne to børnecentre. Dels center Vipperød ved Holbæk, som huser ca. 60 unge, dels et tidligere kollegium i Grindsted, som ved årets slutning blev gjort klart til at tage imod 40 uledsagede. Men det er ikke gjort med det, pointerer Gitte Nielsen: Vi mangler fortsat pladser, for nettostigningen i belægningen på Sjælsmark udgør i gennemsnit 9 om ugen. Når vi så har centre med pladser betyder det, at der skal åbnes et nyt center hver sjette uge, så længe tilstrømningen af unge holder sig på det nuværende niveau

9 Klokken i Sandholms beboerkantine. Der kan snildt gå tre kvarter med at vente på at få mad. Davood, uledsaget mindreårig beboer på børnecenter Vipperød: Vipperød er meget bedre end Sjælsmark. Sjælsmark var proppet med drenge, og der var altid uro og slagsmål. Alt for mange kulturer blandet sammen. Her er der primært afghanske unge,. Jeg kan godt lide, at her er så stille, jeg kommer fra en lille landsby, så jeg er vant til fred og ro. Det er også dejligt, at vi har eget bad og tv.

10 Studierne har holdt mig oppe Takket være en stålsat vilje, en stædig indsats og en smule hjælp fra Røde Kors, lykkedes det Rozhin at begynde på sin drømme-uddannelse, mens hun var asylansøger. Derfor var det nemt for hende at sluse sig ud i samfundet, da opholdstilladelsen kom efter syv års ventetid. Det er kun ganske få forundt Det er nok mest min egen fortjeneste, at jeg er i gang med en uddannelse. Det er det jeg vil, og det har holdt mig oppe. Men det har ikke været uden kamp. Rozhin Torkashvand er 23 år og læser til maskiningeniør på DTU på 4. Semester. Hun kom til Danmark som uledsaget mindreårig asylansøger for otte år siden. Hun er kurder fra Iran og har meget svært ved at tale om sin flugt og årsagerne til, at hun måtte efterlade sine forældre og sit hjemland. I de otte år der er gået, har Rozhin mistet sin mor, og oveni den sorg tynger det hende, at hun stadig ikke kan tage tilbage og besøge sin mors gravsted. Alligevel er Rozhin en af de heldige sammenlignet med andre uledsagede, unge asylansøgere. For selvom hun kom alene til Danmark, havde hun allerede familie her. Tre søstre og en bror var i gang med studier, arbejds- og familieliv som fuldt optagede medlemmer af det danske samfund. Det forklarer en væsentlig del af motivationen for selv at komme hurtigt i gang med at studere, mener hun. Hun kommer fra en familie, som altid har lagt høj vægt at uddanne sig. Min far sagde altid lev dit liv, som du vil men læs, læs, læs. I mere end syv år ventede Rozhin på at få asyl og meget af tiden, levede hun under svære vilkår som afvist asylansøger. Hun slap dog for at bo på asylcenter det meste af tiden, da hun kunne bo hos sine søskende og dermed også finde ro til at koncentrere sig om sin uddannelse. Uden uddannelse havde jeg ikke holdt ud at leve som asylansøger. Det er det eneste, der har holdt mig oppe. Men det var heller aldrig gået, hvis jeg havde boet på asylcenter og delt værelse med andre. Der er altid støj og snak. I marts 2009 fik Rozhin opholdstilladelse, efter at hendes sag var blevet genoptaget i Flygtnin

11 Læs, læs, læs lød rådet til Rozhin fra hendes far og det har hun fulgt.

12 genævnet, og nu bor hun i egen lejlighed og lever som alle andre unge studerende. Nu handler det om at finde en praktikplads, og det er heller ikke nemt. Men Rozhin er efterhånden vant til at kæmpe sig op ad bakke, før tingene løser sig. Studier koster en formue Trods stærke matematiske evner, et godt dansk efter undervisning på sprogskoler, 10. klasse og en HF-eksamen med høje karakterer i bagagen, var det også en kamp at få lov til at starte på uddannelsen, mens hun var asylansøger. Det koster nemlig per semester på de videregående uddannelser for asylsøgende studerende. Det er Røde Kors asylafdeling som må betale for studierne. Men midlerne er begrænsede og derfor må organisationen prioritere benhårdt. Da Rozhin var godt i gang med introduktionskurset til DTU, som er gratis, var det højst tvivlsomt om, hun kunne komme i gang med selve maskiningeniør-uddannelsen og starte på 1. semester. Jeg fik først at vide, at jeg ikke kunne få bevilget penge til at læse videre på uddannelsen, så der var ikke grund til at gå til eksamen i de forberedende fag. Jeg plagede og plagede og med hjælp fra Røde Kors uddannelsesvejleder Lars Brügger lykkedes det få dage før eksamen at få lov. Jeg havde ikke læst, og skulle blandt andet op i kemi - jeg hader kemi. Men det lykkedes mig at bestå, og til matematik eksamen fik jeg 11. Inden Rozhin fik muligheden for at starte på DTU, blev hun tilbudt andre billigere muligheder på de tekniske skoler for eksempel Frisørskolen. Det kunne hun bare slet ikke bruge til noget. Hendes hjerne var ikke gearet til at klippe hår. Hun ville noget med matematik. Men det skulle være noget med teknik, hvor man fik fingrene i produktion. Tanken om at sidde på kontor var for kedelig. Hun ville være ingeniør. Når jeg ser tilbage var situationen frustrerende. Men jeg er Røde Kors taknemlig for at de gav mig muligheden, og jeg glemmer ikke Lars Brügger for al den støtte og opbakning, han gav. De kan jo ikke trylle, og de kunne måske have brugt pengene bedre til at hjælpe andre. De kunne have sendt ti andre på kurser for de penge. Alle unge asylansøgere burde jo have muligheden for at læse, når de har evnerne, mener Rozhin. Røde Kors i knibe Røde Kors uddannelsesvejleder Lars Brügger kan bekræfte, at Rozhin først og fremmest kan takke sig selv for, at hun er godt i gang med en uddannelse. Rozhin har været meget selvkørende, og det er Asylansøgere på mange uddannelser Asylafdelingen arbejder for at sikre uddannelse til alle unge og voksne asylansøgere og samarbejder udover DTU - med en række uddannelsesinstitutioner. Pt. er der asylansøgere under uddannelse hos Microworld, Københavns Frisørskole, Københavns Kosmetologskole, Århus Købmandsskole, Københavns Erhvervsakademi (på studierne bygningskonstruktør, multimediedesign og IT Electronics and Engineering), Ingeniørhøjskolen og på zoneterapeut-uddannelsen. Dertil kommer en gruppe asylansøgere som uddanner sig på VUC, gymnasier, 10.klasses centre og på højskole

13 helt sikkert ved egen motivation og drivkraft, at hun er nået så langt. Der er flere unge asylansøgere, som har evnerne, og som vi i Røde Kors gerne vil hjælpe med støtte. Men det er så dyrt, at det er ret begrænset, hvor mange vi kan støtte, og så må vi vælge dem, vi tror, har størst chance for at gennemføre en uddannelse. Røde Kors vil gerne kunne give flere chancen, og organisationen støtter mange med VUC-kurser og tekniske uddannelser, men at komme på de videregående uddannelser er kun få forundt. Det ærgrer Lars Brügger, for det handler ikke kun om at have noget at tage sig til, mens man er asylansøger. Uddannelse er livsvigtigt for et menneske og for samfundet, uanset om fremtiden er i Danmark eller i et andet land, og det kommer alle til gode. For de der faktisk får asyl, er det vigtigt at kunne forberede sig i ventetiden, så de er klar til at gå videre med uddannelse eller arbejde, så snart de står med opholdstilladelsen i hånden. Det er spild af menneskelige ressourcer, at de ikke kan uddanne sig, fordi de er asylansøgere. Det ville være så fint, hvis de ikke skulle betale i dyre domme for det, siger Lars Brügger. maskiningeniør-linjen på samme semester. Det var lidt sejt i starten, fordi hun ikke følte hun blev respekteret af de andre drenge på studiet. Men så snart hun havde sat sig i respekt med sin faglige dygtighed, var der ikke noget at komme efter. Jeg fanger tingene med det samme, så nu er jeg bare en af drengene. Hvis jeg havde haft svært ved at følge med, havde det nok været anderledes! I dag tænker hun aldrig over, at der er så få piger. Faktisk passer det hende rigtigt godt. Hun er også med i en kvindeklub for maskiningeniører på andre semestre: MEK-tøserne. De mødes i fritiden, spiser middage, går i kurbade og i høje hæle. Det gør de ikke på studiet. Det ville give for meget uønsket opmærksomhed. Når MEK-tøserne mødes, så duller vi op, men på studiet sørger jeg for at ligne en vagabond, griner hun. Jeg kan ikke lide fimsede fag, og jeg kan bedst lide at arbejde sammen med drenge. De er mere afslappede. De sladrer ikke. Der er ikke så meget fnidder, som der er med mange piger, mener Rozhin. Danmark, er det ikke nødvendigvis her, hun ønsker at blive resten af sine dage. Drømmen om at vende tilbage til Iran, har hun opgivet. Jeg troede, jeg ville blive lykkelig, når jeg fik asyl. Men næh..det ændrede ikke så meget i min hverdag, fordi jeg jo allerede var så heldig at kunne bo udenfor asylcentrene. Jeg har jo også lagt mærke til, at stemningen i Danmark overfor udlændinge har ændret sig negativt i de senere år. Heldigvis mærker jeg intet til det på studiet. Der er mange udenlandske studerende fra alle vegne: russere, kinesere, spaniere der er et meget internationalt miljø på DTU. Hun er ikke i tvivl om, hvad hun vil, og hvad fremtiden gerne må byde på som uddannet maskiningeniør. Rozhin håber på et lederjob. Jeg vil jo helst bestemme, griner hun og kan også se sig selv i en stilling som konsulent og rådgiver i en international virksomhed. Hun vil gerne udstationeres til mellemøsten for en dansk virksomhed. Hun vil altid have en tilknytning til Danmark, da hendes familie er her. Jeg har søgt praktik i flere virksomheder, der har filialer i Dubai. Jeg kender den mellemøstlige kultur, så der må gerne snart ske noget. Ingen fimsede fag Rozhin er en af de ganske få kvinder i et udpræget mandefag. De er kun to kvinder, der har valgt Drømmer om Dubai Selvom Rozhin efter mange års uvished fik asyl i

14 F. har haft svært ved nå sine uddannelsesmål enten at blive flymekaniker eller pilot. Her leger han med drømmen på Teknisk Erhvervsskole Center

15 Praktikløn og meldepligt standser uddannelsesdrømme Flere unge asylansøgere må stoppe på uddannelser, når de når til det lønnede praktikforløb, fordi de må ikke tjene penge Klinikassistent, tømrer, mediegrafiker eller flymekaniker. En gruppe unge asylansøgere har med iver kastet sig ud i forskellige uddannelsesforløb, herunder den iranske asylansøger F: Jeg har altid drømt om at få noget med fly at gøre, min onkel var jagerpilot og vi boede i Iran tæt på en militærbase. Så derfor valgte jeg at gå i gang som flymekaniker her i Danmark, og håbede så jeg på min chance at reglerne måske blev ændret. F. gennemførte derfor i foråret 2009 grundforløbet som flymekaniker på Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre med flotte karakterer, men måtte stoppe med uddannelsen. I uddannelsen til flymekaniker indgår nemlig, som i en række andre uddannelser, et lønnet praktikforløb, som er en fast del af uddannelsesaftalen mellem skolen og virksomheden. Uden praktiklønnen kan uddannelsen ikke godkendes, men da asylansøgere ifølge loven ikke må tjene penge i Danmark, går utallige uddannelsesforløb i stå, kort tid efter de er startet. De unge bliver modløse Det er et stort problem, siger siger Lars Brügger, der er uddannelsesvejlder i asylafdelingen i Dansk Røde Kors. Mange af de unge asylansøgere vil uhyre gerne uddanne sig, og starter på en række uddannelser, men går i stå efter grundforløbet. Det er jo i sig selv svært at få en praktikplads mange steder, men de unge asylansøgere får slet ikke chancen for at se, om det kan lykkes. Lars Brügger tilføjer, at reglerne efterlader mange af de unge modløse og i vildrede, og det går stik imod Røde Kors visioner om at ruste asylansøgerne bedst muligt både menneskeligt og uddannelsesmæssigt. Det gælder også for iranske F. Han har tidligere gennemført kurser på VUC i bl.a. matematik og engelsk, men ved nu ikke, hvad han skal gøre:

16 Jeg er meget i vildrede, for næst efter pilot er det den her uddannelse, som er og bliver min drøm, og jeg var meget glad for at gå på TeC, siger F. Han har efterfølgende deltaget i et informationsmøde om uddannelsen til pilot, og også prøvet en flysimulator, men er nu gået i tænkeboks om hvad han kan gøre. Peger på flere løsninger Røde Kors har overfor myndighederne fremsat flere forslag til, hvordan problemet kunne løses, så de unge asylansøgere ikke fik praktiklønnen direkte, men kunne fortsætte på de respektive uddannelser alligevel. F.eks. kunne man kanalisere pengene over i en fond, som man kunne lade stå, mens asylansøgeren er under uddannelse. Hvis vedkommende senere får asyl eller udrejser, kunne pengene så eventuelt udbetales. Man kunne også bruge praktiklønnen til at dække udgifter til bøger, lommeregnere, arbejdstøj og lignende, samt til finansiering af andre uddannelser for andre asylansøgere i Danmark. Der er en hel række muligheder, som vi er parate til at drøfte, siger Lars Brügger. Til ideen om at placere praktiklønnen i en fond siger F: Selvom det er meget svært at klare sig økonomisk for de penge, man får som asylansøger, ville det være okay med mig, hvis praktiklønnen gik til et fælles formål. Det vigtigste for mig har været og er - at få papir på, hvad jeg kan, så jeg kan komme videre i livet, siger han. Meldepligt spænder ben Praktiklønnen er ikke det eneste forhindring, unge asylansøgere kan komme op imod, når de ønsker at uddanne sig. En ung afghansk asylansøger som var godt i gang med en uddannelse til mekaniker på en teknisk skole, var i 2009 tæt på at måtte afbryde grundforløbet pga. en pålagt meldepligt tre gange om ugen i Sandholm. Manden er på tålt ophold, og havde til punkt og prikke opfyldt sin hidtidige meldepligt een gang om ugen, men den blev skærpet som følge af de såkaldte tuneser-lov, som medførte strammede regler for alle på tålt ophold. Skærpelsen til tre gange meldepligt ville betyde så meget fravær, at uddannelsesforløbet ikke ville kunne gennemføres. Det klagede Røde Kors over til Integrationsministeriet med anmodning om, at meldepligten i det mindste blev tilrettelagt, så den ikke spændte ben for uddannelsen.. Dette ønske afviste Integrationsministeriet, hvilket vi fandt skuffende og frustrerende. Vi lægger meget vægt på at give alle asylansøgere det bedst mulige uddannelsesmæssige rygstød, uanset hvor deres fremtid ligger, og der er i forvejen stærkt begrænsede muligheder for personer på tålt ophold. Derfor forekom det også fordi manden hidtil havde fulgt reglerne 100 procent ude af proportioner at afskære ham uddannelsen, siger asylchef Jørgen Chemnitz. Det lykkedes tilsidst den unge asylansøger at afslutte uddannelsesforløbet, men det skyldtes udelukkende en ekstraordinær smidighed og velvilje fra skolens side

17 Et komplet asylcenter på 1 kvadratmeter Iransk asylansøger sagde tak til Røde Kors ved at genskabe center Ebeltoft som bord-model

18 Det hele er med. Fra brandhanen til vasketøjsstativerne, basketballkurven og blomsterkummerne. For ikke at glemme den spritnye grill, vindmøllen i nabolaget, lygtepælene og Røde Kors-flaget på flagstangen. Det myldrer med minutiøst udførte detaljer, og mange børn og voksne lånere og turister faldt i efteråret i staver foran glasmontren med en model af Dansk Røde Kors center Ebeltoft, som var udstillet på Ebeltoft Bibliotek. Et fuldendt værk Bord-modellen, som er på omtrent en kvadratmeter, er skabt af en mandlig iransk asylansøger, som efter ni måneder i Danmark begyndte det omhyggelige arbejde med at bygge den. Manden boede først i Sandholm og derefter et halvt års tid på center Ebeltoft, hvor han ventede på at få sin sag afgjort: Tak er kun et fattigt ord. Men jeg har lavet denne model for at sige tak til personalet på centret og tak til Danmark, som giver mig beskyttelse i denne tid, siger Bahman, som af personlige grunde ikke ønsker hele sit navn frem. I to en halv måned brugte han mange, mange timer på centrets værksted med modellen, som stort set består af genbrugsmaterialer. Nogle dage har han brugt 8-10 timer på projektet, hvor utallige små træklodser er blevet udskåret, slebet og malet og genopstået i de korrekte farver som tro miniature-kopier af asylcentrets bygninger. De er lige som beplantningen og belægningen udenfor gengivet yderst omhyggeligt her er der brugt kviste og smågrønt samlet i naturen, og der er klart sprunget over, hvor gærdet er højest: For eksempel visnede nogle af de små buske, som Bahman havde sat fast i udborede huller, undervejs. Men så startede han bare forfra med nye små buske, som så fik en omgang farve og lak, så de kan holde, fortæller en af centermedarbejderne. Godt at skabe noget Bahman, hvis kone og datter befinder sig i Iran, lægger selv stor vægt på, at det har betydet meget for hans psykiske velbefindende at rette sit fokus mod noget helt konkret og håndgribeligt: Fra mit vindue har jeg kunnet se vindmøllen på marken ved siden af centret, og til sidst sad jeg nærmest bare og talte, hvor mange gange vingerne drejede rundt. Så fik jeg ideen om modellen, og det har været godt for mig at koncentrere mig om noget, at skabe noget. Værkstedet er blevet mit kontor fortæller han. Mange af de andre asylansøgere har fulgt med i processen og er kommet med små effekter eller forslag til, hvordan kopien kunne blive mest korrekt. Centerpersonalet fik ideen til at vise modellen frem for en bredere offentlighed på Ebeltoft Bibliotek, men nu er modellen retur på centeret igen. Her bliver den stående som et minde om og en hilsen fra Bahman. Han fik opholdstilladelse og flyttede ud fra centret lige efter nytår

19

20 Med tunge oplevelser i bagagen En statusrapport om psykologisk screening af børn i nyankomne asylfamilier viser, at mange familier har haft voldsomme oplevelser i hjemlandet og under flugten. For en del familier er støtte og behandling nødvendig for at forebygge, at børnene udvikler psykiske vanskeligheder Et tjetjensk mor fortæller, at familiens yngste datter på tre år to gange er blevet udsat for grov vold i forbindelse med, at maskerede soldater ransagede hjemmet. En mor fra Afghanistan fortæller, at hendes yngste barn så sin storebror blive skudt og dræbt af Taleban i familiens hjem, hvorefter faren blev ført væk. Ovenstående udsagn stammer fra psykologsamtaler med asylansøgere, som ankom med deres børn til Danmark i første halvdel af Forældrene tog imod et nyt tilbud fra asylafdelingen i form af en psykologisk vurdering en screening - af deres børn indenfor tre måneder efter ankomsten til asylcentrene. Screeningen, som bl.a. indbefatter en psykologsamtale med forældrene, berører en lang række emner om familiernes oplevelser før og under flugten samt børnenes trivsel, adfærd og eventuelle emotionelle problemer. Tilbuddet blev sat i værk på baggund af tidligere undersøgelser som viste, at henved en tredjedel af asylsøgende børn har symptomer på psykisk sygdom efter længerevarende ophold i asylsystemet. Målet med screeningen er dels at forebygge, at børnene udvikler psykiske vanskeligheder, dels at styrke udviklingsmulighederne hos de børn, der er mest udsatte, siger socialkonsulent Karen Louise Christiansen, der har været projektleder på opstarten af screeningen. Hver tredje barn har oplevet vold Psykolog Ditte Shapiro har i en rapport samlet fakta og dokumentation fra screeningen over perioden 1.januar til 1. juli I det tidsrum blev 151 børn fra 70 familier screenet, hvilket udgør 94 procent af alle de børn, som ankom sammen med deres forældre og blev boende på et asylcenter, mens de afventede behandlingen af deres sag hos udlændingemyndighedernei. 7 ud af 10 familier kom fra enten Afghanistan, Tjetjenien eller ex-jugoslavien, og 80 procent af børnene kom med begge deres forældre. Vi gjorde meget ud af at informere forældrene på deres modersmål om formålet med screeningen, herunder at de skulle afgive skriftligt samtykke, før vi måtte indhente oplysninger om barnet hos sundhedsplejersker, lærere og pædagoger. Det var vigtigt at familierne følte sig trygge, siger psykolog Ditte Shapiro som er tilfreds med, at langt de fleste nyankomne familier tog imod tilbuddet. Rapporten afdækker blandt andet børnenes erfaringer med vold og væbnede konflikter. Den viser, at 59 procent af børnene er opvokset med krig, at 32 procent har været vidne til vold og 11 procent har været udsat for vold. De indledende citater giver eksempler på, hvad familier børn har oplevet, og et andet udsagn lyder: En enlig mor fortæller, at hele familien er traumatiseret, efter at børnene blev kropsivisterede og slået af soldater ved en grænsepost, og den ældste søn blev ydmyget og mishandlet for øjnene af dem. Psykolog Ditte Shapiro: Det siger sig selv, at nogle børn påvirkes af og reagerer på vold, de selv har været udsat for eller været vidne til. International forskning har dokumenteret, at volden kan give anledning til forskellige reaktioner hos børnene, spændende fra angstsymptomer, udadreagerende adfærd til symptomer på posttraumatisk belastningsre

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Når en flygtning banker på. - scener fra 25 års asylarbejde i Dansk Røde Kors

Når en flygtning banker på. - scener fra 25 års asylarbejde i Dansk Røde Kors Når en flygtning banker på - scener fra 25 års asylarbejde i Dansk Røde Kors 1 Udgivet af Dansk Røde Kors asylafdeling Sandholmgårdsvej 40 3460 Birkerød Tlf. 35 43 22 44 Fax. 35 43 24 44 asyl@redcross.dk

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015

PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Foto: Johnny Wichmann PROGRAM RØDE KORS HØJSKOLE 19.-21. JUNI 2015 Fredag den 19. juni 13:30-15:30 Ankomst og indkvartering Vi byder på kaffe og kage 15:30-15:50 Velkomst ved højskolevært, Sven Bak-Jensen,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere