ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

2 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel Fax CVR no Mapic prisvinder Verdens mest dynamiske retailkoncept inden for 'Møbler og husholdningsudstyr'. Mapic Award winner The world's most dynamic retail concept in 'Household goods and electronics' /1 BoConcept In-House Translation: Eunike Hansen Layout: Delta Grafisk A/S Print: Delta Grafisk A/S

3 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Hovedtal Financial highlights 4-5 Koncernstruktur Group structure 6 Bestyrelse og direktion Supervisory and executive boards 7 Forretningsgrundlag Company mission 8-11 Ledelsens årsberetning Management's review Ledelsens regnskabspåtegning Statement by the supervisory and executive boards on the annual report 23 Revisionspåtegning Auditors' report 24 Selskabsledelse Corporate governance 25 Risikoforhold Risks Aktionærinformation Shareholder information Anvendt regnskabspraksis Accounting policies applied Resultatopgørelse Income statement 43 Balance Balance sheet Egenkapitalopgørelse Statement of equity movements Pengestrømsopgørelse Cash flow statement 48 Noter til årsrapporten Notes to the annual financial statements Effekt af overgang til IFRS Effect of transition to IFRS Generalforsamling Mandag, den 28. august 2006 kl i selskabets lokaler, Mørupvej 16, 7400 Herning. General meeting On Monday 28 August 2006 at 4 pm at the address of the company, Mørupvej 16, 7400 Herning, Denmark.

4 Hovedtal for BoConcept koncernen Financial highlights for the BoConcept group Koncern / Group tkr. / DKK' / / / / /06 Resultatopgørelse i mio. kr. Income statement in DKK million Nettoomsætning Revenue Bruttooverskud Gross profit Resultat af primær drift Profit/loss from operating activities Finans, netto Financing, net Resultat før skat og minioritetsinteresser Profit/loss before tax and minority interests Resultat efter skat Profit/loss after tax Balance i mio. kr. Balance sheet details in DKK million Langfristede aktiver Non-current assets Kortfristede aktiver Current assets Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity Rentebærende gæld Interest bearing debt Pengestrøm i mio. kr. Cash flow in DKK million Pengestrøm fra driftsaktivitet Cash flow from operating activities Pengestrøm til investeringsaktivitet Cash flow from investing activities Pengestrøm før afdrag på langfristede forpligtelser Cash flow before instalment on long-term liabilities other than provisions Nøgletal Financial ratios Overskudsgrad Operating margin Afkastningsgrad Return on capital employed Overskud pr. 100 kr. aktie Earnings per share of DKK 100 Egenkapitalens forrentning Return on equity Egenkapitalandel, % Equity ratio, % Indre værdi pr. 100 kr. aktie Book value per share of DKK 100 Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids Average number of employees, full-time Aktionærrelationer Stock market ratios Aktieudbytte, mio. kr. Dividend, DKK million Børskurs, ultimo Market price at year-end Aktiekapital, mio. kr. Share capital, DKK million Kurs/indre værdi Price/book value Price/earning ratio, ultimo Price/earnings ratio, year-end 732,5 682,4 741,7 795,6 951,5 244,0 233,6 290,7 315,5 381,1 3,8-34,3-16,7 12,4 38,3-10,8-14,2-13,9-11,6-10,6-8,0-53,8-29,1 0,8 27,7-10,9-43,8-29,4 0,1 12,6 264,4 266,9 258,8 252,4 223,3 295,6 294,4 270,7 276,2 254,6 560,0 561,3 529,5 528,5 477,9 174,4 132,8 97,2 98,2 112,0 282,9 345,2 328,1 317,2 217,2 65,1-29,2 48,2 43,3 100,1-80,0-46,6-15,8-29,6-9,7-14,9-75,8 32,4 13,8 90,4 0,5-5,0-2,3 1,6 4,0 0,7-6,1-3,1 2,3 7, ,8 0,7 0,8 1,0 6, ,9 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytiker Foreningens 'Anbefalinger og Nøgletal 2005 '. The financial ratios have been calculated in accordance with the guidelines for the Calculation of Financial Ratios and Key Figures 2005 issued by the Danish Society of Investment Professionals. 4

5 Nettoomsætning / Vækst Revenue / Growth Omsætning Vækst % Revenue Growth % Resultat før skat Profit/loss before tax 40 DKK million % 20% 15% 10% 5% 0% -5% DKK million 20 0 (20) (40) 0-10% (60) 2001/ / / / / / / / / /06 Omsætning pr. medarbejder Revenue by employee Overskudsgrad / Afkastningsgrad Operating margin / Return on capital employed Overskudsgrad Operating margin Afkastningsgrad Return on capital employed tkr. / DKK' % / / / / / / / / / /06 Egenkapital / Rentebærende gæld Equity / Interest bearing debt Egenkapital Equity Rentebærende gæld Interest bearing debt Pengestrøm før afdrag på langfristede forpligtelser Cash flow before instalments on long-term liabilities other than provisions Pengestrøm Cash flow Cash flow % af omsætning Cash flow % of revenue DKK million DKK million / / / / / / / / / /06 5

6 Koncernstruktur Group structure BoConcept Holding A/S BoConcept A/S * ** BoConcept Retail Germany GmbH BoConcept Retail UK Ltd. BoConcept Retail Inc. USA BoConcept France S.a.r.l. BoConcept Retail Poland Sp.z. o. o. BoConcept Japan K.K.* BoConcept North America, Inc. * BoConcept Germany GmbH UAB Club 8 Company, Lithuania ** * Distribution unit / ** Production unit 2 Brand Stores 4 Brand Stores 1 Brand Store 1 Brand Store 3 Brand Stores 2 Brand Stores Koncernstruktur Efter navneændring vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2006 samt frasalg og nedlukning af brands og datterselskaber består koncernens danske selskaber herefter af BoConcept Holding A/S, hvis formål er 100% ejerbesiddelse af BoConcept A/S og BoConcept Retail A/S. Group structure Following a resolution to change our name passed at the extraordinary general meeting held on 28 April 2006 and the discontinuance of brands and the divestment and closure of subsidiaries, the Danish companies in the group are BoConcept Holding A/S, the objects of which is 100% ownership of BoConcept A/S, and BoConcept Retail A/S. Alle operationelle aktiviteter finder sted i BoConcept A/S, som er konceptholder for franchisekæden BoConcept. All operational activities are handled by BoConcept A/S, the concept holder of the franchise chain BoConcept. Bestyrelserne i BoConcept A/S og BoConcept Retail A/S har besluttet at gennemføre en skattefri fusion af de to selskaber med BoConcept A/S som det fortsættende selskab med virkning fra 1. maj I koncernstrukturen er den beskrevne ændring vist. The supervisory boards of BoConcept A/S and BoConcept Retail A/S have decided to implement a tax-free merger of the two companies with BoConcept A/S as the continuing company with effect from 1 May The change is shown in the group chart. LEDELSE MANAGEMENT Direktion, BoConcept Holding A/S Viggo Mølholm, koncernchef. Hans Barslund, koncerndirektør. Executive Board, BoConcept Holding A/S Viggo Mølholm, President & CEO. Hans Barslund, Vice President & CFO. Ledergruppe, BoConcept A/S Viggo Mølholm, adm. direktør. Hans Barslund, vice adm. direktør. Mogens Ærthøj, IT-direktør. Torben Paulin, retail- og salgdirektør. Troels Dyrup Petersen, Supply Chain direktør. Group Management, BoConcept A/S Viggo Mølholm, Managing Director. Hans Barslund, Vice Managing Director. Mogens Ærthøj, IT Director. Torben Paulin, Retail & Sales Director. Troels Dyrup Petersen, Supply Chain Director. 6

7 Bestyrelse og direktion Supervisory and executive boards Bestyrelse / Supervisory board Bestyrelses- og direktionshverv i andre danske selskaber / Directorships and executive positions with other Danish companies Formand / Chairman Svend Sigaard 1 Stjernholm A/S, DONG A/S, Aalborg Industries Holding A/S, Kaaesvej 2, Thorsted, Ulfborg Aalborg Industries A/S, Investering og Tryghed A/S Næstformand / Deputy chairman Ebbe Pelle Jacobsen 2 KVIK Holding A/S, Jørgen Møllers Fond, Audionord International A/S Henri de Winterlei 17, Brasschat Christian Majgaard 3 H. Daugaard Holding A/S, Blue Willi's A/S, Inface A/S, Kronprinsensgade 21, Odense ABC Reoler A/S, Svendborg Brakes A/S, R 82 A/S Emil Poulsen* 4 Ingen / None Brombærvej 27, Ølgod Birgit Lørup* 5 Ingen / None Baunsbjergvej 5, Barde, Videbæk Direktion / Executive board Viggo Mølholm 6 International Claire Group A/S 5 Hans Barslund 7 Ingen / None * Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem / Employee representative

8 Forretningsgrundlag Company mission Vision At gøre BoConcept til no. 1 brand inden for boligindretning. Vision To make BoConcept no. 1 brand within home furnishing. Mission Via salg, service og passion kombineret med en fokuseret og costefficient indsats at gøre modulære designmøbler tilgængelige for de mange bevidste forbrugere. Mission Through selling, service and passion combined with a focused and cost-efficient effort to make modular design furniture available to the many style-conscious consumers. Forretningsgrundlag Koncernens fokus er nu efter målrettede omstruktureringer udelukkende rettet mod udvikling, support og vareforsyning til den franchisebaserede retailkæde BoConcept. Kæden bestod pr. 30. april 2006 af 163 Brand Stores og 144 Studios, der sammenlagt forventes at udgøre godt 90% af koncernens omsætning i 2006/07. Brand Stores er individuelt drevne franchisebutikker med en typisk størrelse mellem m 2, mens Studios typisk er mellem m 2 og er afdelinger beliggende i etablerede møbelbutikker, hvor BoConcept brandet og den lokale møbelkædes brands og produkter supplerer hinanden. I de kommende år forventes nettoåbninger mellem nye Brand Stores pr. år samt et lidt mindre antal Studios. Det er målsætningen at have 500 salgsenheder i 2010, hvoraf min. 300 er Brand Stores. Der findes i dag BoConcept Brand Stores og Studios i 42 lande, men ekspansionen foregår med fokus på 10 udvalgte hovedmarkeder. Company mission Following targeted restructurings the group is now focusing exclusively on development, support and goods supply for the franchise-based retail chain BoConcept. As at 30 April 2006 the chain consisted of 163 Brand Stores and 144 Studios, which together are expected to generate more than 90% of the group's revenue in 2006/2007. Brand Stores are individually run franchise stores with typical store sizes of between 500 and 800 square metres while Studios are typically between 100 and 400 square metres. Studios are in-house stores in well-established furniture stores where the BoConcept brand and the local furniture chain's brands and products complement each other. In the years immediately ahead the company expects to open between 25 and 40 new Brand Stores per year net and a somewhat smaller number of Studios. The goal is to have 500 sales outlets in 2010, of which at least 300 are Brand Stores. Today, there are BoConcept Brand Stores and Studios in 42 countries, but the expansion is concentrated on 10 selected principal markets. 8

9 Fra koncernens hovedkvarter i Danmark udvikles både butiks- og produktkonceptet løbende, således at kæden altid fremstår attraktivt over for den definerede målgruppe. Herfra styres og udvikles ligeledes uddannelse samt support til Brand Stores worldwide. Det er en vigtig del af koncernens mission at sikre et ensartet og opdateret butikskoncept med butikssælgere, der er i stand til at servicere slutbrugeren på en optimal og for branchen unik måde. Fra hovedkvarteret styres ligeledes den globale kommunikationsplatform, som sikrer effektivitet i marketingprocessen, samt at denne tager det samme udgangspunkt, uanset om aktiviteterne foregår i Shanghai eller New York. Produktprogram og supply chain management Koncernen har udviklet sig fra at være møbelproducent til at være konceptholder og international distributør af et komplet produktprogram af brandede livsstilsprodukter til BoConcept Brand Stores og BoConcept Studios. Forsyningskæden er baseret på, at en Brand Store har BoConcept A/S som eneste leverandør, og det er BoConcept A/S, der skal sikre leveringer til de forskellige Brand Stores af et komplet sortiment af plademøbler, stole, polster, accessories og butiksinventar. Produktprogrammerne er indbyrdes koordineret, hvad angår design, farver og overflader. Dette medfører behovet for en detaljeret koordinering af alle produkter med hensyn til konstruktion og kvalitet uafhængig af, hvor de er produceret. BoConcept A/S indgår derfor i et tæt samarbejde med såvel egne fabrikker som leverandører i forbindelse med udviklingen og frembringelsen af nye produkter. From the group's headquarters in Denmark both store and product concepts are subject to continuous development so that the chain is always attractive to the defined target audience. From here training and support is also controlled and developed for Brand Stores worldwide. It is an important part of the group's mission to ensure that the store concept is uniform and up-to-date, with sales staff that are able to give the end-customer the best possible service available in the industry. From the headquarters the company also controls the global communications platform that ensures effectiveness and uniformity in the marketing process, irrespective of whether marketing activities are launched in Shanghai or New York. Product range and supply chain management The group has progressed from furniture manufacturer to concept holder and international distributor of a complete range of branded lifestyle products for BoConcept Brand Stores and BoConcept Studios. The way the supply chain works is that BoConcept A/S is the sole supplier of the Brand Stores and responsible for supplying the various Brand Stores with a complete range of board furniture, chairs, upholstery units, accessories and store fittings. Product ranges are created to match with respect to design, colours and finishes. This calls for detailed co-ordination of the construction and quality of the products, irrespective of their origin. BoConcept A/S therefore develops and manufactures new products in close co-operation with its own production facilities as well as with external suppliers. Der er etableret en struktur med større fokus på supply chain management, hvor egenproduktionen, der stadig er en vigtig del af forsyningen til kæden, består af fire fokuserede produktionsvirksomheder, der fungerer som leverandører på linje med eksterne leverandører. Det er koncernens strategi, at produktionsenhederne har hvert deres kerneproduktionsområde, og at produktionsprocesser, der ikke dækkes af disse, vil blive indkøbt hos underleverandører. Konsekvensen af et stigende salg gennem BoConcept kæden medfører, at en stadigt stigende andel af produktprogrammet sources hos leverandører i Fjernøsten og Østeuropa. Der er således de seneste par år etableret to sourcing og kvalitetssikringskontorer i Kina. For at effektivisere produktionen og sikre endnu kortere og mere præcise leveringstider til kunderne samt i højere grad være i stand til at håndtere leverancer fra underleverandører, er der tidligere etableret et fuldautomatiseret højlager og distributionscenter ved koncernens største produktionsanlæg i Ølgod. BoConcept A/S målsætter at levere i dag 95% af alle ordrer komplet til den bekræftede tid. Denne leveringsservice er et væsentligt aktiv for såvel eksisterende som nye Brand Stores og Studios, der kan servicere slutkunder med en af branchens hurtigste leveringstider, uden at Brand Stores selv har lagre. Formålet hermed er, at Brand Stores og Studios i højere grad kan fokusere på at sælge og servicere slutkunden. The group has set up a structure with greater focus on supply chain management in which the group's own production, which is still an important part of the supplies for the chain, consists of four dedicated production facilities that are also suppliers in their own right. It is group strategy for the production units to have each their own core production area and for production processes falling outside these to be provided by sub-contractors. The rise in the sales of the BoConcept chain of stores has led to an increasing share of the product range being sourced from suppliers in the Far East and Eastern Europe. For instance, two sourcing and quality assurance offices have been set up in China in recent years. With a view to making the production process more effective and ensuring shorter and more reliable times of delivery as well as improving our ability to handle supplies from our sub-contractors, a fully automatic high-bay warehouse and distribution centre has earlier been commissioned on the group's production facilities at Ølgod. Today, BoConcept A/S's target is to deliver 95% of all orders in full at the confirmed time. This quality of delivery is a valuable asset for existing as well as new Brand Stores and Studios which are able to offer end-customers some of the most competitive times of delivery in the industry without the Brand Stores being stockists themselves. The objective of this is for Brand Stores and Studios to focus increasingly on sales and the provision of service to customers. 9

10 Shanghai, China Aalborg, Denmark Dubai, UAE Paris, France Athens, Greece Limassol, Cyprus Stuttgart, Germany Washington, USA London, United Kingdom 10 Auckland, New Zealand New York, USA Tokyo, Japan

11 Brand Stores og Studios er ansvarlige for den sidste del af slutleverancen til kunden. Alt andet i forsyningskæden er BoConcept A/S' opgave. Brand Stores and Studios are responsible for the final part of customer deliveries. All other links in the supply chain are the responsibility of BoConcept A/S. Opfyldelsen af de behov, som BoConcept dækker hos sin kundemålgruppe, indebærer hyppige udskiftninger i produktsortimentet, hvilket forudsætter en høj grad af fleksibilitet i hele værdikæden. Fulfilling the requirements of BoConcept's target audience implies frequent upgrades to the product range and a high degree of flexibility throughout the value chain. Informationsteknologi/Ledelsesinformationssystemer Koncernen opfatter informationsteknologi som en væsentlig konkurrenceparameter, som er en nødvendig forudsætning for at være en troværdig og konkurrencedygtig leverandør. Infrastrukturen og systemer udbygges og forbedres løbende. Information technology/management information systems The group views information technology as a vital competitive parameter and a prerequisite to being considered a reliable and competitive supplier. The infrastructure and systems are continually expanded and improved. Human Resources Koncernen vil på alle fagområder tiltrække og uddanne de bedst egnede medarbejdere, som alle er medansvarlige for, at der udvikles, fremskaffes eller produceres kvalitetsprodukter og ydes god service over for samarbejdspartnere helt ud til slutbrugeren og endelig, at der skabes et godt arbejdsmiljø med en høj moral. Koncernen stiller store krav til sine medarbejdere, da succesen afhænger netop af medarbejdernes passion, fleksibilitet, netværkssamarbejde samt vilje og evne til at gribe mulighederne, når de byder sig. Koncernen har en proaktiv HR strategi til at understøtte forretningsgrundlaget. HR er synlig på alle niveauer i virksomheden, da ledernes og medarbejdernes præstationer, engagement og tilfredshed er afgørende for succesen. Der arbejdes intensivt med mål og rammer både på individuelt og afdelingsniveau. Fremadrettet vil der blive arbejdet mere med performancestyring, så der hurtigere og mere effektivt kan udvikles ledere og medarbejdere, som passer til de forretningsmæssige mål. Human Resources In all areas of expertise the group will attract and train the most suitable candidates for the job. Our employees all have a share in the responsibility for the development, procurement or manufacture of high quality products and for ensuring our trading partners good service, right down to the level of end-user, and last, but not least, for creating a good working environment as a basis for high moral integrity among our staff. The group demands much from its staff, seeing that their passion, flexibility, networking skills and their will and ability to take hold of the possibilities that arise are vital to our success. The group has implemented a proactive human resources strategy with a view to strengthening its company mission. Human resources are at play in all areas in the organisation since the performance, commitment and satisfaction of both executives and other members of staff are vital to our success. Great effort is put into impressing our objectives and framework on the minds of individuals and at department level. In future, we will endeavour to have more performance control in order to quickly and effectively train managers and staff to suit our business objectives. 11

12 Ledelsens årsberetning Management's review ÅRETS RESULTAT Nettoomsætningen i BoConcept Holding A/S, hvis aktiviteter omhandler BoConcept A/S, BoConcept Retail A/S og Dencon A/S, har i regnskabsåret 2005/06 udgjort 951,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 155,9 mio. kr. i forhold til sidste år eller en stigning på 19,6%. Resultat af primær drift er et overskud på 38,3 mio. kr. i forhold til et overskud på 12,4 mio. kr. i sidste regnskabsår. Resultatforbedringen i forhold til sidste år på 25,9 mio. kr. er primært et resultat af den øgede omsætning. Ordinært resultat før skat er et overskud på 27,7 mio. kr. i forhold til et overskud på 0,8 mio. kr. i sidste regnskabsår. PROFIT FOR THE YEAR BoConcept Holding A/S, the activities of which include BoConcept A/S, BoConcept Retail A/S and Dencon A/S, produced revenue of DKK million in the financial year 2005/2006, up DKK million or 19.6% on last year. The result of operations is a profit of DKK 38.3 million compared to a profit of DKK 12.4 million in the previous financial year. The DKK 25.9 million improvement in the result on last year is attributable to increased revenue. The result from ordinary activities before tax is a profit of DKK 27.7 million compared to a profit of DKK 0.8 million in the previous financial year. Årets resultat efter skat udgør et overskud på 12,6 mio. kr. sammenholdt med sidste års overskud på 0,1 mio. kr. Resultatet betragtes på trods af en tilfredsstillende forbedring som værende på et ikke tilfredsstillende niveau. Årets resultat før skat ligger over forventningen om et ordinært resultat før skat på mellem mio. kr. ved regnskabsårets begyndelse. Årets resultat er lidt bedre end den seneste regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs den 3. marts 2006, hvor forventningerne blev opjusteret til et resultat før skat i niveauet 25 mio. kr. The result for the year after tax is a profit of DKK 12.6 million compared to a profit of DKK 0.1 million last year. Despite the satisfactory improvement, the result is considered unsatisfactory. The result for the year before tax is better than the DKK 10 to 15 million profit from ordinary activities before tax announced at the beginning of the financial year. The profit for the year is slightly better than communicated in the latest announcement of financial results to the Copenhagen Stock Exchange of 3 March 2006 where expectations were adjusted upwards to a pre-tax result of approximately DKK 25 million. En høj, effektiv skatteprocent på 55% skyldes engangsnedskrivning af skatteaktiver vedr. udenlandske selskaber i forbindelse med indtræden i international sambeskatning. The high, effective tax rate of 55% is a result of non-recurrent write-downs of tax assets regarding foreign companies in connection with the entering of international joint taxation. Dencon A/S er med virkning fra 1. maj 2006 solgt i et management buy-out til HSF Holding ApS. With effect from 1 May 2006 Dencon A/S was sold to HSF Holding ApS in a management buy-out. Den samlede balancesum er med 477,9 mio. kr. reduceret med 50,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Der er et positivt cash-flow på 90,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld. Koncernens egenkapital er på statusdagen opgjort til 112,0 mio. kr., og egenkapitalandelen udgør 23,4%. Resultatets disponering Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S indstiller til generalforsamlingen, at årets overskud efter minoritetsinteresser på tkr. disponeres således: Årets udbytte 0 Overført resultat I alt The balance sheet total of DKK million has been reduced by DKK 50.7 million compared to last year. There is a positive cash flow of DKK 90.4 million before instalments on non-current debt items. At the balance sheet date the equity of the group amounted to DKK million and the equity ratio amounted to 23.4%. Distribution of profit The supervisory board of BoConcept Holding A/S recommends to the company in general meeting that the profit for the year of DKK 12,457,000 after minority interests be distributed as follows: Dividend for the year 0 Retained earnings 12,457 Total 12,457 12

13 ÅRETS FORLØB Indtjeningsudvikling Omsætningsudviklingen med en samlet vækst på 20% dækker over væsentlige forskelle i de enkelte salgskanaler. Der er således en samlet vækst på 30% i afsætningen til BoConcept Brand Stores og Studios i forhold til sidste år. Den strategiske satsning på BoConcept giver således udslag i, at dette segment fortsat er det voksende og største segment og udgør nu godt 80% af koncernomsætningen. THE YEAR IN REVIEW Development in earnings The development in revenues with overall growth of 20% is a reflection of the considerable differences in the individual distribution channels. For instance, sales to BoConcept Brand Stores and Studios grew by 30% compared to last year. As a result of the strategic focus on BoConcept this segment is still the fastest growing and largest single segment and now accounts for just over 80% of group revenues. Omsætningsfordeling på salgskanaler / Sales per channels of distribution 2003/ / /06 100% 80% 60% 40% 20% 0% BoConcept Brand Stores & Studios Produktkunder / Product customers Business-to-Business Dencon I det forløbne år har salgsindsatsen været yderligere fokuseret på at øge omsætningen gennem BoConcept Brand Stores og BoConcept Studios. Fra og med den 1. september 2005 er alle Club 8 studier enten konverteret til BoConcept Studios eller lukket. Hermed er 'One company One brand' strategien, der blev valgt i 2002, nu fuldt implementeret på alle markeder. In the past year the sales effort has been focused on increasing the revenues produced by the BoConcept Brand Stores and Studios. As from 1 September 2005 all Club 8 studios have either been converted to BoConcept Studios or closed down. Accordingly, the 'one company one brand' strategy, which was adopted in 2002, has now been fully implemented in all our markets. Salget til produktkunder, der er grossistsalg til møbelhandlere af enkelte produkter, er fortsat faldende, alene 21% i 2005/06 som konsekvens af den valgte strategi. Segmentet udgør nu 13% af koncernomsætningen. As a result of the strategy chosen, the sale of products to wholesale furniture dealers in individual products continues to decline and declined by as much as 21% in 2005/2006 alone. The segment now accounts for 13% of group revenues. Salget til Business-to-Business kunder (Dencon kontormøbler) er steget 11,5 mio. kr. eller 24% i forhold til sidste år. Segmentet udgør godt 6% af koncernomsætningen. Sales to Business-to-Business customers (Dencon office furniture) has risen by DKK 11.5 million or 24% compared with last year. The segment accounts for more than 6% of group revenues. Målsætningen for 2005/06 var et ordinært resultat før skat på mellem mio. kr. baseret på en salgsfremgang på 5-10%. Med et ordinært resultat på 27,7 mio. kr. og en omsætningsstigning på næsten 20% er målsætningen realiseret. Resultat af primær drift er et overskud på 38,3 mio. kr. i forhold til et overskud på 12,4 mio. kr. i sidste regnskabsår. Resultatforbedringen i forhold til sidste år på 25,9 mio. kr. er primært et resultat af den øgede omsætning samt en forbedring af bruttoavancen fra 39,7% til 40,0%. De relative distributions- og administrationsomkostninger er reduceret således, at overskudsgraden er øget fra 1,6% i 2004/05 til 4,0% i 2005/06. The target for the financial year 2005/2006 was a pre-tax operating profit of between DKK 10 and 15 million, brought about by a 5 to 10% increase in the sales volume. With an operating profit of DKK 27.7 million and an increase in revenues of almost 20% the target has been met. The result of operations is a profit of DKK 38.3 million compared to a profit of DKK 12.4 million in the previous financial year. The improvement in the result on last year of DKK 25.9 million is primarily a result of increased revenues and an improvement in gross profit from 39.7% to 40.0%. The relative distribution costs and administrative expenses have been reduced, resulting in the operating margin rising from 1.6% in 2004/2005 to 4.0% in 2005/

14 Der er, som planlagt, gennemført betydelige omlægninger af de lokale distributionscentre i USA, UK og Japan, idet: distributionscentret i Kansas, USA er lukket og lagt sammen med New Jersey, USA lageret i Japan er flyttet til mere fremtidssikre faciliteter distributionscentret i Wakefield, UK, er lukket, og markedet betjenes fremover fra Danmark i lighed med øvrige europæiske markeder Disse aktiviteter har medført en del restruktureringsomkostninger, som er medtaget under andre driftsomkostninger, som er forøget med 4,6 mio. kr. i forhold til sidste år. Årets skat udgør 15,1 mio. kr., hvilket udgør 55% i effektiv skatteprocent. Det skyldes følgende forhold: Revurdering og nedskrivning af skatteaktiver vedr. udenlandske selskaber i forbindelse med overgangen til international sambeskatning på i alt 5,6 mio. kr. Merskat som følge af højere udenlandske skatteprocenter samt permanent afvigelse udgør i alt 1,8 mio. kr. Fremadrettet forventes en effektiv skatteprocent i niveauet 30-35%. As was planned, considerable changes have been implemented in the local distribution centres in the USA, the UK and Japan involving: the closing down and merging of the distribution centre in Kansas, USA, with the New Jersey centre, USA transfer of the warehouse in Japan to facilities with future expandability the closing down of the distribution centre in Wakefield, UK, and shifting the responsibility for the market to Denmark as has happened with the other European markets As a result of these activities restructuring costs have been incurred, which are recognised under other operating expenses, which are therefore up by DKK 4.6 million compared to last year. Tax for the year constitutes DKK 15.1 million, which is equal to an effective tax rate of 55%. This is a result of the following conditions: Revaluation and writing down of tax assets related to foreign companies in connection with the transition to international joint taxation of DKK 5.6 million Additional tax as a result of increased foreign tax rates and permanent deviation of DKK 1.8 million in total In future, we expect an effective tax rate of 30-35%. Der er et positivt cash-flow på 90,4 mio. kr. før afdrag på langfristet gæld mod et mål på 30,0 mio. kr. Forbedringen er resultatet af følgende forhold: Et bedre driftsresultat Lavt investeringsniveau Reduktion af lageret Mindre stigning i tilgodehavender Øgning af leverandør- og anden gæld samt forudbetalinger fra kunder Den samlede balancesum er reduceret fra 528,5 mio. kr. sidste år til 477,9 mio. kr. Med en egenkapital på 112,0 mio. kr. giver det en soliditetsgrad på 23,4% mod 18,6% sidste år. Den rentebærende gæld er reduceret med 100,1 mio. kr. Overgang til IFRS BoConcept Holding A/S er fra 2005/06 overgået til at aflægge årsregnskab i overensstemmelse med IFRS. Overgangen til IFRS har ikke medført væsentlige ændringer i værdiansættelsen af koncernens aktiver eller i resultatopgørelsen. For BoConcept Holding A/S er den vigtigste konsekvens af den nye regnskabsstandard en ændret håndtering af valutakursgevinster/ tab af udækkede terminskontrakter, der er flyttet fra egenkapitalen til resultatopgørelsen med 778 tkr., samt at den beregnede omkostning ved udstedelse af aktieoptioner i 2004/05 er indregnet i resultatopgørelsen med tkr. Samlet er resultatopgørelsen for 2004/05 således reduceret med 422 tkr. Overgangen til IFRS har ikke påvirket egenkapitalen eller den samlede balancesum. There is a positive cash flow of DKK 90.4 million before instalments on non-current debt items with a target of DKK 30.0 million. The improvement in the result is attributable to the following circumstances: An improved operating result Lower levels of investment Inventory reductions A small increase in receivables Increase in trade payables and other payables as well as prepayments from customers The balance sheet total has been reduced from DKK million last year to DKK million. With equity of DKK million this produces an equity ratio of 23.4% compared to 18.6% last year. Interest-bearing debt has been reduced by DKK million. Transition to IFRS As from 2005/2006 BoConcept Holding A/S will prepare its annual report in accordance with IFRS. The transition to IFRS has not resulted in any significant changes in terms of the valuation of the group's assets or in the income statement. For BoConcept Holding A/S the most important consequence of the new accounting standard is a change in the handling of foreign exchange gains and losses of unhedged forward exchange contracts, which have been moved from equity to the income statement in the amount of DKK 778,000 and the estimated cost of issuing share options in 2004/2005 has been recognised in the income statement in the amount of DKK 1,200,000. Overall, the income statement for 2004/2005 has thus been reduced by DKK 422,

15 Overgangen til IFRS bevirker en række omgrupperinger i såvel resultatopgørelsen som balancen i præsentationen af årsregnskabet samt et mere omfattende noteapparat. Navneskifte pr. 1. maj 2006 Denka Holding A/S og det operative selskab, Club 8 Company A/S, skiftede pr. 1. maj 2006 navn til hhv. BoConcept Holding A/S og BoConcept A/S. Et synligt bevis for, at et langt, sejt strategiskifte og refokuseringsproces er veloverstået. Koncernens forretningsgrundlag er nu udelukkende rettet mod support og afsætning til BoConcept Brand Stores og Studios globalt. Med skiftet opnås klarhed og navnesynergi i hele værdikæden samt over til aktiemarkedet. The transition to IFRS has not affected the equity or the balance sheet total. The transition to IFRS will result in the regrouping of a number of items in the income statement and the balance sheet as well as a change in the presentation of the annual report and more extensive notes. Change of name on 1 May 2006 On 1 May 2006, Denka Holding A/S and its operational company, Club 8 Company A/S, changed name to BoConcept Holding A/S and BoConcept A/S, respectively. A clear indication that a tough, drawn out change of strategy and refocusing process has now been completed. BUSINESS-TO-BUSINESS Som en konsekvens af at Business-to-Business aktiviteten salgsmæssigt har meget få synergier med BoConcept A/S, blev aktiviteten pr. 1. maj 2002 udskilt i et selvstændigt selskab, Dencon A/S. Der er indgået aftale mellem BoConcept Holding A/S og HSF Holding ApS om, at HSF Holding ApS med effekt pr. 1. maj 2006 har købt alle aktier i Dencon A/S af BoConcept Holding A/S. Bag HSF Holding ApS står den nuværende adm. direktør for Dencon A/S, Henrik S. Feld. En række administrative opgaver bliver dog i det første år stadigvæk varetaget af BoConcept A/S. Dencon A/S har efter en længere periode med faldende omsætning vendt udviklingen i et ellers hårdt marked for kontormøbler og har således oplevet en stigning i omsætningen på 11,5 mio. kr. eller 24% i forhold til samme periode sidste år. Der er fokuseret yderligere på rationalisering af produktionen, sourcing i Fjernøsten samt styrkelse af salget på primærmarkederne. Der er investeret i en styrkelse af produktprogrammet og marketingplatformen. Samlet betyder det et resultat før skat for Dencon A/S på 1,0 mio. kr. eller en forbedring på 0,7 mio. kr. i forhold til sidste år. BOCONCEPT Salgs-/Markedsudvikling Udvikling på salgskanaler Væksten i omsætningen på 20% er i henhold til den valgte strategi sket til BoConcept Brand Stores og Studios. Omsætningen til produktkunder er faldet fra 23% til 14% af den totale omsætning og forventes fortsat at falde kraftigt som følge af strategien og ressourcefordelingen. As a result of this decision, the group s business base now solely aims at supporting and selling products through BoConcept Brand Stores and Studios internationally. The change of name ensures clarity and name synergy across the entire value chain as well as to the stock market. BUSINESS-TO-BUSINESS As there are very few sales synergies to be gained between the Business-to-Business activities and BoConcept A/S, the former activity was spun off and turned into the independent company Dencon A/S as at 1 May An agreement has been concluded between BoConcept Holding A/S and HSF Holding ApS to the effect that HSF Holding ApS has acquired all the shares in Dencon A/S from BoConcept Holding A/S as at 1 May The current chief executive officer of Dencon A/S, Henrik S. Feld, is behind HSF Holding ApS. However, a number of administrative tasks will still be handled by BoConcept A/S during the first year. After an extended period of time with declining revenues Dencon A/S has succeeded in bucking the trend in an otherwise tough market for office contract furniture to increase revenues by DKK 11.5 million or 24% on the corresponding period of last year. Resources will be spent on further efficiency enhancement of the production process, sourcing in the Far East and strengthening sales in the principal markets. Investments have been made in the product range and the marketing platform. Overall, this results in a pre-tax profit for Dencon A/S of DKK 1.0 million, up DKK 0.7 million on last year. BOCONCEPT Sales/Market development Omsætningen pr. m 2 i de Brand Stores, der har eksisteret i de sidste 24 måneder (Same Store Sale), er steget med 14%. Development of distribution channels The 20% revenue growth produced as a result of the strategy chosen is attributable to the BoConcept Brand Stores and Studios. 15

16 Kategorisering For at sikre at den internationale ekspansion sker i henhold til strategien for konceptet, er Brand Stores og Studios pr. 30. april 2006 inddelt i fem nye kategorier BC 1-5, hvor BC 1-3 grupperes som BoConcept Brand Stores og BC 4-5 grupperes som BoConcept Studios. Revenue to product customers has declined from 23% to 14% of total revenues and is expected to continue to decline dramatically due to the strategy adopted and the allocation of resources. Revenues per square metre in the Brand Stores that have existed for the past 24 months (same store sales) have risen by 14%. BC 1 svarer til den hidtidige Brand Store kategori BC 2 er mindre Brand Stores, der med en A+ location er højt frekventeret og har stort potentiale BC 3 er mindre Brand Stores på A og A+ locations, men i mindre potentielle områder/lande BC 4 er de tidligere Mega Studios på over 300 m 2, selvstændig placering i en butik og i mange tilfælde med et omsætningspotentiale på niveau med en BC 1 BC 5 svarer til de normale Studios (Shop-in-Shop løsninger) I forbindelse med den nye kategorisering har 11 Studios ændret status til Brand Store og fire Brand Stores ændret status til Studio. Der vil fremover kun blive åbnet salgsenheder, der lever op til kravene i de ovennævnte fem kategorier, og på langt de fleste markeder vil der blive fokuseret på at åbne BC 1 og BC 2 enheder. Antal Brand Stores og Studios/m 2 Der er i regnskabsåret åbnet 23 Brand Stores og 39 Studios og lukket 7 Brand Stores og 16 Studios. Kæden består således i dag af 163 Brand Stores og 144 Studios (efter den nye kategorisering). Det samlede antal m 2 i Brand Stores er steget fra 70,081 m 2 til 77,788 m 2, hvilket svarer til et gennemsnit på 477 m 2 pr. BoConcept Brand Store. Studios 22% Fremtidig vækst Målet i 2006/07 er en nettotilgang på BoConcept Brand Stores og Studios. Dette vil hovedsageligt ske på de 4 udvalgte vækstmarkeder USA, Japan, Spanien og Tyskland samt i Danmark, Norge og Frankrig. Det langsigtede mål er at nå 500 BoConcept salgsenheder i år 2010, hvoraf mindst 300 er Brand Stores. Udviklingen på de 10 hovedmarkeder På det største enkeltmarked USA har der været fokus på fusionen af de to distributionsenheder, opbygning af organisationen til at kunne håndtere den fremtidige vækst samt en tilpasning i den eksisterende kundeportefølje, så vi ved årets slutning, med undtagelse af to store produktkundekæder, kun har kunder, der passer ind i den fremtidige strategi. 16 Salgskanaler / Distribution channels - BoConcept Produktkunder Product customers 14% Categorisation In order to ensure that the international expansion takes place in accordance with the strategy adopted for the concept, the Brand Stores and Studios have been divided into five new categories termed BC1 to BC5 as at 30 April 2006, with BC 1-3 being classified as BoConcept Brand Stores and BC 4-5 being classified as BoConcept Studios. BC 1 corresponds to the former Brand Store category BC 2 are smaller Brand Stores with an A+ location and therefore highly frequented and with great potential BC 3 are smaller Brand Stores with A or A+ locations, but in regions/countries with less potential BC 4 are the former Mega Studios with floorage of more than 300 square metres, independently positioned within a store and in many cases with revenue potential on a par with a BC 1 BC 5 corresponds to the normal Studios (shop-in-shop solutions) In connection with the new categorisation 11 Studios have changed their status to Brand Store and four Brand Stores have changed their status to Studio. In future, the opening of new sales outlets will be restricted to such outlets that comply with the requirements of the above mentioned five categories, and in by far the majority of markets the group will focus on BC 1 and BoConcept BC 2 outlets. Brand Stores 64% Number of Brand Stores and Studios/Floorage in square metres During the financial year 23 Brand Stores and 39 Studios have been opened, and 7 Brand Stores and 16 Studios have been closed down. Today the chain thus consists of 163 Brand Stores and 144 Studios (according to the new classification). The total floorage in the Brand Stores has risen from 70,081 square metres to 77,788 square metres, which corresponds to 477 square metres on average per Brand Store. Future growth The target for 2006/2007 is net additions of 25 to 30 BoConcept Brand Stores and 15 to 20 Studios. These additions will mainly be made in the four selected growth markets, the USA, Japan, Spain and Germany as well as in Denmark, Norway and France.

17 Fusionen samt tilpasningen af kundeporteføljen har betydet, at omsætningen kun er steget 6%. Til gengæld forventes i 2006/07 en tocifret vækstrate. Dels som følge af udviklingen i Same Store Sale, dels som følge af åbningen af minimum seks nye BoConcept Brand Stores. I Tyskland er markedsforholdene stadig præget af de økonomiske konjunkturer. Det er derfor særdeles tilfredsstilende, at omsætningen er steget med hele 23%, og at dette er sket samtidig med en udskillelse af mange mindre produktkunder, der ikke er en del af den fremtidige strategi. Der forventes åbning af fire nye BoConcept Brand Stores i det kommende år. Spanien har endnu engang formået at åbne et stort antal nye Brand Stores og er således oppe på 35 BoConcept salgsenheder i drift. Samtidig er også Same Store Sale vokset, hvilket totalt set har givet en vækst på 27%. Denne udvikling forventes at forsætte i det nye år. I Danmark er konjunkturerne positive, og der er åbnet nye BoConcept salgsenheder, hvilket har givet en fin vækst på 20%. På grund af konceptets succes er der såvel blandt eksisterende franchisetagere samt nye stor interesse for at åbne flere Brand Stores, og der er således allerede underskrevet aftaler om åbningen af seks Brand Stores i det nye år. Da dette sker på bekostning af eksisterende Studios, vil det samlede antal salgsenheder totalt set falde, men omsætningen vil stige. I Japan er omsætningen steget med 5%, hvilket er en konsekvens af en stigende omsætning til BoConcept Brand Stores, men med et samtidigt fald i omsætningen til en stor produktkunde. Der er i det forløbne år investeret i organisationen for at ruste denne til en fremtidig vækst. Frankrig er vokset med 35% som følge af åbningen af nye salgsenheder samt helårseffekten af Brand Stores åbnet i det foregående år. Norge er vokset med hele 52% som følge af åbningen af en række Studios hos vores partner på markedet. Nye åbninger kommer til, og vi vil i løbet af året komme op på 43 Studios i Norge og vil dermed være markedsdækkende. Sverige er vokset med 22% dels som følge af positiv Same Store Sale i de eksisterende Brand Stores samt stigende omsætning til en stor produktkundekæde, som der fortsat samarbejdes med. The long-term goal is to have 500 BoConcept sales outlets in 2010, of which at least 300 are Brand Stores. Developments in the 10 principal markets In the largest single market, the USA, the group has concentrated on the merger of two distribution centres, equipping the organisation to handle future growth and pruning the existing customer portfolio so that by year-end we will only have customers that fit our strategy for the future, with the exception of two large product customer chains. Due to the merger and the adjustment of the customer portfolio revenue has only risen by 6%. On the other hand, we expect a growth rate running into a double digit figure in 2006/2007. This would partly be due to developments in same store sales, and partly due to at least six new BoConcept Brand Store openings. In Germany the market is still affected by the prevailing trading conditions. The fact that revenues have risen by as much as 23% is therefore very satisfactory indeed, and this is despite the fact that we have let go of many small product customers who do not fit our future strategy. We expect to open four new BoConcept Brand Stores in the year ahead. Spain has once again managed to open a large number of new Brand Stores and has thus reached 35 active BoConcept sales outlets. At the same time same store sales have grown, and this produces overall growth of 27%. This development is expected to continue in the year ahead. In Denmark market conditions are favourable, and new BoConcept sales outlets have been opened, which has produced a tidy 20% growth. On account of the concept's success both existing and new franchisees have expressed an interest in opening more Brand Stores, and agreements have already been signed to open six new Brand Stores in the year ahead. As this will take place at the expense of existing Studios, the total number of sales outlets will decline while revenues will increase. In Japan revenues have risen by 5% as a result of increasing revenues to BoConcept Brand Store. However, this has coincided with a decline in revenues from a major product customer. Investments have been made in the organisation in the past year to prepare it for future growth. I UK har fokus været på at flytte logistik og distribution fra det centrale setup og ud i de enkelte Brand Stores samt optimere salget og driften i de tre egne Brand Stores. Dette er gennemført, og der er desuden åbnet en ny franchise-ejet Brand Store i det kendte varehus Selfridges. Omsætningen er stigende i alle enheder. Væksten i Kina har været 36%, som skyldes et miks af nyåbninger, lukning og relokation af Brand Stores. Totalt set er de nyåbnede Brand Stores dog langt mere potentielle end de ældre enheder. France has grown by 35% with the opening of new sales outlets and the full-year effect of Brand Stores opened in the previous year. Norway has grown by as much as 52% as a result of a number of Studio openings by our partner in the market. New openings will follow, and during the year we will reach 43 Studios in Norway and thereby achieve full market coverage. Sweden has grown by 22% partly due to positive same store sales in the existing Brand Stores and partly due to increasing revenues from a major product customer chain with whom we will continue to work. 17

18 Retailfokus og aktiviteter Som en naturlig følge af strategien koncentreres alle aktiviteter og tiltag om optimering af driften i Brand Stores samt at sikre, at forbrugerens oplevelse i alle salgsenheder lever op til de forventninger, de har til at handle hos BoConcept, 'brand no. 1 inden for boligindretning'. In the UK we have concentrated our efforts on moving logistics and distribution from the central setup to the individual Brand Stores, on optimising sales and on running the three in-house Brand Stores. This has been implemented and there is also a new franchise-owned Brand Store in the well-known department store Selfridges. Revenues are rising in all the units. BoConcept University har i det forgangne år trænet mere end 300 personer fra 23 lande og på ni sprog. Det er hovedsageligt franchisetagere, store managers og markedsorganisationerne, der er blevet trænet i butiksledelse og salgsteknik. China experienced 36% growth, which is due to a mixture of new store openings and the closing down and relocation of Brand Stores. However, on the whole the newly opened Brand Stores hold far greater potential than the older outlets. I perioden fra maj og frem til september 2006 gennemføres produkt- og salgstræning af samtlige butikssælgere i kæden. Da der i mange lande ikke findes møbel- og/eller retailuddannelser, er der stor efterspørgsel og behov for endnu mere træning, og BoConcept Universitys aktiviteter vil derfor gradvist blive øget fremover. Effekten af den gennemførte træning og support til Brand Stores måles gennem kundeanalyser og mystery shopping rapporter hvert kvartal. Der er 80 Brand Stores på kædens IT-system Axapta, og flere lande og Brand Stores vil komme til i det nye år. Det forudsætter dog, at der i de pågældende lande er en superbrugerorganisation til stede. For at sikre en effektiv og kundevenlig after-sale service er der, som en del af et gennemført effektiviseringsprojekt, udarbejdet nye reklamationsstatistikker, politikker og etableret en specialistafdeling i den interne salgsafdeling. Retail focus and activities As a natural consequence of the strategy adopted all activities and measures are concentrated on optimising the running of Brand Stores and on ensuring that the consumer perception of all sales outlets coincides with the expectations they have of trading with BoConcept, 'brand no. 1 in home furnishing'. In the past year BoConcept University has trained more than 300 people from 23 countries in nine languages. These are mainly franchisees, store managers and market organisations that have been trained in store management and sales techniques. In the period from May to September 2006 all store sales persons in the chain will be trained in product knowledge and sales techniques. Since many countries offer no training in furniture or retail sales, there is a great need and demand for even more training, and the activities of BoConcept University will therefore be expanded in future. Marketing Markedsføringsindsatsen har været fokuseret på at understøtte koncernens vision om at blive brand no. 1 inden for boligindretning. Dette er realiseret ved udviklingen af den nye internationale kommunikationsplatform. Den internationale kommunikationsplatform er udviklet med en markant brand no. 1 attitude og indeholder en bred vifte af marketingmaterialer. Målet er dels at skabe trafik til de forskellige Brand Stores og dels at understøtte Brand Store kunderne med den rigtige og relevante mængde af informationer i forbindelse med købsprocessen. Kommunikationsplatformen lanceres på markederne til september. Særlig fokus er der på den internationale hjemmeside, der er blevet udbygget med langt flere muligheder for at få væsentlige produktinformationer. Derudover er der fokus på det internationale katalog, hvis formål er at kommunikere de mange muligheder, der findes i konceptet samt at skabe inspiration til indretning af eget hjem. Der har endvidere været fokus på at fortsætte udviklingen af BoConcept s butikskoncept, så det fremstår moderne og innovativt og understøtter konceptets fokus på design. Der er blevet udviklet og implementeret nye butikselementer. The effect of the training and support provided for Brand Stores will be measured through customer analyses and mystery shopping reports every quarter. There are 80 Brand Stores in the chain's IT system Axapta, and more countries and Brand Stores will be added next year. However, this presupposes a super user organisation in the countries in question. In order to ensure effective and customer-friendly after-sales service, complaint statistics and policies have been prepared, and a specialist department has been set up in the internal sales department as part of an efficiency enhancement process. Marketing Our marketing has been focused on supporting the group's vision to become brand no. 1 in home furnishing. This has been realised through the development of our new international communications platform. The international communications platform has been developed with a clear brand no. 1 attitude and contains a wide range of marketing materials. One objective is to create traffic to the various Brand Stores and another is to provide Brand Store customers with the correct and relevant amount of information in connection with the purchasing process. The communications platform will be launched in the markets in September. 18

19 I forhold til kommunikationen i de forskellige Brand Stores er et nyt medie taget i brug. In-store TV bliver implementeret med henblik på i større udstrækning at kunne inspirere kunderne samt forsyne dem med relevante produktinformationer tæt på produkterne. Produktudvikling/Produktprogram En vigtig del af koncernens strategi er design- og konceptudvikling, ligesom det er en af de vigtigste forudsætninger for BoConcept Brand Stores' fortsatte succes og udvikling. Hele design- og konceptudviklingen tager sit udgangspunkt i en m 2 BoConcept Brand Store. I udviklingsfasen lægges der ikke kun vægt på, at produkterne skal have et højt designindhold og være trendsættende, men også at de både skal være kommercielle samtidig med, at kollektionen skal være 'affordable'. Hele BoConcept sortimentet af reoler, sofaer, borde, stole, senge, accessories etc. er totalkoordineret, hvad angår farver, træsorter og design. I det forløbne år er der introduceret en lang række nyheder inden for både opbevaringsmøbler, borde, stole og sofaer. Alle produktnyheder afspejler BoConcepts strategi om en højere positionering i markedet. Dette er afspejlet i materialevalget og et højere designindhold. Nyhederne er blevet godt modtaget af BoConcept Brand Stores og Studios og vil blive implementeret i disse i begyndelsen af det nye regnskabsår. Det vurderes, at produktnyhederne både vil styrke kæden imagemæssigt og være med til at forøge salget pr. m 2. The international website has received special attention, and it has been expanded with far more options to obtain key product information. In addition, we are concentrating on our international catalogue, the objective of which is to communicate the many options inherent in the concept and to provide inspiration for our customer's own home furnishing efforts. We have also concentrated our efforts on the ongoing development of the BoConcept Brand Store concept in order for it to be up-to-date, innovative and design-oriented. We have developed and implemented new shop fixtures. A new communications medium has been introduced for communication in the various Brand Stores. In-store television sets will be installed with a view to providing customers with even more inspiration and product information close to the products. Product development/product range Design and concept development are important tools in group strategy and one of the principal prerequisites for the continued success and expansion of the BoConcept Brand Stores. Development of the design and concept is based on a 1,000 square metre BoConcept Brand Store. In the development phase, regard is given not only to ensuring that the products have a high design content and are trendsetters; they also have to be commercially viable and affordable. The entire BoConcept range, featuring wall units, sofas, tables, chairs, beds, accessories, etc. is completely coordinated as regards colours, types of wood and design. For at den store leveringssikkerhed til BoConcept kædens slutbrugere kan opretholdes, er der udmeldt et tilsvarende antal varenumre. Supply Chain Management/Produktion I 2005 er distributionscentre i henholdsvis Kansas, US, samt Wakefield, UK, lukket med det formål at forenkle distributionen og reducere omkostningsniveauet. Distributionscentret i Japan er ligeledes flyttet til en mere fremtidssikker facilitet. Fremadrettet vil BoConcept Brand Stores og Studios blive betjent fra kundeservicefunktioner placeret i henholdsvis Ølgod (DK), Bayonne (NJ, US) og Tokyo (JPN), hvorfra den fysiske distribution og lager også har sit udgangspunkt. Yderligere behov for lagerkapacitet vil i alle regioner blive tilført gennem delvis outsourcing af selve lagerfunktionen. Der er igangsat tiltag, således at antallet af transportører vil kunne nedbringes med det formål at reducere de samlede omkostninger. Nye forretningsprocesser og organisering er under implementering i kundeservice-, shipping- og logistikfunktioner, således at de bedre afspejler den fremadrettede fokus på at betjene BoConcept Brand Stores og Studios. Målet er med uændret bemanding at forbedre servicen til BoConcept kæden og samtidig kunne håndtere væksten fra Brand Stores gennem specialisering af de enkelte arbejdsfunktioner. Ligeledes arbejdes der med en yderligere integration af informationer og ordrehåndteringen i hele værdikæden fra leverandør til kunde. During the past year a number of new products have been launched, including storage furniture, tables, chairs and sofas. All new products reflect BoConcept 's strategy to be better positioned in the market. This is reflected in the choice of materials and higher design content. The new products have been well received by the BoConcept Brand Stores and Studios, and these new items will be implemented at the beginning of the new financial year. It is estimated that the new products will strengthen the chain in terms of image and increase sales per square metre. In order to maintain a high delivery reliability of BoConcept products for the end-user's benefit, a corresponding number of product codes have been discontinued. Supply Chain Management/Production In 2005 distribution centres in Kansas, USA, and Wakefield, UK, respectively have been closed down with a view to simplifying distribution and reducing the level of costs. The warehouse in Japan has been moved to facilities with future expandability. In future BoConcept Brand Stores and Studios will be handled by customer service functions placed in Ølgod (Denmark), Bayonne (New Jersey, USA) and Tokyo (Japan) respectively, from where the physical distribution and warehouse functions will also be handled. 19

20 Det forøgede aktivitetsniveau medfører fortsat større fokus på at udvikle partnere på leverandørsiden. Over de næste to år vil væksten i salget generelt samt en ændring af produktmikset medføre, at anslået 60% af salget skal sources fra eksterne leverandører primært i Østeuropa og Fjernøsten. I denne sammenhæng er en styrkelse af indkøbsorganisationen i både Danmark og Kina igangsat. I indeværende år er lagrene samlet set reduceret med 13,7 mio. kr. samtidig med, at aktivitetsniveauet er steget. Dette medfører en forøgelse af omsætningshastigheden på lagrene med 37%, således at de nu omsættes godt fire gange om året. Den øgede sourcing i Fjernøsten vil bevirke, at der vil ske en øget kapitalbinding i lager i den kommende periode. In all regions additional warehousing requirements will be taken care of by outsourcing the warehouse function itself. Measures have been implemented with a view to reducing the number of carriers in order to reduce overall costs. New business procedures and organisational measures are being implemented in the customer service, shipping and logistics functions so that they better reflect the future-oriented focus of servicing BoConcept Brand Stores and Studios. The aim is to improve the service to the BoConcept chain without taking on additional staff and at the same time being able to handle growth from Brand Stores through the specialisation of the individual work functions. We are also working on integrating information and order handling further into the entire value chain from supplier to customer. For at sikre en fortsat konkurrencedygtighed på plademøbler er der i samarbejde med eksterne konsulenter gennemført en strategisk analyse af produktionsenhederne. Analysen har vist, at egenproduktionen er konkurrencedygtig i forhold til ekstern sourcing. Hertil kommer, at egenproduktionen af plademøbler på fabrikkerne i Herning og Ølgod med en gennemløbstid på tre uger og høj fleksibilitet er af afgørende betydning for, at der kan leveres et bredt koordineret sortiment af plademøbler med en høj leveringssikkerhed. Der vil fremadrettet blive investeret i både teknologi og organisation for at sikre en fastholdelse af konkurrenceevnen samt en forøgelse af kapaciteten i takt med stigning i antallet af Brand Stores. Som led heri er der gennemført et målstyringsprojekt, der via uddannelse, metoder og værktøjer skal sikre en øget effektivitet. The increased level of activity implies ever greater focus on bringing partners in line as suppliers. Over the next two years growth in sales generally and a change in the product mix will result in the sourcing of an estimated 60% of sales from external suppliers primarily in Eastern Europe and the Far East. In this connection the purchasing organisation has been strengthened in Denmark and China. This year inventories have been reduced by DKK 13.7 million in total while the level of activity has increased. This results in a 37% increase in the inventory turnover ratio so that inventories are now turned over more than four times a year. The increased sourcing in the Far East will result in more funds being tied up in inventories in the period ahead. Polsterprodukter er primært ordreproduceret, således at kunderne vælger mellem flere forskellige stof- og lædertyper samt modeller. For at imødekomme en betydelig vækst i polsterafsætningen er der etableret et samarbejde med leverandør i Litauen, der fremadrettet skal levere en del af polstersortimentet til det europæiske marked. Polsterprodukter solgt i primært Europa vil dermed fremadrettet blive leveret fra fabrikken i Hornslet samt fra partner i Litauen. Hos vores samarbejdspartner i Kina er der i dag med succes indkørt en produktionslinje, der producerer kundespecifikke polsterprodukter til Japan, USA og Kina. Udviklingen af et leverandørnetværk i Kina med vedvarende tæt samarbejde er en forudsætning for at BoConcept A/S kan udnytte besparelsespotentialet, der er på at source i Østen. Med det formål at understøtte dette samt sikre kvalitet og leveringsevne er et nyt indkøbskontor blevet etableret i Dongguang, Sydkina for at supplere det eksisterende indkøbskontor i Shanghai. Miljø Koncernens selskaber er ikke omfattet af reglerne om 'Grønne regnskaber'. De lovpligtige miljøgodkendelser forefindes hos de enkelte produktionsenheder. Det forventes ikke, at der vil komme store miljømæssige investeringer i den nærmeste fremtid. In order to ensure competitiveness in respect of board furniture we have carried out a strategic analysis of the production facilities in consultation with external advisers. The analysis showed that our in-house production is competitive compared to external sourcing. In addition, our in-house production of board furniture at the production facilities in Herning and Ølgod with a production lead time of three weeks and a high degree of flexibility is of vital importance to our ability to deliver a widely co-ordinated product range of board furniture with a high degree of delivery reliability. In future, we will invest in both technology and organisation in order to ensure that we remain competitive and increase capacity as the number of Brand Stores increase. In the process we have implemented a goal-oriented management project which is to ensure enhanced effectiveness via training, methodology and various other tools. Upholstery products are primarily made to order so that customers choose between various fabrics, leathers and models. In order to satisfy considerable growth in upholstery sales a trading partnership has been established with a supplier in Lithuania who is to supply the European market with some of the upholstery range. Upholstery products, primarily sold in Europe, will in future be delivered directly from the production facilities in Hornslet and from the partner in Lithuania. We have successfully launched a production line with our trading partner in China who produces customer-specific upholstery products for Japan, the USA and China. 20

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 29. juni 2006 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 19,6% til kr. 951,5 mio. kr. Resultatet af primær

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Den Danske Finansanalytikerforening VIRKSOMHEDSDAG, 30. MAJ 2006

Den Danske Finansanalytikerforening VIRKSOMHEDSDAG, 30. MAJ 2006 Den Danske Finansanalytikerforening VIRKSOMHEDSDAG, 30. MAJ 2006 Agenda BoConcept historien Turn-around og ny business plan Forventninger Opsummering Q&A Viggo Mølholm, koncernchef Tlf.: 7013 1366 E-mail:

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for året 2004/05 for Denka Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for året 2004/05 for Denka Holding A/S Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 30. juni 2005 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2004/05 for Denka Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 7,3% til kr. 795,6 mio. kr. Resultatet af primær

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for

9/11/2012. DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for DISA Industries Remote Monitoring Services DISA Remote Monitoring Services - Agenda Lidt om DISA Markedet og vores kunder Remote Support - Hvordan? DISAs forretningsmodel for Remote Monitoring Services

Læs mere

Analyse af Globo Plc.

Analyse af Globo Plc. Analyse af Globo Plc. Historie: Historien omkring Globo er ret vigtig for at forstå selskabet. Hvis man søger på nettet, vil man kunne se at Globo er startet som et græsk teleselskab. Nu lyder græske teleselskaber

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

D E N K A H O L D I N G A / S

D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 / 2 0 0 5 ANNUAL REPORT 2 0 0 4 / 2 0 0 5 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 / 2 0 0 5 Mapic prisvinder Verdens mest dynamiske detailkoncept indenfor

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LEVERANDØRFORENINGEN, MAJ 2014 Claus Teilmann Petersen, VP Group CSR 1 06 MAY 2014 PANDORA COMPANY PRESENTATION CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Hvorfor arbejder vi

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2012 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (NIT) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (sk) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2008 Announcement no. 8/2008 to the stock exchange 28/2-2008

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2008 Announcement no. 8/2008 to the stock exchange 28/2-2008 Resumé Bestyrelsen for har dags dato behandlet og godkendt perioderegnskabet for 1. halvdel af koncernens regnskabsår 2007/08. Perioderegnskabet viser følgende: en har i halvåret set en fremgang i aktiviteten

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere