Dansk Røde Kors asylarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Røde Kors asylarbejde"

Transkript

1 2009 Dansk Røde Kors asylarbejde

2 Udgivet af Dansk Røde Kors asylafdeling Sandholmgårdsvej Birkerød Tlf Fax Redaktion: Maja Rettrup Andersen (ansv.) Anne Skovgaard (red.) Isabel Fluxa Rosado Foto: Mikkel Østergaard, Lars Bahl, Otman Miloud, Leif Nyholm, Dansk Røde Kors asylafdeling Layout: Jens Burau (supergreen.dk) Tryk: PE offset & reklame A/S, Varde Redaktionen afsluttet medio marts

3 InDhold Side 06: TÆT PÅ UNDTAGELSESTILSTAND Uhørt lange køer i beboerkantinen og alt for mange beboere presset sammen på for lidt plads var trængslernes år i Sandholm og Sjælsmark. Side 10: STUDIERNE HAR HOLDT MIG OPPE Med en kombination af stædighed, evner og hjælp fra Røde Kors er 23-årige Rozhin kommet godt i gang med sin drømmeuddannelse som maskiningeniør. Side 14 : PRAKTIKLØN OG MELDEPLIGT STANDSER UDDAN- NELSESDRØMME Mange unge asylansøgere brænder for at gennemføre en uddannelse, men der er flere bremseklodser på vejen til målet. Side 17: ET KOMPLET ASYLCENTER PÅ 1 KVADRATMETER En iransk asylansøger kvitterede overfor Røde Kors ved at genskabe center Ebeltoft som miniature-model. Side 20: MED TUNGE OPLEVELSER I BAGAGEN Mange asylfamilier har oplevet voldsomme ting i hjemlandet og under flugten, viser en statusrapport om psykologisk screening af nyankomne børn Side 22: DENGANG ASYLARBEJDET BEGYNDTE Den 4. august 1984 for 25 år siden påbegyndte Røde Kors asylarbejdet. Læs om pionerdagene og åbningen af det første asylcenter. Side 30: EN KIRKE KOM I CENTRUM Ingen asylansøgere undgik at høre om aktionen i Brorsons Kirke, som fulgte efter den politiske aftale om tvungne hjemsendelser af irakere. Side 32: OPLØFTET AF FÆLLESSANG Musik og integrationsprojektet Sange fra Broen fik knyttet bånd mellem asylansøgere og samfundet udenfor center Sandholm. Side 34: JEG FORSTÅR STADIG IKKE HVORFOR JEG SKULLE I FÆNGSEL En fængselsophold og en dom for dokumentfalsk var konsekvensen for en gruppe uledsagede asylansøgere, som kom til Danmark med falske papirer Side 36: NÅR KURSUS ER EN LUKSUS Personale på polske asylcentre fik udbytte af undervisning fra asylafdelingens psykologer. Side 38: DET NYTTER AT FLYTTE Trivslen er forøget blandt de familier, som valgte at flytte fra centrene og ud i egen bolig, viser en undersøgelse fra Røde Kors. Side 42: ASYLSAGEN FRA A TIL Z Side 44: LIVET PÅ ET ASYLCENTER Side 28: MÆND INGEN ADGANG Kvinder som har særligt behov for beskyttelse fik i 2009 mulighed for at flytte ind på en særlig beboelsesgang i Sandholm.

4 25 års fokus på en udsat gruppe Den 4. august 2009 var en særlig dag i asylafdelingen, en dag der stemte til eftertanke, tilbageblik og status. Da var det nemlig 25 år siden, Dansk Røde Kors på foranledning af det daværende Direktorat for Udlændinge åbnede det første asylcenter, Næsseslottet ved Holte. Det ville virke forkert at fejre dagen, da baggrunden og fundamentet for arbejdet som bekendt er at hjælpe den store gruppe af asylansøgere, som gennem de sidste 25 år har søgt hjælp i Danmark. Men dagen gav anledning til at tænke efter, hvorfor Røde Kors påtog sig opgaven og stadig står ved den med opbakning fra Røde Kors` ledelse og styrelse. Det gjorde vi og gør vi, fordi arbejdet med asylansøgerne fuldt og helt flugter med Røde Kors` vision om at hjælpe de svageste grupper i samfundet, og hjælpe folk der er i nød eller på flugt, uanset hvor på kloden de befinder sig. Asylarbejdet startede som et pionerarbejde med uvurderlig hjælp fra frivillige kræfter. I dag er vi en professionel organisation drevet af entusiastiske medarbejdere, som ikke stikker halen mellem benene, når arbejdet er svært. Det har det ellers været på lange stræk i 2009 også i en grad, så nogle kunne have følt sig fristet til at stikke af. Årsagen er ganske enkel et fuldstændig uholdbart misforhold mellem antallet af asylansøgere, og de opholdspladser der stilles til rådighed fra myndighedernes side. Allerede i starten af det forgangne år tegnede der sig tydelige konturer af, at der var ved at blive mere end fuldt hus i Sandholm og på de særlige centre for uledsagede børn og unge. Baggrunden var en markant øget tilstrømning af nye asylansøgere i forhold til året før, en stigning på omkring 1000 personer. Den situation kan Røde Kors som beredskabsorganisation normalt godt håndtere, men det forudsætter, at myndighederne skaffer de nødvendige pladser i en takt, som behovet så åbenlyst tilsiger. Vi har det meget skidt med, at beboere skal presses sammen i små værelser og stå i halve og hele timer i en kantinekø. Det matcher slet ikke de målsætninger og visioner, vi dagligt arbejder efter om at tilbyde værdige forhold til beboerne. Det sled på en gruppe asylansøgerne, som måtte ud i en række ekstra flytninger mellem centrene for at skaffe pladser til andre nyankomne. Og personalet har skullet løbe ekstra stærkt for at holde den høje faglige standard.. Ser man på det samlede antal centre, blev der ganske vist åbnet en række centre, men det skete primært sidst på året og fik derfor meget karakter af lappeløsninger. Det skal dog samtidig siges, at det tæller på plussiden, at sagsbehandlingstiden generelt er blevet kortere. Trods den yderst spændte belægningssituation blev der i 2009 gennemført en videreudvikling af det faglige arbejde på flere fronter, blandt andet indførelsen af en screening af alle nyankomne familier med børn for at opfange

5 eventuelle psykiske problemer i tide. En Røde Kors-rapport dokumenterede også, hvordan det har gavnet asylansøgere at flytte i egen bolig udenfor centrene. Intiativerne og resultaterne blev præsenteret ved en række velbesøgte fagkonferencer i efteråret. Røde Kors har i årets løb også fremlagt dokumentation omkring et stigende problem, nemlig varetægtsfængslingen af unge uledsagede, som kommer til landet med falske papirer. De blev placeret i Vestre Fængsel i stedet for at komme til et børnecenter, hvilket er en helt uacceptabel praksis. Efter at sagen blev rejst overfor myndighederne blev fængslingerne stoppet, og det var både påkævet og glædeligt har trods alt - også været fuld af gode stunder, og det har de mange frivillige, der bakker op om beboerne på centrene deres store andel i. Lektiehjælp, fodboldturneringer, udflugter til Zoo, voksensangkor i Sandholm med efterfølgende koncert i Brorsons Kirke, ja, listen er lang og støtten uvurderlig og fortjener stor tak. Den frivillige indsats har været en rød tråd gennem de 25 år, og intet tyder på at engagementet er svækket. Det er det heller ikke blandt medarbejderne. Det er guld værd at kunne læne sig op af her efter 25 år. STATISTIK Det strømmede til med asylansøgere i 2009, både når det gjaldt familier, enlige og uledsagede mindreårige Ved indgangen til 2009 var 1525 personer indkvarteret på Dansk Røde Kors asylcentre eller i boliger udenfor centrene. (Dertil kom godt 300 beboere på et kommunalt center i Nordjylland.) Da vi nåede 12 måneder frem i kalenderen, lød antallet af beboere i Røde Kors-regi på Alene for de uledsagede mindreåriges vedkommende var der tale om næsten en fordobling fra 2008 til 2009 af ankomne, nemlig fra 316 til 602 personer, men alle beboergrupper oplevede en stigning. De samlede udgifter til asylarbejdet i 2009 blev på 409,8 mio. kroner. Staten betaler Dansk Røde Kors for at løse asylopgaven. DER KOM DE FRA: Beboersammensætning ved slutningen af 2009: Afghanistan 770 personer Iran 367 personer Syrien.346 personer Rusland..284 personer Irak 273 personer Andre lande personer Kilde: Dansk Røde Kors asylafdeling administration og Udlændingeservice (tallene er foreløbige)

6 Tæt på undtagelsestilstand Markant flere indrejste asylansøgere kombineret med myndighedernes manglende fremskaffelse af centerpladser - pressede Sandholm og Sjælsmark til det yderste En stol, et smalt stålskab, over- eller underkøjen i en etageseng og 5-6 værelseskammerater på et ca. 25 kvadratmeter stort værelse. Det har været boforholdene for en række enlige mænd i center Sandholm i løbet af 2009, hvor centret på et tidspunkt var ved at knække sammen. Jeg brugte i eftersommeren udtrykket undtagelsestilstand, og jeg ved det er et voldsomt udtryk. Men når beboere skal presses sammen i rum, som egentlig var tiltænkt til fællesstuer, og når folk skal stå i kø i minutter for at få frokost og aftensmad i kantinen, så er det alvorligt og så er det milevidt fra de forhold, vi ønsker at tilbyde, siger asylchef Jørgen Chemnitz. Han har gang på gang på gang også i offentligheden, appelleret til myndighederne om at skaffe flere modtage- og opholdspladser. Det er Udlændingeservice, der har ansvaret for at stille bygninger til rådighed, men åbningen af nye centre har lade vente på sig. Det er ikke umuligt for Røde Kors at håndtere, at der ankommer henved 1000 flere asylansøgere på et år men det forudsætter, at der er de pladser, der skal være i centersystemet. Når myndighederne ikke sørger for det, spidser det hurtigt til. Sandholm har med sine 600 pladser været spændt til bristepunktet, vi har taget pavilloner i brug, mange børnefamilier har måttet undvære de to rum, de har krav på at få tildelt, og den generelle frustration blandt både beboere og personale har været mærkbar og fuldt forståelig, siger Jørgen Chemnitz. Mere vold og flere trusler Det sidste kan daglig leder af neværket Jannich Bisp bekræfte: Det giver klart flere konflikter, når vi for eksempel igen og igen må flytte rundt med beboerne for at få bolig-puslespillet til at gå op. Det er helt tydeligt, at folk generelt tænder langt hurtigere af, når de i mange situationer er klemt sammen, f.eks. når de står i kø i lang tid ved modtagelsen eller i kantinen. Det er mennesker som i forvejen er under hårdt pres, og noget tilsyneladende banalt som at holde sin plads i køen kan udløse et større slagsmål, siger Jannich Bisp. Han ser derfor en klar sammenhæng mellem antallet af beboere og politianmeldte episoder med vold og trusler i Sandholm. Der var i 2009 næsten dobbelt så mange tilfælde af vold, trusler og chikane beboerne imellem som i 2008, en stigning fra 44 til 84,og truslerne mod personalet er også steget mærkbart fra 2008 til 2009, fra 35 til 52 episoder. Langeland og Lolland I februar og marts åbnede centre i Ebeltoft og Grenå, men ubalancen mellem antallet af asylpladser og asylansøgere blev stadig tydeligere som året skred frem, og genåbningen af et opholdscenter på Stevns, center Sigerslev i maj tog derfor kun toppen af det fortsatte pres på Sandholm. Derfor var det mere end tiltrængt, da Udlæn

7 Skippergården i Rødbyhavn var et af de asylcentre, som åbnede i 2009.

8 Familien Fouad var blandt de første beboere på center Hvilested. Faren fortæller: Værelserne er bedre her og der er bedre plads til os end i Sandholm. Men det er et stort problem at der ikke er nogen bus til Søllested, hvor der er togforbindelser og butikker. Vi skal gå to kilometer frem og tilbage fra centeret med mad og små børn, og det er meget besværligt. dingeservice i løbet af oktober og november indgik kontrakter på tre nye centre, center Hvilested på Vestlolland, center Rødby 10 kilometer derfra samt center Holmegaard, indrettet i den gamle kaserne til Langelandsfortet på det sydlige Langeland. Åbningen af de nye centre har ikke løst problemet, men skabt lidt mere luft i systemet. Vi har stadig brug for langt flere modtagepladser, og det må myndighederne forholde sig aktivt til. Det sidste år har været et utilfredsstillende år med mange haste- og hovsaløsninger og akutte flytninger af beboerne, siger Jørgen Chemnitz. Voldsom tilstrømning af uledsagede Har presset på Sandholm været stort, har det været om muligt endnu større på center Sjælsmark, hvor den tidligere kaserne siden februar 2009 har fungeret som modtagecenter for de uledsagede børn og unge. Centeret blev i første omgang indrettet til at huse unge, men tilstrømningen af asylbørn steg voldsomt i 2009, og ved årets udgang husede centret 130 børn. Den lange erfaring med at drive børne- unge centre har vist, at pladskapaciteten skal ligge på unge pr. center. Det sikrer en overskuelighed for vores børn og unge, og det danner et godt udgangspunkt for kommunikationsflowet mellem medarbejderne. Det er helt uhørt, at vi er bragt i en situation, hvor vi ikke kan flytte unge videre til opholdsecentre i større omfang, end tilfældet har været de sidste måneder, siger leder af børnecentrene Gitte Nielsen. Efter at have gjort opmærksom på problemerne igennem længere tid, kunne Røde Kors sidst på året omsider åbne to børnecentre. Dels center Vipperød ved Holbæk, som huser ca. 60 unge, dels et tidligere kollegium i Grindsted, som ved årets slutning blev gjort klart til at tage imod 40 uledsagede. Men det er ikke gjort med det, pointerer Gitte Nielsen: Vi mangler fortsat pladser, for nettostigningen i belægningen på Sjælsmark udgør i gennemsnit 9 om ugen. Når vi så har centre med pladser betyder det, at der skal åbnes et nyt center hver sjette uge, så længe tilstrømningen af unge holder sig på det nuværende niveau

9 Klokken i Sandholms beboerkantine. Der kan snildt gå tre kvarter med at vente på at få mad. Davood, uledsaget mindreårig beboer på børnecenter Vipperød: Vipperød er meget bedre end Sjælsmark. Sjælsmark var proppet med drenge, og der var altid uro og slagsmål. Alt for mange kulturer blandet sammen. Her er der primært afghanske unge,. Jeg kan godt lide, at her er så stille, jeg kommer fra en lille landsby, så jeg er vant til fred og ro. Det er også dejligt, at vi har eget bad og tv.

10 Studierne har holdt mig oppe Takket være en stålsat vilje, en stædig indsats og en smule hjælp fra Røde Kors, lykkedes det Rozhin at begynde på sin drømme-uddannelse, mens hun var asylansøger. Derfor var det nemt for hende at sluse sig ud i samfundet, da opholdstilladelsen kom efter syv års ventetid. Det er kun ganske få forundt Det er nok mest min egen fortjeneste, at jeg er i gang med en uddannelse. Det er det jeg vil, og det har holdt mig oppe. Men det har ikke været uden kamp. Rozhin Torkashvand er 23 år og læser til maskiningeniør på DTU på 4. Semester. Hun kom til Danmark som uledsaget mindreårig asylansøger for otte år siden. Hun er kurder fra Iran og har meget svært ved at tale om sin flugt og årsagerne til, at hun måtte efterlade sine forældre og sit hjemland. I de otte år der er gået, har Rozhin mistet sin mor, og oveni den sorg tynger det hende, at hun stadig ikke kan tage tilbage og besøge sin mors gravsted. Alligevel er Rozhin en af de heldige sammenlignet med andre uledsagede, unge asylansøgere. For selvom hun kom alene til Danmark, havde hun allerede familie her. Tre søstre og en bror var i gang med studier, arbejds- og familieliv som fuldt optagede medlemmer af det danske samfund. Det forklarer en væsentlig del af motivationen for selv at komme hurtigt i gang med at studere, mener hun. Hun kommer fra en familie, som altid har lagt høj vægt at uddanne sig. Min far sagde altid lev dit liv, som du vil men læs, læs, læs. I mere end syv år ventede Rozhin på at få asyl og meget af tiden, levede hun under svære vilkår som afvist asylansøger. Hun slap dog for at bo på asylcenter det meste af tiden, da hun kunne bo hos sine søskende og dermed også finde ro til at koncentrere sig om sin uddannelse. Uden uddannelse havde jeg ikke holdt ud at leve som asylansøger. Det er det eneste, der har holdt mig oppe. Men det var heller aldrig gået, hvis jeg havde boet på asylcenter og delt værelse med andre. Der er altid støj og snak. I marts 2009 fik Rozhin opholdstilladelse, efter at hendes sag var blevet genoptaget i Flygtnin

11 Læs, læs, læs lød rådet til Rozhin fra hendes far og det har hun fulgt.

12 genævnet, og nu bor hun i egen lejlighed og lever som alle andre unge studerende. Nu handler det om at finde en praktikplads, og det er heller ikke nemt. Men Rozhin er efterhånden vant til at kæmpe sig op ad bakke, før tingene løser sig. Studier koster en formue Trods stærke matematiske evner, et godt dansk efter undervisning på sprogskoler, 10. klasse og en HF-eksamen med høje karakterer i bagagen, var det også en kamp at få lov til at starte på uddannelsen, mens hun var asylansøger. Det koster nemlig per semester på de videregående uddannelser for asylsøgende studerende. Det er Røde Kors asylafdeling som må betale for studierne. Men midlerne er begrænsede og derfor må organisationen prioritere benhårdt. Da Rozhin var godt i gang med introduktionskurset til DTU, som er gratis, var det højst tvivlsomt om, hun kunne komme i gang med selve maskiningeniør-uddannelsen og starte på 1. semester. Jeg fik først at vide, at jeg ikke kunne få bevilget penge til at læse videre på uddannelsen, så der var ikke grund til at gå til eksamen i de forberedende fag. Jeg plagede og plagede og med hjælp fra Røde Kors uddannelsesvejleder Lars Brügger lykkedes det få dage før eksamen at få lov. Jeg havde ikke læst, og skulle blandt andet op i kemi - jeg hader kemi. Men det lykkedes mig at bestå, og til matematik eksamen fik jeg 11. Inden Rozhin fik muligheden for at starte på DTU, blev hun tilbudt andre billigere muligheder på de tekniske skoler for eksempel Frisørskolen. Det kunne hun bare slet ikke bruge til noget. Hendes hjerne var ikke gearet til at klippe hår. Hun ville noget med matematik. Men det skulle være noget med teknik, hvor man fik fingrene i produktion. Tanken om at sidde på kontor var for kedelig. Hun ville være ingeniør. Når jeg ser tilbage var situationen frustrerende. Men jeg er Røde Kors taknemlig for at de gav mig muligheden, og jeg glemmer ikke Lars Brügger for al den støtte og opbakning, han gav. De kan jo ikke trylle, og de kunne måske have brugt pengene bedre til at hjælpe andre. De kunne have sendt ti andre på kurser for de penge. Alle unge asylansøgere burde jo have muligheden for at læse, når de har evnerne, mener Rozhin. Røde Kors i knibe Røde Kors uddannelsesvejleder Lars Brügger kan bekræfte, at Rozhin først og fremmest kan takke sig selv for, at hun er godt i gang med en uddannelse. Rozhin har været meget selvkørende, og det er Asylansøgere på mange uddannelser Asylafdelingen arbejder for at sikre uddannelse til alle unge og voksne asylansøgere og samarbejder udover DTU - med en række uddannelsesinstitutioner. Pt. er der asylansøgere under uddannelse hos Microworld, Københavns Frisørskole, Københavns Kosmetologskole, Århus Købmandsskole, Københavns Erhvervsakademi (på studierne bygningskonstruktør, multimediedesign og IT Electronics and Engineering), Ingeniørhøjskolen og på zoneterapeut-uddannelsen. Dertil kommer en gruppe asylansøgere som uddanner sig på VUC, gymnasier, 10.klasses centre og på højskole

13 helt sikkert ved egen motivation og drivkraft, at hun er nået så langt. Der er flere unge asylansøgere, som har evnerne, og som vi i Røde Kors gerne vil hjælpe med støtte. Men det er så dyrt, at det er ret begrænset, hvor mange vi kan støtte, og så må vi vælge dem, vi tror, har størst chance for at gennemføre en uddannelse. Røde Kors vil gerne kunne give flere chancen, og organisationen støtter mange med VUC-kurser og tekniske uddannelser, men at komme på de videregående uddannelser er kun få forundt. Det ærgrer Lars Brügger, for det handler ikke kun om at have noget at tage sig til, mens man er asylansøger. Uddannelse er livsvigtigt for et menneske og for samfundet, uanset om fremtiden er i Danmark eller i et andet land, og det kommer alle til gode. For de der faktisk får asyl, er det vigtigt at kunne forberede sig i ventetiden, så de er klar til at gå videre med uddannelse eller arbejde, så snart de står med opholdstilladelsen i hånden. Det er spild af menneskelige ressourcer, at de ikke kan uddanne sig, fordi de er asylansøgere. Det ville være så fint, hvis de ikke skulle betale i dyre domme for det, siger Lars Brügger. maskiningeniør-linjen på samme semester. Det var lidt sejt i starten, fordi hun ikke følte hun blev respekteret af de andre drenge på studiet. Men så snart hun havde sat sig i respekt med sin faglige dygtighed, var der ikke noget at komme efter. Jeg fanger tingene med det samme, så nu er jeg bare en af drengene. Hvis jeg havde haft svært ved at følge med, havde det nok været anderledes! I dag tænker hun aldrig over, at der er så få piger. Faktisk passer det hende rigtigt godt. Hun er også med i en kvindeklub for maskiningeniører på andre semestre: MEK-tøserne. De mødes i fritiden, spiser middage, går i kurbade og i høje hæle. Det gør de ikke på studiet. Det ville give for meget uønsket opmærksomhed. Når MEK-tøserne mødes, så duller vi op, men på studiet sørger jeg for at ligne en vagabond, griner hun. Jeg kan ikke lide fimsede fag, og jeg kan bedst lide at arbejde sammen med drenge. De er mere afslappede. De sladrer ikke. Der er ikke så meget fnidder, som der er med mange piger, mener Rozhin. Danmark, er det ikke nødvendigvis her, hun ønsker at blive resten af sine dage. Drømmen om at vende tilbage til Iran, har hun opgivet. Jeg troede, jeg ville blive lykkelig, når jeg fik asyl. Men næh..det ændrede ikke så meget i min hverdag, fordi jeg jo allerede var så heldig at kunne bo udenfor asylcentrene. Jeg har jo også lagt mærke til, at stemningen i Danmark overfor udlændinge har ændret sig negativt i de senere år. Heldigvis mærker jeg intet til det på studiet. Der er mange udenlandske studerende fra alle vegne: russere, kinesere, spaniere der er et meget internationalt miljø på DTU. Hun er ikke i tvivl om, hvad hun vil, og hvad fremtiden gerne må byde på som uddannet maskiningeniør. Rozhin håber på et lederjob. Jeg vil jo helst bestemme, griner hun og kan også se sig selv i en stilling som konsulent og rådgiver i en international virksomhed. Hun vil gerne udstationeres til mellemøsten for en dansk virksomhed. Hun vil altid have en tilknytning til Danmark, da hendes familie er her. Jeg har søgt praktik i flere virksomheder, der har filialer i Dubai. Jeg kender den mellemøstlige kultur, så der må gerne snart ske noget. Ingen fimsede fag Rozhin er en af de ganske få kvinder i et udpræget mandefag. De er kun to kvinder, der har valgt Drømmer om Dubai Selvom Rozhin efter mange års uvished fik asyl i

14 F. har haft svært ved nå sine uddannelsesmål enten at blive flymekaniker eller pilot. Her leger han med drømmen på Teknisk Erhvervsskole Center

15 Praktikløn og meldepligt standser uddannelsesdrømme Flere unge asylansøgere må stoppe på uddannelser, når de når til det lønnede praktikforløb, fordi de må ikke tjene penge Klinikassistent, tømrer, mediegrafiker eller flymekaniker. En gruppe unge asylansøgere har med iver kastet sig ud i forskellige uddannelsesforløb, herunder den iranske asylansøger F: Jeg har altid drømt om at få noget med fly at gøre, min onkel var jagerpilot og vi boede i Iran tæt på en militærbase. Så derfor valgte jeg at gå i gang som flymekaniker her i Danmark, og håbede så jeg på min chance at reglerne måske blev ændret. F. gennemførte derfor i foråret 2009 grundforløbet som flymekaniker på Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre med flotte karakterer, men måtte stoppe med uddannelsen. I uddannelsen til flymekaniker indgår nemlig, som i en række andre uddannelser, et lønnet praktikforløb, som er en fast del af uddannelsesaftalen mellem skolen og virksomheden. Uden praktiklønnen kan uddannelsen ikke godkendes, men da asylansøgere ifølge loven ikke må tjene penge i Danmark, går utallige uddannelsesforløb i stå, kort tid efter de er startet. De unge bliver modløse Det er et stort problem, siger siger Lars Brügger, der er uddannelsesvejlder i asylafdelingen i Dansk Røde Kors. Mange af de unge asylansøgere vil uhyre gerne uddanne sig, og starter på en række uddannelser, men går i stå efter grundforløbet. Det er jo i sig selv svært at få en praktikplads mange steder, men de unge asylansøgere får slet ikke chancen for at se, om det kan lykkes. Lars Brügger tilføjer, at reglerne efterlader mange af de unge modløse og i vildrede, og det går stik imod Røde Kors visioner om at ruste asylansøgerne bedst muligt både menneskeligt og uddannelsesmæssigt. Det gælder også for iranske F. Han har tidligere gennemført kurser på VUC i bl.a. matematik og engelsk, men ved nu ikke, hvad han skal gøre:

16 Jeg er meget i vildrede, for næst efter pilot er det den her uddannelse, som er og bliver min drøm, og jeg var meget glad for at gå på TeC, siger F. Han har efterfølgende deltaget i et informationsmøde om uddannelsen til pilot, og også prøvet en flysimulator, men er nu gået i tænkeboks om hvad han kan gøre. Peger på flere løsninger Røde Kors har overfor myndighederne fremsat flere forslag til, hvordan problemet kunne løses, så de unge asylansøgere ikke fik praktiklønnen direkte, men kunne fortsætte på de respektive uddannelser alligevel. F.eks. kunne man kanalisere pengene over i en fond, som man kunne lade stå, mens asylansøgeren er under uddannelse. Hvis vedkommende senere får asyl eller udrejser, kunne pengene så eventuelt udbetales. Man kunne også bruge praktiklønnen til at dække udgifter til bøger, lommeregnere, arbejdstøj og lignende, samt til finansiering af andre uddannelser for andre asylansøgere i Danmark. Der er en hel række muligheder, som vi er parate til at drøfte, siger Lars Brügger. Til ideen om at placere praktiklønnen i en fond siger F: Selvom det er meget svært at klare sig økonomisk for de penge, man får som asylansøger, ville det være okay med mig, hvis praktiklønnen gik til et fælles formål. Det vigtigste for mig har været og er - at få papir på, hvad jeg kan, så jeg kan komme videre i livet, siger han. Meldepligt spænder ben Praktiklønnen er ikke det eneste forhindring, unge asylansøgere kan komme op imod, når de ønsker at uddanne sig. En ung afghansk asylansøger som var godt i gang med en uddannelse til mekaniker på en teknisk skole, var i 2009 tæt på at måtte afbryde grundforløbet pga. en pålagt meldepligt tre gange om ugen i Sandholm. Manden er på tålt ophold, og havde til punkt og prikke opfyldt sin hidtidige meldepligt een gang om ugen, men den blev skærpet som følge af de såkaldte tuneser-lov, som medførte strammede regler for alle på tålt ophold. Skærpelsen til tre gange meldepligt ville betyde så meget fravær, at uddannelsesforløbet ikke ville kunne gennemføres. Det klagede Røde Kors over til Integrationsministeriet med anmodning om, at meldepligten i det mindste blev tilrettelagt, så den ikke spændte ben for uddannelsen.. Dette ønske afviste Integrationsministeriet, hvilket vi fandt skuffende og frustrerende. Vi lægger meget vægt på at give alle asylansøgere det bedst mulige uddannelsesmæssige rygstød, uanset hvor deres fremtid ligger, og der er i forvejen stærkt begrænsede muligheder for personer på tålt ophold. Derfor forekom det også fordi manden hidtil havde fulgt reglerne 100 procent ude af proportioner at afskære ham uddannelsen, siger asylchef Jørgen Chemnitz. Det lykkedes tilsidst den unge asylansøger at afslutte uddannelsesforløbet, men det skyldtes udelukkende en ekstraordinær smidighed og velvilje fra skolens side

17 Et komplet asylcenter på 1 kvadratmeter Iransk asylansøger sagde tak til Røde Kors ved at genskabe center Ebeltoft som bord-model

18 Det hele er med. Fra brandhanen til vasketøjsstativerne, basketballkurven og blomsterkummerne. For ikke at glemme den spritnye grill, vindmøllen i nabolaget, lygtepælene og Røde Kors-flaget på flagstangen. Det myldrer med minutiøst udførte detaljer, og mange børn og voksne lånere og turister faldt i efteråret i staver foran glasmontren med en model af Dansk Røde Kors center Ebeltoft, som var udstillet på Ebeltoft Bibliotek. Et fuldendt værk Bord-modellen, som er på omtrent en kvadratmeter, er skabt af en mandlig iransk asylansøger, som efter ni måneder i Danmark begyndte det omhyggelige arbejde med at bygge den. Manden boede først i Sandholm og derefter et halvt års tid på center Ebeltoft, hvor han ventede på at få sin sag afgjort: Tak er kun et fattigt ord. Men jeg har lavet denne model for at sige tak til personalet på centret og tak til Danmark, som giver mig beskyttelse i denne tid, siger Bahman, som af personlige grunde ikke ønsker hele sit navn frem. I to en halv måned brugte han mange, mange timer på centrets værksted med modellen, som stort set består af genbrugsmaterialer. Nogle dage har han brugt 8-10 timer på projektet, hvor utallige små træklodser er blevet udskåret, slebet og malet og genopstået i de korrekte farver som tro miniature-kopier af asylcentrets bygninger. De er lige som beplantningen og belægningen udenfor gengivet yderst omhyggeligt her er der brugt kviste og smågrønt samlet i naturen, og der er klart sprunget over, hvor gærdet er højest: For eksempel visnede nogle af de små buske, som Bahman havde sat fast i udborede huller, undervejs. Men så startede han bare forfra med nye små buske, som så fik en omgang farve og lak, så de kan holde, fortæller en af centermedarbejderne. Godt at skabe noget Bahman, hvis kone og datter befinder sig i Iran, lægger selv stor vægt på, at det har betydet meget for hans psykiske velbefindende at rette sit fokus mod noget helt konkret og håndgribeligt: Fra mit vindue har jeg kunnet se vindmøllen på marken ved siden af centret, og til sidst sad jeg nærmest bare og talte, hvor mange gange vingerne drejede rundt. Så fik jeg ideen om modellen, og det har været godt for mig at koncentrere mig om noget, at skabe noget. Værkstedet er blevet mit kontor fortæller han. Mange af de andre asylansøgere har fulgt med i processen og er kommet med små effekter eller forslag til, hvordan kopien kunne blive mest korrekt. Centerpersonalet fik ideen til at vise modellen frem for en bredere offentlighed på Ebeltoft Bibliotek, men nu er modellen retur på centeret igen. Her bliver den stående som et minde om og en hilsen fra Bahman. Han fik opholdstilladelse og flyttede ud fra centret lige efter nytår

19

20 Med tunge oplevelser i bagagen En statusrapport om psykologisk screening af børn i nyankomne asylfamilier viser, at mange familier har haft voldsomme oplevelser i hjemlandet og under flugten. For en del familier er støtte og behandling nødvendig for at forebygge, at børnene udvikler psykiske vanskeligheder Et tjetjensk mor fortæller, at familiens yngste datter på tre år to gange er blevet udsat for grov vold i forbindelse med, at maskerede soldater ransagede hjemmet. En mor fra Afghanistan fortæller, at hendes yngste barn så sin storebror blive skudt og dræbt af Taleban i familiens hjem, hvorefter faren blev ført væk. Ovenstående udsagn stammer fra psykologsamtaler med asylansøgere, som ankom med deres børn til Danmark i første halvdel af Forældrene tog imod et nyt tilbud fra asylafdelingen i form af en psykologisk vurdering en screening - af deres børn indenfor tre måneder efter ankomsten til asylcentrene. Screeningen, som bl.a. indbefatter en psykologsamtale med forældrene, berører en lang række emner om familiernes oplevelser før og under flugten samt børnenes trivsel, adfærd og eventuelle emotionelle problemer. Tilbuddet blev sat i værk på baggund af tidligere undersøgelser som viste, at henved en tredjedel af asylsøgende børn har symptomer på psykisk sygdom efter længerevarende ophold i asylsystemet. Målet med screeningen er dels at forebygge, at børnene udvikler psykiske vanskeligheder, dels at styrke udviklingsmulighederne hos de børn, der er mest udsatte, siger socialkonsulent Karen Louise Christiansen, der har været projektleder på opstarten af screeningen. Hver tredje barn har oplevet vold Psykolog Ditte Shapiro har i en rapport samlet fakta og dokumentation fra screeningen over perioden 1.januar til 1. juli I det tidsrum blev 151 børn fra 70 familier screenet, hvilket udgør 94 procent af alle de børn, som ankom sammen med deres forældre og blev boende på et asylcenter, mens de afventede behandlingen af deres sag hos udlændingemyndighedernei. 7 ud af 10 familier kom fra enten Afghanistan, Tjetjenien eller ex-jugoslavien, og 80 procent af børnene kom med begge deres forældre. Vi gjorde meget ud af at informere forældrene på deres modersmål om formålet med screeningen, herunder at de skulle afgive skriftligt samtykke, før vi måtte indhente oplysninger om barnet hos sundhedsplejersker, lærere og pædagoger. Det var vigtigt at familierne følte sig trygge, siger psykolog Ditte Shapiro som er tilfreds med, at langt de fleste nyankomne familier tog imod tilbuddet. Rapporten afdækker blandt andet børnenes erfaringer med vold og væbnede konflikter. Den viser, at 59 procent af børnene er opvokset med krig, at 32 procent har været vidne til vold og 11 procent har været udsat for vold. De indledende citater giver eksempler på, hvad familier børn har oplevet, og et andet udsagn lyder: En enlig mor fortæller, at hele familien er traumatiseret, efter at børnene blev kropsivisterede og slået af soldater ved en grænsepost, og den ældste søn blev ydmyget og mishandlet for øjnene af dem. Psykolog Ditte Shapiro: Det siger sig selv, at nogle børn påvirkes af og reagerer på vold, de selv har været udsat for eller været vidne til. International forskning har dokumenteret, at volden kan give anledning til forskellige reaktioner hos børnene, spændende fra angstsymptomer, udadreagerende adfærd til symptomer på posttraumatisk belastningsre

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jammerbugt Asylafdeling

Jammerbugt Asylafdeling Jammerbugt Asylafdeling INDHOLD 03 Forord 04 Året der gik 07 Historie 09 Asylcentrenes placering Forord Jammerbugt Kommune har siden 2003 drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen også i 2016 har vi drevet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Said Olfat. operatør på Pressalit

Said Olfat. operatør på Pressalit Said Olfat operatør på Pressalit 71 Said Olfat Said Olfat er 41 år og fra den afghanske by Herat. Drev en vekselervirksomhed, men flygtede fra Talebanstyret i 1998. Gift med Nilofar og far til tre drenge

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

I denne folder finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får stillet. Du kan også få mere at vide på hjemmesiden www.drk.

I denne folder finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får stillet. Du kan også få mere at vide på hjemmesiden www.drk. i 1 Vilkårene for asylansøgere og asylbørn er hyppigt til debat, blandt andet i medierne. Gennem debatten er der opstået forskellige opfattelser i offentligheden om Dansk Røde Kors asylarbejde og hverdagen

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 720 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AF Hvornår: Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 13.00-14.30 DET

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere