Dansk Røde Kors asylarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Røde Kors asylarbejde"

Transkript

1 2009 Dansk Røde Kors asylarbejde

2 Udgivet af Dansk Røde Kors asylafdeling Sandholmgårdsvej Birkerød Tlf Fax Redaktion: Maja Rettrup Andersen (ansv.) Anne Skovgaard (red.) Isabel Fluxa Rosado Foto: Mikkel Østergaard, Lars Bahl, Otman Miloud, Leif Nyholm, Dansk Røde Kors asylafdeling Layout: Jens Burau (supergreen.dk) Tryk: PE offset & reklame A/S, Varde Redaktionen afsluttet medio marts

3 InDhold Side 06: TÆT PÅ UNDTAGELSESTILSTAND Uhørt lange køer i beboerkantinen og alt for mange beboere presset sammen på for lidt plads var trængslernes år i Sandholm og Sjælsmark. Side 10: STUDIERNE HAR HOLDT MIG OPPE Med en kombination af stædighed, evner og hjælp fra Røde Kors er 23-årige Rozhin kommet godt i gang med sin drømmeuddannelse som maskiningeniør. Side 14 : PRAKTIKLØN OG MELDEPLIGT STANDSER UDDAN- NELSESDRØMME Mange unge asylansøgere brænder for at gennemføre en uddannelse, men der er flere bremseklodser på vejen til målet. Side 17: ET KOMPLET ASYLCENTER PÅ 1 KVADRATMETER En iransk asylansøger kvitterede overfor Røde Kors ved at genskabe center Ebeltoft som miniature-model. Side 20: MED TUNGE OPLEVELSER I BAGAGEN Mange asylfamilier har oplevet voldsomme ting i hjemlandet og under flugten, viser en statusrapport om psykologisk screening af nyankomne børn Side 22: DENGANG ASYLARBEJDET BEGYNDTE Den 4. august 1984 for 25 år siden påbegyndte Røde Kors asylarbejdet. Læs om pionerdagene og åbningen af det første asylcenter. Side 30: EN KIRKE KOM I CENTRUM Ingen asylansøgere undgik at høre om aktionen i Brorsons Kirke, som fulgte efter den politiske aftale om tvungne hjemsendelser af irakere. Side 32: OPLØFTET AF FÆLLESSANG Musik og integrationsprojektet Sange fra Broen fik knyttet bånd mellem asylansøgere og samfundet udenfor center Sandholm. Side 34: JEG FORSTÅR STADIG IKKE HVORFOR JEG SKULLE I FÆNGSEL En fængselsophold og en dom for dokumentfalsk var konsekvensen for en gruppe uledsagede asylansøgere, som kom til Danmark med falske papirer Side 36: NÅR KURSUS ER EN LUKSUS Personale på polske asylcentre fik udbytte af undervisning fra asylafdelingens psykologer. Side 38: DET NYTTER AT FLYTTE Trivslen er forøget blandt de familier, som valgte at flytte fra centrene og ud i egen bolig, viser en undersøgelse fra Røde Kors. Side 42: ASYLSAGEN FRA A TIL Z Side 44: LIVET PÅ ET ASYLCENTER Side 28: MÆND INGEN ADGANG Kvinder som har særligt behov for beskyttelse fik i 2009 mulighed for at flytte ind på en særlig beboelsesgang i Sandholm.

4 25 års fokus på en udsat gruppe Den 4. august 2009 var en særlig dag i asylafdelingen, en dag der stemte til eftertanke, tilbageblik og status. Da var det nemlig 25 år siden, Dansk Røde Kors på foranledning af det daværende Direktorat for Udlændinge åbnede det første asylcenter, Næsseslottet ved Holte. Det ville virke forkert at fejre dagen, da baggrunden og fundamentet for arbejdet som bekendt er at hjælpe den store gruppe af asylansøgere, som gennem de sidste 25 år har søgt hjælp i Danmark. Men dagen gav anledning til at tænke efter, hvorfor Røde Kors påtog sig opgaven og stadig står ved den med opbakning fra Røde Kors` ledelse og styrelse. Det gjorde vi og gør vi, fordi arbejdet med asylansøgerne fuldt og helt flugter med Røde Kors` vision om at hjælpe de svageste grupper i samfundet, og hjælpe folk der er i nød eller på flugt, uanset hvor på kloden de befinder sig. Asylarbejdet startede som et pionerarbejde med uvurderlig hjælp fra frivillige kræfter. I dag er vi en professionel organisation drevet af entusiastiske medarbejdere, som ikke stikker halen mellem benene, når arbejdet er svært. Det har det ellers været på lange stræk i 2009 også i en grad, så nogle kunne have følt sig fristet til at stikke af. Årsagen er ganske enkel et fuldstændig uholdbart misforhold mellem antallet af asylansøgere, og de opholdspladser der stilles til rådighed fra myndighedernes side. Allerede i starten af det forgangne år tegnede der sig tydelige konturer af, at der var ved at blive mere end fuldt hus i Sandholm og på de særlige centre for uledsagede børn og unge. Baggrunden var en markant øget tilstrømning af nye asylansøgere i forhold til året før, en stigning på omkring 1000 personer. Den situation kan Røde Kors som beredskabsorganisation normalt godt håndtere, men det forudsætter, at myndighederne skaffer de nødvendige pladser i en takt, som behovet så åbenlyst tilsiger. Vi har det meget skidt med, at beboere skal presses sammen i små værelser og stå i halve og hele timer i en kantinekø. Det matcher slet ikke de målsætninger og visioner, vi dagligt arbejder efter om at tilbyde værdige forhold til beboerne. Det sled på en gruppe asylansøgerne, som måtte ud i en række ekstra flytninger mellem centrene for at skaffe pladser til andre nyankomne. Og personalet har skullet løbe ekstra stærkt for at holde den høje faglige standard.. Ser man på det samlede antal centre, blev der ganske vist åbnet en række centre, men det skete primært sidst på året og fik derfor meget karakter af lappeløsninger. Det skal dog samtidig siges, at det tæller på plussiden, at sagsbehandlingstiden generelt er blevet kortere. Trods den yderst spændte belægningssituation blev der i 2009 gennemført en videreudvikling af det faglige arbejde på flere fronter, blandt andet indførelsen af en screening af alle nyankomne familier med børn for at opfange

5 eventuelle psykiske problemer i tide. En Røde Kors-rapport dokumenterede også, hvordan det har gavnet asylansøgere at flytte i egen bolig udenfor centrene. Intiativerne og resultaterne blev præsenteret ved en række velbesøgte fagkonferencer i efteråret. Røde Kors har i årets løb også fremlagt dokumentation omkring et stigende problem, nemlig varetægtsfængslingen af unge uledsagede, som kommer til landet med falske papirer. De blev placeret i Vestre Fængsel i stedet for at komme til et børnecenter, hvilket er en helt uacceptabel praksis. Efter at sagen blev rejst overfor myndighederne blev fængslingerne stoppet, og det var både påkævet og glædeligt har trods alt - også været fuld af gode stunder, og det har de mange frivillige, der bakker op om beboerne på centrene deres store andel i. Lektiehjælp, fodboldturneringer, udflugter til Zoo, voksensangkor i Sandholm med efterfølgende koncert i Brorsons Kirke, ja, listen er lang og støtten uvurderlig og fortjener stor tak. Den frivillige indsats har været en rød tråd gennem de 25 år, og intet tyder på at engagementet er svækket. Det er det heller ikke blandt medarbejderne. Det er guld værd at kunne læne sig op af her efter 25 år. STATISTIK Det strømmede til med asylansøgere i 2009, både når det gjaldt familier, enlige og uledsagede mindreårige Ved indgangen til 2009 var 1525 personer indkvarteret på Dansk Røde Kors asylcentre eller i boliger udenfor centrene. (Dertil kom godt 300 beboere på et kommunalt center i Nordjylland.) Da vi nåede 12 måneder frem i kalenderen, lød antallet af beboere i Røde Kors-regi på Alene for de uledsagede mindreåriges vedkommende var der tale om næsten en fordobling fra 2008 til 2009 af ankomne, nemlig fra 316 til 602 personer, men alle beboergrupper oplevede en stigning. De samlede udgifter til asylarbejdet i 2009 blev på 409,8 mio. kroner. Staten betaler Dansk Røde Kors for at løse asylopgaven. DER KOM DE FRA: Beboersammensætning ved slutningen af 2009: Afghanistan 770 personer Iran 367 personer Syrien.346 personer Rusland..284 personer Irak 273 personer Andre lande personer Kilde: Dansk Røde Kors asylafdeling administration og Udlændingeservice (tallene er foreløbige)

6 Tæt på undtagelsestilstand Markant flere indrejste asylansøgere kombineret med myndighedernes manglende fremskaffelse af centerpladser - pressede Sandholm og Sjælsmark til det yderste En stol, et smalt stålskab, over- eller underkøjen i en etageseng og 5-6 værelseskammerater på et ca. 25 kvadratmeter stort værelse. Det har været boforholdene for en række enlige mænd i center Sandholm i løbet af 2009, hvor centret på et tidspunkt var ved at knække sammen. Jeg brugte i eftersommeren udtrykket undtagelsestilstand, og jeg ved det er et voldsomt udtryk. Men når beboere skal presses sammen i rum, som egentlig var tiltænkt til fællesstuer, og når folk skal stå i kø i minutter for at få frokost og aftensmad i kantinen, så er det alvorligt og så er det milevidt fra de forhold, vi ønsker at tilbyde, siger asylchef Jørgen Chemnitz. Han har gang på gang på gang også i offentligheden, appelleret til myndighederne om at skaffe flere modtage- og opholdspladser. Det er Udlændingeservice, der har ansvaret for at stille bygninger til rådighed, men åbningen af nye centre har lade vente på sig. Det er ikke umuligt for Røde Kors at håndtere, at der ankommer henved 1000 flere asylansøgere på et år men det forudsætter, at der er de pladser, der skal være i centersystemet. Når myndighederne ikke sørger for det, spidser det hurtigt til. Sandholm har med sine 600 pladser været spændt til bristepunktet, vi har taget pavilloner i brug, mange børnefamilier har måttet undvære de to rum, de har krav på at få tildelt, og den generelle frustration blandt både beboere og personale har været mærkbar og fuldt forståelig, siger Jørgen Chemnitz. Mere vold og flere trusler Det sidste kan daglig leder af neværket Jannich Bisp bekræfte: Det giver klart flere konflikter, når vi for eksempel igen og igen må flytte rundt med beboerne for at få bolig-puslespillet til at gå op. Det er helt tydeligt, at folk generelt tænder langt hurtigere af, når de i mange situationer er klemt sammen, f.eks. når de står i kø i lang tid ved modtagelsen eller i kantinen. Det er mennesker som i forvejen er under hårdt pres, og noget tilsyneladende banalt som at holde sin plads i køen kan udløse et større slagsmål, siger Jannich Bisp. Han ser derfor en klar sammenhæng mellem antallet af beboere og politianmeldte episoder med vold og trusler i Sandholm. Der var i 2009 næsten dobbelt så mange tilfælde af vold, trusler og chikane beboerne imellem som i 2008, en stigning fra 44 til 84,og truslerne mod personalet er også steget mærkbart fra 2008 til 2009, fra 35 til 52 episoder. Langeland og Lolland I februar og marts åbnede centre i Ebeltoft og Grenå, men ubalancen mellem antallet af asylpladser og asylansøgere blev stadig tydeligere som året skred frem, og genåbningen af et opholdscenter på Stevns, center Sigerslev i maj tog derfor kun toppen af det fortsatte pres på Sandholm. Derfor var det mere end tiltrængt, da Udlæn

7 Skippergården i Rødbyhavn var et af de asylcentre, som åbnede i 2009.

8 Familien Fouad var blandt de første beboere på center Hvilested. Faren fortæller: Værelserne er bedre her og der er bedre plads til os end i Sandholm. Men det er et stort problem at der ikke er nogen bus til Søllested, hvor der er togforbindelser og butikker. Vi skal gå to kilometer frem og tilbage fra centeret med mad og små børn, og det er meget besværligt. dingeservice i løbet af oktober og november indgik kontrakter på tre nye centre, center Hvilested på Vestlolland, center Rødby 10 kilometer derfra samt center Holmegaard, indrettet i den gamle kaserne til Langelandsfortet på det sydlige Langeland. Åbningen af de nye centre har ikke løst problemet, men skabt lidt mere luft i systemet. Vi har stadig brug for langt flere modtagepladser, og det må myndighederne forholde sig aktivt til. Det sidste år har været et utilfredsstillende år med mange haste- og hovsaløsninger og akutte flytninger af beboerne, siger Jørgen Chemnitz. Voldsom tilstrømning af uledsagede Har presset på Sandholm været stort, har det været om muligt endnu større på center Sjælsmark, hvor den tidligere kaserne siden februar 2009 har fungeret som modtagecenter for de uledsagede børn og unge. Centeret blev i første omgang indrettet til at huse unge, men tilstrømningen af asylbørn steg voldsomt i 2009, og ved årets udgang husede centret 130 børn. Den lange erfaring med at drive børne- unge centre har vist, at pladskapaciteten skal ligge på unge pr. center. Det sikrer en overskuelighed for vores børn og unge, og det danner et godt udgangspunkt for kommunikationsflowet mellem medarbejderne. Det er helt uhørt, at vi er bragt i en situation, hvor vi ikke kan flytte unge videre til opholdsecentre i større omfang, end tilfældet har været de sidste måneder, siger leder af børnecentrene Gitte Nielsen. Efter at have gjort opmærksom på problemerne igennem længere tid, kunne Røde Kors sidst på året omsider åbne to børnecentre. Dels center Vipperød ved Holbæk, som huser ca. 60 unge, dels et tidligere kollegium i Grindsted, som ved årets slutning blev gjort klart til at tage imod 40 uledsagede. Men det er ikke gjort med det, pointerer Gitte Nielsen: Vi mangler fortsat pladser, for nettostigningen i belægningen på Sjælsmark udgør i gennemsnit 9 om ugen. Når vi så har centre med pladser betyder det, at der skal åbnes et nyt center hver sjette uge, så længe tilstrømningen af unge holder sig på det nuværende niveau

9 Klokken i Sandholms beboerkantine. Der kan snildt gå tre kvarter med at vente på at få mad. Davood, uledsaget mindreårig beboer på børnecenter Vipperød: Vipperød er meget bedre end Sjælsmark. Sjælsmark var proppet med drenge, og der var altid uro og slagsmål. Alt for mange kulturer blandet sammen. Her er der primært afghanske unge,. Jeg kan godt lide, at her er så stille, jeg kommer fra en lille landsby, så jeg er vant til fred og ro. Det er også dejligt, at vi har eget bad og tv.

10 Studierne har holdt mig oppe Takket være en stålsat vilje, en stædig indsats og en smule hjælp fra Røde Kors, lykkedes det Rozhin at begynde på sin drømme-uddannelse, mens hun var asylansøger. Derfor var det nemt for hende at sluse sig ud i samfundet, da opholdstilladelsen kom efter syv års ventetid. Det er kun ganske få forundt Det er nok mest min egen fortjeneste, at jeg er i gang med en uddannelse. Det er det jeg vil, og det har holdt mig oppe. Men det har ikke været uden kamp. Rozhin Torkashvand er 23 år og læser til maskiningeniør på DTU på 4. Semester. Hun kom til Danmark som uledsaget mindreårig asylansøger for otte år siden. Hun er kurder fra Iran og har meget svært ved at tale om sin flugt og årsagerne til, at hun måtte efterlade sine forældre og sit hjemland. I de otte år der er gået, har Rozhin mistet sin mor, og oveni den sorg tynger det hende, at hun stadig ikke kan tage tilbage og besøge sin mors gravsted. Alligevel er Rozhin en af de heldige sammenlignet med andre uledsagede, unge asylansøgere. For selvom hun kom alene til Danmark, havde hun allerede familie her. Tre søstre og en bror var i gang med studier, arbejds- og familieliv som fuldt optagede medlemmer af det danske samfund. Det forklarer en væsentlig del af motivationen for selv at komme hurtigt i gang med at studere, mener hun. Hun kommer fra en familie, som altid har lagt høj vægt at uddanne sig. Min far sagde altid lev dit liv, som du vil men læs, læs, læs. I mere end syv år ventede Rozhin på at få asyl og meget af tiden, levede hun under svære vilkår som afvist asylansøger. Hun slap dog for at bo på asylcenter det meste af tiden, da hun kunne bo hos sine søskende og dermed også finde ro til at koncentrere sig om sin uddannelse. Uden uddannelse havde jeg ikke holdt ud at leve som asylansøger. Det er det eneste, der har holdt mig oppe. Men det var heller aldrig gået, hvis jeg havde boet på asylcenter og delt værelse med andre. Der er altid støj og snak. I marts 2009 fik Rozhin opholdstilladelse, efter at hendes sag var blevet genoptaget i Flygtnin

11 Læs, læs, læs lød rådet til Rozhin fra hendes far og det har hun fulgt.

12 genævnet, og nu bor hun i egen lejlighed og lever som alle andre unge studerende. Nu handler det om at finde en praktikplads, og det er heller ikke nemt. Men Rozhin er efterhånden vant til at kæmpe sig op ad bakke, før tingene løser sig. Studier koster en formue Trods stærke matematiske evner, et godt dansk efter undervisning på sprogskoler, 10. klasse og en HF-eksamen med høje karakterer i bagagen, var det også en kamp at få lov til at starte på uddannelsen, mens hun var asylansøger. Det koster nemlig per semester på de videregående uddannelser for asylsøgende studerende. Det er Røde Kors asylafdeling som må betale for studierne. Men midlerne er begrænsede og derfor må organisationen prioritere benhårdt. Da Rozhin var godt i gang med introduktionskurset til DTU, som er gratis, var det højst tvivlsomt om, hun kunne komme i gang med selve maskiningeniør-uddannelsen og starte på 1. semester. Jeg fik først at vide, at jeg ikke kunne få bevilget penge til at læse videre på uddannelsen, så der var ikke grund til at gå til eksamen i de forberedende fag. Jeg plagede og plagede og med hjælp fra Røde Kors uddannelsesvejleder Lars Brügger lykkedes det få dage før eksamen at få lov. Jeg havde ikke læst, og skulle blandt andet op i kemi - jeg hader kemi. Men det lykkedes mig at bestå, og til matematik eksamen fik jeg 11. Inden Rozhin fik muligheden for at starte på DTU, blev hun tilbudt andre billigere muligheder på de tekniske skoler for eksempel Frisørskolen. Det kunne hun bare slet ikke bruge til noget. Hendes hjerne var ikke gearet til at klippe hår. Hun ville noget med matematik. Men det skulle være noget med teknik, hvor man fik fingrene i produktion. Tanken om at sidde på kontor var for kedelig. Hun ville være ingeniør. Når jeg ser tilbage var situationen frustrerende. Men jeg er Røde Kors taknemlig for at de gav mig muligheden, og jeg glemmer ikke Lars Brügger for al den støtte og opbakning, han gav. De kan jo ikke trylle, og de kunne måske have brugt pengene bedre til at hjælpe andre. De kunne have sendt ti andre på kurser for de penge. Alle unge asylansøgere burde jo have muligheden for at læse, når de har evnerne, mener Rozhin. Røde Kors i knibe Røde Kors uddannelsesvejleder Lars Brügger kan bekræfte, at Rozhin først og fremmest kan takke sig selv for, at hun er godt i gang med en uddannelse. Rozhin har været meget selvkørende, og det er Asylansøgere på mange uddannelser Asylafdelingen arbejder for at sikre uddannelse til alle unge og voksne asylansøgere og samarbejder udover DTU - med en række uddannelsesinstitutioner. Pt. er der asylansøgere under uddannelse hos Microworld, Københavns Frisørskole, Københavns Kosmetologskole, Århus Købmandsskole, Københavns Erhvervsakademi (på studierne bygningskonstruktør, multimediedesign og IT Electronics and Engineering), Ingeniørhøjskolen og på zoneterapeut-uddannelsen. Dertil kommer en gruppe asylansøgere som uddanner sig på VUC, gymnasier, 10.klasses centre og på højskole

13 helt sikkert ved egen motivation og drivkraft, at hun er nået så langt. Der er flere unge asylansøgere, som har evnerne, og som vi i Røde Kors gerne vil hjælpe med støtte. Men det er så dyrt, at det er ret begrænset, hvor mange vi kan støtte, og så må vi vælge dem, vi tror, har størst chance for at gennemføre en uddannelse. Røde Kors vil gerne kunne give flere chancen, og organisationen støtter mange med VUC-kurser og tekniske uddannelser, men at komme på de videregående uddannelser er kun få forundt. Det ærgrer Lars Brügger, for det handler ikke kun om at have noget at tage sig til, mens man er asylansøger. Uddannelse er livsvigtigt for et menneske og for samfundet, uanset om fremtiden er i Danmark eller i et andet land, og det kommer alle til gode. For de der faktisk får asyl, er det vigtigt at kunne forberede sig i ventetiden, så de er klar til at gå videre med uddannelse eller arbejde, så snart de står med opholdstilladelsen i hånden. Det er spild af menneskelige ressourcer, at de ikke kan uddanne sig, fordi de er asylansøgere. Det ville være så fint, hvis de ikke skulle betale i dyre domme for det, siger Lars Brügger. maskiningeniør-linjen på samme semester. Det var lidt sejt i starten, fordi hun ikke følte hun blev respekteret af de andre drenge på studiet. Men så snart hun havde sat sig i respekt med sin faglige dygtighed, var der ikke noget at komme efter. Jeg fanger tingene med det samme, så nu er jeg bare en af drengene. Hvis jeg havde haft svært ved at følge med, havde det nok været anderledes! I dag tænker hun aldrig over, at der er så få piger. Faktisk passer det hende rigtigt godt. Hun er også med i en kvindeklub for maskiningeniører på andre semestre: MEK-tøserne. De mødes i fritiden, spiser middage, går i kurbade og i høje hæle. Det gør de ikke på studiet. Det ville give for meget uønsket opmærksomhed. Når MEK-tøserne mødes, så duller vi op, men på studiet sørger jeg for at ligne en vagabond, griner hun. Jeg kan ikke lide fimsede fag, og jeg kan bedst lide at arbejde sammen med drenge. De er mere afslappede. De sladrer ikke. Der er ikke så meget fnidder, som der er med mange piger, mener Rozhin. Danmark, er det ikke nødvendigvis her, hun ønsker at blive resten af sine dage. Drømmen om at vende tilbage til Iran, har hun opgivet. Jeg troede, jeg ville blive lykkelig, når jeg fik asyl. Men næh..det ændrede ikke så meget i min hverdag, fordi jeg jo allerede var så heldig at kunne bo udenfor asylcentrene. Jeg har jo også lagt mærke til, at stemningen i Danmark overfor udlændinge har ændret sig negativt i de senere år. Heldigvis mærker jeg intet til det på studiet. Der er mange udenlandske studerende fra alle vegne: russere, kinesere, spaniere der er et meget internationalt miljø på DTU. Hun er ikke i tvivl om, hvad hun vil, og hvad fremtiden gerne må byde på som uddannet maskiningeniør. Rozhin håber på et lederjob. Jeg vil jo helst bestemme, griner hun og kan også se sig selv i en stilling som konsulent og rådgiver i en international virksomhed. Hun vil gerne udstationeres til mellemøsten for en dansk virksomhed. Hun vil altid have en tilknytning til Danmark, da hendes familie er her. Jeg har søgt praktik i flere virksomheder, der har filialer i Dubai. Jeg kender den mellemøstlige kultur, så der må gerne snart ske noget. Ingen fimsede fag Rozhin er en af de ganske få kvinder i et udpræget mandefag. De er kun to kvinder, der har valgt Drømmer om Dubai Selvom Rozhin efter mange års uvished fik asyl i

14 F. har haft svært ved nå sine uddannelsesmål enten at blive flymekaniker eller pilot. Her leger han med drømmen på Teknisk Erhvervsskole Center

15 Praktikløn og meldepligt standser uddannelsesdrømme Flere unge asylansøgere må stoppe på uddannelser, når de når til det lønnede praktikforløb, fordi de må ikke tjene penge Klinikassistent, tømrer, mediegrafiker eller flymekaniker. En gruppe unge asylansøgere har med iver kastet sig ud i forskellige uddannelsesforløb, herunder den iranske asylansøger F: Jeg har altid drømt om at få noget med fly at gøre, min onkel var jagerpilot og vi boede i Iran tæt på en militærbase. Så derfor valgte jeg at gå i gang som flymekaniker her i Danmark, og håbede så jeg på min chance at reglerne måske blev ændret. F. gennemførte derfor i foråret 2009 grundforløbet som flymekaniker på Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre med flotte karakterer, men måtte stoppe med uddannelsen. I uddannelsen til flymekaniker indgår nemlig, som i en række andre uddannelser, et lønnet praktikforløb, som er en fast del af uddannelsesaftalen mellem skolen og virksomheden. Uden praktiklønnen kan uddannelsen ikke godkendes, men da asylansøgere ifølge loven ikke må tjene penge i Danmark, går utallige uddannelsesforløb i stå, kort tid efter de er startet. De unge bliver modløse Det er et stort problem, siger siger Lars Brügger, der er uddannelsesvejlder i asylafdelingen i Dansk Røde Kors. Mange af de unge asylansøgere vil uhyre gerne uddanne sig, og starter på en række uddannelser, men går i stå efter grundforløbet. Det er jo i sig selv svært at få en praktikplads mange steder, men de unge asylansøgere får slet ikke chancen for at se, om det kan lykkes. Lars Brügger tilføjer, at reglerne efterlader mange af de unge modløse og i vildrede, og det går stik imod Røde Kors visioner om at ruste asylansøgerne bedst muligt både menneskeligt og uddannelsesmæssigt. Det gælder også for iranske F. Han har tidligere gennemført kurser på VUC i bl.a. matematik og engelsk, men ved nu ikke, hvad han skal gøre:

16 Jeg er meget i vildrede, for næst efter pilot er det den her uddannelse, som er og bliver min drøm, og jeg var meget glad for at gå på TeC, siger F. Han har efterfølgende deltaget i et informationsmøde om uddannelsen til pilot, og også prøvet en flysimulator, men er nu gået i tænkeboks om hvad han kan gøre. Peger på flere løsninger Røde Kors har overfor myndighederne fremsat flere forslag til, hvordan problemet kunne løses, så de unge asylansøgere ikke fik praktiklønnen direkte, men kunne fortsætte på de respektive uddannelser alligevel. F.eks. kunne man kanalisere pengene over i en fond, som man kunne lade stå, mens asylansøgeren er under uddannelse. Hvis vedkommende senere får asyl eller udrejser, kunne pengene så eventuelt udbetales. Man kunne også bruge praktiklønnen til at dække udgifter til bøger, lommeregnere, arbejdstøj og lignende, samt til finansiering af andre uddannelser for andre asylansøgere i Danmark. Der er en hel række muligheder, som vi er parate til at drøfte, siger Lars Brügger. Til ideen om at placere praktiklønnen i en fond siger F: Selvom det er meget svært at klare sig økonomisk for de penge, man får som asylansøger, ville det være okay med mig, hvis praktiklønnen gik til et fælles formål. Det vigtigste for mig har været og er - at få papir på, hvad jeg kan, så jeg kan komme videre i livet, siger han. Meldepligt spænder ben Praktiklønnen er ikke det eneste forhindring, unge asylansøgere kan komme op imod, når de ønsker at uddanne sig. En ung afghansk asylansøger som var godt i gang med en uddannelse til mekaniker på en teknisk skole, var i 2009 tæt på at måtte afbryde grundforløbet pga. en pålagt meldepligt tre gange om ugen i Sandholm. Manden er på tålt ophold, og havde til punkt og prikke opfyldt sin hidtidige meldepligt een gang om ugen, men den blev skærpet som følge af de såkaldte tuneser-lov, som medførte strammede regler for alle på tålt ophold. Skærpelsen til tre gange meldepligt ville betyde så meget fravær, at uddannelsesforløbet ikke ville kunne gennemføres. Det klagede Røde Kors over til Integrationsministeriet med anmodning om, at meldepligten i det mindste blev tilrettelagt, så den ikke spændte ben for uddannelsen.. Dette ønske afviste Integrationsministeriet, hvilket vi fandt skuffende og frustrerende. Vi lægger meget vægt på at give alle asylansøgere det bedst mulige uddannelsesmæssige rygstød, uanset hvor deres fremtid ligger, og der er i forvejen stærkt begrænsede muligheder for personer på tålt ophold. Derfor forekom det også fordi manden hidtil havde fulgt reglerne 100 procent ude af proportioner at afskære ham uddannelsen, siger asylchef Jørgen Chemnitz. Det lykkedes tilsidst den unge asylansøger at afslutte uddannelsesforløbet, men det skyldtes udelukkende en ekstraordinær smidighed og velvilje fra skolens side

17 Et komplet asylcenter på 1 kvadratmeter Iransk asylansøger sagde tak til Røde Kors ved at genskabe center Ebeltoft som bord-model

18 Det hele er med. Fra brandhanen til vasketøjsstativerne, basketballkurven og blomsterkummerne. For ikke at glemme den spritnye grill, vindmøllen i nabolaget, lygtepælene og Røde Kors-flaget på flagstangen. Det myldrer med minutiøst udførte detaljer, og mange børn og voksne lånere og turister faldt i efteråret i staver foran glasmontren med en model af Dansk Røde Kors center Ebeltoft, som var udstillet på Ebeltoft Bibliotek. Et fuldendt værk Bord-modellen, som er på omtrent en kvadratmeter, er skabt af en mandlig iransk asylansøger, som efter ni måneder i Danmark begyndte det omhyggelige arbejde med at bygge den. Manden boede først i Sandholm og derefter et halvt års tid på center Ebeltoft, hvor han ventede på at få sin sag afgjort: Tak er kun et fattigt ord. Men jeg har lavet denne model for at sige tak til personalet på centret og tak til Danmark, som giver mig beskyttelse i denne tid, siger Bahman, som af personlige grunde ikke ønsker hele sit navn frem. I to en halv måned brugte han mange, mange timer på centrets værksted med modellen, som stort set består af genbrugsmaterialer. Nogle dage har han brugt 8-10 timer på projektet, hvor utallige små træklodser er blevet udskåret, slebet og malet og genopstået i de korrekte farver som tro miniature-kopier af asylcentrets bygninger. De er lige som beplantningen og belægningen udenfor gengivet yderst omhyggeligt her er der brugt kviste og smågrønt samlet i naturen, og der er klart sprunget over, hvor gærdet er højest: For eksempel visnede nogle af de små buske, som Bahman havde sat fast i udborede huller, undervejs. Men så startede han bare forfra med nye små buske, som så fik en omgang farve og lak, så de kan holde, fortæller en af centermedarbejderne. Godt at skabe noget Bahman, hvis kone og datter befinder sig i Iran, lægger selv stor vægt på, at det har betydet meget for hans psykiske velbefindende at rette sit fokus mod noget helt konkret og håndgribeligt: Fra mit vindue har jeg kunnet se vindmøllen på marken ved siden af centret, og til sidst sad jeg nærmest bare og talte, hvor mange gange vingerne drejede rundt. Så fik jeg ideen om modellen, og det har været godt for mig at koncentrere mig om noget, at skabe noget. Værkstedet er blevet mit kontor fortæller han. Mange af de andre asylansøgere har fulgt med i processen og er kommet med små effekter eller forslag til, hvordan kopien kunne blive mest korrekt. Centerpersonalet fik ideen til at vise modellen frem for en bredere offentlighed på Ebeltoft Bibliotek, men nu er modellen retur på centeret igen. Her bliver den stående som et minde om og en hilsen fra Bahman. Han fik opholdstilladelse og flyttede ud fra centret lige efter nytår

19

20 Med tunge oplevelser i bagagen En statusrapport om psykologisk screening af børn i nyankomne asylfamilier viser, at mange familier har haft voldsomme oplevelser i hjemlandet og under flugten. For en del familier er støtte og behandling nødvendig for at forebygge, at børnene udvikler psykiske vanskeligheder Et tjetjensk mor fortæller, at familiens yngste datter på tre år to gange er blevet udsat for grov vold i forbindelse med, at maskerede soldater ransagede hjemmet. En mor fra Afghanistan fortæller, at hendes yngste barn så sin storebror blive skudt og dræbt af Taleban i familiens hjem, hvorefter faren blev ført væk. Ovenstående udsagn stammer fra psykologsamtaler med asylansøgere, som ankom med deres børn til Danmark i første halvdel af Forældrene tog imod et nyt tilbud fra asylafdelingen i form af en psykologisk vurdering en screening - af deres børn indenfor tre måneder efter ankomsten til asylcentrene. Screeningen, som bl.a. indbefatter en psykologsamtale med forældrene, berører en lang række emner om familiernes oplevelser før og under flugten samt børnenes trivsel, adfærd og eventuelle emotionelle problemer. Tilbuddet blev sat i værk på baggund af tidligere undersøgelser som viste, at henved en tredjedel af asylsøgende børn har symptomer på psykisk sygdom efter længerevarende ophold i asylsystemet. Målet med screeningen er dels at forebygge, at børnene udvikler psykiske vanskeligheder, dels at styrke udviklingsmulighederne hos de børn, der er mest udsatte, siger socialkonsulent Karen Louise Christiansen, der har været projektleder på opstarten af screeningen. Hver tredje barn har oplevet vold Psykolog Ditte Shapiro har i en rapport samlet fakta og dokumentation fra screeningen over perioden 1.januar til 1. juli I det tidsrum blev 151 børn fra 70 familier screenet, hvilket udgør 94 procent af alle de børn, som ankom sammen med deres forældre og blev boende på et asylcenter, mens de afventede behandlingen af deres sag hos udlændingemyndighedernei. 7 ud af 10 familier kom fra enten Afghanistan, Tjetjenien eller ex-jugoslavien, og 80 procent af børnene kom med begge deres forældre. Vi gjorde meget ud af at informere forældrene på deres modersmål om formålet med screeningen, herunder at de skulle afgive skriftligt samtykke, før vi måtte indhente oplysninger om barnet hos sundhedsplejersker, lærere og pædagoger. Det var vigtigt at familierne følte sig trygge, siger psykolog Ditte Shapiro som er tilfreds med, at langt de fleste nyankomne familier tog imod tilbuddet. Rapporten afdækker blandt andet børnenes erfaringer med vold og væbnede konflikter. Den viser, at 59 procent af børnene er opvokset med krig, at 32 procent har været vidne til vold og 11 procent har været udsat for vold. De indledende citater giver eksempler på, hvad familier børn har oplevet, og et andet udsagn lyder: En enlig mor fortæller, at hele familien er traumatiseret, efter at børnene blev kropsivisterede og slået af soldater ved en grænsepost, og den ældste søn blev ydmyget og mishandlet for øjnene af dem. Psykolog Ditte Shapiro: Det siger sig selv, at nogle børn påvirkes af og reagerer på vold, de selv har været udsat for eller været vidne til. International forskning har dokumenteret, at volden kan give anledning til forskellige reaktioner hos børnene, spændende fra angstsymptomer, udadreagerende adfærd til symptomer på posttraumatisk belastningsre

Røde Kors asylarbejde

Røde Kors asylarbejde 2010 Røde Kors asylarbejde 2 Udgivet af Røde Kors asylafdeling Sandholmgårdsvej 40 3460 Birkerød Tlf. 35 43 22 44 Fax 35 43 24 44 asyl@redcross.dk rødekors.dk/asyl Redaktion: Maja Rettrup Mørch (ansv.)

Læs mere

syv oplæg fra Røde Kors-konferencen, juni 2014

syv oplæg fra Røde Kors-konferencen, juni 2014 ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE MED GADEORIENTERET ADFÆRD syv oplæg fra Røde Kors-konferencen, juni 2014 SYV OPLÆG FRA RØDE KORS-KONFERENCEN, JUNI 2014 ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE MED GADEORIENTERET

Læs mere

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune 2015 HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo- og integrationsprojektet

Læs mere

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Asyl & Samfund Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Forfattere:

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Susi og Peter Robinsohns Fond. Asyl betyder fristed

Susi og Peter Robinsohns Fond. Asyl betyder fristed Susi og Peter Robinsohns Fond Asyl betyder fristed Årsberetning 2009 Indhold Asyl betyder fristed Forord - derfor en støtte til asylansøgerne 3 Støttekredsen/Borgere for Asyl 4 Det nødvendige modspil Brænder

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

10 STÆRKE HISTORIER. Geert Jørgensen Direktør LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

10 STÆRKE HISTORIER. Geert Jørgensen Direktør LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud 10 stærke historier 10 STÆRKE HISTORIER 10 dejlige unge mennesker har stillet sig til rådighed. De har delt deres historie med os og om lidt også med dig. Historien om hvordan de har kæmpet sig frem til

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2011 Nr. 4-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny aftale om arbejdsmiljø 15 Hvordan får man et tillæg fremover? 16 Oppositionen afviser private fængsler

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2004 Vær tålmodige vi finder en løsning Nr. 3-2004 Fængselsfunktionæren 13 Leder 4 Vær tålmodig - vi finder en løsning Tilstrømningen til fængslerne er

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI h u sfo r bi nr. 12 december 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Bemmers jul Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk + Jule X-ord og DUSADUKU

Læs mere