ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

2 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel Fax CVR no Mapic prisvinder Verdens mest dynamiske retailkoncept inden for 'Møbler og husholdningsudstyr'. Mapic Award winner The world's most dynamic retail concept in 'Household goods and electronics' /1 BoConcept In-House Translation: Eunike Hansen Layout: Delta Grafisk A/S Print: Delta Grafisk A/S

3 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Hovedtal Financial highlights 4-5 Koncernstruktur Group structure 6 Bestyrelse og direktion Supervisory and executive boards 7 Forretningsgrundlag Company mission 8-11 Ledelsens årsberetning Management's review Ledelsens regnskabspåtegning Statement by the supervisory and executive boards on the annual report 23 Revisionspåtegning Auditors' report 24 Selskabsledelse Corporate governance 25 Risikoforhold Risks Aktionærinformation Shareholder information Anvendt regnskabspraksis Accounting policies applied Resultatopgørelse Income statement 43 Balance Balance sheet Egenkapitalopgørelse Statement of equity movements Pengestrømsopgørelse Cash flow statement 48 Noter til årsrapporten Notes to the annual financial statements Effekt af overgang til IFRS Effect of transition to IFRS Generalforsamling Mandag, den 28. august 2006 kl i selskabets lokaler, Mørupvej 16, 7400 Herning. General meeting On Monday 28 August 2006 at 4 pm at the address of the company, Mørupvej 16, 7400 Herning, Denmark.

4 Hovedtal for BoConcept koncernen Financial highlights for the BoConcept group Koncern / Group tkr. / DKK' / / / / /06 Resultatopgørelse i mio. kr. Income statement in DKK million Nettoomsætning Revenue Bruttooverskud Gross profit Resultat af primær drift Profit/loss from operating activities Finans, netto Financing, net Resultat før skat og minioritetsinteresser Profit/loss before tax and minority interests Resultat efter skat Profit/loss after tax Balance i mio. kr. Balance sheet details in DKK million Langfristede aktiver Non-current assets Kortfristede aktiver Current assets Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity Rentebærende gæld Interest bearing debt Pengestrøm i mio. kr. Cash flow in DKK million Pengestrøm fra driftsaktivitet Cash flow from operating activities Pengestrøm til investeringsaktivitet Cash flow from investing activities Pengestrøm før afdrag på langfristede forpligtelser Cash flow before instalment on long-term liabilities other than provisions Nøgletal Financial ratios Overskudsgrad Operating margin Afkastningsgrad Return on capital employed Overskud pr. 100 kr. aktie Earnings per share of DKK 100 Egenkapitalens forrentning Return on equity Egenkapitalandel, % Equity ratio, % Indre værdi pr. 100 kr. aktie Book value per share of DKK 100 Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids Average number of employees, full-time Aktionærrelationer Stock market ratios Aktieudbytte, mio. kr. Dividend, DKK million Børskurs, ultimo Market price at year-end Aktiekapital, mio. kr. Share capital, DKK million Kurs/indre værdi Price/book value Price/earning ratio, ultimo Price/earnings ratio, year-end 732,5 682,4 741,7 795,6 951,5 244,0 233,6 290,7 315,5 381,1 3,8-34,3-16,7 12,4 38,3-10,8-14,2-13,9-11,6-10,6-8,0-53,8-29,1 0,8 27,7-10,9-43,8-29,4 0,1 12,6 264,4 266,9 258,8 252,4 223,3 295,6 294,4 270,7 276,2 254,6 560,0 561,3 529,5 528,5 477,9 174,4 132,8 97,2 98,2 112,0 282,9 345,2 328,1 317,2 217,2 65,1-29,2 48,2 43,3 100,1-80,0-46,6-15,8-29,6-9,7-14,9-75,8 32,4 13,8 90,4 0,5-5,0-2,3 1,6 4,0 0,7-6,1-3,1 2,3 7, ,8 0,7 0,8 1,0 6, ,9 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytiker Foreningens 'Anbefalinger og Nøgletal 2005 '. The financial ratios have been calculated in accordance with the guidelines for the Calculation of Financial Ratios and Key Figures 2005 issued by the Danish Society of Investment Professionals. 4

5 Nettoomsætning / Vækst Revenue / Growth Omsætning Vækst % Revenue Growth % Resultat før skat Profit/loss before tax 40 DKK million % 20% 15% 10% 5% 0% -5% DKK million 20 0 (20) (40) 0-10% (60) 2001/ / / / / / / / / /06 Omsætning pr. medarbejder Revenue by employee Overskudsgrad / Afkastningsgrad Operating margin / Return on capital employed Overskudsgrad Operating margin Afkastningsgrad Return on capital employed tkr. / DKK' % / / / / / / / / / /06 Egenkapital / Rentebærende gæld Equity / Interest bearing debt Egenkapital Equity Rentebærende gæld Interest bearing debt Pengestrøm før afdrag på langfristede forpligtelser Cash flow before instalments on long-term liabilities other than provisions Pengestrøm Cash flow Cash flow % af omsætning Cash flow % of revenue DKK million DKK million / / / / / / / / / /06 5

6 Koncernstruktur Group structure BoConcept Holding A/S BoConcept A/S * ** BoConcept Retail Germany GmbH BoConcept Retail UK Ltd. BoConcept Retail Inc. USA BoConcept France S.a.r.l. BoConcept Retail Poland Sp.z. o. o. BoConcept Japan K.K.* BoConcept North America, Inc. * BoConcept Germany GmbH UAB Club 8 Company, Lithuania ** * Distribution unit / ** Production unit 2 Brand Stores 4 Brand Stores 1 Brand Store 1 Brand Store 3 Brand Stores 2 Brand Stores Koncernstruktur Efter navneændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2006 samt frasalg og nedlukning af brands og datterselskaber består koncernens danske selskaber herefter af BoConcept Holding A/S, hvis formål er 100% ejerbesiddelse af BoConcept A/S og BoConcept Retail A/S. Group structure Following a resolution to change our name passed at the extraordinary general meeting held on 28 April 2006 and the discontinuance of brands and the divestment and closure of subsidiaries, the Danish companies in the group are BoConcept Holding A/S, the objects of which is 100% ownership of BoConcept A/S, and BoConcept Retail A/S. Alle operationelle aktiviteter finder sted i BoConcept A/S, som er konceptholder for franchisekæden BoConcept. All operational activities are handled by BoConcept A/S, the concept holder of the franchise chain BoConcept. Bestyrelserne i BoConcept A/S og BoConcept Retail A/S har besluttet at gennemføre en skattefri fusion af de to selskaber med BoConcept A/S som det fortsættende selskab med virkning fra 1. maj I koncernstrukturen er den beskrevne ændring vist. The supervisory boards of BoConcept A/S and BoConcept Retail A/S have decided to implement a tax-free merger of the two companies with BoConcept A/S as the continuing company with effect from 1 May The change is shown in the group chart. LEDELSE MANAGEMENT Direktion, BoConcept Holding A/S Viggo Mølholm, koncernchef. Hans Barslund, koncerndirektør. Executive Board, BoConcept Holding A/S Viggo Mølholm, President & CEO. Hans Barslund, Vice President & CFO. Ledergruppe, BoConcept A/S Viggo Mølholm, adm. direktør. Hans Barslund, vice adm. direktør. Mogens Ærthøj, IT-direktør. Torben Paulin, retail- og salgdirektør. Troels Dyrup Petersen, Supply Chain direktør. Group Management, BoConcept A/S Viggo Mølholm, Managing Director. Hans Barslund, Vice Managing Director. Mogens Ærthøj, IT Director. Torben Paulin, Retail & Sales Director. Troels Dyrup Petersen, Supply Chain Director. 6

7 Bestyrelse og direktion Supervisory and executive boards Bestyrelse / Supervisory board Bestyrelses- og direktionshverv i andre danske selskaber / Directorships and executive positions with other Danish companies Formand / Chairman Svend Sigaard 1 Stjernholm A/S, DONG A/S, Aalborg Industries Holding A/S, Kaaesvej 2, Thorsted, Ulfborg Aalborg Industries A/S, Investering og Tryghed A/S Næstformand / Deputy chairman Ebbe Pelle Jacobsen 2 KVIK Holding A/S, Jørgen Møllers Fond, Audionord International A/S Henri de Winterlei 17, Brasschat Christian Majgaard 3 H. Daugaard Holding A/S, Blue Willi's A/S, Inface A/S, Kronprinsensgade 21, Odense ABC Reoler A/S, Svendborg Brakes A/S, R 82 A/S Emil Poulsen* 4 Ingen / None Brombærvej 27, Ølgod Birgit Lørup* 5 Ingen / None Baunsbjergvej 5, Barde, Videbæk Direktion / Executive board Viggo Mølholm 6 International Claire Group A/S 5 Hans Barslund 7 Ingen / None * Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem / Employee representative

8 Forretningsgrundlag Company mission Vision At gøre BoConcept til no. 1 brand inden for boligindretning. Vision To make BoConcept no. 1 brand within home furnishing. Mission Via salg, service og passion kombineret med en fokuseret og costefficient indsats at gøre modulære designmøbler tilgængelige for de mange bevidste forbrugere. Mission Through selling, service and passion combined with a focused and cost-efficient effort to make modular design furniture available to the many style-conscious consumers. Forretningsgrundlag Koncernens fokus er nu efter målrettede omstruktureringer udelukkende rettet mod udvikling, support og vareforsyning til den franchisebaserede retailkæde BoConcept. Kæden bestod pr. 30. april 2006 af 163 Brand Stores og 144 Studios, der sammenlagt forventes at udgøre godt 90% af koncernens omsætning i 2006/07. Brand Stores er individuelt drevne franchisebutikker med en typisk størrelse mellem m 2, mens Studios typisk er mellem m 2 og er afdelinger beliggende i etablerede møbelbutikker, hvor BoConcept brandet og den lokale møbelkædes brands og produkter supplerer hinanden. I de kommende år forventes nettoåbninger mellem nye Brand Stores pr. år samt et lidt mindre antal Studios. Det er målsætningen at have 500 salgsenheder i 2010, hvoraf min. 300 er Brand Stores. Der findes i dag BoConcept Brand Stores og Studios i 42 lande, men ekspansionen foregår med fokus på 10 udvalgte hovedmarkeder. Company mission Following targeted restructurings the group is now focusing exclusively on development, support and goods supply for the franchise-based retail chain BoConcept. As at 30 April 2006 the chain consisted of 163 Brand Stores and 144 Studios, which together are expected to generate more than 90% of the group's revenue in 2006/2007. Brand Stores are individually run franchise stores with typical store sizes of between 500 and 800 square metres while Studios are typically between 100 and 400 square metres. Studios are in-house stores in well-established furniture stores where the BoConcept brand and the local furniture chain's brands and products complement each other. In the years immediately ahead the company expects to open between 25 and 40 new Brand Stores per year net and a somewhat smaller number of Studios. The goal is to have 500 sales outlets in 2010, of which at least 300 are Brand Stores. Today, there are BoConcept Brand Stores and Studios in 42 countries, but the expansion is concentrated on 10 selected principal markets. 8

9 Fra koncernens hovedkvarter i Danmark udvikles både butiks- og produktkonceptet løbende, således at kæden altid fremstår attraktivt over for den definerede målgruppe. Herfra styres og udvikles ligeledes uddannelse samt support til Brand Stores worldwide. Det er en vigtig del af koncernens mission at sikre et ensartet og opdateret butikskoncept med butikssælgere, der er i stand til at servicere slutbrugeren på en optimal og for branchen unik måde. Fra hovedkvarteret styres ligeledes den globale kommunikationsplatform, som sikrer effektivitet i marketingprocessen, samt at denne tager det samme udgangspunkt, uanset om aktiviteterne foregår i Shanghai eller New York. Produktprogram og supply chain management Koncernen har udviklet sig fra at være møbelproducent til at være konceptholder og international distributør af et komplet produktprogram af brandede livsstilsprodukter til BoConcept Brand Stores og BoConcept Studios. Forsyningskæden er baseret på, at en Brand Store har BoConcept A/S som eneste leverandør, og det er BoConcept A/S, der skal sikre leveringer til de forskellige Brand Stores af et komplet sortiment af plademøbler, stole, polster, accessories og butiksinventar. Produktprogrammerne er indbyrdes koordineret, hvad angår design, farver og overflader. Dette medfører behovet for en detaljeret koordinering af alle produkter med hensyn til konstruktion og kvalitet uafhængig af, hvor de er produceret. BoConcept A/S indgår derfor i et tæt samarbejde med såvel egne fabrikker som leverandører i forbindelse med udviklingen og frembringelsen af nye produkter. From the group's headquarters in Denmark both store and product concepts are subject to continuous development so that the chain is always attractive to the defined target audience. From here training and support is also controlled and developed for Brand Stores worldwide. It is an important part of the group's mission to ensure that the store concept is uniform and up-to-date, with sales staff that are able to give the end-customer the best possible service available in the industry. From the headquarters the company also controls the global communications platform that ensures effectiveness and uniformity in the marketing process, irrespective of whether marketing activities are launched in Shanghai or New York. Product range and supply chain management The group has progressed from furniture manufacturer to concept holder and international distributor of a complete range of branded lifestyle products for BoConcept Brand Stores and BoConcept Studios. The way the supply chain works is that BoConcept A/S is the sole supplier of the Brand Stores and responsible for supplying the various Brand Stores with a complete range of board furniture, chairs, upholstery units, accessories and store fittings. Product ranges are created to match with respect to design, colours and finishes. This calls for detailed co-ordination of the construction and quality of the products, irrespective of their origin. BoConcept A/S therefore develops and manufactures new products in close co-operation with its own production facilities as well as with external suppliers. Der er etableret en struktur med større fokus på supply chain management, hvor egenproduktionen, der stadig er en vigtig del af forsyningen til kæden, består af fire fokuserede produktionsvirksomheder, der fungerer som leverandører på linje med eksterne leverandører. Det er koncernens strategi, at produktionsenhederne har hvert deres kerneproduktionsområde, og at produktionsprocesser, der ikke dækkes af disse, vil blive indkøbt hos underleverandører. Konsekvensen af et stigende salg gennem BoConcept kæden medfører, at en stadigt stigende andel af produktprogrammet sources hos leverandører i Fjernøsten og Østeuropa. Der er således de seneste par år etableret to sourcing og kvalitetssikringskontorer i Kina. For at effektivisere produktionen og sikre endnu kortere og mere præcise leveringstider til kunderne samt i højere grad være i stand til at håndtere leverancer fra underleverandører, er der tidligere etableret et fuldautomatiseret højlager og distributionscenter ved koncernens største produktionsanlæg i Ølgod. BoConcept A/S målsætter at levere i dag 95% af alle ordrer komplet til den bekræftede tid. Denne leveringsservice er et væsentligt aktiv for såvel eksisterende som nye Brand Stores og Studios, der kan servicere slutkunder med en af branchens hurtigste leveringstider, uden at Brand Stores selv har lagre. Formålet hermed er, at Brand Stores og Studios i højere grad kan fokusere på at sælge og servicere slutkunden. The group has set up a structure with greater focus on supply chain management in which the group's own production, which is still an important part of the supplies for the chain, consists of four dedicated production facilities that are also suppliers in their own right. It is group strategy for the production units to have each their own core production area and for production processes falling outside these to be provided by sub-contractors. The rise in the sales of the BoConcept chain of stores has led to an increasing share of the product range being sourced from suppliers in the Far East and Eastern Europe. For instance, two sourcing and quality assurance offices have been set up in China in recent years. With a view to making the production process more effective and ensuring shorter and more reliable times of delivery as well as improving our ability to handle supplies from our sub-contractors, a fully automatic high-bay warehouse and distribution centre has earlier been commissioned on the group's production facilities at Ølgod. Today, BoConcept A/S's target is to deliver 95% of all orders in full at the confirmed time. This quality of delivery is a valuable asset for existing as well as new Brand Stores and Studios which are able to offer end-customers some of the most competitive times of delivery in the industry without the Brand Stores being stockists themselves. The objective of this is for Brand Stores and Studios to focus increasingly on sales and the provision of service to customers. 9

10 Shanghai, China Aalborg, Denmark Dubai, UAE Paris, France Athens, Greece Limassol, Cyprus Stuttgart, Germany Washington, USA London, United Kingdom 10 Auckland, New Zealand New York, USA Tokyo, Japan

11 Brand Stores og Studios er ansvarlige for den sidste del af slutleverancen til kunden. Alt andet i forsyningskæden er BoConcept A/S' opgave. Brand Stores and Studios are responsible for the final part of customer deliveries. All other links in the supply chain are the responsibility of BoConcept A/S. Opfyldelsen af de behov, som BoConcept dækker hos sin kundemålgruppe, indebærer hyppige udskiftninger i produktsortimentet, hvilket forudsætter en høj grad af fleksibilitet i hele værdikæden. Fulfilling the requirements of BoConcept's target audience implies frequent upgrades to the product range and a high degree of flexibility throughout the value chain. Informationsteknologi/Ledelsesinformationssystemer Koncernen opfatter informationsteknologi som en væsentlig konkurrenceparameter, som er en nødvendig forudsætning for at være en troværdig og konkurrencedygtig leverandør. Infrastrukturen og systemer udbygges og forbedres løbende. Information technology/management information systems The group views information technology as a vital competitive parameter and a prerequisite to being considered a reliable and competitive supplier. The infrastructure and systems are continually expanded and improved. Human Resources Koncernen vil på alle fagområder tiltrække og uddanne de bedst egnede medarbejdere, som alle er medansvarlige for, at der udvikles, fremskaffes eller produceres kvalitetsprodukter og ydes god service over for samarbejdspartnere helt ud til slutbrugeren og endelig, at der skabes et godt arbejdsmiljø med en høj moral. Koncernen stiller store krav til sine medarbejdere, da succesen afhænger netop af medarbejdernes passion, fleksibilitet, netværkssamarbejde samt vilje og evne til at gribe mulighederne, når de byder sig. Koncernen har en proaktiv HR strategi til at understøtte forretningsgrundlaget. HR er synlig på alle niveauer i virksomheden, da ledernes og medarbejdernes præstationer, engagement og tilfredshed er afgørende for succesen. Der arbejdes intensivt med mål og rammer både på individuelt og afdelingsniveau. Fremadrettet vil der blive arbejdet mere med performancestyring, så der hurtigere og mere effektivt kan udvikles ledere og medarbejdere, som passer til de forretningsmæssige mål. Human Resources In all areas of expertise the group will attract and train the most suitable candidates for the job. Our employees all have a share in the responsibility for the development, procurement or manufacture of high quality products and for ensuring our trading partners good service, right down to the level of end-user, and last, but not least, for creating a good working environment as a basis for high moral integrity among our staff. The group demands much from its staff, seeing that their passion, flexibility, networking skills and their will and ability to take hold of the possibilities that arise are vital to our success. The group has implemented a proactive human resources strategy with a view to strengthening its company mission. Human resources are at play in all areas in the organisation since the performance, commitment and satisfaction of both executives and other members of staff are vital to our success. Great effort is put into impressing our objectives and framework on the minds of individuals and at department level. In future, we will endeavour to have more performance control in order to quickly and effectively train managers and staff to suit our business objectives. 11

12 Ledelsens årsberetning Management's review ÅRETS RESULTAT Nettoomsætningen i BoConcept Holding A/S, hvis aktiviteter omhandler BoConcept A/S, BoConcept Retail A/S og Dencon A/S, har i regnskabsåret 2005/06 udgjort 951,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 155,9 mio. kr. i forhold til sidste år eller en stigning på 19,6%. Resultat af primær drift er et overskud på 38,3 mio. kr. i forhold til et overskud på 12,4 mio. kr. i sidste regnskabsår. Resultatforbedringen i forhold til sidste år på 25,9 mio. kr. er primært et resultat af den øgede omsætning. Ordinært resultat før skat er et overskud på 27,7 mio. kr. i forhold til et overskud på 0,8 mio. kr. i sidste regnskabsår. PROFIT FOR THE YEAR BoConcept Holding A/S, the activities of which include BoConcept A/S, BoConcept Retail A/S and Dencon A/S, produced revenue of DKK million in the financial year 2005/2006, up DKK million or 19.6% on last year. The result of operations is a profit of DKK 38.3 million compared to a profit of DKK 12.4 million in the previous financial year. The DKK 25.9 million improvement in the result on last year is attributable to increased revenue. The result from ordinary activities before tax is a profit of DKK 27.7 million compared to a profit of DKK 0.8 million in the previous financial year. Årets resultat efter skat udgør et overskud på 12,6 mio. kr. sammenholdt med sidste års overskud på 0,1 mio. kr. Resultatet betragtes på trods af en tilfredsstillende forbedring som værende på et ikke tilfredsstillende niveau. Årets resultat før skat ligger over forventningen om et ordinært resultat før skat på mellem mio. kr. ved regnskabsårets begyndelse. Årets resultat er lidt bedre end den seneste regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs den 3. marts 2006, hvor forventningerne blev opjusteret til et resultat før skat i niveauet 25 mio. kr. The result for the year after tax is a profit of DKK 12.6 million compared to a profit of DKK 0.1 million last year. Despite the satisfactory improvement, the result is considered unsatisfactory. The result for the year before tax is better than the DKK 10 to 15 million profit from ordinary activities before tax announced at the beginning of the financial year. The profit for the year is slightly better than communicated in the latest announcement of financial results to the Copenhagen Stock Exchange of 3 March 2006 where expectations were adjusted upwards to a pre-tax result of approximately DKK 25 million. En høj, effektiv skatteprocent på 55% skyldes engangsnedskrivning af skatteaktiver vedr. udenlandske selskaber i forbindelse med indtræden i international sambeskatning. The high, effective tax rate of 55% is a result of non-recurrent write-downs of tax assets regarding foreign companies in connection with the entering of international joint taxation. Dencon A/S er med virkning fra 1. maj 2006 solgt i et management buy-out til HSF Holding ApS. With effect from 1 May 2006 Dencon A/S was sold to HSF Holding ApS in a management buy-out. Den samlede balancesum er med 477,9 mio. kr. reduceret med 50,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Der er et positivt cash-flow på 90,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld. Koncernens egenkapital er på statusdagen opgjort til 112,0 mio. kr., og egenkapitalandelen udgør 23,4%. Resultatets disponering Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S indstiller til generalforsamlingen, at årets overskud efter minoritetsinteresser på tkr. disponeres således: Årets udbytte 0 Overført resultat I alt The balance sheet total of DKK million has been reduced by DKK 50.7 million compared to last year. There is a positive cash flow of DKK 90.4 million before instalments on non-current debt items. At the balance sheet date the equity of the group amounted to DKK million and the equity ratio amounted to 23.4%. Distribution of profit The supervisory board of BoConcept Holding A/S recommends to the company in general meeting that the profit for the year of DKK 12,457,000 after minority interests be distributed as follows: Dividend for the year 0 Retained earnings 12,457 Total 12,457 12

13 ÅRETS FORLØB Indtjeningsudvikling Omsætningsudviklingen med en samlet vækst på 20% dækker over væsentlige forskelle i de enkelte salgskanaler. Der er således en samlet vækst på 30% i afsætningen til BoConcept Brand Stores og Studios i forhold til sidste år. Den strategiske satsning på BoConcept giver således udslag i, at dette segment fortsat er det voksende og største segment og udgør nu godt 80% af koncernomsætningen. THE YEAR IN REVIEW Development in earnings The development in revenues with overall growth of 20% is a reflection of the considerable differences in the individual distribution channels. For instance, sales to BoConcept Brand Stores and Studios grew by 30% compared to last year. As a result of the strategic focus on BoConcept this segment is still the fastest growing and largest single segment and now accounts for just over 80% of group revenues. Omsætningsfordeling på salgskanaler / Sales per channels of distribution 2003/ / /06 100% 80% 60% 40% 20% 0% BoConcept Brand Stores & Studios Produktkunder / Product customers Business-to-Business Dencon I det forløbne år har salgsindsatsen været yderligere fokuseret på at øge omsætningen gennem BoConcept Brand Stores og BoConcept Studios. Fra og med den 1. september 2005 er alle Club 8 studier enten konverteret til BoConcept Studios eller lukket. Hermed er 'One company One brand' strategien, der blev valgt i 2002, nu fuldt implementeret på alle markeder. In the past year the sales effort has been focused on increasing the revenues produced by the BoConcept Brand Stores and Studios. As from 1 September 2005 all Club 8 studios have either been converted to BoConcept Studios or closed down. Accordingly, the 'one company one brand' strategy, which was adopted in 2002, has now been fully implemented in all our markets. Salget til produktkunder, der er grossistsalg til møbelhandlere af enkelte produkter, er fortsat faldende, alene 21% i 2005/06 som konsekvens af den valgte strategi. Segmentet udgør nu 13% af koncernomsætningen. As a result of the strategy chosen, the sale of products to wholesale furniture dealers in individual products continues to decline and declined by as much as 21% in 2005/2006 alone. The segment now accounts for 13% of group revenues. Salget til Business-to-Business kunder (Dencon kontormøbler) er steget 11,5 mio. kr. eller 24% i forhold til sidste år. Segmentet udgør godt 6% af koncernomsætningen. Sales to Business-to-Business customers (Dencon office furniture) has risen by DKK 11.5 million or 24% compared with last year. The segment accounts for more than 6% of group revenues. Målsætningen for 2005/06 var et ordinært resultat før skat på mellem mio. kr. baseret på en salgsfremgang på 5-10%. Med et ordinært resultat på 27,7 mio. kr. og en omsætningsstigning på næsten 20% er målsætningen realiseret. Resultat af primær drift er et overskud på 38,3 mio. kr. i forhold til et overskud på 12,4 mio. kr. i sidste regnskabsår. Resultatforbedringen i forhold til sidste år på 25,9 mio. kr. er primært et resultat af den øgede omsætning samt en forbedring af bruttoavancen fra 39,7% til 40,0%. De relative distributions- og administrationsomkostninger er reduceret således, at overskudsgraden er øget fra 1,6% i 2004/05 til 4,0% i 2005/06. The target for the financial year 2005/2006 was a pre-tax operating profit of between DKK 10 and 15 million, brought about by a 5 to 10% increase in the sales volume. With an operating profit of DKK 27.7 million and an increase in revenues of almost 20% the target has been met. The result of operations is a profit of DKK 38.3 million compared to a profit of DKK 12.4 million in the previous financial year. The improvement in the result on last year of DKK 25.9 million is primarily a result of increased revenues and an improvement in gross profit from 39.7% to 40.0%. The relative distribution costs and administrative expenses have been reduced, resulting in the operating margin rising from 1.6% in 2004/2005 to 4.0% in 2005/

14 Der er, som planlagt, gennemført betydelige omlægninger af de lokale distributionscentre i USA, UK og Japan, idet: distributionscentret i Kansas, USA er lukket og lagt sammen med New Jersey, USA lageret i Japan er flyttet til mere fremtidssikre faciliteter distributionscentret i Wakefield, UK, er lukket, og markedet betjenes fremover fra Danmark i lighed med øvrige europæiske markeder Disse aktiviteter har medført en del restruktureringsomkostninger, som er medtaget under andre driftsomkostninger, som er forøget med 4,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Årets skat udgør 15,1 mio. kr., hvilket udgør 55% i effektiv skatteprocent. Det skyldes følgende forhold: Revurdering og nedskrivning af skatteaktiver vedr. udenlandske selskaber i forbindelse med overgangen til international sambeskatning på i alt 5,6 mio. kr. Merskat som følge af højere udenlandske skatteprocenter samt permanent afvigelse udgør i alt 1,8 mio. kr. Fremadrettet forventes en effektiv skatteprocent i niveauet 30-35%. As was planned, considerable changes have been implemented in the local distribution centres in the USA, the UK and Japan involving: the closing down and merging of the distribution centre in Kansas, USA, with the New Jersey centre, USA transfer of the warehouse in Japan to facilities with future expandability the closing down of the distribution centre in Wakefield, UK, and shifting the responsibility for the market to Denmark as has happened with the other European markets As a result of these activities restructuring costs have been incurred, which are recognised under other operating expenses, which are therefore up by DKK 4.6 million compared to last year. Tax for the year constitutes DKK 15.1 million, which is equal to an effective tax rate of 55%. This is a result of the following conditions: Revaluation and writing down of tax assets related to foreign companies in connection with the transition to international joint taxation of DKK 5.6 million Additional tax as a result of increased foreign tax rates and permanent deviation of DKK 1.8 million in total In future, we expect an effective tax rate of 30-35%. Der er et positivt cash-flow på 90,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld mod et mål på 30,0 mio. kr. Forbedringen er resultatet af følgende forhold: Et bedre driftsresultat Lavt investeringsniveau Reduktion af lageret Mindre stigning i tilgodehavender Øgning af leverandør- og anden gæld samt forudbetalinger fra kunder Den samlede balancesum er reduceret fra 528,5 mio. kr. sidste år til 477,9 mio. kr. Med en egenkapital på 112,0 mio. kr. giver det en soliditetsgrad på 23,4% mod 18,6% sidste år. Den rentebærende gæld er reduceret med 100,1 mio. kr. Overgang til IFRS BoConcept Holding A/S er fra 2005/06 overgået til at aflægge årsregnskab i overensstemmelse med IFRS. Overgangen til IFRS har ikke medført væsentlige ændringer i værdiansættelsen af koncernens aktiver eller i resultatopgørelsen. For BoConcept Holding A/S er den vigtigste konsekvens af den nye regnskabsstandard en ændret håndtering af valutakursgevinster/ tab af udækkede terminskontrakter, der er flyttet fra egenkapitalen til resultatopgørelsen med 778 tkr., samt at den beregnede omkostning ved udstedelse af aktieoptioner i 2004/05 er indregnet i resultatopgørelsen med tkr. Samlet er resultatopgørelsen for 2004/05 således reduceret med 422 tkr. Overgangen til IFRS har ikke påvirket egenkapitalen eller den samlede balancesum. There is a positive cash flow of DKK 90.4 million before instalments on non-current debt items with a target of DKK 30.0 million. The improvement in the result is attributable to the following circumstances: An improved operating result Lower levels of investment Inventory reductions A small increase in receivables Increase in trade payables and other payables as well as prepayments from customers The balance sheet total has been reduced from DKK million last year to DKK million. With equity of DKK million this produces an equity ratio of 23.4% compared to 18.6% last year. Interest-bearing debt has been reduced by DKK million. Transition to IFRS As from 2005/2006 BoConcept Holding A/S will prepare its annual report in accordance with IFRS. The transition to IFRS has not resulted in any significant changes in terms of the valuation of the group's assets or in the income statement. For BoConcept Holding A/S the most important consequence of the new accounting standard is a change in the handling of foreign exchange gains and losses of unhedged forward exchange contracts, which have been moved from equity to the income statement in the amount of DKK 778,000 and the estimated cost of issuing share options in 2004/2005 has been recognised in the income statement in the amount of DKK 1,200,000. Overall, the income statement for 2004/2005 has thus been reduced by DKK 422,

15 Overgangen til IFRS bevirker en række omgrupperinger i såvel resultatopgørelsen som balancen i præsentationen af årsregnskabet samt et mere omfattende noteapparat. Navneskifte pr. 1. maj 2006 Denka Holding A/S og det operative selskab, Club 8 Company A/S, skiftede pr. 1. maj 2006 navn til hhv. BoConcept Holding A/S og BoConcept A/S. Et synligt bevis for, at et langt, sejt strategiskifte og refokuseringsproces er veloverstået. Koncernens forretningsgrundlag er nu udelukkende rettet mod support og afsætning til BoConcept Brand Stores og Studios globalt. Med skiftet opnås klarhed og navnesynergi i hele værdikæden samt over til aktiemarkedet. The transition to IFRS has not affected the equity or the balance sheet total. The transition to IFRS will result in the regrouping of a number of items in the income statement and the balance sheet as well as a change in the presentation of the annual report and more extensive notes. Change of name on 1 May 2006 On 1 May 2006, Denka Holding A/S and its operational company, Club 8 Company A/S, changed name to BoConcept Holding A/S and BoConcept A/S, respectively. A clear indication that a tough, drawn out change of strategy and refocusing process has now been completed. BUSINESS-TO-BUSINESS Som en konsekvens af at Business-to-Business aktiviteten salgsmæssigt har meget få synergier med BoConcept A/S, blev aktiviteten pr. 1. maj 2002 udskilt i et selvstændigt selskab, Dencon A/S. Der er indgået aftale mellem BoConcept Holding A/S og HSF Holding ApS om, at HSF Holding ApS med effekt pr. 1. maj 2006 har købt alle aktier i Dencon A/S af BoConcept Holding A/S. Bag HSF Holding ApS står den nuværende adm. direktør for Dencon A/S, Henrik S. Feld. En række administrative opgaver bliver dog i det første år stadigvæk varetaget af BoConcept A/S. Dencon A/S har efter en længere periode med faldende omsætning vendt udviklingen i et ellers hårdt marked for kontormøbler og har således oplevet en stigning i omsætningen på 11,5 mio. kr. eller 24% i forhold til samme periode sidste år. Der er fokuseret yderligere på rationalisering af produktionen, sourcing i Fjernøsten samt styrkelse af salget på primærmarkederne. Der er investeret i en styrkelse af produktprogrammet og marketingplatformen. Samlet betyder det et resultat før skat for Dencon A/S på 1,0 mio. kr. eller en forbedring på 0,7 mio. kr. i forhold til sidste år. BOCONCEPT Salgs-/Markedsudvikling Udvikling på salgskanaler Væksten i omsætningen på 20% er i henhold til den valgte strategi sket til BoConcept Brand Stores og Studios. Omsætningen til produktkunder er faldet fra 23% til 14% af den totale omsætning og forventes fortsat at falde kraftigt som følge af strategien og ressourcefordelingen. As a result of this decision, the group s business base now solely aims at supporting and selling products through BoConcept Brand Stores and Studios internationally. The change of name ensures clarity and name synergy across the entire value chain as well as to the stock market. BUSINESS-TO-BUSINESS As there are very few sales synergies to be gained between the Business-to-Business activities and BoConcept A/S, the former activity was spun off and turned into the independent company Dencon A/S as at 1 May An agreement has been concluded between BoConcept Holding A/S and HSF Holding ApS to the effect that HSF Holding ApS has acquired all the shares in Dencon A/S from BoConcept Holding A/S as at 1 May The current chief executive officer of Dencon A/S, Henrik S. Feld, is behind HSF Holding ApS. However, a number of administrative tasks will still be handled by BoConcept A/S during the first year. After an extended period of time with declining revenues Dencon A/S has succeeded in bucking the trend in an otherwise tough market for office contract furniture to increase revenues by DKK 11.5 million or 24% on the corresponding period of last year. Resources will be spent on further efficiency enhancement of the production process, sourcing in the Far East and strengthening sales in the principal markets. Investments have been made in the product range and the marketing platform. Overall, this results in a pre-tax profit for Dencon A/S of DKK 1.0 million, up DKK 0.7 million on last year. BOCONCEPT Sales/Market development Omsætningen pr. m 2 i de Brand Stores, der har eksisteret i de sidste 24 måneder (Same Store Sale), er steget med 14%. Development of distribution channels The 20% revenue growth produced as a result of the strategy chosen is attributable to the BoConcept Brand Stores and Studios. 15

16 Kategorisering For at sikre at den internationale ekspansion sker i henhold til strategien for konceptet, er Brand Stores og Studios pr. 30. april 2006 inddelt i fem nye kategorier BC 1-5, hvor BC 1-3 grupperes som BoConcept Brand Stores og BC 4-5 grupperes som BoConcept Studios. Revenue to product customers has declined from 23% to 14% of total revenues and is expected to continue to decline dramatically due to the strategy adopted and the allocation of resources. Revenues per square metre in the Brand Stores that have existed for the past 24 months (same store sales) have risen by 14%. BC 1 svarer til den hidtidige Brand Store kategori BC 2 er mindre Brand Stores, der med en A+ location er højt frekventeret og har stort potentiale BC 3 er mindre Brand Stores på A og A+ locations, men i mindre potentielle områder/lande BC 4 er de tidligere Mega Studios på over 300 m 2, selvstændig placering i en butik og i mange tilfælde med et omsætningspotentiale på niveau med en BC 1 BC 5 svarer til de normale Studios (Shop-in-Shop løsninger) I forbindelse med den nye kategorisering har 11 Studios ændret status til Brand Store og fire Brand Stores ændret status til Studio. Der vil fremover kun blive åbnet salgsenheder, der lever op til kravene i de ovennævnte fem kategorier, og på langt de fleste markeder vil der blive fokuseret på at åbne BC 1 og BC 2 enheder. Antal Brand Stores og Studios/m 2 Der er i regnskabsåret åbnet 23 Brand Stores og 39 Studios og lukket 7 Brand Stores og 16 Studios. Kæden består således i dag af 163 Brand Stores og 144 Studios (efter den nye kategorisering). Det samlede antal m 2 i Brand Stores er steget fra 70,081 m 2 til 77,788 m 2, hvilket svarer til et gennemsnit på 477 m 2 pr. BoConcept Brand Store. Studios 22% Fremtidig vækst Målet i 2006/07 er en nettotilgang på BoConcept Brand Stores og Studios. Dette vil hovedsageligt ske på de 4 udvalgte vækstmarkeder USA, Japan, Spanien og Tyskland samt i Danmark, Norge og Frankrig. Det langsigtede mål er at nå 500 BoConcept salgsenheder i år 2010, hvoraf mindst 300 er Brand Stores. Udviklingen på de 10 hovedmarkeder På det største enkeltmarked USA har der været fokus på fusionen af de to distributionsenheder, opbygning af organisationen til at kunne håndtere den fremtidige vækst samt en tilpasning i den eksisterende kundeportefølje, så vi ved årets slutning, med undtagelse af to store produktkundekæder, kun har kunder, der passer ind i den fremtidige strategi. 16 Salgskanaler / Distribution channels - BoConcept Produktkunder Product customers 14% Categorisation In order to ensure that the international expansion takes place in accordance with the strategy adopted for the concept, the Brand Stores and Studios have been divided into five new categories termed BC1 to BC5 as at 30 April 2006, with BC 1-3 being classified as BoConcept Brand Stores and BC 4-5 being classified as BoConcept Studios. BC 1 corresponds to the former Brand Store category BC 2 are smaller Brand Stores with an A+ location and therefore highly frequented and with great potential BC 3 are smaller Brand Stores with A or A+ locations, but in regions/countries with less potential BC 4 are the former Mega Studios with floorage of more than 300 square metres, independently positioned within a store and in many cases with revenue potential on a par with a BC 1 BC 5 corresponds to the normal Studios (shop-in-shop solutions) In connection with the new categorisation 11 Studios have changed their status to Brand Store and four Brand Stores have changed their status to Studio. In future, the opening of new sales outlets will be restricted to such outlets that comply with the requirements of the above mentioned five categories, and in by far the majority of markets the group will focus on BC 1 and BoConcept BC 2 outlets. Brand Stores 64% Number of Brand Stores and Studios/Floorage in square metres During the financial year 23 Brand Stores and 39 Studios have been opened, and 7 Brand Stores and 16 Studios have been closed down. Today the chain thus consists of 163 Brand Stores and 144 Studios (according to the new classification). The total floorage in the Brand Stores has risen from 70,081 square metres to 77,788 square metres, which corresponds to 477 square metres on average per Brand Store. Future growth The target for 2006/2007 is net additions of 25 to 30 BoConcept Brand Stores and 15 to 20 Studios. These additions will mainly be made in the four selected growth markets, the USA, Japan, Spain and Germany as well as in Denmark, Norway and France.

17 Fusionen samt tilpasningen af kundeporteføljen har betydet, at omsætningen kun er steget 6%. Til gengæld forventes i 2006/07 en tocifret vækstrate. Dels som følge af udviklingen i Same Store Sale, dels som følge af åbningen af minimum seks nye BoConcept Brand Stores. I Tyskland er markedsforholdene stadig præget af de økonomiske konjunkturer. Det er derfor særdeles tilfredsstilende, at omsætningen er steget med hele 23%, og at dette er sket samtidig med en udskillelse af mange mindre produktkunder, der ikke er en del af den fremtidige strategi. Der forventes åbning af fire nye BoConcept Brand Stores i det kommende år. Spanien har endnu engang formået at åbne et stort antal nye Brand Stores og er således oppe på 35 BoConcept salgsenheder i drift. Samtidig er også Same Store Sale vokset, hvilket totalt set har givet en vækst på 27%. Denne udvikling forventes at forsætte i det nye år. I Danmark er konjunkturerne positive, og der er åbnet nye BoConcept salgsenheder, hvilket har givet en fin vækst på 20%. På grund af konceptets succes er der såvel blandt eksisterende franchisetagere samt nye stor interesse for at åbne flere Brand Stores, og der er således allerede underskrevet aftaler om åbningen af seks Brand Stores i det nye år. Da dette sker på bekostning af eksisterende Studios, vil det samlede antal salgsenheder totalt set falde, men omsætningen vil stige. I Japan er omsætningen steget med 5%, hvilket er en konsekvens af en stigende omsætning til BoConcept Brand Stores, men med et samtidigt fald i omsætningen til en stor produktkunde. Der er i det forløbne år investeret i organisationen for at ruste denne til en fremtidig vækst. Frankrig er vokset med 35% som følge af åbningen af nye salgsenheder samt helårseffekten af Brand Stores åbnet i det foregående år. Norge er vokset med hele 52% som følge af åbningen af en række Studios hos vores partner på markedet. Nye åbninger kommer til, og vi vil i løbet af året komme op på 43 Studios i Norge og vil dermed være markedsdækkende. Sverige er vokset med 22% dels som følge af positiv Same Store Sale i de eksisterende Brand Stores samt stigende omsætning til en stor produktkundekæde, som der fortsat samarbejdes med. The long-term goal is to have 500 BoConcept sales outlets in 2010, of which at least 300 are Brand Stores. Developments in the 10 principal markets In the largest single market, the USA, the group has concentrated on the merger of two distribution centres, equipping the organisation to handle future growth and pruning the existing customer portfolio so that by year-end we will only have customers that fit our strategy for the future, with the exception of two large product customer chains. Due to the merger and the adjustment of the customer portfolio revenue has only risen by 6%. On the other hand, we expect a growth rate running into a double digit figure in 2006/2007. This would partly be due to developments in same store sales, and partly due to at least six new BoConcept Brand Store openings. In Germany the market is still affected by the prevailing trading conditions. The fact that revenues have risen by as much as 23% is therefore very satisfactory indeed, and this is despite the fact that we have let go of many small product customers who do not fit our future strategy. We expect to open four new BoConcept Brand Stores in the year ahead. Spain has once again managed to open a large number of new Brand Stores and has thus reached 35 active BoConcept sales outlets. At the same time same store sales have grown, and this produces overall growth of 27%. This development is expected to continue in the year ahead. In Denmark market conditions are favourable, and new BoConcept sales outlets have been opened, which has produced a tidy 20% growth. On account of the concept's success both existing and new franchisees have expressed an interest in opening more Brand Stores, and agreements have already been signed to open six new Brand Stores in the year ahead. As this will take place at the expense of existing Studios, the total number of sales outlets will decline while revenues will increase. In Japan revenues have risen by 5% as a result of increasing revenues to BoConcept Brand Store. However, this has coincided with a decline in revenues from a major product customer. Investments have been made in the organisation in the past year to prepare it for future growth. I UK har fokus været på at flytte logistik og distribution fra det centrale setup og ud i de enkelte Brand Stores samt optimere salget og driften i de tre egne Brand Stores. Dette er gennemført, og der er desuden åbnet en ny franchise-ejet Brand Store i det kendte varehus Selfridges. Omsætningen er stigende i alle enheder. Væksten i Kina har været 36%, som skyldes et miks af nyåbninger, lukning og relokation af Brand Stores. Totalt set er de nyåbnede Brand Stores dog langt mere potentielle end de ældre enheder. France has grown by 35% with the opening of new sales outlets and the full-year effect of Brand Stores opened in the previous year. Norway has grown by as much as 52% as a result of a number of Studio openings by our partner in the market. New openings will follow, and during the year we will reach 43 Studios in Norway and thereby achieve full market coverage. Sweden has grown by 22% partly due to positive same store sales in the existing Brand Stores and partly due to increasing revenues from a major product customer chain with whom we will continue to work. 17

18 Retailfokus og aktiviteter Som en naturlig følge af strategien koncentreres alle aktiviteter og tiltag om optimering af driften i Brand Stores samt at sikre, at forbrugerens oplevelse i alle salgsenheder lever op til de forventninger, de har til at handle hos BoConcept, 'brand no. 1 inden for boligindretning'. In the UK we have concentrated our efforts on moving logistics and distribution from the central setup to the individual Brand Stores, on optimising sales and on running the three in-house Brand Stores. This has been implemented and there is also a new franchise-owned Brand Store in the well-known department store Selfridges. Revenues are rising in all the units. BoConcept University har i det forgangne år trænet mere end 300 personer fra 23 lande og på ni sprog. Det er hovedsageligt franchisetagere, store managers og markedsorganisationerne, der er blevet trænet i butiksledelse og salgsteknik. China experienced 36% growth, which is due to a mixture of new store openings and the closing down and relocation of Brand Stores. However, on the whole the newly opened Brand Stores hold far greater potential than the older outlets. I perioden fra maj og frem til september 2006 gennemføres produkt- og salgstræning af samtlige butikssælgere i kæden. Da der i mange lande ikke findes møbel- og/eller retailuddannelser, er der stor efterspørgsel og behov for endnu mere træning, og BoConcept Universitys aktiviteter vil derfor gradvist blive øget fremover. Effekten af den gennemførte træning og support til Brand Stores måles gennem kundeanalyser og mystery shopping rapporter hvert kvartal. Der er 80 Brand Stores på kædens IT-system Axapta, og flere lande og Brand Stores vil komme til i det nye år. Det forudsætter dog, at der i de pågældende lande er en superbrugerorganisation til stede. For at sikre en effektiv og kundevenlig after-sale service er der, som en del af et gennemført effektiviseringsprojekt, udarbejdet nye reklamationsstatistikker, politikker og etableret en specialistafdeling i den interne salgsafdeling. Retail focus and activities As a natural consequence of the strategy adopted all activities and measures are concentrated on optimising the running of Brand Stores and on ensuring that the consumer perception of all sales outlets coincides with the expectations they have of trading with BoConcept, 'brand no. 1 in home furnishing'. In the past year BoConcept University has trained more than 300 people from 23 countries in nine languages. These are mainly franchisees, store managers and market organisations that have been trained in store management and sales techniques. In the period from May to September 2006 all store sales persons in the chain will be trained in product knowledge and sales techniques. Since many countries offer no training in furniture or retail sales, there is a great need and demand for even more training, and the activities of BoConcept University will therefore be expanded in future. Marketing Markedsføringsindsatsen har været fokuseret på at understøtte koncernens vision om at blive brand no. 1 inden for boligindretning. Dette er realiseret ved udviklingen af den nye internationale kommunikationsplatform. Den internationale kommunikationsplatform er udviklet med en markant brand no. 1 attitude og indeholder en bred vifte af marketingmaterialer. Målet er dels at skabe trafik til de forskellige Brand Stores og dels at understøtte Brand Store kunderne med den rigtige og relevante mængde af informationer i forbindelse med købsprocessen. Kommunikationsplatformen lanceres på markederne til september. Særlig fokus er der på den internationale hjemmeside, der er blevet udbygget med langt flere muligheder for at få væsentlige produktinformationer. Derudover er der fokus på det internationale katalog, hvis formål er at kommunikere de mange muligheder, der findes i konceptet samt at skabe inspiration til indretning af eget hjem. Der har endvidere været fokus på at fortsætte udviklingen af BoConcept s butikskoncept, så det fremstår moderne og innovativt og understøtter konceptets fokus på design. Der er blevet udviklet og implementeret nye butikselementer. The effect of the training and support provided for Brand Stores will be measured through customer analyses and mystery shopping reports every quarter. There are 80 Brand Stores in the chain's IT system Axapta, and more countries and Brand Stores will be added next year. However, this presupposes a super user organisation in the countries in question. In order to ensure effective and customer-friendly after-sales service, complaint statistics and policies have been prepared, and a specialist department has been set up in the internal sales department as part of an efficiency enhancement process. Marketing Our marketing has been focused on supporting the group's vision to become brand no. 1 in home furnishing. This has been realised through the development of our new international communications platform. The international communications platform has been developed with a clear brand no. 1 attitude and contains a wide range of marketing materials. One objective is to create traffic to the various Brand Stores and another is to provide Brand Store customers with the correct and relevant amount of information in connection with the purchasing process. The communications platform will be launched in the markets in September. 18

19 I forhold til kommunikationen i de forskellige Brand Stores er et nyt medie taget i brug. In-store TV bliver implementeret med henblik på i større udstrækning at kunne inspirere kunderne samt forsyne dem med relevante produktinformationer tæt på produkterne. Produktudvikling/Produktprogram En vigtig del af koncernens strategi er design- og konceptudvikling, ligesom det er en af de vigtigste forudsætninger for BoConcept Brand Stores' fortsatte succes og udvikling. Hele design- og konceptudviklingen tager sit udgangspunkt i en m 2 BoConcept Brand Store. I udviklingsfasen lægges der ikke kun vægt på, at produkterne skal have et højt designindhold og være trendsættende, men også at de både skal være kommercielle samtidig med, at kollektionen skal være 'affordable'. Hele BoConcept sortimentet af reoler, sofaer, borde, stole, senge, accessories etc. er totalkoordineret, hvad angår farver, træsorter og design. I det forløbne år er der introduceret en lang række nyheder inden for både opbevaringsmøbler, borde, stole og sofaer. Alle produktnyheder afspejler BoConcepts strategi om en højere positionering i markedet. Dette er afspejlet i materialevalget og et højere designindhold. Nyhederne er blevet godt modtaget af BoConcept Brand Stores og Studios og vil blive implementeret i disse i begyndelsen af det nye regnskabsår. Det vurderes, at produktnyhederne både vil styrke kæden imagemæssigt og være med til at forøge salget pr. m 2. The international website has received special attention, and it has been expanded with far more options to obtain key product information. In addition, we are concentrating on our international catalogue, the objective of which is to communicate the many options inherent in the concept and to provide inspiration for our customer's own home furnishing efforts. We have also concentrated our efforts on the ongoing development of the BoConcept Brand Store concept in order for it to be up-to-date, innovative and design-oriented. We have developed and implemented new shop fixtures. A new communications medium has been introduced for communication in the various Brand Stores. In-store television sets will be installed with a view to providing customers with even more inspiration and product information close to the products. Product development/product range Design and concept development are important tools in group strategy and one of the principal prerequisites for the continued success and expansion of the BoConcept Brand Stores. Development of the design and concept is based on a 1,000 square metre BoConcept Brand Store. In the development phase, regard is given not only to ensuring that the products have a high design content and are trendsetters; they also have to be commercially viable and affordable. The entire BoConcept range, featuring wall units, sofas, tables, chairs, beds, accessories, etc. is completely coordinated as regards colours, types of wood and design. For at den store leveringssikkerhed til BoConcept kædens slutbrugere kan opretholdes, er der udmeldt et tilsvarende antal varenumre. Supply Chain Management/Produktion I 2005 er distributionscentre i henholdsvis Kansas, US, samt Wakefield, UK, lukket med det formål at forenkle distributionen og reducere omkostningsniveauet. Distributionscentret i Japan er ligeledes flyttet til en mere fremtidssikker facilitet. Fremadrettet vil BoConcept Brand Stores og Studios blive betjent fra kundeservicefunktioner placeret i henholdsvis Ølgod (DK), Bayonne (NJ, US) og Tokyo (JPN), hvorfra den fysiske distribution og lager også har sit udgangspunkt. Yderligere behov for lagerkapacitet vil i alle regioner blive tilført gennem delvis outsourcing af selve lagerfunktionen. Der er igangsat tiltag, således at antallet af transportører vil kunne nedbringes med det formål at reducere de samlede omkostninger. Nye forretningsprocesser og organisering er under implementering i kundeservice-, shipping- og logistikfunktioner, således at de bedre afspejler den fremadrettede fokus på at betjene BoConcept Brand Stores og Studios. Målet er med uændret bemanding at forbedre servicen til BoConcept kæden og samtidig kunne håndtere væksten fra Brand Stores gennem specialisering af de enkelte arbejdsfunktioner. Ligeledes arbejdes der med en yderligere integration af informationer og ordrehåndteringen i hele værdikæden fra leverandør til kunde. During the past year a number of new products have been launched, including storage furniture, tables, chairs and sofas. All new products reflect BoConcept 's strategy to be better positioned in the market. This is reflected in the choice of materials and higher design content. The new products have been well received by the BoConcept Brand Stores and Studios, and these new items will be implemented at the beginning of the new financial year. It is estimated that the new products will strengthen the chain in terms of image and increase sales per square metre. In order to maintain a high delivery reliability of BoConcept products for the end-user's benefit, a corresponding number of product codes have been discontinued. Supply Chain Management/Production In 2005 distribution centres in Kansas, USA, and Wakefield, UK, respectively have been closed down with a view to simplifying distribution and reducing the level of costs. The warehouse in Japan has been moved to facilities with future expandability. In future BoConcept Brand Stores and Studios will be handled by customer service functions placed in Ølgod (Denmark), Bayonne (New Jersey, USA) and Tokyo (Japan) respectively, from where the physical distribution and warehouse functions will also be handled. 19

20 Det forøgede aktivitetsniveau medfører fortsat større fokus på at udvikle partnere på leverandørsiden. Over de næste to år vil væksten i salget generelt samt en ændring af produktmikset medføre, at anslået 60% af salget skal sources fra eksterne leverandører primært i Østeuropa og Fjernøsten. I denne sammenhæng er en styrkelse af indkøbsorganisationen i både Danmark og Kina igangsat. I indeværende år er lagrene samlet set reduceret med 13,7 mio. kr. samtidig med, at aktivitetsniveauet er steget. Dette medfører en forøgelse af omsætningshastigheden på lagrene med 37%, således at de nu omsættes godt fire gange om året. Den øgede sourcing i Fjernøsten vil bevirke, at der vil ske en øget kapitalbinding i lager i den kommende periode. In all regions additional warehousing requirements will be taken care of by outsourcing the warehouse function itself. Measures have been implemented with a view to reducing the number of carriers in order to reduce overall costs. New business procedures and organisational measures are being implemented in the customer service, shipping and logistics functions so that they better reflect the future-oriented focus of servicing BoConcept Brand Stores and Studios. The aim is to improve the service to the BoConcept chain without taking on additional staff and at the same time being able to handle growth from Brand Stores through the specialisation of the individual work functions. We are also working on integrating information and order handling further into the entire value chain from supplier to customer. For at sikre en fortsat konkurrencedygtighed på plademøbler er der i samarbejde med eksterne konsulenter gennemført en strategisk analyse af produktionsenhederne. Analysen har vist, at egenproduktionen er konkurrencedygtig i forhold til ekstern sourcing. Hertil kommer, at egenproduktionen af plademøbler på fabrikkerne i Herning og Ølgod med en gennemløbstid på tre uger og høj fleksibilitet er af afgørende betydning for, at der kan leveres et bredt koordineret sortiment af plademøbler med en høj leveringssikkerhed. Der vil fremadrettet blive investeret i både teknologi og organisation for at sikre en fastholdelse af konkurrenceevnen samt en forøgelse af kapaciteten i takt med stigning i antallet af Brand Stores. Som led heri er der gennemført et målstyringsprojekt, der via uddannelse, metoder og værktøjer skal sikre en øget effektivitet. The increased level of activity implies ever greater focus on bringing partners in line as suppliers. Over the next two years growth in sales generally and a change in the product mix will result in the sourcing of an estimated 60% of sales from external suppliers primarily in Eastern Europe and the Far East. In this connection the purchasing organisation has been strengthened in Denmark and China. This year inventories have been reduced by DKK 13.7 million in total while the level of activity has increased. This results in a 37% increase in the inventory turnover ratio so that inventories are now turned over more than four times a year. The increased sourcing in the Far East will result in more funds being tied up in inventories in the period ahead. Polsterprodukter er primært ordreproduceret, således at kunderne vælger mellem flere forskellige stof- og lædertyper samt modeller. For at imødekomme en betydelig vækst i polsterafsætningen er der etableret et samarbejde med leverandør i Litauen, der fremadrettet skal levere en del af polstersortimentet til det europæiske marked. Polsterprodukter solgt i primært Europa vil dermed fremadrettet blive leveret fra fabrikken i Hornslet samt fra partner i Litauen. Hos vores samarbejdspartner i Kina er der i dag med succes indkørt en produktionslinje, der producerer kundespecifikke polsterprodukter til Japan, USA og Kina. Udviklingen af et leverandørnetværk i Kina med vedvarende tæt samarbejde er en forudsætning for at BoConcept A/S kan udnytte besparelsespotentialet, der er på at source i Østen. Med det formål at understøtte dette samt sikre kvalitet og leveringsevne er et nyt indkøbskontor blevet etableret i Dongguang, Sydkina for at supplere det eksisterende indkøbskontor i Shanghai. Miljø Koncernens selskaber er ikke omfattet af reglerne om 'Grønne regnskaber'. De lovpligtige miljøgodkendelser forefindes hos de enkelte produktionsenheder. Det forventes ikke, at der vil komme store miljømæssige investeringer i den nærmeste fremtid. In order to ensure competitiveness in respect of board furniture we have carried out a strategic analysis of the production facilities in consultation with external advisers. The analysis showed that our in-house production is competitive compared to external sourcing. In addition, our in-house production of board furniture at the production facilities in Herning and Ølgod with a production lead time of three weeks and a high degree of flexibility is of vital importance to our ability to deliver a widely co-ordinated product range of board furniture with a high degree of delivery reliability. In future, we will invest in both technology and organisation in order to ensure that we remain competitive and increase capacity as the number of Brand Stores increase. In the process we have implemented a goal-oriented management project which is to ensure enhanced effectiveness via training, methodology and various other tools. Upholstery products are primarily made to order so that customers choose between various fabrics, leathers and models. In order to satisfy considerable growth in upholstery sales a trading partnership has been established with a supplier in Lithuania who is to supply the European market with some of the upholstery range. Upholstery products, primarily sold in Europe, will in future be delivered directly from the production facilities in Hornslet and from the partner in Lithuania. We have successfully launched a production line with our trading partner in China who produces customer-specific upholstery products for Japan, the USA and China. 20

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 29. juni 2006 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 19,6% til kr. 951,5 mio. kr. Resultatet af primær

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Tankerne bag agil implementering

Tankerne bag agil implementering Tankerne bag agil implementering Agenda Facts om Agidon Sådan gør vi.. Sådan er vi.. Microsoft Dynamics NAV 2013 Tankerne bag Agidons agile implementeringer Modellen Opmærksomhedspunkter Udbytter Case:

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

A TYPICAL SALE & LEASE BACK ARRANGEMENT

A TYPICAL SALE & LEASE BACK ARRANGEMENT A TYPICAL SALE & LEASE BACK ARRANGEMENT Lessee Lessor Business property Seller Buyer Investor EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech EDC Erhverv Poul Erik Bech

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere