Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren"

Transkript

1 Facade og mur Nyheder Gulve Leca Flisv Anvendelsesip Produker Find forhandler Konak Min konakperson Farveværkøj Projeker Videoer Forsiden Projeker Nyheder Om Weber Leca leklinker på oppen af Nyborg Lige i skabe Weber App en - få svar her og nu Mørelvælgeren Sain-Gobain Habia Award Den Blå Plane, designsprøjebeon Vi vil være beds i branchen il kundeservice Byg med Weber 4. udgave 2012

2 Di byggemagasin Fjerde udgave af Weber Magasine Byg med Weber er på gaden. Ideen med magasine er a inspirere dig hvad enen du er bygherre, arkiek, enreprenør eller håndværker - il a se nye muligheder, når du skal i gang med a bygge ny eller renovere. Og selvom du ikke er ansa i byggebranchen, kan du også få ny, spændende viden om byggerier. weber.floor i landes mes moderne specialskole Veserbakkeskolen i Randers er fyld med vores supersærke gulvløsning. Der er anvend 38 ons flydemørel og masser af andre gulvproduker. Læs mere på side God fornøjelse! Annemarie Chloé Aabling Redakør I denne udgave kan du fx læse om: Leca leklinker på oppen af Nyborg På age af andelsboligforeningen Sproofen, er der brug Leca leklinker il eagedække. De skyldes, a maeriale er le, isolerende med perfek ilpasning il age. Læs mere på side 3-5 MØRTELVÆLGEREN den rigige mørel il den valge mursen Vi har udvikle en elekronisk værkøj en mørelvælger som vil begejsre byggebranchen. Læs om, hvorfor vi ror den bliver så populær! Læs mere på side 13 Udgivelse: Layou: Udgivelsesfrekvens: Redakion: Redakør: Grafiker: Tryk: Hjemmeside: Forsidefoo: Sain-Gobain Weber A/S. Solveig Frederiksen og Annemarie Chloé Aabling. To gange årlig forår og eferår. Henrik Chrisensen og Annemarie Chloé Aabling. Annemarie Chloé Aabling. Solveig Frederiksen. Proservice. Produkionsmedarbejder Rolf Thomsen og kollegaer på Leca værke i Hinge, foograf Henrik Ehlers. 2

3 Leca leklinker på oppen af Nyborg På oppen af o ejendomme i andelsboligforeningen Sproofen i Nyborg er der i øjeblikke ved a blive bygge 18 floe penhouselejligheder i lækker idløs design med alaner og elevaorårn. På en smuk, solrig vinerdag sids i januar ager Webers udsende il Nyborg sammen med kollegaen konsulen John von Essen. Anledningen er, a der skal skabes e robus grundlag for penhouselejlighederne på 5. eage med Leca leklinker! E lemaeriale som Leca leklinker ilpasser sig nemlig perfek il age samidig med, a de er varmeisolerende. Vi begiver os begge op på oppen af byggepladsen! Udsigen, som bliver de nye penhouselejligheders, er en af de bedse i byen - e flo vue over byens age med kig il Sorebælsbroen. Lejlighederne, der besår af 3 varierende yper, henholdsvis 2- og 3-rums boliger, bliver sor se energineurale bland ande via solceller på age. Solceller, der kan få elmåleren il a løbe baglæns, når srømprodukionen oversiger forbruge. Og selv om lejlighederne ligger på 5. eage, skal der selvfølgelig anvendes Leca leklinker i eagedække i al m 3. Blæses ud gennem en slange Men hvordan kommer Leca leklinkerne op på oppen af ejendommen? Jo, de bliver simpelhen blæs derop! På en lasbil, der er fyld med Leca leklinker, som er parkere neden for ejendommen, er der monere en krafig slange med en særlig bøjning med beslag, så den kan fasgøres på oppen af silladse, der hvor der skal blæses. Gennem slangen, som syres håndfas af de dygige håndværkere, blæses de lee keramiske kugler ud - 15 meer lodre og 15 meer vandre! - De er nem a blæse klinkerne herop. Og de er gåe hel efer planen. Slangen er re sor. Derfor er vi minds o om a løfe og syre den, forklarer Ben, der er en af håndværkerne på byggepladsen. Eagedæk på 5. sal Til denne opgave - og fremidige byggeprojeker af samme ar - har ingeniør og konsulen Knud Morensen, Weber, udvikle en særlig bøjning il slangen, som gør de le, enkel og hurig a blæse Leca leklinker op på eagebyggerier selv i sore højder! De er le og effekiv a blæse Leca leklinker selv op på 5.eage! 3

4 Eagedække på 5. sal opbygges på nøjagig samme måde som e errændæk på jorden! - Indil videre har vi blæs fire gange, dvs. ca. 330 m 3 Leca leklinker, foræller byggepladsleder Per Sløk fra O. V. Engsrøm A/S, og forsæer: - Selvom de er førse gang, mi eam blæser Leca leklinker ud på 5. eage, går de hel fin og uden problemer. De er en sor hjælp, a der er monere en bøjning på slangen. Slangen er sabil og le a håndere og flye og vægen er bedre fordel, poinerer byggepladslederen som forvener, a byggerie sår færdig engang il sepember. Byggeries hovedparer Bygherre - Andelsboligforeningen Sproofen, afd. 5. Arkiek - Sahl Arkieker A/S. Ingeniør - d. a. i. Arkieker Ingeniører. Murer- og enreprenør - O. V. Engsrøm A/S. En af o eageejendomme i andelsboligforeningen Sproofen, hvor der på oppen skal bygges ni floe penhouselejligheder. I eagedække på 5. sal anvendes Leca coaed, som ud over mange andre posiive egenskaber er e mege le maeriale og derfor ideel a bruge på seder, hvor vægen er afgørende for resulae. På oppen af ejendommens ag som de så ud, før byggeprocessen begynde! På age bliver slangen samle og er klar il a blæse klinkerne ud i eagedække på oppen af age! Lasbilen er fyld med Leca leklinker. Bemærk slangen på jorden, som når op il 5. eage. 4

5 I baggrunden ses Sorebælsbroen - også selvom vejre er dise! Tre effekive håndværkere i gang! Ben og Jack sørger for a holde slangen i e fas greb, så Leca leklinkerne blæses ud præcis der, hvor de skal ligge. Knud river leklinkerne ud i e jævn, plan lag, før beongulve søbes! Hvis der er brug for e hvil, mens der blæses, er de ligeså effekiv a sidde ned! De er le og effekiv a blæse Leca leklinker - selv op på 5. eage! 5

6 Designsprøjebeoner skaber liv i Den Blå Plane Den Blå Plane - de nye Danmarks Akvarium - som i øjeblikke er under opførsel på Øresunds kys. Til projeke har vi udvikle en række specialbeoner med hel særlige egenskaber, som skal bruges il a opbygge kunsige koralrev og regnskovsræer i byggeries sore akvarier. Omkring 250 ons specialdesigne koralsprøjebeon - weber koralbeon - og designsprøjebeon - weber calmor VSB - skal bruges il a opbygge de mange naurro koralrev og regnskovsræer i de mange akvarier, som usindvis af fisk fra hele verden skal svømme rund i. For a koralrevene og ræerne skal se ud som æge rev, bliver de designe af e opprofessionel eam fra firmae Pangea Rocks, som laver naurro koralrev, så selv havbiologer imponeres! Naurro koralrev med specialudviklede beoner Igennem en længere periode har Webers Udviklingsafdeling og Pangea Rocks haf e æ samarbejde omkring udviklingen af en række specialdesignede beoner il opgaven i Den Blå Plane. Om samarbejde siger direkør og indehaver Jan Møller: - Weber har med baggrund i vores hel specifikke ønsker udvikle nogle fremragende specialsprøjebeoner med de hel rigige egenskaber i al fire forskellige slags! For a mi eam kan designe nøjagige kopier af æge koralrev og regnskovsræer, skal de beoner, vi anvender, være hel unikke på bearbejdelighed, kornsørrelse, ørreid, syrke og farve. Vi har førs ese beonerne i Webers Udviklingsafdeling for a finde frem il de hel rigige dealjeegenskaber og dernæs på byggepladsen. De er simpelhen afgørende for resulae, a disse egenskaber er præcis, som vi vil have dem. Og her har Weber være uoverruffen. Vi er mege ilfredse med de specialdesignede beoner, som vi er i fuld gang med a arbejde med i Den Blå Plane. Vores næse opgave, sammen med Weber, er akvarie på de syvsjernede Hoel Burj Al Arab i Dubai! Srømhvirvel på Øresunds kys Den Blå Plane bliver e levende biologisk museum, der repræsenerer klodens ferske og sale vande, og de enese akvarium i Danmark, som primær fokuserer på eksoiske dyr og planer. Akvarie indeholder sekioner med bl.a. varm ferskvand, regnskov, kold salvand, kold ferskvand og en udendørs sø. De smukke byggeri, som skal foresille en kæmpe srømhvirvel, kan fra Byggerie - Europas sørse og mes moderne akvarium - er placere hel ud il Øresunds kys og forvenes a ilrække omkring danske og udenlandske gæser hver år! Illusraion: Den Blå Plane. 6

7 Associaionen il en hval er ydelig fra vinklen her fra Den Blå Plane de nye Danmarks Akvarium. Illusraion: Den Blå Plane. Også indendørs bliver Den Blå Plane sorslåe og fyld med megasore akvarier med fisk fra verdens oceaner med naurro koralrev, som opbygges med Webers specialudviklede sprøjebeoner! Illusraion: Den Blå Plane. en af vinklerne også give associaioner il en hval. Presigebyggerie bliver på mere m² med e udendørs anlæg på m² og får en superarakiv beliggenhed på Øresunds kys. Og de bliver nabo il Kasrup Lufhavn, Øresundsforbindelsen, meroen og Amager Srandpark. Byggerie skal ersae de gamle Danmarks Akvarium i Charloenlund, som er særk nedslid og uidssvarende. E dansk fyrårnsprojek På Turismens vækskonference 30. maj 2011 blev byggerie allerede o år før den planlage indvielse - kåre som Danmarks bedse fyrårnsprojek inden for urismen og oplevelsesøkonomien. Akvaries cenrale placering forvenes a ilrække gæser fra både indog udland og gør, a også familier fra Jylland kan nå frem og ilbage på samme dag med offenlig ranspor. Den Blå Plane bliver Nordeuropas sørse og mes moderne akvarium og forvenes a så færdig i foråre 2013 med indvielse den 1. april. De årlige besøgsal skønnes a blive ca gæser! Den Blå Plane er finansiere af RealDania, Knud Højgaards Fond, Tårnby Kommune og Dronning Margrehe og Prins Henriks Fond. Byggerie kan følges på Byggerie er i gang og forvenes færdig il indvielse den 1. april

8 FAKTA - sådan laves e koralrev! Groerne og koralrevene opbygges ved hjælp af en fiberkonsrukion, som formes i den ønskede form. Herudover fasgøres e ne af hård plasmaeriale. Webers sprøjebeon sprøjes herefer på nee og formes, så de grove rev fremsår. Oven på denne konsrukionsbeon sprøjes herefer en dekoraionsbeon, hvis overflade udformes ved hjælp af forskellig værkøj, kunsnerisk kreaivie og dygighed sam eknisk erfaring. Så er grundreves grove srukur på plads. Derefer udformes de færdige koralrev i e hav af farver ved hjælp af koralbeon, som søbes i forskellige silikoneforme, som har form som æge koraller. De er korallerne, som giver de floe finish, så reve fremsår som en nøjagig kopi af e æge koralrev i både form og farver præcis som de rigige koralrev i vores verdenshave! Koralrevene er naurligvis uden oksiner dvs. ugifige for fiskene. Korallerne er udforme og fasgjor på reve, så de er lee a afmonere for akvaries personale ved reparaion og rengøring. For a kunne skabe naurro og dealjerede kopier af koralrev har Pangea Rocks eam igennem mange år sudere æge koraller i revene rund om i verden! FAKTA Pangea Rocks Firmae Pangea Rocks blev eablere i Inden for oplevelsesindusrien er de anerkend i hele Europa på områderne akvarium og zoo. Firmaes ansae besår af både designere/kunsnere, eknikere og projekledere, som har udfør en lang række opgaver i hele Europa, fx: Zoo des Sables, Frankrig. Hagenbeck Rainfores, Tyskland. Apenheul Zoo, Holland. Repilium in Landau, Tyskland. Helsinki Zoo, Finland. Parken Zoo, Sverige. Randers Regnskov, Danmark. Aqua Silkeborg, Danmark. Aalborg Zoo, Danmark. Webers beonblander og de specialudviklede designsprøjebeoner er kør i silling og klar il brug! Koralrevene, der er opbygge af en fiberkonsrukion med plasikne, sår klar il a få sprøje specialudvikle sprøjebeon på fra Weber. Reve er dække af sprøjebeon. For a få reve il a ligne æge koralrev bearbejdes de med forskellige værkøjer. 8

9 Færdige koralrev fra The Deep i England udfør af Pangea Rocks. Lige så naurro som disse rev bliver koralrevene - som er under opbygning - i Den Blå Plane, lover Jan Møller, Pangea Rocks. Weberproduker Specialudvikle designsprøjebeon i form af både konsrukions- og dekoraionsbeon weber calmor VSB (klasse A). Specialudvikle designsprøjebeon i form af en koralbeon weber koralbeon 0-1 mm i farverne beige og hvid. 320 m³ Leca coaed, som er anvend il isolering og drænlag under dele af byggeries gulve. Byggeries hovedparer Bygherre - Bygningsfonden Den Blå Plane. Hovedenreprenør - MT Højgaard. Rådgivende ingeniører - Moe & Brødsgaard A/S. Arkieker - 3XN. 9

10 Sain-Gobain Habia Award - ny priskonkurrence skal sæe fokus på unge, danske arkiekalener Innovaive og bæredygige løsninger skal frem i lyse! Og de skal ny priskonkurrence - Sain-Gobain Habia Award - være med il a sæe fokus på og dermed sikre. Suderende fra Arkiekskolen Aarhus og Kunsakademies Arkiekskole kan delage med deres afsluende eksamensprojeker. Her ses suderende på Arkiekskolen Aarhus. Foo: Thomas Lillevang. Med en ny priskonkurrence - Sain-Gobain Habia Award - ønsker Sain-Gobain - herunder Weber - a søe alenudviklingen inden for dansk arkiekur. Prisen skal være med il a moivere og synliggøre de unge, danske arkiekalener. Prisen, der har en samle præmiesum på kroner, heraf kroner il vinderprojeke, uddeles bland ilmelde afgangsprojeker fra Kunsakademies Arkiekskole og Arkiekskolen Aarhus og afgøres af en jury, der bland ande besår af nogle af dansk arkiekurs mes fremrædende navne, Dore Mandrup og Kasper Guldager. Vinderne offenliggøres den 28. augus Men allerede nu er de suderende på de o arkiekskoler i fuld gang med a forberede sig på priskonkurrencen. Viser vejen hen imod fremidens byggeri Sain-Gobain-koncernen er den sørse leverandører af byggemaerialer i Danmark. De er en posiion, som forpliger virksomheden il a undersøe de høje niveau, der findes på de danske arkiekuddannelser, og samidig bidrage il udviklingen af innovaive og bæredygige løsninger i fremidens byggeri. De er koncernens - og Webers - håb, a prisen kan medvirke il a syrke dansk arkiekur og animere de suderende på Danmarks o arkiekskoler il a skabe banebrydende projeker, som sæer sandarden for fremidens byggeri. Vinderprojeke skal være e arkiekonisk svar på de menneskelige habia, dvs. de rum, hvor vi mennesker opholder os global og lokal hvor vi bor, sover, køber ind, arbejder, slapper af ec. Juryen ved Sain-Gobain Habia Award besår af en repræsenan for Kunsakademies Arkiekskole og fra Arkiekskolen Aarhus, o repræsenaner for Sain-Gobain og o ekserne arkieker. Koncernens selskaber søer priskonkurrencen Sain-Gobain Habia Award søes af følgende af koncernens selskaber og varemærker i Danmark: Weber, Ecophon, Gyproc, Isover, Veroech, Glassoluions, Sain-Gobain Glass og Quanum Glass. Konkurrencen er udvikle i samarbejde med de o danske arkiekskoler. Læs mere om Sain-Gobain Habia Award på: Kompeen jury skal finde vinderne Juryen, der skal bedømme de alenfulde arkiekspirer, er sammensa af kompeene folk og unge navne, som følger den arkiekoniske udvikling herhjemme og inernaional på nærmese hold: Ekserne - Dore Mandrup, arkiek MAA, Dore Mandrup Arkieker ApS. Kasper Guldager Jørgensen, arkiek MAA, leder af GXN, 3XN Archiecs. Fra Arkiekskolen Aarhus - Chris Thurlbourne, Associae Professor, Archiec BA (hons) Dip.Arch (dis), MAA, Head of Masers and Pos Graduae Sudies. Fra Kunsakademies Arkiekskole Anders Abraham, professor, arkiek MAA, PhD. Fra Sain-Gobain - Thierry Lamber, General Delegae Sain-Gobain Nordic and Balic og Pernille Kargaard Pedersen, projekchef, Sain-Gobain Habia Award. 10

11 Få svar her og nu med Weber App-service Nu er de slu med ubesvarede spørgsmål på byggepladsen. Med få klik på sin mobilelefon kan man - via Weber App en - hene oplysninger om Webers byggeproduker og -løsninger sam få masser af byggeips her og nu! Facade og mur Gulve Leca Flis v Webers mobile App er perfek som informaionskilde og som inerakiv værkøj på byggepladsen, hvad enen man er håndværker, bygningsingeniør eller arkiek. Med Weber App en spares der id, fordi svarene er æ på præcis, når du mangler dem! Anvendelsesip Produker Find forhandler Konak Min konakperson Nyheder Projeker Farveværkøj Videoer Forsiden Projeker Nyheder Om Weber - Vi er mege glade for a kunne præsenere vores nye Weber Appservice. En service, som naurligvis er grais a bruge for vores kunder. Vi er nogle af de førse i vores branche, i hver fald i Danmark, der udbyder denne akivie, som skal effekivisere hverdagen for vores kunder og servicere dem på en moderne og hurig måde, siger Henrik Chrisensen, Business Developmen Manager, Weber og ilføjer: FAKTA om Weber App en Få hurige svar på byggespørgsmål med Webers nye App-service! - De, vi lancerer nu, er jo kun begyndelsen på en bred App-service, som vi i fremiden vil udvikle og forbedre løbende - il glæde og gavn for vores kunder. FAKTA om Apps Apps er sofware, der kan afvikles på mobile plaforme, fx smarphones, der kører på Android eller på Apples iphoneelefon. Der findes eferhånden e hav af forskellige Apps inden for e hav af forskellige kaegorier som fx spil, livssil, sociale neværk og uddannelse. De er en populær service, som er ved a være udbred i mange brancher. Weber App er en af de førse danske App-services inden for byggebranchen! Med få klik på mobilelefonen (iphone, ipod ouch eller ipad) får man informaioner fra Weber om fx: Webers - mere end produker og løsninger. Hvordan man vælger den rigige mørel il den valge sen via vores nye mørelvælger. Hvor man finder den nærmese Weberforhandler - fx via posnummer. Opsilling af en projeklise over akuelle byggeprojeker. Opsilling af produklise ilhørende de akuelle byggeprojeker. Trin for rin -vejledninger il løsning af ypiske problemer på byggepladsen. Produkblade og sikkerhedsdaablade Farvevælger il byggeries facade. Sandardindsilling af Webers ekniske konsulener, så de hurig kan konakes via elefon eller . Konak il eknisk holine og Kundeservice. Inegrere sofware il scanning og afkodning af QR-koder og Weber Twier News. 11

12 Adm. direkør Poul Seen Rasmussen: Vi vil være de bedse i branchen il kundeservice De er måle for Poul Seen Rasmussen. Og ud af elefonopkald fra virksomhedens kunder bliver de 988 besvare inden for 7,7 sekunder! Så Weber er god på vej il målsregen! Igennem de senese år har Poul Seen Rasmussen og virksomhedens kundeservicemedarbejdere arbejde inensiv med a forbedre Webers kundeservice. Og medarbejderne har ravl, for hver måned er der mere end opkald fra kunderne! - Vi har invesere i e ny elefonsysem, som giver os en lang række eknologiske muligheder, som vi ikke idligere har haf. Herudover har vi invesere i My Call -skærme, som er cenral placere i vores kundeservicecenre. Skærmene giver os fuld overblik over, hvem der ringer, hvor mange opkald vi har, og anal omsillinger m.m. informaioner, som er vigige i udviklingen af vores kundeservice, undersreger Poul Seen Rasmussen og forsæer: - Måle er naurligvis ud af Men skulle de alligevel ske, a nogle af vores kunder ikke kommer igennem hurig nok il den ree kundeservice-medarbejder, så arbejder vi p.. på a udvikle e sysem, som gør os i sand il a ringe ilbage sraks. Hos Weber skal man nemlig ikke møde en indal semme i en auomaisk elefonsvarer, men derimod e Vi saser sor på a forbedre vores kundeservice og vi er heldigvis nåe lang!, fasslår adm. direkør Poul Seen Rasmussen. menneske af kød og blod, forklarer Poul Seen Rasmussen. Syrke den personlige relaion il kunderne Weber arbejder konsan på a blive bedre på kundeservice, hvad enen de drejer sig om opkald med nye ordrer eller om de er svar på byggeekniske spørgsmål. Virksomheden afholder fx løbende kundeserviceseminarer for kundeservicemedarbejderne, hvor der drøfes bes pracice, opkalds- og omsillingssaisikker, opgave- og bookinghåndering, uddannelsesakivieer m.m. Her deler virksomheden og medarbejderne viden og erfaringer og udvikler nye ilag al sammen med de formål a syrke den personlige relaion il kunderne - og dermed forbedre kundeservicen! Kunderne skal føle sig hør og forsåe hver gang - Vores kunder skal føle sig god ilpas, føle sig hør og forsåe og få en oplevelse af, a vi gør al, hvad vi kan for a hjælpe dem og de gælder, hver gang de ringer il os! Kunderne skal kunne få fa i den hel rigige medarbejder så hurig som mulig. Vi skal nedbringe analle af omsillinger for kunderne, undersreger Poul Seen Rasmussen. E af de senese iniiaiver, Weber har age, er derfor a give kunderne adgang il en række direke numre il de medarbejdere, der er speciel knye il den pågældende kunde. Resulae er, a kunden får opfyld sine ønsker og behov på en hurig og effekiv måde. Om de nye ilag udaler Poul Seen Rasmussen: - Omsillinger er irrierende for alle parer - og især for vores kunder, som jo bare ønsker a få hurigs mulig konak il den ree medarbejder i sede for a blive hoppebold i en lang række elefonomsillinger. Ud over adgang il en række direke numre har kunderne også fåe adgang il e holine-nummer il vores ekniske afdeling E nummer, som giver dem hurig svar på byggeekniske spørgsmål. Alle disse ilag jener ifølge Poul Seen Rasmussen - e fornem mål, nemlig a lee kundernes adgang il virksomhedens medarbejdere. Allesammen skrid hen imod Webers overordnede målsæning om a blive de bedse i branchen il kundeservice! 12

13 MØRTELVÆLGEREN - den rigige mørel il den valge mursen Hvis du vil være hel sikker på a vælge den rigige mørel il den valge sen, så klik ind på Webers MØRTELVÆLGER, som er e ny elekronisk værkøj, som vil begejsre byggebranchen. MØTELVÆLGEREN, der er den enese af sin ar i Danmark, giver e hurig og opprofessionel svar på, hvilken mørel der passer perfek il den sen, som er valg il byggerie. Den har være nogle år undervejs og er bleve il, fordi, den samlede danske eglværksbranche har indvillige i a levere deres mursen il Weber for nærmere analyse af samspille mellem mørel og sen. Under udviklingsarbejde har Weber foreløbig analysere mere end 300 forskellige slags mursen, som på sig skal resulere i en komple oversig over danske mursens særlige egenskaber. Dee grundige analysearbejde er baggrunden for den specifikke viden om samspille mellem mørel og sen, som ligger il grund for udviklingen af MØRTELVÆLGEREN. MØRTELVÆLGEREN skal sikre, a der alid benyes den rigige mørel il den valge mursen. Værkøje er den enkle vej il a ræffe de rigige besluninger, når der skal vælges mellem e ual af mørler og mursen! Opimere dansk mursensbyggeri Ud over a være e effekiv værkøj for den enkele murermeser og hans mureream har MØRTELVÆLGEREN også e bredere perspekiv. Mure byggeri har gennem mange generaioner være hel grundlæggende i dansk bygningskulur og bygningsdesign. Men i de senere år har der i visse dele af byggebranchen være sa spørgsmålsegn ved kvalieen af de murede byggeri i Danmark. - De vil vi gerne gøre op med én gang for alle med lanceringen af vores MØRTELVÆLGER, undersreger David Pedersen, produkchef i Weber. E effekiv værkøj i hverdagen - Fra nu af behøver man aldrig mere a være i vivl om, hvorvid ens valg af mørel er rigig eller forker. MØRTELVÆLGEREN har age id a udvikle men nu er den her! Og den har være værd a vene på, for den vil hel sikker blive e effekiv værkøj for alle, der beskæfiger sig med byggeprojeker. Den vil være en sor hjælp i hverdagens valg af mørel, fordi den indeholder sen fra alle landes eglproducener! Og il alle disse sen har vi den hel rigige mørel - en mørel, som er perfek ilpasse il den enkele sens særlige egenskaber, poinerer David Pedersen. Fokus på anvendelseseknik - De lovgivningsmæssige krav il fx syrke, kornkurver, bindemiddelindhold og vedhæfningssyrker er selvfølgelig indarbejde i syseme, siger David Pedersen. Og vi har også, undervejs i udviklingsarbejde, haf sor fokus på de anvendelsesekniske omkring brugen af mursen og mørel. De er nemlig vigig for os, a mureren skal opleve brugen af mørel og sen som en opimal kombinaion i hver enkel ilfælde! Ved a anvende den rigige mørel il den valge sen opnår man en synergieffek, hvor al går op i en højere enhed, hvilke vil opimere byggerie i Danmark, undersreger David Pedersen, imens han viser prooypen på MØRTELVÆLGEREN på sin compuerskærm frem en prooype, som lige mangler den sidse finish, før den går i lufen og vil begejsre branchen, lover han. En lommebog med gode råd I forbindelse med lanceringen af MØRTELVÆLGEREN lanceres også lommebogen Den rigige mørel il den valge sen. I den er der samle en række gode råd, der skal sikre, a danske håndværkere udfører murerarbejde af bedse kvalie bland ande ved a vælge den mes opimale kombinaion af sen og mørel. De danske eglproducener, der har levere sen il MØRTELVÆLGEREN, er: Egernsund Tegl, Gørding Klinker, Lundby Teglværk, Lundgaard Teglværk, Peersen Tegl, Randers Tegl, Srøjer Tegl og Wienerberger. 13

14 Lige i skabe A de små vidunderkugler - Leca leklinker - kan anvendes il mange forskellige formål er en kendsgerning. Nu har elforsyningsselskaberne fåe øje på kuglerne. Læs her hvorfor! Der er flere elselskaber - bl.a. Ringsed Forsyning A/S - som bruger Leca leklinker i bunden af deres kabelskabe. Skabene er ypisk placere i skel rund om i byerne og forsyner privaboliger og erhverv med srøm. I øjeblikke kører der forsøg med brug af Leca leklinker i bunden af ransformersaioner dvs. elforsyningsenheder, som er placere i landdisrikerne og i byerne over hele lande. En sor rolle i vores hverdag De danske elselskaber spiller en sor rolle i vores hverdag, fordi de effekiv forsyner os med livsvigig srøm, så vi har adgang il lys, varme og inerne i både privaboliger og i erhvervsejendomme. Srømmen udgår både fra kabelskabe og ransformersaioner, som derfor er vigige insallaioner. For a forsyningsselskaberne kan levere srøm uden problemer, er 14 de derfor nødvendig, a de mange kabelskabe og ransformersaioner med jævne mellemrum eferses af en af elselskabernes forsyningsmedarbejdere - ofes i form af en elinsallaør. Snegle, mus og roer kan give korsluninger Når en elinsallaør ilser skabene og saionerne, søvsuges og rengøres de for a forhindre korsluninger og skader på kabler, som opsår fra fx fug, græs og snegle eller fra mus og roer, som bor i skabene eller saionerne. For a højne drifsikkerheden har Ringsed Forsyning A/S imidlerid funde en nem løsning. I flere år har de nemlig anvend Leca leklinker i bunden af deres kabelskabe. Nu har også forsyningsselskabe ELRO Amba i Randers også valg a afprøve Leca leklinker i bunden af deres ransformersaioner som effekiv bunddække, så risikoen for, a der sker korsluninger og skader på kabler, minimeres. Tes på udvalge ransformersaioner I førse omgang har selskabe valg a ese på ransformersaioner, fordi de, ifølge Jan Hvid Schmid, elinsallaør i ELRO, neop er her, a drifsikkerheden skal være i op. - Her kan de vise sig, a Leca leklinkerne kan have en effekiv virkning, siger Jan Hvid Schmid og undersreger, a de vil være både nemmere og billigere, hvis de viser sig, a Leca leklinker har en forebyggende effek mod korsluninger og skader i bunden af saionerne. Og så kan man måske også undgå a banke beonen op i bunden og lægge ny beon, hver gang kabler skal repareres eller udskifes! Le og enkel løsning ELROs forsyningsområde dækker e areal på km² med mere end indbyggere i seks kommuner i Øsjylland. I dee område er der ransformersaioner. Og med så mange saioner i deres forsyningsområde, er de nem a foresille sig, hvis ELRO vælger a anvende Leca leklinker efer esperioden, a selskabe både kan spare id og penge! Og ligeledes kræfer, da Leca leklinker er e mege le produk, der er nem a håndere for medarbejderne.

15 FAKTA Leca leklinker i bunden af kabelskabe og ransformersaioner kan afhjælpe fordampning af jordfug og kondensfug i skabene og saionerne. a mus, roer og andre gnavere flyer ind i skabene og saionerne. gnaveskader fra gnavere på bl.a. kablerne i skabene og saionerne. korsluninger fra snegle indvendig i skabene og saionerne. grøn væks i bunden af skabene og saionerne. Leca leklinker besår af plasisk ler fra den danske undergrund, der brændes ved grader. u Her ses e kabelskab i Ringsed med Leca leklinker i bunden. Foos er venligs udlån af Ringsed Forsyning A/S. u Her ses en af de ransformersaioner, som elinsallaør Jan Hvid Schmid fra elselskabe ELRO Amba i Randers har udvalg il forsøge med a afprøve Leca leklinker i bunden af saionerne for a minimere faren for korsluninger. En pose Leca leklinker sår klar il forsøge sammen med Jan Hvid Schmid. Jan Hvid Schmid hælder Leca leklinker i bunden af en ransformersaion. u 15

16 weber.floor i landes mes moderne specialskole Veserbakkeskolen i Randers er allerede populær, fordi de er en af landes mes moderne specialskoler. Bland ande de fysiske rammer er hel i op, og den særke gulvløsning er weber.floor 4360, som er e mege robus undergulv. Kommuner fra hele lande, valfarer il skolen for a få gode ip il, hvordan man gør i Randers inden for specialskoleområde. Skolen rummer 110 børn og unge, der har brug for eksra søe og omsorg. De skyldes, a de har generelle indlæringsvanskeligheder, socio-emoionelle vanskeligheder sam udviklingsforsyrrelser. Bygherren, Randers Kommune, har derfor haf fokus på de gode, sunde og moderne miljø, som skal undersøe elevernes vanskeligheder. Fx har skolen Smarboards, der kan køre hel ned i højde il glæde for køresolsbrugere, rådløs Inerne, så eleverne ikke falder i ledninger, særke gulve så de kan umle og lege, sansehave, der udvikler sanserne og højeknologisk venilaionssysem, som giver sund indeklima. Særke og superjævne gulve på Veserbakkeskolen I den m 2 sore skole er der fyld med Webers gulvproduker i form af flydemørel, sparelmasse, speciallim og primer. Til opbygning af undergulvene er der valg weber.floor 4360, der er en grov, hurigørrende flydemørel med høj syrke. På Veserbakkeskolen og lignende insiuioner, hvor der færdes mange mennesker daglig, er der behov for særlig særke gulve. Derfor er der valg e robus undergulv, som er udlag i en høj lagykkelse. På de færdige undergulve er der monere linoleum eller parke. 38 ons flydemørel Førse sep i processen med a opbygge gulvene på Veserbakkeskolen er, a der skal blandes 38 ons pulver med vand, som bliver il flydemørel. De foregår i en af Webers pumpebiler. Pumpeoperaør Tom Langhoff, Weber, syrer denne proces og er ansvarlig for en række forhold, der har afgørende beydning for processen. Han siger: 16

17 - For de førse, skal blandingsforholde være perfek dvs. have de ree flydemål, dvs., hvor yk mørlen skal være. (Hver flydemørel har si ege perfeke flydemål, red.). For de ande, skal mørlen pumpes i de ree kvanum gennem pumpeslangen, som syres af gulvlæggerne. For de redje skal mørlen have den ree emperaur, når den udlægges. For a sikre, a både emperauren og gulvykkelsen er sabil og opimal under hele udlæggelsesprocessen, jekker jeg undervejs disse paramere i alle de lokaler, hvor der skal udlægges mørel. Under denne proces er de derfor vigig, a jeg og gulvlæggerne har æ konak, undersreger Tom. E kvaliessempel, der sikrer kunderne kvaliesgulve Gulvenreprenøren på projeke er Concep Gulve. Indehaverne Glen Pedersen og Michael Daarbak er begge Cerificerede Weber Gulvenreprenører (CWG ere), som er e særlig kvaliessempel, som sikre kunderne gulve af høj kvalie. En CWG er har age en grundig eferuddannelse i Webers gulvsysemer, som giver dem en bred produkindsig og erfaring med udlægning af Webers gulvsysemer. E kvaliessempel, som giver kunderne sikkerhed for, a gulvudlægningen er i op og udfør efer Webers skrappe kvaliesregler. CERTIFICERET Om gulvlægningen siger gulvenreprenørerne Michael og Glen: - Vi har udlag flydemørlen i e jævn lag på 25 mm. Efer udlægningen er gulvene gangbare efer ca. 3-4 imer. Men før vi kan monere selve overfladebelægningen, skal gulvene førs være hel ørre. De kan vi hurig og effekiv jekke med en weber.floor Screedry, som er en lille smar fugmåler, der er indsøb i flydemørlen. Efer ca. 8 dage er gulvene ilsrækkelig ørre og klar il a blive slebe med slibemaskine. Slibningen gør, a gulvene er hel jævne og klar il overfladebelægningen, som her på Veserbakkeskolen er enen linoleum eller parke, forklarer Michael og Glen: Udover eablering af nye gulve med flydemørel, besår skolen, ifølge gulvenreprenørerne, også af en række eksiserende rægulve: - Før vi kan lægge ny overfladebelægning på de eksiserende rægulve skal de førs primes og sparles. Men før vi sarer på denne proces, skal gulvene rengøres grundig med en søvsuger. En dealjere primning og sparling er e mus, for a belægningen kan moneres perfek og blive langidsholdbar, undersreger Glen og forklarer, a monering af linoleum kræver dealjekendskab. - Linoleum er e lækker maeriale a arbejde med, men der er en række grundregler, der skal overholdes i udlægningen - bl.a. kanskæring, som er mege vigig for de færdige resula, sluer Glen. 17

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

Elevatorlifte Platformslifte Trappelifte. Botved lifte - det handler alt sammen om tilgængelighed...

Elevatorlifte Platformslifte Trappelifte. Botved lifte - det handler alt sammen om tilgængelighed... Elevaorlife Plaformslife Trappelife Boved life - de handler al sammen om ilgængelighed... Elevaorlife Plaformslife Trappelife Op og ned uden sore armbevægelser... A insallere en elevaor i en eksiserende

Læs mere

Kommunikation der samler virksomheden

Kommunikation der samler virksomheden IPVis Connec Asger Andersen info@ipvis.dk Kommunika der samler virksomheden +45 8888 7777 765 Kalender 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Salg Magnus Knudsen Nicklas Kaspersen Oscar Chrisoffersen Anne Peersen

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD B A T k a r e l l e BAT Nr. 1 februar 2007 Bedre arbejdsmiljø, overholdelse af idsfriser, færre mangler - resulaerne fra re års arbejde med BygSoL-projeke er il a age og føle på. Side 2 Trods høje økonomiske

Læs mere

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ 53 S æ r l i g e h u s d y r o p d r æ Hvad spiser de? Mange pelsdyr er kødædere, men de er ikke mulig a give dem levende bye a spise. Derfor har forskerne udvikle en særlig slags foder, der er ilpasse

Læs mere

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic Sofsarere, moorsyringer og elekroniske konakorer CI-ronic INDUSTRIAL CONTROLS Elekroniske konakorer CI-ronic konakorer er skræddersyede il kræende indusrielle applikaioner. Takke ære indbygge LTE-eknik

Læs mere

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik B A T k a r e l l e BAT Nr. 5 sepember 2007 Den 29. juni besluede forligsparierne a revidere Øsafalen. Revisionen kom i sand efer god en måneds forhandlinger mellem Beskæfigelsesminiserie, Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 2.5.2014 KEU syd Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark Inviaion il udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Triniy - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 23.5.2008 Praksisdag Syd 23. maj 2008 Målgruppen for Praksisdag Syd

Læs mere

Professionel erhvervsudlejning

Professionel erhvervsudlejning Den grønne vej il sor bundlinie Læs side 30 ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og invesering udgives i samarbejde med Byggesocieee Nr. 08 2013 6. årgang Konor, lager & forrening? - Lejerne finder

Læs mere

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering vi tilbyder Et hav af naturlige og energieffektive løsninger I Saint-Gobain Weber A/S producerer vi kvalitetsbyggematerialer og -løsninger til dig som professionel

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen SKRÆPPEBLADET sepember 2005 Tovrækning ved sommerfesen i Hasselhøj/Hasselengen Nr.07 ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.dk Hjemmeside: www.skraeppeblade.dk

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER

GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER Geodæisk Insiu før og efer GIER GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER Sasgeodæ, dr. scien. Knud Poder 1 Beregningsopgave med konsekvenser 1.1 Opgaven I 1953 fik Geodæisk Insius afdeling GA1 en sørre beregningsopgave,

Læs mere

fermacell Brandbeskyttelse Ekstraordinær brandbeskyttelse med fermacell Aestuver og fermacell Firepanel A1

fermacell Brandbeskyttelse Ekstraordinær brandbeskyttelse med fermacell Aestuver og fermacell Firepanel A1 fermacell Brandbeskyelse Eksraordinær brandbeskyelse med fermacell esuver og fermacell Firepanel 1 2 Brandbeskyelse af bjælker og søjler med fermacell esuver Pladens opbygning Fermacell esuver pladen er

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit Design Grinded Stone og Design Colour Fremtidens gulv Et weber.floor designgulv er

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud En-dimensionel model af Sprce dworm dbrd Kenneh Hagde Mandr p Niel sen o g K asper j er ing Søby Jensen, ph.d-sderende ved oskilde Universie i hhv. maemaisk modellering og maemaikkens didakik. Maemaisk

Læs mere

Kirkeligt Teater. Underholdende

Kirkeligt Teater. Underholdende Kirkelig Teaer For børn og familier, minikonfirmander, konfirmander, unge og voksne»de er Kirkeeaeres oplevelse, a når børn og unge morer sig under forkyndelsen, husker de mege bedre den bibelske forælling«foredrag

Læs mere

weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv

weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv weber Komfortgulv Vi har udviklet et helt nyt gulvkoncept til vandbåren gulvvarme, som kombinerer flere forskellige funktioner

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne Pricing of Oil Derivaives -Wih he SABR and Schwarz models Prisfassæelse af Oliederivaer -Med SABR og Schwarz modellerne Mark Søndergaard Pedersen CPR xxxxxx-xxxx Alex Rusanov CPR xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

Byg en mur rundt om din pc

Byg en mur rundt om din pc BESKYT PC EN MOD ANGREB FRA INTERNETTET: Byg en ur rund o din pc Ny progra på cd en Med en firewall på copuen har du en effekiv ur od kriinelle fra innee. Freov vil du finde firewallen ZoneAlar på cd en,

Læs mere

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement Hovedopgave i finansiering, Insiu for Regnskab, Finansiering og Logisik Forfaer: Troels Lorenzen Vejleder: Tom Engsed Prisdannelsen i de danske boligmarked diagnosicering af bobleelemen Esimering af dynamisk

Læs mere

Udarbejdet af gr. 542 Aalborg Universitet, AAUE 2002 Det teknisk-naturvidenskabelige falkultet Institut 7 Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg

Udarbejdet af gr. 542 Aalborg Universitet, AAUE 2002 Det teknisk-naturvidenskabelige falkultet Institut 7 Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg Udarbejde af gr. 542 Aalborg Universie, AAUE 2002 De eknisk-naurvidenskabelige falkule Insiu 7 Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg Tielblad Tiel: Klimacompuer il vækshus Tema: Appara- og/eller sysemkonsrukion

Læs mere

Computer- og El-teknik Formelsamling

Computer- og El-teknik Formelsamling ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek

Læs mere

Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet

Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet Modellering af den Nordiske spopris på elekricie Speciale Udarbejde af: Randi Krisiansen Oecon. 10. semeser Samfundsøkonomi, Aalborg Universie 2 RANDI KRISTIANSEN STUDIENUMMER 20062862 Tielblad Uddannelse:

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Driftsanvisning 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Driftsanvisning 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Drifsanvisning 51289397 11.14 K DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Overenssemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II Hvordan ville en rendyrke dual indkomsskaemodel virke i Danmark? Simulering af en ensare ska på al kapialindkoms Arbejdspapir II Ændre opsparingsadfærd Skaeminiserie 2007 2007.II Arbejdspapir II - Ændre

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Arbejdslivet til søs er godt men der er stadig udfordringer

Arbejdslivet til søs er godt men der er stadig udfordringer Nr. 3 augus 2009 ISSN 1395-7414 Udgive af Søfarens Arbejdsmiljøråd Life a sea is good The well-being of seamen on Danish ships is generally good, whaever heir naionaliy. Even beer han he rumours relae

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING Århus Akademi: Phønix Tag havde den helt rigtige og ideelle løsning på overbygningen af Århus Akademi på et fladt tag.

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled vejen til en. God sikkerhedskultur. Søfartens Arbejdsmiljøråd. At regular intervals in. The 8 Safety Links

De 8 Sikkerhedsled vejen til en. God sikkerhedskultur. Søfartens Arbejdsmiljøråd. At regular intervals in. The 8 Safety Links Nr. 2 juli 2009 ISSN 1395-7414 udgive af søfarens Arbejdsmiljøråd The 8 Safey Links A regular inervals in recen years, Seahealh Denmark has been asked abou how o creae a good corporae safey culure and

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

lys I ElEGANT DESIGN

lys I ElEGANT DESIGN l ED YS I LEGANT ESIGN Micro-line 6 mm Størrelser: 1m og 2m længder, større kan skaffes. Fastgørelse: med beslag eller dobbeltklæbende tape. Overflade: Fås i rå eller anodizid overflade. Micro-line 6 mm

Læs mere

Deitermann fugtisolering

Deitermann fugtisolering Deitermann fugtisolering Foto: Jens Markus Lindhe Produkter til optimal vandtætning Deitermann fugtisolering - sikkerhed i projektering og udførelse Med Deitermann har Weber en serie af professionelle

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 2011 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Side 2 af 116 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale begivenheder...

Læs mere

Flemming Teut manden bag håndværket

Flemming Teut manden bag håndværket firmaprofil af tagxperten Vi har arbejdet med tagmaling i flere generationer og vi ved, hvad der holder. Derfor bruger vi kun de bedste produkter, som giver en flot overflade og beskytter mod revner og

Læs mere

LED Katalog 2015. Kildeberg ApS. Alsvej 2 C DK-8940 Randers SV. Tlf. +45 7022 0787 info@kildeberg.com

LED Katalog 2015. Kildeberg ApS. Alsvej 2 C DK-8940 Randers SV. Tlf. +45 7022 0787 info@kildeberg.com LED Katalog 2015 Kildeberg ApS Alsvej 2 C DK-8940 Randers SV Tlf. +45 7022 0787 info@kildeberg.com Siden starten i 2001 har Kildeberg været specialiseret inden for produktion og montage af lysskilte med

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE Overrækkelsen af Brick 14 foregik den 8. maj i Architekturzentrum Wien. Wienerberger Brick Award 14 Formålet med

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab Poreføljeeori: Inveseringsejendomme i inveseringsporeføljen - Med særlig fokus på invesering gennem e kommandiselskab Jonas Frøslev (300041) MSc in Finance Aarhus Universie, Business and Social Sciences

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os.

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. Hvor der handles, der bygges Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. 1 Hvor der handles, der bygges I Danske Byggecentre arbejder vi hver

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

Yderligere teknisk data Brændestilling. Spænding Lampespænding Lyskilde Lyskilde finish

Yderligere teknisk data Brændestilling. Spænding Lampespænding Lyskilde Lyskilde finish Produk Kompake udladningslamper med høj lysudbye Fordele Høj lysudbye begrænser analle af påkræe belysningsarmaurer, hvilke både minimerer anskaffelsesog drifsudgiferne Den gode farvegengivelse skaber

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked Specialeafhandling for Cand. Merc sudie Erhvervsøkonomisk insiu Forfaere: Anne Kvis Nielsen Jan Furbo Fuglsang Pedersen Vejleder: Tom Engsed Udviklingen i boligomkosninger, efficiensanalyse sam udbuds-

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Fs10. 1 Fabrikken 2 Arbejder 3 Plastrør 4 Økonomi 5 Sommerhuset. 10.- klasse prøve. MATEMATIK Marts 2010

Fs10. 1 Fabrikken 2 Arbejder 3 Plastrør 4 Økonomi 5 Sommerhuset. 10.- klasse prøve. MATEMATIK Marts 2010 2010 1 Fabrikken 2 Arbejder 3 Plastrør 4 Økonomi 5 Sommerhuset 10.- klasse prøve MATEMATIK Marts 2010 Som bilag *l de-e opgavesæt er vedlagt svarark Lavet af 10C. Frijsenborg e>erskole 30-03- 2010 11 1

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Prisfastsættelse og hedging af optioner under stokastisk volatilitet

Prisfastsættelse og hedging af optioner under stokastisk volatilitet Erhvervsøkonomisk insiu Afhandling Vejleder: Peer Løche Jørgensen Forfaere: Kasper Korgaard Anders Weihrauch Prisfassæelse og hedging af opioner under sokasisk volailie Suppose we use he sandard deviaion

Læs mere